A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM
ELSŐ FEJEZET, amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

2

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárva-nyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. - Aztán mennünk kell, Malacka, el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet. - Melyiket, Micimackó? - Azt, amit Fülesnek el akarok énekelni.

3

. összeszedte magát.mondta végre.. úgy érezte.Az megint más .Zik-zik .Biztos vagy ebben? . Azon tűnődöm.mondta Micimackó türelmetlenül. azt hiszem.. ha most szépen hazamennénk. hogy Malacka meg fogja jegyezni.Elénekelem neked.kérdezte Malacka aggodalmasan. és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet. de csak halkan és közönyösen. útnak indultak. hogy mindig körbeszaladgáljon. és a hó.csak ennyit jegyzett meg: . . . Micimackó . ha meghallgatod. szünetet tartott. Malacka. jó félóra múlva.mondta Micimackó.. és Fülesnek csak holnap énekelnénk el. holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele. hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt. és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán.Zik. Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg. és amikor befejezte. . mi lenne. Így énekelte Micimackó. annál inkább.Azért tettem ezt bele.Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél. De Malacka .. mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal. mint inkább a fülekről. Elállt a szél. mint most. .Be is fogjuk magolni most. helyet keresve magának. soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük. És elénekelte: Minél inkább havazik. ahol lepihenhessen.Magad is el fogod ismerni. éppen tűnődöm. vagy.Tudod.mondta Micimackó. ami pedig a füleit illeti. nem is annyira a házikóról lehetne szó. . . 4 .Ez nagyon jó ötlet. mint Micimackó. hol egyebütt. Éppen erről van szó a versikében is. csak fehéret. Minél inkább havazik (Zik-zik!). mert nem akarta.óvatosan persze .. (Halihó!) Minél inkább hull a hó. és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni. . (Zik-zik!) Micimackó fázik.De azt mondtad. remélve. Malacka . hogy havazik. micsoda? . miután belefáradt. miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban. mialatt bandukolunk. (Halihó!) annál inkább havazik. de ezt előbb mondtam.A zik-zik előtt? ..Igen.Te.Micimackó . . De akkor nem jó volna hazamenni. . hogy annál zümmögőbb legyen. . . de ilyen remeket még sohase hallott. (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik. amikor Malacka és Micimackó. és akkor mingyárt látni fogod.mondta ünnepélyesen -.

megint lehetett nevetgélni. oda és vissza.Hogy vagy? . .Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. Róbert Gida. elnevezzük Micimackó Kuckójának. Legalábbis nem vettem észre. hogy izé. elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét.mondta Micimackó -. és megkerülve a ligetet. .Igazán? . Malacka a Zikzik-et énekelte.Semmi. .földrengés nem volt az utóbbi időben. csak nagyon hideg volt itt is. És ha elkészültünk. 5 . ahol a dorongok heverésztek.mondta Micimackó hálásan. de inkább egyre vastagabb lett. Füles . Ekkor kopogtak.Köszönöm. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára. Malacka . és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes. .És a fagy is beállott. ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban.Mindazonáltal . . Nem tudok róla. Itt legalább nem havazott.Látom. mert az is fontos.Ide . Róbert Gida otthon töltötte a reggelt. s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük. hogy rövidebb is és kuckószerűbb. . . Egy idő múlva nem fáztak annyira. Malacka.A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot . el is jutottak arra a helyre. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg.Neked is van kuckód.Hová építsük fel? . . és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust. eltekintve. . Szóra sem érdemes.mondta Füles.Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez. Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről.Havazik . s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna.mondta Malacka. Füles? . . és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára. . amit ott találtak. Senki más. mint Füles. és leültek arra a kapuféle korlátra.Arra gondoltam . befordultak egy kis fenyőfaligetbe. hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia. .mondta Füles borongós hangulatban. és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának. és azon tűnődött. nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol.Ide a Fenyvesligetbe.mondta Malacka szünet után. és hogy ne fázzanak annyira.Nincs bizony .mondta Róbert Gida kitárva az ajtót. Nem fontos. Afrikába kellett utazni sürgősen. mi lehet odakünt. s miután ő ezt határozottan unni kezdte. amiket a kapufélfáról szedtek le.mondta Malacka. .mondta Micimackó. Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is. Leszálltak a kerítésről. szélmentes zugba.Szervusz.tette hozzá kicsit élénkebben .Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva. ahol Füles merengeni szokott.És mit gondoltál Fülesről? . Mehetünk. .Azt. Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek. Csak szegény Fülesnek nincs.Ez egy Nagy Gondolat .No mi baj. .Igen . . Micimackó a többit. . Fülesre gondoltam. és nekem is van kuckóm. .

de . De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben. Olyan kuckófélét.Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek.Igen.Jaj istenem. Nem lehet mindenkinek saját kuckója.. No. mire gondolok. Te más vagy.máshová figyelt. és elég levegős.. egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: „Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé. csak azt akartam odavetőleg megjegyezni. nagyszerű . és mingyárt megnézzük! . tévedtem. Tudod.. Természetesen.. És mikor visszamentem. .hideg van. A mező ugyanis a szabadban van. . Hát megtörténhetik. merő tévedésből. Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra. . ha én így fázom.” És ekkor majd szomorúak lesznek.Tessék! .mondta Róbert Gida. Nem volt ott. . köztünk maradjon. De Róbert Gida nem figyelt Fülesre . . és nem nyugosznak addig. Füles! . Még a havat is eltakaríthatom utánuk. ahol élek.No de Füles. hogy visszaugrott a házikójába. . és ahol immár nem állt semmi.És mikor ma reggel kijöttem belőle. ..folytatta suttogva -. Róbert Gida is csodálkozott. Róbert Gida. Csak úgy mondom. míg vissza nem viszik az illetőnek..Megyünk. hiszen csak Fülesnek a házáról van szó. hajnali három óra felé. mire gondoltál. akik ellopják bizonyos személyeknek a házát. De azért egy kicsit csodálkoztam. ahol a Füles kuckója állt reggel..Olyan kis házat. Füles. Szabadban van. .mondta Róbert Gida. . még ott volt a házikó. kérlek.mondta Füles -. bár nem valószínű. Róbert Gida . Nem fontos. én igazán nem tudom.. De úgy látszik.Egy fia dorongot se hagytak meg belőle. és kevés idő múlva elérték a liget szélét. a fenyőfák mellett. és máris szomorú volt. Legalábbis azt hittem.kiáltott Fülesre. lelkiismeret-furdalást éreznek.Ki lakott benne? . Szót sem érdemel.Igazán? Hisz ez nagyszerű! .Miféle házat? . hiszen nem is olyan kényelmetlen. hogy. és sietve eliramodtak.. . . ők tehát nem gondolhattak erre. Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn. . hogy bizonyos személyek. ahogy némelyek gondolnák. Bizonyára érted. néha előfordul. 6 . Nem tesz semmit. ott lakom.Néha . . Az ember ne panaszkodjék. nem szeretném. már nem volt ott.Nagyon jól tudom. Szót sem érdemel. Róbert Gida. .Magam laktam volna. felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben. ha másoknak is említenéd.Gyere csak! .mondta Füles. és ebben nincs semmi különös.. A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele. ahogy csak bírta. én mindig azt gondoltam.Nem rád célzok. de ha még hat hétig havazik így. ahogy talán gondolni parancsolod.mondta Füles az ő örömtelen hangján. De olyan mértékben. ahol Füles lakott. Nem fontos.Ó..

Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? . és arra gondoltak mind a ketten.mondta Micimackó.felelte rá a sípoló kis hang. .mondta Füles.Nem hallod? .. Füles! . annál inkább havazik.mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt.énekelte a dörmögő. Egyszerre megváltozott az ének szövege. s ekkor kivehetővé vált egy mély. . mély hang..Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak. ervusz.kiáltott Róbert Gida..De hisz Füles is itt van! .kérdezte óvatosan Micimackó. De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna.mondta Micimackó élénken. éppen irt .Sz.mondta Füles borongós hangulatban.Kész a kackiás kis kuckó.Hol volt az a kuckó szerinted? .És Malacka . és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük. ... . . Különös tekintettel a szerdai napra .Ez Róbert Gida! .Halihó! .Én azt hiszem.Hasonlóképpen. .mondta Róbert Gida izgatottan. . . ahonnan a dorongokat cipeltük .Lehetséges .Dorongokból készült? 7 . . .tette hozzá Róbert Gida. Mackó. dörmögő hang.Onnan kiabál. gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben.kérdezte.mondta Malacka. . Ravaszul biccentett Malacka felé. ..Ez Micimackó . Micimackó közben folyton kiabált: „Itt vagyok. e. mintha késsel vágták volna el a fonalat. és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe. . s gyorsan megkerülték a ligetet.Micimackó! ... hasonlóképpen.. Az éneklők elhallgattak.Kész a kuckó! . hogy mi köze ehhez a szerdai napnak. itt vagyok” . hogy zik és zik. . ... . micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára. hogy minél inkább hull a hó.mondta Füles.Bár az enyém volna. . . És Micimackó és Malacka figyeltek..Gyerünk .Zik-zik! . Leugrottak a kapufélfáról. Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét.meg effélét. Malacka is kacsintott.Nagyon valószínű .Itt. és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta. .Zik-zik! .mondta Füles..

a szél idefújta. . . miről van szó. . mint erővel . .mondta Micimackó. .. Micimackó? Ugye jobb. ahol a Füles kuckója áll. Átfújta a fák fölött. . biztos vagy benne. és tekintsd meg magad! . és íme ott állt a Füles kuckója.mondta Füles.Úgy értem.Mi lesz melegebb? . hogy igazi kuckó volt? ..A liget másik oldala. Úgy látszik.Az én kuckóm?! . . hogy ne sokat váltsuk a szót. . de kissé idegesen.” . de én oda építettem.mondta Micimackó és Malacka egyszerre. és lefújta ide a földre. .Ha belül is. . de valami azt súgta neki. Malacka? .Nem lehet az.Biztos vagy benne.A másik oldalon. Megkerülték a liget sarkát.Többet ésszel.Hát . .Íme! . .mondta Malacka.Hát persze hogy biztos vagyok .Az én kuckóm itt állt ezen a helyen. mint odaát. .Abból. Micimackó? .mondta büszkén Füles. ..Csak éppen mondtam.. És hogy ne legyen feltűnő az idegessége.kérdezte Micimackó.mondotta.Ugye jobb. Bizonyos tekintetben még jobb hely ez.Hű .kérdezte Róbert Gida.Nem! . Befordult a kuckóba . . . hogy hű. és magában még hozzátette: „Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik. a „zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor. olyan „hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon.mondta Malacka egyszerűen. . .. .jegyezte meg Malacka szórakozottan.sokkal melegebb lesz ..mondta Malacka gyorsan . .tette hozzá Micimackó.És méghozzá ilyen közel egymáshoz.Csodálatos dolog ez . .Ez az én kuckóm..mondta Micimackó.tette hozzá némi megfontolás után. .. az erdő fölött.Mi az? . . mert eszembe jutott . egyszerűen és nyugodtan. és mutatta az utat. hogy itt állt az az igazi kuckó? .No mi az.Ugyanis . Így hát megint csak Malacka felé biccentett. ... mint más rendes kuckó.mondta Füles.mondta Füles habozva.aztán megint kifordult.mondta Malacka egyszerűen. hogy két kuckó legyen.Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! 8 . ugyanis. ahol mutattam nektek. .Jöjj..Nos. hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd. .mondta Füles. A dolog úgy áll .kérdezte Füles. .mondta Malacka most már nagyon határozottan.Sokkal jobb . Egész jó helyre.De hát én csak tudom. amit a helyzet megkövetel.

Ebben maradtak. utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket. Malacka persze kontrázott. és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. „Könnyűnek látszik . Ezen mindhárman jót nevettek.” 9 . és útközben barátai bizalmasan elmondták neki. Nem mindenki csinálná utánam. minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten. Micimackóval és Malackával. de nem is olyan könnyű.gondolta magában Malacka -.

Ki az? . . . elfújta a gyertyát. Róbert Gida . .Lépj be.mondta Micimackó.Jó napot! .mondta Micimackó.mondta az Ismeretlen Állat. hogy ezek után mégis ébren van.mondta az Akárkicsoda. és fülelni kezdett. Átevickélt a szobán. nem sipítás . aki volt.. hogy megnézze. és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében. és azon tűnődött. amelyben Tigris megjelenik a kertben. mint aki csakugyan érti.” Kikelt az ágyból. hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött. bru. „De mi lehet az? . hogy hagyja abba. . akkor szervusz! .Én . visszatalpalt. . Így hát ehelyett azt mondta: . hogy azt már mégse. De mert nem látott senkit. u. .mondta Micimackó .Te vagy az. nem ugatás. meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés. hogy negyedszer is köszönjön. hogy valaki majd csak meghallja. értem . . .mondta Micimackó.. egyik se az.Második fejezet. hogy most verset fog költeni..gondolta. . és szépen megkérem az illetőt. . arra az esetre.. és a gyertyafényben megnézték egymást.hát.mondta Tigris.Tud rólad Róbert Gida? . nem egészen korszerűen.Hát akkor ..Szervusz! . és lefeküdt. mint mikor Valaki elszánja magát. nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül.mondta Tigris. De nem ő volt.mondta ez az Akárkicsoda.és nem is olyanféle zaj.Micimackó vagyok . De Róbert Gida nem lépett be.Ismerem az Erdő különféle zörejeit. Akkor megint hallotta a motoszkálást.Bu. és kinyitotta az ajtót. Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami.Na jó.mondta Micimackó. 10 .. mert effélét még soha nem látott életében. meggyújtotta a gyertyát..mondta. . Ez nem morgás. Micimackó már azon volt.Aha ..Aha . de akkor eszébe jutott.Természetesen .. Felkelek.mondta egy hang. Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza. u. és Micimackó úgy érezte. u. . Aztán kiugrott az ágyból.Tigris vagyok .kérdezte. Malacka? . .. .Aha.

Nem tudom. Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és morgással rávetette magát az abrosz lecsüngő végére.mondta -. Reggelre kelve majd reggelizni fogunk. hogy az asztalra tegyék. Pedig azt hittem. Jókora mézescsuprot tett rá. a Tigrisek mindent szeretnek. Micimackó kiugrott az ágyból.mondta Micimackó. és magyarázni kezdte. és leültek reggelizni. . A Tigrisek. egy kis mézet fogunk reggelizni. hogy az ember aludjék.Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni. . ahogy felébredt.. . és nézte magát.mondta Micimackó.Jó reggelt! .Ez arra való. . hogy meg akart harapni. . a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik. igen határozott hangon. szeretik a mézet. Micimackó visszatette az abroszt az asztalra. . a fogát is csattogtatta. hogy csak egyedül vagyok. .Bocsáss meg. Alighogy leültek. Lerántotta. a magam részéről bebújok az ágyamba . hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt. aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte. és rárakjanak mindenfélét . Reggel. és közben megnyugtatta Tigrist.mondta Tigris. valami felmászott az asztalodra. . a Tigris volt. . Micimackó .mondta Micimackó.Csak szeretett volna . .mondta Tigris.mondta Micimackó.Találtam itt a szobában egy másik Tigrist. A legérdekesebb résznél tartott.mondta a Tigris lovagiasan. mikor elfordultam? .Ez az én abroszom . hogy hívják . az első dolog. 11 .A Tigrisek nem szeretik a mézet . Végre megszólalt.mondta.Mindent szeretnek a Tigrisek . aztán vad tusakodás után kidugta belőle a fejét. a földön hempergett vele. hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni.Akkor miért akart megharapni. .. egy pillanatra . és ez az idő nagyon is alkalmas rá.Csak azt akartam mondani.Nyertem? .Nem hinném. és csak ennyit kérdezett értetlenül: . Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel. de én fürgébb voltam.. megreggelizett. és menten el is aludt.mondta Micimackó. . . Micimackónak titokban tetszett a dolog. amit meglátott.mondta Tigris -.Akkor jó . többször körülcsavarta magán.kérdezte Tigris. . hogy éjszaka van. .mondta Micimackó. Ezzel visszabújt az ágyába. remélem. igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból. . amikor Tigris megszólalt.Jó reggelt! . hogy majd átmennek Malackához.mondta Tigris hálásan -. . akitől kapnak finom kukoricát. Ott ült a tükör előtt. de úgy látom. . igyekezvén. illetve benne a tükörben.Köszönöm. közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan. mindez nagy lármával történt.Csodálom .Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni.Kivéve a mézet .mondta Tigris.Azt mondtad.

. És így hárman elindultak. hogy a Tigrisek mindent szeretnek.Leginkább a bogáncsot szeretik. Tigris egy szót se szólt. nem is szereti az olyan vad ugrásokat. rávetve magát Micimackó árnyékára. ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte.. hogy Malacka aránylag kicsike állat. de Tigris nem felelt. igen határozottan kijelentette: . aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának.tette hozzá bizonytalanul. . ahol Füles lakott. és nem is örült. Malacka! ..mondta Micimackó pártolóan. . aki útközben a fák dereka mögé bújt.mondta Tigris. kő. úgy. mert a pofája tele volt kukoricával. s onnan hirtelen nagyokat ugrott.mondta könnyedén és előkelően. csak nagyon kedvesen mosolygott. mikor az nem figyelt oda egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót. úgy .Szervusz. ez itt Tigris. S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték.mondta Malacka és Micimackó egyszerre.. míg el nem érték a liget szélét. A nagyobbacskák már nem olyan kicsik .Heő. Mentek.Én eddig azt hittem.. hogy hm. mit mondott.Szolgáld ki magad. Füles lassan megkerülte Tigrist. .Kivéve a mézet és a kukoricát .s egy pillanatra kiment a szobából. és átment a szoba túlsó felébe. amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett. Így elérték Malacka kuckóját.. és bekopogtak. Szegény Tigris még nem reggelizett. ú. .Biztosan nagyon fogsz örülni . . . hogy a Tigrisek valamivel kisebbek. Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: . ..Szervusz. Tigris.Kicsodát? .No és a bogáncsot? . és udvariasan azt mondta: .Úgy. . Ezt hallva Micimackó megjegyezte. mentek.mondta Micimackó. aztán megfordult. fu (talán kínaiul beszélt) .Akkor keressük fel Fülest .Aztán Micimackó közelében helyezkedett el. és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket. ne.. be. és még egyszer megkérdezte: 12 . . Legalább ő úgy hitte.mondta Tigris határozottan.mondta Micimackó.Bemutatjuk neked Tigrist. hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani. csak azt felelte: ..Bogáncs? . . . és arra kérte Tigrist... megkérdezte: .E. .mondta Tigris örömmel. Füles! .ajánlotta Malacka. hm! Malacka pedig. Tigris! ..És nagyon szeretik a kukoricát .Így hát reggeli után átmentek Malackához.mondta Micimackó. . Útközben Micimackó elmagyarázta.mondta Füles. Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé.Látod. . kivéve a mézet .. Mikor visszajött. .. szóval te vagy a Tigris .A Tigrisek nem szeretik a kukoricát.Ezért jöttünk..Ezt itten .De mikor azt mondtad.Ú.mondta Malacka óvatosan.

hogy nagyon érdekes. Sokáig gondolkodott. mert mindig ilyen „érzelmes”. . . .No mi az? .mondta Tigris. nem igaz? Ó. mire Füles biztosította Malackát. . a tigrisek nagyon szeretik a bogáncsot. mi az.Értem . Szót sem érdemel. . ..különben is nagyon akartalak már látni. tudod..Hát errefelé jöjj. és kinyújtotta a patáját... Tigris.suttogta. hogy ellenkezőleg.Az bizony! .mondta Füles.A barátotok . Végre Tigris az egész társaságot értesítette. Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist. . . .Tigris. istenem. . hogy mi ez? . hát ő persze reggelizni szeretne. Egy ilyen születésnap jön és megy. nem tesz semmit. Tigris megköszönte.. Parancsolj. izé..Na igen . amit beszélnek. Malacka elmagyarázta Tigrisnek.Hu! . hogy eljött az erdőbe. de viszont ő még nem reggelizett.dadogta Tigris. de hát. és rögtön csuklani kezdett.mondta Tigris udvariasan. . aztán így szólt: .Éppen most érkezett .És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta. Hogy is mondtátok.tette hozzá Micimackó bűnbánóan .. . mint a többi nap.. szolgáld ki magad.kérdezte Micimackó.Vagy úgy . . Nem értették.Amit úgy szeretnek a Tigrisek? . . hogy forrót akar mondani. 13 ..jegyezte meg Füles . hogy hívják? . hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével.talán darazsat kapott be.Nem azért mondom .. Beleharapott vitézül a bogáncsba. .Tigris.Látom .mondta -.Fovvó. hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának. kedves barátotokat illeti.mondta Füles. Leült. ma reggel neki különösen jó kedve volt.Tudom. .Szót sem érdemel.mondta Micimackó -.Ez igazi bogáncs? . . és mindkét mancsával belenyúlt a szájába.Mit mondtatok. hogy születésnap.magyarázta Malacka. azért jöttünk hozzád.. itt akar maradni. De ami a. tudom. Füles.Igazi. és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra.Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam . Micimackó.

és vadul előreiramodott. Tigris. Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek. furcsa is. hogy megemlítem.mondta Tigris. mi történt. .rajongott Tigris. Mi lesz veled. ezért nem szólt egy szót se. .kérdezte Róbert Gida. Tigris egyenesen hozzá futott. te kis tigrismacska? Ha nem eszöl. . hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot. Meg kell kérdezni Róbert Gidát.És a bogáncson kívül . vagy túlságosan büszke.De hiszen azt mondtad . hogy megérkeztél. Malacka gondolataiba volt elmerülve. hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak.De Micimackó barátja csak a fejét rázta. Túlságosan szerény vagy. mit szívesen nyelünk. töviseket szedegetett ki a szájából. . folyton ki-be fordulva. Végre meglátták Kanga házát. Rögtön eszébe is jutott a válasz.Ó. Malacka és Micimackó lassan követték. és csatlakozott hozzájuk. Aztán odalépett Micimackóhoz. Tigris? .Mehetünk! .kiáltott. de mindenkinek megvan a maga bogara. Nála biztosan remek reggelit kapsz. hogy betartja-e az irányt. S már el is kezdte: Mit tehetünk veled. mintha nagy volna. Micimackó komoran bólintott.Nem volnál szíves megkérni a barátodat. . . elmegyünk Kangához.Tudtam. .kérdezte Malacka. se bogáncs. mert ő viszont egy költeményen törte a fejét.mondta Füles. s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta. Nem kell néked lépes. . és odaszólt Tigrisnek: .Legalábbis úgy hat. 14 . se tüske. Tigris befejezte az utolsó kört. olyan érdekes az Erdő! .magyarázta barátságosan mosolyogva.No nem olyan nagyon. és a nyelvét lógatta. és a fülébe súgta: . miközben körben szaladgált. . Minden Jó Falat. hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek.Kangáéknál van . . és kijelentette. Nem nagy eset. . hol balra. Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra.Tarts velünk.. Tigris. ó jaj.mondta Füles. ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam. de sajnos még nem reggeliztem. .Mit tegyünk? .jegyezte meg Micimackó -. Csakugyan ott volt Róbert Gida. Micimackó se szólt. és elmesélték.Te vagy az.Pedig nagyon jó bogáncs . hogy ezeket az izé. sose leszöl nagyobbacska.Tényleg elég nagy ez a Tigris.És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest. és nem ragaszkodom hozzá.Forró volt . .. Micimackó bánatosan tűnődött. aztán csak ennyit jegyzett meg: .

mi járatban vannak. amit a tigrisek szeretnek . Majd Kanga ad neked jó kis reggelit.. de valami azt súgta. lenyelte az orvosságot! . .Zsebibaba.Nézz körül.Csak mert most látta először.Nem tudod véletlenül.Muszá. Kanga meglepetve félreugrott.Jé. de közben elkapta a kanál nyelét.Mit ígért? .. mit ígértél.énekelte Zsebibaba boldogan. Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán. amit etettetek velem? .mondta Micimackó előzékenyen. és kivéve bogáncsot. . Bementek Kanga házába.Tudom is . egyre csak olyan ételeket talált. ami jólesik! . .Ez az. .Aztán kétszer is mondta: . mint egy cséphadaró. de a csukamájolaj hiányzott belőle. . .o.és .. aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be. .. .Lenyelte az orvosságot. Tigris pedig felbámult a mennyezetre.mondta -.Nini. Találtak egy üveg kondenzált tejet.Bogáncs.mondta Tigris gyorsan.Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát.. emlékezz rá. Tigris közelebb jött.oip! . Tigris fiam. Elmondták Kangának. Tigris tudja.. hiába dugta bele az orrát.Tudtam. Még az ajkát is megnyalta. Kanga nagyon kedvesen azt mondta: . behunyta a szemét. .á. ho. Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából.Azt hittem. Malacka! . drágám. könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára. és nagyot nyelt.De utálja szegény. mi is volt az a forró dolog. hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet. 15 .suttogta Tigris Malackának.kérdezte. . és Kanga azt felelte: . mit eszik a Tigris? . a különféle edényekbe..j? . .kérdezte Micimackó.mondta Malacka.No de Tigriském! . És hiába szaglászott Tigris.Jé. de elfelejtettem . és Zsebibaba örömmel felkiáltott: . Meg volt győződve róla. és azt mondta: . akármilyen nagy növésű is Tigris. hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni. aki mohón figyelt.Mindent a világon.mondta Kanga szemrehányóan.mondta. amiket a tigrisek nem szeretnek. kivéve mézet és kukoricát és izé..Erősítő orvosság . mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt. ..Nagyon helyes.. Tigris! . hogy ez valami remek tréfa. Micimackó! .mondta végre Tigris nagy bánatára. Zsebibaba nyafogott. s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából. A kanál megvolt.Igen. Róbert Gida gondolkodott. mint Zsebibabával.És mi ez? . És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban.Segíthetek? . és a nyelve úgy forgott a szájában.. Kangához fordult. . és válaszd ki magadnak. az almáriumban. .Mert Kanga rögtön tudta.

és csukamájolajat evett reggelire. . hogy egy kis erősítőre van szüksége. ha Kanga azt gondolta.mondta Malacka Micimackónak -. Néha pedig. 16 . egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával. ebédre és vacsorára. hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott.Csak attól tartok . hogy már nagyon is megerősödött.Így magyarázható.

.mondta Nyuszi könnyedén. izé.Értem . hogy maga se nagyon tudhatta.Egyike a rokonságomnak . Kellene valamire az illető? .Biztosan tizennégy volt. Mindegy.a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? . Azután mormogva hozzátette: .Mostan .Ki az a Kis? . A mézescsuprokat számolta sorjában.Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó.Micsoda? .De sohase árt tudni.Szervusz. .Szeretném tudni . Mackó! . . amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek.mondta Micimackó szerényen. .Micsináltál? 17 .Harmadik fejezet. . Most összezavartam.mondta Micimackó. Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak. Az utolsó időben senki se látta őt. . . hogy tizenhat. és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt. amikor kopogtak az ajtaján.Szervusz..Azt kell hinnem.Kist se láttam.mondta Micimackó. nem láttad valahol a Kist? ..Ritkán látom mostanában .A mézescsupor. ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van. Ez olyan megnyugtató.No és izé.mondta Micimackó.ez egy Felderítő Expedíció. . Mit törődsz vele? . talán eltévedt? . Ez nem sokat jelentett. s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben. Akár szükség van rá.Mondjuk.Mégis jobb. hol keresse azt a bizonyos Kist .Tizennégy! . . tizennégy volt? .kiáltotta Micimackó.Biztosan? . . hogy expedíciót szervezek a felderítésére. Csekély tűnődés után hozzátette: . Egyébként .tette hozzá jelentősen megígértem Róbert Gidának. Mondd csak. amit összeszámoltam. . azért jöttem. abban a reményben. akár nincs. És én szerveztem.mondta Nyuszi.Nekem nem . mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt. hogy talán mégis tizenöt volt.Nem biztosan.mondta Nyuszi ..Ma még senkit se láttam . Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe. .mondta Nyuszi. Nyuszi! Ugye. . merre ténfereg az ember rokonsága. . Vagy tizenöt esetleg.

mondta magában Micimackó.” . és hol állok meg. amelyik ráröpül az ember orrára. segítség! „Tessék. vagy abba. hogy elfelejtette megkérdezni. Kis. Azért hát tekintettel arra. mielőtt ő személyesen kutatni kezdene. hogy már későcske volt.Úgy látszik. Talán belső sérülés ért. Ez azt jelenti. talán nem sikerül. hogy felkeresi Malackát. előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét. 3. hogy megtaláltam Kist. .Úgy látszik. hogy ezzel szemben olyankor. és megkérdi tőle. hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből .mondta Nyuszi. beléestem egy mély kútba. Csak tudnám. Micimackónak feltűnt. .gondolta Micimackó. elég dolgom lesz ma” .tette hozzá -.) (Megtudni tőle. hogy úgy látszik. „Ez furcsa . aztán indulj el Bagoly házának irányába. ki légyen az a Kis. 4. hogy. Megint Kis. amint lassan talpalt Malacka felé. Azért arra kérlek. azt mondtam: puff! De ez nem huhogás. hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek. repülök. Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben. és elment.” . Malacka is szervezve van? .” . Határozott Hely. Azért hát elmegyek arra a határozott helyre.Aztán arra gondolt.) (Meg kell mondani neki. merre van. amikor az ember mindenhová néz.sipított egy magas.ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt. sőt keservesnek ígérkezik. illetve kutattak. Ahogy a Baglyok szoktak.gondolta Micimackó.. vékony hang. más szóval kutatást jelent. ezért hát hangosan így szólt: 18 .) (Ezt kell megtudni. hogy megállapítsa: „Úgy látszik.) (Meg kell mondani neki. Nyuszi.kiáltott valaki. Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e.Szerveztem. amelyik a földön csúszik.Mondjad csak. 5.Segítség. . (Megkeresni Malackát.) „Na. valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben. Kellemetlen. . mi lesz ennek a vége.Mindnyájan .Nem . 2. Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett.” . Nagyon súlyos lehet a baleset.És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében. anélkül. .Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül. mi az. hogy megtaláltam Nyuszit. A következő pillanatban kiderült. De azért érdekel. hogy akarnám. és ott keress engem. . Alighogy Nyuszi eltűnt.. ki az a Kis. következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1. Kiabálok.így állt meg.Puff! .mondta Micimackó. mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve. .Ekkor megállt.Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén . amit ők együtt kutatnak.. Csak én nem huhogok közben. elhatározta. nemcsak egy helyre. Érted? . Bumm! . Micimackónak eszébe jutott. Malacka. baleset áldozata vagyok.Segítség! . mikor tényleg beszélni akar. „Ez megint én lehettem csak . Micimackó.

Hát erről van szó.Rám estél. te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni. de én is észre fogom venni őt .Micimackót súlyos baleset érte. .mondta Micimackó sajnálkozva. mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját. Malacka! .Te. és hogy hol vagyok. „hu-u-hu!” . .mondta Micimackó.Úgy látszik . . mert nagyon megtetszett neki ez a szó.mondta Malacka. Micimackó. és.De mi alatt? .Azt hiszem.De már jól vagyok. . .kérdezte Micimackó. .Hol vagy. . .Igen . .Téged talán nem vesz észre .Én se akartam alul kerülni .mondta Malacka tompán és bánatosan. átvizsgálva elméjében az esetet. .És mi lesz.bátorította őt Micimackó. .Semmit se fogok mondani . Hát ez voltál te. kerestem valakit. .Nem akartam. hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére. Mert eszibe jutott. hogy te voltál az.Rád estem.Hiszen te olyan kicsike vagy.mondta Micimackó. . 19 . .Alattad .kérdezte Malacka reszketve.Alul .. Nem őt. egyszerre csak rám esik valami.Micimackó! .De téged észrevesz. Sétáltam. . mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra.mondta Micimackó.. aztán körülnéztem. és ők beleestek. . Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére.. hogy egy ilyen „hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon. . ahogy utánozta. .Észre fogjuk venni mindketten.Csak úgy dúdolni fogok magam elé. Rögtön megértette.vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan.De hátha akkor megint azt fogja mondani. de most világosság gyúlt az agyában. csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt.Ez Malacka! .mondta Malacka.Állj fel.. . ha jön az Elefánt? .Ó! . hogy ő akkor mit fog mondani. hogy vagyok-e még. bizony. valami veremfélébe kerültünk. mi történt. .És. Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit. és gyorsan felállt. . és örülök. és a fülei is viszkettek. Aztán idegesen és halkabban hozzátette: .mondta a vékony és kétségbeesett hang. mintha várnék valakit. de minél inkább gondolkodott. .. annál valószínűtlenebbnek találta. aztán egyszerre nem is voltam.Mi történt? . olyan alul került hangon. ahogy Elefántok szokták mondani. Micimackó.jelentette ki végre. . Malacka. .nyögött Malacka.Hol vagyunk? .Észre fog venni engem. Malacka? .állapította meg Micimackó örömmel. .

Miért? . tralala. De azt mindenki elismeri.mondta Micimackó szerényen.. ilyen nagystílűen és előkelően. Malacka. tralala. . amit én csináltam. amit én Elefántok részére ástam.ide hallgass.Ez az. de nem tudja folytatni. egy kelepce. bátran és hanyagul. hogy ő is erre gondolt. Valószínűleg ezt fogja mondani: „Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani . de elfelejtettem.. Khöhő.kiáltotta Malacka. hogy egy Elefánt beleessen. nem tudta magát kifejezni. hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt. és a másik csak dúdol.jegyezte meg -. Élénken elképzelte.” És azzal nyugodtan tovább dúdolok. és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna. ha ő társalogna Elefánttal. mielőtt harmadszor is „hu-u-hu”-t mond. . Mert ha valaki kétszer mondja. . mit beszélnek.Megint fogja mondani .Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre. .mondta Micimackó őszintén. és ezért úgy tesz. . hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal. megmentetted az életünket! . (csodálkozik.Nem tudom . bár nagyon szerette Micimackót. és kijelentette. .Ugye? . Már tudta is. és most arra várok. Végre is az ember nem mondhat „hu-u-hu”-t a végtelenségig. kérem. ezt fogom mondani: „Ez. tekintettel arra. Ez zavarba fogja hozni. „hu-u-hu!”. és most arra várok.. Micimackó elragadtatva nézett Malackára.vallotta be végre. és arra gondolt.Tudtam.Micimackó. ez nem tetszett neki. (megint rákezd a hu-u-hura. de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén.De hátha valami mást mond? . ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala.kérdezte Malacka reménykedve. . remek ötletem van. hogy az Elefánt beleessen.Mit? Micimackó tudta is előbb. Olyan egyszerűnek látszott a dolog.Nem megy . s már egy kicsit irigykedett is. és most ő álmélkodott a barátja lángeszén. De nem volt egész biztos a dolgában. mint Micimackónak. hogy társalgott ő az Elefánttal. 20 . Este aztán elmesélhetné. hogy neki tulajdonképpen több esze van. de már nem bízik magában olyan nagyon): Hu-u-hu! (még fölényesebben): Tralala. . hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit. Ettől meg fog ijedni.Harmadszor már nem tud „hu-u-hu”-t mondani? . akkor az illető alaposan meg fogja gondolni. hogy Elefánt akkor már nem volna ott. mintha csak köhögni akart volna): Ehe.Micimackó! . . Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. és én akkor tovább dúdolok majd. Malacka ellenben teljesen megnyugodott.

kérdezte Nyuszi. Magam is azt hiszem. .Úgy! . felmászott egy fára. hogy hazament .csak úgy repülési gyakorlatból. (Tovább dúdol. de csak pillanatra. 21 . . . végigsétált az Erdőn. (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen.) Izé. . mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban. hogy szeretnék beszélni vele. csak annyit mondott: „Hogy vagy?” . (Megvárják Róbert Gidát. ha visszafordulnék. hm. de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó. Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz. de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta. ahogy várni lehetett volna.Hu-u-hu! .Levelet se írt másnap. amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg. Aztán hozzátette: .Úgy! . és jelentősen bólintott. az Erdőn zengett a halali. nem emlékszik rá.) MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig. hogy a Malackák beleessenek. és elképzelte.ELEFÁNT (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy. Kis valódi neve Darázs volt. hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén.jegyezte meg Róbert Gida könnyedén.) Érdekes. (Idegesen. de Micimackó tovább aludt.Hol van Mackó? .. melyben kifejtette.a legjobb volna. Akkor hát . folyton Malackát dicsérve közben. (Bocsánatkérő hangon. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel. (Gyorsan eliszkol. és hogy sajnálja.Lehet. (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja. találkozott Róbert Gidával.Nem mondta: „Alászolgája. Róbert Gida pedig hazament. hogyne. és Micimackó. oly célból. Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában. rendesen azt felelték rá: „Hja persze. bizonyára eltévesztettem az utat. és így azóta senki se látta többé. . azt kellett látnia. milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan. az a kis Darázs!” Egyszer azt mondják.mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen.Hát ez komoly dolog. azért hát újra eljött.mondta Nyuszi. ugyanis a rekettyebokrot repülte körül . Micimackó. De kérem.de közben már Nyuszi elugrált. De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida. hogy megtudja.) Igazán sajnálom. Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált. nem volt különösebb dolga -. bizonyára.) (ki eddig nem szólt. (gyorsan és mohón): Hogyne. én azt gondoltam.) (zavartan): Hm. ha találkozik Róbert Gidával. nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? . .jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak.ismételte Nyuszi. . (Udvariasan.Ha jól emlékszem. Úgy látszik. mondja meg neki. azután megint lemászott. hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma. szót sem érdemel. és mindketten hortyognak. és azt kérdezte: . De Róbert Gida másra gondolt. hogy ezt a kelepcét én csináltam. eltűnt. hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe. de a másik oldalon nem repült vissza. Különben ritkán került szóba. elmondja az egész történetet.. Malacka. ha mégis. milyen kellemesen érezte magát. és Micimackó azon tűnődött.

meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet. .Először a Malacka hangján beszélt. ha eszébe juttatom.„Az Elefánt! . hogy ilyenkor az ember elfelejti. . és én arra várok.mondta Füles.Micsoda? .” Így hát vadul előmondta Elefántnak: . .Bravó. Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt.Egy kicsit megköszörülte a torkát. . hogy tudhatnád. behúzta a fejét.mondta Róbert Gida. pont a közepén. és most várom a hu-u-hu-t.Lehetne annyi eszed. erről van szó. . Malacka? .Hu-u-hu! .mondta Micimackó. De közben nem nézett föl. mert nagyon viszketett a háta. hu-u-hu. és most a Róbert Gida hangján. És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát.bólintott elismerően Róbert Gida. . hogy hu-u-hu! . hogy jöjjön már. 22 . .Hiszen ez Kis! . hogy jól menjen a dúdolás. amint éppen lefelé kukucskál .gondolta Malacka idegesen. Aztán gyorsan elfordult megint.kiáltott örömmel. meglátta Róbert Gidát. . tramtadaram.Két nappal ezelőtt megtalálták Kist. hogy beleessen. Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel. „Ez nem jó . hogy mit akart előbb mondani.Hopp! .mintha éppen most jutott volna eszébe.gondolta Malacka aggodalmasan. Aztán dúdolni kezdett egész vidáman. hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog. hogy kivándorol. .Tralalatralala! . amikor hirtelen megpillantott valamit. És ahogy megfordult. .. hogy már el is határozta. megtaláltam Kist! . .Hát még nem mondtam neked? .Szervusz. .Ez egy hu-u-hu kelepce! . Úgy látszik.Természetesen Kist keresem . s már le is tett a tervéről.mondta Malacka.Róbert Gida. .kiáltott Malacka teljesen összezavarodva. . Malacka! .mondta Nyuszi. ki akar hozni a sodromból. Micimackó! . és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot. és essen ki belőle.Hogy kerültél ide. És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből.Ez egy Micimackó számára készült kelepce. .csodálkozott Róbert Gida. Malacka most már felpillantott.ujjongott Malacka. és ezért megismétlem. Nem lehet tudni. Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: . mert Micimackó fölébredt.Mindjárt gondoltam .kiáltott.” . .Micimackó! . Azt mondta: .kiáltotta.megeshetik.Valami van a hátadon. .No most!” . nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: . De rögtön meg is fordult. Borzasztó ravasz Elefánt. hogy elmegy hajósinasnak. „Ez borzasztó . mindhárman nagyon boldogok voltak.Mit keressz? . Füles! . és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt.Pam. .S mivel most csakugyan kijött a sodrából.Úgy? Hát itt bujkált? .Éppen most ástam ki. és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra..Azt kellett volna mondania még egyszer: Huu-hu! Legjobb lesz.kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján.gondolta Malacka. mert megeshetik. pam.Szervusz.

Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom. . 23 . Szót sem érdemel. Nem is történhetett másképpen. Így is jó.Hahaha! . Nagyon örülök.Pillanatnyi szünet állott be. hogy engem erről értesíteni kellett volna. Nem tesz semmit.nevetett keserűen Füles . Biztosan elfelejtették.

” 24 . miként Kanga s mint Zsebibaba s most én. s a gúny hiába ostoroz és uszít. már-már indulásra szánta el magát. hogy ezúttal nem leszek kövérebb. s a kő is. hogy bőrömbe férek. hogy Micimackó.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit. átsétált a folyón. felállott a kőről. úgy áttüzesedett. a harmadik kőre. magától szinte: Oly boldog volnék. Vagy tegyük fel. rövid szavakat használ. Azt gondolta: „Régen nem láttam Zsebibabát.mondta magában Micimackó. hogy elmegy és felkeresi Fülest. Közben gyönyörűen sütött a nap. amin ült. ha otthon tartózkodik. Annyi bizonyos. adok neki. egyszerre csak eszébe jutott. mikor fecseg. ha.” Ezek után leült a folyó közepén. ha Nyuszit keresem fel. és verset költött. Szánalmas? Azt hiszem. mint az élet. Alighogy ezt elénekelte. kifelé meg szűk. így hát illőbb. és ha ma se látogatom meg. Ekkor eszébe jutott Nyuszi. ha kell. „Nyuszi. Csak úgy recseg. . ahol az átjárókövek vannak kirakva.. (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút. Feltéve. ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. vagyis hogy nem leszek kövérebb. leér a folyó partjára. és elsétált Nyusziék felé. hogy megint beszorulok a kijáróba. mint már egyszer megtörtént. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel. oda. hogy a bejáró befelé tágas. Hát amint így dudorászva ballag. de tegyük fel..Negyedik fejezet. érzelmesnek mondják inkább. De alig tett pár lépést. Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék. Könnyű. hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott. mert tegnap óta nem látta. mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében. a folyó közepén. mint Bagoly például.Nyuszival mindig szívesen csevegek. holnapra még régebben nem láttam lesz. hogy Nyuszi nincs otthon.. Micimackó?« Igazán legjobb. amelyből kiderül. amikor jó a kedve. és felkeresi Bagolyt. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában. hogy szánalmasnak mondják. Imádom én a daliás Nyuszit. mikor kiderült. De lehet. így kezdett tűnődni: „Igen ám. és arra gondolt. hogy az ajtó közben soványabb lett. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni. a Medve. Ahogy rálép a harmadik kőre. bajt feledve. ez milyen furcsán megy.. de lehet. hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. ha előbb a Pagony felé fordítja útját. azon tűnődve közben. tűnődni kezd. Nyuszi . cvikipuszit. nem használ olyan hosszú szavakat. Én ugyan tudom. Talán mégis jobb volna.

magyarázta Micimackó -. Keskeny lyukat ásott éppen a földbe. Malacka megjegyezte. mit ásunk? . otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki). mint a fenyőfa. és már szívesen nem mondta volna. törülgetve száját a mancsa külső felével. . majd meglátod. és tovább ugrált.S miközben nyugat felé talpalt. Fél órával később elindult oda.mondta Micimackó. és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom.mondta Malacka nyugtalanul. Így leírva persze nem hangzik valami különösen.Kukoricát ültetek. egy nagyon meleg nyári délelőtt. . Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt. s boldog volnék. kedves Micimackó . Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt.Akkor jó . nem ám valami nagy. hogy ültessem el.mondta Malacka. mint az illat. Micimackó.. hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal. miután körülnézett.. érteni kell a módját ennek az ültetésnek. .mondta Micimackó -. . nem ám sokat.De megterem. Mert azt akarom. folyton ilyeneket mondogatott magában. Érted? . . de ha meggondoljuk. . hogy akkorára nőjön. . ha jönne most Malacka. Azt nem szeretem.mondta Micimackó. Tudtam.. oly célból. ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki). ha nem jönne Malacka.Én. azzal leült. s akkor se volna tán hiba.Én azt hiszem. Ahogy ballag.És ha nem terem meg? . ha nem jönne Róbert Gida.Csak egy darabot . Ilyenformát: Oly boldog volnék.Csak egyedül ások . Micimackó! . El is énekelte magának néhányszor.Egyébként.Hát mit ásunk.Szervusz. milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle. is elültetek a házam előtt egy darab lépet. hogy te vagy az. Malackához. mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát. Tizenegy óra volt. és ő csak tudja. én tudom. könnyen kijöhet a számításból. 25 . hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön. .Én tudom . . mint az élet.. tulipánnak hívják . Malacka! . és idegesen ugrott egyet meglepetésében.Én is . Malackát a háza előtt találta. amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek. hogy az csakugyan kellemetlen. vidám kis dalt fütyörészett maga elé. de elkésett. hogy gondolkozzon rajta.tette hozzá -. . Malacka ebben kételkedett.mondta Micimackó. S a Lét akkor sem volna tán üres.Egy szem kukoricát dobott a lyukba. . Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt. mert Róbert Gida mondta. Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol. . ahová eredetileg menni akart. elföldelte.mondta Malacka csendesen.Szervusz. hogy fél tizenkettőkor költötték. és ugrálni kezdett rajta.

tudod. és úsztam.A Tigrisek általában jó repülők. . mert most elkésünk.Biztosan én . fára mászni. bár Kanga szereti őt. ezeket tilupámnak hívják. Ezt Zsebibaba nem értette. Mire Malacka befejezte az ugrálást.dicsekedett Zsebibaba. Így ballagtak. .No és..bólintott Tigris. és azt mondta: . A Tigrisek mindent tudnak.. . Afféle ÖsszeKell-Számolni-érzelmek voltak ezek. Tigris arról mesélt Zsebibabának (mert Zsebibabát érdekelte).Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist.Beestem a folyóba.Akármiről.mondta Tigris. . .Én tudok ám úszni! .Tudnak például. ő úgy képzelte. .Hogyne . Bizony. aki nem Tigris személyesen. mint Micimackó? kérdezte Zsebibaba.tudnak olyan messzire ugrani.kérdezte Zsebibaba.. Jó? .Miért nem akarnak? .mondta Tigris. igen. aki.És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól.Természetesen.Hát. repülnek olyan jól.Versenyezzünk... . . . .De majd máskor versenyezzünk. jó lesz.. Szép idő volt. most mit csinálunk? . Így hát elindultak Kanga irányában. .Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá.. El is küldte hazulról a gyerekeket.Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig. repülni? . izé. mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek.mondta Micimackó -. és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt. mint a Bagoly? . és elmentek sétálni az Erdőbe. megtörölte homlokát a patájával. kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel.Sokkal jobban. ki ugrik messzebb. . Ezeket felpakolták.Ha akarnak.És Micimackó azt felelte: . így például Zsebibaba mellényét. mint Kanga? .Mert kicsit gyanús volt neki Tigris. Tudnak a Tigrisek úszni? . ..I. Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat.És Malacka óvatosan azt felelte: .Például erre fel tudnának mászni? 26 . Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat. aranyos dolog lehet repülni.Na. mint Micimackó.Hogyne! . olyan viszketős lesz a füle tőle.Nagyon szeretek ugrálni . izé. és „nagyon derék Tigrisnek” nevezi. azt tudnak a legjobban a Tigrisek . . Amit idejében el kell érnünk.mondta Zsebibaba. .mondta Zsebibaba kíváncsian . csukamájolaj is kellett Tigrisnek. Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába.. hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek. meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában. . Híres jó repülők. . ha azt mondja az embernek: „hogy vagy?”. .Például. . De Tigris biztosította őt.Miről késünk el? . izé.Nem .mondta Tigris. .

..Mondd. mikor úgy tettél.Mire Zsebibaba azt mondta: 27 . Így hát felült Tigris hátára.mondta Tigris. Tigris? .Igazán? . Tigris .mondta Tigris elszántan. onnan nézheted. és megindultak. hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni.Ne együk meg az elemózsiát. kicsit rúgna magán egyet..És Tigris ebben már benne volt. .. Tigriském! . amire éppen rákapaszkodott. Zsebibaba hallgatott.Remek volt.. az ág. Aztán azt mondta: . Felmásznak vagy lemásznak estig. És a következő két méter után azt mondta: . Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: „Ennyire volnánk. a fára mászás egészen bizonyos... hol az elemózsia? .mondta Tigris..mondta határozottan Tigris. amikről azt állította.Még a hátamra is felülhetsz. mintha. ha a fölötte levő ágat szépen elkapná. fent vagyunk a tetején? ... és egyszerre csak úgy érezte. de csak rövid ideig.például zuhan. Feltéve... Zsebibaba is felkapaszkodott. azt mondta: .mondta Zsebibaba szomorúan. . Aztán azt mondta: . meg az állával.lelkendezett Zsebibaba izgatottan.Most aztán lefelé kell mászni..kérdezte izgatottan -. . és arra gondolt..Ami nem olyan egyszerű. . legjobb volna.De igen..Nem mintha az olyan könnyű volna.. hogy a Tigrisek értenek hozzá. hogy az ember. ugye megmondtam. és mégse zuhantunk.. Erre a szóra. hogy „könnyebb”. Mely esetben sokkal.. ..Nem . Aztán reménykedve hozzátette: . és végre felkerült a felső ágra.Mindig ekkorákra szoktak felmászni. hogy mindama dolgok közül.Uj-jé! Uj-jé! Jaj.Nem! .. hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: . .könnyebb..” És további két méter után így szólt: . mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk.Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte.Felkapaszkodunk a tetejére? . Sebesen lélegzett... . hirtelen eltört.Kár . . . a két praclijával. Nem csinálnád még egyszer? .Majd mindjárt megmutatom ... Visszafelé.Na.. és leült melléje az ágra..NEM! .

valami Állatféle. . és hirtelen rád ugranak. nem kell elsietni azt az evést.Én nem néztem fel .Az egy hónap. hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna. .Hé. Malacka arra gondolt..Mit csinálnak a Januárok? .kiáltott.mondta Micimackó.. . mialatt elmész a fa alatt .Én már azt hittem. . . . Micimackó éneklő hangon közölte Malackával. és gyorsan hozzátette: . izé.Nagyon jól ugranak. .mondta kicsit vacogva. Micimackó .. hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb. . .mondta Malacka hangosan.kiáltotta. hogy a Január is meghallhassa..Úgy van . Olyan langyos és verőfényes. Zsebibaba! . Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: .Azt gondolom.Azt kiabálják: „Segítség!” . s titokban remélte.erősítette meg Micimackó -.kérdezte Malacka aggodalmasan..Nézd csak. ha Micimackó megijedne. a fejedre ugranak..kiáltott Malacka bátran.mondta Malacka hirtelen. ugyanakkor az is eszébe jutott. .De állat is.mondta Malacka.Tudod.Úgy is van . . . . Micimackó bólintott. Mire Tigris azt mondta: .Én azt hiszem. a fa alatt.Mit csináltok ott? 28 .Micimackó! .Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre. mint ahogy előbb gondolta.Róbert Gidától hallottam. . csak azért mondom. nagyon megütné magát az a Január.Sohase ütik meg magukat . arra az esetre. .. . amiért gyorsan haza kellene szaladni.mondta. Esetleg Február.Olyan. aztán elszégyellte magát.Lent. . hogy egy Január.és ha felnézel a fára.Mindig így szokták a Januárok .Elrejtőznek az ágak közt.Azt hiszem. . és másfelé fordult. . . .Segítség! . . hogy nem csinálják azt. . Közben Micimackó és Malacka megérkeztek..Talán menjünk el a fa alól . és Malacka azon tűnődött. Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját. és mellette egy másik Január. Ekkor a Január megszólalt a fa tetején. mert esetleg... hogy valamit otthon felejtett. mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem.mondta Micimackó. mikor ránk akarna ugrani. olyan Tüzes Állat?. ezek Tigris és Zsebibaba. .. hogy nem kell neki elhízni. És nem siették el. Január .Az egyik Fenyőfán van valami.magyarázta Micimackó.mondta Micimackó izgatottan.

Nem csodálkoznék .Hát. . milyen érdekes. .de erre nem is került a sor. nem mászhatnánk utánuk? . Róbert Gida felnézett a fára.És Fülest. Nem lehet tudni. .És Füles! .És hogy ő majd meg fogja mondani. .Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon. . mint innen. érdekes? . és úgy tett.Szervusz.Drága Róbert Gida! . Odasiettek hozzá. . ott látta Tigrist és Zsebibabát. Bagoly nem lakik ilyen magasan. Összehúzta a homlokát.. ha magasabbra kapaszkodnánk. mit szólsz hozzá. és csak most jutott eszébe. Micimackó! . és Micimackó ott állana Füles hátán. és Tigris ezt elfelejtette. De Tigrist nem tudnám lehozni. . . mit szólsz hozzá. . Róbert Gida! . milyen érdekes? Micimackó.Ő majd megmondja. nem csodálkoznék. mert a farkuk útban van nekik. 29 . ugye érdekes. kérlek. kimódolt-e valamit..Éppen azt javasoltam .Á. Ugye. nem látnánk olyan jól a házikódat.Tigris hátán.És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét. Mit gondolsz.mondta Róbert Gida. Malacka. mikor megindultunk. . Tigris azt mondja. Csak én. ha jégesőt kapnánk.Ugye. .Nem tudunk lejutni! . látom a házikódat innen! Ugye.Arról lehetne szó . . és nem tudnak lejönni.kiáltott Zsebibaba. milyen magasan vagyunk?! Ugye. Tigris nem a saját hátán jött fel.örvendett Malacka. legjobb.kérdezte Malacka. mi itt a teendő. Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk. mert olyan szép idő van. miközben végére járt a zsemlyéknek . . Ahogy gondolod különben.Töltve van? .. Malacka. milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán. hacsak nem mászunk magasabbra.Hogy kerültetek fel. Én innen látom ám Malacka házikóját. Valami egyebet kell kimódolnunk.. ugye? .mondta Füles -. Tigris? Ó. Szót sem érdemel. Micimackó bólintott..Felmászhatnék.Malacka! . és most örökké itt is maradunk.mondta Füles.Mit tegyünk? ..kiáltotta Micimackó. .Nini. .kérdezte Malacka. Jégesőt és villámlást és mennydörgést.. Minthogy olyan verőfényes kis időcske van. mert egyszerre csak zörrent a bozót.mondta Malacka -. Micimackó! . És mélyen elgondolkozva rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott zsemlyéjét is. Csak azért. és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen. hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében. mint aki gondolkodik. hogy kérdezzük meg Róbert Gidát.Azon tűnődöm .mondta Micimackó ünnepélyesen.mondta Malacka nagyon komolyan -. ha itt maradunk. és én ott állanék a Micimackó vállán. Zsebibaba? . És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni. . és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát. .mondta Micimackó. mint Bagoly. csak felfelé mászni.

.mondta Róbert Gida.Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk.gondolta vágyakozva -.” .Nekik nem lesz semmi bajuk. Malacka . és kiabálni kezdett: . és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett. . de nagyon mulatságos volna. ha beszakadna. . jaj de érdekes! Majd nézd meg. Tigris! . . Tigriském! Mondd.Jaj de érdekes! . figyelj csak. Csak éppen akkor. és azt mondta magában: „Könnyű bizony olyan ugró állatoknak.mondta. Róbert Gida! . . mi a teendő. Jól jegyezd meg. aki odasúgott neki: . hogy mielőtt a baleset megtörtént volna. egész izgatott lett. egy pillanatot kérek . De Malacka nem figyelt oda.mondta Malacka szelíden.egyenesen a zubbony kellős közepébe. „Ez igen . Csak egyszer látta így. és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak. . mit határoztak.S már ugrott is . A következő pillanatban Tigris megtudta.Remek volt! . 30 . milyen könnyű. Mikor Zsebibaba megtudta. Micimackó .mondta erre Füles -. és meg fogod tudni.Ugorj. Malacka. boldogan. és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie . ugorj már! .kezdte el rögtön a biztatást. egész könnyű. . .S már sivalkodott is: . .Nem szakadna be. mint ahonnan ugrott. bizony! Majd nézd meg.Jövök. . . . . jó . úgy örült.kérdezte Micimackó csodálkozva. és végre sok ugrálás után megállt.mondta Tigris idegesen. .. és mindnyájan tovább gondolkodtak.No. de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek. . . Jé! . miközben letették őt a földre. és Malacka most már odafigyelt Fülesre. volna min nevetni . amit mondtam.Én nem mondom.mondta.Hiszen csak úgy gondoltam. és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát. Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel. Nekik nem lesz semmi bajuk. Megint leesett.Hohó! .jegyezte meg Füles.Beszakadna a hátad? . egészen lágyan. az ilyen élet. de nem segítene barátainkon.mondta Füles -. és ha Füles háta leszakadna.Az más . hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban. . .sivalkodott Zsebibaba. tudnak a Tigrisek ugrani? . Olyan gyorsan és szelesen ugrott.mondta.Mindjárt. nem mondom .mondta Füles.ez Tigrisnek való élet lenne.azóta sokszor gondolt rá.Jó.mondta Róbert Gida hirtelen. hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint. mint a kangafélék. és nem lesz semmi bajuk. kicsikét.Ide figyelj. olyan könnyű! .Levetem a zubbonyomat. hogy most éppen baleset történhetik.És dörgölte a szemét. . jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban. hogy tudok ugrani! Mintha repülnék. amint a hullámok lágyan ringatják. A zubbony kicsit ugrálni fog velünk.mondta. . De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát.Úgy van .mondta Micimackó.Valami beleesett a szemembe. De Tigris az ágba kapaszkodott. mint a Tigrisek. . mikor még fiatalabb volt. és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára.Van egy ötletem! . valami baj történt volna.Úgy van.” S látta magát. Soha még nem történt meg.Nem lesz semmi baj.Ugorj.Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne.Ugorj már.

31 . . . Füles hosszú ideig egy szót se szólt.mondta Füles eltűnődve . .Jaj Füleském! .mintha valami megrepedt volna.És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette. Aztán csak ennyit mondott: ..Bu. Feltámogatták Tigrist.Vigyázzatok! . Legalul feküdt Füles. fejezd ki neki köszönetemet.kérlek. . .. amint a fa dereka elrepült mellette.üvöltött.. aztán a többieket.Itt van.Hol van Tigris? Tigris ott volt.Igen .mondta Róbert Gida sajnálkozva.. Semmi baja.Hát . . nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát. u!.mondta Róbert Gida a többieknek.Csak nem ütötted meg magad? .mondta Róbert Gida. Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először. Bumm. s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn.. . Helyettem. Nem tesz semmit. recsegés-ropogás! .

És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida.mondta Nyuszi. azonnal szerteröppentek a fenyér irányában. nincs itthon. és ilyenkor nem számít. Lehet. ha az ember megérkezett. mint amerre mutatták neki az utat. jó!” . és rendesen eltűnt szem elől.” . vagy Levelet kell írni Nyuszi s. mint valaha. az se tud segíteni. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest. Ma olyan nap van. s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: „ó. kiáltott is egyszer-kétszer. sok kilométer magasban egy csalogány trillázik. Olyan nap volt. és én is szeretem őket. itt volnánk. muszáj is tisztelni olyasvalakit. amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik. Meglátogatom és megtudom. amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz. amelyben Róbert Gida lakott. a Tigris pedig folyton ugrál.mondta. a Róbert Gida házikója felé. és azt mondja neki: „Jó. amiben mindenki élénken helyesel.morfondírozott magában. kimondani a véleményét valamiről. megmondom Malackának is” . Nemsokára elérte a fát. aztán megteszem érte. és „Rendben van. hogy nagyon fontosnak érezte magát. és büszkén azt mondta: „Na. Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában. Vannak esetek. azonkívül azt is megtudjuk. hogy valahol. hogy nem is betűzi helyesen. napellenzőül. és mintha egyenesen tőle függene valami. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért. Nyuszi a fenyér szélére sietett. vagy megmondani. Kopogott az ajtón. Nyuszi”. Olyan Intézkedő és Utasító nap volt. mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. Felfelé is makkantott néhányat. és hogy biztos legyen a dolgában. 32 . hogy mindig másfelé ugrott.Nem. aminek történnie kell. amikor Szervezni kell valamit. „aha.Ötödik fejezet. aztán visszahúzódott. Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben. Így nem marad más Rajtam kívül.Kellemetlen . aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. aláírással.mondta. sőt Magában -. fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán. igyekezvén elérni a csúcsot. de nem az a fontos. de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt. „Mindezt összevetve . ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek. alig lehetett észrevenni. hanem Bagolynak. jó reggelt. hogy utóbb jól láthassák az egészet. az az Ugribugri Tigris . k. de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava. ebben megegyezünk. hogy: elengedhetetlen.és Malackának azt mondja: „Micimackó szerint ugyanis” . mielőtt megtörténik. Nyuszi”. amikor mindenki azt feleli: „Igenis. és azt is mondta: „Én vagyok az. és ellenkező irányba indult el. hát itt vagytok” vagy efféle.Úgy látszik. és továbbsietett. Megállt és hallgatódzott. S miután odabólintott egy zöld békának. ha meggondoljuk. . leért a folyóhoz azon a ponton. mit kell tennem.de esetleg nem is Micimackónak szól először. megfordult. Nyuszi!” de semmi se történt. a nap felé kunkorítva pofaszakállát. hogy megteszem. mégse Kanga mondta Nyuszi eltűnődve. Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma. benne. Róbert Gida is Tőlem függ. és fontosabbnak érezte magát.ez meg olyan volt. A darazsak. akivel nem ért rá kezet szorítani. Olyan nap volt. de valljuk be. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe. Már reggel úgy ébredt. .” Boldogan ugrált tovább. amikor nem elengedhetetlen. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott. jó reggelt!” . az ágak irányában: „Hé!” . könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött. lábát pontosan fenn tartotta. és „Jó. beleszámítva Zümmögő Henriket is.

. De az értelme ugyanez volt. hogy Róbert Gidával történt valami. más nem akad erre a célra. látván. nézd. . .mondta Bagoly.mondta Bagoly. A többieknek nincs.És fontosan elsietett.Ez? . Bagoly átvette a cédulát.Kétségkívül . és nem mondják folyton: „Na? Na?” . . te vagy az. Nyuszi? . .mondta Bagoly. Nem találtam otthon. sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R.Bagoly .Látom. 33 . és így szólt: . a Százholdas Pagony közepén. . .mondta Nyuszi ünnepélyesen . Még egyszer megnézte a cédulát. gombostűvel. hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet.Miért? .és te tudod.mondta Nyuszi. gondolkodni -.mondta Nyuszi kurtán -. amin gondolkodni kell .A zöld ajtóhoz lépett. én kerestelek volna fel. Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is.mondta Nyuszi.Ha! . . Odaért. előbb kopogott.mondta Nyuszi. ha azt mondom.Tegnap reggel . . hogy megbizonyosodjék.Olvasd ezt el.Na? . el vagyok merülve gondolataimba.Meglepő . és Bagoly feje megjelent. Ó. tudod.Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel. feltéve. Aztán kis szünet után hozzátette: . . G. Legközelebb volt Bagoly lakása.Semmit. . Papírszelet volt az ajtajára szúrva. hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül. . . Ha előfordul valami az Erdőben.meglátogattam Róbert Gidát.No és mit tettél? .Íme. . aztán csöngetett és kopogott. Nagyon különös.mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva. amikor papírszeletkét pillantott meg a földön. ez arra vallott. és általában egész kényelmesen tudott olvasni. miről van szó. hogy majd csak a segítségére jönnek. . nekem meg neked van sütnivalónk. . Gombostű is volt benne. és megint felvillanyozódott. hogy „elengedhetetlen”.Na? . Elfordult. Kicsit ideges volt.Vitán fölül .Hát igen . Egy pillanatra átvillant rajta. mit értek alatta.Egy másik. idegen. .Távozz.Ugyanezért . csak mi ketten.mondta.kérdezte Nyuszi.mondta Bagoly abban a reményben.A leghatározottabban .mint ahogy rendesen kezdeni szokta.Ah! . hogy az egész délelőttje el van rontva.Ha nem jöttél volna hozzám. . és sokáig tanulmányozta. Kétségkívül.

. .... ha szépen lelökné Nyuszit az ágról. aztán hirtelen ötlettel így szólt: . .tette hozzá .Mondd csak.. . a szöveg első változatát. ..mondotta még egyszer. Az első változatot. pontosan. hogy megbeszéljük. Így hát még egy kísérletet tett. nem tudom. Mert úgy tűnt neki.Nyilvánvaló. A Kökörcsin bujkál valahol a Földből. .Pontosan kérném a szöveget . 34 .Most legalább tudjuk. hogy ezt később is megteheti.Hát kérlek . Bagoly előre sejtette. kedves Nyuszi .. mihez tartsuk magunkat. .Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal...Köszönöm . .Vagy inkább .mondta Bagoly vontatottan -. és hogy ő ezt már előbb is tudta. hogy Micimackóval beszéljen. Megállt és fülelt.. mikor zajt hallott.. hogy megtudja. De aztán eszébe jutott.. Bagoly tűnődve nézett rá. az utóbbi napokban Van Dógomot? .Igen ám. vajon miről beszélgetnek ők ketten.mondta aztán.Nem tudom . ami a ténymegállapítást illeti. Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott. . .Végre is .mondta Nyuszi. Betűről betűre. de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés. .tette hozzá . Ez most nagyon fontos. van köztük olyan.fejezte be -. Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol. mint ma. Minden ettől függ.Ez volt a leghelyesebb . ami mindegy. mint ma. mint. és van olyan. .Na látod . és elsietett. .mondta Bagoly.Ugyanaz volt. nem is lehet rajta más.. Nem messze jutott. hogy hat külső látszatra .. pettyes. Nyuszi. közös célzatú tevékenység szempontjából. és arra gondolt egy pillanatig.” Ugyanúgy.vallotta be őszintén. Percekig nem jutott semmi az eszébe. Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? . Együtt mentek el.mondta. bizonyos tekintetben izé. mi történt. nem volna-e legegyszerűbb.mondta Nyuszi kis habozás után.Ennyi volt: „Elmentem.Természetesen . inkább növényszerű. Nem láttad az Erdőben..minden attól függ. Bagoly még egyszer megnézte a cédulát. .kérdezte Nyuszi. hogy. De pontosan betűről betűre. s a kegyetlen Tél is haldokol. hogy ezt fogja kérdezni.. illetve holland származású egyénről lévén szó. dán.Kétségkívül .jegyezte meg Bagoly bölcsen. .Nos? .Azért jöttem.olyan. Dógomvan.

egyik se jó . Nyuszi! .kiáltotta Nyuszi. Haris harsog.Igaz csak .tette hozzá engedékenyen. és egyre csenget a Harangvirág. . szürcsög. . . .Mire gondolsz? 35 . Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom. papás hangon dörmög a Papagáj. Bizony Tavasz lesz. Engem látott ugyanakkor . és arra gondolt. nem sok ész kell hozzá . Nyuszi leült a földre Micimackó mellé. . szárnyait zizegve láthatják Önök. Nyuszi.Arról van szó . és énekel.ő szokott rámenni a dolgokra.Az a kérdés.Hé.Az imént láttam Tigrist.mondta Micimackó. gyorsan felállt megint. hogy nem jó.Az nem jó. vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? . A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom.mondta titokzatosan és fontosan -. de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát. És szárnyra kel. nem látott-e valamit Malacka. De gondolom. . s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből.No igen .De igen.Te szerezted a fenti költeményt? . De néha úgy rám jön. saját szagától mámoros a Mák.Nem. a Végek is zörögve végenek.mondta Nyuszi egy kis lenézéssel.És Malackát láttad? . . arról van szó. csobog a locs. .mondta Micimackó. . Gerlice búg. hiszen neked nem kell magyaráznom. és hangja csupa báj. .Tudom. Gondoltam is. Mackó kicsiny szíve repesve fáj. hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok .mondta Micimackó gyorsan. .Láttam.Szervusz. . A sok Méhecske zümmög és dönög. Tehénszívek közt bőgés a kapocs. hirdetik a fák.tette hozzá szerényen -. Micimackó! .A Báránykák is oly búsan bégenek.Értem . .mondta Micimackó álmatagon.

.Lehet.Igen.De hová? .Én is éppen ezt akartam kérdezni . Némi töprengés után ráeszmélt. . hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát. miközben bandukolt. hogy ezek összetartoznak. Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. .. és Micimackó. mostanában.mondta Micimackó sarokba szorítva. hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával.És Nyuszi elment. és arra is gondolt. egy izét. este is.. ha óhajtja.. esetleg növényszerű? . .tette hozzá buzgón.mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből.és ezt „Ibolya”.Tudod. egy egész kis kosárkát. . és ezt szagolgatta. Szedett megint egy csokorravalót.. De Micimackó. vagy Valakivel? Úgy értem.kérdezte Nyuszi.Valami effélét. Reggeli előtt igen.. milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak. és folyton ezt mondogatta magában: „Füles” .Vagy fél tizenkettőkor? .és elmegy.Talán meg kell látogatnia valakit.. 36 . .. akinek még nem szedett senki ibolyát. egy olyan rendes. és eljutott arra a helyre. és reggeli után szintén. igen . . Kosarat is hoztam magammal.. nem tudsz ebben segítségemre lenni . .Ez a bökkenő. .Bizony . elment ibolyát szedni. . és azt mondta. aki olyan pettyes. . .Isten veled. reggelenkint. Füles”.Attól tartok. azt mondta. Füles! .mondta Micimackó. És akkor az jutott eszébe. aztán megfordítva: „Ibolya. hogy neki meg kell várnia Malackát.Nem . Komolyan néztek egymásra. telve.gondolkodott Micimackó. fél tizenkettőkor haza szoktam menni. hogy el ne felejtse.Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt. mert.Ó. Mégis úgy esett. Nyuszi.De majd megpróbálom . Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról.mondta Nyuszi. Akkor azt mondja: „Viszontlátásra.No igen . . ahol Füles lakott. .Tizenegy-tizenkettő .. vele tarthat. Nyuszi megköszönte. egyedül. . Délután igen.kérdezte Nyuszi.De igen .. de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad .. . aki úgy érezte.mondta Nyuszi türelmetlenül -. . .. Füles éppen el volt foglalva. hogy. .Hát.sürgette Nyuszi.mondta Micimackó. hogy újabb versszak közeledik lelkében.De kit? . . És nagyon boldog volt. . inkább kicsiféle alakú kosarat.Tegnap például együtt reggeliztünk. és betette a csokrot edénybe. lehet. Micimackó!” .. csokorba rakta és hazavitte. Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat. . A Fenyőfák alatt.Negyed tizenkettőkor? ..mondta Micimackó.Nem láttad őt az utóbbi időben. hogy. hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben. Összeszedte.egyedül vagy Valakivel? .mondta Micimackó. Malacka korán kelt fel ma reggel. hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe.

hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit.Ó... Füles. és integetett. amit te és Micimackó soha nem fogtok elérni. És azért jöttem. A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben.kérdezte Füles. ez egy nagy és diadalmas A betű.mondta Malacka. de csak az egyik végén.mondta gyorsan.Úgy értem. aztán gyorsan hozzátette: . Füles. dehogy. . vagy azt hiszed. nem. Füles előtt három pálcika hevert a földön. nem számít. és azt mondják: „Ez csak Füles volt.Három pálcika . .Igenis? .Én mondom neked. és gyorsan hozzátette: .Nem Ó. Füles.Majd holnap .Igen. . aztán. . hogy egyszerűen szétfújja az egészet. mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? . kissé orrhangon. anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról. Füles. .olyasvalaki modorában. nem tudod véletlenül.mondta Malacka. 37 . Talán rosszul hallottad. mint Róbert Gida? . azt mondta: . Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött. . hogy ez talán valami kelepce vagy efféle.Az A betű tanulást jelent. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos . és megszagolta az ibolyacsokrot. mi ez itten? . Füles. hanem A. .. . itt jön Nyuszi.Csak meg akartalak kérdezni.Tudod-e.mondta Füles. Malacka.” És járkálnak jobbra-balra. . Malacka gyorsan hátraugrott. ha nem jön valaki.mondta Füles komolyan. Jó reggelt. Nekik ez csak három pálcika a földön.. jó reggelt! . Nem. és felderült -. és a harmadik keresztbe volt fektetve.Nem Ó . Ezt jelenti az A betű. Csak azt akartam kérdezni. lám. hogy ez egy A betű. . műveltebb vagy. Két pálcika összeért a végén. .És közelebb jött. hát ezt jelenti. akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával.tette hozzá Füles komoran. . . Feltéve. .Ó . amit tanulmányozok? . . mit jelent az A betű? .Nem tudom. hogy menjen most. és Műveltséget jelent és minden egyebet. Füles! .Füles felemelte egyik lábát.mondta azonnal Nyuszi. aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt. Malacka közelebb jött.Ez Malacka? .Nem tudom. Füles . és azt mondják: „hahaha. De a Műveltek számára ..Ó.Azért jöttem.Igen .Lám. mi ez itt. azt tanulmányozta.és ezt jól jegyezze meg. és ez csakugyan A betű. . csak úgy odabiccentett Malacka felé.Ez egy A betű.mondta.. . hogy megnézze. miről van szó. Malacka arra gondolt.mondta Malacka.Nem.Vagy holnapután. .Tudod-e. .Nini . kis Malacka -.Mit gondolsz.Róbert Gida azt mondta.

. és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát.hogy az ibolyák nagyon kedvesek.. 38 . és megviszem a jó hírt a többieknek. .Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! .mondta Nyuszi.mondta Füles Malackának. Füles megnézte pálcikáit.Most majd felelek a kérdésedre .Tanulni! kiáltott. Most megyek.Nem. . amit ő. Füles. és aztán Malackára nézett.Egy A betű .Mit mondott Nyuszi. .Azt mondta.Én azt gondolom .mondta Malacka zavartan. Ez itten például. . A betű .. .kérdezte. . .mondta ünnepélyesen.kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -. A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem . csak félakkorák. . Biztosan tudta már magától. és gyorsan elszaladt.mondta Füles.. én nem mondtam meg.kiáltotta Füles. amit Nyuszi is tudhat? . G. És ezért tudja már minden állat az Erdőben .. Műveltség! .De nem valami tökéletes.Tudta? Azt hiszed. .tette hozzá keserűen. Tudományt szed magába . Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R. .Ravasz! . . . . ez a helyes kifejezés. hogy mi ez? . az A betű olyan dolog. Aztán Nyuszihoz fordult.Köszönöm előre .Ne gondolj semmit .Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul.Látod.azt hiszem. mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit.Te mondtad meg neki? . ugye .. .ha szabad használnom a kifejezést. Műveltséget szerez. Füles. Azt teszem.mondta Nyuszi. és már hat pálcika volt előtte.Én csak azt gondoltam.Bizony..mondta Malacka . és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára.mondta Malacka. Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre. Nyuszi nagyon okos és ravasz.. igazán.

Lefeküdt. de ez természetes.Csakhogy nem talált rímet. mert ő olyan kicsi. Visszament. beleakadt valamibe.” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben. na persze. fakerítés mind a két oldalán.Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki. beillett kisebbfajta útnak is.gondolja Micimackó -. Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla. de olyat. lassan. csurr!” Volt egy ösvény. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót. „Értelme. ha kicsit kapaszkodott. a folyó gyött. Ott ültek hát. de elvesztett huszonnyolcat. a kicsi az utolsó volt. Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik. Majdnem folyó lett belőle. A fenyőtoboz kirepült a kezéből. Egyszer úgyis odaérünk. se balra. és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. hát a nagyobbik volt az első. mondja is magának: „Sietni.. mielőtt beért. az nincs . hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele. mert ott feküdtek körülötte. Sajnos. hogy a legalsó fokot se éri el. azt mondja magának. de mert nem nézett se jobbra. Fahíd volt ott. mert nem volt neki sietős.. ahová kellett. az volt-e az első. Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj. . amelyiknek győztesnek kellett volna lenni. hová ér. „Gyerünk. hogy nézze. de így is jó volt. jókorára megnőtt a patak..mondta Micimackó. gyerünk! Nézzük csak. akkor könnyen menne. Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla. Á. Egyszerre dobott be kettőt. s a Kanga ül rajta. az is majdnem olyan széles volt. „Hát ez is furcsa . úgyis odaért. de csuda egy fenyő. Úgyis olyan csöndes. mint egy patak. De mert mind a kettő egyforma nagy volt. keresztülhajolni és belenézni a folyóba. Verset akart írni a tobozokról. és úgy érezte. Pedig sokáig próbálgatta. azt nem muszáj. csirr.. az is természetes. Tudja. melyik ér ki gyorsabban. ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban. titokzatos fajta. kétszer nyert.gondolta Micimackó -. mert a Kanga nem ül a fán. Bagoly szerint az övé. Jobb volt rajta állni. Felvett egyet. alatta siklott a víz. és áthajolt a hídon. . és nótás kedvében volt. Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele.. nyugodt nap van ma. Hát az egyik gyorsabban ért ki. Ez kívülről jött az Erdőbe. ahol átjött. mert akkor még fiatal és kicsi. és nézték a folyót. nem tudhatta. és mintha a fenyőtoboz vele úszna. azért áthajtotta a fejét. ami annyit jelent.. mint egy út. mi van ott! Még elkésünk. akire kijön a rím. ezeknek sietős volt. mire hazamehetett uzsonnázni. és tessék. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög. Csakugyan fordítva jöttek vissza. ha volna hozzá egy rímem.Jó dolog. át kellett kanyarognia a folyón. ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért. ő is lassan úszik a folyóval.” Leért a folyóhoz.Ördög rúgjon meg! . míg jól megnézi: . inkább marad. és nézi a folyót. bele a folyóba. nyert már harminchatot. vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? 39 . Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. másikat kell hozni. Lám.

úgy látszott.Á. . eddig még csak az övét látták. mennyi ideig tart. naagy.Ugyan.Persze hogy az enyém. Kereste a maga botocskáját. lenn az erdőszélen. Micimackó találta ki. . . az én botom elbotlott! Malacka. ha egyáltalában nem ér el odáig. és gyorsan hármat fordult maga körül. szürke! Nicsak.mondta Nyuszi. az én botom. és mire Nyuszi kimondta: „Gyerünk!” átrohantak a híd másik felére. . mégse. botocskám! Malacka felizgult. Igaz. Alig hittem. aki nem mert túl mélyen hajolni.Á. Füles. . hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél. . . gyakran játszották ő meg a barátai. . az enyém! . akkor botokkal játszották.Biztos.kérdezte Füles. Zsebibaba föl-alá ugrándozott. kicsit fölemelkedve. Malacka.Az enyém olyan szürkés .mondta Zsebibaba.Füles! . Nyugodt és méltóságteljes volt Füles.Gyün! . .Így kezdődött ez a játék. akkor pedig ő nyert! . .Úgy látszik.kiáltották valamennyien. szürke! Á. hiszen szürke! Nagy.. Csakhogy lassan jöttek a botok.Nyuszi. aznap volt a folyó a leglustább. mint az ember hiszi .kiáltott Zsebibaba. a híd alól. gyere ki..kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba. . mégse az. mint szokott. itt gyön! Naagy. 40 ..kérdezte Nyuszi..Jaj.Malacka! Én látom a tiédet! .kérdezte Zsebibaba.mondta hirtelen Micimackó. és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén. Ezekkel könnyebben is lehetett.felelt Füles. Bedobálták a botocskákat a folyóba. De mégis! De mégse! Látod a tiédet. most már el volt szánva. . hogy az enyém? . mert könnyen beleeshetik. jaj. szép lassan.Füles! . Négy lába égnek meredve. . lesték. botocskám! Botlott botocskám. kinek a botja jön ki leghamarabb.Mit gondolsz. Malacka? Én már szinte azt hittem. ez valami más. elbotlott a te botod? .Úgy látszik. Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt. a Micimackó-Vízipóló.sivalkodott Malacka izgatottan.mondta Malacka. mindig tovább tart. azt se bánja. Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles. Micimackó? . hogy csak játszol! . amíg átérnek? . Valamelyik nap Micimackó.Nem én.Gyere már ki.Én volnék? . Látod te a tiédet..mondta mélán Zsebibaba. Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a MicimackóVízipólót. . . nem tudtam. .. mert jobban lehetett őket látni. mit csinálsz te ott lenn? . Úgy jött.Egyáltalán nem játszom .kiáltott Micimackó. hogy az enyém. . az én botom elbotlott .Lám.

Úgy értem . . akkor ahhoz senkinek semmi köze. 41 . Nyuszi. .. Mondd. . Szót sem érdemel.Hát. és Micimackó ragyogott. és így fest a helyzet. .. ha azt mondom: NNA MOST!!. így körbe-körbe aztán nem! .Nem mintha azt hinném..sürgette Nyuszi.. Pillanatnyi szünet következett. . Füles . adjatok neki időt.mondta a megszomorodott Micimackó -.Én se remélem. Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi. .Három találós kérdést teszek fel neked. abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod.kérdi Füles. amit egyáltalán vinni tudott. igen köszönöm. hogy megmoshass. .. csak úgy leejtem. Füles.. . .. kieszeltem . .De ha már benne vagyok.felelt Füles.Ha fürdőbe akarok menni. vagy (kicsit elhallgatott.De Füles. csupa sár leszek! .Fontolóra kell venni minden lehetőséget.. és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra.Ez. Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi.véli Füles. .Vagy véletlenül nem találtok el? .Nem vágom hozzád.Na. mert újabb forgóba került) ha úgy vélem. majd értesítlek. . . De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ. .. Micimackó! .. Mindenki mélyen elgondolkodott...mondta Füles....mondta -. hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba. és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni.. úgy szorította a mancsa közé. akkor Micimackó dob.Szeretek így forogni....sikoltott a megrettent Zsebibaba.vélte Füles.Egész ügyes gondolat .Micimackó . Hogy talán. tudni fogja a kötelességét. mielőtt mulatni mentek.. . hogy a gondolat valami nagyszerű. Különben is én nem is szándékoztam ma úszni. és a hullámok kimossák őt a partra. érted. mert az kizáróan és egyedül az én ügyem. forog! .Miért ne? . Nem tesz semmit. .magyarázta buzgón. vagyis hát csakis melléd mehet.Én valamit..Egyiket... ..Né..De hátha nyakon ütjük véletlenül? . .. sokkal nehezebb. hogy jobbról balra még jobb. . ...felelt Füles.. . akkor dobhatod.Ez nem egészen rossz . hogy valami különleges . a kövek hullámokat vernek. Hagyjátok a Nyuszit... . ha azt mondom: NNA MOST!!... időt. mondjuk. Még hogy én arra várjak.Nem hagyhatom abba .. Micimackó.. Áthajolt a hídon. .Úszni én is tudok . és ha már itt tartok.Halljuk.kérdi Füles hidegen. Ha úgy érted.véli Zsebibaba büszkén. valamit.vélte Nyuszi.Nem téveszthetem el. csak rád eshet. .kérdi Malacka aggódva. kérlek... Füles. Nyuszi érezte.. mondd.És lassan megfordult újra.. . hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni...mondta végre Micimackó. egyiknek meg kellene kezdeni. hogy lehetne?. hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen.. kérlek . hogy mi. Malacka..

. és megkér valakit. . .No kész vagy.Mi volt a jó gondolat? . bámulták. hogy a Malacka botja végre megjelent.. aminek lenni kellene.. . egyetemesen üdvözlik a hídról... de mindig nagyobb lesz .Nem vágtál te oda akkorát . ez egy jó gondolat volt. Micimackó elengedte a követ. . de úgy vélem. nem is estem bele.. Kész vagytok? . Micimackó kezdte magát jobban érezni.. akik nézték. Csak nézték ám.Én egész kész vagyok . mint a Nyuszié. sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket.. Ide-oda forgatják. .BELEUGROTTAM. kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol. szíveskednék Malackának megmagyarázni.Füles . Végre is a Füles odabe volt a vízbe. .. valaki belelökött? 42 .mondja Malacka -... nézegetik. úgyis észreveszem majd. és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám. Hatalmas csobbanás.Nna most! .véli Micimackó aggodalmasan.Nem is vághattam akkorát . Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni. Hangos kiáltással... engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit.súgta Malacka Micimackónak. Micimackó .. Micimackó? Malacka.mondja Malacka. hogy szokott az történni..Na hallod.Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged. azért ez okosan volt megcsinálva. ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében.Köszönöm.Na látod. kicsit előbb...kérdi Füles. hogy alighanem a rosszabbik követ választotta.mondta Zsebibaba izgatottan -.kérdi Nyuszi.Nade. . Füles? . hogy kicsit megvigasztalja.Még hogy engem odacsapkodott.vezényelt Nyuszi...mondta Nyuszi barátságosan. hogy azok nincsenek is a valóságban. és hogy ne találjon nyakszirten.Kérlek. alámerültem. . . Füles..J-a-j . te aztán igazán átnedvesedtél! . . . és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján. mikor kijönnek a fejből. Füles megrázza magát. . . ... Nyuszi. mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja.hol itt a hiba? . vagy legalábbis egész mások..mondta Füles. még azon se örültek. és most kinn van a vízből . és kiúsztam a partra. ha az ember Csekélyértelmű Medvebocsocska.Ezt jól csináltad. nézték. vagy pedig a folyó nem az. Szívből ennek se tudtak örülni. Zsebibaba. No de ilyet! mihelyt ott áll köztük a szárazföldön. valami szürke. Füles eltűnt.na tessék! Füles kecmereg kifelé.Hogy estél bele tulajdonképpen. Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak. Utóvégre.

. vagy nem jár itt . . Ott álltam a folyóparton.Nahát..Nem állhattam oda.. . . Még mikor a folyó legmélyén feküdtem.. taszigálhat is benne.véli Micimackó.Tigris volt alighanem . . .mondta Füles hidegen.kérdi Nyuszi. a kellemetlenséget. és véletlenül épp Füles mögött álltam.De ki lökött meg? Füles nem felelt. De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna. Még mielőtt Füles felelhetett volna...Mi volt ez? .Ja? Úgy elcsodálkoztam. hogy VIZES.kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül.És te voltál az a valaki .. Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre.Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni. megcsúszik.. Nézzétek.Biztos.Nyuszi felsegítette a földről Malackát.. azt mondja: „Na. a rossz kosztot.De ahogy ott úszok a folyó felületén. Tigris maga jött át a cserjén.Hát valamelyest csúsznom is kellett.mondta Tigris jókedvűen.Te.. . .És hol volt Tigris? . értitek-e.Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal. hogy nem csúsztál meg véletlenül? .folytatta -. Nyuszi fontoskodni kezdett..Fülest a folyóba lökte valaki. .mondja Füles.. . azoknak esetleg tetszik.kérdezte Zsebibaba. ez lökdösődés . és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT. hogy Tigris itt jár az Erdőben. a szemetet. neszt hallottak. .Hogy vagy.Bocsánat. . gyerekek? . Hogy gondoltátok? . akik szeretik a hideget. Erős köhögésem volt.Mi hogy mi volt? .mondják karban a többiek. .Köhögtél? .. . . . végre is ez egy Nagy Erdő.. Jól van. ugyan! Köhögtem... és akinek kedve van. hogy mit értenétek ti alatta. Nem tudom. Persze az olyanoknak.Ugyan.Füles . hogy gondolom? .. és ha valaki taszigáló kedvében van. 43 .mondta ünnepélyesen. véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve. Annyit mondtam csak: „H-á-á-ápp-cc-ii!” . .. Tigris? ... Azon gondolkodtam.IGENIS BELEUGRASZTOTTAK. mint a többi.Mi újság. .Na jó. ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” . .Ugyan.mondja Malacka idegesen.kérdi Nyuszi bölcsen. hogy csak köhögtem? kérdi Tigris bosszúsan. és szépen letörölgette. . hogy megkérdezzem..mondta idegesen Malacka. Füles! . Micimackó. hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam. Malacka. ha... nekem mindegy. persze. már csak annyit tudtam. de különben olyan házikó az is. ott is csak folyton mondogattam magamnak. . Tudod. Tigris! .Nem megmondtam..

. te mit gondolsz?. Sütött a nap...nekem az a véleményem. . Tigris és Füles is együtt távoztak. gondtalan és jókedvű volt. a legjobb nyerőnek bizonyult. aki kicsit úgyis ostoba. hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót. hogy úgyis minden hiába.Akárhogy is. én csak annyit mondok.Általában senki se olyan nagyon komisz .Istenem.Róbert Gida nem érti jól az egészet . . Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is. ..Olyan öklelős ..Úgy történt. Füles. milyen lassan megy a víz.mondja Füles.mondta a Tigris. . valamit tenni kellene. De azt hiszem. mit szól mindehhez Róbert Gida. és sok dologban nem biztos. . kérlek. hogy nem rendes gyerek? . . . ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután. Ez egy olyan szép nyári délután volt. Itt az a kérdés. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon. ő se szólt. . valahogy így is van.. .kérdi Róbert Gida..mondja Nyuszi -. akkor egyszerre minden eszébe jutna. Tigris?” Róbert Gida. ha ott fekszünk a folyó fenekén.Hát. aki még ilyet sose játszott.kiált Nyuszi. rendben van..De nem történt akarattal .. mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek. nem is tehet róla tulajdonképpen. Mondd. ..Nos? .mondta Zsebibaba mohón.Nna .Nézz ide.. Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna.mondja a Tigris.Ki mondta.... Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe. . és ott látta az állatokat..... először véletlenül.A Tigris.. én a vízben voltam . mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára.kérdik mohón. hogy velük megy. hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet. . már tudta.. Zsebibaba kétszer esett a folyóba. Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! „Nem tudom. jön a lefekvés. . Áthajol az ember.Taszigálás vagy köhögés.véli Micimackó. 44 . és érezte. érted-e. mindegy az..véli Malacka -. és nézi.Próbálj engem is lökdösni! . Róbert Gida . . Egész jó gyerek . De hogy leért a hídhoz.. ..Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris. a folyó nem bánta..Nekem ez a véleményem.. mert látta. .véli Füles. amint Kanga befordult az Erdőn.Én úgy vélem. Malacka.felel Róbert Gida.jegyezte meg Malacka odavetően. Füles. . másodszor akarattal. Feltartja a mancsát.. Aztán így is lett. hanem AMOLYAN délután. egy kicsit meglegyinthettem . hogy ez nem is OLYAN délután. . .Én nem . Az majd megmondja..Hát pedig én csak köhögtem . Nyuszi akkor kijelentette.Igazad van .. itt jön Róbert Gida... . .így Tigris. . . kérlek...Itt az a kérdés. a Tigris engem is.Csend legyen! . egyszerre csak egy beszélhet.véli Micimackó.. hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban.Rendben van. Sokáig nézegették a folyót a híd alatt.kezdi Nyuszi..Taszigált .

és a hangja komoly volt.Nyuszi végre kezdte befejezni .Hogyne..néha. hogyne.Most már tudom . Mégse tanított meg. .” .Nem is tudom. amit Nyuszi elmondott. hogy arról van szó. hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket. Malacka is bólintott: érti hát. ő elmondhatja még egyszer.Hogyne. Hallotta már valahol.. nagyot ásít. Micimackó kezd ráeszmélni. az az egy tagadhatatlan. ránk hallgass. Miről is volt szó? .Én is így gondolkodom .feleli Micimackó.Milyen ráncba szedésről beszélsz.Éppen ez az. a bal fülemre meg vagyok hűlve.kérdezte Malacka. Mit gondolsz...kérdi Nyuszi -. . Izé.Micimackó .Aha.Tigris olyan szertelen és rakoncátlan. ellátja a bajomat.. érted.Igenis.Igen. . jó... Nyuszi? . Hallottam valamiről.Ebbe nektek feltétlenül igazatok van.Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét. Tudjátok. hogy nem arról beszélnek. mi az a „kétszerkettő”? .. Nyuszit hallgatták.. De aztán mégse.. Malacka?” . .. Micimackó is velük volt. Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem. Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig. „Ráncba szedni. az Erdő teli finom hangocskákkal. . ránk hallgass.bólintott Micimackó. amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta.. Malacka? Nyuszi nem bánta. hogyne! . de hogy csináljuk? . hallottam. hogy igenis féktelenkedik. mikor Nyuszi hangosabban mondta: „Ugye.mondja Malacka szemrehányóan -. Álmos nyári délután volt.Igen. . Malacka? .. te nem is hallottad. és annyit mondott: „Ugyan!” vagy „Ez igaz!” .Hetedik fejezet. ugye. . és nemigen hallgatott Nyuszira.Mert . hogy kicsit ráncba kellene szedni.Igazatok van .Hát te. De honnan kezdve? Micimackó arra kéri.. mert ha az ember szereti is őtet. De az mikor volt . de hogy? . Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét.véli Nyuszi. . Azt mondta.. amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt. és megtanít a kétszerkettőre. Mondanád még egyszer.” Malacka kényelembe helyezte magát. a Nyuszira ne hallgass. és magához tér. csak néha-néha nyitotta ki a szemét..Erre emlékezett Micimackó. igen. amiről beszélnek. mikor a fülében kezdte érezni azt az izét.. Lassan felkel... Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: „Ne hallgass Nyuszira.. . hogy attul kezdve. 45 . . .

meglássátok. hogy jó lesz az. Köszönöm.Nekem van egy jó eszmém . .Persze. hogy hova vigyék Tigrist.” Malacka örült az egész dolognak. .kérdezte Nyuszi.Ennek nincs értelme..Ő is így gondolkodna .Hát majd elvisszük az Északi-sarkra .de jól ide figyeljetek -. Csak az a kérdés. Magam is így csináltam volna. . ha onnan haza akar találni Tigris úr.Elkezdett gondolkodni.. Bánatos kis Állattá válik. .véli Nyuszi. hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal.Azért. mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle.. ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik. Szomorú... az is valami. amit Tigrissel akarnak csinálni. végre is egy magányos hely. bizony az jó dolog lesz.Csak annyit mondana: „Ezt jól megcsináltad... és hol hagyják magára. De csak olyasmi jutott eszébe. Érezte. Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba.Ez jó lesz .Hallgassatok ide. el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb. . mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba. mint Tigris. Belezavarodik. Ha reggel felkel.magyaráz Nyuszi.sóhajt Micimackó.. Nyuszi”.. . csak úgy öt percre. Mélabús.Az nagyon messzi van. Csupa nóta. . .. (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé.mondja Nyuszi. És persze Micimackónak is köszönöm. . mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle. én rosszat akarok csinálni. ami nem illett erre az esetre. Egyszer megkérdeztem Baglyot. .véli Micimackó..Én ugyan nem szeretném.A Tigrisek nem maradnak szomorúak . . Másnap reggel érte megyünk . Malacka. azzal is segítettünk. .mondja Malacka kételkedően. Hát ő is mondta.Mit dúdolgat Micimackó? . nem mondhatja magának: Na. . ahol még sose volt.kérdi Micimackó. Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja. 46 . hogy biztos legyek benne.Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? . és kisebb lenne Tigris..kérdi Malacka. ha aztán mindig szomorú maradna .. olyan „Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak. De elég is. .Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon. és nem csinál semmi rosszat.véli Nyuszi. Malacka.Értelmes dolgokat dúdolgat? ....Á! . Na. .És ugyan miért? . magányos helyre. vagy Nyuszi magasabb lenne. aztán otthagyjuk.Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? . Megjavul. de éppen más dolgom volt.. . mint szokott. ..

. Másnap egész más nap volt. Utóvégre ő fedezte fel az Északi-sarkot. FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL.. .Ennek megint Micimackó örült meg. nagy barátja a Tigrisnek.kérdi sértődötten Zsebibaba...Miért ne? . Zsebibaba is várt rájuk.Úgyis köhögtél ma reggel. mikor Malacka eljött érte.De jobb. és sose történik semmi .. Na.szontyolodik el Zsebibaba. akkor elszomorodott. Abban maradtak. Igenis.” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta..Nem volt igazi köhögés.. Zsebibaba. ha szép maradt volna az idő.. akkor.. hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való. hogy neki ez kevésbé fontos. Megakadt valami a torkomon. Majd holnap. . és ha odaérnek. . . .Nem látja többé? . . hogy ő miféle Micimackó.Na ugye látod. hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek. nyárias. Vár. ő ez a fajta Micimackó.kérdi Malacka.mondja Zsebibaba. hogy másnap reggel indulnak. .kérdi reménykedve Zsebibaba. a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé. aki közel lakott Kangához és Zsebibabához. . .. hogy majd milyen hideg és rémes lesz. Inkább az a fontos. nem is bánta volna. ilyenkor köhög és taszigál.. ködös napok mindig elszomorították. ők kicsit előremennek. vagy akármikor. Mert ha nem volna semmi dolga..kérdezte Zsebibaba.. Ha azt mondaná: „Igen”. Nyuszi.Mindig „meglátjuk. ami őt illeti. Ilyenkor nem panaszkodik az ember . ha itthon maradsz. . igen. 47 . mit csinál holnap reggel. . Ez elég Rettenetes.. aztán elkerülnek más irányba. Micimackó. és megkérdezi Tigrist. akiről pedig azt hitték.rázza a Nyuszi a fejét. Nem volt meleg. Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: „ÉSZAKI-SARK. Meg is mondta ezt Malackának. Malacka kijelentette. de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: ... ha otthagyják Tigrist egy teljes napig.Majd meglátjuk . most hazamegy. nem hall semmit.kérdi Kanga szemrehányóan.. hideg volt és ködös. ..és elsietett. Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni.. drágám.és Kangához fordul: . „Nem fogja azt mondani. De ha arra gondolt. Ha majd ott lesznek.Csúf..Holnap? .Addig legalább nem. meglátjuk”. drágám? . Majd máskor.Ezt csak bízd rám megint . akkor rendben van. ha azt mondaná: „Nem”. Az ilyen hideg. Kangáékhoz értek. .. Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk.Honnan tudod? . nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana.Ezt aztán csak bízzátok rám” .Jobb volna. ha Zsebibaba nem tartana velünk.véli Nyuszi. hogy nem! . Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé.feleli Kanga. Nyuszi kijelentette. amíg érte nem megyünk. VAGYIS Ő TALÁLTA MEG. menjünk. didergős nap ..

Jól elbújtak és hallgatóztak.vigasztalja Nyuszi.. megint csak nem volt sehol. ha Micimackó véletlenül nem ül rajta. hogy nagyon messzire mennénk.Hm? .mondta.. Malacka és Micimackó egymás után haladtak. amilyen halkan csak tudott. Gyerünk. néha-néha beleszaladt Nyusziba. Néha. ha az ember jól odafigyelt.Szólj Micimackónak is.. 48 .mondta Nyuszi.kérdezte Micimackó. egyszerre csak előbukkant. hogy attól majdnem megijedtek.Halló! .. hogy bátor dolgot cselekszik. Nyuszi felkelt és nyújtózkodott. Mért megyünk pont erre? . . .Hazafelé megyünk.. . Micimackó? . esős napon . később. Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük. Mit szólsz az egész dologhoz. Tigris néha el-eltünedezett.. Nyuszi megfordult. míglen az erdő úgy elcsendesedett. . és újra eltűnt.. ja.De én azt hittem. .Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya. . Nem láttak. Nyuszi. .Látjátok? Nem megmondtam? .S mindhárman elrohantak.Hol vagytok?! .mondta Nyuszi. mikor már egy darabig szaladtak.mondta Nyuszi.No most! . mikor keskenyebb lett az út. nem sokat. . Micimackó! Készen vagyunk? Jó. .mondja Micimackó . csak annyit mondott: „Hát gyerünk.így Micimackó. gyerünk!” . ha horzsolta az útszéli csalán.Most. Malacka olyan halkan lélegzett. . és Tigris félkör alakban kerülgette őket. itt vagy.. Nyuszi és Malacka együtt haladtak. érezte. és Micimackó körülnézett Malacka után.Én nem szólok . Belevágódott Nyusziba. megbökte Malackát.. . . és olyan nagyon közelről hangzott a hangja. nem hallottak semmit. és aztán majd délután úgyis mindnyájan..aztán megint csönd lett. . Az erdő nagyon csöndes volt. . és nagyon izgatott volt.. Beugrott egy bokorba az út szélén. Micimackó és Malacka utána ugrottak. ..és azt hiszem. vagy mellettük szaladgált.. Eleinte Micimackó.Csss! . .Majd most .Úgyse hiszem. Zsebibaba! Majd délután átjövünk. gyerünk! El is indultak. Menjünk. No szervusz.mondta Tigris. aztán újra hallották Tigrist kopogni.kiáltott Tigris. hogy már nincs ott...suttogta büszkén.No? . Mikor az ember azt hitte.s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna. úgyis mindnyájan.No . . néha nem. mi? .Csak ne gondold.. Valahol kopogtak ..mondta Malacka Micimackónak..felelte Nyuszi. de nem látta sehol.kérdezte Micimackó Malackát. Tigris hirtelen megjelent. Nyuszi meglökte Micimackót. a köd is sűrűbb lett.. Tigris? No menjünk. Nyuszi volt a vezető. ..Majd most . Tigris előttük baktatott. Akkor aztán vártak még egy darabig. . Pillanatig csönd volt.. hogy Malacka felugrott volna.Hát. Gyertek.most már beszélhetünk. Rohanjunk.Á! . Ahogy mind magasabbra kerültek.

hogy izé...Előbbre haladtak. hogy a ködben minden egyformán szürke. Visszafelé indult. .No mi az..kérdezte Zsebibaba. hogy elfogják.Ja. milyen szépen hazajött. Tudta.mondta Nyuszi idegesen..... .. Vagy úgy! Gondolhattam volna. Vetted észre. .mondta lassan. és hiába várt erre.mondta Nyuszi félórával később. . Micimackó? Micimackó helybenhagyta.Ugyan menjetek ki.gondolta: inkább megy haza ő is. .vélte Nyuszi.. hogy már nem mondhatja senkinek: „Na. én azt hiszem.Hát. hogy olyan jól ismerjük az Erdőt.. Tigris véletlenül fellökött egy-két széket.. itt a jó kis Tigriske.. hogy kezdje.Ez igazán furcsa . 49 .Játsszatok most egy kicsit a ház előtt. Ha az ember elhatározza.Mindjárt ki is öntötte neki.Hol? . Na. Malacka Micimackó mögött lépkedett. Tíz perccel később újra megálltak. hát akkor menjünk előre. hogy az egyik a jobb mancsa. hogy melyik az.mondta Nyuszi tíz perccel később.. és kosarat adott nekik. . és Kanga meglátta őt. Malacka? . aki túl jól ismeri az Erdőt. Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek.. mindjárt azzal fogadta: .Én is. Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant. Majdnem..Malacka megfogta Micimackó mancsát.Csak nem akartalak elereszteni. De nem emlékezett.mondta Kanga. .No lám. Mihelyt hazaért. . jobbra kellene tartanunk.. .. és szedjetek nekem pár fenyőtobozt .Gyerünk! . és azon a gondtalan hangon nevetett. . Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal...Itt volnánk . hogy ez a helyes út. Mikor Tigris megunta a várakozást. persze.Én tudom. fiúk!” . és csak annyit mondott: .. . Egy pillanatig.Nem is . másképp esetleg el is tévedhettünk volna. hogy a másik a bal. hogy nem tévedhet el. mire Kanga megszólalt: . hogy de bizony úgy van. Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? . amelyiken az nevet. gyerünk! .Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét.Még szerencse. .De mégse.Te mit gondolsz. . .mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -. .. ..türelmetlenkedett Nyuszi. Épp jókor érkeztél..Buta ügy . akkor biztos. és úgyis tudja. úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból.Én azt hiszem. Zsebibaba büszkén jegyezte meg: .Semmi. . .mondja Nyuszi tíz perccel később -. és mikor azt is megunta. .

Éppen elkészültek az ebéddel. Gyere. . . míg megtudta.Lementek a Hét Fenyőfákhoz. . Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt.Kereshetem őket én is? . aki nagyon jól tudta.. úgy gondoltam. ez valahogy úgyse jó így. de nem találunk.mondta Róbert Gida -.Ma még nem. és Zsebibaba belevágott. Egyrészt gyakorolni akarta magát benne. hogy mi történt ma reggel. végre tudom. akkor mehetek én is? .magyarázta Tigris. csak annyi. hogy mi bizony valahol eltévedtünk. akkor ezt se találnánk meg többet. egy sarokba kuporodott.. hogy az nem is volt igazi köhögés. és képtelenek vagyunk.Majd meglátjuk . drágám . .Hát ... Valahányszor feltűnt előttük a ködben. ha Róbert Gida meg a Tigris látják. .Tigris. akkor meg kell őket keresni.suttogta Tigris Zsebibabának -. . hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: „Hiszen én is tudom. ha nem látnám ezt az árkot többet. amiért nem vitték el.Mi hasznunk volna abból? .mégiscsak jobb lesz. hogy ez mit jelent. miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért . Micimackó már unta az árkot.magyarázta Zsebibabának Tigris. és hazamentek ebédelni. hová lett Micimackó? . mert akármerre indultak.kérdezte. ha felszedelőzködünk.Hová lett Micimackó? . drágám.Mér nem? .Furcsa dolog ez a Tigrisekkel .Az hogy volna . na és az direkt Jó Dolog lenne.Majd máskor.. 50 .Egyszerűen csak nem tévednek el .. ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat. Róbert Gidának így jó idejébe tellett.. és újra visszatalálunk? . amit nem keresünk. amit nem keresünk.mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után. Melyik lesz a legjobb út? . kicsit ostobának tetszett az ilyesmi. Kanga megkérte őket. Tigris. míg csak el nem felejtették. Egy árokban pihentek. . mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette.kérdezte Kanga Tigris elmondta. és megpróbált saját magából kifelé ugrálni. . mindig ugyanabba az árokba értek vissza. .Most mehetek és kereshetem őket . fenn az Erdőben.Hát ha haza akarunk találni.Ha még holnap is el vannak tévedve. . amit keresünk. fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz.vélte Kanga.kérdi Nyuszi. mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón. talán az a valami lenne.A dolog úgy áll . másrészt nem szerette volna.kérdi mohón Zsebibaba. mert akkor esetleg olyasmit találunk. hogyha ide akarunk visszatalálni.felelte Kanga. hogy Micimackó. . Zsebibaba. Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: „No. Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben. ne beszéljenek egyszerre. . .Ennek nem sok értelmét látom . gondolta. .” Akart is valamit mondani.. hogy „SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz.vallotta be végre Nyuszi -.kérdi Micimackó lassan -. hogy a Tigrisek soha el nem vesznek. de találunk. és akkor az a valami. hogy ő szomorkodik azon. . újra próbáljuk megkeresni. és Zsebibaba. hogy miért küldték őket. el nem tévednek.Valahogy így van.véli Nyuszi.Hát jó . de nem jutott más eszébe.

. Tigris az Erdőben bolyongott... ... kezdett ám.Azt gondoltam. menjünk haza. ..Mi majd itt várunk rád.Hát itt vagyunk...De mikor elkezdtem mondani. Csak épp gondoltam rá. és kereste Nyuszit. taszigálniuk. mert valamit itthon felejtettem... nézte. Most gyerünk. hogy mit akarnak.. Nyuszi csak nevetett azon.Nem . Mikor annyira biztos volt a dolgában. Mehetett úgy száz métert. Elindult a ködbe. Együtt indultak. . Úgyis keres benneteket. de ha senki se beszél.Hát itt vagytok? . hogy ez egy egész Barátságos Tigris.. Nem akarta zavarni a csuprokat. te talán tudod az utat? .... . merről jön a hang... ezek engem már órák óta várnak haza.ismerte be Micimackó. amíg nézte. ahogy Tigrisek szoktak.. különös hangokat hallatott.. mert kezdte tudni. mert Micimackó alaposan el volt foglalva.. Hirtelen mégis valami hangot adott. magunkkal kellett volna hozni.mondta egész hanyagul. Végre meghallotta a hangot. Micimackó . .. . és aztán visszajönnénk bele.felelt Micimackó. Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris. .Ja . és csupa izgalom volt -. hol vannak. ..mondta hirtelen Malacka. . és így hát. .Jaj.Nézd.. én tudni fogom. próbáld meg . .. Hangosan persze nem merte mondani.Valami eszembe jutott. még volt értelme.Gyerekek! .. Tigris! No de ilyen szerencse! . akkor megtalálnám. .Ha kijönnénk ebből az árokból.. Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor.Mert nincs is . Eddig nem hallottam. csak azok a tizenkét csuprok. aztán megfordult és jött vissza. mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt.. 51 . meg a Malackának is. hosszú ideig kellett nézni. mindenáron meg akarta találni.. Hát jött szépen haza Micimackóval. Malacka. Valami elromlott közben. . hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se.. ahogy Malackák szoktak. mintha nem is ijedt volna meg. Egy igen-igen ijedt. FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi.De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben... lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta.mondotta Micimackó. mert hátha mégis téved.. hogy milyen ostoba ez a Malacka.. amelyik ha ugrik nagyot.siránkozott Nyuszi.Azt nem tudom. olyan Tigris.. ő majd megtalálja. a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk..Jó. Jövök én is.Hát Nyuszi? . Nézd. azt hiszem. .Esetleg Tigris megtalálja.De kérlek. és nézte. A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek.mondta Micimackó -. . valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida. hát hadd ugorjon.. . Malacka.sikoltott Malacka. hogy esetleg mégse találnád meg. majd megtaláljuk azt a valamit. bizony . nekem haza kellett jönnöm. úgy tett.. Micimackó felállt..mondta Micimackó alázatosan..... majdnem hogy visított.. úgyis csak ugrik. egy ideig Micimackó nem is szólt semmit. akkor.

és mentek tovább Kanga Kuckójáig. .. Az ember beteget látogat. és a szél se érte. ha az ember valakit látogat. .Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben. hogy segítsünk neki újat építeni. Ide süt mindig a napocska. Először Micimackó házába nyitottak be. éppen jókor jöttél. vagy valamit meg akar tudni. Micimackó otthon is volt. akkor megindultak. mikor már ott voltak. mert nem is sejtette. Felkeltek.Mi nem igaz? . hogy mit csináljanak most. és meglátogatom Fülest.Hangosabban. és törték a fejüket. és ott azt mondják neki: „Ejnye. én azt vélem . ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni. hogy ilyen ereje van a szélnek. amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze.Na. akkor úgyse kereshetjük fel . és a birtoka az egész.mondta Malacka. egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni. elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész. kérlek.Ami pedig engem illet. 52 . Azért megyünk... Még szerencse. ha látogatóba indultak egymáshoz. Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja. hogy nem csinálnak semmit. és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt. Hangosan vitatkoztak: .akkor rendben is van minden. nem igaz? . mire jó ez a kitűnő helyecske. Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában.Nyolcadik fejezet.mondta Micimackó -. úgy a feleúton. hogy mihelyt odaértek. Beinvitálta őket. keressük fel előbb Róbert Gidát. és olyan hideget csinált éjjel. mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról..Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit . hogy valami okának kell lennie annak. Langyos és napos a zugocska. ilyen alkalmakkor leültek ott. elmegyek a Micimackó Kuckóba. hol Micimackó heverész. elgondolták azt is. valamit ki kellene eszelnie Micimackónak. Talán ki tud eszelni valamit.Mehetünk is.vélte Micimackó. Valamelyik őszi reggel. kicsit nyalakodtak. mer akkor azt úgy hívom. nem hallom jól. mert úgyis Csütörtök van. hogy az ágakat is le akarta kaszálni. Valamelyik nap elhatározták. és hirtelen betoppan valakihez. jó szorosan egymás mellett. .” Malacka ugyan azt tartotta. .. mert van itt egy kis nyalánkság részedre” .Mert ami engem illet. Tudni kell mindenkinek. Micimackó tud. és Micimackónak fel kellett őt emelni. Meleg zug volt.és: . hogy: „Jaj de jó Nap. Micimackó. de ha nincs odahaza. én azt akarom.. . és vége a látogatásnak. Hú. és amikor Malacka újra leült.

ki kellett próbálni.Itt vagyunk. Mire újból nekiszedelőzködtek. Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot. Füles! . .mondta Füles. Majd meglátjátok..Isten áldjon! . már annyira el voltak fáradva.. Füles. hogy észrevett.Azt hittük. Ez olyan.erre. mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni . Talán elfelejtették.Hát isten veled. Micimackó. ahogy bement. . amit az ember hamar elfelejt.. nem volt olyan nagy a baj. hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni. Csak meg akartunk látogatni .Hát csak menjetek.. hogy soha semmit meg nem ért.Senki se vitte el. hogy áll . . Okos . Mire hosszú hallgatás következett.. ejnye. figyelmeztetlek! -.Nem a!. hogy ott kellett maradniuk ebédre.Mire Kanga házához értek.vélekedett Micimackó.vélte Malacka. szaladtak Micimackó kuckójába. Nosza. .. Siettek is Nyuszihoz.Nyuszi csöppet se buta . Kedves tőle. Nem tesz semmit. az van neki.Ez furcsa. Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak.Jó. ..Esze. hogy csütörtök van? . hogy láthatunk.No! . akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt. Talán valakinek le kellett volna bontania? . engem is észrevett.Úgy vélem . . ez az oka annak.mondta Micimackó elmélyedve. . Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát. bizony kicsit hideg volt odakünn. Egy-két nappal ezelőtt repült erre. isten áldjon meg. nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál.kiáltották vígan már messziről.Talán eltévedtetek? .vélte Malacka. Füles! . mégis. Délután lévén. Párszor ki-be járt az ajtón.Úgy van. . ott milyen jó. hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?. hogy esetleg a szél elvitte .Van neki . Malacka. és most megyünk is Bagolyékhoz. és azért kaptak valamit.mondta Füles. Nyuszi.” Igazán mindenki szeretné tudni. amennyire csak tőlük tellett.mondták. és jó lesz sietni..kérdezte Nyuszi.. de az bizonyos. az van neki. kérlek. hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide . nagyon megörült a vendégeinek. akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig. mint akiknek nem fontos . 53 . . és igazán örültem..Szervusz.mondta Micimackó -. .. . Azt kérdenék: „Ejnye. Nézd csak. .mondta Malacka. bizony.Persze. . hogy végre megtalálják Fülest.mondta Füles. Hiányoznál. hová.Vigyázz. Nem mintha megszólított volna .mondta Micimackó. és könnyed oldalgással siettek el.Mért. hisz ez a ház még áll! .. Már akkor Róbert Gida is otthon volt.mire persze leültek.Esze. igazán örülünk..utóvégre hosszú út áll előttük.Én azt hittem. csak annyit mondott: . . mi különös van azon. most hátulról kapták a szelet. . . .. . Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek. Az embert sok mindenre felbátorítja. . Na.És hogy milyen is nálad. nehogy a szél elfújjon. biztos-e.

. hogy kicsit megkésve érkezett. Malacka megvigasztalódott. . és kihámozta magát. Az óra elegánsan siklott le a kandallóról. . hogy festene falnak... Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor. Bagoly . .mondta Bagoly barátságosan. amelyik valamikor padló volt. Malacka . 54 . amit Micimackó foglalt el.Jó napot.. .mondta -. és újra kiegyenesedhettek. hisz én rád esek! A szobának az az oldala.. és gurulni kezdett a szobán keresztül.. mikor éppen alatta állunk? .mondta Micimackó -. . de most szerette volna tudni.aztán csönd lett. s úgy kellett törtetni előre. Nemsokára egész vígan.Csuda . hogy el ne késsünk . Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni. Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni..Isten áldjon! . . . lassan lefelé kezdett süllyedni. hogy Észak merre van.Na és ha egy fa akkor esik le. aki éppen olvadozni kezdett. .Eljöttünk megkérdezni. aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott. mi az? Szörnyű csattanás.Helyezzétek magatokat kényelembe. Aztán jött egy még nagyobb reccsenés. Micimackó. hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn. akárcsak holmi zászlók. mielőtt elmegyünk.. rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot..mondta Micimackó.. csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka. . Mintha egész csomó óra telt volna el. Bagoly! .. mert úgyis Csütörtök van. te.. bár az isten adná. aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó.valamelyik nap. és azt óhajtotta.mondta Bagoly. mikor Malacka felállni készült róla. és a székek halkan Malackára borultak. A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt. borzasztóan siettünk. s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani. derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján. Bagolyékhoz. Még egyszer átgurult a szobán.Ülj le.Nekem úgy rémlett .Vigyázz.. . Szépen megköszönték. a nagybácsi.felelt Micimackó helyett Malacka.Jaj. és kilátszott belőle két fül.sivított Micimackó. vigyázz! .Mert látod.Kérlek. De most szembejött a szél. . Malacka is itt van. s baktattak előre.mondta Micimackó alapos megfontolás után. hogy az is szőnyeg legyen már egyszer. atyaúristen. míg eljutottak a Százholdas Pagonyba. hogy vagy. Szárítgatta a fülét. Micimackó. és kényelembe helyezték magukat. bár odahaza lenne végre a tulajdon házában. Róbert.Akkor is épp ilyen ronda nap volt. de vajon az igazat állítottam-e. Te is.Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak..Na és ha nem éppen akkor? . ... Bagoly ünnepélyesen bólogatott.látni akartunk. Tudod. mikor Róbert nagybátyám . ha tévedek . Malacka fülei a feje mögött billegtek. ha kijelentem.. rámájával együtt magával hozta azt a darab falat. mikor a vihar tombolt az ágak közt. igazítsd ki a szavaimat. útjában néhány vázát ragadván magához. .amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon . amin tartózkodni szokott. labdává csavarodott. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen.

Hát akkor ki csinálta? . ilyenkor. . leszállt..Micimackó . Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül.Ú-úgy? Gondoltam. hogy megnézze az új mennyezetet.Juj ! . Malacka lehajolt hozzá. . Na igen. Csúnyán nézett arra a darabra.Nem a’ . mert épp uzsonnázni akartunk. .Hol vagyunk? .kiáltott Micimackó halkan. az ember nehezen pillant fel mennyezetekre. . . aki a levélszekrényének szépségét csodálta.Az izé .És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? ..vélte Micimackó.mondta Micimackó. . .Arccal lefelé vagyok valami alatt.Bagoly .E barátságos szavakkal felrepült.vélte Malacka.Bagolyéknál vagyunk? . mint aki hihetetlenül bosszankodik -. . Megjelent Bagoly.mondta bagoly eltűnődve -. Malacka.mondta Malacka -.mondta Bagoly.Talán most annak is megváltozott a helye . . hol van Micimackó? . .mondta alázatosan Micimackó. . vagy úgy.. Bagoly.Nem tudom biztosan.Hja.Azt mondta. . s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett.Ha a szél volt ..mondta idegesen Malacka.Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly. és úgy festett.Malacka .mondta Malacka. . akkor nem Micimackó a hibás.Nem vagyunk olyan biztosak benne . gyere le. .Nem hinném . Akkor őt vád nem illetheti.mondta Bagoly igen szigorúan -. . . Együtt húzták-vonták a karosszéket.így a Szék. . ami Micimackóból látható volt..Mit mondott... 55 .Pedig ott tartotta.Ahá! .. Bagoly megváltoztatta a hangját. hogy téged nem illet vád.. a szoba másik sarkában. inkább Micimackó. . . és nem lett belőle semmi. hogy ami engem illet.A mijét? .Alighanem.kérdezte a székek egyike.Nem lehet .Mert ő szereti a változatosságot.. Azt hittem.Malacka! .mondta Micimackó a szék alól.Na? . . azt mondta.Alighanem a szél . . Micimackó. és segíts Micimackónak.Oda nézz! .. hogy mi illet vagy nem illet engem? . te csináltad ezt? .

mellembe szorultan az ébredést várom. mint akinek semmi köze a vershez. . amit ajtónak lehetett használni. ha Micimackó azt hiszi.Mit csináljunk. Arra valami ráesett.kérdezte félénken Malacka.Azt úgyse tudná. . ó.Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon. ami még nemrégiben is fal volt. 56 .Fel tudnál repülni a levélszekrényig. Malacka. ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek. hogy ez volt az egész. Arcom fődbe benyomódik. ugyan nem mehetünk ki.. Micimackó? . . akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével.kérdezte Bagoly.Na. Csakugyan tépelődni kezdett. dúdolok de nem jutott semmi eszembe.Hát éppen erről van szó.Olyan kis semmiség.ott. mi? . . heverni a nyári nappal szemben. Ám egy derék medve? Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát. Nem volt külön dolog. gondolom.tette hozzá . Nem jött semmi. füled.Á! . . és nem is találja szépnek. és olyan ajtó volt benne. s legjobb lesz. Bagoly köhögött. majdnem felkéseltek nyakad. .Éppen most jutott valami .felelt Micimackó.Nem jut véletlenül az eszedbe valami? . szájad. kérem. Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia. ha Malackát felkapod a hátadra? . te szegény állat. ahol az ajtó volt. akrobatának semmi. .Mert .Szépen vagyunk. . Micimackó ott ült a padlón. Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva. és kijelentette. ami még nemrégiben szintén fal volt. Felnézett a mennyezetre. de egy másik.kérdezte Malacka.Na? . . gondolom.felelt gyorsan Malacka. hát akkor hogy lehet másképp kimenni? .

mert akármennyi madzagjuk van. hogy ő szép kövér. arra az esetre. mindaddig. . . 57 . Azt átlöki a dróton. és sokat fogunk még róla beszélni. de aztán elszántan bólintott Micimackó felé. ahogy elképzeltük. . Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen. . minek is akkor beszélni róla. Várta is nagyban. és kijelentette. aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy.de Bagoly csak azt mondta: . Talán lehetne. hogy jó. ügyes medve.. már annyira büszke volt. amiket az Erdőben töltött olyan módon. Egy szomorú pillantást vet vissza életére.Haladunk. újra megrohanta egy gondolat: .lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy. haladunk felfelé! . s ha megmentesz mindnyájunkat. Micimackó előtt felrémlett az a nap. mielőtt értik. ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe. ahol a leveleket szokták bedobni.. Micimackónak tetszett. mire Malacka megjegyzi: . és én alattad állok. hogy majd újra megemlítheti. S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran. lehozza a földre. . Nagy Dolgot művelt a Malacka . és a népek majd éneklik..Hiszen olyan Pici Állatka vagy. Hogy aligha tehetné. Ez is olyan dolog.Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett.Á. Bagoly.Mert tudod. . esetleg Verset is csinálok róla. neki mégiscsak repülni kell. hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta. .Te Bagoly . és segítséget hoz.. Bagoly kijelentette.Találunk másik madzagot. hogy szinte felkiáltott: „MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt. Malacka még gyorsan megjegyezte. és szerényen megjegyezte. gondolta. lehetne őt újra bámulni.Na és akkor Malacka csakugyan ott van . hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre. mást itt nem lehet tenni. s érezte. hogy hiszen csak egy gondolat volt.. és csak néznek. S mint az előbb. átmászik ott. jutott valami az eszembe. akármilyen szívesen tenné.A dolog úgy megy.véli Bagoly. Malacka is nagyot húz. és várni lehetett . . hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is. ügyes Medve vagy . hidd el. . mikor kimenthette Malackát az áradásból. ha az ember kétszer is elmagyarázza. és mindenki őt bámulta. amíg a másik vége szépen felemelkedik.Úgyse szakad el .Hacsak a madzag el nem szakad.. hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik . hogy miről van szó.mondta -. hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét. kövér.suttogta Micimackó vigasztalón.. de úgy látszik.mondta derűsen Micimackó. hogy nagyobb leveleket kap. Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára. ott ahol most áll.De hisz azt mondtad.selypített Bagoly. ha másra gondolunk .vélte Malacka. hogy a madzag másik végét a csőrében tartja. s mikor mindennel elkészültek. persze. igyekezvén segíteni. lemászik a fán.Szép. akármennyivel is húzzák fel. mint emelkedik lassan a mennyezet felé.vélte Bagoly. Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak. a boldog órákra.Akkor jobb is. . hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot.. Nagy Dolog lesz az.

Csakugyan, elég hamar ment. Malacka kinyitotta a levélszekrényt, és bemászott. Aztán, mikor leoldotta a madzagokat, benyomta magát a hasadékon, amelyikbe a régi szép napokban, mikor még ajtó volt az ajtó, rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul, miket saját maga írt magának. Nahát nyomakodott és tolakodott befelé, addig-addig, amíg csakugyan kinyomta magát. Boldog volt és izgatott; gondolta, levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak. - Itt minden rendben - mondta a levélszekrényen keresztül. - A fádat, amin laktál, ledöntötte a szél, Bagoly, az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik. De nem baj, mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen. Micimackónak is hozunk majd egy madzagot, én elmegyek, és elmondok neki mindent. Le is tudok mászni, tudom, hogy veszedelmes, de én azért megteszem, szó sincs róla, aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával. Isten veled, Micimackó! Meg se várta, míg Micimackó felel: Isten veled, Malacka; köszönet és hála - hanem ment útjára. - Fél óra - mondta a Bagoly, és kényelembe helyezte magát. - Na, ez épp elég idő arra, hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról, akit elkezdtem... tudod? arról, akinek a fényképén fekszel. De hát hol is tartottam? Persze, tudom már. Hát kérlek, az is egy olyan szörnyű nap volt, aznap délután, mikor... Micimackó lehunyta a szemét.

58

Kilencedik fejezet,
amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt. Ott állt, ott bámészkodott, ahol azelőtt a Bagoly háza volt... Bizony, az most nem festett háznak. Olyan volt, mint egy fa, amit kidöntött a szél. Ha meg a házadnak ilyen pofája van, akkor itt az ideje, hogy más lakás után nézzél. Micimackó „Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: „ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” Míg azon törte a fejét, hogy ez mit jelenthet, Nyuszi ott termett és megmagyarázta. - Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is - mondta Nyuszi -, megmagyaráztam mindnek, mit jelent; most ők is fognak keresni. Na isten áldjon, elég dolgom van. - És már szaladt is. Micimackó lassan kocogott utána. Volt neki különb dolga; még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte. Azóta, ha találkoztak - nem mintha Malacka sürgette volna, de az ember érezte, hogy mért nem sürgeti. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA, MADZAG, SZEKRÉNY, ÉJJELI VIHAROK - Malacka orra vörösre gyulladt. Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni. „Mert ez se könnyű feladat - mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont. - A zümmögés, a költészet... nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban; hatalmunkba venni őket... Ezek olyanok, hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni...” Ment és várt. Darab ideig várt. „Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt - mert csakugyan fekszik; aztán majd meglátjuk, mi lesz.” Így lett: Egy Fa fekszik itt. Itten egy Fa fekszik, mit Bagoly szeretett. Míg állt, szerette. Őt szerette. Barátjával dicsőítette. (Barátja ÉN valék, ha még e Tényt nem tudnád, kedvesem.) S erre lett egy RE-ET-TENETES. Re-et-tenetes vihar, mi hasra fektette fáját. A laposra vágott fa ellaposodott, ah, mily rémséges állapot! Lakása... fája... a barátja álltuk körül, miként koporsót, ilyet nem láttam még soha.

59

Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot, és azt kimondta. BÁTORSÁG - mondta és REMÉNY, nekem kell egy MADZAG. Kemény legyen, de inkább vékony. Mindenesetre MADZAG LEGYEN. S ha nincs, na jó, ám hozzatok egy Kötelet. És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte. Micimackó és Bagoly legott, hálás köszönetet rebegve, előtte térdre is rogyott. (Honnan levelet szoknak szedni „Ide levél jön!” felirattal.) Oda nyomakodott Malacka, s onnan intézte, áhitattal mentési kísérleteit. MALACKA, hős, Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál, sodródtál azon az „IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által. (Én láttam ezt, kérem! Én láttam!) Láttam Malackát, mint szaladt. („A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek, és megtelt a berek.) Segítség ide, hej, segítség! Ordít Malacka, s jöttenek Dicső Állat... Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek, most a rabok kijöttenek. Malac, éneklem tettedet. Ez megvolna - mondta Micimackó, és háromszor egymás után elénekelte magának. - Nem olyan lett, amilyennek gondoltam, de meglett. Hát most majd eléneklem Malackának. „ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” - Ez mi? - kérdi Füles. Nyuszi megmagyarázza. - Mér, hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. - Nekem igazán nem mondanak el semmit - mondta Füles. - Engem semmiről se értesítenek. Pénteken lesz tizenhét napja, hogy nem szóltam senkihöz egy szót se.

60

amit mondasz. Nyuszi megindult. Gondoltam: majd azt mondom neki. mikor én neked kijelentettem. . ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül.mondta Füles. Ott le is telepedett.. Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le. .S ma szombat van . Micimackó? . isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére.. . . ADOK-VESZEK. Malacka. Micimackó? . A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére. hogy mit feleljek.mondta végre. .mondta Nyuszi.Hát tizenhét napja éppen nem lehet. mikor jönnek a többiek hozzád.akkor már mehetek is. Kicsit jönnöm-mennem kellene. és még mindig azon tűnődtem. Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba. 61 . . . mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett. ne felejts el értesíteni. pláne. . A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik.Nem beszélgettél. . Nem váltottunk szót.Ja. . hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? . Nyuszi .Nekem akkor sietni kellett. . az Erdőnek ebben az egy sarkában. Gondolkodott. .mondta Füles. mert nekem most úgyis mennem kell. . ..Az akkor tizenegy nap lenne.Te.Malacka orra pirulni kezdett.Meg is írtam. Nem mondtál semmit. ez a Füles” .Ebben lehet valami.Te vagy a hibás.Ez nem volt tisztességes üzlet. Füles.és már szaladtál is. Nyuszi egy lábon állt darabig. Mindig itt vagy. emlékszem.mondta -. .Majd gondom lesz rá . igen.Kijelentetted. Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott. .de akkor már késő volt. Kicsit többet kellene mozognom. Annyit mondtál: „Halló!” . ha kedvem van. Malacka ...mondta Micimackó némileg félénken.Jövő pénteken lesz. . ..Emlékszel te arra.Hát ebben igazad van. .S ha azt hallom kívülről: „Ejnye.Isten áldjon! . . Füles. „Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember.mondta Füles.Kicsit elhanyagoltalak benneteket. Sose látogattál meg egyikünket se..Mi az.Na igen . és várod. a fene egye meg. Pedig én magam is itt voltam ma egy hete. igen.Micsoda? Ja. „Mi?” .De nem diskuráltál .

Nyuszi újra elmagyarázta nekik. pironkodott.Malacka hallatlan közönyt tettetett.. Micimackó..És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg. és ez a szőnyeg. 62 . hogy az úgy igaz. akart is valamit mondani. Bátor Malacka ő. fölvett a földről egy ágat. .. és elhajította.” . .. hanem a sálam..kérdezte végül.. . Foglalkozni kezdett magával.. Úgy értem: csakugyan megírtad? . hogyan csináljanak.A többieknek már mondtad? . ha most itt elénekelnéd nekem. Micimackó.mondta Micimackó . te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset. vagy megvárjuk. kivéve Fülest... Azt. hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: . De a vers azt mondja: „Remegtél? Nem.” És úgy tehetek.Nem szóltam. onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: . Ha most itt mindjárt eldúdolom.. és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott. . nem. Mert akkor Mindenki hallja.Nem szoktak hétszer zümmögni. mi? Mikor az az Izé.. szerette volna. . .mondta Micimackó.Dehogynem. Volt nagy kötelük.. Róbert Gida vezényelt. amit kihoztak a régi lakásból. Ha egyszer a vers mondja. .Ez csak olyan belső remegés volt . Izéről. Malacka nem szólt semmit. hallgatta...Ó! . Kanga odalenn kötözgette a kötelet... És az emberek tudják. hát ott volt már mindenki. Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset. ha esetleg nem értették volna rendesen.a versben persze hogy megtetted. belsőleg. ha egyiket-másikat újra elzümmögi. Micimackó? Arról az.Megírtam.Én legjobban szeretném.mondta Micimackó. az mind kell. de bár köhécselt is egyet-kettőt. mintha nem is figyelnék oda.Ugye.Ilyet ugyanis nem írtak soha. Én szerettem volna tudni.Hét? . Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!). Mindent szépen bele az újba. Mire Micimackó elkészült. neked hogy kedvesebb.kérdezte Malacka.Meg is írtad. Micimackó elkezdhette: . Malacka felsóhajtott boldogságában. és az különben se mosogatórongy.. Aztán elénekelheted mindnyájunknak. Malacka.Mert eleinte bizony egy kicsit. Malacka. aki egy pillanatra megállt.Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? . nem jött ki semmi. Mindannyian nekiláttak a munkának.Hét szakból áll. azon húzták fel Bagoly karosszékét. . Malackának fellángoltak a fülei.mondta Malacka..Hát . Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára. amíg a többieket is megtaláljuk. Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni. . ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj.. Én meg elfordulhatok és mondhatom: „Igen. . de nem merte kérni.. amelyik úgy szólt: „MALACKA! Hős. .. mit. képeit meg mindenféléjét.Hát nem is . . Micimackó említette nekem.

mi a fürdőszivacs. most már csak a ház kell neki. . mi az. Tudod.Valaki. Négyszögletes deszkadarab volt. . . . Róbert Gida felugrott.kérdezte Bagoly bosszúsan. Róbert Gida. Bagoly? . megmutatom a lakást. 63 . Bagoly! Ó. aztán visszafordult Róbert Gidához.ott ni! -. és hogy legjobb lenne. Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek.mondta melegen Róbert Gida..Halló. és ráesett Bagolyra. mikor már a spongya.Egyedül vagyunk? .. mert sose tudta. Bagoly. .mondta Róbert Gida. Hiszen egyelőre úgyse fontos. nem rossz? Úgy értem.mondta. ahol nemigen járnak -. mintha a sarokból nőttek volna ki.Na és hogy állunk az új házzal? . hogy a vers kitűnő.Jó reggelt. ott van ni! Ó. aki egy fűszálat rágcsált -. és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát. . levegőtlen és piszkos.a hír az Erdőn át szivárgott hozzám.Ez lesz az új házam neve .mondta hangos suttogással. Össze is veszett Bagollyal. . Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: . a mocsár mellől. hogy a lakása szégyellni való Lyuk. Majd röviden és gúnyosan felkacagott. akik helyesírást tudnak. lenn. Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe. hogy azok a spongyái mosakodáshoz. te vagy? . mikor ott fekszik előttük. ott van ni.Arról értesítettek .. .Egyedül .kiáltott Nyuszi. Füles! . Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak . hisz az nem is spongya má. kihallgatja a beszélgetésünket .mondta Bagoly fontoskodva. Gyere velem. úgy látszik. ha ez is lejönne.Jaj. Füles lassan maga körül nézett. és kijelentette neki. De Kanga csak ennyit mondott: . Bagoly lenézett. Róbert Gida! . és rendesen ki tudják írni: KEDD.. kedves! Nagyon gyorsan mondta. .Ez derék . Leült az „ODVASLAK”-ra. . mert ilyesmiről nem is tudott. és mosolygott magában. már valamennyien boldogok voltak. kijelentették. mikor valami levágódott a fáról.Hát.Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett. .Zsebibaba. s ha a népek azt se tudják már. és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: .. Megdicsérték Micimackót. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg. és kijelentette. Bagoly. . ugye. hol van Zsebibaba.Ja.Nevet már talált az új háznak . vagy úgy. .Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen. . kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát. hogy bizonyos Személyiség lakást keres. A felirati tábla leesett a földre. mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj. kicsit csodálkozott.kérdezte Micimackó. akkor úgyis jól nézünk ki. és megmutatta..No nem baj.mondta Kanga. mint vers. mit csinált.Találtál már új lakást. Kangát ez zavarta kicsit. mert így mégse lehet beszélni olyanokkal.Ja.mondta Róbert Gida. és rajta a ház neve: „ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat.

Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit. ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna. . mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén. Nem gondolod.Velem jönne lakni .mondta Füles büszkén. 64 ..kérdezte Nyuszi.a lakás mindenesetre nagyon szép. Az egyik azt mondta: „De úgy van!” . Eszébe jutott mind a gyönyörű szó.Menjünk. Nemsokára meg is találták.Hó . Malacka? Malacka mancsát rázta. Malacka? Te mit csinálnál. . neked is valahová máshová kellene menned. Róbert Gida? .Gyere. elindult a barátaival.mondta Róbert Gida.Örömmel jönnék.Gyere.Köszönöm. hogy kezdje. .kérdezte Füles kicsit aggódva. és megállt Malacka előtt.Van már ezen név is meg minden! . hogy új lakáscíme „ELMÁZOLÓDOTT”. . .Pont Bagolynak való lakás . . kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el. Tigris: hol az a kötél? Mi az. akinek az „ODVASLAK” a hátát díszítette. Micimackó meglökte Malackát. hát csakugyan az volt.mondta Bagoly.mondta nagyszerűen. mintha álomban cselekedne. Bagoly? . .. Füles. hogy nevessen-e vagy mit csináljon.mondta.Pont Bagolynak való lakás. .Majd lehozzuk a többi dolgokat is.Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk . amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá.Rendben van . amit Füles talált. mert érezte.mondta . aki most vette észre. amit Micimackó dalolt róla.Mit gondolsz. . hogy valami nincs egészen rendjén.mondta. .mondta. Micimackó . Micimackó! . kétszer is.Jönnél. De az ember lélegzethez szeretne jutni.S remélem.. . örülni fogok a társaságuknak. aki örült.a másik rámondta: „Na de nem lehet!” .mondta Nyuszi. Tigris! . Micimackó megelőzte. . Bagoly? Bagoly.Várj egy kicsit! . és felvette a felirati táblát. De nem szólt. . s ha saját lakásodat fújta volna le a szél. . .Ha Micimackót és Malackát magával hozza. .és újra: „Na de ha mondom!” S mire odaértek.Nagyot nyelt. . és Malacka meglökte Micimackót. . De mielőtt odaértek volna. boldog lesz benne. Füles visszaintegetett.mondta. szigorúan köhécselt Füles irányába. mert nem tudta. és maradhat.mondta Zsebibaba. mi. . No.Hát . hogy rábíztak valamit. de nemigen tudta.Ehun van ni! .

Így hát mindenki megkérdezte Fülestől. . . Határozatot kell hoznunk. Fülesünk szerzeménye.Erről itten nem tud senki semmit .Hát . verseket az Erdőn Micimackónk írt.Kérlek.” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött. mert a „Határozat”-tal nem volt olyan tisztában. .. . Még azt se tudták. hogy honnan tudják. vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban. ott el is búcsúzunk.mondta Füles. mert mielőtt megkezdhetném.Nyuszi leült. .Valamennyien tudjuk. Na aztán leültek. . aláírás Nyuszi.. Nyuszi egy „Értesítés”-t agyalt ki. hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt. Eddigelé. mint a felelet.Rajta. . Előbb és Utóbb. mikor látta. hogy jönnek. két másik ismerős. hogy hogy van.Tizedik fejezet. . Még a Kicsik Legkisebbike. sőt mondhatnók.. A vers.súgta Nyuszi Micimackónak. Füles kijelentette.Megkértem őt. Valamelyik nap. jó modorú Medve. már annyira biztos volt benne.mondta Füles aznap délután. és szétterítette. mármint tudomása az Értesítésről.Engem kért meg . és kényelmesen emelkedett fel.mondta..aki azt állította. hogy nincs is. hogy valamennyien a lakása felé tartanak . és újra kezdte: . ne „rajtázz” engem. hogy látta egyszer Róbert Gida lábát.Óriási. Valamennyien megígérték. vagyis hát eddigelé. és mikor már valamennyien helyet foglaltak. . Elmondtam neki reggel mindent. . hogy elolvassák. Korábban?” . mert lehetett az éppen másvalami is -. rokona és üzletfele .Füles is? . . . és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult.. mikor már érezte.mondta. még ez a K. is tudatára ébredt annak. amiben ez állt: „Itten arról értesíttetik.. hogy Róbert Gida csakugyan elindul. . hogy: „Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés. hogy hogy írják. ugyanis eddig. miért jöttünk itt össze .mondta Füles. amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe. vagyis inkább rokon.Mire a másik azt mondta. ne siettess . hát igen. mit felolvasandó vagyok. Nyuszinak egy ismerőse. elvitte a többiekhez. igenis Balra Tartsatok. Füles! . eddigelé. Nyuszi felállt. senki se tudta. hogy ennek el kell következnie.Hát izé és a többi. .Jöhet.Kérlek. hová indul.Meglepetés. mint mondám. Mire nagy nehezen elkészült. hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét.ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? . mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna.Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra. hogy tovább ez így nem mehet. hogy a Dolgok meg fognak Változni. és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni. egy kis költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt. hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű. Senki se tudta. L. Darab papírt vett elő a füle mögül. hogy terjesszen elő egy indítványt. hogy így szóltak egymáshoz: „Na.Fontoskodva köhögött. Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis 65 . De valahogy az Erdőben tudták valamennyien.mondta. miért indul el. bár hisz ez nem olyan biztos.

A címe. itt abbahagyom az egészet.az. . menni. vége! . öcsök. mikor befejezte -... Ez nehezebb. ..Szervusz.. valamennyien hallhatjuk. . (Most erre kéne rím.az is akart lenni. akkor most tapsolhat. mint hogy gondolám. annyi szent.. hogy mi ezt valamennyien aláírjuk.Hát .A kitüntetés váratlanul ért és meghatott.Ó. Mint a vöcsök.mondta Füles.Ha valaki tapsolni akar .Köszönöm .) Hová? Senki se tudja. elindult. sokkal jobb. Alá is írták..) És már csak ennyi. Micimackó! 66 . de ő csak ment ment.ökörszemet.. Róbert Gida.mondta Füles. na látod! Üdv neked s béke. (Mondják. egyszerűen VERS-nek címeztem. ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok.mondta Róbert Gida. hogy egyszerre mentek.mondta Füles szerényen . e költemény üres a fészek. s elvisszük Róbert Gidához. én s minden barátod a vízbe hagy.mondta Micimackó rajongva. . béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége. mint az enyimek! .vélte Nyuszi . . isten veled. hogy menni. (A „szent” se rím. menni. Valamennyien tapsoltak.. mindnyájan! . Testvérek ők.Szervusz.A Határozat . . Elindult a Róbert Gida. és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni. Még jó. Csakugyan így is gondolta. .) Vöcsök: De erre nincs. Elindultak vele Róbert Gidához.

barátságos és kedves dolog az is. mi azért vagyunk itt..mondták valamennyien.. Lökdösték egymást: „Ma kezdd te!” . . mert izé. azt mondta: .kérdezte Micimackó. erről van szó. én megyek.Hogy csinálsz Semmit? .. Nem látjátok. ha Malacka velük van. . és összehajtotta a papírt. elkelne egy kis Izé. olyan az a perc.mondta -. mindnyájan. Nem tudta.Ahá! . és csakugyan nem csinálsz semmit. vagy pedig az lesz.Ahá! .Róbert Gida . hogy hívják az ilyesmit.mondta Micimackó. mielőtt nekikezd az ember. nagyon vigasztaló .mondta Micimackó. Alig van itt már hely. nem kellene egy kis Izé?” . hogy mikor rád kiáltanak. Mérgesen fordult hátra a többiekhez: .. Micimackó. . mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? .. mindenki ebben az egy Erdőben van. és a többiek felsorakoztak mögötte. . és a madarak is énekelnek. mert Te.Úgy. ha ilyenkor szép idő van odaki. 67 .mondta Róbert Gida. és mi. Füles? .mondta Róbert Gida. amit úgysem hall.. hogy mi lesz. egyik oldalról a másikra csóválta. és erre nem szerettek gondolni. ahol kellene neki lenni. s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat.De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit.. .Jöjj. és egyik sincs ott.Nagyon kedves. .Mondd.Most majd ilyenféle dolgot csinálunk. és vártak. hogy csináld: „Mit csinálsz most. hogy mi Tetőled.. ez így van már.és azt feleled: „Ó.Meg kellett állnia... mi úgy hallottuk. egy darabig elgondolkozva. meg van írva. . hogy rövidre fogjam. hogy szinte jobb. s miután egy darabig haladtak. Micimackó! . hogy „Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” ..Sehová . . hogy azt mondja: „Köszönöm”. vagyis tudjuk is valamennyien.és mész. .És én azt mondom: „Én nem bánom... mint mikor már nyalja de nem tudta. hogy VERS. Róbert Gida?” . El is indultak arrafelé.aztán Fülest valahogy előrelökték. mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt. hogy majd valaki megszólal. .Jaj. a többiek is kezdtek eliszkolni.mondta Róbert Gida. Te meg azt mondod: „Na. Mert mézet enni. éppen mikor indulsz. hát igen. Mikor mindezt átgondolta.És különösen. Róbert Gida megszólalt: . . és nem izél semmivel. ami semmi.És elindultak együtt.kérdezte Micimackó. hogy gondolkodjon.No. mert leírtuk. .És eloldalgott. . Mire Róbert Gida elolvasta azt.Szervusz! . Hát csak álltak ott. odahallgat olyasmire. ez csakugyan jó dolog. minden cseng-bong. hogy Téged meglátogassunk.Hová megyünk? . Bár nem tudták egész biztosan. mi az.. . és felnézett.Az ember csak megy.. ha mi ketten Malackával elindulunk. semmit!” . hogy miért. hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog. Hát tenálad.Ahá! .Hová megyünk? . hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na.Ezt én is szeretem . már csak Micimackó volt ott. Azután arra gondolt.Legjobban azt szeretem a világon. valahogy bátorítani akarta saját magát. Füles a farkát csóválta.Mit szeretek? .kérdezte Róbert Gida. Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt.. utána szaladva. hogy elmondjuk Neked.. . Malacka?” .mondta újra Micimackó.

Mert én azt hittem.” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt. De Micimackó is gondolkodott.Olyan mi? . és azt mondta: „Jé” és „Nem is tudtam!” . . hogy ez el van varázsolva.s azon tűnődött. bársonyos és zöld. akkor ő is megérthetne vele sok mindent. . mint a Királyok és Vezérek és a többiek. Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak. állával a keze fején.. mint a Királyok . ahová menni akar. amit mondtál. és azt mondta: . amit már megolvasott.mondta Róbert Gida. Az is olyan nagy. hanem szép sima fű nőtt rajta. Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat.Továbbmentek.Köszönöm! . . ahová nem is jár hajó. hogy Micimackónak ez nem tetszik. ha visszajön onnan. aki már nem is mond el neki semmit se. összekulcsolta a mancsát. ráütögetett Micimackó vállára. csak ült. . és elcsendesedett.mondta saját magának bánatosan . göröngyös és töredezett.Csinálok is belőled egyet.És az olyan nagyon nagy dolog. hogy milyen jó volna. hogy vajon a Hű Lovag annyit jelent-e. de mikor látta.Izé-lovon. amiket Róbert Gida majd elmond neki. hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket. jaj. és az illető mégis hű marad. csak ne lenne vége. gondoltak Erre meg Amarra.Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot .Azér a Vezéreknél nagyobb. Micimackó úr.mondta Róbert Gida. Lovagjaim Legnemesebbike. Róbert Gida tudta. az mind ott volt velük a Völgyben.. meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar). ha az embert lovaggá ütötték. . amíg csak nem ért az égre. s elmondta magának: „Valahogy nem egész jól csinálom.Kelj fel. hirtelen megszólalt: . látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával. ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe.mondta Micimackó. itt-ott megrázta a fejét. még akkor se. Róbert Gida. ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze. Ott volt előttük az egész világ..Akkorák nem. és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: . mikor mindezeket el akarja gondolni. . Az egyetlen hely az Erdőben. ló? . lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe. hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni. amint valamennyien együtt laktak egy lóval.kérdezte Róbert Gida lustán. mint az Erdő többi része. és nézte a világot.és arra gondolt. hogy az ember hű valakihez.Persze. Aztán újra álmodozni kezdett. és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat.Micimackó! 68 . Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk. lovag? . aki még mindig a világot nézte. Micimackó felkelt.Medve is lehet? . és azt mondta: . . hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott. igaz is! . de van Európa is. ha egy madzagot kötött minden fára. annak hívják. amit mondtál? . S miután el volt varázsolva.Ja. meg a tengerben van egy sziget. és vannak Vezérek.Egy vesszőt ragadott fel. s ami csak előfordult a világon..Persze hogy lehet! . mert soha senki nem tudta megolvasni. mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak. gyorsan hozzátette: . aztán újra leült. ha az ember olyan izé. ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül. a földje se olyan jó.Talán . meg mik jönnek Brazíliából. mert másra gondolt.Mert ezt kell mondani. és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének. és gondolta.

.Te is itt leszel? ..Micimackó. De akárhová mennek. Még mindig a világot szemlélve.kérdezte Micimackó.. hiszen tudod. Igazán itt leszek..No gyere! .No. és akármi történik velük útközben. ígérd meg. .Itt leszek. akármi történik. Róbert Gida kinyújtotta a kezét. ugye. eljössz ide néha hozzám? . hogy nem fogsz engem elfelejteni. .Á. .Hová? . ha már majd Semmit se csinálok.Micimackó. Micimackó. újra próbálta: . ha majd. .mondta komolyan Róbert Gida -.Nos? . te meg fogsz érteni? .. Róbert Gida? . ..Micimackó.Nos.. ha. .Most már majd nem annyit. Micimackó.kérdezte segítségre készen.Akárhová . ha már százéves leszek. . 69 . Micimackó gondolkodott darabig. Róbert Gida? ..kérdezte Micimackó.. Akkor se..Soha többé? . Így aztán együtt elindultak....Te. Micimackó várta..mondta Róbert Gida.Én akkor milyen öreg leszek? . az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak..Abbahagyta. .. az Erdő végében.Többé már nem csinálok Semmit. Nem engednek..mondta Micimackó.. semmit! .Mit fogok megérteni? . Micimackó! ..Kilencvenkilenc.oOo. Ha. . Megígérem. . ha én talán nem egészen.Még hogy én? . hogy folytatja.Micimackó .Róbert Gida nevetett és felugrott.. . .mondta.. De Róbert Gida újra elcsendesült.Megígérem . Micimackó.Ha én. . és megérintette Micimackó mancsát. Micimackó bólintott.Így jó lesz . .