Alan Alexander Milne - Micimacko Kuckoja

A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM
ELSŐ FEJEZET, amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

2

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárva-nyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. - Aztán mennünk kell, Malacka, el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet. - Melyiket, Micimackó? - Azt, amit Fülesnek el akarok énekelni.

3

és a hó. és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán. Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg. nem is annyira a házikóról lehetne szó. És elénekelte: Minél inkább havazik.Tudod.Magad is el fogod ismerni. . és amikor befejezte. azt hiszem. miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban.Az megint más . ha most szépen hazamennénk.De azt mondtad.mondta Micimackó türelmetlenül. és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni. (Zik-zik!) Micimackó fázik.Te. Malacka.mondta ünnepélyesen -.Azért tettem ezt bele. amikor Malacka és Micimackó. Azon tűnődöm. . vagy. mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal.. úgy érezte. hol egyebütt. Micimackó . soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük. . ..mondta végre. mert nem akarta. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik. .. . Éppen erről van szó a versikében is.. hogy havazik..Be is fogjuk magolni most. ami pedig a füleit illeti. Minél inkább havazik (Zik-zik!). és Fülesnek csak holnap énekelnénk el.Biztos vagy ebben? . csak fehéret. ha meghallgatod. helyet keresve magának. .Zik. mint Micimackó. ahol lepihenhessen.Ez nagyon jó ötlet. mialatt bandukolunk. hogy annál zümmögőbb legyen. . összeszedte magát.Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél. Így énekelte Micimackó. és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet. mi lenne. . (Halihó!) Minél inkább hull a hó. . de csak halkan és közönyösen. (Zik-zik!) annál inkább hull a hó.A zik-zik előtt? . . mint inkább a fülekről. (Halihó!) annál inkább havazik. útnak indultak.Igen.óvatosan persze .csak ennyit jegyzett meg: . de ilyen remeket még sohase hallott. szünetet tartott. 4 . de ezt előbb mondtam.Micimackó . De akkor nem jó volna hazamenni. mint most. .. De Malacka .Elénekelem neked. Malacka . micsoda? . éppen tűnődöm.kérdezte Malacka aggodalmasan. hogy mindig körbeszaladgáljon. Elállt a szél. miután belefáradt. annál inkább. holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele.Zik-zik . jó félóra múlva. amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni.mondta Micimackó. és akkor mingyárt látni fogod. hogy Malacka meg fogja jegyezni.mondta Micimackó. hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt. remélve.

Malacka . elnevezzük Micimackó Kuckójának. . és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes.Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. csak nagyon hideg volt itt is. s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna. . . Senki más.mondta Róbert Gida kitárva az ajtót. Itt legalább nem havazott. Róbert Gida otthon töltötte a reggelt. Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek. amit ott találtak. szélmentes zugba. . és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust.mondta Micimackó hálásan. .Hová építsük fel? . Leszálltak a kerítésről. s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük.mondta Malacka szünet után.Nincs bizony . Afrikába kellett utazni sürgősen. hogy rövidebb is és kuckószerűbb. és megkerülve a ligetet.Köszönöm. .Neked is van kuckód.Ide a Fenyvesligetbe. hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg.mondta Füles. mert az is fontos. .Igazán? . Micimackó a többit. 5 . mint Füles.És mit gondoltál Fülesről? . . megint lehetett nevetgélni. .mondta Malacka. Egy idő múlva nem fáztak annyira.Látom. Fülesre gondoltam. és nekem is van kuckóm.Mindazonáltal . . Ekkor kopogtak.És a fagy is beállott. ahol Füles merengeni szokott. befordultak egy kis fenyőfaligetbe.A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot .Hogy vagy? . Legalábbis nem vettem észre.földrengés nem volt az utóbbi időben. nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol. Füles? . és leültek arra a kapuféle korlátra. s miután ő ezt határozottan unni kezdte.mondta Füles borongós hangulatban. Róbert Gida.tette hozzá kicsit élénkebben .Szervusz. .No mi baj.Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva. . de inkább egyre vastagabb lett. .Ez egy Nagy Gondolat .Arra gondoltam . eltekintve. és hogy ne fázzanak annyira. elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét. Füles .Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez.mondta Micimackó. és azon tűnődött. és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának.mondta Malacka. Nem fontos.Ide . .Havazik . . Csak szegény Fülesnek nincs. . Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára. Nem tudok róla. És ha elkészültünk.Azt. oda és vissza. amiket a kapufélfáról szedtek le. el is jutottak arra a helyre.Semmi.mondta Micimackó -. Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről. Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is. hogy izé. . Malacka a Zikzik-et énekelte. Mehetünk. mi lehet odakünt. Szóra sem érdemes. . ahol a dorongok heverésztek. és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára.Igen . ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban. Malacka.

mondta Füles.Olyan kis házat. hogy visszaugrott a házikójába. Legalábbis azt hittem. Hát megtörténhetik. merő tévedésből. és nem nyugosznak addig. és mingyárt megnézzük! .Néha . felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben. és kevés idő múlva elérték a liget szélét.. És mikor visszamentem. ahogy csak bírta. és ebben nincs semmi különös.. Szót sem érdemel.No de Füles.mondta Füles az ő örömtelen hangján.. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn. ha másoknak is említenéd. De olyan mértékben.. . ott lakom. A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele. Füles! . Füles.Gyere csak! . én igazán nem tudom. nagyszerű .máshová figyelt. még ott volt a házikó.mondta Füles -.Nagyon jól tudom.folytatta suttogva -. ha én így fázom. No.Magam laktam volna. .Ó.. ők tehát nem gondolhattak erre.mondta Róbert Gida. Nem lehet mindenkinek saját kuckója. . Nem tesz semmit. .. A mező ugyanis a szabadban van. Nem volt ott. .Tessék! . Tudod.kiáltott Fülesre. ahol Füles lakott.. Olyan kuckófélét. Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket. Róbert Gida. hiszen nem is olyan kényelmetlen. Az ember ne panaszkodjék. Róbert Gida is csodálkozott.mondta Róbert Gida.Igen.hideg van. néha előfordul.. hogy bizonyos személyek. nem szeretném.Miféle házat? . . Nem fontos. mire gondoltál.Jaj istenem.Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek. én mindig azt gondoltam. . ahol a Füles kuckója állt reggel. Még a havat is eltakaríthatom utánuk.. kérlek.Egy fia dorongot se hagytak meg belőle. .Megyünk. hiszen csak Fülesnek a házáról van szó. Természetesen. tévedtem. csak azt akartam odavetőleg megjegyezni. lelkiismeret-furdalást éreznek. . és ahol immár nem állt semmi. mire gondolok. De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben. köztünk maradjon. Bizonyára érted. és elég levegős. De Róbert Gida nem figyelt Fülesre . . De úgy látszik. a fenyőfák mellett. egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: „Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé. akik ellopják bizonyos személyeknek a házát. . bár nem valószínű. . 6 .Igazán? Hisz ez nagyszerű! .. Róbert Gida . Róbert Gida.Ki lakott benne? . Csak úgy mondom. hogy. ahol élek. Szabadban van.. de ha még hat hétig havazik így. ahogy némelyek gondolnák. . Te más vagy. míg vissza nem viszik az illetőnek. Nem fontos. és máris szomorú volt. ahogy talán gondolni parancsolod. Szót sem érdemel. Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra. .” És ekkor majd szomorúak lesznek. és sietve eliramodtak.Nem rád célzok. De azért egy kicsit csodálkoztam.És mikor ma reggel kijöttem belőle. de . hajnali három óra felé. már nem volt ott.

Ez Micimackó . és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe. itt vagyok” .Nem hallod? .Onnan kiabál..felelte rá a sípoló kis hang.Micimackó! .kérdezte óvatosan Micimackó.. ..tette hozzá Róbert Gida.mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt. Malacka is kacsintott. mintha késsel vágták volna el a fonalat.. Ravaszul biccentett Malacka felé. . . .mondta Füles borongós hangulatban.kiáltott Róbert Gida.Én azt hiszem.énekelte a dörmögő. . gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben.Zik-zik! . hasonlóképpen. .kérdezte.Kész a kuckó! . Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét..Sz. De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna.mondta Micimackó élénken.Hasonlóképpen. . . . Micimackó közben folyton kiabált: „Itt vagyok..Nagyon valószínű . . . Különös tekintettel a szerdai napra .mondta Füles.Gyerünk . éppen irt . hogy zik és zik. ahonnan a dorongokat cipeltük . és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük.mondta Malacka. Az éneklők elhallgattak.Bár az enyém volna.mondta Füles..Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak. Egyszerre megváltozott az ének szövege. Füles! . . hogy minél inkább hull a hó.mondta Füles. ervusz. És Micimackó és Malacka figyeltek.Hol volt az a kuckó szerinted? . . annál inkább havazik.Kész a kackiás kis kuckó. . . . és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta.mondta Róbert Gida izgatottan.Ez Róbert Gida! . dörmögő hang.Itt. e..De hisz Füles is itt van! . mély hang. micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára.Halihó! .Zik-zik! .Dorongokból készült? 7 . . s gyorsan megkerülték a ligetet. Leugrottak a kapufélfáról.. és arra gondoltak mind a ketten. ..És Malacka .mondta Micimackó. Mackó. .Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? . hogy mi köze ehhez a szerdai napnak.meg effélét...Lehetséges .. s ekkor kivehetővé vált egy mély.

Hát . hogy ne sokat váltsuk a szót. .kérdezte Füles. . . .mondta Füles habozva.Jöjj. Befordult a kuckóba . Micimackó? .mondta Füles...De hát én csak tudom. .. a „zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor. de én oda építettem. Úgy látszik. hogy hű. és tekintsd meg magad! . Egész jó helyre. . ahol mutattam nektek.Mi az? .mondta Malacka egyszerűen.Többet ésszel. olyan „hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon. egyszerűen és nyugodtan.Ha belül is. de valami azt súgta neki. ugyanis. . . hogy itt állt az az igazi kuckó? ...mondta Malacka gyorsan .Ugyanis . és mutatta az utat.mondta Micimackó és Malacka egyszerre.Az én kuckóm?! ..Ugye jobb.Hű .Abból.A liget másik oldala.Sokkal jobb .tette hozzá némi megfontolás után. hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd. A dolog úgy áll .mondotta.Biztos vagy benne. .Csodálatos dolog ez . . . ahol a Füles kuckója áll.kérdezte Micimackó.Az én kuckóm itt állt ezen a helyen.mondta Micimackó.jegyezte meg Malacka szórakozottan. mint más rendes kuckó. Micimackó? Ugye jobb. miről van szó.kérdezte Róbert Gida. Megkerülték a liget sarkát. amit a helyzet megkövetel. .sokkal melegebb lesz . . mert eszembe jutott .Íme! ... . . . . . és lefújta ide a földre.Úgy értem. .Ez az én kuckóm. de kissé idegesen.És méghozzá ilyen közel egymáshoz.Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! 8 .aztán megint kifordult. hogy két kuckó legyen. mint odaát. . Malacka? . biztos vagy benne.mondta büszkén Füles.Nos.Csak éppen mondtam. Átfújta a fák fölött.mondta Micimackó. . ..A másik oldalon.tette hozzá Micimackó. . .Hát persze hogy biztos vagyok . mint erővel .mondta Malacka.Nem lehet az. Bizonyos tekintetben még jobb hely ez.mondta Füles. hogy igazi kuckó volt? . és magában még hozzátette: „Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik.Mi lesz melegebb? .. és íme ott állt a Füles kuckója. És hogy ne legyen feltűnő az idegessége..Nem! .mondta Füles. . az erdő fölött.mondta Malacka egyszerűen. Így hát megint csak Malacka felé biccentett.No mi az.” . a szél idefújta.mondta Malacka most már nagyon határozottan. . .

„Könnyűnek látszik . és útközben barátai bizalmasan elmondták neki. Nem mindenki csinálná utánam.gondolta magában Malacka -. Malacka persze kontrázott. minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten.Ebben maradtak. utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket.” 9 . Micimackóval és Malackával. és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. Ezen mindhárman jót nevettek. de nem is olyan könnyű.

Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami.mondta az Akárkicsoda.. u. hogy most verset fog költeni. aki volt. hogy megnézze. és fülelni kezdett.mondta Micimackó.Tud rólad Róbert Gida? . . Micimackó már azon volt.. és kinyitotta az ajtót. .Természetesen . Róbert Gida .hát. u. . . . de akkor eszébe jutott..mondta Micimackó. .mondta Micimackó. . Aztán kiugrott az ágyból. egyik se az.kérdezte.. Így hát ehelyett azt mondta: .Szervusz! . nem egészen korszerűen.. meggyújtotta a gyertyát. és lefeküdt. nem sipítás . mert effélét még soha nem látott életében.és nem is olyanféle zaj. Akkor megint hallotta a motoszkálást. u. akkor szervusz! .Aha . De nem ő volt. hogy ezek után mégis ébren van. amelyben Tigris megjelenik a kertben.Jó napot! . bru.Lépj be. visszatalpalt. értem . és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében. Átevickélt a szobán. hogy hagyja abba.Aha. De Róbert Gida nem lépett be. hogy negyedszer is köszönjön.Második fejezet.Tigris vagyok . . elfújta a gyertyát. Malacka? .Aha .Bu.mondta Tigris.mondta Micimackó. .. „De mi lehet az? .. . .Ismerem az Erdő különféle zörejeit.gondolta.Én ..mondta Micimackó . mint mikor Valaki elszánja magát. nem ugatás.. arra az esetre. hogy valaki majd csak meghallja. Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza. és azon tűnődött. . Ez nem morgás.Micimackó vagyok .. hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött. mint aki csakugyan érti.Te vagy az. 10 . és szépen megkérem az illetőt.Ki az? . De mert nem látott senkit. . hogy azt már mégse.mondta az Ismeretlen Állat.” Kikelt az ágyból. és a gyertyafényben megnézték egymást.mondta ez az Akárkicsoda. Felkelek.Hát akkor .mondta. .mondta egy hang. meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés. és Micimackó úgy érezte.Na jó. nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül.mondta Tigris.

.mondta Tigris. Reggelre kelve majd reggelizni fogunk.Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni. hogy éjszaka van. megreggelizett. hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni. de én fürgébb voltam.Nem tudom. hogy az ember aludjék. és rárakjanak mindenfélét . és ez az idő nagyon is alkalmas rá. .Köszönöm. . amit meglátott. a magam részéről bebújok az ágyamba . valami felmászott az asztalodra.Ez arra való. egy pillanatra .Nem hinném.Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni.Találtam itt a szobában egy másik Tigrist. Micimackó kiugrott az ágyból.mondta Micimackó. 11 . Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és morgással rávetette magát az abrosz lecsüngő végére. hogy csak egyedül vagyok.Akkor miért akart megharapni.Csak szeretett volna . Végre megszólalt.. Alighogy leültek.Akkor jó . . a Tigrisek mindent szeretnek. Reggel.mondta.mondta Micimackó. A Tigrisek. a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik. egy kis mézet fogunk reggelizni.mondta Micimackó. Jókora mézescsuprot tett rá. A legérdekesebb résznél tartott. és leültek reggelizni. a földön hempergett vele. igen határozott hangon.mondta Tigris hálásan -.mondta Tigris. közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan. akitől kapnak finom kukoricát. hogy majd átmennek Malackához. hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt.mondta Micimackó. aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte.Bocsáss meg. Micimackó . az első dolog.Mindent szeretnek a Tigrisek . remélem.mondta Tigris -. aztán vad tusakodás után kidugta belőle a fejét.Jó reggelt! .. . Ezzel visszabújt az ágyába.Jó reggelt! .mondta Micimackó. és közben megnyugtatta Tigrist. hogy az asztalra tegyék. de úgy látom. hogy meg akart harapni. Micimackó visszatette az abroszt az asztalra. . . . Ott ült a tükör előtt.mondta -. és nézte magát. és magyarázni kezdte. a fogát is csattogtatta.Csodálom .kérdezte Tigris. Pedig azt hittem.A Tigrisek nem szeretik a mézet .. és csak ennyit kérdezett értetlenül: . többször körülcsavarta magán. szeretik a mézet. Micimackónak titokban tetszett a dolog.mondta Tigris.mondta Micimackó. .Csak azt akartam mondani. igyekezvén. igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból. . . . . Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel. . . mikor elfordultam? . hogy hívják . . a Tigris volt. Lerántotta. .mondta a Tigris lovagiasan. illetve benne a tükörben.Kivéve a mézet .Ez az én abroszom .Azt mondtad. . amikor Tigris megszólalt.Nyertem? . mindez nagy lármával történt. és menten el is aludt. ahogy felébredt.

Kivéve a mézet és a kukoricát .mondta Tigris határozottan.Ú. ahol Füles lakott.Én eddig azt hittem.. Szegény Tigris még nem reggelizett. amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett.No és a bogáncsot? . mert a pofája tele volt kukoricával. be.És nagyon szeretik a kukoricát .Szervusz. Legalább ő úgy hitte. hogy a Tigrisek mindent szeretnek.ajánlotta Malacka.A Tigrisek nem szeretik a kukoricát. mikor az nem figyelt oda egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót.tette hozzá bizonytalanul..mondta Micimackó. . hm! Malacka pedig. . .. úgy. és arra kérte Tigrist...Leginkább a bogáncsot szeretik. . mentek. és nem is örült. . kő. Így elérték Malacka kuckóját. fu (talán kínaiul beszélt) . hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani. ú. . Mikor visszajött.. és átment a szoba túlsó felébe.Szervusz.. de Tigris nem felelt.mondta Füles. aki útközben a fák dereka mögé bújt. igen határozottan kijelentette: . . . . és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket.Aztán Micimackó közelében helyezkedett el. ez itt Tigris..mondta Micimackó.. és még egyszer megkérdezte: 12 . míg el nem érték a liget szélét.mondta Micimackó pártolóan. És így hárman elindultak. ne.Úgy.mondta könnyedén és előkelően.Látod.Heő. megkérdezte: . nem is szereti az olyan vad ugrásokat. Útközben Micimackó elmagyarázta. aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának. rávetve magát Micimackó árnyékára.. és bekopogtak.Így hát reggeli után átmentek Malackához.. Tigris. szóval te vagy a Tigris . úgy . Mentek.Szolgáld ki magad. Malacka! . . . . .Bogáncs? . és udvariasan azt mondta: ..mondta Tigris.mondta Tigris örömmel. S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték. hogy hm. ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte. A nagyobbacskák már nem olyan kicsik .De mikor azt mondtad. . Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé. csak azt felelte: . aztán megfordult. kivéve a mézet . . .Bemutatjuk neked Tigrist. Füles lassan megkerülte Tigrist.Biztosan nagyon fogsz örülni .Akkor keressük fel Fülest . Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: .mondta Malacka óvatosan. Tigris egy szót se szólt. Ezt hallva Micimackó megjegyezte.E.. Tigris! . s onnan hirtelen nagyokat ugrott.Ezért jöttünk.mondta Micimackó. hogy Malacka aránylag kicsike állat. hogy a Tigrisek valamivel kisebbek.Kicsodát? .. mit mondott.s egy pillanatra kiment a szobából. csak nagyon kedvesen mosolygott.Ezt itten . Füles! .mondta Malacka és Micimackó egyszerre.

. és mindkét mancsával belenyúlt a szájába..mondta -. Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist. aztán így szólt: . .Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam . hogy hívják? .Látom .És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta.suttogta. Szót sem érdemel... De ami a.Értem .. . Tigris megköszönte. nem tesz semmit. amit beszélnek..Amit úgy szeretnek a Tigrisek? . izé. hogy eljött az erdőbe..Tigris.kérdezte Micimackó. de hát.talán darazsat kapott be. és rögtön csuklani kezdett. Leült. . . szolgáld ki magad. hogy ellenkezőleg.tette hozzá Micimackó bűnbánóan .Igazi. tudod.Vagy úgy .mondta Füles.Tudom. Végre Tigris az egész társaságot értesítette.. Parancsolj. mire Füles biztosította Malackát. Egy ilyen születésnap jön és megy. hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével. . hogy forrót akar mondani. Malacka elmagyarázta Tigrisnek. . istenem.jegyezte meg Füles . Hogy is mondtátok. itt akar maradni. Nem értették. Beleharapott vitézül a bogáncsba. . hogy mi ez? .. . kedves barátotokat illeti. mert mindig ilyen „érzelmes”.mondta Tigris. . Micimackó. mi az. és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra. hát ő persze reggelizni szeretne.Na igen .Mit mondtatok.Hát errefelé jöjj.. . és kinyújtotta a patáját. Sokáig gondolkodott. azért jöttünk hozzád. . .Éppen most érkezett .Nem azért mondom . Tigris. 13 .mondta Füles.különben is nagyon akartalak már látni.. hogy nagyon érdekes.Tigris.Szót sem érdemel.dadogta Tigris.Az bizony! . .No mi az? . . a tigrisek nagyon szeretik a bogáncsot. de viszont ő még nem reggelizett.Hu! .mondta Micimackó -.mondta Tigris udvariasan. Füles.A barátotok . hogy születésnap.Ez igazi bogáncs? .Fovvó. nem igaz? Ó. tudom. ma reggel neki különösen jó kedve volt. . hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának.magyarázta Malacka. . mint a többi nap. .

Malacka és Micimackó lassan követték. S már el is kezdte: Mit tehetünk veled. de sajnos még nem reggeliztem. Nála biztosan remek reggelit kapsz. aztán csak ennyit jegyzett meg: .jegyezte meg Micimackó -. te kis tigrismacska? Ha nem eszöl. .kiáltott. töviseket szedegetett ki a szájából.mondta Füles.Legalábbis úgy hat. Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra. és vadul előreiramodott.. olyan érdekes az Erdő! . mit szívesen nyelünk.Nem volnál szíves megkérni a barátodat. Aztán odalépett Micimackóhoz. sose leszöl nagyobbacska. de mindenkinek megvan a maga bogara. miközben körben szaladgált.Kangáéknál van . hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak. s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta. . mert ő viszont egy költeményen törte a fejét. Minden Jó Falat. folyton ki-be fordulva. Malacka gondolataiba volt elmerülve. mintha nagy volna.Tarts velünk. . vagy túlságosan büszke.kérdezte Róbert Gida. Csakugyan ott volt Róbert Gida.Tényleg elég nagy ez a Tigris. hogy megemlítem. és kijelentette.És a bogáncson kívül . Nem kell néked lépes.És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest. Mi lesz veled.De Micimackó barátja csak a fejét rázta. és odaszólt Tigrisnek: .Forró volt . furcsa is. hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek. és csatlakozott hozzájuk.Mit tegyünk? . elmegyünk Kangához.Ó. ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam. hol balra.mondta Tigris. és elmesélték.Pedig nagyon jó bogáncs . hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot. Tigris befejezte az utolsó kört. . mi történt. . . hogy ezeket az izé. 14 . és a nyelvét lógatta. .magyarázta barátságosan mosolyogva. és nem ragaszkodom hozzá. Tigris egyenesen hozzá futott. . .No nem olyan nagyon. Micimackó bánatosan tűnődött. Micimackó komoran bólintott. Tigris. hogy megérkeztél. . .rajongott Tigris.. és a fülébe súgta: . Rögtön eszébe is jutott a válasz.Mehetünk! . ó jaj.Tudtam. Meg kell kérdezni Róbert Gidát. Tigris? . Nem nagy eset.kérdezte Malacka. . . se tüske. se bogáncs. Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek. Micimackó se szólt.De hiszen azt mondtad .Te vagy az. Tigris. Végre meglátták Kanga házát. hogy betartja-e az irányt. Túlságosan szerény vagy.mondta Füles. ezért nem szólt egy szót se.

.kérdezte. Tigris pedig felbámult a mennyezetre. drágám.Tudtam. de valami azt súgta. lenyelte az orvosságot! . 15 .és .Nézz körül. És hiába szaglászott Tigris. Kanga meglepetve félreugrott. Kangához fordult.Muszá.Mindent a világon. könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára. . Tigris tudja. Zsebibaba nyafogott.. és válaszd ki magadnak. Tigris! .o. s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából..mondta Malacka.j? . mi is volt az a forró dolog.Ez az. ho.... .Lenyelte az orvosságot.mondta Tigris gyorsan.mondta végre Tigris nagy bánatára.mondta. aki mohón figyelt..énekelte Zsebibaba boldogan. Kanga nagyon kedvesen azt mondta: . hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet. mit eszik a Tigris? . mi járatban vannak.. . és Kanga azt felelte: . Micimackó! . Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán. és a nyelve úgy forgott a szájában. Még az ajkát is megnyalta. amiket a tigrisek nem szeretnek.Nini.De utálja szegény. . .Azt hittem.. Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából. Találtak egy üveg kondenzált tejet.kérdezte Micimackó. mit ígértél.. Bementek Kanga házába. .És mi ez? . . és azt mondta: . amit a tigrisek szeretnek ..No de Tigriském! . . de közben elkapta a kanál nyelét.Erősítő orvosság .Csak mert most látta először. hiába dugta bele az orrát.Jé. Róbert Gida gondolkodott. kivéve mézet és kukoricát és izé. hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni. Malacka! . . Elmondták Kangának. Tigris közelebb jött. . Majd Kanga ad neked jó kis reggelit.Segíthetek? . Tigris fiam. hogy ez valami remek tréfa. de a csukamájolaj hiányzott belőle.Mit ígért? .Mert Kanga rögtön tudta.mondta Kanga szemrehányóan.mondta -.Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát. behunyta a szemét. és Zsebibaba örömmel felkiáltott: . . . ami jólesik! . Meg volt győződve róla. aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be. A kanál megvolt. de elfelejtettem .Aztán kétszer is mondta: .Tudom is .oip! .mondta Micimackó előzékenyen.Bogáncs. amit etettetek velem? . És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban. mint egy cséphadaró.Jé. és kivéve bogáncsot. . egyre csak olyan ételeket talált. mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt.á.Nagyon helyes. mint Zsebibabával.Nem tudod véletlenül. az almáriumban. és nagyot nyelt. akármilyen nagy növésű is Tigris.suttogta Tigris Malackának. emlékezz rá..Zsebibaba.Igen. a különféle edényekbe.

hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott.Csak attól tartok . ebédre és vacsorára. egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával.Így magyarázható. hogy már nagyon is megerősödött.mondta Malacka Micimackónak -. 16 . és csukamájolajat evett reggelire. Néha pedig. hogy egy kis erősítőre van szüksége. . ha Kanga azt gondolta.

És én szerveztem..Azt kell hinnem.mondta Nyuszi . .Micsináltál? 17 . hogy tizenhat. Az utolsó időben senki se látta őt. talán eltévedt? . Azután mormogva hozzátette: . izé. A mézescsuprokat számolta sorjában. Vagy tizenöt esetleg.ez egy Felderítő Expedíció. hogy talán mégis tizenöt volt.A mézescsupor.Mondjuk. . Ez nem sokat jelentett. abban a reményben. .Harmadik fejezet. amikor kopogtak az ajtaján. .Szervusz.Egyike a rokonságomnak .Biztosan tizennégy volt.Nem biztosan. Nyuszi! Ugye. Kellene valamire az illető? .Micsoda? . és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt. nem láttad valahol a Kist? . Csekély tűnődés után hozzátette: . tizennégy volt? .Kist se láttam. Mondd csak.No és izé.Mégis jobb. amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek.. . Ez olyan megnyugtató.Ki az a Kis? .Tizennégy! .Szervusz. . akár nincs. . amit összeszámoltam. mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt.mondta Micimackó. Egyébként . Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe. . ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van.mondta Micimackó szerényen.Mostan .mondta Micimackó.tette hozzá jelentősen megígértem Róbert Gidának.. . merre ténfereg az ember rokonsága.De sohase árt tudni. . Mackó! . Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak.mondta Nyuszi.Ritkán látom mostanában .mondta Micimackó.Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó. Most összezavartam. hogy maga se nagyon tudhatta. Mindegy. azért jöttem. . . .mondta Nyuszi.kiáltotta Micimackó.mondta Nyuszi könnyedén. hogy expedíciót szervezek a felderítésére.. hol keresse azt a bizonyos Kist . s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben.Ma még senkit se láttam . Akár szükség van rá.Értem .a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? .Nekem nem .Szeretném tudni . Mit törődsz vele? .Biztosan? .

Nagyon súlyos lehet a baleset. Nyuszi. „Ez megint én lehettem csak . elhatározta. mielőtt ő személyesen kutatni kezdene.Szerveztem. Kellemetlen. . hogy.ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt.gondolta Micimackó. Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e. azt mondtam: puff! De ez nem huhogás. Azért arra kérlek. baleset áldozata vagyok.” .” .tette hozzá -.mondta Nyuszi. Alighogy Nyuszi eltűnt. nemcsak egy helyre. más szóval kutatást jelent. 3. hogy elfelejtette megkérdezni.” .) „Na. merre van.Aztán arra gondolt. sőt keservesnek ígérkezik..) (Meg kell mondani neki. amit ők együtt kutatnak. hogy akarnám. illetve kutattak. Ez azt jelenti. hogy megállapítsa: „Úgy látszik.És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében. . . hogy megtaláltam Nyuszit.így állt meg.Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén . 5. Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett. mi lesz ennek a vége. Érted? . . segítség! „Tessék.. „Ez furcsa . . amint lassan talpalt Malacka felé.) (Ezt kell megtudni. talán nem sikerül. valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben. Micimackó. Megint Kis. ki az a Kis. Csak tudnám. Azért hát elmegyek arra a határozott helyre.Puff! . Malacka. vékony hang. és elment. mikor tényleg beszélni akar. amelyik ráröpül az ember orrára. amikor az ember mindenhová néz. hogy ezzel szemben olyankor.Mondjad csak.Úgy látszik. ki légyen az a Kis.kiáltott valaki. repülök. vagy abba. Micimackónak feltűnt. hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből . hogy már későcske volt. Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben. ezért hát hangosan így szólt: 18 .Nem . Kiabálok. De azért érdekel.Ekkor megállt.Mindnyájan .sipított egy magas. és megkérdi tőle. Határozott Hely.mondta Micimackó. Csak én nem huhogok közben. hogy megtaláltam Kist. Ahogy a Baglyok szoktak. anélkül. aztán indulj el Bagoly házának irányába. Malacka is szervezve van? . mi az.Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül.Úgy látszik.gondolta Micimackó.Segítség! . . . elég dolgom lesz ma” . hogy felkeresi Malackát. Talán belső sérülés ért. Micimackónak eszébe jutott. Azért hát tekintettel arra. (Megkeresni Malackát. beléestem egy mély kútba. előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét.) (Megtudni tőle. következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1. és hol állok meg. amelyik a földön csúszik. mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve.) (Meg kell mondani neki. A következő pillanatban kiderült.. hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek.” . hogy úgy látszik. 4.mondta magában Micimackó.Segítség. Bumm! . 2. és ott keress engem. Kis.

„hu-u-hu!” . mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját. Mert eszibe jutott.És. 19 . .De már jól vagyok. . .Igen . mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra. Hát ez voltál te. Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit.Ó! . és hogy hol vagyok.De téged észrevesz.Hiszen te olyan kicsike vagy. .mondta a vékony és kétségbeesett hang.De hátha akkor megint azt fogja mondani.állapította meg Micimackó örömmel.Te. .vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan.. egyszerre csak rám esik valami. Rögtön megértette. Sétáltam. mi történt. és gyorsan felállt. hogy ő akkor mit fog mondani. .mondta Micimackó sajnálkozva. . és örülök. aztán körülnéztem. de most világosság gyúlt az agyában. .jelentette ki végre.bátorította őt Micimackó.mondta Micimackó.mondta Malacka tompán és bánatosan.Nem akartam. aztán egyszerre nem is voltam.Micimackót súlyos baleset érte. bizony. Malacka? .Hol vagyunk? .mondta Malacka. csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt. valami veremfélébe kerültünk.Mi történt? . . . mintha várnék valakit. Nem őt. ahogy Elefántok szokták mondani.kérdezte Malacka reszketve. ha jön az Elefánt? . .mondta Micimackó.mondta Micimackó.mondta Malacka.nyögött Malacka. és. hogy vagyok-e még.Alattad . .. hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére. Malacka! .Úgy látszik . hogy egy ilyen „hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon.kérdezte Micimackó. kerestem valakit. annál valószínűtlenebbnek találta.Rám estél. . Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére. Aztán idegesen és halkabban hozzátette: . Micimackó. . . Malacka.Rád estem. te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni. mert nagyon megtetszett neki ez a szó.Alul .Azt hiszem.Én se akartam alul kerülni . . Micimackó. .Észre fog venni engem.Ez Malacka! . ..Téged talán nem vesz észre .És mi lesz..Micimackó! .Csak úgy dúdolni fogok magam elé. . . hogy te voltál az.De mi alatt? . . . .Semmit se fogok mondani .Hol vagy. . és ők beleestek. de én is észre fogom venni őt . ahogy utánozta.Állj fel. Hát erről van szó. átvizsgálva elméjében az esetet. és a fülei is viszkettek.. de minél inkább gondolkodott. olyan alul került hangon.Észre fogjuk venni mindketten. .

hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt. . s már egy kicsit irigykedett is. hogy neki tulajdonképpen több esze van. mint Micimackónak. és én akkor tovább dúdolok majd. és most arra várok. Micimackó elragadtatva nézett Malackára. amit én csináltam. Olyan egyszerűnek látszott a dolog.Nem megy .Nem tudom . Élénken elképzelte.Micimackó. Este aztán elmesélhetné. ha ő társalogna Elefánttal. . Ettől meg fog ijedni. de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén.Ez az.Miért? . Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala. . remek ötletem van.Megint fogja mondani . ilyen nagystílűen és előkelően. bátran és hanyagul. . amit én Elefántok részére ástam. hogy ő is erre gondolt.Micimackó! .kérdezte Malacka reménykedve.De hátha valami mást mond? .Harmadszor már nem tud „hu-u-hu”-t mondani? . de nem tudja folytatni. nem tudta magát kifejezni. de elfelejtettem. hogy társalgott ő az Elefánttal.Ugye? . és a másik csak dúdol. Khöhő.. Már tudta is.Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre.. . és arra gondolt. ez nem tetszett neki. Malacka.vallotta be végre. és most arra várok.kiáltotta Malacka. de már nem bízik magában olyan nagyon): Hu-u-hu! (még fölényesebben): Tralala. mit beszélnek. hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal. hogy Elefánt akkor már nem volna ott. mintha csak köhögni akart volna): Ehe. Ez zavarba fogja hozni. bár nagyon szerette Micimackót. ezt fogom mondani: „Ez. tekintettel arra. . . Valószínűleg ezt fogja mondani: „Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani . hogy az Elefánt beleessen. hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit. 20 . és most ő álmélkodott a barátja lángeszén. . Mert ha valaki kétszer mondja. Malacka ellenben teljesen megnyugodott. tralala.Tudtam. akkor az illető alaposan meg fogja gondolni.mondta Micimackó szerényen. De nem volt egész biztos a dolgában.ide hallgass. tralala. De azt mindenki elismeri. megmentetted az életünket! . (megint rákezd a hu-u-hura. „hu-u-hu!”. hogy egy Elefánt beleessen. és kijelentette.mondta Micimackó őszintén. mielőtt harmadszor is „hu-u-hu”-t mond. Végre is az ember nem mondhat „hu-u-hu”-t a végtelenségig. és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna. . és ezért úgy tesz.” És azzal nyugodtan tovább dúdolok. kérem..Mit? Micimackó tudta is előbb. (csodálkozik. egy kelepce.jegyezte meg -.

Hu-u-hu! . elmondja az egész történetet. . rendesen azt felelték rá: „Hja persze. mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban. hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe. Magam is azt hiszem. és azt kérdezte: . milyen kellemesen érezte magát.Hol van Mackó? .) (zavartan): Hm. azért hát újra eljött.a legjobb volna. ha visszafordulnék. (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen. de csak pillanatra. 21 . és jelentősen bólintott. Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz. eltűnt.de közben már Nyuszi elugrált. találkozott Róbert Gidával. végigsétált az Erdőn. (Bocsánatkérő hangon. hm. ugyanis a rekettyebokrot repülte körül . hogy hazament . bizonyára. hogy szeretnék beszélni vele.mondta Nyuszi. felmászott egy fára. Különben ritkán került szóba. Aztán hozzátette: . oly célból.jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak. csak annyit mondott: „Hogy vagy?” . milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan. (gyorsan és mohón): Hogyne.) (ki eddig nem szólt. nem emlékszik rá. de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta. és így azóta senki se látta többé. .Úgy! . (Udvariasan. De Róbert Gida másra gondolt. és hogy sajnálja. de Micimackó tovább aludt. ahogy várni lehetett volna.mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen. bizonyára eltévesztettem az utat. (Tovább dúdol.Levelet se írt másnap. ha találkozik Róbert Gidával. én azt gondoltam. ha mégis. Úgy látszik. De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida.ELEFÁNT (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy. hogy ezt a kelepcét én csináltam. és elképzelte.Hát ez komoly dolog. hogy megtudja. de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó. (Megvárják Róbert Gidát. hogyne. .) Igazán sajnálom.jegyezte meg Róbert Gida könnyedén.) Érdekes. folyton Malackát dicsérve közben. szót sem érdemel.Nem mondta: „Alászolgája. .) Izé. Malacka. hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén.) MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig. De kérem. melyben kifejtette. .. . Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában. Micimackó.kérdezte Nyuszi. Kis valódi neve Darázs volt. Róbert Gida pedig hazament.Úgy! . hogy a Malackák beleessenek. (Gyorsan eliszkol. az Erdőn zengett a halali. amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg. Akkor hát .csak úgy repülési gyakorlatból. (Idegesen. Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált. . és Micimackó azon tűnődött. nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? . nem volt különösebb dolga -.Lehet.ismételte Nyuszi. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel. és mindketten hortyognak. de a másik oldalon nem repült vissza.Ha jól emlékszem. az a kis Darázs!” Egyszer azt mondják. azt kellett látnia.. és Micimackó. hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma. azután megint lemászott. mondja meg neki. (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja.

Ez egy Micimackó számára készült kelepce. meglátta Róbert Gidát.Úgy? Hát itt bujkált? .Hu-u-hu! .No most!” .. Aztán gyorsan elfordult megint.Bravó. pam.Mindjárt gondoltam .Valami van a hátadon.megeshetik. És ahogy megfordult.Lehetne annyi eszed.Hogy kerültél ide. . és én arra várok. . . amint éppen lefelé kukucskál .Micimackó! . hogy jól menjen a dúdolás. Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: . . pont a közepén.kiáltotta. erről van szó. Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel. hogy jöjjön már.Hiszen ez Kis! .gondolta Malacka.Tralalatralala! . mert Micimackó fölébredt.Szervusz. Úgy látszik. hogy már el is határozta.mondta Füles. hogy ilyenkor az ember elfelejti..„Az Elefánt! . . „Ez borzasztó . hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog.mondta Róbert Gida. ha eszébe juttatom. .bólintott elismerően Róbert Gida.kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján. . Nem lehet tudni.mondta Nyuszi. és essen ki belőle. hogy beleessen.Két nappal ezelőtt megtalálták Kist.Természetesen Kist keresem .gondolta Malacka aggodalmasan. . és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra. Borzasztó ravasz Elefánt. és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt. És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát. Micimackó! . s már le is tett a tervéről. . Malacka? . tramtadaram. . mert megeshetik.Azt kellett volna mondania még egyszer: Huu-hu! Legjobb lesz.S mivel most csakugyan kijött a sodrából.Hát még nem mondtam neked? . amikor hirtelen megpillantott valamit.Hopp! .Először a Malacka hangján beszélt. és ezért megismétlem. 22 .Szervusz. Malacka most már felpillantott. ki akar hozni a sodromból. .Pam. meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet. . De rögtön meg is fordult. .” . „Ez nem jó . Malacka! .Mit keressz? . hogy elmegy hajósinasnak.Egy kicsit megköszörülte a torkát. . és most a Róbert Gida hangján.mondta Micimackó. Füles! . .Ez egy hu-u-hu kelepce! . . és most várom a hu-u-hu-t. .Éppen most ástam ki. nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: .Róbert Gida. hogy kivándorol. Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt. . hogy tudhatnád.mondta Malacka. mindhárman nagyon boldogok voltak. Aztán dúdolni kezdett egész vidáman. megtaláltam Kist! .kiáltott Malacka teljesen összezavarodva. De közben nem nézett föl. hogy mit akart előbb mondani.mintha éppen most jutott volna eszébe. hu-u-hu.” Így hát vadul előmondta Elefántnak: .Micsoda? . hogy hu-u-hu! .gondolta Malacka idegesen. mert nagyon viszketett a háta.ujjongott Malacka. Azt mondta: .kiáltott örömmel.csodálkozott Róbert Gida. és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot. behúzta a fejét. És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből.kiáltott.

Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom. Szót sem érdemel.Pillanatnyi szünet állott be. Nagyon örülök. Biztosan elfelejtették.nevetett keserűen Füles . Nem is történhetett másképpen.Hahaha! . Nem tesz semmit. 23 . hogy engem erről értesíteni kellett volna. Így is jó. .

Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék. s a kő is. Közben gyönyörűen sütött a nap. Ekkor eszébe jutott Nyuszi. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában. Vagy tegyük fel. hogy az ajtó közben soványabb lett. mikor kiderült. ha kell. hogy szánalmasnak mondják. hogy Micimackó. De lehet. mint az élet.Nyuszival mindig szívesen csevegek. ahol az átjárókövek vannak kirakva.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit. oda. és elsétált Nyusziék felé. hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott. De alig tett pár lépést. egyszerre csak eszébe jutott.Negyedik fejezet. Csak úgy recseg. Annyi bizonyos. a folyó közepén. hogy Nyuszi nincs otthon. ez milyen furcsán megy. mint Bagoly például. hogy megint beszorulok a kijáróba. így kezdett tűnődni: „Igen ám. érzelmesnek mondják inkább. . hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. Szánalmas? Azt hiszem. és ha ma se látogatom meg. miként Kanga s mint Zsebibaba s most én. Könnyű. a harmadik kőre. hogy a bejáró befelé tágas. amelyből kiderül. Ahogy rálép a harmadik kőre. Én ugyan tudom. de lehet. ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. magától szinte: Oly boldog volnék. ha Nyuszit keresem fel. Hát amint így dudorászva ballag. rövid szavakat használ. és arra gondolt. Feltéve. így hát illőbb. azon tűnődve közben. amikor jó a kedve. mint már egyszer megtörtént. a Medve. Alighogy ezt elénekelte. ha előbb a Pagony felé fordítja útját.mondta magában Micimackó. hogy bőrömbe férek. mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében. de tegyük fel.. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni. leér a folyó partjára. holnapra még régebben nem láttam lesz. kifelé meg szűk. mert tegnap óta nem látta. amin ült. adok neki. hogy elmegy és felkeresi Fülest. vagyis hogy nem leszek kövérebb. átsétált a folyón. ha otthon tartózkodik. és felkeresi Bagolyt.. Micimackó?« Igazán legjobb. úgy áttüzesedett. és verset költött. ha. cvikipuszit. „Nyuszi. mikor fecseg. nem használ olyan hosszú szavakat.” 24 . (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút. Nyuszi .. már-már indulásra szánta el magát. Talán mégis jobb volna. tűnődni kezd.” Ezek után leült a folyó közepén.. s a gúny hiába ostoroz és uszít. Imádom én a daliás Nyuszit. hogy ezúttal nem leszek kövérebb. Azt gondolta: „Régen nem láttam Zsebibabát. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel. bajt feledve. felállott a kőről.

tulipánnak hívják . mint az illat. Malacka! . és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom. majd meglátod. El is énekelte magának néhányszor. Mert azt akarom. érteni kell a módját ennek az ültetésnek.. . Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt. Érted? . mint az élet. hogy akkorára nőjön. S a Lét akkor sem volna tán üres. Micimackó! . mint a fenyőfa.Én azt hiszem.Egy szem kukoricát dobott a lyukba. Micimackó. . Malackához. s akkor se volna tán hiba. kedves Micimackó . folyton ilyeneket mondogatott magában. könnyen kijöhet a számításból.Szervusz.És ha nem terem meg? . miután körülnézett. nem ám sokat. ha nem jönne Róbert Gida. ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki). otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki). elföldelte. törülgetve száját a mancsa külső felével. és ugrálni kezdett rajta. de ha meggondoljuk. nem ám valami nagy. oly célból. Fél órával később elindult oda. ha jönne most Malacka. Keskeny lyukat ásott éppen a földbe. Ahogy ballag. hogy fél tizenkettőkor költötték.Akkor jó . Tizenegy óra volt.Egyébként. mert Róbert Gida mondta. hogy az csakugyan kellemetlen.Hát mit ásunk. egy nagyon meleg nyári délelőtt.mondta Malacka csendesen. Malackát a háza előtt találta. 25 . is elültetek a házam előtt egy darab lépet..mondta Malacka. és ő csak tudja. hogy ültessem el. Malacka ebben kételkedett. amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek. és tovább ugrált. .mondta Micimackó.magyarázta Micimackó -.mondta Micimackó. . milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle.Én tudom . Tudtam.. . hogy gondolkozzon rajta. de elkésett. hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal. Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt.Én. vidám kis dalt fütyörészett maga elé. .Kukoricát ültetek. ha nem jönne Malacka. mit ásunk? . s boldog volnék.De megterem.Csak egyedül ások .S miközben nyugat felé talpalt.mondta Micimackó.tette hozzá -. mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát. . Így leírva persze nem hangzik valami különösen. . Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol.Csak egy darabot . én tudom. Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt.. azzal leült.mondta Malacka nyugtalanul. Azt nem szeretem. ahová eredetileg menni akart.Szervusz. . Ilyenformát: Oly boldog volnék. hogy te vagy az. és már szívesen nem mondta volna.Én is . . .mondta Micimackó -. hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön. . és idegesen ugrott egyet meglepetésében. Malacka megjegyezte.

.Miről késünk el? . . repülnek olyan jól. repülni? .tudnak olyan messzire ugrani.Én tudok ám úszni! . Afféle ÖsszeKell-Számolni-érzelmek voltak ezek. meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában.mondta Tigris.Hát.bólintott Tigris.Sokkal jobban. ha azt mondja az embernek: „hogy vagy?”. mint a Bagoly? . olyan viszketős lesz a füle tőle. Híres jó repülők. aranyos dolog lehet repülni.mondta Zsebibaba kíváncsian . csukamájolaj is kellett Tigrisnek. Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába. Jó? .Például.Nem . . és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt. izé. .. Így ballagtak. ő úgy képzelte.Mert kicsit gyanús volt neki Tigris.Hogyne .Versenyezzünk.Na... . mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek. izé. . . . . tudod.Tudnak például. és úsztam. Ezeket felpakolták.dicsekedett Zsebibaba.Miért nem akarnak? . Így hát elindultak Kanga irányában.mondta Zsebibaba.... most mit csinálunk? .Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig.Természetesen.Akármiről. mint Micimackó? kérdezte Zsebibaba. De Tigris biztosította őt. mint Micimackó.És Micimackó azt felelte: .Ha akarnak. és azt mondta: . Szép idő volt. .Például erre fel tudnának mászni? 26 . ezeket tilupámnak hívják. . Bizony. Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat. jó lesz. mint Kanga? . . fára mászni.kérdezte Zsebibaba. ki ugrik messzebb.És Malacka óvatosan azt felelte: . megtörölte homlokát a patájával. bár Kanga szereti őt. aki nem Tigris személyesen.De majd máskor versenyezzünk.A Tigrisek általában jó repülők. így például Zsebibaba mellényét.És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól.. El is küldte hazulról a gyerekeket. . mert most elkésünk. ..Biztosan én . kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel. Ezt Zsebibaba nem értette. aki. A Tigrisek mindent tudnak. azt tudnak a legjobban a Tigrisek .Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá. Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat. Mire Malacka befejezte az ugrálást. hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek.No és. és elmentek sétálni az Erdőbe. .mondta Micimackó -.Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist. .Beestem a folyóba.mondta Tigris. .Hogyne! . Tudnak a Tigrisek úszni? . . . Tigris arról mesélt Zsebibabának (mert Zsebibabát érdekelte).Nagyon szeretek ugrálni .I.mondta Tigris. . Amit idejében el kell érnünk. . izé. és „nagyon derék Tigrisnek” nevezi. igen.

.Uj-jé! Uj-jé! Jaj.De igen..kérdezte izgatottan -..könnyebb. mintha. amikről azt állította. Tigris? . de csak rövid ideig.Kár ..Ami nem olyan egyszerű. Tigris .. hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni.Mondd.. .Nem . Mely esetben sokkal.. Így hát felült Tigris hátára. hol az elemózsia? .. és leült melléje az ágra. amire éppen rákapaszkodott. onnan nézheted.Igazán? . hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: . meg az állával.Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte. Aztán reménykedve hozzátette: .. Nem csinálnád még egyszer? . .. és mégse zuhantunk... és arra gondolt.. .. Aztán azt mondta: .” És további két méter után így szólt: . legjobb volna. hogy a Tigrisek értenek hozzá. mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk. . a két praclijával.. Felmásznak vagy lemásznak estig. hogy „könnyebb”.Felkapaszkodunk a tetejére? . Erre a szóra. És a következő két méter után azt mondta: . Zsebibaba hallgatott.Mire Zsebibaba azt mondta: 27 . a fára mászás egészen bizonyos. ugye megmondtam.. hogy mindama dolgok közül. Tigriském! .mondta Tigris elszántan.NEM! . és megindultak..Majd mindjárt megmutatom . Visszafelé. az ág.. Zsebibaba is felkapaszkodott. Aztán azt mondta: .Még a hátamra is felülhetsz... Sebesen lélegzett. és egyszerre csak úgy érezte..mondta Tigris. Feltéve.. és végre felkerült a felső ágra... hogy az ember.mondta határozottan Tigris. fent vagyunk a tetején? .. .mondta Zsebibaba szomorúan.Remek volt.Nem mintha az olyan könnyű volna. . mikor úgy tettél.lelkendezett Zsebibaba izgatottan...Most aztán lefelé kell mászni. ha a fölötte levő ágat szépen elkapná.És Tigris ebben már benne volt.Nem! ..Mindig ekkorákra szoktak felmászni. Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: „Ennyire volnánk.például zuhan.mondta Tigris. hirtelen eltört. azt mondta: .Na. .Ne együk meg az elemózsiát. . kicsit rúgna magán egyet.

csak azért mondom.mondta Micimackó izgatottan. hogy egy Január.mondta Malacka hirtelen.Úgy van .Mit csináltok ott? 28 .Elrejtőznek az ágak közt. ha Micimackó megijedne. és Malacka azon tűnődött. Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját.kiáltott Malacka bátran. Esetleg Február.mondta Malacka. s titokban remélte. .Nézd csak. .Segítség! .Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre. arra az esetre. . aztán elszégyellte magát. . valami Állatféle. Micimackó .mondta Malacka hangosan.Az egy hónap. ezek Tigris és Zsebibaba. mikor ránk akarna ugrani.Lent.mondta. .kiáltott.. mialatt elmész a fa alatt .. . hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb.Hé. Január .. Ekkor a Január megszólalt a fa tetején.Mit csinálnak a Januárok? ... Közben Micimackó és Malacka megérkeztek. és hirtelen rád ugranak. .Olyan. . hogy nem kell neki elhízni. Mire Tigris azt mondta: . Zsebibaba! . ugyanakkor az is eszébe jutott. . hogy a Január is meghallhassa. nagyon megütné magát az a Január. . mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem.magyarázta Micimackó. hogy nem csinálják azt. a fa alatt.mondta Micimackó. . Micimackó bólintott. Olyan langyos és verőfényes.Tudod. és másfelé fordult. mert esetleg. hogy valamit otthon felejtett. Malacka arra gondolt. amiért gyorsan haza kellene szaladni.Én azt hiszem. és mellette egy másik Január. olyan Tüzes Állat?.Sohase ütik meg magukat . a fejedre ugranak.Micimackó! .mondta kicsit vacogva..erősítette meg Micimackó -.. mint ahogy előbb gondolta. .Mindig így szokták a Januárok . . . És nem siették el.Talán menjünk el a fa alól . Micimackó éneklő hangon közölte Malackával. .Azt gondolom. Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: ..Az egyik Fenyőfán van valami. nem kell elsietni azt az evést. . és gyorsan hozzátette: . hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna.Én már azt hittem. .kérdezte Malacka aggodalmasan. . . .. .Róbert Gidától hallottam.Én nem néztem fel . .kiáltotta.Azt kiabálják: „Segítség!” .és ha felnézel a fára.Úgy is van .mondta Micimackó.. . izé.Azt hiszem. .De állat is..Nagyon jól ugranak.

És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét. Micimackó! . ha magasabbra kapaszkodnánk.mondta Füles -. mikor megindultunk. Jégesőt és villámlást és mennydörgést.Ugye. .örvendett Malacka. Micimackó bólintott. Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk.de erre nem is került a sor. Valami egyebet kell kimódolnunk. mert egyszerre csak zörrent a bozót. ugye? . . És mélyen elgondolkozva rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott zsemlyéjét is. mert a farkuk útban van nekik. milyen magasan vagyunk?! Ugye. .Malacka! ..És Fülest. ott látta Tigrist és Zsebibabát. miközben végére járt a zsemlyéknek . ugye érdekes. hogy kérdezzük meg Róbert Gidát.Szervusz. Ugye. mi itt a teendő.mondta Micimackó. Én innen látom ám Malacka házikóját.kérdezte Malacka. és most örökké itt is maradunk. Csak én. mint aki gondolkodik. nem látnánk olyan jól a házikódat.Felmászhatnék.Töltve van? .Azon tűnődöm .Nem tudunk lejutni! . és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát.Á. Bagoly nem lakik ilyen magasan.Tigris hátán. Tigris nem a saját hátán jött fel. Malacka. Csak azért.. .Éppen azt javasoltam . Róbert Gida! .És Füles! .Ő majd megmondja. ha itt maradunk. érdekes? . és csak most jutott eszébe. Tigris? Ó. .Drága Róbert Gida! . Tigris azt mondja. . mint Bagoly. és nem tudnak lejönni. és én ott állanék a Micimackó vállán. Ahogy gondolod különben.Nini. látom a házikódat innen! Ugye. 29 . nem csodálkoznék. Szót sem érdemel.És hogy ő majd meg fogja mondani. Róbert Gida felnézett a fára.Hát.kérdezte Malacka. mert olyan szép idő van.. kimódolt-e valamit. . . hacsak nem mászunk magasabbra. .. .kiáltott Zsebibaba.Arról lehetne szó . Összehúzta a homlokát. és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen. csak felfelé mászni. legjobb. Nem lehet tudni. . . És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni.kiáltotta Micimackó.. nem mászhatnánk utánuk? .Hogy kerültetek fel.Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon. kérlek. ..Nem csodálkoznék . és Tigris ezt elfelejtette. Minthogy olyan verőfényes kis időcske van. mint innen. . Micimackó! .mondta Malacka -.mondta Malacka nagyon komolyan -. Mit gondolsz.Mit tegyünk? . milyen érdekes. Zsebibaba? . Malacka. . . De Tigrist nem tudnám lehozni. . mit szólsz hozzá.mondta Füles. ha jégesőt kapnánk. mit szólsz hozzá. és úgy tett. hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében. és Micimackó ott állana Füles hátán. Odasiettek hozzá..mondta Róbert Gida. milyen érdekes? Micimackó.mondta Micimackó ünnepélyesen. milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán.

és mindnyájan tovább gondolkodtak.mondta. ugorj már! . Soha még nem történt meg. . jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban.mondta Malacka szelíden.Ugorj.Úgy van.kezdte el rögtön a biztatást.Ide figyelj.mondta Füles -.Jaj de érdekes! .Nem lesz semmi baj.ez Tigrisnek való élet lenne.Ugorj. Jé! .Van egy ötletem! .Nekik nem lesz semmi bajuk. és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett. hogy mielőtt a baleset megtörtént volna. .Ugorj már. volna min nevetni . mint a Tigrisek. . Nekik nem lesz semmi bajuk.azóta sokszor gondolt rá. és meg fogod tudni.Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne. 30 . Micimackó .” . . miközben letették őt a földre. de nagyon mulatságos volna. A következő pillanatban Tigris megtudta. hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban. Csak éppen akkor.sivalkodott Zsebibaba. hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint. Jól jegyezd meg. figyelj csak. és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak. egy pillanatot kérek . . úgy örült. .mondta Tigris idegesen. és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára. kicsikét. .S már ugrott is . jó . ha beszakadna. és ha Füles háta leszakadna. . Tigris! . és kiabálni kezdett: .gondolta vágyakozva -. A zubbony kicsit ugrálni fog velünk. tudnak a Tigrisek ugrani? . . bizony! Majd nézd meg. jaj de érdekes! Majd nézd meg.Levetem a zubbonyomat.mondta Micimackó.Nem szakadna be. mit határoztak. Csak egyszer látta így. . milyen könnyű. .kérdezte Micimackó csodálkozva.mondta Róbert Gida. Olyan gyorsan és szelesen ugrott.Jó.Valami beleesett a szemembe.mondta. olyan könnyű! .” S látta magát. mikor még fiatalabb volt. amit mondtam. Mikor Zsebibaba megtudta. . De Malacka nem figyelt oda. De Tigris az ágba kapaszkodott. az ilyen élet.mondta Róbert Gida hirtelen.Mindjárt.Remek volt! . . .egyenesen a zubbony kellős közepébe.mondta erre Füles -.S már sivalkodott is: . .Én nem mondom.mondta Füles. és végre sok ugrálás után megállt. . mint a kangafélék. egész könnyű. de nem segítene barátainkon. Tigriském! Mondd. aki odasúgott neki: .Úgy van . és nem lesz semmi bajuk. Megint leesett. . és azt mondta magában: „Könnyű bizony olyan ugró állatoknak. mi a teendő. egészen lágyan. egész izgatott lett.No. és Malacka most már odafigyelt Fülesre. valami baj történt volna. boldogan. .Beszakadna a hátad? .mondta. hogy tudok ugrani! Mintha repülnék. Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel. és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie . hogy most éppen baleset történhetik.Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk. . „Ez igen .mondta. Róbert Gida! .Hohó! . amint a hullámok lágyan ringatják. De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát..Hiszen csak úgy gondoltam. mint ahonnan ugrott. nem mondom . Malacka. és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát. de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek.jegyezte meg Füles. Malacka . . .És dörgölte a szemét.Jövök.Az más .

.Vigyázzatok! .mondta Füles eltűnődve .. Legalul feküdt Füles. s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn. fejezd ki neki köszönetemet. . . nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát. .mondta Róbert Gida a többieknek.Hát . Helyettem..mondta Róbert Gida sajnálkozva. . aztán a többieket. u!.Itt van. Nem tesz semmit. recsegés-ropogás! .Csak nem ütötted meg magad? . . Aztán csak ennyit mondott: . Feltámogatták Tigrist.Jaj Füleském! .mondta Róbert Gida. . amint a fa dereka elrepült mellette.Hol van Tigris? Tigris ott volt. Füles hosszú ideig egy szót se szólt.Igen .mintha valami megrepedt volna.. 31 ... Bumm. Semmi baja.Bu. Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először.kérlek.üvöltött.És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette.

de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú. lábát pontosan fenn tartotta.Kellemetlen . de valljuk be. aminek történnie kell. igyekezvén elérni a csúcsot. hogy nagyon fontosnak érezte magát. amikor nem elengedhetetlen. amiben mindenki élénken helyesel. vagy megmondani. kiáltott is egyszer-kétszer. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért. aztán visszahúzódott. . nincs itthon.Ötödik fejezet. jó reggelt!” . Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben. a Róbert Gida házikója felé. s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: „ó. Felfelé is makkantott néhányat. amikor mindenki azt feleli: „Igenis. hogy megteszem. A darazsak. és fontosabbnak érezte magát.Úgy látszik. amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik. fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán.de esetleg nem is Micimackónak szól először. hogy mindig másfelé ugrott. „Mindezt összevetve . 32 . sok kilométer magasban egy csalogány trillázik. Róbert Gida is Tőlem függ. és rendesen eltűnt szem elől. ha meggondoljuk. Vannak esetek. Kopogott az ajtón. de nem az a fontos. ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek. azonkívül azt is megtudjuk. a Tigris pedig folyton ugrál. Nyuszi”. hogy: elengedhetetlen. vagy Levelet kell írni Nyuszi s. az se tud segíteni. és továbbsietett. és én is szeretem őket. Olyan Intézkedő és Utasító nap volt. ebben megegyezünk. az az Ugribugri Tigris . Így nem marad más Rajtam kívül.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava. Meglátogatom és megtudom. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe. és „Jó. megmondom Malackának is” . és büszkén azt mondta: „Na. aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. sőt Magában -.mondta. az ágak irányában: „Hé!” . amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz.morfondírozott magában. könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött. Nyuszi”. és azt mondja neki: „Jó. és azt is mondta: „Én vagyok az. S miután odabólintott egy zöld békának. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest. muszáj is tisztelni olyasvalakit. Olyan nap volt. és ellenkező irányba indult el. aláírással. és „Rendben van. Nemsokára elérte a fát. mint valaha. jó reggelt. leért a folyóhoz azon a ponton. beleszámítva Zümmögő Henriket is. hanem Bagolynak. Nyuszi a fenyér szélére sietett. és ilyenkor nem számít. alig lehetett észrevenni. kimondani a véleményét valamiről. hogy utóbb jól láthassák az egészet. Olyan nap volt.” Boldogan ugrált tovább. k. hát itt vagytok” vagy efféle. megfordult.mondta Nyuszi. hogy valahol. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott. Már reggel úgy ébredt. de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt. mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. azonnal szerteröppentek a fenyér irányában.” . amikor Szervezni kell valamit. hogy nem is betűzi helyesen. Megállt és hallgatódzott.ez meg olyan volt. „aha. jó!” . Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában. a nap felé kunkorítva pofaszakállát. ha az ember megérkezett. mielőtt megtörténik. és mintha egyenesen tőle függene valami. Nyuszi!” de semmi se történt. Ma olyan nap van. Lehet. aztán megteszem érte. . napellenzőül. mit kell tennem. Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma. benne. mint amerre mutatták neki az utat.mondta.és Malackának azt mondja: „Micimackó szerint ugyanis” . mégse Kanga mondta Nyuszi eltűnődve. amelyben Róbert Gida lakott. akivel nem ért rá kezet szorítani.Nem. itt volnánk. és hogy biztos legyen a dolgában. És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida.

Hát igen . Kicsit ideges volt. hogy majd csak a segítségére jönnek. .Miért? .kérdezte Nyuszi. Odaért.mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva. G. aztán csöngetett és kopogott. Nem találtam otthon. . hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet. feltéve. te vagy az. .Olvasd ezt el. Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is. Nyuszi? . idegen.Távozz. . .Na? . a Százholdas Pagony közepén. .mondta Bagoly. nekem meg neked van sütnivalónk. .Meglepő . miről van szó.Ah! . hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül. . . . Legközelebb volt Bagoly lakása. . . és Bagoly feje megjelent. Nagyon különös.Bagoly .Semmit.és te tudod.mondta Nyuszi.Ha nem jöttél volna hozzám. Még egyszer megnézte a cédulát. .Ha! . én kerestelek volna fel.mondta Nyuszi. .Kétségkívül . Gombostű is volt benne. gondolkodni -. Bagoly átvette a cédulát. amikor papírszeletkét pillantott meg a földön. sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R. mit értek alatta. Ha előfordul valami az Erdőben. Ó.No és mit tettél? .mondta. és megint felvillanyozódott. A többieknek nincs.meglátogattam Róbert Gidát. nézd.A zöld ajtóhoz lépett. gombostűvel.Egy másik.mondta Nyuszi. . Papírszelet volt az ajtajára szúrva. .Ugyanezért . csak mi ketten. tudod. előbb kopogott. . De az értelme ugyanez volt. Aztán kis szünet után hozzátette: .A leghatározottabban .mint ahogy rendesen kezdeni szokta. és nem mondják folyton: „Na? Na?” . Kétségkívül.Na? . ez arra vallott. látván. más nem akad erre a célra.Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel. hogy „elengedhetetlen”. . el vagyok merülve gondolataimba.mondta Bagoly abban a reményben. hogy megbizonyosodjék.Ez? .mondta Bagoly. Elfordult. amin gondolkodni kell .Vitán fölül . és általában egész kényelmesen tudott olvasni.És fontosan elsietett.mondta Nyuszi ünnepélyesen . ha azt mondom. Egy pillanatra átvillant rajta.Íme. és sokáig tanulmányozta. hogy Róbert Gidával történt valami.mondta Bagoly.mondta Nyuszi kurtán -. és így szólt: .Látom. hogy az egész délelőttje el van rontva. 33 .Tegnap reggel .

. inkább növényszerű. Így hát még egy kísérletet tett.Azért jöttem.fejezte be -. Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol.mondta Nyuszi kis habozás után. de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés. illetve holland származású egyénről lévén szó. mint ma. Bagoly tűnődve nézett rá. és arra gondolt egy pillanatig.mondta aztán. s a kegyetlen Tél is haldokol. és elsietett. .Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal. .Vagy inkább . De pontosan betűről betűre. Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott.mondotta még egyszer.. ami a ténymegállapítást illeti.Természetesen .kérdezte Nyuszi. Az első változatot. . . hogy megtudja.” Ugyanúgy.minden attól függ. és hogy ő ezt már előbb is tudta.Pontosan kérném a szöveget .Igen ám. . Percekig nem jutott semmi az eszébe.. Nem láttad az Erdőben. nem is lehet rajta más. ..vallotta be őszintén. ami mindegy. .. mihez tartsuk magunkat.Na látod .. Nem messze jutott. Bagoly még egyszer megnézte a cédulát. bizonyos tekintetben izé. Bagoly előre sejtette. Dógomvan. Minden ettől függ. mint ma.Végre is . Nyuszi. pettyes.Nos? . Mert úgy tűnt neki. ha szépen lelökné Nyuszit az ágról. mikor zajt hallott. Megállt és fülelt.. hogy megbeszéljük.. aztán hirtelen ötlettel így szólt: . Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? .tette hozzá .tette hozzá . Betűről betűre.Hát kérlek . közös célzatú tevékenység szempontjából. A Kökörcsin bujkál valahol a Földből. . vajon miről beszélgetnek ők ketten. van köztük olyan. hogy ezt fogja kérdezni. az utóbbi napokban Van Dógomot? .jegyezte meg Bagoly bölcsen. hogy. ..mondta. mi történt.Ennyi volt: „Elmentem.Nem tudom ... Ez most nagyon fontos. . hogy Micimackóval beszéljen. kedves Nyuszi . nem tudom.Kétségkívül . De aztán eszébe jutott. nem volna-e legegyszerűbb.Most legalább tudjuk. hogy ezt később is megteheti. a szöveg első változatát... ..Nyilvánvaló.olyan.Köszönöm .mondta Nyuszi. .Ez volt a leghelyesebb . dán. 34 ..Ugyanaz volt. mint.mondta Bagoly vontatottan -. hogy hat külső látszatra . . és van olyan. . pontosan.Mondd csak..mondta Bagoly. Együtt mentek el.

ő szokott rámenni a dolgokra. gyorsan felállt megint. nem látott-e valamit Malacka.Az imént láttam Tigrist. és hangja csupa báj.Te szerezted a fenti költeményt? . szürcsög.Nem. . hirdetik a fák.Értem . egyik se jó . csobog a locs. . és egyre csenget a Harangvirág. saját szagától mámoros a Mák. vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? .És Malackát láttad? . hiszen neked nem kell magyaráznom.Arról van szó . a Végek is zörögve végenek. De gondolom. Gerlice búg.De igen.Láttam.Hé. . arról van szó. de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát. hogy nem jó.mondta titokzatosan és fontosan -.Az nem jó. Nyuszi. Nyuszi leült a földre Micimackó mellé. . . .mondta Nyuszi egy kis lenézéssel. Micimackó! . Mackó kicsiny szíve repesve fáj. A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom. Engem látott ugyanakkor .kiáltotta Nyuszi. nem sok ész kell hozzá . . . Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom. és énekel.mondta Micimackó álmatagon. Tehénszívek közt bőgés a kapocs. . szárnyait zizegve láthatják Önök. s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből. Bizony Tavasz lesz.tette hozzá szerényen -. hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok . De néha úgy rám jön. . Nyuszi! . .tette hozzá engedékenyen. papás hangon dörmög a Papagáj. .Igaz csak . És szárnyra kel.Szervusz.mondta Micimackó.mondta Micimackó gyorsan.mondta Micimackó.No igen . Haris harsog. és arra gondolt. Gondoltam is.A Báránykák is oly búsan bégenek.Az a kérdés.Mire gondolsz? 35 . . A sok Méhecske zümmög és dönög.Tudom.

Nyuszi megköszönte. Füles! .De igen . hogy ezek összetartoznak. és arra is gondolt. egy egész kis kosárkát..Tudod. lehet. . és betette a csokrot edénybe. egy olyan rendes.tette hozzá buzgón.De majd megpróbálom . .Nem láttad őt az utóbbi időben.De hová? . . és folyton ezt mondogatta magában: „Füles” .Lehet. mostanában. Micimackó!” .kérdezte Nyuszi. . milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak. és eljutott arra a helyre. egyedül.Negyed tizenkettőkor? . aki olyan pettyes. ha óhajtja. . Összeszedte. És nagyon boldog volt. inkább kicsiféle alakú kosarat. és azt mondta. ahol Füles lakott.sürgette Nyuszi.Tegnap például együtt reggeliztünk. nem tudsz ebben segítségemre lenni . . egy izét.Ó. .Bizony . azt mondta.. hogy. 36 .. Malacka korán kelt fel ma reggel.mondta Micimackó.Vagy fél tizenkettőkor? . és ezt szagolgatta. Némi töprengés után ráeszmélt. .egyedül vagy Valakivel? .mondta Micimackó.. . elment ibolyát szedni. . akinek még nem szedett senki ibolyát.. vele tarthat.Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt. . Mégis úgy esett. miközben bandukolt.mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből. hogy újabb versszak közeledik lelkében. Komolyan néztek egymásra. és Micimackó.. hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben. . . telve. . igen .Hát. . Délután igen. . Füles éppen el volt foglalva..mondta Micimackó..És Nyuszi elment. Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. . ..Tizenegy-tizenkettő . és reggeli után szintén. aztán megfordítva: „Ibolya. mert.De kit? . aki úgy érezte. hogy el ne felejtse. Nyuszi. És akkor az jutott eszébe. esetleg növényszerű? . hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát. . A Fenyőfák alatt. Reggeli előtt igen.Isten veled. vagy Valakivel? Úgy értem. Szedett megint egy csokorravalót.mondta Micimackó sarokba szorítva.. fél tizenkettőkor haza szoktam menni.Nem . .Igen. hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával. csokorba rakta és hazavitte. Akkor azt mondja: „Viszontlátásra.Ez a bökkenő.kérdezte Nyuszi.mondta Nyuszi türelmetlenül -.Attól tartok. Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat. este is. . hogy neki meg kell várnia Malackát. De Micimackó.mondta Micimackó.. Füles”.Én is éppen ezt akartam kérdezni ..és elmegy. hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe.Valami effélét.Talán meg kell látogatnia valakit.. reggelenkint.és ezt „Ibolya”. Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról.gondolkodott Micimackó.No igen .mondta Nyuszi... de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad . hogy. Kosarat is hoztam magammal.

. Füles! . . mi ez itten? . . akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával. A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben. és ez csakugyan A betű. Malacka közelebb jött.mondta Malacka.Igen. .Nem tudom.Ó . kis Malacka -. hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit.. hogy menjen most. . Nem.Tudod-e. .Mit gondolsz. aztán gyorsan hozzátette: . hogy ez talán valami kelepce vagy efféle. és azt mondják: „Ez csak Füles volt. hanem A. .. csak úgy odabiccentett Malacka felé.olyasvalaki modorában. .Azért jöttem. . nem tudod véletlenül. . dehogy. mi ez itt. Malacka arra gondolt. Füles.Az A betű tanulást jelent. de csak az egyik végén. Malacka. . hogy egyszerűen szétfújja az egészet. Füles. amit tanulmányozok? .és ezt jól jegyezze meg. Füles.mondta gyorsan.mondta Füles. Ezt jelenti az A betű.Én mondom neked. hogy megnézze. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos . . Csak azt akartam kérdezni. kissé orrhangon. . Malacka gyorsan hátraugrott.mondta. anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról.És közelebb jött. Füles . lám.Úgy értem. hogy ez egy A betű.Három pálcika . .Igenis? .. azt tanulmányozta. És azért jöttem.Nem Ó . nem számít. De a Műveltek számára . és gyorsan hozzátette: . műveltebb vagy.Ez Malacka? .Nini . . Nekik ez csak három pálcika a földön. itt jön Nyuszi.Füles felemelte egyik lábát. és integetett. aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt. és Műveltséget jelent és minden egyebet.Nem. Két pálcika összeért a végén. nem. 37 . hát ezt jelenti. miről van szó.Tudod-e. ez egy nagy és diadalmas A betű.kérdezte Füles. .Igen .Csak meg akartalak kérdezni. .. mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? .Ó.tette hozzá Füles komoran. ha nem jön valaki. Feltéve.Lám.Nem tudom.Vagy holnapután. és a harmadik keresztbe volt fektetve.Nem Ó. vagy azt hiszed. . és megszagolta az ibolyacsokrot. Füles előtt három pálcika hevert a földön.mondta Füles komolyan. és azt mondják: „hahaha. Talán rosszul hallottad.mondta azonnal Nyuszi. . aztán. Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött.Ó. mint Róbert Gida? . amit te és Micimackó soha nem fogtok elérni. azt mondta: . Füles.. . Füles. mit jelent az A betű? .mondta Malacka.mondta Malacka.” És járkálnak jobbra-balra.Róbert Gida azt mondta. és felderült -. jó reggelt! .Majd holnap . Jó reggelt.Ez egy A betű.

Tudta? Azt hiszed.Bizony.Én csak azt gondoltam.Ravasz! . amit Nyuszi is tudhat? . én nem mondtam meg. A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem . .tette hozzá keserűen. igazán. ez a helyes kifejezés..Látod. . amit ő. Füles. ugye .azt hiszem. Műveltség! . Most megyek. A betű . .mondta Füles Malackának. az A betű olyan dolog.De nem valami tökéletes.mondta Malacka.Mit mondott Nyuszi. Ez itten például.mondta Füles. . Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre. G. . csak félakkorák.mondta Nyuszi.Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! .Köszönöm előre .. .Tanulni! kiáltott. . . és megviszem a jó hírt a többieknek.Én azt gondolom .mondta ünnepélyesen. . Biztosan tudta már magától..Te mondtad meg neki? .. . . Nyuszi nagyon okos és ravasz. .Nem. . hogy mi ez? . és már hat pálcika volt előtte. és aztán Malackára nézett.. 38 . és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára. .kiáltotta Füles.Ne gondolj semmit . És ezért tudja már minden állat az Erdőben .mondta Malacka .. mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit. Füles.mondta Nyuszi.Most majd felelek a kérdésedre . Műveltséget szerez.Egy A betű . Azt teszem. Tudományt szed magába .mondta Malacka zavartan. Füles megnézte pálcikáit.Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul.kérdezte. és gyorsan elszaladt. . és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát.kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -. Aztán Nyuszihoz fordult.hogy az ibolyák nagyon kedvesek.ha szabad használnom a kifejezést.. Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R.Azt mondta.

” Leért a folyóhoz. másikat kell hozni. mert ott feküdtek körülötte. de csuda egy fenyő. amelyiknek győztesnek kellett volna lenni. kétszer nyert. mert ő olyan kicsi.mondta Micimackó. és mintha a fenyőtoboz vele úszna. azt nem muszáj. Fahíd volt ott. keresztülhajolni és belenézni a folyóba. akkor könnyen menne. és nézi a folyót. de olyat. „Gyerünk. csirr. Visszament. „Értelme. Felvett egyet. ahol átjött. de így is jó volt. beleakadt valamibe. mint egy út. és tessék.. Pedig sokáig próbálgatta. lassan. bele a folyóba. Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla. és áthajolt a hídon.. nem tudhatta. Egyszer úgyis odaérünk. Egyszerre dobott be kettőt.gondolta Micimackó -. az is természetes. ő is lassan úszik a folyóval. ahová kellett. nyert már harminchatot. Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla. hát a nagyobbik volt az első. Verset akart írni a tobozokról. mert a Kanga nem ül a fán. hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele. . hogy nézze.gondolja Micimackó -. az volt-e az első. azt mondja magának. na persze. az is majdnem olyan széles volt. de elvesztett huszonnyolcat. míg jól megnézi: . Bagoly szerint az övé.Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki. Hát az egyik gyorsabban ért ki. Lám. ami annyit jelent. jókorára megnőtt a patak.” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben. Csakugyan fordítva jöttek vissza. Ott ültek hát. mert nem volt neki sietős.. és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. De mert mind a kettő egyforma nagy volt. ha volna hozzá egy rímem. Sajnos. Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele. alatta siklott a víz. Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj. Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik. ezeknek sietős volt. „Hát ez is furcsa . csurr!” Volt egy ösvény. fakerítés mind a két oldalán. mire hazamehetett uzsonnázni. ha kicsit kapaszkodott. hová ér.Ördög rúgjon meg! . s a Kanga ül rajta. mert akkor még fiatal és kicsi. ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért.. de ez természetes. gyerünk! Nézzük csak. Ez kívülről jött az Erdőbe. ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban. mint egy patak. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót. mielőtt beért. Tudja.. de mert nem nézett se jobbra. és nézték a folyót.. titokzatos fajta. nyugodt nap van ma. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög. és nótás kedvében volt. inkább marad. a folyó gyött. vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? 39 . azért áthajtotta a fejét. Jobb volt rajta állni. Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. át kellett kanyarognia a folyón. az nincs . Á. és úgy érezte. melyik ér ki gyorsabban.Csakhogy nem talált rímet. Majdnem folyó lett belőle. mi van ott! Még elkésünk. beillett kisebbfajta útnak is. Lefeküdt. mondja is magának: „Sietni. úgyis odaért. se balra. akire kijön a rím. .Jó dolog. hogy a legalsó fokot se éri el. a kicsi az utolsó volt. Úgyis olyan csöndes. A fenyőtoboz kirepült a kezéből.

az én botom elbotlott! Malacka. . . Zsebibaba föl-alá ugrándozott.. Igaz.Egyáltalán nem játszom . az enyém! . . úgy látszott.kérdezte Zsebibaba.Gyün! .. .mondta Malacka. Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles. hogy az enyém.Mit gondolsz.Füles! .Füles! .felelt Füles. elbotlott a te botod? . Malacka? Én már szinte azt hittem. . az én botom. Micimackó? . . szürke! Á.. . Csakhogy lassan jöttek a botok.Nyuszi. Kereste a maga botocskáját.Ugyan. mert jobban lehetett őket látni. mégse. . a híd alól.Malacka! Én látom a tiédet! . lesték. gyere ki. Alig hittem. hiszen szürke! Nagy. botocskám! Botlott botocskám. szép lassan..mondta mélán Zsebibaba. naagy.Biztos. nem tudtam. mert könnyen beleeshetik. ha egyáltalában nem ér el odáig. most már el volt szánva.kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba. Négy lába égnek meredve. eddig még csak az övét látták.sivalkodott Malacka izgatottan. .Az enyém olyan szürkés . ez valami más. aki nem mert túl mélyen hajolni.Gyere már ki. azt se bánja. Úgy jött.Persze hogy az enyém. és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén. .Így kezdődött ez a játék. hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél. mindig tovább tart.mondta hirtelen Micimackó.Á. Micimackó találta ki. hogy az enyém? .kérdezte Füles. Nyugodt és méltóságteljes volt Füles. Bedobálták a botocskákat a folyóba. akkor pedig ő nyert! ... Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt. botocskám! Malacka felizgult.kiáltott Micimackó.Jaj.kérdezte Nyuszi. és gyorsan hármat fordult maga körül.Nem én. kinek a botja jön ki leghamarabb. mint szokott.Lám. amíg átérnek? . Füles. . hogy csak játszol! . De mégis! De mégse! Látod a tiédet. akkor botokkal játszották. 40 .Úgy látszik.mondta Zsebibaba. kicsit fölemelkedve. és mire Nyuszi kimondta: „Gyerünk!” átrohantak a híd másik felére. .Á. Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a MicimackóVízipólót. Látod te a tiédet. lenn az erdőszélen. itt gyön! Naagy. . aznap volt a folyó a leglustább. szürke! Nicsak.mondta Nyuszi. mint az ember hiszi . mit csinálsz te ott lenn? . Ezekkel könnyebben is lehetett.kiáltották valamennyien.kiáltott Zsebibaba. Valamelyik nap Micimackó. gyakran játszották ő meg a barátai. Malacka. . . az én botom elbotlott . mennyi ideig tart. mégse az. a Micimackó-Vízipóló. . jaj.Úgy látszik.Én volnék? . .

. . mielőtt mulatni mentek. Nem tesz semmit.Úszni én is tudok .De Füles..véli Füles. Micimackó! . . . Áthajolt a hídon. mondd.De hátha nyakon ütjük véletlenül? . . a kövek hullámokat vernek.vélte Nyuszi. .Ha fürdőbe akarok menni.De ha már benne vagyok. tudni fogja a kötelességét. . Micimackó. Hagyjátok a Nyuszit. hogy mi.. sokkal nehezebb. amit egyáltalán vinni tudott...Vagy véletlenül nem találtok el? .. ..sürgette Nyuszi. .vélte Füles.kérdi Füles. hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni. és Micimackó ragyogott.... ha azt mondom: NNA MOST!!. Pillanatnyi szünet következett. Füles .... hogy a gondolat valami nagyszerű. mert az kizáróan és egyedül az én ügyem. időt. . és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra. Ha úgy érted..Szeretek így forogni. akkor ahhoz senkinek semmi köze. Mindenki mélyen elgondolkodott.Miért ne? . hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen.mondta a megszomorodott Micimackó -.Hát. Nyuszi érezte. csak úgy leejtem.. Nyuszi. . Füles. akkor dobhatod.Fontolóra kell venni minden lehetőséget. forog! .Nem téveszthetem el. . valamit. abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod. és így fest a helyzet. akkor Micimackó dob.magyarázta buzgón... így körbe-körbe aztán nem! .. ha azt mondom: NNA MOST!!.. . úgy szorította a mancsa közé.. Füles.. hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba..mondta -. Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi.Egyiket. . Különben is én nem is szándékoztam ma úszni. Még hogy én arra várjak. Malacka... majd értesítlek.Micimackó . hogy lehetne?..véli Zsebibaba büszkén. mert újabb forgóba került) ha úgy vélem.Ez. Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi. vagyis hát csakis melléd mehet. Szót sem érdemel.Egész ügyes gondolat .felelt Füles. mondjuk. érted. . 41 . De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ. hogy valami különleges .. kieszeltem . egyiknek meg kellene kezdeni..Én se remélem.. .Né.. ..mondta végre Micimackó. csak rád eshet. . igen köszönöm.kérdi Malacka aggódva.Úgy értem ..kérdi Füles hidegen. hogy megmoshass. ... Hogy talán.felelt Füles.mondta Füles. és ha már itt tartok. ..sikoltott a megrettent Zsebibaba.. . ..Három találós kérdést teszek fel neked. és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni. kérlek.És lassan megfordult újra. hogy jobbról balra még jobb. kérlek .Én valamit.Na.Nem hagyhatom abba ... adjatok neki időt.Halljuk.. Mondd. vagy (kicsit elhallgatott. és a hullámok kimossák őt a partra..Ez nem egészen rossz .. .Nem mintha azt hinném. csupa sár leszek! ... . .Nem vágom hozzád..

kérdi Füles.Ezt jól csináltad.. bámulták. és kiúsztam a partra. .. Végre is a Füles odabe volt a vízbe..hol itt a hiba? . vagy legalábbis egész mások. még azon se örültek. de úgy vélem. valaki belelökött? 42 . . úgyis észreveszem majd. . No de ilyet! mihelyt ott áll köztük a szárazföldön.. .. ez egy jó gondolat volt. nézték. Szívből ennek se tudtak örülni. hogy a Malacka botja végre megjelent. egyetemesen üdvözlik a hídról. és hogy ne találjon nyakszirten. .véli Micimackó aggodalmasan.Na hallod.. sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket. Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni. és megkér valakit. . Füles? . engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit.Na látod..J-a-j .mondta Zsebibaba izgatottan -.Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged.. .Kérlek. Kész vagytok? . mikor kijönnek a fejből. ... mint a Nyuszié. Micimackó? Malacka. vagy pedig a folyó nem az. aminek lenni kellene.súgta Malacka Micimackónak. Micimackó kezdte magát jobban érezni. azért ez okosan volt megcsinálva.mondta Füles. nézegetik.Füles ... ha az ember Csekélyértelmű Medvebocsocska. . Füles eltűnt. ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében.vezényelt Nyuszi. és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján.. kicsit előbb. nem is estem bele.Mi volt a jó gondolat? . alámerültem.Nna most! .mondta Nyuszi barátságosan. Füles. Hangos kiáltással. Micimackó elengedte a követ. szíveskednék Malackának megmagyarázni. és most kinn van a vízből . Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak. hogy szokott az történni. . hogy azok nincsenek is a valóságban.. és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám.Még hogy engem odacsapkodott. Zsebibaba. hogy kicsit megvigasztalja.. de mindig nagyobb lesz .. .No kész vagy.BELEUGROTTAM... Micimackó .mondja Malacka.. Utóvégre. . .Én egész kész vagyok .Nem is vághattam akkorát . .. te aztán igazán átnedvesedtél! . mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja.Nade..Köszönöm. hogy alighanem a rosszabbik követ választotta. valami szürke. Ide-oda forgatják. Csak nézték ám.kérdi Nyuszi. Füles megrázza magát.Hogy estél bele tulajdonképpen. Nyuszi. akik nézték.na tessék! Füles kecmereg kifelé. .Nem vágtál te oda akkorát . kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol.mondja Malacka -.. Hatalmas csobbanás.

Te. végre is ez egy Nagy Erdő. véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve. taszigálhat is benne. mint a többi. . .Füles .mondta Füles hidegen. . Tigris? . Micimackó..Ja? Úgy elcsodálkoztam...Mi hogy mi volt? . értitek-e.kérdezte Zsebibaba. .. hogy VIZES.. Annyit mondtam csak: „H-á-á-ápp-cc-ii!” .mondja Füles.. hogy megkérdezzem. . a szemetet. 43 . hogy csak köhögtem? kérdi Tigris bosszúsan.És hol volt Tigris? .Hogy vagy.Nyuszi felsegítette a földről Malackát.. Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre. hogy nem csúsztál meg véletlenül? .Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal.IGENIS BELEUGRASZTOTTAK. Hogy gondoltátok? .folytatta -.mondta ünnepélyesen. .kérdi Nyuszi. ott is csak folyton mondogattam magamnak.. hogy mit értenétek ti alatta.És te voltál az a valaki .Hát valamelyest csúsznom is kellett. Erős köhögésem volt. Jól van.kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül.. De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna.Na jó. . és véletlenül épp Füles mögött álltam.Ugyan.Ugyan.. neszt hallottak.. Tudod.De ki lökött meg? Füles nem felelt.. .. a kellemetlenséget..véli Micimackó.mondja Malacka idegesen.. Füles! .Fülest a folyóba lökte valaki. Nyuszi fontoskodni kezdett. ha.Bocsánat. ugyan! Köhögtem. már csak annyit tudtam. .Tigris volt alighanem . hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam. .. Még mielőtt Füles felelhetett volna. . akik szeretik a hideget. .De ahogy ott úszok a folyó felületén. Malacka. .. de különben olyan házikó az is. ez lökdösődés . . Persze az olyanoknak. Azon gondolkodtam. . . Még mikor a folyó legmélyén feküdtem.kérdi Nyuszi bölcsen. . azt mondja: „Na.mondta Tigris jókedvűen. ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” .Mi újság..Nahát.. és akinek kedve van. .. Nézzétek.Nem állhattam oda. megcsúszik..Mi volt ez? .Nem megmondtam. persze. nekem mindegy. és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT. .. a rossz kosztot. . gyerekek? . Tigris maga jött át a cserjén. . és szépen letörölgette. vagy nem jár itt .Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni..Köhögtél? . azoknak esetleg tetszik.mondta idegesen Malacka.Biztos. Nem tudom. Tigris! . Ott álltam a folyóparton. hogy Tigris itt jár az Erdőben. hogy gondolom? . és ha valaki taszigáló kedvében van.mondják karban a többiek.

.Általában senki se olyan nagyon komisz . . ő se szólt. .. Itt az a kérdés.mondja Nyuszi -.mondta Zsebibaba mohón. De hogy leért a hídhoz. te mit gondolsz?. Füles. Az majd megmondja. valahogy így is van..így Tigris. . Zsebibaba kétszer esett a folyóba.Nna . Sokáig nézegették a folyót a híd alatt.Róbert Gida nem érti jól az egészet .véli Micimackó.Istenem. gondtalan és jókedvű volt. hogy nem rendes gyerek? .mondja a Tigris... a legjobb nyerőnek bizonyult. . . Mondd. Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! „Nem tudom. mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára.Taszigálás vagy köhögés.Hát.. hogy úgyis minden hiába.véli Micimackó. kérlek.Ki mondta...Nekem ez a véleményem... itt jön Róbert Gida.. De azt hiszem.. .. hanem AMOLYAN délután.Nézz ide. Tigris?” Róbert Gida.véli Malacka -. és érezte. aki kicsit úgyis ostoba.kiált Nyuszi.. egy kicsit meglegyinthettem . a folyó nem bánta. Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is.felel Róbert Gida.. 44 . hogy ez nem is OLYAN délután. amint Kanga befordult az Erdőn.Taszigált . Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna. .. . Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe. Füles.véli Füles. ..mondja Füles. egyszerre csak egy beszélhet.Úgy történt. .A Tigris.Hát pedig én csak köhögtem .De nem történt akarattal . először véletlenül.Nos? . hogy velük megy. Sütött a nap... hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban.. mert látta..kezdi Nyuszi. mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek.. a Tigris engem is. . én a vízben voltam .kérdi Róbert Gida. kérlek.. jön a lefekvés. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon. Róbert Gida . .. Aztán így is lett.. Egész jó gyerek . Nyuszi akkor kijelentette. Ez egy olyan szép nyári délután volt.Én úgy vélem.. már tudta. . és sok dologban nem biztos. mit szól mindehhez Róbert Gida. milyen lassan megy a víz.jegyezte meg Malacka odavetően. Áthajol az ember. Tigris és Füles is együtt távoztak.Próbálj engem is lökdösni! . . hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet. hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót. . érted-e. . én csak annyit mondok. . . és nézi.Itt az a kérdés. akkor egyszerre minden eszébe jutna. ha ott fekszünk a folyó fenekén... Malacka. és ott látta az állatokat..Én nem . aki még ilyet sose játszott..Rendben van. . mindegy az. .Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris. Feltartja a mancsát.Olyan öklelős . . másodszor akarattal. valamit tenni kellene.Igazad van .. nem is tehet róla tulajdonképpen.Csend legyen! .nekem az a véleményem. .mondta a Tigris.kérdik mohón..Akárhogy is.. .. rendben van. ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután.

igen.. csak néha-néha nyitotta ki a szemét.. . a bal fülemre meg vagyok hűlve. ránk hallgass. Nyuszit hallgatták.. a Nyuszira ne hallgass. mikor Nyuszi hangosabban mondta: „Ugye. te nem is hallottad. Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: „Ne hallgass Nyuszira.Igen. ő elmondhatja még egyszer..Igenis.Nem is tudom.Erre emlékezett Micimackó. érted..véli Nyuszi.. . Malacka? . hallottam. „Ráncba szedni.. Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig. Izé. amiről beszélnek. De aztán mégse.. Mondanád még egyszer. Malacka? Nyuszi nem bánta.Milyen ráncba szedésről beszélsz.. nagyot ásít. az Erdő teli finom hangocskákkal.. Mit gondolsz.Hát te. hogy kicsit ráncba kellene szedni... hogy igenis féktelenkedik..feleli Micimackó.Tigris olyan szertelen és rakoncátlan.” .Hogyne.Hogyne. amit Nyuszi elmondott.Nyuszi végre kezdte befejezni . ránk hallgass.Mert . Hallottam valamiről. Malacka?” .kérdi Nyuszi -. és annyit mondott: „Ugyan!” vagy „Ez igaz!” . és magához tér. hogy attul kezdve. amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt. hogyne! .Micimackó .Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét. amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta. hogyne..Igazatok van . De honnan kezdve? Micimackó arra kéri. hogy arról van szó.Aha. . .Most már tudom ..Éppen ez az.bólintott Micimackó. . mi az a „kétszerkettő”? . mert ha az ember szereti is őtet.” Malacka kényelembe helyezte magát. Malacka is bólintott: érti hát.. De az mikor volt .. Micimackó kezd ráeszmélni. .. . ugye.Hetedik fejezet. jó. és megtanít a kétszerkettőre.Igen.mondja Malacka szemrehányóan -. . hogy nem arról beszélnek. Micimackó is velük volt. Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem.Én is így gondolkodom . 45 . Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét. Tudjátok. mikor a fülében kezdte érezni azt az izét. Hallotta már valahol. Lassan felkel. ellátja a bajomat.néha. . az az egy tagadhatatlan. de hogy? . de hogy csináljuk? .. Mégse tanított meg.Ebbe nektek feltétlenül igazatok van. . Nyuszi? .. és nemigen hallgatott Nyuszira. Álmos nyári délután volt. Azt mondta.kérdezte Malacka. . Miről is volt szó? .és a hangja komoly volt. hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket.

46 . .Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? . Magam is így csináltam volna. Ha reggel felkel. hogy hova vigyék Tigrist. Hát ő is mondta..Ő is így gondolkodna .” Malacka örült az egész dolognak. mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle. hogy jó lesz az.. Malacka...A Tigrisek nem maradnak szomorúak . el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb. Csak az a kérdés.de jól ide figyeljetek -. azzal is segítettünk. . Csupa nóta.véli Nyuszi. ... magányos helyre. de éppen más dolgom volt. . aztán otthagyjuk. mint szokott. ami nem illett erre az esetre.Ez jó lesz .kérdi Malacka. .véli Micimackó. mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba. . Na.magyaráz Nyuszi.Mit dúdolgat Micimackó? . és hol hagyják magára. vagy Nyuszi magasabb lenne.Az nagyon messzi van.Persze.Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? ..kérdezte Nyuszi. olyan „Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak. . . és nem csinál semmi rosszat.. Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba. . Megjavul. csak úgy öt percre.Hallgassatok ide. (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé.. . Malacka. ha onnan haza akar találni Tigris úr. Szomorú. . ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik.sóhajt Micimackó.. nem mondhatja magának: Na. ha aztán mindig szomorú maradna . mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle. mint Tigris.. hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal. Belezavarodik. meglássátok. .Én ugyan nem szeretném.Azért. . bizony az jó dolog lesz.. De elég is. És persze Micimackónak is köszönöm. Másnap reggel érte megyünk .. Köszönöm. ahol még sose volt.És ugyan miért? . ..kérdi Micimackó. végre is egy magányos hely. Érezte.Á! .véli Nyuszi.Ennek nincs értelme. Nyuszi”. .Csak annyit mondana: „Ezt jól megcsináltad..Nekem van egy jó eszmém .. az is valami. én rosszat akarok csinálni. Mélabús.Értelmes dolgokat dúdolgat? . .mondja Malacka kételkedően. és kisebb lenne Tigris. amit Tigrissel akarnak csinálni... . Egyszer megkérdeztem Baglyot.Elkezdett gondolkodni. hogy biztos legyek benne. Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja.mondja Nyuszi. Bánatos kis Állattá válik.Hát majd elvisszük az Északi-sarkra . De csak olyasmi jutott eszébe.Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon.

Nem volt igazi köhögés.. Utóvégre ő fedezte fel az Északi-sarkot. amíg érte nem megyünk. ha otthagyják Tigrist egy teljes napig. . Mert ha nem volna semmi dolga.Majd meglátjuk . drágám. vagy akármikor. Abban maradtak.. és sose történik semmi . hogy nem! .kérdi Malacka.. hogy ő miféle Micimackó. menjünk. .. . Na. Ha azt mondaná: „Igen”. Majd holnap. Igenis. . nyárias. akkor rendben van.” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta.. Inkább az a fontos. ami őt illeti. drágám? .Addig legalább nem. ha itthon maradsz.és Kangához fordul: . Nyuszi kijelentette. hogy majd milyen hideg és rémes lesz. ő ez a fajta Micimackó.mondja Zsebibaba.véli Nyuszi. Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni. Ilyenkor nem panaszkodik az ember . mikor Malacka eljött érte.kérdezte Zsebibaba. Kangáékhoz értek. 47 . Ha majd ott lesznek.szontyolodik el Zsebibaba.. igen. akiről pedig azt hitték.Holnap? .. a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé. . ők kicsit előremennek.Mindig „meglátjuk. nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana. Vár. Malacka kijelentette. hogy neki ez kevésbé fontos.... Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé. és megkérdezi Tigrist. hogy másnap reggel indulnak.. Meg is mondta ezt Malackának. „Nem fogja azt mondani. . most hazamegy. de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: . ha Zsebibaba nem tartana velünk. FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL.kérdi sértődötten Zsebibaba.. Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: „ÉSZAKI-SARK. Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk. Az ilyen hideg. akkor elszomorodott. Másnap egész más nap volt. didergős nap .Ezt csak bízd rám megint . . akkor.kérdi reménykedve Zsebibaba. aztán elkerülnek más irányba.. VAGYIS Ő TALÁLTA MEG. ha azt mondaná: „Nem”. nem hall semmit.Na ugye látod. nagy barátja a Tigrisnek. . és ha odaérnek. ködös napok mindig elszomorították.Honnan tudod? ...Ezt aztán csak bízzátok rám” .rázza a Nyuszi a fejét.Csúf. ha szép maradt volna az idő.kérdi Kanga szemrehányóan.Úgyis köhögtél ma reggel. meglátjuk”. Micimackó... .feleli Kanga.. Megakadt valami a torkomon. De ha arra gondolt. . Nem volt meleg. Zsebibaba is várt rájuk.Miért ne? . aki közel lakott Kangához és Zsebibabához. hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek.. hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való. hideg volt és ködös.De jobb. .Ennek megint Micimackó örült meg. . Ez elég Rettenetes.és elsietett. Nyuszi..Jobb volna.Nem látja többé? . mit csinál holnap reggel. nem is bánta volna. ilyenkor köhög és taszigál. .. Majd máskor.. Zsebibaba.

Belevágódott Nyusziba. Pillanatig csönd volt. Nyuszi megfordult. Ahogy mind magasabbra kerültek. aztán újra hallották Tigrist kopogni. .Hát.így Micimackó. .. Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük. Malacka és Micimackó egymás után haladtak. . csak annyit mondott: „Hát gyerünk. Néha.No most! . hogy bátor dolgot cselekszik.mondta Tigris. ha az ember jól odafigyelt. Micimackó és Malacka utána ugrottak.Most. Nyuszi volt a vezető. mi? .Hol vagytok?! . Malacka olyan halkan lélegzett. Beugrott egy bokorba az út szélén.és azt hiszem. . . ..No? . egyszerre csak előbukkant.De én azt hittem.kérdezte Micimackó Malackát..mondta Nyuszi.aztán megint csönd lett. míglen az erdő úgy elcsendesedett. .. Valahol kopogtak .. és újra eltűnt. és olyan nagyon közelről hangzott a hangja. érezte..Halló! . de nem látta sehol.vigasztalja Nyuszi.Majd most .. Akkor aztán vártak még egy darabig. . No szervusz.. nem hallottak semmit. Gyerünk. Menjünk. hogy Malacka felugrott volna.No . ja. esős napon . hogy attól majdnem megijedtek. ha Micimackó véletlenül nem ül rajta.kiáltott Tigris.felelte Nyuszi. amilyen halkan csak tudott. néha nem. mikor keskenyebb lett az út. . megbökte Malackát...Úgyse hiszem. Eleinte Micimackó. . Az erdő nagyon csöndes volt. .s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna. Nem láttak.mondja Micimackó . .kérdezte Micimackó. és Tigris félkör alakban kerülgette őket.mondta Nyuszi. ha horzsolta az útszéli csalán. Rohanjunk. hogy nagyon messzire mennénk. és aztán majd délután úgyis mindnyájan. Nyuszi.. Gyertek. .Én nem szólok .Csak ne gondold. Micimackó! Készen vagyunk? Jó.Csss! . mikor már egy darabig szaladtak. úgyis mindnyájan. néha-néha beleszaladt Nyusziba.most már beszélhetünk.Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya. Micimackó? . Tigris néha el-eltünedezett. . nem sokat.Hazafelé megyünk. . és Micimackó körülnézett Malacka után. Mért megyünk pont erre? .. megint csak nem volt sehol. Nyuszi és Malacka együtt haladtak.Á! . ..S mindhárman elrohantak. . Tigris hirtelen megjelent.. . gyerünk!” .. itt vagy.. Tigris előttük baktatott.mondta.. Nyuszi felkelt és nyújtózkodott.. . Mikor az ember azt hitte. vagy mellettük szaladgált. hogy már nincs ott. gyerünk! El is indultak. és nagyon izgatott volt..mondta Nyuszi. később..Szólj Micimackónak is. Mit szólsz az egész dologhoz.Látjátok? Nem megmondtam? . Zsebibaba! Majd délután átjövünk. Tigris? No menjünk.Hm? . Nyuszi meglökte Micimackót.Majd most .. a köd is sűrűbb lett. 48 .mondta Malacka Micimackónak.suttogta büszkén. Jól elbújtak és hallgatóztak.

Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal. és csak annyit mondott: .mondta lassan... hogy a másik a bal. Tíz perccel később újra megálltak. Micimackó? Micimackó helybenhagyta. .Gyerünk! . Egy pillanatig. ..No lám..Malacka megfogta Micimackó mancsát. Tudta. . De nem emlékezett.. Zsebibaba büszkén jegyezte meg: . milyen szépen hazajött..vélte Nyuszi. Visszafelé indult. jobbra kellene tartanunk. .. . Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? .. Mihelyt hazaért.. gyerünk! .Hol? .Semmi. .Játsszatok most egy kicsit a ház előtt..Ugyan menjetek ki. Malacka? ..Te mit gondolsz.Itt volnánk .Előbbre haladtak. . és azon a gondtalan hangon nevetett.. hogy de bizony úgy van.mondta Nyuszi félórával később.Hát. Mikor Tigris megunta a várakozást. 49 .No mi az. .Ez igazán furcsa . .Még szerencse. . Majdnem.Én azt hiszem. Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant. .. aki túl jól ismeri az Erdőt. akkor biztos.. Vagy úgy! Gondolhattam volna.. amelyiken az nevet. hát akkor menjünk előre.Én is. . .türelmetlenkedett Nyuszi. hogy már nem mondhatja senkinek: „Na.Mindjárt ki is öntötte neki. .. hogy ez a helyes út. .mondta Nyuszi idegesen. Malacka Micimackó mögött lépkedett. Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek. úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból. és úgyis tudja. Na.mondta Nyuszi tíz perccel később. . hogy izé.Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét. hogy a ködben minden egyformán szürke. Ha az ember elhatározza. hogy kezdje..Buta ügy .Csak nem akartalak elereszteni. és kosarat adott nekik. itt a jó kis Tigriske. Tigris véletlenül fellökött egy-két széket. fiúk!” . hogy elfogják... . hogy olyan jól ismerjük az Erdőt.. másképp esetleg el is tévedhettünk volna. Épp jókor érkeztél. hogy az egyik a jobb mancsa.mondta Kanga. mire Kanga megszólalt: .Nem is .mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -.De mégse. én azt hiszem..gondolta: inkább megy haza ő is. mindjárt azzal fogadta: . és mikor azt is megunta. Vetted észre.Én tudom. hogy nem tévedhet el. és szedjetek nekem pár fenyőtobozt .kérdezte Zsebibaba. . és hiába várt erre.. és Kanga meglátta őt. hogy melyik az.Ja..mondja Nyuszi tíz perccel később -. persze. .

Valahogy így van. . .Tigris.” Akart is valamit mondani. .kérdi mohón Zsebibaba.. Melyik lesz a legjobb út? . mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón.mondta Róbert Gida -. hogy miért küldték őket.mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után. amit keresünk. gondolta. ez valahogy úgyse jó így. miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért . úgy gondoltam. míg megtudta. 50 . míg csak el nem felejtették. Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben. hogy Micimackó.Hát ha haza akarunk találni.felelte Kanga. hogy a Tigrisek soha el nem vesznek. hogy ez mit jelent. ne beszéljenek egyszerre. de nem találunk.Mi hasznunk volna abból? . mert akármerre indultak.suttogta Tigris Zsebibabának -. Éppen elkészültek az ebéddel. hogy „SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz.magyarázta Tigris. Micimackó már unta az árkot...Egyszerűen csak nem tévednek el . talán az a valami lenne. Róbert Gidának így jó idejébe tellett. aki nagyon jól tudta. hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: „Hiszen én is tudom. Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt. . na és az direkt Jó Dolog lenne.. Egyrészt gyakorolni akarta magát benne. .kérdezte.Hát jó . akkor ezt se találnánk meg többet. Gyere. .Kereshetem őket én is? . amit nem keresünk. Kanga megkérte őket. . hogy ő szomorkodik azon.. egy sarokba kuporodott. amit nem keresünk. újra próbáljuk megkeresni. ha Róbert Gida meg a Tigris látják.kérdi Nyuszi. de nem jutott más eszébe. . mindig ugyanabba az árokba értek vissza. ha felszedelőzködünk. és akkor az a valami.kérdi Micimackó lassan -.Majd máskor.Hová lett Micimackó? .magyarázta Zsebibabának Tigris. .Mér nem? . el nem tévednek. Valahányszor feltűnt előttük a ködben. és újra visszatalálunk? . hogyha ide akarunk visszatalálni. és megpróbált saját magából kifelé ugrálni.Ma még nem. másrészt nem szerette volna. . drágám . Tigris.Majd meglátjuk .Ennek nem sok értelmét látom . Zsebibaba.Az hogy volna .vélte Kanga. hogy mi bizony valahol eltévedtünk. .. amiért nem vitték el.mégiscsak jobb lesz. de találunk. mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette. és Zsebibaba belevágott. és képtelenek vagyunk.A dolog úgy áll . fenn az Erdőben. hogy az nem is volt igazi köhögés. .Most mehetek és kereshetem őket . . ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat. . Egy árokban pihentek. akkor meg kell őket keresni.Hát .vallotta be végre Nyuszi -. és Zsebibaba. akkor mehetek én is? .. mert akkor esetleg olyasmit találunk.kérdezte Kanga Tigris elmondta. csak annyi. Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: „No. hogy mi történt ma reggel.. drágám. . fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz. kicsit ostobának tetszett az ilyesmi. és hazamentek ebédelni. ha nem látnám ezt az árkot többet.Ha még holnap is el vannak tévedve.Lementek a Hét Fenyőfákhoz. hová lett Micimackó? .véli Nyuszi. végre tudom.Furcsa dolog ez a Tigrisekkel .

. még volt értelme. Malacka... Végre meghallotta a hangot. .. Eddig nem hallottam. én tudni fogom.Jó. . mert hátha mégis téved.siránkozott Nyuszi. ... mert Micimackó alaposan el volt foglalva.Nézd.De mikor elkezdtem mondani.. olyan Tigris.Nem . Egy igen-igen ijedt. .Azt gondoltam. Hát jött szépen haza Micimackóval. Mikor annyira biztos volt a dolgában. hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se. hol vannak... majd megtaláljuk azt a valamit. Hirtelen mégis valami hangot adott. Együtt indultak.. mindenáron meg akarta találni. hogy esetleg mégse találnád meg.De kérlek. Valami elromlott közben.Azt nem tudom. FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi.mondta hirtelen Malacka. kezdett ám.... különös hangokat hallatott. majdnem hogy visított. mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt. ezek engem már órák óta várnak haza. .mondta Micimackó alázatosan.Hát itt vagytok? . Micimackó . magunkkal kellett volna hozni..Valami eszembe jutott. Nézd. Nem akarta zavarni a csuprokat. azt hiszem.. menjünk haza. Most gyerünk.. amelyik ha ugrik nagyot. . lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta... nekem haza kellett jönnöm. Csak épp gondoltam rá.Mi majd itt várunk rád.Hát itt vagyunk. Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris. . de ha senki se beszél. ahogy Tigrisek szoktak. Tigris! No de ilyen szerencse! . Nyuszi csak nevetett azon. . mintha nem is ijedt volna meg. a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk. ahogy Malackák szoktak. és aztán visszajönnénk bele. . mert kezdte tudni.mondta egész hanyagul. . hosszú ideig kellett nézni.. meg a Malackának is.. és így hát.. valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida.Esetleg Tigris megtalálja..sikoltott Malacka.. .. Malacka..ismerte be Micimackó. . amíg nézte.. Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor...felelt Micimackó. Elindult a ködbe.. merről jön a hang......Ja . és kereste Nyuszit. csak azok a tizenkét csuprok.. mert valamit itthon felejtettem. Mehetett úgy száz métert. akkor megtalálnám. 51 .Ha kijönnénk ebből az árokból.mondotta Micimackó. .. és nézte. ..Jaj...Gyerekek! . Úgyis keres benneteket. aztán megfordult és jött vissza. hogy milyen ostoba ez a Malacka.De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben. . Jövök én is. és csupa izgalom volt -. Hangosan persze nem merte mondani. egy ideig Micimackó nem is szólt semmit. akkor. úgy tett.Mert nincs is ...mondta Micimackó -. hogy ez egy egész Barátságos Tigris. próbáld meg . hogy mit akarnak. taszigálniuk. Micimackó felállt. hát hadd ugorjon.. Tigris az Erdőben bolyongott. . úgyis csak ugrik. ő majd megtalálja. nézte. bizony .Hát Nyuszi? . A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek.. te talán tudod az utat? .

és a szél se érte. mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról.Mi nem igaz? . . mert nem is sejtette. hogy mihelyt odaértek. Talán ki tud eszelni valamit. valamit ki kellene eszelnie Micimackónak.. kicsit nyalakodtak. hogy nem csinálnak semmit. de ha nincs odahaza.Mehetünk is. hogy mit csináljanak most. ha az ember valakit látogat. Langyos és napos a zugocska. és Micimackónak fel kellett őt emelni. és olyan hideget csinált éjjel. elmegyek a Micimackó Kuckóba. és törték a fejüket. akkor megindultak. úgy a feleúton. hogy ilyen ereje van a szélnek. akkor úgyse kereshetjük fel . Az ember beteget látogat. én azt vélem . éppen jókor jöttél. és a birtoka az egész. Micimackó tud. hol Micimackó heverész. Felkeltek. és mentek tovább Kanga Kuckójáig. ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni. és meglátogatom Fülest. és ott azt mondják neki: „Ejnye. és vége a látogatásnak.mondta Micimackó -.Ami pedig engem illet..akkor rendben is van minden.. mer akkor azt úgy hívom. ilyen alkalmakkor leültek ott. 52 . és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt. . Azért megyünk. ha látogatóba indultak egymáshoz. Micimackó otthon is volt. .Mert ami engem illet. mert van itt egy kis nyalánkság részedre” .. nem hallom jól. hogy valami okának kell lennie annak. Beinvitálta őket.Hangosabban. Micimackó.vélte Micimackó. elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész. és hirtelen betoppan valakihez. nem igaz? . keressük fel előbb Róbert Gidát. Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja. Még szerencse. .Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit . mire jó ez a kitűnő helyecske. hogy: „Jaj de jó Nap. Először Micimackó házába nyitottak be.Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben.. Hú. mikor már ott voltak. Meleg zug volt.Na. kérlek. Ide süt mindig a napocska. Hangosan vitatkoztak: . Valamelyik nap elhatározták. és amikor Malacka újra leült.. vagy valamit meg akar tudni. egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni. Tudni kell mindenkinek. amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze. hogy az ágakat is le akarta kaszálni. elgondolták azt is. én azt akarom. jó szorosan egymás mellett. . Valamelyik őszi reggel.” Malacka ugyan azt tartotta. mert úgyis Csütörtök van.mondta Malacka.Nyolcadik fejezet. Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában.és: . hogy segítsünk neki újat építeni.

figyelmeztetlek! -. hogy észrevett..mondta Füles. hogy csütörtök van? . Párszor ki-be járt az ajtón. hogy áll . Már akkor Róbert Gida is otthon volt.Nem a!. . ..” Igazán mindenki szeretné tudni.vélte Malacka.vélte Malacka. Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát. Füles! . és azért kaptak valamit.. de az bizonyos. . isten áldjon meg.Vigyázz. mint akiknek nem fontos . szaladtak Micimackó kuckójába. és igazán örültem.Ez furcsa.kiáltották vígan már messziről. hogy soha semmit meg nem ért. és jó lesz sietni. nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál. ..Persze.mondta Micimackó elmélyedve. . Na.erre. Nyuszi. hová. .No! .Hát isten veled. hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni. .. engem is észrevett. biztos-e.Úgy vélem . igazán örülünk.Van neki . Az embert sok mindenre felbátorítja. 53 . . hogy végre megtalálják Fülest. Mire újból nekiszedelőzködtek. Csak meg akartunk látogatni . Nosza. hogy esetleg a szél elvitte . Füles. hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?. Talán valakinek le kellett volna bontania? .Talán eltévedtetek? . hogy ott kellett maradniuk ebédre. Okos . amit az ember hamar elfelejt.mire persze leültek. Egy-két nappal ezelőtt repült erre.Jó. . hogy láthatunk. .Mire Kanga házához értek... Hiányoznál. . Nézd csak.utóvégre hosszú út áll előttük. . Talán elfelejtették. Malacka. akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig. . nem volt olyan nagy a baj.Mért. mégis. ott milyen jó.És hogy milyen is nálad.Nyuszi csöppet se buta . . csak annyit mondott: .Én azt hittem. Majd meglátjátok. kérlek. Ez olyan.. ejnye.mondta Füles. és most megyünk is Bagolyékhoz. Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek. Kedves tőle. . nagyon megörült a vendégeinek.Esze.mondta Micimackó.Szervusz.. nehogy a szél elfújjon. már annyira el voltak fáradva. Siettek is Nyuszihoz. .Esze.vélekedett Micimackó. amennyire csak tőlük tellett.mondta Malacka.. Micimackó. akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt.Senki se vitte el.Azt hittük. Nem tesz semmit. . most hátulról kapták a szelet.Úgy van. és könnyed oldalgással siettek el.kérdezte Nyuszi. Azt kérdenék: „Ejnye.. mi különös van azon. az van neki. bizony kicsit hideg volt odakünn. . hisz ez a ház még áll! . Nem mintha megszólított volna . Délután lévén.mondta Füles. ez az oka annak. .Itt vagyunk. ahogy bement. az van neki..Isten áldjon! . hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide . Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot.mondták..mondta Micimackó -. Füles! . bizony.Hát csak menjetek. mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni .. Mire hosszú hallgatás következett. ki kellett próbálni. Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak.

Vigyázz. . vigyázz! . s baktattak előre.Isten áldjon! . Szépen megköszönték. . A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt. Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor. . mert úgyis Csütörtök van.mondta Micimackó. aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen... és kihámozta magát.valamelyik nap. mikor Malacka felállni készült róla. Tudod. Te is. Szárítgatta a fülét. és a székek halkan Malackára borultak...Ülj le. .Nekem úgy rémlett . Micimackó.. ha kijelentem.Jó napot. hogy Észak merre van.mondta Bagoly barátságosan.mondta Micimackó alapos megfontolás után.Csuda ... hogy az is szőnyeg legyen már egyszer. bár odahaza lenne végre a tulajdon házában. rámájával együtt magával hozta azt a darab falat.Akkor is épp ilyen ronda nap volt. te. amit Micimackó foglalt el. Aztán jött egy még nagyobb reccsenés. és újra kiegyenesedhettek. de most szerette volna tudni. mielőtt elmegyünk.aztán csönd lett.Mert látod. és azt óhajtotta. igazítsd ki a szavaimat. hogy el ne késsünk . derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján. Bagoly ünnepélyesen bólogatott. Malacka is itt van. Bagoly! . Micimackó. . Mintha egész csomó óra telt volna el.mondta -.. de vajon az igazat állítottam-e. csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka. mikor Róbert nagybátyám . hogy vagy. mi az? Szörnyű csattanás. hogy kicsit megkésve érkezett.mondta Bagoly. . atyaúristen. De most szembejött a szél.sivított Micimackó.amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon . . míg eljutottak a Százholdas Pagonyba. .Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak. Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni. . Az óra elegánsan siklott le a kandallóról. hogy festene falnak. ha tévedek . .látni akartunk. aki éppen olvadozni kezdett. hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn. bár az isten adná..felelt Micimackó helyett Malacka. Róbert. aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott. és kényelembe helyezték magukat... a nagybácsi. Még egyszer átgurult a szobán. Malacka fülei a feje mögött billegtek.. hisz én rád esek! A szobának az az oldala. Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni. . amelyik valamikor padló volt. mikor a vihar tombolt az ágak közt.Na és ha nem éppen akkor? .mondta Micimackó -. s úgy kellett törtetni előre.Eljöttünk megkérdezni.. rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot. Malacka . akárcsak holmi zászlók. borzasztóan siettünk. Bagoly .Jaj. Malacka megvigasztalódott.Na és ha egy fa akkor esik le. .Helyezzétek magatokat kényelembe..Kérlek. Bagolyékhoz. amin tartózkodni szokott. mikor éppen alatta állunk? . 54 ... és gurulni kezdett a szobán keresztül. lassan lefelé kezdett süllyedni. Nemsokára egész vígan. . útjában néhány vázát ragadván magához. s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani.. és kilátszott belőle két fül. labdává csavarodott.

hol van Micimackó? .mondta Malacka. és segíts Micimackónak. inkább Micimackó. és nem lett belőle semmi.Pedig ott tartotta.Hol vagyunk? . . .. Na igen. aki a levélszekrényének szépségét csodálta. 55 . . vagy úgy. .E barátságos szavakkal felrepült.Bagolyéknál vagyunk? . mint aki hihetetlenül bosszankodik -. .vélte Micimackó.Malacka! . azt mondta.Ú-úgy? Gondoltam. hogy mi illet vagy nem illet engem? .Mert ő szereti a változatosságot.. Csúnyán nézett arra a darabra.mondta Bagoly. gyere le.. Azt hittem.Na? .Alighanem.mondta Malacka -. . Micimackó. az ember nehezen pillant fel mennyezetekre. .Azt mondta.Alighanem a szél . Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül.Juj ! .Ha a szél volt .És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? . mert épp uzsonnázni akartunk.Nem lehet .Micimackó ..Az izé . .. és úgy festett.Nem hinném . Malacka.Nem a’ .. Malacka lehajolt hozzá. .. .. ..mondta bagoly eltűnődve -. Bagoly megváltoztatta a hangját. te csináltad ezt? .Hát akkor ki csinálta? .így a Szék. Együtt húzták-vonták a karosszéket.mondta alázatosan Micimackó.mondta Micimackó a szék alól.mondta Bagoly igen szigorúan -. .mondta idegesen Malacka. . .. ilyenkor.Oda nézz! .Malacka . .vélte Malacka.Nem tudom biztosan.Talán most annak is megváltozott a helye . leszállt. Akkor őt vád nem illetheti. hogy megnézze az új mennyezetet. .kiáltott Micimackó halkan.Hja.A mijét? .Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly. ami Micimackóból látható volt.Arccal lefelé vagyok valami alatt.Bagoly .mondta Micimackó.Nem vagyunk olyan biztosak benne .kérdezte a székek egyike. . Megjelent Bagoly. . Bagoly. akkor nem Micimackó a hibás.Ahá! . hogy ami engem illet. .Mit mondott.. s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett. a szoba másik sarkában. . . hogy téged nem illet vád.

ami még nemrégiben szintén fal volt. te szegény állat.Na? . akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével. . majdnem felkéseltek nyakad. gondolom. Micimackó ott ült a padlón. Csakugyan tépelődni kezdett. heverni a nyári nappal szemben. Nem volt külön dolog. mellembe szorultan az ébredést várom.kérdezte Bagoly. .Fel tudnál repülni a levélszekrényig.tette hozzá .kérdezte félénken Malacka. Micimackó? . ha Micimackó azt hiszi. hát akkor hogy lehet másképp kimenni? . s legjobb lesz. ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek. szájad.felelt Micimackó. Arcom fődbe benyomódik.Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon.Hát éppen erről van szó. gondolom.Azt úgyse tudná. mint akinek semmi köze a vershez. és kijelentette.Mert . Arra valami ráesett.Szépen vagyunk. ó.. . füled. . dúdolok de nem jutott semmi eszembe. Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia. . 56 . mi? .Éppen most jutott valami .Á! . Malacka. kérem. és olyan ajtó volt benne. ha Malackát felkapod a hátadra? . . ami még nemrégiben is fal volt. amit ajtónak lehetett használni. akrobatának semmi. de egy másik. és nem is találja szépnek. .ott.Nem jut véletlenül az eszedbe valami? . hogy ez volt az egész.Mit csináljunk.kérdezte Malacka.Olyan kis semmiség. ahol az ajtó volt. Nem jött semmi. Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva. . Felnézett a mennyezetre. ugyan nem mehetünk ki. Bagoly köhögött.felelt gyorsan Malacka. .Na. Ám egy derék medve? Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát.

mondta -. Talán lehetne. hogy jó.De hisz azt mondtad.Mert tudod. hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta. . . s mikor mindennel elkészültek. hogy miről van szó. Micimackó előtt felrémlett az a nap. újra megrohanta egy gondolat: . de úgy látszik. amiket az Erdőben töltött olyan módon. . hogy majd újra megemlítheti.véli Bagoly. és kijelentette. mert akármennyi madzagjuk van. . S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran. ügyes Medve vagy . Bagoly. ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe. Malacka még gyorsan megjegyezte. átmászik ott.Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett. Ez is olyan dolog.. ahogy elképzeltük. hogy ő szép kövér.Szép.vélte Bagoly. amíg a másik vége szépen felemelkedik. akármennyivel is húzzák fel. s ha megmentesz mindnyájunkat. gondolta.. jutott valami az eszembe.Akkor jobb is. mikor kimenthette Malackát az áradásból.. és sokat fogunk még róla beszélni.A dolog úgy megy. hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre. Nagy Dolog lesz az. lemászik a fán.Na és akkor Malacka csakugyan ott van . mást itt nem lehet tenni. .Á. haladunk felfelé! . ott ahol most áll. hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét. S mint az előbb. Egy szomorú pillantást vet vissza életére. . a boldog órákra. mire Malacka megjegyzi: . arra az esetre. és szerényen megjegyezte. és mindenki őt bámulta.. mint emelkedik lassan a mennyezet felé. hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot. hidd el. hogy hiszen csak egy gondolat volt. Hogy aligha tehetné. 57 .Hacsak a madzag el nem szakad. de aztán elszántan bólintott Micimackó felé. ha másra gondolunk . hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is. hogy a madzag másik végét a csőrében tartja.mondta derűsen Micimackó.lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy.selypített Bagoly. Azt átlöki a dróton. lehozza a földre. ahol a leveleket szokták bedobni..Találunk másik madzagot.suttogta Micimackó vigasztalón. és segítséget hoz. aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy.Haladunk. és én alattad állok. s érezte. . . Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak. mindaddig. esetleg Verset is csinálok róla. Bagoly kijelentette. már annyira büszke volt.vélte Malacka. ha az ember kétszer is elmagyarázza. Nagy Dolgot művelt a Malacka .Te Bagoly . . mielőtt értik. ügyes medve. lehetne őt újra bámulni. és várni lehetett .Hiszen olyan Pici Állatka vagy. hogy nagyobb leveleket kap. és csak néznek. Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára.de Bagoly csak azt mondta: .Úgyse szakad el . . neki mégiscsak repülni kell. Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen. Malacka is nagyot húz.. Várta is nagyban. akármilyen szívesen tenné. hogy szinte felkiáltott: „MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt.. minek is akkor beszélni róla.. hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik . és a népek majd éneklik. kövér. persze. Micimackónak tetszett. igyekezvén segíteni.

Csakugyan, elég hamar ment. Malacka kinyitotta a levélszekrényt, és bemászott. Aztán, mikor leoldotta a madzagokat, benyomta magát a hasadékon, amelyikbe a régi szép napokban, mikor még ajtó volt az ajtó, rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul, miket saját maga írt magának. Nahát nyomakodott és tolakodott befelé, addig-addig, amíg csakugyan kinyomta magát. Boldog volt és izgatott; gondolta, levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak. - Itt minden rendben - mondta a levélszekrényen keresztül. - A fádat, amin laktál, ledöntötte a szél, Bagoly, az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik. De nem baj, mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen. Micimackónak is hozunk majd egy madzagot, én elmegyek, és elmondok neki mindent. Le is tudok mászni, tudom, hogy veszedelmes, de én azért megteszem, szó sincs róla, aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával. Isten veled, Micimackó! Meg se várta, míg Micimackó felel: Isten veled, Malacka; köszönet és hála - hanem ment útjára. - Fél óra - mondta a Bagoly, és kényelembe helyezte magát. - Na, ez épp elég idő arra, hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról, akit elkezdtem... tudod? arról, akinek a fényképén fekszel. De hát hol is tartottam? Persze, tudom már. Hát kérlek, az is egy olyan szörnyű nap volt, aznap délután, mikor... Micimackó lehunyta a szemét.

58

Kilencedik fejezet,
amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt. Ott állt, ott bámészkodott, ahol azelőtt a Bagoly háza volt... Bizony, az most nem festett háznak. Olyan volt, mint egy fa, amit kidöntött a szél. Ha meg a házadnak ilyen pofája van, akkor itt az ideje, hogy más lakás után nézzél. Micimackó „Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: „ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” Míg azon törte a fejét, hogy ez mit jelenthet, Nyuszi ott termett és megmagyarázta. - Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is - mondta Nyuszi -, megmagyaráztam mindnek, mit jelent; most ők is fognak keresni. Na isten áldjon, elég dolgom van. - És már szaladt is. Micimackó lassan kocogott utána. Volt neki különb dolga; még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte. Azóta, ha találkoztak - nem mintha Malacka sürgette volna, de az ember érezte, hogy mért nem sürgeti. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA, MADZAG, SZEKRÉNY, ÉJJELI VIHAROK - Malacka orra vörösre gyulladt. Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni. „Mert ez se könnyű feladat - mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont. - A zümmögés, a költészet... nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban; hatalmunkba venni őket... Ezek olyanok, hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni...” Ment és várt. Darab ideig várt. „Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt - mert csakugyan fekszik; aztán majd meglátjuk, mi lesz.” Így lett: Egy Fa fekszik itt. Itten egy Fa fekszik, mit Bagoly szeretett. Míg állt, szerette. Őt szerette. Barátjával dicsőítette. (Barátja ÉN valék, ha még e Tényt nem tudnád, kedvesem.) S erre lett egy RE-ET-TENETES. Re-et-tenetes vihar, mi hasra fektette fáját. A laposra vágott fa ellaposodott, ah, mily rémséges állapot! Lakása... fája... a barátja álltuk körül, miként koporsót, ilyet nem láttam még soha.

59

Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot, és azt kimondta. BÁTORSÁG - mondta és REMÉNY, nekem kell egy MADZAG. Kemény legyen, de inkább vékony. Mindenesetre MADZAG LEGYEN. S ha nincs, na jó, ám hozzatok egy Kötelet. És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte. Micimackó és Bagoly legott, hálás köszönetet rebegve, előtte térdre is rogyott. (Honnan levelet szoknak szedni „Ide levél jön!” felirattal.) Oda nyomakodott Malacka, s onnan intézte, áhitattal mentési kísérleteit. MALACKA, hős, Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál, sodródtál azon az „IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által. (Én láttam ezt, kérem! Én láttam!) Láttam Malackát, mint szaladt. („A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek, és megtelt a berek.) Segítség ide, hej, segítség! Ordít Malacka, s jöttenek Dicső Állat... Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek, most a rabok kijöttenek. Malac, éneklem tettedet. Ez megvolna - mondta Micimackó, és háromszor egymás után elénekelte magának. - Nem olyan lett, amilyennek gondoltam, de meglett. Hát most majd eléneklem Malackának. „ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” - Ez mi? - kérdi Füles. Nyuszi megmagyarázza. - Mér, hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. - Nekem igazán nem mondanak el semmit - mondta Füles. - Engem semmiről se értesítenek. Pénteken lesz tizenhét napja, hogy nem szóltam senkihöz egy szót se.

60

Nyuszi . a fene egye meg. .Ez nem volt tisztességes üzlet. ne felejts el értesíteni. igen. hogy mit feleljek. Nem mondtál semmit.Emlékszel te arra.S ma szombat van . Pedig én magam is itt voltam ma egy hete. Sose látogattál meg egyikünket se. . . hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? .mondta Füles.Meg is írtam. . isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére. . az Erdőnek ebben az egy sarkában.Ebben lehet valami..Isten áldjon! .Ja.de akkor már késő volt. és várod. . Füles. Malacka . .és már szaladtál is.. . Füles.De nem diskuráltál .mondta -. ha kedvem van. Nem váltottunk szót.mondta Füles. .Hát tizenhét napja éppen nem lehet.Jövő pénteken lesz. . mert nekem most úgyis mennem kell.akkor már mehetek is. Nyuszi megindult. amit mondasz. 61 . Gondoltam: majd azt mondom neki. Micimackó? . Nyuszi egy lábon állt darabig. Kicsit jönnöm-mennem kellene.. és még mindig azon tűnődtem. .Kicsit elhanyagoltalak benneteket.Malacka orra pirulni kezdett. Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le. Ott le is telepedett.. igen. A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére.mondta Füles. pláne.Te vagy a hibás. A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik. ez a Füles” . . . mikor jönnek a többiek hozzád.. mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett.Hát ebben igazad van. . Annyit mondtál: „Halló!” . mikor én neked kijelentettem.Te. „Mi?” .Micsoda? Ja.Az akkor tizenegy nap lenne.Mi az. .. . . Micimackó? .Kijelentetted.Nem beszélgettél. Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott. Kicsit többet kellene mozognom. Gondolkodott. Malacka. ADOK-VESZEK.Majd gondom lesz rá .mondta végre.mondta Micimackó némileg félénken.Nekem akkor sietni kellett.. emlékszem. Mindig itt vagy.S ha azt hallom kívülről: „Ejnye. . Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba. „Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember.mondta Nyuszi. ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül.Na igen . . .

. és az különben se mosogatórongy. Micimackó elkezdhette: . hallgatta. nem jött ki semmi.Malacka hallatlan közönyt tettetett.. szerette volna.. te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset.. Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!). Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni. 62 . mit. Micimackó.. hát ott volt már mindenki.. amelyik úgy szólt: „MALACKA! Hős. ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj. mintha nem is figyelnék oda. azon húzták fel Bagoly karosszékét.Hét szakból áll.Mert eleinte bizony egy kicsit.... Volt nagy kötelük. Ha most itt mindjárt eldúdolom. Micimackó említette nekem. .” . . hogyan csináljanak. Róbert Gida vezényelt. Nyuszi újra elmagyarázta nekik.Megírtam. Malackának fellángoltak a fülei. De a vers azt mondja: „Remegtél? Nem.Nem szóltam. .. . kivéve Fülest. ha egyiket-másikat újra elzümmögi.Dehogynem.. Mert akkor Mindenki hallja. . hanem a sálam. .” És úgy tehetek.a versben persze hogy megtetted. az mind kell..mondta Micimackó .. Én szerettem volna tudni.. Malacka felsóhajtott boldogságában.. ... vagy megvárjuk. de bár köhécselt is egyet-kettőt. hogy az úgy igaz. és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott. Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára. amit kihoztak a régi lakásból.Hét? . nem. neked hogy kedvesebb. Kanga odalenn kötözgette a kötelet.mondta Malacka..A többieknek már mondtad? . És az emberek tudják.Hát nem is .Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? .Ugye. Azt.Meg is írtad. pironkodott. Mire Micimackó elkészült. akart is valamit mondani. amíg a többieket is megtaláljuk.. aki egy pillanatra megállt. Micimackó. Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset. képeit meg mindenféléjét. mi? Mikor az az Izé.És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg. Aztán elénekelheted mindnyájunknak.Ilyet ugyanis nem írtak soha. Izéről.kérdezte Malacka. Én meg elfordulhatok és mondhatom: „Igen. de nem merte kérni. Foglalkozni kezdett magával. onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: . . Micimackó? Arról az.Nem szoktak hétszer zümmögni. fölvett a földről egy ágat. ha esetleg nem értették volna rendesen. Malacka.mondta Micimackó.Ez csak olyan belső remegés volt . . hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: . . Bátor Malacka ő.kérdezte végül. belsőleg. .mondta Micimackó. Mindent szépen bele az újba. Malacka nem szólt semmit. . Mindannyian nekiláttak a munkának. és elhajította.Ó! ..Hát . ha most itt elénekelnéd nekem. és ez a szőnyeg. Malacka. Ha egyszer a vers mondja. Úgy értem: csakugyan megírtad? .Én legjobban szeretném..

és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: . s ha a népek azt se tudják már. Gyere velem. A felirati tábla leesett a földre.mondta Róbert Gida.Egyedül . hisz az nem is spongya má. Leült az „ODVASLAK”-ra.mondta. kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát. Megdicsérték Micimackót.Jaj. mi a fürdőszivacs.mondta melegen Róbert Gida. mintha a sarokból nőttek volna ki. Füles lassan maga körül nézett. mikor valami levágódott a fáról. és rajta a ház neve: „ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat. . Bagoly? . mert sose tudta. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg. akkor úgyis jól nézünk ki. mit csinált.Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett. . és mosolygott magában. Bagoly! Ó. Füles! .Ez lesz az új házam neve . . ott van ni! Ó. mikor ott fekszik előttük. .mondta Bagoly fontoskodva.a hír az Erdőn át szivárgott hozzám. nem rossz? Úgy értem.mondta hangos suttogással.. hol van Zsebibaba. Bagoly.mondta Kanga... kicsit csodálkozott. .Zsebibaba. mert így mégse lehet beszélni olyanokkal..Arról értesítettek . Bagoly lenézett.Na és hogy állunk az új házzal? . ahol nemigen járnak -. úgy látszik. mi az. Négyszögletes deszkadarab volt. . .Ez derék . és ráesett Bagolyra. akik helyesírást tudnak. ott van ni. és megmutatta.mondta Róbert Gida. mint vers. Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak .ott ni! -. levegőtlen és piszkos. Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek.. aki egy fűszálat rágcsált -. mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj. most már csak a ház kell neki. Kangát ez zavarta kicsit.Valaki.Jó reggelt.kérdezte Micimackó. és kijelentette. kedves! Nagyon gyorsan mondta. . és hogy legjobb lenne. . kijelentették. . Róbert Gida. Össze is veszett Bagollyal. hogy a lakása szégyellni való Lyuk. aztán visszafordult Róbert Gidához. Róbert Gida felugrott. és rendesen ki tudják írni: KEDD.Ja. hogy a vers kitűnő. és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát. . lenn. ha ez is lejönne. te vagy? .Hát.Találtál már új lakást.Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen. Majd röviden és gúnyosan felkacagott. hogy azok a spongyái mosakodáshoz. Róbert Gida! . a mocsár mellől.Halló. és kijelentette neki. . mikor már a spongya.kiáltott Nyuszi. ugye. . Hiszen egyelőre úgyse fontos. már valamennyien boldogok voltak.Nevet már talált az új háznak . Bagoly. Tudod. 63 . Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: . kihallgatja a beszélgetésünket .Ja.kérdezte Bagoly bosszúsan. mert ilyesmiről nem is tudott.No nem baj. De Kanga csak ennyit mondott: .. hogy bizonyos Személyiség lakást keres.Egyedül vagyunk? . vagy úgy. Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe. . megmutatom a lakást.

. 64 .Hát .Örömmel jönnék.mondta Zsebibaba. és maradhat. Tigris! . .mondta. neked is valahová máshová kellene menned. Az egyik azt mondta: „De úgy van!” . hogy kezdje. amit Micimackó dalolt róla.mondta.Nagyot nyelt. . Bagoly? .Hó . Nemsokára meg is találták.Ehun van ni! .Rendben van . Micimackó megelőzte. mi. De mielőtt odaértek volna. . . Füles visszaintegetett. kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el.Gyere. Micimackó . .Majd lehozzuk a többi dolgokat is. . . kétszer is.Menjünk..mondta. amit Füles talált.és újra: „Na de ha mondom!” S mire odaértek. . . . No.S remélem. Bagoly? Bagoly. elindult a barátaival. .Jönnél. Malacka? Malacka mancsát rázta.Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk . mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén.Ha Micimackót és Malackát magával hozza.mondta Nyuszi. hogy új lakáscíme „ELMÁZOLÓDOTT”.kérdezte Füles kicsit aggódva.Gyere.a lakás mindenesetre nagyon szép. . . .Velem jönne lakni .mondta Füles büszkén. . szigorúan köhécselt Füles irányába. és Malacka meglökte Micimackót.mondta . Füles.a másik rámondta: „Na de nem lehet!” .mondta nagyszerűen.. Tigris: hol az a kötél? Mi az.Pont Bagolynak való lakás . aki most vette észre. és felvette a felirati táblát. Micimackó! . boldog lesz benne. hogy rábíztak valamit. akinek az „ODVASLAK” a hátát díszítette. és megállt Malacka előtt. Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit. hogy valami nincs egészen rendjén. . hát csakugyan az volt.Van már ezen név is meg minden! .Köszönöm. Nem gondolod. De az ember lélegzethez szeretne jutni. amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá. Róbert Gida? . aki örült. s ha saját lakásodat fújta volna le a szél.Pont Bagolynak való lakás. Micimackó meglökte Malackát. mert érezte. Eszébe jutott mind a gyönyörű szó. örülni fogok a társaságuknak.Mit gondolsz. Malacka? Te mit csinálnál. . mintha álomban cselekedne. hogy nevessen-e vagy mit csináljon.mondta Róbert Gida.mondta Bagoly. ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna.Várj egy kicsit! . de nemigen tudta.. .kérdezte Nyuszi. mert nem tudta.mondta. De nem szólt.

mint a felelet. hogy ennek el kell következnie. hogy jönnek. is tudatára ébredt annak. Elmondtam neki reggel mindent. hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt.” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött.Nyuszi leült.ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? . ugyanis eddig. hogy honnan tudják. két másik ismerős. és újra kezdte: .Hát izé és a többi..Megkértem őt. aláírás Nyuszi. rokona és üzletfele .Jöhet. Még a Kicsik Legkisebbike. mikor már érezte. Darab papírt vett elő a füle mögül.Erről itten nem tud senki semmit .mondta.Hát . hogy a Dolgok meg fognak Változni. sőt mondhatnók. hogy hogy írják. miért jöttünk itt össze .Valamennyien tudjuk. Így hát mindenki megkérdezte Fülestől. .Engem kért meg .Meglepetés. hová indul. . . Senki se tudta. még ez a K. hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét. és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni. . egy kis költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt. Na aztán leültek.aki azt állította..mondta Füles. Nyuszi egy „Értesítés”-t agyalt ki.Kérlek. hogy hogy van. miért indul el.súgta Nyuszi Micimackónak. Fülesünk szerzeménye.Tizedik fejezet. mert lehetett az éppen másvalami is -. Eddigelé. hát igen. . amiben ez állt: „Itten arról értesíttetik. hogy látta egyszer Róbert Gida lábát. vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban.Óriási.mondta Füles aznap délután. hogy nincs is. Korábban?” . hogy terjesszen elő egy indítványt. verseket az Erdőn Micimackónk írt.Mire a másik azt mondta.mondta Füles.. Valamennyien megígérték.. senki se tudta. amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe. Nyuszinak egy ismerőse.Fontoskodva köhögött. és szétterítette. . . igenis Balra Tartsatok. . Valamelyik nap. .Kérlek.. L. De valahogy az Erdőben tudták valamennyien. A vers. elvitte a többiekhez. . . ott el is búcsúzunk. Nyuszi felállt. jó modorú Medve. hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű. hogy: „Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés. mert a „Határozat”-tal nem volt olyan tisztában.Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra. Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis 65 . Füles! .mondta. mit felolvasandó vagyok. vagyis hát eddigelé. mert mielőtt megkezdhetném. hogy valamennyien a lakása felé tartanak . mikor látta. és kényelmesen emelkedett fel. Mire nagy nehezen elkészült. és mikor már valamennyien helyet foglaltak. hogy elolvassák.Rajta. mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna. mint mondám. bár hisz ez nem olyan biztos. ne siettess . hogy tovább ez így nem mehet. mármint tudomása az Értesítésről. Előbb és Utóbb. Még azt se tudták. már annyira biztos volt benne. vagyis inkább rokon. . . . Határozatot kell hoznunk. ne „rajtázz” engem. hogy így szóltak egymáshoz: „Na. hogy Róbert Gida csakugyan elindul.. eddigelé.Füles is? .mondta. és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult. Füles kijelentette.

Valamennyien tapsoltak.az is akart lenni.mondta Micimackó rajongva.. e költemény üres a fészek. öcsök. Micimackó! 66 . Még jó. hogy mi ezt valamennyien aláírjuk. na látod! Üdv neked s béke.. hogy egyszerre mentek.ökörszemet. s elvisszük Róbert Gidához. és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni.Ha valaki tapsolni akar . menni. ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok. .. én s minden barátod a vízbe hagy.) És már csak ennyi.mondta Róbert Gida. mint hogy gondolám. Róbert Gida.Szervusz. itt abbahagyom az egészet... béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége.Köszönöm . Mint a vöcsök. mint az enyimek! . menni.vélte Nyuszi .az. vége! . A címe..Szervusz. .Ó. . (Most erre kéne rím. isten veled. Ez nehezebb. valamennyien hallhatjuk. akkor most tapsolhat. (A „szent” se rím.A kitüntetés váratlanul ért és meghatott.) Vöcsök: De erre nincs. hogy menni. elindult.. Csakugyan így is gondolta. egyszerűen VERS-nek címeztem.mondta Füles szerényen . sokkal jobb. mikor befejezte -. Alá is írták.) Hová? Senki se tudja.A Határozat . .. de ő csak ment ment. . . annyi szent. (Mondják. mindnyájan! . . Testvérek ők.Hát .mondta Füles. Elindultak vele Róbert Gidához.mondta Füles. Elindult a Róbert Gida.

. Lökdösték egymást: „Ma kezdd te!” . . és csakugyan nem csinálsz semmit..és azt feleled: „Ó. Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt. hogy elmondjuk Neked. a többiek is kezdtek eliszkolni. hát igen.. és felnézett.. semmit!” . Nem látjátok.Ahá! . minden cseng-bong. mi úgy hallottuk. . hogy majd valaki megszólal. vagyis tudjuk is valamennyien. hogy szinte jobb. mint mikor már nyalja de nem tudta. Mire Róbert Gida elolvasta azt. odahallgat olyasmire. hogy miért.. Micimackó! . meg van írva.mondta -.És elindultak együtt. s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat. hogy „Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” . hogy mi Tetőled.mondta Róbert Gida.kérdezte Róbert Gida. ami semmi.. és a többiek felsorakoztak mögötte.Jöjj. Füles? . hogy csináld: „Mit csinálsz most.Most majd ilyenféle dolgot csinálunk..és mész. elkelne egy kis Izé.Jaj. amit úgysem hall.Hová megyünk? . ez csakugyan jó dolog.Az ember csak megy. Te meg azt mondod: „Na. egyik oldalról a másikra csóválta. azt mondta: . hogy rövidre fogjam. ha mi ketten Malackával elindulunk. ha ilyenkor szép idő van odaki. .. 67 . Hát csak álltak ott. Azután arra gondolt.Ahá! . mindnyájan.kérdezte Micimackó. mert Te. Hát tenálad. éppen mikor indulsz. és mi. . .No. ez így van már. hogy Téged meglátogassunk.Meg kellett állnia. . nagyon vigasztaló . hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog. ahol kellene neki lenni.És különösen. Mérgesen fordult hátra a többiekhez: . Róbert Gida?” .Legjobban azt szeretem a világon.. Bár nem tudták egész biztosan. és nem izél semmivel. és vártak. Micimackó. Nem tudta. mindenki ebben az egy Erdőben van. .De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit. . Malacka?” . hogy mikor rád kiáltanak.mondta újra Micimackó.Szervusz! .mondta Micimackó.. és egyik sincs ott. .Mit szeretek? .És én azt mondom: „Én nem bánom. ha Malacka velük van.mondta Micimackó. . Alig van itt már hely.Sehová . mert leírtuk. hogy VERS. valahogy bátorítani akarta saját magát.Úgy. . utána szaladva. hogy azt mondja: „Köszönöm”. erről van szó. s miután egy darabig haladtak. már csak Micimackó volt ott.Ahá! . mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? . hogy mi lesz. hogy hívják az ilyesmit.Mondd. és a madarak is énekelnek.mondta Róbert Gida. .mondta Róbert Gida.. mi az.. Róbert Gida megszólalt: .Hová megyünk? . Mikor mindezt átgondolta..mondták valamennyien.Róbert Gida .. . mi azért vagyunk itt. mert izé. vagy pedig az lesz.... olyan az a perc.Hogy csinálsz Semmit? .És eloldalgott.aztán Fülest valahogy előrelökték. mielőtt nekikezd az ember. és erre nem szerettek gondolni. nem kellene egy kis Izé?” . . mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt. barátságos és kedves dolog az is. Füles a farkát csóválta. hogy gondolkodjon.Nagyon kedves. én megyek.Ezt én is szeretem . . és összehajtotta a papírt. El is indultak arrafelé. Mert mézet enni. egy darabig elgondolkozva.kérdezte Micimackó. hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na.

bársonyos és zöld. . mikor mindezeket el akarja gondolni.Ja. ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze. itt-ott megrázta a fejét. ha az embert lovaggá ütötték. és azt mondta: . lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe.s azon tűnődött. annak hívják. . ha visszajön onnan. mint a Királyok . és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: . amit mondtál. és az illető mégis hű marad. jaj. ahová menni akar. igaz is! .Izé-lovon.. Aztán újra álmodozni kezdett. . gyorsan hozzátette: . látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával. hogy Micimackónak ez nem tetszik. ahová nem is jár hajó. még akkor se. az mind ott volt velük a Völgyben. S miután el volt varázsolva. ráütögetett Micimackó vállára. hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni. a földje se olyan jó. akkor ő is megérthetne vele sok mindent. Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak. meg a tengerben van egy sziget. aki még mindig a világot nézte. Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat. Ott volt előttük az egész világ. csak ült.Persze. és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat. s ami csak előfordult a világon. és nézte a világot. De Micimackó is gondolkodott. meg mik jönnek Brazíliából. mint az Erdő többi része. amit már megolvasott. ha egy madzagot kötött minden fára. csak ne lenne vége. Róbert Gida. mint a Királyok és Vezérek és a többiek. Lovagjaim Legnemesebbike.Azér a Vezéreknél nagyobb. Az egyetlen hely az Erdőben. aztán újra leült. s elmondta magának: „Valahogy nem egész jól csinálom.kérdezte Róbert Gida lustán.” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk. és azt mondta: . de van Európa is. amíg csak nem ért az égre.mondta Róbert Gida. amit mondtál? . és gondolta. ha az ember olyan izé.Továbbmentek.. hirtelen megszólalt: . . Micimackó úr. göröngyös és töredezett. állával a keze fején. Az is olyan nagy. meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar). lovag? . mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak. hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket. és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének. .Persze hogy lehet! .Mert én azt hittem. mert másra gondolt.Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot . hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott. és elcsendesedett. ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe.mondta Róbert Gida.Akkorák nem.és arra gondolt. de mikor látta. és azt mondta: „Jé” és „Nem is tudtam!” .Köszönöm! . hogy vajon a Hű Lovag annyit jelent-e. hogy az ember hű valakihez.Micimackó! 68 . ló? . hogy milyen jó volna.Olyan mi? .Talán . amiket Róbert Gida majd elmond neki. Róbert Gida tudta.Egy vesszőt ragadott fel. hanem szép sima fű nőtt rajta. mert soha senki nem tudta megolvasni.Mert ezt kell mondani. és vannak Vezérek.És az olyan nagyon nagy dolog. amint valamennyien együtt laktak egy lóval. aki már nem is mond el neki semmit se.. Micimackó felkelt. összekulcsolta a mancsát. .mondta Micimackó.Kelj fel.mondta saját magának bánatosan . gondoltak Erre meg Amarra.Medve is lehet? .. ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül. hogy ez el van varázsolva.Csinálok is belőled egyet. .

.mondta. hiszen tudod.. ... ha már majd Semmit se csinálok... ígérd meg. Micimackó várta. . Igazán itt leszek.Így jó lesz ..Nos. és megérintette Micimackó mancsát.Te. Micimackó...Itt leszek. hogy nem fogsz engem elfelejteni...Akárhová . 69 . Megígérem.. Micimackó gondolkodott darabig.Még hogy én? ..Micimackó.No. újra próbálta: . De Róbert Gida újra elcsendesült.Á.Hová? . ... Akkor se.kérdezte Micimackó. . Róbert Gida? ..Én akkor milyen öreg leszek? .Micimackó.kérdezte Micimackó. . . . Így aztán együtt elindultak..Abbahagyta.. ha majd. Róbert Gida? . az Erdő végében.. .kérdezte segítségre készen. . ugye.mondta komolyan Róbert Gida -. Micimackó.No gyere! .mondta Róbert Gida. ha én talán nem egészen.Soha többé? .. Micimackó bólintott. akármi történik. .Megígérem .Micimackó. De akárhová mennek.Többé már nem csinálok Semmit. Róbert Gida kinyújtotta a kezét. te meg fogsz érteni? .Ha én.Most már majd nem annyit.Mit fogok megérteni? .Kilencvenkilenc.Micimackó . ha. ha már százéves leszek. Még mindig a világot szemlélve.mondta Micimackó. eljössz ide néha hozzám? . semmit! .Róbert Gida nevetett és felugrott.oOo.Te is itt leszel? . Ha. és akármi történik velük útközben.Nos? . ... Micimackó! . . Micimackó. Nem engednek. hogy folytatja. az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful