P. 1
Alan Alexander Milne - Micimacko Kuckoja

Alan Alexander Milne - Micimacko Kuckoja

|Views: 8|Likes:
Published by masterg99

More info:

Published by: masterg99 on Aug 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM
ELSŐ FEJEZET, amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

2

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárva-nyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. - Aztán mennünk kell, Malacka, el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet. - Melyiket, Micimackó? - Azt, amit Fülesnek el akarok énekelni.

3

. .Zik. mint Micimackó. vagy. hogy havazik.. 4 .Ez nagyon jó ötlet. de ezt előbb mondtam.Micimackó . helyet keresve magának.Az megint más . Malacka . összeszedte magát.Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél. hol egyebütt.mondta Micimackó.Magad is el fogod ismerni. mert nem akarta.Biztos vagy ebben? . és akkor mingyárt látni fogod. úgy érezte.mondta Micimackó. Elállt a szél. holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele. mint most. .óvatosan persze .Igen.mondta végre. . ha most szépen hazamennénk. mi lenne. de csak halkan és közönyösen. . . hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt. Minél inkább havazik (Zik-zik!). .Tudod.kérdezte Malacka aggodalmasan. (Zik-zik!) annál inkább hull a hó.Te. . micsoda? .Be is fogjuk magolni most. nem is annyira a házikóról lehetne szó. . mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal. . miután belefáradt. ahol lepihenhessen.. miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban. (Zik-zik!) Micimackó fázik. De Malacka . Így énekelte Micimackó. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik. Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg.mondta Micimackó türelmetlenül... éppen tűnődöm.Zik-zik . (Halihó!) Minél inkább hull a hó. De akkor nem jó volna hazamenni. azt hiszem. szünetet tartott. csak fehéret. mint inkább a fülekről. Micimackó . soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük. útnak indultak.A zik-zik előtt? . amikor Malacka és Micimackó. jó félóra múlva. de ilyen remeket még sohase hallott.Azért tettem ezt bele. És elénekelte: Minél inkább havazik. amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni.mondta ünnepélyesen -. ami pedig a füleit illeti. remélve. és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni. (Halihó!) annál inkább havazik. hogy Malacka meg fogja jegyezni.. hogy annál zümmögőbb legyen. és amikor befejezte. Malacka.De azt mondtad. és Fülesnek csak holnap énekelnénk el. . hogy mindig körbeszaladgáljon. és a hó. mialatt bandukolunk. Éppen erről van szó a versikében is.csak ennyit jegyzett meg: .Elénekelem neked.. és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet. ha meghallgatod. annál inkább. és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán. Azon tűnődöm. .

. Egy idő múlva nem fáztak annyira. Nem tudok róla. . . szélmentes zugba. amiket a kapufélfáról szedtek le. megint lehetett nevetgélni.Szervusz. hogy rövidebb is és kuckószerűbb. s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna. és megkerülve a ligetet. Füles . hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia. és hogy ne fázzanak annyira.No mi baj. .Igen . Senki más. 5 . elnevezzük Micimackó Kuckójának. . . ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban.mondta Füles borongós hangulatban. Malacka. Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről. amit ott találtak. csak nagyon hideg volt itt is. és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára. .mondta Micimackó. Szóra sem érdemes. mert az is fontos. . Ekkor kopogtak.Hogy vagy? . Leszálltak a kerítésről.És mit gondoltál Fülesről? . . Malacka a Zikzik-et énekelte. .Köszönöm.Nincs bizony . Csak szegény Fülesnek nincs. Legalábbis nem vettem észre. Fülesre gondoltam.Ide .mondta Malacka. hogy izé.Neked is van kuckód. befordultak egy kis fenyőfaligetbe. s miután ő ezt határozottan unni kezdte. Róbert Gida. .mondta Malacka szünet után.mondta Micimackó hálásan. és nekem is van kuckóm. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára. Micimackó a többit. .mondta Malacka. Füles? . mint Füles.És a fagy is beállott. . elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét. Nem fontos. eltekintve. Itt legalább nem havazott. ahol Füles merengeni szokott. Afrikába kellett utazni sürgősen.mondta Róbert Gida kitárva az ajtót.Ez egy Nagy Gondolat .Semmi.Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. Malacka . ahol a dorongok heverésztek.Mindazonáltal .tette hozzá kicsit élénkebben . .Látom. és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes. mi lehet odakünt. . de inkább egyre vastagabb lett. Róbert Gida otthon töltötte a reggelt.Arra gondoltam .Ide a Fenyvesligetbe. . Mehetünk. s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük.mondta Micimackó -. Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is.Havazik . Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg. el is jutottak arra a helyre. nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol.A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot . oda és vissza. .Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva.mondta Füles. és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust. és azon tűnődött.Hová építsük fel? .Igazán? .Azt. És ha elkészültünk.földrengés nem volt az utóbbi időben. és leültek arra a kapuféle korlátra.Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez. és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának. .

Tudod.Miféle házat? . mire gondolok.Tessék! . hiszen csak Fülesnek a házáról van szó. Nem fontos. merő tévedésből. Szót sem érdemel. lelkiismeret-furdalást éreznek.Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek. ha én így fázom.Ki lakott benne? .Ó. és máris szomorú volt.Magam laktam volna.folytatta suttogva -. és nem nyugosznak addig.Olyan kis házat. Csak úgy mondom.Igazán? Hisz ez nagyszerű! . és ahol immár nem állt semmi. A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele. . ha másoknak is említenéd. Nem tesz semmit. néha előfordul. hogy. felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben. én igazán nem tudom. hogy visszaugrott a házikójába. .Megyünk.No de Füles. De olyan mértékben. Róbert Gida. míg vissza nem viszik az illetőnek. ott lakom.. nagyszerű . és elég levegős. Az ember ne panaszkodjék. Füles. Nem lehet mindenkinek saját kuckója. .Néha .. és sietve eliramodtak. bár nem valószínű. Róbert Gida is csodálkozott. Hát megtörténhetik. . Szót sem érdemel. De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben. de . Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket. ahogy csak bírta. és mingyárt megnézzük! . Szabadban van. hogy bizonyos személyek. még ott volt a házikó. De úgy látszik. De azért egy kicsit csodálkoztam.Nagyon jól tudom.” És ekkor majd szomorúak lesznek. . .. de ha még hat hétig havazik így.hideg van. ...mondta Róbert Gida. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn. . De Róbert Gida nem figyelt Fülesre . és ebben nincs semmi különös... kérlek.Egy fia dorongot se hagytak meg belőle. én mindig azt gondoltam. A mező ugyanis a szabadban van. . . egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: „Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé. Legalábbis azt hittem. Róbert Gida .Gyere csak! . mire gondoltál.. ahol Füles lakott.És mikor ma reggel kijöttem belőle.Jaj istenem. Róbert Gida. . nem szeretném.mondta Füles az ő örömtelen hangján. és kevés idő múlva elérték a liget szélét.. már nem volt ott.mondta Róbert Gida. ahogy némelyek gondolnák. hajnali három óra felé. hiszen nem is olyan kényelmetlen. Nem fontos. Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra. . Még a havat is eltakaríthatom utánuk. a fenyőfák mellett.Igen.kiáltott Fülesre. ők tehát nem gondolhattak erre. Bizonyára érted... Nem volt ott. . Füles! . Természetesen.Nem rád célzok.máshová figyelt. ahol a Füles kuckója állt reggel. Te más vagy. No. Olyan kuckófélét. 6 . ahogy talán gondolni parancsolod.mondta Füles. ahol élek. akik ellopják bizonyos személyeknek a házát. . csak azt akartam odavetőleg megjegyezni. tévedtem. És mikor visszamentem.mondta Füles -. köztünk maradjon.

.meg effélét. éppen irt . s gyorsan megkerülték a ligetet.kiáltott Róbert Gida.mondta Róbert Gida izgatottan.énekelte a dörmögő. . Egyszerre megváltozott az ének szövege. .Gyerünk .. mély hang. micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára.mondta Füles borongós hangulatban. Malacka is kacsintott.Kész a kackiás kis kuckó. hasonlóképpen.Nem hallod? .Itt. Leugrottak a kapufélfáról. hogy zik és zik. és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta..mondta Füles. . .De hisz Füles is itt van! . . Különös tekintettel a szerdai napra .Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? . hogy mi köze ehhez a szerdai napnak.Halihó! . Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét.És Malacka .Lehetséges . Mackó. Micimackó közben folyton kiabált: „Itt vagyok.Micimackó! . és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe. .felelte rá a sípoló kis hang.kérdezte óvatosan Micimackó. .Ez Micimackó .Zik-zik! .Onnan kiabál. És Micimackó és Malacka figyeltek.Dorongokból készült? 7 .Bár az enyém volna.Én azt hiszem.Hol volt az a kuckó szerinted? ..mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt. . és arra gondoltak mind a ketten.mondta Micimackó élénken.Zik-zik! .mondta Malacka. Füles! .tette hozzá Róbert Gida. .. itt vagyok” . gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben. .. . .Hasonlóképpen..Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak. . ervusz.mondta Füles. dörmögő hang. .. Az éneklők elhallgattak..Kész a kuckó! . mintha késsel vágták volna el a fonalat.mondta Füles.Ez Róbert Gida! . hogy minél inkább hull a hó.Nagyon valószínű . . és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük. .. Ravaszul biccentett Malacka felé.. . ahonnan a dorongokat cipeltük . . annál inkább havazik.. e.. De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna.Sz.kérdezte..mondta Micimackó. s ekkor kivehetővé vált egy mély.

.kérdezte Füles. Átfújta a fák fölött.mondta Malacka most már nagyon határozottan. hogy itt állt az az igazi kuckó? .. és lefújta ide a földre. .mondta Malacka egyszerűen. Így hát megint csak Malacka felé biccentett. .Ugye jobb.Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! 8 ..mondta Füles habozva.Hát . de valami azt súgta neki. .Az én kuckóm?! .mondta Micimackó.Csodálatos dolog ez . ..mondotta.mondta büszkén Füles. mint odaát. olyan „hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon. Úgy látszik. de kissé idegesen. . a „zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor.A másik oldalon. Egész jó helyre. hogy hű.Nem lehet az. és íme ott állt a Füles kuckója. .” .Nem! . mert eszembe jutott .tette hozzá Micimackó.Úgy értem. Befordult a kuckóba .Jöjj. ugyanis. mint más rendes kuckó. ahol mutattam nektek. hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd. . Micimackó? Ugye jobb.tette hozzá némi megfontolás után.Hű .Többet ésszel. hogy két kuckó legyen.. . . . .Hát persze hogy biztos vagyok . és tekintsd meg magad! . És hogy ne legyen feltűnő az idegessége. .. és mutatta az utat.mondta Malacka egyszerűen.Mi lesz melegebb? ..Sokkal jobb . .Íme! . . . mint erővel . az erdő fölött.kérdezte Róbert Gida. hogy igazi kuckó volt? .sokkal melegebb lesz . .mondta Füles. .Ez az én kuckóm. .A liget másik oldala. miről van szó.aztán megint kifordult. . ahol a Füles kuckója áll. .Ugyanis . Megkerülték a liget sarkát. a szél idefújta.mondta Micimackó.mondta Füles. ..Csak éppen mondtam.Mi az? . amit a helyzet megkövetel.mondta Micimackó és Malacka egyszerre. . . .. és magában még hozzátette: „Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik. Micimackó? .És méghozzá ilyen közel egymáshoz.Nos.. .No mi az. Bizonyos tekintetben még jobb hely ez.Abból. biztos vagy benne. Malacka? . de én oda építettem.Ha belül is. A dolog úgy áll .De hát én csak tudom.mondta Malacka gyorsan .mondta Füles. hogy ne sokat váltsuk a szót. .jegyezte meg Malacka szórakozottan.Biztos vagy benne..Az én kuckóm itt állt ezen a helyen.kérdezte Micimackó. egyszerűen és nyugodtan..mondta Malacka.

és útközben barátai bizalmasan elmondták neki.gondolta magában Malacka -.” 9 . Ezen mindhárman jót nevettek. „Könnyűnek látszik . utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket.Ebben maradtak. minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten. Nem mindenki csinálná utánam. és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. Micimackóval és Malackával. Malacka persze kontrázott. de nem is olyan könnyű.

mint mikor Valaki elszánja magát. Aztán kiugrott az ágyból. aki volt. . Felkelek. nem egészen korszerűen.mondta Tigris.” Kikelt az ágyból..mondta Micimackó .. nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül. Ez nem morgás.mondta Micimackó.mondta.Második fejezet.Te vagy az. Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami.Jó napot! . meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés..mondta ez az Akárkicsoda. hogy megnézze.. és szépen megkérem az illetőt.mondta az Akárkicsoda.Micimackó vagyok . értem .Ki az? .Hát akkor . de akkor eszébe jutott.Én . meggyújtotta a gyertyát. egyik se az. nem sipítás . és fülelni kezdett. . 10 . és Micimackó úgy érezte.hát. . és azon tűnődött.. visszatalpalt. akkor szervusz! .Szervusz! . Róbert Gida .Természetesen .. Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza. . Átevickélt a szobán. .Lépj be. arra az esetre.mondta egy hang. mint aki csakugyan érti. elfújta a gyertyát.mondta Micimackó. hogy negyedszer is köszönjön. .Aha. és kinyitotta az ajtót. Akkor megint hallotta a motoszkálást. De nem ő volt.Bu.mondta Micimackó.mondta Tigris.. . és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében. és lefeküdt. hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött. bru. Így hát ehelyett azt mondta: .Tigris vagyok . Malacka? . De Róbert Gida nem lépett be.Na jó.mondta Micimackó. . hogy most verset fog költeni.Aha . mert effélét még soha nem látott életében. hogy valaki majd csak meghallja. . ..Ismerem az Erdő különféle zörejeit. nem ugatás.Aha .Tud rólad Róbert Gida? . hogy azt már mégse. . és a gyertyafényben megnézték egymást. u. . Micimackó már azon volt. amelyben Tigris megjelenik a kertben.mondta az Ismeretlen Állat. u. hogy hagyja abba.gondolta. u. hogy ezek után mégis ébren van. De mert nem látott senkit. .kérdezte... „De mi lehet az? . .és nem is olyanféle zaj.

de én fürgébb voltam. valami felmászott az asztalodra. Reggelre kelve majd reggelizni fogunk. és nézte magát.Nem tudom. de úgy látom. .Ez az én abroszom .Kivéve a mézet . ahogy felébredt.Jó reggelt! . és rárakjanak mindenfélét .Csak azt akartam mondani. .mondta a Tigris lovagiasan.Bocsáss meg. és közben megnyugtatta Tigrist. . Reggel. . Lerántotta.Azt mondtad. A Tigrisek.Akkor miért akart megharapni. hogy az ember aludjék. a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik.mondta Tigris -. . . akitől kapnak finom kukoricát. és ez az idő nagyon is alkalmas rá. és csak ennyit kérdezett értetlenül: . egy kis mézet fogunk reggelizni. Micimackó . . . .kérdezte Tigris. . Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és morgással rávetette magát az abrosz lecsüngő végére. többször körülcsavarta magán. . . a Tigris volt. hogy meg akart harapni. Ott ült a tükör előtt. Pedig azt hittem. . Micimackó visszatette az abroszt az asztalra. közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan. szeretik a mézet.Csak szeretett volna . illetve benne a tükörben.mondta Tigris. Jókora mézescsuprot tett rá. az első dolog.mondta Micimackó. hogy az asztalra tegyék.mondta Tigris hálásan -. aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte. igyekezvén. Micimackónak titokban tetszett a dolog. a földön hempergett vele.Köszönöm. remélem.Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni. és magyarázni kezdte... Micimackó kiugrott az ágyból.mondta Micimackó. és leültek reggelizni. Ezzel visszabújt az ágyába. mindez nagy lármával történt.Ez arra való. a fogát is csattogtatta.A Tigrisek nem szeretik a mézet .mondta -. egy pillanatra . . a Tigrisek mindent szeretnek. hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt.Nyertem? . . Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel. hogy csak egyedül vagyok. .mondta Tigris. hogy éjszaka van.Találtam itt a szobában egy másik Tigrist. és menten el is aludt. hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni. igen határozott hangon.Jó reggelt! .Nem hinném. amit meglátott.Mindent szeretnek a Tigrisek . . A legérdekesebb résznél tartott. amikor Tigris megszólalt.mondta Tigris.mondta.. mikor elfordultam? . 11 .Csodálom . a magam részéről bebújok az ágyamba . megreggelizett.Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni.mondta Micimackó. hogy majd átmennek Malackához. aztán vad tusakodás után kidugta belőle a fejét. Végre megszólalt.mondta Micimackó.mondta Micimackó. Alighogy leültek. hogy hívják . .Akkor jó .mondta Micimackó. igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból.

. . .Úgy.No és a bogáncsot? . ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte.. s onnan hirtelen nagyokat ugrott.mondta Micimackó.Bogáncs? . És így hárman elindultak. Füles! .mondta Tigris örömmel. . úgy.tette hozzá bizonytalanul.. amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett.Heő.Kivéve a mézet és a kukoricát .. Legalább ő úgy hitte.Szervusz. hm! Malacka pedig.Biztosan nagyon fogsz örülni . . és bekopogtak. csak nagyon kedvesen mosolygott.. hogy a Tigrisek mindent szeretnek. Ezt hallva Micimackó megjegyezte.E. és átment a szoba túlsó felébe.. . Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé. hogy hm. Útközben Micimackó elmagyarázta. de Tigris nem felelt.Így hát reggeli után átmentek Malackához. .Én eddig azt hittem.mondta Micimackó.mondta Tigris. Malacka! .És nagyon szeretik a kukoricát . és nem is örült. . ahol Füles lakott. Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: . aki útközben a fák dereka mögé bújt. úgy . kő.De mikor azt mondtad. aztán megfordult. . .mondta Tigris határozottan. aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának. megkérdezte: . hogy a Tigrisek valamivel kisebbek. ez itt Tigris.. .mondta könnyedén és előkelően. .Kicsodát? .A Tigrisek nem szeretik a kukoricát.Aztán Micimackó közelében helyezkedett el. és még egyszer megkérdezte: 12 . ..Ú. Tigris egy szót se szólt. nem is szereti az olyan vad ugrásokat. Mentek. A nagyobbacskák már nem olyan kicsik .mondta Malacka óvatosan. mert a pofája tele volt kukoricával..Leginkább a bogáncsot szeretik.mondta Malacka és Micimackó egyszerre.s egy pillanatra kiment a szobából. csak azt felelte: . mikor az nem figyelt oda egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót.Akkor keressük fel Fülest . Tigris! . ne.Látod. rávetve magát Micimackó árnyékára. és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket.Ezt itten .ajánlotta Malacka. igen határozottan kijelentette: .mondta Micimackó pártolóan. . fu (talán kínaiul beszélt) . hogy Malacka aránylag kicsike állat.. mentek. be. ú. Szegény Tigris még nem reggelizett. .. és udvariasan azt mondta: .Szolgáld ki magad.mondta Füles...Szervusz. szóval te vagy a Tigris . és arra kérte Tigrist. mit mondott. Füles lassan megkerülte Tigrist.Ezért jöttünk. Mikor visszajött.mondta Micimackó.Bemutatjuk neked Tigrist.. Tigris. míg el nem érték a liget szélét. . Így elérték Malacka kuckóját. S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték. . kivéve a mézet . hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani.

tudom.. .tette hozzá Micimackó bűnbánóan . Végre Tigris az egész társaságot értesítette.mondta Micimackó -.Nem azért mondom . istenem.. hát ő persze reggelizni szeretne. . azért jöttünk hozzád. mi az. mint a többi nap.Az bizony! . hogy születésnap. és mindkét mancsával belenyúlt a szájába.mondta Füles. Tigris megköszönte.magyarázta Malacka. hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának.. Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist. .És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta. . . . Tigris. . de hát. Sokáig gondolkodott.Tigris.dadogta Tigris.A barátotok . itt akar maradni. ma reggel neki különösen jó kedve volt.Mit mondtatok. mert mindig ilyen „érzelmes”.kérdezte Micimackó. Malacka elmagyarázta Tigrisnek. . De ami a.No mi az? .. izé.különben is nagyon akartalak már látni. a tigrisek nagyon szeretik a bogáncsot.mondta Füles. mire Füles biztosította Malackát.talán darazsat kapott be.. hogy eljött az erdőbe. . .Hát errefelé jöjj.Látom . Parancsolj.Értem .Fovvó. tudod.Tigris. Leült. és kinyújtotta a patáját.Igazi. Füles. Nem értették.Tudom. . szolgáld ki magad..Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam . . és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra. Szót sem érdemel.Hu! .mondta Tigris udvariasan.. hogy mi ez? . aztán így szólt: .Na igen .Szót sem érdemel. . Egy ilyen születésnap jön és megy. Beleharapott vitézül a bogáncsba..Ez igazi bogáncs? .Vagy úgy . kedves barátotokat illeti. .suttogta.. Micimackó.. hogy hívják? ..mondta Tigris. és rögtön csuklani kezdett. . amit beszélnek. hogy forrót akar mondani. hogy nagyon érdekes.Amit úgy szeretnek a Tigrisek? .mondta -. .Éppen most érkezett . hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével.jegyezte meg Füles . nem tesz semmit. . Hogy is mondtátok. de viszont ő még nem reggelizett. 13 . hogy ellenkezőleg. nem igaz? Ó.

hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek. Csakugyan ott volt Róbert Gida. Tigris? . Végre meglátták Kanga házát. . Nála biztosan remek reggelit kapsz. Nem kell néked lépes. Túlságosan szerény vagy.Kangáéknál van . .kiáltott. hogy betartja-e az irányt.jegyezte meg Micimackó -. S már el is kezdte: Mit tehetünk veled. miközben körben szaladgált. ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam. hogy megérkeztél. Tigris befejezte az utolsó kört. Minden Jó Falat. . hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak. de mindenkinek megvan a maga bogara. hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot.Forró volt . . Tigris. Tigris. Mi lesz veled. de sajnos még nem reggeliztem... Tigris egyenesen hozzá futott. és odaszólt Tigrisnek: .mondta Tigris.Mit tegyünk? . furcsa is. s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta. töviseket szedegetett ki a szájából. mit szívesen nyelünk. 14 . . és elmesélték. vagy túlságosan büszke.Tényleg elég nagy ez a Tigris. Nem nagy eset. mi történt.Mehetünk! .Te vagy az. és csatlakozott hozzájuk.kérdezte Malacka. elmegyünk Kangához. hogy megemlítem. Micimackó se szólt. . se bogáncs.mondta Füles.És a bogáncson kívül . Meg kell kérdezni Róbert Gidát. te kis tigrismacska? Ha nem eszöl. és vadul előreiramodott.Legalábbis úgy hat. Micimackó komoran bólintott. ó jaj. aztán csak ennyit jegyzett meg: . és nem ragaszkodom hozzá.Pedig nagyon jó bogáncs . és a fülébe súgta: . hogy ezeket az izé.magyarázta barátságosan mosolyogva. ezért nem szólt egy szót se. . Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra.De hiszen azt mondtad . Malacka gondolataiba volt elmerülve. .És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest.Nem volnál szíves megkérni a barátodat. . . és a nyelvét lógatta.Tarts velünk. és kijelentette. Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek. . Micimackó bánatosan tűnődött. se tüske.De Micimackó barátja csak a fejét rázta.rajongott Tigris.mondta Füles.No nem olyan nagyon. olyan érdekes az Erdő! . hol balra. . Rögtön eszébe is jutott a válasz. folyton ki-be fordulva.Ó. mert ő viszont egy költeményen törte a fejét. Malacka és Micimackó lassan követték. Aztán odalépett Micimackóhoz. .kérdezte Róbert Gida.Tudtam. sose leszöl nagyobbacska. mintha nagy volna.

és azt mondta: . .o. behunyta a szemét.Nini. de a csukamájolaj hiányzott belőle.Tudtam.mondta Tigris gyorsan. Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából. Kanga nagyon kedvesen azt mondta: .Nem tudod véletlenül. Még az ajkát is megnyalta.. és nagyot nyelt.És mi ez? . Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán. mit eszik a Tigris? .Tudom is . ho. . kivéve mézet és kukoricát és izé. . Kangához fordult. És hiába szaglászott Tigris.oip! .Csak mert most látta először. amit etettetek velem? . Tigris pedig felbámult a mennyezetre. Tigris tudja.Nagyon helyes. amit a tigrisek szeretnek .Erősítő orvosság . A kanál megvolt.j? . Elmondták Kangának. hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet.Lenyelte az orvosságot.Jé. És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban.Zsebibaba.suttogta Tigris Malackának. mi is volt az a forró dolog.Nézz körül.. aki mohón figyelt. ...á.kérdezte Micimackó.. aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be. Tigris! .Bogáncs. amiket a tigrisek nem szeretnek. .Segíthetek? .. Róbert Gida gondolkodott.No de Tigriském! . és Zsebibaba örömmel felkiáltott: . és válaszd ki magadnak. Kanga meglepetve félreugrott. az almáriumban. Találtak egy üveg kondenzált tejet.Jé. Micimackó! .mondta -. . . Meg volt győződve róla.Muszá..De utálja szegény.Ez az. 15 . könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára. .Azt hittem. . hogy ez valami remek tréfa.Mert Kanga rögtön tudta. Tigris közelebb jött.énekelte Zsebibaba boldogan.. és kivéve bogáncsot. mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt. mint egy cséphadaró. . mi járatban vannak. és a nyelve úgy forgott a szájában. hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni. akármilyen nagy növésű is Tigris. Zsebibaba nyafogott. ami jólesik! . . de közben elkapta a kanál nyelét. Tigris fiam.mondta Kanga szemrehányóan.mondta Malacka. de valami azt súgta.mondta Micimackó előzékenyen. emlékezz rá.. de elfelejtettem .Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát. .Mit ígért? .Igen. a különféle edényekbe. lenyelte az orvosságot! . mint Zsebibabával. Malacka! .. s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából. .mondta végre Tigris nagy bánatára. és Kanga azt felelte: .kérdezte. . Bementek Kanga házába. drágám. hiába dugta bele az orrát.Mindent a világon. mit ígértél..és .mondta. egyre csak olyan ételeket talált. Majd Kanga ad neked jó kis reggelit.Aztán kétszer is mondta: .

16 . és csukamájolajat evett reggelire. hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott. ha Kanga azt gondolta.Így magyarázható. Néha pedig. ebédre és vacsorára.Csak attól tartok . hogy egy kis erősítőre van szüksége. .mondta Malacka Micimackónak -. hogy már nagyon is megerősödött. egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával.

A mézescsupor. .Szervusz. hol keresse azt a bizonyos Kist . azért jöttem.Ma még senkit se láttam . És én szerveztem.mondta Nyuszi. tizennégy volt? . .Micsináltál? 17 . Vagy tizenöt esetleg.Biztosan? .kiáltotta Micimackó. hogy talán mégis tizenöt volt. Csekély tűnődés után hozzátette: . Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak.Mostan . Ez nem sokat jelentett.De sohase árt tudni. Egyébként . hogy tizenhat..Szeretném tudni .mondta Micimackó.Biztosan tizennégy volt.Szervusz.a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? .mondta Nyuszi . amit összeszámoltam. . Kellene valamire az illető? . . Az utolsó időben senki se látta őt. Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe.Ritkán látom mostanában . . Mit törődsz vele? .Harmadik fejezet.tette hozzá jelentősen megígértem Róbert Gidának. abban a reményben. .. s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben. talán eltévedt? . ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van. Ez olyan megnyugtató. Azután mormogva hozzátette: .Tizennégy! . merre ténfereg az ember rokonsága. amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek.ez egy Felderítő Expedíció. Nyuszi! Ugye.Nekem nem .mondta Nyuszi.Azt kell hinnem.Mégis jobb.Kist se láttam. izé. hogy maga se nagyon tudhatta.Micsoda? .mondta Micimackó. .mondta Micimackó. Mondd csak.Értem . és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt.. Mindegy. Akár szükség van rá. hogy expedíciót szervezek a felderítésére. Most összezavartam. A mézescsuprokat számolta sorjában. . . . mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt. .Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó.No és izé. . nem láttad valahol a Kist? .Mondjuk.Nem biztosan. .mondta Micimackó szerényen.mondta Nyuszi könnyedén.Ki az a Kis? .. Mackó! .Egyike a rokonságomnak . amikor kopogtak az ajtaján. akár nincs.

Bumm! .) (Ezt kell megtudni. Csak én nem huhogok közben. hogy már későcske volt. amelyik ráröpül az ember orrára.Puff! . Alighogy Nyuszi eltűnt.. hogy felkeresi Malackát. vékony hang.tette hozzá -.) (Meg kell mondani neki. és megkérdi tőle. talán nem sikerül.Nem . hogy megtaláltam Nyuszit. (Megkeresni Malackát. ki légyen az a Kis.Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén .ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt. elhatározta.Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül.sipított egy magas. ki az a Kis. Kiabálok. hogy ezzel szemben olyankor. mi az.Mindnyájan . hogy megállapítsa: „Úgy látszik.És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében. Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e. és ott keress engem. .. Azért hát tekintettel arra. nemcsak egy helyre.így állt meg. hogy elfelejtette megkérdezni. amelyik a földön csúszik.Szerveztem.Úgy látszik.) (Megtudni tőle.” .Segítség! .) „Na. Malacka is szervezve van? . Ez azt jelenti.gondolta Micimackó. Érted? . De azért érdekel. mi lesz ennek a vége. vagy abba.Aztán arra gondolt.) (Meg kell mondani neki. Nagyon súlyos lehet a baleset.” . Micimackónak feltűnt. segítség! „Tessék.mondta Nyuszi. Csak tudnám. beléestem egy mély kútba. . 3. elég dolgom lesz ma” .. mikor tényleg beszélni akar. Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett. . más szóval kutatást jelent.Úgy látszik.gondolta Micimackó. Kellemetlen. Határozott Hely. . hogy úgy látszik. Talán belső sérülés ért. „Ez furcsa . Ahogy a Baglyok szoktak. illetve kutattak. . . azt mondtam: puff! De ez nem huhogás.Ekkor megállt. amit ők együtt kutatnak.” . hogy.mondta Micimackó. Azért hát elmegyek arra a határozott helyre. és elment. merre van. hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből . „Ez megint én lehettem csak . hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek. hogy megtaláltam Kist. Megint Kis. amikor az ember mindenhová néz. Malacka. Micimackónak eszébe jutott. repülök. 4. baleset áldozata vagyok.” . Micimackó.mondta magában Micimackó. Nyuszi. amint lassan talpalt Malacka felé. 2.kiáltott valaki. sőt keservesnek ígérkezik. . aztán indulj el Bagoly házának irányába. előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét.Mondjad csak. valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben. A következő pillanatban kiderült. Kis. és hol állok meg. hogy akarnám. Azért arra kérlek. mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve. következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1. mielőtt ő személyesen kutatni kezdene. ezért hát hangosan így szólt: 18 .Segítség. anélkül. Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben. 5.

mondta Malacka tompán és bánatosan. Mert eszibe jutott. 19 . hogy vagyok-e még. de minél inkább gondolkodott. .mondta Micimackó. hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére. . kerestem valakit. Aztán idegesen és halkabban hozzátette: .Hol vagyunk? . egyszerre csak rám esik valami.Hol vagy. ahogy Elefántok szokták mondani. és hogy hol vagyok. .Úgy látszik .Ó! . Micimackó. ahogy utánozta. de most világosság gyúlt az agyában.állapította meg Micimackó örömmel.Hiszen te olyan kicsike vagy. de én is észre fogom venni őt . és a fülei is viszkettek. . csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt. és örülök.Micimackó! . ha jön az Elefánt? . . Hát erről van szó.De hátha akkor megint azt fogja mondani.De már jól vagyok. . . Hát ez voltál te. hogy te voltál az. .vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan. mi történt. .Téged talán nem vesz észre . hogy egy ilyen „hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon.Észre fogjuk venni mindketten. aztán körülnéztem. mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját.Alattad . hogy ő akkor mit fog mondani. . „hu-u-hu!” . . Micimackó. Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit.És mi lesz. .mondta Micimackó. mintha várnék valakit.Te. mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra.Azt hiszem.Rám estél. . . bizony.Ez Malacka! . . . mert nagyon megtetszett neki ez a szó.Én se akartam alul kerülni .mondta Malacka. . .Mi történt? . és gyorsan felállt. . Sétáltam. Malacka.De mi alatt? . és..kérdezte Micimackó. és ők beleestek.Igen .mondta a vékony és kétségbeesett hang. átvizsgálva elméjében az esetet.De téged észrevesz. olyan alul került hangon. ..Nem akartam.bátorította őt Micimackó.nyögött Malacka.jelentette ki végre. aztán egyszerre nem is voltam.Micimackót súlyos baleset érte.És. Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére.Észre fog venni engem.. Malacka! . .mondta Malacka. Nem őt.mondta Micimackó sajnálkozva.Rád estem. valami veremfélébe kerültünk. ...mondta Micimackó. .Állj fel.Semmit se fogok mondani . Rögtön megértette.Alul . . . te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni. annál valószínűtlenebbnek találta. Malacka? .Csak úgy dúdolni fogok magam elé.kérdezte Malacka reszketve.

(megint rákezd a hu-u-hura.jegyezte meg -. Mert ha valaki kétszer mondja. és én akkor tovább dúdolok majd.Mit? Micimackó tudta is előbb.De hátha valami mást mond? . hogy egy Elefánt beleessen.Megint fogja mondani .Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre. (csodálkozik.Tudtam.. 20 .ide hallgass. bátran és hanyagul. . megmentetted az életünket! . hogy ő is erre gondolt. és most ő álmélkodott a barátja lángeszén. nem tudta magát kifejezni. s már egy kicsit irigykedett is. Élénken elképzelte.Nem megy . és kijelentette. Végre is az ember nem mondhat „hu-u-hu”-t a végtelenségig. De azt mindenki elismeri.kérdezte Malacka reménykedve. és arra gondolt. egy kelepce. tralala. de nem tudja folytatni. Micimackó elragadtatva nézett Malackára. és most arra várok.. Malacka. Malacka ellenben teljesen megnyugodott. mint Micimackónak. bár nagyon szerette Micimackót.Miért? . . mit beszélnek. „hu-u-hu!”. remek ötletem van. . Valószínűleg ezt fogja mondani: „Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani . ezt fogom mondani: „Ez. De nem volt egész biztos a dolgában.Ez az.Harmadszor már nem tud „hu-u-hu”-t mondani? .Nem tudom . Ez zavarba fogja hozni. ilyen nagystílűen és előkelően. ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala. ez nem tetszett neki. de már nem bízik magában olyan nagyon): Hu-u-hu! (még fölényesebben): Tralala. de elfelejtettem. . Khöhő. és a másik csak dúdol.kiáltotta Malacka..Ugye? . ha ő társalogna Elefánttal. . hogy neki tulajdonképpen több esze van. hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit. Olyan egyszerűnek látszott a dolog. . Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. amit én csináltam. Már tudta is. amit én Elefántok részére ástam. Ettől meg fog ijedni.vallotta be végre. de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén.Micimackó. mintha csak köhögni akart volna): Ehe. . Este aztán elmesélhetné. hogy társalgott ő az Elefánttal. és most arra várok.mondta Micimackó szerényen.” És azzal nyugodtan tovább dúdolok. hogy Elefánt akkor már nem volna ott. hogy az Elefánt beleessen. kérem. hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal. . mielőtt harmadszor is „hu-u-hu”-t mond. akkor az illető alaposan meg fogja gondolni. tekintettel arra.Micimackó! . hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt. . és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna.mondta Micimackó őszintén. és ezért úgy tesz. tralala.

és azt kérdezte: . ahogy várni lehetett volna. Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában. azután megint lemászott. hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén. hogy ezt a kelepcét én csináltam.Úgy! . nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? . és jelentősen bólintott. folyton Malackát dicsérve közben. Úgy látszik. (Udvariasan. eltűnt. azt kellett látnia. Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált. találkozott Róbert Gidával. mondja meg neki.csak úgy repülési gyakorlatból. Micimackó. (Idegesen. és Micimackó azon tűnődött. (Bocsánatkérő hangon. Akkor hát . oly célból. ha mégis.) Érdekes. milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel. bizonyára.Nem mondta: „Alászolgája. melyben kifejtette. . és Micimackó. Kis valódi neve Darázs volt. felmászott egy fára. (gyorsan és mohón): Hogyne.kérdezte Nyuszi. az Erdőn zengett a halali. Különben ritkán került szóba. .a legjobb volna.Hol van Mackó? . . de a másik oldalon nem repült vissza. és így azóta senki se látta többé.Úgy! .jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak.Hu-u-hu! . Magam is azt hiszem.) (zavartan): Hm.Lehet. és mindketten hortyognak.) MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig. .de közben már Nyuszi elugrált. Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz. de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta. hogy a Malackák beleessenek. végigsétált az Erdőn.jegyezte meg Róbert Gida könnyedén. hogyne. hogy megtudja.ismételte Nyuszi. csak annyit mondott: „Hogy vagy?” . én azt gondoltam. hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma.) Izé.mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen. amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg. Malacka. . hogy szeretnék beszélni vele. Róbert Gida pedig hazament. (Megvárják Róbert Gidát. De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida. de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó. (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja. és hogy sajnálja. rendesen azt felelték rá: „Hja persze.mondta Nyuszi. ..ELEFÁNT (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy.) Igazán sajnálom. nem volt különösebb dolga -. mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban. ugyanis a rekettyebokrot repülte körül . hm. szót sem érdemel. de Micimackó tovább aludt. ha találkozik Róbert Gidával. De kérem. (Tovább dúdol. bizonyára eltévesztettem az utat. .Levelet se írt másnap. azért hát újra eljött. és elképzelte. 21 .Hát ez komoly dolog. de csak pillanatra. De Róbert Gida másra gondolt. hogy hazament .Ha jól emlékszem. (Gyorsan eliszkol. Aztán hozzátette: . (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen..) (ki eddig nem szólt. nem emlékszik rá. milyen kellemesen érezte magát. az a kis Darázs!” Egyszer azt mondják. hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe. elmondja az egész történetet. ha visszafordulnék.

Természetesen Kist keresem . s már le is tett a tervéről.megeshetik. és essen ki belőle. és most várom a hu-u-hu-t.mondta Nyuszi. hogy elmegy hajósinasnak. hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog. Malacka! .Róbert Gida.Pam. behúzta a fejét. erről van szó. amint éppen lefelé kukucskál .Szervusz. Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel. . Füles! . .gondolta Malacka idegesen. Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt. hogy beleessen. . És ahogy megfordult.gondolta Malacka. hogy kivándorol.mondta Malacka. . mert megeshetik. Malacka? .S mivel most csakugyan kijött a sodrából. .Hopp! . . . De rögtön meg is fordult.ujjongott Malacka.csodálkozott Róbert Gida. ha eszébe juttatom. Malacka most már felpillantott. megtaláltam Kist! .Úgy? Hát itt bujkált? . És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát.Mit keressz? . és most a Róbert Gida hangján.Ez egy Micimackó számára készült kelepce. meglátta Róbert Gidát. hogy tudhatnád. De közben nem nézett föl. és én arra várok. és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot. .Valami van a hátadon. . Borzasztó ravasz Elefánt. .” . Aztán dúdolni kezdett egész vidáman.kiáltott Malacka teljesen összezavarodva. hogy ilyenkor az ember elfelejti.. És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből. . ki akar hozni a sodromból. hogy jöjjön már. hu-u-hu.. hogy már el is határozta. Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: .bólintott elismerően Róbert Gida. . . „Ez nem jó .mondta Füles. hogy jól menjen a dúdolás. .kiáltott.mondta Róbert Gida. tramtadaram.„Az Elefánt! .kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján.Hogy kerültél ide. mindhárman nagyon boldogok voltak. és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra.kiáltotta. Nem lehet tudni.Éppen most ástam ki.Hát még nem mondtam neked? . mert nagyon viszketett a háta.Szervusz.Hu-u-hu! . pont a közepén.Tralalatralala! . pam. Úgy látszik.Micimackó! . .Egy kicsit megköszörülte a torkát. amikor hirtelen megpillantott valamit. Aztán gyorsan elfordult megint.Hiszen ez Kis! . 22 .Micsoda? . hogy hu-u-hu! .kiáltott örömmel.gondolta Malacka aggodalmasan. „Ez borzasztó . és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt. Azt mondta: . mert Micimackó fölébredt. és ezért megismétlem.mondta Micimackó. hogy mit akart előbb mondani.Bravó. meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet.Először a Malacka hangján beszélt.Azt kellett volna mondania még egyszer: Huu-hu! Legjobb lesz. .” Így hát vadul előmondta Elefántnak: .No most!” .Lehetne annyi eszed. nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: . .mintha éppen most jutott volna eszébe. .Ez egy hu-u-hu kelepce! .Két nappal ezelőtt megtalálták Kist.Mindjárt gondoltam . Micimackó! .

23 . hogy engem erről értesíteni kellett volna.nevetett keserűen Füles . Így is jó.Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom. Nem tesz semmit. Nem is történhetett másképpen.Pillanatnyi szünet állott be. Szót sem érdemel.Hahaha! . Nagyon örülök. Biztosan elfelejtették. .

.. ez milyen furcsán megy. Vagy tegyük fel. ha kell. amikor jó a kedve. magától szinte: Oly boldog volnék. mikor kiderült. hogy ezúttal nem leszek kövérebb. Szánalmas? Azt hiszem. vagyis hogy nem leszek kövérebb. így kezdett tűnődni: „Igen ám. úgy áttüzesedett. Közben gyönyörűen sütött a nap. átsétált a folyón.Nyuszival mindig szívesen csevegek. de lehet. azon tűnődve közben. hogy bőrömbe férek.. Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék. mert tegnap óta nem látta. és felkeresi Bagolyt. Micimackó?« Igazán legjobb. cvikipuszit. hogy az ajtó közben soványabb lett.” Ezek után leült a folyó közepén. bajt feledve. s a kő is. Imádom én a daliás Nyuszit. Annyi bizonyos. mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében. oda. Én ugyan tudom. már-már indulásra szánta el magát. holnapra még régebben nem láttam lesz. hogy a bejáró befelé tágas. hogy elmegy és felkeresi Fülest. nem használ olyan hosszú szavakat. amelyből kiderül. és verset költött. mint Bagoly például. mint az élet. Feltéve. ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. hogy Nyuszi nincs otthon. így hát illőbb. hogy megint beszorulok a kijáróba. mint már egyszer megtörtént.. De alig tett pár lépést. érzelmesnek mondják inkább. és elsétált Nyusziék felé. felállott a kőről. Hát amint így dudorászva ballag. tűnődni kezd.mondta magában Micimackó. a Medve. a folyó közepén. Csak úgy recseg. Ahogy rálép a harmadik kőre. ha. mikor fecseg. és arra gondolt.Negyedik fejezet. egyszerre csak eszébe jutott. De lehet. Talán mégis jobb volna. ha otthon tartózkodik. Nyuszi . adok neki. ha előbb a Pagony felé fordítja útját. s a gúny hiába ostoroz és uszít. (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút. ahol az átjárókövek vannak kirakva. és ha ma se látogatom meg. de tegyük fel. miként Kanga s mint Zsebibaba s most én. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában.” 24 . Azt gondolta: „Régen nem láttam Zsebibabát. rövid szavakat használ. amin ült. Ekkor eszébe jutott Nyuszi. leér a folyó partjára. kifelé meg szűk. Alighogy ezt elénekelte.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit. a harmadik kőre. hogy Micimackó. hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. hogy szánalmasnak mondják. Könnyű. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni. ha Nyuszit keresem fel. „Nyuszi. hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott..

S miközben nyugat felé talpalt. oly célból.Én is .mondta Micimackó.mondta Micimackó.Egyébként. Tizenegy óra volt. .Egy szem kukoricát dobott a lyukba. de ha meggondoljuk. Érted? . ahová eredetileg menni akart. mint az illat. . hogy akkorára nőjön. mint a fenyőfa. S a Lét akkor sem volna tán üres. hogy ültessem el. Ahogy ballag. ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki).mondta Malacka. tulipánnak hívják . ha jönne most Malacka. nem ám valami nagy. azzal leült. és ő csak tudja.Kukoricát ültetek. Azt nem szeretem. . hogy gondolkozzon rajta. elföldelte. én tudom. kedves Micimackó . 25 . és már szívesen nem mondta volna. majd meglátod.Én tudom .Csak egy darabot . mit ásunk? . . Fél órával később elindult oda. Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol. Malackához.Szervusz. Mert azt akarom. milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle. miután körülnézett.Akkor jó . Így leírva persze nem hangzik valami különösen.mondta Malacka csendesen. . . hogy te vagy az. . Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt. Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt. ha nem jönne Róbert Gida. Malacka megjegyezte.Hát mit ásunk.Én.De megterem.magyarázta Micimackó -. és idegesen ugrott egyet meglepetésében.. mint az élet. vidám kis dalt fütyörészett maga elé. törülgetve száját a mancsa külső felével. Malacka ebben kételkedett. Tudtam.mondta Micimackó -.Szervusz. hogy az csakugyan kellemetlen. Malacka! . könnyen kijöhet a számításból.mondta Malacka nyugtalanul. mert Róbert Gida mondta.Én azt hiszem. hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal.. és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom. Malackát a háza előtt találta..mondta Micimackó. . . egy nagyon meleg nyári délelőtt.tette hozzá -. s akkor se volna tán hiba. de elkésett. Keskeny lyukat ásott éppen a földbe. érteni kell a módját ennek az ültetésnek.. folyton ilyeneket mondogatott magában. . Micimackó. . Ilyenformát: Oly boldog volnék. mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát. . és tovább ugrált. Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt.És ha nem terem meg? . nem ám sokat. Micimackó! . hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön. is elültetek a házam előtt egy darab lépet. El is énekelte magának néhányszor. ha nem jönne Malacka. s boldog volnék. hogy fél tizenkettőkor költötték. amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek. otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki). és ugrálni kezdett rajta.Csak egyedül ások .

Tudnak például. . Ezeket felpakolták.És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól.Hát. bár Kanga szereti őt. megtörölte homlokát a patájával..Én tudok ám úszni! . . A Tigrisek mindent tudnak. Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába.Miért nem akarnak? . .Természetesen. Bizony. . ő úgy képzelte. mint a Bagoly? .No és.Versenyezzünk.Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá. kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel.. Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat..Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig.Akármiről. most mit csinálunk? . repülnek olyan jól. ha azt mondja az embernek: „hogy vagy?”.Nagyon szeretek ugrálni .Mert kicsit gyanús volt neki Tigris. Híres jó repülők. aki nem Tigris személyesen. . . Így ballagtak.. Így hát elindultak Kanga irányában. Szép idő volt. . El is küldte hazulról a gyerekeket. aki.Nem .I. . izé. Jó? . mint Kanga? .Na.Beestem a folyóba.Hogyne .dicsekedett Zsebibaba. De Tigris biztosította őt. fára mászni. olyan viszketős lesz a füle tőle.De majd máskor versenyezzünk. Afféle ÖsszeKell-Számolni-érzelmek voltak ezek. ki ugrik messzebb. így például Zsebibaba mellényét.Ha akarnak. mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek. meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában. Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat. mert most elkésünk.mondta Tigris. és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt. .kérdezte Zsebibaba..A Tigrisek általában jó repülők. azt tudnak a legjobban a Tigrisek . . ezeket tilupámnak hívják.mondta Tigris. . és elmentek sétálni az Erdőbe.. és úsztam. csukamájolaj is kellett Tigrisnek.Például. .Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist. izé. repülni? . . tudod. Mire Malacka befejezte az ugrálást.És Micimackó azt felelte: .tudnak olyan messzire ugrani.Sokkal jobban.. .Biztosan én . Ezt Zsebibaba nem értette. . és azt mondta: . .És Malacka óvatosan azt felelte: .Hogyne! .mondta Zsebibaba.. Tigris arról mesélt Zsebibabának (mert Zsebibabát érdekelte). . Amit idejében el kell érnünk. . mint Micimackó? kérdezte Zsebibaba.mondta Tigris. . Tudnak a Tigrisek úszni? .mondta Zsebibaba kíváncsian . jó lesz. aranyos dolog lehet repülni.Például erre fel tudnának mászni? 26 .Miről késünk el? . . hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek. igen.bólintott Tigris. izé..mondta Micimackó -. mint Micimackó. és „nagyon derék Tigrisnek” nevezi.

és végre felkerült a felső ágra.mondta Tigris elszántan.Uj-jé! Uj-jé! Jaj.Nem mintha az olyan könnyű volna...lelkendezett Zsebibaba izgatottan. Sebesen lélegzett. Aztán reménykedve hozzátette: . .. És a következő két méter után azt mondta: ..Most aztán lefelé kell mászni. .Mire Zsebibaba azt mondta: 27 ..Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte. a fára mászás egészen bizonyos. és egyszerre csak úgy érezte. . hogy a Tigrisek értenek hozzá. mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk. Zsebibaba hallgatott. Tigris .” És további két méter után így szólt: ... de csak rövid ideig.Ne együk meg az elemózsiát..mondta határozottan Tigris. ugye megmondtam. fent vagyunk a tetején? .mondta Tigris.könnyebb. kicsit rúgna magán egyet. meg az állával. és mégse zuhantunk... és leült melléje az ágra.Mondd. Visszafelé... hogy „könnyebb”. Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: „Ennyire volnánk.Ami nem olyan egyszerű. Nem csinálnád még egyszer? . hogy az ember.. Erre a szóra. . legjobb volna.. Tigriském! . Zsebibaba is felkapaszkodott.Nem .Igazán? .. hirtelen eltört..És Tigris ebben már benne volt.Felkapaszkodunk a tetejére? . ... és arra gondolt. mikor úgy tettél. hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni.Nem! .Remek volt. . Aztán azt mondta: .NEM! . amire éppen rákapaszkodott.Kár . . hogy mindama dolgok közül. azt mondta: .Mindig ekkorákra szoktak felmászni.Na. . mintha.De igen.. Mely esetben sokkal. amikről azt állította.kérdezte izgatottan -.. a két praclijával.Még a hátamra is felülhetsz.mondta Zsebibaba szomorúan. Feltéve. hol az elemózsia? . onnan nézheted. és megindultak. az ág. ha a fölötte levő ágat szépen elkapná. hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: . Így hát felült Tigris hátára..mondta Tigris.. Aztán azt mondta: ... Tigris? .Majd mindjárt megmutatom .például zuhan... Felmásznak vagy lemásznak estig.. .

.mondta Malacka..Mit csinálnak a Januárok? . Micimackó ... . . és másfelé fordult.Talán menjünk el a fa alól .magyarázta Micimackó.De állat is.Elrejtőznek az ágak közt. és hirtelen rád ugranak. hogy nem kell neki elhízni. mint ahogy előbb gondolta. hogy valamit otthon felejtett. . Micimackó éneklő hangon közölte Malackával.Nézd csak..Hé. mialatt elmész a fa alatt . ugyanakkor az is eszébe jutott. . És nem siették el. Január . Micimackó bólintott. Malacka arra gondolt. és gyorsan hozzátette: ..kiáltott. .Úgy van . hogy egy Január. . ezek Tigris és Zsebibaba. és mellette egy másik Január.és ha felnézel a fára. . . ..mondta Micimackó izgatottan. . arra az esetre.Lent. a fejedre ugranak.mondta Micimackó. olyan Tüzes Állat?. . . . amiért gyorsan haza kellene szaladni.Azt hiszem.Sohase ütik meg magukat . . Esetleg Február.Én azt hiszem. Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját. hogy a Január is meghallhassa.Nagyon jól ugranak.Micimackó! .Olyan..Én nem néztem fel .erősítette meg Micimackó -. Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: . .kérdezte Malacka aggodalmasan.. . . . izé.mondta.Segítség! .mondta Malacka hangosan.Róbert Gidától hallottam. hogy nem csinálják azt..kiáltott Malacka bátran. nem kell elsietni azt az evést. ha Micimackó megijedne.mondta Malacka hirtelen.kiáltotta... Olyan langyos és verőfényes. csak azért mondom. és Malacka azon tűnődött.Úgy is van . Közben Micimackó és Malacka megérkeztek. mert esetleg.Az egyik Fenyőfán van valami. . .mondta kicsit vacogva. Zsebibaba! .Azt kiabálják: „Segítség!” . Mire Tigris azt mondta: . nagyon megütné magát az a Január. .Azt gondolom. hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna. valami Állatféle. mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem.Az egy hónap. s titokban remélte. Ekkor a Január megszólalt a fa tetején. a fa alatt. aztán elszégyellte magát. hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb.Mit csináltok ott? 28 .Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre.mondta Micimackó. mikor ránk akarna ugrani. . .Én már azt hittem.Tudod.Mindig így szokták a Januárok .

. Összehúzta a homlokát.És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét. és nem tudnak lejönni. De Tigrist nem tudnám lehozni.de erre nem is került a sor. 29 . . mit szólsz hozzá. . ugye érdekes. .Mit tegyünk? .mondta Micimackó. Micimackó! .kérdezte Malacka. hacsak nem mászunk magasabbra. . mint aki gondolkodik. .Nem tudunk lejutni! .kiáltott Zsebibaba. milyen magasan vagyunk?! Ugye. nem csodálkoznék. mint Bagoly. és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát. Bagoly nem lakik ilyen magasan. Nem lehet tudni. Szót sem érdemel. és úgy tett. Valami egyebet kell kimódolnunk.Tigris hátán.Drága Róbert Gida! . Róbert Gida felnézett a fára. Mit gondolsz. .Szervusz.. hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében. És mélyen elgondolkozva rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott zsemlyéjét is. Ahogy gondolod különben.Hát.Töltve van? . Róbert Gida! . Malacka. mit szólsz hozzá. Zsebibaba? . Csak azért. . Csak én. hogy kérdezzük meg Róbert Gidát. ha itt maradunk. Tigris nem a saját hátán jött fel. Tigris azt mondja.Ugye.Arról lehetne szó . Én innen látom ám Malacka házikóját.És Füles! . . nem látnánk olyan jól a házikódat. és Tigris ezt elfelejtette.Ő majd megmondja.mondta Micimackó ünnepélyesen. Jégesőt és villámlást és mennydörgést. mert egyszerre csak zörrent a bozót. Micimackó! .Á.. Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk. Micimackó bólintott.Hogy kerültetek fel.mondta Füles. és most örökké itt is maradunk. ha jégesőt kapnánk. miközben végére járt a zsemlyéknek .kérdezte Malacka.És hogy ő majd meg fogja mondani. Tigris? Ó.Éppen azt javasoltam . Malacka.. ha magasabbra kapaszkodnánk. mert a farkuk útban van nekik.Malacka! .Nini. kérlek..mondta Füles -.mondta Róbert Gida... . . . mert olyan szép idő van.örvendett Malacka. csak felfelé mászni. ugye? . kimódolt-e valamit. Odasiettek hozzá. milyen érdekes. . Minthogy olyan verőfényes kis időcske van. .mondta Malacka nagyon komolyan -. mikor megindultunk. .Nem csodálkoznék .mondta Malacka -. és én ott állanék a Micimackó vállán.És Fülest. ott látta Tigrist és Zsebibabát. és csak most jutott eszébe. legjobb. és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen. mi itt a teendő. milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán.. látom a házikódat innen! Ugye.Felmászhatnék. És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni. . mint innen.kiáltotta Micimackó. .Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon. Ugye. milyen érdekes? Micimackó. nem mászhatnánk utánuk? . és Micimackó ott állana Füles hátán. érdekes? .Azon tűnődöm .

mondta Micimackó.ez Tigrisnek való élet lenne.gondolta vágyakozva -.kezdte el rögtön a biztatást.mondta Róbert Gida hirtelen. és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát. mint ahonnan ugrott. egész izgatott lett. de nagyon mulatságos volna. . ugorj már! . . nem mondom . és mindnyájan tovább gondolkodtak.Jaj de érdekes! .Ugorj. . jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban. Nekik nem lesz semmi bajuk. Tigriském! Mondd.Jó. . és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett. . Tigris! .mondta erre Füles -. . „Ez igen .Beszakadna a hátad? . egészen lágyan. . De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát. .sivalkodott Zsebibaba. hogy mielőtt a baleset megtörtént volna. és Malacka most már odafigyelt Fülesre. és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára.mondta Malacka szelíden.mondta. és meg fogod tudni. 30 . egész könnyű. mint a kangafélék.. Micimackó .És dörgölte a szemét. tudnak a Tigrisek ugrani? .mondta.azóta sokszor gondolt rá.Hohó! . De Malacka nem figyelt oda. Jé! . .mondta Róbert Gida.Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk.Ugorj már. Csak egyszer látta így. és végre sok ugrálás után megállt.Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne. egy pillanatot kérek . de nem segítene barátainkon. A zubbony kicsit ugrálni fog velünk. és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak. és azt mondta magában: „Könnyű bizony olyan ugró állatoknak.Mindjárt.Úgy van .Valami beleesett a szemembe. és kiabálni kezdett: . ha beszakadna.kérdezte Micimackó csodálkozva. és nem lesz semmi bajuk. jó . olyan könnyű! . Csak éppen akkor.mondta. . mint a Tigrisek.egyenesen a zubbony kellős közepébe. amit mondtam. aki odasúgott neki: . miközben letették őt a földre. Olyan gyorsan és szelesen ugrott. Jól jegyezd meg. . hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban. volna min nevetni . de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek.mondta. valami baj történt volna. . .Nem lesz semmi baj. .Nekik nem lesz semmi bajuk. mi a teendő. Soha még nem történt meg. bizony! Majd nézd meg.mondta Füles.S már ugrott is . . mit határoztak. boldogan.” .Hiszen csak úgy gondoltam. . jaj de érdekes! Majd nézd meg. hogy most éppen baleset történhetik. figyelj csak.Ide figyelj. és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie . . úgy örült.jegyezte meg Füles.Remek volt! . amint a hullámok lágyan ringatják.Ugorj. Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel.mondta Füles -.No. milyen könnyű.S már sivalkodott is: .Van egy ötletem! . . kicsikét. De Tigris az ágba kapaszkodott.Jövök. mikor még fiatalabb volt. Malacka .Nem szakadna be.mondta Tigris idegesen. és ha Füles háta leszakadna. . .Úgy van.Levetem a zubbonyomat. A következő pillanatban Tigris megtudta.Az más . az ilyen élet.Én nem mondom. Mikor Zsebibaba megtudta. Megint leesett. Róbert Gida! .” S látta magát. hogy tudok ugrani! Mintha repülnék. Malacka. hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint. .

mondta Róbert Gida sajnálkozva. .Hát . Nem tesz semmit.Csak nem ütötted meg magad? ..Hol van Tigris? Tigris ott volt. s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn. .mondta Róbert Gida a többieknek.Jaj Füleském! .mondta Füles eltűnődve . u!..És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette. Aztán csak ennyit mondott: . .mintha valami megrepedt volna. Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először.Itt van. Bumm. Legalul feküdt Füles.mondta Róbert Gida. Semmi baja. Helyettem... Füles hosszú ideig egy szót se szólt. . 31 .kérlek.Bu. nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát. . . Feltámogatták Tigrist.Igen . .üvöltött.Vigyázzatok! .. recsegés-ropogás! . fejezd ki neki köszönetemet. amint a fa dereka elrepült mellette. aztán a többieket.

Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában. Meglátogatom és megtudom. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért. Már reggel úgy ébredt. sok kilométer magasban egy csalogány trillázik. . hogy nem is betűzi helyesen. Nyuszi!” de semmi se történt. és „Jó. és rendesen eltűnt szem elől. A darazsak. Megállt és hallgatódzott.mondta. de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú. muszáj is tisztelni olyasvalakit.morfondírozott magában. Ma olyan nap van. hogy megteszem. ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek. aminek történnie kell. k. Nyuszi a fenyér szélére sietett. mégse Kanga mondta Nyuszi eltűnődve. alig lehetett észrevenni. és azt mondja neki: „Jó. mint amerre mutatták neki az utat. akivel nem ért rá kezet szorítani. sőt Magában -. amikor nem elengedhetetlen. és hogy biztos legyen a dolgában. Lehet. és én is szeretem őket. ebben megegyezünk.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava. kimondani a véleményét valamiről. Olyan nap volt.ez meg olyan volt. a Tigris pedig folyton ugrál. aláírással. vagy Levelet kell írni Nyuszi s. megfordult.de esetleg nem is Micimackónak szól először. leért a folyóhoz azon a ponton. és azt is mondta: „Én vagyok az. az ágak irányában: „Hé!” . azonkívül azt is megtudjuk. Nemsokára elérte a fát. ha meggondoljuk. jó!” . amiben mindenki élénken helyesel. a nap felé kunkorítva pofaszakállát. .” Boldogan ugrált tovább. Így nem marad más Rajtam kívül. a Róbert Gida házikója felé. és fontosabbnak érezte magát.mondta. jó reggelt. „aha. hogy utóbb jól láthassák az egészet. 32 . vagy megmondani. itt volnánk. igyekezvén elérni a csúcsot. az se tud segíteni. és ellenkező irányba indult el. az az Ugribugri Tigris . „Mindezt összevetve . aztán megteszem érte.Nem. napellenzőül.” . nincs itthon. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott.Kellemetlen . hogy nagyon fontosnak érezte magát.Úgy látszik. aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. beleszámítva Zümmögő Henriket is. mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma. és továbbsietett. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest. mint valaha. s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: „ó. Róbert Gida is Tőlem függ. amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz.Ötödik fejezet. mielőtt megtörténik. lábát pontosan fenn tartotta. de valljuk be. és mintha egyenesen tőle függene valami. hanem Bagolynak. Nyuszi”. kiáltott is egyszer-kétszer. jó reggelt!” . de nem az a fontos. fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán. Nyuszi”. amikor Szervezni kell valamit. Felfelé is makkantott néhányat. Vannak esetek. hogy valahol. Kopogott az ajtón. hogy mindig másfelé ugrott. S miután odabólintott egy zöld békának. megmondom Malackának is” . Olyan nap volt. Olyan Intézkedő és Utasító nap volt. amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik. mit kell tennem. Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben. amikor mindenki azt feleli: „Igenis. ha az ember megérkezett. aztán visszahúzódott. és ilyenkor nem számít. És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida.mondta Nyuszi. könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött. és büszkén azt mondta: „Na. és „Rendben van. benne. azonnal szerteröppentek a fenyér irányában. hát itt vagytok” vagy efféle. de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt. amelyben Róbert Gida lakott.és Malackának azt mondja: „Micimackó szerint ugyanis” . hogy: elengedhetetlen.

.mondta Nyuszi ünnepélyesen . látván.Tegnap reggel . Ó.Ez? .Meglepő .No és mit tettél? . és általában egész kényelmesen tudott olvasni.Ha nem jöttél volna hozzám. miről van szó. aztán csöngetett és kopogott.Ha! . . Odaért.mondta Bagoly. nekem meg neked van sütnivalónk. Ha előfordul valami az Erdőben. gombostűvel.Ah! . ha azt mondom.mondta Bagoly. és megint felvillanyozódott. amin gondolkodni kell . hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet. . . . Még egyszer megnézte a cédulát. Papírszelet volt az ajtajára szúrva.Látom. Nem találtam otthon. . Elfordult.Távozz.mint ahogy rendesen kezdeni szokta.Na? . el vagyok merülve gondolataimba. előbb kopogott. tudod. .Ugyanezért . . mit értek alatta. idegen.Na? .Egy másik.Kétségkívül .Olvasd ezt el. ez arra vallott. Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is. Legközelebb volt Bagoly lakása. hogy majd csak a segítségére jönnek. Kicsit ideges volt.és te tudod.kérdezte Nyuszi. .mondta Nyuszi kurtán -. Aztán kis szünet után hozzátette: .Vitán fölül . A többieknek nincs.A leghatározottabban .mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva.mondta Bagoly. . hogy Róbert Gidával történt valami. . sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R. . Egy pillanatra átvillant rajta. feltéve. Bagoly átvette a cédulát.mondta Nyuszi.mondta Nyuszi. te vagy az. Nyuszi? .Íme. én kerestelek volna fel. és Bagoly feje megjelent. . Kétségkívül.A zöld ajtóhoz lépett. G. . és így szólt: .Semmit. 33 .Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel.És fontosan elsietett. a Százholdas Pagony közepén. Gombostű is volt benne.mondta Bagoly abban a reményben. és sokáig tanulmányozta. De az értelme ugyanez volt.Bagoly .Miért? . hogy az egész délelőttje el van rontva. Nagyon különös. más nem akad erre a célra. amikor papírszeletkét pillantott meg a földön.mondta Nyuszi.meglátogattam Róbert Gidát. hogy „elengedhetetlen”.Hát igen . gondolkodni -. . hogy megbizonyosodjék. . . csak mi ketten. hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül.mondta. . nézd. és nem mondják folyton: „Na? Na?” .

. pettyes.Most legalább tudjuk. .. . . nem tudom.mondotta még egyszer. .Végre is .tette hozzá . s a kegyetlen Tél is haldokol.jegyezte meg Bagoly bölcsen. . 34 . Mert úgy tűnt neki. Nyuszi. van köztük olyan. . hogy ezt később is megteheti.. hogy hat külső látszatra .Igen ám.Ugyanaz volt. hogy megbeszéljük. .olyan.Természetesen . mihez tartsuk magunkat. bizonyos tekintetben izé.. pontosan.Köszönöm .mondta Nyuszi kis habozás után. és van olyan. Bagoly tűnődve nézett rá. Percekig nem jutott semmi az eszébe.. Nem messze jutott. Bagoly előre sejtette..fejezte be -..Mondd csak. nem volna-e legegyszerűbb. nem is lehet rajta más. mi történt. vajon miről beszélgetnek ők ketten. . mint ma. Ez most nagyon fontos. Együtt mentek el.. hogy ezt fogja kérdezni.Hát kérlek . ami mindegy.. az utóbbi napokban Van Dógomot? .tette hozzá . kedves Nyuszi . Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? .Ez volt a leghelyesebb ..Pontosan kérném a szöveget .Kétségkívül . inkább növényszerű.kérdezte Nyuszi. Nem láttad az Erdőben. Így hát még egy kísérletet tett. Betűről betűre. Megállt és fülelt. De aztán eszébe jutott.minden attól függ. Az első változatot.Nos? .” Ugyanúgy. ami a ténymegállapítást illeti. de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés. . dán...Azért jöttem. . A Kökörcsin bujkál valahol a Földből. a szöveg első változatát. hogy Micimackóval beszéljen.mondta Bagoly. közös célzatú tevékenység szempontjából. Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott.Na látod . ha szépen lelökné Nyuszit az ágról. .Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal.Nyilvánvaló. mikor zajt hallott. hogy. .. hogy megtudja. Bagoly még egyszer megnézte a cédulát. Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol. Minden ettől függ.Vagy inkább .Ennyi volt: „Elmentem.mondta aztán. illetve holland származású egyénről lévén szó. Dógomvan.. mint ma. ... és hogy ő ezt már előbb is tudta.vallotta be őszintén. mint.mondta. aztán hirtelen ötlettel így szólt: .mondta Nyuszi.mondta Bagoly vontatottan -. és elsietett. .Nem tudom . De pontosan betűről betűre. és arra gondolt egy pillanatig.

nem látott-e valamit Malacka. De gondolom. De néha úgy rám jön.Láttam. Gondoltam is. csobog a locs. Mackó kicsiny szíve repesve fáj.És Malackát láttad? .mondta titokzatosan és fontosan -. . hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok .tette hozzá szerényen -. a Végek is zörögve végenek. vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? .Értem . Nyuszi! .A Báránykák is oly búsan bégenek. . egyik se jó . szárnyait zizegve láthatják Önök. és arra gondolt. Engem látott ugyanakkor . s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből.Hé. .mondta Micimackó. Haris harsog. de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát.tette hozzá engedékenyen.Az nem jó. papás hangon dörmög a Papagáj. arról van szó. Bizony Tavasz lesz. Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom. és énekel.Arról van szó . A sok Méhecske zümmög és dönög.mondta Micimackó gyorsan.mondta Nyuszi egy kis lenézéssel. . hiszen neked nem kell magyaráznom.Te szerezted a fenti költeményt? .ő szokott rámenni a dolgokra. . és hangja csupa báj. gyorsan felállt megint. Nyuszi leült a földre Micimackó mellé. . És szárnyra kel. nem sok ész kell hozzá .De igen. saját szagától mámoros a Mák.Az imént láttam Tigrist.Az a kérdés.mondta Micimackó.Nem. hirdetik a fák. . . . .Szervusz. Nyuszi. és egyre csenget a Harangvirág. Micimackó! . Gerlice búg.No igen .Mire gondolsz? 35 . Tehénszívek közt bőgés a kapocs. A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom. hogy nem jó.Igaz csak .mondta Micimackó álmatagon.Tudom. .kiáltotta Nyuszi. . szürcsög. .

. . vagy Valakivel? Úgy értem. hogy újabb versszak közeledik lelkében. Füles! . Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. egy olyan rendes. hogy neki meg kell várnia Malackát. Összeszedte. Nyuszi megköszönte. .mondta Micimackó. .Negyed tizenkettőkor? . . Komolyan néztek egymásra.Talán meg kell látogatnia valakit. és eljutott arra a helyre. és betette a csokrot edénybe..Hát.Tegnap például együtt reggeliztünk.és ezt „Ibolya”. Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat. és Micimackó. Malacka korán kelt fel ma reggel.. De Micimackó.Isten veled.Valami effélét. elment ibolyát szedni.egyedül vagy Valakivel? .mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből..mondta Micimackó.Nem . de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad . és azt mondta. . . Füles”.És Nyuszi elment. este is. 36 .. hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát. egy egész kis kosárkát. Füles éppen el volt foglalva.De majd megpróbálom .Vagy fél tizenkettőkor? .. . aztán megfordítva: „Ibolya. A Fenyőfák alatt. vele tarthat..De igen . esetleg növényszerű? . azt mondta. És nagyon boldog volt. . akinek még nem szedett senki ibolyát. .Nem láttad őt az utóbbi időben.De hová? .. nem tudsz ebben segítségemre lenni . igen . .De kit? . . egy izét.. Reggeli előtt igen.Én is éppen ezt akartam kérdezni .Lehet.kérdezte Nyuszi. telve. hogy..mondta Micimackó sarokba szorítva. inkább kicsiféle alakú kosarat. és reggeli után szintén. egyedül. hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával. Mégis úgy esett. . aki olyan pettyes. és arra is gondolt.Igen. Micimackó!” .mondta Micimackó.No igen . hogy ezek összetartoznak. . Akkor azt mondja: „Viszontlátásra. .Tudod. Délután igen.Attól tartok. aki úgy érezte. És akkor az jutott eszébe..sürgette Nyuszi.. hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe. hogy.Bizony . . Nyuszi. reggelenkint. .. mostanában. Némi töprengés után ráeszmélt. hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben. miközben bandukolt.Ez a bökkenő. mert.tette hozzá buzgón.mondta Nyuszi. Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról. Szedett megint egy csokorravalót. fél tizenkettőkor haza szoktam menni.mondta Micimackó.. . ha óhajtja. .mondta Nyuszi türelmetlenül -. .gondolkodott Micimackó.Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt.Tizenegy-tizenkettő . hogy el ne felejtse. csokorba rakta és hazavitte. és folyton ezt mondogatta magában: „Füles” . milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak...Ó. ahol Füles lakott. és ezt szagolgatta. lehet.és elmegy. Kosarat is hoztam magammal.kérdezte Nyuszi. .

Csak meg akartalak kérdezni. .mondta.Tudod-e. . . Talán rosszul hallottad.mondta Füles komolyan. Malacka gyorsan hátraugrott. és megszagolta az ibolyacsokrot. jó reggelt! . hogy menjen most. . és gyorsan hozzátette: . Malacka arra gondolt.mondta azonnal Nyuszi. miről van szó. . . de csak az egyik végén. Ezt jelenti az A betű. mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? .olyasvalaki modorában. hanem A. hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit.Igenis? .mondta gyorsan.tette hozzá Füles komoran. kis Malacka -. és ez csakugyan A betű.Ó.. Nekik ez csak három pálcika a földön.Lám. . anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról. hát ezt jelenti.Füles felemelte egyik lábát. . . mit jelent az A betű? . aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt. és azt mondják: „hahaha. Füles. nem. ..Nem Ó .mondta Malacka.és ezt jól jegyezze meg.mondta Füles. . Füles. és felderült -. itt jön Nyuszi. Füles! . kissé orrhangon.Az A betű tanulást jelent. aztán gyorsan hozzátette: .Tudod-e.kérdezte Füles. mi ez itten? . és a harmadik keresztbe volt fektetve. Két pálcika összeért a végén. .mondta Malacka.Róbert Gida azt mondta. és Műveltséget jelent és minden egyebet. Malacka közelebb jött.. . hogy megnézze.Nini . hogy ez egy A betű.Mit gondolsz. amit tanulmányozok? . Jó reggelt. Füles. Nem.Három pálcika . .mondta Malacka. azt tanulmányozta. dehogy.Igen. Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött. Malacka. nem tudod véletlenül. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos . lám. és azt mondják: „Ez csak Füles volt. . aztán.. hogy ez talán valami kelepce vagy efféle. mi ez itt.Igen .Ez egy A betű. Füles. ez egy nagy és diadalmas A betű..Nem tudom. és integetett. . .Vagy holnapután.És közelebb jött. mint Róbert Gida? .Nem.Ez Malacka? . És azért jöttem. akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával. ha nem jön valaki. azt mondta: .Nem Ó. Füles.Azért jöttem. .Én mondom neked. Füles előtt három pálcika hevert a földön.” És járkálnak jobbra-balra. Füles . amit te és Micimackó soha nem fogtok elérni. hogy egyszerűen szétfújja az egészet. műveltebb vagy. Feltéve.Nem tudom. . Csak azt akartam kérdezni. vagy azt hiszed. A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben.Úgy értem.Ó .Majd holnap . 37 . nem számít. csak úgy odabiccentett Malacka felé.Ó.. De a Műveltek számára .

mondta Füles.mondta Malacka . az A betű olyan dolog...Én csak azt gondoltam. .Látod. Biztosan tudta már magától.Most majd felelek a kérdésedre . .Azt mondta.Nem.kiáltotta Füles. . ez a helyes kifejezés. Füles. Azt teszem.mondta Füles Malackának. Füles megnézte pálcikáit. igazán. és megviszem a jó hírt a többieknek. Ez itten például.Én azt gondolom .. hogy mi ez? .. . A betű . Nyuszi nagyon okos és ravasz. Aztán Nyuszihoz fordult. Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre. .mondta Nyuszi.Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul..mondta Nyuszi.mondta Malacka.mondta Malacka zavartan. amit Nyuszi is tudhat? .tette hozzá keserűen. . én nem mondtam meg. . Műveltség! . . Tudományt szed magába ..mondta ünnepélyesen. és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára. és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát.Te mondtad meg neki? . G. ugye . Füles.. .ha szabad használnom a kifejezést. csak félakkorák. És ezért tudja már minden állat az Erdőben .Bizony.kérdezte.Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! . és már hat pálcika volt előtte. .Egy A betű . és gyorsan elszaladt.Köszönöm előre . . mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit.kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -. . A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem .azt hiszem. Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R. Műveltséget szerez.Tanulni! kiáltott.De nem valami tökéletes.Mit mondott Nyuszi.Ne gondolj semmit . . Most megyek.Ravasz! . amit ő. .hogy az ibolyák nagyon kedvesek. és aztán Malackára nézett.Tudta? Azt hiszed. . 38 .

Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla.gondolta Micimackó -. . Egyszerre dobott be kettőt. mert nem volt neki sietős. és áthajolt a hídon. titokzatos fajta. inkább marad. de csuda egy fenyő. gyerünk! Nézzük csak. de olyat. „Gyerünk. na persze. és úgy érezte. hogy nézze. hát a nagyobbik volt az első. Úgyis olyan csöndes. mint egy patak. ha kicsit kapaszkodott. át kellett kanyarognia a folyón. hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele. mielőtt beért.mondta Micimackó. míg jól megnézi: . vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? 39 . akkor könnyen menne. Ez kívülről jött az Erdőbe. ami annyit jelent. csirr. jókorára megnőtt a patak..Csakhogy nem talált rímet. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög. mert a Kanga nem ül a fán. de így is jó volt. Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele. De mert mind a kettő egyforma nagy volt. fakerítés mind a két oldalán. és tessék. Ott ültek hát. Á.. mint egy út.” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben. Hát az egyik gyorsabban ért ki. lassan. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót. és nézi a folyót. de mert nem nézett se jobbra. „Értelme. ha volna hozzá egy rímem. beillett kisebbfajta útnak is.. hová ér. Pedig sokáig próbálgatta.Jó dolog. az nincs . az volt-e az első. .Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki. se balra. Lefeküdt. s a Kanga ül rajta. hogy a legalsó fokot se éri el. ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért. ezeknek sietős volt. úgyis odaért. kétszer nyert. Tudja. de ez természetes. mert ő olyan kicsi. alatta siklott a víz. a folyó gyött. Fahíd volt ott. beleakadt valamibe. Felvett egyet. Visszament. nyugodt nap van ma. és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. akire kijön a rím. csurr!” Volt egy ösvény. azért áthajtotta a fejét. de elvesztett huszonnyolcat.gondolja Micimackó -.” Leért a folyóhoz. melyik ér ki gyorsabban.. és mintha a fenyőtoboz vele úszna. és nézték a folyót. Sajnos. azt nem muszáj. Verset akart írni a tobozokról. mert ott feküdtek körülötte. az is majdnem olyan széles volt. mondja is magának: „Sietni. mi van ott! Még elkésünk. Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik. Egyszer úgyis odaérünk. Jobb volt rajta állni. „Hát ez is furcsa . Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla. amelyiknek győztesnek kellett volna lenni.. Csakugyan fordítva jöttek vissza. és nótás kedvében volt. azt mondja magának. bele a folyóba. Majdnem folyó lett belőle. nem tudhatta.. a kicsi az utolsó volt. az is természetes. Lám. ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban. ahová kellett. A fenyőtoboz kirepült a kezéből. nyert már harminchatot.Ördög rúgjon meg! . Bagoly szerint az övé. mire hazamehetett uzsonnázni. mert akkor még fiatal és kicsi. ahol átjött. keresztülhajolni és belenézni a folyóba. ő is lassan úszik a folyóval. másikat kell hozni. Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj.

amíg átérnek? . Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt. úgy látszott. .Én volnék? .kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba. . mindig tovább tart. jaj.mondta Malacka.Á.Füles! . most már el volt szánva.Füles! .kiáltott Zsebibaba. az én botom. akkor pedig ő nyert! .Úgy látszik.kérdezte Zsebibaba. Csakhogy lassan jöttek a botok. mit csinálsz te ott lenn? . . eddig még csak az övét látták. . Malacka.Jaj.mondta hirtelen Micimackó. mennyi ideig tart. az enyém! . mert könnyen beleeshetik. Füles. akkor botokkal játszották. és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén. .mondta Nyuszi. Zsebibaba föl-alá ugrándozott. botocskám! Botlott botocskám. Micimackó találta ki. naagy. hogy az enyém. nem tudtam.Mit gondolsz. .Az enyém olyan szürkés .felelt Füles. Valamelyik nap Micimackó.Á.Nyuszi. mert jobban lehetett őket látni. . . a híd alól. szürke! Á. lesték. . Nyugodt és méltóságteljes volt Füles.Ugyan. Micimackó? .Egyáltalán nem játszom .. azt se bánja. Négy lába égnek meredve. elbotlott a te botod? . hogy az enyém? . Alig hittem. .Nem én. kicsit fölemelkedve. az én botom elbotlott! Malacka. hiszen szürke! Nagy. szürke! Nicsak. De mégis! De mégse! Látod a tiédet. Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a MicimackóVízipólót.kérdezte Nyuszi. hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél.. aki nem mert túl mélyen hajolni. lenn az erdőszélen. ez valami más. botocskám! Malacka felizgult.Így kezdődött ez a játék.Malacka! Én látom a tiédet! .kiáltották valamennyien. Malacka? Én már szinte azt hittem.sivalkodott Malacka izgatottan. 40 . Látod te a tiédet. szép lassan. Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles.. . és mire Nyuszi kimondta: „Gyerünk!” átrohantak a híd másik felére. Bedobálták a botocskákat a folyóba.kiáltott Micimackó.Biztos...mondta mélán Zsebibaba.kérdezte Füles. aznap volt a folyó a leglustább. az én botom elbotlott . . . gyakran játszották ő meg a barátai. hogy csak játszol! . ha egyáltalában nem ér el odáig.Úgy látszik. és gyorsan hármat fordult maga körül. Ezekkel könnyebben is lehetett. mégse. itt gyön! Naagy.Gyere már ki. Igaz. . .Gyün! .mondta Zsebibaba. mint szokott. Kereste a maga botocskáját. kinek a botja jön ki leghamarabb.Persze hogy az enyém. . . Úgy jött. gyere ki. mint az ember hiszi .. mégse az. a Micimackó-Vízipóló.Lám.

..Vagy véletlenül nem találtok el? . csak rád eshet. Nyuszi érezte.Nem téveszthetem el... mert újabb forgóba került) ha úgy vélem.. hogy jobbról balra még jobb. majd értesítlek.... .Ez.Ez nem egészen rossz .. Mondd. időt. forog! .. igen köszönöm... . vagy (kicsit elhallgatott. Szót sem érdemel.. adjatok neki időt. Különben is én nem is szándékoztam ma úszni.. valamit. sokkal nehezebb. .De hátha nyakon ütjük véletlenül? .Nem mintha azt hinném. kérlek .vélte Nyuszi. Nem tesz semmit. tudni fogja a kötelességét...vélte Füles. Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi.Én se remélem. csupa sár leszek! . egyiknek meg kellene kezdeni. és ha már itt tartok. . . .Né. .. .Egyiket.Na. Füles . ..És lassan megfordult újra. . . 41 . Hagyjátok a Nyuszit.. vagyis hát csakis melléd mehet.felelt Füles. ha azt mondom: NNA MOST!!.. amit egyáltalán vinni tudott.Micimackó .Szeretek így forogni.mondta -. .. . és Micimackó ragyogott. akkor Micimackó dob.kérdi Füles. érted. Malacka. mielőtt mulatni mentek.sürgette Nyuszi. Hogy talán.. Nyuszi.Ha fürdőbe akarok menni. . Áthajolt a hídon.sikoltott a megrettent Zsebibaba. úgy szorította a mancsa közé.Úgy értem . mondjuk. hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba.. és így fest a helyzet.kérdi Malacka aggódva... .. mondd. .. ha azt mondom: NNA MOST!!. Még hogy én arra várjak..magyarázta buzgón. .Halljuk. hogy mi. hogy valami különleges . Ha úgy érted..véli Füles.kérdi Füles hidegen. . ..Nem vágom hozzád. . Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi. . Pillanatnyi szünet következett.. csak úgy leejtem...Nem hagyhatom abba . és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni. kérlek. Füles.. Micimackó.De ha már benne vagyok. kieszeltem . és a hullámok kimossák őt a partra.Úszni én is tudok .. hogy megmoshass. a kövek hullámokat vernek.Én valamit.Hát.felelt Füles. hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen. .. hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni..De Füles. abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod. és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra.véli Zsebibaba büszkén...Egész ügyes gondolat . így körbe-körbe aztán nem! ...Fontolóra kell venni minden lehetőséget.mondta Füles.. Füles.mondta a megszomorodott Micimackó -.Miért ne? . Mindenki mélyen elgondolkodott. akkor dobhatod. hogy a gondolat valami nagyszerű.. akkor ahhoz senkinek semmi köze.. . Micimackó! . . mert az kizáróan és egyedül az én ügyem.mondta végre Micimackó. hogy lehetne?.Három találós kérdést teszek fel neked. De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ.

Hangos kiáltással. .. és hogy ne találjon nyakszirten.mondja Malacka.. Micimackó? Malacka. . . nézték. Végre is a Füles odabe volt a vízbe.mondta Füles.Kérlek. nézegetik. .mondja Malacka -.. úgyis észreveszem majd..Na látod.Hogy estél bele tulajdonképpen.mondta Zsebibaba izgatottan -. No de ilyet! mihelyt ott áll köztük a szárazföldön.. Füles? . bámulták. ... . nem is estem bele. mint a Nyuszié. hogy azok nincsenek is a valóságban. Füles eltűnt. hogy a Malacka botja végre megjelent. és most kinn van a vízből . de mindig nagyobb lesz ..véli Micimackó aggodalmasan.Füles . és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám. .Én egész kész vagyok . ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében. kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol. mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja. és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján. te aztán igazán átnedvesedtél! . Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni.Ezt jól csináltad. Hatalmas csobbanás. valaki belelökött? 42 .Na hallod..vezényelt Nyuszi. Füles. akik nézték.. engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit.BELEUGROTTAM.Nade.súgta Malacka Micimackónak.. Micimackó elengedte a követ.Nem vágtál te oda akkorát . .Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged. hogy kicsit megvigasztalja. Micimackó . ha az ember Csekélyértelmű Medvebocsocska.. mikor kijönnek a fejből. alámerültem. azért ez okosan volt megcsinálva. vagy legalábbis egész mások. és kiúsztam a partra.Nna most! . aminek lenni kellene... vagy pedig a folyó nem az.Mi volt a jó gondolat? .kérdi Nyuszi. sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket.. valami szürke. egyetemesen üdvözlik a hídról.hol itt a hiba? .. Ide-oda forgatják. hogy szokott az történni.. Csak nézték ám.J-a-j . ..kérdi Füles. még azon se örültek. . Micimackó kezdte magát jobban érezni.Köszönöm. Utóvégre. ez egy jó gondolat volt.. Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak.. . . Nyuszi. Kész vagytok? . de úgy vélem.mondta Nyuszi barátságosan. Szívből ennek se tudtak örülni..na tessék! Füles kecmereg kifelé. Zsebibaba. hogy alighanem a rosszabbik követ választotta. .Még hogy engem odacsapkodott. és megkér valakit. Füles megrázza magát. szíveskednék Malackának megmagyarázni. .No kész vagy.Nem is vághattam akkorát .. . kicsit előbb.

. Nem tudom. Annyit mondtam csak: „H-á-á-ápp-cc-ii!” . mint a többi. Hogy gondoltátok? . értitek-e.Nem megmondtam. Ott álltam a folyóparton. ..Nahát. .folytatta -. Azon gondolkodtam. 43 .. ..És te voltál az a valaki ..Nem állhattam oda. Persze az olyanoknak. hogy megkérdezzem. a kellemetlenséget.Nyuszi felsegítette a földről Malackát.mondta idegesen Malacka. gyerekek? . . hogy Tigris itt jár az Erdőben. persze. . .. . Malacka. neszt hallottak..Biztos.kérdi Nyuszi bölcsen. ..mondják karban a többiek. hogy mit értenétek ti alatta.Fülest a folyóba lökte valaki. a rossz kosztot. .És hol volt Tigris? .. ha. . Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre.Ugyan.Mi újság.Bocsánat. Jól van.. ez lökdösődés .mondja Füles. már csak annyit tudtam. és akinek kedve van. Tigris! . akik szeretik a hideget..Hogy vagy.De ki lökött meg? Füles nem felelt. Erős köhögésem volt..mondta Tigris jókedvűen... Nézzétek. . hogy csak köhögtem? kérdi Tigris bosszúsan. hogy VIZES. vagy nem jár itt . Tudod..Te. Tigris? . ...véli Micimackó. .mondja Malacka idegesen. véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve. Nyuszi fontoskodni kezdett.Tigris volt alighanem .Ja? Úgy elcsodálkoztam. taszigálhat is benne. ..Mi volt ez? .kérdezte Zsebibaba.kérdi Nyuszi. és szépen letörölgette. . és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT.Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal. megcsúszik... De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna.mondta Füles hidegen. Még mikor a folyó legmélyén feküdtem.Hát valamelyest csúsznom is kellett. hogy gondolom? . Micimackó. és véletlenül épp Füles mögött álltam.kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül.mondta ünnepélyesen..Mi hogy mi volt? .Ugyan. Még mielőtt Füles felelhetett volna. ott is csak folyton mondogattam magamnak. nekem mindegy. . a szemetet. ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” .Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni.Na jó. végre is ez egy Nagy Erdő. . . ugyan! Köhögtem.Köhögtél? . Tigris maga jött át a cserjén. és ha valaki taszigáló kedvében van. . azt mondja: „Na.Füles . Füles! . azoknak esetleg tetszik. hogy nem csúsztál meg véletlenül? .. .. de különben olyan házikó az is.De ahogy ott úszok a folyó felületén.. hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam.IGENIS BELEUGRASZTOTTAK.

. mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek. ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután. Sokáig nézegették a folyót a híd alatt. De hogy leért a hídhoz.Róbert Gida nem érti jól az egészet . . Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe.Csend legyen! . . már tudta. Egész jó gyerek . hogy nem rendes gyerek? . Áthajol az ember. valahogy így is van. amint Kanga befordult az Erdőn.... 44 . másodszor akarattal. kérlek.Ki mondta. mert látta. Róbert Gida . én a vízben voltam . hogy velük megy.Akárhogy is. Ez egy olyan szép nyári délután volt. ... mit szól mindehhez Róbert Gida. és nézi.mondta a Tigris.kezdi Nyuszi. . én csak annyit mondok. hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót. egy kicsit meglegyinthettem . egyszerre csak egy beszélhet.véli Malacka -.. Mondd. .. Zsebibaba kétszer esett a folyóba.. milyen lassan megy a víz.A Tigris.Nekem ez a véleményem. mindegy az...Hát pedig én csak köhögtem ... hanem AMOLYAN délután. Feltartja a mancsát. .kérdi Róbert Gida.véli Micimackó.Hát. mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára.kérdik mohón. a folyó nem bánta. hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet. .Nézz ide.. kérlek.. Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna.. Malacka. Tigris és Füles is együtt távoztak. ha ott fekszünk a folyó fenekén. aki még ilyet sose játszott.Olyan öklelős .Istenem. De azt hiszem.Nos? . . .véli Micimackó.. jön a lefekvés. a legjobb nyerőnek bizonyult..Én nem .kiált Nyuszi. .... érted-e. Az majd megmondja.Taszigált .mondja Füles.nekem az a véleményem. Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! „Nem tudom. ő se szólt. akkor egyszerre minden eszébe jutna. aki kicsit úgyis ostoba. .... Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is. .Rendben van. hogy úgyis minden hiába. .. Füles..jegyezte meg Malacka odavetően. .De nem történt akarattal .mondja Nyuszi -. . Aztán így is lett. .. gondtalan és jókedvű volt. te mit gondolsz?. és sok dologban nem biztos.. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon. itt jön Róbert Gida. hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban.Nna . . . először véletlenül.. rendben van. ..Itt az a kérdés..Úgy történt.Általában senki se olyan nagyon komisz . és érezte.mondta Zsebibaba mohón. .. Nyuszi akkor kijelentette.felel Róbert Gida.Én úgy vélem. Sütött a nap. Füles. . valamit tenni kellene. hogy ez nem is OLYAN délután.mondja a Tigris.Próbálj engem is lökdösni! . .véli Füles. . Itt az a kérdés. .. nem is tehet róla tulajdonképpen.így Tigris.Taszigálás vagy köhögés. és ott látta az állatokat. Tigris?” Róbert Gida.Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris.Igazad van . a Tigris engem is.

Micimackó kezd ráeszmélni..Nem is tudom. amiről beszélnek. Álmos nyári délután volt. amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt. de hogy csináljuk? .Igen. hogyne! .Igen. Tudjátok. . Malacka? .Most már tudom .Én is így gondolkodom . Izé.Éppen ez az.. Mondanád még egyszer. ránk hallgass.Igenis. a bal fülemre meg vagyok hűlve.. Malacka? Nyuszi nem bánta. Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig. mikor Nyuszi hangosabban mondta: „Ugye..Milyen ráncba szedésről beszélsz.Nyuszi végre kezdte befejezni . Malacka?” . Hallottam valamiről. Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem.néha..Hogyne. mi az a „kétszerkettő”? .Hogyne..Erre emlékezett Micimackó. te nem is hallottad.bólintott Micimackó..Micimackó . hogy igenis féktelenkedik. Hallotta már valahol.Tigris olyan szertelen és rakoncátlan. De aztán mégse. de hogy? .. Malacka is bólintott: érti hát. Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét. az Erdő teli finom hangocskákkal. az az egy tagadhatatlan. hogy kicsit ráncba kellene szedni. érted.Mert .. Mit gondolsz. . De honnan kezdve? Micimackó arra kéri..Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét. hogy attul kezdve. . hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket. Nyuszi? . mikor a fülében kezdte érezni azt az izét... Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: „Ne hallgass Nyuszira. Mégse tanított meg.” Malacka kényelembe helyezte magát. .Igazatok van . . igen. és megtanít a kétszerkettőre. .Hát te. nagyot ásít. Micimackó is velük volt. csak néha-néha nyitotta ki a szemét. „Ráncba szedni. .kérdezte Malacka. és annyit mondott: „Ugyan!” vagy „Ez igaz!” .” .feleli Micimackó. hogyne.Hetedik fejezet.. ránk hallgass.kérdi Nyuszi -. ugye.. hogy arról van szó. ..Ebbe nektek feltétlenül igazatok van.. De az mikor volt .véli Nyuszi. Lassan felkel. 45 . amit Nyuszi elmondott.Aha. hallottam. Azt mondta.mondja Malacka szemrehányóan -.. és nemigen hallgatott Nyuszira. Miről is volt szó? . mert ha az ember szereti is őtet. a Nyuszira ne hallgass. ő elmondhatja még egyszer.... jó. . . Nyuszit hallgatták.és a hangja komoly volt. . ellátja a bajomat. hogy nem arról beszélnek. és magához tér. amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta.

.Mit dúdolgat Micimackó? . Ha reggel felkel. vagy Nyuszi magasabb lenne. mint Tigris.véli Nyuszi..Hát majd elvisszük az Északi-sarkra . .. Bánatos kis Állattá válik. És persze Micimackónak is köszönöm. ha aztán mindig szomorú maradna . Egyszer megkérdeztem Baglyot. . hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal. ahol még sose volt.És ugyan miért? .. De elég is. végre is egy magányos hely. Malacka. nem mondhatja magának: Na. Szomorú.mondja Nyuszi.Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? . Magam is így csináltam volna. el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb.véli Nyuszi. .Persze.mondja Malacka kételkedően.Nekem van egy jó eszmém . . az is valami.kérdi Micimackó.Az nagyon messzi van. . meglássátok.. 46 . olyan „Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak... amit Tigrissel akarnak csinálni. ha onnan haza akar találni Tigris úr.Ő is így gondolkodna . (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé. ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik. . és kisebb lenne Tigris. Nyuszi”... . ami nem illett erre az esetre.A Tigrisek nem maradnak szomorúak . .Elkezdett gondolkodni. ..Hallgassatok ide. .Á! . Malacka. mint szokott. Hát ő is mondta.. hogy jó lesz az.kérdezte Nyuszi.. . csak úgy öt percre. és hol hagyják magára.” Malacka örült az egész dolognak. Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja. . én rosszat akarok csinálni. de éppen más dolgom volt.. Belezavarodik. .véli Micimackó.Én ugyan nem szeretném. hogy biztos legyek benne.. mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba..Csak annyit mondana: „Ezt jól megcsináltad.magyaráz Nyuszi. Csak az a kérdés. mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle..sóhajt Micimackó. Másnap reggel érte megyünk .Ennek nincs értelme.Értelmes dolgokat dúdolgat? .Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon. mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle.. Csupa nóta. azzal is segítettünk.de jól ide figyeljetek -.Azért. . Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba. De csak olyasmi jutott eszébe.. aztán otthagyjuk.kérdi Malacka. hogy hova vigyék Tigrist. és nem csinál semmi rosszat.Ez jó lesz . Na. magányos helyre.. Megjavul. . . Érezte.Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? . Köszönöm. Mélabús. bizony az jó dolog lesz.

Az ilyen hideg.” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta. didergős nap . meglátjuk”.Jobb volna.. Micimackó. ha azt mondaná: „Nem”.. Zsebibaba. . ilyenkor köhög és taszigál.De jobb.kérdi sértődötten Zsebibaba. vagy akármikor. ködös napok mindig elszomorították. . Na. hogy majd milyen hideg és rémes lesz.. mit csinál holnap reggel.Ennek megint Micimackó örült meg. ha otthagyják Tigrist egy teljes napig. Ha majd ott lesznek. nyárias.. Vár. drágám? . ami őt illeti. . nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana.rázza a Nyuszi a fejét... hogy ő miféle Micimackó. és sose történik semmi . Másnap egész más nap volt. Ilyenkor nem panaszkodik az ember .kérdi reménykedve Zsebibaba. . akiről pedig azt hitték. Nyuszi kijelentette. . VAGYIS Ő TALÁLTA MEG. Nem volt meleg.. ha Zsebibaba nem tartana velünk.Nem volt igazi köhögés. . menjünk. most hazamegy.Nem látja többé? . ők kicsit előremennek. drágám. .szontyolodik el Zsebibaba.Miért ne? ...Ezt aztán csak bízzátok rám” .véli Nyuszi. Ha azt mondaná: „Igen”.Úgyis köhögtél ma reggel... mikor Malacka eljött érte. Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé. igen. aki közel lakott Kangához és Zsebibabához.mondja Zsebibaba. ha szép maradt volna az idő. Ez elég Rettenetes. Inkább az a fontos. Nyuszi. . FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL. akkor. Mert ha nem volna semmi dolga. és ha odaérnek.Holnap? .. Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: „ÉSZAKI-SARK.és Kangához fordul: .. .Ezt csak bízd rám megint . Utóvégre ő fedezte fel az Északi-sarkot. Megakadt valami a torkomon.Majd meglátjuk .. de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: .. . a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé. . . és megkérdezi Tigrist. hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek. Majd holnap. hideg volt és ködös.Na ugye látod. . Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni. Malacka kijelentette.Addig legalább nem. akkor rendben van. De ha arra gondolt. nem is bánta volna.. hogy neki ez kevésbé fontos. Igenis... ő ez a fajta Micimackó.kérdi Malacka.. Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk. nem hall semmit. Abban maradtak. aztán elkerülnek más irányba. Kangáékhoz értek.feleli Kanga. Majd máskor.. 47 .. hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való.Mindig „meglátjuk. hogy nem! . akkor elszomorodott.kérdi Kanga szemrehányóan. Zsebibaba is várt rájuk. amíg érte nem megyünk.és elsietett. ha itthon maradsz. hogy másnap reggel indulnak.Csúf. nagy barátja a Tigrisnek..Honnan tudod? .kérdezte Zsebibaba. Meg is mondta ezt Malackának. „Nem fogja azt mondani.

. mikor már egy darabig szaladtak..és azt hiszem.s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna.Most. Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük.. Micimackó! Készen vagyunk? Jó. Tigris? No menjünk. és újra eltűnt. .. .Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya.Hm? .Csss! . nem hallottak semmit.kérdezte Micimackó. és aztán majd délután úgyis mindnyájan. ha az ember jól odafigyelt.. Rohanjunk. úgyis mindnyájan. Valahol kopogtak . . Tigris hirtelen megjelent. No szervusz. ja.. Akkor aztán vártak még egy darabig.Halló! .felelte Nyuszi.Hol vagytok?! .Majd most .No most! . . . . hogy nagyon messzire mennénk. Malacka olyan halkan lélegzett. .mondta Nyuszi. Néha. hogy bátor dolgot cselekszik. ha horzsolta az útszéli csalán.Hát. Nyuszi volt a vezető. . Micimackó és Malacka utána ugrottak. . míglen az erdő úgy elcsendesedett.. Nyuszi felkelt és nyújtózkodott. hogy már nincs ott.suttogta büszkén.Majd most .Látjátok? Nem megmondtam? . Pillanatig csönd volt.Szólj Micimackónak is. esős napon .vigasztalja Nyuszi. Jól elbújtak és hallgatóztak. Mit szólsz az egész dologhoz. Nyuszi. . gyerünk! El is indultak. néha-néha beleszaladt Nyusziba. Az erdő nagyon csöndes volt. Tigris előttük baktatott.. és nagyon izgatott volt. megbökte Malackát.mondta Nyuszi. egyszerre csak előbukkant.így Micimackó.S mindhárman elrohantak. vagy mellettük szaladgált. mi? . ha Micimackó véletlenül nem ül rajta. a köd is sűrűbb lett..mondta Malacka Micimackónak. . Gyerünk. aztán újra hallották Tigrist kopogni. . Mért megyünk pont erre? . nem sokat. mikor keskenyebb lett az út. csak annyit mondott: „Hát gyerünk.Úgyse hiszem. Micimackó? .Csak ne gondold.. Tigris néha el-eltünedezett. de nem látta sehol.No . Belevágódott Nyusziba. Zsebibaba! Majd délután átjövünk. később. ...most már beszélhetünk. hogy Malacka felugrott volna.mondta. amilyen halkan csak tudott.Hazafelé megyünk. és Tigris félkör alakban kerülgette őket.De én azt hittem. érezte..kiáltott Tigris.mondta Tigris. . Gyertek. Ahogy mind magasabbra kerültek.mondta Nyuszi. és Micimackó körülnézett Malacka után.. Mikor az ember azt hitte. itt vagy. megint csak nem volt sehol. Beugrott egy bokorba az út szélén..aztán megint csönd lett.mondja Micimackó . .. . . hogy attól majdnem megijedtek. 48 . Nyuszi megfordult.Én nem szólok .. gyerünk!” . Nem láttak. Nyuszi és Malacka együtt haladtak.kérdezte Micimackó Malackát. Malacka és Micimackó egymás után haladtak..No? . Eleinte Micimackó. ....Á! . néha nem. Menjünk.. Nyuszi meglökte Micimackót. és olyan nagyon közelről hangzott a hangja.

Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant.Én azt hiszem.mondta Nyuszi tíz perccel később.. . mire Kanga megszólalt: . Vetted észre.vélte Nyuszi..mondja Nyuszi tíz perccel később -. .. én azt hiszem. . és csak annyit mondott: . jobbra kellene tartanunk. Majdnem. Zsebibaba büszkén jegyezte meg: .. .Játsszatok most egy kicsit a ház előtt. . fiúk!” . Egy pillanatig.gondolta: inkább megy haza ő is. Tíz perccel később újra megálltak.Előbbre haladtak.mondta lassan.Én is.. Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal. és kosarat adott nekik.... Malacka? . hogy melyik az. aki túl jól ismeri az Erdőt. úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból. és úgyis tudja. hogy olyan jól ismerjük az Erdőt. hogy ez a helyes út.Ugyan menjetek ki. Tigris véletlenül fellökött egy-két széket. másképp esetleg el is tévedhettünk volna.. és azon a gondtalan hangon nevetett. Mikor Tigris megunta a várakozást.Csak nem akartalak elereszteni.Semmi.mondta Kanga.Ja. .Itt volnánk ..Buta ügy .. . Ha az ember elhatározza.Én tudom. Visszafelé indult. milyen szépen hazajött. amelyiken az nevet. Micimackó? Micimackó helybenhagyta. . . Na. . hogy a másik a bal. Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek. akkor biztos. Mihelyt hazaért... hogy a ködben minden egyformán szürke..Nem is .. . hogy elfogják. De nem emlékezett. . hogy már nem mondhatja senkinek: „Na. Vagy úgy! Gondolhattam volna.Hát. . hogy de bizony úgy van. hogy kezdje.No mi az. és hiába várt erre. mindjárt azzal fogadta: .. és szedjetek nekem pár fenyőtobozt .Ez igazán furcsa . és Kanga meglátta őt.mondta Nyuszi félórával később. persze.Gyerünk! . .Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét.Te mit gondolsz.. és mikor azt is megunta.türelmetlenkedett Nyuszi. .Még szerencse. Malacka Micimackó mögött lépkedett.. hogy nem tévedhet el.Mindjárt ki is öntötte neki.. Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? . .mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -. Épp jókor érkeztél. 49 . Tudta. hogy az egyik a jobb mancsa. .De mégse.. gyerünk! ..No lám..Hol? . .Malacka megfogta Micimackó mancsát.. . itt a jó kis Tigriske.mondta Nyuszi idegesen.kérdezte Zsebibaba. hogy izé. hát akkor menjünk előre.

ha Róbert Gida meg a Tigris látják. . . miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért . Éppen elkészültek az ebéddel. ez valahogy úgyse jó így. . ne beszéljenek egyszerre. fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz. hogyha ide akarunk visszatalálni. és akkor az a valami.Majd meglátjuk . egy sarokba kuporodott.Ennek nem sok értelmét látom . mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette.vélte Kanga.kérdezte. mert akármerre indultak. csak annyi. na és az direkt Jó Dolog lenne..Hová lett Micimackó? . . másrészt nem szerette volna.. ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat. Egy árokban pihentek. mindig ugyanabba az árokba értek vissza. hogy mi történt ma reggel. . Gyere.magyarázta Tigris. . és megpróbált saját magából kifelé ugrálni. amit nem keresünk.mondta Róbert Gida -.Most mehetek és kereshetem őket . Egyrészt gyakorolni akarta magát benne. hogy a Tigrisek soha el nem vesznek.Valahogy így van.Az hogy volna .felelte Kanga. és újra visszatalálunk? .Hát ha haza akarunk találni. drágám .véli Nyuszi. hogy ő szomorkodik azon. hogy az nem is volt igazi köhögés.. fenn az Erdőben.kérdi Micimackó lassan -. drágám. hogy miért küldték őket. végre tudom. . Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: „No. hogy mi bizony valahol eltévedtünk. és Zsebibaba. hogy ez mit jelent. és Zsebibaba belevágott. Melyik lesz a legjobb út? .suttogta Tigris Zsebibabának -. . hová lett Micimackó? .vallotta be végre Nyuszi -.Mér nem? . ha nem látnám ezt az árkot többet.mégiscsak jobb lesz. úgy gondoltam. . Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben. amit keresünk. Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt. amiért nem vitték el. hogy „SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz. aki nagyon jól tudta. Tigris. de találunk. . Róbert Gidának így jó idejébe tellett.” Akart is valamit mondani. talán az a valami lenne. mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón. 50 . hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: „Hiszen én is tudom.kérdezte Kanga Tigris elmondta.Hát jó ..Ha még holnap is el vannak tévedve. ha felszedelőzködünk. újra próbáljuk megkeresni. és hazamentek ebédelni.. gondolta. míg csak el nem felejtették.Lementek a Hét Fenyőfákhoz. .Mi hasznunk volna abból? . de nem találunk. de nem jutott más eszébe. Kanga megkérte őket. míg megtudta. Zsebibaba. akkor ezt se találnánk meg többet.Furcsa dolog ez a Tigrisekkel .Majd máskor.Hát . .Kereshetem őket én is? . akkor meg kell őket keresni.Tigris. kicsit ostobának tetszett az ilyesmi. és képtelenek vagyunk. Valahányszor feltűnt előttük a ködben. el nem tévednek. amit nem keresünk.A dolog úgy áll . mert akkor esetleg olyasmit találunk. . .mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után.Ma még nem. . Micimackó már unta az árkot.. hogy Micimackó. akkor mehetek én is? .kérdi mohón Zsebibaba.kérdi Nyuszi.magyarázta Zsebibabának Tigris.Egyszerűen csak nem tévednek el ...

mondotta Micimackó. Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris. hosszú ideig kellett nézni. Nézd.siránkozott Nyuszi. meg a Malackának is.felelt Micimackó.Valami eszembe jutott. . .. még volt értelme.Hát Nyuszi? . . Nem akarta zavarni a csuprokat.sikoltott Malacka..Mi majd itt várunk rád. amíg nézte. hol vannak.. lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta. hogy esetleg mégse találnád meg. 51 . menjünk haza.Gyerekek! .Ha kijönnénk ebből az árokból. csak azok a tizenkét csuprok.. de ha senki se beszél. és aztán visszajönnénk bele. . én tudni fogom. Végre meghallotta a hangot. bizony .. . magunkkal kellett volna hozni. hogy milyen ostoba ez a Malacka. ahogy Tigrisek szoktak. Jövök én is. hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se. azt hiszem. Micimackó felállt...ismerte be Micimackó..mondta hirtelen Malacka. . akkor megtalálnám. hogy mit akarnak. akkor. kezdett ám.. mert Micimackó alaposan el volt foglalva.. Úgyis keres benneteket. . . Hát jött szépen haza Micimackóval. aztán megfordult és jött vissza.. A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek. hát hadd ugorjon. és nézte. a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk. hogy ez egy egész Barátságos Tigris. ezek engem már órák óta várnak haza. .. mindenáron meg akarta találni. és csupa izgalom volt -... .Mert nincs is .. amelyik ha ugrik nagyot. valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida. Micimackó .. ő majd megtalálja.mondta Micimackó -. . úgyis csak ugrik. Egy igen-igen ijedt. . taszigálniuk.Nézd... Tigris! No de ilyen szerencse! ...Ja ..De mikor elkezdtem mondani.mondta egész hanyagul. te talán tudod az utat? ... ..De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben. Mikor annyira biztos volt a dolgában..Jaj. és így hát. merről jön a hang.Jó.. Mehetett úgy száz métert. Malacka.. Valami elromlott közben. mintha nem is ijedt volna meg. . Eddig nem hallottam.Azt gondoltam.Nem .Azt nem tudom.mondta Micimackó alázatosan...... nézte. Hangosan persze nem merte mondani. majd megtaláljuk azt a valamit. és kereste Nyuszit. FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi. . mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt. Csak épp gondoltam rá. .. különös hangokat hallatott. próbáld meg . mert hátha mégis téved.. mert valamit itthon felejtettem. mert kezdte tudni.. úgy tett. Malacka. Tigris az Erdőben bolyongott.. Most gyerünk.Hát itt vagytok? ... Hirtelen mégis valami hangot adott. ahogy Malackák szoktak.. Nyuszi csak nevetett azon. Együtt indultak. Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor.. nekem haza kellett jönnöm.. egy ideig Micimackó nem is szólt semmit.De kérlek. majdnem hogy visított. olyan Tigris. Elindult a ködbe.Esetleg Tigris megtalálja.Hát itt vagyunk...

úgy a feleúton.Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben. mire jó ez a kitűnő helyecske.mondta Micimackó -. Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában. Először Micimackó házába nyitottak be. Felkeltek.Ami pedig engem illet. Micimackó otthon is volt.. Tudni kell mindenkinek. Azért megyünk.Nyolcadik fejezet.Na. és mentek tovább Kanga Kuckójáig.. és ott azt mondják neki: „Ejnye. akkor megindultak. Langyos és napos a zugocska. mert nem is sejtette.. de ha nincs odahaza.akkor rendben is van minden. . Hú. hol Micimackó heverész. és meglátogatom Fülest. Meleg zug volt. és a szél se érte. és amikor Malacka újra leült. Valamelyik nap elhatározták. Az ember beteget látogat. .és: .. és hirtelen betoppan valakihez. amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze.Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit . ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni.” Malacka ugyan azt tartotta. ha látogatóba indultak egymáshoz. Micimackó. . és törték a fejüket. Még szerencse. elgondolták azt is. és a birtoka az egész.Mehetünk is.vélte Micimackó. nem igaz? . és vége a látogatásnak.. hogy segítsünk neki újat építeni. Talán ki tud eszelni valamit. Ide süt mindig a napocska. Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja.Mi nem igaz? . hogy az ágakat is le akarta kaszálni. elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész. és Micimackónak fel kellett őt emelni. egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni. mert úgyis Csütörtök van. mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról. Beinvitálta őket. hogy nem csinálnak semmit. én azt vélem . nem hallom jól. ha az ember valakit látogat. és olyan hideget csinált éjjel. valamit ki kellene eszelnie Micimackónak. hogy ilyen ereje van a szélnek. hogy mit csináljanak most. . éppen jókor jöttél. hogy: „Jaj de jó Nap. .Hangosabban. kérlek. elmegyek a Micimackó Kuckóba. ilyen alkalmakkor leültek ott. akkor úgyse kereshetjük fel . Micimackó tud. 52 .. Hangosan vitatkoztak: . kicsit nyalakodtak.mondta Malacka. mikor már ott voltak. mer akkor azt úgy hívom. jó szorosan egymás mellett. hogy mihelyt odaértek. keressük fel előbb Róbert Gidát. és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt. vagy valamit meg akar tudni. mert van itt egy kis nyalánkság részedre” . én azt akarom. Valamelyik őszi reggel. hogy valami okának kell lennie annak.Mert ami engem illet.

. Párszor ki-be járt az ajtón.. bizony kicsit hideg volt odakünn. igazán örülünk. az van neki. ejnye. Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek.” Igazán mindenki szeretné tudni.mire persze leültek.. Talán valakinek le kellett volna bontania? . bizony.mondta Micimackó -... Csak meg akartunk látogatni .. mi különös van azon. Okos . Füles. Füles! . Talán elfelejtették. Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát.utóvégre hosszú út áll előttük.Esze. Délután lévén.És hogy milyen is nálad.Mire Kanga házához értek. Micimackó. és jó lesz sietni. .Hát isten veled. már annyira el voltak fáradva. Már akkor Róbert Gida is otthon volt. . Nem tesz semmit.mondta Füles. hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?. . ott milyen jó.Vigyázz.Szervusz. Siettek is Nyuszihoz. . . hisz ez a ház még áll! .Esze. hogy ott kellett maradniuk ebédre. Nosza. Malacka. amit az ember hamar elfelejt. 53 .mondta Füles. . . Majd meglátjátok. akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig. hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide .mondta Malacka.Itt vagyunk..mondta Micimackó elmélyedve. Egy-két nappal ezelőtt repült erre. biztos-e. Kedves tőle. és igazán örültem. és most megyünk is Bagolyékhoz. nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál.Senki se vitte el. kérlek. hová. nagyon megörült a vendégeinek. .Isten áldjon! . .Én azt hittem. .Jó. . hogy végre megtalálják Fülest.. Hiányoznál.. hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni.Úgy vélem .Ez furcsa. hogy csütörtök van? . . nem volt olyan nagy a baj. Füles! . szaladtak Micimackó kuckójába. ahogy bement. nehogy a szél elfújjon. hogy esetleg a szél elvitte . . amennyire csak tőlük tellett. az van neki. Az embert sok mindenre felbátorítja. akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt.Hát csak menjetek.vélekedett Micimackó.. Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak. . Mire hosszú hallgatás következett.Nyuszi csöppet se buta . hogy soha semmit meg nem ért. . Na. engem is észrevett.. Azt kérdenék: „Ejnye.Nem a!.Azt hittük.Mért.Talán eltévedtetek? .mondták. most hátulról kapták a szelet. csak annyit mondott: . Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot.mondta Micimackó. és azért kaptak valamit. . figyelmeztetlek! -. Mire újból nekiszedelőzködtek. hogy észrevett. Nézd csak. Nyuszi.kérdezte Nyuszi. mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni .Van neki .mondta Füles.. Nem mintha megszólított volna . isten áldjon meg.. mégis. és könnyed oldalgással siettek el. mint akiknek nem fontos ..kiáltották vígan már messziről.Persze.vélte Malacka. hogy áll .No! . . hogy láthatunk.Úgy van. ez az oka annak. Ez olyan.erre. de az bizonyos. ki kellett próbálni..vélte Malacka. .

. Bagoly . Szárítgatta a fülét.Isten áldjon! . A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt. mikor a vihar tombolt az ágak közt. rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot.látni akartunk. aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott. igazítsd ki a szavaimat. aki éppen olvadozni kezdett.. Még egyszer átgurult a szobán.. s úgy kellett törtetni előre.. s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani. amelyik valamikor padló volt.Akkor is épp ilyen ronda nap volt. hogy az is szőnyeg legyen már egyszer. míg eljutottak a Százholdas Pagonyba. amin tartózkodni szokott. . útjában néhány vázát ragadván magához. mikor Róbert nagybátyám .Helyezzétek magatokat kényelembe.Vigyázz. mi az? Szörnyű csattanás. és kihámozta magát. Bagolyékhoz. Nemsokára egész vígan.felelt Micimackó helyett Malacka. lassan lefelé kezdett süllyedni. . Aztán jött egy még nagyobb reccsenés.Kérlek.Csuda . Malacka is itt van.aztán csönd lett. Róbert..mondta -. hogy Észak merre van.. .. rámájával együtt magával hozta azt a darab falat. Te is. .valamelyik nap. hisz én rád esek! A szobának az az oldala. bár az isten adná. Malacka . aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó.mondta Micimackó -. Micimackó. és a székek halkan Malackára borultak. Bagoly! .sivított Micimackó. hogy vagy. és kilátszott belőle két fül. de vajon az igazat állítottam-e.mondta Bagoly barátságosan. Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni. mielőtt elmegyünk.Na és ha nem éppen akkor? . amit Micimackó foglalt el. Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor. . hogy el ne késsünk .. derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján.. Mintha egész csomó óra telt volna el. Bagoly ünnepélyesen bólogatott. .Ülj le. . .Jaj. hogy kicsit megkésve érkezett. te. mikor Malacka felállni készült róla.Na és ha egy fa akkor esik le..Nekem úgy rémlett . és gurulni kezdett a szobán keresztül. mert úgyis Csütörtök van. Szépen megköszönték. . Az óra elegánsan siklott le a kandallóról. . csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka.Eljöttünk megkérdezni. és azt óhajtotta. atyaúristen.amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon .Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak. Tudod.. hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn.Mert látod. s baktattak előre. .. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen. Malacka megvigasztalódott..mondta Micimackó. és kényelembe helyezték magukat.. Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni. De most szembejött a szél. bár odahaza lenne végre a tulajdon házában. 54 . hogy festene falnak. borzasztóan siettünk.mondta Micimackó alapos megfontolás után. mikor éppen alatta állunk? . akárcsak holmi zászlók. . a nagybácsi. labdává csavarodott. Micimackó.mondta Bagoly. vigyázz! ..Jó napot. ... ha kijelentem. és újra kiegyenesedhettek. ha tévedek . Malacka fülei a feje mögött billegtek. de most szerette volna tudni.

Hol vagyunk? . .. .Ahá! . . .mondta Bagoly..Nem lehet . Na igen. és segíts Micimackónak. ami Micimackóból látható volt. Csúnyán nézett arra a darabra. Bagoly..Malacka! .Mit mondott. . . .Az izé .Juj ! . hogy ami engem illet.Hát akkor ki csinálta? . Malacka lehajolt hozzá. . .A mijét? . ilyenkor. mint aki hihetetlenül bosszankodik -. Akkor őt vád nem illetheti. Micimackó.Alighanem a szél .Pedig ott tartotta..Mert ő szereti a változatosságot.vélte Micimackó.Nem vagyunk olyan biztosak benne . s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett.Azt mondta. te csináltad ezt? . hol van Micimackó? .mondta Malacka.. akkor nem Micimackó a hibás.E barátságos szavakkal felrepült. azt mondta.Ha a szél volt . .És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? .. . .így a Szék.Malacka .mondta idegesen Malacka. hogy téged nem illet vád. Azt hittem.mondta Bagoly igen szigorúan -.Nem tudom biztosan. . inkább Micimackó.vélte Malacka. gyere le.Talán most annak is megváltozott a helye . . . ... .Alighanem.Micimackó . mert épp uzsonnázni akartunk.mondta alázatosan Micimackó.Na? . . . Együtt húzták-vonták a karosszéket.mondta bagoly eltűnődve -. leszállt.Nem hinném .mondta Malacka -..Bagolyéknál vagyunk? . Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül. Malacka. Megjelent Bagoly.mondta Micimackó. aki a levélszekrényének szépségét csodálta.mondta Micimackó a szék alól.Bagoly .Ú-úgy? Gondoltam. 55 . a szoba másik sarkában.kiáltott Micimackó halkan. és úgy festett.kérdezte a székek egyike. vagy úgy.Nem a’ . . hogy mi illet vagy nem illet engem? .Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly.. az ember nehezen pillant fel mennyezetekre.Hja. Bagoly megváltoztatta a hangját. .. és nem lett belőle semmi.Arccal lefelé vagyok valami alatt.Oda nézz! . hogy megnézze az új mennyezetet.

ha Micimackó azt hiszi. dúdolok de nem jutott semmi eszembe. hát akkor hogy lehet másképp kimenni? . 56 . . Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva. ó. ami még nemrégiben szintén fal volt..Hát éppen erről van szó. Nem jött semmi. Felnézett a mennyezetre. ami még nemrégiben is fal volt. akrobatának semmi. Micimackó ott ült a padlón. Malacka. akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével.Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon.kérdezte félénken Malacka. te szegény állat. Csakugyan tépelődni kezdett.felelt gyorsan Malacka. . szájad.Mert .kérdezte Bagoly.tette hozzá . gondolom.Nem jut véletlenül az eszedbe valami? . Bagoly köhögött. Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia. mi? . . gondolom. Nem volt külön dolog. .Olyan kis semmiség.Fel tudnál repülni a levélszekrényig.Mit csináljunk. hogy ez volt az egész.Azt úgyse tudná. de egy másik.kérdezte Malacka.Szépen vagyunk. és olyan ajtó volt benne. .Á! . kérem. . mellembe szorultan az ébredést várom. Arra valami ráesett. Ám egy derék medve? Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát. ahol az ajtó volt.felelt Micimackó. amit ajtónak lehetett használni.ott. és nem is találja szépnek. Micimackó? . Arcom fődbe benyomódik.Na. s legjobb lesz. mint akinek semmi köze a vershez.Na? . és kijelentette. heverni a nyári nappal szemben. ha Malackát felkapod a hátadra? . ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek. .Éppen most jutott valami . . füled. . ugyan nem mehetünk ki. majdnem felkéseltek nyakad.

haladunk felfelé! . mikor kimenthette Malackát az áradásból. S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran. aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy. . mert akármennyi madzagjuk van.Találunk másik madzagot. de úgy látszik. hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is. S mint az előbb. jutott valami az eszembe.Hacsak a madzag el nem szakad. Azt átlöki a dróton. ahogy elképzeltük. . ott ahol most áll. ha az ember kétszer is elmagyarázza.. . lehetne őt újra bámulni. Micimackó előtt felrémlett az a nap.. persze. hogy a madzag másik végét a csőrében tartja. . amiket az Erdőben töltött olyan módon. 57 . esetleg Verset is csinálok róla. hogy ő szép kövér.Szép. hogy nagyobb leveleket kap.Te Bagoly . Nagy Dolog lesz az. átmászik ott. és segítséget hoz. Ez is olyan dolog. és csak néznek. s mikor mindennel elkészültek. hogy majd újra megemlítheti.Na és akkor Malacka csakugyan ott van . ügyes medve. akármilyen szívesen tenné.lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy.Mert tudod. hogy hiszen csak egy gondolat volt. ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe. és kijelentette. kövér.. Nagy Dolgot művelt a Malacka . hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot. Malacka még gyorsan megjegyezte.. Bagoly.Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett. hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét. és én alattad állok. .de Bagoly csak azt mondta: . Bagoly kijelentette. lehozza a földre. igyekezvén segíteni. amíg a másik vége szépen felemelkedik. Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak. minek is akkor beszélni róla. Hogy aligha tehetné. .A dolog úgy megy.. .mondta derűsen Micimackó. már annyira büszke volt. és a népek majd éneklik.Akkor jobb is. mást itt nem lehet tenni. s érezte. Micimackónak tetszett.Úgyse szakad el . hogy jó.De hisz azt mondtad. és mindenki őt bámulta.véli Bagoly. . Egy szomorú pillantást vet vissza életére. mint emelkedik lassan a mennyezet felé. hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik . ügyes Medve vagy . neki mégiscsak repülni kell. mire Malacka megjegyzi: .mondta -.Haladunk.selypített Bagoly. hogy miről van szó. hidd el. gondolta. ha másra gondolunk . s ha megmentesz mindnyájunkat.. és sokat fogunk még róla beszélni. újra megrohanta egy gondolat: . és szerényen megjegyezte. Malacka is nagyot húz.suttogta Micimackó vigasztalón. hogy szinte felkiáltott: „MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt. és várni lehetett .Á. mielőtt értik. akármennyivel is húzzák fel. hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta.Hiszen olyan Pici Állatka vagy. arra az esetre. de aztán elszántan bólintott Micimackó felé. a boldog órákra. Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára. Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen.vélte Bagoly. . mindaddig. ahol a leveleket szokták bedobni. lemászik a fán.. Talán lehetne. ..vélte Malacka. hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre. Várta is nagyban.

Csakugyan, elég hamar ment. Malacka kinyitotta a levélszekrényt, és bemászott. Aztán, mikor leoldotta a madzagokat, benyomta magát a hasadékon, amelyikbe a régi szép napokban, mikor még ajtó volt az ajtó, rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul, miket saját maga írt magának. Nahát nyomakodott és tolakodott befelé, addig-addig, amíg csakugyan kinyomta magát. Boldog volt és izgatott; gondolta, levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak. - Itt minden rendben - mondta a levélszekrényen keresztül. - A fádat, amin laktál, ledöntötte a szél, Bagoly, az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik. De nem baj, mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen. Micimackónak is hozunk majd egy madzagot, én elmegyek, és elmondok neki mindent. Le is tudok mászni, tudom, hogy veszedelmes, de én azért megteszem, szó sincs róla, aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával. Isten veled, Micimackó! Meg se várta, míg Micimackó felel: Isten veled, Malacka; köszönet és hála - hanem ment útjára. - Fél óra - mondta a Bagoly, és kényelembe helyezte magát. - Na, ez épp elég idő arra, hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról, akit elkezdtem... tudod? arról, akinek a fényképén fekszel. De hát hol is tartottam? Persze, tudom már. Hát kérlek, az is egy olyan szörnyű nap volt, aznap délután, mikor... Micimackó lehunyta a szemét.

58

Kilencedik fejezet,
amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt. Ott állt, ott bámészkodott, ahol azelőtt a Bagoly háza volt... Bizony, az most nem festett háznak. Olyan volt, mint egy fa, amit kidöntött a szél. Ha meg a házadnak ilyen pofája van, akkor itt az ideje, hogy más lakás után nézzél. Micimackó „Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: „ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” Míg azon törte a fejét, hogy ez mit jelenthet, Nyuszi ott termett és megmagyarázta. - Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is - mondta Nyuszi -, megmagyaráztam mindnek, mit jelent; most ők is fognak keresni. Na isten áldjon, elég dolgom van. - És már szaladt is. Micimackó lassan kocogott utána. Volt neki különb dolga; még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte. Azóta, ha találkoztak - nem mintha Malacka sürgette volna, de az ember érezte, hogy mért nem sürgeti. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA, MADZAG, SZEKRÉNY, ÉJJELI VIHAROK - Malacka orra vörösre gyulladt. Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni. „Mert ez se könnyű feladat - mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont. - A zümmögés, a költészet... nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban; hatalmunkba venni őket... Ezek olyanok, hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni...” Ment és várt. Darab ideig várt. „Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt - mert csakugyan fekszik; aztán majd meglátjuk, mi lesz.” Így lett: Egy Fa fekszik itt. Itten egy Fa fekszik, mit Bagoly szeretett. Míg állt, szerette. Őt szerette. Barátjával dicsőítette. (Barátja ÉN valék, ha még e Tényt nem tudnád, kedvesem.) S erre lett egy RE-ET-TENETES. Re-et-tenetes vihar, mi hasra fektette fáját. A laposra vágott fa ellaposodott, ah, mily rémséges állapot! Lakása... fája... a barátja álltuk körül, miként koporsót, ilyet nem láttam még soha.

59

Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot, és azt kimondta. BÁTORSÁG - mondta és REMÉNY, nekem kell egy MADZAG. Kemény legyen, de inkább vékony. Mindenesetre MADZAG LEGYEN. S ha nincs, na jó, ám hozzatok egy Kötelet. És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte. Micimackó és Bagoly legott, hálás köszönetet rebegve, előtte térdre is rogyott. (Honnan levelet szoknak szedni „Ide levél jön!” felirattal.) Oda nyomakodott Malacka, s onnan intézte, áhitattal mentési kísérleteit. MALACKA, hős, Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál, sodródtál azon az „IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által. (Én láttam ezt, kérem! Én láttam!) Láttam Malackát, mint szaladt. („A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek, és megtelt a berek.) Segítség ide, hej, segítség! Ordít Malacka, s jöttenek Dicső Állat... Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek, most a rabok kijöttenek. Malac, éneklem tettedet. Ez megvolna - mondta Micimackó, és háromszor egymás után elénekelte magának. - Nem olyan lett, amilyennek gondoltam, de meglett. Hát most majd eléneklem Malackának. „ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” - Ez mi? - kérdi Füles. Nyuszi megmagyarázza. - Mér, hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. - Nekem igazán nem mondanak el semmit - mondta Füles. - Engem semmiről se értesítenek. Pénteken lesz tizenhét napja, hogy nem szóltam senkihöz egy szót se.

60

. „Mi?” .Emlékszel te arra. . . Sose látogattál meg egyikünket se.Ja. Micimackó? .Nem beszélgettél. Kicsit jönnöm-mennem kellene.Malacka orra pirulni kezdett. Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba. . .Ebben lehet valami. Nem mondtál semmit.mondta végre.mondta Füles. 61 .Micsoda? Ja. Mindig itt vagy. hogy mit feleljek. Füles. ADOK-VESZEK. Malacka. mert nekem most úgyis mennem kell.. . ez a Füles” .S ha azt hallom kívülről: „Ejnye.de akkor már késő volt. emlékszem. .Az akkor tizenegy nap lenne. pláne. Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott. amit mondasz. .Na igen .mondta -. mikor jönnek a többiek hozzád. Ott le is telepedett. Nyuszi . „Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember. . . .mondta Nyuszi.akkor már mehetek is. a fene egye meg. Nem váltottunk szót. Gondolkodott. . az Erdőnek ebben az egy sarkában...mondta Füles. Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le. ha kedvem van. és még mindig azon tűnődtem. Micimackó? .mondta Micimackó némileg félénken.Hát tizenhét napja éppen nem lehet.Nekem akkor sietni kellett. Nyuszi megindult.Majd gondom lesz rá . Nyuszi egy lábon állt darabig. Malacka . igen.Te. és várod. mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett.Jövő pénteken lesz.Meg is írtam. Gondoltam: majd azt mondom neki.Hát ebben igazad van. . igen. .Te vagy a hibás. isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére.Kijelentetted.De nem diskuráltál . hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? . . ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül. . .Ez nem volt tisztességes üzlet. Pedig én magam is itt voltam ma egy hete. Kicsit többet kellene mozognom.S ma szombat van . A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik... . .. mikor én neked kijelentettem.Mi az.Isten áldjon! .mondta Füles. . A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére. Annyit mondtál: „Halló!” . ne felejts el értesíteni. Füles..Kicsit elhanyagoltalak benneteket.és már szaladtál is.

amit kihoztak a régi lakásból. és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott. vagy megvárjuk.. Aztán elénekelheted mindnyájunknak. az mind kell. Nyuszi újra elmagyarázta nekik. Mire Micimackó elkészült. És az emberek tudják.a versben persze hogy megtetted. azon húzták fel Bagoly karosszékét. de nem merte kérni.Meg is írtad....mondta Micimackó. hát ott volt már mindenki. Volt nagy kötelük. Malacka. mintha nem is figyelnék oda. hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: . hallgatta. Ha most itt mindjárt eldúdolom.. . nem. aki egy pillanatra megállt. Kanga odalenn kötözgette a kötelet. szerette volna. Róbert Gida vezényelt. hogyan csináljanak.Ilyet ugyanis nem írtak soha. Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni. és elhajította.Ugye. .. Ha egyszer a vers mondja. és az különben se mosogatórongy. hogy az úgy igaz. .kérdezte végül. és ez a szőnyeg. Azt.Nem szoktak hétszer zümmögni.. Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!). ha most itt elénekelnéd nekem. Úgy értem: csakugyan megírtad? . kivéve Fülest. . akart is valamit mondani. 62 . mi? Mikor az az Izé.Hét szakból áll. onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: . képeit meg mindenféléjét.” .mondta Malacka.Malacka hallatlan közönyt tettetett. .Ó! .. . amíg a többieket is megtaláljuk. ha egyiket-másikat újra elzümmögi. hanem a sálam.. Micimackó említette nekem. Mert akkor Mindenki hallja..Hét? .Hát .mondta Micimackó. de bár köhécselt is egyet-kettőt. Én meg elfordulhatok és mondhatom: „Igen. .. Micimackó? Arról az.. Malackának fellángoltak a fülei. Micimackó. .Hát nem is ... Mindannyian nekiláttak a munkának. Bátor Malacka ő. Én szerettem volna tudni.Nem szóltam.Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? . De a vers azt mondja: „Remegtél? Nem..Dehogynem.És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg. Micimackó elkezdhette: .” És úgy tehetek. amelyik úgy szólt: „MALACKA! Hős.. fölvett a földről egy ágat.Mert eleinte bizony egy kicsit. ha esetleg nem értették volna rendesen.. Malacka nem szólt semmit. Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset. .Ez csak olyan belső remegés volt .. Micimackó. Mindent szépen bele az újba.. Izéről. te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset. nem jött ki semmi.Megírtam. .A többieknek már mondtad? . belsőleg.Én legjobban szeretném. mit. Malacka. Foglalkozni kezdett magával. Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára. pironkodott. ..mondta Micimackó .kérdezte Malacka. . neked hogy kedvesebb. Malacka felsóhajtott boldogságában. ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj..

Na és hogy állunk az új házzal? . A felirati tábla leesett a földre.. . Gyere velem. . hol van Zsebibaba. ha ez is lejönne. mi az. aki egy fűszálat rágcsált -. . .mondta Róbert Gida. már valamennyien boldogok voltak.Egyedül vagyunk? . . te vagy? . ott van ni.Találtál már új lakást.Halló. Róbert Gida felugrott. mint vers. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg. nem rossz? Úgy értem.mondta hangos suttogással. Négyszögletes deszkadarab volt.a hír az Erdőn át szivárgott hozzám. hogy bizonyos Személyiség lakást keres.. és rendesen ki tudják írni: KEDD. akkor úgyis jól nézünk ki. megmutatom a lakást. ott van ni! Ó. Megdicsérték Micimackót. hisz az nem is spongya má. kihallgatja a beszélgetésünket . hogy a lakása szégyellni való Lyuk.mondta Bagoly fontoskodva. mi a fürdőszivacs. lenn.Ez derék . és hogy legjobb lenne.kiáltott Nyuszi.Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett. ugye.Jaj. akik helyesírást tudnak. kedves! Nagyon gyorsan mondta.kérdezte Micimackó. mert ilyesmiről nem is tudott. Leült az „ODVASLAK”-ra. Bagoly! Ó.. mert így mégse lehet beszélni olyanokkal. levegőtlen és piszkos. és rajta a ház neve: „ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat. úgy látszik. Bagoly. 63 . . . mit csinált. és ráesett Bagolyra. . Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe. kijelentették. mikor valami levágódott a fáról. Kangát ez zavarta kicsit. és mosolygott magában. hogy azok a spongyái mosakodáshoz. Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: . s ha a népek azt se tudják már.Arról értesítettek .Ja. most már csak a ház kell neki. hogy a vers kitűnő.Valaki. Hiszen egyelőre úgyse fontos. aztán visszafordult Róbert Gidához. a mocsár mellől.Hát. mintha a sarokból nőttek volna ki. vagy úgy.Ja..mondta Róbert Gida. . Bagoly? .Jó reggelt.kérdezte Bagoly bosszúsan..mondta Kanga. Tudod. kicsit csodálkozott. és kijelentette neki. Össze is veszett Bagollyal. Füles lassan maga körül nézett. Róbert Gida! . és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: . Bagoly lenézett. ahol nemigen járnak -. mert sose tudta. . .Nevet már talált az új háznak .mondta melegen Róbert Gida. és kijelentette. .Egyedül . Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek. mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj. kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát.No nem baj. Bagoly. De Kanga csak ennyit mondott: . mikor ott fekszik előttük. és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát. Róbert Gida.Ez lesz az új házam neve . .ott ni! -. Majd röviden és gúnyosan felkacagott. .Zsebibaba..Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen. Füles! . Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak .mondta. és megmutatta. mikor már a spongya.

Malacka? Te mit csinálnál. amit Füles talált. boldog lesz benne. hogy nevessen-e vagy mit csináljon. Bagoly? Bagoly. 64 .mondta nagyszerűen. De az ember lélegzethez szeretne jutni. .Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk . Az egyik azt mondta: „De úgy van!” . . ..és újra: „Na de ha mondom!” S mire odaértek.mondta. .Mit gondolsz. Bagoly? .Ha Micimackót és Malackát magával hozza.mondta Róbert Gida.Köszönöm. hogy rábíztak valamit. Füles visszaintegetett.Örömmel jönnék. Eszébe jutott mind a gyönyörű szó. s ha saját lakásodat fújta volna le a szél. hogy valami nincs egészen rendjén. .mondta Zsebibaba.mondta .mondta. . és Malacka meglökte Micimackót. Micimackó . Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit. de nemigen tudta.mondta.a másik rámondta: „Na de nem lehet!” . és megállt Malacka előtt. akinek az „ODVASLAK” a hátát díszítette.Van már ezen név is meg minden! . Füles. és felvette a felirati táblát.Ehun van ni! . hogy új lakáscíme „ELMÁZOLÓDOTT”. . . .Gyere.Rendben van . aki örült.mondta Bagoly. . hogy kezdje. Micimackó megelőzte. amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá..kérdezte Nyuszi. mert érezte. . Tigris! . Micimackó! . kétszer is. mintha álomban cselekedne. elindult a barátaival..Majd lehozzuk a többi dolgokat is. kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el. ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna.Nagyot nyelt. .S remélem. Nemsokára meg is találták. Nem gondolod.mondta Nyuszi.Pont Bagolynak való lakás . amit Micimackó dalolt róla. mi. Malacka? Malacka mancsát rázta. neked is valahová máshová kellene menned. Róbert Gida? .mondta Füles büszkén.Jönnél. aki most vette észre. .Pont Bagolynak való lakás.Hó . Micimackó meglökte Malackát. De mielőtt odaértek volna. mert nem tudta.Hát . . .Velem jönne lakni . örülni fogok a társaságuknak. szigorúan köhécselt Füles irányába.Várj egy kicsit! . No.kérdezte Füles kicsit aggódva.Gyere. De nem szólt. . Tigris: hol az a kötél? Mi az.mondta. .a lakás mindenesetre nagyon szép. és maradhat. mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén. hát csakugyan az volt. .Menjünk. .

és kényelmesen emelkedett fel.Jöhet. hogy honnan tudják. hogy ennek el kell következnie. Valamennyien megígérték. Így hát mindenki megkérdezte Fülestől.. Na aztán leültek.Megkértem őt.súgta Nyuszi Micimackónak. L. egy kis költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt.” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött. Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis 65 . eddigelé. már annyira biztos volt benne. és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult..aki azt állította. vagyis inkább rokon.mondta Füles. hová indul.Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra. Még a Kicsik Legkisebbike. hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét. hogy látta egyszer Róbert Gida lábát. hogy nincs is. .Meglepetés. Nyuszi felállt.mondta Füles aznap délután. De valahogy az Erdőben tudták valamennyien. vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban. hogy jönnek.mondta. senki se tudta. . hogy: „Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés. mert mielőtt megkezdhetném.. jó modorú Medve. Füles kijelentette. Határozatot kell hoznunk. hogy hogy írják.Mire a másik azt mondta. hogy hogy van.Rajta.Valamennyien tudjuk.Nyuszi leült. igenis Balra Tartsatok. . aláírás Nyuszi.Hát izé és a többi..Füles is? . még ez a K. miért indul el. és újra kezdte: . elvitte a többiekhez. Mire nagy nehezen elkészült. Senki se tudta. mert lehetett az éppen másvalami is -. amiben ez állt: „Itten arról értesíttetik. mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna. hogy a Dolgok meg fognak Változni. ne „rajtázz” engem.Kérlek. és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni. ott el is búcsúzunk. Nyuszi egy „Értesítés”-t agyalt ki. hogy valamennyien a lakása felé tartanak .. bár hisz ez nem olyan biztos. Valamelyik nap. ne siettess . mikor látta. . hogy tovább ez így nem mehet.mondta Füles. hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű.Kérlek. mint mondám. ugyanis eddig. hogy elolvassák.mondta. Darab papírt vett elő a füle mögül. Füles! .Tizedik fejezet. mit felolvasandó vagyok. . Nyuszinak egy ismerőse. Még azt se tudták. Korábban?” . és mikor már valamennyien helyet foglaltak.mondta. Elmondtam neki reggel mindent.Óriási. rokona és üzletfele .Erről itten nem tud senki semmit . hát igen. két másik ismerős. és szétterítette. hogy Róbert Gida csakugyan elindul. is tudatára ébredt annak. A vers. hogy így szóltak egymáshoz: „Na. mert a „Határozat”-tal nem volt olyan tisztában. sőt mondhatnók. . . . . . mármint tudomása az Értesítésről.Hát . mikor már érezte.. miért jöttünk itt össze . amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe.Fontoskodva köhögött. vagyis hát eddigelé. verseket az Erdőn Micimackónk írt. Fülesünk szerzeménye. . hogy terjesszen elő egy indítványt. Előbb és Utóbb. . .ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? . Eddigelé. hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt.Engem kért meg . . mint a felelet.

mikor befejezte -. e költemény üres a fészek. valamennyien hallhatjuk. Csakugyan így is gondolta. és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni. Még jó. vége! . hogy mi ezt valamennyien aláírjuk. én s minden barátod a vízbe hagy. itt abbahagyom az egészet. sokkal jobb. öcsök. A címe. de ő csak ment ment.. (Mondják. Micimackó! 66 . isten veled. . Valamennyien tapsoltak.vélte Nyuszi .Hát . hogy egyszerre mentek.) És már csak ennyi. menni.. . menni. s elvisszük Róbert Gidához.ökörszemet. Mint a vöcsök.Köszönöm . Ez nehezebb.az.A kitüntetés váratlanul ért és meghatott. ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok. mint hogy gondolám. Testvérek ők.mondta Micimackó rajongva. Elindult a Róbert Gida.Ó.Szervusz. .) Hová? Senki se tudja. .A Határozat .Szervusz. . . egyszerűen VERS-nek címeztem. Elindultak vele Róbert Gidához.. Róbert Gida. elindult. mindnyájan! .mondta Füles. béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége.. (Most erre kéne rím.mondta Füles szerényen ...mondta Füles.Ha valaki tapsolni akar .az is akart lenni. na látod! Üdv neked s béke..mondta Róbert Gida. akkor most tapsolhat. hogy menni. mint az enyimek! . . (A „szent” se rím.) Vöcsök: De erre nincs.. annyi szent. Alá is írták.

barátságos és kedves dolog az is.Ahá! .Nagyon kedves. Azután arra gondolt. Róbert Gida megszólalt: .Mondd. mindenki ebben az egy Erdőben van. és egyik sincs ott. vagyis tudjuk is valamennyien. Hát tenálad. Füles? .És különösen.No. a többiek is kezdtek eliszkolni. ez így van már. Lökdösték egymást: „Ma kezdd te!” .és azt feleled: „Ó. mert izé. már csak Micimackó volt ott..Jaj.mondta Róbert Gida. ami semmi. Róbert Gida?” . én megyek. hát igen. Alig van itt már hely. nem kellene egy kis Izé?” .Mit szeretek? . . elkelne egy kis Izé. mert Te. és a többiek felsorakoztak mögötte. hogy Téged meglátogassunk. . Füles a farkát csóválta. minden cseng-bong. hogy VERS. hogy majd valaki megszólal.kérdezte Micimackó.És eloldalgott. erről van szó. és mi. hogy gondolkodjon.. Micimackó! . Malacka?” .Róbert Gida . Mikor mindezt átgondolta. ahol kellene neki lenni..Hová megyünk? .. Mert mézet enni. .És elindultak együtt. hogy hívják az ilyesmit. olyan az a perc. . hogy szinte jobb. és nem izél semmivel. 67 ..mondták valamennyien. és a madarak is énekelnek. . hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog.Hová megyünk? .Szervusz! . Te meg azt mondod: „Na.. azt mondta: .Hogy csinálsz Semmit? . hogy mi Tetőled. és erre nem szerettek gondolni.Jöjj. utána szaladva. Bár nem tudták egész biztosan. mindnyájan. és vártak. mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt. s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat..mondta Micimackó. egyik oldalról a másikra csóválta..Ahá! . .Meg kellett állnia.Úgy. Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt. mi azért vagyunk itt. s miután egy darabig haladtak. hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na.Most majd ilyenféle dolgot csinálunk. .mondta Róbert Gida. .mondta -. nagyon vigasztaló . egy darabig elgondolkozva..kérdezte Róbert Gida. mielőtt nekikezd az ember. és csakugyan nem csinálsz semmit.. amit úgysem hall.mondta Micimackó. hogy elmondjuk Neked. . vagy pedig az lesz. . ez csakugyan jó dolog.mondta újra Micimackó. mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? . hogy „Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” .Ezt én is szeretem .Ahá! . ha mi ketten Malackával elindulunk.kérdezte Micimackó. és felnézett. El is indultak arrafelé. .. meg van írva. Micimackó. mint mikor már nyalja de nem tudta... Mérgesen fordult hátra a többiekhez: . semmit!” . éppen mikor indulsz.és mész. .És én azt mondom: „Én nem bánom.. mi az. hogy mikor rád kiáltanak...Sehová . ha ilyenkor szép idő van odaki.Az ember csak megy. hogy azt mondja: „Köszönöm”. ha Malacka velük van.. hogy miért. Nem látjátok. valahogy bátorítani akarta saját magát. odahallgat olyasmire.aztán Fülest valahogy előrelökték. Hát csak álltak ott. mert leírtuk. Mire Róbert Gida elolvasta azt. . .Legjobban azt szeretem a világon. mi úgy hallottuk. .De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit.mondta Róbert Gida. hogy csináld: „Mit csinálsz most. és összehajtotta a papírt. hogy rövidre fogjam. hogy mi lesz. Nem tudta.

. és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat. De Micimackó is gondolkodott. Lovagjaim Legnemesebbike. és vannak Vezérek. bársonyos és zöld. állával a keze fején. hogy Micimackónak ez nem tetszik.Olyan mi? . hogy vajon a Hű Lovag annyit jelent-e.Persze hogy lehet! . hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni. ha az embert lovaggá ütötték. amíg csak nem ért az égre. de van Európa is. amit mondtál. de mikor látta.Mert én azt hittem. mert másra gondolt.Akkorák nem. és nézte a világot. és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: . látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával. s ami csak előfordult a világon. igaz is! .mondta Róbert Gida. amit mondtál? . gondoltak Erre meg Amarra. ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe.. akkor ő is megérthetne vele sok mindent.Talán .Persze. mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak. Az is olyan nagy. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk. a földje se olyan jó. lovag? . amiket Róbert Gida majd elmond neki. és az illető mégis hű marad. Micimackó felkelt. Ott volt előttük az egész világ. gyorsan hozzátette: .kérdezte Róbert Gida lustán. aztán újra leült. hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket. itt-ott megrázta a fejét..Egy vesszőt ragadott fel. meg mik jönnek Brazíliából. . ráütögetett Micimackó vállára. .mondta Micimackó.. és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének.mondta saját magának bánatosan .Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot .És az olyan nagyon nagy dolog. Micimackó úr. S miután el volt varázsolva. Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak. hogy az ember hű valakihez. az mind ott volt velük a Völgyben. aki még mindig a világot nézte. Az egyetlen hely az Erdőben. s elmondta magának: „Valahogy nem egész jól csinálom. annak hívják. ahová menni akar. ha visszajön onnan.Medve is lehet? . és elcsendesedett. meg a tengerben van egy sziget. amit már megolvasott.Kelj fel. hanem szép sima fű nőtt rajta. mint a Királyok .Köszönöm! . csak ne lenne vége. lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe. . . ha egy madzagot kötött minden fára. hogy milyen jó volna. .Továbbmentek. mert soha senki nem tudta megolvasni. meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar).és arra gondolt.mondta Róbert Gida. hirtelen megszólalt: . Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat. Aztán újra álmodozni kezdett. és azt mondta: „Jé” és „Nem is tudtam!” . . jaj.Csinálok is belőled egyet. és gondolta. mikor mindezeket el akarja gondolni.s azon tűnődött. hogy ez el van varázsolva.Micimackó! 68 . ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül. ahová nem is jár hajó. Róbert Gida tudta. amint valamennyien együtt laktak egy lóval.Izé-lovon. még akkor se. mint az Erdő többi része.Azér a Vezéreknél nagyobb. és azt mondta: . göröngyös és töredezett. Róbert Gida. hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott. aki már nem is mond el neki semmit se. ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze.Mert ezt kell mondani. mint a Királyok és Vezérek és a többiek.” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt. összekulcsolta a mancsát. csak ült.Ja.. ha az ember olyan izé. és azt mondta: . ló? .

Nos.. ha én talán nem egészen. te meg fogsz érteni? .. .Én akkor milyen öreg leszek? . .Ha én.Még hogy én? . Micimackó. ha már százéves leszek. ha majd. .Soha többé? .Róbert Gida nevetett és felugrott.. . Megígérem. semmit! . Micimackó várta.. Még mindig a világot szemlélve. Micimackó. Róbert Gida? . .oOo.mondta komolyan Róbert Gida -.kérdezte Micimackó. De akárhová mennek. Akkor se... .Akárhová . és megérintette Micimackó mancsát..Többé már nem csinálok Semmit. . hiszen tudod. Nem engednek.No. akármi történik. Micimackó! .mondta. újra próbálta: . . . Micimackó bólintott. eljössz ide néha hozzám? . . Micimackó gondolkodott darabig.kérdezte Micimackó...Hová? .Itt leszek.kérdezte segítségre készen. .mondta Micimackó.Mit fogok megérteni? .Kilencvenkilenc.Így jó lesz . .. Róbert Gida? . Így aztán együtt elindultak.Te..Micimackó .. hogy nem fogsz engem elfelejteni.Á.Megígérem . De Róbert Gida újra elcsendesült.No gyere! . . Igazán itt leszek. ha.Abbahagyta.Micimackó..Most már majd nem annyit. .Te is itt leszel? . ígérd meg.. az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak. ugye..Nos? . Micimackó.. hogy folytatja... Róbert Gida kinyújtotta a kezét.mondta Róbert Gida. Ha... 69 . az Erdő végében. és akármi történik velük útközben..Micimackó.Micimackó. ha már majd Semmit se csinálok.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->