A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM
ELSŐ FEJEZET, amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

2

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárva-nyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. - Aztán mennünk kell, Malacka, el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet. - Melyiket, Micimackó? - Azt, amit Fülesnek el akarok énekelni.

3

Magad is el fogod ismerni.. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik. Micimackó . útnak indultak.Biztos vagy ebben? . Azon tűnődöm. vagy. ha most szépen hazamennénk. ha meghallgatod. Éppen erről van szó a versikében is. mint most. mert nem akarta. .Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél. hol egyebütt.mondta ünnepélyesen -. (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. . Elállt a szél.. és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán. és a hó. amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni. . azt hiszem. hogy havazik. (Halihó!) annál inkább havazik. amikor Malacka és Micimackó.. csak fehéret. (Halihó!) Minél inkább hull a hó. hogy mindig körbeszaladgáljon. Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg. .mondta Micimackó. és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet. 4 . micsoda? . mint inkább a fülekről.De azt mondtad.Zik.Te. remélve.Zik-zik . . hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt. Malacka . szünetet tartott.mondta Micimackó türelmetlenül. annál inkább. . De akkor nem jó volna hazamenni. soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük.Micimackó . és akkor mingyárt látni fogod. Minél inkább havazik (Zik-zik!). mialatt bandukolunk. De Malacka .A zik-zik előtt? . .Igen.csak ennyit jegyzett meg: . helyet keresve magának.Az megint más ..mondta Micimackó.Elénekelem neked. mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal. nem is annyira a házikóról lehetne szó. ami pedig a füleit illeti.. . hogy Malacka meg fogja jegyezni. összeszedte magát.Be is fogjuk magolni most. Így énekelte Micimackó..Tudod. de ezt előbb mondtam. és amikor befejezte. de csak halkan és közönyösen.óvatosan persze . Malacka.Ez nagyon jó ötlet.Azért tettem ezt bele. de ilyen remeket még sohase hallott. miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban. (Zik-zik!) Micimackó fázik. jó félóra múlva. ahol lepihenhessen.mondta végre. hogy annál zümmögőbb legyen. mint Micimackó. miután belefáradt. . . és Fülesnek csak holnap énekelnénk el. úgy érezte. és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni. éppen tűnődöm.kérdezte Malacka aggodalmasan. . mi lenne. holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele. És elénekelte: Minél inkább havazik. .

Igen . .Szervusz. .mondta Micimackó -. 5 . Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről.mondta Malacka szünet után. és azon tűnődött. Leszálltak a kerítésről. Afrikába kellett utazni sürgősen. . hogy rövidebb is és kuckószerűbb.Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez. Füles? .No mi baj. csak nagyon hideg volt itt is.Ide . mert az is fontos. és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes. . mint Füles. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg. És ha elkészültünk. Egy idő múlva nem fáztak annyira. Malacka . Micimackó a többit. elnevezzük Micimackó Kuckójának. Mehetünk.A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot .Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva. és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára. elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét.Arra gondoltam . s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük. hogy izé. .Hogy vagy? . . Nem fontos.Azt. s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna.Hová építsük fel? . ahol a dorongok heverésztek. Nem tudok róla. Legalábbis nem vettem észre.Semmi. . el is jutottak arra a helyre. Malacka.mondta Füles.mondta Malacka. Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is. és megkerülve a ligetet. Csak szegény Fülesnek nincs. megint lehetett nevetgélni. Róbert Gida otthon töltötte a reggelt. amiket a kapufélfáról szedtek le.És a fagy is beállott. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára.mondta Róbert Gida kitárva az ajtót. és nekem is van kuckóm. s miután ő ezt határozottan unni kezdte.Ez egy Nagy Gondolat . Ekkor kopogtak. .mondta Micimackó. Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek. Füles . hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia. oda és vissza. Róbert Gida.Köszönöm. ahol Füles merengeni szokott. . Malacka a Zikzik-et énekelte.Nincs bizony . Szóra sem érdemes. . .Ez a felfedezésed nagy segítségemre van.mondta Füles borongós hangulatban.Ide a Fenyvesligetbe. de inkább egyre vastagabb lett.Neked is van kuckód. . mi lehet odakünt. . .Igazán? . amit ott találtak. Senki más.tette hozzá kicsit élénkebben .földrengés nem volt az utóbbi időben. .mondta Malacka.Havazik . . befordultak egy kis fenyőfaligetbe. ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban. nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol. Fülesre gondoltam. . szélmentes zugba.És mit gondoltál Fülesről? . és leültek arra a kapuféle korlátra. és hogy ne fázzanak annyira.Mindazonáltal . . és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust. és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának. eltekintve.Látom. Itt legalább nem havazott.mondta Micimackó hálásan.

merő tévedésből... Te más vagy.Igazán? Hisz ez nagyszerű! . ahogy némelyek gondolnák. de .. ahol élek. és máris szomorú volt. De olyan mértékben. . .. . . hiszen nem is olyan kényelmetlen. és mingyárt megnézzük! .Ó. nem szeretném.. Még a havat is eltakaríthatom utánuk. . Természetesen. hajnali három óra felé. tévedtem. felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben. .Gyere csak! . . De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben. Nem tesz semmit. A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele. Csak úgy mondom. csak azt akartam odavetőleg megjegyezni.folytatta suttogva -. Nem volt ott. még ott volt a házikó.Tessék! . már nem volt ott.Megyünk. ahol a Füles kuckója állt reggel. hiszen csak Fülesnek a házáról van szó. és nem nyugosznak addig. hogy bizonyos személyek.” És ekkor majd szomorúak lesznek.. A mező ugyanis a szabadban van. Róbert Gida is csodálkozott.Nagyon jól tudom. hogy. és ahol immár nem állt semmi. lelkiismeret-furdalást éreznek. Az ember ne panaszkodjék. Nem lehet mindenkinek saját kuckója. Tudod.Olyan kis házat.mondta Róbert Gida.. ahogy csak bírta.Igen. ahol Füles lakott. és sietve eliramodtak.mondta Füles. De Róbert Gida nem figyelt Fülesre . Róbert Gida . No. ahogy talán gondolni parancsolod. Róbert Gida. én igazán nem tudom. Szót sem érdemel. Olyan kuckófélét.hideg van.. Nem fontos.Egy fia dorongot se hagytak meg belőle. én mindig azt gondoltam. Hát megtörténhetik. egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: „Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé. és ebben nincs semmi különös. Szót sem érdemel.Ki lakott benne? . ott lakom. Füles. . Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket. Nem fontos. nagyszerű . bár nem valószínű. de ha még hat hétig havazik így.kiáltott Fülesre. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn.mondta Füles -. mire gondoltál. És mikor visszamentem. Szabadban van. Legalábbis azt hittem. akik ellopják bizonyos személyeknek a házát.máshová figyelt. és elég levegős.No de Füles. . mire gondolok. köztünk maradjon.mondta Róbert Gida.mondta Füles az ő örömtelen hangján. a fenyőfák mellett.Magam laktam volna. ha én így fázom. Róbert Gida. hogy visszaugrott a házikójába.Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek. Bizonyára érted. De úgy látszik. De azért egy kicsit csodálkoztam. kérlek. ha másoknak is említenéd. néha előfordul. ..Néha . . és kevés idő múlva elérték a liget szélét. . Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra. 6 .És mikor ma reggel kijöttem belőle. míg vissza nem viszik az illetőnek.Jaj istenem.. ők tehát nem gondolhattak erre. Füles! . .Miféle házat? . .Nem rád célzok..

és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük.Sz. . Ravaszul biccentett Malacka felé. és arra gondoltak mind a ketten. mintha késsel vágták volna el a fonalat.mondta Micimackó élénken.Nem hallod? .mondta Malacka.Nagyon valószínű .Gyerünk .Hol volt az a kuckó szerinted? . dörmögő hang. .Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? .. Egyszerre megváltozott az ének szövege. .Ez Róbert Gida! .. hogy minél inkább hull a hó....mondta Füles. hasonlóképpen.Bár az enyém volna. itt vagyok” . . Micimackó közben folyton kiabált: „Itt vagyok.kérdezte.Itt..mondta Róbert Gida izgatottan.énekelte a dörmögő.Zik-zik! ..meg effélét.. s gyorsan megkerülték a ligetet.De hisz Füles is itt van! . gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben.Halihó! . mély hang. Malacka is kacsintott. ervusz. .Dorongokból készült? 7 ..kérdezte óvatosan Micimackó.Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak. hogy zik és zik.mondta Füles borongós hangulatban. e..Hasonlóképpen. s ekkor kivehetővé vált egy mély. . annál inkább havazik.. .Én azt hiszem. .Lehetséges . . Leugrottak a kapufélfáról.. micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára. És Micimackó és Malacka figyeltek.mondta Füles. . és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe. Különös tekintettel a szerdai napra .kiáltott Róbert Gida. . Mackó. . Az éneklők elhallgattak.. éppen irt .Micimackó! . hogy mi köze ehhez a szerdai napnak. . és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta. Füles! .Zik-zik! . .mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt. .mondta Füles.tette hozzá Róbert Gida. ahonnan a dorongokat cipeltük . .És Malacka .Kész a kackiás kis kuckó.felelte rá a sípoló kis hang. Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét. De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna.Ez Micimackó . . .Kész a kuckó! .mondta Micimackó. .Onnan kiabál.

kérdezte Róbert Gida.mondta Micimackó.Hát persze hogy biztos vagyok .Csak éppen mondtam. .Csodálatos dolog ez .Ugyanis .. a „zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor. .mondta Füles.tette hozzá Micimackó. mint odaát.Úgy értem.Mi lesz melegebb? .mondta Füles.mondta Füles habozva. .mondta büszkén Füles. olyan „hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon. . a szél idefújta. Befordult a kuckóba .És méghozzá ilyen közel egymáshoz. . . . amit a helyzet megkövetel. mint erővel . .mondta Malacka egyszerűen.A liget másik oldala. Micimackó? . ..Hát . és mutatta az utat.mondta Malacka most már nagyon határozottan.mondta Malacka egyszerűen.Az én kuckóm?! .Biztos vagy benne..mondotta. . . biztos vagy benne. és magában még hozzátette: „Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik. Átfújta a fák fölött. hogy itt állt az az igazi kuckó? . .Az én kuckóm itt állt ezen a helyen. hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd.mondta Malacka.Jöjj. . A dolog úgy áll . . mert eszembe jutott .Ugye jobb. és lefújta ide a földre. . . ahol a Füles kuckója áll.Nem! .Mi az? . Úgy látszik. hogy két kuckó legyen. Egész jó helyre.kérdezte Füles.tette hozzá némi megfontolás után. és íme ott állt a Füles kuckója. Bizonyos tekintetben még jobb hely ez. ahol mutattam nektek.Hű ....mondta Micimackó. hogy ne sokat váltsuk a szót. . És hogy ne legyen feltűnő az idegessége.sokkal melegebb lesz . .mondta Füles. miről van szó.De hát én csak tudom.A másik oldalon. de valami azt súgta neki.. egyszerűen és nyugodtan. de kissé idegesen.” .. mint más rendes kuckó. . .Többet ésszel.Sokkal jobb .Íme! .Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! 8 .kérdezte Micimackó. hogy igazi kuckó volt? . . . és tekintsd meg magad! . Így hát megint csak Malacka felé biccentett.Abból..Ez az én kuckóm.Ha belül is. az erdő fölött..No mi az.aztán megint kifordult. de én oda építettem.Nos.jegyezte meg Malacka szórakozottan. . . . Malacka? .. Micimackó? Ugye jobb. ugyanis. hogy hű.mondta Micimackó és Malacka egyszerre. Megkerülték a liget sarkát. .Nem lehet az. .mondta Malacka gyorsan .

utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket.gondolta magában Malacka -. „Könnyűnek látszik .Ebben maradtak. Ezen mindhárman jót nevettek. és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. Micimackóval és Malackával. és útközben barátai bizalmasan elmondták neki. Malacka persze kontrázott.” 9 . minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten. de nem is olyan könnyű. Nem mindenki csinálná utánam.

de akkor eszébe jutott. hogy megnézze. . akkor szervusz! .mondta az Akárkicsoda. nem sipítás . hogy valaki majd csak meghallja. és lefeküdt...mondta Micimackó.Hát akkor . Micimackó már azon volt. és fülelni kezdett.. és Micimackó úgy érezte. meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés.mondta Micimackó. u.. hogy hagyja abba. meggyújtotta a gyertyát. . . Felkelek. egyik se az. Malacka? . . . .” Kikelt az ágyból. . és kinyitotta az ajtót. mert effélét még soha nem látott életében. Róbert Gida . nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül.Ki az? . és a gyertyafényben megnézték egymást. mint aki csakugyan érti.Aha.gondolta...mondta Tigris. Így hát ehelyett azt mondta: .Bu.. Akkor megint hallotta a motoszkálást.Tigris vagyok .mondta.Jó napot! .hát.Én . u. De Róbert Gida nem lépett be. De nem ő volt. értem . bru. nem ugatás. „De mi lehet az? . mint mikor Valaki elszánja magát.mondta az Ismeretlen Állat.mondta ez az Akárkicsoda. hogy negyedszer is köszönjön..Ismerem az Erdő különféle zörejeit.és nem is olyanféle zaj.kérdezte. visszatalpalt. . hogy ezek után mégis ébren van. hogy azt már mégse. hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött.Tud rólad Róbert Gida? . Aztán kiugrott az ágyból.Második fejezet. De mert nem látott senkit.. 10 . . Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza. u. . amelyben Tigris megjelenik a kertben. aki volt.. Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami.Aha . és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében.mondta Tigris. hogy most verset fog költeni. elfújta a gyertyát.mondta Micimackó .Szervusz! . nem egészen korszerűen.Na jó. arra az esetre. . Átevickélt a szobán.Aha .Te vagy az.mondta Micimackó.Lépj be. Ez nem morgás.Micimackó vagyok . és azon tűnődött.mondta Micimackó. és szépen megkérem az illetőt.mondta egy hang. . . .Természetesen .

. Ott ült a tükör előtt. remélem..mondta -. és leültek reggelizni. a földön hempergett vele.mondta Tigris.Csak szeretett volna . aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte. és csak ennyit kérdezett értetlenül: .A Tigrisek nem szeretik a mézet .Akkor miért akart megharapni. . .mondta Micimackó. valami felmászott az asztalodra. mikor elfordultam? .Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni. Reggelre kelve majd reggelizni fogunk.Azt mondtad.Csodálom .. és ez az idő nagyon is alkalmas rá. amit meglátott. .Nyertem? . Micimackó visszatette az abroszt az asztalra. . Micimackónak titokban tetszett a dolog. hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni. Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és morgással rávetette magát az abrosz lecsüngő végére. Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel. akitől kapnak finom kukoricát.mondta Micimackó. Reggel. hogy majd átmennek Malackához. Végre megszólalt. többször körülcsavarta magán. . és nézte magát.Jó reggelt! . Alighogy leültek.kérdezte Tigris. . és menten el is aludt.Nem tudom.Akkor jó . aztán vad tusakodás után kidugta belőle a fejét.Találtam itt a szobában egy másik Tigrist.mondta. igen határozott hangon. szeretik a mézet. Micimackó kiugrott az ágyból. a Tigrisek mindent szeretnek. Ezzel visszabújt az ágyába. . a magam részéről bebújok az ágyamba . .mondta Tigris hálásan -. és magyarázni kezdte. és rárakjanak mindenfélét .mondta Tigris. illetve benne a tükörben. hogy az ember aludjék.Köszönöm.mondta Tigris -. amikor Tigris megszólalt. a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik.mondta Micimackó. de úgy látom.mondta Micimackó.Ez az én abroszom . A Tigrisek. igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból.Nem hinném. a fogát is csattogtatta. 11 .Mindent szeretnek a Tigrisek . hogy csak egyedül vagyok.mondta Tigris. . hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt. hogy hívják . Jókora mézescsuprot tett rá. közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan. és közben megnyugtatta Tigrist. hogy az asztalra tegyék. egy kis mézet fogunk reggelizni. .Kivéve a mézet .mondta Micimackó. .mondta Micimackó. hogy éjszaka van. ahogy felébredt. . Lerántotta.Bocsáss meg. hogy meg akart harapni.Ez arra való. egy pillanatra . az első dolog.mondta a Tigris lovagiasan. . igyekezvén.Jó reggelt! .. .Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni. Pedig azt hittem. Micimackó . A legérdekesebb résznél tartott. . .Csak azt akartam mondani. megreggelizett. a Tigris volt. . de én fürgébb voltam. mindez nagy lármával történt.

ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte.. ne.Aztán Micimackó közelében helyezkedett el. rávetve magát Micimackó árnyékára.És nagyon szeretik a kukoricát . Malacka! . . fu (talán kínaiul beszélt) . . és még egyszer megkérdezte: 12 . .mondta Füles. Ezt hallva Micimackó megjegyezte.mondta Micimackó. aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának. míg el nem érték a liget szélét. . és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket. . s onnan hirtelen nagyokat ugrott.. csak azt felelte: .. be..Szervusz.. mert a pofája tele volt kukoricával.Úgy. Füles! . nem is szereti az olyan vad ugrásokat.Biztosan nagyon fogsz örülni . és átment a szoba túlsó felébe. Füles lassan megkerülte Tigrist. mentek. amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett.Bemutatjuk neked Tigrist.Ezt itten . ez itt Tigris..ajánlotta Malacka.mondta Micimackó. és udvariasan azt mondta: . . Útközben Micimackó elmagyarázta.Heő. csak nagyon kedvesen mosolygott.mondta Micimackó pártolóan. hogy Malacka aránylag kicsike állat.Kivéve a mézet és a kukoricát . ahol Füles lakott. és bekopogtak. . Tigris! .mondta Tigris örömmel.. . . Mentek. aztán megfordult.mondta Tigris határozottan. szóval te vagy a Tigris . A nagyobbacskák már nem olyan kicsik . mit mondott.Akkor keressük fel Fülest . Szegény Tigris még nem reggelizett.mondta Tigris. hm! Malacka pedig.No és a bogáncsot? ..Így hát reggeli után átmentek Malackához. hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani.Én eddig azt hittem. . kő. .Leginkább a bogáncsot szeretik.Ú.mondta Micimackó.mondta Malacka óvatosan. Mikor visszajött. . hogy a Tigrisek valamivel kisebbek. mikor az nem figyelt oda egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót. aki útközben a fák dereka mögé bújt. .De mikor azt mondtad. ú. . úgy .mondta könnyedén és előkelően.. hogy hm.. Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé. igen határozottan kijelentette: . kivéve a mézet .Szervusz.E.Szolgáld ki magad. hogy a Tigrisek mindent szeretnek. Így elérték Malacka kuckóját. És így hárman elindultak. Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: . Tigris. de Tigris nem felelt. Tigris egy szót se szólt. Legalább ő úgy hitte.s egy pillanatra kiment a szobából. úgy. és arra kérte Tigrist.. S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték.Bogáncs? .A Tigrisek nem szeretik a kukoricát.Ezért jöttünk.Látod.. . . megkérdezte: ..tette hozzá bizonytalanul.mondta Malacka és Micimackó egyszerre. és nem is örült..Kicsodát? .

.Igazi.. . Egy ilyen születésnap jön és megy.mondta Tigris.Éppen most érkezett . tudod. Tigris. hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével. aztán így szólt: . Leült. nem igaz? Ó. .kérdezte Micimackó.mondta Micimackó -.Hát errefelé jöjj.Az bizony! . Nem értették. De ami a. . Parancsolj. és rögtön csuklani kezdett.Látom . és mindkét mancsával belenyúlt a szájába.Mit mondtatok. tudom.jegyezte meg Füles . és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra. .Ez igazi bogáncs? . Sokáig gondolkodott.. hát ő persze reggelizni szeretne.Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam . a tigrisek nagyon szeretik a bogáncsot.Fovvó.Tigris. szolgáld ki magad.különben is nagyon akartalak már látni. hogy mi ez? . Micimackó. .tette hozzá Micimackó bűnbánóan . Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist. Szót sem érdemel. mi az..És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta. ma reggel neki különösen jó kedve volt. .mondta -.Tudom. . hogy nagyon érdekes.magyarázta Malacka. hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának. Malacka elmagyarázta Tigrisnek. .talán darazsat kapott be.. mire Füles biztosította Malackát. . . de hát.mondta Tigris udvariasan.Értem . hogy születésnap. istenem.Szót sem érdemel.Amit úgy szeretnek a Tigrisek? . hogy ellenkezőleg.Vagy úgy . . mert mindig ilyen „érzelmes”. Füles. kedves barátotokat illeti. Beleharapott vitézül a bogáncsba. és kinyújtotta a patáját. . .. Tigris megköszönte. izé.Hu! . . hogy hívják? . .No mi az? . Végre Tigris az egész társaságot értesítette. hogy eljött az erdőbe. nem tesz semmit. mint a többi nap. hogy forrót akar mondani. azért jöttünk hozzád. de viszont ő még nem reggelizett.suttogta.. itt akar maradni..mondta Füles. Hogy is mondtátok.Tigris..mondta Füles. .dadogta Tigris.Na igen . 13 .A barátotok . amit beszélnek....Nem azért mondom .

mondta Tigris.Ó. .mondta Füles.magyarázta barátságosan mosolyogva. Micimackó komoran bólintott. .Te vagy az. mit szívesen nyelünk.mondta Füles. . Micimackó se szólt.És a bogáncson kívül . . aztán csak ennyit jegyzett meg: . Nála biztosan remek reggelit kapsz. hogy ezeket az izé. és odaszólt Tigrisnek: . ezért nem szólt egy szót se. ó jaj.kérdezte Róbert Gida. . Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra. Csakugyan ott volt Róbert Gida. és vadul előreiramodott. S már el is kezdte: Mit tehetünk veled.Tarts velünk. és elmesélték.Mehetünk! .. Mi lesz veled. .Tudtam. Nem nagy eset. Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek. . . hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot. és nem ragaszkodom hozzá. mi történt. Micimackó bánatosan tűnődött. és csatlakozott hozzájuk. hogy betartja-e az irányt..Nem volnál szíves megkérni a barátodat. Tigris? . miközben körben szaladgált.Pedig nagyon jó bogáncs . de mindenkinek megvan a maga bogara.rajongott Tigris.De Micimackó barátja csak a fejét rázta. és a fülébe súgta: . vagy túlságosan büszke. hogy megemlítem.Forró volt .De hiszen azt mondtad . 14 . és a nyelvét lógatta. hogy megérkeztél. Végre meglátták Kanga házát. és kijelentette. hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek. . olyan érdekes az Erdő! .Tényleg elég nagy ez a Tigris. folyton ki-be fordulva. hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak. Tigris. Túlságosan szerény vagy. Meg kell kérdezni Róbert Gidát. Tigris. de sajnos még nem reggeliztem. ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam. furcsa is. Malacka és Micimackó lassan követték.Legalábbis úgy hat.kérdezte Malacka. töviseket szedegetett ki a szájából.jegyezte meg Micimackó -. .No nem olyan nagyon. mintha nagy volna. se bogáncs. te kis tigrismacska? Ha nem eszöl. Rögtön eszébe is jutott a válasz. Tigris egyenesen hozzá futott.kiáltott.Mit tegyünk? . Tigris befejezte az utolsó kört. Aztán odalépett Micimackóhoz. se tüske. . Malacka gondolataiba volt elmerülve. .És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest. mert ő viszont egy költeményen törte a fejét. hol balra. Minden Jó Falat. s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta. elmegyünk Kangához. . sose leszöl nagyobbacska.Kangáéknál van . Nem kell néked lépes.

Tigris pedig felbámult a mennyezetre.Lenyelte az orvosságot.Erősítő orvosság . . és azt mondta: .j? . de közben elkapta a kanál nyelét. Még az ajkát is megnyalta. mi is volt az a forró dolog.Azt hittem. .mondta Tigris gyorsan. kivéve mézet és kukoricát és izé. . ho. ami jólesik! .és .mondta Micimackó előzékenyen. Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából. Tigris! . Kanga nagyon kedvesen azt mondta: . . Bementek Kanga házába. Meg volt győződve róla.Tudom is . hiába dugta bele az orrát.mondta Kanga szemrehányóan..Mindent a világon. az almáriumban. amit a tigrisek szeretnek . 15 . mint egy cséphadaró. és Kanga azt felelte: .mondta -.Segíthetek? . amiket a tigrisek nem szeretnek.Nagyon helyes. Malacka! . mint Zsebibabával. Tigris tudja.No de Tigriském! . Micimackó! . és a nyelve úgy forgott a szájában..suttogta Tigris Malackának. A kanál megvolt.Zsebibaba..Igen. .Nem tudod véletlenül. Majd Kanga ad neked jó kis reggelit. amit etettetek velem? .Muszá..énekelte Zsebibaba boldogan. könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára. Zsebibaba nyafogott. de a csukamájolaj hiányzott belőle.. egyre csak olyan ételeket talált. Róbert Gida gondolkodott. És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban. aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be. s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából. lenyelte az orvosságot! .De utálja szegény.Nini. . és kivéve bogáncsot. mit eszik a Tigris? . drágám.. és válaszd ki magadnak.Bogáncs. .o.mondta. . és Zsebibaba örömmel felkiáltott: .kérdezte Micimackó.És mi ez? . aki mohón figyelt.Mit ígért? .Jé..Jé. és nagyot nyelt.Mert Kanga rögtön tudta. hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet. .. Tigris fiam.Csak mert most látta először. mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt. a különféle edényekbe. . de valami azt súgta.Ez az. emlékezz rá.mondta Malacka.Nézz körül. de elfelejtettem . Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán. Kangához fordult... . Kanga meglepetve félreugrott. Elmondták Kangának. mit ígértél. akármilyen nagy növésű is Tigris.Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát.á. És hiába szaglászott Tigris. . mi járatban vannak. Tigris közelebb jött.mondta végre Tigris nagy bánatára.. hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni.Tudtam.kérdezte.oip! . Találtak egy üveg kondenzált tejet.Aztán kétszer is mondta: . hogy ez valami remek tréfa. . behunyta a szemét. .

Így magyarázható. hogy már nagyon is megerősödött. Néha pedig.mondta Malacka Micimackónak -. . hogy egy kis erősítőre van szüksége.Csak attól tartok . hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott. egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával. ebédre és vacsorára. ha Kanga azt gondolta. 16 . és csukamájolajat evett reggelire.

Mostan . amikor kopogtak az ajtaján. Kellene valamire az illető? . . A mézescsuprokat számolta sorjában..mondta Micimackó. . . nem láttad valahol a Kist? .No és izé.mondta Nyuszi . . . mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt.. Mackó! . Nyuszi! Ugye. amit összeszámoltam.kiáltotta Micimackó.tette hozzá jelentősen megígértem Róbert Gidának. hogy tizenhat. abban a reményben. Ez olyan megnyugtató.mondta Nyuszi. Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe. Egyébként . Most összezavartam.Szervusz. Mindegy.Egyike a rokonságomnak . . . akár nincs.Szervusz. tizennégy volt? .Mégis jobb. izé.A mézescsupor.Mondjuk. azért jöttem. Ez nem sokat jelentett. hogy maga se nagyon tudhatta.Micsináltál? 17 . Azután mormogva hozzátette: . hogy expedíciót szervezek a felderítésére. merre ténfereg az ember rokonsága. Vagy tizenöt esetleg. És én szerveztem.Biztosan tizennégy volt.Ki az a Kis? ..De sohase árt tudni.Nekem nem . Az utolsó időben senki se látta őt. . Mit törődsz vele? . .a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? .mondta Nyuszi könnyedén. Mondd csak.mondta Micimackó. .Kist se láttam.Biztosan? . és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt.Értem .Nem biztosan. .Ma még senkit se láttam . Akár szükség van rá.Micsoda? .Tizennégy! .Ritkán látom mostanában .Azt kell hinnem. Csekély tűnődés után hozzátette: .mondta Nyuszi. hogy talán mégis tizenöt volt.mondta Micimackó.mondta Micimackó szerényen. . Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak.ez egy Felderítő Expedíció. s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben. amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek.Szeretném tudni .. ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van.Harmadik fejezet. .Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó. talán eltévedt? . hol keresse azt a bizonyos Kist .

(Megkeresni Malackát. előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét.” . hogy úgy látszik.” . és hol állok meg.) (Ezt kell megtudni.) „Na.Úgy látszik.. hogy megállapítsa: „Úgy látszik.” . baleset áldozata vagyok. amit ők együtt kutatnak. mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve. és megkérdi tőle. Határozott Hely.Segítség. „Ez megint én lehettem csak . hogy. mi az. azt mondtam: puff! De ez nem huhogás. Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett.mondta Nyuszi. Ahogy a Baglyok szoktak.Ekkor megállt. .mondta Micimackó. 2.Mindnyájan . . Nagyon súlyos lehet a baleset. Érted? . elég dolgom lesz ma” . Micimackónak feltűnt.Segítség! . mikor tényleg beszélni akar. illetve kutattak. Azért hát tekintettel arra. 5. és elment.Aztán arra gondolt. beléestem egy mély kútba. talán nem sikerül. . vagy abba. hogy felkeresi Malackát. „Ez furcsa .Mondjad csak.ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt. hogy megtaláltam Nyuszit. amikor az ember mindenhová néz. mi lesz ennek a vége.sipított egy magas. amelyik ráröpül az ember orrára. 4. következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1. aztán indulj el Bagoly házának irányába. vékony hang.Puff! . mielőtt ő személyesen kutatni kezdene. más szóval kutatást jelent.kiáltott valaki. Malacka is szervezve van? .így állt meg. Bumm! ...gondolta Micimackó.) (Meg kell mondani neki. . Malacka. Csak én nem huhogok közben. Kiabálok. Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e.tette hozzá -. elhatározta. Alighogy Nyuszi eltűnt.” . Micimackó. De azért érdekel. Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben.) (Megtudni tőle. hogy már későcske volt. sőt keservesnek ígérkezik. hogy akarnám. Azért arra kérlek.mondta magában Micimackó. . hogy megtaláltam Kist. hogy elfelejtette megkérdezni. Micimackónak eszébe jutott. hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből . merre van. Csak tudnám.Nem .És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében. ezért hát hangosan így szólt: 18 . . nemcsak egy helyre. Talán belső sérülés ért.Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén .Szerveztem. amelyik a földön csúszik. repülök. ki az a Kis. Kis. A következő pillanatban kiderült. Azért hát elmegyek arra a határozott helyre. Ez azt jelenti. anélkül. hogy ezzel szemben olyankor. amint lassan talpalt Malacka felé. Megint Kis. Kellemetlen.Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül. valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben. 3. Nyuszi.gondolta Micimackó.) (Meg kell mondani neki. és ott keress engem. . ki légyen az a Kis. hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek.Úgy látszik. segítség! „Tessék.

. valami veremfélébe kerültünk. aztán egyszerre nem is voltam.De mi alatt? . olyan alul került hangon. Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit. .Úgy látszik . Micimackó. . Nem őt.Hiszen te olyan kicsike vagy. . kerestem valakit.Csak úgy dúdolni fogok magam elé.mondta Malacka. . 19 .Ez Malacka! . hogy ő akkor mit fog mondani. Hát ez voltál te. átvizsgálva elméjében az esetet.mondta Micimackó.Mi történt? .És.Rám estél.jelentette ki végre.Én se akartam alul kerülni . hogy egy ilyen „hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon.Micimackót súlyos baleset érte. és hogy hol vagyok.Micimackó! ..Észre fogjuk venni mindketten.Semmit se fogok mondani . . .Hol vagy. .mondta a vékony és kétségbeesett hang.De téged észrevesz.Hol vagyunk? . mert nagyon megtetszett neki ez a szó. .kérdezte Micimackó. de most világosság gyúlt az agyában. .mondta Micimackó.nyögött Malacka. Rögtön megértette.Ó! .Te. és gyorsan felállt.Nem akartam.mondta Malacka tompán és bánatosan. mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra. Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére. . Micimackó.Azt hiszem. te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni. csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt.Téged talán nem vesz észre . ahogy utánozta. . és ők beleestek. mi történt. mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját.bátorította őt Micimackó. és örülök. . . . ahogy Elefántok szokták mondani. . . hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére.mondta Micimackó. de minél inkább gondolkodott.Rád estem. hogy vagyok-e még. Malacka! . és a fülei is viszkettek. . .Igen .És mi lesz.állapította meg Micimackó örömmel. Aztán idegesen és halkabban hozzátette: . . annál valószínűtlenebbnek találta. Sétáltam.Alattad . egyszerre csak rám esik valami. „hu-u-hu!” .De hátha akkor megint azt fogja mondani. hogy te voltál az.Alul .. de én is észre fogom venni őt . Malacka? .vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan.De már jól vagyok. . . aztán körülnéztem.mondta Malacka. mintha várnék valakit. ha jön az Elefánt? . és. .. Hát erről van szó.mondta Micimackó sajnálkozva. . Mert eszibe jutott.Állj fel.. .Észre fog venni engem..kérdezte Malacka reszketve. bizony. Malacka.

(megint rákezd a hu-u-hura. hogy neki tulajdonképpen több esze van.mondta Micimackó őszintén. mintha csak köhögni akart volna): Ehe. . Este aztán elmesélhetné.kiáltotta Malacka. remek ötletem van. .Ugye? .Micimackó! . tralala. mielőtt harmadszor is „hu-u-hu”-t mond. és ezért úgy tesz. bátran és hanyagul.Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre. hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit. amit én csináltam. és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna. akkor az illető alaposan meg fogja gondolni. kérem. 20 .. nem tudta magát kifejezni.jegyezte meg -. Malacka ellenben teljesen megnyugodott. De azt mindenki elismeri. .Tudtam. és most ő álmélkodott a barátja lángeszén. hogy ő is erre gondolt. tekintettel arra. (csodálkozik.Nem tudom .Nem megy . Khöhő. . ez nem tetszett neki.Miért? . de már nem bízik magában olyan nagyon): Hu-u-hu! (még fölényesebben): Tralala. megmentetted az életünket! . . Már tudta is. . és kijelentette. De nem volt egész biztos a dolgában. Micimackó elragadtatva nézett Malackára. ilyen nagystílűen és előkelően. Mert ha valaki kétszer mondja. egy kelepce. „hu-u-hu!”. hogy egy Elefánt beleessen. ha ő társalogna Elefánttal. hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt. ezt fogom mondani: „Ez. és arra gondolt. hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal. .kérdezte Malacka reménykedve. és most arra várok. hogy az Elefánt beleessen. tralala. Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. Élénken elképzelte. mint Micimackónak.ide hallgass.” És azzal nyugodtan tovább dúdolok.. Olyan egyszerűnek látszott a dolog. és én akkor tovább dúdolok majd. mit beszélnek. bár nagyon szerette Micimackót.Harmadszor már nem tud „hu-u-hu”-t mondani? . de nem tudja folytatni. Végre is az ember nem mondhat „hu-u-hu”-t a végtelenségig.mondta Micimackó szerényen. és a másik csak dúdol. hogy Elefánt akkor már nem volna ott. ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala. . és most arra várok.Micimackó. hogy társalgott ő az Elefánttal. .vallotta be végre. Malacka. de elfelejtettem. amit én Elefántok részére ástam. Valószínűleg ezt fogja mondani: „Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani .De hátha valami mást mond? . de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén.Ez az. Ettől meg fog ijedni. Ez zavarba fogja hozni.Mit? Micimackó tudta is előbb. s már egy kicsit irigykedett is.Megint fogja mondani ..

ELEFÁNT (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy. (Idegesen. találkozott Róbert Gidával. de a másik oldalon nem repült vissza. oly célból. azt kellett látnia. melyben kifejtette. csak annyit mondott: „Hogy vagy?” . . Micimackó. Róbert Gida pedig hazament. az Erdőn zengett a halali. (Tovább dúdol. hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén. milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan.. rendesen azt felelték rá: „Hja persze. ugyanis a rekettyebokrot repülte körül .jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak. hogyne. 21 . hogy hazament .Nem mondta: „Alászolgája. és így azóta senki se látta többé. Magam is azt hiszem.kérdezte Nyuszi. . Úgy látszik. (Megvárják Róbert Gidát. de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta.Ha jól emlékszem.Úgy! . (Bocsánatkérő hangon. . és hogy sajnálja. és Micimackó.) (zavartan): Hm.) MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig. Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában. (gyorsan és mohón): Hogyne.de közben már Nyuszi elugrált. ha visszafordulnék. .csak úgy repülési gyakorlatból. hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma. .mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen. de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó.) Izé. és jelentősen bólintott. az a kis Darázs!” Egyszer azt mondják. . De Róbert Gida másra gondolt. (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja. Malacka. Különben ritkán került szóba. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel.Levelet se írt másnap. elmondja az egész történetet. és azt kérdezte: .Úgy! .Hát ez komoly dolog. nem emlékszik rá. de csak pillanatra.Hu-u-hu! .Hol van Mackó? . Aztán hozzátette: . de Micimackó tovább aludt. hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe.Lehet. De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida. (Gyorsan eliszkol.mondta Nyuszi. hogy szeretnék beszélni vele. hogy a Malackák beleessenek. bizonyára. milyen kellemesen érezte magát. azután megint lemászott.) Igazán sajnálom. bizonyára eltévesztettem az utat. hogy ezt a kelepcét én csináltam. Kis valódi neve Darázs volt.a legjobb volna. azért hát újra eljött. hogy megtudja.jegyezte meg Róbert Gida könnyedén. hm. De kérem. folyton Malackát dicsérve közben.) (ki eddig nem szólt. ahogy várni lehetett volna. végigsétált az Erdőn. és mindketten hortyognak. amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg. ha mégis. nem volt különösebb dolga -. (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen. szót sem érdemel.) Érdekes. Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált. Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz. mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban. ha találkozik Róbert Gidával. és elképzelte.ismételte Nyuszi. nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? . eltűnt.. Akkor hát . felmászott egy fára. mondja meg neki. én azt gondoltam. (Udvariasan. . és Micimackó azon tűnődött.

Éppen most ástam ki. pont a közepén. meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet.Hát még nem mondtam neked? . Malacka! . mert megeshetik. . nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: . és ezért megismétlem. .kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján.Lehetne annyi eszed.mondta Micimackó. 22 . Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: . .Róbert Gida. .Ez egy Micimackó számára készült kelepce.kiáltotta.Micimackó! . hu-u-hu. Aztán dúdolni kezdett egész vidáman.Két nappal ezelőtt megtalálták Kist.Mit keressz? . mert Micimackó fölébredt.Azt kellett volna mondania még egyszer: Huu-hu! Legjobb lesz.Bravó. .„Az Elefánt! .” . Malacka? .Tralalatralala! . és most a Róbert Gida hangján. és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra. és essen ki belőle.kiáltott. hogy jöjjön már. mert nagyon viszketett a háta. hogy kivándorol. meglátta Róbert Gidát. „Ez nem jó .. Borzasztó ravasz Elefánt. Micimackó! .Úgy? Hát itt bujkált? . .gondolta Malacka aggodalmasan. De rögtön meg is fordult.Micsoda? .mondta Róbert Gida. . pam. És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát. „Ez borzasztó . Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt.” Így hát vadul előmondta Elefántnak: . ha eszébe juttatom. És ahogy megfordult.megeshetik.Szervusz. erről van szó. megtaláltam Kist! . .kiáltott örömmel.mintha éppen most jutott volna eszébe.mondta Füles.Egy kicsit megköszörülte a torkát. . . .Hu-u-hu! . .mondta Malacka. és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt.bólintott elismerően Róbert Gida.gondolta Malacka. hogy ilyenkor az ember elfelejti.Természetesen Kist keresem . hogy hu-u-hu! .Valami van a hátadon. . hogy jól menjen a dúdolás. mindhárman nagyon boldogok voltak. Úgy látszik.Hiszen ez Kis! . . amint éppen lefelé kukucskál . Aztán gyorsan elfordult megint. Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel. és most várom a hu-u-hu-t. hogy már el is határozta. tramtadaram.csodálkozott Róbert Gida.Először a Malacka hangján beszélt.Szervusz. hogy elmegy hajósinasnak. és én arra várok. És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből. hogy tudhatnád. s már le is tett a tervéről. Nem lehet tudni. behúzta a fejét. De közben nem nézett föl.Mindjárt gondoltam . és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot.ujjongott Malacka.No most!” . .kiáltott Malacka teljesen összezavarodva.Hogy kerültél ide.Ez egy hu-u-hu kelepce! . ..mondta Nyuszi.gondolta Malacka idegesen. . hogy beleessen.S mivel most csakugyan kijött a sodrából. Azt mondta: .Pam. ki akar hozni a sodromból. Malacka most már felpillantott.Hopp! . amikor hirtelen megpillantott valamit. hogy mit akart előbb mondani. Füles! . . hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog.

nevetett keserűen Füles .Pillanatnyi szünet állott be. Nem tesz semmit. 23 . Biztosan elfelejtették. . Így is jó. Szót sem érdemel. hogy engem erről értesíteni kellett volna. Nagyon örülök.Hahaha! . Nem is történhetett másképpen.Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom.

hogy szánalmasnak mondják.Negyedik fejezet. így hát illőbb. Közben gyönyörűen sütött a nap. ha. hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni. Imádom én a daliás Nyuszit. hogy a bejáró befelé tágas. mint már egyszer megtörtént. Csak úgy recseg. amikor jó a kedve. hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott. vagyis hogy nem leszek kövérebb. Talán mégis jobb volna. Könnyű. de lehet.mondta magában Micimackó. Ahogy rálép a harmadik kőre. Nyuszi .Nyuszival mindig szívesen csevegek. hogy Nyuszi nincs otthon. azon tűnődve közben. Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék. Én ugyan tudom. holnapra még régebben nem láttam lesz. Vagy tegyük fel. ha kell.. és verset költött. a Medve. „Nyuszi. ha Nyuszit keresem fel. adok neki. De alig tett pár lépést. így kezdett tűnődni: „Igen ám. Annyi bizonyos. ha előbb a Pagony felé fordítja útját. tűnődni kezd. és ha ma se látogatom meg.” Ezek után leült a folyó közepén. oda. és elsétált Nyusziék felé. hogy ezúttal nem leszek kövérebb. egyszerre csak eszébe jutott. mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében. amin ült.” 24 . felállott a kőről. a harmadik kőre. úgy áttüzesedett. Feltéve. ahol az átjárókövek vannak kirakva. hogy az ajtó közben soványabb lett. átsétált a folyón.. kifelé meg szűk. Azt gondolta: „Régen nem láttam Zsebibabát. (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút. a folyó közepén. hogy Micimackó. amelyből kiderül. de tegyük fel. már-már indulásra szánta el magát. bajt feledve. mert tegnap óta nem látta. De lehet. miként Kanga s mint Zsebibaba s most én. magától szinte: Oly boldog volnék. cvikipuszit. leér a folyó partjára. rövid szavakat használ. és felkeresi Bagolyt. ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. mikor fecseg.. ha otthon tartózkodik. mikor kiderült. s a gúny hiába ostoroz és uszít. nem használ olyan hosszú szavakat. hogy elmegy és felkeresi Fülest. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában. mint az élet. Szánalmas? Azt hiszem. Ekkor eszébe jutott Nyuszi. hogy megint beszorulok a kijáróba. érzelmesnek mondják inkább. és arra gondolt. hogy bőrömbe férek. Micimackó?« Igazán legjobb. mint Bagoly például. Hát amint így dudorászva ballag. s a kő is. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit. Alighogy ezt elénekelte.. . ez milyen furcsán megy.

nem ám sokat. milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle. Malacka ebben kételkedett. mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát. Tizenegy óra volt. törülgetve száját a mancsa külső felével.. s boldog volnék. kedves Micimackó . de ha meggondoljuk. ha nem jönne Róbert Gida. és már szívesen nem mondta volna. én tudom. otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki). Micimackó! . . hogy az csakugyan kellemetlen. Micimackó. hogy akkorára nőjön. Malacka megjegyezte. Mert azt akarom.S miközben nyugat felé talpalt. Malackát a háza előtt találta.mondta Micimackó -. Érted? . Azt nem szeretem. és idegesen ugrott egyet meglepetésében.Kukoricát ültetek. mint az illat.Szervusz. . tulipánnak hívják . Így leírva persze nem hangzik valami különösen. ha jönne most Malacka. . egy nagyon meleg nyári délelőtt.És ha nem terem meg? .tette hozzá -. Ilyenformát: Oly boldog volnék. Fél órával később elindult oda. 25 . oly célból. . ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki).Csak egyedül ások . . hogy fél tizenkettőkor költötték.mondta Malacka.Én tudom . ahová eredetileg menni akart.. vidám kis dalt fütyörészett maga elé. és ő csak tudja. .magyarázta Micimackó -. Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt. elföldelte. és ugrálni kezdett rajta. . S a Lét akkor sem volna tán üres. mit ásunk? . El is énekelte magának néhányszor.Egy szem kukoricát dobott a lyukba.Akkor jó . . hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal. . ha nem jönne Malacka. hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön.mondta Malacka nyugtalanul. miután körülnézett. de elkésett. Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt.Csak egy darabot .mondta Micimackó. és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom. mint az élet. azzal leült. Malackához. hogy ültessem el. . hogy te vagy az.Én is . mint a fenyőfa.Egyébként.Hát mit ásunk. hogy gondolkozzon rajta. s akkor se volna tán hiba. Keskeny lyukat ásott éppen a földbe. Malacka! . nem ám valami nagy.Én. mert Róbert Gida mondta.mondta Micimackó.Én azt hiszem.Szervusz. és tovább ugrált.mondta Malacka csendesen. érteni kell a módját ennek az ültetésnek.. folyton ilyeneket mondogatott magában.De megterem. Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol. Tudtam. Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt. majd meglátod. könnyen kijöhet a számításból. amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek. .mondta Micimackó. is elültetek a házam előtt egy darab lépet. Ahogy ballag. ..

most mit csinálunk? .. mint Kanga? . azt tudnak a legjobban a Tigrisek . mint a Bagoly? . .Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist. jó lesz. izé. tudod.Beestem a folyóba. és azt mondta: .Hát. Amit idejében el kell érnünk. . aki. repülnek olyan jól. .Biztosan én .Akármiről. Híres jó repülők.. izé. megtörölte homlokát a patájával. igen..Hogyne! . ki ugrik messzebb. . . . Bizony. .Miről késünk el? .És Micimackó azt felelte: . Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat.Például.Sokkal jobban. ő úgy képzelte.Tudnak például.Hogyne . . és „nagyon derék Tigrisnek” nevezi. . .kérdezte Zsebibaba. ha azt mondja az embernek: „hogy vagy?”. repülni? .Én tudok ám úszni! . .bólintott Tigris. A Tigrisek mindent tudnak. Ezeket felpakolták. .Miért nem akarnak? . Ezt Zsebibaba nem értette. ..Na.A Tigrisek általában jó repülők..Természetesen. meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában. így például Zsebibaba mellényét. Mire Malacka befejezte az ugrálást..mondta Tigris. Így ballagtak.Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig. . De Tigris biztosította őt.És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól. Tudnak a Tigrisek úszni? . . .mondta Zsebibaba. és elmentek sétálni az Erdőbe. fára mászni.No és. mint Micimackó. kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel. aki nem Tigris személyesen.És Malacka óvatosan azt felelte: .mondta Zsebibaba kíváncsian . bár Kanga szereti őt. hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek. és úsztam. olyan viszketős lesz a füle tőle. csukamájolaj is kellett Tigrisnek.Nem . Így hát elindultak Kanga irányában..Ha akarnak. Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába.Versenyezzünk.mondta Tigris.De majd máskor versenyezzünk. .Nagyon szeretek ugrálni .I. . mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek. Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat. aranyos dolog lehet repülni. Afféle ÖsszeKell-Számolni-érzelmek voltak ezek.dicsekedett Zsebibaba.mondta Micimackó -.Mert kicsit gyanús volt neki Tigris. ezeket tilupámnak hívják. Szép idő volt.Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá. Jó? . és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt. . Tigris arról mesélt Zsebibabának (mert Zsebibabát érdekelte). izé. El is küldte hazulról a gyerekeket. mint Micimackó? kérdezte Zsebibaba. mert most elkésünk.tudnak olyan messzire ugrani.Például erre fel tudnának mászni? 26 . ...mondta Tigris.

Visszafelé. Aztán azt mondta: . azt mondta: .Mindig ekkorákra szoktak felmászni. Sebesen lélegzett.. mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk. és arra gondolt. Nem csinálnád még egyszer? ..Kár .lelkendezett Zsebibaba izgatottan. hogy mindama dolgok közül.könnyebb. és mégse zuhantunk.. hirtelen eltört. ... a fára mászás egészen bizonyos.Még a hátamra is felülhetsz. amire éppen rákapaszkodott. .Mire Zsebibaba azt mondta: 27 . mintha. .. mikor úgy tettél. Feltéve..És Tigris ebben már benne volt. az ág.kérdezte izgatottan -. hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: .Igazán? . amikről azt állította. .Nem! . Tigris? . És a következő két méter után azt mondta: . meg az állával. onnan nézheted. hogy az ember. . Így hát felült Tigris hátára. Mely esetben sokkal. Tigris .Majd mindjárt megmutatom .. és egyszerre csak úgy érezte. hogy a Tigrisek értenek hozzá.. hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni. hol az elemózsia? . .NEM! . Tigriském! ..Mondd. Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: „Ennyire volnánk. és megindultak... Aztán reménykedve hozzátette: . . fent vagyunk a tetején? . legjobb volna. ugye megmondtam.Remek volt. Zsebibaba is felkapaszkodott.Na. kicsit rúgna magán egyet.például zuhan. .. hogy „könnyebb”..mondta Tigris.mondta Tigris elszántan.Felkapaszkodunk a tetejére? . és leült melléje az ágra..Ami nem olyan egyszerű.Nem mintha az olyan könnyű volna..Nem .mondta Zsebibaba szomorúan. de csak rövid ideig. Felmásznak vagy lemásznak estig.Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte. . Zsebibaba hallgatott.....Most aztán lefelé kell mászni... a két praclijával. Aztán azt mondta: . Erre a szóra..Uj-jé! Uj-jé! Jaj..” És további két méter után így szólt: .mondta Tigris..Ne együk meg az elemózsiát. ha a fölötte levő ágat szépen elkapná.mondta határozottan Tigris.De igen. és végre felkerült a felső ágra...

izé. mialatt elmész a fa alatt .Mindig így szokták a Januárok .Úgy is van . . ..Mit csinálnak a Januárok? . .Úgy van .. hogy egy Január.Az egy hónap.. . . . csak azért mondom.. és Malacka azon tűnődött. s titokban remélte.mondta Micimackó izgatottan.Az egyik Fenyőfán van valami. . Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: .Mit csináltok ott? 28 .Én nem néztem fel .Nézd csak.Sohase ütik meg magukat . mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem. és másfelé fordult. . és mellette egy másik Január. .. .mondta Micimackó..Talán menjünk el a fa alól . . Mire Tigris azt mondta: . Január . . . mert esetleg. ugyanakkor az is eszébe jutott. .Segítség! . és hirtelen rád ugranak.Elrejtőznek az ágak közt.mondta. valami Állatféle.mondta Malacka.magyarázta Micimackó. . Micimackó bólintott.Lent.Én azt hiszem.Hé.és ha felnézel a fára.mondta Malacka hirtelen. a fejedre ugranak..kiáltott Malacka bátran.De állat is. Micimackó . hogy a Január is meghallhassa.Azt gondolom. hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna. . amiért gyorsan haza kellene szaladni. olyan Tüzes Állat?.mondta Micimackó. Közben Micimackó és Malacka megérkeztek.erősítette meg Micimackó -. Ekkor a Január megszólalt a fa tetején.Róbert Gidától hallottam. nem kell elsietni azt az evést.Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre..Azt hiszem. . .mondta Malacka hangosan. Olyan langyos és verőfényes. ha Micimackó megijedne. .Nagyon jól ugranak.Én már azt hittem.Tudod. Esetleg Február. a fa alatt. mikor ránk akarna ugrani.kérdezte Malacka aggodalmasan.Olyan. ezek Tigris és Zsebibaba. arra az esetre. és gyorsan hozzátette: .. Zsebibaba! . Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját. . hogy valamit otthon felejtett. És nem siették el.. nagyon megütné magát az a Január. .mondta kicsit vacogva.kiáltott. hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb. Malacka arra gondolt.Azt kiabálják: „Segítség!” . . mint ahogy előbb gondolta. . . Micimackó éneklő hangon közölte Malackával. hogy nem csinálják azt..kiáltotta. aztán elszégyellte magát.Micimackó! . hogy nem kell neki elhízni.

. . csak felfelé mászni.mondta Micimackó ünnepélyesen.Töltve van? . Odasiettek hozzá. ott látta Tigrist és Zsebibabát.. mint Bagoly. Ahogy gondolod különben. mit szólsz hozzá. .örvendett Malacka.mondta Füles. Tigris? Ó.mondta Malacka nagyon komolyan -. Ugye.de erre nem is került a sor. .kiáltotta Micimackó.kérdezte Malacka. hogy kérdezzük meg Róbert Gidát. és most örökké itt is maradunk. Én innen látom ám Malacka házikóját. és Micimackó ott állana Füles hátán. kimódolt-e valamit. Malacka.Ő majd megmondja. mint innen. Valami egyebet kell kimódolnunk. Róbert Gida! . milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán.Mit tegyünk? .Hogy kerültetek fel.És hogy ő majd meg fogja mondani. látom a házikódat innen! Ugye.mondta Micimackó. És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni. mint aki gondolkodik. 29 . . legjobb.Arról lehetne szó . . és csak most jutott eszébe. De Tigrist nem tudnám lehozni.. Csak azért.Nem csodálkoznék . milyen érdekes.Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon. és én ott állanék a Micimackó vállán.kiáltott Zsebibaba. kérlek. mikor megindultunk. .mondta Füles -. .. miközben végére járt a zsemlyéknek .kérdezte Malacka. Bagoly nem lakik ilyen magasan. Mit gondolsz. Micimackó! . Tigris azt mondja.Nem tudunk lejutni! . milyen magasan vagyunk?! Ugye. hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében.Éppen azt javasoltam . nem mászhatnánk utánuk? . Zsebibaba? . Tigris nem a saját hátán jött fel. Összehúzta a homlokát. .És Füles! .És Fülest. Csak én. Micimackó bólintott. Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk. . ha itt maradunk. ugye? . . . ha jégesőt kapnánk. milyen érdekes? Micimackó.Azon tűnődöm . Róbert Gida felnézett a fára.Szervusz. Micimackó! . nem csodálkoznék. mit szólsz hozzá. és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen. mert a farkuk útban van nekik.Hát. mert egyszerre csak zörrent a bozót. .mondta Malacka -..mondta Róbert Gida. és úgy tett. Nem lehet tudni..Felmászhatnék. . ugye érdekes.Ugye. hacsak nem mászunk magasabbra. mi itt a teendő. érdekes? . . Jégesőt és villámlást és mennydörgést. mert olyan szép idő van..Malacka! . . és nem tudnak lejönni. és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát. . és Tigris ezt elfelejtette.Drága Róbert Gida! .És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét.Tigris hátán. És mélyen elgondolkozva rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott zsemlyéjét is. ha magasabbra kapaszkodnánk. Szót sem érdemel.Á.Nini. Malacka. Minthogy olyan verőfényes kis időcske van. nem látnánk olyan jól a házikódat..

Úgy van . . A következő pillanatban Tigris megtudta. Csak egyszer látta így.Hohó! .Nekik nem lesz semmi bajuk.Ugorj. Csak éppen akkor.Én nem mondom.kezdte el rögtön a biztatást. . hogy tudok ugrani! Mintha repülnék.Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne. bizony! Majd nézd meg. volna min nevetni . milyen könnyű. Soha még nem történt meg.kérdezte Micimackó csodálkozva. boldogan.mondta Micimackó.mondta Róbert Gida hirtelen. mint ahonnan ugrott.Van egy ötletem! . Tigriském! Mondd. és mindnyájan tovább gondolkodtak.Valami beleesett a szemembe.jegyezte meg Füles. amit mondtam. .mondta Malacka szelíden. kicsikét. és nem lesz semmi bajuk.mondta. hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint. de nem segítene barátainkon. és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát.Úgy van. amint a hullámok lágyan ringatják. Olyan gyorsan és szelesen ugrott. De Tigris az ágba kapaszkodott. . egész izgatott lett. és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára. Tigris! . Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel. „Ez igen . jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban. . az ilyen élet.” S látta magát. úgy örült. figyelj csak. mint a Tigrisek.Jó. és végre sok ugrálás után megállt.mondta Füles -. . Malacka.azóta sokszor gondolt rá. 30 .És dörgölte a szemét. . De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát.sivalkodott Zsebibaba. mit határoztak.ez Tigrisnek való élet lenne.Nem szakadna be. és ha Füles háta leszakadna. de nagyon mulatságos volna. hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban. aki odasúgott neki: .Levetem a zubbonyomat.mondta erre Füles -.Jövök. Róbert Gida! .Mindjárt. és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie . . A zubbony kicsit ugrálni fog velünk. hogy most éppen baleset történhetik. mikor még fiatalabb volt.Remek volt! . jaj de érdekes! Majd nézd meg.Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk.. miközben letették őt a földre. Megint leesett. . Micimackó . tudnak a Tigrisek ugrani? . . . egészen lágyan.S már sivalkodott is: .gondolta vágyakozva -. és kiabálni kezdett: . ha beszakadna. Jé! .Az más . Jól jegyezd meg. . jó . de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek. . . olyan könnyű! .mondta Tigris idegesen. és meg fogod tudni.No.Hiszen csak úgy gondoltam. .mondta Füles. .Beszakadna a hátad? . és azt mondta magában: „Könnyű bizony olyan ugró állatoknak.mondta. Mikor Zsebibaba megtudta. Nekik nem lesz semmi bajuk. és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett. mint a kangafélék. és Malacka most már odafigyelt Fülesre.Ide figyelj. .Ugorj.egyenesen a zubbony kellős közepébe.mondta.mondta. . . egy pillanatot kérek . hogy mielőtt a baleset megtörtént volna. Malacka . . ugorj már! .Ugorj már.Nem lesz semmi baj. . De Malacka nem figyelt oda. nem mondom . valami baj történt volna.” . és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak.S már ugrott is . mi a teendő.Jaj de érdekes! .mondta Róbert Gida. egész könnyű.

. Nem tesz semmit.Csak nem ütötted meg magad? . .Itt van. Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először. recsegés-ropogás! . Semmi baja. Helyettem.Jaj Füleském! . Legalul feküdt Füles.Igen . Aztán csak ennyit mondott: .Hol van Tigris? Tigris ott volt.. Bumm.üvöltött..mondta Róbert Gida. .Bu. . s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn.kérlek. .Hát . .mintha valami megrepedt volna.mondta Füles eltűnődve . 31 . . aztán a többieket. Feltámogatták Tigrist. .mondta Róbert Gida a többieknek.És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette.. Füles hosszú ideig egy szót se szólt.mondta Róbert Gida sajnálkozva. u!. fejezd ki neki köszönetemet.Vigyázzatok! . amint a fa dereka elrepült mellette.. nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát.

Így nem marad más Rajtam kívül. de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt. Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben. mielőtt megtörténik. vagy Levelet kell írni Nyuszi s. hogy utóbb jól láthassák az egészet. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe. mit kell tennem. mégse Kanga mondta Nyuszi eltűnődve.Kellemetlen . alig lehetett észrevenni. és fontosabbnak érezte magát. kiáltott is egyszer-kétszer.mondta. Kopogott az ajtón. mint valaha. Olyan nap volt. fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán. könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött. és én is szeretem őket. napellenzőül. a nap felé kunkorítva pofaszakállát. „Mindezt összevetve . ha meggondoljuk. nincs itthon.” . „aha. Nyuszi”. akivel nem ért rá kezet szorítani. aztán visszahúzódott. és ilyenkor nem számít. és „Jó. Megállt és hallgatódzott. és „Rendben van. . leért a folyóhoz azon a ponton.Úgy látszik. és továbbsietett.Nem. aztán megteszem érte. S miután odabólintott egy zöld békának. Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma. amiben mindenki élénken helyesel. kimondani a véleményét valamiről. de nem az a fontos. Róbert Gida is Tőlem függ. jó reggelt!” . vagy megmondani. k. ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek. a Tigris pedig folyton ugrál. 32 . s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: „ó.ez meg olyan volt. hogy valahol. azonnal szerteröppentek a fenyér irányában. igyekezvén elérni a csúcsot. hogy megteszem. Olyan Intézkedő és Utasító nap volt. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért. sőt Magában -. és hogy biztos legyen a dolgában. és azt is mondta: „Én vagyok az. amikor Szervezni kell valamit. ebben megegyezünk. Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában.és Malackának azt mondja: „Micimackó szerint ugyanis” . a Róbert Gida házikója felé. aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. Vannak esetek. hát itt vagytok” vagy efféle. jó reggelt. . az az Ugribugri Tigris . Lehet. Nemsokára elérte a fát. hogy nem is betűzi helyesen.de esetleg nem is Micimackónak szól először. jó!” .” Boldogan ugrált tovább. megmondom Malackának is” . Nyuszi a fenyér szélére sietett. amikor mindenki azt feleli: „Igenis. hogy: elengedhetetlen. sok kilométer magasban egy csalogány trillázik. de valljuk be. az ágak irányában: „Hé!” . amikor nem elengedhetetlen. muszáj is tisztelni olyasvalakit. az se tud segíteni. mint amerre mutatták neki az utat. Már reggel úgy ébredt. Nyuszi!” de semmi se történt.Ötödik fejezet. de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú.mondta Nyuszi. Olyan nap volt. hogy mindig másfelé ugrott. aláírással. Felfelé is makkantott néhányat. megfordult. benne. amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik. és azt mondja neki: „Jó. És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida. és büszkén azt mondta: „Na. itt volnánk. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest. Nyuszi”. amelyben Róbert Gida lakott. ha az ember megérkezett. A darazsak.mondta. aminek történnie kell. Meglátogatom és megtudom. lábát pontosan fenn tartotta.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava. és ellenkező irányba indult el.morfondírozott magában. amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz. hogy nagyon fontosnak érezte magát. és rendesen eltűnt szem elől. hanem Bagolynak. és mintha egyenesen tőle függene valami. mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. Ma olyan nap van. beleszámítva Zümmögő Henriket is. azonkívül azt is megtudjuk.

miről van szó.mondta Nyuszi ünnepélyesen . és általában egész kényelmesen tudott olvasni. . . . Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is. .Tegnap reggel .Íme.Miért? . és Bagoly feje megjelent.Ha! . gombostűvel. hogy „elengedhetetlen”. amin gondolkodni kell . mit értek alatta.Ez? . Gombostű is volt benne. Ha előfordul valami az Erdőben. előbb kopogott.kérdezte Nyuszi. . Legközelebb volt Bagoly lakása. .Vitán fölül .mondta Nyuszi. és így szólt: .No és mit tettél? . Elfordult. Kétségkívül.Hát igen .mondta Nyuszi. Nagyon különös. .Távozz. nekem meg neked van sütnivalónk. .mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva.Semmit. hogy az egész délelőttje el van rontva. tudod. .mondta.Na? .Látom.mondta Nyuszi kurtán -. én kerestelek volna fel. és nem mondják folyton: „Na? Na?” . aztán csöngetett és kopogott. el vagyok merülve gondolataimba.meglátogattam Róbert Gidát. Nyuszi? . . Kicsit ideges volt. te vagy az.Egy másik. Papírszelet volt az ajtajára szúrva. gondolkodni -. ez arra vallott.mondta Bagoly. ha azt mondom.Meglepő . hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül. De az értelme ugyanez volt. . Egy pillanatra átvillant rajta.mint ahogy rendesen kezdeni szokta. .És fontosan elsietett. csak mi ketten.Olvasd ezt el. Még egyszer megnézte a cédulát. A többieknek nincs. sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R. hogy majd csak a segítségére jönnek. Nem találtam otthon. .A zöld ajtóhoz lépett.mondta Bagoly. 33 . idegen.Ah! . más nem akad erre a célra. amikor papírszeletkét pillantott meg a földön. . hogy Róbert Gidával történt valami.mondta Bagoly abban a reményben.mondta Bagoly.Kétségkívül . G.és te tudod. hogy megbizonyosodjék. nézd.A leghatározottabban .mondta Nyuszi. Aztán kis szünet után hozzátette: . . Bagoly átvette a cédulát. . látván. feltéve. Odaért.Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel.Na? . a Százholdas Pagony közepén. .Ha nem jöttél volna hozzám. .Ugyanezért .Bagoly . és megint felvillanyozódott. Ó. és sokáig tanulmányozta. hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet.

és van olyan. ami a ténymegállapítást illeti. De pontosan betűről betűre.jegyezte meg Bagoly bölcsen.Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal. Nem messze jutott.kérdezte Nyuszi. illetve holland származású egyénről lévén szó. kedves Nyuszi .Nyilvánvaló. . vajon miről beszélgetnek ők ketten.Nos? . Mert úgy tűnt neki. . Minden ettől függ. . 34 . Bagoly még egyszer megnézte a cédulát. pontosan.mondotta még egyszer.Természetesen .Ennyi volt: „Elmentem... mint ma..fejezte be -.mondta aztán. mint. dán.Mondd csak. nem volna-e legegyszerűbb. .Köszönöm . Az első változatot. . hogy megtudja.tette hozzá . de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés. hogy Micimackóval beszéljen.minden attól függ.. Nyuszi. Így hát még egy kísérletet tett.Pontosan kérném a szöveget . Együtt mentek el. Percekig nem jutott semmi az eszébe.vallotta be őszintén. ha szépen lelökné Nyuszit az ágról. hogy ezt később is megteheti. Bagoly tűnődve nézett rá. aztán hirtelen ötlettel így szólt: . nem is lehet rajta más. Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol.. Megállt és fülelt.Azért jöttem. hogy. .” Ugyanúgy. hogy megbeszéljük. az utóbbi napokban Van Dógomot? . Ez most nagyon fontos.Na látod .. Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott. van köztük olyan. . bizonyos tekintetben izé.Igen ám.olyan.Vagy inkább .Ez volt a leghelyesebb ..Nem tudom . inkább növényszerű. mihez tartsuk magunkat. Bagoly előre sejtette. .mondta Nyuszi kis habozás után.. hogy ezt fogja kérdezni. pettyes.. és elsietett. . . A Kökörcsin bujkál valahol a Földből. . ami mindegy.mondta Bagoly.Végre is .Kétségkívül .mondta Bagoly vontatottan -.tette hozzá . . Betűről betűre.. mikor zajt hallott.. és hogy ő ezt már előbb is tudta. a szöveg első változatát.Ugyanaz volt. közös célzatú tevékenység szempontjából.mondta. . Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? . mint ma... De aztán eszébe jutott. Nem láttad az Erdőben. Dógomvan. .Most legalább tudjuk.. hogy hat külső látszatra . mi történt. és arra gondolt egy pillanatig..Hát kérlek . . s a kegyetlen Tél is haldokol. nem tudom.mondta Nyuszi.

s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből.Szervusz. A sok Méhecske zümmög és dönög.Igaz csak .Az nem jó. . .tette hozzá szerényen -. és hangja csupa báj. hirdetik a fák. Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom.mondta Micimackó. Haris harsog. csobog a locs.mondta Micimackó álmatagon. .mondta Micimackó. . .És Malackát láttad? .kiáltotta Nyuszi.No igen . .Nem. .Hé. De gondolom.mondta Micimackó gyorsan. és egyre csenget a Harangvirág. Gondoltam is. vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? . Micimackó! . hiszen neked nem kell magyaráznom. egyik se jó .Mire gondolsz? 35 . Bizony Tavasz lesz. A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom. és arra gondolt. nem látott-e valamit Malacka.Tudom. .A Báránykák is oly búsan bégenek. nem sok ész kell hozzá . szárnyait zizegve láthatják Önök. a Végek is zörögve végenek. Nyuszi! . de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát. Nyuszi. Mackó kicsiny szíve repesve fáj.mondta Nyuszi egy kis lenézéssel. .mondta titokzatosan és fontosan -. Nyuszi leült a földre Micimackó mellé. szürcsög. papás hangon dörmög a Papagáj. Gerlice búg.Láttam. hogy nem jó. . Engem látott ugyanakkor . És szárnyra kel.tette hozzá engedékenyen. .Értem . Tehénszívek közt bőgés a kapocs. gyorsan felállt megint. De néha úgy rám jön.Az imént láttam Tigrist.ő szokott rámenni a dolgokra.De igen.Az a kérdés. saját szagától mámoros a Mák. . hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok .Arról van szó . . és énekel.Te szerezted a fenti költeményt? . arról van szó.

Attól tartok. . Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. reggelenkint. egy izét. . és reggeli után szintén. egy olyan rendes... Micimackó!” ..Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt.mondta Nyuszi türelmetlenül -. csokorba rakta és hazavitte. Összeszedte. És nagyon boldog volt. ..Isten veled. Füles! . . . .és elmegy. .Vagy fél tizenkettőkor? . elment ibolyát szedni. Nyuszi. este is.egyedül vagy Valakivel? . 36 ..Talán meg kell látogatnia valakit.Ez a bökkenő. Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról.Negyed tizenkettőkor? . . Komolyan néztek egymásra.. ahol Füles lakott..mondta Nyuszi.No igen . . és Micimackó.Ó. Füles”.. egyedül.De hová? .gondolkodott Micimackó. Malacka korán kelt fel ma reggel.. A Fenyőfák alatt.kérdezte Nyuszi.mondta Micimackó sarokba szorítva. hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe.Tegnap például együtt reggeliztünk. . hogy újabb versszak közeledik lelkében.mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből. aki olyan pettyes.tette hozzá buzgón. . . és ezt szagolgatta. igen . esetleg növényszerű? . inkább kicsiféle alakú kosarat.. és azt mondta. aki úgy érezte. ha óhajtja. Akkor azt mondja: „Viszontlátásra.Lehet. de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad .Nem . és arra is gondolt. és eljutott arra a helyre. hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben. De Micimackó.Nem láttad őt az utóbbi időben. Délután igen.De igen . .mondta Micimackó. akinek még nem szedett senki ibolyát.mondta Micimackó. azt mondta. és betette a csokrot edénybe. mert.Bizony . mostanában.Tudod. hogy. hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával.mondta Micimackó.. vele tarthat. hogy ezek összetartoznak.. és folyton ezt mondogatta magában: „Füles” . hogy.és ezt „Ibolya”. egy egész kis kosárkát.De kit? .kérdezte Nyuszi. Nyuszi megköszönte. . Füles éppen el volt foglalva. Némi töprengés után ráeszmélt.Hát. telve. hogy el ne felejtse.Igen. . Mégis úgy esett.És Nyuszi elment. . miközben bandukolt.. . .Valami effélét. Szedett megint egy csokorravalót. Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat. vagy Valakivel? Úgy értem.mondta Micimackó. . milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak. .sürgette Nyuszi. fél tizenkettőkor haza szoktam menni. Kosarat is hoztam magammal. És akkor az jutott eszébe. Reggeli előtt igen. nem tudsz ebben segítségemre lenni .Én is éppen ezt akartam kérdezni .De majd megpróbálom . lehet. hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát. hogy neki meg kell várnia Malackát. . aztán megfordítva: „Ibolya..Tizenegy-tizenkettő ..

és integetett. Ezt jelenti az A betű.Nem Ó .. akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával. Füles.Igen .Igenis? . aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt. . mi ez itt.Az A betű tanulást jelent. Feltéve. aztán. és gyorsan hozzátette: . .mondta Malacka. mit jelent az A betű? .Majd holnap . és azt mondják: „Ez csak Füles volt. hogy ez egy A betű. Füles. nem számít. amit tanulmányozok? . hogy egyszerűen szétfújja az egészet. ez egy nagy és diadalmas A betű. . de csak az egyik végén. Malacka. .tette hozzá Füles komoran.mondta gyorsan. és Műveltséget jelent és minden egyebet..Nini . De a Műveltek számára .Tudod-e. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos .Vagy holnapután. Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött. amit te és Micimackó soha nem fogtok elérni.Tudod-e. azt mondta: .Róbert Gida azt mondta.” És járkálnak jobbra-balra. Füles előtt három pálcika hevert a földön. jó reggelt! . aztán gyorsan hozzátette: .mondta Malacka. és felderült -. .olyasvalaki modorában. és megszagolta az ibolyacsokrot. anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról. .mondta azonnal Nyuszi. itt jön Nyuszi. .. mi ez itten? . lám. ha nem jön valaki. A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben. műveltebb vagy. hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit.Nem tudom.mondta Füles komolyan. Nekik ez csak három pálcika a földön. Malacka gyorsan hátraugrott.mondta Malacka.Nem Ó. nem. és a harmadik keresztbe volt fektetve.Csak meg akartalak kérdezni. Füles. . csak úgy odabiccentett Malacka felé. Két pálcika összeért a végén. nem tudod véletlenül. . Füles. miről van szó. . hogy ez talán valami kelepce vagy efféle..És közelebb jött. . hogy menjen most.Ez Malacka? .. Malacka közelebb jött.Nem tudom. mint Róbert Gida? .Füles felemelte egyik lábát.Nem. .mondta.Három pálcika . Füles . hát ezt jelenti. kis Malacka -. Jó reggelt. . 37 .Ó. hanem A.Én mondom neked.Úgy értem. és ez csakugyan A betű. Nem. kissé orrhangon. .Ó .Azért jöttem. hogy megnézze. azt tanulmányozta. Talán rosszul hallottad.Ez egy A betű. dehogy.és ezt jól jegyezze meg. Malacka arra gondolt. Füles. . .Ó. És azért jöttem. Füles! .kérdezte Füles. és azt mondják: „hahaha.mondta Füles. . . vagy azt hiszed. .Mit gondolsz.Igen..Lám. mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? . Csak azt akartam kérdezni.

Tudta? Azt hiszed.Tanulni! kiáltott.. hogy mi ez? .Bizony. ez a helyes kifejezés. . csak félakkorák..Ne gondolj semmit .mondta Füles. amit ő.. Füles megnézte pálcikáit. igazán. 38 . Tudományt szed magába .Mit mondott Nyuszi.ha szabad használnom a kifejezést. . . és aztán Malackára nézett.. Műveltséget szerez. én nem mondtam meg. A betű .. Füles. Füles. . és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára.mondta Malacka zavartan. És ezért tudja már minden állat az Erdőben . Azt teszem.. ugye . .Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul. .Látod.Ravasz! . Műveltség! .hogy az ibolyák nagyon kedvesek. és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát.tette hozzá keserűen. Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre.Köszönöm előre .De nem valami tökéletes.Most majd felelek a kérdésedre . .Én csak azt gondoltam.kiáltotta Füles. Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R.mondta ünnepélyesen. .mondta Malacka . Ez itten például. mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit.Azt mondta.Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! .Te mondtad meg neki? . .kérdezte.Egy A betű . Aztán Nyuszihoz fordult. .azt hiszem. G. és már hat pálcika volt előtte. Most megyek.mondta Füles Malackának.Én azt gondolom . és gyorsan elszaladt. .Nem. A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem . és megviszem a jó hírt a többieknek. . . az A betű olyan dolog.. . .mondta Nyuszi.mondta Malacka. amit Nyuszi is tudhat? .mondta Nyuszi. Biztosan tudta már magától.kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -. Nyuszi nagyon okos és ravasz.

ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért. ha volna hozzá egy rímem. mire hazamehetett uzsonnázni. lassan. ezeknek sietős volt. melyik ér ki gyorsabban. Tudja. hová ér. másikat kell hozni. Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele. nyugodt nap van ma. mert ott feküdtek körülötte. Lám. mi van ott! Még elkésünk. át kellett kanyarognia a folyón. Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj. akkor könnyen menne. se balra. Sajnos. az nincs . gyerünk! Nézzük csak. beleakadt valamibe. Csakugyan fordítva jöttek vissza. Ott ültek hát.Ördög rúgjon meg! . keresztülhajolni és belenézni a folyóba. kétszer nyert. . ő is lassan úszik a folyóval. csurr!” Volt egy ösvény. ami annyit jelent. . hogy a legalsó fokot se éri el.gondolja Micimackó -. mert ő olyan kicsi. fakerítés mind a két oldalán. bele a folyóba.. és nézi a folyót. Bagoly szerint az övé. Visszament. na persze. Hát az egyik gyorsabban ért ki.. hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele... de olyat. és áthajolt a hídon. de ez természetes. úgyis odaért. nyert már harminchatot. azért áthajtotta a fejét. ha kicsit kapaszkodott. Lefeküdt. A fenyőtoboz kirepült a kezéből. és úgy érezte. „Hát ez is furcsa . alatta siklott a víz.Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki. Egyszerre dobott be kettőt. Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla. De mert mind a kettő egyforma nagy volt. de csuda egy fenyő. akire kijön a rím.Jó dolog. Á. hogy nézze. Majdnem folyó lett belőle. Úgyis olyan csöndes.. és nézték a folyót. az volt-e az első. és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög. inkább marad. jókorára megnőtt a patak. Egyszer úgyis odaérünk. mint egy út. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót. és mintha a fenyőtoboz vele úszna. míg jól megnézi: . Pedig sokáig próbálgatta. amelyiknek győztesnek kellett volna lenni. vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? 39 . Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik. mert a Kanga nem ül a fán. mielőtt beért. mint egy patak. de így is jó volt. Ez kívülről jött az Erdőbe.Csakhogy nem talált rímet. és tessék.” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben. Jobb volt rajta állni. ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban. mert nem volt neki sietős. csirr. mondja is magának: „Sietni. nem tudhatta. „Értelme. „Gyerünk. a folyó gyött. ahol átjött. hát a nagyobbik volt az első. s a Kanga ül rajta. Fahíd volt ott. beillett kisebbfajta útnak is. ahová kellett. azt nem muszáj.gondolta Micimackó -. Verset akart írni a tobozokról. de mert nem nézett se jobbra.” Leért a folyóhoz. az is természetes. a kicsi az utolsó volt. Felvett egyet. az is majdnem olyan széles volt. de elvesztett huszonnyolcat. azt mondja magának. mert akkor még fiatal és kicsi. Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla. és nótás kedvében volt. titokzatos fajta..mondta Micimackó.

mert jobban lehetett őket látni. . Füles. Négy lába égnek meredve. mert könnyen beleeshetik. Malacka? Én már szinte azt hittem. Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt.Ugyan. az én botom. Micimackó találta ki. gyere ki.felelt Füles. botocskám! Malacka felizgult..Gyün! .sivalkodott Malacka izgatottan.mondta mélán Zsebibaba. hiszen szürke! Nagy. .Persze hogy az enyém. jaj. mit csinálsz te ott lenn? .Füles! . Ezekkel könnyebben is lehetett. Micimackó? . szürke! Nicsak. most már el volt szánva. Alig hittem. mint az ember hiszi .Á. hogy az enyém.Lám. botocskám! Botlott botocskám.kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba. szép lassan. lenn az erdőszélen. aki nem mert túl mélyen hajolni.Úgy látszik. mégse az. Valamelyik nap Micimackó.Gyere már ki. az én botom elbotlott . az én botom elbotlott! Malacka. az enyém! .Az enyém olyan szürkés . Zsebibaba föl-alá ugrándozott. nem tudtam.kérdezte Zsebibaba.mondta Malacka.kiáltott Micimackó.Én volnék? . Bedobálták a botocskákat a folyóba. . Malacka.mondta Zsebibaba.. hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél. mégse.kérdezte Füles. elbotlott a te botod? .. . Kereste a maga botocskáját. .Mit gondolsz. . hogy az enyém? .Malacka! Én látom a tiédet! .Egyáltalán nem játszom . amíg átérnek? . kinek a botja jön ki leghamarabb. Igaz. itt gyön! Naagy.mondta hirtelen Micimackó. Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a MicimackóVízipólót.Úgy látszik. és mire Nyuszi kimondta: „Gyerünk!” átrohantak a híd másik felére. . mindig tovább tart. azt se bánja. akkor pedig ő nyert! ..Á. gyakran játszották ő meg a barátai. Úgy jött. mennyi ideig tart. 40 . . aznap volt a folyó a leglustább. mint szokott. . . és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén.kérdezte Nyuszi. . Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles. . naagy. hogy csak játszol! .Így kezdődött ez a játék.. eddig még csak az övét látták. akkor botokkal játszották. a híd alól. lesték. . úgy látszott. . kicsit fölemelkedve. Nyugodt és méltóságteljes volt Füles. De mégis! De mégse! Látod a tiédet. ha egyáltalában nem ér el odáig. a Micimackó-Vízipóló. Csakhogy lassan jöttek a botok. szürke! Á.mondta Nyuszi.Jaj. .kiáltották valamennyien.Nem én. Látod te a tiédet.Füles! . .Nyuszi. ez valami más..Biztos. és gyorsan hármat fordult maga körül. .kiáltott Zsebibaba.

kérlek. hogy a gondolat valami nagyszerű..Én valamit.Úgy értem .Ez nem egészen rossz .Nem hagyhatom abba .. . ..De hátha nyakon ütjük véletlenül? . Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi. mondjuk. Nem tesz semmit.De Füles.. . .. .sikoltott a megrettent Zsebibaba.Vagy véletlenül nem találtok el? .. és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni. Mindenki mélyen elgondolkodott.. Malacka.kérdi Füles hidegen. akkor Micimackó dob.. adjatok neki időt. hogy mi. Füles.. csupa sár leszek! . a kövek hullámokat vernek.És lassan megfordult újra. hogy lehetne?. Különben is én nem is szándékoztam ma úszni. . ..vélte Füles.Na. forog! . mert az kizáróan és egyedül az én ügyem..mondta a megszomorodott Micimackó -. érted. tudni fogja a kötelességét.mondta Füles. . mondd. .Három találós kérdést teszek fel neked.vélte Nyuszi.sürgette Nyuszi. . mielőtt mulatni mentek. abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod. .mondta végre Micimackó.Szeretek így forogni. így körbe-körbe aztán nem! . időt. ...Micimackó . Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi.kérdi Malacka aggódva... Pillanatnyi szünet következett. úgy szorította a mancsa közé. akkor ahhoz senkinek semmi köze. . Mondd. Még hogy én arra várjak.Hát. Micimackó... valamit.kérdi Füles. .. ha azt mondom: NNA MOST!!.. hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba. Hagyjátok a Nyuszit.Miért ne? ..Egyiket. akkor dobhatod. mert újabb forgóba került) ha úgy vélem. .Ha fürdőbe akarok menni..De ha már benne vagyok. . Nyuszi. majd értesítlek. igen köszönöm.Úszni én is tudok .. csak úgy leejtem..Nem téveszthetem el. Micimackó! .magyarázta buzgón. hogy megmoshass. amit egyáltalán vinni tudott. .. hogy jobbról balra még jobb.Egész ügyes gondolat . kieszeltem . és Micimackó ragyogott.. Füles..Én se remélem.felelt Füles. hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen.. hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni. Nyuszi érezte.Né..Ez.Nem mintha azt hinném. vagy (kicsit elhallgatott.véli Füles. .. ..felelt Füles. csak rád eshet. egyiknek meg kellene kezdeni. és így fest a helyzet. ..Nem vágom hozzád.Halljuk.véli Zsebibaba büszkén... és a hullámok kimossák őt a partra. kérlek . . Füles . De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ. . sokkal nehezebb..Fontolóra kell venni minden lehetőséget. .. 41 .. és ha már itt tartok.. Szót sem érdemel.. . és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra.mondta -. ha azt mondom: NNA MOST!!. Áthajolt a hídon. Ha úgy érted. vagyis hát csakis melléd mehet. ... hogy valami különleges ... Hogy talán..

. . Csak nézték ám. Micimackó? Malacka. és hogy ne találjon nyakszirten.mondta Nyuszi barátságosan. Micimackó kezdte magát jobban érezni..Nade.Nem vágtál te oda akkorát ..Köszönöm. .. Utóvégre. Füles? . vagy legalábbis egész mások. Hatalmas csobbanás. .Nna most! . Végre is a Füles odabe volt a vízbe.mondja Malacka. de úgy vélem. akik nézték. alámerültem.kérdi Nyuszi. valaki belelökött? 42 .Mi volt a jó gondolat? .. sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket. hogy szokott az történni. te aztán igazán átnedvesedtél! . . .. kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol. és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám.Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged.. kicsit előbb.kérdi Füles.véli Micimackó aggodalmasan. . engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit.Még hogy engem odacsapkodott.BELEUGROTTAM. hogy alighanem a rosszabbik követ választotta. mikor kijönnek a fejből.. . egyetemesen üdvözlik a hídról. . és megkér valakit. Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni. Füles megrázza magát. . de mindig nagyobb lesz . . nem is estem bele.. No de ilyet! mihelyt ott áll köztük a szárazföldön.mondta Zsebibaba izgatottan -. és most kinn van a vízből .na tessék! Füles kecmereg kifelé..No kész vagy.súgta Malacka Micimackónak. és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján. . Füles eltűnt. . hogy kicsit megvigasztalja. nézték. valami szürke. úgyis észreveszem majd.J-a-j . hogy azok nincsenek is a valóságban. és kiúsztam a partra. Micimackó . bámulták.mondja Malacka -. .mondta Füles.. mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja. . ha az ember Csekélyértelmű Medvebocsocska. Hangos kiáltással.. ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében.Füles . még azon se örültek. Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak. Kész vagytok? . ez egy jó gondolat volt. Micimackó elengedte a követ. hogy a Malacka botja végre megjelent...Nem is vághattam akkorát .Na hallod...Ezt jól csináltad. szíveskednék Malackának megmagyarázni.. mint a Nyuszié.. nézegetik. vagy pedig a folyó nem az.Kérlek.Hogy estél bele tulajdonképpen. Szívből ennek se tudtak örülni.. Zsebibaba. Nyuszi.hol itt a hiba? .vezényelt Nyuszi. azért ez okosan volt megcsinálva. aminek lenni kellene. Ide-oda forgatják. Füles.Én egész kész vagyok ... .Na látod..

Micimackó.mondják karban a többiek.Bocsánat.. Még mielőtt Füles felelhetett volna. értitek-e. hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam...Hogy vagy. véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve.. a rossz kosztot. Azon gondolkodtam.Nyuszi felsegítette a földről Malackát.. azoknak esetleg tetszik.kérdi Nyuszi.. már csak annyit tudtam. és szépen letörölgette. nekem mindegy.kérdi Nyuszi bölcsen. . Tudod. ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” . ha.. . ott is csak folyton mondogattam magamnak.mondja Malacka idegesen. a szemetet.Nahát. Hogy gondoltátok? . . .. Jól van.Mi hogy mi volt? . . hogy megkérdezzem.Ugyan. .De ahogy ott úszok a folyó felületén.mondja Füles. Annyit mondtam csak: „H-á-á-ápp-cc-ii!” .. . hogy VIZES. és véletlenül épp Füles mögött álltam. de különben olyan házikó az is. ez lökdösődés .Ja? Úgy elcsodálkoztam. ..Füles . Erős köhögésem volt. akik szeretik a hideget. hogy Tigris itt jár az Erdőben. Malacka.. vagy nem jár itt . .Mi volt ez? .De ki lökött meg? Füles nem felelt.mondta ünnepélyesen. Persze az olyanoknak. persze.Nem állhattam oda. hogy mit értenétek ti alatta. .. Még mikor a folyó legmélyén feküdtem.Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal. hogy gondolom? ..kérdezte Zsebibaba. Nézzétek.. neszt hallottak.. .Na jó.. és akinek kedve van.Ugyan. . . Nem tudom.IGENIS BELEUGRASZTOTTAK..Nem megmondtam.véli Micimackó. Nyuszi fontoskodni kezdett. és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT.Köhögtél? .mondta idegesen Malacka. gyerekek? . hogy csak köhögtem? kérdi Tigris bosszúsan.. Tigris maga jött át a cserjén.Mi újság. ugyan! Köhögtem. .mondta Tigris jókedvűen.Te. . . .Biztos.. Tigris? . . Füles! . mint a többi.folytatta -. azt mondja: „Na.Tigris volt alighanem . 43 .Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni. De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna. végre is ez egy Nagy Erdő.mondta Füles hidegen. Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre. . a kellemetlenséget. . . Tigris! . Ott álltam a folyóparton.Hát valamelyest csúsznom is kellett.... hogy nem csúsztál meg véletlenül? .. és ha valaki taszigáló kedvében van.Fülest a folyóba lökte valaki.És hol volt Tigris? .kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül.És te voltál az a valaki . megcsúszik. taszigálhat is benne.

. Nyuszi akkor kijelentette. hogy úgyis minden hiába.Hát pedig én csak köhögtem ...Itt az a kérdés. Zsebibaba kétszer esett a folyóba. és érezte. jön a lefekvés. Tigris?” Róbert Gida. .Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris.véli Malacka -. Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is. . Itt az a kérdés. hogy ez nem is OLYAN délután.. hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet. mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek.Igazad van .Próbálj engem is lökdösni! . Tigris és Füles is együtt távoztak.. mert látta. Malacka.Hát. a legjobb nyerőnek bizonyult.mondja Füles.Nos? .véli Micimackó..mondja Nyuszi -. és sok dologban nem biztos.mondta a Tigris. érted-e. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon. ha ott fekszünk a folyó fenekén.Nézz ide.. . .. és nézi... . én csak annyit mondok..kérdi Róbert Gida.Rendben van. Róbert Gida . akkor egyszerre minden eszébe jutna. valahogy így is van.. amint Kanga befordult az Erdőn.kezdi Nyuszi.Általában senki se olyan nagyon komisz . . hogy nem rendes gyerek? .. .. Az majd megmondja. .véli Füles. már tudta. 44 . rendben van. .jegyezte meg Malacka odavetően.kérdik mohón. és ott látta az állatokat. . Mondd.. aki még ilyet sose játszott. egy kicsit meglegyinthettem .Ki mondta.Taszigálás vagy köhögés. .. . Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! „Nem tudom...Én nem . te mit gondolsz?. .. mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára.. valamit tenni kellene.Nna . Füles.. gondtalan és jókedvű volt. először véletlenül. ő se szólt.Olyan öklelős . aki kicsit úgyis ostoba. Füles. milyen lassan megy a víz.nekem az a véleményem. .. Egész jó gyerek ...Csend legyen! .Én úgy vélem.mondta Zsebibaba mohón.kiált Nyuszi. De azt hiszem. Aztán így is lett. másodszor akarattal. kérlek. a Tigris engem is.. Áthajol az ember. a folyó nem bánta.. .Istenem.. . hanem AMOLYAN délután. egyszerre csak egy beszélhet. én a vízben voltam . De hogy leért a hídhoz. nem is tehet róla tulajdonképpen..Úgy történt. . . ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután..véli Micimackó.mondja a Tigris.De nem történt akarattal . . Feltartja a mancsát.. itt jön Róbert Gida. Sütött a nap. hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban.Akárhogy is. hogy velük megy. . Sokáig nézegették a folyót a híd alatt..A Tigris...így Tigris. kérlek. Ez egy olyan szép nyári délután volt. . Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna. Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe. hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót. mit szól mindehhez Róbert Gida.Róbert Gida nem érti jól az egészet .felel Róbert Gida. . mindegy az.Taszigált ..Nekem ez a véleményem. .

Hogyne. .Micimackó . hogy nem arról beszélnek.” Malacka kényelembe helyezte magát.Ebbe nektek feltétlenül igazatok van. nagyot ásít.. ránk hallgass. De az mikor volt . hogy igenis féktelenkedik. Malacka is bólintott: érti hát. Lassan felkel. hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket. ugye. az az egy tagadhatatlan. Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét.. amit Nyuszi elmondott.Hát te. de hogy? . Nyuszi? ...Éppen ez az. mert ha az ember szereti is őtet. amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta.Hetedik fejezet. ő elmondhatja még egyszer. mi az a „kétszerkettő”? .Nem is tudom. .. ránk hallgass.kérdezte Malacka. Hallotta már valahol. az Erdő teli finom hangocskákkal. és nemigen hallgatott Nyuszira. érted.és a hangja komoly volt. .. . Tudjátok.Igen. 45 . amiről beszélnek. mikor Nyuszi hangosabban mondta: „Ugye. Izé. De honnan kezdve? Micimackó arra kéri. hogy attul kezdve. Mondanád még egyszer.. amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt. .Igen. hogy kicsit ráncba kellene szedni. csak néha-néha nyitotta ki a szemét. Álmos nyári délután volt.Most már tudom . de hogy csináljuk? ..Mert . mikor a fülében kezdte érezni azt az izét. Malacka? Nyuszi nem bánta.Én is így gondolkodom . hallottam.néha. De aztán mégse. Azt mondta.Nyuszi végre kezdte befejezni .” . hogyne! ..Tigris olyan szertelen és rakoncátlan. Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: „Ne hallgass Nyuszira. te nem is hallottad. Nyuszit hallgatták. Micimackó is velük volt.Milyen ráncba szedésről beszélsz.. . Malacka? . igen.Igenis. . és megtanít a kétszerkettőre...Hogyne. „Ráncba szedni.Igazatok van .. Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem. Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig.. jó. Miről is volt szó? .Erre emlékezett Micimackó. a Nyuszira ne hallgass. hogy arról van szó... és magához tér.. és annyit mondott: „Ugyan!” vagy „Ez igaz!” . Micimackó kezd ráeszmélni....bólintott Micimackó.feleli Micimackó. ellátja a bajomat.Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét.Aha.mondja Malacka szemrehányóan -. . . . Mégse tanított meg. a bal fülemre meg vagyok hűlve. Hallottam valamiről.kérdi Nyuszi -. Mit gondolsz. . hogyne.véli Nyuszi. Malacka?” .

Belezavarodik. . mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba. . Másnap reggel érte megyünk .” Malacka örült az egész dolognak. vagy Nyuszi magasabb lenne.véli Nyuszi. ....Azért. és hol hagyják magára. . . . hogy biztos legyek benne. Egyszer megkérdeztem Baglyot. (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé.véli Nyuszi.A Tigrisek nem maradnak szomorúak .Hallgassatok ide. Hát ő is mondta. csak úgy öt percre. ami nem illett erre az esetre. .Persze. .Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? . Mélabús. ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik. hogy jó lesz az. 46 . Szomorú. meglássátok.mondja Nyuszi. azzal is segítettünk. .. mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle. Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba. Magam is így csináltam volna.kérdi Malacka.. ha onnan haza akar találni Tigris úr. amit Tigrissel akarnak csinálni. ahol még sose volt. mint Tigris. Nyuszi”.És ugyan miért? .Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? . hogy hova vigyék Tigrist.. De csak olyasmi jutott eszébe. én rosszat akarok csinálni. . nem mondhatja magának: Na.Nekem van egy jó eszmém .magyaráz Nyuszi. . Köszönöm. Ha reggel felkel. aztán otthagyjuk. hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal.. De elég is..Ennek nincs értelme.Én ugyan nem szeretném.kérdezte Nyuszi. Bánatos kis Állattá válik. mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle.Elkezdett gondolkodni..Az nagyon messzi van. az is valami.Csak annyit mondana: „Ezt jól megcsináltad.Hát majd elvisszük az Északi-sarkra .Mit dúdolgat Micimackó? .. mint szokott. És persze Micimackónak is köszönöm. . olyan „Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak. Megjavul.Ez jó lesz .sóhajt Micimackó. Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja. .kérdi Micimackó.véli Micimackó. magányos helyre.. .Ő is így gondolkodna .Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon.. Malacka. Csupa nóta. és nem csinál semmi rosszat. Csak az a kérdés. ha aztán mindig szomorú maradna . végre is egy magányos hely.de jól ide figyeljetek -.. Na.mondja Malacka kételkedően. Érezte. bizony az jó dolog lesz. Malacka. de éppen más dolgom volt..Értelmes dolgokat dúdolgat? . el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb.. és kisebb lenne Tigris... . .Á! .. .

ő ez a fajta Micimackó. hogy másnap reggel indulnak. ha Zsebibaba nem tartana velünk. . . .Honnan tudod? . aztán elkerülnek más irányba.Miért ne? .kérdezte Zsebibaba. Meg is mondta ezt Malackának. de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: . Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé.. Megakadt valami a torkomon. nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana.. és ha odaérnek.Csúf. ködös napok mindig elszomorították.Mindig „meglátjuk. hogy nem! . hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek.. Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni. mit csinál holnap reggel. Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: „ÉSZAKI-SARK. aki közel lakott Kangához és Zsebibabához. és megkérdezi Tigrist. Malacka kijelentette. Ha majd ott lesznek. Na. Igenis. hogy neki ez kevésbé fontos. akkor elszomorodott.Na ugye látod..Nem volt igazi köhögés. ha otthagyják Tigrist egy teljes napig.Ennek megint Micimackó örült meg.. Másnap egész más nap volt.mondja Zsebibaba.feleli Kanga.. ők kicsit előremennek. . akkor.kérdi Kanga szemrehányóan. hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való.véli Nyuszi. menjünk. ha itthon maradsz. Zsebibaba..kérdi sértődötten Zsebibaba. .Úgyis köhögtél ma reggel. Mert ha nem volna semmi dolga. Vár. nagy barátja a Tigrisnek. Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk.Jobb volna.” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta. meglátjuk”. vagy akármikor.. ilyenkor köhög és taszigál. .Addig legalább nem. „Nem fogja azt mondani. . .. drágám. hogy majd milyen hideg és rémes lesz.. Nyuszi kijelentette. Kangáékhoz értek.Nem látja többé? . akkor rendben van. nem hall semmit. és sose történik semmi . nyárias.és elsietett.. didergős nap . FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL. most hazamegy. Nem volt meleg. VAGYIS Ő TALÁLTA MEG.szontyolodik el Zsebibaba.Ezt csak bízd rám megint . Inkább az a fontos.. hogy ő miféle Micimackó.. hideg volt és ködös. ha azt mondaná: „Nem”. drágám? . Abban maradtak. Majd máskor. . De ha arra gondolt. Ez elég Rettenetes. Az ilyen hideg. Ilyenkor nem panaszkodik az ember . .. mikor Malacka eljött érte. Nyuszi.és Kangához fordul: . akiről pedig azt hitték.Holnap? .. Utóvégre ő fedezte fel az Északi-sarkot. ha szép maradt volna az idő. Zsebibaba is várt rájuk. Micimackó. . igen. 47 .. .. amíg érte nem megyünk. nem is bánta volna.rázza a Nyuszi a fejét... . Majd holnap. a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé..kérdi reménykedve Zsebibaba. Ha azt mondaná: „Igen”. ami őt illeti.Majd meglátjuk .De jobb.kérdi Malacka.Ezt aztán csak bízzátok rám” ...

mi? . .De én azt hittem.felelte Nyuszi. hogy már nincs ott. . . és újra eltűnt.. Nyuszi felkelt és nyújtózkodott.. Gyerünk. Tigris néha el-eltünedezett. megint csak nem volt sehol..Szólj Micimackónak is. Nyuszi és Malacka együtt haladtak.. hogy nagyon messzire mennénk. Gyertek. a köd is sűrűbb lett. Menjünk. . . mikor keskenyebb lett az út. . megbökte Malackát.Hm? . néha nem.. nem sokat.. Belevágódott Nyusziba. mikor már egy darabig szaladtak.Majd most . Mért megyünk pont erre? . ha az ember jól odafigyelt.Én nem szólok .Hol vagytok?! . .... . Malacka olyan halkan lélegzett. és aztán majd délután úgyis mindnyájan. aztán újra hallották Tigrist kopogni.mondja Micimackó . és olyan nagyon közelről hangzott a hangja. Pillanatig csönd volt. Eleinte Micimackó. Jól elbújtak és hallgatóztak. később. Nem láttak. Nyuszi.. itt vagy. egyszerre csak előbukkant. Micimackó és Malacka utána ugrottak. hogy bátor dolgot cselekszik.kérdezte Micimackó..Majd most . Mit szólsz az egész dologhoz.mondta Nyuszi. .Csss! . .Á! . . Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük. Akkor aztán vártak még egy darabig. Ahogy mind magasabbra kerültek. 48 .. Micimackó? . gyerünk!” .mondta Tigris... Nyuszi meglökte Micimackót. hogy attól majdnem megijedtek. Nyuszi volt a vezető. Mikor az ember azt hitte. vagy mellettük szaladgált.s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna.mondta. . és Micimackó körülnézett Malacka után. úgyis mindnyájan. ha horzsolta az útszéli csalán. No szervusz.. Valahol kopogtak .Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya.. . .Hazafelé megyünk. csak annyit mondott: „Hát gyerünk. gyerünk! El is indultak.most már beszélhetünk. amilyen halkan csak tudott.aztán megint csönd lett. .mondta Nyuszi.kiáltott Tigris. Rohanjunk.Látjátok? Nem megmondtam? .Most.mondta Malacka Micimackónak.. és Tigris félkör alakban kerülgette őket. és nagyon izgatott volt. Tigris hirtelen megjelent. hogy Malacka felugrott volna. míglen az erdő úgy elcsendesedett. érezte. Tigris? No menjünk.így Micimackó. esős napon . ha Micimackó véletlenül nem ül rajta. .No? . Micimackó! Készen vagyunk? Jó. Nyuszi megfordult. Zsebibaba! Majd délután átjövünk.Csak ne gondold.. de nem látta sehol. . nem hallottak semmit..vigasztalja Nyuszi. Az erdő nagyon csöndes volt. . ja..No .S mindhárman elrohantak.Halló! .kérdezte Micimackó Malackát.Úgyse hiszem.mondta Nyuszi.. néha-néha beleszaladt Nyusziba.No most! .Hát. Malacka és Micimackó egymás után haladtak. Tigris előttük baktatott. Néha.és azt hiszem. Beugrott egy bokorba az út szélén.suttogta büszkén. .

. másképp esetleg el is tévedhettünk volna.Gyerünk! .. fiúk!” .Mindjárt ki is öntötte neki.Te mit gondolsz. amelyiken az nevet.Játsszatok most egy kicsit a ház előtt. . Vagy úgy! Gondolhattam volna. hogy az egyik a jobb mancsa.Ez igazán furcsa . . .Még szerencse.mondta Nyuszi tíz perccel később..Semmi. .türelmetlenkedett Nyuszi.No mi az. mindjárt azzal fogadta: . hogy a ködben minden egyformán szürke. .. Malacka? . hogy a másik a bal. . és csak annyit mondott: .mondta Nyuszi félórával később. hogy nem tévedhet el.gondolta: inkább megy haza ő is. és mikor azt is megunta. és azon a gondtalan hangon nevetett.mondta Nyuszi idegesen. Ha az ember elhatározza.Előbbre haladtak. és úgyis tudja. Mikor Tigris megunta a várakozást.kérdezte Zsebibaba.. Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal. Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant. hogy izé. De nem emlékezett. és hiába várt erre.mondja Nyuszi tíz perccel később -.Malacka megfogta Micimackó mancsát.. hogy kezdje. . 49 .No lám.Ja.. én azt hiszem. .. gyerünk! .. . hogy olyan jól ismerjük az Erdőt. hát akkor menjünk előre. aki túl jól ismeri az Erdőt. Tigris véletlenül fellökött egy-két széket.. ..Buta ügy .. hogy de bizony úgy van. milyen szépen hazajött.De mégse. Zsebibaba büszkén jegyezte meg: . Micimackó? Micimackó helybenhagyta.. Malacka Micimackó mögött lépkedett.. . Egy pillanatig. hogy elfogják.vélte Nyuszi. . Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek.mondta lassan. . hogy már nem mondhatja senkinek: „Na... hogy ez a helyes út..Én tudom. Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? . . Vetted észre. és Kanga meglátta őt..Hol? .. Épp jókor érkeztél... és kosarat adott nekik. mire Kanga megszólalt: . . persze.Én is. . hogy melyik az. és szedjetek nekem pár fenyőtobozt .Csak nem akartalak elereszteni.Hát.mondta Kanga.Nem is . úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból.Itt volnánk . Tudta. .Ugyan menjetek ki. itt a jó kis Tigriske. .. Na. Visszafelé indult. Tíz perccel később újra megálltak. jobbra kellene tartanunk.Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét. . Mihelyt hazaért.. akkor biztos.mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -.Én azt hiszem. Majdnem.

.Ennek nem sok értelmét látom . talán az a valami lenne.felelte Kanga.kérdi Nyuszi. . ha felszedelőzködünk.Ma még nem. csak annyi.A dolog úgy áll . mert akármerre indultak. hogy mi bizony valahol eltévedtünk. Egy árokban pihentek. hogy miért küldték őket. drágám. akkor mehetek én is? .mégiscsak jobb lesz. úgy gondoltam. gondolta. Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt. mert akkor esetleg olyasmit találunk. végre tudom. amit nem keresünk. aki nagyon jól tudta.. de találunk. ne beszéljenek egyszerre. . amit nem keresünk. egy sarokba kuporodott.Valahogy így van.Furcsa dolog ez a Tigrisekkel . . el nem tévednek. hogy mi történt ma reggel. akkor meg kell őket keresni.. Zsebibaba. amit keresünk. Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben. és akkor az a valami. ..Hát jó .kérdi mohón Zsebibaba. Gyere.. kicsit ostobának tetszett az ilyesmi.Ha még holnap is el vannak tévedve. míg megtudta. míg csak el nem felejtették. Valahányszor feltűnt előttük a ködben. Egyrészt gyakorolni akarta magát benne. fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz.Az hogy volna .Kereshetem őket én is? . hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: „Hiszen én is tudom. hogy a Tigrisek soha el nem vesznek. és újra visszatalálunk? . na és az direkt Jó Dolog lenne. Éppen elkészültek az ebéddel. hová lett Micimackó? .Mér nem? . mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette. .Majd meglátjuk .Egyszerűen csak nem tévednek el . .kérdezte. de nem jutott más eszébe. hogyha ide akarunk visszatalálni.véli Nyuszi.suttogta Tigris Zsebibabának -. fenn az Erdőben.Hát ha haza akarunk találni. . hogy az nem is volt igazi köhögés. és hazamentek ebédelni.Mi hasznunk volna abból? .vélte Kanga.Tigris. mindig ugyanabba az árokba értek vissza.Lementek a Hét Fenyőfákhoz. ez valahogy úgyse jó így. és Zsebibaba belevágott.. ha Róbert Gida meg a Tigris látják. . és megpróbált saját magából kifelé ugrálni.Majd máskor. hogy ez mit jelent.magyarázta Zsebibabának Tigris.mondta Róbert Gida -. és képtelenek vagyunk. . . mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón. Melyik lesz a legjobb út? . . Micimackó már unta az árkot.mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után. Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: „No. . Tigris. . de nem találunk.Most mehetek és kereshetem őket . Kanga megkérte őket. 50 . hogy ő szomorkodik azon. akkor ezt se találnánk meg többet. . . újra próbáljuk megkeresni. Róbert Gidának így jó idejébe tellett.. amiért nem vitték el. és Zsebibaba.” Akart is valamit mondani. drágám . hogy „SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz.kérdezte Kanga Tigris elmondta. hogy Micimackó. miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért .Hát .kérdi Micimackó lassan -.. ha nem látnám ezt az árkot többet.magyarázta Tigris.vallotta be végre Nyuszi -.Hová lett Micimackó? . másrészt nem szerette volna. ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat.

.Azt gondoltam. a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk. mintha nem is ijedt volna meg.. Jövök én is. aztán megfordult és jött vissza. . . .Valami eszembe jutott.mondta Micimackó -.Hát itt vagytok? .Jaj... FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi.mondta hirtelen Malacka.. Hirtelen mégis valami hangot adott. ahogy Malackák szoktak. Mikor annyira biztos volt a dolgában. Együtt indultak. ahogy Tigrisek szoktak.Ha kijönnénk ebből az árokból. Eddig nem hallottam.. Mehetett úgy száz métert. amíg nézte. Tigris! No de ilyen szerencse! . Hát jött szépen haza Micimackóval. hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se. Csak épp gondoltam rá.sikoltott Malacka.siránkozott Nyuszi.. Végre meghallotta a hangot. hol vannak... Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor...Hát itt vagyunk. .mondta Micimackó alázatosan. hogy mit akarnak.De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben.. úgyis csak ugrik. Egy igen-igen ijedt.ismerte be Micimackó.. nekem haza kellett jönnöm... menjünk haza... .Gyerekek! .... ő majd megtalálja. úgy tett. . . akkor megtalálnám. Elindult a ködbe.. ezek engem már órák óta várnak haza. Nem akarta zavarni a csuprokat.Mert nincs is ..Mi majd itt várunk rád. nézte. bizony . hát hadd ugorjon. különös hangokat hallatott. . Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris.. és így hát. és aztán visszajönnénk bele. hosszú ideig kellett nézni. . hogy esetleg mégse találnád meg. Nézd.. .Nem .De mikor elkezdtem mondani. majd megtaláljuk azt a valamit. A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek. és csupa izgalom volt -.Nézd. .. Micimackó felállt.. . én tudni fogom. Úgyis keres benneteket.mondta egész hanyagul. 51 . kezdett ám. Most gyerünk. mert Micimackó alaposan el volt foglalva. merről jön a hang. mindenáron meg akarta találni.felelt Micimackó.. taszigálniuk.De kérlek. lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta... mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt.. mert kezdte tudni.. Micimackó . és nézte..mondotta Micimackó. próbáld meg . meg a Malackának is.Ja . Nyuszi csak nevetett azon. még volt értelme.. akkor. majdnem hogy visított. magunkkal kellett volna hozni. Tigris az Erdőben bolyongott. .Esetleg Tigris megtalálja. olyan Tigris.. Hangosan persze nem merte mondani. mert valamit itthon felejtettem.. Malacka. amelyik ha ugrik nagyot. hogy milyen ostoba ez a Malacka.. csak azok a tizenkét csuprok. egy ideig Micimackó nem is szólt semmit.. valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida. hogy ez egy egész Barátságos Tigris.. ...... és kereste Nyuszit. mert hátha mégis téved. . Valami elromlott közben. . te talán tudod az utat? . azt hiszem. de ha senki se beszél.Jó.Azt nem tudom. Malacka.Hát Nyuszi? .

és a birtoka az egész. ha látogatóba indultak egymáshoz. Hú. hogy: „Jaj de jó Nap. valamit ki kellene eszelnie Micimackónak.Nyolcadik fejezet. hogy ilyen ereje van a szélnek. hogy segítsünk neki újat építeni. hol Micimackó heverész. Langyos és napos a zugocska. ilyen alkalmakkor leültek ott. de ha nincs odahaza. és hirtelen betoppan valakihez. éppen jókor jöttél.Na. keressük fel előbb Róbert Gidát. Micimackó tud. és meglátogatom Fülest. . mert van itt egy kis nyalánkság részedre” . nem igaz? .. mikor már ott voltak. Talán ki tud eszelni valamit. kicsit nyalakodtak.vélte Micimackó. hogy mihelyt odaértek.. mert úgyis Csütörtök van.mondta Micimackó -. Meleg zug volt. úgy a feleúton. és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt. akkor úgyse kereshetjük fel . hogy az ágakat is le akarta kaszálni.Mert ami engem illet. mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról. ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni. Micimackó otthon is volt. mert nem is sejtette.. ha az ember valakit látogat. Hangosan vitatkoztak: . és mentek tovább Kanga Kuckójáig. . hogy valami okának kell lennie annak. Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában. elgondolták azt is. Azért megyünk. jó szorosan egymás mellett.és: . . és Micimackónak fel kellett őt emelni. vagy valamit meg akar tudni. és ott azt mondják neki: „Ejnye. és olyan hideget csinált éjjel.” Malacka ugyan azt tartotta. . és törték a fejüket. Beinvitálta őket. Még szerencse. hogy mit csináljanak most. nem hallom jól. . és a szél se érte.akkor rendben is van minden. elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész. én azt vélem . kérlek. hogy nem csinálnak semmit. akkor megindultak. Valamelyik nap elhatározták.Hangosabban. egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni. mire jó ez a kitűnő helyecske.Ami pedig engem illet. én azt akarom. 52 . Felkeltek. Valamelyik őszi reggel.Mi nem igaz? .. mer akkor azt úgy hívom.. elmegyek a Micimackó Kuckóba.Mehetünk is.. amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze. és vége a látogatásnak. és amikor Malacka újra leült. Az ember beteget látogat. Tudni kell mindenkinek. Ide süt mindig a napocska.mondta Malacka.Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit .Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben. Először Micimackó házába nyitottak be. Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja. Micimackó.

kiáltották vígan már messziről. isten áldjon meg. Délután lévén. 53 .No! .Senki se vitte el. Mire újból nekiszedelőzködtek. csak annyit mondott: . . . . Talán elfelejtették. Csak meg akartunk látogatni .mondták.Én azt hittem.Talán eltévedtetek? . Talán valakinek le kellett volna bontania? .. Nem tesz semmit. hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni. . az van neki. Ez olyan.. Nosza.. .. mint akiknek nem fontos .Esze.vélekedett Micimackó. Azt kérdenék: „Ejnye..mondta Füles. Nem mintha megszólított volna . Az embert sok mindenre felbátorítja.Van neki .Ez furcsa. de az bizonyos. Hiányoznál. hogy észrevett.Vigyázz. nagyon megörült a vendégeinek.mondta Micimackó -. . Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek. ejnye. Okos . Kedves tőle. az van neki. és jó lesz sietni.” Igazán mindenki szeretné tudni.. bizony.Persze.mondta Füles. .Mért. . hogy láthatunk. hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?. és azért kaptak valamit. . .mondta Malacka.erre. Micimackó. hogy esetleg a szél elvitte . . Mire hosszú hallgatás következett..Nem a!. . már annyira el voltak fáradva. és most megyünk is Bagolyékhoz. hogy csütörtök van? .vélte Malacka.Itt vagyunk. és könnyed oldalgással siettek el. biztos-e. akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig. . szaladtak Micimackó kuckójába. mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni .utóvégre hosszú út áll előttük. nehogy a szél elfújjon. akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt.Esze. Malacka. ahogy bement.mondta Micimackó elmélyedve. hogy áll .vélte Malacka. mégis. Majd meglátjátok. Már akkor Róbert Gida is otthon volt. Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát. .Hát isten veled. hogy végre megtalálják Fülest..Hát csak menjetek..Mire Kanga házához értek. Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak. hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide . figyelmeztetlek! -.. hogy soha semmit meg nem ért. . Na. Egy-két nappal ezelőtt repült erre.Úgy vélem .Azt hittük. Párszor ki-be járt az ajtón.. mi különös van azon.kérdezte Nyuszi.És hogy milyen is nálad.Úgy van.mondta Füles.mondta Micimackó. igazán örülünk.Szervusz. Nézd csak. hisz ez a ház még áll! .. Füles. ott milyen jó.mire persze leültek..Nyuszi csöppet se buta .. kérlek. nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál. . ez az oka annak.Jó. . hogy ott kellett maradniuk ebédre. Nyuszi. Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot. bizony kicsit hideg volt odakünn. Füles! . most hátulról kapták a szelet. nem volt olyan nagy a baj. hová. amit az ember hamar elfelejt. ki kellett próbálni. Füles! . Siettek is Nyuszihoz. engem is észrevett. amennyire csak tőlük tellett. . . és igazán örültem.Isten áldjon! .

felelt Micimackó helyett Malacka. derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján. Róbert.valamelyik nap..Ülj le.látni akartunk. Még egyszer átgurult a szobán.. Micimackó.. . és a székek halkan Malackára borultak. atyaúristen. de most szerette volna tudni. amin tartózkodni szokott. Szárítgatta a fülét. aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó. akárcsak holmi zászlók.Isten áldjon! . Bagoly! . hisz én rád esek! A szobának az az oldala.sivított Micimackó. és újra kiegyenesedhettek. .aztán csönd lett. te. rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot. mert úgyis Csütörtök van..Mert látod. . Micimackó. aki éppen olvadozni kezdett.mondta Micimackó -.Helyezzétek magatokat kényelembe.. Tudod. Malacka is itt van. . és azt óhajtotta. bár az isten adná. Bagoly ünnepélyesen bólogatott. 54 . Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor.mondta Micimackó. s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani.Kérlek. . de vajon az igazat állítottam-e. igazítsd ki a szavaimat.. lassan lefelé kezdett süllyedni.Vigyázz. bár odahaza lenne végre a tulajdon házában.Csuda . mikor a vihar tombolt az ágak közt. De most szembejött a szél. mikor Róbert nagybátyám . mi az? Szörnyű csattanás. és gurulni kezdett a szobán keresztül.Jó napot. . hogy Észak merre van.. hogy vagy. csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka..Akkor is épp ilyen ronda nap volt. s baktattak előre. A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt. . Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni. borzasztóan siettünk..mondta Bagoly barátságosan. vigyázz! . . Nemsokára egész vígan. . Az óra elegánsan siklott le a kandallóról. mielőtt elmegyünk.. hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn. rámájával együtt magával hozta azt a darab falat. .Nekem úgy rémlett . Malacka fülei a feje mögött billegtek. Bagolyékhoz. s úgy kellett törtetni előre. míg eljutottak a Százholdas Pagonyba. amelyik valamikor padló volt.. és kényelembe helyezték magukat. hogy el ne késsünk . . .. hogy festene falnak.Na és ha nem éppen akkor? . amit Micimackó foglalt el.Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak.Jaj. ha kijelentem. Malacka . útjában néhány vázát ragadván magához.. Bagoly .mondta -. hogy az is szőnyeg legyen már egyszer.Na és ha egy fa akkor esik le. mikor Malacka felállni készült róla.mondta Micimackó alapos megfontolás után. és kilátszott belőle két fül. ha tévedek . labdává csavarodott.. Mintha egész csomó óra telt volna el. hogy kicsit megkésve érkezett. mikor éppen alatta állunk? . a nagybácsi. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen. Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni. és kihámozta magát.amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon . aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott.Eljöttünk megkérdezni. Malacka megvigasztalódott. Te is. Szépen megköszönték..mondta Bagoly. . Aztán jött egy még nagyobb reccsenés...

. Csúnyán nézett arra a darabra.Na? . .mondta Micimackó a szék alól. gyere le. . ..vélte Malacka. te csináltad ezt? . Bagoly megváltoztatta a hangját.Nem hinném .mondta Malacka -.Micimackó . . vagy úgy. az ember nehezen pillant fel mennyezetekre.Nem tudom biztosan... . Azt hittem. akkor nem Micimackó a hibás. Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül.. . aki a levélszekrényének szépségét csodálta. . .E barátságos szavakkal felrepült. azt mondta. Micimackó. Bagoly.Alighanem a szél .Ú-úgy? Gondoltam.Ha a szél volt . és nem lett belőle semmi. . Akkor őt vád nem illetheti. hogy mi illet vagy nem illet engem? . .mondta Bagoly igen szigorúan -. ami Micimackóból látható volt. a szoba másik sarkában..vélte Micimackó.Talán most annak is megváltozott a helye .mondta idegesen Malacka. mert épp uzsonnázni akartunk.Alighanem. hogy téged nem illet vád.Bagoly .Nem vagyunk olyan biztosak benne . leszállt. .kérdezte a székek egyike. . .Oda nézz! .Nem lehet .mondta Micimackó.mondta Bagoly.így a Szék. és úgy festett. hogy ami engem illet. és segíts Micimackónak. Malacka lehajolt hozzá..Az izé .. Együtt húzták-vonták a karosszéket. .mondta Malacka. .Hát akkor ki csinálta? .mondta bagoly eltűnődve -.Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly. s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett. Na igen.Hol vagyunk? .Mert ő szereti a változatosságot. 55 .És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? .Arccal lefelé vagyok valami alatt.Ahá! . hol van Micimackó? .. mint aki hihetetlenül bosszankodik -.Hja..mondta alázatosan Micimackó.Malacka .Malacka! . .Nem a’ .Juj ! .Bagolyéknál vagyunk? . .. Malacka. .Pedig ott tartotta. . ilyenkor. inkább Micimackó.Azt mondta. Megjelent Bagoly. hogy megnézze az új mennyezetet.Mit mondott. .kiáltott Micimackó halkan. .A mijét? .

mi? . te szegény állat.Fel tudnál repülni a levélszekrényig.. Felnézett a mennyezetre.felelt gyorsan Malacka.kérdezte Bagoly.tette hozzá . akrobatának semmi. Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia.Nem jut véletlenül az eszedbe valami? . és olyan ajtó volt benne. s legjobb lesz. Malacka. Csakugyan tépelődni kezdett. Ám egy derék medve? Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát. de egy másik.Olyan kis semmiség. akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével.Éppen most jutott valami . mint akinek semmi köze a vershez. Nem volt külön dolog.Á! .Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon. .Szépen vagyunk. .kérdezte Malacka. ha Micimackó azt hiszi. hogy ez volt az egész.felelt Micimackó.Mit csináljunk. . Micimackó? . ha Malackát felkapod a hátadra? . dúdolok de nem jutott semmi eszembe.Mert . hát akkor hogy lehet másképp kimenni? . 56 . és nem is találja szépnek. Micimackó ott ült a padlón. heverni a nyári nappal szemben. kérem.kérdezte félénken Malacka. Nem jött semmi. gondolom. Arcom fődbe benyomódik. ugyan nem mehetünk ki. . ó. ami még nemrégiben is fal volt. . gondolom. Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva. füled. mellembe szorultan az ébredést várom. . .Na. majdnem felkéseltek nyakad. szájad. .Azt úgyse tudná.Hát éppen erről van szó. és kijelentette.ott. Arra valami ráesett. ami még nemrégiben szintén fal volt. ahol az ajtó volt. .Na? . Bagoly köhögött. amit ajtónak lehetett használni. ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek.

s érezte. ott ahol most áll.Hacsak a madzag el nem szakad. .lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy. és szerényen megjegyezte.Szép. hogy a madzag másik végét a csőrében tartja.Hiszen olyan Pici Állatka vagy. mint emelkedik lassan a mennyezet felé. újra megrohanta egy gondolat: . arra az esetre. akármennyivel is húzzák fel. Talán lehetne. kövér. Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen. Azt átlöki a dróton. persze. és segítséget hoz. a boldog órákra.de Bagoly csak azt mondta: . . . S mint az előbb. . Malacka is nagyot húz. esetleg Verset is csinálok róla. Malacka még gyorsan megjegyezte. Nagy Dolog lesz az.véli Bagoly. Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak.Úgyse szakad el . hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik .De hisz azt mondtad. és mindenki őt bámulta. hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is.. mielőtt értik. hogy ő szép kövér. S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran. s ha megmentesz mindnyájunkat. akármilyen szívesen tenné. de aztán elszántan bólintott Micimackó felé. hogy jó.. . mert akármennyi madzagjuk van.selypített Bagoly. hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre. és csak néznek. igyekezvén segíteni. hidd el.Mert tudod. . hogy nagyobb leveleket kap. . és én alattad állok. amiket az Erdőben töltött olyan módon. ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe.vélte Bagoly..vélte Malacka. hogy hiszen csak egy gondolat volt. ahogy elképzeltük. mire Malacka megjegyzi: .A dolog úgy megy. hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot. ha az ember kétszer is elmagyarázza. 57 .Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett. Nagy Dolgot művelt a Malacka . hogy majd újra megemlítheti. már annyira büszke volt.Te Bagoly .suttogta Micimackó vigasztalón. aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy. haladunk felfelé! . hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét. de úgy látszik. Egy szomorú pillantást vet vissza életére.Haladunk.Na és akkor Malacka csakugyan ott van . lemászik a fán. jutott valami az eszembe. hogy miről van szó. . Bagoly. Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára. mást itt nem lehet tenni. Micimackónak tetszett. Micimackó előtt felrémlett az a nap. lehozza a földre. amíg a másik vége szépen felemelkedik. Bagoly kijelentette.Találunk másik madzagot.Akkor jobb is. lehetne őt újra bámulni.mondta -. és a népek majd éneklik.mondta derűsen Micimackó.. ügyes Medve vagy .. ha másra gondolunk . neki mégiscsak repülni kell. Várta is nagyban. Hogy aligha tehetné.. s mikor mindennel elkészültek. Ez is olyan dolog. hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta. átmászik ott.. . és sokat fogunk még róla beszélni. és várni lehetett . mindaddig.Á. ahol a leveleket szokták bedobni. . gondolta. minek is akkor beszélni róla. ügyes medve. és kijelentette.. hogy szinte felkiáltott: „MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt. mikor kimenthette Malackát az áradásból.

Csakugyan, elég hamar ment. Malacka kinyitotta a levélszekrényt, és bemászott. Aztán, mikor leoldotta a madzagokat, benyomta magát a hasadékon, amelyikbe a régi szép napokban, mikor még ajtó volt az ajtó, rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul, miket saját maga írt magának. Nahát nyomakodott és tolakodott befelé, addig-addig, amíg csakugyan kinyomta magát. Boldog volt és izgatott; gondolta, levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak. - Itt minden rendben - mondta a levélszekrényen keresztül. - A fádat, amin laktál, ledöntötte a szél, Bagoly, az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik. De nem baj, mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen. Micimackónak is hozunk majd egy madzagot, én elmegyek, és elmondok neki mindent. Le is tudok mászni, tudom, hogy veszedelmes, de én azért megteszem, szó sincs róla, aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával. Isten veled, Micimackó! Meg se várta, míg Micimackó felel: Isten veled, Malacka; köszönet és hála - hanem ment útjára. - Fél óra - mondta a Bagoly, és kényelembe helyezte magát. - Na, ez épp elég idő arra, hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról, akit elkezdtem... tudod? arról, akinek a fényképén fekszel. De hát hol is tartottam? Persze, tudom már. Hát kérlek, az is egy olyan szörnyű nap volt, aznap délután, mikor... Micimackó lehunyta a szemét.

58

Kilencedik fejezet,
amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt. Ott állt, ott bámészkodott, ahol azelőtt a Bagoly háza volt... Bizony, az most nem festett háznak. Olyan volt, mint egy fa, amit kidöntött a szél. Ha meg a házadnak ilyen pofája van, akkor itt az ideje, hogy más lakás után nézzél. Micimackó „Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: „ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” Míg azon törte a fejét, hogy ez mit jelenthet, Nyuszi ott termett és megmagyarázta. - Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is - mondta Nyuszi -, megmagyaráztam mindnek, mit jelent; most ők is fognak keresni. Na isten áldjon, elég dolgom van. - És már szaladt is. Micimackó lassan kocogott utána. Volt neki különb dolga; még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte. Azóta, ha találkoztak - nem mintha Malacka sürgette volna, de az ember érezte, hogy mért nem sürgeti. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA, MADZAG, SZEKRÉNY, ÉJJELI VIHAROK - Malacka orra vörösre gyulladt. Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni. „Mert ez se könnyű feladat - mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont. - A zümmögés, a költészet... nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban; hatalmunkba venni őket... Ezek olyanok, hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni...” Ment és várt. Darab ideig várt. „Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt - mert csakugyan fekszik; aztán majd meglátjuk, mi lesz.” Így lett: Egy Fa fekszik itt. Itten egy Fa fekszik, mit Bagoly szeretett. Míg állt, szerette. Őt szerette. Barátjával dicsőítette. (Barátja ÉN valék, ha még e Tényt nem tudnád, kedvesem.) S erre lett egy RE-ET-TENETES. Re-et-tenetes vihar, mi hasra fektette fáját. A laposra vágott fa ellaposodott, ah, mily rémséges állapot! Lakása... fája... a barátja álltuk körül, miként koporsót, ilyet nem láttam még soha.

59

Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot, és azt kimondta. BÁTORSÁG - mondta és REMÉNY, nekem kell egy MADZAG. Kemény legyen, de inkább vékony. Mindenesetre MADZAG LEGYEN. S ha nincs, na jó, ám hozzatok egy Kötelet. És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte. Micimackó és Bagoly legott, hálás köszönetet rebegve, előtte térdre is rogyott. (Honnan levelet szoknak szedni „Ide levél jön!” felirattal.) Oda nyomakodott Malacka, s onnan intézte, áhitattal mentési kísérleteit. MALACKA, hős, Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál, sodródtál azon az „IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által. (Én láttam ezt, kérem! Én láttam!) Láttam Malackát, mint szaladt. („A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek, és megtelt a berek.) Segítség ide, hej, segítség! Ordít Malacka, s jöttenek Dicső Állat... Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek, most a rabok kijöttenek. Malac, éneklem tettedet. Ez megvolna - mondta Micimackó, és háromszor egymás után elénekelte magának. - Nem olyan lett, amilyennek gondoltam, de meglett. Hát most majd eléneklem Malackának. „ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” - Ez mi? - kérdi Füles. Nyuszi megmagyarázza. - Mér, hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. - Nekem igazán nem mondanak el semmit - mondta Füles. - Engem semmiről se értesítenek. Pénteken lesz tizenhét napja, hogy nem szóltam senkihöz egy szót se.

60

Jövő pénteken lesz. mert nekem most úgyis mennem kell. „Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember.Emlékszel te arra. . .mondta -. Nyuszi egy lábon állt darabig. a fene egye meg.Hát tizenhét napja éppen nem lehet.Az akkor tizenegy nap lenne. és várod. Ott le is telepedett. . . . mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett. Kicsit jönnöm-mennem kellene. Nem mondtál semmit. Pedig én magam is itt voltam ma egy hete. A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik. Gondoltam: majd azt mondom neki. ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül.Isten áldjon! . Micimackó? . pláne. . ADOK-VESZEK.. . ...De nem diskuráltál . . Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le.Nekem akkor sietni kellett. . . A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére. Nyuszi megindult. ez a Füles” . Füles.Malacka orra pirulni kezdett. amit mondasz.mondta Füles. Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott..Micsoda? Ja.akkor már mehetek is. ha kedvem van.Ja. . hogy mit feleljek. Malacka. .de akkor már késő volt.Mi az.Meg is írtam. az Erdőnek ebben az egy sarkában.. Mindig itt vagy.és már szaladtál is.Kijelentetted.Ez nem volt tisztességes üzlet. Annyit mondtál: „Halló!” . Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba. mikor én neked kijelentettem. .mondta Füles. Malacka .. . . . igen. Nem váltottunk szót. Gondolkodott.Majd gondom lesz rá . . Nyuszi . mikor jönnek a többiek hozzád.mondta Nyuszi. hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? .Nem beszélgettél.mondta Micimackó némileg félénken.Kicsit elhanyagoltalak benneteket.S ma szombat van . Sose látogattál meg egyikünket se. . igen.S ha azt hallom kívülről: „Ejnye.Na igen . 61 .mondta Füles. emlékszem.Hát ebben igazad van. ..Te vagy a hibás. Micimackó? . és még mindig azon tűnődtem.Ebben lehet valami.mondta végre.Te. „Mi?” . isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére. ne felejts el értesíteni. Kicsit többet kellene mozognom. Füles.

Hét szakból áll. . Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni.. és az különben se mosogatórongy. Micimackó elkezdhette: . aki egy pillanatra megállt. Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!). 62 .Ez csak olyan belső remegés volt ... Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára. Én meg elfordulhatok és mondhatom: „Igen.. . Kanga odalenn kötözgette a kötelet...Megírtam.Én legjobban szeretném. Micimackó. mintha nem is figyelnék oda. . neked hogy kedvesebb. nem.Nem szoktak hétszer zümmögni. . hanem a sálam. amíg a többieket is megtaláljuk..Malacka hallatlan közönyt tettetett. kivéve Fülest. hogy az úgy igaz.Ugye..Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? .A többieknek már mondtad? .mondta Micimackó . Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset. . Ha egyszer a vers mondja.Hét? . Mindent szépen bele az újba. te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset.. . amelyik úgy szólt: „MALACKA! Hős. és elhajította. vagy megvárjuk. Aztán elénekelheted mindnyájunknak. Izéről.. mi? Mikor az az Izé. .. ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj. Micimackó.. Malacka nem szólt semmit. hát ott volt már mindenki.” És úgy tehetek.mondta Micimackó. belsőleg. és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott. .Hát .Ó! . Róbert Gida vezényelt. ha esetleg nem értették volna rendesen. Én szerettem volna tudni. Malacka. ha most itt elénekelnéd nekem. akart is valamit mondani. de nem merte kérni. képeit meg mindenféléjét.. Nyuszi újra elmagyarázta nekik. Volt nagy kötelük. Malackának fellángoltak a fülei. . és ez a szőnyeg. hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: . amit kihoztak a régi lakásból. Malacka felsóhajtott boldogságában. Foglalkozni kezdett magával.kérdezte Malacka. hallgatta. És az emberek tudják.mondta Micimackó..És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg. szerette volna. Micimackó? Arról az. Ha most itt mindjárt eldúdolom.Nem szóltam. Micimackó említette nekem.. ....Dehogynem. . ha egyiket-másikat újra elzümmögi. Mire Micimackó elkészült. Malacka.Ilyet ugyanis nem írtak soha. nem jött ki semmi.. azon húzták fel Bagoly karosszékét. De a vers azt mondja: „Remegtél? Nem.Meg is írtad. pironkodott. Mert akkor Mindenki hallja.Mert eleinte bizony egy kicsit. az mind kell. Azt. onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: .a versben persze hogy megtetted. mit.mondta Malacka. Úgy értem: csakugyan megírtad? . Mindannyian nekiláttak a munkának.kérdezte végül..” . hogyan csináljanak.. . de bár köhécselt is egyet-kettőt. fölvett a földről egy ágat. Bátor Malacka ő.Hát nem is .

te vagy? . Róbert Gida! .Hát. De Kanga csak ennyit mondott: . akik helyesírást tudnak. . hol van Zsebibaba. mi a fürdőszivacs. ahol nemigen járnak -. most már csak a ház kell neki. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg. mert sose tudta. .Arról értesítettek . nem rossz? Úgy értem. Bagoly! Ó. kedves! Nagyon gyorsan mondta.Zsebibaba. aztán visszafordult Róbert Gidához. és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: . mintha a sarokból nőttek volna ki. Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe.Egyedül . és hogy legjobb lenne. Bagoly lenézett. . kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát.kérdezte Bagoly bosszúsan.mondta Róbert Gida. Gyere velem. A felirati tábla leesett a földre. Bagoly? . .Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett. Megdicsérték Micimackót. Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak .mondta hangos suttogással. Négyszögletes deszkadarab volt.. úgy látszik. és kijelentette neki. aki egy fűszálat rágcsált -. lenn.Na és hogy állunk az új házzal? .Jó reggelt. Majd röviden és gúnyosan felkacagott.Ja. Tudod. mikor valami levágódott a fáról. Össze is veszett Bagollyal. .kiáltott Nyuszi..a hír az Erdőn át szivárgott hozzám. . és kijelentette.Egyedül vagyunk? . hogy a lakása szégyellni való Lyuk. Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: .Ja. Kangát ez zavarta kicsit. . vagy úgy. Füles lassan maga körül nézett. kijelentették. .Ez derék . levegőtlen és piszkos.Ez lesz az új házam neve . és rendesen ki tudják írni: KEDD. .mondta melegen Róbert Gida. kicsit csodálkozott. mi az. Róbert Gida felugrott.Jaj. már valamennyien boldogok voltak. ha ez is lejönne. és ráesett Bagolyra. mikor már a spongya. Hiszen egyelőre úgyse fontos. Bagoly.Találtál már új lakást. mert ilyesmiről nem is tudott. és megmutatta. és mosolygott magában. mint vers. Róbert Gida.mondta Bagoly fontoskodva. Bagoly. ott van ni! Ó.Valaki.mondta. . . hogy a vers kitűnő. mit csinált.kérdezte Micimackó.ott ni! -. és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát. megmutatom a lakást.. a mocsár mellől. hogy bizonyos Személyiség lakást keres. Füles! . hogy azok a spongyái mosakodáshoz.mondta Kanga.Nevet már talált az új háznak . hisz az nem is spongya má. akkor úgyis jól nézünk ki.Halló. ott van ni.. kihallgatja a beszélgetésünket . mikor ott fekszik előttük.No nem baj. ugye.. .mondta Róbert Gida. 63 . mert így mégse lehet beszélni olyanokkal.Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen. Leült az „ODVASLAK”-ra. .. és rajta a ház neve: „ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat. . s ha a népek azt se tudják már. mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj. Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek.

De mielőtt odaértek volna. mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén. .Rendben van .Pont Bagolynak való lakás. . De nem szólt.Várj egy kicsit! . és maradhat. ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna.mondta Füles büszkén.mondta. Malacka? Malacka mancsát rázta. amit Füles talált. . Tigris: hol az a kötél? Mi az.Örömmel jönnék.Gyere. és felvette a felirati táblát.mondta Bagoly. amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá. De az ember lélegzethez szeretne jutni.Mit gondolsz.Nagyot nyelt. boldog lesz benne.Ehun van ni! . . amit Micimackó dalolt róla. és Malacka meglökte Micimackót. . Micimackó meglökte Malackát. Tigris! . . Micimackó .Van már ezen név is meg minden! . hogy kezdje. .. . mert nem tudta. Bagoly? . . és megállt Malacka előtt. aki örült. mintha álomban cselekedne. de nemigen tudta. Nem gondolod. . Eszébe jutott mind a gyönyörű szó.Velem jönne lakni . Bagoly? Bagoly. neked is valahová máshová kellene menned.mondta nagyszerűen.Hát . hogy rábíztak valamit. hogy nevessen-e vagy mit csináljon.mondta Róbert Gida.Gyere. szigorúan köhécselt Füles irányába. No.a lakás mindenesetre nagyon szép.a másik rámondta: „Na de nem lehet!” . .mondta Nyuszi.Pont Bagolynak való lakás .mondta. kétszer is. mi.Jönnél.Majd lehozzuk a többi dolgokat is. örülni fogok a társaságuknak. 64 . Füles. mert érezte.Ha Micimackót és Malackát magával hozza. akinek az „ODVASLAK” a hátát díszítette. . . .. Róbert Gida? . Micimackó megelőzte. .mondta Zsebibaba. hogy valami nincs egészen rendjén. kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el. Nemsokára meg is találták.Köszönöm. Az egyik azt mondta: „De úgy van!” .mondta .Hó .mondta.és újra: „Na de ha mondom!” S mire odaértek. elindult a barátaival. . . s ha saját lakásodat fújta volna le a szél.Menjünk.kérdezte Nyuszi.Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk . Malacka? Te mit csinálnál.mondta..kérdezte Füles kicsit aggódva. aki most vette észre. hogy új lakáscíme „ELMÁZOLÓDOTT”.S remélem. . Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit. hát csakugyan az volt. Füles visszaintegetett. Micimackó! . .

és mikor már valamennyien helyet foglaltak. bár hisz ez nem olyan biztos. Füles! . rokona és üzletfele . igenis Balra Tartsatok. Még a Kicsik Legkisebbike. mint mondám. hogy tovább ez így nem mehet. De valahogy az Erdőben tudták valamennyien. Valamelyik nap. senki se tudta. Elmondtam neki reggel mindent.mondta. L.Meglepetés.ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? . mert mielőtt megkezdhetném..Nyuszi leült. két másik ismerős. Nyuszi felállt.mondta. . hogy így szóltak egymáshoz: „Na. eddigelé. és újra kezdte: . mikor látta. hogy ennek el kell következnie. . hogy hogy írják. hát igen. . hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét. hogy látta egyszer Róbert Gida lábát. egy kis költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt.Óriási. . Határozatot kell hoznunk. ugyanis eddig. mikor már érezte.Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra. sőt mondhatnók..mondta Füles aznap délután. Senki se tudta. elvitte a többiekhez. miért indul el. ne „rajtázz” engem.Füles is? . Még azt se tudták. és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult. és szétterítette.aki azt állította. Előbb és Utóbb. verseket az Erdőn Micimackónk írt. vagyis hát eddigelé. és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni. amiben ez állt: „Itten arról értesíttetik.mondta Füles. Nyuszi egy „Értesítés”-t agyalt ki.Valamennyien tudjuk. jó modorú Medve. mit felolvasandó vagyok. hogy honnan tudják.Kérlek. Eddigelé.Hát izé és a többi. vagyis inkább rokon. hogy hogy van. hogy nincs is. mármint tudomása az Értesítésről. is tudatára ébredt annak. vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban.súgta Nyuszi Micimackónak. miért jöttünk itt össze . Nyuszinak egy ismerőse. mert lehetett az éppen másvalami is -.Engem kért meg . Füles kijelentette. és kényelmesen emelkedett fel.Fontoskodva köhögött.. hová indul. . . hogy Róbert Gida csakugyan elindul.mondta. hogy valamennyien a lakása felé tartanak .Megkértem őt. . hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt. . Mire nagy nehezen elkészült. Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis 65 .. mint a felelet. hogy: „Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés. még ez a K. hogy jönnek. aláírás Nyuszi.Tizedik fejezet.Hát . hogy elolvassák. Darab papírt vett elő a füle mögül.mondta Füles..Mire a másik azt mondta. Korábban?” . . amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe. hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű. ne siettess . hogy terjesszen elő egy indítványt. Na aztán leültek. .Jöhet. mert a „Határozat”-tal nem volt olyan tisztában. hogy a Dolgok meg fognak Változni. . Fülesünk szerzeménye.. A vers.Kérlek.Rajta. már annyira biztos volt benne.” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött. Így hát mindenki megkérdezte Fülestől.Erről itten nem tud senki semmit . . Valamennyien megígérték. mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna. . ott el is búcsúzunk. .

vége! . Elindultak vele Róbert Gidához. és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni. Alá is írták. (Mondják..mondta Füles. annyi szent.Szervusz. isten veled. öcsök.) És már csak ennyi. (Most erre kéne rím.Ha valaki tapsolni akar . akkor most tapsolhat.mondta Füles.Hát . . A címe.) Hová? Senki se tudja. s elvisszük Róbert Gidához.vélte Nyuszi . mint az enyimek! .Ó. sokkal jobb. valamennyien hallhatjuk. Valamennyien tapsoltak. . Még jó.. ... mikor befejezte -. hogy menni. Micimackó! 66 . . béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége.mondta Róbert Gida. (A „szent” se rím. mint hogy gondolám. én s minden barátod a vízbe hagy. . itt abbahagyom az egészet. menni. menni. ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok.A Határozat .az. egyszerűen VERS-nek címeztem. Elindult a Róbert Gida.mondta Füles szerényen .az is akart lenni.Köszönöm . hogy egyszerre mentek.. de ő csak ment ment. Ez nehezebb. Mint a vöcsök. elindult. na látod! Üdv neked s béke.ökörszemet. . Róbert Gida... Testvérek ők. e költemény üres a fészek. mindnyájan! .Szervusz. Csakugyan így is gondolta.) Vöcsök: De erre nincs.A kitüntetés váratlanul ért és meghatott..mondta Micimackó rajongva. . hogy mi ezt valamennyien aláírjuk.

. utána szaladva.. .. mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? . Micimackó! .Ahá! . barátságos és kedves dolog az is. ha ilyenkor szép idő van odaki.És különösen.. hogy mi lesz. éppen mikor indulsz. Alig van itt már hely.kérdezte Micimackó. mindnyájan. s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat.és mész. vagy pedig az lesz. mi az. hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na. hogy „Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” . már csak Micimackó volt ott.mondták valamennyien. és csakugyan nem csinálsz semmit.mondta Micimackó. olyan az a perc. Mert mézet enni. valahogy bátorítani akarta saját magát. . semmit!” . és erre nem szerettek gondolni. 67 . . mi azért vagyunk itt.. hogy miért.mondta újra Micimackó. minden cseng-bong.Szervusz! . hogy rövidre fogjam.Hogy csinálsz Semmit? . hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog. Lökdösték egymást: „Ma kezdd te!” . hogy azt mondja: „Köszönöm”. Hát csak álltak ott.És eloldalgott. odahallgat olyasmire. Mérgesen fordult hátra a többiekhez: .. . hát igen. hogy mikor rád kiáltanak. vagyis tudjuk is valamennyien. Malacka?” . a többiek is kezdtek eliszkolni. Róbert Gida megszólalt: .Mondd.Hová megyünk? . hogy hívják az ilyesmit.. ami semmi.kérdezte Róbert Gida. amit úgysem hall..mondta -. .kérdezte Micimackó.Róbert Gida .Jöjj. meg van írva. Nem látjátok. . mert leírtuk. Mikor mindezt átgondolta. hogy mi Tetőled.. hogy VERS..Most majd ilyenféle dolgot csinálunk. . Micimackó. és összehajtotta a papírt.És elindultak együtt.. ahol kellene neki lenni. én megyek. ha mi ketten Malackával elindulunk. és egyik sincs ott.Sehová . mint mikor már nyalja de nem tudta. azt mondta: .És én azt mondom: „Én nem bánom. nagyon vigasztaló . Bár nem tudták egész biztosan. Nem tudta. Te meg azt mondod: „Na. és mi. El is indultak arrafelé.Mit szeretek? . és nem izél semmivel.Legjobban azt szeretem a világon. Hát tenálad. mielőtt nekikezd az ember. ez így van már.Úgy.mondta Róbert Gida.mondta Micimackó.Meg kellett állnia.Ezt én is szeretem . mi úgy hallottuk. . és vártak.. hogy gondolkodjon.. hogy majd valaki megszólal..Ahá! . .. hogy elmondjuk Neked. s miután egy darabig haladtak.Nagyon kedves.. ha Malacka velük van. elkelne egy kis Izé. mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt. hogy Téged meglátogassunk. mindenki ebben az egy Erdőben van. Azután arra gondolt. Mire Róbert Gida elolvasta azt. és a madarak is énekelnek. nem kellene egy kis Izé?” . egyik oldalról a másikra csóválta. mert izé. és felnézett. erről van szó.No.Hová megyünk? . .mondta Róbert Gida.Az ember csak megy.és azt feleled: „Ó.Ahá! .. és a többiek felsorakoztak mögötte. Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt. . Füles a farkát csóválta.De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit.aztán Fülest valahogy előrelökték. Füles? . hogy csináld: „Mit csinálsz most. .Jaj. mert Te. egy darabig elgondolkozva.. ez csakugyan jó dolog. hogy szinte jobb. Róbert Gida?” . .mondta Róbert Gida. .

ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül. ahová nem is jár hajó. ha az ember olyan izé.mondta Micimackó.és arra gondolt. ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe.Mert ezt kell mondani. De Micimackó is gondolkodott. . Lovagjaim Legnemesebbike. és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének. s ami csak előfordult a világon.Köszönöm! . gondoltak Erre meg Amarra.És az olyan nagyon nagy dolog. és azt mondta: . amíg csak nem ért az égre. ráütögetett Micimackó vállára. a földje se olyan jó. Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak. hogy vajon a Hű Lovag annyit jelent-e.” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt. lovag? . hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni. és azt mondta: .Talán . és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: . hogy az ember hű valakihez. mint a Királyok és Vezérek és a többiek.kérdezte Róbert Gida lustán. Róbert Gida tudta. bársonyos és zöld. Aztán újra álmodozni kezdett. Micimackó felkelt. csak ült. . aki még mindig a világot nézte.Kelj fel. összekulcsolta a mancsát. Az is olyan nagy.mondta Róbert Gida. mikor mindezeket el akarja gondolni. Micimackó úr. . meg mik jönnek Brazíliából. hanem szép sima fű nőtt rajta. aztán újra leült.mondta Róbert Gida. mint a Királyok . igaz is! .s azon tűnődött. akkor ő is megérthetne vele sok mindent... és az illető mégis hű marad. és elcsendesedett. . jaj. . hogy milyen jó volna. látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával. amit már megolvasott. mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak. hogy Micimackónak ez nem tetszik. gyorsan hozzátette: . hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket. mert soha senki nem tudta megolvasni.Izé-lovon. amiket Róbert Gida majd elmond neki.Ja. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk. S miután el volt varázsolva.mondta saját magának bánatosan . hirtelen megszólalt: . még akkor se.Egy vesszőt ragadott fel. ha az embert lovaggá ütötték.. amint valamennyien együtt laktak egy lóval. állával a keze fején.Persze hogy lehet! .Olyan mi? .Mert én azt hittem. itt-ott megrázta a fejét. mert másra gondolt. meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar).Micimackó! 68 . és gondolta. és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat. és vannak Vezérek.Persze. amit mondtál? . és nézte a világot. amit mondtál. annak hívják. de van Európa is.Azér a Vezéreknél nagyobb. Róbert Gida. ha visszajön onnan. göröngyös és töredezett.. hogy ez el van varázsolva. és azt mondta: „Jé” és „Nem is tudtam!” . ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze.Medve is lehet? .Csinálok is belőled egyet. ha egy madzagot kötött minden fára. Ott volt előttük az egész világ. .Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot . s elmondta magának: „Valahogy nem egész jól csinálom. de mikor látta. Az egyetlen hely az Erdőben. meg a tengerben van egy sziget. aki már nem is mond el neki semmit se. hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott. ló? . az mind ott volt velük a Völgyben. lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe.Továbbmentek. mint az Erdő többi része.Akkorák nem. ahová menni akar. . csak ne lenne vége. Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat.

.Ha én.No.. Megígérem.. semmit! .mondta. . Róbert Gida? . . Micimackó várta. hiszen tudod..Te is itt leszel? .Róbert Gida nevetett és felugrott..Többé már nem csinálok Semmit. ha már majd Semmit se csinálok. az Erdő végében.No gyere! .. ha..Nos..Most már majd nem annyit. Micimackó! . ha már százéves leszek.Így jó lesz ..Micimackó .Micimackó.Én akkor milyen öreg leszek? . Micimackó. De akárhová mennek. Még mindig a világot szemlélve. Róbert Gida? . Micimackó bólintott. .. Nem engednek. Micimackó gondolkodott darabig. ha én talán nem egészen.oOo. ha majd..mondta Micimackó.mondta Róbert Gida.. hogy nem fogsz engem elfelejteni.Akárhová .Mit fogok megérteni? .Megígérem . .. ígérd meg..mondta komolyan Róbert Gida -. ugye. Akkor se. . .Abbahagyta. . . Ha.Itt leszek.Nos? . 69 .Soha többé? ..kérdezte Micimackó. .Micimackó. Így aztán együtt elindultak..Kilencvenkilenc. és akármi történik velük útközben. akármi történik. Micimackó. . újra próbálta: . De Róbert Gida újra elcsendesült. és megérintette Micimackó mancsát.Te. ..Hová? .kérdezte segítségre készen. Róbert Gida kinyújtotta a kezét.Á. .Micimackó..Még hogy én? . . Micimackó.. az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak.. . eljössz ide néha hozzám? .kérdezte Micimackó. hogy folytatja. Igazán itt leszek. te meg fogsz érteni? ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful