P. 1
Alan Alexander Milne - Micimacko Kuckoja

Alan Alexander Milne - Micimacko Kuckoja

|Views: 8|Likes:
Published by masterg99

More info:

Published by: masterg99 on Aug 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM
ELSŐ FEJEZET, amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

2

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárva-nyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. - Aztán mennünk kell, Malacka, el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet. - Melyiket, Micimackó? - Azt, amit Fülesnek el akarok énekelni.

3

micsoda? . . jó félóra múlva. és akkor mingyárt látni fogod. miután belefáradt.mondta végre. annál inkább. vagy.. hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt. szünetet tartott. és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni. mint Micimackó. amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni.A zik-zik előtt? . és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán. (Zik-zik!) Micimackó fázik. Micimackó .Te. azt hiszem. hogy havazik. mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal. hol egyebütt. mint inkább a fülekről. mint most.mondta Micimackó. . Malacka.Az megint más .Igen.Magad is el fogod ismerni. De akkor nem jó volna hazamenni. hogy annál zümmögőbb legyen. remélve. . . . mert nem akarta. soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük. helyet keresve magának. (Halihó!) Minél inkább hull a hó. (Halihó!) annál inkább havazik.De azt mondtad. de ezt előbb mondtam. Éppen erről van szó a versikében is..Zik-zik . . . Így énekelte Micimackó. . . miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban. csak fehéret..óvatosan persze . hogy mindig körbeszaladgáljon. ha most szépen hazamennénk. Minél inkább havazik (Zik-zik!). Malacka . 4 .Biztos vagy ebben? . nem is annyira a házikóról lehetne szó.mondta Micimackó. és Fülesnek csak holnap énekelnénk el. amikor Malacka és Micimackó. hogy Malacka meg fogja jegyezni. . és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet. ahol lepihenhessen.Azért tettem ezt bele.Ez nagyon jó ötlet. Azon tűnődöm. de csak halkan és közönyösen. De Malacka . ha meghallgatod. éppen tűnődöm.Micimackó . (Zik-zik!) Hull a hó és hózik. Elállt a szél.Elénekelem neked..csak ennyit jegyzett meg: . mi lenne.mondta ünnepélyesen -.Zik.kérdezte Malacka aggodalmasan. összeszedte magát. holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele. ami pedig a füleit illeti.. úgy érezte.Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél. Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg.mondta Micimackó türelmetlenül.Be is fogjuk magolni most. És elénekelte: Minél inkább havazik. mialatt bandukolunk. és amikor befejezte. (Zik-zik!) annál inkább hull a hó.Tudod. . de ilyen remeket még sohase hallott. és a hó.. útnak indultak. .

mondta Malacka szünet után. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg. és azon tűnődött.földrengés nem volt az utóbbi időben. Mehetünk. mert az is fontos.És mit gondoltál Fülesről? .Igazán? .Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. mint Füles.Köszönöm.No mi baj.Ez egy Nagy Gondolat . s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna. amiket a kapufélfáról szedtek le.Arra gondoltam . . Fülesre gondoltam.tette hozzá kicsit élénkebben . amit ott találtak. . elnevezzük Micimackó Kuckójának. és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes. . és hogy ne fázzanak annyira. . Senki más. Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek. . hogy rövidebb is és kuckószerűbb. ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban.És a fagy is beállott.Semmi.mondta Malacka. . mi lehet odakünt. Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről. ahol Füles merengeni szokott.mondta Malacka. És ha elkészültünk.Szervusz. és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára. Róbert Gida otthon töltötte a reggelt.mondta Füles borongós hangulatban.mondta Micimackó -. Legalábbis nem vettem észre.Igen .mondta Micimackó hálásan.Azt. s miután ő ezt határozottan unni kezdte. Malacka . nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol. Füles? . és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust.Nincs bizony . Itt legalább nem havazott. Róbert Gida.Ide a Fenyvesligetbe. Malacka. Afrikába kellett utazni sürgősen.Látom. csak nagyon hideg volt itt is. Leszálltak a kerítésről. szélmentes zugba. Szóra sem érdemes.Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva.Hová építsük fel? . oda és vissza. . Micimackó a többit. eltekintve. és megkerülve a ligetet.Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez. s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük. Nem tudok róla. . .mondta Micimackó. hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia. ahol a dorongok heverésztek. .Neked is van kuckód. Malacka a Zikzik-et énekelte.mondta Füles.Havazik . el is jutottak arra a helyre. Nem fontos. és leültek arra a kapuféle korlátra. Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is. Füles . . megint lehetett nevetgélni. .mondta Róbert Gida kitárva az ajtót. . . Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára. hogy izé. Ekkor kopogtak. Csak szegény Fülesnek nincs.Mindazonáltal .Ide . de inkább egyre vastagabb lett.A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot . és nekem is van kuckóm. elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét. . 5 .Hogy vagy? . befordultak egy kis fenyőfaligetbe. . és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának. . . Egy idő múlva nem fáztak annyira.

és mingyárt megnézzük! . ahogy csak bírta.. hogy visszaugrott a házikójába. . de ha még hat hétig havazik így..Gyere csak! . én igazán nem tudom. nagyszerű . A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele.Ó..hideg van. Természetesen. akik ellopják bizonyos személyeknek a házát. . nem szeretném. Szabadban van. és ahol immár nem állt semmi. Bizonyára érted.Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek. Olyan kuckófélét. .máshová figyelt. felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben..No de Füles. ha én így fázom. kérlek. A mező ugyanis a szabadban van..folytatta suttogva -. Az ember ne panaszkodjék. Legalábbis azt hittem.kiáltott Fülesre. Nem fontos. Róbert Gida is csodálkozott. . Róbert Gida . Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra. ha másoknak is említenéd. . néha előfordul.mondta Füles. és elég levegős. és kevés idő múlva elérték a liget szélét. míg vissza nem viszik az illetőnek. és máris szomorú volt. és ebben nincs semmi különös. már nem volt ott. merő tévedésből. ahol élek. Füles. ahol Füles lakott. tévedtem..” És ekkor majd szomorúak lesznek. és nem nyugosznak addig. ők tehát nem gondolhattak erre. . Nem lehet mindenkinek saját kuckója. Hát megtörténhetik. ahogy némelyek gondolnák. No. hogy. hiszen nem is olyan kényelmetlen.Nagyon jól tudom. Róbert Gida.És mikor ma reggel kijöttem belőle. Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket. Nem fontos. Füles! .Miféle házat? . ahol a Füles kuckója állt reggel.Jaj istenem.Tessék! . . Csak úgy mondom.Igen. . mire gondoltál..mondta Füles -.mondta Róbert Gida.Egy fia dorongot se hagytak meg belőle. .Igazán? Hisz ez nagyszerű! . De Róbert Gida nem figyelt Fülesre .Megyünk. Nem tesz semmit. . Szót sem érdemel.mondta Róbert Gida. Tudod. a fenyőfák mellett. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn.. mire gondolok.Néha . lelkiismeret-furdalást éreznek. És mikor visszamentem. egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: „Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé.Olyan kis házat. De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben. Nem volt ott... köztünk maradjon. . ahogy talán gondolni parancsolod. . hogy bizonyos személyek. De úgy látszik. .Ki lakott benne? . .. én mindig azt gondoltam. még ott volt a házikó. 6 .mondta Füles az ő örömtelen hangján. csak azt akartam odavetőleg megjegyezni. Szót sem érdemel. bár nem valószínű. hajnali három óra felé. De azért egy kicsit csodálkoztam. hiszen csak Fülesnek a házáról van szó. Még a havat is eltakaríthatom utánuk. De olyan mértékben. Róbert Gida. Te más vagy. de .Nem rád célzok. ott lakom.Magam laktam volna. és sietve eliramodtak.

Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak.. ahonnan a dorongokat cipeltük .kérdezte óvatosan Micimackó.Onnan kiabál.meg effélét.Kész a kackiás kis kuckó. ervusz. mintha késsel vágták volna el a fonalat.. Mackó. hogy minél inkább hull a hó.Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? .. Különös tekintettel a szerdai napra . ... . Egyszerre megváltozott az ének szövege.. . . . hasonlóképpen. . éppen irt . Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét. hogy mi köze ehhez a szerdai napnak.mondta Róbert Gida izgatottan. . Az éneklők elhallgattak.Gyerünk . dörmögő hang. gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben.De hisz Füles is itt van! .. hogy zik és zik.mondta Micimackó. e. s gyorsan megkerülték a ligetet.Zik-zik! .mondta Füles.Lehetséges . . . . . .Nem hallod? .Nagyon valószínű .Micimackó! . micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára.mondta Füles.Hasonlóképpen. És Micimackó és Malacka figyeltek.mondta Malacka.. mély hang.felelte rá a sípoló kis hang. .. . Micimackó közben folyton kiabált: „Itt vagyok. .Sz.mondta Füles borongós hangulatban.. .kiáltott Róbert Gida.. .És Malacka .mondta Micimackó élénken.Ez Róbert Gida! .Itt.énekelte a dörmögő.Én azt hiszem.mondta Füles. Füles! .tette hozzá Róbert Gida.Kész a kuckó! . s ekkor kivehetővé vált egy mély. és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe. Ravaszul biccentett Malacka felé. annál inkább havazik.Ez Micimackó . és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük. és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta.Dorongokból készült? 7 . Leugrottak a kapufélfáról. Malacka is kacsintott.Bár az enyém volna. ..Hol volt az a kuckó szerinted? .kérdezte. De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna..mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt. .Halihó! . és arra gondoltak mind a ketten. itt vagyok” .Zik-zik! .

Ugyanis .. .kérdezte Róbert Gida.Ha belül is..mondta Füles. biztos vagy benne. egyszerűen és nyugodtan. és lefújta ide a földre.. . Átfújta a fák fölött.Mi az? .Csodálatos dolog ez . . Malacka? .De hát én csak tudom.Ez az én kuckóm. a „zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor. . de kissé idegesen. Megkerülték a liget sarkát.mondta Malacka most már nagyon határozottan. ahol a Füles kuckója áll. . és magában még hozzátette: „Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik. . És hogy ne legyen feltűnő az idegessége.Az én kuckóm?! . .Hű .Sokkal jobb . . Befordult a kuckóba . .Nem! . mint más rendes kuckó. Úgy látszik. ugyanis.A liget másik oldala.kérdezte Füles.mondta Füles. és íme ott állt a Füles kuckója.mondta Micimackó. . amit a helyzet megkövetel. .Jöjj.Nos.aztán megint kifordult.tette hozzá némi megfontolás után. . . . .mondta Füles habozva.kérdezte Micimackó.mondotta. Micimackó? . és tekintsd meg magad! .mondta Malacka.Nem lehet az.mondta Micimackó. .mondta Micimackó és Malacka egyszerre. de én oda építettem.No mi az. olyan „hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon. . ahol mutattam nektek.. miről van szó. Micimackó? Ugye jobb.Hát .mondta Füles. . de valami azt súgta neki. Bizonyos tekintetben még jobb hely ez. mint erővel . Egész jó helyre. hogy igazi kuckó volt? .. A dolog úgy áll . hogy ne sokat váltsuk a szót.És méghozzá ilyen közel egymáshoz.sokkal melegebb lesz .jegyezte meg Malacka szórakozottan. . ... mint odaát.mondta büszkén Füles.Úgy értem..Abból. az erdő fölött. és mutatta az utat. . . .tette hozzá Micimackó.mondta Malacka gyorsan . . a szél idefújta.A másik oldalon..” .Biztos vagy benne.mondta Malacka egyszerűen.Többet ésszel. . hogy hű. Így hát megint csak Malacka felé biccentett.Íme! .mondta Malacka egyszerűen.Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! 8 . .Az én kuckóm itt állt ezen a helyen. hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd.Mi lesz melegebb? .Hát persze hogy biztos vagyok .. .Csak éppen mondtam. mert eszembe jutott . hogy két kuckó legyen. hogy itt állt az az igazi kuckó? .Ugye jobb..

Ebben maradtak. minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten. és útközben barátai bizalmasan elmondták neki. és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. Micimackóval és Malackával.gondolta magában Malacka -. Nem mindenki csinálná utánam. de nem is olyan könnyű.” 9 . utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket. „Könnyűnek látszik . Malacka persze kontrázott. Ezen mindhárman jót nevettek.

mondta ez az Akárkicsoda.kérdezte.Hát akkor .mondta Micimackó .mondta Tigris.Te vagy az. 10 .mondta az Ismeretlen Állat. nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül. hogy valaki majd csak meghallja. hogy azt már mégse. és fülelni kezdett. egyik se az.mondta Micimackó.Ki az? .Tud rólad Róbert Gida? . . u. u. és szépen megkérem az illetőt. Akkor megint hallotta a motoszkálást. . Aztán kiugrott az ágyból. elfújta a gyertyát. . és a gyertyafényben megnézték egymást. és kinyitotta az ajtót. aki volt.. .. meggyújtotta a gyertyát. De mert nem látott senkit. hogy most verset fog költeni. amelyben Tigris megjelenik a kertben.mondta az Akárkicsoda.. hogy negyedszer is köszönjön. hogy megnézze. Malacka? .Micimackó vagyok .Szervusz! . akkor szervusz! . De nem ő volt. . visszatalpalt. nem sipítás . hogy hagyja abba. .és nem is olyanféle zaj. és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében.. . mint aki csakugyan érti..mondta Micimackó. De Róbert Gida nem lépett be.. de akkor eszébe jutott. és azon tűnődött. Így hát ehelyett azt mondta: . .Én . értem .mondta.mondta egy hang. . mert effélét még soha nem látott életében.Természetesen .mondta Micimackó. . meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés.hát. nem ugatás. mint mikor Valaki elszánja magát.Aha . és Micimackó úgy érezte.. u. Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami.mondta Micimackó. „De mi lehet az? . . Micimackó már azon volt. . bru. Ez nem morgás. Róbert Gida .Aha .gondolta. Felkelek.. Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza.Bu.Na jó. hogy ezek után mégis ébren van.Aha.” Kikelt az ágyból.Második fejezet. . . és lefeküdt. Átevickélt a szobán.Jó napot! ..mondta Tigris.Ismerem az Erdő különféle zörejeit. hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött. arra az esetre..Lépj be. nem egészen korszerűen.Tigris vagyok .

Csak szeretett volna .kérdezte Tigris.Köszönöm. Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és morgással rávetette magát az abrosz lecsüngő végére. Micimackónak titokban tetszett a dolog. és menten el is aludt.mondta Tigris. és ez az idő nagyon is alkalmas rá. Micimackó . mikor elfordultam? . Lerántotta.Kivéve a mézet . de én fürgébb voltam.Csak azt akartam mondani. egy pillanatra . ahogy felébredt. . többször körülcsavarta magán. igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból.Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni. hogy majd átmennek Malackához. hogy az ember aludjék. . . Reggelre kelve majd reggelizni fogunk.mondta.. amit meglátott. . . . szeretik a mézet. és rárakjanak mindenfélét . a magam részéről bebújok az ágyamba .mondta Micimackó. de úgy látom. . egy kis mézet fogunk reggelizni.A Tigrisek nem szeretik a mézet . és közben megnyugtatta Tigrist. Jókora mézescsuprot tett rá.mondta Tigris -.Nyertem? . .mondta Tigris. Végre megszólalt.mondta -. remélem.mondta Micimackó. közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan. Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel.Csodálom . Alighogy leültek.mondta Micimackó. a földön hempergett vele. Ott ült a tükör előtt. hogy csak egyedül vagyok. hogy éjszaka van.Ez az én abroszom .Jó reggelt! . hogy meg akart harapni. amikor Tigris megszólalt. aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte. a fogát is csattogtatta. hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt. a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik.mondta a Tigris lovagiasan. hogy az asztalra tegyék. .Akkor miért akart megharapni. illetve benne a tükörben. megreggelizett. hogy hívják . a Tigris volt.Jó reggelt! . akitől kapnak finom kukoricát. .mondta Micimackó. igen határozott hangon. valami felmászott az asztalodra. .Ez arra való. 11 . a Tigrisek mindent szeretnek. . és nézte magát.Nem tudom. A Tigrisek.Akkor jó . és csak ennyit kérdezett értetlenül: . . igyekezvén.Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni.mondta Micimackó.mondta Tigris.Találtam itt a szobában egy másik Tigrist. . aztán vad tusakodás után kidugta belőle a fejét. és magyarázni kezdte. ..Mindent szeretnek a Tigrisek . .Nem hinném. Micimackó kiugrott az ágyból. mindez nagy lármával történt. hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni.. Ezzel visszabújt az ágyába.mondta Micimackó.mondta Tigris hálásan -. és leültek reggelizni. Reggel. Pedig azt hittem. A legérdekesebb résznél tartott.Azt mondtad. . .Bocsáss meg. Micimackó visszatette az abroszt az asztalra. az első dolog.

mondta könnyedén és előkelően. . csak azt felelte: . S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték. Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé. ... mert a pofája tele volt kukoricával.s egy pillanatra kiment a szobából..mondta Malacka óvatosan.mondta Micimackó. rávetve magát Micimackó árnyékára.mondta Tigris.mondta Tigris örömmel. hogy a Tigrisek valamivel kisebbek. Tigris egy szót se szólt.Aztán Micimackó közelében helyezkedett el.Szervusz.. ne. ..Bogáncs? . aztán megfordult.Biztosan nagyon fogsz örülni . ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte.Így hát reggeli után átmentek Malackához. be. .mondta Tigris határozottan.tette hozzá bizonytalanul.. s onnan hirtelen nagyokat ugrott. úgy. . és még egyszer megkérdezte: 12 . csak nagyon kedvesen mosolygott. Malacka! . A nagyobbacskák már nem olyan kicsik ..mondta Micimackó pártolóan.De mikor azt mondtad. mit mondott. de Tigris nem felelt. . Ezt hallva Micimackó megjegyezte.. ahol Füles lakott. úgy . aki útközben a fák dereka mögé bújt.Kivéve a mézet és a kukoricát . Mentek. hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani. .mondta Micimackó.Leginkább a bogáncsot szeretik. igen határozottan kijelentette: . ú. . Füles! .ajánlotta Malacka. és nem is örült. .. és bekopogtak. kivéve a mézet . Tigris. fu (talán kínaiul beszélt) . nem is szereti az olyan vad ugrásokat.Úgy.Szolgáld ki magad.mondta Micimackó. . és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket. Füles lassan megkerülte Tigrist. aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának. megkérdezte: . ez itt Tigris.Ú..A Tigrisek nem szeretik a kukoricát. míg el nem érték a liget szélét. és udvariasan azt mondta: .. .Kicsodát? . Mikor visszajött.Én eddig azt hittem. szóval te vagy a Tigris .Ezért jöttünk. hm! Malacka pedig. .mondta Füles.. Tigris! . hogy Malacka aránylag kicsike állat.. És így hárman elindultak. kő. Szegény Tigris még nem reggelizett.No és a bogáncsot? . és arra kérte Tigrist.E. . . Útközben Micimackó elmagyarázta. és átment a szoba túlsó felébe.Heő. .. hogy a Tigrisek mindent szeretnek. . Legalább ő úgy hitte.Bemutatjuk neked Tigrist. Így elérték Malacka kuckóját. mikor az nem figyelt oda egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót.Ezt itten .És nagyon szeretik a kukoricát . mentek.mondta Malacka és Micimackó egyszerre.Akkor keressük fel Fülest . amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett.Szervusz.Látod. Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: . hogy hm.

nem igaz? Ó. Tigris. . .kérdezte Micimackó.magyarázta Malacka. . Sokáig gondolkodott. Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist..mondta -.Vagy úgy .mondta Tigris.Hát errefelé jöjj. Füles. hogy ellenkezőleg.Értem .No mi az? ..Látom . ..Tudom. . mert mindig ilyen „érzelmes”. de viszont ő még nem reggelizett.suttogta. azért jöttünk hozzád. és mindkét mancsával belenyúlt a szájába. . szolgáld ki magad.. ma reggel neki különösen jó kedve volt. .Amit úgy szeretnek a Tigrisek? . hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának. Hogy is mondtátok.jegyezte meg Füles . Szót sem érdemel.. és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra. hogy forrót akar mondani. de hát. Malacka elmagyarázta Tigrisnek.A barátotok .Éppen most érkezett . mint a többi nap.Az bizony! ..Na igen .mondta Tigris udvariasan. hogy születésnap. De ami a. Micimackó. kedves barátotokat illeti. Nem értették. a tigrisek nagyon szeretik a bogáncsot. itt akar maradni. nem tesz semmit.mondta Füles. 13 .különben is nagyon akartalak már látni.Tigris. . Beleharapott vitézül a bogáncsba. .talán darazsat kapott be. amit beszélnek.mondta Micimackó -.Fovvó. Tigris megköszönte. hogy eljött az erdőbe. hogy mi ez? .Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam . mire Füles biztosította Malackát.Szót sem érdemel. tudod. izé. és rögtön csuklani kezdett. hogy hívják? . Leült. istenem. Végre Tigris az egész társaságot értesítette. hát ő persze reggelizni szeretne.Nem azért mondom .mondta Füles. . .Ez igazi bogáncs? .Mit mondtatok.. mi az.tette hozzá Micimackó bűnbánóan . . és kinyújtotta a patáját... .És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta. .Hu! . hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével. . aztán így szólt: . Parancsolj. ... tudom.dadogta Tigris. hogy nagyon érdekes. . Egy ilyen születésnap jön és megy.Tigris.Igazi.

mondta Füles. Rögtön eszébe is jutott a válasz. és a nyelvét lógatta. 14 . furcsa is. Micimackó se szólt. ó jaj.jegyezte meg Micimackó -. . ezért nem szólt egy szót se. hogy megérkeztél.. Meg kell kérdezni Róbert Gidát.De Micimackó barátja csak a fejét rázta. hogy betartja-e az irányt. . aztán csak ennyit jegyzett meg: .Tarts velünk. és elmesélték. . hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot.Te vagy az. és kijelentette. Tigris? . Tigris egyenesen hozzá futott. mit szívesen nyelünk. de sajnos még nem reggeliztem..No nem olyan nagyon. Micimackó komoran bólintott.Kangáéknál van . Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra. . Aztán odalépett Micimackóhoz.mondta Tigris.Forró volt . . hol balra. folyton ki-be fordulva.Mehetünk! . és nem ragaszkodom hozzá. . és a fülébe súgta: . ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam. Nála biztosan remek reggelit kapsz. .Pedig nagyon jó bogáncs .kérdezte Róbert Gida. .Legalábbis úgy hat. se tüske.Mit tegyünk? . hogy megemlítem. vagy túlságosan büszke. .Tudtam. se bogáncs. olyan érdekes az Erdő! .Ó. Nem nagy eset. Malacka és Micimackó lassan követték. és vadul előreiramodott. mert ő viszont egy költeményen törte a fejét. sose leszöl nagyobbacska. . . elmegyünk Kangához. s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta. mi történt. Végre meglátták Kanga házát. Micimackó bánatosan tűnődött. hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak. Nem kell néked lépes. Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek.És a bogáncson kívül . . Tigris befejezte az utolsó kört.Nem volnál szíves megkérni a barátodat.rajongott Tigris.kérdezte Malacka.És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest. mintha nagy volna. te kis tigrismacska? Ha nem eszöl.mondta Füles. hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek. de mindenkinek megvan a maga bogara. Minden Jó Falat. . Túlságosan szerény vagy. Tigris. S már el is kezdte: Mit tehetünk veled. töviseket szedegetett ki a szájából. Csakugyan ott volt Róbert Gida.Tényleg elég nagy ez a Tigris. miközben körben szaladgált.magyarázta barátságosan mosolyogva.kiáltott. Mi lesz veled. Tigris. és csatlakozott hozzájuk. Malacka gondolataiba volt elmerülve. és odaszólt Tigrisnek: . hogy ezeket az izé.De hiszen azt mondtad .

.á. Tigris tudja. Majd Kanga ad neked jó kis reggelit.mondta Tigris gyorsan.. . a különféle edényekbe..Aztán kétszer is mondta: . .Jé. . és Zsebibaba örömmel felkiáltott: . Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából. behunyta a szemét. mi is volt az a forró dolog.Ez az. könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára.Jé. hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni. és azt mondta: . A kanál megvolt. Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán. mint egy cséphadaró.Tudom is . s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából. Malacka! . Kangához fordult. .j? . drágám. mi járatban vannak.kérdezte Micimackó.mondta Micimackó előzékenyen. ami jólesik! . .suttogta Tigris Malackának. .énekelte Zsebibaba boldogan.Mert Kanga rögtön tudta. és nagyot nyelt. de közben elkapta a kanál nyelét. Tigris közelebb jött.Bogáncs.. mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt.Nem tudod véletlenül.mondta Kanga szemrehányóan. . Még az ajkát is megnyalta.oip! . és kivéve bogáncsot. akármilyen nagy növésű is Tigris. aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be. . Róbert Gida gondolkodott. . Elmondták Kangának. . de valami azt súgta. és a nyelve úgy forgott a szájában.Zsebibaba. És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban.. Kanga meglepetve félreugrott. mit eszik a Tigris? . Meg volt győződve róla. Micimackó! .No de Tigriském! .. emlékezz rá.És mi ez? . Tigris fiam. 15 . és Kanga azt felelte: . de elfelejtettem .mondta -. amit a tigrisek szeretnek . mit ígértél.Mindent a világon.Nézz körül. egyre csak olyan ételeket talált.Mit ígért? .Segíthetek? .Erősítő orvosság .Nini. ..Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát..De utálja szegény. hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet. lenyelte az orvosságot! . kivéve mézet és kukoricát és izé.kérdezte. Zsebibaba nyafogott.o. amit etettetek velem? .Azt hittem.Tudtam. amiket a tigrisek nem szeretnek.Lenyelte az orvosságot. És hiába szaglászott Tigris.mondta Malacka.Csak mert most látta először.Nagyon helyes.mondta végre Tigris nagy bánatára. de a csukamájolaj hiányzott belőle. hiába dugta bele az orrát. Bementek Kanga házába.és . . mint Zsebibabával. hogy ez valami remek tréfa. és válaszd ki magadnak..mondta.. aki mohón figyelt.. Kanga nagyon kedvesen azt mondta: . . Tigris! . Találtak egy üveg kondenzált tejet.Muszá.Igen.. ho. Tigris pedig felbámult a mennyezetre. az almáriumban.

. hogy már nagyon is megerősödött. ha Kanga azt gondolta. hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott.Csak attól tartok . egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával. 16 . Néha pedig. ebédre és vacsorára. hogy egy kis erősítőre van szüksége.Így magyarázható.mondta Malacka Micimackónak -. és csukamájolajat evett reggelire.

Tizennégy! . hogy tizenhat. Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe. . Ez nem sokat jelentett.Nem biztosan.Biztosan tizennégy volt.mondta Nyuszi.Szervusz..Biztosan? . Most összezavartam. A mézescsuprokat számolta sorjában.De sohase árt tudni. Csekély tűnődés után hozzátette: . abban a reményben. .ez egy Felderítő Expedíció.A mézescsupor. .Nekem nem . Ez olyan megnyugtató.tette hozzá jelentősen megígértem Róbert Gidának.Ma még senkit se láttam .kiáltotta Micimackó. .mondta Micimackó. ..a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? .mondta Micimackó.. .Micsináltál? 17 .Egyike a rokonságomnak . amikor kopogtak az ajtaján. Az utolsó időben senki se látta őt. . .Ritkán látom mostanában . mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt.mondta Micimackó. merre ténfereg az ember rokonsága. .Szervusz. talán eltévedt? . és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt.Értem .. Kellene valamire az illető? . . Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak.Micsoda? . . Nyuszi! Ugye.Mondjuk. Akár szükség van rá.mondta Nyuszi . .Ki az a Kis? . ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van. azért jöttem. Mondd csak.Harmadik fejezet.Mostan . Mindegy. hol keresse azt a bizonyos Kist . hogy maga se nagyon tudhatta.Mégis jobb. s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben. amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek. hogy expedíciót szervezek a felderítésére. izé. .mondta Nyuszi könnyedén.No és izé. Mackó! . És én szerveztem. akár nincs. nem láttad valahol a Kist? . Azután mormogva hozzátette: .Kist se láttam. Vagy tizenöt esetleg. Mit törődsz vele? .Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó. hogy talán mégis tizenöt volt. amit összeszámoltam.Szeretném tudni .mondta Nyuszi.Azt kell hinnem. tizennégy volt? . Egyébként .mondta Micimackó szerényen.

kiáltott valaki.” . Nagyon súlyos lehet a baleset. 3.Mindnyájan . . „Ez furcsa . hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből .így állt meg. és ott keress engem. mi az. Megint Kis. anélkül. mikor tényleg beszélni akar.) (Megtudni tőle. Malacka is szervezve van? . elég dolgom lesz ma” .Ekkor megállt. hogy már későcske volt. repülök. hogy megtaláltam Nyuszit. Malacka.mondta magában Micimackó. (Megkeresni Malackát. hogy megállapítsa: „Úgy látszik.Szerveztem. vékony hang.És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében.Segítség. „Ez megint én lehettem csak .) (Ezt kell megtudni.Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén .. sőt keservesnek ígérkezik.Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül. Azért hát tekintettel arra. amelyik ráröpül az ember orrára. vagy abba. . . Azért hát elmegyek arra a határozott helyre. . hogy úgy látszik. hogy elfelejtette megkérdezni. Kis.mondta Nyuszi. Kiabálok. Micimackó. aztán indulj el Bagoly házának irányába.) „Na. elhatározta. Érted? . beléestem egy mély kútba.Aztán arra gondolt. előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét. Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett. nemcsak egy helyre. Talán belső sérülés ért.Segítség! . Alighogy Nyuszi eltűnt. Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e. ki légyen az a Kis. Kellemetlen. hogy akarnám.gondolta Micimackó. amit ők együtt kutatnak. baleset áldozata vagyok. talán nem sikerül. Határozott Hely. mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve.” . merre van. mielőtt ő személyesen kutatni kezdene. 4. Micimackónak eszébe jutott. .gondolta Micimackó. és hol állok meg. Ez azt jelenti.. A következő pillanatban kiderült. Azért arra kérlek.Mondjad csak. hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek.Puff! . amint lassan talpalt Malacka felé.Nem . Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben. más szóval kutatást jelent.ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt.Úgy látszik.tette hozzá -.mondta Micimackó. mi lesz ennek a vége.” . hogy felkeresi Malackát. De azért érdekel.sipított egy magas. segítség! „Tessék. Micimackónak feltűnt. Bumm! .) (Meg kell mondani neki. .” . hogy megtaláltam Kist. 5. és megkérdi tőle. . Csak tudnám. ki az a Kis. hogy ezzel szemben olyankor.Úgy látszik. következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1. illetve kutattak. Nyuszi. valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben. amelyik a földön csúszik. Csak én nem huhogok közben. és elment. ezért hát hangosan így szólt: 18 . Ahogy a Baglyok szoktak.. hogy.) (Meg kell mondani neki. amikor az ember mindenhová néz. azt mondtam: puff! De ez nem huhogás. 2.

Rögtön megértette.Alattad . Mert eszibe jutott. .Hol vagyunk? .mondta Micimackó. Micimackó.bátorította őt Micimackó. Hát ez voltál te. .Téged talán nem vesz észre . mert nagyon megtetszett neki ez a szó. „hu-u-hu!” . . Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit. Micimackó. .Úgy látszik . hogy ő akkor mit fog mondani. valami veremfélébe kerültünk. hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére. .Mi történt? . Hát erről van szó. . . .És mi lesz. ahogy Elefántok szokták mondani. Malacka.És. .mondta Micimackó sajnálkozva. Aztán idegesen és halkabban hozzátette: .De már jól vagyok.De téged észrevesz.állapította meg Micimackó örömmel. ha jön az Elefánt? . de most világosság gyúlt az agyában. Nem őt.Állj fel. Malacka! . . . és hogy hol vagyok. de én is észre fogom venni őt . és ők beleestek. egyszerre csak rám esik valami.Hol vagy.Semmit se fogok mondani . és örülök. mintha várnék valakit.Micimackót súlyos baleset érte..Igen .Alul . csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt.Azt hiszem.mondta a vékony és kétségbeesett hang.Rám estél. te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni.jelentette ki végre. mi történt. Malacka? .De mi alatt? . .Észre fogjuk venni mindketten. olyan alul került hangon.Észre fog venni engem. Sétáltam. 19 . ..Micimackó! . aztán körülnéztem. . . . .mondta Malacka. mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját.Rád estem. .vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan. . hogy egy ilyen „hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon.De hátha akkor megint azt fogja mondani. kerestem valakit.mondta Micimackó. és a fülei is viszkettek. és. átvizsgálva elméjében az esetet.mondta Micimackó. . de minél inkább gondolkodott. . bizony. és gyorsan felállt.kérdezte Malacka reszketve.Hiszen te olyan kicsike vagy.mondta Malacka.Csak úgy dúdolni fogok magam elé. Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére. mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra. .Te.Ó! .kérdezte Micimackó. .. hogy vagyok-e még.mondta Malacka tompán és bánatosan. ahogy utánozta..Ez Malacka! . aztán egyszerre nem is voltam..nyögött Malacka. hogy te voltál az. .Én se akartam alul kerülni . annál valószínűtlenebbnek találta. .Nem akartam.

és arra gondolt. ezt fogom mondani: „Ez. hogy társalgott ő az Elefánttal. tralala. mint Micimackónak. mintha csak köhögni akart volna): Ehe. De azt mindenki elismeri. és most arra várok. Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. Végre is az ember nem mondhat „hu-u-hu”-t a végtelenségig.kiáltotta Malacka.kérdezte Malacka reménykedve. amit én csináltam. Khöhő. .. Malacka. hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit.Mit? Micimackó tudta is előbb. de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén.Tudtam. bár nagyon szerette Micimackót. . mielőtt harmadszor is „hu-u-hu”-t mond. és kijelentette.mondta Micimackó őszintén.jegyezte meg -. kérem. hogy neki tulajdonképpen több esze van.ide hallgass. megmentetted az életünket! . Ettől meg fog ijedni. 20 . . Este aztán elmesélhetné. . ha ő társalogna Elefánttal.Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre. bátran és hanyagul.mondta Micimackó szerényen. Valószínűleg ezt fogja mondani: „Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani . ilyen nagystílűen és előkelően. s már egy kicsit irigykedett is. . .Miért? .Ugye? . ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala..De hátha valami mást mond? . (csodálkozik. és a másik csak dúdol.Ez az. és én akkor tovább dúdolok majd. . Malacka ellenben teljesen megnyugodott. mit beszélnek. hogy az Elefánt beleessen. és most ő álmélkodott a barátja lángeszén.Nem tudom . Mert ha valaki kétszer mondja.Micimackó. Olyan egyszerűnek látszott a dolog. tralala. Élénken elképzelte. (megint rákezd a hu-u-hura.Micimackó! . és ezért úgy tesz. akkor az illető alaposan meg fogja gondolni. remek ötletem van.” És azzal nyugodtan tovább dúdolok. egy kelepce. .. de elfelejtettem. . hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt. hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal. de már nem bízik magában olyan nagyon): Hu-u-hu! (még fölényesebben): Tralala. tekintettel arra. Micimackó elragadtatva nézett Malackára. amit én Elefántok részére ástam. és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna. Már tudta is. Ez zavarba fogja hozni. de nem tudja folytatni. hogy ő is erre gondolt. és most arra várok.Harmadszor már nem tud „hu-u-hu”-t mondani? . hogy egy Elefánt beleessen. nem tudta magát kifejezni. De nem volt egész biztos a dolgában.vallotta be végre. hogy Elefánt akkor már nem volna ott. ez nem tetszett neki.Megint fogja mondani .Nem megy . „hu-u-hu!”.

és azt kérdezte: . eltűnt.Úgy! . és Micimackó azon tűnődött. végigsétált az Erdőn. azért hát újra eljött. Malacka.csak úgy repülési gyakorlatból. rendesen azt felelték rá: „Hja persze. (gyorsan és mohón): Hogyne.ismételte Nyuszi..a legjobb volna. milyen kellemesen érezte magát.mondta Nyuszi. találkozott Róbert Gidával. hogy megtudja.ELEFÁNT (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy.) Érdekes. ahogy várni lehetett volna.Úgy! . (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja. melyben kifejtette.kérdezte Nyuszi. (Idegesen. .Lehet. és jelentősen bólintott.Hol van Mackó? . amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg.) (ki eddig nem szólt. (Megvárják Róbert Gidát. Magam is azt hiszem.) Igazán sajnálom. az Erdőn zengett a halali. én azt gondoltam. .de közben már Nyuszi elugrált. azután megint lemászott. Aztán hozzátette: . hogy szeretnék beszélni vele.. De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida. hogy hazament . hogy ezt a kelepcét én csináltam. oly célból. folyton Malackát dicsérve közben.Nem mondta: „Alászolgája. . Különben ritkán került szóba. (Gyorsan eliszkol. 21 . hogyne. és elképzelte.jegyezte meg Róbert Gida könnyedén. csak annyit mondott: „Hogy vagy?” . szót sem érdemel. Úgy látszik. Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált. Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz. . Kis valódi neve Darázs volt. Róbert Gida pedig hazament.Hu-u-hu! . mondja meg neki. bizonyára. (Tovább dúdol. .) Izé. de a másik oldalon nem repült vissza.Ha jól emlékszem. Micimackó. hm.mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen. hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén. hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe. (Udvariasan. mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban. ha találkozik Róbert Gidával. de csak pillanatra. és mindketten hortyognak.jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak. (Bocsánatkérő hangon. az a kis Darázs!” Egyszer azt mondják. ha mégis. Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában. ha visszafordulnék. de Micimackó tovább aludt.Hát ez komoly dolog. felmászott egy fára. (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen. De Róbert Gida másra gondolt.Levelet se írt másnap. milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan. nem emlékszik rá.) MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig. hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma. bizonyára eltévesztettem az utat. De kérem. hogy a Malackák beleessenek.) (zavartan): Hm. . és hogy sajnálja. és Micimackó. de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel. ugyanis a rekettyebokrot repülte körül . nem volt különösebb dolga -. elmondja az egész történetet. de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta. és így azóta senki se látta többé. azt kellett látnia. . nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? . Akkor hát .

. amikor hirtelen megpillantott valamit. „Ez borzasztó .S mivel most csakugyan kijött a sodrából. behúzta a fejét. pont a közepén.megeshetik. . amint éppen lefelé kukucskál . mert Micimackó fölébredt.ujjongott Malacka.kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján.Mit keressz? . hogy tudhatnád. ki akar hozni a sodromból. .Természetesen Kist keresem . és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt.mondta Malacka. .mondta Róbert Gida.Ez egy hu-u-hu kelepce! . Azt mondta: . hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog.gondolta Malacka aggodalmasan. hogy kivándorol. . Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel.Szervusz.mondta Füles. és essen ki belőle.No most!” . hogy hu-u-hu! .mondta Micimackó. . Malacka! . hogy ilyenkor az ember elfelejti.Hopp! . . és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot. erről van szó. meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet. És ahogy megfordult. .kiáltott. tramtadaram. De közben nem nézett föl. pam. . . Nem lehet tudni.mondta Nyuszi. Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt. nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: . és most a Róbert Gida hangján. .bólintott elismerően Róbert Gida.Azt kellett volna mondania még egyszer: Huu-hu! Legjobb lesz.Hát még nem mondtam neked? . És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát. hu-u-hu. hogy beleessen.kiáltotta. Aztán dúdolni kezdett egész vidáman. Füles! . Micimackó! .Mindjárt gondoltam .Tralalatralala! .Úgy? Hát itt bujkált? . ha eszébe juttatom.” . megtaláltam Kist! . . meglátta Róbert Gidát..Micimackó! . Úgy látszik.Éppen most ástam ki.„Az Elefánt! .Bravó. .mintha éppen most jutott volna eszébe.Hu-u-hu! . s már le is tett a tervéről. Borzasztó ravasz Elefánt. 22 . . Malacka most már felpillantott. mert megeshetik. és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra..Róbert Gida.Egy kicsit megköszörülte a torkát.Ez egy Micimackó számára készült kelepce. Aztán gyorsan elfordult megint. hogy mit akart előbb mondani.Pam.Két nappal ezelőtt megtalálták Kist.Hiszen ez Kis! . De rögtön meg is fordult.Lehetne annyi eszed.Hogy kerültél ide. „Ez nem jó .gondolta Malacka. hogy jól menjen a dúdolás. . .Először a Malacka hangján beszélt.kiáltott Malacka teljesen összezavarodva.kiáltott örömmel. és én arra várok. hogy elmegy hajósinasnak. .gondolta Malacka idegesen.Valami van a hátadon. és ezért megismétlem.Szervusz. Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: . .csodálkozott Róbert Gida. hogy már el is határozta. mindhárman nagyon boldogok voltak. és most várom a hu-u-hu-t.Micsoda? . mert nagyon viszketett a háta. hogy jöjjön már. Malacka? .” Így hát vadul előmondta Elefántnak: . És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből.

Biztosan elfelejtették. . Nem is történhetett másképpen. Nem tesz semmit. Nagyon örülök. hogy engem erről értesíteni kellett volna.Hahaha! .Pillanatnyi szünet állott be.nevetett keserűen Füles . Szót sem érdemel. Így is jó.Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom. 23 .

hogy megint beszorulok a kijáróba. ha Nyuszit keresem fel.” 24 . Könnyű. ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. Micimackó?« Igazán legjobb. átsétált a folyón. leér a folyó partjára. Ekkor eszébe jutott Nyuszi. Közben gyönyörűen sütött a nap. a Medve. Imádom én a daliás Nyuszit. amelyből kiderül. amin ült. Azt gondolta: „Régen nem láttam Zsebibabát.Nyuszival mindig szívesen csevegek. ha otthon tartózkodik. hogy bőrömbe férek. Feltéve. vagyis hogy nem leszek kövérebb. így hát illőbb. ha kell. Én ugyan tudom. bajt feledve. mint az élet. mint Bagoly például. Talán mégis jobb volna. hogy Micimackó.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit. mikor fecseg. és arra gondolt.. hogy szánalmasnak mondják. Alighogy ezt elénekelte. miként Kanga s mint Zsebibaba s most én. hogy a bejáró befelé tágas. nem használ olyan hosszú szavakat. de lehet. hogy ezúttal nem leszek kövérebb. . adok neki. mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében. Szánalmas? Azt hiszem. hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott. s a gúny hiába ostoroz és uszít. ez milyen furcsán megy. Vagy tegyük fel. és ha ma se látogatom meg. érzelmesnek mondják inkább. és felkeresi Bagolyt. De lehet. úgy áttüzesedett. mint már egyszer megtörtént. Csak úgy recseg. hogy az ajtó közben soványabb lett. Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék. Ahogy rálép a harmadik kőre. mert tegnap óta nem látta. így kezdett tűnődni: „Igen ám. hogy Nyuszi nincs otthon. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában. Nyuszi . hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. és elsétált Nyusziék felé. a harmadik kőre.Negyedik fejezet. Annyi bizonyos. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni. hogy elmegy és felkeresi Fülest. azon tűnődve közben. De alig tett pár lépést. „Nyuszi. magától szinte: Oly boldog volnék.” Ezek után leült a folyó közepén. ha. mikor kiderült.. és verset költött.. oda. egyszerre csak eszébe jutott. cvikipuszit. már-már indulásra szánta el magát. ha előbb a Pagony felé fordítja útját. kifelé meg szűk. tűnődni kezd. (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút. de tegyük fel. Hát amint így dudorászva ballag.mondta magában Micimackó. holnapra még régebben nem láttam lesz.. ahol az átjárókövek vannak kirakva. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel. amikor jó a kedve. a folyó közepén. felállott a kőről. rövid szavakat használ. s a kő is.

hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal. milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle.. s akkor se volna tán hiba. Érted? .mondta Micimackó -. . mert Róbert Gida mondta.. Tudtam. és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom.Akkor jó .tette hozzá -. . Fél órával később elindult oda. egy nagyon meleg nyári délelőtt. azzal leült..És ha nem terem meg? . Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt. . hogy ültessem el. Tizenegy óra volt.Én azt hiszem. vidám kis dalt fütyörészett maga elé. otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki). elföldelte.mondta Micimackó.mondta Micimackó.. Ilyenformát: Oly boldog volnék. S a Lét akkor sem volna tán üres. Malacka ebben kételkedett. hogy az csakugyan kellemetlen. . . de elkésett. . Micimackó. hogy gondolkozzon rajta. Malacka megjegyezte. és idegesen ugrott egyet meglepetésében.Szervusz.mondta Malacka csendesen. . ha nem jönne Malacka. törülgetve száját a mancsa külső felével. hogy te vagy az. Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt. . érteni kell a módját ennek az ültetésnek. Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt. mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát. Így leírva persze nem hangzik valami különösen. .mondta Malacka nyugtalanul. könnyen kijöhet a számításból. és már szívesen nem mondta volna. nem ám valami nagy. ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki).Én is . majd meglátod.magyarázta Micimackó -. Micimackó! . mint az illat. és tovább ugrált.Egy szem kukoricát dobott a lyukba. mit ásunk? . oly célból.Kukoricát ültetek. . hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön. tulipánnak hívják . miután körülnézett.Hát mit ásunk. mint az élet.Egyébként. és ugrálni kezdett rajta. nem ám sokat. amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek. ha jönne most Malacka. . de ha meggondoljuk. Ahogy ballag. Malackát a háza előtt találta.Én. Azt nem szeretem.Csak egyedül ások . Mert azt akarom. Malacka! . folyton ilyeneket mondogatott magában. és ő csak tudja. Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol.Én tudom . ha nem jönne Róbert Gida.De megterem. hogy akkorára nőjön. is elültetek a házam előtt egy darab lépet. El is énekelte magának néhányszor. Malackához. hogy fél tizenkettőkor költötték. s boldog volnék.mondta Malacka. ahová eredetileg menni akart. Keskeny lyukat ásott éppen a földbe.Csak egy darabot . én tudom.S miközben nyugat felé talpalt.Szervusz. mint a fenyőfa.mondta Micimackó. . kedves Micimackó . 25 .

Hogyne .És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól.mondta Tigris. Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába. kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel.Nagyon szeretek ugrálni . megtörölte homlokát a patájával.. De Tigris biztosította őt. repülni? .Miért nem akarnak? . aranyos dolog lehet repülni.Versenyezzünk. .Én tudok ám úszni! . .. jó lesz.És Malacka óvatosan azt felelte: . Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat. .De majd máskor versenyezzünk.Miről késünk el? . Híres jó repülők. ki ugrik messzebb. tudod.Például erre fel tudnának mászni? 26 .Természetesen.Ha akarnak.bólintott Tigris. mint Micimackó? kérdezte Zsebibaba.A Tigrisek általában jó repülők.Nem .mondta Tigris. Ezeket felpakolták. így például Zsebibaba mellényét. hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek. . Mire Malacka befejezte az ugrálást. ő úgy képzelte. mint Micimackó. izé. El is küldte hazulról a gyerekeket. fára mászni. bár Kanga szereti őt. és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt. . . . A Tigrisek mindent tudnak. ha azt mondja az embernek: „hogy vagy?”.kérdezte Zsebibaba.Tudnak például. Tudnak a Tigrisek úszni? . Szép idő volt. mint Kanga? .Hát. meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában.tudnak olyan messzire ugrani.Beestem a folyóba. . Így ballagtak. igen. .. . és úsztam. mint a Bagoly? . . .Például. mert most elkésünk.. . Amit idejében el kell érnünk.Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá. és elmentek sétálni az Erdőbe. Tigris arról mesélt Zsebibabának (mert Zsebibabát érdekelte).Hogyne! .. aki nem Tigris személyesen. repülnek olyan jól.mondta Zsebibaba kíváncsian . azt tudnak a legjobban a Tigrisek .Mert kicsit gyanús volt neki Tigris. Bizony.mondta Micimackó -. .Sokkal jobban. . Afféle ÖsszeKell-Számolni-érzelmek voltak ezek. . olyan viszketős lesz a füle tőle. . csukamájolaj is kellett Tigrisnek.Biztosan én .No és. és azt mondta: . Így hát elindultak Kanga irányában. és „nagyon derék Tigrisnek” nevezi. aki.mondta Tigris. izé.I. mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek. Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat. Ezt Zsebibaba nem értette. izé... . ..És Micimackó azt felelte: .Akármiről. .Na. ezeket tilupámnak hívják.mondta Zsebibaba.Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig.dicsekedett Zsebibaba.Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist.. most mit csinálunk? . Jó? .

Nem csinálnád még egyszer? . onnan nézheted.. Tigris? . amire éppen rákapaszkodott. Aztán azt mondta: . Így hát felült Tigris hátára..Ne együk meg az elemózsiát.kérdezte izgatottan -.. .. Aztán reménykedve hozzátette: .Mindig ekkorákra szoktak felmászni. Zsebibaba is felkapaszkodott. és leült melléje az ágra.Remek volt. hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: .mondta Tigris elszántan.Most aztán lefelé kell mászni... Zsebibaba hallgatott.Mire Zsebibaba azt mondta: 27 . legjobb volna.NEM! . hol az elemózsia? . mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk.. Tigris . ha a fölötte levő ágat szépen elkapná. azt mondta: .Uj-jé! Uj-jé! Jaj.Kár . . kicsit rúgna magán egyet..Nem . de csak rövid ideig..Nem mintha az olyan könnyű volna.. Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: „Ennyire volnánk. és végre felkerült a felső ágra..De igen..Még a hátamra is felülhetsz.Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte.lelkendezett Zsebibaba izgatottan. hirtelen eltört. hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni. Felmásznak vagy lemásznak estig. és arra gondolt.mondta Tigris.mondta határozottan Tigris. . fent vagyunk a tetején? .. a két praclijával.. hogy a Tigrisek értenek hozzá. hogy mindama dolgok közül.Na. ugye megmondtam. Aztán azt mondta: .. ...például zuhan. Sebesen lélegzett.Nem! .mondta Zsebibaba szomorúan. ...mondta Tigris.Majd mindjárt megmutatom .Igazán? .. hogy „könnyebb”.. az ág. mintha.Ami nem olyan egyszerű. hogy az ember. és egyszerre csak úgy érezte.. . mikor úgy tettél.könnyebb. amikről azt állította.. Erre a szóra. és megindultak.Mondd.. Feltéve. És a következő két méter után azt mondta: .” És további két méter után így szólt: . .. Tigriském! . a fára mászás egészen bizonyos. Mely esetben sokkal.És Tigris ebben már benne volt. és mégse zuhantunk. .Felkapaszkodunk a tetejére? .. meg az állával. .. Visszafelé.

. .. Micimackó éneklő hangon közölte Malackával.Micimackó! .mondta Micimackó izgatottan.Tudod. . .. Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját.Elrejtőznek az ágak közt. mint ahogy előbb gondolta.Én azt hiszem. mialatt elmész a fa alatt . ..Azt hiszem.Sohase ütik meg magukat .mondta Malacka hangosan. mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem. és gyorsan hozzátette: .Én nem néztem fel . valami Állatféle.Én már azt hittem.Mit csinálnak a Januárok? . a fa alatt. a fejedre ugranak. .. ha Micimackó megijedne. hogy egy Január. hogy nem csinálják azt. Micimackó bólintott.kérdezte Malacka aggodalmasan.mondta. nagyon megütné magát az a Január. és másfelé fordult.Úgy is van . mikor ránk akarna ugrani.kiáltott.Mit csináltok ott? 28 . Ekkor a Január megszólalt a fa tetején.erősítette meg Micimackó -. . és Malacka azon tűnődött. és hirtelen rád ugranak. . .. nem kell elsietni azt az evést. hogy valamit otthon felejtett. És nem siették el. . ezek Tigris és Zsebibaba. . Mire Tigris azt mondta: .Hé. amiért gyorsan haza kellene szaladni.Segítség! .Olyan. ugyanakkor az is eszébe jutott.. és mellette egy másik Január.Azt gondolom.. .mondta kicsit vacogva. s titokban remélte. . . Január . arra az esetre. csak azért mondom. hogy nem kell neki elhízni.De állat is. .Lent.Róbert Gidától hallottam. .Talán menjünk el a fa alól . izé. Malacka arra gondolt.. .mondta Micimackó.Azt kiabálják: „Segítség!” .. Micimackó .mondta Malacka hirtelen.Nagyon jól ugranak. . Zsebibaba! . .mondta Malacka. Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: .és ha felnézel a fára. ...Az egyik Fenyőfán van valami. Esetleg Február. hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna.Az egy hónap.magyarázta Micimackó. aztán elszégyellte magát. Olyan langyos és verőfényes.kiáltott Malacka bátran. . .Úgy van .Nézd csak.Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre. Közben Micimackó és Malacka megérkeztek. mert esetleg. . olyan Tüzes Állat?.kiáltotta.Mindig így szokták a Januárok . . hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb. hogy a Január is meghallhassa.mondta Micimackó.

Szervusz.Nini. milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán. Bagoly nem lakik ilyen magasan.mondta Micimackó ünnepélyesen.Hát.És Füles! . és Micimackó ott állana Füles hátán. és úgy tett.Ugye. és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát.. milyen érdekes? Micimackó. érdekes? . . Róbert Gida! .Hogy kerültetek fel. milyen érdekes. .mondta Micimackó. Minthogy olyan verőfényes kis időcske van.Tigris hátán. mint aki gondolkodik.kérdezte Malacka.mondta Malacka nagyon komolyan -.mondta Füles -. Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk.Nem tudunk lejutni! . . nem csodálkoznék. ott látta Tigrist és Zsebibabát. . és most örökké itt is maradunk. Nem lehet tudni.. De Tigrist nem tudnám lehozni. Összehúzta a homlokát. . legjobb. Ugye. Malacka. Róbert Gida felnézett a fára.örvendett Malacka. mert egyszerre csak zörrent a bozót. mi itt a teendő.Drága Róbert Gida! .Arról lehetne szó . milyen magasan vagyunk?! Ugye.És hogy ő majd meg fogja mondani.mondta Róbert Gida. mert a farkuk útban van nekik.. és Tigris ezt elfelejtette. Csak én. Ahogy gondolod különben. miközben végére járt a zsemlyéknek .És Fülest. ha magasabbra kapaszkodnánk.Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon.És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét. . Tigris? Ó. kimódolt-e valamit. hacsak nem mászunk magasabbra.. Jégesőt és villámlást és mennydörgést. mit szólsz hozzá.mondta Füles.Á. ha jégesőt kapnánk. Szót sem érdemel.Felmászhatnék.Éppen azt javasoltam . és nem tudnak lejönni. És mélyen elgondolkozva rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott zsemlyéjét is..mondta Malacka -. 29 . . ugye? . hogy kérdezzük meg Róbert Gidát. és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen. és én ott állanék a Micimackó vállán. . nem látnánk olyan jól a házikódat. . Én innen látom ám Malacka házikóját. Micimackó! . . .Azon tűnődöm . Mit gondolsz. Micimackó bólintott. mert olyan szép idő van... és csak most jutott eszébe. . Valami egyebet kell kimódolnunk.Töltve van? . mint Bagoly. ugye érdekes. látom a házikódat innen! Ugye. És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni.kiáltotta Micimackó. Zsebibaba? . hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében. Micimackó! . csak felfelé mászni. kérlek. . .kérdezte Malacka. Malacka.Mit tegyünk? . . nem mászhatnánk utánuk? . Csak azért. . Odasiettek hozzá.Malacka! .de erre nem is került a sor.Nem csodálkoznék . mint innen. mit szólsz hozzá. mikor megindultunk. . Tigris azt mondja. Tigris nem a saját hátán jött fel.kiáltott Zsebibaba. ha itt maradunk.Ő majd megmondja.

S már sivalkodott is: . és ha Füles háta leszakadna. 30 .sivalkodott Zsebibaba. Micimackó . Jól jegyezd meg.mondta Füles -. aki odasúgott neki: .Levetem a zubbonyomat.És dörgölte a szemét.Valami beleesett a szemembe.Ide figyelj. hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint. és mindnyájan tovább gondolkodtak. Csak egyszer látta így.No. . . milyen könnyű. .Jó. De Tigris az ágba kapaszkodott.Hiszen csak úgy gondoltam. Tigris! . és kiabálni kezdett: .Beszakadna a hátad? .Ugorj már. nem mondom . . de nagyon mulatságos volna. jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban.azóta sokszor gondolt rá. Csak éppen akkor. . amit mondtam. jó . De Malacka nem figyelt oda. de nem segítene barátainkon. Tigriském! Mondd.mondta Róbert Gida hirtelen. és meg fogod tudni. és Malacka most már odafigyelt Fülesre. Róbert Gida! . egész izgatott lett.mondta Róbert Gida. de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek.Ugorj.kérdezte Micimackó csodálkozva. „Ez igen . Malacka . . A zubbony kicsit ugrálni fog velünk. ugorj már! .Nekik nem lesz semmi bajuk.. és végre sok ugrálás után megállt. Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel. boldogan.egyenesen a zubbony kellős közepébe.Jaj de érdekes! . .Remek volt! . De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát. . mikor még fiatalabb volt. és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett. és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát. és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie .Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne.mondta. egészen lágyan.” .gondolta vágyakozva -. miközben letették őt a földre.Nem szakadna be.mondta. úgy örült. egész könnyű. egy pillanatot kérek .Úgy van .Ugorj. ha beszakadna. Jé! .Úgy van. Olyan gyorsan és szelesen ugrott.ez Tigrisnek való élet lenne.mondta. mint a Tigrisek. . Soha még nem történt meg. .Az más . jaj de érdekes! Majd nézd meg. hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban. az ilyen élet. Mikor Zsebibaba megtudta.Hohó! .Mindjárt.kezdte el rögtön a biztatást. . mint a kangafélék. és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára.mondta. . valami baj történt volna. Malacka. és azt mondta magában: „Könnyű bizony olyan ugró állatoknak. olyan könnyű! . . . volna min nevetni . hogy tudok ugrani! Mintha repülnék. mint ahonnan ugrott.Nem lesz semmi baj.mondta erre Füles -. .Én nem mondom. mit határoztak. hogy mielőtt a baleset megtörtént volna. .Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk. Megint leesett.Jövök. Nekik nem lesz semmi bajuk. .mondta Tigris idegesen.S már ugrott is .” S látta magát. . . bizony! Majd nézd meg. mi a teendő. hogy most éppen baleset történhetik.Van egy ötletem! . .jegyezte meg Füles. tudnak a Tigrisek ugrani? . és nem lesz semmi bajuk. A következő pillanatban Tigris megtudta.mondta Füles. és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak.mondta Micimackó. figyelj csak. kicsikét. amint a hullámok lágyan ringatják. .mondta Malacka szelíden.

.. . s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn. Feltámogatták Tigrist. Semmi baja. 31 ..Hol van Tigris? Tigris ott volt. Bumm.Vigyázzatok! .. . recsegés-ropogás! . nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát. u!. .Csak nem ütötted meg magad? . .mondta Róbert Gida.üvöltött. Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először.Jaj Füleském! . .mondta Róbert Gida sajnálkozva. Helyettem. fejezd ki neki köszönetemet.mondta Róbert Gida a többieknek. Füles hosszú ideig egy szót se szólt.Itt van..mintha valami megrepedt volna.Igen . Legalul feküdt Füles.És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette.Bu. amint a fa dereka elrepült mellette.kérlek.Hát . Aztán csak ennyit mondott: . Nem tesz semmit. .mondta Füles eltűnődve . aztán a többieket..

Nyuszi”. vagy megmondani. 32 . amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik. és azt is mondta: „Én vagyok az. lábát pontosan fenn tartotta. jó reggelt. és azt mondja neki: „Jó. és „Jó. és rendesen eltűnt szem elől.és Malackának azt mondja: „Micimackó szerint ugyanis” . de valljuk be. Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma. „aha. aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. és ellenkező irányba indult el. Ma olyan nap van. muszáj is tisztelni olyasvalakit. a Róbert Gida házikója felé. hogy megteszem. amikor mindenki azt feleli: „Igenis.mondta Nyuszi. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe. és hogy biztos legyen a dolgában. alig lehetett észrevenni. mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. hogy mindig másfelé ugrott. mint amerre mutatták neki az utat. Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben. amiben mindenki élénken helyesel. Nyuszi a fenyér szélére sietett. Felfelé is makkantott néhányat. nincs itthon.ez meg olyan volt. ha meggondoljuk. a Tigris pedig folyton ugrál. és mintha egyenesen tőle függene valami. mielőtt megtörténik. vagy Levelet kell írni Nyuszi s. Olyan Intézkedő és Utasító nap volt. benne. beleszámítva Zümmögő Henriket is. akivel nem ért rá kezet szorítani. hogy nem is betűzi helyesen. ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek. Róbert Gida is Tőlem függ. könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött. Nemsokára elérte a fát. aláírással. . mint valaha. aminek történnie kell.” Boldogan ugrált tovább. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest. k.Ötödik fejezet. azonnal szerteröppentek a fenyér irányában. kimondani a véleményét valamiről. és fontosabbnak érezte magát. de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú. és én is szeretem őket. . Már reggel úgy ébredt. itt volnánk.Kellemetlen . sok kilométer magasban egy csalogány trillázik.de esetleg nem is Micimackónak szól először. és ilyenkor nem számít. kiáltott is egyszer-kétszer. hanem Bagolynak. Kopogott az ajtón. amelyben Róbert Gida lakott. A darazsak.mondta. és továbbsietett. mégse Kanga mondta Nyuszi eltűnődve. hát itt vagytok” vagy efféle. Megállt és hallgatódzott. Így nem marad más Rajtam kívül. Nyuszi”.Úgy látszik. hogy: elengedhetetlen. ebben megegyezünk. amikor nem elengedhetetlen. napellenzőül. hogy valahol. megmondom Malackának is” . az az Ugribugri Tigris . leért a folyóhoz azon a ponton. de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt. és „Rendben van. hogy nagyon fontosnak érezte magát. jó!” . jó reggelt!” . ha az ember megérkezett. aztán visszahúzódott. a nap felé kunkorítva pofaszakállát.morfondírozott magában. s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: „ó. de nem az a fontos. igyekezvén elérni a csúcsot. sőt Magában -. megfordult. mit kell tennem. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért. és büszkén azt mondta: „Na. Olyan nap volt. amikor Szervezni kell valamit.mondta. S miután odabólintott egy zöld békának. Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava. Vannak esetek. „Mindezt összevetve . azonkívül azt is megtudjuk. És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida. aztán megteszem érte. Olyan nap volt. hogy utóbb jól láthassák az egészet.” . fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán. Nyuszi!” de semmi se történt. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott. az se tud segíteni.Nem. Meglátogatom és megtudom. Lehet. amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz. az ágak irányában: „Hé!” .

meglátogattam Róbert Gidát.Ez? . . el vagyok merülve gondolataimba. . G. hogy majd csak a segítségére jönnek. Ó.A leghatározottabban . és sokáig tanulmányozta. Elfordult. Nem találtam otthon. Nyuszi? . .Meglepő .mondta Bagoly.Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel. . Egy pillanatra átvillant rajta.Ha! .Egy másik.mint ahogy rendesen kezdeni szokta. más nem akad erre a célra. gondolkodni -.Olvasd ezt el. hogy Róbert Gidával történt valami.mondta Bagoly. nézd. .kérdezte Nyuszi.mondta Bagoly abban a reményben.Na? . és nem mondják folyton: „Na? Na?” . . Kétségkívül.Távozz. csak mi ketten. ha azt mondom. tudod. amikor papírszeletkét pillantott meg a földön.Vitán fölül . én kerestelek volna fel.Látom.Íme. amin gondolkodni kell . előbb kopogott. Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is. gombostűvel. Aztán kis szünet után hozzátette: .No és mit tettél? . Ha előfordul valami az Erdőben. A többieknek nincs. . .mondta Bagoly. ez arra vallott. . . .Ah! .Miért? . te vagy az.mondta Nyuszi. .és te tudod. és így szólt: .mondta. sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R. és megint felvillanyozódott. 33 . Még egyszer megnézte a cédulát. Legközelebb volt Bagoly lakása. De az értelme ugyanez volt.Ha nem jöttél volna hozzám. és általában egész kényelmesen tudott olvasni.A zöld ajtóhoz lépett.Hát igen . hogy megbizonyosodjék. Bagoly átvette a cédulát. .mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva.Kétségkívül . mit értek alatta. Gombostű is volt benne. és Bagoly feje megjelent.Na? . a Százholdas Pagony közepén. hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet. hogy „elengedhetetlen”.mondta Nyuszi.Ugyanezért . Nagyon különös. . Odaért. nekem meg neked van sütnivalónk. hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül. hogy az egész délelőttje el van rontva. .mondta Nyuszi kurtán -. .mondta Nyuszi ünnepélyesen . aztán csöngetett és kopogott. miről van szó. idegen.mondta Nyuszi. feltéve. .Bagoly .Tegnap reggel .Semmit. látván.És fontosan elsietett. Papírszelet volt az ajtajára szúrva. . Kicsit ideges volt.

Így hát még egy kísérletet tett.fejezte be -. bizonyos tekintetben izé. . de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés..tette hozzá .Végre is .mondta aztán..Vagy inkább . .mondta Bagoly vontatottan -. Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol.mondta Bagoly. De pontosan betűről betűre. Nem messze jutott.Most legalább tudjuk.Nyilvánvaló. vajon miről beszélgetnek ők ketten.Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal. Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott. . Percekig nem jutott semmi az eszébe. . Dógomvan... Együtt mentek el. Bagoly még egyszer megnézte a cédulát..minden attól függ.mondta Nyuszi.. .tette hozzá . hogy. hogy megtudja. .Mondd csak. mi történt. . a szöveg első változatát.Köszönöm . ami a ténymegállapítást illeti. .Ez volt a leghelyesebb .mondotta még egyszer. az utóbbi napokban Van Dógomot? . De aztán eszébe jutott. nem tudom.Kétségkívül . Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? . Minden ettől függ. nem volna-e legegyszerűbb. hogy hat külső látszatra .mondta Nyuszi kis habozás után. .Pontosan kérném a szöveget .Ennyi volt: „Elmentem. kedves Nyuszi .Természetesen . Megállt és fülelt. . ha szépen lelökné Nyuszit az ágról. mihez tartsuk magunkat. mint ma.Hát kérlek . mint ma. Bagoly előre sejtette. Az első változatot.. és arra gondolt egy pillanatig. van köztük olyan.jegyezte meg Bagoly bölcsen. inkább növényszerű.Nos? .Igen ám. illetve holland származású egyénről lévén szó. hogy ezt fogja kérdezni. 34 . Nyuszi. Betűről betűre.. Mert úgy tűnt neki. hogy ezt később is megteheti.Azért jöttem. nem is lehet rajta más. közös célzatú tevékenység szempontjából. Ez most nagyon fontos. és van olyan.mondta. . A Kökörcsin bujkál valahol a Földből.. s a kegyetlen Tél is haldokol.. .Na látod .. Bagoly tűnődve nézett rá..kérdezte Nyuszi. . mint. pettyes. ..Nem tudom . aztán hirtelen ötlettel így szólt: . hogy megbeszéljük. .Ugyanaz volt. hogy Micimackóval beszéljen. dán. Nem láttad az Erdőben.vallotta be őszintén.olyan. és hogy ő ezt már előbb is tudta. és elsietett... pontosan.” Ugyanúgy. ami mindegy. mikor zajt hallott.

Nyuszi. És szárnyra kel. . Tehénszívek közt bőgés a kapocs. csobog a locs. Nyuszi leült a földre Micimackó mellé.Tudom. szárnyait zizegve láthatják Önök. Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom.mondta Micimackó gyorsan.Te szerezted a fenti költeményt? .mondta titokzatosan és fontosan -. .mondta Micimackó.mondta Nyuszi egy kis lenézéssel.Szervusz.Értem . .Mire gondolsz? 35 . . Nyuszi! . Mackó kicsiny szíve repesve fáj. hogy nem jó. és egyre csenget a Harangvirág. de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát.Láttam. papás hangon dörmög a Papagáj.Az imént láttam Tigrist. Gerlice búg. . s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből. .tette hozzá szerényen -.Az a kérdés. és hangja csupa báj. . szürcsög.ő szokott rámenni a dolgokra.És Malackát láttad? . Engem látott ugyanakkor . .Arról van szó .Hé. A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom. nem sok ész kell hozzá . hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok . hiszen neked nem kell magyaráznom. vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? .tette hozzá engedékenyen. saját szagától mámoros a Mák.Nem. . .A Báránykák is oly búsan bégenek.mondta Micimackó. . gyorsan felállt megint. arról van szó. és arra gondolt. és énekel. De néha úgy rám jön.mondta Micimackó álmatagon. Bizony Tavasz lesz. nem látott-e valamit Malacka.No igen . A sok Méhecske zümmög és dönög.Igaz csak . Micimackó! . egyik se jó . Gondoltam is.kiáltotta Nyuszi. Haris harsog. De gondolom. hirdetik a fák. .Az nem jó. . a Végek is zörögve végenek.De igen.

egy egész kis kosárkát.mondta Micimackó. . azt mondta. esetleg növényszerű? .mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből. .kérdezte Nyuszi. Füles! . . egy olyan rendes. hogy. hogy. . .Igen.Lehet. hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben. Kosarat is hoztam magammal. A Fenyőfák alatt.De hová? . nem tudsz ebben segítségemre lenni . ha óhajtja. Füles éppen el volt foglalva. És nagyon boldog volt.és elmegy.Vagy fél tizenkettőkor? .Talán meg kell látogatnia valakit. vele tarthat.. . Nyuszi megköszönte. vagy Valakivel? Úgy értem. reggelenkint. hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe.Én is éppen ezt akartam kérdezni .. Micimackó!” .Nem . Összeszedte. elment ibolyát szedni. Nyuszi. akinek még nem szedett senki ibolyát. . . mostanában. Mégis úgy esett. aki úgy érezte. de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad . és reggeli után szintén. fél tizenkettőkor haza szoktam menni. lehet.. És akkor az jutott eszébe.és ezt „Ibolya”. és eljutott arra a helyre. Komolyan néztek egymásra. igen . hogy újabb versszak közeledik lelkében. . és ezt szagolgatta.Tegnap például együtt reggeliztünk... ahol Füles lakott. egy izét. Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat.No igen .gondolkodott Micimackó.Bizony . mert.De majd megpróbálom . .egyedül vagy Valakivel? ...Hát. .. miközben bandukolt.Tudod. ...Tizenegy-tizenkettő . Némi töprengés után ráeszmélt. 36 .Nem láttad őt az utóbbi időben. telve.Ez a bökkenő. .. . De Micimackó.Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt.mondta Micimackó. . Füles”. aki olyan pettyes. Szedett megint egy csokorravalót.mondta Nyuszi türelmetlenül -. . Akkor azt mondja: „Viszontlátásra. Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. hogy el ne felejtse. Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról.tette hozzá buzgón. .Attól tartok. hogy neki meg kell várnia Malackát. .sürgette Nyuszi. és folyton ezt mondogatta magában: „Füles” . hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát..mondta Nyuszi. hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával..Negyed tizenkettőkor? .Ó.Isten veled. .mondta Micimackó. .De kit? . .. Délután igen. és betette a csokrot edénybe.kérdezte Nyuszi. egyedül. és Micimackó. aztán megfordítva: „Ibolya.mondta Micimackó sarokba szorítva. este is.De igen . és azt mondta. Reggeli előtt igen.És Nyuszi elment.Valami effélét.. csokorba rakta és hazavitte. inkább kicsiféle alakú kosarat. hogy ezek összetartoznak. Malacka korán kelt fel ma reggel. és arra is gondolt. milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak.mondta Micimackó.

Nem tudom. hogy ez egy A betű. vagy azt hiszed.És közelebb jött. hát ezt jelenti.és ezt jól jegyezze meg. és azt mondják: „Ez csak Füles volt. nem számít. és integetett. Füles.mondta Malacka. Jó reggelt.Tudod-e. . kissé orrhangon. Két pálcika összeért a végén. és ez csakugyan A betű. mi ez itt.kérdezte Füles. Csak azt akartam kérdezni. műveltebb vagy.Azért jöttem. anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról..Nem tudom. és felderült -. De a Műveltek számára . . hogy megnézze. Füles előtt három pálcika hevert a földön. Feltéve. és Műveltséget jelent és minden egyebet. Nekik ez csak három pálcika a földön. .Ó . . és azt mondják: „hahaha. mint Róbert Gida? . aztán gyorsan hozzátette: . A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben. Malacka arra gondolt. és gyorsan hozzátette: . . lám. mi ez itten? . Füles. Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött. jó reggelt! . .mondta gyorsan. dehogy. . csak úgy odabiccentett Malacka felé.Igenis? .Ez Malacka? .Ó.Nem Ó . mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? . . itt jön Nyuszi.mondta Füles komolyan. .Ez egy A betű. Nem.Három pálcika . akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával... Talán rosszul hallottad.olyasvalaki modorában.Igen .Az A betű tanulást jelent. aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt.Csak meg akartalak kérdezni.Ó.Lám. Füles. .Úgy értem.Nini . és a harmadik keresztbe volt fektetve.Vagy holnapután. azt mondta: . . . hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit. mit jelent az A betű? . kis Malacka -. . Füles! . nem tudod véletlenül..tette hozzá Füles komoran.Igen. nem. hogy ez talán valami kelepce vagy efféle. és megszagolta az ibolyacsokrot. hanem A. Malacka gyorsan hátraugrott..Nem.mondta Malacka. .Róbert Gida azt mondta. Ezt jelenti az A betű. hogy egyszerűen szétfújja az egészet. de csak az egyik végén.Mit gondolsz.mondta. Malacka közelebb jött. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos . . amit tanulmányozok? .Tudod-e. . ez egy nagy és diadalmas A betű.. amit te és Micimackó soha nem fogtok elérni.Majd holnap . azt tanulmányozta. Füles. . aztán.” És járkálnak jobbra-balra. .Füles felemelte egyik lábát. miről van szó. . Füles. Füles . hogy menjen most. És azért jöttem. Malacka.Én mondom neked. ha nem jön valaki.Nem Ó. 37 .mondta Füles.mondta Malacka.mondta azonnal Nyuszi.

. . . .Ravasz! . Azt teszem. ..Ne gondolj semmit .mondta Nyuszi. Aztán Nyuszihoz fordult. . A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem . . csak félakkorák.Látod. Biztosan tudta már magától.Én csak azt gondoltam.Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul. az A betű olyan dolog. hogy mi ez? . Füles. Most megyek.Nem. Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre. Füles. . Tudományt szed magába .Köszönöm előre .kérdezte. Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R.De nem valami tökéletes.Te mondtad meg neki? .Egy A betű . A betű .mondta Malacka .mondta Füles Malackának. mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit. én nem mondtam meg.mondta Malacka.mondta Nyuszi. . . Műveltség! . .Tudta? Azt hiszed.Tanulni! kiáltott.Most majd felelek a kérdésedre .Azt mondta. és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát. ez a helyes kifejezés. amit ő. Füles megnézte pálcikáit. és gyorsan elszaladt. és aztán Malackára nézett.Én azt gondolom .. Nyuszi nagyon okos és ravasz.Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! .hogy az ibolyák nagyon kedvesek. . Műveltséget szerez. és megviszem a jó hírt a többieknek. . .mondta Füles..mondta Malacka zavartan.kiáltotta Füles. 38 . amit Nyuszi is tudhat? . Ez itten például.. ugye . .tette hozzá keserűen. és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára.mondta ünnepélyesen.. És ezért tudja már minden állat az Erdőben .Mit mondott Nyuszi.kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -. és már hat pálcika volt előtte.ha szabad használnom a kifejezést..Bizony. igazán..azt hiszem. G.

Jobb volt rajta állni. azt mondja magának. vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? 39 . Ez kívülről jött az Erdőbe. s a Kanga ül rajta. Pedig sokáig próbálgatta.Jó dolog. nyugodt nap van ma. se balra. a kicsi az utolsó volt. Egyszerre dobott be kettőt. ami annyit jelent. Csakugyan fordítva jöttek vissza. és nótás kedvében volt. „Hát ez is furcsa . mint egy patak. és nézték a folyót. inkább marad. de olyat.” Leért a folyóhoz. Sajnos. Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik. és tessék. de mert nem nézett se jobbra. Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla. de így is jó volt.. mi van ott! Még elkésünk. mert ő olyan kicsi. az is majdnem olyan széles volt. mert nem volt neki sietős. alatta siklott a víz. gyerünk! Nézzük csak. Lám. Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj.. ő is lassan úszik a folyóval. ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért. bele a folyóba. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög. hát a nagyobbik volt az első.Ördög rúgjon meg! .. mire hazamehetett uzsonnázni. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót. lassan. „Gyerünk. az is természetes. Bagoly szerint az övé. kétszer nyert. akire kijön a rím. mondja is magának: „Sietni.. titokzatos fajta. keresztülhajolni és belenézni a folyóba. akkor könnyen menne. azért áthajtotta a fejét.gondolja Micimackó -. úgyis odaért. De mert mind a kettő egyforma nagy volt.mondta Micimackó. Verset akart írni a tobozokról. ezeknek sietős volt. és áthajolt a hídon. mert a Kanga nem ül a fán. Visszament. Egyszer úgyis odaérünk. jókorára megnőtt a patak. és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. hová ér. Felvett egyet. míg jól megnézi: . az nincs . beillett kisebbfajta útnak is.” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben. na persze. a folyó gyött. Ott ültek hát. csurr!” Volt egy ösvény. Á. Majdnem folyó lett belőle. ha kicsit kapaszkodott. . hogy a legalsó fokot se éri el.Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki. de csuda egy fenyő. de ez természetes. mint egy út. mert ott feküdtek körülötte. csirr.gondolta Micimackó -. azt nem muszáj. másikat kell hozni. mielőtt beért. hogy nézze. és nézi a folyót. hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele. Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele. Úgyis olyan csöndes. át kellett kanyarognia a folyón. nem tudhatta. beleakadt valamibe. ha volna hozzá egy rímem. és mintha a fenyőtoboz vele úszna. ahol átjött. Fahíd volt ott. és úgy érezte. Lefeküdt. „Értelme. . Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla. melyik ér ki gyorsabban. fakerítés mind a két oldalán. ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban.Csakhogy nem talált rímet. amelyiknek győztesnek kellett volna lenni. az volt-e az első... mert akkor még fiatal és kicsi. Tudja. A fenyőtoboz kirepült a kezéből. ahová kellett. de elvesztett huszonnyolcat. Hát az egyik gyorsabban ért ki. nyert már harminchatot.

mondta mélán Zsebibaba. hogy az enyém? .kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba. kicsit fölemelkedve. szürke! Nicsak. mert jobban lehetett őket látni. Alig hittem. .kérdezte Füles. aznap volt a folyó a leglustább. botocskám! Malacka felizgult. Úgy jött. ez valami más.. Négy lába égnek meredve.Malacka! Én látom a tiédet! .. a Micimackó-Vízipóló. ..Biztos. . jaj. Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles. az enyém! .Így kezdődött ez a játék. .mondta Nyuszi. gyakran játszották ő meg a barátai. .kiáltották valamennyien. 40 . . Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a MicimackóVízipólót. naagy. . De mégis! De mégse! Látod a tiédet. Malacka? Én már szinte azt hittem. akkor botokkal játszották.Á.sivalkodott Malacka izgatottan. . . nem tudtam. ha egyáltalában nem ér el odáig. mit csinálsz te ott lenn? .Nem én. Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt. itt gyön! Naagy. Látod te a tiédet.kérdezte Zsebibaba. szürke! Á. az én botom. akkor pedig ő nyert! . Micimackó találta ki.Persze hogy az enyém. . szép lassan. mennyi ideig tart. . gyere ki.Gyere már ki. .Ugyan.Füles! .. amíg átérnek? .Nyuszi.Á. Valamelyik nap Micimackó. . most már el volt szánva. Ezekkel könnyebben is lehetett. Igaz.. az én botom elbotlott .mondta hirtelen Micimackó. és mire Nyuszi kimondta: „Gyerünk!” átrohantak a híd másik felére. . eddig még csak az övét látták. botocskám! Botlott botocskám.Gyün! .kiáltott Micimackó.Én volnék? . hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél. elbotlott a te botod? . Bedobálták a botocskákat a folyóba. hiszen szürke! Nagy.mondta Malacka.felelt Füles.kiáltott Zsebibaba. lenn az erdőszélen. .Füles! . lesték.Lám. .Mit gondolsz. mint az ember hiszi . a híd alól. Csakhogy lassan jöttek a botok. Malacka.Úgy látszik. . Kereste a maga botocskáját. Füles.kérdezte Nyuszi. hogy csak játszol! . mert könnyen beleeshetik. Nyugodt és méltóságteljes volt Füles. mint szokott. mégse az.Jaj. mindig tovább tart. és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén.mondta Zsebibaba. Micimackó? . aki nem mert túl mélyen hajolni. úgy látszott. azt se bánja.. kinek a botja jön ki leghamarabb. Zsebibaba föl-alá ugrándozott.Úgy látszik. és gyorsan hármat fordult maga körül. mégse. az én botom elbotlott! Malacka.Egyáltalán nem játszom . hogy az enyém.Az enyém olyan szürkés .

. mert az kizáróan és egyedül az én ügyem.Nem mintha azt hinném.. hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni. és így fest a helyzet. Különben is én nem is szándékoztam ma úszni. érted. Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi.. és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra. akkor Micimackó dob.Úszni én is tudok . amit egyáltalán vinni tudott. kieszeltem . Mondd.. . .kérdi Malacka aggódva. és ha már itt tartok. Hogy talán. .Nem hagyhatom abba .. forog! . adjatok neki időt..Micimackó . ..Nem téveszthetem el.Egyiket. mert újabb forgóba került) ha úgy vélem. hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen. akkor ahhoz senkinek semmi köze.... .Hát... Malacka.Ez. Nem tesz semmit. Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi.véli Zsebibaba büszkén. a kövek hullámokat vernek.De hátha nyakon ütjük véletlenül? . . Nyuszi... hogy mi...Nem vágom hozzád.kérdi Füles hidegen.vélte Nyuszi.. majd értesítlek.Három találós kérdést teszek fel neked.. 41 ..mondta Füles. Pillanatnyi szünet következett.Na.. és Micimackó ragyogott..kérdi Füles... vagyis hát csakis melléd mehet. ha azt mondom: NNA MOST!!. Ha úgy érted. csak rád eshet.Úgy értem . . és a hullámok kimossák őt a partra. csak úgy leejtem.. hogy valami különleges .Miért ne? . .... .. Füles . .. . Füles. . Nyuszi érezte.. .véli Füles. hogy lehetne?.. mielőtt mulatni mentek. valamit.Né. ..mondta -. csupa sár leszek! .magyarázta buzgón.De ha már benne vagyok. Még hogy én arra várjak. . . hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba. Hagyjátok a Nyuszit. . . így körbe-körbe aztán nem! .Én se remélem. ha azt mondom: NNA MOST!!...mondta végre Micimackó. vagy (kicsit elhallgatott. abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod. . mondd.Egész ügyes gondolat .Fontolóra kell venni minden lehetőséget... tudni fogja a kötelességét.De Füles.Ez nem egészen rossz . igen köszönöm. hogy a gondolat valami nagyszerű. hogy megmoshass. úgy szorította a mancsa közé..felelt Füles. mondjuk. . sokkal nehezebb..Én valamit..vélte Füles. kérlek. Füles. hogy jobbról balra még jobb. és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni. .Vagy véletlenül nem találtok el? .És lassan megfordult újra. Áthajolt a hídon.sikoltott a megrettent Zsebibaba..mondta a megszomorodott Micimackó -.. .sürgette Nyuszi.Ha fürdőbe akarok menni. Mindenki mélyen elgondolkodott. Micimackó. kérlek .. akkor dobhatod. egyiknek meg kellene kezdeni.felelt Füles. időt. De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ. Micimackó! .Szeretek így forogni.Halljuk. . . Szót sem érdemel...

Zsebibaba. Micimackó . .Nna most! .kérdi Nyuszi.Még hogy engem odacsapkodott. . ha az ember Csekélyértelmű Medvebocsocska..mondja Malacka -.Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged.kérdi Füles. de mindig nagyobb lesz . .. . Szívből ennek se tudtak örülni...Ezt jól csináltad.mondta Zsebibaba izgatottan -. . és megkér valakit. egyetemesen üdvözlik a hídról. akik nézték.Na látod. . aminek lenni kellene. kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol.BELEUGROTTAM. és hogy ne találjon nyakszirten. Utóvégre.J-a-j . .. valami szürke.Nade. és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján.. mikor kijönnek a fejből.Mi volt a jó gondolat? . hogy a Malacka botja végre megjelent. Hangos kiáltással.. Füles megrázza magát. és most kinn van a vízből . No de ilyet! mihelyt ott áll köztük a szárazföldön. Csak nézték ám. és kiúsztam a partra.véli Micimackó aggodalmasan. ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében.Köszönöm. Micimackó? Malacka..hol itt a hiba? ... Micimackó kezdte magát jobban érezni. nézegetik. .Nem vágtál te oda akkorát ... szíveskednék Malackának megmagyarázni.súgta Malacka Micimackónak.. .na tessék! Füles kecmereg kifelé. Füles? . kicsit előbb. . ez egy jó gondolat volt. Micimackó elengedte a követ. Füles eltűnt. Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak. . hogy kicsit megvigasztalja. nem is estem bele. valaki belelökött? 42 . bámulták. Végre is a Füles odabe volt a vízbe. sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket. Ide-oda forgatják. mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja.No kész vagy. nézték..Kérlek. alámerültem. te aztán igazán átnedvesedtél! .Hogy estél bele tulajdonképpen.. . de úgy vélem. .. mint a Nyuszié. engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit. hogy alighanem a rosszabbik követ választotta. hogy szokott az történni.Nem is vághattam akkorát . és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám. vagy pedig a folyó nem az. azért ez okosan volt megcsinálva.. még azon se örültek. ..Én egész kész vagyok . úgyis észreveszem majd.mondta Nyuszi barátságosan. vagy legalábbis egész mások. hogy azok nincsenek is a valóságban.. Nyuszi.vezényelt Nyuszi. Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni.Na hallod. Kész vagytok? ..mondja Malacka. . Füles.. Hatalmas csobbanás..mondta Füles.Füles .

. . Tudod. persze. azt mondja: „Na. és véletlenül épp Füles mögött álltam.. Nézzétek. . ez lökdösődés . neszt hallottak.mondja Malacka idegesen. vagy nem jár itt .. hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam.Hát valamelyest csúsznom is kellett.mondta ünnepélyesen.De ki lökött meg? Füles nem felelt.. .Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni. ugyan! Köhögtem.kérdi Nyuszi bölcsen. .kérdezte Zsebibaba. a rossz kosztot. és akinek kedve van. és szépen letörölgette. mint a többi. Annyit mondtam csak: „H-á-á-ápp-cc-ii!” . .mondja Füles. hogy megkérdezzem. ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” . Még mielőtt Füles felelhetett volna.És hol volt Tigris? . .Köhögtél? . a szemetet..Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal. Tigris maga jött át a cserjén... gyerekek? ...mondják karban a többiek. Malacka. ..Mi hogy mi volt? . .. és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT. megcsúszik.Ugyan..folytatta -. .Bocsánat.véli Micimackó.. hogy Tigris itt jár az Erdőben.De ahogy ott úszok a folyó felületén. Nem tudom. De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna.IGENIS BELEUGRASZTOTTAK. Jól van.Mi újság.Nem megmondtam. . Persze az olyanoknak. Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre.kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül.. . .... .Fülest a folyóba lökte valaki.mondta Tigris jókedvűen.Hogy vagy. . .Tigris volt alighanem . taszigálhat is benne. végre is ez egy Nagy Erdő. értitek-e. de különben olyan házikó az is. Nyuszi fontoskodni kezdett.mondta idegesen Malacka. 43 . . Erős köhögésem volt. Még mikor a folyó legmélyén feküdtem. hogy csak köhögtem? kérdi Tigris bosszúsan. hogy gondolom? .Nahát. akik szeretik a hideget. véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve..mondta Füles hidegen.Mi volt ez? ..Nyuszi felsegítette a földről Malackát.. . nekem mindegy. hogy nem csúsztál meg véletlenül? ... Füles! . Hogy gondoltátok? .Ja? Úgy elcsodálkoztam. és ha valaki taszigáló kedvében van.Nem állhattam oda. . . Tigris? .. hogy VIZES. Tigris! . Azon gondolkodtam.Te.Na jó.. ha. a kellemetlenséget.Ugyan.És te voltál az a valaki . hogy mit értenétek ti alatta. .kérdi Nyuszi. ott is csak folyton mondogattam magamnak. Micimackó. Ott álltam a folyóparton.Füles . már csak annyit tudtam. azoknak esetleg tetszik.Biztos.

kiált Nyuszi. mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára. egy kicsit meglegyinthettem . Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna. . De azt hiszem..kérdi Róbert Gida.Taszigálás vagy köhögés. mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek. .A Tigris. Aztán így is lett.így Tigris. . Füles. Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is. Mondd. Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! „Nem tudom.Én nem . Sokáig nézegették a folyót a híd alatt. . hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet.Ki mondta. Füles. .. hanem AMOLYAN délután. te mit gondolsz?.Róbert Gida nem érti jól az egészet . hogy velük megy.Olyan öklelős . . hogy ez nem is OLYAN délután.Nézz ide.Hát pedig én csak köhögtem . mert látta.. Róbert Gida . hogy úgyis minden hiába. egyszerre csak egy beszélhet. érted-e.véli Füles. valahogy így is van. .mondja a Tigris.. De hogy leért a hídhoz.. Zsebibaba kétszer esett a folyóba... . nem is tehet róla tulajdonképpen. ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután.Itt az a kérdés. . .mondja Füles. valamit tenni kellene.mondja Nyuszi -. . jön a lefekvés. hogy nem rendes gyerek? . . már tudta.De nem történt akarattal ..véli Micimackó. Itt az a kérdés.jegyezte meg Malacka odavetően. . .... ő se szólt..Próbálj engem is lökdösni! .. és ott látta az állatokat. . akkor egyszerre minden eszébe jutna.Én úgy vélem...Akárhogy is.Úgy történt.nekem az a véleményem. Malacka. 44 .. Az majd megmondja. .Rendben van. . Nyuszi akkor kijelentette. és érezte. Egész jó gyerek .. a Tigris engem is.Általában senki se olyan nagyon komisz . itt jön Róbert Gida.mondta a Tigris.kérdik mohón. aki kicsit úgyis ostoba...Hát...Nna . először véletlenül. a folyó nem bánta.Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris. hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban. és nézi.Taszigált ..Igazad van .véli Malacka -.. másodszor akarattal.kezdi Nyuszi.Csend legyen! . ha ott fekszünk a folyó fenekén..véli Micimackó.Nekem ez a véleményem.. .. mindegy az. Feltartja a mancsát. . rendben van. a legjobb nyerőnek bizonyult.. milyen lassan megy a víz. Tigris?” Róbert Gida. .. kérlek.Istenem. és sok dologban nem biztos. Sütött a nap. mit szól mindehhez Róbert Gida. Tigris és Füles is együtt távoztak. . ... kérlek. Ez egy olyan szép nyári délután volt. .Nos? . aki még ilyet sose játszott. én a vízben voltam . gondtalan és jókedvű volt. én csak annyit mondok.mondta Zsebibaba mohón. amint Kanga befordult az Erdőn. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon. Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe.felel Róbert Gida.. ... Áthajol az ember. hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót.

Nyuszi? ..kérdi Nyuszi -.Igazatok van . Miről is volt szó? . érted. ránk hallgass. hallottam. mikor Nyuszi hangosabban mondta: „Ugye. . Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig.. csak néha-néha nyitotta ki a szemét. hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket.Mert . Micimackó kezd ráeszmélni.Most már tudom .Éppen ez az. ..Hetedik fejezet.kérdezte Malacka.. .Micimackó ... amit Nyuszi elmondott.Erre emlékezett Micimackó.. Malacka?” .Milyen ráncba szedésről beszélsz. Micimackó is velük volt. hogy arról van szó. . mi az a „kétszerkettő”? . .Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét. Mondanád még egyszer. hogy attul kezdve. Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem. De aztán mégse. hogy kicsit ráncba kellene szedni. de hogy? . . Malacka? Nyuszi nem bánta. Lassan felkel. az az egy tagadhatatlan.. a bal fülemre meg vagyok hűlve.. amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta. Malacka? . 45 .Nem is tudom.Nyuszi végre kezdte befejezni . De honnan kezdve? Micimackó arra kéri.Hogyne.Tigris olyan szertelen és rakoncátlan.. .Ebbe nektek feltétlenül igazatok van. de hogy csináljuk? . Mégse tanított meg. amiről beszélnek.véli Nyuszi. mert ha az ember szereti is őtet. hogy igenis féktelenkedik.” Malacka kényelembe helyezte magát.feleli Micimackó. az Erdő teli finom hangocskákkal. Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: „Ne hallgass Nyuszira. hogyne. . ránk hallgass.. ellátja a bajomat.Aha.. Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét. jó. és nemigen hallgatott Nyuszira. nagyot ásít.Hát te. mikor a fülében kezdte érezni azt az izét.. . Izé...Hogyne. . .Én is így gondolkodom .Igen. és annyit mondott: „Ugyan!” vagy „Ez igaz!” . amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt.Igen. hogy nem arról beszélnek.. igen. Azt mondta. Tudjátok. Mit gondolsz. „Ráncba szedni.. hogyne! .bólintott Micimackó. és magához tér. Álmos nyári délután volt..Igenis. ő elmondhatja még egyszer.mondja Malacka szemrehányóan -. Malacka is bólintott: érti hát.” . Hallotta már valahol. a Nyuszira ne hallgass. Hallottam valamiről.és a hangja komoly volt. és megtanít a kétszerkettőre.. te nem is hallottad.néha. Nyuszit hallgatták.. ugye. De az mikor volt .

. mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba. hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal. magányos helyre. Bánatos kis Állattá válik. És persze Micimackónak is köszönöm.sóhajt Micimackó. és hol hagyják magára..Csak annyit mondana: „Ezt jól megcsináltad. olyan „Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak. aztán otthagyjuk.Mit dúdolgat Micimackó? .véli Micimackó. mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle. Ha reggel felkel.Hát majd elvisszük az Északi-sarkra ..Á! . ahol még sose volt. Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja. .de jól ide figyeljetek -. Belezavarodik.Én ugyan nem szeretném. Érezte. De csak olyasmi jutott eszébe..Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon.Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? .magyaráz Nyuszi.Hallgassatok ide. mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle. mint szokott. . .véli Nyuszi. Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba.Nekem van egy jó eszmém .Értelmes dolgokat dúdolgat? . Magam is így csináltam volna. nem mondhatja magának: Na..A Tigrisek nem maradnak szomorúak . Na. hogy biztos legyek benne. az is valami.mondja Nyuszi. Malacka. amit Tigrissel akarnak csinálni. ..Ez jó lesz .kérdi Malacka. .. Köszönöm. ha aztán mindig szomorú maradna .. vagy Nyuszi magasabb lenne.” Malacka örült az egész dolognak. Malacka. ha onnan haza akar találni Tigris úr...Az nagyon messzi van. ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik. . Megjavul.. . Másnap reggel érte megyünk . Egyszer megkérdeztem Baglyot.. Csak az a kérdés. ami nem illett erre az esetre. meglássátok.kérdi Micimackó. .Azért. de éppen más dolgom volt. De elég is.Elkezdett gondolkodni.És ugyan miért? ..véli Nyuszi.Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? . el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb. Szomorú. hogy jó lesz az. . . . Nyuszi”.Ennek nincs értelme. . .Persze. hogy hova vigyék Tigrist. én rosszat akarok csinálni.. csak úgy öt percre.kérdezte Nyuszi. bizony az jó dolog lesz. Hát ő is mondta. azzal is segítettünk. .Ő is így gondolkodna . 46 .. . mint Tigris. Mélabús..mondja Malacka kételkedően. és kisebb lenne Tigris. Csupa nóta.. és nem csinál semmi rosszat. .. . (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé. végre is egy magányos hely.

. ha otthagyják Tigrist egy teljes napig. . akkor rendben van. didergős nap . mit csinál holnap reggel. drágám. Nyuszi..Mindig „meglátjuk.kérdi Malacka.kérdi Kanga szemrehányóan. ködös napok mindig elszomorították. Majd holnap.és Kangához fordul: .. Másnap egész más nap volt.és elsietett.Ezt csak bízd rám megint . Meg is mondta ezt Malackának. Vár. meglátjuk”. VAGYIS Ő TALÁLTA MEG. Majd máskor. . ha szép maradt volna az idő. „Nem fogja azt mondani. .rázza a Nyuszi a fejét... ..kérdezte Zsebibaba.Nem látja többé? . mikor Malacka eljött érte..Addig legalább nem. ők kicsit előremennek. Mert ha nem volna semmi dolga. .Jobb volna. Nyuszi kijelentette. nem is bánta volna.. ha azt mondaná: „Nem”. amíg érte nem megyünk. és megkérdezi Tigrist.Nem volt igazi köhögés. aki közel lakott Kangához és Zsebibabához.. .Miért ne? . 47 . Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: „ÉSZAKI-SARK.. nyárias.Úgyis köhögtél ma reggel. de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: . Abban maradtak.szontyolodik el Zsebibaba.véli Nyuszi. Inkább az a fontos. Na...feleli Kanga.Ennek megint Micimackó örült meg. hideg volt és ködös. Zsebibaba. akiről pedig azt hitték.Csúf..Holnap? .” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta. akkor elszomorodott. hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek. hogy neki ez kevésbé fontos. Micimackó.Ezt aztán csak bízzátok rám” ..mondja Zsebibaba. aztán elkerülnek más irányba.. . ... Nem volt meleg.kérdi reménykedve Zsebibaba. FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL. Utóvégre ő fedezte fel az Északi-sarkot. Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk. hogy majd milyen hideg és rémes lesz. . Ez elég Rettenetes. hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való.. Igenis.. hogy másnap reggel indulnak.. De ha arra gondolt.. nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana. Megakadt valami a torkomon. most hazamegy. Ilyenkor nem panaszkodik az ember . Ha majd ott lesznek. . ami őt illeti. a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé.De jobb. és ha odaérnek.. drágám? . ha itthon maradsz. Kangáékhoz értek..kérdi sértődötten Zsebibaba. Malacka kijelentette. ha Zsebibaba nem tartana velünk. hogy ő miféle Micimackó. igen. ilyenkor köhög és taszigál. nem hall semmit. . és sose történik semmi . akkor.Honnan tudod? . Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni. Ha azt mondaná: „Igen”. . vagy akármikor. Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé. ő ez a fajta Micimackó. Zsebibaba is várt rájuk. Az ilyen hideg.Majd meglátjuk . menjünk.Na ugye látod. nagy barátja a Tigrisnek. hogy nem! .

gyerünk!” .. Micimackó! Készen vagyunk? Jó.Hm? .Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya. hogy bátor dolgot cselekszik.most már beszélhetünk. itt vagy. és aztán majd délután úgyis mindnyájan. hogy attól majdnem megijedtek.No most! . Mikor az ember azt hitte. érezte. Tigris előttük baktatott. gyerünk! El is indultak. Belevágódott Nyusziba.kérdezte Micimackó.. . . Tigris hirtelen megjelent.Hol vagytok?! .Én nem szólok . hogy már nincs ott.No? . . Pillanatig csönd volt. Valahol kopogtak . Jól elbújtak és hallgatóztak. és nagyon izgatott volt. .Csss! .suttogta büszkén. később. . . Gyerünk.mondja Micimackó . . néha-néha beleszaladt Nyusziba. Nyuszi és Malacka együtt haladtak. míglen az erdő úgy elcsendesedett.Majd most . Malacka és Micimackó egymás után haladtak. Menjünk.Hazafelé megyünk. Micimackó és Malacka utána ugrottak. . megint csak nem volt sehol. Nyuszi meglökte Micimackót.No . . No szervusz... Mit szólsz az egész dologhoz. Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük. Ahogy mind magasabbra kerültek. Eleinte Micimackó.kiáltott Tigris. . Néha. és Micimackó körülnézett Malacka után. nem hallottak semmit. nem sokat.. . Nyuszi felkelt és nyújtózkodott. Mért megyünk pont erre? .mondta.. .Most. . Malacka olyan halkan lélegzett. vagy mellettük szaladgált.így Micimackó. ... Nyuszi megfordult.mondta Tigris. Gyertek.De én azt hittem.mondta Nyuszi. Tigris? No menjünk.Á! . mikor már egy darabig szaladtak. ha az ember jól odafigyelt.S mindhárman elrohantak. csak annyit mondott: „Hát gyerünk. és újra eltűnt.Halló! ..mondta Nyuszi... . .Majd most . amilyen halkan csak tudott.felelte Nyuszi. Beugrott egy bokorba az út szélén. Zsebibaba! Majd délután átjövünk. egyszerre csak előbukkant... megbökte Malackát. és Tigris félkör alakban kerülgette őket. Akkor aztán vártak még egy darabig...vigasztalja Nyuszi. ja.. mikor keskenyebb lett az út. a köd is sűrűbb lett. .kérdezte Micimackó Malackát. de nem látta sehol. aztán újra hallották Tigrist kopogni. ha horzsolta az útszéli csalán.Szólj Micimackónak is.mondta Nyuszi.Látjátok? Nem megmondtam? . ha Micimackó véletlenül nem ül rajta.Úgyse hiszem. Tigris néha el-eltünedezett. esős napon . mi? .Csak ne gondold. és olyan nagyon közelről hangzott a hangja.mondta Malacka Micimackónak. úgyis mindnyájan. Az erdő nagyon csöndes volt.s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna. Micimackó? ...és azt hiszem. Nyuszi volt a vezető. .. Nyuszi. 48 . Rohanjunk. hogy Malacka felugrott volna. néha nem. ..aztán megint csönd lett. hogy nagyon messzire mennénk.. Nem láttak.Hát.

mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -.mondta Nyuszi idegesen. persze. és szedjetek nekem pár fenyőtobozt . akkor biztos.De mégse.Én tudom.gondolta: inkább megy haza ő is.. Vagy úgy! Gondolhattam volna.. és hiába várt erre. . Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal. fiúk!” .Én is.Még szerencse.. és csak annyit mondott: . Visszafelé indult. mire Kanga megszólalt: . . amelyiken az nevet. .türelmetlenkedett Nyuszi. milyen szépen hazajött. .Hol? .mondta lassan. .Semmi. .Ja..mondta Nyuszi félórával később.. itt a jó kis Tigriske.No lám. . . Mihelyt hazaért.. gyerünk! . hogy a másik a bal.. Tigris véletlenül fellökött egy-két széket. Vetted észre.. mindjárt azzal fogadta: .. Egy pillanatig. hogy elfogják..Ez igazán furcsa .Nem is . Tudta..mondta Nyuszi tíz perccel később.Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét. és Kanga meglátta őt.. . Micimackó? Micimackó helybenhagyta. hogy melyik az.Csak nem akartalak elereszteni. . hogy ez a helyes út. Zsebibaba büszkén jegyezte meg: . aki túl jól ismeri az Erdőt. és azon a gondtalan hangon nevetett. . . ..Malacka megfogta Micimackó mancsát. Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant. úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból.. hogy már nem mondhatja senkinek: „Na. hogy a ködben minden egyformán szürke.. Tíz perccel később újra megálltak. Épp jókor érkeztél.mondja Nyuszi tíz perccel később -. Majdnem. . . hogy nem tévedhet el. hogy az egyik a jobb mancsa.Mindjárt ki is öntötte neki. és úgyis tudja. hogy olyan jól ismerjük az Erdőt. . De nem emlékezett.vélte Nyuszi..Előbbre haladtak. Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? .. és kosarat adott nekik. én azt hiszem.kérdezte Zsebibaba.No mi az.Gyerünk! . . Na. Malacka Micimackó mögött lépkedett.Itt volnánk .Játsszatok most egy kicsit a ház előtt.Én azt hiszem. hogy de bizony úgy van. hogy kezdje.Hát. hogy izé. . hát akkor menjünk előre.. Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek. másképp esetleg el is tévedhettünk volna.Ugyan menjetek ki. és mikor azt is megunta.. Malacka? . jobbra kellene tartanunk.... .Te mit gondolsz. Ha az ember elhatározza.mondta Kanga. 49 .Buta ügy . Mikor Tigris megunta a várakozást..

. . hogy ez mit jelent.Majd meglátjuk . . miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért . el nem tévednek.Ennek nem sok értelmét látom . és hazamentek ebédelni. hogy miért küldték őket. Tigris. Valahányszor feltűnt előttük a ködben. fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz.kérdezte Kanga Tigris elmondta. Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: „No. akkor meg kell őket keresni. .Hát . hogy a Tigrisek soha el nem vesznek.Tigris. hogy mi történt ma reggel. Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt. . hogy az nem is volt igazi köhögés.mégiscsak jobb lesz. talán az a valami lenne.Hát jó . újra próbáljuk megkeresni.vallotta be végre Nyuszi -. hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: „Hiszen én is tudom. na és az direkt Jó Dolog lenne. és megpróbált saját magából kifelé ugrálni. és újra visszatalálunk? . akkor mehetek én is? .Mi hasznunk volna abból? . Micimackó már unta az árkot. . . míg csak el nem felejtették. ha nem látnám ezt az árkot többet.Az hogy volna . amit nem keresünk.kérdi Micimackó lassan -.Egyszerűen csak nem tévednek el ... mert akármerre indultak. gondolta. Gyere.” Akart is valamit mondani.. Kanga megkérte őket.suttogta Tigris Zsebibabának -. hogy Micimackó.mondta Róbert Gida -. mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón. ez valahogy úgyse jó így. akkor ezt se találnánk meg többet. ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat. ha felszedelőzködünk. mindig ugyanabba az árokba értek vissza. Egyrészt gyakorolni akarta magát benne. amit nem keresünk.Ha még holnap is el vannak tévedve. és Zsebibaba.kérdi mohón Zsebibaba. .kérdi Nyuszi. de nem jutott más eszébe. és képtelenek vagyunk. hová lett Micimackó? . Egy árokban pihentek. fenn az Erdőben. míg megtudta... hogy „SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz. Éppen elkészültek az ebéddel.Mér nem? . másrészt nem szerette volna.Ma még nem. ne beszéljenek egyszerre. mert akkor esetleg olyasmit találunk.Hát ha haza akarunk találni. ha Róbert Gida meg a Tigris látják. mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette.felelte Kanga.mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után.magyarázta Tigris. Melyik lesz a legjobb út? .magyarázta Zsebibabának Tigris. aki nagyon jól tudta. egy sarokba kuporodott.Majd máskor.Lementek a Hét Fenyőfákhoz. . .véli Nyuszi.A dolog úgy áll . Róbert Gidának így jó idejébe tellett. amit keresünk.Hová lett Micimackó? . hogy mi bizony valahol eltévedtünk. hogyha ide akarunk visszatalálni. de nem találunk. ..Valahogy így van. .kérdezte. Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben. drágám. . és akkor az a valami. de találunk. Zsebibaba.Most mehetek és kereshetem őket . és Zsebibaba belevágott. 50 . . drágám . végre tudom. amiért nem vitték el.Kereshetem őket én is? . . csak annyi. . hogy ő szomorkodik azon.vélte Kanga.Furcsa dolog ez a Tigrisekkel . kicsit ostobának tetszett az ilyesmi.. úgy gondoltam.

valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida. Jövök én is. úgy tett. mert kezdte tudni. mert Micimackó alaposan el volt foglalva. mert hátha mégis téved.sikoltott Malacka. . Egy igen-igen ijedt.. . .Valami eszembe jutott. Nézd.felelt Micimackó.Ha kijönnénk ebből az árokból. úgyis csak ugrik... mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt. majd megtaláljuk azt a valamit.mondta Micimackó -... és kereste Nyuszit.. akkor.ismerte be Micimackó. . én tudni fogom. ezek engem már órák óta várnak haza.. majdnem hogy visított. 51 .. hol vannak. .. hosszú ideig kellett nézni....Hát Nyuszi? .Azt gondoltam. Hangosan persze nem merte mondani. a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk.siránkozott Nyuszi. Hát jött szépen haza Micimackóval.. Hirtelen mégis valami hangot adott. próbáld meg .. akkor megtalálnám.Mert nincs is .. ahogy Tigrisek szoktak. .Nézd.mondta egész hanyagul. Mehetett úgy száz métert. FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi.... és aztán visszajönnénk bele.. .. Úgyis keres benneteket. még volt értelme. nézte. bizony .Azt nem tudom.. .. .Jó. azt hiszem. olyan Tigris. .Jaj. kezdett ám.Esetleg Tigris megtalálja. Mikor annyira biztos volt a dolgában.. A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek. te talán tudod az utat? . mindenáron meg akarta találni. Csak épp gondoltam rá.De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben. . merről jön a hang. Tigris az Erdőben bolyongott.. Nem akarta zavarni a csuprokat. hogy mit akarnak.. . Elindult a ködbe. különös hangokat hallatott.. amíg nézte.De kérlek.. egy ideig Micimackó nem is szólt semmit. Micimackó . menjünk haza. meg a Malackának is. .. hogy esetleg mégse találnád meg..Hát itt vagyunk. . Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor. Malacka.. Együtt indultak. Most gyerünk. és csupa izgalom volt -. mert valamit itthon felejtettem..mondotta Micimackó. Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris. hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se.. mintha nem is ijedt volna meg.mondta hirtelen Malacka.Ja . és nézte. hát hadd ugorjon. hogy ez egy egész Barátságos Tigris.Hát itt vagytok? . Micimackó felállt.. magunkkal kellett volna hozni. Végre meghallotta a hangot... nekem haza kellett jönnöm.. ő majd megtalálja... és így hát.De mikor elkezdtem mondani.mondta Micimackó alázatosan.. . taszigálniuk. Nyuszi csak nevetett azon. Eddig nem hallottam. . aztán megfordult és jött vissza. lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta.Mi majd itt várunk rád..Nem .. Tigris! No de ilyen szerencse! . hogy milyen ostoba ez a Malacka.. Valami elromlott közben. ahogy Malackák szoktak.Gyerekek! . csak azok a tizenkét csuprok.. de ha senki se beszél. Malacka. amelyik ha ugrik nagyot.

de ha nincs odahaza. hogy mit csináljanak most. elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész. Azért megyünk.Na.. mert van itt egy kis nyalánkság részedre” .mondta Malacka.Ami pedig engem illet. amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze. .Mert ami engem illet. egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni. . akkor megindultak. és amikor Malacka újra leült. Micimackó tud. akkor úgyse kereshetjük fel .Nyolcadik fejezet. hol Micimackó heverész. hogy az ágakat is le akarta kaszálni. hogy valami okának kell lennie annak. valamit ki kellene eszelnie Micimackónak. jó szorosan egymás mellett. elmegyek a Micimackó Kuckóba. . és ott azt mondják neki: „Ejnye. kérlek. Hangosan vitatkoztak: .akkor rendben is van minden. Tudni kell mindenkinek. és vége a látogatásnak. ilyen alkalmakkor leültek ott. Hú. Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában. Micimackó otthon is volt. ha látogatóba indultak egymáshoz. vagy valamit meg akar tudni. hogy nem csinálnak semmit. hogy: „Jaj de jó Nap. Talán ki tud eszelni valamit. mikor már ott voltak. és hirtelen betoppan valakihez. Langyos és napos a zugocska. és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt.” Malacka ugyan azt tartotta. hogy ilyen ereje van a szélnek. Először Micimackó házába nyitottak be. keressük fel előbb Róbert Gidát.mondta Micimackó -. és Micimackónak fel kellett őt emelni.és: . és olyan hideget csinált éjjel. hogy mihelyt odaértek.Mi nem igaz? . mert nem is sejtette. mire jó ez a kitűnő helyecske. és a szél se érte.. hogy segítsünk neki újat építeni. Micimackó.. elgondolták azt is. Valamelyik őszi reggel. Meleg zug volt. . Az ember beteget látogat.. Valamelyik nap elhatározták. és a birtoka az egész. Beinvitálta őket. és törték a fejüket. . Felkeltek. kicsit nyalakodtak. 52 .. úgy a feleúton. én azt akarom. éppen jókor jöttél. Ide süt mindig a napocska. mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról. ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni. Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja. nem hallom jól.. Még szerencse. és meglátogatom Fülest. mer akkor azt úgy hívom. nem igaz? .Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit .Hangosabban. ha az ember valakit látogat. én azt vélem .Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben. és mentek tovább Kanga Kuckójáig.Mehetünk is.vélte Micimackó. mert úgyis Csütörtök van.

Esze. és azért kaptak valamit. . Micimackó. igazán örülünk. 53 .Vigyázz. csak annyit mondott: . most hátulról kapták a szelet.” Igazán mindenki szeretné tudni. kérlek. . mi különös van azon.kérdezte Nyuszi. . . . Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát.. és most megyünk is Bagolyékhoz. . Hiányoznál. nem volt olyan nagy a baj.Esze. . mégis.Senki se vitte el. Nyuszi. .. Nem mintha megszólított volna .. ott milyen jó.Én azt hittem. hogy soha semmit meg nem ért. bizony.utóvégre hosszú út áll előttük. hogy észrevett.mondta Füles. ahogy bement. isten áldjon meg. Ez olyan.És hogy milyen is nálad. . figyelmeztetlek! -. ki kellett próbálni. . mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni .erre..Nem a!.. és jó lesz sietni. az van neki. hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide .Mire Kanga házához értek. nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál.vélte Malacka. ejnye. hogy ott kellett maradniuk ebédre.Isten áldjon! ..Talán eltévedtetek? . Mire újból nekiszedelőzködtek. bizony kicsit hideg volt odakünn. Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot....Persze. hisz ez a ház még áll! .mondta Malacka.Itt vagyunk. biztos-e.mondta Füles.. Az embert sok mindenre felbátorítja. Okos . .vélekedett Micimackó.kiáltották vígan már messziről.Úgy vélem . Kedves tőle. . Füles! . szaladtak Micimackó kuckójába. amit az ember hamar elfelejt.No! . hogy áll . hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?. . Füles. . Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak. .Hát isten veled. Párszor ki-be járt az ajtón.Van neki . Azt kérdenék: „Ejnye. . amennyire csak tőlük tellett. Na. Talán elfelejtették. akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt. és könnyed oldalgással siettek el. nehogy a szél elfújjon.mondta Micimackó. akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig. de az bizonyos. .mondták. Talán valakinek le kellett volna bontania? . Délután lévén.mondta Micimackó elmélyedve.mire persze leültek. Egy-két nappal ezelőtt repült erre.. Csak meg akartunk látogatni ..mondta Micimackó -. Nézd csak.Nyuszi csöppet se buta . Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek.. az van neki.Szervusz. . Nosza.Azt hittük. már annyira el voltak fáradva. Már akkor Róbert Gida is otthon volt.vélte Malacka. hogy esetleg a szél elvitte . nagyon megörült a vendégeinek. Siettek is Nyuszihoz. Mire hosszú hallgatás következett. Nem tesz semmit. . hová. Majd meglátjátok. mint akiknek nem fontos .Úgy van. hogy csütörtök van? .Ez furcsa. hogy végre megtalálják Fülest. hogy láthatunk. engem is észrevett. Füles! .Mért. Malacka. hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni. és igazán örültem.Hát csak menjetek. ez az oka annak.Jó..mondta Füles.

ha tévedek . Mintha egész csomó óra telt volna el. mikor Malacka felállni készült róla. és újra kiegyenesedhettek. . atyaúristen. csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka.Nekem úgy rémlett . derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján. Malacka megvigasztalódott. Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor. és a székek halkan Malackára borultak. és kényelembe helyezték magukat.Na és ha nem éppen akkor? .sivított Micimackó. amelyik valamikor padló volt.mondta Micimackó -. Micimackó. Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni..Mert látod. . amit Micimackó foglalt el. bár az isten adná. mikor éppen alatta állunk? .Jaj. míg eljutottak a Százholdas Pagonyba.. igazítsd ki a szavaimat.felelt Micimackó helyett Malacka.. s baktattak előre. és kilátszott belőle két fül. aki éppen olvadozni kezdett. . borzasztóan siettünk. Bagoly . Bagoly! .mondta Micimackó alapos megfontolás után. és kihámozta magát. . . akárcsak holmi zászlók.. Szépen megköszönték. mi az? Szörnyű csattanás. ha kijelentem. . s úgy kellett törtetni előre. Aztán jött egy még nagyobb reccsenés.Akkor is épp ilyen ronda nap volt. amin tartózkodni szokott. hisz én rád esek! A szobának az az oldala. Te is. .. hogy festene falnak. aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott. Róbert. s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani.aztán csönd lett. mielőtt elmegyünk.Csuda . Nemsokára egész vígan. és azt óhajtotta. útjában néhány vázát ragadván magához. de most szerette volna tudni. Malacka fülei a feje mögött billegtek. Micimackó. Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni.Ülj le.Jó napot.. lassan lefelé kezdett süllyedni. rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot.mondta Micimackó.Isten áldjon! . .. rámájával együtt magával hozta azt a darab falat. mikor Róbert nagybátyám . mert úgyis Csütörtök van.mondta -...valamelyik nap. a nagybácsi.. Malacka . labdává csavarodott. hogy kicsit megkésve érkezett. .mondta Bagoly. .. aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó. . hogy Észak merre van. Tudod. hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn. Az óra elegánsan siklott le a kandallóról. 54 . vigyázz! . és gurulni kezdett a szobán keresztül. te. mikor a vihar tombolt az ágak közt. A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt. Bagoly ünnepélyesen bólogatott.Eljöttünk megkérdezni... hogy el ne késsünk . Szárítgatta a fülét.. de vajon az igazat állítottam-e.Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak. Még egyszer átgurult a szobán. Bagolyékhoz.Vigyázz. . hogy az is szőnyeg legyen már egyszer. . hogy vagy.Helyezzétek magatokat kényelembe.Na és ha egy fa akkor esik le. Malacka is itt van. De most szembejött a szél. bár odahaza lenne végre a tulajdon házában.látni akartunk.mondta Bagoly barátságosan. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen..Kérlek..amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon ..

inkább Micimackó. akkor nem Micimackó a hibás.E barátságos szavakkal felrepült.mondta Bagoly igen szigorúan -.mondta idegesen Malacka. és nem lett belőle semmi. az ember nehezen pillant fel mennyezetekre. . a szoba másik sarkában.mondta Bagoly.Pedig ott tartotta.Ú-úgy? Gondoltam.Mert ő szereti a változatosságot. . .kérdezte a székek egyike. leszállt.És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? .. . mert épp uzsonnázni akartunk.így a Szék. hogy megnézze az új mennyezetet..Nem lehet . . ..Oda nézz! . Akkor őt vád nem illetheti.mondta Malacka -. ..Mit mondott.Bagolyéknál vagyunk? .Nem a’ .Ha a szél volt .Malacka! .Az izé . .Nem tudom biztosan.mondta Micimackó a szék alól.. .Ahá! . Malacka. Együtt húzták-vonták a karosszéket.Hát akkor ki csinálta? .Alighanem. Csúnyán nézett arra a darabra. ami Micimackóból látható volt. . . s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett. te csináltad ezt? .. . Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül. gyere le.Malacka .Na? . . . és segíts Micimackónak.. .Nem vagyunk olyan biztosak benne . hogy mi illet vagy nem illet engem? .Nem hinném .mondta Micimackó. Malacka lehajolt hozzá. .A mijét? . . .mondta bagoly eltűnődve -.Talán most annak is megváltozott a helye .kiáltott Micimackó halkan. Bagoly.Hol vagyunk? .Micimackó . Micimackó. .mondta alázatosan Micimackó.. vagy úgy.Azt mondta. Megjelent Bagoly.vélte Malacka.. azt mondta.Hja. hol van Micimackó? .Juj ! . .Alighanem a szél . mint aki hihetetlenül bosszankodik -. .. és úgy festett. Na igen. hogy ami engem illet. aki a levélszekrényének szépségét csodálta. 55 . ilyenkor.mondta Malacka..Bagoly . hogy téged nem illet vád.Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly.Arccal lefelé vagyok valami alatt. Azt hittem. Bagoly megváltoztatta a hangját.vélte Micimackó.

Ám egy derék medve? Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát.tette hozzá . de egy másik. mellembe szorultan az ébredést várom. . heverni a nyári nappal szemben. hát akkor hogy lehet másképp kimenni? .Szépen vagyunk. . és nem is találja szépnek. dúdolok de nem jutott semmi eszembe.Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon.felelt gyorsan Malacka. szájad. ahol az ajtó volt. Felnézett a mennyezetre. Arcom fődbe benyomódik. . és kijelentette. ugyan nem mehetünk ki. és olyan ajtó volt benne. majdnem felkéseltek nyakad. Nem jött semmi. Micimackó? .kérdezte Bagoly.Mit csináljunk. . mi? . akrobatának semmi. s legjobb lesz. akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével. ami még nemrégiben szintén fal volt. .Na? .Éppen most jutott valami . ha Micimackó azt hiszi. Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva. . Csakugyan tépelődni kezdett. . .kérdezte félénken Malacka. Nem volt külön dolog.Á! .Olyan kis semmiség. Arra valami ráesett.. ha Malackát felkapod a hátadra? . 56 . gondolom. te szegény állat.Azt úgyse tudná.Mert .kérdezte Malacka. kérem. ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek.Hát éppen erről van szó. gondolom. amit ajtónak lehetett használni. mint akinek semmi köze a vershez. Malacka. Bagoly köhögött. Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia.ott. Micimackó ott ült a padlón. hogy ez volt az egész.Na.Fel tudnál repülni a levélszekrényig. füled.felelt Micimackó.Nem jut véletlenül az eszedbe valami? . . ó. ami még nemrégiben is fal volt.

Ez is olyan dolog. és csak néznek. Bagoly. Bagoly kijelentette. Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak. . és segítséget hoz. mikor kimenthette Malackát az áradásból..Á.Haladunk. hogy nagyobb leveleket kap. s érezte. mint emelkedik lassan a mennyezet felé.. mire Malacka megjegyzi: . de úgy látszik. lehetne őt újra bámulni. . 57 . mást itt nem lehet tenni. minek is akkor beszélni róla. hogy hiszen csak egy gondolat volt.suttogta Micimackó vigasztalón.vélte Bagoly. Azt átlöki a dróton. Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen. Talán lehetne. hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is.lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy. hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta.. s ha megmentesz mindnyájunkat. és mindenki őt bámulta. ott ahol most áll. hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét.Hiszen olyan Pici Állatka vagy. gondolta. újra megrohanta egy gondolat: . ügyes Medve vagy .. . . S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran. mert akármennyi madzagjuk van.mondta derűsen Micimackó. hogy a madzag másik végét a csőrében tartja. hogy miről van szó.Hacsak a madzag el nem szakad. ügyes medve. . aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy. lemászik a fán. Nagy Dolgot művelt a Malacka .Találunk másik madzagot. hogy jó.de Bagoly csak azt mondta: . haladunk felfelé! .De hisz azt mondtad. arra az esetre.vélte Malacka. S mint az előbb. Malacka még gyorsan megjegyezte. mielőtt értik..Na és akkor Malacka csakugyan ott van . hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik . kövér.mondta -.Te Bagoly . akármennyivel is húzzák fel. a boldog órákra.Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett. ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe. hidd el. de aztán elszántan bólintott Micimackó felé. Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára. mindaddig. és a népek majd éneklik. akármilyen szívesen tenné.Akkor jobb is.. Várta is nagyban. és sokat fogunk még róla beszélni.Szép. átmászik ott. ahol a leveleket szokták bedobni. neki mégiscsak repülni kell. igyekezvén segíteni. és én alattad állok. . amíg a másik vége szépen felemelkedik. hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot. amiket az Erdőben töltött olyan módon. Micimackó előtt felrémlett az a nap.Mert tudod. jutott valami az eszembe. . és várni lehetett . ha másra gondolunk . Malacka is nagyot húz..Úgyse szakad el . Micimackónak tetszett. . Nagy Dolog lesz az. hogy ő szép kövér.véli Bagoly. esetleg Verset is csinálok róla. hogy majd újra megemlítheti.selypített Bagoly. lehozza a földre. ahogy elképzeltük. és kijelentette. Egy szomorú pillantást vet vissza életére. és szerényen megjegyezte. Hogy aligha tehetné..A dolog úgy megy. ha az ember kétszer is elmagyarázza. s mikor mindennel elkészültek. . hogy szinte felkiáltott: „MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt. . már annyira büszke volt. hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre. persze.

Csakugyan, elég hamar ment. Malacka kinyitotta a levélszekrényt, és bemászott. Aztán, mikor leoldotta a madzagokat, benyomta magát a hasadékon, amelyikbe a régi szép napokban, mikor még ajtó volt az ajtó, rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul, miket saját maga írt magának. Nahát nyomakodott és tolakodott befelé, addig-addig, amíg csakugyan kinyomta magát. Boldog volt és izgatott; gondolta, levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak. - Itt minden rendben - mondta a levélszekrényen keresztül. - A fádat, amin laktál, ledöntötte a szél, Bagoly, az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik. De nem baj, mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen. Micimackónak is hozunk majd egy madzagot, én elmegyek, és elmondok neki mindent. Le is tudok mászni, tudom, hogy veszedelmes, de én azért megteszem, szó sincs róla, aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával. Isten veled, Micimackó! Meg se várta, míg Micimackó felel: Isten veled, Malacka; köszönet és hála - hanem ment útjára. - Fél óra - mondta a Bagoly, és kényelembe helyezte magát. - Na, ez épp elég idő arra, hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról, akit elkezdtem... tudod? arról, akinek a fényképén fekszel. De hát hol is tartottam? Persze, tudom már. Hát kérlek, az is egy olyan szörnyű nap volt, aznap délután, mikor... Micimackó lehunyta a szemét.

58

Kilencedik fejezet,
amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt. Ott állt, ott bámészkodott, ahol azelőtt a Bagoly háza volt... Bizony, az most nem festett háznak. Olyan volt, mint egy fa, amit kidöntött a szél. Ha meg a házadnak ilyen pofája van, akkor itt az ideje, hogy más lakás után nézzél. Micimackó „Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: „ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” Míg azon törte a fejét, hogy ez mit jelenthet, Nyuszi ott termett és megmagyarázta. - Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is - mondta Nyuszi -, megmagyaráztam mindnek, mit jelent; most ők is fognak keresni. Na isten áldjon, elég dolgom van. - És már szaladt is. Micimackó lassan kocogott utána. Volt neki különb dolga; még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte. Azóta, ha találkoztak - nem mintha Malacka sürgette volna, de az ember érezte, hogy mért nem sürgeti. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA, MADZAG, SZEKRÉNY, ÉJJELI VIHAROK - Malacka orra vörösre gyulladt. Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni. „Mert ez se könnyű feladat - mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont. - A zümmögés, a költészet... nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban; hatalmunkba venni őket... Ezek olyanok, hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni...” Ment és várt. Darab ideig várt. „Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt - mert csakugyan fekszik; aztán majd meglátjuk, mi lesz.” Így lett: Egy Fa fekszik itt. Itten egy Fa fekszik, mit Bagoly szeretett. Míg állt, szerette. Őt szerette. Barátjával dicsőítette. (Barátja ÉN valék, ha még e Tényt nem tudnád, kedvesem.) S erre lett egy RE-ET-TENETES. Re-et-tenetes vihar, mi hasra fektette fáját. A laposra vágott fa ellaposodott, ah, mily rémséges állapot! Lakása... fája... a barátja álltuk körül, miként koporsót, ilyet nem láttam még soha.

59

Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot, és azt kimondta. BÁTORSÁG - mondta és REMÉNY, nekem kell egy MADZAG. Kemény legyen, de inkább vékony. Mindenesetre MADZAG LEGYEN. S ha nincs, na jó, ám hozzatok egy Kötelet. És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte. Micimackó és Bagoly legott, hálás köszönetet rebegve, előtte térdre is rogyott. (Honnan levelet szoknak szedni „Ide levél jön!” felirattal.) Oda nyomakodott Malacka, s onnan intézte, áhitattal mentési kísérleteit. MALACKA, hős, Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál, sodródtál azon az „IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által. (Én láttam ezt, kérem! Én láttam!) Láttam Malackát, mint szaladt. („A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek, és megtelt a berek.) Segítség ide, hej, segítség! Ordít Malacka, s jöttenek Dicső Állat... Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek, most a rabok kijöttenek. Malac, éneklem tettedet. Ez megvolna - mondta Micimackó, és háromszor egymás után elénekelte magának. - Nem olyan lett, amilyennek gondoltam, de meglett. Hát most majd eléneklem Malackának. „ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” - Ez mi? - kérdi Füles. Nyuszi megmagyarázza. - Mér, hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. - Nekem igazán nem mondanak el semmit - mondta Füles. - Engem semmiről se értesítenek. Pénteken lesz tizenhét napja, hogy nem szóltam senkihöz egy szót se.

60

Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba. ha kedvem van..mondta Füles. pláne.Az akkor tizenegy nap lenne. . Füles. .de akkor már késő volt. az Erdőnek ebben az egy sarkában. Nyuszi megindult. emlékszem.Ez nem volt tisztességes üzlet.mondta Füles. mikor én neked kijelentettem. Nem váltottunk szót.Isten áldjon! . A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik. .akkor már mehetek is. 61 .De nem diskuráltál . .. . ADOK-VESZEK.Mi az. mikor jönnek a többiek hozzád.S ha azt hallom kívülről: „Ejnye.Malacka orra pirulni kezdett.Meg is írtam. . Kicsit jönnöm-mennem kellene. .Majd gondom lesz rá . Kicsit többet kellene mozognom.Te vagy a hibás. Nem mondtál semmit. Micimackó? . Füles. ez a Füles” . ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül. Nyuszi egy lábon állt darabig.Emlékszel te arra.Ja. Pedig én magam is itt voltam ma egy hete.mondta Füles.Te.Nem beszélgettél. . a fene egye meg.. Annyit mondtál: „Halló!” . Mindig itt vagy..Hát ebben igazad van. ne felejts el értesíteni..S ma szombat van . Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott. „Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember. Malacka .mondta Nyuszi. .Kicsit elhanyagoltalak benneteket. . „Mi?” .. igen.Jövő pénteken lesz. . Malacka. . Ott le is telepedett. és még mindig azon tűnődtem. Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le. .Na igen . amit mondasz. .Kijelentetted. . mert nekem most úgyis mennem kell. Gondolkodott. Sose látogattál meg egyikünket se. Nyuszi .mondta végre.és már szaladtál is. . .Ebben lehet valami.Micsoda? Ja.mondta Micimackó némileg félénken. . Gondoltam: majd azt mondom neki.Nekem akkor sietni kellett. hogy mit feleljek. A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére. hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? . és várod. mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett. Micimackó? . igen. .Hát tizenhét napja éppen nem lehet. isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére.mondta -. ..

Ha egyszer a vers mondja. amit kihoztak a régi lakásból. mintha nem is figyelnék oda.Mert eleinte bizony egy kicsit. De a vers azt mondja: „Remegtél? Nem. mi? Mikor az az Izé.Hét szakból áll.. amelyik úgy szólt: „MALACKA! Hős... az mind kell. Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!).És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg. ha egyiket-másikat újra elzümmögi. Micimackó elkezdhette: . Malacka felsóhajtott boldogságában. . hogyan csináljanak.. . . Aztán elénekelheted mindnyájunknak. Malacka. neked hogy kedvesebb.Nem szoktak hétszer zümmögni.kérdezte végül. mit.. és az különben se mosogatórongy. Nyuszi újra elmagyarázta nekik.mondta Micimackó..mondta Micimackó .Hát nem is . ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj.. hanem a sálam. akart is valamit mondani. Úgy értem: csakugyan megírtad? . Micimackó? Arról az. hogy az úgy igaz.Ez csak olyan belső remegés volt . .Megírtam.Ó! . azon húzták fel Bagoly karosszékét. de nem merte kérni. Róbert Gida vezényelt. de bár köhécselt is egyet-kettőt. Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni. Mire Micimackó elkészült.” .. és elhajította. ..Malacka hallatlan közönyt tettetett. Micimackó. ha esetleg nem értették volna rendesen. Mindent szépen bele az újba. belsőleg. vagy megvárjuk. nem jött ki semmi. 62 .A többieknek már mondtad? . onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: . . Micimackó említette nekem. amíg a többieket is megtaláljuk.. .. Én meg elfordulhatok és mondhatom: „Igen..Nem szóltam. . Mert akkor Mindenki hallja. hallgatta... Malacka nem szólt semmit.. kivéve Fülest. Kanga odalenn kötözgette a kötelet.. Foglalkozni kezdett magával. Én szerettem volna tudni. nem. hát ott volt már mindenki. Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset. Volt nagy kötelük.Hét? . képeit meg mindenféléjét.. Bátor Malacka ő. . Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára. Ha most itt mindjárt eldúdolom. Azt. aki egy pillanatra megállt.. hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: . pironkodott. és ez a szőnyeg.Hát . és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott.a versben persze hogy megtetted.Ilyet ugyanis nem írtak soha. te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset. És az emberek tudják. Micimackó.Én legjobban szeretném. fölvett a földről egy ágat.Meg is írtad.mondta Micimackó. szerette volna.. .mondta Malacka. Izéről.kérdezte Malacka.Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? . .Ugye.Dehogynem.. Malackának fellángoltak a fülei. .” És úgy tehetek. Malacka. ha most itt elénekelnéd nekem. Mindannyian nekiláttak a munkának..

Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak .Arról értesítettek .a hír az Erdőn át szivárgott hozzám. úgy látszik. hisz az nem is spongya má. . mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj. lenn. nem rossz? Úgy értem. . . Róbert Gida felugrott.mondta Róbert Gida. és kijelentette neki. akik helyesírást tudnak. most már csak a ház kell neki. a mocsár mellől. és rajta a ház neve: „ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat. hogy azok a spongyái mosakodáshoz. Bagoly! Ó. Füles! .mondta melegen Róbert Gida. Megdicsérték Micimackót.Ja.Valaki. Bagoly.. . mintha a sarokból nőttek volna ki. Kangát ez zavarta kicsit. mikor ott fekszik előttük.Zsebibaba.Egyedül . A felirati tábla leesett a földre.Találtál már új lakást. Tudod. és kijelentette.Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett.Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen. és mosolygott magában. és hogy legjobb lenne. kedves! Nagyon gyorsan mondta. ott van ni.mondta Bagoly fontoskodva.No nem baj. Bagoly lenézett.mondta. kicsit csodálkozott. 63 . . és rendesen ki tudják írni: KEDD. Füles lassan maga körül nézett. mert így mégse lehet beszélni olyanokkal.. Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe. aztán visszafordult Róbert Gidához. és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát. mi a fürdőszivacs. már valamennyien boldogok voltak. te vagy? . vagy úgy. ott van ni! Ó. mert ilyesmiről nem is tudott.mondta hangos suttogással. ahol nemigen járnak -. hol van Zsebibaba. .mondta Róbert Gida.Hát.Ez lesz az új házam neve . Leült az „ODVASLAK”-ra. Gyere velem.kiáltott Nyuszi.Ja. . mert sose tudta. hogy a lakása szégyellni való Lyuk. mint vers.Ez derék . . .kérdezte Micimackó. . Össze is veszett Bagollyal.mondta Kanga.Na és hogy állunk az új házzal? . . Bagoly. . s ha a népek azt se tudják már. és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: . mikor valami levágódott a fáról. levegőtlen és piszkos. hogy a vers kitűnő. megmutatom a lakást. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg. mikor már a spongya. Négyszögletes deszkadarab volt. mi az. aki egy fűszálat rágcsált -. kijelentették. Bagoly? . mit csinált. ugye..Halló. kihallgatja a beszélgetésünket .Jaj.. Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek.Egyedül vagyunk? . . Róbert Gida. . hogy bizonyos Személyiség lakást keres.. Hiszen egyelőre úgyse fontos.Nevet már talált az új háznak . ha ez is lejönne. kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát.. Majd röviden és gúnyosan felkacagott.Jó reggelt. akkor úgyis jól nézünk ki. Róbert Gida! . Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: .kérdezte Bagoly bosszúsan.ott ni! -. és megmutatta. és ráesett Bagolyra. De Kanga csak ennyit mondott: .

De mielőtt odaértek volna. .kérdezte Nyuszi.mondta Nyuszi. Füles. Nemsokára meg is találták.Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk . De az ember lélegzethez szeretne jutni. Füles visszaintegetett.mondta. mert nem tudta. . mintha álomban cselekedne. . mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén.S remélem.mondta.. . s ha saját lakásodat fújta volna le a szél.Pont Bagolynak való lakás . .Hát ..Velem jönne lakni . . Nem gondolod. és maradhat.mondta.Köszönöm.Ha Micimackót és Malackát magával hozza. elindult a barátaival. .Van már ezen név is meg minden! . 64 .Nagyot nyelt.Jönnél. hogy rábíztak valamit. . .Gyere.mondta Zsebibaba. aki most vette észre. . akinek az „ODVASLAK” a hátát díszítette. neked is valahová máshová kellene menned. hogy kezdje. amit Füles talált. . de nemigen tudta. Bagoly? .a másik rámondta: „Na de nem lehet!” . . és Malacka meglökte Micimackót. Malacka? Malacka mancsát rázta. és megállt Malacka előtt. mert érezte.Mit gondolsz. . boldog lesz benne. kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el. hogy nevessen-e vagy mit csináljon. hogy valami nincs egészen rendjén. .Rendben van .Pont Bagolynak való lakás.mondta Füles büszkén. Tigris: hol az a kötél? Mi az. és felvette a felirati táblát. Micimackó meglökte Malackát. ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna. .Gyere. Tigris! . mi. Róbert Gida? . Az egyik azt mondta: „De úgy van!” . szigorúan köhécselt Füles irányába. Malacka? Te mit csinálnál..Ehun van ni! .mondta nagyszerűen. hogy új lakáscíme „ELMÁZOLÓDOTT”.Várj egy kicsit! .a lakás mindenesetre nagyon szép. .mondta Róbert Gida. No.Hó . Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit.kérdezte Füles kicsit aggódva.mondta Bagoly.Menjünk. hát csakugyan az volt. kétszer is. . . aki örült.Majd lehozzuk a többi dolgokat is. Bagoly? Bagoly. De nem szólt.mondta. Micimackó! .és újra: „Na de ha mondom!” S mire odaértek.Örömmel jönnék. Micimackó megelőzte. amit Micimackó dalolt róla.mondta . örülni fogok a társaságuknak. Micimackó . . amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá. Eszébe jutott mind a gyönyörű szó.

. Darab papírt vett elő a füle mögül.ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? . . ott el is búcsúzunk.” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött. .súgta Nyuszi Micimackónak. hogy így szóltak egymáshoz: „Na. mármint tudomása az Értesítésről.Nyuszi leült. Így hát mindenki megkérdezte Fülestől.Hát . elvitte a többiekhez. . mint mondám.. hogy valamennyien a lakása felé tartanak . hogy jönnek.Megkértem őt. hogy tovább ez így nem mehet. is tudatára ébredt annak. Valamelyik nap. mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna. hogy terjesszen elő egy indítványt. mint a felelet. Nyuszinak egy ismerőse.Valamennyien tudjuk. igenis Balra Tartsatok. ne „rajtázz” engem. . . mit felolvasandó vagyok. Még azt se tudták. és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult. hogy elolvassák. rokona és üzletfele . aláírás Nyuszi. De valahogy az Erdőben tudták valamennyien.Mire a másik azt mondta.mondta Füles. vagyis hát eddigelé.. .. két másik ismerős. verseket az Erdőn Micimackónk írt. Füles! .Erről itten nem tud senki semmit .Füles is? . Füles kijelentette.Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra. Előbb és Utóbb. mikor már érezte. és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni. A vers. egy kis költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt. jó modorú Medve.Tizedik fejezet. hogy hogy van. Nyuszi egy „Értesítés”-t agyalt ki. vagyis inkább rokon. már annyira biztos volt benne. bár hisz ez nem olyan biztos.. mert mielőtt megkezdhetném.mondta. hogy Róbert Gida csakugyan elindul. mert a „Határozat”-tal nem volt olyan tisztában. Elmondtam neki reggel mindent. ugyanis eddig.Fontoskodva köhögött. mert lehetett az éppen másvalami is -. hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű. hogy a Dolgok meg fognak Változni. .. amiben ez állt: „Itten arról értesíttetik. hogy: „Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés. és újra kezdte: . hogy hogy írják. miért indul el. hogy látta egyszer Róbert Gida lábát. még ez a K. hogy nincs is. . hová indul. senki se tudta. Fülesünk szerzeménye.mondta. és kényelmesen emelkedett fel. . L. vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban. hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét.Jöhet.mondta Füles. . Még a Kicsik Legkisebbike.Hát izé és a többi. hát igen. hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt.mondta.Kérlek.mondta Füles aznap délután. Eddigelé. ne siettess . Valamennyien megígérték. sőt mondhatnók. amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe. Na aztán leültek.Engem kért meg .Óriási. Nyuszi felállt.. és mikor már valamennyien helyet foglaltak.aki azt állította. .Kérlek. Határozatot kell hoznunk.Meglepetés. hogy ennek el kell következnie. . Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis 65 . és szétterítette. . Korábban?” . hogy honnan tudják.Rajta. miért jöttünk itt össze . Mire nagy nehezen elkészült. mikor látta. Senki se tudta. eddigelé.

mint hogy gondolám. na látod! Üdv neked s béke. isten veled.) Vöcsök: De erre nincs. mikor befejezte -. itt abbahagyom az egészet.) Hová? Senki se tudja. Testvérek ők. hogy mi ezt valamennyien aláírjuk. .mondta Füles.ökörszemet. Mint a vöcsök. (Most erre kéne rím.A kitüntetés váratlanul ért és meghatott. Elindult a Róbert Gida. Még jó.mondta Füles szerényen . . . . hogy menni. Valamennyien tapsoltak. és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni. öcsök.Szervusz.mondta Róbert Gida. Csakugyan így is gondolta.Köszönöm . béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége.az is akart lenni. vége! . sokkal jobb.Ó.) És már csak ennyi. Elindultak vele Róbert Gidához.vélte Nyuszi . Alá is írták.Ha valaki tapsolni akar .. valamennyien hallhatjuk. mindnyájan! .. e költemény üres a fészek. mint az enyimek! . én s minden barátod a vízbe hagy. menni. akkor most tapsolhat. A címe. annyi szent.. egyszerűen VERS-nek címeztem. s elvisszük Róbert Gidához. Micimackó! 66 . . menni. (Mondják. Róbert Gida.Hát .Szervusz. ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok. . . (A „szent” se rím..A Határozat .mondta Micimackó rajongva. elindult. Ez nehezebb...mondta Füles... hogy egyszerre mentek. de ő csak ment ment.az.

hogy mikor rád kiáltanak. hogy elmondjuk Neked... Nem tudta. éppen mikor indulsz. hát igen. mielőtt nekikezd az ember. ha Malacka velük van. erről van szó. Nem látjátok.Ahá! . Bár nem tudták egész biztosan. és felnézett. egyik oldalról a másikra csóválta. Róbert Gida megszólalt: . és mi. olyan az a perc. hogy Téged meglátogassunk. minden cseng-bong.mondta újra Micimackó. Malacka?” . nagyon vigasztaló . a többiek is kezdtek eliszkolni.Meg kellett állnia. elkelne egy kis Izé. egy darabig elgondolkozva.. hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na.Hogy csinálsz Semmit? . nem kellene egy kis Izé?” .Most majd ilyenféle dolgot csinálunk. hogy csináld: „Mit csinálsz most.. .Jöjj. mert izé.Legjobban azt szeretem a világon. és egyik sincs ott. mi úgy hallottuk..Mondd. hogy szinte jobb. hogy mi lesz. hogy rövidre fogjam. hogy azt mondja: „Köszönöm”.. és a többiek felsorakoztak mögötte. mi az. Micimackó. 67 .No. hogy VERS.mondták valamennyien.Sehová . ami semmi.és mész.mondta Róbert Gida. azt mondta: .. ha ilyenkor szép idő van odaki.mondta Micimackó. és nem izél semmivel. utána szaladva.aztán Fülest valahogy előrelökték. . ez csakugyan jó dolog. és erre nem szerettek gondolni. ahol kellene neki lenni.mondta Róbert Gida. mindnyájan. és csakugyan nem csinálsz semmit.. hogy hívják az ilyesmit. mert leírtuk. Azután arra gondolt.kérdezte Róbert Gida. Mert mézet enni.Róbert Gida . hogy „Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” . Mire Róbert Gida elolvasta azt. Alig van itt már hely.és azt feleled: „Ó. már csak Micimackó volt ott. hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog. barátságos és kedves dolog az is.És különösen..mondta -.Hová megyünk? . hogy miért. valahogy bátorítani akarta saját magát. .Nagyon kedves. ha mi ketten Malackával elindulunk. semmit!” . Füles? . Füles a farkát csóválta. én megyek.mondta Micimackó. Mérgesen fordult hátra a többiekhez: .Ahá! . Mikor mindezt átgondolta.kérdezte Micimackó. Hát tenálad. .kérdezte Micimackó.És én azt mondom: „Én nem bánom. . amit úgysem hall. hogy majd valaki megszólal. s miután egy darabig haladtak. mert Te. hogy gondolkodjon. mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? . mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt.Ahá! .Ezt én is szeretem . és a madarak is énekelnek. odahallgat olyasmire. Lökdösték egymást: „Ma kezdd te!” . ... mindenki ebben az egy Erdőben van. Róbert Gida?” .De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit. mi azért vagyunk itt... vagyis tudjuk is valamennyien..Jaj. . Hát csak álltak ott. és összehajtotta a papírt. .. . mint mikor már nyalja de nem tudta.. El is indultak arrafelé. .És elindultak együtt. . .mondta Róbert Gida. meg van írva.Szervusz! . . Micimackó! . ez így van már.Úgy. s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat..Mit szeretek? . .Az ember csak megy. .Hová megyünk? . Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt. Te meg azt mondod: „Na. hogy mi Tetőled. és vártak.És eloldalgott. vagy pedig az lesz.

. az mind ott volt velük a Völgyben. hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott.kérdezte Róbert Gida lustán. de mikor látta. Micimackó úr. mert másra gondolt. aki már nem is mond el neki semmit se. ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül. és az illető mégis hű marad.Talán .Persze.mondta Róbert Gida. ráütögetett Micimackó vállára. meg mik jönnek Brazíliából. csak ne lenne vége. hogy Micimackónak ez nem tetszik.Egy vesszőt ragadott fel.mondta saját magának bánatosan . hogy vajon a Hű Lovag annyit jelent-e.Persze hogy lehet! .Izé-lovon.Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot .Mert én azt hittem. hanem szép sima fű nőtt rajta. és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének. meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar). ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze. lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe.és arra gondolt. aztán újra leült. és vannak Vezérek. mint az Erdő többi része. göröngyös és töredezett. Lovagjaim Legnemesebbike.Micimackó! 68 . Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat. mikor mindezeket el akarja gondolni. Aztán újra álmodozni kezdett.Kelj fel. ha visszajön onnan. mint a Királyok és Vezérek és a többiek. S miután el volt varázsolva. .. lovag? . és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat.És az olyan nagyon nagy dolog. De Micimackó is gondolkodott. annak hívják.Továbbmentek. amiket Róbert Gida majd elmond neki. bársonyos és zöld. hogy az ember hű valakihez. Az is olyan nagy. hogy ez el van varázsolva.. állával a keze fején.Akkorák nem. Ott volt előttük az egész világ. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk. ha az ember olyan izé. amíg csak nem ért az égre. s elmondta magának: „Valahogy nem egész jól csinálom. amit mondtál. és azt mondta: . mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak. amit mondtál? . Róbert Gida tudta. látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával. Az egyetlen hely az Erdőben. ahová nem is jár hajó. Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak.Köszönöm! . még akkor se.Olyan mi? . mert soha senki nem tudta megolvasni. ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe. s ami csak előfordult a világon. itt-ott megrázta a fejét. igaz is! . és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: .Ja. meg a tengerben van egy sziget.mondta Róbert Gida. összekulcsolta a mancsát. ahová menni akar. ló? . amint valamennyien együtt laktak egy lóval. jaj. . . aki még mindig a világot nézte. . és azt mondta: „Jé” és „Nem is tudtam!” . hirtelen megszólalt: .Mert ezt kell mondani. amit már megolvasott. ha egy madzagot kötött minden fára. Róbert Gida.. .Csinálok is belőled egyet. ha az embert lovaggá ütötték.Medve is lehet? . hogy milyen jó volna. mint a Királyok . csak ült. és elcsendesedett.mondta Micimackó. akkor ő is megérthetne vele sok mindent. gyorsan hozzátette: . Micimackó felkelt. gondoltak Erre meg Amarra. és azt mondta: .s azon tűnődött. hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni. a földje se olyan jó. és nézte a világot. és gondolta. de van Európa is.” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt. .Azér a Vezéreknél nagyobb. hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket. .

Mit fogok megérteni? ..Ha én. Igazán itt leszek.Megígérem . Micimackó! .Róbert Gida nevetett és felugrott.mondta Micimackó.Te.Micimackó... De akárhová mennek..Á. hogy folytatja.. hogy nem fogsz engem elfelejteni.Én akkor milyen öreg leszek? .Még hogy én? .. ha majd. Micimackó várta. újra próbálta: . ha én talán nem egészen. Ha. ugye.. hiszen tudod. . eljössz ide néha hozzám? . Akkor se. 69 . és megérintette Micimackó mancsát... Róbert Gida kinyújtotta a kezét.. ..oOo.. .. ha.. Róbert Gida? . ha már százéves leszek.No gyere! . . az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak.mondta Róbert Gida.mondta...Hová? .Soha többé? . Róbert Gida? . Micimackó..Micimackó .Akárhová . Micimackó.kérdezte segítségre készen. Micimackó gondolkodott darabig..Nos. akármi történik.kérdezte Micimackó. De Róbert Gida újra elcsendesült. az Erdő végében. Nem engednek. semmit! .Abbahagyta. ..Itt leszek.. . Így aztán együtt elindultak..Többé már nem csinálok Semmit. Megígérem. és akármi történik velük útközben. te meg fogsz érteni? . . . . ígérd meg. Micimackó bólintott. Még mindig a világot szemlélve.Kilencvenkilenc. .Most már majd nem annyit.Micimackó.Micimackó. . Micimackó.No.Így jó lesz .Nos? .Te is itt leszel? .kérdezte Micimackó. . . .mondta komolyan Róbert Gida -. ha már majd Semmit se csinálok.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->