P. 1
Ege Sz Segre Neve Les

Ege Sz Segre Neve Les

|Views: 57|Likes:
Published by julisis

More info:

Published by: julisis on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2012

pdf

text

original

Sections

 • I. MODUL: AZ EGÉSZSÉG FOGALMA
 • CÉLKITŰZÉSEK
 • TANULÁSI ÚTMUTATÓ
 • 1. TÉMA: Az egészség fogalma
 • 1.1. Meleg Csilla: Az iskolai egészségnevelés koncepcionális keretei
 • 2. TÉMA: A lelki egészség
 • 1. 3. Grezsa Ferenc: Egészség és mentális egészség
 • 1.4. Tomcsányi Teodóra: A lelki egészség fogalma
 • 1.5. Meleg Csilla: Az iskolai egészségnevelés koncepcionális keretei
 • HÁZI DOLGOZATOK:
 • II. MODUL: EGÉSZSÉGRE NEVELÉS AZ ISKOLÁBAN
 • 2.1. Meleg Csilla: Egészségtámogató iskolai környezet
 • HÁZI DOLGOZATOK
 • Fakultatív szakirodalom:

BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Kihelyezett tagozat Székelyudvarhely

EGÉSZSÉGRE NEVELÉS – tanulmányi útmutató – – 3. félév –

dr. Péter Lilla adjunktus

2008

1

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN EDUCAŢIE PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR EXTENSIA ODORHEIU-SECUIESC ANUL UNIVERSITAR 2008/2009 SEMESTRUL I „BABEŞ-BOLYAI”TUDOMÁNYEGYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR OKTATÁSBAN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA TANSZÉK ISKOLA- ÉS ÓVODAPEDAGÓGIA SZAK SZÉKELYUDVARHELY 2008-2009 EGYETEMI TANÉV I. FÉLÉV I. Általános információk Az előadótanárra vonatkozó adatok Név: dr. Péter Lilla Iroda: Márton Áron tér 2. sz. . Telefon: 0266-212666 Fax: 0266-218282 E-mail: peter.lilla@gmail.com Fogadóóra: kedd 14,00-16,00 óra II. A tantárgyra vonatkozó adatok Tantárgy neve: Egészségre nevelés (választható tárgy) Kód: PED 2322 Kredit szám: 4 Helyszín: Főiskolai terem (Márton Áron tér, 2. sz.) Az órarendben jelölt tevékenységek: Előadás (2 óra) + Szeminárium (1 óra) A tutorokra vonatkozó adatok Tutor1: dr. Péter Lilla (peter.lilla@gmail.com) Tutor2: dr. Barabási Tünde (tunde.barabasi@gmail.com) III. A tantárgy leírása Az előadás sorozat főbb célkitűzései: A kurzus tanulmányozásával alakul és tudatosodik a jelöltek egészségképe. A testi és lelki egészség fogalmának kialakítása, ill. a szenvedélybetegségek fogalmak elhatárolása. A választható tárgy tanulmányozásával az egészségre, egészségvédelemre, egészséges életmódra és egészségfejlesztésre vonatkozó 2

tudományos kép alakul ki a hallgatókban. Megismerkednek a testi-lelki egészség kialakulását és megőrzését biztosító alapvető tényezőkkel, ugyanakkor majd pedagógusként az iskolai/óvodai gyakorlatban képessé válnak képessé válnak a gyerekek egészségtudatos magatartásának a kialakítására, és nem utolsósorban saját testi-lelki egészségük védelmére. Fontos az egészség értékrendszerként való értelmezése, a gyakorló és leendő pedagógusok egészségképe és –magatartása. Az előadások tartalma/tematikája Az előadássorozat egy bevezető jellegű fejezettel kezdődik, amely az egészség fogalmának több szempontú meghatározásával vezeti be a hallgatókat a tárgy tanulmányozásába. Fontos, hogy különválasszuk a fizikai és lelki egészség fogalmát. Az egészségnek értékként kell beépülnie az egyének tudatába, mivel csak így fogja irányítani, meghatározni a mindennapi életvitelt. Az egészség értékként való beépülése megakadályozza/megakadályozhatja bizonyos szenvedélybetegségek kialakulását. Az önértékelésnek nagyon fontos szerepe a lelki egészség megőrzésében. Az óvodai és iskolai egészségre nevelés feladatainak megvalósulása a pedagógusok egészségképe és egészségfejlesztő magatartása által meghatározott. Az iskolai egészségfejlesztés alapvető feladatait, a családi egészségfejlesztésnek kell kiegészítenie. A kurzust munkahely és az egészségvédelem, ill. a pedagógusok egészségvédelme témakör zárja. A tantárgy elsajátítása során szerzett készségek • • • Az egészség fogalmának kialakítása, az egészséges egyéni életvitelhez szükséges alapvető fogalmak, képességek és kompetenciák kialakítása. Az egyéni egészséges életvitelhez, ill. a tanítványok egészségmegőrzéséhez szükséges tájékozottság kialakítása. Egészségmegőrző és egészségtudatos magatartás kialakítása.

Az előadások során alkalmazott eljárások, módszerek • • • Az előadás módszere a kapcsolódó tudományos fogalmak kialakítását alapozza meg. Ez a szemléltetés és magyarázat módszerével is összekapcsolható. A beszélgetés módszere részben a hallgatók kérdéseire való válaszadást, részben a hallgatók aktivitásának a kiváltását szolgálja. A magyarázat módszere az ok-okozati összefüggésekre való rávilágításnál, fogalmak alakításánál használatos.

A szemináriumok során alkalmazott eljárások, módszerek • Az egyéni és csoportmunka a szemináriumok során használatos. • A beszélgetés, szemináriumi bemutatás (kiselőadás) és vita a hallgatók pedagógiai kompetenciájának és tudatosságának a fejlesztéséhez járul hozzá.

3

Osiris. 2oo2/1.IV Kötelező könyvészet (megtalálható Az Oktatásban Alkalmazott Pszichológia Tanszék. 13-70. Universitara Általános és iskolai pedagógia. (2oo7) 3 Meleg Csilla Iskolai egészségnevelés: a (2oo2) feladat újrafogalmazása. Kökönyei. Universitara 5 4 . 4 Buda Béla (2oo3) Fodor László (2005) Hozzáférhetőség Biblioteca Centrala Universitara Biblioteca Centrala Universitara Biblioteca Centrala Universitara Az iskolai nevelés – a lélek Biblioteca védelmében. Iskolai egészségpszichológia. Centrala Kolozsvár. Zs. Budapest 2 Demetrovics.L’Harmattan Kiadó. pp. pp. Aszmann Iskoláskorú gyermekek Anna (2oo3) egészségmagatartása. Biblioteca Stúdium Könyvkiadó.. Gy. Nemzeti Centrala Tankönyvkiadó. 11-29. R. Budapest. Magyar Pedagógia. Szakkönyvtárában. ) Sorszám Szerző Cím 1 Dr. Budapest. sz.-Urbán.

11-29. érzelmi. pp. frontális megbeszélés). Az egészség fogalmának meghatározása Alapfogalmak/kulcsszavak egészség. az csoportok. egészségmegőrzés. Osiris Kiadó. Andorka Rudolf (2oo6): Bevezetés a szociológiába. VI. holisztikus szemléletmód. Az előadások. Power Point bemutató. sz. szemelvények nemzetközi kutatási eredményekből. pozitív és negatív egészségdefiníció. A hallgatók részvétele Az alapvető szakirodalom és szemináriumi tematika áttekintése.hét Tematika Az egészséges életmódra nevelés szükségessége napjainkban. Az egészség mentális. Az egészség egészség. Forrásmunkák Meleg Csilla (2oo2): Iskolai egészségnevelés: a feladat újrafogalmazása. pp. eszközök: Írásvetítő. hogy mit jelent a lelki egészség az egyének. Nemzeti Foglalja össze röviden. testi-lelki egészség. 6-11. Budapest. reprodukció.. az egészség Tankönyvkiadó. szemináriumok során felhasznált specifikus anyagok. 5 . 2. halandóság. egészségfejlesztés. pp. Buda Béla (2oo3): Az iskolai nevelés – a Szakirodalmi áttekintés személyi lélek védelmében. Részfelmérések/parciális vizsgák és találkozások terve/beosztása Az egyetemi félév során megtartandó előadások és szemináriumok időpontja és helyszíne az órarendben van feltüntetve Az előadások tematikája Dátum 1. Budapest. hét A lelki egészség lelki egészség. intézmények és a társadalom szempontjából (egyéni referátumok. Magyar Pedagógia. hogy mit jelent a lelki mint érték. morbiditás. Foglalja össze röviden.V. 2oo2/1. „egészség-virágmodell”. egészséges életvitel. fogalma.

L’Harmattan Kiadó. pp. viktimológiai felvételek. L’Harmattan Kiadó. szerk. Dúll Andrea – Urbán Róbert – Demetrovics Zsolt (2004): Szenvedélybetegségek. pp. Osiris Kiadó.és drogfogyasztás) Deviáns veszélyeztetettség. kábítószerfogyasztás. 169264. Budapest. 4 hét Egészség és Egészségügyi Világszervezet (WHO). frontális megbeszélés). Életünk enciklopédiája. szerk. pp. pp. Kossuth Kiadó. bűnözés. In: N. Demetrovics Zsolt – Urbán Róbert – Kökönyei Gyöngyi (2007. csoportos és frontális megbeszélés). 598-639. szerk. 169264. a mentális értékrendszerben egészség szintjei. egyéni helye az egyéni mint értékrendszer. függőség. Lehetséges megelőzés. 3. Budapest. serdülőkori rizikófaktorok. egészség az egyének. Grezsa Ferenc (1998): Bevezetés a mentálhigiénébe. az csoportok. óvodás-. Magyar Testnevelési Egyetem. lelki betegségek. Kollár Katalin – Szabó Éva (2004.): Iskolai egészségpszichológia. Demetrovics Zsolt – Urbán Róbert – Kökönyei Gyöngyi (2007.és kollaboratív serdülőkorú fiatalok serdülőkorban önminősített egészségi Szakirodalmi áttekintés Az én egészségképem (minél összetettebb egészségkép kidolgozása. kisiskolás. Kézirat. 142-148. nemzetközi kitekintés (statisztikai adatok). Budapest Andorka Rudolf (2oo6): Bevezetés a szociológiába. hét A szenvedélybetegségek (dohányzás. egészségmagatartás kutatás. (egyéni házi dolgozatok. Budapest. alkoholfogyasztás és droghasználat serdülőkorban. alkoholizmus. Élet és egészég. Osiris Kiadó. intézmények és a társadalom szempontjából (egyéni referátumok. Budapest.): Iskolai egészségpszichológia. a mentális egészséget védő és arra ártalmas faktorok.érték. öngyilkosság. minél több szempont 6 .): Pszichológia pedagógusoknak. Szakirodalmi áttekintés Dohányzás. Mentálhigiénés Osztály. epidemiológiai vizsgálatok. Meleg Csilla (2oo5): Az iskolai egészségnevelés koncepcionális keretei. szenvedélybetegségek. alkohol.

közérzet. Budapest. Szeged. frontális megbeszélés.és serdülőkorban. iskolafóbia. depresszió gyermek.): Iskolai egészségpszichológia. Budapest. táplálkozás. Szakirodalmi áttekintés Testvérféltékenység és magatartászavar gyermekkorban (egyéni házi dolgozatok. szerk. APC-Stúdió Kiadó.állapot. egészségmagatartás. 7 . pp. testvérféltékenység. gyermekkori neurózis. sz. depressziós hangulat. belső. szubjektív jóllét. mozgás. testkép. szeparációs szorongás. Gácser Magdolna (2003): Pedagógiai pszichiátria. Gyermekegészségügyi Intézet. 45-59. pp. pszichés némaság. Aszmann Anna (2oo3. pszichoszomatikus panaszok. élettel való elégedettség. majd egészségmagatartása. szorongásos betegségek. pp. L’Harmattan Kiadó. Kossuth Kiadó. 5 hét Óvodás-. rizikómagatartás. szubjektív egészség. gyermekkori dr. önértékelés. 7390. 74/8. szerk. fizikailag passzív szabadidős elfoglaltságok. 81-89. Demetrovics Zsolt – Urbán Róbert – Kökönyei Gyöngyi (2007. kényszerbetegség. Budapest. 23-30. Országos frontális megbeszélés. Élet és egészég. családi. külső rizikófaktorok.és a pszichés zavarok okai. kisiskolás.): figyelembe vételével) – Iskoláskorú gyermekek csoportmunka. Életünk enciklopédiája. megítélésének serdülőkorban szempontjai előforduló zavarok gyermekkorban. 3-17.

pp. In: dr. szerk. önbecsülés. szerk. L’Harmattan Kiadó. szerk. pp. Szakirodalmi áttekintés A pedagógus sajátos feladatai a tanulók egészséges önértékelésének alakításában (egyéni referátumok. Országos Gyermekegészségügyi Intézet. szerk. egészségnevelés Demetrovics Zsolt – Urbán Róbert – Szakirodalmi áttekintés Kökönyei Gyöngyi (2007. Demetrovics Zsolt – Urbán Róbert – Kökönyei Gyöngyi (2007. az önértékelés hajszolása. Budapest. 7 hét Szakirodalmi áttekintés A pedagógus szerepe a gyermekek szociális kompetenciájának fejlesztésében és társas kapcsolatainak alakításában (egyéni referátumok. a lelki egészség funkciók. In: dr.): 1. 110-124. 119135. iskola. explicit önértékelés. az önértékelés klasszikus megőrzésében személyiségelméletei. szerk.): Iskolai egészségpszichológia. Demetrovics Zsolt – Urbán Róbert – Kökönyei Gyöngyi (2007. Aszmann Anna (2oo3. Aszmann Anna (2oo3. Budapest.): Iskolai egészségpszichológia.): Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása. egészségfejlesztés. Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Budapest. 6 hét Az önértékelés szerepe önértékelés. pp. 90118. szociális kompetencia és egészségmagatartás. Budapest. törékeny önértékelés és biztonságos önértékelés. érzelmi intelligencia. 93-108. 8-9 hét Az iskolai egészségnevelés. jóllét. csoportos és frontális megbeszélés). frontális megbeszélés). pp. barátok. A gyermekek 8 .): Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása.öngyilkosság. Szabó Mónika: Társas kapcsolatok: család. társas intelligencia. Szociális kapcsolatok és társas kompetenciák az iskoláskorúak lelki egészségének megőrzésében szociális kompetencia. Kökönyei Gyöngyi (2003): Szubjektív jóllét. L’Harmattan Kiadó. önértékelés és rizikómagatartás. implicit önértékelés.

pedagógia szakos alapképzéshez.): Pszichológia pedagógusoknak. szerk. Szakirodalmi áttekintés A pedagógus meghatározó szerepe a tanulók egészségmagatartásának alakításában (egyéni esszék frontális megbeszélése). Osiris Kiadó. Kollár Gyermekvállalás. és elhárítása (projektfeladat). Dúll Andrea – Urbán Róbert – Demetrovics Zsolt (2004): Aktiváció és stressz. Az egészség megőrzését és fejlesztését elősegítő. Új Pedagógiai Szemle. pp. 162-168 egészségét károsító iskolai rizikófaktorok feltérképezése. Az iskolai egészségfejlesztés lehetőségei. pp. Budapest. szerk. 11 hét Solymosi Katalin (2004): A családi Szakirodalmi áttekintés szocializáció jellemzői. sz.): Tananyagok a továbbképzése. egészségnevelés koncepcionális keretei. a család szociokulturális háttere. 169196. Iskolai egészségpszichológia. egészségtámogató iskolai program 10 hét pedagógus mint Meleg Csilla (2006): Az iskolai A pedagógus a egészségfejlesztő. L’Harmattan Kiadó. pp. egészségkárosító és – családban támogató családi hatások. PTE BTK Neveléstudományi Intézet.feladatai napjainkban. Budapest. stressz. In: N. a csecsemő 9 . fáradtság. egészség. az iskola külső környezete. L’Harmattan Kiadó. Aktiváció. egészség mint érték. Kollár Katalin – Szabó Éva (2004. szerk. túlhajszoltság és az iskola egészségtámogató iskolai környezet. az iskola belső környezete. Budapest. 2.): Iskolai egészségpszichológia.): terhesség. Egészségre nevelés a család. Demetrovics Zsolt – Urbán Róbert – Kökönyei Gyöngyi (2007. a In: Bárdossy Ildikó – Forray R. Meleg Csilla (2005): Egészségtámogató iskolai környezet. 2173. egészségfejlesztési modell. az iskola kultúrája. 11. Katalin – Szabó Éva (2004. egészségfejlesztő pedagógus-szerepek. az egészség egyéni értékrendszerbe való beágyazottsága. In: N. Katalin – szerepe pedagógusok Kéri Katalin (szerk. Pécs.

(egyéni frontális Szakirodalmi áttekintés A televízió és az agresszió (egyéni referátumok. Nemzeti tankönyvkiadó. monotónia). 74-94. Munkahely és egészségvédelem munkahelyi mentálhigiéné. Osiris Kiadó. (1997. Kollár Katalin – Szabó Éva (2004. szerk. 572-951. . Komlósi Piroska (1997): A család megbeszélés). Budapest. lelki egészség. A mentálhigiéné alapkérdései. Kossuth Kiadó. frontális megbeszélés). munkahelyi megterhelés. 10 . Budapest. Budapest. Szakirodalmi áttekintés Ideális munkahely és egészségvédelem (egyéni referátumok.Pszichológia pedagógusoknak. szerk. In: Gerevich J. táplálkozási zavar. pp. stressz. In: Gerevich J. Élet és egészég. agresszió. Budapest. Animula Kiadó. Budapest. a média megértése és a média kapcsolata gyermekés serdülőkorban. Budapest.): Közösségi mentálhigiéné. 13 hét Buda Béla (2003): A lélek egészsége. szerepkonfliktus.): Közösségi mentálhigiéné. Buda Béla (1997): Munkahely és mentálhigiéné. 51-62. 74/8. Osiris gondozása Kiadó. sz. Kósa Éva (2004): A média szocializációs hatásai. frontális megbeszélés). szerk. 12 hét Az egészségre nevelés egészség és média. (1997. pp. Animula Kiadó. referátumok. pp. Életünk enciklopédiája. támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére. rizikófaktorok (zaj. In: N.): Pszichológia pedagógusoknak. inaktív életmód. munkahelyi légkör.

Szakirodalmi áttekintés Mit tehetünk lelki egészségünk megőrzéséért? (egyéni referátumok. foglalkozási stressz. pp. 11 . pszichés és testi tünetek.): Pszichológia és nevelés. Budapest. Petróczi Erzsébet (1999): A kiégés jelensége pedagógusoknál. 127-140. kiégés. frontális megbeszélés). Akadémiai Kiadó. megelőzés. esszék.14 hét A pedagógusok egészségvédelme a pedagógusok lelki egészsége. In: Vajda Zsuzsanna (szerk.

Budapest. szemináriumokon való aktív részvétel (%) A vizsgán való részvétel előfeltétele bizonyos óraszámon való részvétel. Ajánlott irodalom • • • Buda Béla (2oo2): A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései. amelyből 1o pont a megjelenés. A vizsgán ezen túlmenően a tárgyhoz kapcsolódó elméleti ismeretek számonkérése is várható.): Pszichológia és nevelés. amely több feladatból áll. Kézirat. A jelölt a következő vizsgaszesszióban jelentkezhet ismét vizsgára. 1o-15 oldalt tartalmaz. amelynek bevezetőt. amíg a házi dolgozat 25%-os aránnyal jelenik meg a vizsgajegyben. Magyar Testnevelési Egyetem. kiválasztandó választ igénylő kérdéseket tartalmaz. Az alapvető fogalmak kialakulásán túlmenően bizonyos szintű tájékozottságot igényel. A vizsga írásbeli jellegű. 12 . A szemináriumi tevékenységekhez kapcsolódnak a kijelölt témákra készített házi dolgozatok. 9o pont az esszé típusú és kiválasztandó típusú feladatok között oszlik meg. A vizsgadolgozatban elérhető összpontszám 1oo pont. amelyeken belül a felhalmozott tudásrendszert. A szemináriumi hiányzások nem haladhatják meg az összóraszám 33%-át. Parciális vizsga (%) Félévi írásbeli/szóbeli vizsga (%) A végső jegy 75%-át a vizsgai teljesítmény képezi. Vajda Zsuzsanna (1999) (szerk. következtetéseket és bibliográfiát kell tartalmaznia. VIII Szervezési részletek Az előadásokon. hogy a hallgatókban kialakult tudásrendszert és szakmai kompetenciát. a téma elméleti vagy gyakorlati megközelítését. A házi dolgozatok témája – egy bizonyos kereten belül – egyéni választások alapján történik. Budapest. kompetenciák folyamatos felmérése a szemináriumi tevékenységek és aktivitás által történik. A házi dolgozat megírása hiányában nem vehetnek részt a vizsgán. A másik része zárt. referátum megírása (%) A házi dolgozatoknak tükrözniük kell. kreativitást célozza. Grezsa Ferenc (1998): Bevezetés a mentálhigiénébe. Ezek egy része kidolgozandó. A házi dolgozatokat az utolsó kontakt órán adják le a hallgatók.VII A felmérés módja Az egyetemisták tudásának felmérése a következő képen történik A tantárgy feldolgozása során kialakult fogalmak. IX. az előadásokról való hiányzás pedig az 50%-ot. Akadémiai Kiadó. vagy esszé típusú választ igényel. Tudományos dolgozat. A plagizálás (másolás) és a vizsgán való csalás a vizsgáról való kizárást vonja maga után. Animula Kiadó. A dolgozat kb. kialakult kompetenciát. Mentálhigiénés Osztály.

): Közösségi mentálhigiéné. Budapest. Életünk enciklopédiája. Budapest. Animula Kiadó. Szamosközi István Kolozsvár 2008 október 13 . Kossuth Kiadó. Élet és egészég. Dr. Dékánhelyettes Prof.• • Gerevich József (1997) (szerk.

...................... ..................................................... Grezsa Ferenc: Egészség és mentális egészség ...16 1...............................................27 2...................................................................................................... Pál Katalin – Császár Judit – Huszár Anikó – Bognár József: A testnevelés szerepe az egészségtudatos magatartás kialakításában I..................................................15 TANULÁSI ÚTMUTATÓ ..............................................3...................................................................................1................................................................................... 2.........31 1........................................................................................95 Ajánlott szakirodalom ..................35 Kérdések és feladatok .....................................................................................................................................................................25 Ajánlott szakirodalom ...40 HÁZI DOLGOZATOK ................................................................................71 3................. MODUL: EMPIRIKUS KUTATÁSOK AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSRŐL ÉS -FEJLESZTÉSRŐL ........................................................................................................................... Meleg Csilla: Az iskolai egészségnevelés koncepcionális keretei II......................................21 Kérdések és feladatok ..... MODUL: EGÉSZSÉGRE NEVELÉS AZ ISKOLÁBAN ............................. Fiatalok egészsége: néhány alapvető eredmény az „Iskoláskorú Gyerekek Egészségmagatartása” című kutatásból ...................................................................................................................... Pál Katalin – Császár Judit – Huszár Anikó – Bognár József: A testnevelés szerepe az egészségtudatos magatartás kialakításában II....................................................... Tomcsányi Teodóra: A lelki egészség fogalma ..........................................42 CÉLKITŰZÉSEK ..........................................................................................28 1....70 III.............101 14 .............89 Kérdések és feladatok ...........................................100 Fakultatív szakirodalom .................................42 TANULÁSI ÚTMUTATÓ ...................... 2...................................... 2..................................... 3..................TARTALOMJEGYZÉK I......................................................................................................................78 3.................................................................................................. 5................................................. MODUL: AZ EGÉSZSÉG FOGALMA ..........1..............71 CÉLKITŰZÉSEK ...........28 1...........71 3.... Meleg Csilla: Egészségtámogató iskolai környezet.................................................................... 4............ .................................................. ....................41 II.............................................................................................................................................................................. Egy szervezetfejlesztési program körvonalai ...............................................................................38 Ajánlott szakirodalom . 1...........99 HÁZI DOLGOZATOK ...15 CÉLKITŰZÉSEK ............... TÉMA: Az egészség fogalma ..... Aszmann Anna: Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása ...........................71 TANULÁSI ÚTMUTATÓ .............59 Kérdések és feladatok..........65 Ajánlott szakirodalom ................................................................... Meleg Csilla: Az iskolai egészségnevelés koncepcionális keretei I...................42 2....... Meleg Csilla: „Egész-ség”...................................................................................................................................................15 1.........................................................69 HÁZI DOLGOZATOK .. .................................................................................. ..........................................42 2......... TÉMA: A lelki egészség ..............................16 1....................................

I.

MODUL: AZ EGÉSZSÉG FOGALMA

Bevezetés Az egészségre nevelés választható tárgy, ezért a tanulmányi útmutató rendeltetése és felépítése is eltér az eddigiektől. Mindhárom modul az elején megjelenő célkitűzések és tanulási útmutató mellett eredeti szakszövegeket, vagyis az egészségfejlesztés témakörében különböző szerzők által megírt tanulmányokat/tanulmányrészleteket tartalmaz. Ennek nemcsak az a funkciója, hogy az olvasók eredeti tanulmányokkal ismerkedhetnek meg, hanem az is, hogy így nyílik lehetőség arra is, hogy bepillantást nyerhessenek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által koordinált nagyszabású nemzetközi kutatások eredményeibe. A kutatási jelentéseket tartalmazó harmadik modul részben interdiszciplináris indíttatással is született, mivel a megközelítésmód kutatásmódszertani ismeretekhez és kompetenciákhoz kapcsolódik. Az olvasó nemcsak a kutatási jelentések érdekes tényszerű eredményeivel ismerkedhet meg, hanem képet alkothat nagyszabású reprezentatív kutatások megtervezésének és lebonyolításának feltételeiről. A tanulmányi útmutató felépítése nem tér el az eddigiektől, csupán a különböző tanulmányok elejére illesztettük be az adott tanulmány kiemelt kulcsszavait, a hallgatók tájékozódásának és egyéni tanulásának megkönnyítése céljából. Az egyes modulok végén kiemelt kérdések és feladatok a házi dolgozatok választható témáit tartalmazzák. Kívánok kellemes időtöltést és sikeres tájékozódást! dr. Péter Lilla CÉLKITŰZÉSEK Az első modul alapvető célja a hallgatóknak az egészségre nevelés témakörébe tartozó alapfogalmakkal való megismertetése. Fontos, hogy az egészség fogalmának hagyományos meghatározását elhatároljuk a korszerűbb, összetettebb meghatározásoktól, és felismerjük az egészség holisziktus megközelítésének a fontosságát. A lelki egészség az egészség egyik alapvető alkotóelemét képezi, és napjaink rohanó, túlterhelt, stresszes életmódja mellett fontossá válik, hogy az eddigieknél nagyobb jelentőséget tulajdonítsunk a megőrzésének. Az első modul áttanulmányozásával az alapfogalmak ismeretén túlmenően, egyfajta szemléletmódnak kell kialakulnia a hallgatókban. TANULÁSI ÚTMUTATÓ A második modul első átolvasása után javallott a kapcsolódó fogalmak részletes tanulmányozása. A témában való tájékozódáshoz ajánlom a választott tanulmányok többszöri átolvasását, az alapvető fogalmakról egyéni jegyzet elkészítését. A szakirodalmi tanulmányok esetén semmiképpen nem a szó szerinti memorizálás a cél, hanem az alapvető fogalmak ismerete, az adott témákról való ismeretek kifejtése. Tehát pl. az egészség fogalmának különböző megközelítései, vagy a lelki egészség egészségen belüli helyének elhatárolása alapvető feladat.

15

1. TÉMA: Az egészség fogalma 1.1. Meleg Csilla: Az iskolai egészségnevelés koncepcionális keretei
- részletek – Kulcsfogalmak: egészség, egészség mint érték, az egészség mint árucikk, az egészség holisztikus felfogása, az egészség egyenlőtlensége, testi-lelki betegség hiánya, egészséges életmód.

Ilyen

evidenciának

tekinthető,

hogy

az

egészség

érték,

ugyanakkor

azonban

a

társadalomstatisztikai adatok egészségtelen életmódjellemzők sokaságát tárják fel. Az egészségszociológiai kutatások tovább árnyalják a képet az egészség társadalmi csoportok szerinti egyenlőtlen elosztásának a bemutatásával. (Józan, 1994, 2005) Ezért feltételezhetjük, hogy az egészség is azon fogalmaink közé tartozik, melynek értelmezési tartománya jelentős eltéréseket mutathat, többféle tartalom és hangsúly sűrűsödik e fogalom tartalmában. Az egészségfogalom tartalmi összetevőinek a feltárásakor kimutathatók azok a jellegzetességek, melyek területi, településbeli (pl. Európa és Afrika, Nyugat- és Kelet-Európa, város és falu), társadalmi (magas és alacsony státusúak) és demográfiai (fiatalok-idősek, férfiak-nők) dimenziók mentén jelenítenek meg más-más hangsúlyokat. Az egészségfogalom pedagógiai értelmezéséhez e tartalmi összetevők feltárásán keresztül juthatunk el. 1. Az egészségfogalom tartalma Az egészségfogalom tartalma gazdag, sokrétű és heterogén, mely mást és mást hangsúlyozó tudományos és köznapi gondolkodásmódokban érhető tetten. (Fitzpatrick, 1984) Ezért az iskolai egészségnevelés alapját képező egészségfogalom pontos leírásához számba kell vennünk a már ismert tartalmi elemeket és mindazokat a körülményeket, melyek e tartalmak kialakulását meghatározzák. A tudományos egészségdefiníciók rendkívül sokfélék. (Aggleton, 1994) Vannak, amelyek a testi-lelki betegségek hiányait rögzítik. Az iskolai egészségnevelés újragondolásához azonban azok a megközelítések visznek közelebb bennünket, melyekben valaminek vagy valamiknek a megléte utal az egészségre. Ezekben az egészség felfogható a testi, lelki és szociális jólét állapotaként (WHO, 1946) vagy olyan fizikai és mentális egyensúlyként, melynek során az egyén optimális kapacitása birtokában a leghatékonyabban képes társadalmi szerepeinek a

16

megvalósítására. (Parsons, 1972) Az egészség megint más felfogásban árucikké válik, üzleti tartalmat kap, amely nemcsak elveszíthető, hanem meg is vásárolható. Magas befektetésekkel megvehető a luxusszintű egészségügyi ellátás (pl. magán gyógyintézetek igénybevételével), eladható egészséges ételeken, testedzéseken, valamiről leszoktató vagy rászoktató programokon keresztül, visszavásárolható a sürgősségi ellátás igénybevételével és a gyógyszerek ártámogatásában, de el is veszíthető balesetek, betegségek következtében. (Seedhouse, 1986) Lehet azonban az egészség egyfajta attitűd is, az egyén törekvése és készsége az állandóan változó körülményekhez való adaptálódásra, vagy éppenséggel azoknak a faktoroknak az összessége, melyek az egyént személyes ereje maximális kifejtésében segítik. (Dubos, 1959) Rövid körképünk az egészség különböző megközelítéseit és az azokhoz kapcsolódó tartalmi elemeket mutatta be. E megközelítések nem zárják ki egymást, mindegyik az egészség egy vagy több lényegi jellemzőjét találja meg. Ebből adódik, hogy nincs egyetlen igazi, egyetlen helyes definíció, ezért az egészség neveléstudományi értelmezéséhez több szempont együttes figyelembevétele vezethet. Az egészségfogalom tartalma tovább bővíthető, ha kulturális kontextusba helyezzük az egészségről vallott felfogásokat. Hiszen hogy mikor, milyen esetekben lép át valaki szimbolikusan és/vagy konkrétan az egészség mezsgyéjéről a betegségére, az tág és szerteágazó forráskészleten alapul. Nem hagyható figyelmen kívül még az ezredforduló után sem, hogy milyen hagyományok, tradíciók, kulturális tartalmak jelölik ki különböző társadalmi csoportok és egyének esetében a házi gyógymódok érvényességi és alkalmazási körét, határait vagy az elkerülhetetlen orvoshoz fordulást. Társadalmi és kulturális jelentést hordoz tehát az egészség fogalma abban a vonatkozásban, hogy az egészség és a betegség megítélésében hol és milyen választóvonal található, mi és hogyan szabályozza a beavatkozás vagy be-nem-avatkozás, a házi és/vagy professzionális orvoslás igénybevételét. A társadalmi-kulturális jelentést hordozó egészségtartalmak szemléletmódbeli változásai végső soron a társadalmi-történeti idő lenyomatai, ezért a temporalitást is a fogalom szerves részének tekintjük. Az általunk ismert legősibb egészségfelfogások fő jellemzője a holisztikus szemléletmód volt, mely a hangsúlyt az egyénen belüli, az emberek közötti és a környezettel kapcsolatos egyensúlyi állapotra helyezte. Az 1800-as évek tudományos mentalitása az egészségfelfogást sem hagyta érintetlenül. „Szétszedtük az univerzumot, és fogalmunk sincs, hogy rakjuk össze. Az előző évszázadban dollárbilliókat költöttünk a kutatásban a természet szétszedésére, csak most ismerjük be, hogy fogalmunk sincs arról, hogyan tovább – kivéve, 17

2003. hogy az egyén domináns értékrendjében milyen más értékekkel együtt erősítik vagy gyengítik egymást. 2004) Ugyanakkor ennek ellentmondanak az egészséges életvitel hiányára is utaló megbetegedési és halálozási statisztikák. hogy az egészség az alapértékek között található. Az egészség esetében ez úgy értelmezhető. Ezáltal válik életvezetésünk egészségessé vagy egészségtelenné. E kutatások eredményeinek tükrében bizton állíthatjuk. 17. mely a kutatások irányát az egészség (és nem a betegség) forrásai felé fordította. (Losonczi. Varga. hogy megfigyelhetők bennük a már bemutatott jellemzők. hogy a vizsgált nemzetek értékrendjében mely értékek vagy mely értékcsoportok tekinthetők dominánsnak. A nemzetközi összehasonlító értékkutatásokból arról tájékozódhatunk.” (Barabási. melyekre a szakirodalomban a bio-pszicho-szociális egészség megnevezés utal. hogy az értékek különféle módon és más-más értékek összekapcsolódásával kialakuló értékrendszerekbe ágyazódnak be. Ezért egészségesen élni nem egyenlő azzal. hogy mekkora egymáshoz viszonyított súlyt adtak magyarázatukban a biológiai és a társadalmi tényezőknek. 1979. hogy bár rangsorbeli helye alapján előkelő helyet foglal el más értékekhez viszonyítva. választunk alternatívák között. (Meleg. Az egyenként interiorizálódó értékek ereje és magatartásban is megnyilvánuló hatása attól függ. ugyanakkor különböző értékrendszeri beágyazódása következtében az egyéni magatartásban megnyilvánuló hatása más és más lesz. A mai modern egészségfelfogások közös sajátossága viszont az. 1987) 2. hogy az egészséget mint értéket önmagában elfogadjuk. A különböző egészségfelfogások ebben az időszakban aszerint differenciálódtak. Az egészség az értékrendszerek hálózatában Az egyes emberben szocializációja során számos érték alakul ki. Mindehhez szervesen kapcsolódik az az orvostudományban megfigyelhető gyökeres tartalmi fordulat. 1989. az egységes gondolatkörbe tartozó fogalom a természettudományok és az orvostudomány fejlődése következtében elemeire bomlott.(Antonovsky. Az egyes értékek rangsorolása alapján kialakuló preferenciák mentalitásbeli.hogy még apróbb darabokra szedjük. Az egészséges életvitel azon az (egészséget is 18 . A holisztikus látásmód. melyek kisebb súlyúaknak. magatartásbeli sajátosságokat és különbségeket mutatnak egy adott társadalmon belül és társadalmak között is. ugyanis az értékrendszerünkből adódó értékítéletek alapján hozzuk meg az életvitelünkre vonatkozó tudatos és/vagy nem tudatos döntéseket.) E tendencia az egészségfogalom tartalmát is módosította. 1988) E látszólagos ellentmondás magyarázatát abban kereshetjük. és így az egészség biológiai majd társadalmi faktorai kerültek a figyelem középpontjába.

melyekkel együtt egészséget támogató értékrendszer és életvezetési gyakorlat szerveződött. hogy az egészségérték olyan más értékek közé ágyazódott be. Azokban a társadalmi csoportokban. Ezekben az esetekben beszélhetünk veszélyeztetett csoportokról. kulturális és időkontextusba helyezésével „az egészség érték” kijelentést tehát különböző jelentéseket és viszonyulásokat hordozó alapigazságként kezelhetjük. melyek értékrendszerükkel mint mintával gyermekeik nevelésén keresztül segítik az egyes értékek megfelelő rendszerbe szerveződésének folyamatát. (Kapitány és Kapitány. formálásában meglévő lehetőségeiket és feladataikat. A család ugyanis mint elsődleges szocializációs közeg kitüntetett szerepet tölt be az értékek kialakításában és rendszerré szerveződésében. ahhoz elengedhetetlen az a tudás. melynek segítségével az egészségnek az értékrendszerbe való beágyazottságáról alkothatunk képet. 1986). A biológiai vagyonnal való sáfárkodásról árulkodnak az iskolázottság és a szociokulturális háttér szerint elkülönülő megbetegedési és halálozási adatok. (Meleg. sem az egészség értékként megragadásában nem teremthető egységes jelentést eredményező konszenzus. Hogy a család és az iskola – mint az egyén legfőbb szocializációs csatornái – egymást erősítsék az egészség értékének közvetítésében. hogy „az egészség érték” alapigazságát értékrendszerhez kapcsolódó viszonyként értelmezzük. hanem a még meg sem született gyermekek vonatkozásában is. a biológiai vagyont magas szinten továbbörökíteni azok a családok képesek. ott az önmagában esetleg értéknek vallott egészség támogató értékek hiányában (vagy az egészséggel ellentétes értékek között) nem volt képes az életvezetés során dominanciára szert tenni. mellyel a bennünket körülvevő szűkebb és tágabb világhoz viszonyulunk. Belátható ugyanis. A mélyebb mechanizmusok feltárására irányuló tudományos megközelítéssel azonban megengedhető. 1983) Mivel az értékképződési folyamatban a szocializációs csatornák kiemelt szerepet játszanak. hogy sem az egészségfogalom tartalmában. Ezért az intézményes egészségnevelés újragondolásakor nem elégséges csupán az egészség érték mivoltára 19 .magában foglaló) értékrendszeren alapul. érdemes újból átgondolnunk az egészségérték kiépítésében. ahol az átlagnál magasabb a születéskor várható élettartam. ahol a megbetegedések súlya és gyakorisága átlag alatti. ott azt feltételezhetjük. mégpedig nemcsak a felnövekvő. Egészséges nemzedékeket nevelni. Azokban a társadalmi csoportokban viszont. ahol átlag alatti a születéskor várható élettartam és ezzel egyidejűleg átlag felettiek a megbetegedések. hatása háttérbe szorult. Az egészségfogalom tartalmának társadalmi. Kutatási eredmények segítik az eligazodást.

Az egészség értékviszonyként felfogása az 1960-as évektől megfigyelhető kutatásmetodikai szemléletváltásban is tükröződik. hasznosságáról való meggyőződésekben. (Allardt. hogy az egyes országok fejlettségének mérésére és összehasonlítására nem elegendő csupán mennyiségeket kifejező mérőszámokat alkalmazni. melyeket az életminőség fogalma fog össze. ha az egészségérték a fenti támogató értékrendszerbe egymást erősítő módon épül be. céljáról. az önmegvalósításba vetett hitekben. hogy az egyes országok (és azokon belül a különböző társadalmi csoportok) egészségi állapotát mindent összevetve sokkal inkább életminőségük megítélése. a problémamegoldással. Az egészségszociológiai kutatások is megerősítik. (Tahin – Jeges – Lampek. 1997) Magyarországon a megbetegedési és a halálozási adatok az életminőséggel kapcsolatos problémákra utalnak. Az anyagi javak birtoklását tartalmazó életszínvonal mellett ugyanis figyelemre méltóak azok a különbségek. karban tartása és fejlesztésének elősegítése az egészségügyi és a köznevelési intézményrendszer közös és felelősségteljes feladata. hogy a testi-lelki egészség az életminőséget meghatározó legfontosabb tényezők között található. A mindenkori felnövekvő generációk egészségmagatartásának minősége az. Az egészséghez való viszony így válhat mindennapi életünkben választásainkat.) Ezen kutatások is egyértelműen bizonyítják. a konfliktuskezelés flexibilitásával összefüggő értékrendszer az.koncentrálnunk. mint a szokványos rizikófaktorok (pl. E támogató értékrendszer jelentőségének megfelelő kezelése. Kutatási eredmények szerint a mentálhigiénével. fizikai-szellemi aktivitásuk és testi-lelki kimerültség-érzésük gyakorisága határozza meg. az élet értelméről. ugyanis kedvező életmódváltoztatás csak akkor remélhető. melyekkel együtt várható csak el az életmódban is tükröződő hatás. Ezért válik kiemelkedően fontossá a lelki egészségvédelemmel kapcsolatos értékrendszer megismerése és fejlesztése. döntéseinket. alkoholfogyasztás vagy dohányzás). hanem meg kell keresnünk azokat a támogató értékeket is. egészségmegőrzési és -fejlesztési) stratégia alfája és ómegája. Témánk szempontjából különös figyelmet érdemelnek a pszichoszomatikus megbetegedések arányváltozásai. az interperszonális kapcsolatok minőségével. Az életminőség romlásához vezető korai jelenségek felismerésében és a beavatkozás kontrollálhatóságában kitüntetett szerepe van a 20 . amely egy hosszú távú egészségnevelési (prevenciós. A társadalommal foglalkozó szakemberek számára egyre nyilvánvalóbbá vált. Ezek fejeződnek ki az emberi kapcsolatok-kapcsolatrendszerek minőségében. mely az egészségérték beágyazódásával társadalmi csoportonként elkülöníthető egészségmagatartásokat eredményez. 322. 2000. életvezetésünket befolyásoló értékviszonnyá.

célszerű először a fogalom tartalmi összetevőit megvizsgálnunk. valamint jövőbeni feladatairól nyújt átfogó képet. Épp ezért. pozitív egészségdefiníció. amikor az egészségről gondolkodunk. amelyeket tapasztalataink és értékeink alapján különbözőképpen értelmezhetünk. negatív egészségdefiníció. hogy az egészségtantanárok és a testnevelők csak együttműködve nevelhetnek egészségesebb. Bevezető A fiatalok egészségmagatartásával kapcsolatos kutatások eredményei évről évre aggasztóbbak. statikus és dinamikus nézőpont. a lakosság körében végzett vizsgálatok (Aszmann 2003) mégis az egészségtelen életmód meglétét tárják fel több helyütt. A téma szakirodalmának bemutatásával rávilágít az egészségnevelők tevékenységének különböző aspektusaira és az iskolában folyó egészséges életmódra nevelés jellemzőire. hanem azt az iskola oktatásinevelési rendszerét átfogó feladatként és koordináló szemléletmódként értelmezzük 1.tanköteles korosztályokat befogadó iskolarendszernek. – részlet – Kulcsfogalmak: holisztikus szemléletmód. hogy az egészség érték. A fiatalok körében kirívóan magas a pszichoszomatikus tünetek előfordulási aránya is (Susánszky–Szántó 2002). jelenlegi átalakulásáról. Sebestyén 2003). minden szempontból edzettebb. Ezért az egészségnevelésre nem tekinthetünk úgy. Vajon mi állhat e jelenség mögött? Feltételezzük. Pál Katalin – Császár Judit – Huszár Anikó – Bognár József: A testnevelés szerepe az egészségtudatos magatartás kialakításában I. Manapság sokak számára evidencia. egészség pszicho-szociális szemlélete. egészség-virágmodell A tanulmány az iskolában folyó egészségnevelés szemléletének. hogy az egészség is azon fogalmak közé tartozik. Németh 2003. 2. A szerzők konklúziója. a jövő kihívásaira válaszolni tudó ifjúságot. 21 . összetevőinek koronkénti változásáról. Egyre fiatalabb korban kezdődik. mint az iskola egyik megoldandó feladatára. és egyre szélesebb kört érint az élvezeti szerek használata és a rendszeres szexuális élet (Csizmadia–Várnai 2003.

ami „van”. hogy statikus nézőpontból mutatja be az egészséget. mint az ahhoz szükséges minőségek. Egyrészt amiatt. Ebben a megközelítésben azok a tartalmi jegyek kapnak elsődleges szerepet. miközben az életet és az életjelenségeket a folyamatos változás jellemzi. mintsem az. az emberek közötti és a környezettel kapcsolatos egyensúlyi állapotokra helyezi. Az egészség pozitív megközelítése egyfajta fizikális és mentális egyensúlyi állapotot határoz meg. A természettudományok és az orvostudomány fejlődésének következtében a holisztikus szemléletmód helyett a figyelem az egészség biológiai. Eszerint az egészség egyrészt egyfajta attitűdként értelmezhető. változásáról A legősibb egészségfelfogások fő jellemzője a holisztikus szemléletmód. A WHO 1948-as definíciójának pozitívuma azonban. amelyek a változó körülményekhez való folyamatos alkalmazkodásban segítenek. hogy magában hordozza az egészség holisztikus 22 . 7. Elképzelésük szerint nem tekinthető egészségesnek az. mentális és szociális jólét állapota. hiszen nem mindig érezzük magunkat igazán a teljes jólét. hiszen az egészséget olyan fogalomként határozza meg. amelynek birtokában az egyén hatékonyan képes megfelelni azoknak a társadalmi szerepeknek. Másrészt túlzottan ideális állapotot ír le.) Ezt a meghatározást több kritika is érte. aki valamilyen testi abnormalitással él. mely szerint valaminek vagy valamiknek a megléte utal az egészségre.” (Ewles–Simnett 1999. A pozitív egészségdefiníciók közé sorolható még a WHO 1948-as megfogalmazása: „Az egészség a teljes fizikális. társadalmi alkotóelemeire irányult. amelyek meglétekor egészségről már nem beszélhetünk. és az egyén azon törekvéseit és készségeit foglalja magában. Ezzel szemben a pozitív egészségfelfogások sorát gazdagítja Parsons (1972) egészségre vonatkozó megfogalmazása. nem pedig pusztán a betegségek és bántalmak hiánya. illetve testi-lelki betegségek hiányát (Blayter–Paterson 1982). Másrészt azon faktorok összességének is tekinthető. Az 1800-as években az egészségfelfogásban fordulat következett be. Ez a megközelítés az úgynevezett negatív egészségdefiníciók közé sorolható. amelyek segítik az egyént személyes ereje maximális kifejtésében és kihasználásában. Ennek eredményeképp egyes kutatók az egészséget úgy határozzák meg.1. amelyet inkább a „nincs” jellemez. Így végeredményben a fogalom tényleges jellemzőiről keveset tudunk meg. Ez az álláspont tükröződik többek között a hindu. a görög és a kínai egészségelméletekben. amelyeket szűk és tág környezete elvár tőle. amely a hangsúlyt az egyénen belüli. Az egészség fogalmának értelmezéséről. illetve jóllét állapotában.

feltételezve. mindezek szoros kölcsönhatásban állnak egymással (McLain 1997). a betegség és a korai halál rizikóitól való mentesség jellemez. Tényi–Sümegi 1997). illetve fokozhatók (Buda 1991. a jólét érzése. a fizikai. valamint spirituális dimenziói vannak. melyben fontos kiemelni az egyén felelősségét. kihívásoknak való megfelelés. a testrészek egészségéhez kapcsolódik. amelyet az anatómiai integritás. 12. ugyanis a biológiai mellett elismeri a szociális és lelki faktorok szerepét is. így egészségének bio-pszichoszociális szemlélete (Meleg 2002). A mai egészségfelfogások közös jellemzője az embernek. hogy vannak olyan összetevői – mint például teljesítmény. hanem fejleszthető értéknek tekinti. személyiséggel kapcsolatos. érzelmi.és közösségi szerep. mentális. ábrán látható virágmodell is mutatja. biológiai és társadalmi stresszel való megküzdés képessége. hogy az egészség megőrzése érdekében folyamatos aktvitást kell kifejtenünk (Ewles–Simnett 1999). a teljesítményre való képesség. szociális). illetve azt.megfogalmazásának csíráját. 1.) Ennek megfelelően az egészség megőrzése is folyamatos küzdelem.” (Tringer 2002. „Az egészség olyan állapot. a családi. Mai álláspont szerint az egészségnek fizikai. amelyek növelhetők. társadalmi (társas. A fizikai egészség az emberi test működéséhez. fittség –. a személyes értékek. A WHO Ottawai Egészségmegőrzési Nyilatkozata (1986) az egészséget nemcsak passzív. ismeretek. megőrzendő állapotnak. Ahogy az 1. ábra: Egészség-virágmodell 23 . munka.

gondolkodásunkat és érzelmeinket értékeink befolyásolják. hogy milyen mértékben vagyunk képesek kifejezni érzelmeinket. hogy mi érdekel bennünket mélyen. mit szeretnénk elérni. A személyiséggel kapcsolatos egészség arra vonatkozik. így a beépülő értékek megnyilvánulása attól függ. mennyire értjük meg saját érzéseinket és másokéit. Egészségünk fejlesztéséhez. a konfliktuskezelés rugalmasságával összefüggő értékrendszerekre gondolunk. amelyekkel együtt várható el az életmódban is tükröződő hatás. ha az egészségérték ezen támogató értékrendszerbe egymást kölcsönösen erősítő módon épül be (Meleg 2002). interdiszciplinaritás. hogy bár az egészség előkelő helyen áll a rangsorban. A társadalmi egészség körébe tartozik. függetlenül fejtik ki hatásukat. Az egészségérték szerepe az ember egészség-magatartásában Az értékek jelentős része a szocializáció során alakul ki az emberben. valamint a megváltozott tevékenység. hogy az egyén domináns értékrendjében hol helyezkednek el. ahogyan a társadalom tagjaival együttműködünk. Kedvező életmód-változtatás is csak akkor remélhető az egyéntől. Lényege abban fejeződik ki. hogyan használjuk fel azokat az egészségünket érintő tevékenységünkben és döntéseinkben. a korszerű. milyen más értékekkel együtt erősítik vagy gyengítik egymást. A spirituális egészség létfontosságú az általános egészség szempontjából. Az ezt követő szocializációs színtér az óvoda és az iskola. magatartásunkat. dinamikus egészségfogalomhoz az alábbi értékek köthetők: egyéni felelősség. közösségi szemlélet. és hogy milyenek emberi kapcsolataink. azok nem egymástól elszigetelten. mert integrálja az egészség többi dimenzióját. Az értékek ugyanis az emberben komplex értékrendszerré formálódnak. Az érzelmi egészség azzal kapcsolatos. Itt elsősorban a mentálhigiénével. ugyanakkor különböző értékrendszeri beágyazódása következtében az egyén magatartásában más és más módon valósul 24 . Amikor cselekedeteinket. és hogyan képzeljük el. illetve valósítjuk meg önmagunkat. és hogyan viszonyulunk a dolgokhoz. hanem meg kell keresni azokat az érdemi személyiségkomponenseket is. hogy milyen forrásokból szerezzük információinkat. Az egészség vonatkozásában ez úgy értelmezhető.A mentális egészség fogalomkörébe tartozik. viszonyaink. civil szervezetek. egyéni és közösségi öntevékenység és helyi kezdeményezések integrációja (Tringer 2002). milyen az értékrendünk. Így a család mint elsődleges szocializációs közeg jelentős szerepet tölt be az értékek kialakításában és rendszerré szerveződésében. mik a céljaink. ahogyan magunkat mint egyéneket látjuk. az interperszonális kapcsolatok minőségével. Az iskolai egészségnevelés során sem elég az egészségérték mivoltára koncentrálni. szubszidiaritás. hogy milyen embernek látjuk magunkat.

Miért tekinthetjük a pozitív egészségdefiníciókat jobbnak a negatívaknál? Mi a véleménye erről? 25 . Az értékrendszerünkből adódó értékítéletek alapján hozzuk meg életvitelünkre vonatkozó döntéseinket.) pozitív egészség definíció:_____________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 3. KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK: 1.meg.) holisztikus egészség definíció: _________________________________________________ _____________________________________________________________________________ b. Határozza meg az egészség fogalmát a saját szavaival! Próbálja megfogalmazni. Az egészséges életvitel sokkal inkább azon az értékrendszeren alapul. hogy az egészséget mint értéket önmagában elfogadjuk. Mire vonatkoznak az egészség fogalmának a különböző megközelítései? a. amellyel a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. hogy mit jelent az Ön számára az egészség! _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 2.) negatív egészség definíció: ____________________________________________________ _____________________________________________________________________________ c. Ennek következtében válik életmódunk egészségessé vagy egészségtelenné. Ezért egészségesen élni nem egyenlő azzal.

Mire vonatkozhat az egészség fogalmának egyéni és társadalmi szempontú megközelítése? a. 1997)? 26 .) társadalmi:_________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 6. Miért tekinthető összetett megközelítésnek az „egészség-virágmodell” (McLain. érveljen az egyik helyessége mellett! 5. Határoljon el egymástól legalább hármat az egészség fogalmának különböző megközelítései közül.4.) egyéni: ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ b.

Magyar Pedagógia 2002/1.7. 27 . 3. 1-3. 11-15. Meleg Csilla (2005): Az iskolai egészségnevelés koncepcionális keretei 2. Új Pedagógiai Szemle. Pál Katalin et al. Miért fontos.(2005): A testnevelés szerepe az egészségtudatos magatartás kialakításában. 2005/június. hogy az egészség értékként épüljön be a felnövekvő generációk tudatába? Javasolt szakirodalom: 1. Meleg Csilla (2002): Iskolai egészségnevelés: a feladat újrafogalmazása. pp. pp.

Ugyanakkor mentesnek kell lenni a szenvedéstől. az érzelmek felismerésének. megtapasztalásának és kifejezésének. hogy az individuumok miként reagálnak környezetükre és a hétköznapi életükben jelentkező problémák megoldására milyen eszközökkel rendelkeznek. önazonossága fejlett. Ezeken túlmenően a mentális egészség az érzelemgazdag kapcsolatok igényét. TÉMA: A lelki egészség 1. megerősítést és hitelesítést. Biztosítandó például a megfelelő lakhatás és élelmezés.részletKulcsfogalmak: egészség. a különböző közösségekhez való tartozást. a mások általi elfogadottságot. mentális egészséget védő. hanem a teljes fizikai. A mentálisan egészséges ember én-tudata. lelki teherbíróképesség. a szabadságot és a személyes teljesítmény és hatékonyság érzetét is magába foglalja. az emberi kapcsolatok kialakításának és fenntartásának. mentális és szociális jólét állapotát jelenti. Felöleli továbbá a változó körülményekhez való alkalmazkodásnak. Grezsa Ferenc: Egészség és mentális egészség . mentális egészség. emberi kapcsolatai számára örömforrásul szolgálnak. 3. amely a mindennapi élethez. másrészt bizonyos megterhelő körülmények kiküszöbölése egyaránt feltételei a mentális egészségnek. illetve a kizsákmányolás valamennyi formájától. a sikeres életvezetéshez szükséges. a környezeti ártalmaktól. A mentális egészség az általános egészségi állapot egyik összetevője. Maslow szerint alapvető pszichoszociális szükségletek kielégítése. mely jelzi. hanem egy kontinuumon elfoglalt helyzet alapján értelmezhető állapot. A mentális egészség egyfajta érzelmi. közösségi és intézményi szintje. mentális és szociális jólét. fizikai.2. amely hozzásegít az élet pozitív 28 . A mentális egészség és betegség élesen nem különíthető el egymástól. valamint a problémák megoldásának képességét is. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészség nem egyenlő a betegség hiányával. az önbizalmat. az anyagi és egzisztenciális biztonság. a szükségtelen stresszektől. egyben olyan erőforrás. helyesen ismeri fel a valóságot. a lelki egészség individuális. a különböző közösségi támogatásokban való részesülés lehetősége. mentális egészségre ártalmas faktorok.

a mások iránti empátia képességét. Az individuumokat egészségük mindhárom dimenziójában védő és gátló hatások érik. A pszichológiai. Individuális szinten a saját belső valósággal való foglalkozni tudás képességéről van szó. a bizalom. (A vonatkozó angol nyelvű szakirodalom a „citizenship” kifejezést használja. hanem annak megéléséből adódik. London. hogy a mentális egészség megléte. a védő hatások fölerősítése. hatékony struktúrákhoz. a teljesítmény és a humor érzetének kifejeződéseként. Közösségi szinten a mentális egészség. milyen mértékben vállalnak azért felelősséget. hogy kapcsolódnak ahhoz. a mentálhigiéné lényege ezek azonosítása. érzelmi. az érzelmekről.) Az intézmények szintjén pedig arról van szó. (Forrás: Mental Health Promotion . gazdasági és környezeti. képesek-e azok szervezetét és működését kedvező irányba alakítani. vagy annak hiánya attól függ. illetve a pszichés stresszhelyzetek fejlődési lehetőségként való felhasználásának képességét. A polgári mivolt ehelyütt nem osztály-kategóriára. a kihívás. A "jól-levés" pozitív tudata. társadalom.és individuálpszichológiai. hogy az egyes személyek miként kapcsolódnak különböző egészséges. E sokféle meghatározó három fő csoportba rendezhető. kiküszöbölése. de valamennyi jelzi. a fájdalmak. a kompetencia. fel tudják-e azokat ismerni. HEA.megéléséhez. problémák. nem pusztán az aktuális létállapotból. Az egészség és azon belül a mentális egészség fogalmainak ismeretes definíciói rendkívül változatosak. a gondolkodásról. csalódások és szomorúság leküzdéséhez. illetve az ártó hatások mérséklése. tehát nem kis mértékben szubjektív kategória. E képességük polgári mivoltukban ölt testet. A következő ábrák a különböző szinteken jelentkező védő és ártó faktorok példáit mutatják. Más megközelítésben a mentális egészség elsősorban különböző képességek meglétét jelenti.A Quality Framework. vagy hiánya biológiai. illetve "mágikus" feltételek és körülmények kölcsönhatásának függvénye. melyek együttesen az emberek érzelmi teherbíró képességét határozzák meg. pszichoszociális. 1997) 29 . fejlesztésének és egyenrangú fenntartásának képességét. a kielégítő személyes kapcsolatok kezdeményezésének. hanem a közösséghez történő tartozás jellegére utal. az életvezetésről és a kockázatvállalásról. A mentális egészség ötféle érzéssel is jellemezhető. intellektuális és lelki fejlődésre való képességet. elviseléséhez. hogy a személyek mennyire képesek figyelembe venni az őket körülvevő társas környezetet.

stb. éhezés. vagy egyéb módon foglalkoznak. Polgári mivolt 2. Polgári mivolt szegényes kapcsolatok • kulturális konfliktus. fenntartásának és megszakításának képessége kommunikációs jártasság az elfogadottság érzete • Külső faktorok 1. fűtés. elidegenedettség intézményesedés érzése • diszkrimináció izoláltság érzése • stigmatizáltság elidegenedettségre. disszonanciára • az autonómia hiánya utaló tapasztalatok • munkanélküliség • csoportnyomás 3. akik (amelyek) a fenti ábrákban jelölt körülmények alakításával. Érzelmi teherbíró képesség 1. Érzelmi teherbíró képesség kielégített létszükségletek. 30 . csoportok. Egészséges struktúrák jó iskolai tapasztalatok biztonságos lakókörnyezet demokratikus politikai viszonyok béke • • • • • • • • • A MENTÁLIS EGÉSZSÉGRE ÁRTALMAS FAKTOROK Belső faktorok Külső faktorok 1. Érzelmi teherbíró képesség veleszületett betegség. Érzelmi teherbíró képesség fizikai egészség pozitív önkép problémamegoldó képesség tanulási képesség 2. ruházat. • • • • 2. Polgári mivolt társadalmi és közösségi hitelesítés közösségi támogató háló pozitív szerep-modellek munkaviszony • • • • 3. Polgári mivolt jó neveltetés jó kapcsolatok kapcsolatok kialakításának. például lakhatás. konfliktusokra. befolyásolásával hivatásszerűen.A MENTÁLIS EGÉSZSÉGET VÉDŐ FAKTOROK Belső faktorok • • • • • • • • • 1. élelem. hajléktalanság. Egészséges struktúrák • az értékrendszer zavara • negatív fizikai környezet • a szegénység hatásai Mindazon személyek. fogyatékosság • veszteség érzése tehetetlenség érzése • magányosság érzése gátolt önmegvalósítás és előmenetel • erőszak elszenvedése szexuális problémák • visszaélés élvezeti szerekkel • pszichiátriai betegség • családi problémák 2. pl. rendellenesség • kielégítetlen létszükségletek. illetve intézmények tevékenysége és munkája tehát mentálhigiénés összefüggésben is értelmezhető.

materiális. mely azonban nem azonos a konfliktusmentességgel. mellyel az egyén biztosítja belső stabilitását és a társadalomban elfoglalt megfelelő helyét szüntelen változások – nehézségek. Tomcsányi Teodóra: A lelki egészség fogalma . 31 . céljuk eltolása. Fogalma összekapcsolódik a pszichoszociális. (. Képesség a megfelelő örömszerzésre.. környezeti és az érzékelhető környezeten túli (pl. zavarok. és a felmerülő új kérdésekre választ igényel. amelyben fontos szerepet kapa megfelelő realitáskapcsolat. a belátásra való képesség. intézmények szemszögéből. így velük együtt változik. kontextusba ágyazott. teljesítőképesség (munkaképesség).részlet – Kulcsfogalmak: belső folyamategyensúly. személyiségfaktorok. Mégis megfogalmazható egy olyan keretmeghatározás. kulturális. szociális. a lelki egészség társadalmi feltételei. környezeti tényezők. A lelki egészség az egyén szemszögéből A lelki egészség pozitív életérzéssel járó belső folyamategyensúly és abból következő viselkedés. szublimálása vagy megfelelő frusztrációs tolerancia kialakítása • • által.) Eszerint három komponens kiemelkedő jelentőségű a lelki egészség elérésében: • az énerő. kognitív. belső stabilitás. az ösztönkésztetések kézben tartása (ösztönkontroll). terhelése. A lelki egészséget működtető és fenntartó elemek személyiségfaktorokból (pl. belső egyensúly és integráció. és/vagy az azokról való lemondás. emocionális és szociális tartalmak). sőt olykor szomatikus betegségek és fenyegetettség – közepette is. személyiségfejlődés. a lelki egészség az egyén szemszögéből. a lelki egészség a csoportok.4. énerő. szociokulturális és politikai-gazdasági területekkel. tünetmentesség. A tünetmentesség (lelki). melyet a korai személyiségfejlődési stádiumokon való sikeres túljutás. A lelki egészség társadalmi feltételrendszerbe. hátrányos helyzet..1. transzcendens) tényezőkből tevődnek össze. A megfelelő személyiségfejlődés. a nárcizmus meghaladása és szeretőképessé válás jellemez. amely alkalmas a mindenkori változások integrációjára.

Kohut. Elias. 2. Hermann. Ismertetőjegy 1. megközelítési lehetőségeket még nem figyelembevevő. az újítás. hogy mindenki felelősségének megfelelőn vesz részt a döntésben és a problémamegoldásban. A lelki egészség az intézmények. melyek egy intézmény lelkileg egészséges működésének ismérvei Eva Renate Schmidt nyomán. azaz tárgyszerűen reagál a környezet változásaira. Az intézményben olyan légkör van. Klein. csoportok és közösségek szemszögéből Az egészségesen működő intézményeknek. et a legtöbbszőr akkor figyelhető meg. a fejlesztés szándéka. 4. Minden rendszeren belül természetes a feszültség. hanem saját célja és motivációja szerint cselekszik. azaz nem kényszernek engedelmeskedik. különböző társadalmi és etnikai rétegből származók) érzik a csoporthoz. 5. Az intézményen belüli (fölülről lefelé és alulról felfelé). öregek és fiatalok. Rapaport. Céljai világosak és megvalósíthatóak. szempontjait továbbfejlesztve.Freud bizonyos szempontokat. A munkatársak teljesítőképességének az igénybevételénél az egyén és az intézmény érdekeit mérlegelik. Schafer. 3. Lichtenberg és mások mélyítették el és egészítették ki. Képes azonban arra. Az intézmény működési zavara akkor válik igazán szembe tűnővé. 7. (. 8.) Ha egy közösség vagy intézmény működése egészséges. s közösen tudnak dolgozni valamely közös cél. közösséghez tartozónak magukat. valamint a környezettel folytatott kommunikáció effektív. és védettséget tapasztalnak benne. 9. A csoportot összetartó energiát nem az előítéletes gondolkodás – egy külső ellenségkép – adja. hogy a problémákról kommunikáljon. nagy különböző személyes identitású emberek (férfiak és nők. A hatalom eloszlása olyan. Az intézmény autonóm. Tekintsük át... Jelen van a változtatás. és ma már változatosnak tekinthető témakifejtését Erikson. ha az intézmény vagy csoport krízis felé tart. feladat érdekében. 6. Itt elfogadják őket különböző lehetőségeikkel és meggyőződésükkel együtt. ha módosulnak a prioritások. és ezekkel a tagok azonosulhatnak. Az intézmény alkalmazkodóképes. csoportoknak és közösségeknek identitást alakító és fejlesztő hatásuk van. melyben helyet kap az öröm és elismerés is. az egyéni érdek elsődleges képviselete. a konfliktusokat kihordja és tanuljon belőlük. Az alrendszerek kommunikációjának célja nem a szembenállás. 32 . jobboldali és baloldali pártállásúak.

Megállapításai: A világtársadalom olyan globális rendszer.ha vezetőváltozás van.nem statikus módon működik. ha a tagok túl gyorsan cserélődnek. • • „Teret ad minden téren a pluralizmusnak. kultúra) mindegyike saját kódja. mely szükségszerűen az emberi szolidaritásra alapozódik. A lelki egészség társadalmi feltételei Az egészséges identitásmodellt felkínáló és létrehozó társadalom – a személyiséghez hasonlóan. ha megszűnik. Az ilyen társadalom polgárainak nem kell elfojtaniuk. melyben a kommunikáció révén mindenki elérhető. hanem egymást szolgáló. eltitkolniuk a családi. s nem más népekhez mért torzult önértékeléssel alkotják meg nemzeti azonosságtudatukat. sajátos programja és stratégiája szerint szolgálja az „egész” javát. konkretizálható a társadalom lelkileg egészséges működése: • A társadalmi alrendszerek (gazdaság. ha a keretek között sokféleség. vagy máshová tevődik át a résztvevők érdeklődése. véleménykülönbség észlelhető. A szociológiai rendszerelmélet jelentős képviselője. rokonsági. csökken. hogy ők munkálkodhassanak önmagukért és a társadalomért. politika. funkcionálisan differenciált alrendszerekre oszlik. ha polarizálódnak a meggyőződések. ahol nincs helye a kizárásnak. A hátrányos szociális helyzet a lelki „betegség” melegágya. és lehetőséget arra. vallás. hogy a fent vázolt luhmanni társadalomképben hogyan harmonizálható. és így ad valamit hozzá a társadalom mentális. osztályokra. Átfogó. 1996. azonossághátteret. hogy a társadalom tagjai esélyt kaphassanak a lelkileg egészséges élet kibontakoztatásához. Inkább valamiféle folyamatról. Egy átfogó társadalmi rendszerben a társadalom mér nem egymást kizáró rétegekre. Nincs jelen a fenyegetettség érzése. affelé való törekvésről van szó. Niklas Luhmann olyan társadalomelméletet alkotott. általános szociális rendszer. azaz nem épít be zsákutcát a rendszer újrateremtődésébe” (Ferge. 416). Nézzük meg. „lelki” egészségének állapotához. 33 . melynek holisztikus szemlélete a mentálhigiéné és annak tartalmi vonatkozásai számára elméleti inspirációkkal szolgálhat.

hogy anyagiakkal nem kifejezhető jutalmazási formákat is találjon. így a „nem létező tények” becsempészését. melynek mozgató elvei között nemcsak racionális. hanem kisebb csoportoknak segítenek abban. Ennek kifejeződése az egymás emberi méltóságának tisztelete. hogy minden tagja törekedhessen olyan értékrend kialakítására. ahol az egyének többsége egyik napról a másikra él. 1997). A vizsgálatok azt igazolják. Itt nagy szerepet játszik az egyének önértékelése. az összetartozás tudata. Képes az újszerű kockázatok és lehetőségek felismerésére is. • Képes a megújulásra. a valós tények valótlan tálalását. Az egészséges működésű társadalom nem egy statikus állapot. • Esélyegyenlőséget teremt tagjai számára a testi-lelki egyensúly megszerzésében és megőrzésében is. • Egy egészséges identitású társadalom abban különbözik egy jól szervezett rablóbandától. hanem módot talál arra. amelyekre szükség van. Az alacsony végzettségűek az átlagosnál is nehezebben birkóztak meg a rendszerváltozás nehézségeivel. és a valóban értékes közös célok megjelenése. hogy a változó idők követelményeit felismerje. mely a kölcsönös megbecsülésen alapszik. egymás kölcsönös segítése. Lehetővé teszi. hogy ez a képesség összefügg az iskolázottsággal. hogy önállóan megtalálják saját feladatukat és kigondolják. tud hozzájuk alkalmazkodni. és nem is adják készen azokat a javakat. Azokban a társadalmakban. fontos tények elhallgatását. • Nem csupán a lemérhető munkateljesítményt honorálja. hanem emberséges. Egy ilyen szellemiségű társadalomban tehát nem diktálnak mindent felülről. hogy jelen van az egymásért való felelősségtudat. ellenséges. Így érvényesül a szubszidiaritás elve (Csáky-Pallavicini. Nem engedi meg magának a hamisítás semmilyen formáját sem. hanem élő szövet. a segíteni akarás. képes arra. amely feladatának tekinti tagjainak az igazságnak megfelelő tájékoztatását. melyeket a társadalom tagjai elfogadhatónak tartanak. az autonómia felé vezető úton. kevésbé lehet arra számítani. mely összhangban áll egyéni törekvéseivel és a társadalom elvárásaival. az események tendenciózus vagy célzatos csoportosítását. hogyan lehetne ezeket a nagyobb közösség számára megoldani. pragmatikus megfontolások vannak 34 . • • Az emberek érintkezési tónusa nem eleve rideg.• Az a társadalom. • Csak olyan vagyoni vagy esélyegyenlőtlenségek vannak jelen. erőszakos vagy értékre orientált. hogy az előrejutást egyéni teljesítménnyel legitimálja a közvélemény.

táplálkozás.5. analízis helyett szintetizálást kíván. Meleg Csilla: Az iskolai egészségnevelés koncepcionális keretei – részlet – Kulcsfogalmak: lelki egészség. A lelki egészség A lelki egészség integráló. 1. Az eddig bemutatott résztartalmaktól lényegileg különbözik az egészségfogalom lelki tartalmakat összefogó dimenziója. hanem az érzelmekre és értékekre alapozott ethosz is. 1998). Módszertanilag ez már más megközelítést igényel. lelki egészség sokrétűsége. szokásrendszer. mely kutatásaink szerint az egészségfogalom valamennyi résztartalmához több szálon kapcsolódik. ábra) 35 . élvezeti szerek. mozgás. Ezért az eddig külön-külön tárgyalt kérdésköröket is integráljuk a lelki egészség tartalmának a felfejtéséhez. az egészségfogalom dimenziói. hiszen a társadalom tagjainak életére kiható minden tettnek erkölcsi következménye is van (Losonczi. a teljes személyiséget és életvitelét befolyásoló szerepe az iskolai egészségnevelés újrafogalmazásához visz közelebb bennünket.jelen. (2.

azonban ehhez a lelki egészségtartalmakon keresztüli közvetítés szükséges. változási képesség. ábra Az egészségfogalom dimenziói Az ábra azt mutatja. A lelki egészség tartalma rendkívül sokrétű. Doku (1997) lelki egészség-modelljében a társas viszonyoknak és az ezekkel kapcsolatos egyéni képességeknek ad nagyobb hangsúlyt. megfelelő énkép és önazonossági érzés. A felsorolt jellemzők alapján azt mondhatjuk. Ahogy az előzőekben már bemutattuk. autonómia. A kutatásokból leszűrhető tanulságok mindennapi életünk olyan értelmezését engedik meg. hogy más szinten ugyan. míg a lelki egészség megbomlása a többi dimenzióban is az egészség szempontjából kedvezőtlen tüneteket vagy tünetegyütteseket eredményez. meglétének 36 . hogy a lelki egészség tartalmát több más mellett harmónia. önmegvalósítás. önfejlesztés és a fejlődés képessége. kiegyensúlyozottság.2. de végül is összekapcsolódhatnak az egyébként egymástól független pályákon futó résztartalmak. hogy a lelki egészség kedvező folyamatai valamennyi dimenzió esetében az egészségesség irányába mutató törekvéseket hívnak elő. a társas támogatások igénybevételének képessége. a feszültségek és a stressz uralásának képessége. megbirkózási készségek. közösségi védőháló. Tudor (1996) leírásában a következő tartalmi elemek jelennek meg: megküzdési képesség. melyekből témánk vonatkozásában külön is kiemelendőnek tartjuk a tapasztalatból tanulás képességét. önértékelés. társas folyamatok erőterében való egyéni és kölcsönös felelősség alkotja.

A teljesség igénye nélkül néhány példával illusztráljuk az elmondottakat.vagy hiányának az egész személyiséget érintő következményei vannak. De melyek és hányfajták azok a „receptek”. Kellő magabiztossággal nyilatkozhatunk arról. több vonatkozásban is alapvető szemléletváltásra van szükség. Maga a probléma és a lelki egészségnek az előző dimenziók mindegyikéhez való többszálú kapcsolódása a nyelvi kifejezés által közvetített tartalmakon keresztül is érzékelhető. Nem tudjuk. melyek a lélek táplálásának egészségességét és mértékét legalább az előzőekhez hasonló módon garantálják? Tudjuk. melyek a lelket rombolják? Az élvezeti szerek fogyasztása helyett is kínálhatunk más tevékenységeket. melyet különböző irányba átlépve a lelki egészség birodalmában járunk vagy éppen kiléptünk belőle. mint az egészségfogalom eddig tárgyalt résztartalmai. hogy mennyi mozgás tekinthető optimálisnak bizonyos életkorban. életvezetési tévutakról. a küszöbbe botlás. A testi erő mérhető paraméterekhez viszonyítható. hol van és mindenkire érvényes-e egy határ. De hol vannak a léleképítés olyan erős alternatívái. melynek szerepe kétségtelen harmóniára. Ezért amikor az iskola e tartalom közvetítésében szerepet kíván vállalni. Azonban mihez képest határozhatjuk meg a lelki erő nagyságát. és ezért egy tapasztalati bázisra épülő közmegállapodás alapján minősítjük a környezetünkben lévőket túl aktívnak vagy túl passzívnak. Az egészséges táplálkozás jegyében az étrendek sokrétű kínálatával találkozhatunk és egy közmegegyezésen alapuló mérték birtokában beszélhetünk túl sok vagy túl kevés egészséges táplálékról. melyek ellensúlyozni képesek a lelki függőségre csábító ajánlattömeget? A fizikai fájdalmak erősségének különbözőségeiről is közel hasonló mértékben gondolkodunk (pl. lelki egészségünkben. hogy pontosan milyen tényezők együttes megléte esetén tarthatjuk magunkat lelkileg egészségesnek. De mit tudunk mondani a médiumokon keresztül bennünket elárasztó információkról. A lelki egészség vonatkozásában azonban még hallgatólagos közmegegyezés sem létezik. Azt sem tudjuk. de ki is égetheti a lelket. hogy az optimális testsúlyhoz képest mi minősül soknak vagy kevésnek. és mely tényezők együttes hiányakor beszélhetünk annak elvesztéséről. kiegyensúlyozottságra törekvésünkben. azaz azokról az élvezeti szerként funkcionáló hatásokról és mértékükről. Még arról is vannak elképzeléseink. A lelki egészség definícióiban megjelelő tartalmak nem kínálnak olyan objektív adatokkal kicövekelt viszonyítási pontokat. a csonttörés és a vesegörcs okozta fájdalmak nagyság szerinti sorrendbe állítása egy képzeletbeli 37 . fogyasztásra felhívó reklámokról. hogy a személyi és a tárgyi környezet erősítheti. és az emberi szervezetet különböző mértékben károsító élvezeti szereket is jól ismerjük.

Úgy gondoljuk. hogy a lelki egyensúly fenntartása mekkora erejű és milyen időtartamú fájdalmakat visel még el. hogy az iskola tisztázza saját kompetenciáját és ebből adódó feladatait a lelki egészség vonatkozásában. hogy a lelki egészség nem egy statikus állapot. függetlenül attól. de a lelki fájdalmakra. hogy az elmondottak alapján indokolt. standardizált határokkal nem rendelkező viszonyítási rendszerekben történnek (természetesen a patológiás esetek kivételével).„fájdalomerősség-skálán” nem ütközik különösebb nehézségbe. hiedelmek (önminősítés és/vagy egymás minősítése) különböző. amely meg tudja akadályozni az élvezeti szerek által kínált „fájdalomcsillapítást” és az önsorsrontó viselkedésekbe menekülést? Arra a következtetésre juthatunk tehát. hogy a lelki egészség meglétével vagy hiányával kapcsolatos vélekedések. ellenségesség) kínálható-e olyan orvosság. Ugyanakkor nem létezik közmegegyezés arról. bizalmatlanság. Hogyan értelmezi a lelki egészség helyét az egészség fogalmának rendszerében? Hogyan egészítik ki egymást az egészség fizikai és pszichikai vonatkozásai? 2. inkább egy folyamat? Véleményét indokolja is! 38 . a lelket mérgező érzelmekre (pl. Miért mondhatjuk. KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK: 1. A különféle testi fájdalmak gyógyszerekkel csillapíthatók. hogy valaha is átélte-e az illető bármelyiket).

A lelki egészséget meghatározó tényezőket milyen szempont szerint csoportosíthatjuk? Melyek a lelki egészség meghatározó tényezői individuális. Mit jelent a lelki egészség az egyénnek a környezetével való kapcsolatrendszere vonatkozásában? 4.) individuális szint: ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ b. akiknél a lelki egészség fellelhető.) intézményi szint: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 5. Mit értünk a lelki egészség társadalmi feltételei alatt? Válaszát konkrét példákkal is támassza alá! 39 . közösségi és intézményi szinten? a. Fejtse ki. hogy mit jelent a lelki egészség az egyén szemszögéből! Hozzon egy-egy fiktív példát olyan személyekre. és akiknél nem! _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 6.3.) közösségi szint: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ c.

Magyar Testnevelési Egyetem. Budapest.): Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez. 40 . Pécs. In: Bevezetés a mentálhigiénébe.Javasolt szakirodalom: • • • Grezsa Ferenc (1998): Egészség és mentális egészség. In: Bárdossy Ildikó – Forray R. Tomcsányi Teodóra (2000): A lelki egészség fogalma. PTE BTK Neveléstudományi Intézet. Katalin – Kéri Katalin (szerk. 6-9. In: A mentálhigiéné jelenségvilága. Meleg Csilla (2005): Az iskolai egészségnevelés koncepcionális keretei. Kézirat. Mentálhigiénés Osztály. 2006. pp.

csoportok szemszögéből. 1. majd saját egyéni életútja és tapasztalatai alapján magyarázza. A beküldés időpontja kontaktórán kerül megbeszélésre. Hozzon fiktív példát olyan intézményre. hogy saját egészségfogalmának kialakulásában milyen tényezők játszhattak szerepet! 2. Foglalja össze röviden. amely negatív mintaként szolgálhat számunkra! 41 . hogy mit jelent a lelki egészség az intézmények.HÁZI DOLGOZATOK: Az alábbi feladatok közül egyet kötelezően választania kell. amely pozitív mintaként. Elméleti ismeretekre alapozva építse fel saját egészségképét! Részletesen fejtse ki. és egyet olyanra. hogy mi mindent jelent Ön számára az egészség.

fontos. egészség mint érték. hogy összességében próbálják értelmezni. Fontos. Fontos. a nevelési. hogy az iskola belső világa. a kiegyensúlyozott kapcsolatrendszereket és a szerepelsajátítások sikerességét. az egészségmegőrzés és -fejlesztés iskolai feladatait és lehetőségeit járja körül. hogy mi mindent tartozik/tartozhat az egészségfejlesztés iskolai feltételeinek kialakításához. egészségfejlesztés hatékonysága. ugyanakkor a kiemelt kulcsfogalmak meghatározásáról se feledkezzenek meg. A kiválasztott tanulmányrészleteket a modul végén található kérdésekkel és feladatokkal összefüggésben vizsgálják.II. Az iskolai egészségnevelés. A tanulmány kísérletet tesz az egészségtámogató iskolai környezet fogalmának értelmezésére. tanulási környezet mennyire válik egészségtámogatóvá. A szerző egészségtámogató környezeti feltételnek minősíti a kedvező iskolai légkört. hogy a hallgatók meg tudják határozni a témához kapcsolódó alapvető fogalmakat (pl. és tudják elkülöníteni az egészségnevelés hagyományos és korszerű feladatait. Az iskolai egészségnevelés eredményességének fontos feltétele. Ismerjék fel a különbséget az egészségre nevelés múltbeli és napjainkbeli szemléletmódja között. MODUL: EGÉSZSÉGRE NEVELÉS AZ ISKOLÁBAN CÉLKITŰZÉSEK A második modul az egészséges életmódra nevelés. az iskola belső környezete. Meleg Csilla: Egészségtámogató iskolai környezet Kulcsfogalmak: egészségnevelés. ugyanakkor ismerjék az egészségre nevelés megvalósításának iskolai lehetőségeit és feladatait. 2. hogy ismerjék az egészségmegőrzés alapvető feltételeit. 42 . hogy az szervesen épüljön be az iskola pedagógiai programjába. Az ehhez kapcsolódó alapvető fogalmak ismeretén túlmenően. az iskola külső környezete. az egészség egyéni értékrendszerbe való beágyazottsága. hogy miért fontos az egészségtámogató iskolai környezet kialakítása). egészségtámogató iskola környezet). a család szociokulturális háttere. Érveljenek az egészségtámogató iskolai környezet többszempontú megközelítésének szükségessége mellett. egészségtámogató iskolai környezet. sikeressége szempontjából meghatározó jelentősége van annak. az iskola kultúrája. egészségfejlesztés. egészségfejlesztési modell. TANULÁSI ÚTMUTATÓ Az egészségre nevelés iskolai lehetőségeit és feladatait foglalja össze az alábbi modul. és indokolni is tudják ezek szükségességét (pl.1.

Azokban a társadalmi csoportokban. mégpedig nemcsak a felnövekvő. választunk alternatívák között. és ezzel egyidejűleg átlag felettiek a megbetegedések. magatartásunkat. egymástól elszigetelten. rangsorbeli helye alapján előkelő helyet foglal el más értékekhez viszonyítva. Értékrendszerünkből adódó értékítéletek alapján hozzuk meg ugyanis életvitelünkre vonatkozó döntéseinket. azaz amilyen értékrendszerré formálódnak bennük. hogy az egészséget mint értéket önmagában elfogadjuk. hogy bár különálló érték. Ezekben az esetekben beszélhetünk veszélyeztetett csoportokról. esetleg ellentétes értékek mentén szerveződő értékrendszerek mellett nem fejtheti ki hatását. hogy az egészségérték más értékekkel együtt egymást erősítve szerveződik értékrendszerré. függetlenül fejtik ki hatásukat. amelyekbe az egészség értékként beágyazódik. ahol a megbetegedések súlya és gyakorisága átlag alatti. Ezek a különféle módon és más-más értékek összekapcsolódásával. ezáltal életvezetési gyakorlattá. gondolkodásmódunkat befolyásolják. ahogyan ezen értékek elrendeződnek. hogy az egyén domináns értékrendjében milyen más értékekkel együtt erősítik vagy gyengítik egymást. a biológiai vagyont magas szinten 43 . Az egészség vonatkozásában ezt úgy értelmezhetjük. ezért egészségesen élni nem egyenlő azzal. hanem a még meg sem született gyermekek vonatkozásában is. Az egészséges életvitel azon az (egészséget is magában foglaló) értékrendszeren alapul. Nemcsak egyes értékek vállalásával és hangsúlyával jellemezhetők emberek. ahol az átlagnál magasabb a születéskor várható élettartam. hanem azzal is. A szociokulturális háttér szerint elkülönülő megbetegedési és halálozási adatok egy-egy társadalmi csoport biológiai vagyonnal való sáfárkodásáról árulkodnak.Az egészség beágyazottsága az értékrendszerbe Amikor az értékek cselekedeteinket. Egészséges nemzedékeket nevelni. Az egyenként interiorizálódó értékek ereje és a magatartásban is megnyilvánuló hatása attól függ. A család ugyanis mint elsődleges szocializációs közeg kitüntetett szerepet tölt be az értékek kialakításában és rendszerré szerveződésében. ugyanakkor különböző értékrendszeri beágyazódása következtében az egyéni magatartásban megnyilvánuló hatása egészséges és egészségtelen életmódot egyaránt kiválthat. Azokban a társadalmi csoportokban viszont. ott az önmagában talán értékként elfogadott egészségtámogató értékek hiányában. ott joggal feltételezhetjük. nem egyenként. ahol átlag alatti a születéskor várható élettartam. embercsoportok. amellyel a bennünket körülvevő szűkebb és tágabb világhoz viszonyulunk. együtt járásával kialakuló értékrendszerek azok.

egészségmegőrzési és -fejlesztési stratégia alfája és ómegája. amiből egyenesen következik az eltérő egészségkultúra is. Témánk szempontjából alapvető kérdés. ugyanis kedvező életmód-változtatás az egyéntől csak akkor remélhető. a konfliktuskezelés flexibilitásával összefüggő értékrendszer az. amely az egészségérték beágyazódásával társadalmi csoportonként elkülöníthető egészség-magatartásokat alakít ki. karbantartása és fejlesztésének elősegítése az egészségügyi és a köznevelési intézményrendszer közös és felelősségteljes feladata. amelyek értékrendszerükkel mint mintával segítik gyermekeik nevelésén keresztül az egyes értékek megfelelő rendszerbe szerveződésének folyamatát. a pedagógusokon. ha az intézményes egészségnevelésben csak az egészség érték mivoltára koncentrálunk. melyek az egészségkultúra milyensége szempontjából is értékelhető sajátosságokat mutatnak. milyen látható és rejtett folyamatok támogatják vagy akadályozzák az egészségtámogató iskolai belső környezet kialakulását. tanárok. orvosok és védőnők hogyan alakítják az iskola belső környezetét. hanem meg kell keresnünk azokat a támogató értékeket is. életvezetésünket befolyásoló értékviszonnyá. a nembeliségé (fiúk és lányok). a problémamegoldással. Ugyanakkor az iskolának van egy belső környezete is. Ilyen például a település dimenziója (kistelepüléseken és nagyvárosokban lakók). különböző egészségkultúrájú tanulók. az interperszonális kapcsolatok minőségével.továbbörökíteni azok a családok képesek. a tanulókon. az iskolázottságé (alacsonyan és magasan iskolázottak). hogy a külső környezetből érkező. A mindenkori felnövekvő generációk egészség-magatartásának minősége a hosszú távú prevenciós. melyet az iskola készen kap a beiskolázott tanulókkal. amelyekkel együtt várható csak el az életmódban is tükröződő hatás. az egészségügyi szakszolgálaton keresztül a külső környezetet leképező különböző kultúráknak és értékrendszereknek a gyűjtőhelye. Ezért nem elég. ha az egészségérték az említett támogató értékrendszerbe egymást erősítő módon épül be. Ezt makroszociológiai hatásrendszernek nevezzük. Ezért válik kiemelkedően fontossá a lelki egészségvédelemmel kapcsolatos értékrendszer megismerése és fejlesztése. A különbözőségek egyegy dimenzió mentén mederbe terelhetők. Az egészséghez való viszony így válhat mindennapi életünkben választásainkat. 44 . az ott tanító tanárokkal együtt. melyet szociálpszichológiai hatásrendszerként tartunk számon. Egészségtámogató iskolai környezet: több szempontú megközelítés Az iskola nyitott rendszer. döntéseinket. E támogató értékrendszer jelentőségének megfelelő kezelése. Kutatási eredmények szerint a mentálhigiénével.

kiszámíthatóbbá válik a befektetett energia és annak értékelése. lehessek” bizonytalanságai így csökkenthetők. melyek kezelése szoros kapcsolatban van a tanár engedelmességet vagy kooperációt preferáló vezetési stílusával. hogy a teljesítményüket értékelni tudja. mind a pedagógusok körében. ha tehát mindent összevetve az iskolát olyan helynek tartják. hogy az iskola belső környezete nem egészségtámogató rendszerként funkcionál. az osztálynak a pedagógushoz (és fordítva) fűződő kedvező viszonyában. a harmadik a tankönyvi leckét kéri. 45 . ahol jól érzik magukat tanulók és tanárok egyaránt. izoláltság. hogy ők maguk a szabályok alkotói és alakítói.) Egészségtámogató környezeti feltételként az iskolai kedvező légkört. Mindezek biztosításáért az iskolához kívülről és belülről kapcsolódók egyaránt felelősek. az ennek megfelelő alkalmazkodási stratégiák elsajátítása vagy mások által segített elsajátíttatása és differenciált felhasználása sorolható ide. hogy mit vár el a diákjaitól ahhoz. mert az egyik a külön munkát. hatása pedig kifejeződik a tanulók és a tanárok kedvező interperszonális kapcsolataiban. Egy másik egészségtámogató környezeti feltétel az iskolai légkör mellett az osztálytermekben megfigyelhető légkör. konfliktus. Az iskolai légkörmutató másik komponensét az iskolai szabályrendszerekhez való alkalmazkodásban találjuk meg. (Egy tanár pontosan megfogalmazhatja. Az egymással szembeni elvárások nyílttá tétele. a kiegyensúlyozott kapcsolatrendszereket és a szerepelsajátítások sikerességét emeltük ki. Ha ezt a szabályrendszert nem külső kényszerítő erőnek élik meg az érintettek. akkor a tanulók és a tanár közötti légkörmutatót a kölcsönös konfliktusok fogják jellemezni. A kiegyensúlyozott kapcsolatok egészségtámogatásban betöltött szerepe vitathatatlan. A stressz. kirekesztettség. Ha a tanulók alacsony tudásmotivációja és a pedagógus magas teljesítményelvárása találkozik. meg nem értettség érzése (tanulónál és tanárnál egyaránt) arra utal. Egészségtámogató környezeti feltételként értelmezhető az iskolai szerepek elsajátítása tanulónál és tanárnál egyaránt.A különböző értékrendszerek közötti hidak megléte vagy hiánya az iskolában kutatásokkal feltárható mind a tanulók. Ez különböző lehet. melynek eredménye a problémamegoldás. A „nem tudom. hanem úgy vélik. akkor ezt egészségtámogató környezeti feltételként értékelhetjük. a másik csak az órai anyagot. hogy ötös stb. Egészségtámogató belső környezeti feltételként értelmezzük tehát az okkutatásra irányuló attitűdöt. mi kell ahhoz.

hogy folyamatos interakció legyen az iskola és külső környezete között. hogy az iskola mint szervezet nyitott rendszerként működik. az orvosi rendelő.és mellékhelyiségek. Ez azt jelenti. Meghatározó külső környezeti tényezők a település. amelyek az osztálytermek. Nem von maga köré merev határokat a belső követelmények túlzott és kizárólagos hangsúlyozásával. hogy a külső követelmények ellenállás nélkül.Az iskolai egészségfejlesztés hatékonyságának és eredményességének tényezői Az iskola külső környezete Az iskola mint intézmény az adott ország történelmi-társadalmi fejlődésének hordozója. A külső és belső követelmények egyensúlyban tartása hozza létre az iskola flexibilis. a lakókörnyezet. közvetlenül megjelenhessenek a szervezetben. a szabadidős terek elrendezésében és díszítésében öltenek testet. hogy a társadalomban jelen lévő és újonnan megjelenő problémák egy részének intézményes megoldáskeresésében szerepet játsszon. melynek eredményeképpen nyitott rendszerként működhet. a tanári szobák. a lakosság szociokulturális jellemzői. ugyanakkor azt is megakadályozza. hogy melyik irányból fogalmazódnak meg az elvárások. külső és belső iskolai környezetről beszélhetünk. értékek és normák iskolai környezetben való megjelenítésében válnak hangsúlyossá. melyek az iskolához való viszonyban. rendkívül fontos. a kiszolgáló. Így tesz eleget az iskola annak a kívánalomnak. E kettős elvárásrendszernek való megfelelni akarás teszi lehetővé. Ezen túlmenően 46 . hogy a felnövekvő generáció egészség-magatartásának formálásában az iskola az elsődleges prevenció színtere. hogy az iskola céljában. Mivel minden iskola kénytelen szembenézni a környezetében lévő változásokkal. Az iskola belső környezetét egyrészt azok az építészeti sajátosságok jelentik. rugalmas határait. Az iskola belső környezetét alakító hatások A külső környezet belső képpé formálódása az iskola és azon belül a tanárok és a tanulók formális és informális szerveződésén keresztül történik. feladatrendszerében a társadalom – mint külső környezet – elvárásai az iskola belső követelményeivel együtt jelennek meg. irodák. Attól függően tehát. Ebben az értelemben beszélhetünk arról.

a mimika és a testtartás biztatást vagy éppen tiltást jelez. amely (spontánul vagy tudatosan) a személyiségben változást idéz elő. E klímával egyrészt maga az iskola jellemezhető. hanem magában foglal minden (tervezett és nem tervezett) szocializáló hatást. Az iskola tervszerű. melyhez a szocializáció intézményei más-más módon járulnak hozzá. amely majd a serdülőkor viharos időszakában értéktartóvá. diák-diák. hogy megtapasztalja a családi környezet szabályozási mechanizmusait. Ebben a szituációban a család már teljes értékközvetítő rendszerként fogható fel. Fontos a gyermek későbbi fejlődésében. Hamar felismeri a személyi környezet metakommunikációs jelzéseit. csak arra a terepre jellemző atmoszféra az informális szerveződések következtében. orvos-védőnő-diák. tanár-diák.) kialakul egy sajátos. másrészt szinte valamennyi részegységben (osztályterem. hogy az arc. A család szociokulturális háttere A szociális tanulás alapvető mechanizmusa az utánzás és a mintakövetés. miközben beleélő (empátiás) képessége is fejlődik. az orvos és a védőnő a teljes hatásrendszer folyamataiban eligazodik. A családi környezetben fejlődő kisgyermek nemcsak a szülők. tanár-szülő-orvos-védőnő stb. Ezért az egészségfejlesztést legtágabb értelemben szociális tanulásként értelmezzük. A felnőttek által képviselt (szülők. szociális értékeket vesz át. ha a pedagógus. Az utánzás és az empátia révén a gyermek újabb magatartásmódokat tanul meg. Az iskolai klíma tehát a tárgyi környezet és az interperszonális viszonyok (tanár-tanár. A gyermek önfeledt játékban azonosul szüleivel. így az egészségfejlesztés is szorosan összefonódik a családi neveléssel és a legkülönbözőbb környezeti hatásokkal.megkülönböztetett figyelmet érdemelnek az e színtereken belül és a közöttük játszódó interakciók. orvosvédőnő-tanár. folyosó. normák közvetítésében. 47 . amelyek az iskola pszichoszociális klímáját alakítják. Megtanulja. Az iskolában folyó bármilyen nevelőmunka. Ha erre nem kap megfelelő mintát. Így formálódik az a tudatos magatartás. szervezett beavatkozások színtere. hanem más családtagok viselkedését is mintázza. könyvtár. orvosi rendelő stb.) kölcsönhatásában formálódik. a negatív hatásokkal szemben ellenállóvá teszi a gyermeket. akkor később maga sem lesz képes tekintettel lenni környezetére. A tanulás tehát nem csupán ismeretszerzést jelent. E tevékenység akkor vezethet eredményre. rokonság) pozitív érzelmi háttérben megnyilvánuló tekintély döntő jelentőségű a társadalmi értékek.

orvos. az otthon érzelmi biztonsága és a szülők egymáshoz való pozitív viszonyulása adhat jó alapot az identifikációs folyamatok számára. Ez a nemi viselkedéstanulás fontos előzménye a valamikori nemi szerepvállalásnak.). Ez a kortárscsoport-hatás szippantja be a tanulókat mind a normakövető és személyiségfejlesztő. így az egészséghez való viszonyra is szignifikáns hatást gyakorol a településszerkezetben és azon belül elfoglalt hely (kis. A felnőttek az iskolában (tanár. Ennek értelmében a szociális tanulásra.és nagytelepülés. Ha ebben negatív minták (antiszociális értékek) tanulhatók meg. mind a normaszegő és személyiségromboló. hogy „mit szólnak hozzá a többiek”. Belátható. Előttük sem lehet egészen természetesen viselkedni. tudatosan kell képviselni az elvárásnak megfelelően a nagyobbat. s azon keresztül beépülhet a személyiségbe a társadalom szabályrendszere. hogy a bemutatott szocializációs folyamatok szoros összefüggést mutatnak a családnak a társadalom egyenlőtlenségi rendszerében elfoglalt helyével. esetleg kigúnyolják. „felvilágosítanak”. az egészség-magatartás mozgatórugói. amit a tanulók tekintélytiszteletből vagy ragaszkodásból teljesítenek. hogy a család épsége. bel. A családi környezet a maga sajátos minőségében alakítja az utódokat. Nem hagyható azonban figyelmen kívül az sem. akkor ezek lesznek a magatartás. a szülők iskolázottsága és a munkamegosztásban elfoglalt helye. amelyben a gyermek leginkább természetes lehet. A gyermek a megfelelő nemi szerepeket is a családban figyelheti meg. megfogadnak.Az identifikáció spontán történéseiből kiemelendő az önkontroll megalapozódása. védőnő stb. alkoholfogyasztó és drogozó csoportokba. beveszik-e maguk közé vagy elhúzódnak tőle. A társak közössége Az általános iskola felsőbb osztályaiban a tanulók számára már a társak közössége az önmegvalósítás legkedvezőbb terepe. A domináns szerepet 48 . meghallgatnak vagy éppen elutasítanak. életvezetési gyakorlatuk és az annak megfelelő nevelési alapelvek. hogyan értékelik őt. figyelmeztetnek. dohányzó. kipróbálhatja. Fokozatosan az „én” részévé válik a „másik”. A fiatalabbak idősebb társaikban közvetlen követésre alkalmas mintát keresnek.) követelményeket szabnak. Talán ezért is oly fontos számára (különösen a serdülést megelőző időszakban). óvnak. kiközösítik. akikre kissé felnézhetnek. formálhatja önmagát. egyik vagy másik kerület. sőt néha „meg kell játszani”. A saját korosztály az a társadalmi közeg. feladatokat adnak. lakótelep stb.és külterület.

A tanárok mellett az iskolában fizikailag is jelen lévő orvosok és védőnők is a felnőttektől elsajátítható minták követésének alanyai – akár tudják. mennyire különülnek el a szervezett és spontán hatások. felkészültsége és életvitele. mennyire átütő a nevelő hatás.és tevékenységrendszerre láthatóvá válik a kettő közötti sajátos kapcsolat. akár akarják. mekkora a közömbösök tábora. személyi feltételeitől. Élethelyzetek elemzése bizonyítja. melynek hatékonnyá formálása a konkrét iskolához kapcsolódó pedagógiai és egészségügyi együttműködést feltételez. de másképp hat rá. hogy a nevelő szervezetekben rendkívül fontosak az emberi kötődések. hanem úgy is. a referenciacsoport is. milyen mértékben azonosulnak vele a tanulók. Az osztálytársak lehetnek távolságtartók vagy közömbösek. referenciát. akár nem. akár azon túl.játszó kortárscsoportok feltérképezése és az ezeken keresztüli életmód. a családok szociokulturális hátterétől és a nevelés-oktatás tárgyi. mint „mi”. törekvéseivel. Tanárok. mint a felnőtt. Mindezeken belül mégis igen jelentős a nevelők személyisége. A tudatos nevelés eszközeivel meghatározó alapviszonyokat hoznak létre. (Ezért a továbbiakban nevelőkön értjük a pedagógiai és az egészségügyi szakszemélyzetet is. orvosok. másképp is reagál. hogy az iskolai osztályok az egyes tagok számára nem minden esetben jelentenek pozitív kötődést. Jellemző. vannak-e jelentősebb ellenpólusok (akár az iskolában. a 49 . azaz hitelessége. más korosztályokra is kiterjedően). a tartalmak közvetítésére képes személyközi kapcsolatok. A nevelő hatások érvényesülése természetesen erősen függ a település és a lakókörzet sajátosságaitól. A kutatások és a tapasztalatok azt igazolják.) A kérdés az. abban pedig a jól rögzített és szakadozó szálak egyaránt. más esetben egyes gyerekeket ki is taszíthatnak. akár nem. védőnők A tanárok maguk is benne élnek az iskola közösségében.és életminőség-minták közvetítése az iskolai egészségfejlesztés kiemelt terepe. A társak közötti sikertelenség. hogy a gyerek sohasem csak mint „én” értékel. sajátos társadalmi gyökereivel. Rajta keresztül minden esetben megtalálható a mértékadó társ. A gyermek maga is áttekinti (vagy inkább átéli) a kötődések eme hálózatát. Ezek szövevényében a maga teljességében (nem csak tanulói szerepében) van jelen a tanuló alakuló értékeivel. Ebből az átélt egyéni pozícióból nézve a nevelési követelmény. amelyek végső soron determinálják az adott iskola tanulóinak spontán világát is.

sőt esetenként iskolafóbiához vezethet. A magatartási zavarok és vázolt következményeik sokakat veszélyhelyzetbe sodorhatnak (pszichiátriai betegségek. szociokulturális 50 . a serdüléssel járó pszichés kísérőjelenségeket nehezebben vészelik át. bel.és drogfogyasztás stb. az iskolával és a tanulókkal szembeni beállítódások (pedagógus-orvos-védőnő-tanulók közötti interperszonális kapcsolatok) szintén befolyásolják az iskola. a szexuális identitás zavara. hogy városi vagy falusi. értékelésében. melynek következtében ugyancsak nehezen teljesíthetők az iskolai követelmények. fokozott agresszivitáshoz vezetnek (például fiatalkorú bűnözés. Szerencsére ezek csupán átmeneti nehézségek. saját megfigyeléseikre. valamint a tanulók saját szabályai az iskola és az interakciós terek belső világának rendezettségét szolgálják. depresszió. Ez feltételezi az egészségügy és az iskola együttműködését. a nemi érés. A szorongók gyakran vélt panaszokkal fordulnak az orvoshoz. bizonytalan viselkedésük teljesítményromláshoz. Az e típusokhoz tartozó gyerekek gyakran eddig is rossz társas-közösségi helyzetben voltak. akik már ezt a korszakot megelőzően érzelmi vagy viselkedési problémákkal küszködtek. A pszichés zavarok más esetekben normasértő magatartáshoz. ugyanis ezek szoros összefüggésben vannak egy konkrét iskola sajátosságaival. a megfelelő beavatkozási vagy be nem avatkozási stratégia kialakításában a pedagógus. Az iskola és a nevelők által kialakított interperszonális kapcsolatok. E belső eligazodásra vonatkozó rendszabályok nem részei a hivatalos tantervnek. Azok a gyerekek. A diákoknak az iskolával kapcsolatos érzései ugyanis hatással vannak az osztály atmoszférájára. milyen iskolafokozat. hanem az egymástól függetlenül folyó megoldáskeresések ki is olthatják egymás hatását. Hasonló probléma a hiperaktivitás is. az osztály atmoszféráját.). A nevelők attitűdjei. az orvos és a védőnő kölcsönösen egymás segítőtársai.vagy külterületi iskoláról van szó.kívülmaradás vagy kitaszítottság olyan tényezők. milyen a tanulók és a tanárok társadalmi összetétele. de a serdülés időszakában még inkább peremre szorulhatnak. (Ilyen sajátosság például az. esetleg öngyilkossági kísérlet). Kitüntetett életkor: érzelmi és pszichés zavarok a serdülőkorban A biológiai változások (a növekedés. melyeknek feltárásában. A felsorolt rendellenességek kialakulását preventív (megelőző) beavatkozással kerülhetjük el. Ellenkező esetben a problémák nemcsak halmozódhatnak. a megváltozott testkép) nagy terhet rónak a serdülőkre. alkohol. az iskolán kívüli események értékelésére. hogy a nehézségek mielőbb kiszűrhetők és kezelhetők legyenek.

rendszeres időpontokban számítani lehet-e az egészségügyi szakszemélyzet jelenlétére stb.háttere. Mi motiválja a tanulókat az iskola által közvetíteni akart érték. A társas viszonyok feltérképezése ezért alapkövetelmény az iskolával foglalkozó szakemberek számára. a rejtett tanterv felismerése mind a tanulók. hogy az iskolához fűződő cél. nevelési kultúrájával. mint a másik. hiszen a kérdések és a válaszok egy mélyebb összefüggésrendszer megjelenései: ez pedig az értékek világa. a jutalmazási és büntetési szokásokon keresztül ismerhető meg. A rejtett tanterv az iskolában megfigyelhető interperszonális kapcsolatrendszereken.és normarendszerrel való azonosulásra vagy annak elutasítására? Miért és mitől hatékonyabb e feladat teljesítésében az egyik iskola. szociokulturális státusától függően más és más értékrendszerrel jellemezhetők. azaz van-e az iskolában orvosi rendelő. Az iskola kultúrája Értékvilág Az iskola belső világával összefüggő kérdéseknek. azaz magától értetődő.) Az adott iskolában működő belső szabályrendszer.és feladatrendszer a prizmaként működő társas viszonyokon keresztül törik meg.) A rejtett tanterv szoros kapcsolatot mutat az iskola hagyományaival. mint a tanároké. Családjuk társadalmi. Alapigazság. a segítségadást. (E szankcionálási rendszer integráns részét képezik a verbálisan megfogalmazott tartalmak melletti interperszonális kapcsolatokat jellemző metakommunikációs. a tanulók és a nevelők milyen érzésekkel élnek együtt e szabályrendszerrel. Ezért nem hagyható figyelmen kívül. mind a nevelők szempontjából az iskolához való adaptálódást könnyíti meg. így az egészségfejlesztésnek is értékvonzata van. Az iskola tanulói különböző családi környezetből érkeznek az iskolába. és vajon ugyanazon kritériumok mentén válik eredményessé valamennyi iskola? Nagyobb-e a kortárscsoportok hatása a tanulókra. berendezése üzeni-e a belépőknek a bizalmat. természetes közeget jelent-e számukra az iskola. a védőnőké és a szülőké? E kérdésekre nem adható egy és kizárólagos válasz. mennyire sikerül életvezetésük részévé tenni. az iskola-egészségügy az orvoson és a védőnőn keresztül természetes részét képezi-e a nevelői hatásrendszernek. nem verbális üzenetek. Az iskola 51 . hogy az iskola szereplői. az orvosoké.

az iskola ez irányú tevékenysége azáltal válik életmódformálóvá. amely az iskolai értékrendben a társas kapcsolatok minőségének fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. és ezen keresztül közvetve hatnak a tanulók teljesítményére is. konfliktushelyzetekben való eligazodása. mind a tanárok. Azon tanulóknál. 52 . Ha a család és az iskola értékpreferenciája között lényeges eltérések vannak. orvosok. önértékelése és önbecsülése. védőnők személyes kvalitásai is alakítják az interperszonális kapcsolatokat. védőnők vonatkozásában jelentős szerepet játszanak nemcsak az iskolai értékrendszer súlypontjainak kialakításában. A tanulmányi teljesítményt preferáló értékrendet tehát nem gyengíti. cselekedeteik mozgatórugóivá. hogy milyen a tanulmányi eredményük. Ha a tanulók jobb teljesítményre törekvését támogatja az iskola társas szerkezete. metakommunikációs kultúrája az iskolában és azon kívül is tudatosan vagy tudattalanul követendő vagy elvetendő mintát jelent a tanulók számára. Különböző iskolai szituációkban tanúsított viselkedése a szociális tanulás folyamán a tanulók magatartásának is integráns részévé válik. akkor az iskolai hatások eredménytelenek maradnak. empátiára való hajlandósága. orvosok. döntéshozatali. akkor ezek együttes hatása a tanulmányi eredmények növekedésével is együtt jár. A jó kommunikációs képességekkel rendelkező nevelő mintát. a tanulók önmagukat is annak megfelelően értékelik. formálásában. verbális és nem verbális kifejezésmódja. Ez a jelenség a tanuló szocializációs folyamatában meghatározó jelentőségű. az orvosok. A rejtett tanterv eszközei mind a kortárscsoport. azaz egészséges életvitelük alakításában is. hanem konfliktuskezelési. az iskolai értékrendet. Az iskolai légkör domináns faktor nemcsak a tanulók által nyújtott teljesítményben. Az iskolában a tanárok. problémamegoldó és együttműködési stratégiáik kialakításában és működtetésében. akiknek az értékrendszerében az egészség meghatározó szerepet játszik. melyet megfigyelésen alapuló modelltanulásnak nevezünk. modellt jelent a személyközi kapcsolatokban. és harmonizálásuk nem történik meg. a védőnők által közvetített egészségtartalmak e különböző értékrendszerek függvényében épülnek be a tanulók tudatába és válnak gondolkodásmódjuk részévé. hogy a családi szocializáció során kikristályosodó és az iskolában közvetített értékek egymást erősítik. Problémamegoldási képessége. valamint a tanulók és a nevelők által észlelt harmonikus iskolai légkör. Az iskola értékrendszere a tanulók önértékelését is befolyásolja. kapcsolatrendszeri kultúrája. hanem éppenséggel erősíti az a törekvés.értékvilága e különböző háttérrel rendelkező diákok értékvilágából formálódik. hanem a tanulók önértékelésére való visszahatásban is. A tanárok. Mivel az iskolai értékrendszerben az érdemjegyeknek kitüntetett jelentőségük van.

kapcsolat létezik a kétfajta értékrendszer között. Megnyilvánulási formájuk sokféle lehet. odafigyelnek rájuk mint személyiségekre. hanem belső meggyőződésből fakad. minél több híd. szokásokat jelent. Az osztályterem légkörét a napi tanár-diák interakciók határozzák meg elsősorban. ha az értékrendszerek nem találkoznak. védőnő stb. A tanárok. folyosó stb. Közvetve ugyan. A két kultúra elkülönülten hat. a nevelők és a tanulók szociokulturális sajátosságait. hogy a diákok mennyire érzik úgy. és azzal az érzéssel párosul.Az iskola légköre Minden iskolának megvan a saját légköre annak ellenére. a védőnő a felnőtt világot.) szinte mindenütt megtalálhatók. hogy milyen a tanulók iskolával és tanulással kapcsolatos attitűdje. akkor ez kifejeződik a szereplők iskolához való identitásában. a közös értékeken keresztüli átjárhatóság az iskola kultúrájának részévé válik. orvos. Az iskola légkörének emellett jó indikátora az is. Az iskola légköre annál kedvezőbb. A belső terek légköre Az osztályterem légkörét mindenekelőtt az határozza meg. hogy mind a tanár. Ezek megbízhatóan utalnak az interperszonális kapcsolatok minőségére is. normákat. akkor e tény komfortos iskolai légkörre utal. A tanulók kultúrája egyéni szokások.) és a „szereplők” (tanár. hogy a hasonló iskolai elrendeződések (tanári szoba. ott a követelményeket hangsúlyozó és a teljesítménymotiváltságot feltételező tanári magatartás előbb-utóbb konfliktus kirobbanásához vezethet. Verbális és nem verbális üzenetek ezrei figyelhetők meg akár egy nap alatt is. 53 . diák. hogy a tanárok kíváncsiak a véleményükre. Ez az iskola kultúrája. a tanulás és a tudás periferikus helyet foglal el az értékrendszerben. mind a diák a szabályalkotás folyamatának aktív résztvevője. Ahol alacsony a tanulók motivációs szintje. osztálytermek. amely többek között azon is alapul. Ha a szabályrendszer nem külső kényszerítő erőként működik. a követendő kultúrát reprezentálják. de jelentősen hozzájárulnak a tanulók iskolával való megelégedettségérzéséhez. amely mindennapi megjelenésében értékeket. viselkedési módok komplexitásában jelenik meg. Ha a különbözőségek kiélezése helyett a rejtett tanterv eszközrendszerének felhasználásával az értékrendszerek kapcsolata. hogyan viszonyul tanár és diák az iskolai rendszabályokhoz. az orvos. Az iskola belső kultúrája visszatükrözi a közvetlen lakókörnyezetet. Az iskolában lejátszódó folyamatok közül a legfontosabbak egyikének az interakciókat tartjuk.

Néhány iskolában azonban már megfigyelhető. kooperáló csoportok interakciói töltik be a teret. Ezekben az esetekben az interakciók az új térbeli viszonyoknak megfelelően alakulnak. Ehhez azonban alapvető feltétel az iskolai rendszeres. Jó légkörű osztályban elvétve fordul elő marginalizálódás vagy izoláció. hogy az osztályterem merevségének oldására a tanárok bizonyos órákon (elsősorban osztályfőnöki óra) és szakköri tevékenységeknél lehetőséget biztosítanak a padok. megközelíthetősége. melyek hatására interakciós színtérré vagy éppen elkerülendő hellyé válik ez a helyiség. az ülésrend megváltoztatása lehet. mind a tanuló újfajta interperszonális kapcsolat kialakításával és megtanulásával gazdagodik. kiszámítható jelenlét és a bizalmasabb. csakis akkor számolhatunk mindazokkal a nevelő hatásokkal. A tanárok befolyásolhatják. A tanári asztal és a tanulók padjainak elrendezése. 54 . A berendezés kevés lehetőséget biztosít a tanulók egymás közötti kommunikációjára. melyek a tanulók szociális tanulásában életminőség-alakítóvá válhatnak. a székek másfajta elrendezésére. problémafeltáró beszélgetésekre is invitáló iskolai orvosi szoba. Az interakció egysíkú: a tanártól a tanulókig terjed és vissza. az iskolai légkörre is hatással vannak. a belső tér funkcionális megtörése (például térelválasztók alkalmazása) is kommunikációs üzeneteket közvetít. együttműködő.Az interakciók megjelenési formája tanuló-tanuló relációban. a csoportmunka. közvetve irányíthatják az osztályteremben folyó interakciókat. Az iskolában fellelhető intim terek fontos szerepet töltenek be az iskolához való viszony alakulásában. Ennek eszköze a berendezés átalakítása. irányítottá teszi. az osztálytársak egymás közötti viszonyában is vizsgálható. Az interakciós folyamatokban megkülönböztetett jelentőségű a tanuló-orvos. Az interakciók szempontjából fontos az osztályterem mérete. berendezése. A kisebb iskolaépületek alkalmasabbak a társas interakciók minél gazdagabb megnyilvánulására. Ha az iskola integráns szereplőjévé válik az egészségügyi szakszemélyzet. Az interakciós telítettség az osztály létszámától is függ. Az orvosi rendelő iskolán belüli elhelyezése. védőnő kapcsolat. Az osztályterem berendezése komoly kommunikációs üzenet hordozója. ezáltal mind a tanár. az iskola építészeti megjelenési formája. a feladatmegoldás érdekében kialakuló kooperáció megtanulására. rögzítettsége a magyar osztálytermek légkörét feszélyezetté.

orvosi. a kortárscsoportok az elfogadással. Abban az esetben.Szerepek az iskolában Az iskolai élet jellegzetes szerepei a tanulói és a tanárszerep. annál inkább birtokolja az iskola rejtett tantervét. Olyan iskolákban. A tanárok jutalmazási és büntetési eszköztárának legnyilvánvalóbb része az érdemjegyek általi minősítés. beszédstílus. hogy a diákok milyen stratégiát tanulnak meg az iskolai követelményekhez. súlyosabb esetben bántalmazás lesz a sorsa. ahol a tagozatos osztályok egyben a képességek szerinti szelekció eszközei is. gúnyolódás. és meg is tanulja differenciált. A kortárscsoport elvárásaival való szembenállás súlyos interperszonális kapcsolatrendszeri zavarokhoz vezethet. Ha egy bizonyos viselkedés jutalmazást vagy büntetést vált ki a környezetben. A társak. Öltözködés. A tanulók családi környezete. és egészen mást a nem tagozatos osztályokéi. akkor azokat a viselkedésmódokat fogja preferálni. a rejtett tanterv egyik aspektusa az iskola belső szabályrendszerének felismerése és megtanulása. Emellett 55 . Mint már említettük. hogy milyen relációban érvényesülnek (tanuló-tanuló. hogy a két esetben más-más kortárscsoporthatással számolhatunk. kiközösítés. az iskolai normák betartásának kontrollja (ellenőrzőbe beírás. nyelvhasználat. tanuló-orvos-védőnő). különböző szankciók alkalmazása). hozott értékrendszere befolyásolja az iskolai történéseket is. amelyek előnyökkel járnak. Minél többfajta alkalmazkodási stratégiával rendelkezik a tanuló. tanuló-tanár. A kapcsolatrendszeri problémák közvetett módon a tanulmányi teljesítményt is befolyásolják. A serdülők kialakítják az iskolában saját szubkultúrájukat mint közvetítő értékvilágot. Ezek a stratégiák különbözőek lehetnek aszerint. az adott szituációnak megfelelő felhasználásukat. melyekhez az egészségfejlesztési feladathoz kapcsolódóan az orvos. Ebből a szempontból tanulmányozva a tanulók viselkedését azt látjuk. ha valaki nem kívánja a kortárscsoport szubkultúrájának alávetni magát. elszigetelődés. hogy az alkalmazkodási stratégiák a tanári. mellyel az iskolai követelményeket. rangsorolás az élet dolgai között. A kortárscsoportok egyértelmű referenciacsoportként működnek ebben az életkorban. Nyilvánvaló. védőnői követelmények és elvárások megértésén és a tanulói érdekek összeegyeztetésén alapulnak. az iskola kultúrájához való alkalmazkodás során. látványosan háttérbe szorítva az otthoni értékrendszert. más szubkultúrát alakítanak ki a tagozatos osztályok tanulói. a befogadással jutalmaznak. ítéletek. Az ezekkel kapcsolatos elvárások az interakciókban jelennek meg. a felnőttekhez. elvárásokat harmonizálják otthonról hozott értékrendszerükkel. Nem mindegy azonban. viselkedésmód. és kizárással büntetnek.és védőnőszerepet is hozzátesszük. a tekintélyhez való viszony mind a kortárscsoport szubkultúrája által determinált.

A tanárszerepnek is lényeges összetevője az a törekvés. fenntartson egy távolságot önmaga és a diákok között. és ezzel magatartás-formáló szerepet töltenek be. A diákoktól nem tartó. a védőnő és a társak elvárásainak tükrében. A tanulók körében kialakuló szerepek rendkívül sokfélék lehetnek. A szakmájában és a tanulókkal való kapcsolataiban biztos. kétértelmű vagy közömbös tanulói viselkedésmódok az iskola által preferált értékekhez és az annak megfelelő szabályrendszerekhez való ellentmondásos viszony különböző megjelenési formáiként értelmezhetők. hogy a tanári stratégiák mint a rejtett tanterv részei a diákok számára 56 . meleg viszonyt kialakítani tanítványaival. akinél a tanuló háttérkultúrája és a tanár által közvetített valóság megfelel egymásnak. mellyel mind a saját. az aláfölérendeltségi viszony fenntartására szolgáló kommunikációs stílust vagy egyéb. Mindez a tanárok alkalmazkodási stratégiáiban és technikáiban jól megfigyelhető. mind a diákok hatékonyságát képes emelni. és ez viselkedésbeli konzekvenciákat is maga után von. védőnőké és az általuk képviselt nevelési stílusé. orvosoké. A tanárok stratégiái is változnak. Ezzel a magatartással próbálja közvetíteni saját dominanciáját a tanulók felé. értékeket egyéni érdekeik érvényesítésével összehangolják. A szorongó. a velük folytatott interakciókban a tanuló megtanulja új módon látni önmagát. gondolkodtatásra orientált stratégia kidolgozásában érdekelt. Az orvos. „önmagukat beteljesítő jóslatként” irányítják a viselkedést. Így alakul a tanulószerep és az a szerepháló. kevéssé szorongó tanár megpróbál bensőséges. gyakran változhatnak. Az elutasító. Ilyen esetekben az együttműködő attitűd dominál. a védőnő bizalmi társsá válhat az iskola többdimenziós terében. visszahúzódó. a tanulóktól tartó tanár stratégiája azon alapul. hogy megerősítsen vagy gyengítsen tanulói viselkedéseket. A tanárok. kezdeményező szerep a tanároké. nem verbális üzeneteket. mégpedig a tanulókhoz való viszonyban formálódhatnak. azonban a környezet visszajelzéseinek hatására tartóssá is válhatnak. mely konform magatartásban nyilvánul meg. a modellszerepből adódó metakommunikációs eszköz áll a tanár rendelkezésére ahhoz. A tanárok egyes osztályok kezelésére kialakított stratégiáiban a diákokhoz fűződő saját viszonyuk is tetten érhető. amelyhez eszközként felhasználhat egy távolságtartásra. hogy megőrizzen. Ezért a tanulók az iskolai évek alatt az iskolai felnőtt környezet elvárásainak megfelelően formálódnak interperszonális kapcsolataik megerősítésével. A diákok szemében az a tanár modellértékű.számos. melyben a domináns. önértékelésében harmonikus tanár megbeszélésre. Ez a hasonlóság az alapja annak. Egy adott iskola harmonikus működése szempontjából a legkedvezőbb tanulói szerepmegvalósítás az iskola célés feladatrendszerének elfogadása. és ennek megőrzése az általa kialakított stratégia alapelve. az orvos. mellyel a pedagógusok az iskolai célokat.

Mindezen stratégiák és alkalmazásuk az osztály. Ebben a vonatkozásban mintaértékű lehet az egyes iskolákban megalakuló egészségfejlesztési teamekben való részvétel. az egészségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai ismeretközvetítés korlátaira. kérdez. kinyilatkoztat. Ez olyan illúziót teremt. összegez. Más oldalról viszont azt is jelenti. tanít. vagy a drogok káros hatásainak jeles elsajátítása egyenlő lenne a drogok kipróbálásának vagy fogyasztásának a visszautasításával. magatartás. hogy a tanár is készen áll a diákok rejtett szabályrendszerének és alkalmazkodási stratégiáinak a felismerésére. amelyen keresztül a megszerzett ismeretek életvezetési gyakorlattá transzformálhatók. és érdemjegyek fejezik ki az elsajátítás mértékét.felismerhetőkké és így akceptálhatóvá válnak. hogy nyomatékosan felhívja a figyelmet az egészséggel. az alkalmazkodási stratégiák és ezek mozgatórugóinak feltárása. válaszol. Tehát a tudás ismereteken keresztül közvetítődik. a kortárscsoport 57 . a meghatározó interperszonális viszonyok felismerése. Az orvos. viselkedésmódokat alakítsanak ki.és viselkedésváltozást. együttműködési stratégiák kialakításában és gyakorlatában történik. Az iskoláról való tudásunk nem lehet teljes anélkül. tömörít. így ezek figyelembevételével tudja a tanulókkal való interperszonális kapcsolatait irányítani. Az iskola belső környezete azonban azt a közvetítő közeget biztosíthatja. azonban nem elégségesek ahhoz. tevékenységekben. hogy felfejtenénk azokat a rejtett hatásmechanizmusokat. amelyek szereptanulást. magyaráz. tanulónál egyaránt. azaz a konform magatartást segíthetik. Az ismeretek szükségesek. mintha az érdemjegyek különbségei életvezetési konzekvenciákat is hordoznának (például a természettudományos tantárgyak magas szintű ismerete környezetvédelmi szemléletet is magában foglalna. Az iskola oktat. így közvetetten az életminőségben hangsúlyos szerepet játszó kapcsolati kultúrán keresztül hozzájárulnak az egészségfejlesztéshez. Az iskolában meglévő erőterek. értékképződést és értékváltást eredményezhetnek tanárnál. az iskola légkörének meghatározó dimenziói.és a védőnőszerep iskolai tartalommal megtöltése az egészségfejlesztés folyamatához kapcsolódó feladatokban. Az egészségtámogató iskolai környezet vázlatos bemutatása azzal a céllal íródott. hogy új magatartásformákat.). vagy már meglévő szokásrendszereket strukturáljanak át. szervezni és kezelni. ahol a pedagógiai és az egészségügyi látásmód és szempontrendszer állandó kölcsönhatása az egészségtámogató iskolai környezet megerősítéséhez és folyamatos fejlesztéséhez járulhat hozzá. Összegzés: az iskolai egészségfejlesztés lehetséges modelljei Az európai kultúrában szoros kapcsolat van az ismeretközvetítő oktatási tevékenység és a nyelvi kifejezésmód között.

orvoson és védőnőn egyaránt múlik. a személyiséget gazdagító hatások és dolgok közötti választás 58 . Nem külön-külön bármelyiken. gyereken. Úgy látjuk. E programok segítségével az iskolai beavatkozás a már meglévő bajok korrigálására. Az iskolai egészségfejlesztés kiemelt feladata a külön szálakon futó tapasztalatok párbeszéddé alakítása. védőnők számára. Az iskola nehéz helyzetben van. mely jól nyomon követhető az alkalmazott programok elnevezésén keresztül (drogprevenció. Míg a jelen problémáira való reagálás korrekcióban és ismeretadásban valósul meg. hanem annak a párbeszédnek a kialakításán. hogy az iskola belső világának az alakítása és benne az egészségfejlesztés pedagóguson. hogy az iskola nevelési rendszerét nem járták át a programok. a szerephálózatokba való betekintés mind olyan lehetőségek pedagógusok. Kidolgozása és működtetése tehát stratégiai szempontból is létfontosságú. másrészt a jelen rizikófaktorainak ismeretében a napi problémákra azonnal reagálva kellene eredménnyel kecsegtető választ adnia. hanem az iskolai beavatkozás mikéntjében is. addig a jövőt szem előtt tartó egészségfejlesztés más perspektívában. Más tantárgy és más tanár kívül esett ezen a körön. Úgy is fogalmazhatnánk. Az iskolai kapcsolatok erősítésére és újjáépítésére kidolgozott iskolai szervezetfejlesztési Egész-ség (’teljesség’) program folyamatelemzése és hatásvizsgálata meggyőzően támasztja alá. hiszen egyidejűleg két feladatnak kell egyszerre megfelelnie. Egyrészt a jövőre irányuló és ezért szükségképpen az iskoláztatás éveitől időben jóval távolabb eső eredményben bízva stratégiai feladatként kell kezelnie az egészségfejlesztést.). illetőleg ismeretadással a bajok megelőzésére. a felnövekvő korosztályok életminőségében gondolkodik. A tartalmilag jóval gazdagabb egészségnevelési programok (például életvitel-programok) sem különböztek irányultságukat tekintve lényegesen az előzőektől.jelentőségének megfelelő figyelembevétele. melyeken keresztül az egészségfejlesztésre épülő életmód valóban formálhatóvá válik. érvényességi tartományuk is e korlátok közé szorult. melynek közös nyelve az iskolás korosztályok felnőttkori egészsége. A jövőre irányuló és stratégiai célokat szolgáló egészségnevelés komplexitása más szempontból közelít a feladathoz. Az egészségfejlesztés iskolai rendszerének ilyetén felépítése és működtetése az értelmes. a figyelem felkeltésére irányult. szülőn. hiszen az újonnan belépő korosztályok folyamatosan igénylik a mindenkori aktualitást. Az egészségfejlesztés hosszú távon érvényes feladatot ad az iskolának. hogy az utóbbi időben e jelenre beállítódás jellemezte az iskolai egészségnevelést. Mivel mindegyik program meghatározott tantárgyhoz és ebből adódóan meghatározott tanárhoz kötődött. Nemcsak tartalmában és a nevelési rendszer egészébe való beágyazottságában különbözik az előzőektől. dohányzásleszoktató stb. orvosok.

Az egészségfejlesztés komplex értelmezése tartalmazza a szintézis lehetőségét. A szülőkkel közösen az általános iskola alsó tagozatán még nagy eséllyel lehetne egészségtudatos magatartást javítani.alternatíváinak felkínálásával és súlypontozásával indirekt módon a hamis alternatívák húzóerejét gyengíti. a gyermekek egészségnevelését a családi nevelésre építve elsősorban az iskolán belül lehet és kell megalapozni.” (Rókusfalvy 1997) 2. az egészséges életmód 12 pontját érdemes alaposan átgondolni. melynek célja a fiatalok lelki kondícióinak. A jelen problémáival való szembenézés is az életminőséget szem előtt tartó egészség-magatartás formálásának része. 2. finomítani. összetett pedagógiai tevékenység. hogy bizonyos utak választása eltévedéshez vezet. Természetesen nem. hogy e kétféle feladat. egészségérték. „A nevelés európaisága nem egyszerűen ismeretbővítésből áll. fontos kiegészíteni az érzelmi neveléssel. egészség-magatartás. – részlet – Kulcsfogalmak: egészségmegőrzés. hanem a nevelés szerepét tekintve is túlmutat az iskola falain. arra menni tilos. Nem arra int. ám bármelyiken biztosan célba érő utakat kínál. A 12 pontot azonban. Így a teljes személyiség formálására irányuló egészségnevelés hosszú távon a korrekcióra szorulók arányát csökkentheti. Emellett az érzelmi nevelés során a gyerekek átélik a „képes vagyok”. egészségnevelés múltbeli és napjainkbeli megközelítése. 59 . Az iskola e másfajta út kikövezésének megkezdésével a további haladás irányait jelöli ki. önmagamért érzést. magabiztosságuk. „értékes vagyok” önmagamban. hanem különböző irányokba vivő. Az iskolai egészségfejlesztés újragondolása. helyes önértékelésük és identitásuk kialakítása (Goleman 1997). pedagógiai programba illesztése nemcsak az életminőséget. Az intézményen belüli és kívüli egészségneveléshez kapcsolódva. pótolni vagy jobb esetben csak csiszolni. Úgy véljük. a jelen és a jövő szolgálata az egyik vagy a másik melletti választási kényszert jelenti-e az iskola számára. Mindezek után helyénvaló a kérdés. hanem a teljes személyiséget alakító. Pál Katalin – Császár Judit – Huszár Anikó – Bognár József: A testnevelés szerepe az egészségtudatos magatartás kialakításában II.

9. akik a leszokás nehézségeivel küszködnek. A kisgyermek szaladgál. a hűség és a felelősségvállalás prioritását. mint a tanárnak. Fontos. értékes szervezetünk számára. ők azok. Fontos a mérték. kirándul. hogy mikor és hogyan kell megállni. unokáinktól kaptuk kölcsön. fontos tudni. hogy a fiatal tanulja meg a nemiség nyílt felvállalását. hiszen a legfontosabb gyógytényező saját maga. de számos 3. ha a bajt időben felismerik. Több mozgás vagy túlsúlyos. a kisiskolás fut. unatkoznak. hanem azt is. Meg kell őket tanítani ésszerűen 8. Különösen veszélyeztetettek a serdülők. hogy a dohányzás életet rövidít. Emellett főként a lányoknál kamaszkorban éppen az elhízástól való félelem miatt kóros soványságot okozó magatartásforma jelenhet meg. a szex és a szerelem együtt 5. az egészségüggyel Gondolkozz globálisan. kezelhetjük stresszkezelés őket. 4. ami 1. autogén tréning. lázadásuknak „hangot adni”. Számos veszélyt szexualitás jelentenek a szexuális úton terjedő betegségek. Drogtagadás nemet mondani. Fontos. hogy nemcsak azt kell megenni. Személyi higiénia önállóságuknak. könnyebb a segítség és gyorsabb a gyógyulás. s tegyük kívánatossá számukra a különböző programokat! Meg kell tanulni alkalmazkodni a stresszhez. cselekedj lokálisan! A Földet nem a szüleinktől. az iskolás beül a képernyő elé. és ott nézi. Együttműködés Az egyén együttműködése nélkül az érte dolgozó egészségügy nem lehet hatásos. Itt lelhetők fel leginkább a tabuk. A fiatalokat vigyük ki a szabadba. Az egyik legkönnyebb területe a tagadás kifejezésének. hogy nem az alkohol hatására lesznek felnőttek. Kiegyensúlyozott járását. A mai gyermekek több mint 40%-a elhízott 2. Mérsékelt a serdülőkkel. amellyel a káros stresszhatásokat kiszűrhetjük életünkből (pl. hogy ettől lesznek felnőttesek. akik az igénytelenséggel akarnak mások lenni. Egészséges hasznos. A gyermekek jobban hisznek a hasonló korú gyermeknek. és felelősségérzetük kialakulatlan. vagy 12. Ők azt hiszik. s segíteni kell azoknak. Ebben is jelentős szerepe van a példamutatásnak.1. nincs félelemérzetük. Stressz nélküli élet nincs. agykontroll vagy más relaxációs eljárások). sokszor nem tudnak nemet mondani. s a meg nem értés káros hatásai. Stressztűrés. olyan módszer létezik. A drog életet ront és rövidít. s hogy nem ettől lesznek felnőttek. A kortársoktatást tekinthetjük a legjobb 6. Lehetőleg el kell kerülni. Környezettisztelet Leginkább a serdülőkre kell figyelni. egészségügyi dolgozónak vagy esetleg a szülőnek. mások hogyan sportolnak. Szintén lényeges szempont a táplálkozás rendszeresség. Balesetmegelőzés mert keresik a veszélyt. 11. amit szeretünk. Időben orvoshoz Azt kell tudatosítani. hanem a gyermekeinktől. a kivárás. Nem dohányzás módszernek. El kell hitetni a gyermekekkel. Különösen a serdülő fiúk veszélyeztetettek. táblázat • Az egészségmegőrzés 12 pontja Forrás: Simon 2002 Az energiabevitelnek és az energiafelhasználásnak egyensúlyban kell lennie. A balesetek többnyire elkerülhetők. El kell hitetni 7. nagyszüleinktől örököltük. fordulás 10. 60 . ezzel akarnak kitűnni az átlagemberek köréből. Meg kell őket alkoholfogyasztás tanítani ésszerűen nemet mondani. a felelőtlenség s az ezekből következő lelki sérülések.

hogy az egyes korokban milyen célok és tartalmak határozzák meg az egészség fogalmát. Ebből következik. Éppen ezért az előadás jellegű 61 . mint a mindenkire érvényes gyakorlat. Az egészségnevelés kikerült a nevelési-oktatási rendszer egészét érintő feladatok közül. az egymást követő történelmi korokban részeire bomlott. s adott órákon megtanítandó tananyaggá vált.Iskolai egészségnevelés a múltban Az egészség mint érték a jövő generációjának vonatkozásában kiemelt helyet foglalt el a különböző korok intézményes oktatásában. és a testi-lelki harmóniára helyezte a hangsúlyt. A 19. század második felében az egészségnevelés elsősorban a testneveléssel és a közegészségüggyel kapcsolatos problémává szűkült. mindig is része volt az intézményes nevelésnek. A 17. hogy az egyénre szabott egészségnevelés sokkal vonzóbb és hatékonyabb. Mindez természetesen befolyásolja az iskolai egészségnevelést is. mára pedig ismét egységes. aktuális információra várnak. A második világháborút követően létrejött az Egészségnevelés Országos Központja. hogy a diákok személyre szabott. tárgyát. században Apáczai Csere János hasonlóan gondolkodott. harmonikus lelkű egészséges ember eszménye adta. Az iskolai egészségnevelés átalakulása Az idő előrehaladtával kiderült. A 16. hogy az iskolai egészségnevelés nem új keletű feladat. A komplex egészségfelfogás helyett az egészségi állapot fenntartására vonatkozó szabályokat emelték ki. hogy a lelki nevelésről sajnos alig esett szó. Így elmondható. Ratio Educationis nyomán került be az iskolai tananyagba. eszközeit és módszereit illetően egységes volt mindenkire nézve (Meleg 2002). az Egészségnevelők Magyarországi Tudományos Egyesülete. Az egészség holisztikus szemlélete tekintetében. amelynek korszakonként más és más tartalma volt. A tapasztalat azt mutatta. Az egészséges életmódra nevelés a harmonikus teljességet megélő emberképhez kapcsolódóan az I. Ebben az időben az egészségnevelés tartalmát. században a protestáns neveléshez kapcsolódó egészségnevelés tartalmát az ép testű. Értékeléséhez hozzátartozik annak vizsgálata.

valamint a környezeti hatások szerepét sem. Ennek teljesítéséhez alapvető fontosságúnak gondoljuk az ítéletektől mentes. hogy a tanulók segíteni tudjanak önmagukon. hogy a betegek egészségi állapota mielőbb helyreálljon. ha megoldhatatlannak tűnő problémával találja szemben magát? 62 . Az 1970-es években ismerték fel az egészségnevelők – a szociológia. hogy ki. az általa közvetített példa. ismeri-e önmagát. módszerek és eszközök kiválasztását meghatározza. amely indirekt és direkt módszereket alkalmaz. az életmód formálásával elősegítse egyrészt az egészség kialakítását. a bizalom és a nyíltság. hogy a tanulók megtanulják kontrollálni saját egészségüket. az attitűd. hogy az egészségkulturális szint emelésével. Célja. feladatok. a betegségek megelőzését. Ebből következően az új szemléletben a nevelő és a nevelendő személyisége. hogy az egészségnevelő szerepe átalakuljon. a tanulók részvételére és aktivitására építő egészségnevelési folyamatban képzeljük el (Tényi–Sümegi 1997). a környezet ismerete. követelmények. Ennek megvalósulását dinamikus. Az egészségnevelés olyan komplex tevékenység.ismeretterjesztésről a kiscsoportos és az egyéni interakciókra terelődött a figyelem (Tényi– Sümegi 1997). Azaz nagyon fontos az egészségnevelő személyisége. interaktív. kinek. milyen céllal kíván átadni. jellemzője. értékrendszere jelentős szerepet kap. hogy korábbi felfogásuk nem vette figyelembe az egészséget befolyásoló tényezők közül az egészséghiedelem. megtartását. partneri viszony kialakítását. hogy ő miként éli mindennapjait. Az egészségnevelőnek ma facilitátorszerepet kell ellátnia. mit tud saját testi-lelki egészségéről. az interperszonális kapcsolatait? Mit tesz. aki segítséget és támogatást nyújt abban. az. Mindezek alapján az egészségnevelő célja. szokásai. a pszichológia és a pedagógia eredményeit vizsgálva –. mit. másrészt. hogyan éli meg a konfliktusokat. hogy a tanuló személyiségét belülről vezérelve erősítsük meg. melynek alapja a kölcsönösség. ne pedig külső „kényszer” hatására cselekedjen egészsége érdekében. a régi tradicionális vezető pedagógiai funkciót segítő-támogató szemlélet váltsa fel. hogy kiterjed a szocializáció minden szintjére. hogyan. hogy az egészségüket érintő kérdésekben képesek legyenek jól választani. Milyen tényezőknek tulajdonít szerepet életminősége alakításában. A hangsúly azon van. Mindez szükségessé tette. A célok.

Ennek megléte alapvető fontosságú abban. hogy a diákok megtapasztalják. jelentős szerepe van a pedagógusok példamutató életvitelének. megtervezhető. Németh 2004). Erre szolgálhatnak példaként a közös élményeket megalapozó s tovább építő kirándulások. mindennapi életük saját maguk által alakítható. a hatékony egészségneveléshez elengedhetetlen a nevelők közötti szoros együttműködés szaktól. Ha a nevelőnek vannak saját élményei. hogy a felnövekvő nemzedéket egészség-magatartásuk formálásával intézményesen készítsük elő arra. Az iskolai egészségnevelés jövőbeni feladatai Az iskolában folyó egészségnevelés jelentőségét alátámasztja az a tény. mert az egészségnevelőnek képesnek kell lennie saját egészségének értelmezésére és az ennek megfelelő egészségtudatos magatartásra. Az egészségnevelés céljainak mind teljesebb elérése érdekében lényegesnek tartjuk az egészségtudatos magatartás kialakítását. tapasztalatai e téren. az interperszonális kapcsolatok. a diákokkal való kapcsolatuknak. Tehát a hatékony iskolai egészségnevelés elengedhetetlen feltétele a pedagógus egészséges szemlélete. saját egészsége iránti felelősségvállalásának. Fontos a tanulókban tudatosítani. melyben felelősségük van. ahogy említettük. hogy belássák. életvitelt és életminőséget fogja jellemezni. hiszen hiteles ebben a témában. Mindezek alapján az iskolai egészségnevelés fő feladatát úgy fogalmazhatnánk meg. karbantartása és fejlesztése (Meleg 2002). hogy a diákok értékrendszerébe az egészséget támogató olyan értékek. képesítéstől függetlenül.Az említett tényezőket azért tartjuk kulcsfontosságúnak. Ekkor épül ki a prioritások hierarchikus rendszere. éppen ezért fontos. miként tudják az emberek megvalósítani az egészségtudatos magatartást. hogy a tanulókban ekkor formálódik meg az a beállítódás. Az egészségnevelés fontos jövőbeni feladata a támogató értékrendszerek kialakítása. mint a megfelelő konfliktuskezelés. akkor mintaadóként hozzájárulhat a tanulók egészség-magatartásának eredményes formálásához. együttműködési mintát nyújtó szakkörök. hogy az iskola miként járul hozzá az egészség alakításához. hogy felnőttként aktív szerepet tudjanak majd játszani életminőségük alakításában (Meleg 2002. 63 . Ugyanígy lényeges. valamint a mentálhigiéné. amely a majdani életmódot. beépüljenek s ellássák funkciójukat. melyben helyet kell kapnia az imént felsoroltak mellett diákorientáltságának. Úgy gondoljuk. Ebben. Úgy véljük. amely a feladatoknak és a hozzájuk kapcsolható idő mennyiségének az összeegyeztethetőségén alapul.

küzdeni tudását. melyek egész életre szóló elkötelezettséget eredményeznek a fizikai aktivitás iránt. A testnevelés szerepe az egészségnevelésben Az Angol Egészségnevelési Hatóság (HEA) táplálkozási munkacsoportjának megállapítása szerint a testmozgás döntő jelentőségű a testsúlyszabályozásnak és az elhízás megelőzésének a szempontjából (Due és munkatársai 2001). Az MTTOE szakmai programajánlata is hatékony segítséget kínál ehhez. „Testnevelő Tanárok az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja Sikeréért” elnevezéssel Országos Szakmai-módszertan konferenciát tartottak Gyulán. ez által kialakul az egészséges énkép. A testtartási és lábstatikai problémák az életkor előrehaladtával szintén nőnek (Somhegyi és munkatársai 1998). fedezze fel a benne rejlő lehetőségeket. A Johan Béla Népegészségügyi Program és az MTTOE együttműködési megállapodást kötött. Ugyanakkor a tanulóknak mindössze a fele végez megfelelő gyakoriságú és időtartamú mozgást (Fábri 2002. hogy a tanulót testének megismerésére és elfogadására neveljük: érezze jól magát saját testében. egészségmegőrzési és fejlesztési stratégia alfája és ómegája. segíti a reális önértékelés kialakulását. Az együttműködő felek egyetértettek abban. dinamikusan hozzájárul a személyiség formálásához és alakításához. Fehérné Mérey 1996). A szomorú tendenciákat látva 2003. Az alapot az adja. Elgondolásunk szerint is a mindenkori felnövekvő generáció egészség-magatartásának minősége a hosszú távú prevenciós. 64 . hogy egészségmegőrző és -fejlesztő funkcióval rendelkezik. Tudvalevő. és elősegíti a gyermekben rejlő képességek kibontakozását (Biróné 2004). Az Egészség Évtizede Népegészségügyi Programjának Aktív testmozgás elterjesztése című fejezete lehetőséget teremt arra.csoportépítésre alkalmas sporttevékenységek. és hozzájárul a siker és kudarcélmény feldolgozásához (Insel és munkatársai 1997). Az Európai Sport Chartája szerint: olyan sportélményekhez kell hozzásegíteni a gyermekeket. önbizalmát. Minden sporttevékenység kiválóan fejlesztheti a gyermekek önfegyelmét. hogy a testnevelő tanárok hatékonyan járuljanak hozzá a program sikerességéhez. hogy a testmozgás amellett. kitartását. hogy minden magyar állampolgárnak joga van a lehető legegészségesebb élethez. Mándoki 1988). augusztus 28–29-én a Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete (MTTOE) és a Békés Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete közös rendezésében. A tanulók erőnlétével kapcsolatos ismételt felmérések az erőnlét életkorral való csökkenését mutatják (Eiben és munkatársai 1991. az egészséget támogató értékrend.

Miért tekinthető a serdülőkor kitüntetett életkornak az egészségmagatartás alakulása szempontjából? 65 .KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 1. Miért kell az egészségnek más értékekkel erősítve beépülnie az egyéni és társadalmi értékrendszerbe? 3. Mit jelent az egészségtámogató iskolai környezet? Milyen területei vannak? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 2. Az egészségtámogató iskolai környezet miért igényel több szempontú megközelítést? Érveljen a többszempontú megközelítés mellett! 4.

az iskolai egészségre nevelés milyen alapelveit fogalmazná meg? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 6. tanári. Milyen szerepe van az értékeknek. a belső tereknek és sajátos szerepeknek (tanulói. a légkörnek. védőnői) az egészségtámogató iskolai környezet kialakulásában? 66 . Az iskola kultúrája mitől lehet sajátos az egészségre nevelés szempontjából? Ha Öntől függne. orvosi.5.

Tanulmányozza az egészségmegőrzés 12 pontját. majd adjon ötleteket arra. hogy ezek közül melyik hogyan vehető figyelembe a konkrét iskolai életben! Érveljen mindegyik szükségessége mellett! 67 .7.

amelyek együttes megléte valószínű. Gyűjtse össze és alkossa meg az egészséget támogató és gyengítő értékek rendszerét! Ugyanakkor soroljon fel olyan tényezőket. hogy egészségileg veszélyeztetett helyzetet alakít ki! a.8.) az egészséget károsító tényezők: ________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 68 .) egészségtámogató tényezők: ___________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ b. Miért szükséges az iskolai egészségnevelés feladatának újrafogalmazása? Hasonlítsa össze az egészségnevelés hagyományos és korszerű felfogását! Miért összetettebb az újszerű felfogás? Érvelés: ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Hagyományos felfogás Korszerű felfogás 9.

(2005): A testnevelés szerepe az egészségtudatos magatartás kialakításában.): Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez. sz. 11. 4-10. Meleg Csilla (2006): Az iskolai egészségnevelés koncepcionális keretei. 69 . PTE BTK Neveléstudományi Intézet.Javasolt szakirodalom: • • Meleg Csilla (2005): Egészségtámogató iskolai környezet. Pécs. In: Bárdossy Ildikó – Forray R. Új Pedagógiai Szemle. Katalin – Kéri Katalin (szerk. • Pál Katalin et al. Új Pedagógiai Szemle. 2005/június. pp.

mintha intézményvezetőként szülőket próbálna meggyőzni arról.HÁZI DOLGOZATOK Az alábbi feladatok közül egyet kötelezően választania kell. és a feldolgozáshoz használt eszközöket (esetlegesen a tankönyvet). esetleg mivel egészíteni ki! (Az adott tantárgy programja a minisztérium honlapjáról tölthető le). Elemzésében először azt vázolja. A beküldés időpontja kontaktórán kerül megbeszélésre. Ugyanez a feladat óvodára vonatkoztatva is megoldható. milyen súllyal találhatók meg benne. Vizsgálja meg és elemezze az I-IV. Elemzésében a továbbiakban arra is térjen ki. osztályban választható tantárgyként tanított egészségügyi nevelés tantárgyi programját. 2. Gyűjtse össze a pszichoszomatikus megbetegedésekhez vezető iskolai ártalmakat. hogy gyermekük számára válasszák az adott intézményt. ellensúlyozni? 70 . 1. hogyan lehetne ezeket az ártalmakat megelőzni. hogy ennek a programnak Ön milyen pozitívumait és hiányosságait látja. (A helyi tanterv kidolgozásához felhasználhatja curriculumelméletből szerzett ismereteit). hogy az egészségfogalom mely tartalmi elemei. Dolgozza ki egy fiktív egészségtámogató iskola helyi tantervét! Majd egy szülőkhöz írt beszédben (bemutatásban) a helyi tanterv minden pontján indokolja meggyőzően álláspontját. majd adjon ötleteket arra. 3.

egészségprogram értékelése. az olvasottak kommentálása viszont alapvető elvárás. 3. A szerző egy mentálhigiénére alapozott szervezetfejlesztés modelljét mutatja be. Meleg Csilla: Egész-ség Egy szervezetfejlesztési program körvonalai – részlet – Kulcsfogalmak: mentálhigiéné. Abból a szempontból viszont hasznosnak tartom. A nemzetközi felmérések kutatási beszámolóit csupán átolvasásra ajánlom. egészségfejlesztés mint életminőség. az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (Health Behavior in School-aged Children) című nemzetközi kutatáshoz kapcsolódik. Az adatokhoz kapcsolódó egyéni észrevételek hozzáfűzése. vagy esetleg saját kutatás megtervezésére (nyilván jóval kisebb volumenű). hanem a többszöri átolvasásnak egyfajta tájékozottságot kell kialakítania. stresszor tényező. hogy bevonja az iskolai élet minden szereplőjét. Tehát. hogy a hallgató egy konkrét kutatás alapján tájékozódjon az egészségre nevelés iskolai alkalmazásának korszerű és újszerű lehetőségeiről. amellyel az a célunk. kutatási beszámolók esetén nem a konkrét adatok megjegyzése. ha a kutatási beszámolók többszöri átolvasása után a hallgató kedvet kap a témában való további tájékozódásra. tehát semmiképpen nem a konkrét adatok megjegyzése a fontos. sőt a szülőket is. Az első tanulmány egy konkrét témába vágó szervezetfejlesztési program. MODUL: EMPIRIKUS KUTATÁSOK AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSRŐL ÉS FEJLESZTÉSRŐL CÉKITŰZÉSEK A harmadik modul kimondottan az egészségmegőrzés és -fejlesztés témaköréhez kötődő kutatási beszámolókat. amelynek lényege. 71 . diagnózis. szervezetfejlesztési modell.1.III. TANULÁSI ÚTMUTATÓ A harmadik modulhoz tartozó tanulmányok. memorizálása a fontos. hogy a témához kötődő egyfajta kutatási beállítottságot kell kialakítaniuk. egészségtámogató környezeti feltétel. akkor ez a modul elérte céljait. A tanulmány részletesen megismertet azokkal a konkrét lépésekkel. Itt alapvető célunk a hallgatók ezirányú tájékozottságának a bővítése. A másik két kutatási beszámoló az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kezdeményezett. terápia. mentálhigiénére alapozott szervezetfejlesztés. amelyeket egy adott intézményben tettek meg a mentálhigiénében érdekelt szereplők az egészlegességet megcélzó nevelési modell megvalósításáért. A szervezetfejlesztési program esetén fontos lehet azt megjegyezni. ugyanakkor másodlagos célt és mintegy interdiszciplináris megközelítést szolgál a hallgatók adott területhez kötődő kutatásmódszertani tájékozottságának és kompetenciájának a bővítése. védőnőket. orvosokat. hogy egy ilyen programnak milyen területekre kell kiterjednie. egészségfogalom szűkülése és fragmentálódása. tanulmányokat tartalmaz. pszichológusokat.

azaz nem azok a leginkább megelégedettek és boldogok. Végrehajtjuk az előírt kúrát. annál nagyobb a hasonlóság valószínűsége. Akkor tudunk egy több felületen megcsiszolt gyémánt formájáról megközelítő pontosságú képet alkotni. akiknek objektív életkörülményei a legkedvezőbbek. klíma stb. ha nem történik változás. A hatékonyságban többek között az is szerepet játszik. ugyanakkor magunk nem járulunk hozzá tevőlegesen. Egészségünk karbantartására tudatosan is kezdünk odafigyelni. másikkal próbálkozunk. A kettő között nincs túl szoros kapcsolat. a választék igazán bőséges. csökkennek a panaszok és a kilók). és rájuk is érvényes. Az Egész-ség program ebben a kontextusban úgy értelmezendő. Szorosan kapcsolódnak az előzőekhez azok a kutatások is. és ha eredményt észlelünk (pl. Ha csak egy látószögből vizsgálódunk. akkor a közvetlenül látottakról – és csakis arról – esetleg megbízható képet formálhatunk. Az Egész-ség programban az előzőektől eltérő utat választottunk. Éppen ezért tanulságos lesz azokat a tartópilléreket. mások által kidolgozott kész termékeket. A példa témánk vonatkozásában azt az értelmezést hordozza magában. rejtett tanterv. A kínálat. melyeken keresztül valamennyien részesei lehetünk egy folyamatnak. hogy az iskola sajátos arculatát kölcsönző jellemzők (település. a fogyókúrás. hanem belső fejlesztés és fejlődés eredményeképpen formálódott és formálódik. hogy az eddigi egészségnevelési programoktól eltérő úton közelít az egészséges életmód formálásához az iskolai évek alatt. atmoszféra. akkor a terméket tartjuk jónak. mint a termék megvásárlása. hanem sokkal inkább szubjektív megelégedettség kérdése.Amikor az Egész-ség programról elkezdtünk gondolkodni. egyáltalán nem biztos azonban. a köznevelés és az egészségügy együttműködésének hiányosságaira irányultak. Minél több különböző nézőpont meglátásait használjuk fel a forma megalkotásához. A kutatási eredmények közös tanulságát és egyben a diagnózist is az 72 .és tevékenységrendszer szétválására. rendezőelveket bemutatni. A mentálhigiénés szervezetfejlesztési program alapvető sajátossága. Hasonló a helyzet az egészségnevelési programokkal is. Diagnózis és terápia Életünket sokféle program szabályozza. ahol semmi más feladat nem vár ránk. hogy – észlelve a problémákat – tehessenek valamit a jövő generációjának egészségéért. ízületi bántalmak elleni. Önmagában egyik program sem garantálhatja az iskolából kikerülő korosztályok egészséges életmódját. a vitaminadagoló programok csupa készen kapott csodaszert ígérnek. hogy a látottak extrapolálása és a gyémánt tényleges formája hasonló lesz egymáshoz.) és a program mennyire illeszkednek egymáshoz. életminőségét. Az előzményekhez szorosan hozzátartoznak azok a kutatási eredmények. Célunk szempontjából tehát magát a terméket minősítjük hatásosnak vagy hatástalannak. Így áll elő az a paradox helyzet. hogy nem készen és kívülről érkezett az iskolába. A termék hatásától várjuk az eredményt. hogy az egészségesebb generációk neveléséért tenni akaró iskolák előtt a különböző egészségnevelési programok különböző utakat nyitnak meg. valamint az egészséggel kapcsolatos ismeret. társadalmi összetétel. a folyamatban betöltött saját szerepünk és hozzájárulásunk nem képezi az értékelés tárgyát. hogy önmagában a program nem garantálhatja az eredményességet. ha minél több oldalról vesszük szemügyre. Kidolgozott programcsomagok állnak az iskolák rendelkezésére. azonban mindegyik bizonyos hozzájárulást kínál ahhoz. A csontritkulás. amelyek szerint az életminőség nem annyira objektív helyzet. hogy ugyanazt a terméket egyesek kiválónak. Kísérletet tehetünk az egész megkonstruálására is. a következő tapasztalatból indultunk ki. mások semmit sem érőnek tartják. melyek az egészségfogalom tartalmának a szűkülését és fragmentálódását tárták fel. és a gondolkodásmód mindenki számára saját építkezési lehetőséget is kínál. hajhullás. Esetünkben ezek a programok képviselik a kívülről. gyomorégés.

hogy a megvalósítás során az elsődleges cél a ráhatás a teljes személyiségre. dohányzás. hogy a program eredményeképpen minél kevesebben kerüljenek a pótcselekvések csapdájába. melynek várható eredményeképpen az iskolás korosztályok elkerülhetik a pótcselekvések csapdáit. 73 . A pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola pedagógiai programjának elnevezése: Egész-ség (teljesség) arra utal. Az Egész-ség program – nevével is jelezve – (egész-ség=teljesség) az utóbbi megközelítésmód alapján szerveződött. esetünkben az iskolának mint szervezetnek az egészségre gyakorolt hatását. mégpedig a lelki egészség vonatkozásában. A kutatások ugyanis azt mutatták.és bánatforrás egyaránt lehet számukra. A szervezetszociológiai kutatások világosan kimutatták. addig a másik az okok feltárásával és kezelésével új utakat épít. Felfogásunk szerint ezen okok miatt sodródnak az iskolások az említett pótcselekvések felé. A kétféle terápia tehát kiindulópontjában gyökeresen különbözik egymástól: míg az egyik a problematikus tünetek megszüntetésére irányul. Az egyik út a kész programok alkalmazása vagy önálló tantárgy kidolgozása. életmódbeli zavarok stb. mint a felnőttekében a munkahely. hanem az okok kezelésére szerveződik a program. Az iskolai szervezetfejlesztés a mentálhigiénés szempontoknak prioritást adó szemléletmódjával túllép a szimptomatikus megközelítésen. hogy a munkahelyi légkör. feszültsége) kapcsolódott össze a jól ismert tüneti jelenségekkel (alkoholfogyasztás. hogy a serdülőket körülvevő társas kapcsolatrendszer minősége (zavara. (Például a stressz vagy az izoláltság mint kiváltó ok a dohányzásban. A tünetek kezelésére irányuló szemléletmód nem ösztönzi a mélyebb. Egy lehetséges modell: iskolai szervezetfejlesztés A legtöbb egészségnevelési szakirodalom azzal. az egyéni kontrollon kívül eső okok keresését és az azokra történő ráhatást. Az iskola hasonló szerepet tölt be a tanulók életében. drog stb. hogy mind az egészségfogalomban. táplálkozási problémák. és a szervezet adta magatartásirányítási lehetőségek felhasználásával az egészséges életmódot veszélyeztető okokra koncentrálva közelíti meg az egészségneveléssel összefüggő feladatokat. Másfajta megközelítés az. illetőleg a betegséget.). alkohol.és drogfogyasztásban. a megoldatlan kapcsolatrendszeri zavarokat. Ebben az esetben nem a már meglévő problémákra. hogy az egyén személyes választása eredményének tekinti az egészségességet. a konfliktuskezelési problémákat. hanem szoros kapcsolatban állnak az életminőségben oly döntő szerepet játszó önértékelt egészséggel is. egyensúlytalansága. figyelmen kívül hagyja a közvetlen környezetnek.) A hatékony prevenció az intézményes befolyásolás új útjának a megtalálása. A fenti diagnózis alapján a terápia két módon is kidolgozható. az adott szervezetben feltérképezhető emberi kapcsolatrendszerek nemcsak a munkateljesítményhez járulnak hozzá pozitív és negatív vonatkozásban egyaránt. az alkohol.adta. A kutatások alapján közös oknak tekinthetjük a lelki élet kiegyensúlyozatlanságát. melyek segítségével a legégetőbb problémákra koncentrálva (dohányzás. ezért a beavatkozás módja is szükségképpen különbözik az előzőtől. melynek hatásaival iskolai teljesítményükben és önértékelt egészségükben is számolni lehet. Ezzel egyidejűleg a kutatások azt is kimutatták. hogy a felnőttkori egészségességben a lelki harmónián alapuló önértékelt egészség jelenti a döntő faktort az életminőség szempontjából. amikor a tüneti kezelés helyett a problémák kialakulásában szerepet játszó okokra összpontosítjuk figyelmünket.) felvilágosító tevékenységet lehet végezni. mind az egészségérték szervezetek általi közvetítésében a testi-lelki egészség valamikori teljessége sérült meg. Öröm.

amelyben benne foglaltatnak az egyént és a közösségi kapcsolatokat erősebbé. Az Egész-ség program megtervezésekor a különböző egészségmegőrzésre irányuló programokból azokat az elemeket használtuk fel. melyek az autonómia. hogy az iskola valamennyi résztvevőjét: pedagógust. Munkánk megkezdésekor szükségesnek láttuk megismerni a lelki egészségvédelem különböző területeinek a fejlettségét. A mentálhigiénét mint lelki egészségvédelmet értelmeztük. Ehhez szorosan hozzátartozott a mások érzelmi szükségletei iránti érzékenység is. hanem a legsegítőkészebbnek talált stratégiák gyakoroltatására. hogy a szakirodalomban tapasztalt sorrend megerősítette az iskolai mentálhigiénés szervezetfejlesztés során kitűzött célokat. az önbecsülés megerősítésére. melyek ehhez a szervezetfejlesztési alapelvhez illeszkedtek. Ezek szerint a különböző válsághelyzetből kilábalókkal készített interjúk azt mutatták. melyhez kapcsolódhattak azok az egyéni utak. mely szerint a felvilágosítás. kognitív stratégia. magasabb szervezettségűvé tevő folyamatok és tevékenységek. készségszintűvé fejlesztésére. kommunikációs stratégia. A sorrend megerősítette azt a kutatási tapasztalatunkat. Így jól kifejezhető volt vele az a programrendszer. pszichológus). mely ennek javítását tűzte ki célul. Érzelmi téren alapvetőnek tekintettük az érzelmek. Ezért a mentálhigiénére épülő szervezetfejlesztés során az iskolában sem a hagyományosan megszokott ismeretátadásra helyeztük a hangsúlyt.A mentálhigiénés szempontokat kiemelten kezelő iskolai szervezetfejlesztés a következő célokat tűzte ki: • szervezetfejlesztés és magatartás-formálás összekapcsolásával a stresszvonatkozású tényezőkkel szemben megbirkózási stratégiák eszköztárának tudatos kialakítása és gyarapítása tanárok és tanulók körében egyaránt (más programok célcsoportjai csak a tanulók). az önfejlesztésre irányultak. önbecsülés. hogy stratégiáik a következő sorrendben segítették őket: a lélek kezelésének stratégiája. a tolerancia képességének fejlesztése. • a hatékony korrekció érdekében módszertani eszközök keresése ahhoz. vonzódások kifejlesztésének és kifejezésének a képességét. A felsorolásból jól látható. az önfejlesztés stratégiája. érzelmi stratégia. fejlettebbé. hogy azután tervezhető legyen egy differenciált fejlesztési folyamat. 74 . A kommunikáció vonatkozásában egymás meghallgatására és a nonverbális kommunikációra való érzékenység fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt. Ezzel együtt járt a kooperáció. A kapcsolatok vonatkozásában az összetartozási erő növelése kapott kiemelt jelentőséget. • válaszadás arra. tanulót és szülőt egyaránt érintse. átszője az iskola valamennyi viszonyrendszerét és nyitott legyen. az ismeretek tudása. változásának. közösségi. A megbirkózási stratégiák fejlesztését iskolai körülmények között a következő területeken tartottuk elképzelhetőnek. A mentálhigiénére alapozott szervezetfejlesztés alapelve. ám korántsem elégséges feltétele a magatartás befolyásolásának. autonómia. a kognitív stratégia önmagában kevéssé hat egy konkrét szituációban való adekvát viselkedésre. hogy a mentálhigiénés szempontokat kiemelten kezelő szervezetfejlesztés modellértékű lehet-e az iskolai egészségnevelést tekintve rövid távon és az egészségmegőrzésben hosszú távon. hogy viszonylag megbízható jelzéseket lehessen kapni az eredményességről. Az ismeretek tudása szükséges. védőnő. a folyamat különböző fázisairól. bármikor készen álljon újabb résztvevők bevonására és a velük való együttműködésre (orvos. érzések. kapcsolati.

Ezzel kívántuk elérni azt a célt. szülőkkel. mássá teheti egymás közötti és a tanulókkal való interperszonális kapcsolataikat. szociológiai és kommunikációelméleti előadások mellett négy napon keresztül szakképzett pszichológusok vezetésével önismereti tréningen vettek részt a tanárok. hanem tantestületi megbeszélés és döntés következtében az iskola belső igényéből fakadó szerves programmá vált. mely átstrukturálhatja. hogy a pedagógusokat érdekeltté tegyük a közös munkában. hogy a lelki egészségvédelem pedagógiai kompetencia. A program megalapozása a tantestületben kezdődött. mellyel a mindennapokban általuk is kezelhetővé válnak ezek a viszonyok. döntéshozatali. hogy a pedagógusok szemléletében természetes hangsúlyt kapjon az egészség-magatartás formálásának lehetősége és igénye. nem pedig valamely tantárgy ismeretanyagának a része. mivel senki sem tarthatta magát e feladat szakértőjének. A program elfogadása után két évvel a tantestület tagjai pozitív attitűddel viszonyultak az Egész-ség programhoz. hogy ők maguk felfedezzék lelki egészségvédelmük szükségletét. szülőnek egyaránt szóló komplexitását. kívülről és szervetlenül került az iskolába. hogy alsó vagy felső tagozaton tanított vagy éppen napközis volt-e. az igazgató és a tantestület valamennyi tagja egy kommunikációs kört alkotott. Tanárok és tanulók A program megalapozása a tantestületnél kezdődött. és több szempontból is figyelemre méltó szerveződési és csoportdinamikai folyamatokat indított el. A pszichológiai. napköziben. diáknak. hogy azután igényük legyen ennek karbantartására. A program célkitűzéseihez igazodó közös tanártréning azt is világossá tette minden résztvevő számára. Fontosnak tartottuk. pedagógusokkal is. Így senki sem érezhette mellőzöttnek magát. A következő lépésben a tanárok a saját élményű tréningeken megtapasztalt önismereti. Ebben az alkotó folyamatban valamennyi pedagógus szerepet kapott. függetlenül a szakjától és attól. Hatására előnyösen alakult át az igazgató és a tanárok közötti kapcsolatrendszer. Az Egész-ség iskolai program így valamennyi tanár közös ügye lett. A feladat újdonsága azt is megengedte. nagyra értékelték a tanárnak. hogy az ilyen módon értelmezett egészségnevelésben szaktárgyától függetlenül lehetősége és felelőssége van minden pedagógusnak tanórán. Ugyancsak a kapcsolatok javulását észlelték a pedagógusok a tanulókkal. a konfliktusok természete és a kommunikáció köré csoportosult. fejlesztésére.Az Egész-ség program tartópillérei A tantestület A konkrét iskolai program kialakítása során a legfőbb törekvésünk az volt. kooperációs 75 . és kínáltuk az eszközrendszert. szakkörön és egyéb rendezvényen. Mivel a program minden tanárt megszólított. konfliktuskezelési. A koncepció tehát nem készen. hiszen nyilvánvaló volt. A tréningeken tanultakat adaptálhatja és beépítheti mindennapi pedagógiai tevékenységébe. hogy valamennyien egy közös tanulási folyamat részeseivé váljanak. Senki sem vonhatta ki magát a programtervezésből. Ezt követte a kooperációra épülő megerősítő tréning. Szemléletet kínáltunk számukra. A megismert és közösen elfogadott koncepció alapján a tantestületre várt a konkrét pedagógiai program kialakításának a feladata. A minden tanárnak szóló belső továbbképzés és tréning az önismeret.

Lehet. hogy csak jót súgtunk egymás fülébe (tulajdonságokra vonatkoztatva). testi-lelki egészségét mutatták be.” „Mivel 1. hiszen pénz nélkül is tudunk valami nagyon értékeset adni a gyerekeknek. megoldandó feladatokat. úgy gondolom.” • Tanárok és szülők Az Egész-ség program következő lépcsőfoka a szülőkkel való kapcsolatrendszer átgondolása és más alapokra helyezése volt. Az igazi áttörést azonban az hozta. hogy meg tudja ítélni. mint magatartási rendellenességről és osztályzatokról. osztályról van szó. a gyakorlat megszerzésének legkézenfekvőbb terepei az osztályfőnöki órák voltak. és így a pozitív tulajdonságokat megerősítő variációt alkalmaztuk. a szülő a saját nevelési problémáival is fordulhat. értékelik egymás eredményeit. hogy az Egész-ség program szellemében 76 . • „Nagyon jól lehet a program segítségével emberibb. A gyerekek segítik egymást. az alkalmazott módszerekkel kapcsolatos problémáknak a megbeszélésével tovább bővült.játékokat a tanulókkal együtt végezték. szülői értekezleteken évről évre figyelemmel kísérhették a programhoz kapcsolható eseményeket. Az alábbi beszámolórészletek a közös gondolkodást is illusztrálják. Az együttműködés egyik eredménye a gyermek-ideggondozó intézet nyitott alkalmain az esetmegbeszélés módszerének iskolai adaptálása. Ezért nyitott az együttműködésre az Egész-ség program más intézményekkel is (pl. Az Egész-ség program értékelésének első állomása A mentálhigiénés szempontokat kiemelten kezelő iskolai szervezetfejlesztés legfontosabb célkitűzése az volt. tanáraikhoz. Ennek eldöntése nem könnyű feladat. A tanárhoz. saját osztályában igyekezzen a program feladatait megoldani. az iskolához. A szülők ismerték a program célkitűzéseit. gyermek-ideggondozó). melyek gyermekeik közérzetét. Az ismerkedést szolgáló Név-tár játékot átalakítottam. Az Azt szeretem benned c. változásokat. A program megvalósításának a folyamata. gyerekek és gyerekek között. osztálytársaikhoz való viszonyát. ugyanis a tanévnyitó és -záró igazgatói értékelésekben. Sajnos. Nagyon fontosnak tartom a folytatást. Az összehasonlító mérések adatai alapján elmondható. hogy más kompetenciakörök felismerésében minél nagyobb jártasságra tegyen szert. így egyes tanórákon lazítás. Kellő irányítást és útmutatást kaptunk ahhoz. kivirult az osztály minden tanulója attól. hogy a tréningeken és a továbbképzéseken tanultak csak elméletként vannak jelen. közvetlenebb kapcsolatot teremteni a pedagógusok és a gyerekek. Nagyon jó hatással voltak ezek a játékok az egész osztályra. örülnek a társak sikereinek. játék szintén a pozitív tulajdonságok megerősítését szolgálta. A kezdeti bizonytalanságok után kialakult az új típusú osztályfőnöki órák megbeszélésének. Hallhattak azokról a vizsgálati eredményekről is. mely tanár és szülő között másról is folyhatott. hogy mindenki a saját munkaterületén. A program hatására tudatosabban végzem az ilyen jellegű feladatokat. hogy az iskola ne stresszorként jelenjék meg a tanulók életében. amikor a videóra felvett osztályfőnöki órákat szülői értekezleten visszanézve a szülők bepillanthattak saját gyermekük számukra addig ismeretlen iskolai világába. Szinte megszépült. néha azt tapasztalom. A pedagógus kompetenciája abban áll. A tantestületi tréningen kezdődő közös élményalapú nyelvhasználat a tanulók reakcióinak. nevelési tanácsadó. a kölcsönös tapasztalatcserének az igénye. Ez volt a kezdete annak a kommunikációnak. aki a programhoz kapcsolódó szituáció hátterének megadásával és a látottak pedagógiai értelmezésével a nevelési folyamat szakembereként volt jelen. A szituációs játékok egész sorát játszottuk az év folyamán. hogy még kevés volt az idő arra. pihentetés céllal iktattuk be a szituációs játékokat. hogy alapos előkészítés után elindult. Az Egész-ség program a tanár-szülő kapcsolat kiegyensúlyozottságát a nevelési kérdésekben laikus szülő és az ezekben szakértő pedagógus találkozására építi. mely problémák kezelése történhet az iskolán belül és melyeké igényel másfajta szakértelmet. Az új módszerek és eszközök alkalmazásának. Nagy figyelmet fordítok a problémák megoldására. hogy mi magunk változtassunk.

a rejtett tantervről ad számot.6 66.9 48. míg az Egész-ség program szerint tevékenykedő iskolában mindhárom dimenziót együttesen vizsgálva egyenletességet.4 53.0 36. valamennyi pedagógusnak a nevelési kompetenciáján alapul.9 72.8 véleményét A tanárok jól bánnak a diákokkal A tanárok segítenek.8 51.8 73.6 57.5 74.4 65. hogy a tanulók iskolához való viszonyát általános komfortérzés.0 62.5 47.3 79. mely szerint tanáraik igazságossága nem kérdőjeleződik meg. társas elfogadottság jellemzi.5 77.4 62.9 72.5 73. A rejtett tantervet feltáró vizsgálatok az interperszonális kapcsolatok minőségéről is visszajelzést adnak. 77 .8 71.7 70. mint az országos átlag.5 70.1 vesznek a szabályok 22. táblázat) az iskolához. mint akik kíváncsiak a diákok véleményére. Ez fejeződik ki abban.8 64. A nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tévő adatsor (1.0 58. melyből az iskolák saját programjaikat felépíthetik. hogy a hasonló életkorú serdülők véleménye a különböző dimenziókban meglehetősen eltérő.1 65. 1.2 60.működő iskola mentálhigiénés mutatói kedvezőbbek.7 68.1 57. Ezek szerint a tanulók úgy látják tanáraikat.3 51.7 71. melynek alapján az adott iskola a sajátosságainak megfelelő egészségnevelési prioritások kijelölésével és rendszerbe foglalásával felépítheti a saját programját. ha szükséges A tanárokat érdekli a személyiségem Kortárs kapcsolatok A lenni tanulók szeretnek együtt 69. Megfigyelhetjük.2 70.1 program A szabályok megfelelőek A tanulók kedvesek és segítőkészek A tanulók elfogadnak engem Az adatok a HSBC vizsgálatból (országos reprezentatív minta) és saját kutatásból valók Hogyan hasznosítható az Egész-ség program más iskolák számára? Nem kínál kész megoldásokat. a tanárokhoz és az osztálytársakhoz fűződő kapcsolatokról. kiegyensúlyozottságot tapasztalunk.6 71.1 65. • Az iskola egész tantestületének.7 60. Mindehhez társul az a lényeges meglátás.5 72.6 88.8 58. Az osztálytársakkal való kapcsolatrendszer mutatói is rendkívül kedvezőek. táblázat Erősen egyetért+egyetért Az Egész-ség Német Belgium Magyarország iskolája ország Az iskolához való viszony* A diákok részt kialakításában Az iskola jó hely Az iskolához tartozom A tanárokhoz való viszony A tanárok figyelembe veszik a diákok önálló 59.9 62.3 49.6 36.5 74. odafigyelnek rájuk mint személyiségekre. A modell tartópillérei a következők: • A szakirodalom és számos empirikus kutatás eredménye biztos szemléleti és elméleti háttér. ellenben ad egy modellt.8 59.5 60.

közérzet. serdülőkorú fiatalok önminősített egészségi állapot. hogy átjárhatóvá lehet tenni az iskola valamennyi viszonyrendszerét. építkezést kínál pedagógusnak. 78 . fizikailag passzív szabadidős elfoglaltságok. A kutatás története. jelentősége. kollaboratív kutatás. a leglényegesebb kritérium a tantestület motiváltsága. 2. gyereknek és szülőnek egyaránt. A jövő generációja iránti felelősséggel jár. szexuális aktivitás. anonim módon végzett kérdőíves adatfelvételekből áll.• folyamatosan kontrollált kölcsönhatásokban (pedagógus-pedagógus. élettel való elégedettség. Az EVSZ/EURO hamarosan adoptálta a kutatást. célkitűzései Magyarország az Egészségügyi Világszervezet Európai Irodájának (EVSZ/EURO) kérésére 1985-ben csatlakozott ahhoz az európai ifjúságkutatáshoz. Ahhoz. amelyet ma 35 európai és észak-amerikai országban végeznek. Finnország. A kutatás. önértékelés. Aszmann Anna: "ISKOLÁSKORÚ GYERMEKEK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSA" EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET (EVSZ) KOLLABORATÍV KUTATÁS 2002. szubjektív egészség. rizikómagatartás. Azóta hazánkban 5 országosan reprezentatív adatfelvétel történt: 1985ben. A program nem kész és nem lezárt. mozgás. ÉVI MAGYARORSZÁGI ADATFELVÉTELÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI Kulcsfogalmak: Egészségügyi Világszervezet (WHO). depressziós hangulat. elkötelezettsége. négy évenként megismételt. szubjektív jóllét. A szervezetfejlesztési alapelvek figyelembevételével az iskolák külső és belső sajátosságaik alapján új módon és hatékonyan integrálhatják az egészségnevelést az iskolai munkába. Ausztria és Anglia) kutatói indítottak el informális együttműködésként. melyet az 1980-as évek elején négy ország (Norvégia. 3. testkép. • Az iskola sajátosságai szerint alakítható. de már a jelenlegi eredmények tükrében is mutatja. egészségmagatartás. pedagógus-gyerek. 1997-ben és 2002-ben. pszichoszomatikus panaszok. táplálkozás. 1990-ben. 1993-ban. pedagógus-szülő) formálódik. A kutatást hazánkban az Országos Gyermekegészségügyi Intézet a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel együttműködve végzi. amely 1984-től az európai iroda egyik kiemelt programjaként működik. hogy a program modellként működjék.

A kutatásba bevont tanulók 76%-a teljes családban él. a két alsó kategóriába a családok 1415% -a került attól függően.A kutatás célkitűzései: • • • • A serdülőkorú (11-15 éves. nemek és iskolai osztályok szerinti bontásban. nevelőszülő pedig minden harmadik édes szülő nélküli családban van. 4 %-a pedig édesanyjával. Az adatfelvételben 246 iskola 252 osztályának 5958 tanulója vett részt. a közérzettel és az életmóddal összefüggést mutató tényezők mind szélesebb körben való feltárása. Az egyszülős családok aránya 17. A résztvevő országok kutatási potenciáljának fejlesztése a nemzetközi kollaboráció segítségével. Az olvasó kezében lévő "Jelentés" a 2002. és ennek segítségével a különbségek és azonosságok meghatározására. Nem volt besorolható megbízhatatlan vagy hiányzó válaszok miatt a családok 1/4-e. ha az adott fejezet témája ezt határozottan igényli. A családok társadalmi-gazdasági helyzete (Szocio-ökonómiai státusza. különböző társadalmi és kulturális viszonyokkal bíró országokban élő fiatalok önminősített egészségi állapotának. 20%-a nem él együtt édesapjával. képviselve a főváros és az ország minden megyéjének különböző típusú iskoláit. közérzetének és életmódjának összehasonlítására. év áprilisában és májusában végzett magyarországi adatfelvétel legfontosabb adatait tartalmazza. A legfelső SES kategóriába a családok 3-6%-a . A két középső kategóriába mind az apa mind az anya adatai alapján a családok fele került. közérzetére és egészségmagatartására vonatkozó alapadatokat mutatja be. egészségmegőrzés és egészségfejlesztés gyakorlatában. Az egészséggel. hogy az apa vagy az anya adatait vettük figyelembe. közérzetének és egészségmagatartásának monitorozása. valamint egészségmagatartását. csak anyjával él 14. Egyéb szempontok szerinti bontás csak abban az esetben szerepel az összefoglalóban.8%. Az adatfelvételben résztvevő gyermekek családi háttere A kutatásba bevont tanulók családjainak összetétele A családok szerkezete és társadalmi-gazdasági helyzete jelentős mértékben befolyásolja a családban felnövekvő gyermekek közérzetét.6%). SES) A családok társadalmi-gazdasági helyzetét (SES) a szülők foglalkozása és iskolai végzettsége segítségével (amennyiben a gyermekek megbízható információkat adtak) 5 fokozatú skálán mértük. 79 . A beszámoló a gyermekek önminősített egészségi állapotára. A kutatás nagy nemzetközi kiterjedése módot ad a különböző fejlettségű. testi és lelki egészségét. A kutatás eredményeinek hasznosítása az egészségnevelés.4% (ebből csak apjával él 2. hazánkban a 17 évesek is) fiatalok önminősített egészségi állapotának.

a szülők nevelési stílusa. 5%-a a legfelső. a gyorséttermek (17%). hogy családja nem jómódú. A család mint elsődleges szocializációs terep A család mint elsődleges szocializációs terep . Az erre vonatkozóan feltett számos kérdés közül a beszámolóban a családtagok közötti probléma megbeszélésre vonatkozó válaszok kerültek elemzésre. és növekszik a testvéreikkel és barátaikkal könnyen kommunikálók aránya. és 11. mint édesapjukkal (72%). Általában jellemző. a sportlétesítmények (27%). Érdemes megemlíteni. 38% a felső középső. 46% átlagos módúnak és csupán 6% ítélte úgy. a vallási programok (15%). Az életkorral növekszik a szabadidejüket és estéiket mind gyakrabban barátaikkal töltő fiatalok aránya.A családok jómódúságának meghatározására szolgáló objektív jellemzők alapján (autótulajdon. 80 . és csupán 8%-a. hogy egy barátja sincs. A fiatalok társas kapcsolatai A serdülőkor a társas támogatórendszerek újraalakulásának időszaka. Feltétlenül meg kell jegyezni. alapvető meghatározói a gyermek fejlődésének. Az életkorral előrehaladva csökken a szüleikkel (elsősorban az apával) "problémáikat könnyen" megbeszélők aránya. a kapcsolat melegsége. hogy a szülőkkel való jó kommunikáció pozitív és szignifikáns összefüggést mutat a gyermekek élettel való elégedettségével és önminősített egészségével. a diszkó (15%). jól-létének és egészségmagatartásának. a hetente vagy gyakrabban válaszlehetőséget figyelembe véve: a gyermekek otthona (52%). az utcák és parkok (44%). melynek alapján a családok 10 %-a sorolható a legalsó. a családtagok közötti kommunikáció. és a nemek tekintetében ebben a vonatkozásban nincs szignifikáns különbség. a barátaival. hogy az élettel való elégedettség szempontjából a szubjektív minősítés a meghatározóbb. így a szülőkkel való kapcsolat megváltozása. A tanulók kevesebb mint 1%-a válaszolta. számítógép és együttnyaralás a szülőkkel) egy nemzetközi összehasonlításra alkalmas négy fokozatú családi jómódúság skála került kialakításra. mint az objektív jellemzőkkel mért: a tanulók közel 48%-a tartotta családját jómódúnak. az iskolai kapcsolatrendszer módosulása. Előzetes vizsgálatainkból ismert. a lányok a bevásárló központokat. A "plázázás" fővárosi és nagyvárosi jelenség. A fiúk gyakrabban látogatják a sportrendezvényeket. a gyermek rendelkezésére álló saját szoba. hogy az otthontól távol eltöltött esték számának növekedésével együtt nő a fiatalok dohányzásának és alkoholfogyasztásának esélye. Ezt követik közel azonos gyakorisággal az iskolai rendezvények (16%). hogy egy délutánt sem tölt el barátaival iskola után. osztályos tanulók 1/4-e hetente több mint három estét tölt otthonától távol. A tanulók szubjektív megítélése családjuk jómódúságáról kedvezőbb képet mutatott. A társas kapcsolatok színterei A barátokkal eltöltött idő színhelyei gyakorisági sorrendben. A 9. 47% az alsó középső kategóriákba. hogy a gyermekek könnyebben tudják megbeszélni problémáikat édesanyjukkal (88% válaszolta). a gyermekek feletti kontroll. a barátok szerepének és befolyásoló hatásának növekedése. a bevásárlóközpontok (14%) és a mozi (11%). a falusi fiatalok körében inkább a diszkó kedvelt.

hogy az iskolai kortárscsoport általi elfogadottság. de az egészséget is pozitív módon befolyásolja. Összességében az iskoláról kialakított kép az életkorral kedvezőtlenebbé válik. alacsonyabb arányban az idősebbek. A tanulók közel 1/3-a érzi úgy. Az osztályközösség Az életkor előrehaladásával az osztályközösségről és a társakról alkotott vélemény szignifikánsan kedvezőtlenebbé válik. a társak általi kirekesztettség komoly egészségveszélyeztető tényezők. alkoholfogyasztás) is. hogy elfogadják őt társai. és az életkorral ez az arány növekszik. A bántalmazás ismételt elszenvedése. Vizsgálati adataink bizonyították. azonban ez az arány az életkorral csökken. a dolgozók számára biztosított önállóság) nemcsak a munkahelyi teljesítményt (adott esetben a tanulmányi eredményt). hogy a tanuló jól érzi magát az adott közösségben. akiket gyakran bántalmaznak. A jó osztályközösségben ritkábban fordul elő a kiközösítés és egymás bántalmazása. a lányok a segítségnyújtás szempontjából festenek valamivel kedvezőbb képet. ért egyet. a mellett. Az "Iskolánkban a tanulók részt vesznek a rendszabályok kialakításában" állítással a tanulók 44%-a. az a tény. Az egymás bántalmazására vonatkozó válaszok szerint a tanulók 4/5-ét sohasem bántalmazták. pozitív összefüggést mutat a serdülő jóllétével és preventív tényezője a rizikómagatartásnak (dohányzás. A serdülőkorú számára nagyon fontos. A fiúk az együttlét és egymás elfogadása. Az idősebb tanulók alacsonyabb arányban. 81 .az iskolától való elfordulás A válaszoló tanulók közel 1/3-a tartja élvezetesnek az iskolai feladatokat. Néhányszor előfordult ez a tanulók közel ötödével és 5% körül van azok aránya. vagy maga is gyakran bántalmaz. akár az iskolában akár az iskolán kívül. míg a fiatalabbak és a fiúk magasabb arányban számolnak be egymás bántalmazásáról. Az iskolához való kötődés . akik elégedetlenebbek az iskolával és ott nem érzik jól magukat. a gyakrabban bántalmazott gyermekek körében szignifikánsan magasabb a szorongó. hogy nyomasztják őt az iskolai feladatok. demokratikus vezetési módszerek. Előzetes vizsgálataink elemzései arra utalnak. a gyermek munkahelye Felnőttkorban végzett vizsgálatokból ismert. pszichoszomatikus és depresszív tünetekkel rendelkezők aránya. hogy az életükkel is kevésbé elégedettek és számos pszichoszomatikus tünetet panaszolnak. nagyobb valószínűséggel dohányoznak és fogyasztanak több alkoholt. Az osztályközösségbe való beilleszkedés sikeressége mellett a tanárokkal való jó kapcsolat is fontos tényezője a tanulók jó iskolai közérzetének. 3/4-e saját bevallása szerint soha nem bántalmazott másokat. hogy a munkahely kedvező légköre (a végzett munkával való elégedettség. hogy azok a gyermekek.Az iskola.

Valós és egyre növekvő egészségügyi probléma gyermek és serdülőkorban az elhízás is. A kutatásba bevont fiatalok véleménye saját testalkatukról és testalkatukkal kapcsolatos elégedettségükről híven tükrözi a kultúra által közvetített ideál iránti vágyat. az édességet a lányok. hogy fogyniuk kellene. A különféle rágcsálnivalók napi rendszerességgel történő fogyasztása átlagosan 15%. Ez az életkor ugyanakkor nagyon fontos a későbbi táplálkozási szokások kialakulása szempontjából. fiúk esetében a mesterségesen kigyúrt . vagy testépítő hatású kiegészítőkhöz folyamodnak. Testkép A gyors testi és hormonális változások. A válaszoló fiatalok 1/3-a nem reggelizik rendesen. de nem fogyókúráznak.A fiatalok egészségmagatartása Táplálkozás Csecsemő és kisgyermekkorban a táplálkozás rendjét és minőségét elsősorban a család. és minden vizsgált életkorban alacsonyabb arányban fogyasztják ezeket az ételféleségeket a fiúk. Ezek az arányok azonban az életkor emelkedésével kedvezőtlenebbé válnak. 1/3-a kövérnek tartja magát. A kívánt testalkat elérése érdekében . magasabb arányban a lányok. az üdítőitalokat a fiúk fogyasztják napi gyakorisággal magasabb arányban. önértékelésüket és közérzetüket jelentősen befolyásolja a saját külsejükről alkotott kép. különösen a lányok között növekszik a tanítási napokon rendszertelenül étkezők aránya. fiúk között csökken a fogyni vágyók aránya.amely lányok esetében nem ritkán az irreálisan sovány. A válaszolók fele tartja megfelelőnek testalkatát. a fiúk aránya csökken. amely összességében a válaszolók 1/10-e. A magukat kövérnek tartó lányok aránya az életkorral növekszik. akik úgy ítélik meg. és amíg a reggelit kihagyók aránya az 5.gyakran szélsőséges és veszélyes étrendi megszorításokhoz. és 15% azok aránya. Ugyancsak jelentős emelkedést mutat az életkorral a tanítási napokon ebédet sem fogyasztók aránya. és mindkét nemnél jelentősen csökken az életkorral. a lányok között gyakorlatilag változatlan marad. melyben biztosan szerepet játszik a fizikailag passzív szabadidős elfoglaltságok térhódítása. a gondozói környezet határozza meg. 82 . Az életkor emelkedésével. osztályban a tanulók 1/5-e. A gyermek és serdülőkori fejlődéshez elengedhetetlen a rendszeres és megfelelő minőségű táplálkozás. hogy a serdülők egyre nagyobb figyelemmel fordulnak saját testük és testi változásaik felé. A szénsavas üdítőitalok és édességek napi fogyasztása a serdülők mintegy harmadára jellemző. A táplálkozás minőségére vonatkozó adatok szerint a napi rendszerességgel gyümölcsöt fogyasztók aránya összességében 29%. Soványnak tartja magát a fiúk 23%-a. Az életkor előrehaladásával a lányok között növekszik. a tejtermékeket fogyasztók aránya 49%. Valamilyen módon fogyókúrázik a tanulók 26%-a. 15-17 éves életkorban már a tanulók 1/3-a (fiúk) és 40%-a (lányok). a lányok 15%-a. a zöldségféleségeket fogyasztók aránya 14%. Ez az arány a fiúk között az életkorral növekszik. a külső jelentőségét közvetítő kulturális hatások mind közrejátszanak abban.

lányok esetében már az 5. mind hétvégeken jelentős. Az állóképesség megbecsülése szignifikáns pozitív összefüggést mutat a mozgás gyakoriságával. Fizikailag passzív szabadidős elfoglaltságok Televízió. Ugyancsak csökken az életkor növekedésével az egyesületben sportolók aránya. és valamivel több. osztályok között. őket soroltuk a keveset mozgók közé. Csökken viszont az életkorral mind a fiúk. rendszeres és játékos testedzés). A saját állóképesség minősítése a mozgás életkori trendjét tükrözi. mint 1/5-e ennél is gyakrabban mozog. A rendszeres és kellő intenzitású mozgást leginkább az egyesületi keretben történő sportolás biztosítja. akik 4 vagy még több órát töltenek naponta televízió vagy videó előtt. ez a csökken és azonban elsősorban az iskolai keretben történő sportolást érinti. 13% iskolai. A tanulók 7%-a mindkét formában sportol. Legtöbbet tévéznek a 7. a lányok 49%-a nem használja napi szinten a számítógépet. A tanulók 60%-a nem sportol egyesületi keretben. legkevesebbet 9. A válaszolók 1/3-a elfogadható gyakorisággal mozog (hetente 3-4 napon mozog legalább egy órát). amikor a tanuló legalább egy órát kiadósan mozog). mind a lányok között a sokat mozgók aránya. fiúk esetében a 7. 21% iskolán kívüli egyesületben sportol. ez utóbbiakat soroltuk a sokat mozgók közé. hogy gondolják végig és adják össze napi mozgásos tevékenységeiket (iskolai testnevelés. és a 9. mint a fiúk. Minden vizsgált életkorban a lányok mozognak sokkal kevesebbet. sokkal jobbnak tartják állóképességüket a fiúk és a fiatalabb tanulók. osztályok között. addig hét végén a válaszadók felét is meghaladja (57%) azok aránya. Válaszaik alapján a gyermekek 5%-a egyetlen napon sem. videó A televíziózásra és videózásra fordított időtartam mind tanítási napokon. Szabadidejüknek valamivel kevesebb részét fordítják tévézésre/videózásra a lányok. Hét 83 . 32%-a 1-2 napon mozog ennyit. és 7. a fiúk aránya azonban közel azonos marad. osztályos. Míg tanítási napokon mindkét nemű tanulók között a napi 2-3 órát (megítélésünk szerint ez is sok) nézők aránya magasabb (43%). A tanulók szabadidő eltöltésének néhány jellemzője Mozgás Kértük a tanulókat. a lányok valamivel több mint 1/10-e számítógépezik kettő vagy több órát. Az elfogadható gyakorisággal mozgó tanulók közül a lányok aránya az életkorral csökken. valamint időtartamára kérdeztünk rá (hány olyan nap van a héten. és ezek gyakoriságára. osztályos tanulók. Tanítási napokon a fiúk valamivel több mint 1/3-a. mint ahányan kövérnek tartják magukat. A fiúk 30%-a. míg a lányok között jóval többen szeretnének fogyni.A fiúk szubjektív testképe és alkatukkal való elégedettsége megfelelt egymásnak. Számítógép A számítógép használatát illetően még jelentősebbek a nemi különbségek.

eléri. A 11.melyet zömmel ülő helyzetben töltenek. A kipróbálás gyakorisága az életkorral meredeken emelkedik: az 5. A képernyős elfoglaltságokra fordított idő a nézett műsorok tartalmától. a használat céljától és a használt eszköz megfelelő beállításától (ergonómia) függően lehet hasznos és egészséges. a lányok 27%-a dohányzik naponta. . osztályosok között 18. 84 . a négy óránál is többet tanulók között 2-3-szoros a lányok aránya. osztályos fiúk 40%-a. Iskolai felkészülésre fordított idő A tanulók 18%-a (a fiúk megközelítően 1/5-e. A korábbi kutatások adatai is bizonyítják. azonban sokkal kevesebben válnak rendszeres dohányzóvá. míg ugyanebben a korosztályban a lányok 35%-a dohányzik rendszeresen. barátok) dohányoznak-e. különösen a fiatalabb gyermekek esetében számos testi és lelki panasznak és problémának lehet forrása. A másnapi felkészülésre fordított időt összevetve a tanórák számával elmondható. A legfiatalabb korosztályban jelentős a nemi különbség. A tanulásra fordított idő jelentős nemi különbségeket mutat. A tanulók fele 1-2 órát. vagy sem.végén mindkét nembeliek magasabb arányban (fiúk több mint fele. osztály között tapasztalható: mindkét nemre igaz.8%. elsősorban a lányok esetében nem növekszik. míg az életkor emelkedésével a fiúk és a lányok közötti különbségek egyre jelentéktelenebbé válnak. Dohányzás A fiatalok döntő többsége kipróbálja a dohányzást. mint a nemdohányzó szülők gyermekei. hiszen a tanulók nagyon sok információhoz juthatnak általuk. A tanulásra fordított idő. hogy a tanulók felének munkaideje. a lányok valamivel több. míg a legidősebb vizsgált korcsoportban már a tanulók több mint 80%-a gyújtott rá életében legalább egyszer. A rendszeres dohányzók (ebben az életkorban a hetente és a naponta dohányzókat soroljuk ide) aránya az életkor előrehaladásával folyamatosan emelkedik. hogy a rendszeresen dohányzó tanulók száma több mint háromszorosára emelkedik. a rendszeres vagy időnkét nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztás és a túl korai életkorban elkezdett szexuális élet. 1/10-e 3 óránál többet fordít naponta tanulásra. hogy a számukra fontos Modellértékű személyek (szülők. lányok 20-30%-a) számítógépeznek ennyit. mint 1/10-e) kevés időt (semmit vagy 1 órát) fordít a másnapra való felkészülésre. Azok a tanulók. ebből a fiúk 33%-a. ha ez a védekezés elmulasztásával párosul. különösen a középiskolás korosztályban. A túl hosszú idejű. E tekintetben a fiúk és a lányok között nincs számottevő különbség. A naponta dohányzó szülők gyermekei majdnem kétszer annyian a dohányoznak naponta. Hét végén mind a fiúk mind a lányok a hét közbeni időnél is többet fordítanak tanulásra. válogatás és kontroll nélküli használat. hanem inkább csökken. A legnagyobb változás a 7. Rizikómagatartás Következményeit tekintve ide sorolható a dohányzás. hogy szignifikáns különbség mutathat ó ki a tanulók dohányzási gyakoriságában aszerint. erős szignifikáns összefüggést mutat a tanulmányi eredménnyel. 1/3-nak munkaideje meghaladja a napi nyolc órát. Az életkor emelkedésével a számítógépezésre fordított idő. különösen. a képernyős munkahely nem megfelelő kialakítása azonban. 1/5-e 3 órát. és 9.

akiknek a legjobb barátja dohányzik, maguk is 56%-ban válaszolták, hogy naponta dohányoznak, míg azok között, akik nemdohányzó barátról számoltak be, ez az arány 4%. Alkoholfogyasztás Az alkohol kipróbálását jelző tanulók aránya az életkor növekedésével párhuzamosan emelkedik, és a legidősebb korcsoportban meghaladja a megkérdezettek 92%-át. Fiúk között minden vizsgált korosztályban a sör a legnépszerűbb alkoholféleség, a lányok - bár minden életkorban alacsonyabb napi és heti fogyasztásról számolnak be, mint a fiúk - az alkoholféleségek közül inkább a bort és a pezsgőt, 15 és 17 éves életkorban pedig elsősorban a röviditalokat fogyasztják. Az alkoholfogyasztás módját jól jellemzi a részegségek száma. Az alkoholfogyasztás kipróbálásához hasonlóan az életkor előrehaladásával meredeken emelkedik azon tanulók aránya, akik már voltak részegek (a 11. osztályos fiúk 64%-a, míg a lányok 41%-a volt már többször részeg életében). A serdülőkorúakra nem elsősorban a napi fogyasztás, hanem a hetente/kéthetente vagy havonta előforduló "bulizós nagyivás" jellemző. A válaszolók közel 1/3-a az utóbbi 30 napban legalább egyszer megivott nagyobb mennyiséget (5 vagy ennél is több pohár alkoholt); a tanulók 1/10-ével ez többször is előfordult. A dohányzás és az alkoholfogyasztás serdülőkorban elsősorban társas összejövetelekhez kötött tevékenységek, a 15-17 évesek 80%-a gyakran a barátai társas ágában fogyaszt alkoholt. Drogfogyasztás AHBSC vizsgálat hazai adatfelvételei keretében először szerepeltek a 9. és 11. osztályosok droghasználatra vonatkozó kérdések, melyek az összehasonlíthatóság végett azonosak voltak az ESPAD 1 vizsgálat azonos témájú kérdéseivel. A 9. és 11. osztályos diákok 9%-a fogyasztott életében legalább egyszer valamilyen gyógyszert visszaélésszerűen, "azért, hogy feldobja" vagy gyógyszert és alkoholt együttesen ugyanilyen célzattal. A tanulók több mint az egyötöde, 22%-a pedig már valamilyen tiltott szert és/vagy inhalánst is fogyasztott. Szertípusonként vizsgálva a fiatalok drogfogyasztását, elmondható, hogy a marihuána és a hasis a leggyakrabban alkalmazott szerek a drogot fogyasztók körében. A válaszadók közül ezt minden ötödik tanuló kipróbálta már életében. A tanulók 16%-a az adatfelvételt megelőző évben is fogyasztott marihuánát vagy hasist. A visszaélésszerű gyógyszert vagy gyógyszert alkohollal együtt fogyasztók közel 1/3-a tiltott drogot és/vagy inhalánst is használt életében. A marihuána után az ecstasy valamint az amfetaminok következnek, 4% körüli fogyasztási arányokkal. Az oldószerek, ragasztók, az LSD és egyéb hallucinogének, az opiátok és a kokain valamint a crack viszonylag alacsony, 1-2%-os aránnyal követik az előzőeket. A fiatalok 6080%-a a drogot ténylegesen csak kipróbálta, mivel csak 1-2-szer használta életében, tehát még nem nevezhető problematikus fogyasztónak. Vonatkozik ez a legtöbbek által kipróbált szerre, a marihuánára is. Mindössze 2,3% az, aki 40-szer vagy annál többször használta e szert élete során. Az elmúlt évi fogyasztás gyakoriságát tekintve a tanulók 1,5%-a válaszolta, hogy 40-szer vagy többször is fogyasztott marihuánát vagy hasist, és ez már megfelelhet akár a heti

1

„European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs” – „Európai vizsgálat a középiskolások alkohol- és drgofogyasztásáról valamint dohányzásáról”

85

rendszerességnek is. Az egyéb drogok esetében, a hatszori vagy annál többszöri fogyasztás életés évi prevalencia értékei elenyészőek. A szipuzást leszámítva nagyon kevés fiatal fogyasztott legális vagy tiltott drogot 13 éves életkora előtt, a drogfogyasztók 40-60%-a 16 éves kora körül vagy utána találkozik először a droggal. Minden szerfajta esetében szignifikáns különbséget találunk a szakmunkástanuló és szakiskolás valamint a gimnáziumi és szakközépiskolás tanulók szerfogyasztása között, a szakmunkástanulók /szakiskolások hátrányára. A nemek közötti különbségek, kivéve a visszaélésszerű gyógyszerfogyasztást, minden szerfajta esetében szignifikánsak, a fiúk fogyasztanak többet. A fővárosban élő fiatalok között sokkal elterjedtebb a drogfogyasztás, mint a vidéken élők körében, kivéve a visszaélésszerű gyógyszerfogyasztást. Budapesten minden negyedik, vidéken minden ötödik tanuló használt már valamilyen tiltott drogot és/vagy inhalánst. Szexuális aktivitás A korai életkorban, testileg-lelkileg felkészületlenül és gyakran felelőtlenül, védekezés nélkül elkezdett szexuális élet számos kedvezőtlen egészségügyi és egzisztenciális következménnyel járhat. A "Volt-e vagy van-e szexuális kapcsolatod?" kérdésre a 9. osztályos fiúk 28%-a, lányok 19%-a, a 11. osztályos fiúk 49%-a, lányok 53%-a felelt igennel. A nemi különbségek csak a 9. osztályosok esetében szignifikánsak. Azok közül, akiknek már volt szexuális kapcsolata, átlagosan 26% vallotta, hogy 14 éves vagy fiatalabb volt, 27%, hogy 15 éves volt az első kapcsolat létesítésekor, a többieknél az első aktus a 16. életév után következett be. A fiúk és lányok között ebben a tekintetben nem szignifikáns a különbség.

A tanulók válaszai szerint meglepően magas a védekezők aránya, a szexuálisan aktív tanulóknak átlagosan 85%-a jelölte, hogy a legutóbbi szexuális aktus alkalmával valamilyen formában védekeztek a teherbeesés ellen. Ebben a nemek és a korcsoportok között sincs jelentős eltérés. A védekezők 60%-a kondomot, közel 1/3-a tablettát (ebből 6% esemény utáni tablettát) használt. A fiatalok 18%-a élt a megszakított közösülés módszerével (is). Az alkohol vagy drogfogyasztás veszélyezteti a szexuális élet biztonságát. Az erre vonatkozó válaszok szerint a fiatalok 24%-a a legutóbbi közösüléskor ivott alkoholt, hozzávetőlegesen 2%-a használt drogot és valamivel kevesebb mint 2%-a drogot is és alkoholt is fogyasztott. A lányokra a rizikómagatartásnak ez a formája kevésbé jellemző.

86

A serdülőkorúak szubjektív jólléte A szubjektív jóllét vizsgálatának kérdése az utóbbi évtizedekben kitüntetett helyet foglal el, és azt a trendet tükrözi, amely az egyén szubjektív nézőpontját hangsúlyozza az élet értékelésében. Ez egyben arra is utal, hogy az objektívnek tartott indikátorok nem tükrözik önmagukban az élet minőségét.

A szubjektív jóllét mérésére többféle módszert alkalmaztunk Az egészségi állapot önminősítésére vonatkozó válaszok szerint a tanulók 82%-a tartotta egészségi állapotát kitűnőnek és jónak, 16% megfelelőnek és 2% tartotta azt rossznak. Minden vizsgált életkorban a lányok tartották rosszabbnak egészségüket, ugyanakkor az életkor emelkedésével mindkét nemben növekszik a kedvezőtlenebb válaszok aránya. • Az élettel való elégedettséget egy 11 fokú skálával (Cantrill létra, Cantrill, 1965) mértük. Az egész minta élettel való elégedettségének átlagértéke 7,34, a tanulók többsége a létrán az átlagos tartományba (6-9 pont), illetve a fölé esik. Az életkorral előrehaladva általánosan csökkenő tendenciát mutat az élettel való elégedettség, amely a serdülőkori emocionális változások mellett az egyén és környezete kapcsolatrendszerének változásaival magyarázható. • A tanulók önértékelését Rosenberg (1965) 10 itemes skálájával mértük (a skála elérhető pontszáma: 10-40). Az egész minta átlag pontszáma 27,79 pont, a fiúk szignifikánsan magasabb átlagpontszámot értek el, és ez minden vizsgált évfolyamon jellemző. Lányok esetében a 7. és 9. osztályok között csökkenés, fiúk esetében a 9. és 11. osztályok között skálapontszám emelkedés tapasztalható. Feltétlenül meg kell jegyezni, hogy előzetes adatfelvételeink elemzései szerint a serdülőkorúak szubjektív jóllétének legerősebb prediktora a magas önértékelés volt. • Pszichoszomatikus panaszok: a szomatikus (testi) panaszok gyakori előfordulása általánosnak mondható serdülőkorban, ezt részben a normál serdülőkori fejlődéssel együtt járó, a testi változások felé forduló figyelemből származó introspekció magyarázhatja. A tünetek ritkábban szervi eredetűek, általában a stresszel hozhatók összefüggésbe, amely ebben az életkorban gyakran származik a fiatal és környezete átalakuló és feszültség teljes kapcsolatából. A szomatikus tünetek előfordulása mellett serdülőkorban az érzelmi problémák, s így a depressziós hangulat, súlyosabb esetben a depresszió előfordulása is ugrásszerűen növekszik. Vizsgálatunk keretében tizenkét szubjektív egészségi panasz (pszichés és szomatikus tünetek) előfordulásának gyakoriságát mértük fel az elmúlt félévre vonatkozóan. - Az összes tünet előfordulásának gyakorisága alapján képzett tünetskála átlaga szignifikánsan magasabbnak bizonyult a lányok vonatkozásában, tehát a lányok minden vizsgált osztályban magasabb pontértékeket értek el. Mind a lányok, mind a fiúk között magas azoknak az aránya, akik a kedvetlenség, idegesség, fáradtság és ingerlékenység gyakori (szinte naponta vagy hetente többször) előfordulásáról számolnak be. Gyakori kedvetlenségről, fáradtságról és idegességről számol be pl. a 9. és 11. osztályos fiúk 1/3a és a lányoknak közel fele. A lányoknál a kedvetlenség előfordulása sokkal kifejezettebb, mint a fiúknál. - A szomatikus tünetek közül magasabb arányban számoltak be a tanulók fej, gyomor- és has-, valamint hátfájásról, alacsonyabb arányban a hányinger és szédülés előfordulásáról. Ezeket a tüneteket is szignifikánsan magasabb arányban panaszolják a lányok. 87

1985. a dohányzás és alkoholfogyasztás) összefüggést mutatnak egymással. 9. az élettel való nagyobb elégedettségről. ritkább tünet-előfordulásról számolnak be. hogy az életstílus egyes összetevői (pl. általa rejtett panaszokra és stresszt okozó környezeti és alkati tényezőkre derülhet fény. A 7.. A tanulók kb. E mellett. osztályosok mintájában a skála átlag pontszáma 2. magasabb önértékelésről. szocializációjukból eredően is inkább hajlamosak a panaszok "vállalására" és kommunikálására. A fiúk szignifikánsan alacsonyabb pontszámot értek el.6%-a. Az összefüggés vizsgálatok eredményeit és a gyakorlat számára levonható következtetéseket szándékunk szerint egy következő tanulmányban jelentetjük meg.5%-a) ért el 2 vagy 3 pontot. tapasztalatok és kutatási eredmények is bizonyítják.30. 88 . hogy a lányok érzékenyebbek az egyes szomatikus és emocionális zavarokra. Ugyancsak összefüggés mutatható ki már ebben a fiatal életkorban is a jóllét és az életmód között. A szubjektív egészség mutatóinak monitorozása nemcsak felnőtt-. mint a lányok.A fiúknál gyakoribb alvásproblémákról (nehéz elalvás. ami depresszív hangulatot jelezhet. de gyermek. ami zavart hangulatot jelölhet.és serdülőkorban is fontos.1999) rövidített változatát használtuk.. Általánosságban tehát a fiúk jobb egészségi állapotról. Rózsa és mtsai. míg a fiúk között az életkor emelkedésével inkább csökken az erről panaszkodók aránya. közülük is legmagasabb arányban a 9. Ez alátámasztani látszik azt a megfigyelést. lányok 37-59%-a) számol be két vagy több tünet jelenlétéről a vizsgált féléves periódusban. A Depressziós hangulat mérésére a Gyermek Depresszió Kérdőív (Kovacs. mint a lányok. gyakori felébredés) számolnak be a lányok. Bár a fiatalok életmódját az egyes magatartásformákra bontva vizsgáltuk és tárgyaltuk. 25%-a (a fiúk 22.A tanulók jelentős aránya (fiúk 30-36%-a. magyarul ld. 11. a lányok 28. osztályos tanulók. míg a lányok közel 30 %a és a fiúk 18 %-a négy vagy több pontot kapott.• . .

3. Olaszország.euro. Finnország. az Osztrák Federáció. étkezési szokások fogyókúra. mint a fiúk. Svájc. Németország. Anglia (Egyesült Királyság). A kutatás célja. Az „Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása” elnevezésű. Portugália. Izrael. marihuána-fogyasztás. 2004. Skócia (Egyesült Királyság). hogy magatartásuk és életkörülményeik hogyan befolyásolják egészségüket. Magyarország. E nemzetközi jelentésben maguktól a fiataloktól származó adatokból megtudhatjuk. míg a lányok 24%-a számolt be éppen megfelelő vagy rossz egészségi állapotról. Belgium (flamand és francia nyelvű területek). Szlovénia. Lengyelország. június 3. Macedónia a volt Jugoszláviából. A 15 éves lányok között a legtöbb a magát rossz egészségi állapotúnak tartó tanuló Lettországban. nemzetközi kollaborációban folyó kutatás legutóbbi felmérése 2001/2002-ben zajlott le több mint 162000. Írország. bántalmazás. 13 és 15 éves fiatal részvételével 35 országban illetve régióban 2 . 2 Ausztria. szájhigiénia. Norvégia. Görögország. 89 . Kanada. Spanyolország. Észtország. Saját egészségi állapotukat minden vizsgált országban és életkorban a lányok tartják rosszabbnak. Franciaország. Wales (Egyesült Királyság).int/eprise/main/WHO/InformationSources/Publications /Catalogue/20040601_1). alkoholfogyasztás. Ukrajna. Grönland (Dánia). Amerikai Egyesült Államok. A 15 évesek között a fiúk 8-32%-a és a lányok 13-63%-a tartja egészségét csak kielégítőnek vagy rossznak és a lányok az összes országban nagyobb valószínűséggel tartják egészségüket rosszabbnak. Cseh Köztársaság. A WHO Európai Regionális Irodája most publikálta az eredményeket (htpp://www. Hollandia.who. A 15 évesek között a fiúk 12%-a. Fiatalok egészsége: néhány alapvető eredmény az „Iskoláskorú Gyerekek Egészségmagatartása” című kutatásból Kulcsfogalmak: egészség és életkörülmények. 11. testsúlyszabályozás. Lettország.Tájékoztató EURO/04/04 Koppenhága. Litvánia. egészség és jól-lét. az Orosz Federációban és Ukrajnában van. Svédország. 3. szexuális magatartás. és az egészségi állapot megítélése a serdülőkor előrehaladásával romlik. dohányzás. Litvániában. A magyar fiatalok mindhárom korcsoportban középen helyezkednek el az országok rangsorában. Málta. hogy feltárja a fiatalok egészsége és életkörülményei közötti összefüggéseket és ezáltal jobban megértsük a jól-létüket befolyásoló tényezőket. Dánia. Horvátország. Egészség és jól-lét A gyermekek saját egészségének megítélése nagy különbségeket mutat országok és régiók között.

míg a lányoknál 26%. lányok 24%-a fogyaszt hetente alkoholt. Magyarországon ez az arány a fiúk esetében 47%.Dohányzás Mindhárom korcsoportban nagyok az országok közötti különbségek a heti rendszerességű dohányzást illetően: 15 éves korban a fiúk 11-57%-a és a lányok 12-67%-a dohányzik legalább hetente (legtöbbjük naponta). akik már valaha kipróbálták. mint például Norvégia és Nagy-Britannia. Lengyelországban. Máltán. helyet foglaljuk el az országok rangsorában. mint a lányokra. az USA-ban. s ez a déleurópai országokra jellemző a legkevésbé. E tekintetben a magyar fiatalok kevéssé térnek el az átlagtól: a fiúk mintegy 34%-os és a lányok 19%-os arányával hazánk a 19. Finnország.és Közép-Európában. Alkoholfogyasztás A heti rendszerességű ivás jellemzőbb a fiúkra. a dohányzó fiúké pedig Kelet-Európában. Kanada és az észak-európai országok (Dánia. kivéve néhány országot. Spanyolországban és Svájcban. míg a lányok nem sokkal kisebb hányada (26%) legalább heti rendszerességgel dohányzik és ezzel fiataljaink a 9. hogy legalább kétszer voltak már részegek. 90 . a lányok 16%-a fogyasztotta. lányoknál 6-65%. a balti államokban és Dél-Európa egyes részein. A 15 évesek rendszeres marihuána fogyasztása (3-39 alkalommal az elmúlt 12 hónapban) a legmagasabb arányú Kanadában. így a 16. 15 évesek marihuána-fogyasztása A 15 évesek körében a marihuána-fogyasztás aránya nagy különbségeket mutat: 3% és 46% között mozog azoknak az aránya. Dániában. helyen állnak az országok sorában. Például a hetente dohányzó lányok aránya a legalacsonyabb (15% alatt) Kanadában. Általában a fiúk nagyobb valószínűsséggel fogyasztanak marihuánát. A felmérésben résztvevő 35 ország és régió között nagy eltérések mutatkoznak a kétszeri vagy többszöri részegségek arányában 15 éves korban: fiúknál 17-68%. helyet „szerezte meg”. 8 országban több mint egyötöd 15 éves korban. A 15 éves lányok körében a heti rendszerességű alkoholfogyasztás aránya különösen magas Dániában. Az egész nemzetközi minta átlagát tekintve a 15 éves fiúk 35%-a. 19 országban több mint egyharmad. Az életkorral nő a hetente alkoholt fogyasztó fiúk aránya: 11 éves korban. 6 országban több mint egytized 13 éves korban. A magyar 15 évesek közül a fiúk 28%-a. Általában ezek az arányok magasabbak Észak. Hollandiában és Nagy-Britanniában. mint a lányok: az elmúlt 12 hónapban a fiúk 22%-a. Nagy-Britannia. ahol 15 éves korban ezek az arányok nagyon hasonlóak. balti államok) fiataljaival fordult elő leggyakrabban. Svédországban. Hollandiában és Nagy-Britanniában a 15 éves fiúk mintegy fele iszik heti rendszerességgel. A nemek közötti különbségek sajátos földrajzi mintázatot mutatnak: a dohányzó lányok aránya magasabb a nyugat-európai országokban.

Általában a szexuálisan aktívak között a lányok 70%-a és a fiúk 80%-a számol be óvszerhasználatról a legutolsó aktus alkalmával. A magyar serdülők nemzetközi viszonylatban nagyon keveset mozognak: míg a 11 éveseknek átlagosan 38%-a mozog elegendőt (21. A 15 éves lányok Kanadában. fiúknál 18%-tól 71%-ig. Mozgás Javasolt. Belgium (flamand területek). mint a fiúk. hely). Ez azonban szinte minden országban. A magyar 15 éves fiúk 26%-a. Cseh Köztársaság. Anglia. és magasabbak Grönlandon. hely). Minden országban és minden korosztályban a lányok kevésbé aktívak. Ukrajnában és Nagy-Britanniában. Skóciában és Ukrajnában (75% alatt). Lengyelországban. hely). Litvánia és az Amerikai Egyesült Államok. helyen áll az országok rangsorában: a fiúk 85%-a. Lányok között a fogamzásgátlási módszerek használatának aránya a legalacsonyabb Horvátországban. Németországban. mint például Finnországban. 21. hogy az utolsó szexuális aktus alkalmával legalább egyfajta fogamzásgátló módszert alkalmaztak. addig a 15 évesek között már csak 21% ez az 3 Több ország és régió kérdőívében nem szerepeltek a szexuális egészségmagatartásra vonatkozó kérdések.A marihuána-fogyasztás a magyar 15 éves fiatalok körében szerencsére nem annyira elterjedt. Skócia – kis különbségeket mutatnak nemi tekintetben. Az arányok széles határok között változnak: 58-89% a lányoknál. a javasolt szintet több mint 36%-uk éri el. Ezek az arányok általában alacsonyabbak Kelet. hogy volt már szexuális kapcsolata (22. és legalacsonyabbak Finnországban. míg az elmúlt 12 hónapra vonatkozóan ezek az arányok 15% és 10% (24. csak a fiatalok kevesebb. hely). Hollandiában és az Amerikai Egyesült Államokban mozognak a legtöbbet. Átlagosan a lányok 85%-a és a fiúk 86%-a számol be arról. Átlagosan 3%-uk tekinthető rendszeres használónak (23. Magyarországon (73%. hogy a fiatalok heti öt vagy több alkalommal vegyenek részt legalább egy órán át tartó és legalább közepes intenzitású testmozgásban. míg a lányok 11%-a próbálta már ki a marihuánát (24. és legmagasabb Hollandiában (97%) és Svájcban (95%). hely). Hollandia. 91 . A fiúk legnagyobb arányban (több mint 40%) a következő országokban érik el a javasolt szintet: Kanada. mint felére jellemző. így a jelentés 27-30 ország adatairól számol be. A legtöbb országban és régióban a fiúk között magasabb az arány. Hazánk e tekintetben a 10. mint a felmérésben részt vevő országok többségében: a fiúk 17%-a. a legmagasabbak néhány dél-európai országban. Grönland. 69-91% a fiúknál. hely). A szexuális aktivitás nemek szerint változó mintázatot mutat. ez az arány tág határok között ingadozik az egyes országok és régiók között: lányoknál 4%-tól 79%-ig. A magyar fiúk e tekintetben az átlaghoz közeli 85%-os arányt mutatják. az arány 10%kal vagy még többel magasabb a lányok között. Mások – ide tartozik Ausztria. míg a lányok 72%-a jelezte az óvszerhasználatot a legutóbbi szexuális aktus alkalmával. Németországban és Walesben.és Közép-Európában és Spanyolországban. míg a lányok 17%-a vallotta. Írország. Kanada. és ez a különbség az életkorral nő. A 15 évesek szexuális magatartása 3 Bár átlagosan a fiúk 28%-ának és a lányok 20%-ának volt már szexuális kapcsolata. Több országban azonban. Svédországban és Nagy-Britanniában. Anglia.

összehasonlítva az Orosz Federáció. A 11-15 éves fiatalok napi rendszerességű üdítőital-fogyasztása hasonló szélsőségeket mutat: például Izraelben és Skóciában több mint 40%. A fogyókúrázó lányok aránya országonként nagymértékben különbözik (s kisebb mértékben a diétázó fiúké is). 1. Túlsúly A túlsúlyosságra és elhízásra vonatkozó adatokhoz az önbevallásos testsúly. s ez a különbség az életkorral nő. Az édességek napi fogyasztása szintén változó. helyekre sorolja őket. mint a fiúkra. A két szélsőértéket tekintve. Magyarországon a 11 éves lányoknak 34%-a (5. hely) tartja magát túl kövérnek.arány (31. Skócia. Dánia. hely). és 31. Németországban és Szlovéniában a 15 éves lányok több mint 50%-a gondolja. Görögország. Magyarországon (36%. hely). Elégedetlenség a testalkattal. de nagyok az országok és régiók közötti különbségek.. Olaszország. de mindig jellemzőbb a lányokra. Litvánia. Finnország. hogy túl kövér. Macedónia) 20%-ig vagy még alacsonyabb arányig (Ausztria. Dániában. A 15 éves lányok között legtöbben (majdnem 30% vagy e fölött) Kanadában. Néhány országban a fiatalok 92 . Svédország) terjed. Így a gyümölcsfogyasztásban a középmezőnyben. míg a 15 éveseknek 41%-a (19. míg ez az arány a 15 éves korosztályban már 40%-nál magasabb. Málta. ezért ezeket az eredményeket bizonyos óvatossággal kell kezelnünk. Belgiumban. ami a nemzetközi középmezőnynek felel meg. A magyar serdülők közül minden harmadik fogyaszt naponta édességet és ezzel az országok sorrendjében az első harmad végén foglalnak helyet. testsúlyszabályozás A testmérettel való elégedetlenség (a fiatal kövérnek érzi magát) mértéke országonként változik. fogyókúra. míg az USA-ban a fiúk 20%-a számol be fogyókúráról ellentétben az összes többi ország 11%-nál alacsonyabb arányával. Étkezési szokások A fiatalok kevesebb. Macedónia és Ukrajna 26%-os vagy annál alacsonyabb arányával. nem pedig konkrét mérések alapján. Izrael. A fiúknál ezek az arányok 26% (legfiatalabbak) illetve 21% (legidősebbek). A fogyókúrázók és testsúlyszabályozók aránya minden életkorban magasabb a lányok körében. mint a fiúknál. Írország. Ugyanakkor a tévénézéssel eltöltött idő alapján is hasonló helyekre kerülnek fiataljaink: átlagosan mintegy ötödük néz naponta legalább 4 órán át tévét (tanítási napokon) és ez a korcsoportokban felfelé haladva a 20. s ez a nemek közötti különbség az életkorral egyre nő. mint kétötöde eszik naponta gyümölcsöt. Átlagosan a 11 éves lányok negyede tartja magát túl kövérnek. s csak mintegy harmaduk fogyaszt zöldséget minden nap.és testtömegadatok alapján számoltunk testtömeg-indexet (BMI). de Dániában és Finnországban kevesebb mint 15%. A magyar fiataloknak átlagosan 32%-a fogyaszt gyümölcsöt és csak 15%-a fogyaszt zöldséget naponta. Norvégia. az USA-ban és Walesben fogyókúráznak. míg zöldségfogyasztásban az utolsók között szerepelnek nemzetközi viszonylatban. A 15 évesek között ez az arány 40-50%-tól (Belgium francia része. hely). 25. Magyarországon a serdülőknek mintegy harmada fogyaszt naponta üdítőitalt.

úgy tűnik. az USA-ban és Walesben találkozhatunk. mint növekszik. A legmagasabb fogmosási arányokkal Dániában. A legmagasabb arányokkal Kanadában. gyakrabban mosnak fogat. A felmérés átlagai azt mutatják. Norvégiában. a korral általában nem változik ez a magatartás. A 11 évesek között Magyarország vezet a fiúk 40%-os és a lányok 13%-os arányával. fiúkat és lányokat külön tekintve. Szlovéniában. Magyarországon átlagosan 13% ez az arány és ezzel a mezőny közepén helyezkednek el serdülőink. Bántalmazás és verekedés A bántalmazás (legalább havonta kétszer) szintje 1% és 50% között változik a különböző országokban. A verekedések legmagasabb szintjét 13 és 15 éves korban Észtországból és Litvániából jelentik. Írországban. A három korcsoportban az arány. de a másik két korcsoportban is az első 5 között találhatók a magyar fiatalok a fiúknál 20-30%-os és a lányoknál 10% körüli aránnyal. bár a nemek szerinti különbség kisebb. Néhány országban a bántalmazás gyakorisága az életkorral nem változik. Grönlandon. Az áldozatok arányai hasonló mintázatot mutatnak. Szájhigiénia A rendszeres (naponta többszöri) fogmosás nem számít általánosnak minden országban. míg Ausztriában. Svédországban. 93 . Például Csehországban.-ek. Az arányok korcsoporttól függetlenül 10% alatt vannak a fiúknál és 5% alatt a lányoknál.nagy része nem adta meg ezeket a testméreteket. mint fele mos fogat naponta legalább kétszer. A 11 évesek a 26. s gyakorisága enyhén növekszik 11 és 15 év között. Walesben a bántalmazás szintje minden korosztályban alacsony. hogy „túlsúlyos” két csoportra vonatkozik: azokra. Grönlandon. Az az általános kifejezés. A túlsúlyos fiatalok aránya a 13-15 éves fiúk és lányok körében 3%-tól 35%-ig terjed a különböző országokban és régiókban. Magyarországon a fiatalokra nem jellemző túlzottan a bántalmazó viselkedés és a bántalmazók aránya inkább csökken az életkor emelkedésével. Máltán. helyet foglalják el. Sérülések A 11-15 évesek több mint 40%-a szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést legalább egyszer az elmúlt 12 hónap alatt. Litvániában magas. hogy a bántalmazás gyakoribb fiúknál. Svájcban és Svédországban találkozhatunk. azaz az utolsó előtti helyen állnak. Máltán. Skóciában. míg a 15 évesek már csak 34. Magyarország a középmezőnyben található: a lányoknak több mint kétharmada. A verekedés gyakorisága szintén mutat országonként eltéréseket. hiszen a lányok között a verekedés meglehetősen ritka. 12% (15 éves fiúk Máltán) és 91% (13 éves lányok Svájcban) között mozog. a beszámoló természetesen csak a válaszadók adatain alapul. s erőteljes nemek szerinti különbséget is. de még nem elhízottnak tekintünk. de a lányok. mint a fiúk. akiket elhízottnak tartunk. s akiket túlsúlyosnak. korcsoportokban és a nemek között. Németországban és Macedóniában. mint lányoknál. míg a fiúknak valamivel több. míg minden életkorban nagyon alacsony szintről számolnak be Finnországban.

A fiatalok számára a támogatás kulcsfontosságú szereplői a barátok. Míg az összes országban a fiatalok kb. bár a barátokkal töltött túl sok idő gyakoribb rizikómagatartással is összefügg. iskola.és Kelet-Európa országaival. A nevelőszülős családok 7%-ban képviseltetik magukat. mint a fiúk. Litvánia 53%. mint például Kanada. barátok A családok jómódúsága változik országok és régiók között. amivel az utolsó 5–6 hely valamelyikén szerepelnek az országok rangsorában. 40%-a él közepesen jómódú családban.Magyarországon ennél kicsit jobb a helyzet: a fiataloknak átlagosan mintegy harmada szenvedett sérülést az elmúlt 1 év folyamán. A szülőkkel való kommunikáció könnyű volta jobb egészséggel és alacsonyabb dohányzási rátákkal függ össze. hogy apjukkal beszéljenek.vagy nevelőapjukkal. mint a 11 vagy 13 évesek. az Egyesült Államokban. A fiatalok életkörülményei : család. s ez a különbség az életkorral nő. Országonként változik. de a kevésbé jómódú országokban 50-75% tartozik ebbe a kategóriába : Ukrajna 73%.helyen áll. A magyar fiatalok és szüleik közötti kommunikáció nemzetközi viszonylatban igen jónak mondható: hazánk mindkét szülő és mindhárom korosztály esetében az első 7 ország között szerepel. Ezzel az eloszlással a 24. az egyéb családtípusok elterjedtsége országonként változik. beleértve Görögországot. illetve azokon belül is. Magyarország e tekintetben átlagosnak tekinthető. Nálunk is jellemző. Kanadában.vagy nevelőanyjával. hogy a fiatalok milyen könnyen beszélnek édes. ugyanakkor a lányok nehezebbnek találják. Máltát és Macedóniát. Nagy-Britanniában. Míg a legtöbb fiatal mindkét szülőjével együtt él. mint a kedvezőbb anyagi háttérrel rendelkezők. a viszonylag szegény családban élők aránya különböző. hogy a fiatalok milyen könnyen beszélnek szüleikkel az őket igazán érintő problémákról. Olaszországot. habár még mindig megvan az igényük a szülői támogatásra. Ugyanakkor csaknem ugyanennyien (39%) élnek nem jómódú családokban. ez a szám 15% alatt van.az átlaghoz hasonlóan – a közepesen jómódú családban élőkhöz. Például a 15 évesek körében az USA-ban 67%. A gyerekeknek mintegy ötöde él kifejezetten jó anyagi körülmények között. szemben Dél. hogy a 15 évesek kevésbé könnyen beszélnek szüleikkel. Svédország és az USA. Észak.illetve Nyugat-Európa számos országában és régiójában a fiatalok 60-75%-a él mindkét szülővel és 16-20% egy szülővel . A gazdagabb családokból származók nagyobb valószínűséggel számolnak be rendszeres testmozgásról. A gazdagabb országokban. Minden országra jellemző. a 18. hogy a gyerekek könnyebben beszélgetnek problémáikról édesvagy nevelőanyjukkal. az egyszülős és a nevelőszülős családok a leggyakoribbak. A magyar fiatalok 42%-a sorolható . A társas kapcsolatokra fordított idő az 94 . míg Macedóniában 90% beszél könnyen az édes. A kevésbé jómódú családokból származó gyerekek rosszabb egészségről számolnak be. Legalacsonyabb a beszélgetési arány a 15 éves lányok és apjuk között (61%) és legmagasabb a 11 éves lányok és anyjuk között (93%). Orosz Federáció 58%. mint édes. A fiataloknak több mint háromnegyede él együtt mindkét vér szerinti szülőjével. Nemek közötti különbség nem figyelhető meg abban.vagy nevelőanyjukkal. helyet szerezték meg az országok rangsorában. Norvégia. ahol több mint 90% él mindkét szülővel. míg az egyszülős családok aránya 13%.

Ezzel szemben a 13 évesek már a 9. Az elektronikus módon naponta kommunikálók aránya 10% (11 éves lányok) és 27% (15 éves lányok) között változik. Észak-Európában a fiatalok több estét töltenek a barátaik társaságában. 3. mint az idősebbek (a 11 évesek több mint 30%-a szemben a 15 évesek kevesebb mint 18%-ával). 23%-os aránnyal. Magyarországon e tekintetben nincs nagy különbség a két nem között. mely az életkor emelkedésével egyre gyakoribb. helyet „szereztek” 30%-os aránnyal. Ezekkel az eredményekkel hazánk minden korosztályban a rangsor utolsó harmadában foglal helyet. 15 éveseink pedig dobogós. Az iskoláról alkotott pozitív kép az élettel való nagyobb elégedettséggel. míg a 15 éveseknek 12-15%-a tölt el hetente 4 vagy több estét barátaival. küldenek e-mailt vagy írnak barátaiknak. mint a lányok. mint Dél-Európában. épp ellenkező nemek szerinti mintázatot mutat. A fiatalabb gyerekek nagyobb valószínűséggel számolnak be arról. helyet foglalják el. kevesebb egészségügyi problémával és a dohányzás kisebb veszélyével függ össze. a rangsorban a 30. Az elektronikus kommunikáció. mint a szórakozni járás. Ön szerint milyen szerepe van a táplálkozásnak és az étkezési szokásoknak az egészséges életmód kialakulásában? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 95 . Az azonban. hogy a fiataloknak mennyire vannak kedvező tapasztalataik az iskoláról. Úgy tűnik. hogy nagyon szeretik az iskolát. Magyarország inkább a dél-európai országokhoz hasonló. mint a fiúk. Magyarországon e tekintetben érdekes tendencia figyelhető meg: a 11 évesek csak a 27. és országonként illetve régiónként változik.életkorral növekszik. vagy még hátrább lévő helyeket foglalják el a fiatalok a barátokkal együtt töltött esték számát illetően: a 11 éveseknek mintegy 5%-a. de nagyok az országok közötti különbségek. ahol legkevésbé gyakoriak a barátokkal együtt töltött esték : úgy mint Horvátországban és Görögországban. KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK: 1. A lányok nagyobb valószínűséggel telefonálnak. nemenként. helyen állnak 26%-os aránnyal. s az ilyenfajta kommunikáció legmagasabb szintjéről azokban az országokban számolnak be. nem sokkal alacsonyabb. életkoronként. s a fiúk több időt töltenek barátaikkal.

alkohol. majd a helyzet tükrében reflektáljon arra.és drogfogyasztásáról? Dohányzás: ___________________________________________________________________ 96 . Mi a véleménye a vizsgált korosztály dohányzásáról.2. Milyen tényezők sorolhatók a tanulók rizikómagatartásához? Miért ezek? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 5. A nemzetközi és magyarországi adatok tükrében próbáljon néhány következtetést megfogalmazni a fiatalok táplálkozási szokásaira vonatkozóan. hogy mit tehet annak javításáért a család és az iskola? A fiatalok táplálkozási szokásai: __________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Mit tehet/tehetne a család? _______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Mit tehet/tehetne az iskola? ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 3. Lát-e összefüggést az étkezési szokások és testkép kialakulása között? Véleményét konkrét példával is támassza alá! 4.

Határozza meg a szubjektív jóllét fogalmát! Milyen összetevői vannak a tanulók szubjektív jóllétének? Ennek megőrzéséért mit tehet az iskola? Szubjektív jóllét: _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Összetevők: ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Mit tehet az iskola? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 97 . és mit tehet az iskola? Milyen méretű probléma? ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Mit tehet a család? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Mit tehet az iskola? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 7._____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Alkoholfogyasztás: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Drogfogyasztás: _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 6. Ön szerint milyen méretű társadalmi problémával állunk szemben? A helyzet javításáért mit tehet a család. A kutatás adatai alapján.

hogy a tanulók szabadidejének eltöltését olyan irányba befolyásolja. Mi a véleménye a tanulók szabadidejének az eltöltéséről? Ön szerint mit tehet az iskola azért. Milyen tényezők befolyásolják az iskoláskorúak egészségmagatartását? Az egészségmagatartást áttekintő kutatási eredmények ismereteinek függvényében próbáljon minél több tényezőt felvázolni. A bemutatott felmérések eredményei közül melyik az a terület. amelynek eredményei leginkább meglepetést okoztak Önnek? Véleményét indokolja! _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 10.8. hogy az egészségfejlesztéshez járuljon hozzá? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 9. és köztük levő összefüggésekre rávilágítani! Az összefüggéseket ábra formájában is megjelenítheti! 98 .

org) Fiatalok egészsége: néhány alapvető eredmény az „Iskoláskorú Gyerekek Egészségmagatartása” Word Health Organization. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. szerk. Országos Gyermekegészségügyi Intézet.hbsc.org) 99 .hbsc. Aszmann Anna (2003. (www.Javasolt szakirodalom: • • • Meleg Csilla (2000): Egész-ség. (www. 2004. dr. sz. Új Pedagógiai Szemle 12. Budapest. Egy szervezetfejlesztési program körvonalai. Koppenhaga.): Iskoláskorú gyermekeke egészségmagatartása.

vagy egyébbel is kiegészítene! Az érvelésében használja a tantárgy által megismert alapfogalmak egy részét. tervezzen meg egy hazánkban. majd olyan területeket is megjelölhet. kisebb régiónkban is alkalmazható pedagógiai kutatást! Az Ön által tervezett kutatás kimondottan az egészségmegőrzés és fejlesztés kérdéskörét célozza meg! 2.HÁZI DOLGOZATOK: Az alábbi feladatok közül egyet kötelezően választania kell. Mi a véleménye Meleg Csilla: „Egész-ség” szervezetfejlesztési programjáról? Érveljen szakszerűen a program Ön is jónak tartott pozitív elemei mellett. 1. A fent bemutatott nemzetközi vizsgálat eredményei alapján és kutatásmódszertani ismeretei felhasználásával. A beküldés időpontja kontaktórán kerül megbeszélésre. amelyeket esetleg Ön másképp lát. ugyanakkor egyéni véleményét is juttassa érvényre! 100 .

(Szerk. Nemzeti Tankönyvkiadó.): Iskoláskorú gyermekek egészség-magatartása. Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Budapest. sz. Eötvös Kiadó. 54–60. Anonymus. Aszmann Anna (szerk. Kézdi Balázs (szerk. 2001. Budapest.): Az iskola-egészségügy kézikönyve. 1998. Meleg Csilla: Egész-ség (Lelki egészségvédelem és iskolafejlesztés). 2003. Budapest. 1998.) OKI Kiadó– Dinasztia Tankönyvkiadó.Fakultatív szakirodalom: • • • • • • • • • • Aszmann Anna (szerk. 1997. Dialóg–Campus Kiadó. 101 . Budapest. Gyermek-egészségügyi Intézet. Pécs. Pannónia Könyvek. Pécs. Budapest. 2001.): Iskolai mentálhigiéné. Pécsi Tudományegyetem. Meleg Csilla (szerk. Budapest–Pécs. Új Pedagógiai Szemle. HBSC Országos Gyermek-egészségügyi Intézet. Aszmann Anna (szerk. Meleg Csilla: Életminőség: egészségmegőrzés és egészségfejlesztés – Egy lehetséges iskolai modell.): Iskola és társadalom. ELTE. 6.): Iskola-egészségügy. Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. 2005. Buda Béla: A lélek egészsége. 2003. 1997. 2003.: Szekszárdi Júlia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->