P. 1
Hájas Mária, dr - Gyökérzöldségek termesztése

Hájas Mária, dr - Gyökérzöldségek termesztése

|Views: 670|Likes:
Published by Kovács Áron

More info:

Published by: Kovács Áron on Sep 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

Gyökérzöldségek termesztése

Dr. Hájas Mária

Gyökérzöldségek termesztése

Mezőgazdasági Kiadó Budapest, 1976

A retek c. fejezetet irta; Dr. Nagy József

Az egyes gyökérzöldségek betegségeiről szóló részt írta:
Dr. Glits Márton

Az állati kártevőiről szóló részt irta:
Dr. Sass Béla

Lektorálta:
Dr. Nagy József Tiborcz György

a növényvédelmi részeket:
Szentgyörgyi László

© Dr. Hájas Mária, 1976

ISBN: 963 230 512 4 ETO: 635.1

Sárgarépa

A sárgarépa az árnyékot tűrő növények közé tartozik. Nagy a tápanyagigénye, a tápanyagot jól hasznosítja. Nagy terméseredményeket azokon a vidékeken lehet elér­ ni, ahol a tenyészidő folyamán legalább 400 mm csapadék­ ra számíthatunk. A jó hozam előfeltétele ennek hiányában a 2—3-szori öntözés. Várható hozam megfelelő körülmé­ nyek között — fajtától függően — 300—500 q/ha. Mag­ termesztésével is érdemes foglalkozni.

Gazdasági jelentősége
Elsősorban karotintartalma jelentős. Mint levesízesítő, az állandóan fogyasztott zöldségfélék közé tartozik. Konzervipari feldolgozásá­ val (szörp, gyermektápszer, diétás készítmények, szárított és vegyes zöldség stb.) fontossága egyre növekszik. Termesztése nálunk csak a szabadföldre korlátozódik. Hajtatásá­ val főleg a nyugat-európai országokban foglalkoznak. Hazai, kora nyári szükségletünket a korai szabadföldi termesztésből, az ún. cso­ mózott répából elégítjük ki. Ezt követően jelenik meg a piacon a da­ rabos áruként szedhető félhosszú, majd a hosszú tenyészidejű sár­ garépa. Ez utóbbiak téli tárolásával oldjuk meg a folyamatos ellá­ tást az újig. A lakosság évi szükséglete 30—35 ezer t körül van és hasonló meny­ nyiséget igényel a konzervipar is. Termelésünk 10 éves átlagban, amint azt a grafikonon is bemutatjuk, erősen ingadozik. Ezt befo­ lyásolja részben az egyes évek termésátlag-ingadozása, amely orszá­ gosan gyakran a 100 q/ha-t is felülmúlja. Másik oldalról pedig az egyes években jelentkező többlettermés eladhatatlansága után bekö­ vetkező termőterület-csökkenés. A termelést és ezzel az egyenletes ellátást szolgálják a szerződéses termeltetések, a termelési rendsze­ 5

termelési körzetek az 1968-as és 1974-es évek területi el­ helyezkedése mellett ér­ zékeltetik a termelés vo­ lumenét is. Sárgarépa-termeszté­ sünk megoszlását mutat­ juk be a mellékelt térké­ peken.). nem adhatnak pontos képet az egy főre eső fogyasztásról (5. zakuszkának stb. azonfelül növeli a fertőző betegségekkel szembeni ellenállósá­ got. Táplálkozási jelentősége. 1974-ig Ugyanakkor. amelyek a lakosság fo­ gyasztását jellemzik.4 kg/fő). mint min­ den országban. Azok a számok tehát. Exportunk friss áruból kizárólag csomózott sár­ garépára szorítkozik. Fogyasztása kedvezően hat az anyagcse­ rére. mélyhűtve. valamint az utóbbi években minő­ ségileg nagy javullást mu­ tató fajtaválaszték.vagy félkész termékek túlnyomó több­ sége szintén exportra ke­ rül (szárítva.rek kialakítása. Ugyanakkor a konzervipar által feldol­ gozott kész. A térképen csak a nagyüzemekben termelt. mert lényegében csak a városi és a kerttel nem rendelkező lakosságra korlátozódnak. illetve az állami szervek által felvásárolt A sárgarépa országos terméshozama 1965-től sárgarépa szerepel. nálunk a sárgarépa és a petrezselyem a házikertek­ ből sem hiányozhat. Ez több éves átlagban 1000 t körül van. Az ún. 6 ezer t .

Sárgarépa-termesztő körzetek járási bontásban. 1973-ban Sárgarépa-termesztő körzetek járási bontásban. 1974-ben 7 .

1 g 88.0 ug 1. 1969. Az íz kialakításában ki­ egészítésképpen cuk­ rok is részt vesznek. táblázat.5 g 1.0 mg + 5.Schupan 1969-ben közzétett vizsgálatai a sárgarépagyökér illó­ olaj-tartalmával kap­ csolatban azt igazol­ ják.2 g 9. hogy az étkezési sárgarépa szaga és íze az illóolaj-keveréken alapul.0 ug 100. 1959) (100 grammra vonatkoztatva) Kalóriaérték Fehéije Zsír Szénhidrát Víz Hamu Vitaminok: Karotin B„-vitamin 98 1. nyomán) 1. amely főleg terpéneket tartalmaz.2 g 0. A sárgarépa táplálkozási értéke (Tarján—Linder. Schu­ pan.0 mg 0.2 mg Bj-vitamin Bj-vitamin Nikotinsav C-vitamin Ásványi anyagok: Kalcium Vas Foszfor Hamualkalitás 80.0 mg 1. A beltartalmi anyagok ala­ kulása két sárgarépafajta fejlődése folyamán (W.8 — 8 .0 g 7.3 mg 50.0 mg 44.5 mg 2.

Az Eucarota csoportba tartoznak: maritimus (a Földközi-tenger nyu­ gati részén). Az első narancsszínű répákat a XVII. sz.Származása és elterjedése A sárgarépa a Daucus nemzetséghez tartozik. a virágzás után elhalnak. században holland kertészek valószínűleg a sárga fajtából állították elő. illetve a narancsszínű répák terjedésével már csak állati takarmányozásra használták. században. Thellung az Európában ismert összes termesztett és vadformákat a Daucus carota L. hispanicus. Erről Dioskurides tesz említést az i. Egyiptomban még mindig a lila színű répákat termesztik. Afrika és Európa). mediterraneus (a nyugati kultúrformák). Kis-Ázsiában. japonicus (Japán).vagy kétéves alfajokat foglalja magában. I. Ezeket azután két alfajcsoport­ ra osztja. sativus (a termesztett sárgarépa). Új-Zélandon és az amerikai kontinensen is. gummifer (a nyugati Földközi-tenger vidékén). Irán. Palesztina. mind a nyu­ gaton kifejlődött termesztett változatokat a Daucus sativus fajba foglalja össze. úm. A római­ ak is fogyasztottak sárgarépát. úm. Afrika). cilicicus (Szicília). Ausztráliában. A sárga színű répák fokozatosan kiszorultak az európai termesztésből. Európában az étkezési sárgarépa viszonylag régi keletű. Ázsiában. major (Bal­ kánon). A XVI. századi Európában még csak a lila és a sárga színű répá­ kat termesztették. fajba egyesíti. Irak. fontanesi (Algériában) és a bocconei (a Földközi-tenger középső vidékén). Fajai mindenekelőtt Délnyugat-Ázsiában és a Földközi-tenger vidékén fordulnak elő. de mind az Ázsiában. addig a Gummiferi csoport tagjai gyakran évelők. fajhoz számítja. az Eucarota csoportra és a Gummiferi csoportra. Míg az Eucarota csoport az egy. maximus (a Földközi-tenger vidékétől Iránig). Zagorodszkikh viszont az összes ázsiai és európai vadformákat a Daucus carota L. de ha virágot hoznak. A Gummiferi csoportba tartoznak: a communatus.: afganicus (Ázsia. syriacus (Szíria. 9 . és a XVIII. Megtalálható azonban a trópusi Afrikában. carota (egész Európában és Dél-Ázsiában). Ezek szerint a sativus faj öt alfajra oszlik.

A főgyökérből elágazó gyökérágak igen vékonyak és a gyökérrészen vannak. vagyis a generatív szerveket. tápanyaga és vízellátottsága befolyásolja. a ren­ delkezésre álló növekedési idő. A gyökér húzó­ ereje által a későbbiek folyamán a szik alatti szár a föld felszíne alá kerül. A fiatal magoncnak két hosszú. illetve szelekcióval küszöbölték ki. keskeny sziklevele van. A fajtajelleg­ nek megfelelő nagyság elérését a vetőmag csírázási energiája. de az emberi táplálkozásra alkalmatlan volt. hőmér­ séklete. Minden későbbi — étkezési célra megfelelő — narancsszínű répa közvetve vagy közvetlenül a Hollandiából nyert típusokból fejlődött ki. nagyságban. hogy már korábban is volt narancsszínű répa. hajszálgyö­ kerek. egy világosan kivehető szik alatti szára és karógyökere. amely a karó­ gyökér és a szik alatti szár megvastagodásából jön létre. Ennek a kedvezőtlen tulajdonságnak következtében ugyanis a répa földből kiálló „feje” a fény hatására zöld vagy lila színű lesz. színben egészen ad­ dig. Húsos gyökeréért — répatestéért — termesztjük. különösen hűvös tavaszi és nyári időjárás esetén. így húsos gyökerét és tőleveleit. Növénytani jellemzése Kétéves növény. a második évben hozza a virágszárat. de normális körülmények között is. Virágzása a második évben következik be. Ezt az idő előtti magszárba szökkenést szigorú szelekciós munkával ki lehet küszöbölni. amíg a fajtára jellemző tulajdonságokat el nem éri. Ezek az ún. Vegetatív állapotból a generatív állapotba a mérsékelt klíma alatt a sárgarépa a hőmérséklet hatására megy át. virágot és magot. Előfordul. 10 . Meg­ felelő vetéssel és megfelelő növényállománnyal védekezhetünk a fej színeződése ellen a zöldfejűségre kevésbé hajlamos fajtáknál. Az első évben fejleszti ki vegetatív részeit. hogy egy bizonyos százalék már az első évben magszárba megy.Lehetséges. főleg a második évben tűnnek ki erősebben. A fejlődő répa változik alakban. Ezt a hajlamot az étkezési sárgarépáknál nemesítéssel. a talaj szerkezete. minősége. egyes takarmányrépáknál azonban részben a föld felszí­ nén marad.

A fajta növekedési intenzitásá­ tól függően. Ritkán. egy bizonyos fejlettségi stádium is szükséges. majd ezután három-négy hét múlva a maghozó hajtások. ha az Amsterdami fajtát szeptember 10. hogy az elsőrendű elágazások a kiültetés után 50—60 nap múlva. és az első-. másod-. A második évben a kiültetett répákon először a tőlevelek fejlődnek ki. rendű elágazások is virágernyőben végződnek. előtt vetettük el. A nö­ vényeken egy vagy több magszár és elágazás képződik.stb. Ezek lassúbb vagy gyorsabb fejlődése az időjárási viszonyoktól függ. A főernyő vi- II . 100—150 cm-re is megnőhet. harmad. A leveles virágszár merevszőrös. Az oldalhajtások er­ nyőiben különböző arányban fordulnak elő hímnős és hím virágok. a másodrendű elágazások 60—70 nap múlva jelennek meg. vagyis a generatív szakaszba menjen át. Bizonyos tör­ vényszerűség nyilvánul meg abban. Például. a következő tavasszal magszárba ment. után elvetett Amsterdami fajta viszont már nem hozott magszárat. de találunk hímsteril és ivartalan virágokat is. a hőmérsékleti hatásokon kívül.Ahhoz. hogy a sárgarépa a második évben a maghozó. Ugyanilyen körülmények között az október 10. A főernyőn csak hímnős virágok vannak.

Sárgarépa-levéltípusok (Fotó: Hanzséros P.) 12 .

A másodrendű ernyők magjából kisebb. vi­ szont ugyanazon a növé­ nyen egy másik ernyőről is beporzódhat. az egyes fajták közötti izolációs távolság betar­ tása miatt. majd másodrendű ernyők.rágzása általában júniusban kezdődik és 1—2 hét múlva követik az első-. A virágzási időnek ez a differenci­ álódása természetszerűleg visszatükröződik a magképzés időpont­ jában. Termése ikerkaszat. Az ernyők és ernyőcskék különböző zónáiból származó magvak biológiai értéke nem egyforma. Az egyes virágok nagyon kicsik. bíborszínű virág is. illetve magból a) a sárgarépa virágszerkezete. áll. A megtermékenyítést rovarok végzik. mint a bibe. a vetőmag 90%-át az első. Egy-egy ernyő virágzása általában 5—8 napig tart. Minden ernyő több nyeles ernyőcskéből tevődik össze és minden ernyőcske több virágból áll. amely visszaütés a vad formára. két termésből. és en­ nek a magtermesztésnél van különös fontossága. Legjobb csírázóképességűek a fő és első­ rendű ernyők magjai. Annak ellenére. de a virágzat közepén néha található néhány sötétebb. Normális körülmé­ nyek között minden pol­ lenjét elveszíti a virág. A sziromlevelek színe fehér. a mag nagyságában és életképességében. A pollen előbb érik be.és másodrendű ernyőkből kapjuk. A sárgarépa tehát idegentermékenyülő. Abban különböznek b) A vadmurok virágszerkezete 13 . hogy a főernyő sok magot ad. mielőtt a bibe beérne. a harmadrendűekéből pedig igen kicsi csírázóképességű magot nye­ rünk. A virágok szerkezetére az ötös szám jellemző. A legértékesebb magvak az ernyő belső részén képződnek.

főleg színben.Sárgarépamag. a dörzsölté 1. A kéregtől. sokkal kevesebb színanyagot tartalmaz. s ez okozza a sárgarépamag jellegzetes illatát. Parenhymatikus szövetből áll. A mag alakja lapított tojásalak. kisebb a szárazanyagés diszacharid-tartalma is. hogy a magon három alacsony és négy magasabb tüskés ér húzódik végig.5 g. Legbelül van a farész. A tüskék 2 mm hosszúak és vastagságuk 0. viszont sok olajat tartalmaz. amely keményítőt egyáltalán nem. A magvakról a tüskék dörzsöléssel eltávolíthatók. vagyis a farész és a kéreg között minél kisebb legyen a különbség.5 mm. Gyorsan fásodik. A gyökér szövettani felépítése A gyökér keresztmetszetén három jellegzetes zónát különböztethe­ tünk meg.és tápanyagokat tartal14 . amely sötétebb színű és raktározó szöveteiben festék. hogy a szívrész. A tüskék általában a dörzsöletlen mag súlyának 30—40%-át teszik ki. mint a kéreg. A magvakban aránylag nagy endospermium van.2—1. amelyet a gyakorlatban „szívnek” neveznek. dörzsölt (Fotó: Kováts Zné) a többi ernyősvirágú növény ikerkaszatjától. Csíraképességét 3—4 évig tartja meg. amelyeknek tövében illó olajat tartalmazó sejtek találhatók.4 g. A dörzsöletlen mag ezermagsúlya 2—2. amelynek hossza 2—4 mm. s az ilyen dörzsölt mag gördülékenyebb és könnyebben vethető. Csírázás ideje 12—20 nap.4— 1. dörzsöletlen (Fotó: Kováts Zné) Sárgarépamag. A sárgarépa minősége szempontjából na­ gyon fontos.0mm. Az érett mag színe szürkésbarna. széles­ sége 1—1.

eh=elsődleges háncs. A vetést a gyakorlatban azonban 12—14 °C körül kezdjük és minimális hőmérsékletnek a +4 °C-t tartjuk. A gyökér narancsvörös színét a karotin adja. Az egyes fejlődési stádiumban a növényeknek. Laboratóriumi vizsgálatok is alátámasztották azt a megállapítást. Markov és Haev a fejlődés hőoptimumát 16 ± 7-ben állapítják meg. • Csírázáshoz — a fentiek alapján — az optimális hőmérséklet 23 °C. hí—hipokotil: fgy=főgyö­ kér. bsz=másod­ lagos bőrszövet. másrészt kife­ lé az új háncssejtek. vagyis a növekedési zóna. (Terpó. így a sár­ garépának is más és más a hőigénye. A hidegtűrő növények közé sorolható. f=fatest. 1965 nyomán) Biológiai igénye Hőigénye. k=másodlagos kéreg.. vagyis innen indulnak ki egyrészt befelé az új fasejtek. A fejlődés addig optimális. 15 . B: hosszmetszet.maz. mind az alsó határnál hoszszabb ideig a megengedett kétszerese. Legkívül pedig a bőr­ szövet van. Ha az eltérés mind a felső. és a fény növekedésével ez a kedvező hatás fokozódik. . akkor fejlődési rendellenes­ ség lép fel.szívrész”9. lr=tőlevélrózsa. egy világosabb színű vonal választja el. amíg a felső határ a 23 °C-ot és az alsó határ a 9 °C-ot nem lépi túl. Ez a kambium. a sárgarépafej megzöldülését a kloro­ fill okozza. C: a répatest vázlatos ke­ resztmetszeti képe. hogy a legjobb csírázást változó hőmérsékletnél érjük el. Innen indul ki a répa vastagodása. A sárgarépa szövettani felépítése A: fiatal növény. ef=elsődleges fa­ test. ogy=oldalgyökér.

a Sárgarépa-metszetek tenyészterület nagysága és a vízellátás. pl. mint pl. C. halvány lesz. a talaj felső rétegében fekvő mag elegendő hőt kap. majd 4. és gyorsan kezd színe­ sedni. Ennek magyarázata abban rejlik. legjobban Banga és tsai (1955) igazolták. és emellett a sárgarépának még sok helye is van a növekedéshez és bőséges víz áll rendelkezésére. hogy az érési egyensúly el­ tolódik. Fajtától függően többé-kevésbé henger alakúra nő. míg a gyökérvas­ sát bizonyos mértékig tudja szabályozni. pl. Jobbra ugyanaz a fajta 16—21 °C-on A termesztő a hőmérséklet erős befolyá­ nőtt addig. 16— lyásolják a sárgarépa érési egyensúlyát.A sárgarépamag a szabadföldben sekélyen vetve egyrészt elegen­ dő fényt kap. Ha a növekedés alacsony. Éjszaka a hőmérséklet alacsony lehet. és nappal a napfény hatására. de formában és színben éretlen marad. Magas hőmérsékleten. A sárgarépa fejlődésében a különböző környezeti tényezők és köztük a hőmérséklet nagy hatással vannak a formára. A késői vetések­ nél. 1936 nyo­ va. míg a vegetatív szakaszé ismét nagyobb. azaz a répa gyorsan vastagszik. befo­ Balra Chantenay R. Ter­ mészetesen ilyen esetben is többféle variáció lehetséges. 22—23 °C. vagyis 9—10 °C körül van. amikor a meglehetősen magas hőmérséklet a csírázást meggyor­ sítja. hogy a hőmérséklet mennyire befolyásolja az érési egyensúlyt. 8 °C-on megy végbe. másrészt pedig változó hőmérsékletnek van kitéve. A fenti elvek alapján a szikleveles fejlődési szakasz optimális hő­ igénye kisebb. nedvességhiány. a nagyságra és egyúttal a minőségre is. hogy a hőmérséklet és a vele együtt jelentkező többi tényező. Egyrészt hozzá alkalmazkodva és kihasznál­ (Bames in Banga. Azt. Az érési egyensúly változhat a fej­ lődés folyamán a szélsőséges eseteken be­ lül is. másrészt pedig bizonyos agrotechnikai. a színre.5—10 °C-on nőtt tovább. mert a magas hőmérséklet elősegíti az érést. egyéb gátló tényezők hathatnak. akkor a répa ugyan nagy lesz. kis térállásnál és csekély vízellátásnál a sárgarépa rövid marad. mán) 16 . ez azonban egyúttal magával hozza a vegetatív növekedés visszaszorítását. 21°C-on fejlődik. Nyilvánvaló. tagodás elkezdődött.

A sárgarépa hőmérsékleti igényét tekintve nagyon alkalmazkodóképes. Vízigénye. A talajok hőgazdálkodását a talajok tömöttsége is befolyásolja. A Nantes-i sárgarépafajtával vézett kísérletek szerint a levélzet megtartotta optimális növekedését 28 °C-ig. mélyebben melegszik fel. . Befolyásolja a talaj hőgazdálkodását a talaj nedvességtartalma és nem kevésbé a növényállomány sűrűsége is. hogy bőséges csapadék vagy öntö­ zés hatására a sárgarépák karotintartalma csökken. de a felső rétegek erősebben melegednek fel és ez kedvezőbb a koraiak vetéséhez. azt öntözéssel pótoljuk. durva rostú és deformált gyökerek képződnek. a rövid ideig tartó .művelési eljárásokkal a hőmérséklet kedvezőtlen hatását csökkentheti. A csapadék vagy az öntözés termésnövelő hatása nem kétséges. Amennyiben a tenyészidő folyamán a szükséges csapadék hiányzik. Minél finomabb konzisztenciájú azonban a répa.. A nagy meleg szárazsággal párosulva hátráltatja a gyökerek fej­ lődését és egyben elöregedett. megfelelő talaj kiválasztásával. A sárgarépa ha a lombja takarja. A répák a legtöbb nedvességet az érés. A fejlődés alsó határát tekintve a gyökérzet növekedése 12 °C alatt erősen csökken. tavasszal megfelelő felületi műveléssel gyorsíthatjuk a talaj felmelegedését.5 °Cot is károsodás nélkül kibírja. A sötét színű talaj több hőt nyel el. annál ke­ vésbé bírja a szélsőséges hőmérsékleti ingadozásokat. Csírázás kezdetén sok nedvességet kíván. ahol a tenyészidő folyamán legalább 400 mm csapadékra számíthatunk. Nagy terméseredményeket azokon a vidékeken lehet elérni.3. azonban a ter­ mésnövekedéssel a területegységre eső karotintartalom nő. Igaz ugyan. Megfelelő piacképes árut csak jó vízellátás mellett kaphatunk. A maghozó évben vízigénye a kiültetés idején és virágzás előtt a 2 Gyökérzöldségek termesztése 17 .. míg a világosabb színű talajok sok hőt vernek vissza. mint minden olajtartalmú aprómag. lazításával csök­ kenthetjük. Pl. augusztustól szeptember közepéig. illetve a szedés előttihónapokban igénylik. 10 °C alatt pedig már a le­ vélzet fejlődése is vontatott. Az alkalmaz­ kodóképességben nagy szerepe van a fajtatulajdonságoknak. pl. míg a gyökérérés már 20 °C fölött lassult. nyáron viszont a talaj művelésével.

A vízfogyasztást tehát a transzspiráció mértéke határozza meg. a talajt. 1965-ben mért adat szerint 225—263. Ennek megelőzésére. A növény vízfogyasztását. A sárgarépa napi vízpárologtatása 10—420 g között változik. Az állandó és követke­ zetes szelekció következtében azonban továbbszaporításra csak a fel nem magzá tövek maradtak meg. A száraz talajba kiültetett dugványok begyökeresedése elmarad. amilyen korán csak lehet. hogy az optimális legyen a nö­ vény vízgazdálkodása szempontjából is. A gyökérzöldségfélék. ültessük ki a dugványokat. úm. A sárgarépák azonban a mérsékelt klíma alatt fej­ lődtek ki és a hőmérséklet hatására képeznek virágszerveket. fény. Nálunk általában a gyökérzöldségféléket szántóföldön nem ön­ tözik. Gaz­ daságosan használja fel a rendelkezésére álló vizet. vagyis a vízfogyasztás hatékonyságát a transzspirációs együttható fejezi ki. Cselőtei vizsgálatai szerint a sárgarépa vízfogyasztása. Ma már a termesztett fajtáinknál ez az idő előtti — első évben tör­ ténő — magszárba szökkenés csak a különösen hűvös tavaszokon . így a sárgarépa is az ún. szél. Való­ színű. hogy egy súlyrész szárazanyag előállításához hány súlyrész víz szükséges. a termesztéstechnikát és a többi tényezőt úgy megválasztani. A fényigény a naphosszúsággal van összefüggésben. Ezt elősegíti szab­ dalt levélzete is. Gyen­ gébb fényben is jól fejlődnek. hogy a korai talajnedvességet kihasználhassuk és hasznosíthassuk. valamint a talaj felve­ hető víztartalma. másrészt pedig a transzspirációra ható környe­ zeti tényezők. így érzékenysége a naphosszú­ sággal szemben nyilvánvalóan csökkent. amely megmutatja. Fényigényük tehát nem nagy. Fényigénye. vagyis transz­ spirációs együtthatója: 1955-ben mért adat szerint 282.legnagyobb. A változás oka egyrészt a növény fejlődése. a hőmérséklet. a növény fejlettségétől és a fenti környezeti tényezőktől függően. hogy eredetileg az arab országokból behozott termesztett vál­ tozat még érzékeny volt a naphosszúságra. Ez a növény vegetációja folyamán változó. Ezért kell a vetési időt. árnyé­ kot tűrő növények közé tartozik.

Ezzel a módszerrel az egyedek további összehasonlítására is van le­ hetőség. Ezt követően külön szedjük le az ön­ termékenyített és külön a nem öntermékenyített egyedek magjait. a feldolgozó ipar növekvő igénye miatt fog­ lalkozunk. de megbízható módszer a fajták tisztán tartására és javítására. Megfigyeléseink szerint azonban kevés fény hatására a lombja jóval gyengébb lesz. Természetesen adódnak normális körülmények között is magszárba menő egyedek. Ez lassú. de ennek oka a nem elégséges szelekcióban rejlik. Az egyszerűség kedvéért az izolátorok alatti egyedek közül egyeseken 2—3—4 ernyőt külön izolálunk és külön poroztatjuk össze legyekkel nagy méhekkel. Az ebből kiválasztott anyagot továbbszaporítjuk és azon évben állítjuk törzskísérletbe. • Az új fajták előállításának jelenlegi iránya mind a külföldi. vagyis csökkenő fénnyel csökken a kálium felvétele is. a hajtatásban lehet érvényesíteni.és nyarákon lép fel. A sárgarépa a káliigényes növények közé tartozik. és a következő év­ ben egymás mellé vetve értékeljük. • A családtenyésztéses módszert össze lehet kapcsolni beltenyész­ tett vonalak kiválasztásával. • A fajták fenntartásánál mind nálunk. A sárgarépa árnyékot tűrő képességét. és méhek vagy legyek betelepítésével poroztatjuk össze. hogy szórt fényben is jól fejlődik. a gépesítés elterjedésével. vagyis azt a tulajdonságát. A termesztésben szereplő fajták többsége külföldi ere­ detű. amikor elegendő magmennyiséggel rendelkezünk az egyes törzsekből. mert a sárgarépa könnyen öntermékenyülő. ezeket együtt ültetjük ki izoláto­ rok alá. Új fajták előállításával csak az utóbbi években. mind külföldön alkalma­ zott módszer a családtenyésztés. Az egyes egyedek magjait külön-külön szedjük meg. Ennek lényege. hogy meghatáro­ zott számú egyedet kiválasztunk. Nemesítésének helyzete Nemesítési munkánk többnyire a honosításra és a fajták fenntartá­ sára szorítkozott. 19 . A fényerősség változásainak hatása a kálium felvételére köztudott. és a szedésnél könnyen szakad. főleg holland és német nemesítésből származik.

A kombinációs nemesítésben ezt a dichogámiát ki lehet használni. A hibrid fajták előállítása egyelőre költséges és ezáltal elterjedé­ sük is lassú. Az első hazai heterózis fajtát 1973-ban állítottuk elő. így a szövettenyésztés hatékony eszköznek lát­ szik a sárgarépa klónszelekciós. de a tömeges keresztezéshez hímsteril ál­ lományra van szükség. Egy összetett ernyőben ez a folyamat egyidőben következik be. A hibridhatás ellensúlyozza az Fi hibridben a szülőkben tapasztalható beltenyésztéses leromlást. A hibridek előállításának biológiai feltételei az ernyősöknél az erősen fejlett idegenbeporzás (dichogamia) következtében kedvező­ ek. biztosítéka a hibrid uniformitásának. a „petaloid” pártája zöld színű. Az eddig ismert két típus közül az egyik.mind a hazai nemesítésben a hibridizáció. A porzók napokkal előbb szórják ki virágporukat. A másik típus virágai normális megjelenésűek. Az 50-es évek óta ismert citoplazmás génikus meghatározottságú hímsteril fonnák öröklődési mechanizmusát bár még nem tisztázták végérvényesen. A hibridmag előállításához tehát hímsteril anyai szülőt használunk. A sárgarépaszövetek kivételesen jó regenerá­ lódó képessége miatt a fajt már évtizedek óta használják tesztnö­ vényként szövettenyésztéses kísérletekben. A hibrid szülők nagyfokú uniformitása. mint ahogy a bibék fogékonysága kifejlődik. A korábban csak elmé­ leti céllal végzett kutatások tapasztalatai önként kínálkoznak gya­ korlati alkalmazásra. • Új távlatokat nyit meg a sárgarépából a szövettenyésztéssel megoldható klónozás. szelekciós és mutációs nemesítései területén egyaránt. amelyet a hibrid fajták a felhasználás számára jelenthetnek. Megfontolandó azonban az a minőségi előny. csak a porzók léhák és megbámulva lehullanak a portokok felrepedése előtt. a gyakorlatnak elég volt a hímsteril fenntartó szülőpárok kialakítása. 20 . amit óvatos beltenyésztéssel érhetünk el. amennyiben a dugványokat sávokban 3 :1 arányban ültetjük ki az apai beporzó szülővel. ezért a beporzó rovarokat nem vonzza kellőképpen.

— konzervcélra a hosszú tenyészidejű fajták. a szállítha­ 21 . vékony tí­ pusok: Bauers K. — kettős hasznosításra alkalmasak a közép-tenyészidejű fajták. Nantes-i. de tompa végű formák. Duwicki. lefelé keskenyedő.és kései érésű fajták. a karotin-.. R.és hosszú tenyész­ idejű. rövid fajták. • Alakjuk szerint: — gömbölyödésre hajlamos. Rote Riesen. a szárazanyag-tartalom. mint az Amsterdami típusok: Erstling. a szín. annál nagyobb a hozam. Ezen belül közép-tenyészidejűek a Chantenay típusok: Rotherz. o. megnyúltabbak a Flakker típusok: Rialtó. főleg hajtatási célra: Párizsi vásár. a hús finomsága. Hosszú tenyészidejűek. Formula. Gonsenheimi. • Felhasználásuk szerint is csoportosíthatók a fajták: — korai. — megnyúlt és hegyben végződő formák a hosszú. vagyis korai. cukortartalma és a megfelelő íz. Minél hosszabb a répa. • Tenyészidejük szerint vannak: rövid. Hosszú tenyészidejűek a Lange Rote típusok: Keszthelyi hengeres. Amsterdami. H. Középhosszú tenyészidejűek a Nantes-i típusok: MarktgSrtner. Amsterdami hajtató. — henger alakúak. A hozamnál fontos szerepet játszik a forma. Lange Rote St. vaskosabb forma: Fertődi vörös. Párizsi hajtató. — széles vállú. rövidebb. közép. a hosszméret és a szárazanyag-tartalom. friss fogyasztás céljára a rövid tenyészidejű fajták. ezen belül vannak koraiak. A hosszúságnak azonban határt szabnak a különböző minőségű talajok. az érés koraisága és a minőség.A termesztett fajták értékelése A sárgarépafajtákat többféleképpen csoportosíthatjuk. közép. Chantenay Red Cored. A fajta értékét befolyásoló tényezők A fajták értékét és ezen túlmenően felhasználhatóságukat meghatá­ rozzák: a hozam. Széles vállú. A minőségen belül befolyásoló tényezőként szerepel a külső és belső forma.

a növekedési és érési egyensúlynak megfelelőnek kell lennie. amiket a feldolgo­ zó ipar számára — béltartalom vagyis karotin. A belső formával kapcsolatos követelmény. Az emberi szervezet a meg­ főtt sárgarépa karotinjából csak egy kis részt vesz fel. a Flakker típust. amely 3 perc alatt szét­ 22 . Hogy a fajtára jellemző forma kiala­ kulhasson és felülete ne gyűrűzött. amint arra már a hozam tárgyalásánál is rámutattunk. A nagy szárazanyag-tarta­ lommal rendelkező sárgarépák lassan nőnek és szárazak. Nagy hozamra nemesítették ki a kettő közötti alakot. Ebben a tekintetben a p-karotin kétszer olyan aktív. és azoknál a faj­ táknál. könnyen szeletelhetők. A kis szív a gyenge lombbal van összefüggésben.tóság. a lefelé kissé elvékonyodó. a nagy pedig 14% felett van. viszont a hegyben végződő répák erősebbek és könnyebben szedhetők.és alfa-karötinból áll. Ezen segíthetünk pl. A szív nagysága nem döntő. nagyobb cukortar­ talom). hanem sima legyen. amelyeknél fontos az erős lomb. amely béta. összefügg a koraisággal. nem lehet kis szívre szelek­ tálni. A normá­ lis szárazanyag-tartalom 10—12%. • A sárgarépa narancsvörös színe a karotin jelenlététől függ. Ezek általában a hosszú tenyészidejű sárgarépák. a talajnedvességtől és a klímától is függ. a talajtól. amely a termőhely alapján változik. mint az a-karotin. a tárolhatóság és a gépi szedés. mint a kisebb szárazanyag-tartalmú fajták. A minőség összefügg a külső formával. egy turmixkeverővel. A hengeres répák beltartalmi értéke általában nagyobb (finomabb struktúra. Szállításnál nem esnek úgy össze. a szív jól nőjön össze a hússal. Ennek oka valószínűleg. ha az színben nem elütő. ráncos. de tompa végű formát. Mindkét karotin az A-vitamin provitaminja és tápértékük nagy. hogy a legtöbb sejtfal főzés által nem roncsolódik szét. a gyors növekedéssel és a finom hússal. Mindez pedig erősen függ a biológiai igényeknek leginkább megfelelő kör­ nyezettől. A szárazanyag-tartalom többek között a környezeti tényezőktől.és szárazanyag-tar­ talma miatt — termelnek. A szárazanyag-tartalom a sárgarépa fontos értékmérő tulajdon­ sága. nem mennek szét. A nagy szárazanyag-tartalmú sárgarépák főzve nem törnek. koc­ kázhatok stb. Természetesen ezen a téren is van középút. hogy a szív és a hús színe lehetőleg minél kevésbé térjen el egymástól.

A korai sárgarépáknál nem a szárazanyag-tartalom és a karotin a döntő. Amilyen 23 . annál intenzívebb a színe. illetve termesztési feltételek is vál­ toznak. hanem annak is. amely a legédesebb. A legtöbb fajta karotintartalma 6—12 mg/100 g. gyorsan színesednek. A sárgarépa éretten a legédesebb. aránylag jó karotintartalmúak a Chantenay Red Cored a közép­ hosszú és a Danvers 126 a Flakker típusok közül. A nagy karóimtartalmúak 15 mg felett vannak. A hús finomsága összefüggésben van a gyors növekedéssel és az aránylag kicsi szárazanyag-tartalommal. Az élénk. s ezek hatással vannak a karotinképződésre. akkor minden répát azonos helyen vágjunk át. mint a nagyobb szárazanyag-tartalommal rendelkező répáké. • A sárgarépa édes ízét a benne levő cukrok: diszaharidok (szaharóz vagy nyerscukor) és mónoszaharidok (glukóz és fruktóz) ad­ ják. Ezek finom húsúak és kicsi szárazanyag-tartalmúak. Vannak édes és kevésbé édes répák. a szívvel és a hánccsal egyszínű répa a konzervipari feldolgozásnál. narancsvörös színűek. hogy karotintartalma nőne. és ezáltal a szervezet könnyebben hozzájut a karotinhoz. A korai érésű. Ez a sárgarépában az éréssel együtt emelkedik addig. kihajt.és monoszaharidok közötti arány az éréssel a diszaharid felé tolódik el. de főleg a szárításnál nagyon fontos. a karotin tar­ talom is ingadozik. mind pedig a di.és monoszaharidok egymás közötti arányában. Szép. hanem. Fajták között különbség van mind összcukortartalom — amely 6% körül mozog —. erre példa a Bauers Kieler Rote és a Fertődi vörös. hajtatási sárgarépák gyorsan nőnek. hogy édes legyen. hogy a di. ha a karotintartalmat vizsgáljuk. hogy a karotintartalom a fejtől lefelé kb. Tárolhatóságuk sokkal gyengébb. Ezért. A szelekció­ nál nagyon fontos tudnunk. Ez az ingadozás általában ±20%. Miután az évjáratokkal együtt a fejlődési. amíg a maximumot el nem éri. ha azonnal elültetjük.roncsolja a sejtfalakat. Minél nagyobb a répa karotintartalma. jó. Finom húsú és aránylag nagy karotintartalma van a rövid tenyészidejű Amst<-' dami fajtáknak is. gyorsan színesedjen és korai legyen. A nagy karotintartalom együtt jár a nagy szárazanyag-tartalommal. a hosszúság egyharmadától csökken. Aszelekciónál az elvágott répák fejrésze. Ezután a répa még növekedhet anélkül. Ezt nemcsak az összcukortartalmának köszön­ heti.

6 59. A sárgarépa ízéhez a cukrok mellett az illó olajok is hozzájárulnak.86:1 0.26 : 1 0.5 : 1. másrészt a tárolhatóságra is támpontot nyújthat. Mire a sárgarépa teljes érettségi fokát eléri. 24 .és monoszaharid aránya 1: 1 és 2.6 41.8 79. így az összcukortartalom nő. Legmagasabb a cso­ mózható kort elérő sárgarépában. 1975) A cukortartalom tárolás Fajták Cukrok előtt A cukrok aránya tárolás előtt % után % % után % Gonsenheimi Amsterdami Flakker Fertődi vörös Szaharóz Fruktóz Glukóz Szaharóz Fruktóz Glukóz Szaharóz Fruktóz Glukóz Szaharóz Fruktóz Glukóz 46. így a cuk­ rok egymáshoz való aránya a répában egyrészt a sárgarépa optimális szedési idejének meghatározója lehet. amely az éréssel növekszik. olyan arányban nő a diszaharidoké.7 20.10: 1 mértékben csökken a monoszaharidok mennyisége. táblázat.0 68.63: 1 1. ellentét­ ben a karotinnal.8 61.2.46: 1 3.4 78. Di. a rosszul tárolható fajtáknál ez az arány 0.2 21.70:1 0.06:1 0.4 31.6 0. csaknem konstansak maradnak. Weichman vizsgálatai szerint a jól tárolható fajtáknál a di.és monoszaharidok egymáshoz való aránya a sárgarépában (Zatykó.0 70.2 38.5:1.3 53. Az illóolaj-tartalom a gyökér fejlődésével együtt csökken. A két cukor egymás közti arányát a fajtajellegen kívül befolyásolja a talaj tápanyagellátása és a betakarítás időpontja is.60: 1 2.2 51.5 48.2 30.

rövid csonkakúp alakú. tompa végű. keléstől a szedésig 80—90 nap. mint a hús színe. vállban és a vége felé elkeskenyedő. Ipari felhasználásra sem alkalmas. Nagyüzemi termesztésre nem javasolható gyenge mi­ nősége miatt és ipari felhasználásra sem alkalmas. Tenyészidejerövid. Levélzete közepes erősségű.Termesztett fajtái Duwicki Rövid hajtató típusú. Levélzete középnagy. 25 . tompa végű. A szívrész kicsi és a kéreggel majdnem egyszínű. sárgászöldes árnyalatú. Tenyészideje közepesen rövid. gyenge lombú. Korai szabadföldi termesztéssel vagy hideghajtatással friss fo­ gyasztásra alkalmas. középnagy lombozatú.5 cm hosszú és 5—6 cm széles. Finom. 2—2. keléstől a szedésig 100—120 nap. hideghajtatással korai fogyasz­ tásra alkalmas. Dús. Külső színe narancsvörös.és táp­ anyagigénye közepes.5 cm. Mérete a fejnél 2—2.és tápanyagigénye. A répaalak a fejnél kiemelkedő. ritka. egy árnyalattal világosabb.5 cm széles. Tenyészideje rövid. 6—8. Gonsenheiná Félhosszú típus. keléstől a szedésig 90—100 nap. Világos narancssárga színű. A szívrész nagy. A répa fejrésze bemélyedő. A répaalak hengeres. A szívrész kicsi. valamint ter­ mőképessége közepes. Talaj. 12—14 cm hosszú. Nagy­ üzemi termesztésre nem javasolható gyenge húsminősége miatt. Termőképessége is közepes. de gyen­ gén tompított végű. Gyökérzete középfinom. Korai szabadföldi termesztéssel. felülete gyűrűzött. hossza 12—16 cm. Talaj. Amsterdam Félhosszú típus. Az egyik legjobban csomózható fajta. Külső színe vörös.

rövid. Fejnél. Külső színe narancsvörös. A szívrész a hússzínnel megegyező vagy annál egy ár­ nyalattal világosabb. egyenletes vastagságú henger­ alak. Gyökérzete finom. Talaj.Gonsenhetmi fajta (Fotó: Hanzséros P. Nantes-i Félhosszú típusú. 26 . hossza 16—18 cm.és tápanyagigényes. törzsnél egyformán vastag. keléstől a szedésig 120—130 nap. termőképessége közepes. A fej sima vagy enyhén bemélyedő. tompított végű. Szélessége 3—4 cm. Kis lombja és törékenysége miatt gazdasági jelentősége egyre csökken. Tenyészideje rövid.) Korai szabadföldi termesztéssel friss fogyasztásra alkalmas.

Friss fogyasztásra és konzervipari feldolgozásra alkalmas. narancsvörös színű. csapott vállú. üzemi termesztésre alkalmas. üzemi termesztésre alkalmas.és tápanyagigényes. egyenletesen hengeres alakú. Külső színe narancsvörös. A szívrész kicsi. Marktgártner (Kerti) Félhosszú típusú. mint a Nantes-i (megnyúlt alakú). 18—20 cm hosszú.Nantes-i fajta (Fotó: Hanzséros P. Talaj. Fejnél kissé nyakasabb. A répa középhosszú. Tenyészideje középkorai: keléstől a szedésig 120—130 nap. 3—4 cm széles.) Friss fogyasztásra. 27 . Közepes termőképességű. felülete sima. Közepes termőképességű fajta. konzervipari felhasználásra. igen enyhe gyűrűsödéssel. Levélzete közepesen finom. téli tárolással tör­ ténő értékesítésre egyaránt alkalmas.

Chantenay Rex Félhosszú típusú. Chantenay R. A répa alakja fejnél enyhén bemélyedő. C.) 28 . friss fogyasztásra és konzervipari célra alkalmas. lekerekített végű. Levélzete közepesen finom. Korai szabadföldi termesztésre. egyöntetű narancs. Gyökérzete középfinom. tompa. Tömegtermesztésre alkalmas. lefele kissé elkeske­ nyedő. fajta (Fotó: Hanzséros P. A répa 11—15 cm hosszú. Tenyészidejét tekintve középkései: keléstől a sze­ désig 120—140 nap. 3—4 cm szé­ les. Külső színe narancsvörös. majdnem hengeres. Szívrésze kissé sötétebb színű. kissé vállas. Termőképessége kö­ zepesnél jobb.

Rotherz Félhosszú típusú. 4—5 cm széles. keléstől a szedésig 160— 180 nap. Tenyészideje: középkésői. Tömegtermesztésre kiválóan alkalmas.) 29 . többnyire tompa végződéssel. Levélzete közepes nagyságú. a szívrész kissé sötétebb. az alakja lefelé elkeskenyedő. A levélkorona kiemelkedik. Egyöntetű narancsszínű. A répaalak a fejnél enyhén bemélyedő. Levélzete közepesen finom. o. Gyökérzete középfinom. Herz Hosszú típusú. Termőképes­ sége a közepesnél jobb. Tenyészidejét tekintve középkései: keléstől a sze­ désig 140—150 nap. friss fogyasztásra és konzervipari célra alkalmas. o. Herz fajta (Fotó: Hanzséros P. Lange Rote St. Korai szabadföldi termesztésre. Színe narancs­ vörös. válla lekerekített. A répa 13—15 cm hosszú. Lange Rote St.

Elsősorban konzervipari célra. nagy. 22—25 cm hosszú. Külső színe majdnem borvörös. középkötött és kötöttebb talajokon eredményesen ter­ meszthető. Középkötött és kötött talajokon is eredményesen termeszthető. keléstől a szedésig: 180—200 nap. Szíve középnagy. Nagyüzemi termesztésre kiválóan alkalmas. erős és durva. Formula Hosszú típusú. Szíve sötét narancsvörös.A répaalak hosszú. hússzínnel egyező. vastag gyökér. igényes. 18—20 cm hosszú.5—4 cm.5 cm széles. nagy termést adó. Elsősorban konzervipari célra használható. Külső színe narancsvörös. válla 3. Levélzete dús. kissé csapott vállal. kissé világosabb a hús színénél. Tenyészideje 180—200 nap. Gyökere közepesen durva. felülete sima. dús lombú. a fej kiemelkedő. erős. Flakker ( Vörös óriás) Hosszú típusú. A répa 3—4 cm széles. Konzervipari felhasználásra és téli tárolásra alkalmas. kis szív. enyhén csapott. A répaalak hosszú. felülete szép sima. Nagyüzemi termesztésre kiváló. Középkö­ tött és kötött talajokon eredményesen termeszthető. A szívrész sötét narancsvörös. tompa végű. Hosszú tenyészidejű. A répa 4. lefele kissé elkeskenyedő.5—5. A fejrész enyhén be­ mélyedő. 20—22 cm hosszú. a gyökérvég felé enyhén keskenyedik. hengeres. Levélzete nagy. tompa végű. le­ tompított hegyű. durva levelű. a húshoz hasonló. széles vállú. A répaalak széles vállú. a válla enyhén csapott. 30 . Külső színe narancsvörös. téli tárolással piaci értékesítésre al­ kalmas. nagy termőképességű. a vége felé elkeskenyedő. Üzemi termesztésre alkalmas. Gyökérzete durva.

) Danvers 126 (Fotó: Haiizséros P.J 31 .Formula fajta (Fotó: Hanzséros P.

kissé keskenyedő. hegyben végződik. Levélzete dús. széles vállú. bőven terem. Válla 5—6 cm széles.) 32 . kissé gyűrűzött felületű. Gépi szedésre ajánlható fajta. Szíve nagy. Gyökere fi­ nom. A répaalak nagy testű. Hosszú tenyészidejű: keléstől a szedésig 180—200 nap. hús­ színnel megegyező vagy annál kissé söté­ tebb. Külső színe élénk cinóbervörös. 18—20 cm hosszú. bemélyedő fejű. Középkötött és kötött talajokon eredményesen termeszthető. Külső színe narancsvörös. sötétebb a húsnál. 5—6 cm széles. Fertődi vörös Hosszú típusú. betegségeknek ellenálló. egyenes vagy enyhén bemélyedő. A répaalak enyhén csapott. Az alakja lefelé egyenletesen vé­ konyodik. 18—20 cm hosszú. erős. fe­ lülete kissé gyűrűzött. Tenyészideje hosszú: 180—200 nap. nagy.Danvers 126 Hosszú típusú. tompa végű. Levélzete erő­ teljes. Nagyüzemi termesztésre alkalmas. Konzervipari felhasználásra és téli tárolásra alkalmas. Fertödi vörös fajta (Fotó: HanzsérosP. Egészséges. Szíve középnagy.

Házikertekben ugyanúgy. Középkötött és kötött talajokon eredményesen termeszthető. válla csapottabb.5—4. fokozatosan elkeskenyülő. erősen gyűrűzött. Levélzete erős. Hosszú tenyészidejű: keléstől a szedésig 200—220 nap. Rialto Hosszú típusú. nagy. A szívrész nagy és valamivel sötétebb a húsnál. Szíve középnagy. 3. Ez azt jelenti. Levélzete erős. laza talajtípusok: humuszos 33 . durva. 20—22 cm hosszú. Tenyészideje hosszú: keléstől a szedésig 180—200 nap.Konzervipari feldolgozásra és tárolásra alkalmas nagy karotintar­ talma miatt. ' Termesztéstechnológiája Talajigénye Sárgarépát és petrezselymet az országban mindenütt termesztenek. 20—22 cm hosszú. Nagyüzemi ter­ mesztésre kiválóan alkalmas. mint a Flak­ keré. hogy különböző szerkezetű és tápanyagellátottságú talajon termesztik. Közepes terméshozamú fajta. hússzínével meg­ egyező vagy egy árnyalattal sötétebb. A répa középhosszútól hosszúig terjedő.5 cm széles. nagy levelű. mint nagyüzemekben. 2—3 cm széles. hengeres felülete egyen­ letesen vékonyodó. Répaalakja: a fej enyhén kiemelkedő. Nagy termőképességű. Bauers Kieler Rote Hosszú típusú. Felülete simább. mint a Flakkeré. Konzervipari feldolgozásra elsősorban magas karotintartalma mi­ att alkalmas. Külső színe élénkvörös. Csak középkötött és kötöttebb talajokon termeszthető eredményesen. Középkötött és kötött talajokon eredményesen ter­ meszthető. Külső színe narancsvörös. Legalkalmasabbak azonban a könnyű. Nyersfogyasztásra és konzervipari célra alkalmas.

ha az optimumot akarjuk biztosítani. amikor a gépi munkát a kötött talajok lehetetlenné tehetik. A sárgarépa tápanyag-visszapótlásához tájékoztatást nyújthat az 1 q termés kialakításához felhasznált NPK-tápanyagok mennyisége: 34 . így a sárgarépa kiszedésének ideje az őszi. — a középhosszú és hosszú tenyészidejű fajtáknak a könnyű tala­ joktól a homokos vályogig.3 alá süllyed. A termesztési koncentrációnak vagy nagyobb termesztő felület kialakításának. talaj-előkészítéssel és talajápolással. A kötött talajok ellen szól a gépesítés szüksé­ gessége. akkor meszezni kell. és a Fertődi vörös fajták a nehezebb talajok sárgarépái. ún. Ha a pH 5. mészben gazdag láptalajokon. illetve felülvizsgá­ lásának alapja és megfontolásának tárgya a gépesítés szempontja kell hogy legyen. Az ilyen talajokból kiszedett gyökerek talajszennye­ ződése a legkisebb. sokszor esős. barna homok. vagyis 5. o. — a késői. A sárgarépafajták talajigényét vizsgálva.3—6 pH között. a Lange Rote St. Mégis. A kötöttebb mező­ ségi talajokon is nagy terméseket érnek el megfelelő tápanyagellá­ tással. hosszú tenyészidejű fajták a középkötött és kötött tala­ jokon is elég jól termeszthetők.vályogtól a vályogos homokig. deformáltak. a Nantes-i sárgarépák a kö­ tött talajokon nyomottak. valamint a humuszban gazdag. Pl. sima felületűek és a színük is szép lesz. a következő csoporto­ sítást kapjuk: — korai. a Flakker típusok. a gyengén savanyú vagy közömbös pH-val rendelkező talajban termeszthetünk legered­ ményesebben. a meszes homok és a 10—20% agyagtartalmú homokos talajok. mind a fajta vonatkozásában. mind a talaj. Ezekben kellemes ízűek lesznek. Kitűnő sárgarépa terem a mészben gazdag öntéstalajokon és a szerves anyagban. A gyökérzöldségek. H. valamint a kissé kötöttebb talajok és a láptalajok a megfelelőek. hűvös napokra esik. Mindezeket figyelembe véve a gépi szedésre való áttérés új szem­ pontokat vet fel. rövid tenyészidejű sárgarépáknak legalkalmasabbak a homoktalajok.

egyenetlen felszínű. hogy a hullámos. 0. ill. A közepes és hosszú tenyészidejű fajták azonban csak 35 . Rövid tenyészidejű fajtákat előveteménynek és másodterménynek is vethetünk.15 kg. sötétzöld színűek lesznek. vöröslila színeződés és az erek erős kiütközése.N p2o5 k2o 0. paradicsom uborka stb. kö­ zépkötött vagy kötöttebb talajt. morzsalékos talajt hagynak maguk után. mélyen művelhető és cserepesedésre nem hajlamos talaj adja meg az alapot a jó termeléshez.: dinnye. Mindezeken felül a visszapótlás tápanyagarányát befolyásolja ter­ mészetszerűleg a talaj tápanyagaránya is. Vetésforgó Mezőgazdasági és kertészeti növények után egyaránt vethetjük a sárgarépát. bab. Jó elővetemények. Közepes elővetemények a gabonafélék. időben letakaríthatók és nem késleltetik az őszi mélyszántást. Mindenesetre a jó humusztartalmú.55 kg. A sárgarépa tápanyaghiányára és túltrágyázására vonatkozóan a következőket figyelték meg: — a tápanyaghiány jellemzője: kicsi lomb. Minden esetben vegyük figyelembe a talaj tápanyagszintjét és a tervezett hozamot is. trágyázás ma már laboratóriumi talajvizsgálatok nél­ kül elképzelhetetlen. amelyek nem kizsarolt. Ilyenek a borsó. pl. dimbes-dombos terület nem alkalmas sárgarépa termesztésére.40 kg. vagy a meglevő talajszerkezethez válasszuk meg a fajtát. Nagyon jók azok az előve­ temények. amelyek alá istállótrágyát adtunk. — a túltrágyázás jellemzője: a levelek felduzzadnak vagy erősen fénylőek. Mindezeken felül vegyük figyelembe azt is. A korszerű tápanyag­ utánpótlás. jó szerkezetű. 0. A termelendő fajta igényéhez igazodva válasszuk ki a könnyű.

Tápanyagellátása A sárgarépának nagy a tápanyagigénye. rövid tenyészidejű répák legkésőbb június végéig lekerülhet­ nek a talajról. Másodterménynek vetve pedig olyan előveteményt használjunk. amely legkésőbb július első felében lehetővé teszi a vetést.és káliműtrágyákat az őszi mélyszántás előtt szórjuk ki. A káliummal kapcsolatban tudományos értékű kísérletek és a gya­ korlati tapasztalatok is bizonyítják a sárgarépa hozamára gyako­ rolt befolyását. A foszfor. első kapáláskor. Ezért jobb hatású a két.főnövényként jöhetnek számításba. A tervezett vagy tervezhető hozam egyúttal a fajtától is függ. hogy a nitrogén-műtrágyázás növeli a karotintartalmat. vagyis a folyamatos nitrogénellátás. a másik felét ettől számított másfél­ két hónap múlva szórjuk ki. 36 . és ezt követően más. megfelelő zöldséget vagy mezőgazdasági növényt tehetünk utána. a sárgarépák azonban egészen fiatal korban nem bír­ ják el a túl magas nitrogénszintet. A kórokozók és a kártevők elszaporodásának elkerülése végett ajánlatos legalább a hároméves forgó betartása. Gyökérzete aránylag mé­ lyen hatol a talajba és a zöldségfélék közül egyik legjobb tápanyag­ hasznosítású. A betervezett hozamtól függően közepes tápanyag-ellátottságú. amelyet lehetőleg az öntözővízzel juttassunk ki. Kísérletek igazolják. Az előveteményként termesztett korai. esetleg három ízben adott fejtrágya. öntözött talajon az alábbi hatóanyag-mennyiségek ajánlhatók: Tervezett hozam q/ha: Hatóanyag kg/ha: N p2o5 k2o 250 400 600 80 100 120 50—60 50—80 50—90 200 200 200 Öntözés nélküli termesztésnél a fenti hatóanyagokból egyharmaddal kevesebbet adjunk. míg a nitrogéntartalmú műtrágyákat lehetőleg fejtrágyának adjuk: első felét gépi.

Az őszi szántás 30 cm-nél sekélyebb ne legyen. ha az elővetemény előtt 30 cmnél mélyebbre már szántottunk. Több vizsgálat bizonyítja. s ha ez hiányzik. mind mennyiségben nagyobb hozamot.A közepes (100 ppm K körüli) és a magas K-tartalmú (100—200 ppm K) talajok 140—150 kg/ha K-hatóanyag adag fölött csak az átlagnál nagyobb talajnedvesség mellett adnak többlettermést. a jó őszi mélyszántást és az egyenletes talajfelszín-eldolgozást. hogy a magágy tömött legyen. csökkenti a hozamot. Másodvetésnél elegendő a sekélyebb szántás is. a túlzott K-adag pedig csökkentette a szárazanyag-tartalmat. A tőzegtalajokon a helyzet éppen fordított. ott a klórkáliummal érhető el mind minőségileg. A laza. mert ellenkező esetben a vetésmélységet nem tudjuk pontosan betartani és a vetés egyen­ lőtlen lesz. A fris­ sen istállótrágyázott talajban — a túl kövér talajban — a répa színe halvány lesz és az elágazás mértéke megnő. A sárgarépa cukortartalmával kapcsolatban eltérőek a vélemé­ nyek. Ezeknél 200—250 kg/ha ha­ tóanyagra van szükség nagy hozam eléréséhez. aminek következtében ja­ vul a sárgarépa tárolhatósága is. szemben a klór­ kálium műtrágyával. úm. különösen. míg a tőzegtalajokon a klórkálium mutatja ezt a hatást. A szárazanyag-tartalomra vonatkozó megfigyelések szerint az op­ timális mennyiségű K növelte. mivel a sárgarépa érzékeny a ma­ gas sókoncentrációra. hogy a K hatására csökken a re­ dukáló cukortartalom (monoszaharidok). Természetes. könnyű talajokon ügyelni kell. A sárgarépa nem közvetlen szervestrágya-igényes növény. Ásványi talajokon a kálium-szulfát karotinnövelő hatása mutat­ kozik. 37 . Az optimális vetési mélység 2—3 cm. hogy kiugró eredményt kapunk a K-szegény talajokon (40—50 ppm K). Talaj-előkészítés és vetés A talaj-előkészítésnél két igen fontos dolgot tartsunk szem előtt. mind mennyiségileg jobb eredmény. Álta­ lában ásványi talajokon kálium-szulfát műtrágyázás adott mind mi­ nőségben. Csapadékos időben vagy öntözés hatására sok lesz a felrepedt répa.

Ha régebbi típusú gépekkel vetünk. mert a gépek ezeket a műve­ leteket a vetéssel együtt elvégzik. Természetesen a lazább talajokon több munkamenetet is al­ kalmazhatunk. — ágyásos művelésben: ágyáson kialakított felületre sorosan. A modern vetőgépek fel vannak szerelve egy. Különösen nyári vetéseknél végez­ nek a precíziós gépek jó munkát azáltal. A precíziós vetőgépek elterjedésével lehetőség van különböző ve­ tési módok alkalmazására. kalibrált vetőmag jó biológiai ér­ téke. Az egyenletes vetés és az egyenletes vetésmélység adja a jobb kelést és a kielégítő növényállományt. hogy a mag túl mélyre ke­ rüljön. ikersoros pászta. Vethetünk: — síkművelésben soros (normálsoros). míg a kötött talajokon lehetőleg kevesebb menet­ ben végezzük el a szükséges munkákat. jól tömöríte­ nék és takarnak. illetve Vetési módok a sárgarépánál . kettő (iker-). • A modern. pásztásan. Mindezek a jobb kelési százalékot segítik elő. hogy jó magágyat készí­ tenek.Vetés előtt hengerezéssel elkerülhetjük. jól beállott vetés elen­ gedhetetlen feltétele az egyöntetű. három­ soros pászta és sávos vetéssel. sávosan. precíziós vetőgépek használatával a vetés utáni mag­ takarást és hengerezést elhagyhatjuk. hogy a talajt a gépekkel túlságosan ne tapostassuk meg. megfelelően szabályozható a vetési mélységük. Az egyenletes. a magtakarást és a hengerezést be kell iktatnunk.

az EM—11es szedőgép használatánál az iker. míg a sávos vetésnél a sávon belül szórjuk. legyen az egy. A nagy munkaszélességű betakarítógépek (Unimas. a következő sé­ ma szerint. középés hosszú tenyészidejű fajták helyes választásával június második felétől novemberig húzhatjuk szét a szedési idényt. A rövid. Az ágyásos művelés elő­ nye a nagyobb tőszám. korszerű aprómag-vetőgépek: az SVA—12-es. 90—100 nap (keléstől szedésig). június második felétől augusztus április első—második fele: második feléig.három sort vető. kettő (ikersor) és pászta vagy háromsoros (háromsoros pászta). A vetés ideje: A szedés ideje: március első—második fele: június első—második fele. a soros. A soros vetéseknél. burgonya­ szedő) lehetővé teszik az ágyásos művelést is. az SVA—16-os magyar. illetve sávos vetést végző csoroszlyákkal. 39 . A sortávolságnál. Pl. a Nibex svéd és a Stanhay angol gyártmányú. Az ágyások szélességét mindig a betakarítógépek határozzák meg. Vetési idő A fajta megválasztásával vetéstervünket az értékesítési lehető­ ségek figyelembevételével úgy állítsuk be. Az ajánlható.és hármas sor vagy a pászta szé­ lessége nem lehet nagyobb 8—10 cm-nél és a pászták közötti távol­ ság nem lehet kisebb 28 cm-nél. • Korai rövid tenyészidejű fajták Duwicki Gonsenheimi Amsterdami 80—90 nap (keléstől szedésig). a magvakat a sorokban helyezzük el. hogy a rendelkezésünkre álló szedőgép folyamatosan kihasználható legyen. augusztus végétől szeptember május első fele: második feléig. 100—120 nap (keléstől szedésig). pásztás vagy sávos vetéseknél figyelem­ be kell venni az alkalmazott betakarítógép igényét. valamint az árasztásos öntözés is. valamint pásztás.

130—140 nap (keléstől szedésig). Általában a normálsoros síkművelés az elterjedt művelési mód. H. A vetésnél vegyük fi­ gyelembe a maximális hozamot és az optimális állománysűrüséget. A síkművelésnél az átlagos sortávolság a jelenlegi teljes gé40 . Arany (Rotherz) A vetés ideje'. a három­ soros. 120—130 nap (keléstől szedésig). A szedés ideje: szeptember első és második fele. csomós áru) és a mag csírázóképességétől. 180—200 nap (keléstől szedésig). 120—130 nap (keléstől szedésig). 180—200 nap (keléstől szedésig). pászta. Függ a fajtától. A szedés ideje: júliustól augusztus második fele. A vetőmag mennyisége. Középhosszú tenyészidejű fajták Nantes-i Kerti (Marktgártner) Chantenay R. 180—200 nap (keléstől szedésig).június második­ -július első fele: október—november. A növényszám és ezzel a hozam emelésére az ikersoros. továbbá a vetőgéphez és a szedőgéphez alkalmazandó sortávolságot. a felhasználás céljától (pl. mert az egységnyi sorhosszúságon belül a gép nagyobb tömegű répát emel ki. szeptember első—második feléig. C. október—november. 180—200 nap (keléstől szedésig). • 140—150 nap (keléstől szedésig).vagy pedig a sávos vetéssel van lehetőség. o. Flakker Rialto Fertődi vörös Danvers 126 A vetés ideje: március első fele: március második—április első fele: 160—180 nap (keléstől szedésig). Ezzel a ve­ tési móddal növelhetjük az egysorosán szedő gépek teljesítményét is. október—november. március első fele: április első fele: június első fele: Hosszú tenyészidejű fajták Lange Rote St.

sőt 70%-os kelés is.0 cm. A fenti tőszámot figyelembe véve a ha-onkénti vetőmagszükséglet szabványos minőségű vetőmagból 6—8 cm-es sávos vetésnél. amit a feketerothadás (Stempylium r. Nyári vetéseknél ez az arány kb. Növényápolása Talajlazításból. 3. gyomirtásból és a nö­ vényvédelemből áll. hogy a csírázást lehetővé tegyük. végezzük el az első gépi kapálást. ha talajunk a magvak kelése előtt mégis becserepesedne.5 kg.és időjárási viszonyok mellett.4—a dörzsölté 1. különösen a 41 . Talajlazítás. méterenként 30—40 növény. Ennél a művelési módnál a hangsúly a sorok vagy sávok elrendezésén van. mert a csávázással elejét vehetjük az egyes évjáratokban fellépő nagymértékű csíranövény-pusztulásnak. akkor átlós boronálással vagy hengerezéssel törjük meg a kérgesedést. négyzetméterenként a hoszszú tenyészidejű fajtáknál 100—120növény. A soros vetésnél 35 cm-es sorközökkel a vetőmagszükséglet 1. Abban az esetben. ahol a sávok közötti távolság 39—40 cm. hogy az ágyásos műve­ lés alkalmazkodik a szedőgépek konstrukciójához. illetve sorközlazítást.5millió növényegyed. a koraiaknál 150. 500—700 q/ha termés eléréséhez egyenletes elosztásban elegendő volna 300— —600 ezer tő hektáronként.pesített technológia mellett: 30—32 cm.5 —4. Csávázás nélkül ne vessünk el vetőmagot (lásd növényvédelem). fejtrágyázásból.0—3. öntözésből. Magját lehetőleg ne vessük könnyen cserepesedő. amikor a sorok látszanak.0 kg.) kórokozója idéz elő. Hagyományos művelésnél.8—2. valamint azon. A tavasszal elvetett mag mennyiségének általában 30—40%-a fej­ lődik ki betakarítható növénnyé.5 g.2illetve l.5—3. amelyet azután szük­ ségszerűen követ a második és a harmadik kapálás is.Nagy.2—1. Növénytávolság 2. de csak egészen korai vetéseknél és egészen optimális talaj. Az ágyásos művelésnél a tőszám lényegesen nem változik a sík­ műveléshez viszonyítva. kérgesedő talajba. még 10%-kal csökken Elérhető 50—60. A dörzsöletlen mag ezermagsúlya 2. s ez hek­ táronként 1—l.0—2.

A rövid tenyészidejű sárgarépáknak egy alkalommal a közép és hosszú tenyészidejűeknek pedig lehetőleg két alkalommal adjunk fejtrágyát. hogy a vetőgép munkáját akadályozza. az akkor esedékes gyomirtást mindig végezzük el. • Az időjárástól függően mind a korai. Vegyszeres gyomirtása A vetés előtti talajmunkákkal. A kora tavasszal elvetett sárgarépáknál ez az időszak június második felével kezdődik. Fejtrágyázás. Ez többnyire a késői. Későbbi vetésnél. Ha a gyomosodás nem olyan nagy. amelyek nem hajla­ mosak a cserepesedésre. A korai sárgarépáknál általában 50 napos kor után. A répák legnagyobb vízszükséglete a fő növekedési sza­ kaszban van. vagy a fejlettség szerint 6—8 és 12—15 cm-es növényma­ gasságban. A magvetést általában nem ajánlatos beöntözni. Tenyészidőszak alapján: májusban. a talajnedvesség megóvása érdekében a gyomtalanítást megoldhatjuk kon­ takt herbicidekkel is (Gramoxone. amely az érés fokozottabb megindulásával a tenyész­ időszak második felétől kezdődik. A nyári vetésű sárgarépa öntözés nélkül a legritkább esetben hozza meg a kívánt eredményt. illetve a karotinképződés fokozódik. ha nem tudunk eső utáni időszakban vetni. nyári vetésekre vonatkozik. Szeptemberben már rendszerint nincs szükség ön­ tözésre. Vigyázni kell azonban. Abban az esetben. Öntözés. Kelést elősegítő öntözést csakis olyan talajokon alkalmazzunk (homokos vagy tőzeges talajok). júliusban. a késeieknél 70 napos kor után válhat szükségessé az öntözés. Gomex). hogy a sárgarépa kizöldülő szik alatti szára 42 . amikor az érés. júniusban. az említett gyom­ irtást a kelés előtti időszakban is végezhetjük. főleg száraz időjárás esetén. akkor először inkább öntözzük be a talajt és azután vessünk. mind a közép és hosszú tenyészidejű sárgarépák megfelelő terméshozamának előfeltétele a tenyészidő folyamán 2—3 alkalommal adott öntözés. Kora tavaszi vetéseknél nincs is szükség öntözésre.hosszú tenyészidejű fajtáknál. A fejtrágyázást kapcsoljuk össze az öntözéssel és a kapálásokkal.

és a kelés előtti permetezéseket már prometrin. mert az említett kontakt szerek minden föld feletti zöld növényt elpusztítanak. akkor két-három hétig nem kell félnünk a gyo­ moktól. a gyomok össze­ zsugorodása. Ekkor állománypermete­ zéssel védekezünk a gyomosodás ellen. valamint a postemergens. amíg a csíranövények elérik az 5—8 cm-es fejlettségi állapotot. Általánosan ajánlható és jó hatásfokkal alkalmazhátó gyomirtó szerek a prometrin.) kell használni.(Afalon) és a monolinuron. mert az óvatosságból alkalmazott kisebb adagok vagy az időjárás vagy egyéb természeti tényezők miatt nyár közepén a gyomok újra megjelentek. Ilyenkor a megadott határokon belül a szer adagját a talaj kötöttségének. amíg beárnyékolják a talajt. vagyis állománykezelésre is. Gomex) gyomtalanítottunk. Ha a kelés előtt kontakt herbicidekkel (Gramoxone. amit ki kell vámunk. klórbromuron. ismételt állománykezelés lehetősége is fennáll. Mer­ kazin + Maloran stb. Állománypermetezés esetén is meg kell várnunk a sárgarépa fejlettségének 10—15 cm-es növénymagassággal jellemezhető álla­ potát. Ha a gyomtalanítás a preemergens. majd pedig az első állomány­ permetezés után nem kielégítő. tehát csak napos. száraz időben használ­ hatók. illetve öntözés (100— 43 . ha a kontakt herbicidekkel való kezelést csak a vetés előtti időszakra korlátozzuk. Maloran) vagy szerkombinációkat (Merkazin + Afalon. tehát megerősödnek.(Ma­ lőrén) tartalmúak. a ké­ sőbb kelő gyomok ellen sem adhatnak védettséget. Merkazin) és a klórbromuron.és linurontartalmú szerek kijutta­ tásuk után megfelelő mennyiségű csapadék. A linuron.vagy klórbromuron-tartalmú szerekkel végezzük. humusztartalmának és a gyomok fejlettségének meg­ felelően válasszuk meg. A prometrin-. Lehetőség van a vetés előtti vagy kelés előtti preemergens. Ez esetben nagyobb adagokat (Merka­ zin. és megvárhatjuk. illetve elszáradása.(A—1114. ezért preemergens kezelésre egyáltalán nem ajánl­ hatók. esős időben a szerek hatása nem kielégítő.és sziklevele még ne legyen látható. Ugyanis. a kipermetezett szerek nem jutnak le a talaj felszínére. A kontaktherbicid-kezelés után a legrövidebb idő. Helyesebb meg­ oldás tehát.(Aresin) tartalmú szerek hatása erélyesebb. Kombinálni azonban a kettőt nem kehet. Borús.

2—3.0—3. illetve kapálással a szert nedvességhez juttatjuk. Szerkombináció állománypermetezésre: Merkazin 1.5 kg/ha.4 kg/ha.5— 4.—200 mm) következtében 1—1.7— 2. humusztartalma. Aresin preemergensen 1. postemergensen 3. a nyár folyamán szedhető répáknál megállapítani az érettséget. mind a klórbromuron és linuron hatóanyag-tartalmú szerek napsütéses idő­ ben a levélen át felszívódva.5 kg/ha 5—600 1 vízben oldva.1 kg/ha 5—600 1 vízben oldva. és a talajfelszín erősen kiszáradt.7 kg/ha 5—600 1 vízben oldva. Klórbromuron gyomirtószer: Maloran preemergensen 3. Ilyen arányú beltartalmi vizsgálataink azonban nem voltak. a levelek sárgulása vagy barnulása utal erre. Természetesen a bomlási folyamatok lassúságát vagy gyorsasá­ gát a nedvességtartalom mellett befolyásolja a talaj szerkezete. ezért természetszerűleg arra törekszünk. 44 . az egyébként vegyszerrel nehezen irt­ ható évelő gyomok ellen is hatásosak.4 kg/ha. öntözni sem tudtunk. a talaj felső 2—3 cm-es rétegében végzett lazítással. Rendszerint külső bélyegek alapján lehetett a ko­ rábban. hogy érett állapot­ ban szedjük fel.5 hónap alatt a talaj felszínéről ál­ talában 2—3 cm mélyre lemosódnak. Amennyiben a szer kijuttatása után csapadék nem volt. A répa nagysága. Kontakt gyomirtószerek: Gramoxone. postemergensen 2. illetve kifejtheti hatását. Afalon 1.6 kg/ha. kötött­ sége. ezáltal aktivizálódhat.2 kg/ha 5—600 1 vízben oldva. Linuron gyomirtószerek: Afalon.7—2. A növényállomány gyommentessége nemcsak a növény fejlődé­ sének nézőpontjából. pl.4—5. Prometrin gyomirtó szer: Merkazinpreemergensen 2.2—1. mert mind a prometrin. A cserepesedés elkerülésére vagy megszüntetésére a fenti időn túl végezhetünk talajlazítást. Érése Az éretten szedett sárgarépa tápanyagokban gazdagabb.5 kg/ha 5—600 1 vízben oldva.6—3. Gomex 3. hanem a gépi szedés kivitelezhetőségének ér­ dekében is szükséges.4—4. A jól átgondolt és idejében végzett vegyszeres gyomirtás mellett csak kivételes esetben lehet szükség szedés előtti gyomtalanításra annál is inkább. mint az éretlen. postemergensen 2.

A repedt és lábas répákkal kapcsolatban mind a saját. hogy a faj­ ták ilyen irányú hajlama nagyon nagy súllyal esik latba. hogy pl. mind más országokban a szedés úgy alakul. amikor a karotin. Megállapították. hogy melyek azok a tényezők. ha erre sok helye van. hogy az optimális szedési időt akkor érhetjük el. hogy az adott klímaviszonyoknak megfelelően a közép. ha később szedjük őket. Termé­ szetes. és egyúttal elegendő ned­ vesség áll a rendelkezésére. A gyakorlatban azonban mind nálunk. amelyek beltartalmilag biztos tám­ pontot adnak az érettség fokára.és hosszú tenyészidejű répákat olyan későn szedjük. A lábasságra való hajlamhoz pedig 45 . repedésre hajlamos fajtáknál a repedt répák szá­ zaléka a tenyészterület nagyságával növekszik. ami­ lyen későn csak lehet.és a szaharóztartalom a legnagyobb és a monoszaharid-tartalom a legkisebb. Erre az időre a gyö­ kerek növekedése is lezárul. ugyanak­ kor a répák légzési intenzitása is a legkisebb. A korai fajták is jobbak lehetnek minősé­ gileg. Vagyis a sárga­ répa túlfejlődhet.A fajta és a szedés idejének hatása a cukortartalomra (Fritz—Habben nyomán) Fritz és Habben végeztek vizsgálatokat annak megállapítására. mind a szakirodalmi adatok azt a véleményt támasztják alá. a piac ellátása céljából azonban gyakran szükség van korábbi szedésekre.

Szedése A korai sárgarépa. friss fogyasztásra általában az erős lombú Gonsenheimi fajtát termesztik. többnyire azonban júliusra esik. Mindkét hajlamot lényegesen csökkenteni lehet a nemesítés részéről megfelelő és következetes szelekcióval. későbbi szedésre pedig a Nantes-i típusokat. vagy lombbal takarják. A csomózott áru helyettesítésére terjed nálunk is a fóliás csomagolású leveszöldség. • Több termelő üzemben használják a burgonyaszedő gépeket'. Korai. A csökkenő munkaerő szükségessé teszi azonban előbb-utóbb a korai. A korai sárgarépák szedése gyakran már júniusban megkezdő­ dik. gépi kilazítás nélkül. míg a kötött talajon 250 m2 8 órás műszak alatt. a hosszú tenyészidejűeké pedig október­ ben. mint inkább a csomó­ zás. lombtalanítják és ideiglenesen prizmázzák a területen. Erre a célra kormánylemez nélküli ekét vagy házilag készített lazítókat használnak. • Kézi szedés gépi lazítás után. amely viszont már lehetővé teszi a korai sárgarépa-ellátás technológiájának teljes gépesítését. ez már gyorsabb eljárás.a talaj fizikai állapota járul hozzá. a termelő részéről pedig optimális növényállomány biztosításával és jó talajmunkával. és ideiglenesen a területen prizmázza vagy lombbal letakarja. Nem is annyira a sze­ dés a nagy kézi munkát igénylő folyamat. az ún. Ennél a szedési módnál is a dolgozók kézzel szedik fel a répát. de gyakran november végéig is elhúzódik. Ez a módszer egyre inkább háttérbe szorul a nagyüzemekben. A teljesítmény könnyebb talajon 360 m2. Egy-egy dolgozó 8—10 órás munkanap alatt átlagosan 220—250 m2 területen ássa ki a sárgarépát (könnyű talajon). csomózott répa szedése még ma is kézi munkaerőre alapozott. majd lombtalanítja. csomózott répák szedésének gé­ pesítését is. Míg az előbbiek szedése nyüvő rendszerű géppel megoldható. • A sárgarépát szedhetjük kézi ásóval. amelyeknek teljesítménye szintén változik a talaj kötöttségétől és 46 . addig az utóbbiak többsége gyengébb lombja miatt csak kiemelő ekével vagy ásó rendszerű géppel szedhető. A középkoraiak szedése augusztusban kezdődik.

a répa pedig egy felvonó szerkezeten keresztül a kombájn mellett haladó pótkocsira. amelyeknek a munkamélysége nagyobb. ezért a megadott határokon belül. az ún. vagy felhordóval a mellette haladó pótkocsira viszik. Rotherz. azonfelül egyesek a fejelést. E—660) vagy az univerzális zöldségbeta­ karító gép (Unimas) lehetővé teszi a több soros szedést. • Több soros szedésre alkalmasak lehetnek a cukorrépaszedő gépek is. Mivel a gép egy soron dolgozik. 10 órás műszak alatt). vagy Orkánnal letakarítani. Ezek a gépek a kiemelt répát vagy sorba. tehát csak könnyű talajokon tudnak eredményes munkát végezni. hogy nagy földtömeget mozgatnak meg. A soron tartását és a hidraulikus berendezés működtetését a kombájnon levő kezelő­ ülésből egy külön személy végzi. illetve az ágyásos művelést is. a gép tömegteljesítményére kell törekedni. illetve emelni lehet. Könnyű és kötöttebb talajon egyaránt jó munkát végez. nyüvő géppel nem szedhető sárgarépák szedését. A lomb a talajra hull. tehát a hosszabb sárgarépát is ki tudják szedni. • Sárgarépaszedő kombájn a nyüvő rendszerű EM—11-es NDKgyártmányú gép. Tehát munkamélysége szabályozható. de a gép minőségi munkája a kiszolgáló személyzet hozzáértését igényli. legfeljebb félhosszú sárgarépák (pl. Használatuknál azonban figyelembe kell venni. Nantes-i) sze­ désére alkalmazhatók. hogy hidraulikus berendezésével a gépet süllyeszteni. 47 í . alkalmasak lehetnek na­ gyobb teljesítmények elérésére is (5—8 ha műszakonként). hogy a frontális betakarítást lehetővé teszik. A burgonyaszedő és univerzális zöldség­ betakarító gépek üzemeltetéséhez a lombot előzőleg vagy le kell kaszálni. ásó rendszerű gépek egyrészt megoldhatják a gyenge lombú. Ezért elsősorban rövid. A bur­ gonyaszedő gépek (pl. Rendszerénél fogva a talajból kiemeli. másrészt azáltal.és cukorrépaszedő. és ugyanezen oknál fogva a munkamélységük erősen korlátozott. lombtalanítást is elvégzik. tehát területteljesítménye aránylag kicsi. A talajban haladó merev kés meglazítja és egy bordá­ zott ékszíjpár a meglazított gyökereket lombjánál fogva húzza ki a talajból és viszi a lombtalanító szerkezethez. illetve rendre rakják a földre.a gép munkaszélességétől függően (2—5 ha. Lényeges tulajdonsága a kombájnnak. A burgonya. kihúzza a répát.

A teljesen gépesített termesztés bruttó termelési költségének 19%-a a kézi munkabér. A termelő üzemek részére a két szekcióra válogató PSZK—6 szovjet és a Vari—Mán magyar válogató gépsor jöhet egyelőre számításba. illetve nyüvő rendszerű gép az ASA—LIFT (dán gyártmányú). 48 . amely az esetleges meghibásodást vagy dugulást vissza­ jelzi. Félig gépesített módszernél a bruttó termelési költség kézi munkabére 57 %. Jelzőberendezése van a gép­ nek. • Hasonló működésű.) Csak azokat a fajtákat lehet EM—11-es géppel szedni. Osztályozása A sárgarépa osztályozását megfelelő vagy elegendő osztályozógép hiányában több helyen kézzel végzik. A gép vezérlőberendezését a traktoros végzi. Nincs szükség külső kezelő személyre.EM—11-es sárgarépa-betakarító gép (Fotó: Hanzséros P. amelyek­ nek erős és legalább 15—20 cm-es lombjuk van.

A tárolóban elhelyezett zöld­ ségfélék. a félkész vagy feldolgozott áru előállítását szolgálják: a mosás. ládába hullik le a szalag végén. Az egyik húros osztályozó. illetve -asztalra kerül. Technológiai folyamata lényegében hasonló a PSZK—6-éhoz. csomagolás. A tárolás folyamán döntő jelen­ tőségű anyagcsere-folyamat a légzés. és ugyanakkor szén-dioxidot. A Vari—Mart gépnek kétféle megoldása van az osztályozásnál. amely még a növényre nem káros. Ezt a célt szolgálja a különböző tárolási módokkal a termény hűtése. aktivitását vagyis erősségét a mini­ málisra csökkentsük. amely két frakcióra válogat: 25 mm alatt és 25 mm felett. A PSZK—6 osztályozó a pótkocsiról a fogadógaratba ömlesz­ tett répát egy felhordószerkezet a földleválasztóra viszi. Ezáltal a tárolt árunál a legfonto­ sabb feladat a légzési intenzitás csökkentése. ahol a dolgozók mellette állva a sérült. koptatás. Teljesítménye 6 t/óra. A tárolásnak lényegében két oldala van. Minden­ esetre biológiai értéke alább száll. hibás répákat leszedik és a kész anyag zsákokba. Tárolása A gyökerek élő növényi részek. Egy­ idejűleg a kémiai összetétel bizonyos módosulásai. Ügy kell tehát kialakítani a tárolási feltételeket. A 25 mm feletti répa két válogatószalagra. a másik.A sárgarépa-válogató gépsorok működési elve a következő. az újabb megoldás a réses osztályozó. hanem már előzőleg egy oldalkihordón át esnek ki. A 25 mm alatti répák pedig nem kerülnek válo­ gatószalagra. tehát a gyökérnövények is folyamatosan vesznek fel oxigént. vizet és hőt adnak le. Teljesítménye kb. gyakran a zöldség színének és alakjának változásai is előfordulnak. amelyek azonban már további. amelyeknél az életfolyamatok a tárolás alatt is folytatódnak. innen a húros osztályozóra kerül. Ez már 4 szekcióra válogat. Kiegészítő műveletek. hogy a betárolt zöldségféle légzési intenzitását. Az egyik a tárolt anyag 49 . vagyis a tárolási hőmérséklet olyan mértékű csökkentése. 2 t/óra.

hanem ipari feldolgozásra is megfelelnek. 50 . és ezáltal nemcsak édesebb lesz a répa. Termesztési feltételek. Még a rövid időn belül felhasználásra kerülő sár­ garépánál sem közömbös. Az érettség összefüggésben van az összcukortartalmon belül a di.és monoszaharidok egymás közötti arányával. A sérülési százalék a szedőgépek problémáját vetette fel elsősorban. hajtatási fajták. a tápanyagellátás és a betakarítási időpont következtében nagy ingadozásokat mutatnak. tápanyag-ellá­ tottsága. A tárolást befolyásoló tényezők: a fajtatulajdonságok. hanem eltarthatóbb is. mind hatás­ sal van nemcsak a sárgarépa ízére és színére. a magas szárazanyag. Lényeges ezért. A diszaharidok mennyisége az érett répában növekszik a monoszaharidok rová­ sára. hanem az eltartható­ ságra is. A szedés módja a sárgarépa sérülési százalékát nagymértékben befolyásolja. A tenyészidő. horzsolt. A nagy törési. míg a kálitartalom kedvezően befolyásolja a szövetek víztartó képességét a tárolás alatt. a talaj szerkezete. A tárolási költségek eléggé megterhelik egy-egy termény előállítását.minőségével. A minőségi oldal a tárolást befolyásoló tényezőkből tevődik össze. ún. Fajtatulajdonságok. mint pl. hogy a beltartalmi mutatók és értékek a termesztő­ hely. a ter­ mesztési feltételek és a szedés módja. A sárgarépafajták közül tárolásra kevésbé alkalmasak a rövid. míg a technikai oldal maga a tárolás. Tárolásra tehát olyan fajtákat válasszunk ki — félhosszú és hosszú fajtákat —. valamint a mono. törött. illetve annak módszerei. amelyek egyben tájékoz­ tatásul is szolgálnak a tárolhatóságra vonatkozóan. az öntözés. valamint a kiszedésből adódó veszteség nagyon megdrágíthatja a termelést. betakarított sárgarépa válogatási költségei. a csapadékos vagy száraz évjárat.és diszaharidok aránya. a másik pedig a technikai oldalával kapcsolatos. karotintartalma kicsi. amelyek nemcsak szabadpiaci értékesítésre. laza szövetű répákat eredményez. Igaz ugyan. A túl korán betakarított sárgarépa éretlen. A betegségekkel szembeni érzékenység és a minőségi mutatók.és karotintartalom. hogy milyen típusú szedőgépet alkalmazunk. második felében adott bőséges nitrogén­ trágyázás pl. sérülési százalékkal ki­ szedett. hogy a szedett termény hány százaléka zúzott.

prizmában és ár­ kokban. Tárolhatunk tehát hagyományos módon vagy korszerű hűtő­ házakban és a kettő közötti megoldással. amelyeket polcokra vagy földre helyezett deszkapallókra te­ gyünk. szellőzéses tárolókban. nyirkos homokban vagy ládákban is tárolhatunk. A nyüvőgépek rendszerüknél fogva kis teljesítményük mellett is inkább alkalmasak a tárolásra szánt sárgarépa szedésére. veremben. de szabad területen szalmával-fóliával takart ládákban. Minél alacsonyabb azonban a hőmérséklet. A jelentős súlyveszteség elkerülése végett 15 °C alatti szárításnál az RP-nek (relatív páratartalom) 95 % fölött kell lennie. • Hagyományos tárolás pincében.valamint. amelyek­ nek hőmérséklete a tél folyamán nem megy 0 °C alá és 6—8 °C fö­ lé. hogy két-három méter széles. az előzőleg leállított tartóoszlopokra. mint annak első fázisát végezhetjük. Logikus ezért. 5 °C-nál pe­ dig 6 nap múlva hegednek be a sebek. aktív. A tartógerendákra lécekből vagy desz­ kákból tetőt készíthetünk. sebhegedés elősegítésére szárítási eljárás alá kell vetni a sárgarépát főleg akkor. Az aktív szellőzéses eljárásnál ezt az előkezelést a tárolással egybekötve. A párásodás. Ezeket úgy készítjük el. és 1. Kis mennyiségekhez alkalmasak a polietilén zsákok vagy zacs­ kók. ha hagyományos tárolást alkal­ mazunk vagy ha a répa hűtőtárolóba kerül.5—2 m mély árkot ásunk ki és középre tartógerendát fektetünk. és annál inkább emelni kell a relatív páratar­ talmat. annál hosszabb a sebhegedés ideje. illetve a talajrészektől nagy zúzódást és törést okozhat a felszedett terményben. hogy a répa leválasztása a földtől. A vermek szintén kisebb mennyiségek tárolására valók. Az utóbbiak a répával együtt nagy földtömeget mozgatnak meg. 10 °C-nál 3 nap múlva. amelyre a hideg beálltával szalmát és később földet tehetünk. mint az ásó­ rendszerű gépek. Földes pincékben halmokban. az ún. valamint védett. 15 °C körül a második nap után indul meg az erő­ sebb parásodási folyamat. hogy a szedőgépet szakszerűen használjuk-e. 51 . Azok a pincék alkalmasak tárolásra. A hosszadalmas kezelés következtében ugyanis nagy lesz a vízveszteség.

Szélvédett helyen. vastagítsuk meg a földtakarót a prizma egész felületén 40—60 cm-re. de a gerincüket hagyjuk szabadon. Nagyon fontos. hogy lehűlt terményt rakjunk össze. 40—50 cm széles és 30 cm mély árkot ásunk. A gerincet beázás ellen tetőszerűen képezzük ki. a szalmára megfelelő vastagságú földréteget vagy egyéb takarót tehetünk. A sárgarépára közvetlenül nem ajánlatos szalmát tenni. A sárgarépa szedése után a letakarított területen ekével mélyített barázdákba. majd a deszkára szalmaréteget. vagy nagyon hosszú. A szedést tehát ősszel úgy időzítsük. hogy az időjárástól függően bi­ zonyos tárolási időn belül a sárgarépákat fonnyadás és romlás nélkül megőrzi. Kiszáradás ellen azonban a gerincre pár cm-es föld­ réteget tegyünk. A prizmák közepére hosszában szellőzőrácsot tehetünk. Hátránya. legfeljebb 1 m magasságban. A földprizmák nagy előnye. vagy 20 cm-es réparétegenként 8—10 cm homokréteget rakni közé. mint a prizmákat. Árkos vagy barázdás tárolás: az árkokat védett helyen hason­ lóan készítjük el.5—2 méterenként szellőzőkürtőket helyezzünk el. A kiásott földet az árok két szélére peremként rakjuk fel. A kiszedett áru több hónapi tárolás után is üde és szép marad. az esetleges fertőzési gócok elkerülése céljából. vagy he­ lyette 1. nem mély fekvésben tisztított területen 80—100 cm szélességben rakjuk le a sárgarépát prizma alakban. a barázdák mélységének megfelelő vastagon rakjuk be a helyben kiszedett és lombtalanított sárgarépát. Ha az idő hidegebbre fordul. hogy a prizmába összerakott sárga­ répa hőfoka 10 °C alatt legyen. hogy extrém esetekben. amelyre tetőnek használt deszkát teszünk. Egyes esetekben szokásos a répát homokkal keverni. a párolgás és lehűlés elősegítésére. enyhe tele­ ken teljes kiesés állhat elő. Ezután 52 .Legelterjedtebben használatos a földprizma. kemény teleken a sárgarépához nem tudunk hozzáférni. A prizmákat első alkalommal csak 20—25 cm-es földréteggel takarjuk. A szellőzőkürtők is készülhetnek deszkából. de használhatunk erre a célra 60—70 cm hosszúságú műanyag csöveket is. Amikor a prizmák hőmérséklete 2—4 °C-ra leszáll. pl. A barázdás tárolást egyes termelő üzemekben nálunk is alkal­ mazzák. A szellő­ zőrács tetőszerűen összeszögelt lécekből áll.

sőt gyakran fajtánként is változó. valamint az eddigi hazai tapasztalatok azt bizonyítják. 95% feletti RP (relatív páratartalom) mellett. Weichman kísérletei.ekével rászántjuk a mellette húzott barázda földjét. Minél nagyobb volt a C02-tartalom. A hűtőtérben a sárgarépa eltarthatósága függ a hőmérséklettől. A lá­ dákat kazalszerűen rakják fel 2. Ez a megoldás természetesen csak kis területen alkalmazható. Ezt a megoldást túl­ ságosan nagy mennyiségű láda esetén csak rövid időre célszerű alkalmazni. és utána az egész kazlat fóliával borítják be. (Ez a bebocsátott szén-dioxid. hogy a hőmérséklet-ingadozás lehetőleg kicsi legyen. 20—25 cm-es földréteg és a kellő időben leesett hótakaró alatt a sárgarépa kora tavaszig tárolható. Az alacsonyabb hő­ mérséklet fagyást. a levegő páratartalmától és a levegő mozgásától. Nicolaisen és Hansen szerint az SzL-tárolás a sárgarépa ízét és cukortartalmát javítja. A sárgarépa optimális tárolási hőfoka +1°C. Ugyancsak szabadban és inkább csak kényszermegoldásként tá­ rolják a sárgarépát ládákban. A ládakazlat szalmabálával takarják körül. A sárgarépa nagy párolgási rátája miatt (amely 50-szer nagyobb.és oxigéntartalom bizonyos mértékű megváltoztatásá­ val ugyanis a tárolt termények légzési üteme csökkenthető. szalmás-fóliás takarással. Ennél a módszernél a tárolótérben a szén-dioxid. vagyis a C02-leadás és az 02-felvétel. mint az almáé) a levegő páratartalmát 97% körül tartsuk. Hűtőtárolóknak nevezzük azokat a hűtőházakat. A hűtőtárolás egyik legkorszerűbb módja a szabályozott lég­ térben (SzL) való tárolás.és oxigénmennyiség növényfajonként. hogy a légzési intenzitás. va­ lamint a monoszaharidok lebontása a vizsgált fajtáknál nem volt tompítható. Fontos. • Hűtőtárolás. a magasabb pedig fonnyadást okozhat. A szén­ 53 . amelyekben a levegő szén-dioxid-tartalmának növekedését szellőztetéssel. annál nagyobb volt az 02-leadás és a cukorlebontás.5—3 m magasságban.) A sárgarépával végzett eddigi kísér­ letek azonban ellentmondásosak. Egyes országokban a sárgarépát a talajban hagyják és 20 cm-es tőzegréteggel takarják. középen falszerűen utakat hagyva. ven­ tillátorok segítségével oldjuk meg.

hogy a sárgarépa a fólia takaró alatt ne fülledjen be. A szennyeződés is lemosódik ez alatt az idő alatt. valamint a zuhanyoztatásra szolgáló víz hőmérséklete 1—2 °C kell hogy legyen. mert a víz befolyik a répa közé. vagy kisebb mennyiségek esetében az egész rakományt befedhetjük fóliával. hogy a fólián keletkező páralecsapódás ne legyen túl nagy. ese­ tenként 15 percig 1 °C-os vízzel öntözünk. vagy ennél magasabbra rakva. Ebben az időszakaszban és az egész idény átlagában a vízfogyasztás nem több 0. ami természetes következménye a folyama­ tos öntözésnek.5—2 hétig naponta 2—3-szor.5 m3 vizet számoljunk. A legkedvezőbb légsebesség 1 m/sec. Vi­ gyázni kell azonban arra.1 m3/nap tonnán­ ként számítva. hanem növekszik a sárga­ répák súlya 4—5%-kal. Vagy csak a ventillátor felőli oldalakat fedjük be. Az aktív szellőzéses tárolási módszert. különösen az utóbbi évek­ 54 . Az öntözést két szakaszban végezzük. Három méterre. A vizespermetezéses tárolás: hűtött vízzel időszakos öntözést vé­ geznek. alul pedig a mosóvíz számára lefolyót készítenek. Semmi esetre sem szabad a tárolótérben a levegő sebességét fokozni. Ebben a szakaszban az öntözés célja a hőmérséklet fenntar­ tása és a mikroorganizmusok lemosása. a rekeszekbe ömlesztett sárgarépát zuhanyoztató szerkezettel felülről öntözik. Jó hatást érhetünk el fóliataka­ rással. A második szakaszban az öntözést csak 2—3 naponként kell vé­ gezni. Ezzel a tárolási mód­ dal 4—5 hónap alatt nemhogy csökken. Naponta 11 sárgarépára 0. A vizsgálatok szerint a betárolt sárgarépa mikroorganizmusokkal való fertőzöttsége az időszakonként megismételt öntözéssel megszűnik. A sárgarépák a tárolás végéig megőrzik frisseségüket és aromájukat. illetve öntözzünk ki. Ez alatt az idő alatt a répák 1—2 °C-ra hűlnek le. és lemosódnak vele a fertőző mikroorganizmusok is.dioxid-tartalom növekedését pedig megfelelő szellőztetéssel akadá­ lyozzuk meg. Az opti­ mális tárolási hőmérséklet. Minél nagyobb ugyanis a levegő sebessége.3—0. A ventillátorok közelében levő ládában rendszerint mindig erősebb a légmozgás és — ennek következtében — a felső rétegekben levő répák fonnyadása. beleértve a víz regenerálását is. annál fokozottabb lesz a sárgarépa párolgási rátája. Gondoskodjunk időnként a szellőzésről és arról. Az első szakaszban 1.

Magtermesztése A dugványnevelő év Talajigénye. A tárolás egész ideje alatt a sárgarépákat szárazon tartsuk. Ennek elérésére a szárítást 10—15 napon keresztül 10 °C-nál nem maga­ sabb hőmérsékleten végezzük.1—0. Fokozott figyelmet kell szentelnünk a táp­ anyagellátásnak. is alkalmas. K20 120—150 kg/ha. a ki. Lehetőleg állandó hőmérsékletet tartsunk és a tárolás folyamán naponta 5—6-szor 15—30 percig szellőztessünk. valamint nagy mennyiségek tárolására. A ventillációs rendszert akkor kell bekapcsolni. Ugyan­ ez vonatkozik a vetésforgóval kapcsolatos igényekre is. Tápanyag-utánpótlás.5—1 °C-ra. naponta 5—6-szor 15—30 percig szellőztessünk a tároló belső levegőjével a répák felületének szárítása céljából.és betárolás gépesíthető. hogy fonnyadnának. Közepes tápanyag-ellátottságú talajokon a kö­ vetkező hatóanyag-mennyiségek ajánlhatók.ben. hogy a tárolás első szakaszában a sárgarépák felülete száraz legyen. aránylag biztonsággal tárol. könynyebben megoldható. Megegyezik az áru céljára termelt sárgarépáéval. 10—15 nap után a levegőt a lehető legrövidebb időn belül hűtsük le 0. anélkül. mint a sárgarépáé. a sebek behegedjenek. egyre inkább fejlesztik és egyre szélesebb körben alkalmazzák. Olcsóbb és nem igényel olyan beruházást. 55 .4 m/sec. Amikor a külső levegő hőmérséklete a betárolt sárgarépáénál ma­ gasabb. A répa hőmérsék­ letének emelkedésekor a külső levegő és a tároló belső levegőjének keverékével lehet szellőztetni. amikor is a légáram sebessége 0. A fonnyadás elkerülése végett az RP-t 95% felett tartsuk.60 kg/ha. Rövid tenyészidejű fajták dugványainak: N 30— 40 kg/ha. Lényege. P2O5 40. mint a hűtőtároló. Naponta 5—6-szor 15—30 percig kell ak­ tívan szellőztetni. ami­ kor a külső levegő hőmérséklete alacsonyabb. A sebek behegedése utáö a ré­ pákat egyenletesen hűtsük le 1 °C-ra.

A közepes és hosszú te­ nyészidejű sárgarépadugvány alá a szükséges foszfor. de még fejlődésben legyenek. magasabb szárazanyag-tartalma lévén. mint az árutermesztésnél. Hazai adottságainkat és a fajtatípu­ sokat. Ezeknél — különösen. Adhatjuk vetés előtt és ezt követően az első kapáláskor. vagy a hosszú tenyészidejűeknél lehetőleg öntözővízzel az első és harmadik kapálás előtt. A különböző tenyészidejű fajtákat olyan időpontban kell el­ vetni.Közepes tenyészidejű fajták dugványainak: N 50— 60 kg/ha. Hosszú tenyészidejű fajták dugványainak: N 50— 60 kg/ha. Követelmény. A rövid tenyészidejű fajták dugvány termesztését másodtermesztés­ ben is megoldhatjuk. P2Os 80—100 kg/ha. Ezért lehetőleg úgy válasszuk meg a vetés idő­ pontját. hogy október végére a dugványok megfelelően fejlettek. éret­ tek legyenek. A vetőmagszükséglet és a vetés módja ugyanaz. Talaj-előkészítés. nagyságot és formát elérjék.és káli­ műtrágyákat még az ősz folyamán a betervezett terményeknek megfelelően adjuk. váltakozik azonban a vetés idő­ pontja. Az érett sárgarépának. a minősítésnél és szelektá­ lásnál a fajtabélyeg világosan megítélhető legyen. P205 40— 80 kg/ha. illetve tenyészidejűket figyelembe véve. K20 140-120 kg/ha.és káliműtrá­ gyát az őszi mélyszántás előtt. A foszfor. ha jó táperőben levő ta­ lajon termesztjük — az előveteménytől függően a nitrogén mennyi­ ségét a minimálisra csökkentsük: 15—20 kg/ha. hogy felszedéskor a fajtajellegnek meg­ felelő színt. jobb a tárolhatósága. vagyis az elővetemény és a másodterménynek termesztett sárgarépa igényének megfelelően. a nitrogént pedig fejtrágyaként szór­ juk ki. hogy a dugványok már bizonyos érettségi fokot elérjenek. vetés. 56 . K20 140-170 kg/ha. a következő idősza­ kok alkalmasak a dugványok vetésére: – rövid és hajtatási fajtáknál: június elejétől július közepéig.

— közepes tenyészidejű fajtáknál: május közepétől június köze­ péig, — hosszú tenyészidejű fajtáknál: április elejétől május elejéig. A nyári vetéseknél szükséges hangsúlyozni a talaj minőségét. A cserepesedésre erősen hajlamos talajokban még a jó vetőágyat ké­ szítő precíziós vetőgépekkel vetett mag sem adhat egyenletes kelést. A nagyobb esőzések következtében becserepesedett vetéssel ugyan­ úgy járunk el, amint azt már az előzőekben leírtuk. Öntözés. Általában a korai vetésű és jó kelésű, illetve megfelelő növényállományú dugvány öntözés nélkül is kielégítő fejlettséget érhet el. A késői vetésű dugványoknál azonban az időjárástól füg­ gően, de gyakran előfordul, hogy öntözésre szükség van. A színese­ dés, illetve a karotinképződés megindulásakor ajánlatos öntözni. Augusztus közepe után azonban csak akkor öntözzünk, ha az au­ gusztus végi, szeptember eleji esők hiányoznak. A száraz, kiszik­ kadt, könnyű talajokból is nehézséget okoz a szedés, homoktala­ jokban pedig a dugványok a tartós őszi szárazságban fonnyadtak. Ilyen esetben a hiányzó csapadékot, ha lehet, öntözéssel pótoljuk. Növényápolása, vegyszeres gyomirtása az árutermesztésnél leír­ takkal teljes mértékben megegyezik. Szedés. A sárgarépadugványokat még felszedésük előtt szelek­ tálni kell. Ki kell szedni belőlük a lombra elütő, seprűsödő és fel­ magzó töveket. A termény felszedését az időjárástól függően késő ősszel, október végén, november elején kezdjük, amikor már az időjárás hűvösebbre fordul és könnyebb a dugványok prizmázás előtti lehűtése. Szedhetjük kézzel, ásóval vagy kormánylemez nélküli ekével, a gyökereket meglazítva kézzel emeljük ki és szedjük össze. A gépesített szedésre lehetőséget nyújtanak a nyüvőrendszerű kombájnok, mint pl. a Scott Urschel amerikai vagy az EM—11-es NDK-gyártmányú egysoros gépek. A kézi szedésnél a levélzetet kézzel csavarjuk le. Ha mégis előfor­ dul, hogy a lecsavarással a szívrész megsérülne, akkor azt ne tegyük a dugványok közé. A sárgarépa ez esetben is kihajt ugyan, de körben a szívrész körül több rügyet hoz és kis magszárakat. Lehetőség sze­ rint jól tisztítsuk meg a dugványokat, lomb- és földmaradványok ne maradjanak rajtuk, majd tisztítás után hordjuk a tárolóhelyre. 57

A lombtalanítást elvégezhetjük a táblán kaszával is. Ez azonban nem ajánlatos, mert mindenképpen át kell válogatni a dugványokat. A sárgarépán rajtamaradó fonnyadó és egyéb levélmaradványok, valamint a rátapadt föld a kórokozók és kártevők melegágyai le­ hetnek. A jelenleg ismert gyökérzöldségszedő kombájntípusok közül a nyüvő rendszerűek azok, amelyek rendszerüknél fogva alkalmasak dugványszedésre. Ilyen az utóbbi időben nálunk is elterjedt NDKgyártmányú EM—11-es kombájn is. Csakis az erős, ép lombozató fajták szedhetők vele. A kombájnnal való szedés, illetve lombtalanítás után is szükséges bizonyos mértékű utántisztítás. Ahol a gép a levélzetet csak részben távolította el, ott azt kézzel kell elvégezni. A sárgarépadugvány téü tárolása A dugványokat átválogatva teleltetjük át. Eltávolítjuk a korcs növésű, sérült, beteg, repedt és elágazó, ún. lábas répákat és azokat, amelyek a fajta jellegének nem felelnek meg. Hűtőházban is tárol­ hatjuk ugyanúgy, ahogy az áru céljára termelt sárgarépát. A hűtőházi tárolás előnye, hogy a dugványokat 6—7 hónapig, vagyis a kiültetésig biztonságosan megőrizhetjük, a tárolóból közvet­ lenül a kiültetés helyére szállíthatjuk olyan ütemben, ahogy azt az ültetés megkívánja. A tárolás alatt rendszeresen ellenőrizhető és az esetleges romlási gócok könnyen kiiktathatók. Ma azonban még kevés termelő üzem rendelkezik olyan hűtőkapacitással, amely a dugványok tárolását is lehetővé teszi. Prizmás tárolás. A dugványokat többnyire földprizmában tárol­ ják nemcsak nálunk, hanem a legtöbb országban. A jól átválogatott, egészséges sárgarépa minden nehézség nélkül tárolható a gondosan előkészített és a tél folyamán, a tárolás ideje alatt rendszeresen ellen­ őrzött földprizmákban. A prizmák elhelyezése, elkészítése és méretei megegyeznek a Tá­ rolása c. fejezetben leírtakkal. A dugványok helyét azonban a terü­ let tisztítása után fertőtlenítsük. Zineb (0,4%-os) vagy Cuprosan Super D (0,4%-os), vagy más réztartalmú szerrel permetezzük le, vagy TMTD-vel vékonyan szórjuk be. 58

A tisztított és átválogatott dugványt 60—80 cm széles és ugyan­ ilyen magas prizmákba rakjuk. Fertőtlenítés céljából ajánlatos 100 kg-onként30—40 dkg TMTD porral rétegenként beszórni abera­ kott dugványokat. Rágcsáló (egér, pocok) elleni védekezésül Arvalint is tegyünk a prizmákba. Hagyományos volt a prizmákba 20—25 cm-es rétegenként nyirkos föld vagy homokréteget szórni, erre azonban nincs szükség. Kisü­ zemi tárolásnál vagy pincékben készített prizmákban, ahol kis menynyiséget tárolunk, ott a répák közötti üregek kitöltésére használhat­ juk ezt a megoldást. Külföldön egyes országokban szintén használ­ ják ezt a módszert. A szellőztetés biztosítására szokás a prizma aljára két lécből ké­ szített rácsot háztető alakban fektetni. Ha ezt a megoldást választ­ juk, akkor a szellőzőrács alá is rakjunk helyenként egér irtására Arvalint. A prizmázás előtt ajánlatos a dugványok átlagsúlyát-megál­ lapítani (10 kg súlyú dugványban megszámoljuk a dugványokat, legalább 3—4 helyről vett átlagban). A prizmákban levő dugványok várható kiültetési területét kiszámíthatjuk, ha a prizma köbtartal­ mát megszorozzuk 570-nel, amely 1 m3 sárgarépának a súlya. A prizma köbtartalmának kiszámítása a következő: a prizma alaphosszúságának két­ szerese + a prizma felső gerin­ cének hossza Ha a prizmák hőmérséklete a +4 °C-ot meghaladta, megkezdő­ dik a dugványok hajtásképzése, de a rothadás veszélye is fennáll.
3. táblázat. A hektáronként szükséges sárgarépadugvány száma és súlya az ültetést távolság és az átlagsúly alapján (Tiborcz et al., 1972)
A dugványok átlagos súlya, g Ültetési távolság Darabszám ha-onként 30 40 50 60 70 80 90 100

szükséges dugvány, q/ha

50X30 50X40 50X50 60X40 60X50

65 222 49 217 39134 40 974 32 611

20,0

26,6
20,0

15,1 12,0 12,5
10,1

33,2 24,8
20,0

16,0 16.7 13,4

20,9 16,7

40,0 29,9 24,0 25,0
20,0

46,7 34,9 28,0 29,2 23,3

53,3 40,0 32,0 33,4 26,6

60,0 45,0 36,1 37,5 30,1

66,7 50,0 40,0 42,0 33,4

59

+7 °C-náI a prizmákat szét kell szedni. Amennyiben ez a felmele­ gedés a tél folyamán keletkezik, akkor fagymentes napon átválo­ gatva, a prizmákat lehűtve, ismét visszarakjuk. Tavasszal ilyen mérvű felmelegedés esetén a kiültetést minél előbb kezdjük el. A prizmában vagy hűtőtárolóban tárolt dugványokat a téli fagyok megszűntével lehetőleg azonnal ültessük ki! A maghozó év A korai kiültetés természetszerűleg megkívánja, hogy a magtermesz­ tésre kijelölt tábla összes előmunkálatait még az ősz folyamán elvé­ gezzük és a terület tavasszal könnyen, gyorsan előkészíthető legyen. A terület kiválasztásánál lényeges, hogy a környék vadmurokmentes legyen, mert a sárgarépa idegentermékenyülő és vadmurokkal is könnyen kereszteződik. A magtermő sárgarépatábla és más fajtájú maghozó sárgarépa, valamint a vadmurokkal fertőzött terület között legalább 800 m-es izolációs távolság legyen. Erősen gyomfertőzött terület sem alkalmas magtermesztésre, mert a tenyészidő második felében a sorközművelés megoldhatatlan, és ha a vegyszeres gyomirtás nem járt kellő eredménnyel, akkor a ve­ tőmagtábla elgazosodik. Azonos fajsúlyú és nagyságú gyommagvak gyakran ki sem tisztíthatok a sárgarépából. Talajigény, vetésforgó. Mély rétegű, mélyen művelhető, tápanyag­ gal jól ellátott talajokon kaphatunk csak jó minőségű jó csíraképes­ ségű maghozamot. A kötött, hideg talajokon a kiültetett dugványok rosszul gyökeresednek és gyengén fejlődnek. Maghozamuk silány lesz mind mennyiségben, mind minőségben. Legjobb előveteménye a kellő időben betakarított, istállótrágyá­ zott kapásnövény vagy kalászos. Tápanyagelíátás. őszi mélyszántás előtt a tápanyag-ellátottságtól függően a következő hatóanyagot adjuk: P2Os 150-180 kg/ha, KaO 120—150 kg/ha, N 50— 60 kg/ha.

tavasszal 60

Talaj-előkészítés. Tartsuk szem előtt, hogy a kifogástalan gépi ül­ tetés alapfeltétele az egyenletes, sima talajfelszín. Amennyiben az előkészítési munkák lazává tették a talajt, akkor sima hengerrel kissé tömörítsük, különben a dugványok túlságosan mélyre kerül­ nek. Prizmabontás, dugvány-előkészítés, ültetés. Ültetés előtt a dugvá­ nyokat ismét át kell válogatni. Ősszel, prizmázás előtt a fajtajellegre átválogatott dugványok közül tavasszal már többnyire csak a rom­ lott, beteg répákat kell kidobni. A prizmák felbontása után a dugványokat lehetőleg azonnal ül­ tessük ki, mert a fonnyadt dugvány nagyon nehezen vagy egyálta­ lán nem gyökeresedik be. Kézzel, ásóval vagy ültetőfával egyre kevesebb üzemben ültetnek. Ennél az ültetési módnál előre hossz- és keresztirányban megvona­ lazott metszéspontokba ültetünk. A jó eredés előfeltétele, hogy a be­ ültetett dugványokhoz jól nyomjuk hozzá a földet, s a dugvány me­ rőlegesen álljon 3—4 cm-re a talajfelszín alatt. A nagyon munkaigé­ nyes és lassú kézi ültetés helyett ma már a legtöbb üzemben géppel ültetnek. Erre alkalmas minden palántázógép, amelyről a műanyag tárcsákat leszereljük. Az ültetők a sornyitó után helyezik el megfe­ lelő mélységben a dugványokat. A tömörítő kerekek rendszerint jól hozzányomják a dugványokhoz a talajt, ha azonban ezt nem talál­ juk kielégítőnek, akkor sorhengerrel keresztben, harántirányban já­ rassuk meg a táblát. Használatos gépek az UPK—6, területteljesít­ ménye 0,8 ha/l0 ó, TP — 4 4 soros, területteljesítménye 0,6 ha/10 ó. Tehát ugyanolyan teljesítményt lehet vele elérni, mint a palántázás­ nál. Kifejezetten dugványültető gép a Szuper Prefer T ültetőgép, amely csak 60 X 40 cm-es sor- és tőtávolságban tud dolgozni. Fajtatípusonként az alkalmazandó sor- és tőtávolság: rövid és félhosszú fajtákhoz 50—55 X 25—30 cm, hosszú fajtákhoz 60—65 X 35—40 cm. A tenyészterület befolyást gyakorol az érés egyöntetűségére és az ezerszemsúly alakulására. A ritka ültetésből származó magvak ezerszemsúlya nagyobb, de az érés a magszárak dús elágazódása miatt 61

valamint az ernyők befelé kun62 . A sűrű ültetésű maghozók érése egyöntetűbb.5—4.elhúzódik. vagy amikor a lomb és a fejlődő magszárak a 15—20 cm-es fejlettséget elérték. Ez a művelet nemcsak a kiszáradás. vagy a késői kitavaszodás miatt csak későn kerülhet sor a kiülte­ tésre. Az első gyomirtás sikertelensége esetén ismételjük meg a vegyszerezést a fejlődő állományban is. kihajtás előtt. A korai fajták magjának érése egy-két héttel ko­ rábban következik be.5—5. s a hirtelen fellépő meleg következtében a talaj gyorsan kiszá­ rad.3 kg/ha oldva. Ajánlható vegyszerek. Linuron 50 3. Ez esetben a magszárak satnyák lesznek. Később ugyanígy járhatunk el. A kora tavasszal kellően megnedvesített talajba kiülte­ tett dugványokat a legritkább esetben szükséges öntözni. Vegyszeres gyomirtás. s a gyökerek sem tudnak kellően megkapaszkodni a talajban. Kiültetés után. Kapálás. A későbbiekben. akkor 5—6 cm-re csirkézzük fel a sorokat kapával vagy se­ kélyen leengedett ekével. mint a félhosszú vagy hosszú tenyészidejűeké. de kisebb a magvak ezerszemsúlya. A magernyők és a mag barnulása. hanem a helyenként nagyon nagy károkat okozó nyulak ellen is véd. nincs szükség to­ vábbi kapálásra. Merkazin 3. A—1114. a gyökeresedés megindulása után és a vegyszeres gyomirtás előtt végzendő el. ha a tavasz nagyon száraz volt. Öntözésre rendszerint akkor van szükség. mert a zárt növényállomány elnyomja a később fejlődő gyomokat. nem tudja zavartalanul ellátni a föld feletti szerveket vízzel. Az ültetéskor keletkező keréknyomok és a helyenként elkerülhetetlen taposások fellazítására. Ha nem sikerült megfelelő mélységre (3—4 cm) ültetni a dugvá­ nyokat. könnyen kidőlnek és elszáradnak.2 kg/ha 350—520 l vízben Afalon. Ha a magszárak ^rőteljes kifejlődéséig sikerül a talaj gyommentességét biztosítani. gyomirtása lényegében azonos a mag­ ról vetett kultúráéval. a fejlődő magvak szintén. A maghozó sárgarépa vegyszeres gyomir­ tását végezhetjük kiültetés után. Ha a dugvány györekesedése nem előzi meg a magszár fejlődé­ sét. mielőtt a magszárak megjelennek. Öntözés. főleg ha a vegyszeres gyomirtás eredményes volt. akkor az elgyomosodástól nem kell félni. Aratás-cséplés.

10—15 cm-es tarlót hagyva.és harmad­ rendű ernyők érnek be. Ilyenkor először az elsőrendű vagy főernyőket. A cséplést akkor kezdjük. • Kisebb területen kézzel. folyajnatosan (több alka­ lommal) szedjük. nagyüzemi termesztésnél géppel végez­ zük az aratást. befullasztják. ha részaratást is végezhetünk. Ez azért szük­ séges. a másod. majd a másod. hogy a dobbal csak a magot ve­ retjük le. mert a sok szár. amikor a má­ sodrendű ernyők magja érett. Az aratást akkor kell kezdeni. Mindezen felül a tisz­ tításnál sok munkát takarítunk meg azzal. • Csépelhetjük szakszerűen beállított kombájnnal vagy cséplő­ géppel. A zavartalan munka érdekében emeljük meg a vágószerkezetet legalább 25—30 cm-re. Ez az időjárástól függően 6—7 nap. Legjobb minőségű magot a kézi aratás ad. Az előtisztítást lehetőleg gyorsan kezdjük meg. ezáltal tisz­ tításuk könnyebb lesz. Először az első-.és levéltörmelék miatt gyorsan befülled a mag. gyorsan penészedik. amikor a kúpokban a magvak utóértek. A cséplőgépnél megtehetjük. és így kevesebb szárrész kerül a magvak közé. kemény. Ez azért ajánlatos. A gépi aratást összeköthetjük részaratással. Tehát az elsőrendű vagy főernyőket leszedjük kézzel. Gépi aratást végezhetünk terelővel ellátott fűkaszával. amikor két sort aratunk egyszerre. Felzsákoltan vagy garmadában tárolni csak légszáraz.korodása jelzi az érést. különösen. A levágott magszárakat kévékbe kötjük. A szélkár miatt a kúpokat ajánlatos körülkötni. nagy magszárak feltekeredve a felhordó szerkezetre gyorsan eltömik. mert a magszár alsó része fás. és nyolc-tízesével utóérlelésre a táblán kúpokba rakjuk. vagyis ma­ ximum 14% nedvességtartalmú vetőmagot szabad. majd ahogy az ernyők érnek. másrészt a dús. ha a kicsépelt magvak közé kevés szárrész kerül. Az átrostált magot vékonyan terítve (10—15 cmes rétegben) tároljuk a végleges tisztításig. Az érett. s a harmadrendűeké is barnulni kezd.és harmadrendű ernyők érését bevárva a táblát géppel learatjuk. mert egyrészt az alsó fásodott szárrészektől a vágószerkezet gyorsan tönk­ remegy. 63 . és állandó kaszatörést okoz. maghozó tábla aratása és cséplése egymenetben kom­ bájnnal is megoldható.

Végül a levelek vörös szí­ nűek lesznek. 500— 900 kg. de csak a Red leaf vírus jelenlétekor. A virágemyőkön elő64 . A levélkeosztatok hegyénél vörös elszíneződés jelentkezik. A levélen leginkább a levélkeosztatok hegyénél levő sö­ tétbarna kerek vagy ovális foltokat széles sárga udvar szegélyezi. A levélnyélen és a száron hosszú barna csíkok vannak izzadmánycseppek (baktériumnyálka) kíséretében. Feltehetően maggal is terjed. • A fenti vírusok legtöbbször együtt fordulnak elő. törpe. amely később a levélkeosztatokra is kiterjed. hajtatási fajtáknál félhosszú fajtákból hosszú fajtákból 350— 700 kg. A levelek korán elszáradnak. A leveleken sárgás mozaikfoltok találhatók. Védekezés: mint a levéltetvek elleni védekezés. Magyarországon a betegség 1957 óta ismert és azóta általánosan elterjedt. A sárgarépa xantomonászos betegsége. Kórokozó: Red leaf vírus. 700—1200 kg. komp­ lex fertőzés esetén terjed e vektorral.).) a terjesztője. majd a levelek megbámul­ nák. A növény alacsony növésű. Kórokozó: Xanthomonas carotae (Kendrick) Dowson. A levélkeosztat sarló alakban meggörbül. s így a tünetek is együtt je­ lentkeznek. A sárgarépa vírusos vöröslevelűsége. Gyökéren a kórokozó eddig még nálunk nem fordult elő. a gyökérhozam csökken. Perzisztens vírus. A vírus mechanikailag nem vihető át. Terjesztője a zöld sárgarépa-levéltetű (Cavariella aegopodii Scop. Növényvédelme A sárgarépa betegségei A sárgarépa vírusos tarka törpülése. A zöld sárgarépa-levéltetű (Cavariella aegopodii Scop. a száron és a virágzaton láthatók. A vírus mechanikailag sár­ garépára nem vihető át. A vetőmag rosszabb minőségű. Kórokozó: Carrot mottle vírus.Várható magtermés hektáronként: rövid. A betegség tünetei házánkban a levélen. Nem perzisztens vírus. levélnyélen. A levélnyél alul meggörbült.

Pincében.. mert a beteg magvak anélkül. vizenyős.3—0. A tárolóban azonban alacsony hőmérsékleten a gyökereket nem vagy alig káro­ sítja. majd az egyes emyőcskék száradnak el Izzadmánycsepp itt is bőven képződik. A betegség elsősorban sza­ badföldön prizmákban és az alászántással történő tárolás esetén je­ lentős. vizes vagy mosott és polietilén zsákokban lezárva tá­ rolt sárgarépákon a betegség rendszeresen előfordul.5 %-os töménység­ ben történő lombpermetezés is betegségmérséklő hatású. A sárga65 . 21 °C felett a rothadás seb és szerves anyag nélkül is előáll. A nagy páratartalom pedig az izzadmánycseppek beszáradását akadályozza meg. Fő fertőzési forrás a vetőmag. A sárgarépa pektobaktériumos lágyrothadása.) történő porcsávázás 5 g/mag kg mennyiségben. Ezekről a baktériumok a felfröccsenő vízcseppekkel az egészséges növényekre jutnak. A kórokozó terjedé­ sére a májusi—júniusi esős időjárás kedvező. mint a csúcson.) 0. A kórokozó fertőzőképességét a talajban néhány évig megtartja. 10 °C felett azonban seb és szerves anyag (talajmaradvány. nyúlós. Cupravit. A beteg magvakból be­ teg növények fejlődnek. pusztu­ ló növényrészek) esetén 2—4 hét múlva teljes rothadás következik be. Granosan stb. Védekezés: A beteg lomb megsemmísítése. hogy csírázóképességüket elvesztenék. A tünetek a gyökér feji részén gyakoribbak. legalább 5 évig nem szabad sárgarépát ter­ meszteni.) 10 percig csávázni kell. Cupritox stb. és a levélkeosztatok hegyénél összegyülemlő víz a fertőzéshez kedvező körülményeket teremt. Azon a területen. Cuprosan Super D stb. A gyökéren nyálkás. Ered­ ményes a higanytartalmú szerekkel (Ceresan Univ. beérnek.4%-os töménységben vagy rézkomponenst tartalmazó fungicidekkel (Recin Super. ahol a betegség előfordult. Gyakori.szőr a gallérozó fellevelek. A nedves. A rézoxiklorid-tartalmú szerekkel (Coprantol. hogy a gyökér peridermája sokáig ép marad. Gyakorlatilag 10 °C alatt a baktériumnak nincs jelentősége. A vetőmagot 0. és a tünetek a fatestben láthatók.. Kórokozó: Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee.) 0. A kórokozó a sztómán jut a növénybe. kellemetlen szagú rothadás je­ lentkezik. Falisan stb.1%-os higanytartalmú nedves csávázószerben (Ceresan Univ. hűtőházban tárolt sárgarépán a rothadás minimá­ lis. A kórokozó a szabadföldről kerül be a tárolóba. Falisan.

Az anaerob környezet a kórokozó alapvető létfeltétele. A szabadföldi prizmák gerincét ősszel ezért nem szabad azonnal lezárni. vattaszerű hófehér micélium fejlődik. amelyek­ ből fertőző aszkospórák kerülnek a növé­ nyekre. A tároló hőmérséklete lehetőleg 0 °C körül legyen. lazák. A gyökér pépesen. A szkleróciumok tavasszal trombita alakú apotéciumot fejlesztenek. hanem a gombára is kedvező hatású.répagyökerek felületén levő víz a kórokozó számára kedvező.) 66 . A folt egyre nagyobbo­ dik. és gazdanö­ vény nélkül is évekig életben marad a talaj­ ban. A gyökerek belső szövetei világosbarnák. Fontos a tárolók szel­ lőztetése. Kórokozó: Sclerotinia sclerotiorum (Lib. A talaj magas nitrogéntar­ talma nemcsak a növény szöveteinek fella­ zulását eredményezi. de nem bűzösen rothad.és foszforműtrágyák hatá­ sára viszont a betegség mértéke csökken. A leggyakoribb azonban az. de a 10 °C semmiképpen ne haladja meg.) de By. A gyö­ kéren először vizenyős foltok mutatkoznak. A sárgarépa szklerotiniás rothadása. A sárgarépa szklerotiniás rot­ és ez a gyökerek peridermavastagodására hadása (Fotó: dr. felületén laza. A kálium. amelyben izzadmánycseppek kíséretében fekete szkleróciumok ala­ kulnak ki. hogy a szkleróciumon micélium fejlődik. a kambium pedig sötétbarna. Később a szkleróciumok a felüleletet kéregszerűen borít­ ják. Védekezés: tárolás előtt a sárgarépagyökereket szárítsuk meg. A kórokozó a kedvezőt­ len körülményeket jól elviseli. és a sárgarépagyökereken elsősorban a tárolóban jelentkezik. Más kétszikű növények termesztése esetén pedig gazdanövényein elszaporo­ dik. s az jut a növénybe. majd dús. Glits M. Szabadföldi prizmás vagy alászántással történő tárolás esetén ned­ ves vagy mosott gyökeret tárolni nem szabad. A betegség hazánkban általánosan elterjedt. A kórokozó a szabadföldön a beteg nö­ vényrészekben szkleróciumokkal és micéliummal vagy a talajba került szkleróciu­ mokkal telel át.

Ebben a bőrszö­ vetbe beépülő. A gyökéren fakó vizenyős. A sárgarépa botritiszes rothadása. A felszedésre még a fagyok előtt kerüljön sor. amely Ma­ gyarországon 1964 óta ismert. pók­ hálószerű. A gyökerek előszárításá döntő fontosságú. s így a romlási veszteség kevesebb. 0 °C feletti hőmérséklet a kórfolyamatot lassítja. Alacsony hőmérsékleten a sárgarépa sebzáró képessége rendkívül rossz. 0 °C feletti hőmérsékleten kell tárolni. A gomba a növénybe elsősorban sebeken keresz­ tül jut be. A felszedés. Az alacsony. Magas hőmérsékleten a rothadó foltok felületén dús szürke konídiumtartó gyep jelenik meg. rugalmasak. 5* 67 . valamint a gyakori csapadéktól nedves. a betegség tüneteit alig mutató gyökerekkel kerül. majd fekete apró szkleróciumok ala­ kulnak ki. Kórokozó: Botrytis cinerea Pers. A tároló hőmérséklete a kórfolyamatra nagy hatással van. A tárolóba a kórokozó a szabadföldről. A tárolt sárgarépa egyik legjelentősebb betegsége. Az étkezésre tárolt sárgarépa növényvédő szerrel történő kezelése hu­ mántoxikológiai szempontból tilos. A tárolóban a beteg gyökérből a mellette levő egészségesbe is átnő a gomba. ahol az elővetemény egyszikű volt. Minél magasabb a tároló hőmérséklete. rothadó foltok jelennek meg. Végül a gyökér összezsugorodik. Alacsony tárolási hőmérsékleten a gyökér felületén finom. A gyökér belsejében a szövet szenynyesszürke. majd nemezes fehér micélium látható. sáros gyö­ kértestek miatt a fertőzési veszély rendkívül fokozódik. amelyek később egybeolvadnak és kemény kérget alkot­ nak. a kambium pedig sötétbarna. annál intenzívebb a kórokozó növekedése és a rothadáskor felsza­ baduló hő is a prizma hőmérsékletét növeli. A rothadó részek szagtalanok. Emiatt a rothadás gócokban jelentkezik. Sárgarépát frissen trágyázott talajban ne termesszünk. A sárgarépát ala­ csony.vezethető vissza. A szkleróciumok szerveződésével párhuzamosan a fehér be­ vonat fokozatosan gyérül. Magtermesztés esetén a dugványokat 85% TMTD tartalmú Pol—Thiuram vagy Wolfen Thiuram 85 fungiciddel 300 g/q mennyiségben kell beporozni. szürkésbarna. szállítás és a tárolás közben keletkező sebek. elfásodik. Védekezés: a sárgarépa a vetésforgónak olyan szakaszába kerül­ jön.

Seb híján a szerves anyag a betegség mértékét döntően befo­ lyásolja. A gyökérre tapadt talajrészek. Alacsony hőmérsékleten a gyökér sebzáró képessége rend­ kívül rossz. fosz­ for. Ilyenkor a gyökér felületén levő elhalt. A tárolóba a kórokozó a szabadföldről kerül. A kórokozó a tárolólá­ dákban levő növénymarad vány okon is fennmarad. és az azokkal érint­ kező gyökerek is megfertőződnek. ok­ 68 . szár.és levélmaradványok mint elhalt szerves anyagok a gomba behatolásának kedvező felté­ telei.) A kórokozó szabadföldön a növénymaradványokon szaprofitaként életképes marad. így az alacsony tárolási hőmérsékleten a gyökérzöldségek rot­ hadása lassabban és később következik be.A sárgarépa botritiszes rothadása (Fotó: dr. kálium) a betegség mértékét nem befolyásolják. bomló szerves anyag a betegség mértékét nem befolyá­ solja. A talajba juttatott műtrágyák (nitrogén. Védekezés: a sárgarépát lehetőleg az első őszi fagyok előtt. A gomba a gyökér­ be elsősorban a seben keresztül jut be. A gomba növekedési erélye optimális hőmérsékleten rendkívül gyors. Glits M. A kórokozó a tároló levegőjébe kerülő konídiumokkal is fertőz.

kerek vagy ovális besüppedő fekete foltok láthatók. Dr. A gyökéren há­ rom tünettípus van: a gyökér oldalán 2—15 mm átmérőjű. a virágzaton valamint a gyökereken találhatók. ame­ lyeken laza. elszárad­ nak. valamint a betaka­ rításkor az esőtől ázott gyökerek miatt az előszárítás feltétlenül szükséges.A sárgarépa sztemfiliumos feketeléskor a mag felületére tapadnak (külső rothadása (Fotó: dr. A betegség tünetei a csíra­ növényen. A csírázó magvak elpusztulnak.tóber végén fel kell szedni.) 69 . befűződik és a növények kidőlnek. Szabadföldi prizmák esetében a prizma vastagításáról gondoskodni kell.. A sárgarépa sztemfiliumos feketerothadása. csíkszerűek. Kórokozó: Stemphylium radicium (M. Az elfeketedő szárrészen finom. Konídiumai a maghozó tö­ vek leveleiről és virágernyoiról a csép. A kórokozó fontos fertőzési forrása a vetőmag. GUts M. szívrothadás jelentkezik. kerek vagy hosszúkás barna foltok láthatók. 0 °C feletti hőmérsékleten kell tárolni. A csíranövény szik alatti szár­ része elfeketedik. A levelek sárgulnak. et E. vagy pedig a tövek elhervadnak. olajbarna konídiumtartó is lehet. A magtermesz­ tés során a dugványok vagy elpusztul­ nak. A virágzaton a fentiekhez hasonló tünetek alakulnak ki. A betakarítás és szállítás közben kelet­ kezett sebek és a gyökérre tapadó nedves talaj. levélen és levélnyélen. A leveleken apró. A gyökér feji részén egyre mé­ lyebbre húzódó rothadás. A sárgarépát alacsony. Az 1956 óta ismert betegség a sárgarépa egyik legjelentősebb betegsége. mert különben a gyökereken fagy okozta repedé­ sek keletkeznek. A gyökér alapi részén a gyökérvég feketedik el. sötét­ barnák. A magtermesztés esetén a dugványokat TMTD tartalmú fungiciddel kell beporozni (lásd: a sárgarépa szklerotiniás rotha­ dása). A levélnyélen a foltok megnyúltak.) Neerg. sötétbarna konídiumtartó gyep figyelhető meg.

Kórokozók: Rhizoctonia carotae Rader.). A kórokozó a gyökeret az ép bőrszöveten és seben keresztül egyaránt fertőzi. ahol a kórokozó 2 1/2 évig is fennmarad. elsősorban a rothadó foltok növekednek. A magtermesztés esetén a dugvá­ nyok fungicidekkel történő kezelése kielégítő védelmet nem nyújt. A sárgarépa rizoktóniás betegségei. 1971 óta fordul elő alacsony hőmérsékletű tárolóhelyeken.. Innen pedig vagy a gomba micéliuma a levélnyél alapon keresztül jut a gyökér feji részébe. Maneb. 70 . Dithane M—45. A sárgarépa felszedésekor ezért a gyökéren a tünetek szembetűnőek.4%-os tömény­ ségben eredményesen használhatók. 0.) DC. Cuprosan Super D. A sárgarépát alacsony (0 °C felett) hőmérsékleten kell tárolni. A kórokozó tehát a fertőzött csíranövé­ nyekről jut a levélre. Fertőzési források ezenkívül az elpusztult növényrészek. Antracol stb. A Rhizoctonia carotae Rader. A fertőzésveszély a sárgarépa felszedése. Miltox Special) 0. A gomba a talajból az oldalgyö­ kereken keresztül jut a gyökerekbe. A lomb és az emyővirágzat védelmére a ditiokarbamátok (Zineb. A tárolóban a beteg gyökérből az egészségesekre a kórokozó alig terjed át. akkor a kórfolyamat a kiültetés után is tovább folytatódik. majd a terméseket (magvakat) is megfer­ tőzik. ahol a kórokozó még 6 év után is megtartja életképességét. Más esetben a gomba micéliuma még a vegetációs időben a mag belsejébe hatol (belső magfertőzés). Ha a beteg gyökereket mint dugványokat magtermesztésre hasz­ náljuk. A beteg ernyővirágzat alapi részén a konídiumtartókon konídiumok képződnek. Rhizoctonia crocorum (Pers. levélnyélre és a sztómákon keresztül hatol be a szövetekbe. Rhizoctonia solani Kühn.magfertőzés). valamint a talaj. vagy pedig a levélről lemosódó konídiumok tapadnak a fejrészre.2%-os töménységben és a rézkomponenst tartalmazó fungicidek (Recin Super. amelyek a környező egészséges növényekre jutva a le­ veleket és a virágernyőt. amely a sárgarépa rizoktóniás krá­ terrothadását okozza. elsősorban fa tárolóeszközök használata esetén. szállítása és tárolása közben tovább fokozódik. Védekezés: a legfontosabb a vetőmag csávázása higanytartalmú szerekkel (lásd: a sárgarépa xantomonászos betegsége) vagy TMTDvel 5 g/mag kg mennyiségben.

rekeszek. műanyag ládák használata vagy a faládák polietilénnel történő kibélelése. A foltokban gyér. amelyen a lilásbarna micéliumhálózat és az apró lilásbarna álszkleróciumok találhatók. A sárgarépa lisztharmata. majd a bevonat lisztszerűvé válik (konídiumláncok tömege). szür­ késfehér bevonat (ektofita micélium) jelentkezik.A sárgarépa gyökerén először apró. fehér micéliumbevonat és apró micéliumtömörülések láthatók. A talajlakő gomba a termőhelyről tünetmentesen kerül a tárolóba. Dunakoll. A Rhizoctonia crocorum (Pers. s belőlük egészséges növények fej­ lődnek. majd a ládákat is beborítja. Kumulus 80. szegély nélküli bemélyedések keletkeznek. ex Saint—Aman. a gyökéren kissé bemélyedő nagy kiterjedésű. lilásbarna foltokat okoz. kosarak. amelyek a csapadékszegényebb idő­ szakban újabb fertőzéseket hoznak létre. valamint a virágernyőkön finom. csapadékos időjárás után a növények új. A nyári fertőzésben a konídiumoknak van nagy szerepük. kráterszerű besüppedő kerek Vagy ovális alakú barna foltok figyelhetők meg. A foltok belseje kis­ sé ráncos. Ritkán fordul elő.) DC. A termőhelyről kerül a tárolóba. Az elpusztult növénymaradványokon levő kleisztotéci­ umok a kórokozó fertőzési forrásai. Védekezés: a könnyen tisztítható.1 %-os Karathane FN 71 . A gomba fertőzési forrása a szabadföldön a talaj. A micélium később a gyökerek felületét. Száraz nyarakon és ősszel a betegség hazánkban ál­ talánosan elterjedt. A kleisztotéciumból kiszabaduló aszkospórák a leveleket fertőzik meg. ahol több évig is életképes. Ritkán fordul elő. A tárolóban a gyökértestekről a faládákra kerül. Kórokozó: Erysiphe heraclei DC. A beteg magvak jól csíráznak. A lomb elszárad. Védekezés: száraz nyáron és ősszel a lombot elemikén-tartalmú permetezőszerekkel (0. később 5—30 mm-es.3 %-os Thiovit. A kaszattermésen szintén szürkésfehér micéliumbevonat és kleisztotéciumok vannak. emiatt a gyökérfejlődés kisebb. egészséges leveleket fejlesz­ tenek. A nyár közepétől apró fekete kleisztotéciumok jelennek meg. A levélen és száron. Magas hőmérsékleten a 0. Pol— Sulkol) kell védeni. a tárolóban pedig a ládák. A Rhizoctonia solani Kühn talajrögökhöz hasonló sötétbarna álszkleróciumai elsősorban a gyökér feji részén találhatók. Termő­ helyről kerül a tárolóba.

) károsítja. Ezek is a növények gyökereit károsítják. a levelek melegebb időben lankad­ nak.05 %-os Karathane LC-vel.) is. Szabadföldi viszonyok között igen gyakran megtalálhatjuk a sár­ garépán a vándorló gyökérfonálférgeket (Pratylenchus ssp.hogy gubacsokat idéz­ nének elő. A sárgarépa állati kártevői A fonálférgek közül a sárgarépát sza­ badföldön elsősorban a gyökérgubacs-fonálféreg (Meloidogyne ssp.05 %-os Morestannal kell permetezni.57-tel vagy a 0. A károsítás 72 . A fokozott gyökér­ képződés itt is megfigyelhető. A megtámadott növények gyökérze­ tén a különböző kórokozók könnyebben megtelepednek.) Kártételük hatására a sárgarépa gyökerein gubacsszerű. vagy a 0. A kártétel következtében a fertőzött növé­ nyek fejlődésükben elmaradnak. gyengébb minőségű. Szabadföldi viszonyok mellett a gyökérgubacs-fonálférgek nagyobb mértékű elszaporodása és kártétele főleg a mélyebb fekvésű és tápanyag­ ban gazdag talajokon szokott elő­ Fonálféreg kártétele sárgarépán fordulni. (Fotó: Hanzsáros P. A termés kevesebb. s a kártétel­ mértéke ezzel is fokozódik. több mm-t is elérő megvastagodások. de anélkül. rosszul tárolható. Az említett fonálféregfajokon kívül a sárgarépát károsíthatja még a szárfonálféreg [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filip] is. A károsított nö­ vény oldalgyökereinek a száma rendellenesen megnövekszik. A fonálférgek által megtámadott növények gyökérzetén ebben az esetben elhalásos foltok keletkeznek. a ré­ patest „szakállas” lesz. Csapadékos idő­ járás esetén és öntözött kultúrákban nem kell védekezni. dudorok képződnek. Növényházi körülmények között több faj kártételével kell szá­ molni.

A szárfo­ nálféreg jelenléte esetén az adott területen legalább öt évig ne ter­ messzünk sárgarépát. A maghozónak szánt dugványanyag a későbbi vetés miatt elkerüli a károsítást. így a sárgarépát is károsíthatja. A megtámadott növények levélzete kezdetben ibolyászöld lesz. a fertőzött növé­ nyeket meg kell semmisíteni. A vegyszeres védekezés a talaj előzetes fertőtlenítésével megold­ ható.). Sárgarépalégy (Psila rosae FB. Szükség esetén a tojásrakás megkez­ dése előtt külön engedéllyel és szermaradék-vizsgálattal a Phosdrin 0. s nagy popu­ lációszám esetén a területre sárgarépát és a fonálférgekre érzékeny más növényeket nem szabad vetni. A kifejlett nyüvek bábozódni a talajba húzódnak s ezért gya­ kori. Amennyiben a károsítás tüneteit észleljük. Elsősorban szabadföldön károsít. Védekezés: a vegyszeres védekezés általában nem válik szüksé­ gessé.1 %-os oldatát használhatjuk eredményesen. Az ilyen tüneteket mutató növények gyökerét felvágva azokban megtalálhatjuk a kifejlődve 6—8 mm nagyságú fehér nyüveket. Fekete tücsök (Acheta desertus Pali. de külföldön a kártételét igen jelentősnek tartják. amelyek a héj alatti rozsdaszínű kanyargós járatokban táplálkoz­ nak. Ezek nagyüzemi gépi kijuttatására is megvan a lehetőség. a ko­ rai paradicsom. hogy a sárgarépa karógyökere rendellenesen megvastagodik és felreped. Állandó gondos gyomirtást is kell végezni.). majd megsárgul. A korai bab. Jó eredménnyel használhatók erre a célra többek között a Shell D—D 60 cm3/m2. de ez költséges eljárás. A károsított növények konzervipari használati értéke is jelentősen csökken. Soktápnövényű faj. A sárga­ répa vetését megelőzően talajvizsgálatot kell végezni. Védekezés: a felsorolt fonálféregfajok elleni védekezés a megelő­ zésen és a vegyszeres eljárások összekapcsolásán alapszik. hogy az őszi felszedés idején a járatok már üresek. a gabonafélék és a kukorica egymás utáni termesz­ tése jelentősen csökkenti a talaj fonálféreg-fertőzöttségét. Hazánkban viszonylag kismér­ tékben károsít. majd hamuszínű s a 73 . ezért mint potenciális kártevővel számolni kell vele. a Nemagon 4 cm3/m2 vagy a Di—Trapex 60 cm3/m2 mennyiségben. A kezdetben fehér.legismertebb tünete. Jelentősen lehet csökkenteni a fonálférgek egyedszámát a helyes vetésforgóval. a tárolásra kerülők pedig a raktározás alatt gyorsan rothadásnak in­ dulnak.

Ez a június végétől jelentkező nemze­ dék a sárgarépa gyökerét a föld felszínén támadja meg és szabály­ talan odvakat rág benne. Védekezés: friss gyeptörésben 2—3 évig ne termesszünk sárga­ répát. A kártétel jelentkezésekor annak továbbhaladási irányába húzott és idegméreggel beszórt árokkal eredményesen pusztíthatók. Lárváik. Védekezés: a felszaporodás megelőzése szempontjából különös jelentősége van a terület gyommentesen tartásának. A kár­ tétel közelében rendszerint megtalálhatók a tücsöklyukak is. Egyes esztendőkben jelentős kárt okozhatnak a csíranövényeken a csoportosan kitelelt lárvák.5—5. A közvetlen kártételt a mocskospajor vagy porkukac néven emlegetett lárvái okozzák. pl. A hatás fokozható a Lindan-tartalmú szerek egyidejű talajba dol­ 74 . Különösen a bábozódó drótférgek pusztulnak ettől tömegesen. Augusztus—szeptemberben. amely tömegszaporodása idején jelentős károkat okozhat a sárgarépában. melasz és korpa keverékéből készített csalétek vagy 3. a drótférgek mint soktáp­ növényű kártevők kisebb-nagyobb mértékben a sárgarépát is káro­ síthatják.0 kg/ha Limacid—Spolana granulátum kiszórásával egyedszámuk jelentősen gyéríthető. és kiodvasítják. Erősen drótférges területen az általuk nem kedvelt növénye­ ket. Különösen a csírázó növénykék szenvedhetnek sokat. A sárgarépára elsősorban az első nemzedék lárvái veszélyesek. Védekezés: Lindán. és ezzel a lerakott tojások számát is. Soktápnövényű kár­ tevő.). amikor a talaj felső rétegében tartózkodnak. A károsítás kezdetén a mag­ hozóknál a talaj Lindanos-porozása is kielégítő védelmet nyújthat. főleg július és augusztus hónapokban. keresztes virágú olajos növényeket termeszszünk. Vetési bagolylepke (Scotia segetum Schiff. hüvelyeseket. tárcsás talajműveléssel sokat elpusztíthatunk közü­ lük.vedlések során fokozatosan sötétedő lárvák és az imágók szabály­ talan rágásnyomait fedezhetjük fel a növények talajjal érintkező vagy a talaj közelében levő részein. A nö­ vénykék a rágás következtében lankadnak és elpusztulnak. de a répatestbe behatolva és ott járatokat rágva a fejlettebb növényeken is károsíthatnak. Ilyen módon nagymértékben csökkenthet­ jük a lepkék táplálkozási lehetőségeit. Pattanóbogarak (Elateridae). Szárazság idején a keletkező repedéseken át hozzájuthatnak a répatesthez is.

A gyökerekre telepedett népességet a szerek talajba juttatásával 75 . Megtalál­ ható rajta a zöld sárgarépa-Ievéltetű (Cavariella aegopodii Scop.25 %-os oldata.2—0. E két utóbbi faj egyedei a színük alapján meg­ különböztethetők. Erősebb fertőzés esetén a növényeken hervadás os Sárgarépa-levéltetű kártétele tünetek jelentkezhetnek.). A levéltetvek általában a leve­ lek fonáki részére telepedve él­ nek.gozásával. (Fotó: Hanzséros P. Meg kell jegyeznünk azonban. a sárgarépa-gyökértetűé hamvas világoszöld színűek. illetve a Diazinon Phenkapton 0. amelyek begörbülnek és elszíneződnek. Ezek elszaporodását fékezhetjük a növények permetezésével a levéltetvek júniusi migrálása idején a fentebb említett szerekkel.) Az általánostól részben eltérő a galagonya-levéltetű kártétele.). Nehezebben kivitelezhető a védekezés a galagonya-levéltetű gyökérzeten élő egyedei és a sárgarépa-gyökértetű nyári nemzedékei ellen. a sárgarépa-gyökértetű pedig kizárólag a sárgarépa gyökerein szívogat. mert meglehetősen nagy a szerérzékenységük. a hamvas sárgarépa-levéltetű (Semiaphis dauci F. A levéltetvek közül a sárgarépán több faj is károsíthat.1 %-os vagy a Fiiból E 0. a galagonya-levéltetű (Dysaphis crataegi Kait. Védekezés: a lombozaton élő levéltetvek ellen viszonylag könynyen védekezhetünk. amely a sárgarépa alsó levelein és gyökerein él.) és a sárgarépa-gyökértetű (Pemphigus dauci Goureau) is. A fonálférgek ellen javasolt talajfertőtlenítő szerek a drótférgeket is igen eredményesen pusztítják. hogy a gyökgumósoknál a szervesfoszforsav-észterek használata tilos! Fellépésük esetén jó eredmény­ nyel alkalmazható a Bi 58 EC és a Lebaycid 40 WP 0.5 %-os. A galagonya-levéltetű nyári nemzedékei sárgás­ szürkék vagy sárgák.

Sárgarépa-gubacsszúnyog (Kiefferia pimpinellae F. bár az ország északnyugati ré­ Sárgarépa-gubacsszúnyog lárvája szén egyes években 5% körüli (Fotó: Hanzséros P. Loew. A szermaradványértékek tisztázatlansága miatt azonban csak a maghozónak szánt dugványanyag védelmére alkalmazhatjuk ezt a módszert. majd vöröses.pusztíthatjuk a legeredménye­ sebben. A hazai szakirodalom ez ideig nem tulajdonított je­ lentőséget ennek a kártevőnek.). A kikelő lárvák károsítása nyomán a sárgarépa virág­ zatában kezdetben halványzöld. később lilásvörössé Sárgarépa-gubacsszúnyog kártétele virágon (Fotó: Hanzséros P.) ' kárt okozott a magtermésben. A június végén—július elején rajzó szúnyogok a virágokra rakják a tojásaikat.) 76 .

Védekezés: jelenleg még igen nehéz. Tömegesebb elszaporodását igen nagy­ számú gyomtápnövénye irtásával megakadályozhatjuk. A gubacsok mérete kifejlett állapotban 3—6 mm. a 0. Az elvirágzás után felszívódó rovarölő szeres — egyébként hatékony — permetezés pedig már nem tudja meg­ akadályozni a kártételt.váló gubacsok keletkeznek. pl. Valamely igen rövid várakozási idejű rovar­ ölő szer esti órákban történő kipermetezése megoldást jelenthetne. mert a rajzás ideje a teljes virágzás idején van. Az esetek többségében az ikerkaszat mindkét fele felpuffad.1 %-os Phosdrin. a termés helyett képződő gubacsokban élő lárvák szá­ mától függően. 77 .

az egész ország területén termesztik és minden házikertben megtalálható.Petrezselyem A petrezselyem hidegtűrő növény: —8. 78 . Tápanyagigényes. Ezt természetesen a városi lakosság és a feldol­ gozó ipar érzi meg leginkább. Termőterülete is kisebb (kb.jó tápanyagtartalom és jó vízellátás. mint a sárgarépáé. fele a sárgarépáénak). Jóval kisebb terméshozamával az évi országos termés a negyedrészét teszi ki a sárgarépának. Szembetűnőnek látszik ez az 1973. a petrezselyem is a magyar konyha tradicionálisan használt zöldségnövényei közé tartozik. így az általunk.-10 °C-ot is el­ visel. A talajjal szemben a fő követelmény: mélymüvelhetőség. de jó a tápanyagszerzési képessége. illetve a Magyar Statisztikai Hivatal által adott termelési adatok nem tükrözik teljes mértékben a való helyzetet. Már március elejétől vethetjük. mély rétegű. mert csak üzemi termelések és az állami szervek által felvásárolt adatok állnak rendelkezésünkre. Termőterülete az utóbbi években részben a nagyfokú minőségi romlás. A többi zöldségnövényhez viszonyítva aránylag kis termőterülete következtében az egyes évjáratok gyenge termésátlagai a területi ingadozásokkal együttesen eléggé bizonytalanná teszik petrezse­ lyemellátásunkat. Felhaszná­ lása szűkebb körre terjed ki.. részben pedig a termelés nagy kézimunka-igénye miatt sok­ kal inkább ingadozik. Optimális talaja az üde. Az árnyéktürő növények közé tartozik. mint a sárgarépáé. Gazdasági jelentősége Ugyanúgy. Tavasszal az egyik legkorábban vethető növény. tápanyagban gazdag vályog. Bár hagyományos termesztőtájai alakultak ki. év termelési helyzetéről készített térképeken. mint a sárgarépa.. és 1974.

állva egymás mellé elrakott petrezselyemgyökerekről állandóan szedhetők a levelek. Petrezselyemből a 79 . Helyenként kis területeken a levele miatt termesztik. amelyeket azután csomókba kötve árusítanak. meleg­ ágyakban vagy üvegházakban nyirkos homokba. 1973-ban Üzemi méretű hajtatása nincs. járási bontásban.Petrezselyemtermesztő körzetek. A tél folyamán a világosabb pincékben.

72 g 0. valamint vegyes szárított zöldség­ nek. 80 . alkatrész Zsír Cukor N-mentes anyagok Rost Hamu 140—150 mg 85. de főleg a levelében levő illó olajok adják. Egy főre eső fogyasztása 3.4 g 1. A konzervipar a megtermelt mennyiségnek több mint felét dol­ gozza fel különböző salátákhoz.66 g 0.0 mg 2. inkább fűszernövényként. A petrezselyem táplálkozási értékei (100 grammra vonatkoztatva) Gyökérben: Kalória Fehérje Zsír Szénhidrát Víz Hamu B-vitamin Kalcium Vas Foszfor Levélben: C-vitamin Víz N-tart.0 mg Jellegzetes illatát a gyökerében.75 g 6.4 mg 48.68 g 35 1.feldolgozott és szárított áruból exportálunk. Nyers gyökérből vi­ szont gyakran importra szorulunk. főleg levesízesítőnek. de kevésbé a tápértéke miatt.45 g 1.1 g 90.69 g 1. Táplálkozási jelentősége.5 mg 30. Gyö­ kerét egész évben használjuk.62 kg.2 g 0.2 g 0.1 g 7.05 g 3.

Belső része fehér. mert a kis karó­ gyökér fejlődésétől kezdve a húsos gyökér kialakulásáig. amelyeket gyökerükért és levelükért termesztenek. mint a sárgarépánál. Vegetatív állapotból a generatív állapotba normális körülmények között a második évben megy át. köves területeken teremnek. és vannak fajták. illetve ízesítésre vagy tálak díszítésére használják. Hazánkban körülbelül azóta fogyasztják és használják. A Földközi­ tenger környékén. Fel­ színe sárgásfehér vagy világosbarna és sárga.és KözépEurópában. Első évben fejleszti ki tőleveleit és húsos karó­ gyökerét. de sok oldalgyökérből álló gyökérképletét. Ezért csak a fajták leírá­ sánál térünk ki a különbségekre. színben és struktúrában azonos. s csak leve­ lüket fogyasztják. A leveléért és a húsos gyökeréért termelt petrezselyem gyökere karógyökér. 81 . amelyeknek gyökere használhatatlan. az utóbbiak a levélpetrezselymek. kavicsos. s a második évben fejleszti ki vi­ rágszárát. Spanyolországtól Görögországig vadon fordul elő. Vannak fajták. s állítólag neve is innen származik. olykor pedig a szintén főgyökérből. amelyek főleg Nyugat-Európában és a világ többi részén terjedtek el.Származása és elterjedése Nagyon közeli rokona a zellernek és a pasztináknak. amely kedvezőtlen körülmények között elágazhat. a levélpetrezselymet pedig metélőpetrezselyemnek neve­ zik. amelyek főleg Kelet. de lehet vörösesbarna is. kör­ nyezettel szembeni igényeik megegyeznek. az utóbbiak csak a levelük kedvéért termelt. A petrezselyemgyökérnél nincsenek színeződési és érési stádiumok. amióta a sárgarépát. vagyis a teljes forma kifejlődéséig. Az előbbiek a gyökérpetrezselymek. húsos. Az előbbiek a gyökérpetrezselymek. Ha küllemben el is tér a két petrezselyemfajta egymástól. de megtalálták Algériában is. Nálunk közhasználatban a gyökérpetrezselymet csak petrezse­ lyemnek. Vad alakjai főleg a források kör­ nyékén. metélőpetrezselymek. ún. Növénytani jellemzése Kétéves növény.

) mint a sárgarépáéhoz. A petrezselyem egy kimondottan heterophyl növény. Egyenes. Szövettani felépítése. Termése. A sziromlevelek zöldes­ fehérek.Tőlevelei és a virágszáron levő alsó levelek felszínükön ragyogó zöldek. A virágokra az ötös szám jel­ lemző. míg a virágszár alsó levelei rövidnyele­ sek. Ennek oka az. de annál 82 . A mag alakja in­ kább a zelleréhez hasonló. csupasz. hogy a megvastagodásnak elsősorban tartaléktápanyag-raktározás a célja. Ikerkaszat. elágazó. A tőlevelek levél­ nyelei megnyúltak. amikor a virágszárat és a virágokat hozza. A petrezselymet bőséges trágyázással. Ezt a tényt a kutatók a külső tényezők hatásával magyarázzák. Virágai. illetve ernyői a zelleréhez hasonlóak. ép szélűek és ülők. beporzását a rovarok június—július hónapban vég­ zik. Virágzásbiológiája is ha­ sonló a zelleréhez. A gyö­ kérben a szilárdító elemek majdnem teljesen hiányoznak. háromszorosan szabdaltak és fogazottak. Virágszára. kívülről pedig a bőrszövet. Idegen­ beporzó. a kifejlődött levelek rendszeres eltávolításával. A gyökér keresztmetszetén belülről kifelé megkülönböztethető a vastag farész. A húsosán megvastagodott petrezselyem­ gyökérben tartalék tápanyagok raktározódnak. csak másodsorban a szilárdítás. a fény gyengíté­ sével. Ugyanis az első évben teljesen más leveleket fejleszt. mint a második évben. azaz az asszi­ milációs felület csökkentésével hosszadalmasan vissza lehet tartani fiatalkori stádiumban. sok vízzel. a kambium és a vékony háncsrész. amely 2 magból áll. levélkéi lándzsa alakúak. belül üreges és 100—150 cm magas. szögle­ tes. A virágszár felső levelei hármasak. húsosak. Petrezselyem-levéltípus (Fotó: HanzsérosP.

Csírázási ideje a hő­ mérséklettől függően megfelelő nedvesség mellett 20—30 nap. hőoptimuma 20 °C körül van.Petrezselyemmag (Fotó: Kováts Z. zöl­ desszürke. A Markov—Haevféle beosztásban 16 ±7 hőcsoportba. Csírázási hőmini­ muma 2—3 °C. A petrezselyem hőigénye azonban ki­ sebb. vagyis ugyanabba a csoportba tartozik. Csíraképességét 2—3 évig őrzi meg. A sárgarépa a meleg időszakot jobban elviseli. Biológiai igénye Hőigénye.-né) nagyobb. mint a sárgarépa. 2—3 mm hosszú. vagy fel sem szedve helyben hagyjuk a következő évi magfogásra. l mm széles.8 g. amikor a dugványokat ősszel felszedjük és átszelektálva visszaültetjük. Hajtatáshoz 8—12 °C is elegendő. Színe éretten szürkés. amikor a már megerősödő petrezselyemnövények áttelelnek. vagy a késő ősszel elvetett mag kora tavasszal kicsírázik.. Ezermagsúlya: 1. helybenhagyásos magtermelés.2—1. A hidegtűrő növények közé tartozik. A benne levő illó olajoktól jellegzetes petrezselyemszaga van. Hidegtűrése teszi lehetővé az ősz elején történő vetését.-10 °C-ot is elvisel. Teljes kifejlett állapotban -8. 6* 83 .. mint a petrezselyem. Gyakran alkalmazott mód­ szer az ún.

A ké­ sőbbiek folyamán. finomak. faj­ 84 . Fodros vagy Mohafodrozatú stb. Gyengébb fényben is jól fejlődik. mint a sárgarépáé. Ezért ajánlatos tavasszal a lehető leg­ korábban elvetni. neve=Berliner Lange=Berlini hosszú. amelyik­ nek syn. Szá­ razságban a petrezselyem növekedése visszamarad. és a hőmérséklet hatására képeztek virágszerveket. Erre utal az eredeti nevük is. Az árnyékot tűrő növények közé tartozik. Nemesítésének helyzete A forgalomban levő gyökérpetrezselyem-fajtáink mind német szár­ mazásúak. érzékenyek. A petrezselyem között szinte nem is található az első évben felmagzó növény.Fényigénye. Ha a talaj felső rétege kiszárad. ha a növényállomány jól kelt. Berliner Halblange = Berlini félhosszú.. A sárgarépához ha­ sonlóan a mai petrezselyemfajták is a mérsékelt klíma alatt fejlődtek ki. mint pl. Krause. A petrezselyem csírázásához viszonylag sok víz kell. Vízfelvételük jó. ezért érzékenyebbek a szárazságra is. de illóolaj-tartalma nő. s ezt a talaj a hosszú csírázási idő alatt tartani is tudja. vagyis Hamburgi. a Hamburger. A rövidebb gyökerű fajták seké­ lyebben gyökereznek. A sárgarépáéhoz hasonló. a csírázásnak indult mag könynyen befullad. Mooskrause. a talaj bekérgesedik. Kurze Dicke=Kurta cukor. Érzékenysé­ gük a hosszú nappallal szemben sokkal inkább elhatárolódott. amelyek a honosítás következtében a Hosszú. Félhosszú és Korai cukor nevet kapták. A hosszú fajták gyökérzete 60—90 cm mélyre is el­ hatol a talajba. illetve metélőpetrezselymek többsége is német nemesítés­ ből származik. A fiatal növények nagyon nehezen viselik el a száraz­ ságot. A levél-. míg a sárgarépában gyakran előfordul. Ezért a nedvességet jól tartó és cserepesedésre nem hajlamos talajba vessük. amikor a talajban meglevő nedvesség még ele­ gendő. úm. Mivel a gyengébb fényben is fejlődik. mint általá­ ban minden olajtartalmú aprómagnak. lehetséges a téli hónapokban hajtatni. Vízigénye. Edelstein stb. a Bardowicker. több­ nyire elegendő a természetes csapadék is. és jól beállt.

ha a környezeti tényezők nem felel­ nek meg. A gyökérpetrezselymeknél a felsorolt 3 fajta egyúttal a 3 fő tí­ pust is képviseli. rozsdásodásra. hogy bizonyos tulajdonságok. tehát az anyag mindenkor populáció lévén. pl. Következe­ tes és szigorú szelekciós munkával több év szükséges ahhoz. pl. ha a növényállomány túl sűrű. mint a sárgarépánál. varasodásra. bizonyos hasadást ad. Ennek elsősorban a vasta­ gabb gyökerűeknél — mint a Félhosszú vagy Korai cukor — van jelentősége. A beltartalmi vizsgálatokat hasonlóképpen végezhetjük el.ták. A nemesítésnél és fajtafenntartásnál szem előtt kell tartani a gyö­ kérpetrezselyem következő tulajdonságait: — hajlamos az eldurvulásra. míg levélpetrezselyem neme­ sítésével Nyugat-Európában és Amerikában. a gyökerek eldur­ vulnak. pl. — érzékenyen reagál a termesztéstechnikai tényezőkre. tehát nincs időben kiritkítva. a vastagabb típusok elvesztik fajtajellegü­ ket. a fej zöldes színeződésére való hajlama az utódokban felerősödve léphet és lép is fel. A gyökérpetrezselymek nemesítésével és fajtafenntartásával több európai országban foglalkoznak. elágaznak. pl. Közöttük több átmeneti forma található. Ugyanakkor a túl ritka állományban. nem filces vagy szivacsos egyedek kiválasztására. vagy pedig kedvezőtlen klíma alatt termesztjük. Lehetőségünk van tehát a továbbszaporításra megfelelő rostosságú és tömörségű. — nagyon lassan örökithetők bizonyos tulajdonságok. vagy nem megfelelő tőtávolságra vetettük: a gyökerek megnyúltak vékonyak lesznek. el­ tekintve attól. A harmadában vagy felében elvágott gyökerek ki­ ültetve hajtanak és magszárat hoznak. ha tartósan száraz a talaj vagy tartósan túl ned­ ves. amikor is a betelepített méhekkel . amely lehetőséget ad a talaj nagyobb mértékű kiszáradására. legcélravezetőbb módszere az izo­ látorok alatti családtenyésztés. használatuknak és el­ terjedtségüknek megfelelően. a forma stabilizálódjék. deformálódnak. — a rossz tulajdonságokra. hogy idegenbeporzó. A fajtafenntartás legcélszerűbb.

hanem a kedvezőtlen termesztési körülmények miatt is. henger alakú. hanem elméleti. hanem a fajták leromlásában is. A gyökér formája sima felszínű. zeller×gyökérpetrezselyem keresztezéséből. kloroflllban és illó olajokban. Nemesítési célkitűzés mind a fajtafenntartás és fajtajavítás. Hibrid fajta előállítására is van lehetőség. Madzsarova fajtahibridjének nemcsak gazdasági. annál eltérőbbek hosszúságban és vastagságban. Madzsarova állított elő hibridet. Az új fajta.vagy legyekkel poroztatjuk össze az előzőleg kiválogatott és kiül­ tetett maghozó töveket. Az egyik mint petrezselyemutód szerepelhet: levelei közbeeső formát képviselnek. Nem elhanyagolható különbségeket mutatnak a felszín parásodásában. de a levelek aromája és íze petrezselyemszerű. A petrezselyemfajták értékelése A fajták nevei lényegében a gyökértípusokat is jellemzik. Lombszínben és általában lombozatukban nemigen különböznek egymástól. gazdag ásványianyag-tartalmát a zel­ lertől örökölte. amelyet Festival 68-nak nevezett el. nemcsak a különböző fajtákkal. hanem különböző fajokkal is. jó szárítmányt adó gyökér. Azok a fajták. miután el­ nevezésüket formájuk után kapták. mind új fajták előállítása során a tömör. amelyeket a típus­ nak és a minőségnek megfelelően és következetesen szelektálva a 86 . fehér húsú. a gyökérszőrök berakódásában. hogy kedvező környezeti feltételek és következetes szelekció mellett is mindig mutatkozik több-kevesebb visszaütés egyik-másik gyökértípusra. Több éves termesztési tapasztalat és kísérletek alapján megállapít­ ható. A szelekció hiánya nagyon érezteti hatását nemcsak a kevert állo­ mányban. illetve fajtákon belüli ingadozás elég nagy­ mértékű lehet nemcsak a szelekció elhanyagolása vagy elmaradása miatt. amely elágazásra nem hajlamos és a lisztharmattal szemben rezisztens. nemesítési szempontból is jelentősége van. A gyökértípusokon. amelyet követ többek között az elágazásra való hajlam. amely lefelé keskenyedő. azonban gazdagabb C-vitaminban.

korai szabadföldi termesztésre és a korábbi piacellátásra ajánlható. A tárolást viszont nehezebben bírja. s egyre inkább kiszorítja a Hosszú fajtát a termelésből. A Félhosszú fajta terjedt el általában és egyre inkább foglalkoznak vele. A Korai cukor fajta inkább a házikertekbe. Tenyészideje va­ lamivel — kb. Termesztett fajtái Korai cukor Korai cukor fajta (Fotó: Hanzséros P. még ked­ vezőtlen talajviszonyok mellett is jobb eredményt adnak. Korábban szedhető. mint a másik két fajta.fajtafenntartás szabályainak betartásával szaporítottak. egy hónappal — rövidebb.) 87 . rövid alakja miatt könnyebben kihúzható a földből. A fajták használati értékében is lényeges különbség van. de vékony teste és gyakran 50 cm-t is elérő hosszúsága miatt gépi szedésre alkalmatlan. mint a másik két fajtáé. A Hosszú fajta jelenleg még hazai ellátásunknak mintegy a felét adja.

Üzemi szedésre alkalmas. Tenyészideje 180—200 nap. Tenyészideje 140—150 nap. megegyező a többi típus levélzetével.) 88 . Széles vállú. hegyben végződő gyökér alakú. Félhosszú fajta (Fotó: Hanzséros P. Külső színe fehér. Tápanyag. Vállszélessége 3—4 cm. Felülete többé-kevésbé gyű­ rűzött. Válla enyhén csapott. fokozatosan elkeskenyedő. Levélzete közepesen erős. Színe fehér. Folyamatos fogyasztásra. hossza 20—24 cm. Nagyüzemi termesztésre nem ajánlatos. Termesztésben a legelterjedtebb. Termőképessége a gyökérpetrezselymek között a leggyen­ gébb. Vállas. ipari feldolgozásra al­ kalmas. könnyű és középkötött talajokon termeszthető.Rövid típusú. Vállszélessége 5—6 cm. a fej kissé kiemelkedő. téli tárolásra. Középkötött. Válla enyhén csapott. a fej a vállal egy szintben van.és talajigénye nagy. Félhosszú Félhosszú típusú. könnyű talajokon is eredmé­ nyesen termeszthető. hosszúsága 12—15 cm. Felhasználhatóságát tekintve elsősorban piaci értékesítésre al­ kalmas. hirtelen elkeskenyedő gyökér alakú. megegyező a többi típus levélzetével. gé­ pesíthető a szedése. Levélzete közepesen erős.

laza. téli tárolásra. Színe tompa sötétzöld. fokozatosan el­ keskenyedő. Hamburgi Szétterülő. A levél a gyökérpetrezselyeméhez nagyon hasonló. Tenyészideje 200—220 nap. megegyező a többi típus levélzetével. közepesen sűrű levélállású.Hosszú Hosszú típusú. A levél sima. Levélzete közepesen erős. annál kicsit finomabb. sok mellékgyökérrel. középerős főgyökere van. Hosszú fajta (Fotó: Hanzséros P. ipari feldolgo­ zásra alkalmas. felülete sima. Elágazódó. Folyamatos fogyasztásra. Külső szí­ ne fehér. ízanyagokban gazdagabb. Gépi sze­ désre alkalmatlan. erősen tagolt. enyhén csipkézett szélű. Kötött talajon is eredmé­ nyes a termesztése. 89 . Termőképessége jó.) A metélőpetrezselyem Fajtaválasztéka jóval nagyobb. hegyben végző­ dő. Vállszélessége 2—3 cm. Hasz­ nálati és termelési érték szempontjából azonban ezek a fajták csaknem azonosak. A gyökér válla kicsiny és egyenletes. A levélnyél hosszú. halványzöld. mint a gyökérpetrezselyemé. hossza 30 cm felett van.

halványzöld. gyenge. táp­ anyagban gazdag vályog. Foszforigénye a legnagyobb. Tápanyagigényes. Hazánkban mindenféle típusú talajon termelnek petrezselymet. Levélnyele közepes hosszú­ ságú. Színe sárgásfehér. Főgyökere vékony. másrészt oka az elnagyolt. tápanyagtartalma és vízellátása. mind a külföldi kísérletek alátámasztják azt a véleményt. Mind hazai kísérleteink és megfigyeléseink. kálium. amelyet a Makó környéki egyes nagyüzemek a hagyományos gyökérzöldség-termelésből átvettek. színe kissé matt. csipkézett szélű. dús. 30—35%-a homoktalajokon és 15—20%-a öntéstalajokon és tőzegtalajokon van. Egyrészt tehát hiányzik az a mélyművelés. hogy a gyökérelágazás okát elsősorban a nem megfelelő mélységig történő művelésben és a nem megfelelő mélységbe juttatott tápanyagellátásban kell keresni. sárgászöld. illetve megtartottak. A talajnál a fő követelmény mélyművelhetősége és mélyműve­ lése. Termesztéstechnológiája Talajigénye A gyökérpetrezselyem optimális talaja az üde. A levél erősen fodrozott.és nitrogénigénye közepes. Gyökere felhasználásra nem alkalmas. nem rendszeres tápanyag-utánpótlásbán kere­ sendő. igen sok mellékgyökérrel. közepesen tömött. de jó a tápanyag­ szerzési képessége. hogy e mélyen gyökerező növény számára (táplálékának zömét 20 cm alatt veszi fel) semmi esetre sem alkalmas.Mohafodrozatú Sűrű levélállású. 90 . Termelésünk 50%-a kötött talajon. mély rétegű. Természetesen a fajták minőségi leromlása s a nem kielégítő és nem következetes szelekció ezt az elágazásra való hajlamot fokozhatja. különböző szerkezetű petrezselyemtermelésben aktív táj tala­ jainak többsége már 15—20 cm mélyen — néhány folt kivételé­ vel — annyira szegény volt tápanyagban. s a termesztési körzetek is különféle szerkezetű talajon alakultak ki. Az általunk megvizsgált.

Vetési sorrendje Előző évben istállótrágyázott növény után vessük. P 100. amely jó talajszerkezethez vezet. az első gépi kapáláskor. Műtrágya-hatóanyag. Fontos a táp­ dús talaj. Egyik növényfaj sem reagál erre olyan érzékenyen. Tervezett terméshozam 170 q/ha. Tápanyagellátása Közepes tápanyag-ellátottságú talajokon a következő műtrágya­ mennyiségeket ajánljuk. A mélyszántás egyedül azonban nem elegendő. a humuszos vályogtól a vályogos homokig.A túl kötött és a túl laza homoktalajok kivételével minden ta­ lajon lehet termeszteni. valamint a ki­ zsarolt. Törekedjünk olyan talajművelési rendszer kialakítására. a túl trágyázástól azonban óvakodjunk. A petrezselymet petrezselyem után tenni nem ajánlatos. 5—7 év után kerüljön csak ugyanarra a területre. könnyű talajtípusok. kg/ha N 80. K 100. Mivel a petrezselyem egyike a legkorábban vethető fajoknak. tápanyagban szegény talajoktól is. öntözött körülmények között. A talaj pH-jával szemben közömbös. mészben gazdag talajokon. Ugyan­ csak jók a megfelelő tápanyag-ellátottságú kötöttebb mezőségi talajok is. A nitrogén egyik felét kelés után. amely idejében betakarításra kerül és utána az őszi mélyszántás elvégezhető. A szuperfoszfátot és kálisót az őszi mélyszántás előtt adjuk. Kitűnő petrezselyem terem a mészben gazdag öntéstala­ jokon és a szerves anyagban. a másik felét pedig júniusban — rá másfél-két hónapra — adhatjuk a má­ 91 . mint a petrezselyemgyökér. Optimálisak azonban a gépesítésre is al­ kalmas. ezért olyan növény után tehetjük csak.

amíg a talajban elég nedvesség van ahhoz. talajtól függően. hogy a felszín kertszerűen sima. vagyis addig. sekély vetést.8 illetve 1.sodik vegyszeres gyomirtás előtt. hogy a magvak kikeljenek. Korai cukorból. Lényeges. a vetés utáni magtakarás és hengerezés elmarad. Talaj-előkészítése. Ellenkező esetben a magtakarást és hengerezést vetés után nem hagyhatjuk el.4 g). illetve 2—3 cm-es vállszélessége megengedi a sűrűbb vetést. A Félhosszú és a Hosszú fajta 3—4. A vetés sortávolsága 24—32 cm. Az állománysűrűség fajtánként változik. hektárra átszámítva 0. Az utóbbi a gépi sorkapáláshoz és szedéshez igazodik. Az állománysűrűség 24—32 cm-es sortávolságnál és a folyóméterenkénti átlagos 30 növényszámmal négyzetméterenként 90—120. 24 cm-es sortávolságban 850 ezer növényegyedet számol­ hatunk ha-onként. A könnyű talajok esetében vagy szárazabb tavaszokon fontos a vetés előtti hengerezés. Ha modern. mindenképpen a lehető legkorábban vessük el. A háromfajta petrezselyem közül bármelyiket választjuk is. mert ezeket a műveleteket a gép a vetéssel egyidejűleg elvégzi. precíziós vetőgép áll rendelkezésünkre.9—1. A kelés 20—24 napot vesz igénybe.8—2.5 kg/ha (a mag ezermagsúlya 1. amely lehetővé teszi az egyenletes. 92 . Nem öntözött termelésnél a fenti műtrágyaadagok egyharmaddal csökkentett mennyisége ajánlható. vetése Az őszi mélyszántás 30 cm-nél mélyebb legyen. Március elejétől legkésőbb április elejéig. mind a kötöttebb talajokon.2 millió növényegyed. A vetési mélység 2—3 cm mind a könnyű. Ha öntözünk. A tavaszi elő­ készítő munkák az őszi szántás elmunkálásából és a vetőágy elő­ készítéséből állnak. Vetőmagmennyiség. Vető­ magszükséglet 75 %-os csíraképességű magból. rögmentes legyen. amelynek vállszélessége 5—6 cm. Ez soros vetéssel folyóméterenként 18—20 és négyzetméterenként 70—85 növény.5—1. a vetési mélység érdekében. 10—20 %-os vetőmagrátartással — 1. az öntözővízzel együtt juttassuk ki.

sem az esetleg már csírázásnak indult. másrészt az első alkalommal a kisebb dózist használjuk.4 kg/ha 5—6001 vízben oldva.2—3. de még a zellernél is nagyobb érzékenységet mutat e szerekkel szemben. Adag: 3. illetve a sávok között. A vetés esetleg ki is pusz­ tulhat. Prometrin gyomirtó szerek: A—1 114 és Merkazin. hiszen a felszíni hatás nem érinti sem a talajba kerülő. Mind a kontakt gyomirtó szerek alkalmazásánál elmondottak. A petrezselyem gyomflórája teljesen azonos a sárgarépáéval. A sávos vagy pásztás művelésnél 35—40 cm az optimális távolság a pászták. Az előírtaknál nagyobb adag 10—15 cm-es növényállományban is komoly perzselést okozhat. Ez esetben a tőszám az 1. Ezért várjuk meg egyrészt a növények 10—15 cm-es fejlettségét.A tőszám emelésére és ezzel a hozamemelésre a pásztás vagy szalagos művelésre való áttéréssel nyílik lehetőség. amely természetesen fejlődésbeli rendellenességeket idéz elő és hatással van a terméseredményre is. A petrezselyem vegyszeres gyomirtásának előírásai: Kontakt gyomirtó szerek: Gramoxone vagy Gomex.4—5. de még a földből ki nem bújt növénykéket. Az 5—6 cm-es nagyságú petrezselyem-növényállományunkat még kisebb vegyszermennyiség is erősen visszaveti a fejlődésben. Vegyszeres gyomirtása Lényegében megegyezik a sárgarépáéval. A kontakt gyomirtó szerek használata természetesen azonos mennyiséggel és módszerrel megy végbe.5—2. Adag: 2. Tapasztalataink szerint azonban a petrezselyem a sárgarépánál.és linuronherbicideknél és ezek kombinációinál leírtak vonatkoznak-a pet­ rezselyemre is. sem a már belevetett magvakat.és linurontartalmú szerekkel szemben érzékenyebb. mind a prometrin. A postemergensen (kelés után) alkalmazott prometrin.0 milliót is elérheti hektáronként. 93 . Ezt az érzékenységet a szeradagok csökken­ tésével és a kipermetezés időpontjának helyes megválasztásával ellensúlyozhatjuk.1 kg/ha 5—6001 vízben oldva.

Adag: 1. Ez esetben 2—3 hét múlva megismételhetjük a perme­ tezést.3—4. hogy valamilyen oknál fogva nem sikerül a gyom­ irtásunk.7—1.2—3. preemergensen. átlósan boronáljuk meg a vetést. mint a sárga­ répánál. egyenlőtlen állományt kapunk. A második. 2. Növényápolása A precíziós vetőgépekkel vetett (egyenletes vetési mélység és jól tömörített magágy) petrezselyem magja is elfekszik 14—18 napig a talajban. Az időjárástól függően a június—július hó folyamán adott 20—20 mm-nyi öntözés sokat segít a fejlődésben. egyharmaddal megemelt adagokkal. főleg a rövid típusú Korai cukor fajtánál. végezzük el az első gépi kapálást. vagy kormánylemez nélküli ekével emelik ki a gyökereket. oldva post­ emergensen.7—2. illetve a szedés teljes gépesítésére csak a Korai cukor és a Félhosszú 94 . Betakarítása Szedését többnyire kézi ásóval végzik. 1. Szerkombináció állománypermetezésre: Merkazin 1. Ha a magvak keléséig a talajunk becserepesedik. Gondosan válasszuk meg ezért a területünket. Szedőgépekkel való kiemelésre. esetleg harmadik sorközkapálást a fejtrágyázásnak vagy az öntözésnek megfelelően iktassuk be úgy. Adag: 3. Előfordulhat. Aresin. amíg lombjuk be nem árnyékolja a talajt.2 kg/ha 5—600 1 vízben post­ emergensen. Amint a sorok látszanak.0 kg/ha 5—600 1 vízben. Kérgesedésre erősen hajlamos talajban rosszul kelő.2 kg/ha 5—6001 vízben oldva. de a Félhosszú és a Hosszú fajtánál is.7—2. mint hogy kárt tegyünk nö­ vényállományunkban. Ismételjük meg inkább többször kis adaggal a vegyszerezést.5—2.Linuron gyomirtók: Afalon. Afalon 0. Khlórbromuron: Malorán.0 kg/ha.4 kg/ha 5—600 1 vízben oldva preemergensen.0 kg/ha 5—600 1 vízben.

Érése A vegetációs idő végéig. a vegetációs idő vége felé azonban ezek a megújulási folyamatok mind lassabbak lesznek. a tél kezdetéig a petrezselyemfajták egy­ formán mindig újabb és újabb leveleket fejlesztenek. túlérett vagy éretlen gyökérnek. a teljes nagyságukat elérteket vagy az általunk kívánt nagyságú petrezselyemgyökereket fel­ szedjük a feldolgozó ipar vagy más felvevőpiac kívánalmai szerint. 95 .fajta jöhet számításba. hogy konzervipari feldolgozásra. s augusztus végére. hogy a gyökér a vegetációs idejét mikor fejezte be. szeptember elejére az idősebb levelek sárgásak lesznek. Ellentétben a sárgarépával. illetve szárításra milyen jelentő­ sége van az érett. Mivel a petrezselyem gyökere és levele minden stádiumban egyaránt felhasználható. Főleg a korai szedésnél a lombját külön is vagy a gyökérrel együtt csomózzák. Biztos jele azonban nincs. Teljes gépesítését az NDK-gyártmányú EM—11 szedőgéppel vagy közbülső megoldásként az átalakított burgonyaszedő géppel lehet megoldani a megfelelő hosszúságú fajtákkal. ez ideig az érési vizsgálatok nem jelentettek problémát. Mindenesetre jelenleg elfogadjuk azt az álláspontot. kötegelik és az egész műveletet kézzel vagy —mint a kiemelést — ekével s a többi műveletet kézzel végzik. lomb­ ját az ételek ízesítésére is felhasználják. hogy egészséges és gyomtalan legyen az állomány. vagy teljes érettségét mikor érte el. mert a szedőgépek 20—22 cm mélység alatt már nem tudnak dolgozni. Erre vonatkozó vizsgálataink hiányosak. Mind kézzel. Ezt a lombszíneződést fel lehet fogni a gyökérérés jelének is. Kérdéses azonban. mind kaszával vágva -nagyon fontos. A konzervipar elég nagy mennyiséget szárít belőle. hogy a vegetációs időszak befejeztével a fagyok beállta előtt. Évente háromszori szedést is végezhe­ tünk korai vetésű. jól fejlett állományból.

hogy helyben maradnak-e maghozásra a dugványok vagy ősszel kiszedjük őket és szelektálásuk után ültetjük ki ismét. a vetésforgóban való elhelyezése. valamint talaj-előkészítési munkái teljes mértékben megegyeznek a termesztés­ technológiában leírtakkal. illetve kórokozókkal szemben. Függ a sortávolságtól és a sortávolság függ attól. Az optimális tárolási hőmérséklet szintén az 1 °C körül van.Tárolása A sárgarépánál elmondottak vonatkoznak a petrezselyem tárolá­ sára is. Másként alakul a vetésidő és a vetőmag mennyisége is. a nitrogénműtrágyát azonban a dug­ ványoknál ajánlatos csökkenteni. Magtermesztése A dugványtermesztő év A talajigénye. mint a másik kettő. A hatóanyagok a következők: N 30—40 kg/ha. kevésbé tartja a nedvességet. 96 . A három felsorolt fajta közül legjobban tárolható a Fél­ hosszú fajta. Tápanyagigénye is hasonló. Úgyszintén a relatívpáratartalom-igénye is hasonló a sárgarépához. — a Korai cukor fajta vetési ideje április közepétől április végéig választható meg. míg a Korai cukor érzékenyebb a betegségekkel. A helyben maradt dugványok tenyészterülete alkalmazkodik a maghozók tenyészterület-igényéhez. mert a dugványnak termelt petrezselyem később vethető: — a Hosszú és Félhosszú fajták vetési ideje március elejétől április végéig. A vetőmag mennyisége. A Hosszú fajta ha nem eléggé vastag. vagyis 95 % feletti. P2Os 100 kg/ha. gyorsan fonnyad. KaO 100 kg/ha.

borsót.• A dugványok termelési módja változó lehet: sűrűsorosan vetjük — 28—32 cm-es sortávolságra.5—5 ha-ra nevelhetünk kiültetésre al­ kalmas dugványt. mustárt stb. nem szükséges után­ tisztítani.2 millió. Ha a dugványokat felszedjük.9—1. A dugványok tárolás vagy kiültetés előtti sze­ lekciójánál a fajtától eltérő alakú.9 millió.5 kg/ha soros vetéssel. Szedés. rozsdás gyöke­ reket távolítjuk el. elágazó. 97 . vagyis társnövényként mákot.8—2. amelynek vegyszertűrése hasonló a petrezselyeméhez. A petrezselyem köztesének. Ez esetben ter­ mészetesen a vetőmag mennyisége a fentinek csak a fele lesz. vagyis a maghozóknál a kívánt 25—30 cm-es tőtávolságra való ritkítás már szintén az őszi munkákhoz tartozik. valamint azokat. A kettős termesztés hátránya. a szedési módok és a szedési idő azonos az áru cpljára termesztett petrezselyemével. A folyóméterenkénti tőszám csökkentése. • 1 ha magvetésből 4. a Korai cukor fajtánál pedig 0. sérült.8 illetve 1. vagy a petrezselyem közé vetünk valamilyen más növényt köztesnek.8—0. borsót. vethetünk. és az ősz folyamán minden második sort felszedünk értékesítésre. vagyis a lombmaradványokat eltávolítani. az öntözés és a vegyszeres gyomirtás megegyezik a már leírtakkal. természetesen abban az esetben. Ez esetben a Hosszú és Félhosszú faj­ táknál az átlagos hektáronkénti tőszám 0. A petrezselyemdugványok gépi szedésére az EM—11-es kombájn szintén alkalmas és az utántisztítást ugyanúgy végezzük el. Ha a dugványt tároljuk. amint azt a sárgarépánál ismertettük. ha a felszedett dügványt tároljuk. Növényápolás. Iyen esetben tehát olyan növényt válasszunk társnak. Pl. mint a petrezselyemnél. ha szelektálás után még az ősz folyamán ismét kiültetjük. Legtöbb esetben azonban nem ritkítunk. amelynél a Merkazin ugyanolyan jó hatásfokkal alkalmazható. amelyeken fejlettségüknél fogva a fajtajelleg nem bírálható. tárolása teljes mértékben megegyezik a sárgarépánál leírtakkal. az átlagos folyóméterenkénti 30-as csíraszámmal —. A vetőmagszükséglet (75 %-os csíraképességű vetőmagból) 1. A talajlazítás. Köztesnek is vethetjük a petrezselymet. hogy a vegyszeres gyomirtást megnehezíti.5—1. Az esetben pedig.

• A helyben hagyott dugványok őszi munkái szintén az alap­ műtrágyák kiszórásával és a sorközökbe való bemunkálásával kez­ dődnek.és tőtávolsága 60—70 X 25—30 cm. A szelekciót elhagyni azonban csak megbízható szaporítóanyagnál szabad. őszi takarmánykeverék stb.5 m-re nő. pl. Félhosszú: javasolt sor. mint a Korai cukoré. • A tavasszal ültetett dugványok alá az alapműtrágyák kiszórása után mélyszántást végezzünk. 98 . amilyen korán csak lehet. palántázógépekkel (ugyanúgy. mint a sárgarépánál).mag­ szára 1—1. mag­ szára és elágazása. amely után a talajt időben és jól elmunkálhatjuk. A dugványok őszi vagy tavaszi kiültetését végezhetjük a megfe­ lelően előkészített. repce.Többnyire azonban a felszedett dugványokat szelekció után még az ősz folyamán kiültetjük. P2Os 100—120 kg/ha. vagy fel sem szedjük. sima felszínű talajba a műanyag tárcsák leszere­ lése után.és tőtávolsága 60—70x25—30 cm. Ez esetben a szelekció elmarad. és a következő évi maghozásra a talajban hagyjuk. hogy tavasszal. A maghozamra termesztett fajták kiültetése: Korai cukor: javasolt sor. A magtermő év • Az ősz folyamán kiültetésre kerülő dugványoknak olyan korán lekerülő előveteményt válasszunk.és tőtávolság 60—70x30—35 cm. mint a Félhosszú fajtáé. elmunkálhassuk a talajt és a dugványokat a prizmákból kiül­ tethessük. K20 80—100 kg/ha. magtermő ké­ pessége is közepes. elágazása kissé erősebb és mag­ hozama is nagyobb. borsó. Hosszú: javasolt sor. elágazása közepes. a mag szára 1—1.5 m magasságra nő. A maghozó tápanyagigénye hatóanyagban: N 40— 50 kg/ha.

• Itt tartjuk érdemesnek megemlíteni azt a két vadpetrezselyemfajtát. Ha az első gyomirtá­ sunk sikeres volt. Több fajta termesztése esetén az 1000 m-es izolációs távolságot tartsuk be.és káliműtrágyákat ősszel. így az izolációs tá­ volság ezekre a növényekre is vonatkozik. A vegyszerek kijuttatását és adagolását nagy gonddal 7* 99 . a gyomosodás mértékétől függően. Az előző évi kultúrát a tél folyamán megülepedett talaj miatt. Tavasszal mind az áttelelt. Levelei lándzsa alakúak és undorító egérszaguk van. Izoláció. Ha petrezselyemállományunkban az első évben vi­ rágzó tövet találunk. hogy az ültetéskor keletkező taposásokat fellazítsuk. a későbbiek folyamán szükségtelen a vegyszerezést megismé­ telni. akkorra (július—augusztus) már a magvak éréséhez éppen a nagy nyári melegre van szükség. Vegyszeres gyomirtás. Ez a faj nem mérgező. mint amelyeket a dugványtermesztésnél leírtunk. hogy állományban is meg kell ismételni a gyomirtást. és a magszárak kifejlődéséig nem gazosodott el a talaj. felnövő magszárak elnyomják a gazt. kétéves. Előfordul azonban. 100—200 cm magasra is megnő. egyéves. Ugyanazokat a vegyszereket lehet hasz­ nálni a maghozóknál is. mert az elbokrosodó. mind az akkor kiül­ tetett dugványok sorközeit s ha szükséges. az az Aethusa cynapium lehet. két­ szer akkorák. A vegyszeres gyomirtást a talajlazítások után végezzük el. mert annál jóval nagyobbak. Magjai könnyen elkülöníthetők a termesz­ tett petrezselyem magjától.A foszfor. a sorokat is kapáljuk be. erősen mérgező. Növényápolása. Vegyszerezhetünk a dugványok kihajtása előtt vagy kihajtása után is. 100 cm magasra is megnő. a ta­ vaszi ültetésű kultúrát pedig azért. Levelei a fonákukon is fényesek. Conium maculatum L. az első sorközlazításkor dolgozzuk be. A petrezselyem kereszteződhet a zellerrel is és a környéken előforduló vadpetrezselymekkel. mert mire a nagy nyári melegek beköszöntenek. amely nálunk is megtalálható és amelyek virágzó petrezse­ lyemnövényeinket befertőzhetik: Aethusa cynapium L. míg a nitrogénműtrágyát tavasszal. kb. A maghozó öntözésre száraz tavasszal kerülhet sor.

mind a vetőmag minősége szempontjából döntő jelentőségű. Az érett mag könnyen pereg. A fő. amelyeket a dugványtermesztés postemergens kezeléseinél felsoroltunk.5—4. Linuron 50— 3. 5—600 1 vízben oldva. A petrezselyem magja normális időjárási viszonyok között augusztus közepe táján érik. kevésbé elágazó maghozók egyöntetűb­ ben érnek. valamint a másod. a zölden aratott mag rosszul csírázik. mert a petrezselyem-maghozók is érzékenyebbek a szerhatásokra.3 kg/ha. mint a sárgarépa.2 kg/ha.és harmadrendű ernyőkben levő magvak érése között 12—16 nap eltérés is van. szürkülni kezd. de már kemény. A maghozó petrezselymet akkor arassuk. Merka­ zin 3. Éréskor az ernyőkben levő mag elveszti zöld színét. Az aratási idő helyes megválasztása mind a termés mennyisége. megkeményedik. a korábbi kötésű 100 . mert a rend­ szerint sűrűbb állományú. Érés — aratás.kell végezni.5—5. Az érés vonta­ tott. 5—600 1 vízben oldva. amikor az utolsó kö­ tésű ernyőkben a mag még zöld. Kihajtás után és ál­ lományban pedig alkal­ mazhatók mindazon vegyszerek és -mennyi­ ségek. — Afalon. A helyben termesztett mag érési dinamikája jobb. Kihajtás előtt alkal­ mazható vegyszerek és mennyiségei: — A—1114. illetve elsőrendű.

hanem a sűrű beállású részeket kapáláskor ritkítsuk ki. és utána a szárítóra vinni. Műtrágyaigénye. A kisebb területű maghozó táblákat arathatjuk kézi erővel. folyóméterenként fele csíraszámmal. A kombájn vágószerkezetét úgy kell megemelni. ha vetőmag szárítására alkalmas. 1000-1300 kg. ha­ gyományos módon. Korán. szabályozható hőfokon dolgozó szárítóval rendelkezünk. egyelni nem kell. ápolási munkái a továbbiakban. vagyis lehetőleg az alsó magernyők alatt vágjon a gép. lehetőleg március­ ban vessük el 40—50 cm-es sortávolságra. Az elcsépelt mag sok szár.ernyőkben pedig a magvak már beszürkültek. Ha túl sűrűn vetettük.5 kg. sarlóval vagy kendervágóval. A szárítás maximális hőfoka 40 °C. ezért minél előbb tisztítsuk át. Az aratást követő utóérlelés során a zöld magvakból is megfelelő csíraképességű ma­ got kapunk. Egymenetes betakarítást azonban csak akkor végez­ hetünk. mint a gyökérpetrezselymet. mert a zöld és nagy víz­ tartalmú magvak a hagyományos utókezelés mellett befüllednek. Előtisztítása és tárolása megegyezik a sárgarépánál elmondottakkal. Az elcsépelt vetőmagot a durva szennyezettségtől azonnal meg kell tisztítani. Tisztítás. Hektáronkénti mag­ szükséglet 1. 850—1300 kg. A cséplésre vagy hagyományos cséplőgépet vagy kombájnt hasz­ nálunk. vala­ mint aratása és cséplése megegyezik a gyökérpetrezselyemével. • A maghozó petrezselymet egy menetben is be lehet takarítani. ha a növényállomány érési üteme és az időjárási körülmények azt lehetővé teszik. gyommagot tartalmaz. hogy legalább 30—35 cm-es tarló maradjon.és levélrészt. Hektáronkénti maghozam: Korai cukor fajtából Hosszú és Félhosszú fajtából metélőpetrezselyemből 850—1000 kg. 101 .0—1. így kevesebb szárrész kerül a dobba. A nagyobb terü­ leteket pedig megfelelően felszerelt kaszálógéppel arathatjuk le. • A metélőpetrezselyem magtermesztése azonos a helybevetett gyökérpetrezselyem magtermesztésével. augusztusban—szeptemberben sze­ lektáljuk. Levélalakra és levélszínre az első év végén.

].) Sacc. A petrezselyem fuzikládiumos levélfoltossága. amelyre a kóro­ kozó konídiuma kerül.A petrezselyem betegségei A petrezselyem pektobaktériumos lágyrothadása. Fertőzési forrás még a vetőmag is lehet. A petrezselyem szklerotiniás rothadása A petrezselyem botritiszes rothadása 102 . botritiszes rothadása. A foltok felületét szürkésbarna konídiumtartó gyep takarja. Az ernyővirágzaton a fenti tünetek szintén megtalálhatók. et Br. sötétbarna foltok jelentkeznek. esetenként azonban számottevő lombpusztulást okoz. A levélen és a száron 2—3 mm-es. lisztharmata.. rizoktóniás betegségei [Kórokozók: Rhizoctonia crocorum (Pers. A kórokozó elsősorban az elpusztult növénymaradványokon ma­ rad fenn. kerek vagy ovális. megegyeznek a sárgarépa hasonló nevű betegségeivel és az ellenük való védekezés is hasonló. Rhizoctonia solani Kühn. [Kórokozó: Fusicladium depressum (Berk. A vegetációs időben a kórokozó konídiumokkal terjed.) DC.] A betegség rendszeresen nem jelentkezik. szklerotiniás rotha­ dása.

Egyes esetekben előfordul.).) Schroet. A kórokozó biológiája és az ellene való védekezés megegyezik a zeller szeptóriás levélfoltosságánál leírtakkal. barnuló foltok formájában száradni kezdenek. hogy a hangyák körülépítik a talajközeli fer­ tőzési gócokat. A foltok közepe kifehéredik. Az ellenük való védekezés megegyezik a sárgarépánál leírtakkal. a sávosnyakú cincér. 103 . Segíti a felismerést a szövedékbe tapadó levedlett lárvabőrök tömege is. A levélen 2—3 mm-es kerek vagy ovális. barna szegélyű foltok láthatók.). petroselini Ob. majd bronzosodó. A petrezselyem szeptóriás betegsége. A petrezselymen is előfordulhatnak a sárgarépa állati kártevői­ nél már tárgyalt alábbi kártevők: gyökérgubacs. Szívogatása következtében a megtámadott levelek az érzugokból kiindulva sár­ gulnak. Az atkák a károsított levelek fonákán finom szövedéket készítenek s ennek védelme alatt szívogatnak.) A betegség a petrezselyem levelén gyakori.és egyéb fonál­ féregfajok. (Kórokozó: Septoria petroselini Desm. a köménymoly. lombpermetezés (lásd: sárgarépa sztem­ filiumos feketerothadása). Petrezselyem-levéltetű (Dysaphis apiifolia ssp. benne apró fekete pontok. A levéltetű telepei főleg a tőrózsalevelek fonáki részén telepednek meg. súlyosabb esetben le is hullanak. a vetési bagolypille és a zöld sárgarépa-levéltetü. Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae Koch. • A petrezselyem levelén előfordul még a rendszeresen nem jelent­ kező peronoszpóra [Plasmopora nivea (Ung. A védekezés módja azonos a sárgarépán előforduló levéltetvek elleni védekezéssel. piknídiumok figyelhetők meg. a medvelapu cincér.] A petrezselyem állati kártevői A petrezselyem kártevő együttese kis eltéréssel azonos a sárgarépáé­ val. de a hajtástengelyt és a gyökémyakat is ellephetik.Védekezés: magcsávázás.

az utánkelés elpusztítá­ sára a permetezést 5—10 napon belül szükség szerint meg kell is­ mételni. illetve a 0. az imágókat gyengén). Mivel ezek a szerek csak a lárvastádiumban levő egyedeket pusztítják hatásosan (a tojásokat gyakorlatilag nem. A levéltetvek ellen használt vegyszerek ezt a kártevőt is pusztítják.2%-os Tedion V 18 vagy a Pol-Akaritox.). Külön védekezni általában nem szükséges ellene. Bivalykabóca (Ceresa bubalus Fabr.15—0. 104 .15 %-os Galecron. szór­ ványosan a petrezselymet is károsítja. Soktápnövényű faj.Védekezés: kielégítő vegyszeres védelmet a speciális atkaölő szerek nyújtanak: a 0.1—0.

de kb. A hazai termesztésben levő fajták tenyészideje 160—180 nap. a gyökere minden károsodás nélkül telel át a talajban. Tápanyagban is gazdagabb. A közízlés egyelőre a petrezselyem felé húz. a petrezselyem feltüntetett területi adatainak egyharmada pasztinák. mert a statisztikai adatok együtt szerepelnek a petrezse­ lyemgyökérrel. illetve feldolgoz­ hatósága jobb. amelyet a minőségi problémákon kívül az utóbbi évek kedvezőtlen időjárási viszonyai is fokoztak. Hidegtűrő növény. A pasztinák elterjedéséhez hozzájárult petrezselyem­ termesztésünk visszaesése is. A petrezselyem pótlására használják. Szárítmánya ugyanis szép fehér színű. amelynek szárítmánya szürkés árnyalatú. Pasztináktermő területünket nem lehet pontosan meg­ határozni. ellentétben a petrezselyemmel. jobb a feldolgozhatósága. azon­ felül darabos áru. Az istálló­ trágyázást meghálálja. Most viszont a petrezselymet a pasztinák szorítja ki a feldolgozó ipar területéről. A csírázáshoz sok vizet kíván.Pasztinák A szárított zöldségfélék elterjedése óta a feldolgozó ipar egyre többet használ fel belőle. hiszen nagyobb lombtömeget is nevel. Gazdasági jelentősége A feldolgozó ipar egyre többet használ fel a pasztinákból a szárított zöldségfélék elterjedése óta. A friss felhasználás területére azonban a pasztinák nehezen tud betörni. mint megszo­ 105 . főleg külföldön. és ezáltal a felhasználhatósága. a sárgarépáéhoz vagy a petrezselye­ méhez. Várható hozam: 300—400 q gyökér hektáronként. A petrezselyem pótlására használják. Fejlődéséhez is több víz szükséges. mint pl.

salátának használják fel a sárgarépához hasonlóan. Mindenesetre a nyugat-európai országokban a petrezselyemgyökér helyett a pasztinákot használ­ ják. Táplálkozási jelentősége Tápanyagban gazdagabb. de elterjedt Amerikában is. Származása és elterjedése ' Régi feljegyzésekben a sárgarépától nem különböztették meg.1 N-mentes anyagok 12. Sőt a levele bőrgyulladást okozhat. amire az egykori feljegy­ zések is utalnak.9 Zsír 0.8 Keményítőérték 1 q-ra 11. A pasztinák levele ehetetlen és takarmányozásra sem alkalmas. a levele helyett pedig a metélőpetrezselyem levelét.6 106 . mint a petrezselyem. amióta a sárgarépát. Lippai (1664) a Posoni kert c. hogy a magyar szerzők a pasztinákot sárgarépának nevezik. A pasztinákgyökér táplálkozási értékei (100 rész légszáraz anyag­ ban) Emészthető nyers tápanyagai: Fehérje 0. ő azonban paszternáknak nevezi el.5 Rostanyagok 0. ha­ nem a sárgarépának mintegy fehér alakjaként írták le.kott ízű és illatú fűszernövényhez. Különösen Angliában és Franciaországban kedvelik. ezért erre az aratásnál vigyázzunk. A rómaiak már ismerték azóta. A gyökerét leves­ nek. művében már rész­ letesen leírja a pasztinákot és megjegyzi.

Csírázóképességét 1 évig tartja meg. A csészelevelek jelentéktelenek vagy nincsenek. íze fűszeres.-né) . Illatát. A két magrészből álló termés 5—8 mm hosszú. édeskés. illetve hajlanak. A gyökere egyszerű. sötétebb gyűrűzöttséggel. amely erősen lapított és két magból áll. csak hosszabb dörzsölés után lehet érezni. befelé állnak.6 mm vastag. A vi­ rágszáron levő levelek szintén levélzöldek. Szögletesen barázdált. tojás alakúak. fogazottak. enyhén tompítottak. lágy szárú növény. Egyes fajták hajlamosak a pudvásodásra. 4—6 mm széles és 0. magvakat körülvevő képződmény elősegíti ugyan a magvak terje­ dését. Színe világosbarna. esetleg kissé elágazó. amelynek alakja elég változatos.5—0. A virágzata összetett ernyő. Ezek az oldalszár­ nyak az érés folyamán hártyaszerűek lesznek. de nyelük vastagabb és a lemezük fény­ telen. Belül fehér és húsos. amely fajtától függően 30—150 cm-ig nő meg. Termése ikerkaszat. Csírázóképessége 50—70 % vagy még rosszabb. mintha a magvaknak oldalszárnyai lennének. Sajátságos aromájú illata van. hasonlítanak a zelleréhez. húsos karógyökerét. levélzöld színű. mint a sárgarépáé. viszont a gépi vetést nagyon gátolja. Tőlevelei nagyok. A virágok szerkezete olyan. felülete sárgásbarnás vagy sárgás. Pasztinákmag (Fotó: Kováts Z. a hosszútól a csaknem egészen kerek alakig. Az első évben fejleszti ki erőteljes. Ez a hártyaszerű. A második évben hozza a virágszárat. vagyis páratlanul szárnyaltak. A szirom­ levelek sárgák és lekerekítettek. A levélkék hasonlóan a tőlevelekhez hár­ masán keréjosak. Ezermagsúlya 3—4 g. A magvakat burkoló héj oldalsó bordái körben szétlapulnak.Növénytani jellemzése Kétéves. fogazottak.

a külföldi fajták honosítása és fajtafenntartásba vétele. Szükség van tehát egy-két félhosszú. majd kézi szedéssel volt megoldható. Sok vizet kíván a csírázáshoz. új fajták előállítása mellett. akkor már erőtel­ jesen fejlődnek. úgy ter­ jedt a nagyüzemi termelése is. a gyökere minden károsodás nélkül telel át a talajban. valamint import fajtákkal tudjuk csak biztosítani. szivacsosságra. Az import félhosszú fajták is kedvező körülmények között olyan nagyra nőnek. Mindezen problémák együttesen szabják meg a nemesítési célkitűzéseket. amikor kora tavasszal elegendő és tartós nedves­ séget kap. A mag csírázási optimuma 20—25 °C között van. Fej­ lődéséhez több víz kell. pudvásodásra és elágazásra sem hajlamos. mint a sárgarépáéhoz vagy a petrezselyemé­ hez. nincs elegendő víz a talaj felső rétegében. Ha későbben vetjük. gépe­ síthető fajtára. Hő. Nemesítésének helyzete Az elmúlt évek során kezdődött el nálunk is a pasztináktermesztés fellendülésével. zömmel a túl hosszú fajták találhatók. mind a maghozó évében. így a keresletet egyelőre a honosított és fenntartásba vett. amit nagy lombtömege is érzékeltet mind az első évben.Biológiai igénye Hőigénye. A fajtaválaszték szűk. A kis növények ha kibújtak a földből. Hidegtűrő növény. va­ gyis teljes gépesítéssel termeszthető pasztinákfajta vagy -fajták elő­ állítását. • Ahogy a konzervipari kereslet nőtt a pasztinák iránt. 108 . amelyeket eddig lehetőségek szerint importból fe­ deztünk. A pasztinákkal kapcsolatos nemesítői munkák még meglehetősen új keletűek. elfekszik és csak a követ­ kező évben kel ki. de megfelelő nedvességről gondoskodni kell. amelyeknek húsa tömör. Ezzel együtt a gépesítésre alkalmas fajták kérdése is előtérbe került. A pasztinák a nedves tengeri klíma növénye és itt adja a legnagyobb termést is.és fényigényével kapcsolatban nincsenek adataink. hogy gépesített szedésük csak kormánylemez nélküli ekével. Vízigénye.

gyökérválla középszéles. Levél­ zete középnagy. Gyökere hosszú. Gyökere középhosszú széles. Hússzíne világos sárgásfehér. egyenletesen vékonyodó. sötétzöld. Kerek Runde weisse.) 109 . Húsa sárgásfehér. közép­ zöld színű. Középnagy levelei középzöld színűek. Gyökere kissé megnyúlt. a levélszín matt. egyenes vállú és vége felé egyenletesen keskenyedő.Termesztett fajták Hosszú Lange grosse weisse. nagy levélzetű. levélnyele pirosas színeződésű. húsa világos sár­ gásfehér. « Félhosszú pasztinákfajta (Fotó: Hanzséros P. Erős. Félhosszú Guernsey. gömb alakú. a levélrózsa kissé besüppedt.

A tápanyagban gazdag. P205 40—50 kg/ha. 110 . Talaj-előkészítése. gyengén savanyú humuszos vályogtalajok az optimálisak. Vetésforgóban való elhelyezése megegyezik a többi gyökérzöldségfélével. vetése Mint a többi gyökérzöldségé. akkor annak megfelelően egészítsük ki a műtrágyákat az előbbi hatóanyagarányt betartva. ha lehetséges. megkönnyíthetjük a vetését. Vetése nehéz a mag formája miatt. könnyen kiszáradó talajok tehát nem alkalmasak pasztináktermesztésre.19%. Igen jól fejlődik a tőzegtalajokon is. ezáltal a kelését a megfelelő nedves. mély rétegű talajokat kedveli. Amennyiben nincs lehetőség istállótrágyázásra. K20 120—160 kg/ha. Ősszel. hogy a mélyebb fekvésű. ahol a magas talajvíz bőséges ned­ vességet biztosít számára. Mivel lehetőség van a magvak drazsírozására. KaO 0.Termesztéstechnológiája Talajigénye Nagy vízigényéből adódik. jó vízgazdál­ kodású. vagyis kora tavasszal jól elkészített talajban. A száraz. érett istállótrágyát is adhatunk 300—400 q/ha kiegészítésképpen a következő műtrágyákkal: N 70—80 kg/ha.54%. P2Os 0. Tápanyagellátása A pasztinák tápányagigényét a talajból kivont tápanyagok alapján állapíthatjuk meg elsősorban: frissen szedett légszáraz gyökér tömege százalékosan a következő mennyiségeket tartalmazza: N 0.54%.

5—1. Ugyanakkor a drazsírozatlan mag kis fajsúlya és lapos formája miatt a magládában könnyen felboltozódott és a ve­ tés egyenetlenségét nem lehetett kiküszöbölni. mint a sárgarépa. A vetési mélység 0. 111 . vagy úgy látjuk. Egyébként a hagyományos vetőgépekkel vetett pasztinákot 10—15 cm-re egyeljük ki. Nagy lombtömege hamar beárnyékolja a talajt. ami átlagban 50—60% körül van. feltétlenül végezzük el a szokásos magtakarást és hengerezést. Ha nem precíziós vetőgéppel vetünk. a sortávolságtól függően. A pasztinák mélyen gyökerezik. száraz tavaszokon kerül sor. és egyenletes vetése egyenletes kelést is biztosított. A ha-kénti vetőmagszükséglet 3—5 kg/ha. A sortávolság 30—40 cm. szeptember—októberben. kelés előtti. Állományban éppen olyan jó szertűrő képességgel rendelkezik. alkalmas egy­ úttal a pasztinákra is. állományban adott vegy­ szeres gyomirtás elegendő lehet ahhoz. A vegyszermennyiségek és azok kijuttatása is teljes mértékben megegyezik az ott elmondottakkal. Vegyszeres gyomirtása Minden vegyszer. a talajban levő vizet jól hasz­ nosítja. Átlagosan a folyóméterenkénti tőszám 20—120 körül mozgott. ezért az egyszeri.5 cm.) • Nagyon fontos a vetés utáni talajlezárás. Vetési ideje megegyezik a petrezselyemével: februártól áprilisig. amely egyébként a szedés. ezért öntözésére csak ritkán. hogy a tábla el ne gyomosodjon.Nagyüzemi kísérletekkel nyert tapasztalatok szerint a pasztinák drazsírozott vetőmagja a kontroll nem drazsírozott maggal szem­ ben 4 nappal korábban kelt ki. (A nagynak tűnő magszámot fm-ként a pasztinák rendkívül rossz csíraképessége indokolja. amely a sárgarépára alkalmas. hogy a tömörítés nem volt meg­ felelő. illetve a szedőgép technikájához igazodik. szemben a drazsíro­ zott 50—70 körüli magszámával. vagy 3—4 lombleveles korban.

ha a mag­ ágy nem elég tömött. A kormánylemez nélküli ekével való szedésnél gondoskodni kell a lomb lekaszálásáról és lehordásáról vagy orkánnal való letakarításáról. amelyből a levéltömeg 25—40 q között van. Az ásórendszerű gépek közül azonban a cukorrépakombájnok az eddigi vizsgálatok alapján megoldhatják majd a pasztinák gépi szedését. Ugyanúgy bent hagyható késő őszig a talajban. a gyökerek összeszedésénél a nagy lombtömeg miatt a dolgozók nem veszik észre a gyökereket és sok elmaradhat. A komplex gépi szedés inkább fajta. részben pedig a nagy és erős gyökerei miatt. mivel nem fagyérzékeny. ott át is telelhet. A teljesen gépesített szedésére a nyűvőrendszerű kombájnok nem alkalmasak. Tárolása hasonló a többi gyökérzöldségféle tárolásához.Ápolási munkák A csírázás nagyon lassú. Sőt. Természetesen a kombájnnal történő szedésre is csak a félhosszú fajták alkalmasak. de ha az említett körülmények fenn­ állnak. Szedése A hazai termelésben levő fajták tenyészideje 160—180 nap. Ha a lombot nem távolítjuk el a tábláról. mint gép kérdése. Válogatása és osztályozása az előírt szabvány szerint történik. ha a talaj felső rétege kiszárad. Szedhetjük: kézzel. A hagyományos módszerrel vetett pasztinákot kelés után lehetőleg kapáljuk meg. 112 . elhúzódhat egy hónapig is. A szedési időre nem érzékeny. részben nagy lombtömege. vagy ha a talaj bekérgesedik. egyeljük ki. Elérhető természetesen 500—600 q-s hozam is megfelelő állománysűrűséggel és hosszú fajtákkal. de ez ideig leginkább bevált a nagy és erős gyökerek szedésére a kormánylemez nélküli eke. Optimális esetben a kelés 14—15 nap. és 4—5 lomb­ leveles korban ha szükség és lehetőség van rá. A hektáronkénti gyökérhozam 300—400 q. mint a zeller. ásóval.

Várható maghozama: 700—800 kg/ha. A cséplése egyike a legkényesebb mun­ káknak.Magtermesztése Teljes mértékben meg­ egyezik a petrezselye­ mével. ezért több fajta ter­ mesztése esetén az elő­ írt izolációs távolságot be kelltartani(1000 m). Július végén. Kaszálógéppel is arathatjuk. cséplés. Érés. nem egyöntetű. majd kupacokba rakva a táblán utó­ érleljük. A pasztinák idegenmegporzós növény. mint a többi maghozónál. augusztus elejen érik. 113 . Az érést a mag barnulása jelzi. 5—6 nap után beérnek és a cséplését cséplőgéppel vagy kom­ bájnnal is elvégezhetjük. lapos és a rajta levő szárnyszerű kép­ ződménnyel könnyen kifújható. mint a többi gyökérzöldségféléé. Hason­ lóan a többi gyökérfé­ léhez. ha a szél erősségére nem ügyelünk. de a vágószerkezetet amennyire csak lehet emeljük meg. Rész szedésnél ugyanúgy járunk el. A learatott töveket kévékbe. Tisztítása és a mag tárolása ugyanúgy történik. Pasztinákmaghozó tő (Fotó: Hanzséros P } Magja könnyen pereg. mert a mag könnyű. Minőségi mag­ termesztés esetén a dugványokat szintén ki kell ősszel szedni és átszelektálva még az ősz folyamán vissza­ ültetni. Alacsonyabb szaporítási foknál bent hagyhatjuk a talajban.

illetve a sárgarépa lombozatát károsító levéltetveknél leírtakkal. 114 . A vírus mechanikai­ lag átvihető.) csokoládébarna nyári alakjait mint gyökérlakó­ kat lelhetjük föl a pasztinákort. A védekezés módja és anyagai megegyeznek a sárgarépagyökértetűnél. a sávosnyakú cincér és a zellerlégy. A paszti­ nák botritiszes rothadása. A levélnyél alul meggörbült. a petrezselyem és a zeller kártevőivel. A pasztinák levelén előfordul még a rendszeresen nem jelentkező peronoszpóra [Plasmopara nivea (Ung. A pasztinák lisztharmata. A levéltetvek közül a körte—pasztinák-levéltetű (Anuraphis subterranea Walk. a bagolypille hernyói. mint a sárgarépánál és a petrezselyemnél. levéltetűfajok terjesztik. Megegyezik a sárgarépa hasonló nevű betegségével és védekezésével. A leveleken sárgás mozaik­ foltok láthatók.A pasztinák betegségei A pasztinák vírusos tarkalevelűsége.) A növény alacsony növésű. a Debilisyphon és a Semiaphis fajok egyedei is. Károsítják a pasztinákot a fonálférgek. Az ellenük való védekezés módjai és anyagai ugyanazok. A pasztinák pektobaktériumos lágyrothadása. A pasztinák állati kártevői A pasztinák állati kártevői részben megegyeznek a sárgarépa. a paréjpoloska. A pasztinák vírusos vöröslevelűsége. A pasztinák rizoktóniás betegségei.) Schroet]. (Kórokozó: Parsnip mottle vírus. A pasztinák szklerotiniás rothadása. Ezenkívül előfordulhatnak még a pasztinákon a Cavariella. A Cavariella aegopodii Scop. és a Cavariella pastinaceae L. törpe.

egészen a palántakorig egyenletes hőt kíván. 115 .40 kg/fő). A mélyebb fekvésű öntés. levespornak. Gépesített technológiával 30—40 dkg-os gumóátlagsúly és 240—250 q hektáronkénti terméshozam kifizetődő. például Angliában. a gumószeller. levespornak) kerül exportra. Észak-Amerikában. A vegetáció egész folyamán szüksége van N-ra. salátának. Gazdasági jelentősége csak az első kettőnek van.és a vitamintartalma.és láptalajokon fejlődik jól. nagyobb része pedig feldolgozva (pl.Zeller A zellernek 3 formája ismert. Magyarországon csakis a gumószellert értik és termesztik zeller név alatt. Feldolgozva ételízesítőnek. Termelésünk volumene az utóbbi években erősen ingadozik. Közép-Európa többi országaiban egyike a legtöbbre becsült zöld­ ségféléknek. míg Közép-Európában. Nagy az ásványianyag. Franciaország egyes részein. Sok vizet kíván. Csehszlovákiában. Gazdasági jelentősége Több országban. A gumószeller fogyasztása nálunk aránylag kicsi (0. ezenkívül friss fogyasztásra is termelik. például NDK-ban és NSZK-ban. mivel a kereslet elsősorban az export függvénye. Itáliában csak a halványítózellert terme­ lik. Fénykedvelő növény. a halvá­ nyítózeller és a metélőzeller. A zellergumótermésünk egy része feldolgozatlanul. A zeller nagyon lassan fejlődik és a fejlődés kezdeti szakaszában. zakuszkának. A magyar konyhában a gu­ mószeller főleg mint levesízesítő szerepel.

Tartalmaz még cukrot. silvestre Presl.04 0. — a vadzeller kozmopolita. Indiá­ tól Észak.és vitamintartalma van mint a gumónak. orsó alakú. A zeller országos terméshozama 1965-től 1974-ig Vitamintartalma (mg 100 g-ban) Karotin Bj-vitamin B2-vitamin Niacin C-vitamin 0.30 0.10 0.és Dél-Amerikáig mindenütt megtalálható. mocsaras területe­ ken éppen úgy.30 0. mint a pusz­ taságban. kemény és erősen keserű ízű. A vadzeller gyökere na­ gyon vékony. Táplálkozási jelentősége. aszparagint és tirozint.20 116 .ezer t Származása és elterjedése Apium graveolens var. A Kanári szi­ getektől Ausztráliáig. élvezhetetlen. el­ ágazó. Só­ kedvelő (halophyta) nö­ vény. Megterem a tenger­ parton. A zeller levelének sokkal nagyobb ásványianyag. árkok és patakok mentén.

Zellertermesztő körtetek járási bontásban. 1974-ben 117 . 1973-ban Zellertermesztő körzetek járási bontásban.

A: hosszmetszet vázlatosan. középső részén a szik alatti szárból (hipokotilból). A vizet bősé­ gesen tartalmazó gumó felszínét parabőr (epiderma) borítja.3 26 levél és szár 475 66 184 43 0. az Imperator. Markt. mint pl. amelyet számos edénynyaláb sző át. mint pl. és ezáltal egészen répaszerű képlet jön létre. ep=epikotil táj. A gumó főleg bélszövetből képződik. mint pl. 1965 a kettő közötti alak. Első évben fejleszti ki a vegetatív és második évben a generatív szerveit. Frigga vagy alul kiszélesedő. hi=hipokotil táj. Ha a központi bélszövetek idő előtt elhalnak. A gumószeller hasznos szerve a gumó. vagy Zellergumó hossz. A megvastagodott szik alatti szár minden átmenet nélkül foly­ tatódik az orsógyökérben. a Hegykői. nyomán ) a kissé megnyúlt gömb. gyk=gyökérkezdemény. lágy szárú növény.Ásványianyag-tartalma (mg 100 g-ban) Kálium Nátrium Kalcium Magnézium Vas Foszfor gumó 337 161 16 33 0. A gumó alakja lehet gömbölyű.és keresztmetszete (Terpó. a gumó üre­ ges lesz. a Dresdener gy=gyökérzóna B: a húsos főgyökér keresztmetszete.4 32 Növénytani jellemzése Kétéves. amely botanikailag „szár­ gumó”. sz—sziklevél 118 . alsó részén pedig az orsógyökérből áll. Felső harmadában a tőlevelek alapi részén a rozettásan fejlődő primer hajtásokból.

nagy lombú és ritka. A gyökér tömege és elhelyezkedése a gumón fajtára jellemző és függ a gumó formájától is. annál könnyebb szedni. 10% esik le a gyökérzetre és 40—60%-ot tesz ki a levélzet. A tőlevelek. mint levesízesítő. Tény azonban. Az utóbbi években nemesített vagy feljavított fajtáknál sikerült a gyökértömeget úgy lecsökkenteni. a Frigga. Aránylag sima a Hegykői. állásukban fajtára jellemzőek. növekedésükben. Hátrányos tulajdonság az oldalgyökérképzésre való hajlam. az Invictus. viszonylag kisebb a gömbölyű formákon. hogy minél kevesebb gyökere van a gumónak. Vannak felálló. annál nagyobb a hozam. amelyre vonatkozóan az OMFI 1967-ben végzett vizs­ gálatai a következők: Fajta Hegykői Dresdener Markt Oderdörfer Frigga Prágai óriás Imperator Oldalgyökér-mennyiség kevés közepes közepes kevés sok kevés A szedésre alkalmas növények 30—50%-a a használható gumó. Legkisebb felületen a megnyúlt gömb alakon. Rücskös pl. az Imperator vagy a Wiener Markt. mint a gumó—gyökér arány. A levéllemezek lehetnek erősebben vagy gyengébben fogazottak. el­ veszik. Gazdaságossági szem­ pontból fontosabb a gyökerek elhelyezkedése a gumón. Vannak dús. bár esetleg a környezeti tényezők is befolyásolják. félig felálló és elfekvő lombo­ zató típusok. hogy az ne jelentsen hátrányt a gumó nagyságára és ezáltal a hozamára. és legnagyobb felületen az alul kiszélesedő típusokon van. félhosszú és hosszú. Nagyon kevés hányada kerül felhasználásra frissen vagy szárítva. Tisz­ tításnál a-levéltömeg — dacára magas biológiai értékének —. A levélnyél lehet rövid. 119 .A gumó felülete lehet sima vagy rücskös. gyér lombállású fajták. amelyek fél levélrózsát alkotnak. dudoros. viszont minél több a gyö­ kere.

) 120 .Zellerlevél-típusok (Fotó: Hanzséros P.

Mindezen. és a levéllemezkék többé-kevésbé fogazottak. Virágzata összetett ernyő. vagyis az önbeporzás megelőzésére a porzók előbb fejlődnek ki. Részben a bordák között. esetleg barna. A második évben fejlődik ki a bor­ dázott. Minden magnak öt bordája van. Termése ikerkaszat. fajtára jellemző tulajdonságok befolyással vannak a gépi szedésre. de a jól tárolt mag hat évig is csíraképes lehet. és belőle a jel­ legzetes ikerkaszattermés fejlődik. amelyek éterikus olajat tartalmaznak. Becker—Diliingen két eljárást dolgozott ki a magvak előcsíráztatására. 50—100 cm magas elágazó virágszára. álta­ lában 14 napig.-né) 121 . hasi oldalukkal simulnak össze. amelyek a lapos. Két bibéje van. Az egyik: a 24 órán keresztül 20—30 °C-os vízben áztatott magvakat száraz homokkal keverve vetik ki. A virágzás kifejezetten protandrikus. A háti oldaluk domború. ezáltal a mag­ vak szinte félkör alakúak. Csíra­ képességét általában négy évig tartja meg. három a háti és kettő a hasi oldalon. vagy barnásszürke. és befolyásolják a szedőgép típusát. Magérés után a nö­ vény befejezi fejlődési ciklusát és elhal. A zeller levele páratlanul szárnyaltán összetett. A zeller virágzata Zellermag (Fotó: Kováts Z. A magvak színe szürke. részben a bordák alatt 10—14 gyantajárat van. Az alsó állású termő két termőlevélből alakult. vagyis két magból áll. A zellermag nagyon lassan csírázik.

korai kiültetésnél a begyökeresedésig az optimális napi át­ laghőmérséklet 14 °C. és fejlődésének kezdeti szakaszában. de ha a napi maximum 10 napnál tovább 10 °C alatt marad. 122 . A hűvös. kevés földdel befedjük és alaposan beöntözzük. Hőingadozások természetesen előfordulnak. vagyis augusz­ tus második felére és szeptemberre. Ezért melegágyba vetjük. majd megszárította és néhány napig meghatározott hőmérsékleten és légnedvességen tartotta (8 óra hosszat 20 °C-on és 16 órán át 10 °C-on). Biológiai igénye Hőigénye.5—18. ami tájtermelését indokolttá te­ szi. amelynél a minimum 7. A zeller nagyon lassan fejlődik. nedves klímával rendelkező tájak elégíthetik ki leginkább a zellernek ezen igényeit. Szabadföldi vegetációs idő folyamán az optimális havi átlaghő­ mérséklet 15.3 °C. A kiültetett palánták a nyári nagy melegben lassan fejlődnek. 10—21 nap után kez­ denek a magvak csírázni. míg szikleveles korban 12—13 °C. A fejlődés szakaszainak optimális hőhatárai Markov— Haev beosztása szerint 19 ±7 °C. párás. Taylornak (1949—51) a halványítózeller magjára kidolgozott eljárása szerint a kivetett magvak három és fél nap után csíráznak. de a hőmérsék­ let még nem megy le 4 °C alá.2 °C és a maximum 21. amikor a napi maximum 24— 25 °C körül van. A zellernek a talaj mellett a hőmérséklettel.9 °C.1—23. egészen palántakorig egyenletes hőt kíván. és ebben a stádiumban óvatosan össze­ keverjük a rajta levő földréteggel és kivetjük. A fokozott gumóképződés a hűvösebb időszakra esik. vagyis a mikroklímá­ val szemben támasztott igénye az. A mag optimális csírázásához 25—26 °C szükséges. az éjszakák már kissé hűvösebbek. ahol a megfelelő hőmérsékle­ tet biztosítani tudjuk.A másik módszer: tetszés szerinti mennyiségű maggal megtöltünk egy cserepet. akkor a palánták felmagzanak. A cse­ repet melegre állítjuk és nedvesen tartjuk. A vegetatív szakasz kezdetén. A magvakat 1 %-os NaOCl-os oldatba tette. Ez a helyzet a késői fagyoknál fordulhat elő.

Kevés fénynél a palánták megnyúlnak. A kutatók. mert a hozamok cse­ kélyek lesznek. vékonyak lesznek és satnya gyökerűek. hanem a gumóképzéshez is. Ezzel szemben mind a régi. nemcsak a csírázáshoz. A gyökérzöldségek közül a legtöbb vizet a zeller kívánja. Vízigénye. Mind ez ideig a nemesítők többnyire ezt a módszert alkal­ mazták nemesítői munkájuk során.“Céltudatos és következetes szelekcióval is fennáll tehát a lehetősége a fajták javításának és új fajták előállí­ tásának. hogy a gu­ mó egyedkiválasztása során csak külsőleg bírálható el. 123 . Belső érté­ keinek a sárgarépához vagy a céklához hasonló vizsgálata egyelőre szinte megoldhatatlannak látszik. Ezek többségük­ ben nyugat-európai nemesítésűek. Aránylag sok fajta van forga­ lomban és mindig újabbnál újabbak jelennek meg. mind az új fajták beltartalmi értéküket és minőségüket tekintve csekély eltérést mutatnak.Fényigénye. Olyan területen. A talaj optimális víztartalma az egész vegetációs idő­ szak alatt 60% vízkapacitás felett van. javításával egyaránt foglalkoznak minden országban. ahol zellert termesztenek. ahol szükség esetén öntözni nem lehet. és ennek következtében min­ denfajta populációból áll. mind a fejlődés későbbi stádi­ umaiban fénykedvelő növény. Például a gumó bevágása a pudvásság ellenőrzésére mindig azzal a veszéllyel jár. A csírázáshoz állandó nedvességre van szüksége. a gumófejlődés nem lesz ki­ elégítő. de a gyakorlati tapasztalat szerint is augusztustól a vegetációs idő befejeztéig víz­ igényében minden zöldségfajon túltesz. Mind palántakorban. A zellergumó rend­ kívül érzékenyen reagál mindennemű sérülésre. A zeller idegenmegporzó növény. Nemesítésének helyzete Új fajták előállításával és a régi fajták fenntartásával. nem érdemes zellertermesztéssel foglalkozni. hogy már vagy a tárolás folyamán vagy kiültetés után elrothad. Transzspirációs együttha­ tója: 290. Ez természetes következménye annak.

beletapadt sárdarab marad a felületen. elefántcsont színű gumó tetszetősebb. annál könnyebben szakadnak szét a bélszövet sejtjei. és kiszorítja mind az alul kiszélesedő. a hússzínre és az ugyan­ csak nemkívánatos lila elszíneződésre vonatkozóan a következők­ ben közöljük: 4. Mindezek a gépi szedésnél és tisztításnál lényegesek. hirtelen növekedés következménye. A gép a dudorok. ezenkívül a sérülés lehetősége is nagyobb. Ez a jelenség az erős. de a világos. b) A gyökérberakódás nagysága és annak elhelyezkedése a gu­ món. rúegnyúlt alakokat. Hat zellerfajta értékelése (OMFI) A hús színe. valamint a gyökerek finomsága. mind a hosszúkás. % Fajta fehér sárga lila Üreges gumó % 20 42 37 25 27 20 Hegykői Dresdener Markt Oderdörfer Frigga Prágai óriás Imperator 83 89 78 87 42 45 17 11 17 13 58 40 5 15 124 . Minél gyorsabban növekszik a gumó. Minél durvább a zeller gyökérzete. A gyökérzet finomsága összefügg a gumó felszínének simaságával is. A külső szín nem meghatározó tényező. Az OMFI hat fajtára vonatkozó értékelését a taplósságra. A sima felszínű gumó tetszetőssége mel­ lett kézzel is és géppel is kevesebb munkaráfordítással tisztítható. Belső tulajdonságok: a gumó üregesedésre. c) A gumó sima felszíne. rücskök miatt részben nem tudja egyenletesen tisztítani. an­ nál durvább. amely a gépi tisztítás elterjedésé­ vel egyre inkább a gömb alak felé tolódik. Az üregesedés főleg a felső rész középpontjában és az alsó harmadnak szintén a közepén jelentkezik. táblázat. taplósságra való haj­ lama egyike a legnehezebben leküzdhető kellemetlen tulajdonságok­ nak. rücskösebb a felszíne is.A zellerfajták értékelése Külső tulajdonságok: a) A forma.

Felálló lombja miatt nyűvőgéppel is szedhető. Főzésnél a feketedésre való hajlama kicsi. vékony. A hőmérsélet emelkedésével ez a folyamat meggyorsul. fehér színű. Húsa tömött. stb. A konzervkészítésnél „blanchirozással” oldották meg ezt a kérdést. középerős. A levélnyél rövid. mind házikerti termesztésre egyaránt javasolható fajta. szabályos gömb alakú. sötétzöld levelei dúsak. Termesztett fajták Hegykői Lombja tömör. A gumónak a főzésnél keletkező feketésszürke színe sokkal kelle­ metlenebb tulajdonság. nyomelemhiánnyal. 125 . Közepes termőképességű. A zellerolaj levegőn enzimek hatására gyantásodik és ez okozza a rozsdaszínű foltokat. Schuphan már 1937-ben kimutatta. Fiziológiai okát még nem tisztázták. Oldalgyökerei nincsenek. felálló. az egész ország területére mind nagyüzemi. tompa fényű. Ennek. Mivel a specifikus zellerízkomponensek a rozsdafoltosságot okozó illó olajokhoz van­ nak kötve.A gumó rozsdafoltosságát kezdetben a vastartalom oxidációjá­ nak tartották. de 0 °C-nál és 87 °C felett a színeződés megszűnik. jó minőségű. nem valószínű. Gyökérzete finom. nincs semmi befolyása az ízre. A szakemberek magyarázzák túltrágyázással. jól tárolható. hogy a zeller gyantaanyagokat és bizonyos illó olajokat tartalmaz. ellentétben a rozsdafoltossággal. hogy egy kevésbé foltosodó zeller érté­ kesebb volna. Magyar táj­ fajta. csak talp­ gyökereket fejleszt. Gumója középnagy vagy nagy. Felülete sima.

Tárolhatósága és betegségekkel szem­ beni ellenállósága szintén közepes. csak talp­ gyökerei. vagyis lombra nem kiegyenlített. Magyar tájfajta. Gyökérzete közepesen erős. Elterülő és felálló egyaránt előfordul benne. aránylag kevés. 126 .Hegykői fajta (Fotó: Hanzséros P. üregesedésre nem hajlamos. Inkább a kelet-magyarországi te­ rületekre ajánlható. kissé meg­ nyúlt gömbalak. A gumó alakja kicsi vagy középnagy. Nem egységes lombja miatt csak ásórendszerű gépekkel szed­ hető. rostossága közepes. felülete sima. oldalgyökerei nincsenek.) Monostorpályi Lombja sötétzöld színű. a feketedésre való hajlama a főzésnél kicsi. Terméshozama közepes. Húsa fehér. tömöttsége.

Imperator fajta (Fotó: Hatasiros P.)

Imperator Lombja középzöld színű, durva, nagy. A levélnyél hosszú. Gumóalakja nagy, gömbölyű, alul kissé kiszélesedő. Felülete rücskös. Húsa sárgásfehér, üregesedésre kissé hajlamos, feketedésre való hajlama a főzésnél közepes. Gyökérzete oldalgyökérképzésre hajlamos. Erős talpgyökerei van­ nak. Nagy hozamú, talaj és tápanyag szempontjából kevésbé igényes, mint pl. a Hegykői vagy az Alabástrom. Szeptoriára kissé hajlamos. Tárolhatósága jó, nagyüzemi termesztésre ajánlható. Nyűvőgépi szedésre is alkalmas, dús, nagy, felálló lombja miatt. 127

Frigga Lombja közepesen nagy, középzöld színű. Gumója közepes nagyságú, gömbölyű vagy kissé megnyúlt gömb. Felülete sima vagy enyhén rücskös. Szép fehér, jó minőségű húsa van. Üregesedésre való hajlama kö­ zepes. Főzésnél a feketedésre való hajlama aránylag kicsi. Talpgyökerei finomak, kicsik, közepesen dúsak. Oldalgyökere nincs vagy nagyon kevés. Hozama közepes, jó minőségű fajta. Igényes a talajjal és a táp­ anyaggal szemben. Tárolhatósága jó. Betegségekkel szembeni ellen­ állósága közepes. Gépi szedésre alkalmas.

Frigga fajta (Fotó: Hanzséros P.)

128

Alabástrom fajta (Alabaster) (Fotó: Hanzséros P.)

Alabástrom Lombja nagy vagy közepes nagyságú, középzöld színű. Középnagy gumója gömb vagy kissé lapított gömb. Alul kissé szélesedő. Felülete enyhén rücskös. Húsa sárgásfehér, alabástrom színű, amely már külső színén is észrevehetően világosabbá teszi a gumót és ezzel elüt a többi, álta­ lában szürke színű zellerfajtáktól. A hús minősége finom, de hajla­ mos az üregesedésre. Főzésnél a feketedésre való hajlama kicsi. Erős, dús talpgyökérzete van. Oldalgyökere egyáltalán nincs, vagy csak nagyon kevés. Hozama közepes. Finom húsú, jó minőségű fajta. Igényes a talaj­ jal és a tápanyaggal szemben. Tárolhatósága jó, betegségekkel szem­ beni ellenállósága közepes. Gépi szedésre alkalmas. Egyes típusai nyűvőgéppel is szedhetők. 129

Invictus fajta (Fotó: Hanzséros P.)

Invictus Lombja középzöld, tömött, elterülő. Alsó levelei elfekszenek a tala­ jon. A levélnyél hossza 13—16 cm. A gumó nagy vagy középnagy, gömbölyű vagy megnyúlt gömb alak. Az alapnál homorú, illetve boltozatos. Felülete sima vagy eny­ hén dudoros, színe halvány sárgásbarnás. Húsa fehér, sárgásfehér, tömör. Főzésnél a feketedésre való haj­ lama kicsi. Üregesedésre való hajlama szintén kicsi. Gyökérzete mélyen ülő, finom és kevés. Csak talpgyökerei vannak. Érzékeny fajta, hozama erősen függ a helyi termesztési viszonyok­ tól, tehát ingadozó. Szeptoria-ellenállósága közepes, tárolhatósága úgyszintén. Csak ásórendszerű géppel szedhető. 130

Roka Levelei középzöldek, tömöttek és felállóak. A levélnyelek hossza 12—18 cm. Gumója középnagy, nagy, félgömb alakú. A felső része felé el­ keskenyedik, és hasonlóan a Magdeburger Markthoz, az alapon kis­ sé szélesedik és erősen dudoros. Húsa sárgásfehér, tömör vagy közepesen tömör. Üregesedésre való hajlama csekély, vagy esetleg közepes. Főzésnél a feketedésre való hajlama közepes. Erős talpgyökerei vannak, a gyökérberakódása egészen mélyen van, vagy esetleg a gumó egynegyedéig rakódik be. Középkötött talajokra alkalmas, hozama hasonló a Magdebur­ ger Markthoz. Szeptoria-ellenállósága, valamint tárolhatósága is jó. Besta Középzöld színű, nagy, dús lombú. Lombozata nem kiegyenlített, felálló és elterülő egyaránt. Hajlamos a sarjadzásra. Levélnyélhoszsza 9—14 cm. Gumója középnagy, lefelé, az alap felé szélesedő, csaknem há­ romszög alakú. Felszíne sima vagy enyhén dudoros. Húsa fehér, sárgásfehér, szép színű fajta. Tömör, üregesedésre való hajlama csekély. Feketedésre való hajlama is minimális. Aránylag kevés vagy közepes és finom gyökérzetű. Csak talpgyö­ kerei vannak és egészen a gumó alsó részén, mélyen ülnek. Közepes hozamú, jó minőségű fajta. Szeptoria-ellenállósága és tárolhatósága közepes. Ásórendszerű géppel szedhető. Rodeo Lombja nagy, középzöld színű, közepesen tömött, elterülő. Levélnyélhossza 12—15 cm. Gumója középnagy, az alap felé kiszélesedő vagy félgömb alakú. Felszíne sima vagy kissé dudoros. 131

Aránylag jól tárolható. Felszíne csaknam teljesen sima. Lombja nagy. Sárgásfehér. A levelek közepesen felállóak. tömött levelű. Magdeburger Markt Sötétzöld. gömb vagy félgömb alakú. félgömb vagy meg­ nyúlt gömb alakú. A levélnyél hossza 10—12 cm. sárgásfehér. Szeptoria-ellenállósága és tá­ rolhatósága jó. A gyökerek körül enyhén dudoros. A gumó nagy vagy közepesen nagy. tömörsége közepes. il­ letve közepesen erős. gömb. mert a gumók eléggé kiállnak a földből. Szeptoria-ellenállósága. A levélnyél 7—10 cm hosszú.Húsa fehér. Közepesen durva. tárolhatósága jó. Gumója nagy. Gyökérzete mélyen vagy középmagasan ül. Hozama megfelelő. Ásórendszerű géppel szedhető. időnként kissé laza. fényes. Szep­ toria-ellenállósága közepes. mélyen ülő. Nagy hozamú fajta. Finom gyökérzete aránylag kevés vagy közepes. legfeljebb eny­ hén dudoros. Jó minőségű fajta és szedése is könnyű. vagy közepes. és az alap felé kissé ki­ szélesedik. Gyökérzete dús. Mind ásó-. üregesedésre való hajlama nagyon kicsi. az idősebb levelek elfekszenek a talajon. Mélyen ülő talpgyökere van. felálló. finom húsú. Feketedésre való hajlama csekély. de hátránya. fényes. finom. Üregesedésre való hajlama csekély vagy közepes. közepesen tömör. mind nyűvőgéppel szedhető. Feketedésre való hajlama cse­ kély. Feketedésre kö­ zepes hajlamú a főzésnél. tömött. Üregesedésre való hajlama csekély. de hajlamos az oldalgyökérképzésre is. . Oldalgyökerei nincsenek. Lustra Lombja sötétzöld. hogy könnyen taplósodik. A hús színe sárgásfehér. Nagy vagy közepes hozamú fajta.

Nyűvőés ásógéppel szedhető. Inkább lápi talajokra alkalmas. illetve tömörségű. Feketedésre való hajlama közepes. Tárolhatósága közepes. közepesen tömött és kissé elterülő. Közepesen durva és közepesen dús vagy dús gyökerű. durva és dús gyökere aránylag magasan berakódott. tömör. A levélnyél hossza 8—13 cm. Húsa sárgás. Levélnyelének hossza 6—12 cm. felszíne dudoros. de erőteljes lombozata van. Feketedésre való hajlama közepes. sárgászöld. illetve középzöld lombja elterülő. Felszínük erősen dudoros. A gumók középnagy. üreges.Oderdörfer Nagy. Szeptoria-ellenállósága és tárolhatósága jó. 133 . Gumója középnagy. Levélnyélhossza 8—11 cm. félgömb alakúak. Ásógéppel szedhető. Erős. közepes minőségű. Nagy hozamú. Köze­ pesen pudvás. mint gömbölyű. Szeptoria-ellenállósága és tárolhatósága közepes. Hajlamos a szeptoriára és a rozsdára is. felálló lombozatú. dús. Felszíne du­ doros vagy erősen dudoros. dús. inkább lapos. de hajlamosak a megnyú­ lásra. félgömb ala­ kú. fehér vagy barnás. A gyökérzet a gumó alsó harmadáig. Húsa sárgásfehér színű. Prágai óriás Sötétzöld fényes. Hozama közepes. Gyökérzete erős. A gumó alsó harmadában helyez­ kedik el. sötét-. A legnagyobb gumójú fajták egyike. Húsa szürkésfehér. üregesedésre való hajlama kicsi. néha a közepéig is berakó­ dik. dús. Csak ásógéppel szedhető. de betegséggel szemben nem ellenálló. Wiener Marki Világoszöld. feketedésre való hajlama közepes. Hoza­ ma közepes. kissé vagy erősebben hajlamos az ürege­ sedésre. durva. A gumó gömb.

Megállapításaik szerint a zellernek a nitro­ génre és foszforra a tenyészidő egész folyamán szüksége van.és láptalajokon fejlődik jól. Ezért lehetőleg a N-műtrágyát ne egy adagban. ha a talajt kellően trágyázni és öntözni tudjuk.5 között van. különböző szimptómákat idézhet elő a zeller lombozatán. ahol a talaj­ ban elegendő nedvesség és tápanyag van. A tápanyaghiány is és a túltrágyázás is. Mészhiányra érzékenyen reagál. A nagyobb terméshozamok és a gazdaságos termelés érdekében érdemes azonban figyelembe venni azt a tényt.Termesztéstechnológiája Talajigénye A mélyebb fekvésű öntés. Amennyiben erre nincs mód. valamint a túl kötött és túl laza homok­ talajok kivételével mindenütt termelhető zeller. Ennek pedig egyik előfeltétele a szerves trágyázás. míg káliumot csak a tenyészidő vége felé vesz fel. és az idősebb levelek elsárgulnak. de érzékeny a talaj nagy sótartalmára. Márpedig a talaj akkor üde.5—7. A túl savanyú és túl lúgos. szétterülő lesz. Ebből következően a zeller alá lehe­ tőleg szerves trágyát adjunk. amely nagy. A magas talajvízszintű területeket sem kedveli. és inkább savanyú kém­ hatású műtrágyákat használjunk. törékeny szárú és mélyzöld színű lesz. amely elsősorban a túl­ zott műtrágyaadagok következtében jelentkezhet. Túltrágyázás következtében a lombozat rövid. Sótűrő növény. Talajigénnyel függ össze tápanyagigénye is. A zeller NPK-felvételével kapcsolatban Tylor és Lorenz (1962) végeztek vizsgálatokat. hogy a zeller egyike a környezeti és termelési tényezőkre leginkább reagáló zöldségfajoknak. hanem fejtrágyaként több adagban adjuk. A pH-igénye 6. A szakkönyvek a zeller talajigényé­ vel kapcsolatban az „üde” talaj kifejezést használják. Tápanyaghiány következ­ tében a lomb kicsi. valamint a lúgos kémhatású műtrágyákra. akkor se kerüljön a zeller a vetésforgóban 1—2 évnél távolabb a szerves trágyázás évétől. ha szervesanyag-tartalma jó. 134 .

Előveteménye olyan kultúra legyen. Különösen az olyan tápanyagigényes növény. A nyomelemek közül a zeller számára legfontosabb a bór. Tápanyagellátása A zellernek a vegetáció egész folyamán szüksége van nitrogénre. hanem jobb. de mivel a talaj magas sókoncentrációjára érzékeny. Nemcsak jobb táperőben levő talajt hagy maga után. K20 240—300 kg/ha kétharmadát július második felétől au­ gusztus elejéig fejtrágyának. a tenyészidő folyamán legalább három alkalommal. jó szerkezetű talajon adja a maximális hoza­ mot. ezért a nitrogénműtrágyát három egyenlő adagban szórjuk ki. tápanyagban gazdagabb talajt is kíván. Ennek előfeltétele a talaj kielégítő szervesanyag-tartalma. a másodikat júliusban. mint a zeller. akár Borax formában. Ezen a téren nagy eltérések mutatkoznak. akkor ezt a zeller alá elsősorban 135 . A zeller humuszos. a harmadikat pedig augusz­ tusban. egyenet­ lenül trágyázott talajon nagyon alacsony terméshozamot ad. 250 q/ha termés eléréséhez szükséges NPK-tápanyag: N 150—180 kg/ha két-három részletben. P205 60— 80 kg/ha. Ezért célszerű a talajvizsgálatok után meghatározni a kiszórandó trágya mennyiségét. mint a petrezselyem vagy a sárgarépa. A harmadik adag nitrogénműtrágyá­ val K2Ot adhatunk fejtrágyának legalább 150—200 kg/ha mennyi­ ségben. Zellert zeller után vagy gyökérzöldség után termeszteni nem aján­ latos a kórokozók elszaporodása miatt. Az első harmadát palántázás előtt. amelyet a növényvédő szerekkel együtt lombtrágyaként permetez­ zünk ki akár Wuxal. Célszerű az öt-hét éves vetésforgó. amely után az őszi mélyszántás elvégezhető.Vetésforgó A zeller igényes növény. a gyengén. Ha a jónak mondható szervesanyag-tartalmat az eddigi trágyázási rendszerünkkel nem tudtuk elérni. A műtrágyaadagok mennyisége függ a talaj tápanyag­ szintjétől.

Tudvalévőén az istállótrágya hasznosulása az első évben 40—50%. A csírázás elősegítése és a nedvesség megőrzése céljából a mag­ vetést az ablakok alatt fóliával betakarhatjuk. illetve a magvetés vegyszeres gyomirtását köz­ vetlen vetés után végezzük el.5 cm mélységre a vetőmagot. a talaj táp­ anyagtartalma és az adandó műtrágya függvényében. Az átlagos 5—6×1—2 cm-es sor.0—1. a melegágyi ablak­ szükséglet 60—70 db hektáronként. A zeller a csírázáshoz sok vizet kíván. A ható­ anyagarányt természetesen eltolhatjuk a tápanyagszintnek megfele­ lően. vetése Alapja az őszi mélyszántás. KzO 95 kg.és tőtávolság esetén ablakon­ ként kb. Ellenkező esetben az ültetési mélységet nem tudjuk betartani.Vethetünk sorba és szórva. Szórt vetéssel hasonlóképpen. rögmentes vagyis gépi ültetésre alkalmas talajfelszínre törekedjünk. a kikelt növénykéket az első lomblevelek megjelenése után ritkítsuk ki 1—2 cm-es tőtávolságra. amelyet előzőleg csáváztunk (TMTD. Ablakonkénti magszükséglet 1. de elérhető 2000-es tőszám is. A vetőmagszükséglet hektáronként 8—10 dkg. Február végén. a P205 24—26%-ban. egyenletes.istállótrágyázással pótoljuk: 4—500 q hektáronként. 100 q zellertermés eléréséhez szükséges NPK-hatóanyag kg-ban: N 65 kg.5 g. 1200—1500 jó minőségű palántát kaphatunk. Ha a vetésünk túl sűrű.2—0. ezért ügyeljünk arra. amelyből a N 30—35%-ban. Falisan). Talaj-előkészítése. a K20 pedig 79—80 %-ban jelent felvehető táplálékot a növény számára. hogy a magvetésünk ki ne száradjon. P205 25 kg. mert a pikírozás — nagy kézimunka-igénye miatt — nem gazdasá­ gos. Ezt megoldhatjuk az ágyak beöntözé136 . A melegágyak. pl. tőzeges talajon emeljük meg a foszfor és kálium arányát a N rovására. A tavaszi talajmunkával pedig sima. március elején vessük el melegágyba 0.

és tőtávolság­ tól. A tőtávolság csökkentésének ha­ tárát a gumó és a lomb nagysága is megszabhatja.sével együtt is. figyelembe véve a gumók nagyságát és hozamképessé­ gét.: Hegykői Frigga Wiener M. illetve tőtávolság döntő jelentőségű. A gépesített technológiához ajánlható 50 cm-es sor­ távolságnál. pl. a fajtára vonatkoztatott optimális növényszám a következő: Közepes gumónagyságú fajták.5 g/ablak) a permetezőgéppel úgy permetezzük ki. Az ablakonként megengedett. hogy ablakonként csak a megengedett vegyszermennyiség jusson. A hektáronkénti növényszám függ az ültetési sor.: Invictus Róka Lustra Nagy gumójú fajták. pl. illetve kiszámított vegyszermennyiséget (Merkazinból 0. Alabástrom 100—120 ezer tő/ha Középnagy—nagy gumójú fajták. de a magvak beöntözése is kielégítő legyen. Kiültetésre 3—4 lombleveles és 12—15 cm hosszúságú palánták alkalmasak. pl. A másik megoldás. amely általában 18—20 cm.: Imperator Prágai óriás Riesen Alabaster Magdeburger M. A nagy területegységnyi hozam eléréséhez a helyes növényés művelési. 80—100 ezer tő/ha 70—80 ezer tő/ha 137 . Ültet­ hetünk egysorosán. ikersorosan. illetve a művelés. amikor először beöntözzük az ágyakat és utána permetezzük ki a vegyszert. A sortávolságot befolyásolja a gépesítés.

területteljesítménye 0.4—5. a Hegykői zeller is. Dózis: 3. Prometrin gyomirtók: A—1114.A palánták kiültetése Kedvező időjárás esetén április végén vagy május első felében ültes­ sük. 6 soros. akkor a további vegyszere­ zéssel várjuk meg a palánták begyökeresedését (1—2 hét). A vegy­ szeres gyomirtást állományban szükség szerint megismételhetjük. Ha mechanikai eszközökkel munkáljuk el a talajt és egyúttal ki is irtjuk a gyomokat. területteljesítménye 0. Palántázógépek: UPK—6-os. minél jobban megközelítjük ezt az optimális mélységet. Vegyszeres gyomirtása Szabadföldön kiültetés előtt kontakt gyomirtó szerekkel is elvégez­ hetjük a gyomirtást. Ilyen pl. mint amilyen mélyen a meleg­ ágyban voltak. június első heti kiültetését gyors fejlődésükkel még behozhat­ ják. Annál nagyobb és formára kiegyenlítettebb gumók fejlődnek. másrészt a késői ültetésből a lerövidült vegetációs idő következtében nem kapunk megfelelően fejlett gu­ mókat.1 kg/ha 5—600 1 vízben oldva. A fontosabb technikai adatok és az alkalmazható vegyszerek a következők: Kontakt gyomirtó szer: Gomex. mert egyrészt a palánták túlfejlődnek. Függetlenül attól. Gramoxone. 4 soros. a Frigga május végi.2—3 kg/ha 5—600 1 vízben oldva. illetve állományban 2. Az egyenletesen és jól elmunkált sima talajon palántázógéppel ültethetünk. ugyanakkor az Imperator.6 ha/10 óra. kiültetés előtt és után. Merkazin. Legkésőbb június elejéig azonban fejezzük be. június eleji ültetésből nem adnak megfelelő terméshozamot. A palántázógép tárcsájába egyenletesen behelyezett pa­ lántákat a gép egyenletes mélyen ülteti ki. Preemergensen — melegágyban 0. egyes fajtáink a késői.8 ha/10 óra. hogy a fajták közötti tenyészidő-különbségeknek gyakorlati jelentősége alig van. 138 . TP—4-es.5 g ablakonként. A palánták lehetőleg olyan mélyre kerüljenek a talajba.

héttől kezdődően. 1. hogy milyen tenyészidejű fajtát termesztettünk. Eső vagy öntözés után sorközlazítást végezzünk az összetömődött talaj fellazítására. Szedésük mindenképpen ősz elejére. A tápanyagellátásnál leírtak szerint.. Állományban a magról kelő egyéves gyomokra 2%-nál több humuszt tartalmazó talajon fejti ki jól a hatását. A kapálásokat. Szerkombináció: Merkazin—Afalon. Általában egy hónap. Növényápolása Fejtrágyázás.7 kg/ha 5—600 1 vízben. A későbbiek folyamán — az időjárástól függően — legalább három öntözést tervezzünk be. szeptemberi csapadék elegen­ 139 .3—3 kg/ha 5—600 1 vízben oldva. esetenként 30—40 mm vízmennyiséggel.A gyomnövények ellen akkor hatásos. július és augusz­ tus eleje. végére esik. Betakarítása A betakarítás kezdete bizonyos mértékig attól függ. Öntözés. Normális időjárási viszonyok között az augusztus első felében adott öntözés és az ősz eleji. Kritikus hónapok öntözés szempontjából a június. kettő és fél hónap. illetve sorközlazításokat a 4. Linuron gyomirtó: Afalon. elvégez­ hetjük anélkül. A zeller fő növekedési periódusa augusztus elejétől október vé­ géig tart. később 4 cm-re lemosódtak. A felsorolt szerek hatása a csapadéktól és az öntözéstől függően kettő. A kiültetett palántákat feltétlenül be kell iszapolni. Termesztett fajtáinknál tenyészidőben nagy eltolódások nincsenek. Dózis: 2. figyelembe véve a vegyszeres gyom­ irtást. hogy a szerek hatékonyságát zavarnánk. Kapálás. állománykezelésre. illetve a 6. amikor a vegyszerek a csapadék vagy öntözés hatására 2—3.5 +0. amikor még a 2—4 leveles fejlettségi állapotot nem haladták túl.

5 °C-ot károsodás nélkül tűrik.4 .dőnek bizonyul a jó gumóképződéshez.) 140 . . Sok termelő­ üzemben alkalmazzák azonban az ún. félgépesített megoldást. illetve kiszántott zellert kézzel kupacokba dobálják. mert a gumók a szedési időre nem érzékenyek. illetve fagyot. Amíg a lombjuk takarja őket. A foko­ zottabb gépesítést segítik elő a burgonyakiszedő gépek. Ásóval ma már csak házikertekben szedik a zellert. az E—660-as. A kisebb. Ez az időszak. illetve közepes nagyságú fajtákkal kezdjük a szedést és a nagyobb gumójú fajtákkal fejezzük be. különösen a lombjától megfosztott zeller komoly fagykár nélkül nem viseli el. majd helyben meg is tisztítják. mint pl. esetleg tárolási nehézségek miatt elhúzódhat. . . amikor a zellertermés kialakul. A huzamos. vagyis a gyökérkiemelő ekével meglazított. négy-öt napon át tartó ugyan­ ilyen hideget. Ezek után is a kiszedett zellert kézzel kell lombtala- EM—ll-es szedőgép zellerszedés közben (Fotó: Hanzséros P. A zeller kiszedésének ideje kedvezőtlen körülmények. addig a rövid ideig tartó .

hogy csak a gumó felső. Zeller­ szedéshez használható fejelőszerkezettel és anélkül is. s mint a cukorrépaszedő gépek. A gép munkasebessége 2. Teljesen lombtalanít és további tisztításra csak a gyökérzet marad hátra.6%). illetve gyökérzöldségkombájnnal vagy a zellerszedő adapterrel el­ látott holland VICON cukorrépaszedő géppel. területteljesítménye kb. Az EM—11-es gép ugyanolyan jól alkalmazható és beállítható a zeller. Mivel a gép nyűvőrendszerű. EM—11-es sárgarépa-. csak azok a fajták szedhetők vele. A holland VICON zellerszedő kombájn 50 HP-s traktorral üze­ mel.5—5 km/óra. Teljesen gépesített a szedés az NDK.3—5. amelyek lombja leg­ alább 15—20 cm hosszú és nem fekszik el a földön. módszere és mű­ szaki adatai megtalálhatók a sárgarépánál. Munkavégzése. 1 hektár. A fejelőszerkezetet úgy lehet beállítani.) nítani.VICON zellerbetakarító gép (Fotó: Szepes L. mint a sárga­ répa és a petrezselyem szedésére. ez is ásórendszerű gép. A gép megfelelő műszaki kiszolgálás mellett elenyésző sérülési százalékkal dolgozik (4. közvetlen 141 .

mind a gyökereket kézzel. amelyek a haladási irányra merőlegesen forogva verik le a lombot a zellerről. a pótkocsira kerülő gumók aránylag tiszták lesznek. illetve vágjuk le. A fejelőszerkezet helyett a lombtalanító szíjtárcsák is felszerelhetők. teljesítménye 1. késsel tisztítjuk. Tisztítása A teljes kézi és a félgépesített szedéseknél mind a lombot. miközben a felhordón a láncok kö­ zött a föld és egyéb szennyeződések kihullanak.a lomb alatti részénél vágja le a lombot. A lombtalanító szerkezettel ellátott kombájnoknál is hátramarad a gyökérzet tisz- V1CON típusú zellertisztitó gép (Fotó: Szepes L. A kiásott gumó földestül a láncos felhordószerkezeten keresztül a kombájn mellett haladó pótkocsira esik. Ha nem sáros talaj­ ról szedjük a zellert.4—1.) 142 .8 ha tízórás műszak alatt. Haladási sebessége megegyezik az EM—11 -ével. A gép egyszerre két sort lombtalanít és szed.

tömör gumójú fajták könnyebben tárolhatók. amelyben a zellert szinte a minimális veszteséggel és a kívánt ideig tudjuk tárolni. a relatív páratartalom pedig 95—98%. üregesedésre erősebben hajlamos fajták. Ilyen kedvező feltétel. Villanymotorral üzemel. mint a taplósságra. azonfelül nagyon lé­ nyeges fajtakövetelmény a gömbölyű gumóalak és kevés vagy köze­ pes mennyiségű gyökérzet. A tenyészidő folyamán a nem folyamatos vízellátás. Az ehhez szükséges hőfok 1—2 °C. a hűtőház. A finomabb húsú. de kedvező fel­ tételek mellett a kiszolgáló személyek száma felére is csökkenthető. szerkezetileg fellazulnak és ezáltal gyorsabban fonnyadnak és rothadnak. A közvetlen kiszedés előtti hosszan tartó csapadékos időjárás kö­ vetkeztében a gumók teleszívódnak vízzel. Az optimális tároló. valamint a kedvezőtlen talajviszonyok azok. amelynél egy fémlécekből kiképzett forgó hengerhez acélrugók által hozzányomott kések vágják le a lécek közül kiálló gyökérzetet. egyoldalú tápanyagellátás. könnyebben rothad. vagyis a hosszabb ideig tartó szárazság esetén a talaj víztartalmának csök­ kenése utáni öntözés okozza vagy fokozza a gumók üregesedését. Prizmákban. így a hőmérsékletingadozásra is. Az egyoldalú táp­ anyagellátás rendszerint a túlzott nitrogénadagolásban vagy bórhiányban jelentkezik. Terme­ lésben a nem kiegyensúlyozott. A sáros talajból szedett gumók nehezen tisztíthatók. kemény húsú. hogy a kombájn a lombtalanításnál lehetőleg semmi vagy kevés lombot hagyjon a gumón. Na­ gyobb szárazanyag-tartalmú.títása. Mindkettő elsősorban a szöveti szerkezetre hat. 10 q/óra. teljesítménye kb. a nem megfelelő vízellátás. amelyek tárolásunkat bizonytalanná tehetik. finomabb szerkezetű zeller ugyancsak érzékenyebb minden külső behatásra. Erre a célra ajánlható tisztítógép a holland VICON típusú zellertisztító. Tárolása Szakszerű tárolás a megfelelő fajta kiválasztásával kezdődik. hagyományos módszerrel is tárolha143 . Kiszolgálásához általában hat személy szükséges. tárolásra alkalmassá tételük sok munkát vesz igénybe. Könnyebben fonnyad.

illetve a rothadásnak a lehetősége fenn­ áll. gép­ rendszerek jobb kihasználhatóságával és ezáltal a géptípusok szá­ mának csökkentésével válik lehetségessé. a kórokozók elterjedésének. 5—10 kg-os tételekben. (Tárolási mód részletesen a sárgarépánál. és a prizma hőmérsékletét tartani tudjuk a kellő hőfokon. vagy prizmákban a sárgarépánál leírt módon. amely a gépesített technoló­ giát kifizetődővé teheti. Ellenben az egységnyi élőmunka-ráfordítás az. a technológiai köve­ telmények betartásával — az a hozam. Ez esetben a hűtőtárolóban gondoskodjunk a megfelelő hőmér­ séklet visszaállításáról. Földre.) Kisüzemi. a jelentős üzemelési és amortizációs költségek miatt. cementre soha ne tegyük. A zellergumó tárolásánál különösen jól beváltak a fólia zacskók. Termelési költségei A kézi és gépi művelés bruttó költsége között lényeges különbség alig van. háztáji termelésnél tárolhatunk pincében. így az amortizációs és egyéb költségek csökkenthetők. ha megfelelő gondossággal készítjük elő a zellert. Olyan pincékben vagy kamrák­ ban. csakis gépek. nedves ho­ mokkal rétegezve. addig a teljesen gépesített termelésnél gépi tisztítással egybekötve ez csak 11—13%. amelyeknek hőmérséklete télen nem megy fagypont alá és nem melegszik fel meleg. Az előzőleg lombjától és gyökerétől meg­ tisztított zellerrel megtöltött zacskókat padlóra. ezáltal kihasználhatóságuk is fokozott. négy-öt hónapon át is eltarthatjuk így az igényes zellergumót. polcra állítva rakjuk fel. ami a teljes gépesítés általánossá tételét igényli. akár a prizmákban a 4 °C-t meghaladja. Termelésünk olcsóbbá tétele. Ha a hőmér­ séklet akár a hűtőtárolóban. annak specializálása mellett. a félgépesített művelés­ nél 34—40% körül van. a gépek tekintélyes ára. 30—40 dkg-os gumóátlag és 240—250 q hektáronkénti termés­ hozam — a megfelelő fajták kiválasztásával.tünk sikerrel. Míg a kézi művelésnél az élőmunka az összköltség 85 %-át is eléri. a prizmákat viszont a lehetőségekhez mérten gyorsan szedjük szét. A zeller termesztéséhez felsorolt gépek több zöldségfélére alkalmasak. napos időszakban sem 7—8 °C fölé. 144 .

hogy a gumót megsértenénk. esetleg túlfejlődött taplós gu­ mók. Szedése. november elején. Ennek érdekében a műtrágyaarányt a foszfor és kálium irányába toljuk el a nitrogén rovására. Ott a kifejlődő lárvák befúrják magukat a gumókba. mint az áruzellert. anélkül. Az NPK-hatóanyagarány tehát 1:2:4. vegyszeres gyomirtása és növényvédelme teljes mértékben megegyezik az árutermesztésnél elmondottakkal. hogy mind átteleltetésre.. Megegyezik az árura termelt zellerével. szilárd állományú dug­ vány biztonságosabb. simára kapar­ juk. amelyek ott áttelelnek. 145 . Ideje október. Ez a munka nagyon fontos. amikor is az összműtrágya mennyisége 9—10 q/ha. Melegágyba ugyanúgy vetjük. Vetése. március elején elvetni. Míg az árura termelt zellert igyekszünk február végén. június első hetére jól fejlett palántákat kapunk. vagy tisztí­ tásra behordhatjuk a prizmákban előkészített helyre is. hogy a magszárba indult zeiler fonnyadni kezd és kirothad. A vetés idejével azonban nem kell sietnünk. sem más ásórendszerű gépek konstrukciójuknál fogva nem alkalmasak dugványszedésre. és gyakran csak azt vesszük észre. addig a dugvány­ nak termelt zellert később is vethetjük. mint pl. A tőleveleket 2—3 cm-es csonk visszahagyásával levágjuk. a fagyok beállta előtt. mert a kártevők. Az ekével kiemelt és kézzel ku­ pacokba dobált dugványokat tisztíthatjuk a helyszínen. Szedhetjük kiemelőekével vagy EM—11-es kombájnnal. Utána csak a szívleveleket hagyjuk meg és a többit körülötte lefejtjük. A hegeket. vagy 1:3:6. mint a nagy. Talaj-előkészítése.Magtermesztése Dugványtermesztése Talajigénye. A március végi vetésből május végére. növényápo­ lása. a kis há­ zilégy stb. a lomblevelek aljára rakhatják és rakják is petéiket. mind maghozásra a kisebb. és utána tavasszal a gumókkal a szántó­ földre kerülnek. Sem bur­ gonyaszedők. Tápanyag­ igényével kapcsolatban azonban meg kell jegyeznünk. a palánták kiültetésének módja.

hogy a magszárba indult gumók kirothadása másodlagos fertőzés következménye. prizmázás előtt a gumókat kosarakba rakva mártsuk meg. Eltérő egyedeket találhatunk levélállásban. 50—60 cmnél nem magasabb prizmákba öntögetve megszikkasztjuk és utána prizmázzuk (lásd sárgarépa). Természetesen a dugványokat ugyanúgy át kell tisztítani. ha találunk ilyen töveket. majd a levet jól lecsurgatva. Szelekció. és hamarabb rothad. mert a zeller sokkal érzékenyebb. 146 . Tinox stb.A Kertészeti Egyetem Növényvédelmi Tanszékével együttesen végzett vizsgálataink egybehangzóan igazolják. de ajánlatos a gyö­ kérzet visszakurtítása is. azt is ki kell dobni. de lehetséges. valamint levélszínben. Felmagzás első évben nálunk még nem fordult elő. Ennek elkerülésére ajánlatos a szívlevelek körül a lomblevelek hegének alapos levakargatása. mint a többi gyökgumós. A válogatást és tisztítást nagyon gondosan végezzük és lehetőleg ne dobáljuk a gumókat. Az EM—11-es kombájnnal is szedhetjük a dugványokat.) és gombaölő (réz­ tartalmú) szer oldatában. Ezeket természetesen ki kell szedni. vagy a kora tavaszi első rajzáskor — április közepétől kezdődően —. lerakott petékből kifejlődött lár­ vák fúrják be magukat a gumóba és okozzák a gumók rothadását. mint ahogy azt az elő­ zőekben leírtuk. illetve magasságra állításával a kés­ dobok is megfelelő magasságban tépik le a lombot. Nem szükséges. A gép nyűvőrendszerű. vágott vagy kiszakadt szívlevelű gumókat és azokat is. majd a gumóknak sártól és szenynyeződéstől való megtisztítása. és legalább egy percig hagyjuk is benne az elő­ zőleg elkészített rovarölő (Wofatox. A szedő­ szerkezet megfelelő mélységre. Ki­ szedjük a repedt. A fel­ szedett dugványokat tárolás előtt már tisztításkor osztályozzuk. amelyeknek lombja eléggé tömör és nem fekszik el a földön. A gumók vagy már az ősz folyamán befertőződtek a kártevők által a levelek tövébe rakott petékkel. tömöttségben és nagyságban. sérült. Mindenesetre. minden sérülésre. amelyek alakra nem megfelelőek. Még a dugványok kiszedése előtt szelektáljuk a növény lombját. ezért csak azokat a fajtákat szedhetjük vele. Mindezek elvégzése után.

Ajánlatos ezért. Eddigi tapasztalataink szerint a +1 °C és a 97—98% relatív páratartalom éppen úgy megfelel a dugványok tárolására is. Magtermő év Talajigény. hogy homokos vályog. melegebb fekvésű. de tárolhatjuk a legkor­ szerűbb módon. lazább. Természe­ tesen tárolhatjuk pincében homok között. 147 . hogy a dugványok kiültetését géppel zavartalanul végezhessük. Az ősszel mélyszántott talajt úgy munkáljuk el. import­ ból fedezünk. A vetésforgóba lehetőleg az istállótrágyázás utáni első évben te­ gyük. Exportunk nincs. mint ahogy azt a sárgarépánál leírtuk. KzO 100—120 kg/ha őszi mélyszántás előtt. P205 180—250 kg/ha őszi mélyszántás előtt. az évi dugványszükséglet 100 q-nál nem lagyobb. Ajánlott műtrágyamennyiségek hatóanyagban: N 60— 70 kg/ha fejtrágyaként. A jövő útja azonban a dugványok tárolása eseté­ ben is a hűtőtároló. mint az előző évben. ellentétben az áruzeller hűtőtárolásával. Ennek a menynyiségnek prizmában való tárolása még nem okozhatott túl nagy gondot. hogy a zellernek magas szaporodási hánya­ dosa van. Te­ rületünk morzsalékos. mint az áruzellerére. sőt egyes években egyes fajták iránti igényt. hűtőtárolóban is. Talaj-előkészítés. a hazai vetőmagszükséglet kicsi (évek óta 9 q körül van). Meg kell jegyeznünk.Dugványok átteleltetése. szélmentesebb talajt kíván. amelyek vetőmag-szaporításával nem foglalkozunk. Többnyire szabadföldi prizmákban vé­ gezzük ugyanúgy. hogy kiültetés után hogyan viselkedik a hűtőtárolóból kihozott dugvány. Több éves vizsgálat és megfigyelés szükséges azonban ahhoz.vagy jó minőségű barna homoktalajt válasszunk ki a dugványainknak. Az utóbbira vonatkozóan azon­ ban még kevés vizsgálattal rendelkezünk. Magtermő évben a zeller könnyebb. sima felszínű legyen.

Arra ügyeljünk. késői kiültetésnél kerülhet sor. akkor beöntözésre nincs szükség. Erre csak száraz tavasz esetén. de a hajtások még nem bújtak ki a földből. amíg a talajban ele­ gendő nedvesség van —. meg­ felelő közökben levert karókhoz erősítve dróthuzalt kihúzni. mert ugyan­ arról a területről dupla mennyiségű magot nyerünk. amikor a dugványok gyökeresedése megindult. Kapálás után végezzük el a vegyszeres gyomirtást. A be­ fektetés mind munkaerőben. a sörnyitók által hasított barázdába könnyen berakhatók. így a két huzal között a maghozók állva maradnak. Termelőüzemekben ma már kézzel nem végezzük. tökéletesen megoldható a zellermaghozók ültetése is. hogy a sorok a széli­ rányba fussanak. Ilyen esetben pedig a mag jó része kipereg. Vegyszeres gyomirtását legcélszerűbb a dugványok kiültetése után. kiültetni. és a tömörítőkerekek munkája is megfelelő lesz. mert bármely palántázógéppel (TP—4. amelyről a tárcsákat leszedtük. elveszik. sorközlazítást végezzünk. sorközkapálás után elvégezni. a növények mindkét oldalára. mind anyagban megtérül. Ajánlatos művelőutakat hagyni a növényápolási munkák elvégzé­ sére. Kiültetés után a sorokat felcsirkézzük. A gumók a jól előkészített talajba. A tőtávolság 30—40 cm. 148 . UPK—6). ahogy a dugványok megeredtek. Nagyon lényeges a maghozók ültetésénél. amíg azt a magszárak kitördelése nélkül tehetjük. Legcélszerűbb a sorok végén. Ajánlatos a maghozó felkötözése. hogy a gumók 1—2 cm-rel a föld felszíne alá ke­ rüljenek. Kiültetés után. és így természetesen a felszín alá kerül a szívlevelek jó része is. Növényápolás. A huzalozást addig végezzük el. amellyel az ültetéssel járó taposásokat is fellazíthatjuk.Kiültetés. A művelendő sávok és a művelő utak szélességét a rendelkezésre álló erőgép és a permetezőgép munkaszélessége dönti el. A kiültetési sortávolság 50—60 cm. hogy az addig prizmában volt gyenge szívleveleket védjük a napsütéstől. vagyis a kiszáradás­ tól. Ha sikerül a dugványokat idejében — március első felében. mert egy vihar vagy erős zápor — hasonlóan a gabonához — földre fektetheti az egész táblát. ame­ lyet a palántázógépen ülő dolgozók általában be is tudnak tartani.

Aratás. Aján­ latos karót szúrni közbül. 350— 520 1 vízben oldva. szokványmagtermesztésnél pe­ dig 600 m. amikor a magszárakon levő magvak felénél tapasz talhatjuk az érés jeleit.5—5. augusztus eleje. Ha a gyomirtás valamilyen oknál fogva nem sikerül. A—1114 3. Két különböző fajtájú maghozó tábla között elit és I. fokú szaporításnál 1000 m. A sarlóval vagy met­ szőollóval levágott magszárakat kis kévék­ be kötjük és utóérle­ lésre a táblán nyolcasával-tízesével összeállítgatjuk. Izolációs távolság. amíg a földből kihajtott maghozók elérik a 8—10 cm-es ma­ gasságot. A zel­ lermag egyenlőtlenül érik.2 kg/ha vagy Afalon 2. Az érés ideje általában július vége. csapadékos Zellermaghozó tő (Fotó: Hanzséros P.) 149 .3—3. hogy a magvak szürkésbarna színűek lesznek és eny­ he morzsolásra kipe­ regnek. akkor várjuk meg. hogy a szél fel ne borogassa az összekö­ tött kupacokat. HŰVÖS. Az érés jele. és akkor ismételjük meg az alsó határnál megjelölt menynyiséggel. Az aratást akkor kell kezdeni.Ajánlott szerek: Merkazin. amelyet 5—600 1 vízben oldunk.0 kg/ha. majd spárgá­ val körbekötjük.

Cséplését kombájnnal végezzük.) nyarakon hordjuk be a kévéket szellős. a szántóföldön óhatatlanul elpergő magot a ponyván felfoghatjuk. Magtisztítás. Ezért ügyeljünk nem­ csak a maghozó tábla. mert a magvak aprók és hasonló nagyságú gyommagvak szinte kiszedhetetlenek belőle. mert a vetőmagvak értékét a gyommagvak nagyon le­ ronthatják. illetve a kombájn tiszta­ ságára is. ahol letere­ getett ponyvákon két-két kévét egymásnak támasztva sorokban és sorok között utakat hagyva utóérleljük a magvakat. Az átlagtermés 6—8 q/ha-onként. fedett szín alá. Ez a mennyiség néha a termés 25—30%-a lehet. hanem a cséplőgép.Zellermaghozó tábla (Fotó: Hanzséros P. mert a magvak nagyon könnyen peregnek. Ha lassabb is az utóérés. 150 . Az aratás csakis a kora reggeli órákban végezhető és a cséplőgép­ hez csak ponyvával bélelt pótkocsival hordjuk a kévéket. Jól beállott és időben learatott tábláról 10—12 q/ha magot is kaphatunk. Nehéz.

Talajjal szembeni igénye hasonló a gumószelleréhez. későbbi ültetéseknél a tenyészterület mindig növekszik. A vetéshez szükséges hőmérséklet 18 °C. 60— 70 cm nagyságú levélnyeleit a tenyészidő végén megfelelő eljárással halványítani kell. de ne ké­ 151 . A halványított levélnyeleket nyersen. gyökerei elágazók. Általában 9—10 hetes palántanevelési idővel számoljunk.Halványítózeller Mind nálunk. és így július közepétől szedhető. Vannak fajták. Vetését február közepén kezdhetjük. ugyancsak rövid az el­ tarthatósága is. Szabadföldi tenyészideje viszonylag rövid. fóliával letakarni a kiszáradás ellen. Magas a mészigénye is. azért a talajvizsgálatnak meg­ felelően a talaj mészhiányát pótolni kell. Ezzel szemben a nyugat-európai országokban és Amerikában csak ezt a zellert termelik. szemben a gumószeller káliigényével. majd szabadföldön 40 X 30 cm-es tenyészterület szükséges. Főbb európai termelő országok Belgium. zártan hoz­ zák levélnyeleiket és halványak maradnak. Vagyis laza szerkezetű. de hajtatni lehet üvegházban és fólia alatt. de a halványítózeller nem hoz gumót. 30 x 30. A vetést tanácsos papírral. szerves anyagban gazdag talajt kíván. Szabadföldi fő szedési ideje októberben kezdődik. Lombját nem lehet megkülönböztetni a nagy lombú gumószelle­ rétől. Franciaország és Olasz­ ország.és tőtávolság 20 x 20 cm. Tápanyagigényé­ nél azonban a nitrogénen van a hangsúly. Ha melegágyban neveljük elő a pa­ lántákat. és a palántákat április kö­ zepén ki lehet tenni szabadföldbe. mint a retket. különböző salátának vagy párolva készítik el. Normális szabadföldi termesztésnél az első fejtrágyázást augusz­ tus elején. A szedé­ sét meg lehet nyújtani gördülős üvegházak áthelyezésével szabad­ földön is. Korai hajtatásnál üvegházakban a sor. Ezt az időt előcsíráztatott mag­ gal 8—9 hétre csökkenthetjük. amelyek csokrosan. Természe­ tesen a szedést fagyokig elhúzhatjuk. mind a közép-európai országokban a halványító­ zellert alig ismerik. Célszerű szaporítóládákba vetni és a kikelt növényeket üvegházba pikírozni. a másodikat pedig szeptember közepén adjuk. akkor szeptember közepétől tervezett szedéshez április kö­ zepén vessük és június közepén ültessük szabadföldbe.

és a halványításkor két oldalról rá­ húzzuk a tövekre a földet. majd a levélszélek száradni kezdenek. Először 10—15 cm-re húzzuk fel a földet a tövekhez. Az első kettő takarás nélkül is halvány lesz. amikor a levélnyelek elérték az 1. illetve a töltögetésnek egyszerű módja az. az Extra langer Goldgelber és az Englischer weisser. hogy a levélnyelek a levelekkel együtt csokorszerűen. hogy szalmával vagy más takaróanyaggal takarjuk le. meleg időjárásnál előfordul. Szedéskor azoknak a fajtáknak. a talaj kiszáradása után észleljük. Ezt követően lép fel mint másodlagos fertőzés egy baktériumos rothadás. összefüggően együtt maradjanak. mint a szedés kezdete előtt egy hónappal. Van­ nak azonban fajták. Ismertebb fajták: Golden selfblaching. házikertekben halvá­ nyíthatjuk úgy. az utolsót pedig a levél­ nyelek teljes magasságáig végezzük el. amikor a zellert már eleve baráz­ dákba vagy árkokba ültetjük. A gyökereket a felszedett tövekről úgy vágjuk le. Alfalfa mosaic vírus. a szabadföldi tövek sú­ lya letisztítva pedig 6—900 g között piacképes. 5—6 héttel a szedés előtt a levélnyelüket be kell takarni földdel. zártan fej­ lődnek és halványak maradnak.) A Cucumber mo­ saic és az Alfalfa mosaic vírus kárképére az jellemző. Öntözésről minden­ képpen gondoskodni kell. Egy tő súlya hajtatásban legalább 500 g. Szedésüknél ügyeljünk arra. amelyeket halványítani kell. Szá­ raz. Celery mosaic vírus. ha az öntözést elhanyagolják. (Kórokozók: Cucumber mosaic vírus. Általában. A növény növekedé­ 152 . Kisebb területen. Halványíthatjuk felszedve és homokba rakva pincében is. míg a harmadik fajtát földdel takarni kell. hogy a levélnyelek meg ne sérüljenek. A második töltögetést 20—30 cm-re. A zeller betegségei A zeller vírusos mozaikfoltossága. Ezt a töltögetést 3 alkalommal végezzük. amelyeknél a levélnyelek szorosan.sőbb. hogy a levele­ ken sárgászöld mozaikfoltok figyelhetők meg. hogy a szívlevelek feketére színeződnek. Vegyszeres gyomirtása teljesen megegyezik a gumószellerével.5—2 cm vastag­ ságot. Fólia zacskóba csomagolva magakadályozhatjuk a gyors hervadást. A halványításnak.

[Kórokozók: Septoria apii (Bri./(a nagy levélfoltosságot okozza). A zeller szeptóriás levélfoltossága. 153 . A vírus nem perzisztens.sében visszamarad. A folt szegélye határozott barna színű. A levélen nagy. botritiszes rothadása: megegyezik a sárgarépa hasonló nevű beteg­ ségeivel és védekezésével. s benne elszórtan. Mindhárom vírus mechanikailag átvihe­ tő. A levéltetvek elleni védekezés. Védekezés. emi­ att nagy a lombveszteség és a gumósúlycsökkenés. A levél nagy része elszárad. [Kórokozó: Parsnip mottle vírus (lásd: a pasztinák vírusos tarka törpülése). az idősebb levele­ ken pedig sárga. A zeller vírusos tarka törpülése. A zeller­ táblák környékéről a vad ernyős virágzatú A zeller szklerotíniás rothadása (Fotó: dr. A foltok egyneműek. Legfontosabb ter­ jesztői a levéltetvek. kerek foltok mutatkoznak.] A zeller vírusos vöröslevelüsége (lásd: a sárgarépa vírusos vöröslevelűsége). piknídiumok jelennek meg. kerek vagy kissé ovális foltok láthatók. A levélen apró.) Chest. A zeller pektobaktériumos lágyrothadása.) növények eltávolítása. 1 mm-t meg nem haladó. 3—10 mm átmérőjű. kerek vagy kissé ovális foltok láthatók. Septoria apiigraveolentis Dorogén (a kis levélfoltosságot okozza). Glits M. A folt közepe ki­ szürkül.] A betegség hazánkban általánosan elterjedt. A Celery mosaic vírus jellegzetes kórképe a levelek érkivilágosodása. piknídiumok talál­ hatók. apró fekete pontok. et Cav. szklerotiniás rothadása. A foltokban és azokon kívül is apró fekete pontok. A levelek elsárgulnak. barna színűek.

Falisan stb. Cobox stb. A zeller fómás gumóvarasodása. ' Védekezés. A beteg növényrészekről is piknokonídi­ umok juthatnak a növényekre. Fontos a legalább 3—4 éves vetésforgó betartása. a maghozó száron és az ernyővirágzatpn is előfordulnak. A lombvédelem céljából a növényeket elő­ ször 2—3 lombleveles korban. majd kiültetés után legalább 2—3 al­ kalommal 10—14 naponként 0.) A betegség a tárolóban a gumók rothadását okozza. A tünetek a levélnyeleken.) kell permetezni. A levelek elsárgulnak. apii graveolentis hőoptimuma 20—25 °C. A kórokozó a beteg növényrészeken is áttelelhet. A gumó felületén bárhol először apró. apii kórokozóé kissé magasabb. bőséges csapadék is szükséges. a S. majd micéliuma a sejt közötti járatokban helyezkedik el. A kórokozó 9—28 °C között fejlődik. fertőz. Ered­ ményesen lehet védekezni a TMTD-tartalmú porcsávázószerrel 5 g/magkg mennyiségben. A kórokozók tehát a magasabb hőmér­ sékletet kedvelik.7 %-os (a szokásosnál nagyobb tö­ ménységű) rézoxiklorid-tartalmú szerekkel (Vitigran. hogy a foltok kialakulása nélkül. Cupratív. s így fertőzik meg az ernyős virágzatban levő magvakat is. újabb fertőzéseket hoznak létre. de soha 154 . (Kórokozó: Phomaapiicola Kleb. A piknokonídiumok csak 1—2 évig fertőzőképesek. A S. mind a levél fonákán kialakulnak.Gyakori. csoportosan piknídiumok figyelhetők meg. Vetőmagcsávázás 0. Hazánkban el­ terjedt. nedves csávázószerekkel (Ceresan Univ. a gumó húsába csak 3—5 mm-re húzódó vörös­ barna foltok láthatók. és a kiszabaduló piknokonídiumok a vegetációs időben vízcseppekkel továbbjutva. A piknídiumok később mind a levél színén. A csíranövényeket a magon levő piknídiumból kiszabaduló pikno­ konídiumok fertőzik meg. amelybe apró. később egyre nagyobbodó egynemű sekély.. Emellett azonban a gyakori. Az első tünetek a fertőzést követő 9—12 nap múlva jelennek meg. fekete piknídiumok van­ nak beágyazva.1 %-os (a szokásos töménység fele) higany tartalmú. Később a foltok vizenyőssé válnak.) 10 percig vagy higanytartalmú porcsávázószerrel 5 g/magkg mennyiségben. a fő fertőzési forrás azonban a vetőmag. A kórokozó a növényekbe az epider­ miszen és légzőnyílásokon keresztül egyaránt behatol.

A nyár folyamán a növények tü­ netmentesek. fekete piknídiumok jelennek meg. A gumók felszedésekor és a tárolóba helyezésekor a tünetek alig. Szabadföldön. az ép bőr­ szöveten vagy seben keresztül jut. és ha a kiültetés után az időjárás hűvös. A kórokozó legfontosabb fertőzési forrásai a talajba ke­ rülő növénymaradvá­ nyok. hosszan tartó tárolás esetén 155 . hideg talajba ültetik ki. a július ele­ jén kiültetett növények 3. amely a legkedvezőbb a gomba növekedésére. Később a foltok enyhén bemélyednek. A később kiültetett növények pedig egészségesek maradtak. Az első tünetek csak néhány heti tárolás után jelentkeznek. A fol­ tok felületén csak kissé beágyazva apró. ha a palántákat fertőzött.) több évig is életké­ pes.4%-os megbetegedést mutattak. hőoptimuma azonban 16—18 °C. A kórokozó hőigénye csekély.nem bűzösek. nedves. A fertőzési veszély a palánták kiültetése után a legna­ gyobb. hogy a május elején kiültetett növények 77 %-os. ahol a gomba A zeller fómás gumóvarasoddsa (Fotó: dr. Glits M. hosszanti és keresztirá­ nyú. A nedves körülmények közötti. száraz körülmények között a beteg gumó varasodik. sekély repedések keletkeznek. A vetőmagnak mint fertőzési forrásnak gyakorlatilag nincs je­ lentősége. csapadékos. vagy nem látszanak. és tárolás során a rothadás fokozódik. A kórokozó a zsenge gumóba vagy a levélnyél tövébe már a nyár elején. A gomba ugyan — 5 és 30 °C között növekszik. Kísérletek bizo­ nyítják. piknídiumképzésére és a konídiumok csí­ rázására.

bennük sötét színű ürülékszemcsék találh. ha az időjárás hűvös. A tárolóban még az alacsony tárolási hő­ mérsékleten is aránylag jól fejlődik a gomba. Védekezés.) is. Az ellenük való védekezés teljesen megegyezik az ott leírtakkal. hideg talajokon zellertnetermesszünk. hogy a palánták korán — májusban — ne kerüljenek kiültetésre. a petrezselyem-levéltetű és a kékfoltos takácsatka. Legalább a 4 éves vetésforgót tartsuk be. Az ott tárgyaltak közül a zelleren megta­ lálhatók: a gyökérgubacs-fonálféreg. Védekezés. a szárfonálféreg. a sávosnyakú cincér. 'Sk. A zeller állati kártevői A zeller állati kártevői jelentős részben azonosak a sárgarépa és a petrezselyem kártevőivel.számottevő kiesés lesz. Még nem kidolgozott. hogy a zellerlevélkék lemezei foltszerűen aknázottak lesznek. A mély fek­ vésű. hogy a gyökgumósoknál engedélyezett fel­ szívódó rovarölő szerek kielégítő védelmet nyújtanak ellene. nedves. A zeller rizoktóniás betegségei: megegyeznek a sárgarépa hasonló nevű betegségeivel és védekezésével. Az említetteken kívül szórványosan előfordulhat a zelleren a zel­ lerlégy (Philophylla heraclei L. A folt melletti részben kezdeti já­ ratszerű akna ismerhető fel. de életmódja és károsítási mód­ ja alapján feltételezhető. a köménymoly. 156 . Az aknák áttetszőek. a bivalykabóca. A legfontosabb. az ott károsító nyüvek kíséretében. Kártétele felismerhető arról. egyes vándorló fondlféregfajok. Szabadföldön és a tárolóban a vegyi védekezés eredménytelen. csapadékos. ahonnan a nyű a károsítását. táplálko­ zását megkezdte.

vidékenként változó. a répa pedig étkezési célokra alkalmas. kellő tápanyagtartalmú. Külföldön na- 157 .Cékla A céklasalátát egész évben fogyasztjuk. El­ készítési módja országonként. A gyökérzöldségek közül a zeller mellett a cékla kívánja a legtöbb tápanyagot. Hozama fajtától függően 200—300 q/ha. Gazdasági jelentősége Lombja takarmánynak. hu­ muszos vályogtalajokat szereti. Közepes hőigényű növény. A melegfekvésű. Elegendő talajnedvességet kíván. mélyrétegű. A hengeres típusok általában 25—30%-kal többet terem­ nek.

08 mg C-vitamin 8.Céklatermesztő körzetek járási bontásban.0 mg 30. főzeléknek.0 mg 258. levesnek. Szezonja általában késő ősztől kora tavaszig tart. sütve stb.89% 100.05 mg B2-vitamin 0.00 mg P-vitamin 100—150 mg Ásványianyag-tartalma: Kálium Nátrium Kalcium Magnézium Vas Foszfor Egyéb bázis 0. is fogyaszt­ ják.0 mg 1. nálunk csak salátát készítenek belőle.2 mg 11.4 mg 0. Az első fejessaláta megjelenésével jelentő­ sége csökken. 1974-ben gyobb jelentősége van.4 mg .5 mg 15. Vitamintartalma (mg 100 g-ban) Bj-vitamin 0.

Az egyiptomiak. Ebből a vad növényből időszámításunk előtt a IV. a görögök és a rómaiak is ismerték a béta répát. elterjedése A cékla ősének tartott vadalak a Béta vulgaris var. fő elő­ fordulási helye a Földközi-tenger környéke. a répatestet és levélrózsáját.Származása. míg a takarmány. amíg a fajtára jellemző formát el nem éri. illetve a magszárát. században vörös. A takarmány. században fogyasztották.és cukorrépa szántóföldi termesztése csak a XVI. II.és a betanintartalma. az íz megjaví­ tására nem volt szükség. maritima. A cukorrépa is jelentős mennyiséget tar­ talmaz ezekből az anyagokból. Az első évben fejleszti ki gyökerét. Morfológiai szempontból a cukorrépa áll legközelebb a vad alak­ hoz. A répákat rendszeresen csak az i. A vadrépának magas a saponin.és a céklarépa répatestének kialakulásában a gyökér szerepe lényegesen vagy teljesen lecsökken. a gyökérnek is van szerepe.. Kezdetben az első lomblevél megjelenéséig a gyökér lassan fejlő­ dik és később a tartalék tápanyagok felhalmozódásával fokozato­ san vastagodik addig. és III. Növénytani jellemzése Kétéves növény. sárga és fehér vál­ tozatot ír le. század óta ismertek. amelyek­ től kellemetlen. és a XX. Hazánkban Lippai a XVII. a második évben pedig a virág-. amelynek a levelét használták fel zöldségként. A takarmányrépában és az emberi táp­ lálkozásra kinemesített répákban viszont a saponin és a betanin már csak elenyésző mennyiségben található. században keletkezett a Földközi­ tenger nyugati vidékén az első mángoldszerű kultúrforma. a hosszú fajtáknál azonban hasonlóan a takarmányrépákhoz. s már megkülönböztettek a mángold mellett egy vörös és egy fehér változatot. sz. és V. 159 . illetve a XVIII. keserű ízű. században kezdődik. A cékla répatestének kialakításában a gömbölyű fajtáknál kizá­ rólag a szik alatti szárrész (hipokotil) vesz részt. A modern étke­ zési céklarépafajták pedig csak a XIX. mert a szelekciónál és a nemesítés­ nél a nagyobb cukortartalom volt az elsődleges cél.

addig a céklánál a vastagodást ugyan a primer kambium vezeti be. A háncsszövet sejtjeiben antocián található. Az oldalgyökerek egymással átellenben a karó­ gyökér két oldalán helyezkednek el. Megfelelő növekedési feltételek mellett a cékla az első évben ve­ getatív szerveit fejleszti ki. h=háncsnyaláb. k—elsődleges kéreg. B: „normális” má­ rű külső részén keletkező sodlagos vastagodás. de mégis egy pericik­ lusból keletkező második kambium. majd az így A cékla répatestének kialakulása. k=kam­ biumgyűrű. ny= a kambiumgyűrük stb. vázlatosan képződött szekunder gyű­ A: fiatal gyökér elsődleges szövetekkel. míg a sárga és narancsszínű pigmentek flavocianint tartalmaznak. s csak másodsorban újabb szö­ vetek keletkezése. köztük a raktározó mat többször ismétlődik. Ez a folya­ által lefűzött faháncs-edénynyalábok. illetve fehérgyűrűség részben fajtatulajdonság.és háncsgyűrűből álló gyűrűrendszer alakul ki. A lila színű pigmen­ tek nitrogént tartalmazó antocianint. A céklánál jellegzetes a gyűrűképződés. A cékla karógyökere — kijutva a répatestből — 1—2 m mélysé­ gig is lehatolhat a talajba. de előidézheti a ked­ vezőtlen talaj vagy a nem megfelelő tápanyagellátás. A világos-. míg 160 . vagy a sárgaré­ pánál a vastagodás egy kambium tevékenységén alapszik.A vastagodást elsősorban a meglevő szövetek növe­ kedése okozza. parenchimaszövetek (pa) (Terpó. Az oldalgyökerek kiterjedése pedig a 40— 60 cm-t is elééri. C—D: új kambiumgyűrük keletkezése. vagyis a répatestet és a levélrózsát. folytatja. harmadik kambiumgyűrű f=fanyaláb. Ezek a színanyagok okozzák a cékla halványabb és sötétebb színének váltakozását. Míg a reteknél. egy-egy fa. 1965 nyomán) amelynek eredményeként egy koncentrikusan elhelyezkedő. mf=másodlagos fatest.

Az elágazás erőssége is változó. Virágai hím­ nősek és idegenbeporzók. esetleg feljebb elágazik. mint a bibe. ha a csírázásnak indult magot hosszabb időn át 0±5 °C hőmérsék­ let éri. Termése gomolyból álló csalmatok. fekete mag van. Chroboczek megállapításai szerint 100%-os felmagzást érhetünk el az egyéves céklánál. és a fejlődéstől függően már tőben vagy az alsó harmadban. A gomoly ezermagsúlya 13-22 g. Csírázóképességét 3—4 évig tartja meg. amelyek tőrózsát alkotnak. Előidézheti a felmagzást a hosszan tartó szárazság utáni esőzés is. illetve a gomolyok sorokban helyezkednek el a virágszá­ rakon. vagy ha a fiatal növénykék fagyot kapnak. de változat­ lanul egyforma hőmérsékleten tartjuk. néha 5 apró. Virágszára lágy szár és 80—100 cm-es magasságúra nő. Csírázása 6—7 nap. Levélzete. Azonfelül vissza lehet szorítani a céklát a vegetatív állapotba úgy.a második évben magszárat fejleszt és magot hoz. Szerkezetére az ötös szám jellemző. A pollen előbb érik be. A szög­ letes szár csupasz. hogy ennél magasabb. Virágzata gomolyos fürt. Levelei csupaszak. tehát átlép a gene­ ratív szakaszba. Egy gomolyban 2—3. pl. ha a növényeket tartósan 10—15 °C hőmérsékleten tartjuk. Rendellenes behatásokra a cékla még az első évben felmagzik. a máso­ dik évben a magszáron szár­ leveleket hoz. Az első évben tőleveleket fejleszt. A virágok. fényesek és színük fajtától függően a világos­ zöldtől egészen a sötétvöröA cékla virágszerkezete 161 .

de az időszakonként jelentkező vízhiányt sem sínyli meg komolyabban. akárcsak a cukorrépának. Elegendő talajnedvességet kíván. foglalkoz­ nak a termelt fajták fenntartásával is. A levél színe és a gumó színe között nincs határo­ zott összefüggés. A szár felső részén levő levelek alakjukban hasonlóak a tőlevelekhez. Nappalközömbös nö­ vény. illetve szelekcióval a fajták minőségét nemcsak fenn­ tartani. Biológiai igénye Fényigénye. vala­ mint a fajták fenntartó és javító nemesítésére szorítkozik. Gyengébb fényviszonyok között is fejlődik. Szigorú és következetes faj­ tafenntartással. tojásdaCéklamag (Fotó: Kováts Z. A tőlevelek. Vízigénye.-né) dok. rövid nyelűek vagy ülők és az alapjuknál a szélek hullámosak.sig váltakozik. A vi­ lágos levelű céklának lehet sötétvörös gumó­ ja. Hőigénye. Hazai céklanemesítésünk is a külföldi fajták honosítására. A sárgarépához hasonlóan elsősorban a csírázás és a kezdeti fejlődés időszakában kíván elegendő nedvességet. 1967). amelyekben céklát termelnek. vala­ mint az alsó szárleve­ lek nyelesek. vagyis fokozni is lehet. A nemesítés helyzete Azokban az országokban. de cukortartalma csökken. de hegye­ sek. A csírázás 8 °C fölött indul meg. Ezen mun­ 162 . Markov—Haev szerint a fejlődési hőoptimuma 19 ±7 °C. tompák és alak­ jukban a levélnyélnél összehúzottak vagy szív alakúak. de javítani. Transzspirációs hányadosa 300—400 (Somos. Közepes hőigényű növény.

sötétbordó vagy lila színű húsra vonatkoznak — fontos tényező a forma.ka során megvan a lehetőség a céklapopulációból olyan típusok. Az eddigi konzerv­ ipari tapasztalatok azt bizonyítják. Ezeknek tenyészideje viszont nem hoszszabb. mint a gömbölyű fajtáké. amely nyüvőgépi szedésre alkalmas. A hosszabb te­ nyészidejű. hengeres fajták. A minőségi mutatók mellett — amelyek az egyöntetű. illetve lila színű fajtákat lehet megtalálni. illetve egyedek kiemelésére. A répák gépi tisztításánál és feldolgozhatóságánál a henger alak előnyös. a Formanova fajta aránylag gyenge lombbal rendelkezik. Tenyészidő alapján ma már nem szükséges a csoportosítás. illetveacékla alakja is. míg a hosszú fajták közül a hengeres alakú. fehérgyűrűmentes. Minél szabályosabb a henger alak. Nálunk csak a vörös. sárga és vörös színűeket ismerünk. mert a termelt fajták tenyészideje többé-kevésbé azonos. 163 . ezek sze­ rint megkülönböztetünk lapos. annál kevesebb a hulla­ dék. A céklafajták értékelése A céklarépákat alakjuk szerint három típusba sorolhatjuk. Ennek megfelelően kerültek kinemesítésre az utóbbi években pl. Lombhosszúság szerint hosszú. hogy a salátának feldolgozott gömbölyű cékla hulladéka 5—10%. akár kockázzák a céklát. amelyek egyes igényeknek fokozottab­ ban felelnek meg. mivel egyre inkább a feldolgozó ipar számára termelünk. a hosszú. A nemesítő munka célját napjainkban a konzervipar igénye hatá­ rozza meg. Az ebből kihasadó. középhosszú és rövid lombú faj­ ták vannak. hosszú. Színük szerint fehér. gömbölyű és hosszú típusokat. hegyes fajták csaknem mindenütt kiszorultak a termelésből. mint a régi fajták. elütő. a henger alakúé 4% körül van. erősebb lombú típus a Bíborhenger. Pl. akár szeletelik. tompa vé­ gűek elterjedőben vannak.

mint a Detroité. kissé nagyobb. egyébként színben. formában hasonló. zöldespiros. Közepes hozamú. Gyökere finom. New Globe és Boltardy fajták pedig a Rote Kugel holland származékai. fehérgyűrűsségre kissé hajlamos.) Bíborgömb Lombja erősebb. Nemcsak mint fajta. Színe szép lie lásvörös. A répa szabályos gömb.Termesztett fajták Detroit Levele hosszúkás. Közepes termésho­ zamú. A répa gömbölyű vagy kissé szögletes formájú. Detroit fajta (Fotó: Tuza S. finom lombú. nye­ le pirosas. 164 . hanem mint típus is elterjedt. színe kissé sötétebb a Detroiténál. jó minőségű fajta. fehérgyűrűsségre való hajlama azonban hasonló. Az öszszes fajta közül a leg­ kisebb lombbal rendel­ kezik. jó minőségű. Gyökere finom. Syn.: Rote Kugel — lénye­ gében a Detroit fajta német neve.

Termőképessége közepes. Színe kárminvörös. Gyökere közepes. hanem a répa testből egyen­ letesen megvastagodva folytatódik. a fehérgyűrűsödésre igen hajlamos. szép piros színű fajta. el­ durvul. piros ár­ nyalattal. Jó minőségű. levélzete sötétpiros. a levél erezete vörös A répa nagy. húsa teljesen piros. A répa gömbölyű. Gyökere erős. 165 . erős. Színe sötétzöld. Egyiptomi lapos Lombja nagy.) Bordó Lombja középerős fejlődésű. Ha kissé túlfejlődik. gyakran nem fűződik be. gyűrű nélküli.Bíborgömb fajta ( Fotó: Tuza S. hosszúkás levélzettel. deformálódik. enyhén vagy erősen lapított. középmagas.

) Színe sötétvörös. az Obelisk. pirosas színeződéssel. Színe sötétvörös. Színe középzöld. gyenge. finomabb. illetve a Konzervideal. A répatest a közepén enyhén bekarcsúsodik. egyszínű. amelyet a Formanova típusból 166 . hasonlóan a vállhoz. illetve finomabb húsával különbözik. Formanova fajta (Fotó: Tuza S. csapottan megy át a gyökérbe. Hasonló fajták a Bíborhenger. tompa végű.A hazai fajtajegyzék­ ből törölték. a gyűrűk alig látszanak. amelyektől finomabb lombjával. Bíborhenger Lombja közepesen erős. jó minőségű fajta. A répa henger alakú. Színe középzöld sötétvörös-zöldes színező­ déssel. viszont a környező országokban még mindig termelik. enyhén csapott vállal. jobb fajták foglalták el a helyét. Gyökere finom. A vége. gyengébb répájával. A répa henger alakú. A termelés­ ben a finomabb. Konzervipari feldolgo­ zásra alakja miatt nem alkalmas. a gyűrűk alig vagy nem is látszanak. Formanova Lombja finom. Nagy hozamú. hosszú. Gyökere közepesen erős vagy finom. többnyire kissé hajlított.

és a cukorrépa. Nagy hozamú. egyszínű. A talaj típusa a minőségre és a ho­ 167 .szelekcióval állítottunk elő. jó vízgazdálkodású. és keskeny hegyben végződik. ahol a takarmány. Mindenütt megterem. megőrizve annak fi­ nom húsminőségét. Cylindra Lombja erősebb. meg­ felelő tápanyaggal rendelkező mély rétegű. 1972). mint akár a For­ manova vagy a Bíbor­ henger. Színe sötétvörös. A talajjal és a tápanyagokkal szembeni igénye hasonló a cukorrépá­ éhoz. a gyűrűk alig vagy egyáltalán nem látszanak. A gyökérzöldségek közül a zeller mellett a cékla kívánja a legtöbb tápanyagot. mint a Bíbor­ hengeré. tehát a humuszban gazdag. jó minőségű fajta. na­ gyobb. A répa testesebb és főleg zömökebb hen­ ger. humuszos vályogtalajok. Termesztéstechnológiája Talajigénye A céklatermesztés számára optimális talajok a meleg fekvésű. színe azonban hasonló. mély rétegű talajban (Tiborcz. A Formanova faj­ tától erősebb lombjá­ val és erőteljesebb ré­ pájával különbözik.

Semmi esetre se adjunk istál­ lótrágyát közvetlenül a cékla alá. amely istál­ lótrágyát és őszi mélyszántást kapott. cukortartal­ muk pedig kisebb lesz. szántás előtt. ha másodterménynek termesztjük. Ebben az esetben a műtrágyák mennyiségét az elővetemény be­ folyásolja.és vályogtalajokon is. K20 220—230 kg/ha. Pl. A cékla elsősorban káliigényes. még abban az esetben is. Homoktalajon gyenge hozamot ka­ punk és a minősége sem lesz kielégítő. Hasonló eredményre szá­ míthatunk a túl kötött agyag.és káliumtartalmú műtrágyákat ősszel. A pH-igénye kö­ zömbös vagy gyengén savanyú (6—7 pH). a másik felét pedig a második kapáláskor (kb. Céklát cékla után vagy takarmányrépa után ne tegyünk. A klórra nem érzékeny. A második év az optimális. vagy az öntözővízzel juttassukki. Túl sok nitrogénműtrágyát — főleg egy adagban — ne adjunk. mert a répák laza szövetűek lesznek. A céklát többnyire másodveteménynek vet­ jük. pillangósok után vetve elhagyhatjuk a nitrogénműtrágyát. különösen répaképzés alatt. P2Os 60—80 kg/ha. A foszfor. vagy legfeljebb indításnak 30—40 kg/ha ha­ 168 . kelés után egy hónappal) szórjuk ki. Vetésforgó Előveteménynek minden zöldségféle számításba jöhet. Tápanyagellátás Közepes tápanyag-ellátottságú talajon az alábbi műtrágyamennyi­ ségeket ajánljuk a betervezett hozamtól függően: 200 q/ha tervezett hozamra hatóanyag kg/ha N 60—80 kg/ha.zamra döntő jelentőségű. Lehető­ leg a 4—5 éves vetésforgót tartsuk be a kórokozók és kártevők el­ szaporodásának elkerülése végett. illetve dönti el. Felét vetés előtt. a nitrogéntartalmú műtrágyákat pedig lehetőleg két részletben ad­ juk.

tóanyagot adhatunk. Ezzel szemben rövid tenyészidejénél fog­ va — 100 nap körül — április közepétől július közepéig vethetjük. jó ízét meg akarjuk tartani. elhagyhatjuk. ezért április közepe előtt nem­ igen kerülhet sor a vetésre. Mészigénye közepes. A cékla magja egy­ öntetűen. Ha a répa finomságát. A monogerm drazsírozott. vagy pillírozott mag előnye. A hatóanyagarány 1:1:3. vetése Ősszel a talajt legalább 30 cm mélyen szántsuk. egyelnünk kell. amelyek cukor. hogy a vetőgépet beállíthatjuk a kívánt tő­ számra és az egyik legnagyobb munkaerő-szükségletet jelentő mű­ veletet. Vetését tehát a betervezett szedésnek megfelelően ütemezzük be. illetve az adandó foszfor és kálisó mennyi­ sége is. A sortávolság általában 32—42 cm között van. Talaj-előkészítése. az egyelést. A vetőgépek közül alkalmasak mindazok. hogy mekkora nagyságú céklát kívánunk ter­ meszteni. esetleg 1:1:4. Monogerm mag mel­ lett elegendő 7—8 kg vetőmag is. 169 .vagy takarmányrépa vetéséhez használatosak. mert a közvetlen meszezés a répa színét és ízét rontja. A vetőmag mennyisége a kívánt csíraszámtól függően változik. akkor ne hagyjuk túl nagyra nőni. Amennyiben gomolyokat vetünk. Ennek megfelelően a hektáronkénti vetőmagszükséglet 12—16 kg. Friss istállótrágya hatására rossz ízű. jól csak 8 °C fölött csírázik. Ugyancsak befolyásolja a nitrogénmennyisé­ get a tápanyag-egyensúly. amelyet lehetőleg ve­ gyünk figyelembe. figyelembe véve azt is. túlfejlett és deformált ré­ pák képződnek. Mészhiány esetén ne meszezzünk közvet­ lenül a cékla alá.

7 kg-ra lehet emelni. .3 kg/ha 7. mint a gyökérzöldségfélék. hogy a vegy­ szert kell a vízhez adni és nem fordítva! A kimért gyomirtó szereket géptípustól függően hektáronként 5—600 1 vízben oldva permetezzük ki.0%-os szervesanyag-tartalomnál: Kötött talajon 3.1 + 4. hogy a gépaljak csatlakozásánál ne legyenek túladagolások. így az ott felhasználható gyomirtó szerek sem alkalmasak a céklarépa gyom­ irtására.0—3. Szerves anyagban gazdag talajon a Pyramin mennyiségét hektá­ ronként 4. hanem a gyomirtó szerek iránti érzékeny­ sége is hasonló. Nagy gondot fordítsunk arra.0%-os szervesanyag-tartalomnál: 6. te­ hát nemcsak kultúrigénye.5—2.0—4.3 kg/ha 7. Eddig legjobban bevált módszer a Nata + Pyramin kombináció. Vegyszeres gyomirtása A cékla más családba tartozik. A Natánál ügyeljünk arra. akkor lehetőleg két talajlazítást.3 kg/ha.és takarmányrépával azonos fajhoz tartozik.0 %-os szervesanyag-tartalomnál: Középkötött talajon 2. amelyet a talaj típusától és szervesanyag-tartalmától függően a kö­ vetkezők szerint kell adagolni: Nata Pyramin Homokos vályogtalajon 1.8 + 4. A cukor.0+4. fajtától függően 12—15 cm-es tőtávolságra. illetve kapálást iktassunk be. Ha vegyszeres gyomirtást nem alkal­ mazunk. Szerkombinációhoz a komponenseket a helyszínen kell külön-külön kimérni és feloldani. mert az átfedéseknél rendszerint fitotoxikus károk keletkezhetnek. amelyet 2—4 lombleveles korban végezzünk el.Növényápolása Hagyományos vetés után az első és legfontosabb művelet az egyelés.

5. Ezért szükség esetén Treflánnal vagy Betanállal felülkezelést is alkalmazhatunk.és kétszikű gyomok ellen hatásos. Kéz­ zel is könnyű szedni.4 1 szert 3—400 1 vízben oldva hektáronként 1—2 lombleveles korban permetezzük ki az állományra.8 l/ha 250—300 1 vízben oldva. Annak ellenére. október. Treflánból 3. Megfelelő magasságra. mert hatását elveszti. június közepe. amely a cukorrépa szedésére megfelelő. A megengedett sérülési százalék határán belül szedi a gömbölyű és a henger alakú répákat egyaránt. A szedés gépesítésére min­ den szedőgép és kombájn alkalmas. Július elején vetett céklánál pedig július vége. Szedésnél nagyon kell vigyázni a sérülésre. Szedhetjük ásóval. 65—75 %-os vízkapacitás optimálisnak tekinthető (Bielka. egy. 1965). Száraz időjárásnál a kipermetezett gyomirtó szereket 1. 25 °C léghőmérséklet fölött a Bé­ táitól nem hatásos. répaszedő villával és répaszedő gépekkel. augusztus eleje. Ez a szakasz az áprilisi vetésű céklánál június eleje.A vegyszerkombinációt a cékla vetése után. hogy a cékla a száraz periódusokat jól bírja. az évelő gyomok ellen nem.5 cm mélyen kell bedolgozni a talajba. november elejéig szedjük ki. illetve mélységre beállított kiemelőszerkezet a lombtalanítást is elvégzi. ezért a fagyok beállta előtt — az időjárástól függően —. mert — főleg a nehezebb talajokon — a répák­ nak csaknem egyharmada kiáll a földből.0—1. A hozam erősen ingadozik. Bordó —. Ezenfelül megoldható a szedése az EM—11-es sárgaré­ pakombájnnal is. mert az esővíz bemossa. a magvak csírázá­ sának megindulásáig lehet kijuttatni. 200—300 q/ha termést is adhatnak. Szedése A cékla fagyérzékeny. A sérült répának főzésnél kifolyik a leve. a fő növekedési szakaszban adott öntözést meghálálja. Betanolos felülkezelést 2—6 lombleveles korban végezzünk. A jelenleg leginkább termelt gömbö­ lyű fajták — Detroit. csapadékos időjárásnál azonban nem szükséges. A Nata + Pyramin kombináció csak az egynyári. Bíborgömb. Az elkészített permetlevet 3 órán belül fel kell használni. a hengeres típusok általában 25—30%-kal többet hoz­ 171 .1— 6. Öntözés.

kupacban. Osztályozását a megadott szabvány szerint végezzük. és az esetleges lombmarad­ ványokat kézzel szedjük le. Tisztításkor tehát a géppel vagy kézzel. Tisztítása. ezáltal nagyobb a tőszám. 8 °C fölötti hőmérsékleten a prizmák­ ban vagy pincében erősen hajtani kezd. vagy kis mennyiségben polietilén zsákban és természetesen hűtőházban. tiszta. A hengeres típusú répák részben nagyobb testűek. A lomb mennyisége a hozamnak ál­ talában egyharmadát. de a felét is elérheti. sérülésmentes. vagy ha sérült. mint a sárga­ répa vagy a többi gyökérzöldség. a tároló légterének páratartalmával szemben hasonló kívánalmakat támaszt. de lombbal együtt felszedett répákról kézzel lecsavarjuk a lombot és megtisztítjuk az esetleges földmaradványoktól is. pincében. tárolásra még kevésbé. A céklánál is — mint minden tárolásra kerülő árunál — lényeges. részben pedig sűrűbb tőtávolságra vethetők. ennél magasabb hőmérsék­ 172 . Hűtőházi kísérle­ teink szerint a sárgarépa és a többi gyökérzöldség optimális tárolási hőfoka +1 °C volt. valamint 97 %-os RP mellett 6 hóna­ pon keresztül polietilén zsákban vagy KSH-ládákban egyaránt jól tárolt. Tárolása Tárolható prizmákban. manipulálása A lombbal együtt szedett répákat elsősorban a lombozattól kell megtisztítani. A tárolás hőmérsékletével. ládában hagyományos módon. hogy egészséges. akkor a seb­ felület bepárásodott legyen. Ezen a hőfokon. A kombájnnal szedett és lombtalanított répát géppel is válogathatjuk. zamatát. Ugyanezen oknál fogva a gyökér is a répán marad. mert a sérülés meglehetősen nagy léveszteséggel jár. a cékla viszont +4 °C-on őrizte meg legjobban ízét. A lefejelt céklarépa sem konzervüzemi. tehát nagyobb ahozam is. hosszúak.nak. és az RP lehetőleg 95% körül legyen. Ellentétben a cukorrépával. a céklát nem lehet lefe­ jelni. sem friss piaci átvételre nem alkalmas. Vagyis 0° C alá ne menjen a hő­ mérséklet.

és lerakása nagyon kézimunka-igényes és mindemellett bizonyos mértékű sérüléssel jár. Dugványszedésre a gömbölyű és hosszú fajtáknál egyaránt jól bevált az EM—11-es sárgarépakom­ bájn. A megfelelő mélységre. A dugványokat célszerű másodterménynek termeszteni korán le­ kerülő növény után. A tárolási hőfok tehát 0 és +4 °C között van. Kézi szedéskor a lomb lecsavarása. Megfelelő nedvességű talajban a magvak 6—8 nap alatt kikelnek. mint a téli fogyasztásra vagy tárolásra kerülő cékláé. A tárolási módszerek részletesen a sárgarépánál találhatók.és tápanyagigénye. de a gépi szedés kézimunka-igénye még így is jóval alatta marad a kézi erővel felszedett dugványokénak. illetve magasságra beállítható szedőés lombvágó szerkezet úgy tépi le a lombot. jól fejlett és nem túlérett dugvá­ nyokat kaphatunk. Magtermesztése A cékla a magot a második évben hozza. Dugvány termesztése megegyezik az áru céljára termesztett cékláé­ val. Ápolási munkái teljesen megegyeznek a fogyasztásra termelt cék­ láéval. A vetésidő általában július elejétől július közepéig tart ugyanúgy. Gépi szedésnél leggyakrabban előforduló sérülés a lombnak a szívrésszel 173 . Első évben neveljük meg a dugványokat és azokat áttelelés után ültetjük ki magnyerés céljá­ ból. mint a fogyasztási célra termesztett cékláét.leten bemelegszik és megindul a rothadás. Szedését ugyanúgy. hogy a fej ne sérüljön meg. de géppel is. Talaj. végezhetjük kézzel. a dugványok pótkocsira való fel. és így októberig fajtára jellemző. A géppel felszedett és lombtalanított dug­ ványok átválogatásakor is gondosan le kell szedni a rajtuk levő le­ vélmaradványokat. valamint vetőmagszükséglete is azonos az árucékláéval.

A fő virágzási idő júliusban van. részben a kiszáradás. Ültethetjük kézzel. és a beteg vagy rotha­ dásnak indult egyedeket szedjük ki belőle. Természetesen megoldható a tárolás hűtőházban is. Szelekció. rosszul fejlett és rosszul vagy egyáltalán nem csí­ rázó magot hoznak. illetve köze­ pe). Tárolása. kártevők által (nyulak) megrágott egyedeket. részben pedig a nyúlkár elkerülése végett. vagy a hengeres céklákból 18—20 cm-nél hosszabb céklák nem alkalmasak a gépi ültetésre. akkor gyökerük a levegőben „lóg”. deformált. Ültetése bármely palántázógéppel elvégezhető.együtt való kiszakadása. így először a magszár hajtása indul meg és a gyökeresedés elmarad. mint az árucékláé. hogy a föld jól hozzá legyen nyom­ va a dugványokhoz. A prizmák szétbon­ tása után újból válogassuk át a dugványokat. de üzemben az ültetés gépesíthető a gömbölyű és a hosszú fajtáknál is. vagy az ültetésnél nem ügyeltünk arra. Ezt a sérülést azonban a gép gondos beállí­ tásánál a minimálisra lehet csökkenteni. A gömbölyű fajtákból a 10—11 cm-nél szélesebb átmé­ rőjű. és elő­ ször a gyökeresedése induljon meg. A virágzás júniusban kezdődik és elhúzódhat őszig is. valamint a sérült. amelyről a műanyag tárcsákat leszedtük. általában októberben. Tárolás előtt a dugványcéklából ki kell szedni a túlfejlett.és tőtávolság általában 60 x 30—40 cm. Szedésideje ősszel. Kiültetését tavasszal — hasonlóan a többi gyökérzöldség-dugványhoz — minél korábban végezzük el (március eleje. 174 . fajtától elütő. ugyanúgy. A sorokat ajánlatos kissé feltölteni. A sör­ nyitóval nyitott barázdákba a kívánt távolságra rakjuk be a dug­ ványokat. hogy a dugvány nyirkos talajba kerüljön. Ha száraz talajba ültetjük. Ezt a kupacolást végezhetjük kézi­ kapával és ekével is. Ilyen esetben fordul elő. így nagyobb maghozammal számolhatunk. fagyok előtt. A sor. vagy silány. A dugványokat főleg prizmában. Nagyon fontos. hogy a már virágzó vagy már magot hozó tövek kidől­ nek. kapával. Erre a dugványok átválogatásánál ügyelni kell. hagyományos mód­ szerrel tároljuk.

A cékla idegenbeporzású növény, a szél végzi a beporzást, és rend­ kívül messzire el tudja vinni a virágport. [Jensen és Bogh (in Banga, 1962) megfigyeléseket végeztek különböző fajták közötti izolációs távolság megállapítására. Méréseik alapján a szélirányban elhelye­ zett különböző fajták parcelláinál 500 m volt az a távolság, amely­ nél a szél által vitt virágpor lecsapódó százaléka már aránylag cse­ kély volt. Oldalirányban 50 m feletti távolságot ajánlanak a két parcella között.] A vizsgálatoktól függetlenül a szél által szállított virágpor lecsapódását meghatározza a szél erőssége, a virágzó tábla nagysága és a virágpor mennyisége. Az esetleges összekereszteződések elkerülése végett lehetőleg ne ugyanazon szélirányba helyezzünk két különböző fajtát, vagy ha igen, akkor közöttük lehetőleg minél magasabb szélfogók, pl. házak, fák stb. legyenek. A cékla kereszteződik a cukor- és takarmányrépával, valamint a mángolddal is. Növényápolás. Abban az esetben, ha ültetéskor nagyon letapos­ tuk a területet, a vegyszeres gyomirtás előtt célszerű sorközlazítást végezni. A későbbiek folyamán, amikor a magszárak kifejlődnek, legfeljebb gazolást végezhetünk, de a jól és időben végrehajtott vegyszeres gyomirtás után erre nemigen kerül sor. Vegyszeres gyomirtását a növények kihajtása előtt végezzük el. Erre a célra alkalmazhatók:

Afalon

4,3—5,2 kg/ha mennyiségben.

A vegyszereket 5—600 liter vízben oldva permetezzük ki, lehetőleg a dugványok kiültetése után azonnal, vagy legalábbis azok kihaj­ tása előtt, mert a kihajtott répát erősen károsítja mind a három aján­ lott szer. Esetleges gyomosodásnál, vagy ha a vegyszereket valami­ lyen oknál fogva nem tudtuk időben kijuttatni, Betanolos felülke­ zelést is alkalmazhatunk, hasonlóan, mint az árucéklánál. Öntözni csak akkor szükséges a kiültetett répákat, ha nagyon szá­ raz tavasz van. Egyébként a jó nedvességtartalmú földbe a kora ta­ vaszi ültetésű dugványok jól begyökeresednek, és a májusi esők ele­ gendő nedvességet adnak a jó magkötéshez. 175

Érés. A magszárak érésére normális körül­ mények között augusz­ tusban számíthatunk. A magvak beérése után kezdődik a növé­ nyek elhalása. [Külön­ leges ápolással újabb vegetatív, később gene­ ratív állapotba kényszeríthetjük +8 °C fe­ letti hőmérséklet, vala­ mint megfelelő fényvi­ szonyok biztosításával (Banga, 1965).] A magvak éretten világosbarnák. Akkor kezdjük aratni, amikor a magvak kétharmada érett. Aratását egyelőre Céklamaghozó tő (Fotó: Hamséros P.) kézzel végezzük. A magszárakat sarlóval vágjuk le, kis kévékbe kötve, 8—10 kévét ál­ lítsunk kupacba. Ajánlatos a kupacokat spárgával körülkötni, hogy szét ne dőljenek. Napos, száraz időben 4—5 nap alatt utóérnek és csépelhetők. Aratását a kora reggeli órákban végezzük, mert a gomolyok na­ gyon könnyen peregnek, sőt száraz időben a magszárak is letöre­ deznek. Csépelhetjük megfelelően beállított kombájnnal vagy cséplőgép­ pel. Cséplés után pár cm vastag rétegben terítsük ki a magvakat és úgy szárítsuk. A túl vastag rétegben kiterített magvak könnyen be­ füllednek és penészednek. Tisztítása szelelőrostán, majd ponyvarostán és triőrön vagy erre alkalmas tisztítógépen tökéletesen megoldható. Várható magtermés 10—14 q/ha. 176

A cékla betegségei
A cékla mozaikbetegsége. (Kórokozó: Beet mosaic vírus.) A fiatal, belső levelek erei először sárgászöldekké, majd a levelek mozaikfol­ tosakká válnak, néha gyűrű alakú sárgás foltok is kialakulnak. A levelek hólyagosak, deformáltak lesznek. A vírus mechanikailag átvihető. Fő terjesztője a fekete répalevéltetű (Aphis fabae Scop.). A vírus nem perzisztens. Fontos fertőzési forrás a magtermő cékla, a cukor- és a takarmányrépa, ahonnan a fogyasztásra termesztett egyéves növényre a fekete répalevéltetű a vírust átviszi. Védekezés. Nem szabad vírusfertőzött maghozó dugványokat ki­ ültetni. Az elsőéves céklatáblát a maghozó cékla- vagy répatáblától távol, legalább 1 km-re kell elhelyezni. A fekete répalevéltetű elleni lombvédelem fontos feladat. A répavetőmag csávázása kizárólag nagyüzemben, a levéltetvek ellen Disyston csávázószerrel 2 g/magkg adagolásában eredményes. A cékla vírusos sárgasága. (Kórokozó: Beet yellows virus.) Asárgulás a külső, idősebb leveleken gyakori. A levelek világoszöldek, majd sárga színűek lesznek. A levélerek és környékük, valamint a levélnyél kezdetben zöld marad. A fiatalabb leveleken a levélerek sárgulnak el, míg a levéllemez többi része zöld marad. A vírus mechanikailag nem vihető át. Fő terjesztője a fekete répa­ levéltetű (Aphis fabae Scop.) és a zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae Sulz.). Fontos fertőzési forrás a magtermő cékla és a külön­ böző gyomnövények (Amaranthus, Atriplex stb.). A védekezést lásd a cékla mozaikbetegségénél. A cékla cerkospórás levélfoltossága. (Kórokozó: Cercospora beticola Sacc.) A betegség rendszeresen előfordul; fellépése esetén a ve­ getációs idő végére az alsó levelek elszáradnak. A levélen 2—3 mm-es, kerek, lilásvörös szegélyű foltok keletkez­ nek. A foltok közepe kiszürkül, amelyen finom, szürkésbarna be­ vonat, konídiumtartó gyep fejlődik ki. A növény levelei alulról fel­ felé fokozatosan elsárgulnak, elszáradnak. A tünetek a maghozó növények szárán és virágzatán is észlelhetők. A kórokozó a talajra került növénymaradványokon tömör micéliumsztromával telel át. Fertőzési forrás még a gomolytermés is, 177

amelyre konídiumok tapadnak. Kedvezőtlen körülmények közé ke­ rülve a micéliumsztroma 8 hónapig, a konídiumok 16 hónapig őriz­ hetik meg életképességüket. A konídiumok a szél vagy vízcseppek segítségével a levélre kerülnek, és csíratömlőjük a légzőnyíláson ke­ resztül a növénybe jut. A kórokozó számára nagy páratartalom és 21—32 °C-os hőmérséklet szükséges. Védekezés. A beteg növénymaradványokat a talajba kell forgatni. A gomolyokat vetés előtt higanytartalmú nedves csávázószerekkel (Ceresan Universal, Ceredon Special, Falisan stb.) 0,2% tömény­ ségben 30 percig csávázzuk, vagy higanytartalmú por-csávázószerekkel kezeljük 5 g/gomolykg mennyiségben. Az állomány permetezé­ sére a rézoxiklorid-tartalmú szerek (Vitigran, Cupravit, Cobox stb.) 0,4%-os töménységben, vagy a ditiokarbamátok (Zineb, Maneb, Dithane M—45) 0,2 %-os töménységben eredményesen használha­ tók. A betegség leküzdésére kizárólag nagyüzemben a Brestan 60 0,5%-ban (85—100 dkg/ha) kiválóan alkalmas. A cékla pleospórás betegsége. (Kórokozó: Pleospora betae Björl.) A savanyú, kötött, cserepes talajokon levő sűrű állományú növé­ nyeken gyökérfekély, csíranövény-pusztulás jelentkezik. A növény számára kedvezőtlen vetési mélység, vetési idő, a gyenge csírázási erélyű vetőmag a betegség fellépését elősegíti. A levélfoltok miatt levélpusztulás következik be, a gumón pedig rothadás lép fel. A betegség hatására a céklavetés sorai hiányosak lesznek, a csí­ ranövények gyökémyaka elfeketedik, a növények fejlődésükben visszamaradnak, kidőlnek. A megbetegedett részen apró fekete pik­ nídiumok jelennek meg. Előfordulhatnak még ezenkívül a Pythium és Aphanomyces fajok is. A leveleken 15—20 mm-es — a maghozók szárán kisebb — zó­ náit, egynemű, szürkésbarna foltok láthatók, amelyekben apró pon­ tok, piknídiumok vannak. A gumón sötétszürke foltok keletkeznek, és a folt alatti részen a szövet korhad. A kórokozó fertőzési forrásai a céklagomolyok, a növénymarad­ ványok és maghozó dugványok, ahol a kórokozó peritéciummal,piknídiummal és micéliummal telel át. A gomolytermésen levő kóroko­ zó a gyenge fejlődésű csíranövényeket fertőzi, az első lomblevelek megjelenése után azonban a növények már nem betegednek meg. 178

A vegetációs időben a piknídiumból kiszabaduló piknokonídiumok a leveleket fertőzik, és a levelekről a gumóra mosódnak. Védekezés. Biztosítsuk a csíranövények kezdeti, optimális fejlő­ dését. Jó csírázási erélyű gomolyokat vessünk. A cserepesedésre hajlamos talajokat még a kelés előtt törjük meg szeges hengerrel. A csíranövények megjelenése után fontos mihamarabb elvégezni a sarabolást. Szükséges a gomolycsávázás és az állománypermetezés (lásd a cékla cerkospórás levélfoltosságánál). Céklaperonoszpóra. (Kórokozó: Peronospora schachtii Fuck.) A betegség egyes évjáratokban a cékla fiatal levelét pusztítja el, emi­ att a gumóhozam kisebb. Tavasszal és ősszel a betegség nagymér­ tékű lehet. A levél színén mellékerek által határolt sárgászöld foltok jelen­ nek meg. A levél fonákán szürke konídiumtartó gyep fejlődik ki. A tünetek a maghozók szárán és virágzatán is észlelhetők. A kórokozó a gomolyban és a maghozó dugványok gumófejében vagy a cukor- és takarmányrépa gyökérfejében micéliummal telel át. Ezzel magyarázható, hogy már a csíranövények megfertőződ­ hetnek. A vegetációs időben a konídiumokat a szél terjeszti. A konídiumok csírázásához harmat vagy eső szükséges. Védekezés. A maghozó cékla- vagy répatáblától távol, legalább 1 km-re kell elhelyezni az elsőéves céklatáblát. Szükséges az állo­ mánypermetezés (lásd: a cékla cerkospórás levélfoltosságánál). A cékla lisztharmata. (Kórokozó: Erysiphe polygoni DC. ex Saint-Amans.) A betegség rendszeresen előfordul, a vegetációs idő második felében levélszáradást okoz. A levél színén és fonákán először foltszerűen, majd a levéllemezt beborítva szürkésfehér bevonat (ektofita micélium a konídiumláncokkal) jelenik meg. A bevonatba ágyazva később sárgásbarna, majd fekete kleisztotéciumok is keletkeznek. A tünetek a maghozók szá­ rán és virágzatán is észlelhetők. A kórokozó a növénymaradványokon micéliummal és kleisztotéciummal telel át. A fertőzést a micéliumon fejlődő konídiumok és a kleisztotéciumból kiszabaduló aszkospórák indítják el. Vegetá­ ciós időben, meleg, párás viszonyok között a gomba terjesztői a ko­ nídiumok. Védekezés. Végezzünk állománypermetezést elemikén-tartalmú 179

ami azonnali hervadáshoz. vagy az adott területen és esztendőben le kell mondani a vetésről. A beteg­ ség szórványosan jelentkezik. ha azt a rajzást követő évben. 0. Egy-egy pajor tovább vándorolva több növényt is kipusztít: Az ilyen lankadó. A kórokozó egygazdás.) Lév.1 %-os. Nyáron a leveleket vörösbarna uredopusztulák borítják. majd nyár végén ritkán teleutopusztulák fejlődnek. Nemagon és Di-Trapex elnevezésű szerekkel. a Morestan 0.3% töménységben. majd teljes pusztuláshoz vezet.szerekkel (Thiovit. Az idősebb pajorok ezzel a szerrel szemben igen ellenállók. A pajorok megrágják. A cékla állati kártevői A májusi cserebogár (Melolontha melolontha L. akkor vagy talajfertőtle­ nítésről kell gondoskodni.). A védekezést lásd a cékla cerkospórás levélfoltosságánál. Céklarozsda. Siarkol stb. a Karathane LC. 0.) és egyéb más cserebogárfajok lárvái. A levélen tavasszal ritkán spermogóniumok és ecidiumok jelennek meg. Ez az eljárás azonban csak akkor lesz igazán eredményes.]. A permedéhez nedvesítőszert kell adni. ellenben jól pusztíthatok a sárgarépa fonálférgeinél már említett Shell D—D. A cékla vetése előtt tájékozódni kell a talaj pajorfertőzöttségének a fokáról és a pajorok életkoráról. Magas hőmérsékleten a Karathane FN 57 0. egyes esztendőkben — külö­ nösen a rajzás előtti évben — súlyosan károsíthatják. Nagy gazdasági jelentősége nincs.) Ha négyzetméterenként 4—8 darab másodéves vagy 2—5 darab harmadéves lárvát találunk.a céklát. hervadó növény kihúzásakor a gyökérzet közelében rendszerint megtalál­ ható a jellegzetesen. Legfőbb terjesztői az uredopusztulában fejlődő uredospórák. (A lárvák kora a fejtokszélesség méreteiből. [Kórokozó: Uromyces betae (Pers. valamint az egyéb.05 %-os. az elsőéves lárvák ellen alkalmazzuk. illetve a lárvák nagyságáról megálla­ pítható. amelyeknek nyáron több nemzedéke fertőz. kifliszerűen görbült testű pajor. 180 . A pajorok ellen 50—100 kg/ha Hungaria L 2 vagy 16—18 kg/ha Hungaria L 7 talajba dolgozása szükséges. Védekezés. Kumulus 80.05 %-os töménységben használhatók. a pajorok. illetve elrágják a répa gyökerét.

). Lárvája gyakori károsítója lehet a céklának is. Vetési bagolypille (Scotia segetum Schiff. A drótférgek és az áldrótférgek (Agriotes ssp. Egyik elsőrendű tápnövénye a cékla.). mozgatására. Lárvája — a többi bagolypille hernyójától eltérően — nappal táplálkozik. Védekezés. s így a her­ nyót nappal is megtalálhatjuk. Később a beteg növény levelei világos­ ra színeződnek. így a sávos répabarkó (Chromoderus fasciatus Müll. A barkók közül esetenként még több más faj is károsíthatja a céklát. Azonos a sárgarépát károsító fonálférgek elleni védekezéssel. Gamma bagolypille (Autographa gamma L.. Egyébként a védekezés megegyezik a vetési bagolypille elleni eljárásokkal. Kártétele következ­ tében a nyári hónapokban a levelek nappal feltűnően lankadnak. Lárvája a répa gyökerét rágja. Melanotus ssp. de mély fekvésű. Az ellenük való védekezés megegyezik a sárgarépa talajlakó kár­ tevői elleni védekezéssel.). A cékla répatestét a föld felszínén támadja meg.általános hatású talajfertőtlenítő szerekkel (a feltüntetett dózisok egyharmadával is). Védekezés.. Kártétele inkább helyi jelentőségű. esetleg elszáradnak. Általános gyomirtással csökkenthető a tojások száma. Az imágó karéjokat rág a szik­ leveles és a néhány leveles répán. A fonálféreg a megtámadott növény gyökerein élősködik. Lisztes répabarkó (Bothynoderes punctiventris Germ. Szá­ raz. karéjozza vagy azt teljes egészében el is fogyasztja. meleg tavaszon okozhat kárt. és szabálytalan odvakat rág benne. amint a leveleket szabálytalanul rágja. A rajzás évében talajművelő eszközökkel is gyéríthetjük a kár­ tevőt.) is gyakori károsítói lehetnek a céklának. A korai vetésű céklát károsítja. stb.). nedves talajokon nagy károkat okozhat. A répatesten a kárkép jelleg­ zetes „szakállosodás” formájában jelentkezik. Az ellene való védekezés megegyezik a sárgarépánál leírtakkal. éjjel viszont újra felfrissülnek. Corymbites ssp. ugyanis a talajba csomókba lerakott tojások és fiatal lárvák igen érzékenyek a talaj forgatására. 181 . Répafonálféreg (Heterodera schachtii Schmidt).

) stb. A levéltetű a maghozó növényeket is megtámadja. A légy lárvái. majd megfeketednek. Kártétele kezdetben a fiatal répán a levélnyél és a levél aknázásában. torzultak lesznek. a nyüvek a két levéllemez közötti sejteket fogyasztva hólyagos aknákat készítenek. Répaaknázómoly (Scrobipalpa ocellatella Boyd.). Egyébként a torzulásos tünetek — azonos kártevőlétszám mel­ 182 . A 3—4 nem­ zedéki! kártevő hernyói a maghozó növényeket is összefonják. A répa betakarítása után minden répamaradványt mélyen le kell szántani vagy egyéb módon megsemmisíteni.). Répalégy (Pegomyia hyoscyami Panz. a virágokat és a magvakat megrágják. A túlszaporodás évében a bevándorló imágók ellen a tábla szélére húzott és idegméreggel beszórt barázdával védekezhetünk. Később a szívlevelek összesodródnak. Kisebb jelentősége miatt védekezésre ritkán kerül sor. Kártételével csak hűvös nyarakon találkozhatunk. illetve hámozgatásában nyilvánul meg. Mindegyik faj ellen hatásos megelőző védekezés az előveteménynél és az adott évben végzett gondos gyomirtás.vagy Lindan-tartalmú szerekkel porozzuk vagy permetezzük le.). Az ország déli részén okozhat károkat a céklában a területen. A fiatal lárvák Parathion-tartalmú szerekkel pusztíthatók. de szigorúan be kell tartani az élelmezés-egészség­ ügyi előírásokat. Közvetlen kártétele a többi levéltetűfajéhoz hasonlóan a levelek szívogatásából áll. Fekete répalevéltetű (Aphis fabae Scop. a hegyesfarkú barkó (Tanymecus palliatus F. jelentős terméshozam-csökkenést idézve elő. a répafej közepe pedig elbarnul. A fonáki részen tömegesen szívogató levéltetvek gátolják a növények fejlődését. Védekezés.a fekete barkó (Psalidium maxillosum F. amely a tojásrakó nőstények számára kedvezőtlen körülményeket teremt. elsárgulnak. A ki­ fejlett bogár ellen még 40 kg/ha adagú Wofatox porozó kiszórása is védelmet nyújt. A maghozókon parathionos permetezéssel vagy porozással vé­ dekezhetünk. A répaprizmát és környékét Parathion.). A levelek bekunkorodnak. de még a tárolás alatt is. A nyár végére az erősen megtámadott növény levelei a földhöz simul­ nak. Közvetve a vírusos sárgaság terjesztésével okoznak kárt. Védekezés. megfeketedik.

A répavetőmag csávázása — kizárólag nagyüzemben — Dysiston csávázószerrel 2 g/gomolykg adagolásban eredményes levéltetvek ellen. Megegyezik a sárgarépát károsító levéltetvek elleni védekezéssel. mint az elsőéves növényeken. Védekezés.lett is —kevésbé szembetűnőek a maghozókon. 183 .

hogy külföldi mérések alapján — egyes fajtáknál — még több C-vitamin-mennyiséget is kimutattak. Hajtatása viszont jelen­ tős.Retek A hónapos és a nyári retek egyéves. A gumóképzés kezdetéig kevesebb. Rendszeresen. Táplálkozási jelentőségét növeli. A táblázat adatai igazolják. A retek hidegtűrő növény. kis vízadagokkal öntözzük. A hónapos retket február—márciusban. amikor más friss zöldségfaj még nem vagy csak kis mennyiségben áll rendelkezésre. a téli retket július végén vethetjük. Várható termés 70—200 q/ha. Rövid tenyészideje. A fóliás termesztőberendezések hasznosítási rendjé­ ben — enyhén fűtött és fűtés nélküli termesztésben egyaránt — egyik legfontosabb hidegtűrő zöldségfajunk a hónapos retek. alacsony hőmérsékleti igénye gazdaságos termesztését az év nagy részében lehetővé teszi. 1966) 35—50 mg C-vitamint mutattak 184 .03 kg/év. a téli retek kétéves növény. Magja már 2—3 °C-on csírázik. Gazdasági jelentősége Hazánkban a retket szabadföldön — a fontosabb zöldségfajokhoz viszonyítva — kisebb felületen termesztik. Növényházban vagy fólia alatt egyaránt hajtható. hogy az év azon időszakában is biztonsággal hajtatható. hogy a hónapos retek vitaminokban és ásványi anyagok­ ban gazdag. Az egy főre eső fogyasztás 2. azután több vizet igényel. Megjegyezzük. a nyári retket március—áprilisban. Bulgáriában (Madzsarova. Nagy termésátlag eléréséhez jó minőségű. laza szerkezetű tápanyagban gazdag talaj szükséges. Legnagyobb területen fóliás termesztőberendezések alatt haj­ tatják.

és butil-mustárszintén változik a fajta. s mint C-vitaminforrást a paradicsommal egyen­ értékűnek tekintik.0 mg 100—120. Egyes fajtáknál (Perla) a gu­ món kívül fogyasztásra java­ solják — és fogyasztják — a zöld.00 mg% C-vitamin.ki a piros színű hónapos retek gumójából. 1959 nyomán) (100 grammra vonatkoztatva) Kalória Fehéije Zsír Szénhidrát Víz Hamu Vitaminok B1 b2 14 1. 62.85 % cukor. 0. a talaj. E fajtára jellemző a finom.52% hamu. a talaj. Vizsgálataik alapján a lomb beltartalmi ér­ tékei kedvezőbbek a gumó ér­ tékeinél.2 g 0. összetételét. táblázat.74% cellulóz található. Méréseik alapján 2.0 g 0.0 mg Nikotinsav C P Ásványi anyagok Kalcium Vas Foszfor 10. szőrözöttség nélküli lomb. a termesztésmód. lyásolhatja. A hónapos retek tápértéke (Tarján—Lindner.5 mg 40.0 g 95.00 mg% klorofill.66% szárazanyag. 43.7 g 100 30 /tg 0. A retek táplálkozási értékeinek fajta. 0. 185 . 190. 4.32 mg% karotin. A retek jellegzetes csípős ízét olaj adja.0 mg 0.44% fehérje.56% nyers zsírok és 0. 4.00 mg % vas. 3. annak mennyiségét a az évjárat nagymértékben befo­ kéntartalmú allil.1 mg 20.6% cukortartalmat is meghatároztak a retekben. friss leveleket is. 1.33 mg% foszfor. A lombban.0 mg 32. friss anyagra vonatkoztatva 5.1 g 3. A mustárolaj-tartalom és a termesztésmód függvényében.

A levél lantosan szeldelten tagolt vagy ép. Első évben dugványt neve­ lünk. Magyarországi termesztését. piros-fehér. ma­ got. rózsa­ szín. ami Görögországban és Ázsiában található vadon. A nyári és téli reteknél répatest alakul ki. Mongólián keresztül. a következő évben te­ rem magot. Növénytani jellemzése A hónapos retket a gumószerűen megvastagodott szik alatti szárból (hipokotil) képződött gumójáért termesztjük.Származása és elterjedése A retek egyik legrégebben termesztett zöldségfajunk. A hónapos és a nyári retek egyéves. Ősalakjának előfordulási helye valószínűleg Elő-Ázsia. piros. még abban az év­ ben fejleszti ki a levélrozettát. Japánban.C. és egy vad retek. 1967). a gumót. a Raphanus rostratus D. Sztojanov véleménye szerint. lilás. A héj szí­ ne lehet fehér. magszárat. a sokoldalú felhasználás módjait Lippai Posoni kert című munkájában 1664-ben részletesen ismer­ teti (Somos. A téli retek kétéves. a termesztett retek a tengerparti Raphanus maritimus L. amelyben a gyökér és a szár egyaránt részt vesz. A hús színe fehér vagy sárga. bar­ nássárga. Indiában szintén széles körben termesztették. Európába Marco Polo hozta be Kínából. A retek gyökéralakja rendkívül változó. keresz­ tezéséből származik. Széle fo­ 186 . fekete.

A becő külső részén hoszszanti barázdák találhatók. A megtermékenyülésre akkor a legfogékonyabb. 7—9 óráig intenzív. az egész tő virágzása 25—30 napig tart. tojás alakú. fel nem nyíló becő. váltakozva elágazó. hamvaszöld vagy sötétzöld. 4 + 2-es elrende­ zésben. Magas hőmérsékleten (30 °C fe­ lett) a bibe beszárad. A virágzás napos időben 17—18 °C hőmérsékleten.gazott. ibolyaszín stb. Hosszúsága 3—6 cm kö­ zött változik. de nagy számban találunk önbeporzó fajtákat is.-né) 187 . rózsaszín. felülete serteszőrös vagy csupasz. hegye pedig csőrben végződik. A lilás gumószín sötétlila vagy világoslila virág­ színnel társul. Egy-egy virág kb. A termő még a bimbóban. A virágszín intenzitása szoros korrelációt mutat a gyökér szí­ nével. Lemeze nyélrefutó. ritkán szőrözött. Madzsarova (1966) megfigyelése szerint még a káposztafélékkel is kereszteződhet. amikor a virágból kibúvik. Gyakran pigmentálódott. A virágzás a kiültetés után 45—60 nap múlva várható. A mag szivacsszerű Retekmag bélbe van ágyazva. A magszár 0. A vi­ rágpor életképességét 3 napig őrzi meg. 4-es szám jellemző rájuk.8—1 méter magasra is megnő. Színe világoszöld. Termése két termőlevélből alakult. A virágzat fürt alakú.(Fotó: Kováts z. kerek. — a fajtától függően. nem termékenyül. A virágok aprók. Egy virágzat nyílási ideje 15—30 napig. A sziromlevelek színe lehet fehér. felrepedés előtt megérik. Viszonylag gyakori az önmeddőség is. A retekfajták többsége idegenbeporzó. A retek könnyen kereszteződik a repcsényretekkel (Raphanus raphanistrum). A porzók a virág nyílása után 3—4 órával repednek fel. A le­ vélnyél húsos. A porzók száma 6 db. A piros vagy rózsaszín gyökerű fajták virágszíne fehér vagy sötét rózsaszín. 3 napig virít. az elágazódások száma függ a tenyészterülettől és az elrendezéstől. A keresztezést ebben az időben végezhetjük legjobb ered­ ménnyel. A szár vastagsága. Felülete sima. az időjárástól függően.

Gyakorlati megfigyelés az is. radicula L. Magja már 2—3 °C-on csírá­ zik. Hosszan tartó. A retek hi­ degtűrő növény. Hosszúsága 3. Opti­ háncstest mális hőigénye Markov—Haev (1953) sze­ rint 13 ±7 °C.70 mm. hogy magas hőmérséklet és csekély talajnedvesség esetén a gumó durva és „csípős” lesz. Téli termesztésnél alacsony hőmérsékleten tartva (8—10 °C) is kifejlődik a gumó. Raphanus sativus convar. A gumóképződés idején 15—20 °C-os hőmér­ séklet az optimális. barnás-rózsaszí­ nes. Csirázóképességét 4—5 évig tartja meg. epidermisz elsődleges kéreg kollaterális nyitt szállító­ nyaláb háncsrész nyalábkambium interfoszkuláris kambium kollaterális nyilt szállító­ nyaláb farész bélszövet ded. Ezermagsúlya 6— 10 g. A tenyészidő azonban az optimális 22—26 napról 50—60 napra nyúlik. nagy lég. Kelési hőoptimu­ ma 15—20 °C. szélessége 2. niger Biológiai igénye periderma elsődleges kéreg Hőigénye.12 mm. Mankouki megfigyelte. A fiatal növénykék csírázáskor —3 pC-ot. a fényhez igazodva. Posta kísérletei alapján javasolja. növekedéskor —6 °C hideget is kibírnak. Kelés A retek metszetének vázlata után csökkentsük a hőmérsékletet. 188 . a gumóképződés kezdetéig tartsuk 10—12 °C-on. hogy a tenyészidőben egy­ ségesen 12 °C hőmérsékletet tartsunk. hogy az alacsony hőmérsékleten (5—10 °C) nevelt retek nehezen fejleszt magszárat.Raphanus sativus convar. majd 4 lombleveles korig. erős hideghatás azonban korábbi magszárba szökést okoz.és talajnedvesség biztosításával.

illetve ültetés idejét úgy kell időzít teni. a gumóképzés kezdetétől — egyenletes elosz­ tásban — több vizet igényel. megfelelő hőmérséklet együttes hatására gumót fejleszt. A magtermesztésben a vetés. hogy a megvilágítás idő­ tartamának csökkentése a tenyészidő megnyúlásához és egészen rövid megvilágítás a generatív szervek képzésének elmaradásához vezet. A retek a gumóképzés kezdetéig kevesebb. Somos megállapítja továbbá. Fénystádiuma Nikolova vizsgálatai szerint 11—35 nap. 189 . Fényigénye. hogy a virágzás ideje lehetőleg ne essen egybe a nagy nyári melegekkel. természetes naphosszú­ ságú teljes fényben 66 nap múlva. Optimális nedvesség. Ez téli. A jó minőségű retekterméshez a tenyészidő folyamán elegendő nedvességről kell gondoskodni. Vízigénye. Kedvező hőmérsékleten (18—25 °C) és hosszú megvilágítás mellett (16—18 óra) rövidebb ideig tart. hosszú megvilágítás. A retek hosszúnappalos növény. Száraz talajban pedig a retek hamar felmagzik és pudvásodik. míg 8—10 órájs megvilágítás mellett 101 nap múlva indult magszárba a hónapos retek. kora tavaszi hajtatásnál gyakran megfigyelhető. hogy a téli és a nyári retekfajták fejlődéséhez több meleg szükséges. mint a hónapos retek fejlő­ déséhez. Nyári vetésből. Kevés fényben megnyúlnak a növények. Az egyenetlen vízellátás a gumó felrepedéséhez. Somos kísérleteiben áprilisi vetés esetén. A gumó­ képzés idején a talaj vízkapacitása-60—65% között legyen. a gumó fejlődése pedig visszamarad. hosszú nappal és alacsony nedvesség mellett viszont a retek gyorsan magszárba szökik. ami főleg a hajtatásban nem kívánatos. de szintén gyorsan magszárba indul.A túl magas hőmérséklet (32 °C felett) és kis páratartalom — kü­ lönösen virágzáskor — a virágok rossz termékenyülését idézi elő. A szerzők egybehangzó megállapítása. nagy lombozatot fej­ lesztenek. deformálódásához vezet. A sok víz bujább levélképződésre serkenti a növényt.

téli reteknél ugyanazok a formák talál­ hatók meg. fekete színeket is. b) kétszínű fajták öröklődése. tehát cél a pudvásodási hajlam kiküszöbölése is. mint más zöldségféléknél. Malinovszki megállapította. tiszta lilás. A váltott színű fajták (fehér-piros) nálunk egyre inkább kiszorulnak. A hónaposretek-fajták gumójának zöme azonban túl­ 190 . levélzetet nemesítés vonatkozásában már többen és korábban. A belső érték­ meghatározó pedig a reteknél a tömörség. b) meglevő fajták fajtafenntartása és javítása.és kétszínű. nagyságot. A szín. az F2-ben 3:l-es hasadási arány jön létre.és alak­ beli követelmények az egyes országokban eltérőek. f A genetikai színanalízis 3 csoportra osztja a retket: a) egyszínű fajták öröklődése. lila. sárgásbarna és sárga szín is. A nyári és téli reteknél szintén nagy szín. Lengyelor­ szágban azonban termesztik ezeket a fajtákat. c) elsődleges kéreg színöröklődése. Megtalálható továbbá a fehér. Franciaországban. A hónapos reteknél hazánkban mindinkább az egyszínű piros típusok a kere­ settek. rózsaszín. A fent említetteken kívül megtaláljuk a zöldes­ fehér. Angliában. A szín a retek fontos jellemzője. kiváló minőségi mutatókkal rendelkező fajták előállítása. A hónapos és nyári reteknél a színt és gumóformát.Nemesítésének helyzete A retek nemesítésének célja kétirányú: a) új fajták előállítása.és formagazdagságot tapasztalhatunk. hogy egy fehér és sárga retek keresz­ tezésénél a sárga szín domináns a fehér felett. szürke. Az új fajták előállíthatok keresztezéssel vagy szelekciós mód­ szerrel. A hónapos és a nyári. Nemesítési szempont továbbá az adott ter­ mesztési módnak megfelelő. részletesen feldolgozták. barna. Van egy. E zöldségfajnál a szín és forma ugyanis na­ gyobb szerepet játszik.

A gumó tömörsége szintén fontos nemesítői szempont. A hosszú­ kás fajták általában tömörebbek. Egy adott fajtánál a kalibrált apró magból. A termesztéstechno­ lógia azonban szintén jelentős tényező az alak megtartásában (vetésmélység. A lassúbb növekedésű. A gömbölyű fajták repedési hajlama nagyobb. Ezt azonban csak speciális környezeti feltételek mellett lehet termeszteni. művelésmélység. mint az asszimilációs teljesítőképesség. Egyes retkek súlya 2—3 kg-ot is elérhet. hosszabb tenyészidejű nyári. A hosszú fajták között található (Japánban) még 100 cm-nél hosszabb is. nedvesség stb. Ezt a tulajdonságot azonban a termesztési körül­ mények is nagymértékben befolyásolják. A kutatók egybehangzó véleménye. mint a gömbölyűek. hogy a hónapos reteknél a gumó nagysága szoros összefüggést mutat a mag nagyságával. nagyobb ezermagsúlyú vetőmag alkalmazásával mintegy kétnapos. „koraiság” érhető el. A retekgumók nagysága rendkívül eltérő.nyomórészt gömbölyű. A tömörség a fejlődés során csökken.és téliretekfajták relatíve tömörebbek. 5 g-os gu­ mókat. A pudvásodás okát Hagiya többek között abban látja. talaj fizikai állapota. a pudvásodási hajlam növekszik. A felrepedési hajlam megfelelő szelekcióval szintén csökkent­ hető a reteknél. Megfe­ lelő nemesítő munkával a pudvásodásmentesség ideje meghosszab­ bítható. A kalibrált. mint a hosszúkás fajtáké. 191 . Szoros összefüggés van a tömörség és a forma között is. hogy a gumó fejlődési üteme nagyobb. Európában a „Müncheni sör” téliretek-fajta súlya a legnagyobb. A téli reteknél megtalálható továbbá a henger vagy karó alak is. trágyázás. megadott időre. a nagy magvakból 7 g-os gumókat állítottak elő.). A gumó alakja genetikailag meghatározott. kevésbé hajlamosak üregesedésre. A nyáriretekfajták nagy része répa alakú. ovális vagy hosszúkás ovális.

Pudvásodásra közepesen hajlamos. A gumó súlya 13 g. Igen rövid tenyészideje miatt hajtatásra. Főgyökere. A levélnyél halványpiros. áttetsző. esetleg szív alakú. korai szabadföldi ter­ mesztésre alkalmas. A levélszél fogazott. Külföldi eredetű. 4—5 nappal korábban szedhető. Levélzete kicsi vagy középnagy. A levél lemeze gyengén serteszőrős. Korai legjobb (Cherry Belle) Forgalomba hozatalra engedélyezett fajta. A levélzete kicsi vagy középnagy. kissé felálló. középhosszú. sima szélű. Átmérője 30 mm. gyengén karéjos. Lombja középnagy vagy nagy. A levélnyél rövid. lapított gömb alakú. 192 . Szentes környéki tájfajtából szelektálták. Nehezen pudvásodik.). szabályos gömb. Hajtatásra és korai szabad­ földi termesztésre alkalmas. mint a többi fajta. A levél színe középzöld. A gumó kicsi vagy középnagy. Húsa fehér és kemény. Húsa kemény. a le­ véllemez sötétzöld. A gumóvég kiemelkedik. Karógyökere vékony. A héj színe élénk skarlátpiros. A levélnyél középhosszú vagy hosszú. vékony. fonáka erősen serteszőrős. A héj színe fénylő kárminpiros. A hús színe fehéres. sötétzöld színű. íze gyengén csípős. A levéllemez hullámos. A levél serteszőrős. A Saxa fajtából egyedi szelekcióval állítot­ ták elő. vékony. A levelek oválisak és hosszúak (14—16 cm. Tenyészideje 30—38 nap. Szentesi hajtató Államilag elismert fajta. Át­ lagsúlya 15 g. vastag. A levéllemez tojásdad alakú. Gumója középnagy.Hónaposretek-fajták Korai piros Államilag elismert fajta.

kiegyenlített. élénk skar­ látvörös. Piaci piros Korai legjobb (Cherry Be!le) fajta (Fotó: Migend L. Húsa fehér. Átlagsúlya 12—15 g. megnyúlt. jó ízű. Levélzete középnagy. közéhosszú tenyészidejű fajta.A gumó középnagy. A héj színe tetszetős. vékony. szélük csipkés és karéjos. Hajtatásra és sza­ badföldi termesztésre egyaránt alkalmas. kelle­ mes ízű. jól mosható. vékony. 193 . Tenyészide­ je rövid. A gumóvég ki­ emelkedő. Fő­ gyökere vékony. pudvásodásra kevésbé hajlamos. kompakt növekedésű retekfajta. külföldi eredetű fajta. gömb alakú. A gumó nagy.) (Champion) Forgalomba hozatalra engedélyezett. Húsa tejfehér. Fő­ gyökere vékony és fakó színű. omlós. Alakja szabályos gömb vagy enyhén megnyúlt gömb. illetve szabadföldi termesztésre ajánlott. Héja élénk skarlátvörös. A gumó átlagsúlya nagy: 16 g. Színük sötétzöld. kemény. erőteljes fejlődésű. nehezen pudvásodó. Hideghajtatásra. A levelek hosszúkásak.

répa alakú. Gumója nagy. erőteljes lombozatot fejlesztő fajta.-né) TÖS. erősen szabdaltak. Nagy. Felső harmadában szé­ lesebb. erős. Levelei erősen szabdaltak. A levélnyél középhosszú. szétterülő. lefelé fokozato­ san keskenyedő. húsa üve­ ges. hegy­ ben végződő gumójú. Középzöld színűek. Külföldi eredetű. a levélrésznél eny194 . A felálló levelek középnagyok. Levélzete nagy. Héja fehér. A gumófej csapott. edzett.Jégcsap Forgalomba hozatalra engedélyezett fajta. A gumó igen hosszú (a 15—18 cm-t is elér­ heti). szőJégcsap fajta (Fotó: Kováts Z. kellemes ízű. Gyökere vastag. Különösen szabad­ földi termesztésre ajánlott. Színe középzöld vagy világoszöld. jégcsap alakú. A földből kiálló rész zöldes árnyalatú. pudvásodásra kevésbé hajlamos. sűrű. hazai nemesítésű fajta. Nyáriretek-fajták Jánosnapi Államilag elismert. középhosszú tenyészidejű fajta. megbízhatóan termő.

Jánosnapi fajta (Fotó: Kováts Z. lilás rózsaszínű. Levelei szabdaltak. világos­ zöld színűek. húsa fehér. A héj kissé redőzött. Húsvéti rózsa (Ostergruss Halblanger Rosa) Forgalomba hozatalra engedélyezett. nehezen pudvásodó nyáriretek-fajtánk. Gyökérzete durva. kellemes ízű. Késő tavaszi. 13* 195 . Héja bar­ nássárga. A karógyökérzet közepe­ sen vastag. kora nyári szabadföldi termesztésre alkalmas. kö­ zéphosszú tenyészidejű fajta. külföldi eredetű fajta. A hús fehér. Lombja nagy vagy középnagy. A gumó végződése hegyes. A gumó átlagsúlya 90—100 g.-né) hén bemélyedt. Egészséges. kemény állományú. a csúcsa felé világosodó. felálló. Középhosszú tenyész­ idejű. A gumó lefelé keskenyedő. gyengén csí­ pős. ke­ vés oldalgyökérrel. középhosszú. be­ tegségeknek ellenálló fajta.

Kül­ földi eredetű. Őszi téliretek-fajták — Müncheni sör (Münchener Bier) Forgalomba hozatalra engedélyezett fajta. A gumófej halványzöld színű. Középkorai. Hosszú tenyészidejű (100—120 nap). nehezen pud­ vásodó. jól tárolható. jól tárolható retekfajta. Középerős lombozatú fajta. erős karó­ gyökerű. nehezen pudvásodó fajta. A gumó gömb vagy hajlított gömb alakú. széles fejű.Korai nyári félhosszú (Früher Sommer Halblanger) Forgalomba hozatalra engedélyezett. kellemes ízű. 196 . vékony. tompa végződésű. Húsa hófehér. sima vagy gyengén redőzött. széles orsó alakú vagy ovális. Levélzete erős növekedésű. Karógyökere vékony. Húsa fehér. sötétzöld színűek. A héj fehér. Erfurti kerek fekete (Erfurter Runder Schwarzer) Forgalomba hozatalra engedélyezett. Gumója félhosszú. közepesen szabdaltak. Levelei durvák. fehér színű. íze kellemes. Héja egyenletes fekete színű. széles vállú. külföldi eredetű fajta. Gumósúlya 300—350 g. gyen­ gén redőzött. középerős növekedésű. tompa hegyben végződő. Lombozata elterülő. Gyökérzete finom. világoszöld fejű. Levelei erősen szab­ daltak. középzöld vagy sötétzöld színűek. felül­ ről egyenletesen vékonyodó. külföldi fajta. Hosszú tenyészidejű (90—110 nap). kemény. Gumója félhosszú.

a téli ret­ ket pedig utóterményként termesztjük. háztáji termesztés jelentősebb. mert az üzemekben ritkán találunk összefüggő nagyobb retekterületet. hogy hazánkban a retket szabadföl­ dön viszonylag kis területen termesztik. Ezért a talaj tápanyagszintjét. valamint a 197 . táp­ anyagban gazdag talaj szükséges.és tápanyagigénye egyébként megegyezik a sárgarépáéval. A nitrogén kezdetben segíti a levélzet kifejlődését. A több szakaszban történő területhasznosítás — ami a retek termesztésénél jellemző — a talaj tápanyagkészletének fokozott mér­ tékű csökkenésével jár. Vetésforgó. Talajigénye A nagy termésátlag eléréséhez jó minőségű. Ezért a nitrogént csak foszfor. Talaj. A nagyüzemi termőterület minimális. Amennyiben a gumófejlődéskor nitrogén-túladagolás történik. a gumó túlfejlődik.A szabadföldi retektermesztés Már korábban is utaltunk rá.és kálitrágyákkal együtt adagoljuk. A műtrágyákat könnyen fel­ vehető állapotban kell a talajba juttatni. Háztáji termesztésben legtöbbször monokultúrában termesztik (szélvédett hely. Mivel a hónapos retek rövid tenyészidejű növény. ezért trágyás-kapás növény után vessük. különös figyel­ met kell szentelni a tápanyagellátásra. Érzékenyen reagál a nit­ rogéntartalmú műtrágyákra.vagy utónövényként. laza szerkezetű. trágyázás A retket ritkán termesztik vetésforgóban. Gyengén lúgos kémhatású tala­ jokon díszlik jól. pudvásodik. a házikerti. A talaj színe hatással van a retek színére is. legjobb terület). világosabb talajokon halványabb a retek színe. A retek tápanyagigényes növény. A hónapos retket rendszerint elő. Rossz talajon a retek gyenge mi­ nőségű lesz és gyorsan felmagzik. Sötétebb talajokon intenzívebb.

A vetést korán. lyuggatódeszkával vagy lyuggatóhengerrel).szükséges elemek mennyiségét laboratóriumi talajelemzés segítsé­ gével kell figyelemmel kísérnünk. Sajnos háztáji termesz­ tőknél még nem kielégítő mennyiségben alkalmazzák. időben előkészített mag­ ágyat. Különösen házikerti termesztésben elterjedt — évenként. a téli reteké július vége. amikor a talajra rá lehet menni. Kijelölik az ágyak helyét (szeges léccel. illetve ásást tavasszal elmunkálják (gereblyével. Tájékoztató jelleggel közöljük. de lega­ lább kétévenként — az érett. 198 . simítóval). s tápanyagigényét nem veszik figyelembe. Ősszel az utónövény igényéhez mért táp­ anyagmennyiséget adagolják ki. A hónapos és nyári retek talaját (tavaszi vetés esetén) a kora ta­ vaszi vetésű növények. a téli retekét a nyári vetésű növények talaj­ előkészítő munkáinak előírásai szerint végzik az üzemek. hogy a retket mint előnövényt tekintik. Az őszi szántást. de nem földdé érett istállótrágya al­ kalmazása. A retek termesztésekor tehát mindig a talaj tápanyagszintjét. A hónapos retket február—már­ ciusban vethetjük. hogy foszfortartalmú műtrágyá­ ból mintegy 250—350 kg/ha. A műtrágyákra szintén nagy szükség van. a trágyázási tervet konkrét laboratóriumi vizsgálat alapján kell elkészíteni. Nitrogénműtrágyá­ ból tavasszal mintegy 80—100 kg/ha-t szórnak ki. elkezdjük. káliumtartalmú trágyából 140— 170 kg/ha mennyiséget adagolnak szántás előtt. Vetése A retek magja már 2—3 °C-on csírázni kezd. Talaj-előkészítése A retek különösen igényli a jól elmunkált. a növény igényét kell szem előtt tartani. Gyakorta elő­ fordul. a nyári retek vetési ideje március—április. A talaj-előkészítő munkákat azonban a vetés időpontja és az elővetemény szabja meg. A háztáji termesztésben gyakori az ágyásos területkialakítás.

a talaj vízgazdálkodása javul. A vetés mélysége 2—3 cm. illetve négyzetes vetés.Elvetett retektábla (Fotó: Kováts Z. alatta a növények nem nyúlnak. A szabadföldi magvetés eszközei a más növényeknél már ismer­ tetett vetőgépek. szemenkénti vetés 5 X 5—8 X 8 cm-re javasolt. Hónapos reteknél a négyzetes. A szemenkénti vetést kézzel végezzük. Négyzetes elrendezésű. hogy a termesz­ tés biztonságának növelésére elterjedt módszer a vetések fóliás ta­ karása. Kelés után a fóliát el kell távolítani. üzemi termesztésben 6— 10 kg/ha. 199 . Új és használt fólia egyaránt felhasználható. A vetőmagigény. A soros vetésnél a sortávolság 15—20 cm. A szabadföldi retektermesztésnél megemlítjük. szemenkénti vetésnél lényegesen ki­ sebb. Előnyei: korai vetésnél kedvező hőhatás a keléshez.-né) Üzemi termesztésben 30—40 cm-es sortávolság gazdaságos. soros elrendezésű. sűrűsoros. a magvakat takarófölddel takarjuk. Házi­ kerti termesztésben elterjedt az ún.

mint a többi gyökérfélét. Korábbi szedésnél — sűrű vetésekben — a taposási kár nem áll arányban a korábbi termés többletbevételével. a nyári retek 5—6 cm. de rendszeresen elégítjük ki.). A vízhiány a retek egyenletes fejlődését hátráltatja. Ápolási munkái talajporhanyításra. a hosszú fajtáké 4—6 cm átmérővel már piacképesek. alak. belföldi stb. A téli retket betakarításkor a levelektől. A hazai piacon a jégcsap típusú fajták 1—1. Jelen­ leg hónapos reteknél a 25 mm-nél nagyobb átmérőjű nem kívá­ natos. kézzel is könnyen szedhető. növényvédelemre vonatkoznak. a minőséget rontja. a nyári retekfaj­ tákat 8—10. a gumó nagysága. A sűrűn kelt vetések ritkítása szükségszerű. Az osztályozásnál. nagyság. A hónapos retket 4—8. a fajta. Időpontját az értékesítés módja (ex­ port. Az importáló országok méretre vonatkozó igénye kötött. A téli retek betakarítását a fagyok beállta előtt be kell fejezni. csomagolásnál az MSZ utasításait kell figyelembe venni. a télieket 10—15 cm-re ritkítjuk. a mennyiséget csökkenti.Növényápolása A retek rövid tenyészidejű növény. A nagy vízadagok a retek sekély gyökérelhelyezkedése miatt nem hasznosulnak. A szedés kézimunkaerő-igényének csökkentésére mintegy 15—20 évvel ezelőtt már szerkesztettek az USA-ban egymenetes hónapos­ 200 . A retek vízigényét kis vízadagökkal. földtől megtisztítjuk és fagymentes helyen tároljuk. amikor a gumók a fajtajellegnek megfelelő nagyságot elérték. ha az állomány 20—30%-a elérte a kívánt méretet. egyenetlen árut kapunk. A -retek segédeszköz nélkül. rossz minőségű. négyzetes el­ rendezésű. Soros vetés esetén ajánlatos kelés után sarabolni. igény szerinti fejtrágyázásra. sűrű vetéseket gyomlálni.5 cm. Szedése A retek szedését akkor kezdjük. öntözésre. Szedés után a retket szín. A szedést akkor célszerű elkezdeni. méret szerint kell osztályozni. mérete határozza meg. mert ellenkező esetben deformált. épség. sűrűn kelt vetések ritkítására.

A traktorra oldalt függeszthető gép hat db nyűvőelemből áll. A fogyasztási idő meghoszszabbítható növényházi vagy fólia alatti hajtatással. alacsony hőigénye. támaszkodókerekekkel rendelkeznek. fólia házban. fólia sátorban. A támasztókerekek között helyez­ ték el a levélemelőket. fűtés nélkül és fűtött berendezésekben. gazdaságossága. A fóliás felületek növekedésével arányosan növekszik a retekkel bevetett terület is. Haj­ tatásban meghatározó szerepet a fóliás termesztőberendezések je­ lentenek. Várható termés: 70—200 q/ha. amelyek a talajkopírozást lehetővé teszik. Az egyes nyűvőelemek függőleges irányban külön-külön elmozdulhatnak. egyszerű termesztés­ módja. rend­ szerint azonban több sort szednek. meghatározott magasságban a lombozatot levágja. a gumót egy keresztirányban haladó szállítószerkezet a gép mellett haladó gyűjtőtar­ tályba juttatja. A sekély művelést indo­ 201 . Talaj-előkészítése A szabadföldi termesztésnél leírtak alapján történik. mert a hónapos retek gyö­ kérrendszere nem hatol mélyen a talajba. Nálunk üvegházban elsősorban kitöltő növényként szerepel.retek. nagyobb teljesítőképességűek. A fóliás ter­ mesztőberendezésekben. Hazánkban retekszedő gép napjainkig nem üzemel. karalábéval egyetemben. Termesztése egyaránt sikeres fólia ágyban.szedő gépet. A nyűvőszerkezet a retket kihúzza a talajból. A retek hajtatása A hónapos retek frissen vagy salátának elkészítve az év nagyobb ré­ szében szívesen fogyasztott zöldségféle. továbbfejlesztett gépek hasonló elven működnek. Hajtatását in­ dokolja rövid tenyészideje. A levélzetet szál­ lítószalag segítségével a táblára szétszórja. az alkalmazott kétszakaszos hasznosítási rendszerben a retek az első szakaszba kerül a salátával. A retek a haj­ tatásban különösen meghálálja és igényli a jól elművelt jó szerke­ zetű talajt. Az újabb. A területet sekélyen műveljük.

A gépi vetésnél a magsorok helyét a csoroszlya meghatározza. 202 . lomb. között vetik. hogy előkészítéskor a talaj fagya csak a felső néhány cm-es rétegben engedett ki. A mag helyének kijelölése után kézzel egyenként. egyöntetű. Vethetünk géppel és kézzel. hogy a jól tömörített talajba az egyforma nagyságú magvak egyforma mélységbe. nem deformálódik. Ajánlatos a retekmagot nagyság sze­ rint 2—3 részre szétrostálni.stb. lyuggatódeszkát vagy lyuggatóhengert négyzetes vetésnél. Kézi vetésnél alkalmazzuk a sor­ kihúzást soros vetésnél — vagy az ún. és szedéskor a taposási kár igen nagy. A soros vetés 12—15 cm-es sortávolságra az előbbi eljárásnál jobb ugyan. A szórt vetés hajtatásban rendkívül kedvezőtlen. Vetésnél ügyeljünk arra. szemenkénti magelhelyezéssel. A vetés után magtakarófölddel takarunk. A legegyöntetűbb a fejlődése a négyzetes vetéssel 5 X 5—8 X 8 cm tenyészterületig. Fontos követelmény az egyenletesen tömörített. Ennek következtében a retek a talaj felszínéhez közel fejlődik. Fűtés nélküli berendezésekben az erős átfagyás ellen trágya-. sima talajfelszín. soros és négyzetes vetést.kolja továbbá. takarással a felső talajréteget meg­ óvhatjuk. tömörítést a gép elvégzi. a takarást. Vetése A retket fűtés nélküli fóliás berendezésekben február 10—20. 1. között vethető. mert az egyenet­ len magelosztás egyenetlen fejlődést okoz. szemenként helyezzük el a magot. s az egyes frakciókat külön vetni.5—2 cm mélyre kerülje­ nek. ritkítás nélkül. Ez utóbbin a mag távolságának és a vetés mélységének megfelelően helyezkednek el a „fogak”. Fűtött fólia sátrakban néhány napos fűtéssel a talaj felső átfagyott rétegét könnyen átfűthetjük s így a talajmunkát időben elvégezhetjük. Enyhén fűtött sátrakban január 10—30. ami­ vel az állományt egyöntetűbbé tehetjük. jó minőségű lesz. A vetési módok közül a vetőmagvak elhelyezésmódja alapján megkülönböztetjük a szórt. de még mindig nagymérvű egyenetlenséget okoz az ál­ lományban.

Egyes vidékeken terjed a házikerti termesztésben a papírra tör­ ténő magragasztás is. Ritkítást a szórt és soros vetésmódoknál végzünk. a gumó kicsi lesz. A rendszer­ telen öntözés korai pudvásodáshoz. ezért na­ gyon óvatosan kell bánni vele. ha a talaj nem elég nedves. ritkítás. „Vetéskor” a tekercset a ta­ lajon a kívánt sortávolságnak megfelelően legöngyölítik. 2—3 cm széles papírcsíkot vágnak. Fóliás ter­ mesztéskor fokozott figyelmet. Nagyobb vízadag a retek sekélyen elhelyezkedő gyökérzete miatt nem szükséges. az eset­ leg megjelenő vadrepce. A retek palántáról is nagyon jól szaporítható. hogy éppen az erőteljesebben növő gyomot vagy fajtaidegent hagyja bent a szakképzetlen dolgozó.5 cm-es tápdús takarófölddel befedik. 1—1. A szellőztetés az egyik legfontosabb ápolási munka. éjjel 203 . Száradás után a papírcsíkot te­ kercsbe hajtogatják. A kívánt hőmérséklet nappal 15 °C körül. A nagyobb gumójú fajtáknak ajánlatos nagyobb tenyészterületet meghagyni. Ál­ talános jellegű munkának tekinthető az öntözés. Sekélyen. gyorsan pudvásodik. újságpapírból vagy krepp-papírból. s erre egye­ sével felragasztják a retekmagot. A retek vízigényét hajtatásban gyakori kis vízadagokkal kell kielégíteni. Növényápolása Az ápolási munkák a termesztésmódtól függően változnak. magas hőmérsékleten a levél megnyúlik. fajtaidegenek. A téli hónapokban keskeny. A négyzetméterenkénti vetőmagigény 3—4 g. Gyakori hiba. Borult napokon is szellőz­ tessük a sátrakat. Fontos szabály tehát az öntözésben a rendszeresség. Hazánkban azon­ ban ez a szaporítási mód nem terjedt el. nagy gyakorlatot igényel. hogy a magvak könnyen leperegnek a papírról. Ritkításkor módunk van az elütő egyedek. a minőség romlásához vezet. szellőz­ tetés. gyomlálás. Lehetőleg a reggeli órákban öntözzünk. Az öntözést vetés után azonnal elkezdjük. Rendszer­ telen szellőzés esetén. repcsényretek eltávolítására. beöntözik. Ritkítással ér­ jük el a szükséges tenyészterületet (25—64 cm2/növény). A módszer hibája. Vetésig tárolják.

hogy az állomány fejlődése egyöntetű legyen. között. márciusban végezzük. áp­ rilis elején szedhető. A hajtatásban a retket csak elhanyagolt területen kell gyomlálni. függően 4—6—10 hét között vál­ tozik. A nagyobb mérvű lehűlés — mint említettük — a ko­ rai magszárképződést váltja ki a retekből. hogy a virágzás időszakában még alacsonyabb hőmérsékleten a termékenyülés biz­ tonságos legyen. A minőségi előírások adottak. 204 . az őszi—téli retek magját két tenyészidő alatt állítjuk elő. Az utóbbi fajtacsoportnál az első évben dugványt nevelünk.10—11 °C. termesz­ tésmódtól. a termesztőknek elsősorban ezt kell figyelembe venniük a szedés ütemezésénél. a következő évben magot nyerünk. A retek magtermesztése A hónapos és nyári retek magját egy. A magvetést februárban. Különösen ügyelni kell az egyenletes magelosztásra. Szedése A retket fogyasztásra érett állapotban szedjük. A retek szedése. Exportra a kisebb. szaporítási időtől stb. csomózása nagy kézimunkaerő-igényt jelent. borult időben 12 °C legyen. hazai fogyasztásra a nagyobb gumó­ átmérő kívánatos. Négyzetméterenként 20—30 csomóval számolhatunk. Az erős lehűléstől is óvjuk az állományt. A vetéstől szedésig terjedő idő fajtától. A januárban vetett retek március 10—20. Vetőmagszükséglete 8 kg/ha. A dugványtermő év A talaj-előkészítés megegyezik a szabadföldi árutermesztésnél le­ írtakkal. Idejét a gumó átmé­ rőjének igény szerinti nagysága határozza meg. mosása. a februárban vetett március végén. A csomózást a piac igénye szerint végezzük. A sortávolság 40 cm.

a gazdaságosságot növeli. 205 . ami jelentős kézimunkaerő-megtakarítást jelent. a gumót sáros pépbe mártjuk. egyenletes magelosztással ez ki­ küszöbölhető. beteg nö­ vényeket. Az őszi—téliretékmag-termesztés kétéves időtartamot igényel.Az ápolási munkák közül kiemelkedően fontos a ritkítás: 8— 10 cm-re. A sze­ lektálásnál el kell távolítani a repcsényretekkel vagy más kultúrfajtával kereszteződött. gyomtalanítjuk. A sorközök gyommentesen tartása az egész tenyészidőszak alatt feladatunk. gumó nélküli vagy lila gumójú. és csak a fajtajellegnek megfelelő tö­ veket ültetjük végleges helyre. Kelés után az állományt 8—10 cm-re ritkítjuk. A dugványokat másodterményként termesztjük. A talaj porhanyítását. Sortávolsága 40 cm. Az első évben dugványt nevelünk. a talajt porhanyítjuk. • A fajtatisztaság megóvása érdekében a tenyészidőben a szab­ ványban rögzített szempontok szerint végezzük a szelekciót. kelés alatt egyenletesen nedvesen tartjuk. A magvetés ideje július—augusztusban van. osztályozzuk. elterülő levélzetű. korcs és a virág színében eltérő. Kiszedés előtt azonban a magszárat fejlesztő egye­ deket eltávolítjuk. A pudvásodás mértékéről a gumó metszésével — további felhasz­ nálhatóság nélkül — illetve fúrásával (3—5 mm átmérőjű csővel) — továbbtermesztési lehetőséggel — győződhetünk meg. Vetőmagszükséglete 8 kg/ha. durva növekedésű. Legtöbbször ritka vetéssel. korán lekerülő növény után vetjük. Vetésmélysége 2—3 cm. ha a hónapos és nyári retek magját szabadföldi ágyba vetjük. hogy nem igényel olyan táperőben levő talajt. gyomtalanítását időben kell vé­ gezni — a csírázó gyomokat elkeverni — mert a magszárat fejlesztő növényállományt már csak nagy károsodás árán ápolhatjuk. A vetés előtt a talajt vízkapacitásra feltöltjük. a gumó teljes kifejlődése után felszedjük. A gumó alapján csak úgy szelektálhatunk. A dugványokat az őszi fagyok beállta előtt — október—novem­ ber — kiszedjük. A dugványnevelő évben az őszi—téli retek talajigénye annyiban tér el a hónapos retekétől. mint a magtermő évben. Átültetéskor a leveleket visszakur­ títjuk.

szellős helyen vé­ konyan elterítve. A becők és a szár nehezen nyílnak. A vágószerkezet talajtól számított magasságát úgy váiasszuk meg. A retket kézzel nyűni nem szabad. Az aratást teljes éréskor. A magtermő év Az őszi—téli retek magtermesztésekor is a szabványban előírt izo­ lációs távolságot érvényesítjük. alakú egyedeket eltávolítjuk. Az ültetéskor a földet jól szorítsuk a dugványokhoz. A talaj-előkészítés megegyezik a korábban leírtakkal. A vermelés előtt a dugványokat szelektáljuk. esetleg a dugvány pusztulását idézi elő.Kiszedés után a levélzetet 2—3 cm-es csonkra visszavágjuk. Gazdaságosabb az egymenetes betakarítás kombájnnal. mert a kihúzott növények gyökeréről a mag közé kerülő földszennyeződés nehezen tisztítható. A meg­ felelő fordulatszámra (borsó) beállított. 20—30 cm-es tőtávolságra ültetjük. A retekmag — fajtától függően — júliusban—augusztusban érik. A kicsépelt magot retekfejtőn. A ve­ tőmag minőségi követelményeit az MSZ tartalmazza. a fajtától elütő színű. A laza ültetés vontatott eredést. beteg. A kézzel levágott magszárakat kis kévékbe kötjük. • Hektáronként 6—10 q retekmagterméssel számolhatunk. hogy a növényt ne húzza ki. 206 . gumi verőlécekkel ellátott dob a retket kis veszteséggel kicsépeli. A kiszelektált dugványokat a sárgarépához hasonlóan vermel­ jük. szelelőrostán átengedjük. A retket kaszával. borsóaratóval vagy kombájnnal vághatjuk. bálákba rak­ juk. amint a talajra rá lehet menni. gyomtalanítunk. hogy a szívrész meg ne sérüljön (ezért nem szabad kézzel lecsavami). óvatosan csomóba rakjuk. ügyel­ ve. 3—4 napi száradás után csépeljük. Az ültetésre váró dugványokat naptól. A dugványok eredése után kapálunk. A sérült. széltől takarással óvjuk. A dugványokat — tavaszi átválogatás után — 50 cm-es sortávol­ ságra. tovább tisztítjuk. ezért az optimális aratási idő bevárható. gyakori forgatással utánszárítjuk. így a retek nem pereg. A rátapadó földtől megtisztítjuk. a becők és a szár világosbarnára színező­ désekor kezdjük.

(Kórokozó: Cabbage black ring virus. Védekezés: a levéltetvek és a Coleoptera fajok ellen.) terjeszti. mozaikosak.) A levelek világoszöldek. A fenti vírusok mechanikailag (érintés stb. Gazdanövényei a keresztesvirágúak. szürkésbarna. A Cabbage black ring vírust és a Cauliflower mosaic vírust nem perzisztcns módon a káposzta-levéltetű (Brevicoryne brassicae L.) A betegség elsősorban a hónapos retek levélpusztulását és a retek­ gumó minőségének romlását okozza. (Kórokozó: Peronospora brassicae Gáum. Glits M.) könnyen átvihetők. erek által határolt foltok jelennek meg.) és a zöld őszibarack-levéltetű (Mysus persicae Sulz.) 207 . A levél színén sárgászöld. A levél Retekperonoszpóra (Fotó: dr. A Radish mosaic vírus levéltetvekkel nem vihető át. nekrotikus pontok vannak. Retekperonoszpóra. amelyeken apró.A retek betegségei Retek-mozaikvírus. csak Coleoptera fajokkal. A keresztes virágú gyomok irtása. Cauliflower mosaic virus. A nyáriretek-fajtákon a be­ tegség kisebb jelentőségű. Radish mosaic vírus.

és lomblevelek rendszeres védelme esetén a gumó egészséges marad.) fonákén fehér konídumtartó gyep fejlődik ki. és hausztóriumuk a sejtekbe hatol. A kórokozó a növénymaradványokban micélium formájában és oóspórával telel át. Védekezés: tavasszal és ősszel már szikleveles korban meg kell kezdeni a permetezést. a szártőhöz közel. elmosódott szélű. A leváló konídiu­ mok a lomblevelekre kerülnek. sötétszürke foltok láthatók. ahol konídiumtartó gyepet fejleszt. 208 . A konídiumok vízcseppben csí­ ratömlőt fejlesztenek és az ép bőrszöveten át a növénybe jutnak. A szik. Dithane M 45)0. A gumó belsejében szürkésbarna. majd onnan a gumóra mosódnak. Maneb. A gumók feji részére tapadó beteg levélalap-maradványokról a kór­ okozó közvetlenül is a gumóra jut.2% tömény­ ségben nedvesítőszer hozzáadásával eredményesen használhatók. A tünetek a magho­ zók szárán és virágzatán is megtalálhatók. A vegetációs időben már a sziklevelekre kerül a kórokozó. nagy ki­ terjedésű elszíneződés található. ahol aztán a sejt közötti járatokban helyezkednek el. A permetezés­ re a ditiokarbamátok (Zineb. Ez­ után a foltok elparásodnak.Retekperonoszpóra a gumó belsejében (Fotó: dr. Felületükön fehér konídiumtartó gyep jelenik meg. és a lomblevelek intenzív fejlődésének idő­ szakában 7 naponként meg kell ismételni. rövidebb-hosszabb. A gumó felületén leggyakrabban a talajszint felett. A kórokozó alacsony hőigényű gomba. amelyek később a gumó nagy részére kiterjednek. Glits M. sekélyebb-mélyebb repedések keletkeznek. ritkábban a talajban levő részeken apró.

lankadnak vagy el is pusztulnak. A kártétel akkor jelentkezik legszembetűnőbben. A gyökérlégy kártételével egyidőben.A retek állati kártevői Gyökérlégy (Phorbia radicum L. 14 Gyökérzöldségek termesztése 209 .) is károsíthat a retekben. Védekezés: mindegyik faj ellen igen nehéz a védekezés. a növény gyökerén szabálytalanul haladó. de előfordulása nem gyakori. A föld feletti részeken a károsítás tü­ netei abban nyilvánulnak meg. Káposzta-fonálféreg (Heterodera cruciferae Franklin) mint lehet­ séges kártevő jöhet számításba a reteknél. Kü­ lönösen erősen jelentkeznek ezek a tünetek a fiatal növényeken. Fésűslábú viráglégy (Phorbia platura Meigen) is előfordulhat még a retken. szürkészöldek lesznek. csapadékos időjárás után hirtelen meleg áll be. Emiatt ez a szer csak a maghozónak szánt retekvetésben alkalmazható. morzsalékos rágcsálókkal telt járatokat. esetenként a fentebb említett legyekével azonos kártételi formával. Az ellene való védekezés megegyezik a sárga­ répánál leírtakkal.) Elsőrendű tápnövénye a retek. A talajból kihúzva. hanem a talaj vegyszeres kezelésén alapszik. A rágásukkal kiodvasított gumók nem értékesíthetők. benne fehéres színű lárvákat. nyűveket találunk. A közvetlen kártételt okozó lárvák is nagyon hasonlók. A védeke­ zés módja és anyagai azonosak a sárgarépánál tárgyaltakkal.) is. A már fertőzött növények nem menthetők meg. teljesen azonos tünetekkel jelentkezik a tavaszi káposztalégy (Phorbia brassicae Bché.) lárvái esetenkénti károsítói lehetnek a reteknek is. Vetési bagolypille (Scotia segetum Schiff. ha tavasszal tartósabb hűvös. Ezért van különös jelentősége a keresztes virágú gyomnövények gondos irtá­ sának. bár más fonálféreg-fajok is előfordulhatnak. a tavaszi káposztalégyhez hasonló tüneteket okozva. Az ellenük való védekezés tulajdonképpen nem is a növény. amivel jelentősen mérsékelhetjük e kártevők felszaporo­ dását. hogy a növények a fejlődésben meg­ állnak. Nyári vagy nagy káposztalégy (Phorbia floralis Fali. mert az ká­ rosan hat a retek ízére. A retek meg­ védésére a felsorolt kártevők ellen egyébként hatásos Lindan-tartalmú szerek sem javasolhatók a legyek rajzása idején.

A földibolhák nagyon érzékenyek a Lindán.1 %-os Phosdrines permetezéssel védekez­ hetünk. hogy a földibolhák felszaporodásának mértékét csökkentsük. A nagy káposztabolhát kivéve mindegyik faj a talaj repedéseibe vagy a gyökérnyakhoz helyezi el a tojásait.). jellegzetes test­ alkatú poloskák jelenlétén kívül. ugráló mozgásukról közismert apró bogarak napos. meleg időben néhány nap alatt súlyos károkat tudnak okozni. A kikelő kis hernyók először aknákat rágnak a levélben. Az imágó alakban kitelelt. vastagabb leveleket pedig hámozgatják. megtalálható a retken is. 210 .) Minden termesztett és vadon élő keresztesvirágún. Védekezés: igen gondosan irtani kell a keresztes virágú gyomokat. Száraz időben a kártétel mértéke nő. az erősebb. majd néhány nappal később már szabadon hámozgatják vagy rágják át a leveleket. Káposztapoloska (Eurydema ornatum L.és a metil-parathiontartalmú porzószerekre. majd az ezt követő el­ halás nyomán ismerhető fel a tavasszal megjelenő. de ezek a szerek csak a maghozó gyökér­ zöldségek védelmére használhatók. ezért a nagyon rövid hatástartamú és várakozási idejű ro­ varölő szerekkel. A kártétel a levelek színén jelentkező sárga szívásnyomok.) A keresztesvirágúak földibolhái a retek jelentős kártevői lehetnek a kora tavaszi időszakban. így a retken is előfordulhat. A káro­ sítás következtében a fiatal növények fejlődésükben erősen vissza­ esnek. a kikelő lárvák pedig a levelekben ak­ názva fejlődnek tovább. hogy a levélzet fejlődése jelentősen haladja meg a kártétel mértékét. mint a keresztesvirágúakra specializálódott faj. Tömegsza­ porodásakor figyelemre méltó károkat okozhat. A bolhák által kirágott lyukak a levelek fejlődése során meg­ nagyobbodnak. így pl. Káposztamoly (Plutella maculipennis Curt. Védekezés: az egyébként hatásos Lindán a retekben nem hasz­ nálható. A nagy káposztabolha viszont a nö­ vény leveleire rakja tojásait.Földibolhák (Phyllotreta ssp. és az ezekből kikelő lár­ vák a gyökereken károsítanak. Ugyanakkor nitrogéntrágyázással siettetni kell a növények fejlődését. A bogarak a retek leveleinek lemezébe néhány mm-es lyukakat rág­ nak. 0.

Vegyszeres védekezésre alkalmas a 0. A bimbókon lyukat rágnak. A bogarak aktivitása napos időben nagyobb. A retket több levéltetűfaj is károsíthatja. a magtermő növények hajtásai is defor­ málódnak. Deroserac és Árion fajok). A bimbók belsejébe rakott tojásokból kikelő lár­ vák az imágókhoz hasonló károkat okoznak. Az áttelelt imágók tavasszal a levelek nyelébe vagy a szárba.Védekezés: igen fontos a károsított növénymaradványok meg­ semmisítése gondos alászántással. Védekezés: nem teljesen kidolgozott. A megtá­ madott növények levelein szabálytalan rágásnyomok és ezüstfehér. mint a sárgarépánál. szükség esetén 10 naponként megismételt permetezés. rend­ szerint négyesével helyezik el a tojásaikat az epidermisz alá.). de a kártétel ritkán komoly.) és a zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae Sulz. Meztelencsigák (Limax. mert ilyenkor a virágzás soká elhúzódik.1 %-os Phosdrinnak vagy más hasonló hatású szerekkel történő. Ezek közé tartozik a káposzta-levéltetű (Brevicoryne brassicae L. csapadékos időjárás esetén— különböző nagyságú. Maghozó növényeknél a tojásrakás előtti 20—25 kg/ha adagú Hungaria L 2-porozás azonban eredményesnek látszik. gyöngyház fényű nyálkacsík látható. Szívogatásuk következ­ tében a levelek torzulnak.A kikelő lárvák a szárban és a levélnyélben táplálkozva járatokat rágnak. ettől a szár és a levélnyél szivacsos állományú lesz.) Kárté­ tele időnként és helyenként megfigyelhető a retek maghozó növényein. Az ellenük való védekezés ugyanaz. Az ellenük való védekezés azonos a sárgarépánál tárgyal­ takkal. mivel életmódja sem egészen ismert. Repcefénybogár (Meligethes aeneus Fabr. alapszínű és rajzolatú meztelencsigák talál­ hatók. 14* 211 .) Egyik legfontosabb tápnövényei közé tartozik a retek. A telelésre vonulás előtti táplálkozásukkal az imágók is károsíthatnak. Károsítá­ sukkal néha találkozhatunk. Levéltetvek. de a kártétel tartósan borult időjárás esetén mégis jelentősebb. Azimágó alakban áttelelt bogarak tavasszal korán előjönnek és jelentős károkat okozhatnak a mag­ hozó retekben. a növényen található bábok el­ pusztítása céljából. A növényeken elsősorban nedves. Repceszárormányos (Ceuthorrhynchus quadridens Panz. abba befurakodva a virágporral és a bibével táplálkozva kirágják a virágok belső részeit.

ha jó talaj-előkészítéssel és táp­ anyagellátással elősegítjük a növények gyors fejlődését s a virágzás ugyancsak gyors lefolyását. Erre azért is különösen szükség van. mert a beporzást végző hasznos rovarok védelme igen leszűkíti a vegyszeres védekezés lehetőségeit. Hatásos megelőző módszer. ha tömegesen lép fel a kár­ tevő.Védekezés: akkor válik szükségessé. 212 . Szükség esetén 20—30 kg/ha Melipax porozószer kiszórásával érhetünk el eredményt.

Korai tavaszodás esetén minél előbb ültessük ki. Szaporításra a tetszetős küllemű. Ezzel együtt a termelése is növekvő tendenciát mu­ tat. barázdás és sík. mivel nagy nedvességigényű nö­ vény. Terméshozam: 40—70 q/ha. Bár eltűri a szárazságot. Nem talajzsaroló növény és jó szerkezetű talajt hagy maga után. Ezért vagy üde. Termeszthető bakhátas.vagy mélyművelési móddal. jó vízellátottságú területen termesszük. egyre inkább terjedőben van. Gazdasági jelentősége Használati értékét maga a földbeli hajtás. amely csak „torma” néven kerül a forgalomba.Torma Évelő növény. si­ ma gyöktörzset fejlesztett növények talpgyökereit hasz­ náljuk fel. ezért késő ősszel fagymentes napokon bármikor szedhető. Újabban mint ecetes tormának feldolgozott csomagolt áru egyre kedveltebbé válik. csak kedvező vízellátás esetén terem kielégítően. Hidegtűrő növény. nemes torma csak nyílt fekvésben. Táplálkozási jelentőségét a friss torma „siningrin” glikozid-tartal213 . A torma ültethető tavasszal is és ősszel is.30 kg. könnyen művelhető homokos talajon gaz­ daságos a termesztése. Félárnyékos helyen is fejlődik. teljes napsütésben terem. vagy öntözzük. Laza szerkezetű. rizóma adja. A legkedvezőbb ülte­ tési ideje: március eleje. azonban mint haszonnövényt egyéves kul­ túrában termesztik. 1 főre eső fogyasztás 0. de ízes.

glutamin.49% Kovasav 0. arabinóz által szolgáltatott szén­ hidrátok. További fontosabb hatóanyagok: szaharóz.62% Származása és elterjedése A torma Délkelet-Európában és Nyugat-Ázsia határos területein ős­ honos. Magyarországon összefüggő termőtája Hajdú-Bihar megyében van.20% Mg 0.62% 2.15% Klór 0. Kémiai összetétele (100 g rész.03% Nagy kéntartalma feltűnő. ami évi 80—100 t-t tesz ki.04% 0.ma adja.73% 0.35% 15.43% K 0. de ma már elvadulva mindenütt megtalálható. aszparagin. légszáraz anyagra vonatkoztatva): Víz Mirozin mustárolajat tartalmazó anyag Zsír Mirozinmentes extraktum Farost Hamu Ásványianyag-tartalma: N 0. 214 . amelyből a jelenlevő enzimek hatására a Mirozin mustár­ olaj képződik. galaktóz.81% 2. alloxur bázisok.20% P2O5 Kén 0.43% Ca 0. 76. arginin. Ez a megye termeli meg Budapest csaknem egész tormaszükségletét. A folyók melletti. Termesztésének kezdetéről pontos adataink nincsenek. humuszos öntéstalajok növénye.77% Nátron 0.87% 1.

mert keverten termelik az egykor külön fajtának leírt típusokat is. A gyökértörzsön vékonyabb szívógyökerek vannak. vagy karéjosan vagy szeldelten tagoltak. A talpgyökerekből el­ ső évben átlagban 4—5 szaporításra alkalmas dugványt kaphatunk. nagyok. nagyságban és a tormatest vastagságában különböznek egymástól. Az első évben csak tőleveleket fejleszt. néha egy méter mélységig is lehatolnak a talajba víz. nyelesek és 80 cm-re is megnőnek. Mint haszonnövényt azonban egyéves kultúrában termesztik. Ennek alapja. Növénytani jellemzése Évelő növény. Cselőtei szerint csak csípős és nem csípős típusokat különböztetünk meg. ezek alsóbb és erősebb gyökereit talpgyökereknek nevezzük. 215 . amelyek csak levélformában. fás gyökereket teremnek. tekintet nélkül egyéb fajtabélyegekre. Becker-Dillingen szerint minden termesztőtájnak megvan a maga tájfajtája. rizóma. amelyek oválisak. de már üzemi termesz­ tésről is beszélhetünk.Termőterülete országosan 600 ha körüli. A felhasználásra kerülő torma maga földbeli hajtás. A torma esetében nálunk jelenleg egy-egy termelőüzemen belül következetes pozitív és negatív szelekcióval a szabványnak meg­ felelő minőség előállítása a cél és nincs törekvés egységes. A levéllemezek épek. illetve tápanyag után. elterjesz­ tésre alkalmas fajta kinemesítésére. A levelek széle fogazott. A piacra kerülő mennyi­ ség nagy része háztáji termesztésből kerül ki. sima gyök­ törzset fejlesztett egyedek talpgyökereit használjuk fel továbbszaporításra. Dessewffy szerint is nehezen lehetne fajtákat egymástól megkülönböztetni. A virág­ száron hozott levelei rövid nyelűek vagy ülők és ép szélűek. Ennek folytatása az orsógyökér. hogy az íz és a csípősség erősen a talaj és a technológia befolyása alatt áll. A szaporítóanyag kiválasztásánál tetszetős küllemű. mert az évekig egy helyen hagyott tövek elvadulnak és elágazó. amely függőleges helyzetű és erősen megvastagszik a benne felhalmozódó tápanyagoktól. A gyökérrendszer végső elágazásai a hajszálgyökerek. A szívógyökerek mélyen. gyöktörzs.

) .Tormalő (Fotó: Cselőtei L.

de a kultúrtormánál a rekeszekben többnyire nincs mag.Virágszárat és virá­ got csak akkor fejleszt. magjai nem kerülnek a kereskede­ lembe. Biológiai igénye Hőigénye. Levelei -4 °C-on elfagynak. Virágai négy csészele­ vélből és négy fehér sziromlevélből állnak. vagy a szár dróttal. Kényszeríthető a maghozásra a szár alsó részének meggyűrűzésével. sok virággal. négy hosszú és két rövidebb porzószállal. amelyek a virágszárak végén helyezkednek el és erősen szétágazók. Magjai tojásdadok vagy gömbölyűek (1. Idegenmegporzó. Virágzata összetett sátor. de ízes. Termése becő.0 mm). nemes tor­ ma csak nyílt fekvésben. Félárnyékos helyeken is fejlődik. ha több évig marad ugyanazon a helyen. közöttük a hosszúkás alakú termő a rajta ülő bibével. Télen a talajban hagyva sem fagynak el. de gyökerei nem érzékenyek. zsineggel való körbekötözésével. Fényigénye.) rekeszben két sorban ülnek. teljes napsütésben terem. de önbe­ porzás is lehetséges. Becker-Dillingen szerint csak Magyarországon találkoztak mag­ hozó tormával. Mivel a tormát dugványról szaporítjuk. A magvak minden magVirágzó tormatő (Fotó: Haniséros P.5—2. 217 .

és minőségét küllem alapján a szabvány határozza meg. Nemesítési célkitűzésként a csípősség és az enyhén csípősség kü­ lönválasztása szolgálhatna. Transzspirációs együtthatója 334. a ma használatos „nemes tormát”. Belgiumban stb. A későbbiek folyamán a gépesítés komp­ lexitása állíthat fel a nemesítők számára megoldandó feladatokat a tormával kapcsolatban is. Bajor. Nürnbergi édes torma. Az NSZK-ban megkülönböztetnek több tájfajtát. A vizet és a kimondottan vizes talajt azonban éppen úgy nem vi­ seli el. mint mindenütt. Kettő közötti. A csehszlovákoknak is két bejelentett fajtájuk van. fajtákat vagy tájfajtákat következetes szelekcióval állították elő. Száraz területen a jó termés érdekében öntözzünk. Nürnbergi édes torma. kissé nyirkos talaj az op­ timális. 218 .Vízigénye. Termesztett fajták Mivel hazai termesztésben és fajtajegyzékünkben bejelentett és álla­ milag elismert fajták nincsenek. mint a száraz talajt. A fajták fenn­ tartását és szelekcióját minden termelő vagy termelőüzem saját maga végzi a szaporítóanyagának kiválasztásával. mint pl. a következőkben a nálunk táj­ fajtaként ismert típusokat említhetjük meg: Debreceni édesnemes torma. Ennek következtében a forgalomba kerülő torma csak mint torma szerepel. A nemesítés helyzete Hazánkban is. erre utal az egyes fajtaként megjelölt típusok neve is. Nagy. szintén tájfajták vannak for­ galomban. Spreewaldi stb. ahol tormát termesztenek. amelyet az Olomouci Zöldségkutató Intézet állított elő. csak jó vízellátottságú talajban fejlődik jól és ad kielégítő termést. Franciaországban. Nálunk a torma nemesítésével nem foglalkoznak.

A laza szerkezetű. Ugyanakkor a torma rossz előveteménynek számít. hanem termesztése is gazdaságosabb. Termesztéstechnológia Talajigénye Az ásványi anyagokban gazdag. származásuk sze­ rint: Nürnbergi és Erlangeni erősen csípős Bayersdorfi édes és csípmentes Bajor. Legalább 40 cm mélyen lazítsuk meg a talajt. fás lesz és túlságosan csípős. Spreewaldi. Egyébként a torma nem talajzsaroló növény és szerkezetileg is jó talajt hagy maga után. mert a vissza­ maradó gyökérmaradványok a következő évben kihajtva alaposan elgazosíthatják a talajt. Ezért csakis kapás növények következhet­ nek utána. Az ajánlott forgó négyéves. Vetésforgó Üzemben egyéves növényként termesztik és így könnyen beilleszt­ hető a vetésforgóba. Durva. A kötött talajokon gyakran elveszti ízét. mélyebb fekvésű. párás levegőjű területeket kedveli elsősorban. Malini évelő fajta. 219 .Az NDK-ban és az NSZK-ban elterjedt fajták. rögös talaj nem alkal­ mas torma termesztésére. valamint a pillangósok. Hamburgi. Minden istállótrágyát kapott zöldségféle és mezőgazdasági kultúra jó előveteménye. könnyen művel­ hető homokos talajokon nemcsak a minősége lesz jó a tormának. Csehszlovákiában elismert fajták: Krenox egyéves fajta.

amilyen mélyen csak tudjuk. Ezért ősszel lehetőleg 35—40 cm mélyen szántsunk és altalajlazítót használjunk 50 cm-ig. 220 .30 kg Alaptrágyázásként a betervezett mennyiségnek megfelelően pél­ dául 60 q/ha-ra a fenti mennyiségnek hatvanszorosát kellene ad­ nunk.Tápanyagellátása 1 q torma termesztésével a következő NPK-mennyiségeket vonjuk ki a talajból: Nitrogén 0. Talaj-előkészítése. Mivel a növények normális tápanyagfeltárás esetén az adott tápanyagnak egyharmadát tudják felvenni. a bakhátak felhúzásával egyidőben. valamint istállótrágyát még az ősz folyamán szórjuk ki. hogy a kiültetésre kerülő dugványok hossza 20—30 cm és azt is. Pétisót pedig tavasszal. Megfi­ gyelések szerint a friss istállótrágya után a tormán barna foltok ta­ lálhatók.35 kg Kálium 1. tehát jól érett istállótrágyát használjunk.75 kg Foszfor 0. Házikertekben is olyan mélyen forgassuk meg a talajt. Közepes ellátottságú talajon az előbbiek értelmében az ajánlott műtrágyamennyiség (hatóanyagban hektáronként): Nitrogén 135 kg Foszfor 65 kg Kálium 235 kg Amennyiben mód van istállótrágyázásra (400 q/ha). hogy mélyen gyökerező növény. úm. ezért a fenti mennyiséget ennek megfelelően célszerű biztosítani a kívánt terméseredmény el­ éréséhez. ültetése A torma termesztésénél figyelembe kell venni. A vegyes trágyázás­ nál is lehetőleg 2:1:4 NPK-hatóanyagarányt tartsuk be. Az alapműtrágyákat. ültetés után. szuperfoszfátot és kálisót. adjunk szerves trágyát és egészítsük ki műtrágyákkal.

A dugványokat a bakhátakba ültetőfával. A bakhátakat húzhatjuk töltögetőekével vagy speciális bakhátkészítővel. őszi telepítéskor a talajfor­ gatást ültetés előtt 6—8 héttel végezzük el. amelyeknél a sortávolság 70—80 cm is lehet. a barázdás és sík. Korai tavaszodás esetén a lehető legkorábban ültessünk. hogy a dugványok teteje 3—4 cm-re kerüljön a föld felszíne alá. A barázdás ültetési módnál az ekével húzott barázdába félmagas­ ságig ültetőfával beduggatott dugványokat ültetés után töltögetőekével felkupacoljuk. A sortávolságot pedig befolyásolja a dugványok mérete. és ezzel részlete­ sen is foglalkozunk. A dugványszükséglet függ a sor.és tőtávolságtól. míg a 20 cm hosszúságúakat 80—90 cm-re is tehetjük. A síkművelésnél pedig a megmunkált sík terü­ letre ültetőfával duggatjuk be a dugványokat. A legmegfelelőbb tőtávolság 30 cm. illetve ültetési módok: a bakhátas művelés. Legkedvezőbb ültetési idő március eleje. hogy a talaj ülepedni tudjon. hozzáférni stb. Mindkét művelési mód hátránya a gyökerezésnél jelentkezik: nehéz a dugványokat kibontani. nehogy kiszáradjanak. a gerinctől lefelé. Akármelyik művelési módnál arra ügyeljünk. Telepítési. Szűk sortávolság a bakhátak kibontása alkalmával a gyökere­ zésnél jelent akadályt. míg a barázdás és mélyművelés munkaigényes­ sége miatt kiszorult. mintegy 10—10 cm-re hármas kötésben .vagy mélyművelési mód • A bakhátas művelést nálunk is alkalmazzák. hanem ferde síkban. A házikertben házihasználatra kiültethetünk 6—7 cm-es dugványokat is. de nem függőlegesen rakjuk le a dugványokat. A kitűzött sorokon vagy a beállí­ tott sortávolság szerint a 30—35 cm magas és 60—70 cm talpszéles­ ségű bakhátakat húzzuk fel. 25—30 cm-es dugványokat 100 cm sortávolságra ültessük. • A bakhátas művelés. 221 . Ezért üzemi termesztésben célszerűbb a meg­ adott és bevált sortávolság. A tavaszi talajmunkákat is ennek megfelelően ütemezzük be. kézzel háromféle mó­ don rakhatjuk be: a gerincre egy sorban.A torma ültethető ősszel és tavasszal. ugyancsak hármas kötésben.

amikor a lomblevelek 8—10 cm-esek. a sorközöket pedig sorközművelővel tisztán lehet tartani. Csak egy főhajtás maradjon a rizómán. Ezt követően a torma erős lombja a sorokban elnyomja a kelő gyomokat.5—5. de a következő vegyszerek használhatók: preemer. A gyökerezés elvégzéséig azonban megfelelő védettséget adhat.és tőtávolság ese­ tén: 70 X 30 cm-nél 48 ezer db/ha. A felesleges hajtások leszedésére általában akkor kerül sor. gyökerezést.) A kezelést közvetlen a dugványok kiültetése és a bakhátak elké­ szítése után lehet elvégezni. hogy sima tormákat kapjunk. A dugványok ápolása Kora tavaszi. Második kapáláskor júliusban végezzük el az ún. 100 X 30 cm-nél 33 ezer db/ha. Kapálások al­ kalmával a bakhátakról lemosott földet lehetőleg újból töltsük fel.3 kg/ha. (Alacsonyabb humusztartalom esetén a megadott kisebb adag irány­ adó. és így a gyommentességet biztosíthatjuk. 500—600 1 vízben oldva.2 kg/ha. Ahhoz. Általában a kiültetett dugványok hosszának megfelelő árutormát kapunk.A dugványszükséglet alakulása különböző sor. 80x30 cm-nél 41 ezer db/ha. márciusi ültetésben kedvező időjárás esetén 2—3 hét múlva megjelennek az első levelek a dugványokon és vele együtt az első gyomok is. Vegyszeres gyomirtása Egyelőre engedélyezett eljárás nincs.Afalon 2.5—3 hónapig tart. a rajtuk kép222 .6—4. Fontos ápolási munkája a tormának egynél több hajtás eltávolítása és a gyökerezés. Az ajánlott szerek hatása általában 2. 350—520 1 vízben oldva + gensen: Maloran 3. Nem gyomirtott telepítésnél legalább háromszor kapáljuk.

illetve a tormát. Kis területen. 223 .) ződő oldalgyökereket éles késsel le kell vágni. ha szükségesnek látszik — az időjá­ rástól függően — és öntözni tudunk. Öntözés. Gyökerezés után. egészen a talpgyökerekig. házikertben való termesztésben a gyökerezést meg lehet ismételni augusztus végén vagy szeptember elején. hogy a hervadást minimálisra csök­ kentsük. akkor 30— 40 mm-nek megfe­ lelő vízmennyiséget juttassunk a területre. Ehhez a művelethez ki kell bon­ tani a bakhátakat. zsák. Gyökerezés után természetesen újból vissza kell takarni. vagy ha még zsengék.vagy rongydarabbal ledörzsölni és csak a dugvány alsó részén levő talpgyökerek maradjanak meg. "Lehetőleg a reggeli órákban gyökerezzünk.Torma kibontása első legyökerezéshez (Fotó: Cselőtei L.

sártól és minden szennyeződéstől men­ tesnek kell lennie. homokban. pincehőmérsékleten. manipulálása Kézzel tisztítjuk. ezért késő ősszel — októbertől. akkor mosással tisztítsuk. Jó eredményt kaphatunk kisebb mennyiség esetén a polietilén zsá­ kos tárolással is. prizmák­ ban tárolják. Egészséges. Terméshozam 40—70 q/ha. novem­ bertől kezdődően — fagymentes napokon bármikor szedhető.Szedése A torma hidegtűrő növény. utána kézzel könnyen ki-. Tárolása A tormát hagyományosan kicsiben pincében. a romlási veszteség ele­ 224 . Üzemi szedésnél a lombját sarlóval. A torma testének simának. háztáji termesztésben a bakhátakat kapával bont­ suk ki. amelyet ugyancsak kézzel végzünk. kaszával. sőt télire benthagyva. A fejrésznél teljesen kopaszra tőből levágjuk az összes levelet. Manipulálás a szabványnak megfelelő osztályozásból áll. nagyobb területeken többnyire kormány­ lemez nélküli ekével szántják ki. A talpgyökerekből a következő évi dug­ ványanyagunkat biztosítjuk. • Kis területen. ha szükséges. • Üzemi termesztésben. hogy gyökérma­ radványok ne maradjanak a talajban. akár ásórendszerű gépekkel. szedhető tavasszal is. tiszta tárolásra megfelelően elkészített anyagot feltételezve. illetve felszedhető. és alul szabványnak megfelelő hosszúságúra vágjuk. Ügyeljünk arra. mert ezek kihajtanak. Tisztítása. A vágás felülete gyorsan parásodik és ez sajnos minőségi hátrány­ nyal jár. Teljes gépesítésére 20 cm-ig már van lehetőség akár nyűvő-. hasonlóan a sárgarépához vagy más gyökérzöldséghez. barázdás művelésnél pedig egyszerűbb a tormákat talpgyö­ kereikkel együtt kiszedni. szártépővel szedhetjük le.

Üzemi tárolása hasonló a gyökérzöldségekéhez. A virágzatot a fehér zoosporangiumtelepek egyenletesen borítják.) Ktze. a beteg nö­ vényrészekben pedig oospórával telel át. Tapasztalataink szerint a torma optimális hőfoka +1 °C. epi­ dermisz által fedett zoosporangium-telepek képződnek. torzulást eredményeznek.2 %-os töménység­ ben kell védekezni. Védekezés.nyésző. ál­ lítva. [Kórokozó: Albugo candida (Pers. 5—10 kg-os zsá­ kokban tároljuk a könnyebb kezelhetőség miatt. Dithane M—45) 0. A réztartalmú szerek a tormalevélre fitotoxikusak. A torma cerkospórás levélfoltossága. majd elszáradnak. az apadás pedig 5—7%-nál nem nagyobb.) Gyakori a torma levelén. A zsákokat le­ zárva vagy bekötve deszkapolcokra vagy raklapokra helyezzük. amelyek vízben mozogva a levélre kerülnek. illetve fekve rakjuk. A kórokozó a gyökérdugványokban micéliummal. öthónapos tárolási idő alatt általában 8—10 %-os értékcsökkenéssel számoljunk. Csapadékos években ha a betegség megjelent. ditiokarbamátokkal (Zineb. Földre és cementes padlóra ne tegyük. de ritkán okoz nagymérvű megbetegedést. A levelek torzulnak. A ve­ getációs időben a zoosporangium-telepekből kiszabaduló zoospó­ rák újabb fertőzések elindítói. A levélen 6—7 mm-es ke225 . A torma fehér sömöre. (Kórokozó: Cercospora armoraciae Sacc. 10—20 naponként újabb zoosporangium-telep képződik. A torma betegségei A torma mozaikbetegsége és az ellene való védekezés megegyezik a retekmozaik betegségével és védekezésével. a kórokozó azonban 0—25 °C között képes fertőzni.] A betegség a torma levelén rendszeresen előfordul. A levélen először 5—6 mm-es sárgászöld foltok jelennek meg. lehetőleg egy sorban. A zoospórák fertőzésére legkedvezőbb a 10 °C hőmér­ séklet. amelyben az apadás és esetleges romlási veszteségek is benne vannak. Tavasszal az oospórából zoospórák szabadulnak ki. ame­ lyeken elszórtan vagy körökbe rendeződve 1—2 mm-es fehér. Maneb.

A torma leve­ lét az imágó és a lárva egyaránt károsítja. A kórokozó fertőzési forrásai a növénymaradványok. A kifejlett bogár a torma le­ veleit gyakran szitaszerűen átlyuggatja és a levélfelület nagy részét elpusztítja úgy. A keresztesvirágúak levélbolhái (Phyllotreta ssp. Kártétele meg­ egyezik az összes többi földibolha kártételével. Megegyezik a torma fehér sömöre elleni védekezéssel. A nőstények tojásai­ ból kikelő feketés színű lárvák a levelek fonáki részén hámozgatnak. 226 .) A torma állati kártevői Torma-levélbolha (Phyllotreta armoraciae Koch). hasonló tüneteket okozva. Pusztán káliszappanos perme­ tezéssel is eredményesen gyéríthetők. Védekezés. Megegyezik a retken károsító levélbolhák elleni véde­ kezéssel. Védekezés. A torma gyakori károsítója. Kisebb jelentőségű betegség még a nyár végén fellépő lisztharmat (Erysiphe polygoni DC. A károsítás má­ jusban kezdődik.) és ramuláriás levélfoltos­ ság (Ramularia armoraciae Fckl. ahol a kór­ okozó micéliumsztrómával telel át. A foltok szegélye enyhén kie­ melkedő.) Kártételének gyako­ riságát és súlyosságát illetően eltérőek a vélemények. Károsításuk leggyakrabban a szívlevelektől indul ki. tápnövénye kizárólag a torma. A növényeken egyidejűleg különböző korú és fejlettségű lárvák találhatók. A sötétzöld színű. A fertőzés elindítói a konídiumok. Torma-levélbogár (Phaedon cochleariae F. mert a lárvák a szerves foszforsavészterekre rendkívül érzékenyek. Felületüket szürkés konídiumtartó gyep borítja.) is károsíthatnak a tormán. Védekezés. hogy a torma levele el is száradhat. A nőstények lerakott tojásaiból kikelő lárvák a le­ vélnyélbe hatolva járatokat rágnak.rek vagy szögletes zónáit világosbarna foltok láthatók. Meglehetősen egyszerű. ex Saint-Amans. tojásdad alakú bogarak lyukakat rágnak a levéllemezbe. majd az egész növényre kiterjedhet. A kórokozó számára magas páratartalom és 21—32 °C hőmér­ séklet szükséges.

Megegyezik a reteknél leírtakkal. A felsoroltakon kívül az ormányosbogarak. a Ceuthorrhynchus és a Lixus fajok is jelentkezhetnek károsításukkal a tormán. Védekezés.) Minden vadon termő és termesztett keresztes virágú növény kártevője. így a tormát is ká­ rosíthatja. mint a reteknél. 15* 227 . A kifejlődve 6—7 mm hosszúságú zöld színű. kártétele és az ellene való védekezés ugyanaz. pl. majd ké­ sőbb szabadon hámozgatva azok fonáki részén károsítanak. Ellenük külön védekezés általában nem szükséges. Időszakos kártevői lehetnek a tormának.) Életmódja. Meztelencsigák (Limax.Káposztamoly (Plutella maculipennis Curt. fekete fejű lárvák kikelésük után először aknát rágnak a levelekben. Deroceras és Árion fajok). A kártétel módja és a védekezés meg­ egyezik a reteknél elmondottakkal. Káposztapoloska (Eurydema omatum L.

mint a Béta nemzetség nálunk ismert származékainak is. 228 . Fajtától függően 100—500 q/ha a hozama. de több fehér­ jét tartalmaz. de Nyugat-Európában és Amerikában kedvelt zöldségféle. mert a növények a hó alatt is tovább élnek. maritima. Tápértékei közül legfontosabbak a nyers cukrok és a pektinek. A céklához hasonló tápértékü. Táplálkozási jelentősége. En­ nek a vad növénynek első kultúrformája a mángold volt. salátának kitűnő. Gazdasági jelentősége Svájcban és Franciaországban jelentősége a sóskáéval. Nagy a tápanyag. Származása és elterjedése Őse. Áprilisban vethető. Legnagyobb mennyiségben a pektinek vannak jelen. Cukortartalma azonban csak 6—9% és ritkán éri el a 10%-ot. A metélőmángoldot szárával együtt vágják le és egyedül vagy sóskával és spenóttal keverve főzeléknek fogyasztják. mint az. a Földközi-tenger környékén honos Béta vulgáris var.és a vízigénye. de több fehérjét tartalmaz. Szezonja júniusban kezdődik és egészen a következő év tavaszáig tart. Főzeléknek. Megegyezik a cékláéval. spenótéval. amelyek emészthetők és ezért értékesek.Mángold Nálunk alig ismert. Hazánkban még nem terjedt el. A bordás mángold bordái és levélnyelei főzeléknek is. Vágás után pedig új leveleket hoznak. de különböző saláták­ nak is alkalmasak. spárgáéval és feketegyökérével megegyezik és felhasználása is ha­ sonló. A hi­ deggel szemben ellenálló.

Időszámításunk előtt a IV—V. században a Földközi-tenger kör­ nyéki népek a levelét zöldségként fogyasz­ tották. Nálunk alig isme­ rik, míg Európa más országaiban, főleg Nyugat-Európában és Amerikában is kedvelt.

Növénytani jellemzése
Kétéves növény. Első évben fejleszti fás karó­ gyökerét és levélrózsá­ ját. Normális körül­ mények között a má­ sodik évben hozza vi­ rág-, illetve magszárát. Virágja, virágszerkeze­ te és virágzásbiológiá­ ja, valamint termése, illetve magja ugyano­ lyan, mint a cékláé. Ezermagsúlya (a go­ molynak): 12—25 g. Csíraképességét 4—6 évig megtartja. Csírá­ zási ideje: 8—10 nap. Levélzete: az első évben fejlesztett tő­ levelei nagyságban, színben, levélnyélvasBordás mdngold levéltípus (Gelbgrüner, Breitbliittiger fajta levelei) (Fotó: Hullám T.)

Bordás mdngold levéltípus (Silber Glatter fajta levelei) (Fotó: Hullám T.)

229

Gelbgrüner Breitblattiger fajta (Fotó: Hullám T.J

Bordás és metélömángold köztes típusa Lukullus: felálló levélzetű, sárgászöld színű és erősen bordázott le­ velű fajta, átlagosan 40 cm magasra nő.

Termesztéstechnológiája
/ Talajigénye A talajban nem válogat, ha abban megfelelő mennyiségű tápanyag és elegendő nedvesség van. Legeredményesebben termeszthető az ún. répatalajokon, amelyek kissé kötöttek, mélyen művelhetők és hu­ muszban gazdagok. Optimálisak a tápanyagban gazdag, mély rétegű, jó vízgazdálko­ 232

dású középkötött és kötött talajok. Könnyű talajokon is eredmé­ nyesen termeszthetjük, ha nagy tápanyag- és vízigényét ki tudjuk elégíteni.

Vetési sorrend Előveteménynek legalkalmasabbak a káposztafélék, a burgonya, az uborka, a paradicsom, a paprika (tehát a nagy tápanyagigényű nö­ vények). Fontos, hogy az elővetemény után a mélyszántás elvégezhe­ tő legyen. Házikertben a mángoldot vethetjük a korán lekerülő zöldborsó, fejes saláta és spenót után is. A folyamatos téli ellátásra késő nyáron is vethető. Az enyhébb klímájú, védett fekvésű terüle­ teken, vagy ahol rendszeresen hóra lehet számítani, jól áttelel a sza­ badban is.

Tápanyagellátása A mángold répát nem fejleszt, így ellentétben a céklával, tápanyag­ nak istállótrágyát is adhatunk, mert az eltarthatóságát nem befo­ lyásolja. Káliumigénye nagy. Az alkalmazandó hatóanyagarány megegyezik a cékláéval, vagyis 1 : 1 : 3 vagy 1 : 1 : 4 (NPK). A tápanyag mennyiségére és adagolására ugyanazok vonatkoznak, mint a céklára.

Talaj-előkészítése, vetése, öntözése Teljes mértékben megegyezik a cékláéval. Mivel a mángold magja is csak 8 °C fölött csírázik, vetésére április előtt nemigen kerülhet sor. A metélőittángold a vetéstől számított 2—2,5 hónap múlva, míg a bordás mángold 3—4 hónap múlva ad szedhető leveleket. Vetését ezért a betervezett szedésnek megfelelően ütemezzük. Házikertekben vagy kisüzemekben gyakran szaporítják palántá­ ról is. Március elején Vetik melegágyba, így korábban kaphatunk szedhető mángoldot. A szabadföldi vetés azonban előnyösebb. Vetési sortávolság a kis levelű fajtáknál 15—20 cm, a nagy levelű­ 233

éknél 25—40cm. Egyel­ ni kell, fajtától függően 25—50 cm-es tőtávol­ ságra. A vetőmag mennyi­ sége megegyezik a cék­ láéval. Növényápolása és vegyszeres gyomirtása ugyancsak azonos a céklánál leírtakkal. Vízigénye nagyobb, mint a cékláé. A száraz talajt és a száraz perió­ dusokat kevésbé bírja, ezért a kiszáradásra hajlamos talajokon vagy száraz időjárás Fogyasztásra szedett mángoldlevél és -növény esetén öntözni kell. KÜ(F°tó: Hullám T.) lönösen fontos lehet az öntözhetőség, amíg a növényzet nem borítja a talajt. A későbbiek során pedig a folya­ matos szedést az elegendő tápanyag mellett csak elegendő vízmenynyiséggel érhetjük el. Szedése A teljesen kifejlett leveleket kézzel, késsel szedjük és értékesítésre kötegeljük. Fajtától függően a hektáronkénti hozam általában 100—500 q között van. • Magtermesztése megegyezik a céklánál leírtakkal.

234

Feketegyökér

Elkészítésének és felhasználásának módja a spárgáéhoz hasonló. Nagy a kalóriaértéke, ezért az egyik legértéke­ sebb téli zöldségféle. Hidegtűrő növény. Nagy a fényigénye. Mély rétegű, jó tápanyagtartalmú humuszos vályogtala­ jon jól terem. Hosszú gyökere megkívánja a mély talajmű­ velést. Kora tavasszal, márciusban vethetjük, ősszel szedhető, és mivel nem fagyérzékeny, tavaszi érté­ kesítésig a talajban hagyható. Enyhe időben egész télen szedhető. Várható hozam: 70—100 q/ha.

Gazdasági jelentősége
Nálunk kicsi a gazdasági jelentősége. Lombja frissen takarmánynak felhasználható, értékét azonban jó ízű, tápanyagokban gazdag gyö­ kere adja. Nagy kalóriatartalmát tekintve egyik legértékesebb téli zöldség­ félénk lehetne. Elterjedésének és áruként való szántóföldi termesz­ tésének akadálya többek között a szedés nagy kézimunka-igénye, valamint a gyökér törékenysége. Táplálkozásfiziológiai jelentőségét inulin-, asparagin-, cholin- és lactucintartalma adja. Könnyen emészthető, ízletes. Vitamin- és ásványianyag-tartalma, mg/100 g Bi-vitamin B2-vitamin C-vitamin Kálium 0,075 0,020 6,0 239,0 235

Vad alakjait hazánkban is meg­ találhatjuk a réteken. Az első évben fejleszti ki hengeres. században kezdő­ dött Spanyolországban és onnét terjedt el. az utak mentén csaknem mindenütt. Zöldségnövényként való felhasználása a XVII.0 46. amely felső részében elágazik. A gyökér kívülről feketés-barnás színű. elsősorban a francia konyha kedvelt zöldségféléje. Belseje húsos és fehér szí­ nű. Egyébként a vad alakjai sem mérgezőek (Becker-Dillingen). Az öreg. illetve elágazó virágszár virág­ . ko­ ra tavaszi vetésből vagy a másfél éves. és minőségük a későbbiek folyamán fokozatosan romlik. Növénytani jellemzése Évelő növény. Üzemileg csupán magjáért exportra termesztik. mintegy 30 cm hosszúságú karógyökerét. üregesek lesznek. Elkészítésének és felhasználásának módja a spárgáé­ hoz hasonló. Minden oldalág.0 24. Főleg Nyugat-Európa. Legjobb minőségűek az egyéves. Az elsőéves gyökerek a legfinomabbak. A 2. Nevét alakjáról és külső színéről kapta. pudvásak.0 Származása és elterjedése Dél.és Közép-Európában őshonos. augusztusi vetésből szárma­ zó gyökerek. évben hozza 60—120 cm magasságú virágszárát.6 53. töréskor tejnedv folyik ki belőle. Fogyasztása a téli hónapokra esik. inkább csak házikertekben ta­ lálható. Nálunk alig ismerik. A gyökér egyébként könnyen törik.0 1. pattan. több éves gyökerek fásak.Nátrium Kalcium Magnézium Vas Foszfor 90. és tavasszal a spárga megjelenése szorítja csak ki a piacról. A gyökér a végén elvékonyodik és a leg­ vége néha el is ágazik. Ez a tulajdonsága szedéskor nagy hátrány.

két év után csaknem tel­ jesen csíraképtelen. kissé hornyolt felületű. amely természetesen a kereske­ delmi magon már hiányzik. Virágai élénk­ sárgák.és idegentermékenyülés is. henger alakú. pálcika alakú.0—1. bennük a virágocskák nyelv alakúak és mind termékenyülnek. fészekvirágzatok. Termése kaszat. Csíra­ képessége egy év után nagyon le­ csökken.) 237 . A feketegyökér virágzata Feketegyökérmag (Fotó: Hanzséros P. 12—17 mm hosszú és 1. A magvak fe­ jén nyelecskéken ülő bóbita van.5 mm átmérőjű. fehéressárgás színű magvakkal. Virágzási ideje június és július.zatban végződik. A virágok napkelte után rögtön nyílnak és délben már becsukód­ nak. Lehetséges ön.

főleg a diétások köré­ ben válhatna kedveltté. kissé vastagabb. Tőleveleinek nyelei csaknem olyan hosszúak. de jól bírja a száraz periódusokat. gépesíthető fajta. Tápdús. a termesztésben elfoglalt helyzetének megfelelő mértékben. Biológiai igénye Hőigénye. vége felé keskenyedő. tömörebb és ezáltal kevésbé törékeny. előző évben trágyázott talajt igényel.9 °C. Félámyékos helyen nem fejlődik. maximálisan 25 cm hosszú. meleg. mint a levéllemez. amikor is a maximum 28. hengeres. 12—14 nap alatt csírázik. ahogy nyugaton nevezik. Sötét­ barna. illetve száronülők. A virágszáron képződő levelek rö­ vid nyelűek. Hazánkban egyetlen termesztett fajta. 238 . feketés színárnyalatú. Vízigénye. Nemesítési célkitűzés a rövidebb. Nemesítésének helyzete Nemesítésével elsősorban a nyugati országokban foglalkoznak.9 °C és a minimum 7. amelyeknek optimális havi átlaghőmérséklete 12.8—23.2 °C.Ezermagsúlya 13—14 g. Termesztett fajtái Egyéves óriás Gyökere 30—45 cm hosszú. A feketegyökér a hidegtűrő zöldségnövények közé tar­ tozik. amely lándzsa alakú és ép szélű. Tavaszi vetésre alkalmas. Mint „téli spárga”. A jó vízgazdálkodású talajokon díszlik legjobban. Ennek eredményeként jelent meg néhány fajta. tehát sok fényt kíván. Fényigénye. ezért nem szükséges öntözni. Ezek a tulajdonságok lehetővé tennék korszerű szántóföldi termesztését és hozzájárulhatnának a feketegyökér elterjedéséhez.

mint a szokvány feketegyökéré. illetve hu­ muszos agyagtalajt igényel. humuszos vályog-. mert érték­ telen. a mélyen fekvő. amely lehetővé teszi. őszi és tavaszi vetésre egyaránt alkalmas. köves. rögös. tiszta talajt hagyjon maga után. ahol magas a talajvízszint. Hajlamos az első évi magszárképzésre. vizenyős. Az erősen kötött. Termesztéstechnológiája Talajigénye Mély rétegű. tápanyaggal jól ellátott. Gyökere ha­ sonló az egyéves óriáséhoz. hanem jó minőségben is elvégezhető legyen. A terület kiválasztásakor lénye­ ges szempont. Mélyfekete színű. amelyek tiszta. A pH-igénye 7. valamint az olyan talajokon. Vulkán Lombja hasonló a szokvány feketegyökéréhez. Feketésbama színű. 239 . Gyökere valamivel rövidebb az Egyéves óriásénál. feketegyökér-termesztéssel nem érdemes foglalkozni.Orosz áriás Levélzete szélesebb. Hasonlóan jók a hüvelyesek (bab. elágazó gyökereket kapunk. kavicsos. hogy az őszi mélyszántás nemcsak időben.5 körül van. hogy az elővetemény időben lekerüljön. Vetési sorrend Optimális előveteményei az előző évben istállótrágyázott kapásnö­ vények. borsó) és köze­ pes elővetemények a gabonafélék. de jóval kisebbek lesznek. mint a kötöttebb tala­ jokon. porhanyós és jól elmunkálható talajt hagy­ nak maguk után. A legigényesebb és a legfinomabb ízű feketegyökér. Homoktalajokon a gyökerek még elfo­ gadhatók ugyan.

Ta­ pasztalat szerint vetésére a kanalas vetőgépek alkalmasabbak. A tavaszi talajmunkák idején az aprómagvaknak szánt magágyat gondosan. Az augusz­ tusi vetés esetén a gyökerek télre jól megerősödnek és aránylag 240 . aprólékosan készítsük el. Vetési idő. ha 25—30 cm-nél nem tudunk mé­ lyebben szántani. A N-műtrágyát célszerű fejtrá­ gyának két részletben adni. vetése Talaj-előkészítéskor feltétlenül tartsuk szem előtt. mert a talajt kedvező állapotban hagyja vissza. de legkésőbb április ele­ jén vessük el az előzőleg megfelelően előkészített talajba. Talaj-előkészítése. hanem a modern precíziós vetőgépek közül is. a másik felét pedig június—július folyamán. nemcsak a régi típusú. Abban az esetben. augusztusban is. Főleg káposztaféléket érdemes utána termeszteni. vagy az előző év őszén. ne feledkezzünk el az altalajlazításról. egyik felét vetés előtt. K20 150—200 kg/ha. hogy a gyökér hosszúsága 35—40 cm.A feketegyökér jó elővetemény. Tápanyag-utánpótlása Közepes tápanyag-ellátottságú talajokon a következő műtrágya­ mennyiségek ajánlhatók hatóanyagban: N 60— 80 kg/ha. hogy a szántással a tápanyagok megfelelő mélységbe kerülhessenek. Ez a gyökérhosszúság megkívánja a mély­ művelést. Az alapműtrágyának adott P. márciusban. A könnyebb kivethetőség érdekében a régi típusú vetőgépeknél célszerű a magot hasonló súlyú anyaggal keverni.és K-műtrágyákat feltétlenül az őszi mélyszántás előtt szórjuk ki. P205 100—110 kg/ha. A vetés a magvak alakja miatt nehézkes és nagy körültekintést kíván. a megfelelő vetési mélység és a magvak egyenletes kijuttatása céljából. A forgalomban levő fajtákat vethetjük kora tavasszal. A magot lehetőleg még márciusban.

míg üzemi termesztésben általában 36—40 cm-nél keskenyebb sorokba ne vessünk.és 3—4 cm-es tőtávolságot alkalmazva a vető­ magszükséglet hektáronként 24—25 kg. A csírázás­ hoz szükséges optimális hőfok 16—20 °C. 241 . hogy a kívánt tőszámot elérjük. A folyóméterenként! tőszám függ a mag csíraképességétől. 20—25 cm-es sor.kis százalékuk magzik csak fel. a fm-enkénti magszám annyi legyen. akár géppel vetünk. nagy segítséget jelent. 36—40 cm-es sortávolsággal és 12—15 maggal fm-enként a vetőmagszükséglet 4. Ebben az esetben. ha nem precíziós vetőgéppel vetünk. 80—85 %-os csíraképességű vetőmaggal házi­ kertben — az egyelés lehetőségét tekintve — fm-enként 30—35 mag ajánlható. Akár kézzel. részben a szedés bizonyos fokú gépesíthetősége végett. Házikertben. a megadott kelési idő kétszeresére is elhúzódhat. míg üzemi termesztés esetén 12—15 magot vessünk ki.5 kg/ha. Precíziós vetéssel. mag­ takarásra és hengerezésre szükség van. Lehetőleg egyéves és a legjobb csíraképességű vetőmagot szerezzük be. amely a feketegyökér esetében nagyon ingadozó. a magvak többnyire csak a következő év tavaszán csíráznak.8—5. A vetési mélység 2—3 cm. 20—25 cm-es sortávolságot hagyhatunk. Figyelembe véve a különböző sortávol­ ságokat és az optimális tőtávolságot a következőképpen alakulhat. A kelés hűvös időjárás esetén. ha a téli időjárás ked­ vező. különösen precíziós vetőgépek előtt. A magot a következő év számára októberben is vethetjük. A vetési mélység pon­ tosságát illetően a vetés előtti hengerezés. A kívánt tőtávolság 10—12 cm. A csírázáshoz optimális esetben 12—14 nap szükséges. és ásóval szedünk. Kedve­ zőtlen időjárásban ez azonban 1—2 héttel elhúzódhat. Ezzel a kora tavaszi vetést megelőzhetjük. ahol többnyire kézzel vetünk. Vetőmagmennyiség. Üzemi termesztésben. részben a gépi művelés.

Valamennyi DNOC-származék erős méreg. Aretit: 6—7 kg/ha. 6—700 1 vízben kipermetezve kelés előtt és 10 cm feletti növényállományban. az öntözés mindenképpen előnyös a gyökér fejlődés és finomsága szempontjából. 20 °C felett a perzselés veszélye fennáll. Házikertekben. illetve az öntözővíz menynyisége ez idő alatt legalább a 100 mm-t elérte. valamint az Aretit. vagy 10 cm feletti növényállományban. illetve csírázás előtt vagy 12—15 cm-es növényállományban. kapálás. Dinoseb: A felhasználására vonatkozó előírások megegyeznek a Sevtoxéval. Sevtox és Dinoseb) alkalmasak vegyszeres gyomirtásra. részben eső utáni talajlazítás. Hatása 15—20 °C között opti­ mális. Öntözés. részben a gyomirtás miatt kapáljunk. Az öntözéssel egyidejűleg adhatjuk a nitrogénműtrágya másik felét fejtrágyának. Száraz időjárásban. Hatását már 5 °C felett ki­ fejti. 6—700 1 vízben kipermetezve ke­ lés. Ez az időszak általában június-július. amikor a sorok látszanak.5—2 cm-nél nem mélyebben. és a ké­ sőbbiek folyamán. ahol nem alkalmazunk vegyszeres gyomirtást.5 kg/ha. de 1.5—3 hónap. Száraz időjárás esetén a talajnedvesség határáig hasznos lehet a sorközművelés a gyomirtó szerek hatásának jobb kifejtése miatt. a so­ rokban egy-másfél hónap után végezhetünk csak.0—3. Krezonit E: 3.Növényápolása Talajlazítás. hogy a gyökér mélyen hatol a talajba. ahányszor arra szükség van. 242 . Sevtox: 4. Sikeres vegyszeres gyomirtás esetén talajlazítást.3 l/ha 700 1 vízben kipermetezve csírázás előtt. Vegyszeres gyomirtása Főleg a DNOC és származékai (Krezonit E. A kezelést a reggeli vagy késő esti órákban végezzük. Hatásuk általában 2. Üzemi termesztésben a vegyszeres gyomirtás dönti el a talaj­ lazítás idejét. kelés után. ha a lehullott csapadék. függetlenül attól. 15 °C feletti hőmérsékleten.

részben pedig csökkent minőségűvé teszi a gyökereket. Enyhe teleken egész télen szedhető. A felsorolt szelektív gyomirtó szerek elsősorban a szélesebb levelű. lombbal vagy más takaróanyaggal letakarni. vagy a másfél éves augusztusi. illetve amint kikelő növényeink megerősödnek. ennek következtében ajánlható gyomirtási tech­ nológia a feketegyökér számára: Közvetlen csírázás előtt Gramoxonne-nal mint kontakt gyom­ irtó szerrel tisztítsuk meg a táblát a gyomoktól. száraz tavaszon is eredményesen alkalmazhatók. hogy különösképpen megnyomódná243 . Szedése A szedés ideje: A feketegyökér szeptemberre. Perzselő hatású szerek. Nem fagyérzékeny. de ez eset­ ben is kézzel kell felszedni. illetve októberre éri el az érésre jellemző vastagságát. és ebbe hátulról ásóval be­ döntögetjük a gyökeret anélkül. Legfinomabb gyökereket vagy az egyéves tavaszi vetésből. A kétéves tavaszi vetés már gyengébb minőségű. Nedves talajra permetezve gyor­ san lebomlanak. és így a kelés után. A biztonság okáért érdemes az ágyásokat. különösen házikertben szalmával. A szedés módja: kéziásóval vagy ekével kiforgatjuk. ami külön munkát igényel. mert a hatás kifejtéséhez előnyösebb a párásabb levegő. A törés vagy vágás helyén a tejnedv elkezd folyni. őszi szedés esetén tárolásról kell gondos­ kodni. mint a vadmuhar.. Az állománykezelést lehetőleg a gyomok 4—6 leveles állapotáig végezzük el. illetve októberi vetésből kapunk. csak perzselik. az említett szerekkel megfelelően kiirthatjuk a gyomokat. az egyszikűeket. így a gyökerek fagyos napokon is hozzáférhetők lesznek. kétszikű gyomokat irtják. Eső után 2—3 napot várjunk a ke­ zeléssel.Borús időben egész nap permetezhetünk. tarack. és a minőség romlása a korral fokozódik. ami részben piszkossá. A kéziásóval való szedésének legegyszerűbb módja az. amikor az első sorban 50 cm mély árkot ásunk. mért a gyökerek nagyon törékenyek. ezért a talajban hagyható a tavaszi érté­ kesítésig. Óvatosan kell szedni. kakaslábfű stb.

hogy fagy esetén is szedni tudjuk. Háztáji. szalmás trágyával le­ takarni. kiskerti termelésben azonban. A döntögetést folyamatosan végezhetjük majd a következő sorokkal is. A gyökérhosszúságnak megfelelő mélységben haladva. tisztítása. má­ jus elején elvetett feketegyökér még eléggé kifejlődik ahhoz. illetve lazítja meg és billenti barázdába a gyökereket. Tisztítás után a szabványnak megfelelően osztályozzuk. de a sor másik oldalán. valamint műtrágyaigénye teljesen megegyezik az áru céljára ter­ mesztett gyökerével.nak. prizmában. Az ősszel felszedett gyökereket a többi gyökérzöldségféléhez ha­ sonlóan tároljuk (lásd a sárgarépánál). úm. amely nálunk is ajánlható. ha a lombozat ép — nem haltak el a levelek —. 30 HP-s hidraulikával rendelkező traktor­ ral üzemeltethető. Vetését későbbi időszakra is halaszthatjuk. A Német Demokratikus Köztársaság egyik termelőszövetkeze­ tében 2 eketestből álló szedőgépet szerkesztettek. Tárolása. A lomb friss állapotban takarmánynak is felhasználható. mivel a gyökerek nem fagyérzékenyek. hűtőtárolóban. Félgépesített szedés­ nél. Azután kézzel kihúzogatjuk őket. Az egyik a gyökérsor mellett 12—20 cm-es barázdát húz. egész télen át földben hagyhatjuk és onnét szed­ hetjük. Ajánlatos a területet télre lombbal. Az április végén. Magtermesztése A maghozásra termesztett feketegyökér talaj. osztályozása Kiszedés után — kézi szedés esetén — a gyökerekről gyökérnyak­ ban késsel levágjuk a levélzetet. pincében nedves homokkal rétegezve vagy korszerűen. kaszálógéppel lekaszáljuk és letakarítjuk. alulról emeli. gépi szedésnél pedig a levélcson­ kokat. A gyökereket ezután kézzel szedik fel és ládák­ ba rakják.és ápolási munkái. egy mélyen járó csoroszlyára szerelve. hogy 244 . a másik eketest az első mögött halad.

Vetőmagszükséglete 10—14 kg/ha a mag csíraképességétől függő­ en (fm-enként 80—100 db mag. A gép dob­ jával lehetőleg a magszárak végéről veressük le a magvakat. ott részszedést alkalmazzunk. hogy a pergési veszteséget elkerüljük. amennyire csak lehet. A vetés sortávol­ sága 45—50 cm. Ahol lehetséges. 245 . hogy a dolgozók a nyakukba akasztott zsákba rakták a leszedett fészkeket. A kora reggeli órákban arassunk. a vegetáció megindulásakor 30—40 kg/ha nitrogénmű­ trágyát adhatunk.). A magszárak eltávolítása után a sorközöket kultivátorozzuk meg. A mag nem egyszerre érik. A második évtől kezdődően minden évben hoz magot. A maghozó év alapműtrágyáit lehetőleg még az előző év őszén szórjuk ki. Hagyományosan úgy aratták a feketegyökeret. Aratható kézikaszával is. illetve magot. mert a belekerülő hasonló súlyú szárrészeket és törme­ lékeket nagyon nehéz a magvakból kitisztítani. Arathatjuk kombájnnal is a megfelelően. Ez esetben a magszárakat kévékbe kötjük. mihelyt a növények újra hajtani kezdenek. KaO 100—150 kg/ha ajánlható. Szeptember végén. A kiszórt műtrágyákat ősszel is és tavasszal is sorközművelő kultivátorral dolgozhatjuk be a talajba. akár kaszával aratjuk.a következő évi maghozamunk kielégítő legyen. Vegyszeres gyomirtása és ápolási munkái azonosak az elsőéves gyökerével. hozama azonban négy év után csökken. és a táblán utóérlelve cséplőgéppel kicsépeljük. a szükséges őszi alaptrágyázást hajtsuk végre. Akár kombájnnal. Bár ez nagyon kézimunka-igényes. október elején. Hatóanyagban: P2O5 50—60 kg/ha. Az aratás utáni talajmunkát és műtrágyázást a magtermesztési időszak alatt minden év őszén végezzük el. hogy a gyökérfejek meg ne sérüljenek. a töveken maradó szár­ részeket takarítsuk le úgy. legalább már kétharmad részben érett magvakat. Érése — amelyet a fészeken gyermek­ láncfűre emlékeztető bóbiták jeleznek — általában július elejére esik. Tavasszal. többször is. — a gyomosodás elkerülése végett — ha szükséges. A vágószerkezetet emeljük meg.

Az izolációs távolságot a vadon élő feketegyökérfajokkal tartsuk be. számottevő kártevőegyüttese nem ala­ kult ki. Védekezés: (lásd a cékla lisztharmata). amelyek úton-útfélen előfordulnak. A feketegyökér betegségei és állati kártevői A feketegyökér fehér sömöre. a gyökérgubacs. károsíthatják.) Gray (lásd a torma fehér sömöre). mint a többi gyökérzöldség hasonló kártevői ellen. Gyökerét a talaj polifág kártevői: a drótférgek. nehogy a fajta leromoljon.) A levélen a lisztharmat csak a nyár végén lép fel. ex Mérat.] A feketegyökér lisztharmata. mivel hazánkban csak igen kis területen és kis mennyiségben termesztik. Ekkor 1—2 al­ kalommal védekezni kell. [Kórokozó: Albugo tragopogonis (DC. (Kórokozó: Erysiphe cichoracearum DC. Várható maghozam ha-onként 350—500 kg. A feketegyökérnek.fonálférgek stb. Nálunk gyakorlatilag csak egy kultúrfajtáját termesztik. Irtsuk ki tehát 500—600 mes körzetben a vad feketegyökereket. Ellenük ugyanúgy védekezünk. .

Mezőgazdasági Kiadó. Kertészeti Egyetem Közleményei Glits M. (1962): Möhre (in Handbuch dér Pflanzenzüchtung. Gartenbauwissenschaft Jakovác. Budapest Cselőtei L. D. (1973): Die Bestimmung des optimalen Emtezeitpunktes von Möhren. Budapest Derbyshire. R. A. D. 1962) Bauman. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. (1969): Die Sortenabhángigkeit dér Ertragsformel bei Knollensellerie. különkiadvány 247 . (1965): Feldgemüsebau. J.—Bodor J. F. Budapest Bielka. Berlin Beczner L. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest Fritz. Referátum Glits M.Felhasznált és ajánlott irodalom Andrásfalvy A. Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei Duggen. Buda­ pest Hájas M. Jugoszlávia. Mezőgazdasági Kiadó. Berlin Bundessortenamt (1971): Beschreibende Sortenliste für Gemüse de Candolle. V. F. Kertészet és Szőlészet Hájas M. (de By. . R. Bonn.Doktori értekezés. (1973): Gépesített sárgarépa-termesztés. Mezőgazdasági Kiadó.) és a védekezés lehetőségei. Diplomamunka Becker—DiUingen.-né (1970): Zöldségfélék növényvédelme.—Krén I. (1958): A zöldségnövények szklerotiniás betegsége (kórokozó: Sclerotinia sclerotiorum) Lib. 5. előfordulása a tárolt gyökérzöldségeken. (1972): Zellerfajták a termesztésben. Növényvédelem Glits M. H. H. (1969): Zöldségnövényeink védelme. (1975): Hibridfajták (előadás) Balás G. (1962): Kertészet.—Habben. I. (1962): Ovoscsevodsztvo Erdélyi T. (1970): Die richtige Lagerung von Feldgemüsebau. Budapest Hösslin. Landtechnik Edelstein. I. (1972): Lagerfahigkeit und Veránderungen einiger Inhaltsstoffe von spáten Speisemöhren in Lagersystemen ohne und mit kontrollierter Atmospháre.—Andressen. (1974): A Botrytis cinerea Pers. et al. (1966): Kertészeti növények állati kártevői. Int. (1974): A tárolt sárgarépa új betegsége: rizoktóniás kráterrothadás. Commercial Grower Dessewffy.—Paizs L. Aufl. (1971): Problems of Wastage in cool-stored carrots. J. (1956): Handbuch dér gesammten Gemüsebaues. (1962): A torma termesztése Dorogi—Divós—Szántósi (1973): Sárgarépa és pasztinák nagyüzemi termesztésének vizsgálata. Budapest Banga O. (1975): Sárgarépa és petrezselyem magtermesztése. (1894): Termesztett növényeink eredete.

19 Radulescu. Akademie. Gartenbauwissenschaft Lehoczky J. O. E. közlemény Schuphan. R. (1970): Die Zusammensetzung des átherischen öls dér Möhrenwurzel in Abhángigkeit von Sorté und Umwelt. (1953): Virascsiványie rasztyenij na isszkusztvennom osszvessenyii Nikolova N. N. Budapest Stannek.—Petrzak.—Mühle. (1967): Zöldségtermesztés. Budapest Moskow.—Baur. G. Nagyszombat—Bécs Litinski. Bioi. (1957): Grow radish under cool condition. B. A. (1957): A sárgarépa emyős virágzatának baktériumos hervadása [Xanthomonas carotae (Kendrick) Dowson]. M. K. (1963): Szántóföldi növények nemesítése táblázatokban. Ju. et al. D. M. Mezőgazdasági Kiadó. (1975): Raphanus. Mezőgazdasági Kiadó. (1957): A sárgarépa sztemfiliumos fekete rothadásának hazai előfordulása. Berlin Klinkowski. Warsawa Madzsarova. Lehoczky J. A. (1961): Regyisz Posta. (1974): Veteményeskert. E. Akademie. Gartenbau Szalay—Marzsá L. (1968): Növényvédelmi enciklopédia.—Lorenz. Főisk. (1955): Warzywnictwo Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne. Mezőgazdasági Kiadó. Die Gemüse Sass B. (1972): Anbau von Frühmühren auf grossen Flachen nach einem neuen Produktionsverfahren. Washington Ubrizsy G.—Tuza S. M. W.—Zanner. Buda­ pest Szkoriková. (1971): Magkártevők és -betegségek határozója. 275—282. és Szől. H. Mezőgazdasági Kiadó. Petroselinum.Klinkowski. Konszervnaja i ovoscseszusilnaja promislennoszt Sztojanov. Budapest Újvárosi M. Budapest 248 . Budapest Raether. (1973): Gyomirtás. E.és virágmagtermesztés. (1966): Korenoplodni zelencsukovi kulturi. (1969): Levéltetvek a kertészetben. (1966): Phytopathologie und Pflanzenschutz 2—3. (1973): Zum Wundverschluss bei Möhren. (1962): Diagnosing nutrient needs in vegetables. W. Berlin Komjáti l. Budapest Tyler. Apium. (1664): Posoni kert. Mezőgazdasági Kiadó. a Kiefferia pimpinellae F.—Klement Z. Sz.—Retnmuth. Szófia Madzsarova. (1948): Isztorija i proizhod na nasite kultumi rasztenija Tiborcz Gy.—Fodor B.—Negru. Growers Mándy Gy. Rév. Mezőgazdasági Kiadó. A. Mezőgazdasági Kiadó. M. Better Crops with Plánt. G. B. Mezőgazdasági Kiadó. fellépése Magyarországon. (1972): Zöldség. (1969): Új zöldségkártevő. D. A. M. Int. (1970): Novij szposzob hranenija morkovi sz periodicseszkim gidrooroseniem. A. Szófia Mankouuki. Disszertáció. Budapest Krug. Kert. Kút. Budapest Túri I. 20: 1—36. (1972): Dér Anbau von Bleichsellerie. (1975): Kertészet fólia alatt. Mezőgazdasági Kiadó. L. Évk. Lippai J. Loew. Növénytermelés 6: 3. Vég. Gartenbauwissenschaft Somos A. (1968): Pflanzliche Virologie 2. (1958): Influence exercée pár trois temperatures differentes sur l’activité proliferatrice et l’elongation des racines d’orge et de radis. Cytol.

J. Gartenbauwissenschaft Weichmam. Die Gemüse Zatykó J. (1972): Einflüsse auf die Lagerfahigkeit von Möhren.—Sumetov. (1952): Diseases of vegetable crops. Kézirat 249 . Ch. értékelése. N. J.—Daskina. London Weichmam. ovoscs. i. J.Vigné et al. (1971): Retek termesztése Kiskunfélegyházán és környékén. prom. (1973): Gyökérzöldségek (sárgarépa. Toronto. Gartenbauwissenschaft Welchmann. Kút. I. (1975): Növényélattani vizsgálatok Zimányi Z. Közleménye Volkirtd. Kert. (1974): Die Wirkung unterschiedlichen Saueistoffpartialdrucks auf den Gasstoffwechsel von Möhren. zeller) betakarításának vizsgálata. Konsz. Mc. F. (1973): Die Qualitat von Möhren nach Lagerung in einseitig kontrollierter Atmospháre. Sz. Hill Book Comp. Int.Graw. fValker. G. F. (1969): Hranyenyije kornyeplodov v uszlovijah aktyivnoj ventiljaciji. New York. J.

.

......................................................................... Osztályozása......Tartalomjegyzék Sárgarépa.... Növényápolása......................................................................................................................................... Duwicki....................................................... Rotherz................................................. Gazdasági jelentősége........... Lange Rote St................ A gyökér szövettani felépítése........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tápanyagellátása.............................................. ............................................................................................................................................. Termesztéstechnológiája.................................................................................................................................... Flakker (Vörös óriás)........................................................................................ Vetési idő........................................................................ Tárolása............. o......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Biológiai igénye.................................................................................................. Bauers Kieler Rote................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Származása és elteijedése............ Fertődi vörös..................................................................................................................................................... Amsterdami.................................... Növénytani jellemzése........................... Nemesítésének helyzete...................................................................................... Danvers 126......................................... Érése.................... Marktgártner (Kerti)........................... Vegyszeres gyomirtása........................... A fajta értékét befolyásoló tényezők................. Termesztett fajtái..................................................... Talajigénye....................................................................................................................................................................................................................................................................... A termesztett fajták értékelése....................................................................................................... Szedése.... ................................................................................................................................................ Vetésforgó......... 5 5 9 10 14 15 19 21 21 25 25 25 25 26 27 28 29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 35 36 36 39 41 42 44 46 48 49 55 251 ................................................................................................................................... Gonsenheimi.......................................... Formula..................................................................................................................... Herz................................................................... Chantenay Rex...................................... Rialto................................................................................................................................... Magtermesztése......................................................................................................................................... Nantes-i........................................................................................................... Talaj-előkészítés és vetés......................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................136 A palánták kiültetése............. ............................................................................................... 162 Nemesítésének helyzete............................................................................................................................................. 143 Termelési költségei................................................................................ vetése.............................. ............. manipulálása............................................................... 172 Tárolása...........................................180 254 .................................................................................................................. 173 A cékla betegségei (dr........... ......................................................... 144 Magtermesztése.......... 138 Vegyszeres gyomirtása ...................... 139 Betakarítása...................170 Szedése.....................167 Vetésforgó...................................................... Sass Béla)....... ..................................................................... 156 Cékla..........................Tápanyagellátása................................................... 162 A céklafajták értékelése.......................................................................................................................................................................................................................... Glits Márton)............................................................................................................................................................................................................ 151 A zeller betegségei (Dr.............................................................................................................................. 165 Egyiptomi lapos ......................................................................165 Formanova...................................................................... Sass Béla)........................................................ 164 Bíborgömb.............................. 159 Növénytani jellemzése................................................. 170 Vegyszeres gyomirtása....157 Gazdasági jelentősége.............. .............................................................................................................................................................................................................................. 163 Termesztett fajták..................................................................................................... 166 Cylindra................................................................................................................................................................................................................................................ elterjedése ................... .......................................................................................135 Talaj-előkészítése............................................... 138 Növényápolása....................................................... ..................................................................................................................................................................142 Tárolása......................................................... 159 Biológiai igénye..................164 Detroit ....................... 168 Talaj-előkészítése......................................................................... 167 Talajigénye.......................166 Bíborhenger................................................................................ 171 Tisztítása........................................................................................................................................................................................... Glits Márton).... ......................................................................................... ......................................................................................... 169 Növényápolás................................................... 167 Termesztéstechnológiája............. 172 Magtermesztése ..................177 A cékla állati kártevői (dr.......... vetése.....................................................145 Dugványtermesztése...................................157 Származása......................................147 Halványítózeller ........................................................... 168 Tápanyagellátás............................. 152 A zeller állati kártevői (Dr................................................................................................ 139 Tisztítása ...............................................................................................................164 Bordó.......................145 Magtermő év......................................................................................................................................................

................................................................................................. Glits Márton)............................................. 200 Szedése............................................................................ .................................................................................................................................................................................................................192 Piaci piros.................................... 198 Vetése................................. ..................................................................................................................... 200 A retek hajtatása.................................202 Növényápolása................................209 Torma ..213 Gazdasági jelentősége................................................. ...................................192 Szentesi hajtató.............................................................................. 186 Biológiai igénye.......................................................................... .......................Retek (Dr...............................201 Vetése...............193 Jégcsap....................................................................... ........................................................................................................................................................... Nagy József) 184 Gazdasági jelentősége...................................................................................................................................................................................................... 186 Növénytani jellemzése............................ ................................................................188 Nemesítésének helyzete....................................................................................................................................................... ...................... 196 Erfurti kerek fekete.................................................................................................... ............................................................................ ...................................... 194 Jánosnapi............................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................206 A retek betegségei (Dr...................................................... ......197 Talajigénye..204 A magtermő év......................................................................... .....................................204 A dugványtermő év.......192 Korai piros............................................................................................................................................................... .................................................................................................................... 196 A szabadföldi retektermesztés..... 213 Származása és elterjedése............................................ ..................... ...........................................................................................................................................197 Vetésforgó........................................... 195 Korai nyári félhosszú.......215 Biológiai igénye.......................................................................................196 Őszi—téliretek-fajták.......... trágyázás....... ............................................... .................. Sass Béla) ....................................................203 Szedése..............................................................................................................................................................217 255 ............................................ ..................................................................................................................................................................................................................... 196 Müncheni sör...........198 Növényápolása............................................ .......................................................................................................................................................................207 A retek állati kártevői (Dr............................................. 194 Húsvéti rózsa....................................................................................190 Hónaposretek-fajták .................................................................194 Nyáriretek-fajták.......................204 A retek magtermesztése............................................ 214 Növénytani jellemzése.....................................................197 Talaj-előkészítése...........................192 Korai legjobb......184 Származása és elteijedése....................... 201 Talaj-előkészítése......................

................................................................ 219 Talajigénye........................................................................................ 232 Termesztéstechnológiája................................................................................................................................................................................... 239 Vulkán .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 224 Tisztítása............... 238 Termesztett fajtái ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 230 Termesztett fajtái..................................................................................................................................222 A dugványok ápolása........................235 Gazdasági jelentősége................................ 233 Talaj-előkészítése..............................................................233 Tápanyagellátása.......... 238 Egyéves óriás....229 Biológiai igénye........................................................................... 231 Bordás és metélőmángold köztes típusa....................... vetése............................................................................................................................... 232 Vetési sorrend................................. 235 Származása és elterjedése....................................................................................................................................................... 232 Talajigénye.............................................................. 226 Mángold................................................................................................................................................................................................................................................ 224 A torma betegségei (Dr.....................................A nemesítés helyzete......................... öntözése.228 Gazdasági jelentősége...................................................................................238 Nemesítésének helyzete......................................................................................................................... Glits Márton)........................................ 238 Orosz óriás...........218 Termesztéstechnológia........ 236 Biológiai igénye................................................................218 Termesztett fajták................234 Feketegyökér............................................................................................... 228 Növénytani jellemzése....................219 Vetésforgó............................233 Szedése.............................. 224 Tárolása.................................................... manipulálása..................................................... 222 Szedése.............................................231 Bordás mángold .............................................................................................................................................................................................................................................................. 236 Növénytani jellemzése.220 Vegyszeres gyomirtása............................................................................................................................................................................................................................................................................231 Metélőmángold......................................................................................239 256 ......................................................................... Sass Béla)............................................................................................................ 228 Származása és elterjedése................................................219 Tápanyagellátása................................................................................................................................................................................................................................................................................... ültetése..................... 220 Talaj-előkészítése......... 230 Nemesítésének helyzete ................. 225 A torma állati kártevői (Dr..................................................................................................... .....................................................

...................................... Glits Márton ............................................................................................................................................................................................................................................240 Növényápolása ......................Dr......................... 239 Tápanyag-utánpótlása..................................................... 239 Talajigénye..................... ..................................................................244 Magtermesztése................................................................242 Szedése................................. vetése........... ....................................................Termesztéstechnológiája......................................... osztályozása............................... tisztítása........................................ 240 Talaj-előkészítése...............................................................243 Tárolása..............244 A feketegyökér betegségei és állati kártevői (Dr.............. Sass Béla) 247 Felhasznált és ajánlott irodalom 247 ..............239 Vetési sorrend.............................................................242 Vegyszeres gyomirtása..

Műszaki vezető Korom Ferenc. Felelős kiadó dr. Sárkány Pál. Felelős szerkesztő Lelkes Lajos. 16-án Megjelent 18000 példányban 16. A fedélterv Hódosi Mária munkája. 90 ábrával.Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat. Készült az MSZ 5601—59 és 5602—55 szabványok szerint. Műszaki szerkesztő Csákvári Attila. Nyomásra engedélyezve 1976.50 (A/5) ív teljedelemben. MG 2282-i-7679 . VHI.

torma. vegyszeres gyomirtásuk. paszti­ nák. növényvédelmük. feketegyökér. Minden fajnál ismerteti a nemesítés eddigi eredményeit és további feladatait. Dr. Ismerteti az egyes zöldség­ félékkel kapcsolatos tudnivalókat: növény­ tani és biológiai tulajdonságaik után rész­ letes agrotechnikai leírást ad. Külön ér­ deme a könyvnek. szedésük és tárolásuk módjaira. tápanyagellátásuk. melyet üzemi és házikerti termesztők egyaránt jól használhatnak.50 Ft .A könyv kilenc gyökérzöldséggel foglal­ kozik: sárgarépa. különös te­ kintettel a megfelelő fajta kiválasztására. E munkája a legfrissebb kutatási eredmények és a gyakorlati tapasztalatok szerencsés ötvözete. petrezselyem. cékla. Mezőgazdasági Kiadó 27. valamint talajművelésük. hogy növényenként részle­ tesen leírja a vetőmagtermesztés módját is. Hájas Mária a Kertészeti Kutató Intézet Fertődi Állomásának tudományos munkatársa. zeller. ápolásuk. mángold. a gyökérzöldségek termesztésének specialistája. retek.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->