A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM
ELSŐ FEJEZET, amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

2

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárva-nyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. - Aztán mennünk kell, Malacka, el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet. - Melyiket, Micimackó? - Azt, amit Fülesnek el akarok énekelni.

3

ami pedig a füleit illeti. mi lenne. .A zik-zik előtt? . és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán. útnak indultak. mert nem akarta. . és amikor befejezte.mondta Micimackó.kérdezte Malacka aggodalmasan. 4 . mialatt bandukolunk. holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele.. hogy Malacka meg fogja jegyezni. . Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg. (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. annál inkább.Magad is el fogod ismerni. . mint inkább a fülekről. és Fülesnek csak holnap énekelnénk el.Be is fogjuk magolni most. . És elénekelte: Minél inkább havazik. és a hó. .mondta Micimackó. vagy. . (Halihó!) annál inkább havazik. Malacka. de ezt előbb mondtam. Malacka . szünetet tartott.Tudod. és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet..Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél. Elállt a szél.csak ennyit jegyzett meg: . összeszedte magát. ha most szépen hazamennénk.Az megint más . remélve.Zik-zik .mondta ünnepélyesen -. . Azon tűnődöm.Micimackó .Ez nagyon jó ötlet. de csak halkan és közönyösen.Te..mondta végre. . azt hiszem. Így énekelte Micimackó. csak fehéret.Zik. micsoda? . De akkor nem jó volna hazamenni.. amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni. Éppen erről van szó a versikében is.. mint most. Minél inkább havazik (Zik-zik!).Elénekelem neked. (Halihó!) Minél inkább hull a hó. helyet keresve magának. ha meghallgatod. amikor Malacka és Micimackó.De azt mondtad. De Malacka . . hogy havazik. . (Zik-zik!) Hull a hó és hózik. mint Micimackó. soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük. de ilyen remeket még sohase hallott.. nem is annyira a házikóról lehetne szó. (Zik-zik!) Micimackó fázik. hogy annál zümmögőbb legyen. és akkor mingyárt látni fogod.óvatosan persze . ahol lepihenhessen.Igen. mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal. miután belefáradt. jó félóra múlva. .Biztos vagy ebben? . Micimackó . hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt.mondta Micimackó türelmetlenül. hol egyebütt. úgy érezte. éppen tűnődöm. miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban. és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni. hogy mindig körbeszaladgáljon.Azért tettem ezt bele.

s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna. megint lehetett nevetgélni.mondta Róbert Gida kitárva az ajtót. Füles? . .mondta Malacka. csak nagyon hideg volt itt is.Hová építsük fel? . . és hogy ne fázzanak annyira. mint Füles.mondta Füles borongós hangulatban. .Ide .Ez egy Nagy Gondolat .mondta Malacka szünet után. Róbert Gida otthon töltötte a reggelt. és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes. elnevezzük Micimackó Kuckójának.Neked is van kuckód.Látom. Micimackó a többit.Azt. Szóra sem érdemes. ahol Füles merengeni szokott. .mondta Füles. Itt legalább nem havazott. . . És ha elkészültünk. Malacka. szélmentes zugba.És a fagy is beállott.Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez. Malacka a Zikzik-et énekelte. hogy izé.földrengés nem volt az utóbbi időben. Legalábbis nem vettem észre. Nem tudok róla. nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol. és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust. elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét. amit ott találtak.Ez a felfedezésed nagy segítségemre van.Hogy vagy? . ahol a dorongok heverésztek. Senki más.tette hozzá kicsit élénkebben . . . amiket a kapufélfáról szedtek le. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg. s miután ő ezt határozottan unni kezdte. el is jutottak arra a helyre.Ide a Fenyvesligetbe. Leszálltak a kerítésről.Igen . .A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot . Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek. hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia. Füles .Igazán? . Nem fontos.mondta Micimackó -. Malacka . és leültek arra a kapuféle korlátra. mi lehet odakünt. . .mondta Malacka. Fülesre gondoltam. Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is. és azon tűnődött. ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban.mondta Micimackó.Semmi. Egy idő múlva nem fáztak annyira.mondta Micimackó hálásan. Róbert Gida. Csak szegény Fülesnek nincs.Havazik . Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről. . Ekkor kopogtak.No mi baj. . .Arra gondoltam . Mehetünk.Mindazonáltal . és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának. mert az is fontos. és megkerülve a ligetet.És mit gondoltál Fülesről? . hogy rövidebb is és kuckószerűbb. .Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva. 5 . .Köszönöm. s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük. . . oda és vissza. eltekintve. de inkább egyre vastagabb lett. Afrikába kellett utazni sürgősen. befordultak egy kis fenyőfaligetbe. és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára. és nekem is van kuckóm.Nincs bizony .Szervusz.

máshová figyelt. és ahol immár nem állt semmi. Róbert Gida. kérlek. Az ember ne panaszkodjék. ahogy némelyek gondolnák. . Még a havat is eltakaríthatom utánuk.. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn. Bizonyára érted. Füles.mondta Róbert Gida. . No.. hajnali három óra felé. és elég levegős. lelkiismeret-furdalást éreznek. felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben.Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek. Nem volt ott. nagyszerű . ott lakom. tévedtem. de ha még hat hétig havazik így.. hogy bizonyos személyek. ha másoknak is említenéd.hideg van. ahol élek.. De olyan mértékben. . és mingyárt megnézzük! .Ó. Te más vagy.Igen. Szót sem érdemel. nem szeretném.Tessék! . A mező ugyanis a szabadban van. De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben.. csak azt akartam odavetőleg megjegyezni.mondta Füles az ő örömtelen hangján. ahol a Füles kuckója állt reggel.Megyünk. hogy visszaugrott a házikójába. Róbert Gida. . . mire gondolok. és kevés idő múlva elérték a liget szélét. Csak úgy mondom.Miféle házat? . Nem lehet mindenkinek saját kuckója.folytatta suttogva -. Olyan kuckófélét. Nem tesz semmit. és sietve eliramodtak.Magam laktam volna. . Szót sem érdemel.Olyan kis házat. néha előfordul. Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket. egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: „Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé. .Jaj istenem.mondta Füles -. és nem nyugosznak addig. a fenyőfák mellett. ők tehát nem gondolhattak erre.Igazán? Hisz ez nagyszerű! .Néha .És mikor ma reggel kijöttem belőle.Gyere csak! .mondta Füles. Róbert Gida is csodálkozott. . Legalábbis azt hittem. de . merő tévedésből. én mindig azt gondoltam. Róbert Gida . ahogy talán gondolni parancsolod. ahol Füles lakott. Hát megtörténhetik. míg vissza nem viszik az illetőnek. hogy. . Nem fontos. ahogy csak bírta. Tudod. Nem fontos. még ott volt a házikó. De úgy látszik.” És ekkor majd szomorúak lesznek. Szabadban van. már nem volt ott. köztünk maradjon. De Róbert Gida nem figyelt Fülesre . Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra. bár nem valószínű. . Természetesen.No de Füles. . akik ellopják bizonyos személyeknek a házát. 6 . mire gondoltál. Füles! . hiszen csak Fülesnek a házáról van szó.Egy fia dorongot se hagytak meg belőle.Nagyon jól tudom. És mikor visszamentem. ha én így fázom... A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele.kiáltott Fülesre. .. . .. én igazán nem tudom. De azért egy kicsit csodálkoztam. és ebben nincs semmi különös.Ki lakott benne? .. hiszen nem is olyan kényelmetlen.mondta Róbert Gida.. és máris szomorú volt.Nem rád célzok.

kérdezte óvatosan Micimackó. annál inkább havazik.Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak.felelte rá a sípoló kis hang. gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben.Hasonlóképpen. .. .mondta Füles.mondta Micimackó. . .Zik-zik! .mondta Róbert Gida izgatottan.Itt.. s ekkor kivehetővé vált egy mély. .Hol volt az a kuckó szerinted? .. De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna. Micimackó közben folyton kiabált: „Itt vagyok.mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt.. .mondta Malacka. . hogy minél inkább hull a hó.Bár az enyém volna. . éppen irt .. Malacka is kacsintott.Onnan kiabál.Lehetséges .. . Leugrottak a kapufélfáról. Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét.kiáltott Róbert Gida. hogy zik és zik.énekelte a dörmögő..Nem hallod? .. ervusz. . . . e. .Kész a kuckó! . ahonnan a dorongokat cipeltük . . mintha késsel vágták volna el a fonalat.De hisz Füles is itt van! .Gyerünk . dörmögő hang. .És Malacka . és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük.Nagyon valószínű ..Halihó! .Én azt hiszem. és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe.mondta Füles.Dorongokból készült? 7 . és arra gondoltak mind a ketten. itt vagyok” . Mackó.Ez Róbert Gida! . Egyszerre megváltozott az ének szövege... hasonlóképpen. Különös tekintettel a szerdai napra . . micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára.meg effélét.Zik-zik! .tette hozzá Róbert Gida.Kész a kackiás kis kuckó.Micimackó! .Ez Micimackó . . Ravaszul biccentett Malacka felé. és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta. . Füles! . hogy mi köze ehhez a szerdai napnak. ..mondta Micimackó élénken.mondta Füles borongós hangulatban. Az éneklők elhallgattak. mély hang. s gyorsan megkerülték a ligetet.mondta Füles.Sz.Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? . És Micimackó és Malacka figyeltek..kérdezte.

mondta Füles.Többet ésszel.Hű .. amit a helyzet megkövetel. .mondta Füles.Íme! . . A dolog úgy áll . .Hát . egyszerűen és nyugodtan.Nem lehet az. .Úgy értem. olyan „hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon. ugyanis. mert eszembe jutott .Nem! ..Abból.Ha belül is. hogy itt állt az az igazi kuckó? .mondta Micimackó és Malacka egyszerre. hogy két kuckó legyen. és tekintsd meg magad! .Csodálatos dolog ez .Ugye jobb..mondta büszkén Füles.No mi az. . de én oda építettem. mint más rendes kuckó. . . a „zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor.Sokkal jobb .mondta Micimackó. .Mi lesz melegebb? . Megkerülték a liget sarkát. hogy ne sokat váltsuk a szót.mondta Malacka gyorsan . . És hogy ne legyen feltűnő az idegessége.Nos.mondta Füles habozva. mint erővel .Jöjj. Micimackó? Ugye jobb. . Befordult a kuckóba .mondta Malacka egyszerűen. .Az én kuckóm?! .” . . ahol a Füles kuckója áll.jegyezte meg Malacka szórakozottan.. Malacka? . . . .. Micimackó? . de valami azt súgta neki. hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd. de kissé idegesen..A liget másik oldala. Úgy látszik. .Hát persze hogy biztos vagyok .. .Az én kuckóm itt állt ezen a helyen.sokkal melegebb lesz .mondta Malacka. Egész jó helyre. és magában még hozzátette: „Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik. és lefújta ide a földre. miről van szó.tette hozzá Micimackó. . . . biztos vagy benne. Bizonyos tekintetben még jobb hely ez.. . . mint odaát.A másik oldalon. Így hát megint csak Malacka felé biccentett.Mi az? .. és mutatta az utat.mondotta.tette hozzá némi megfontolás után.kérdezte Füles.Csak éppen mondtam. hogy hű.Ugyanis .kérdezte Micimackó.aztán megint kifordult.mondta Malacka egyszerűen. .Biztos vagy benne.kérdezte Róbert Gida.Ez az én kuckóm.De hát én csak tudom. . . Átfújta a fák fölött. és íme ott állt a Füles kuckója. ..mondta Malacka most már nagyon határozottan.És méghozzá ilyen közel egymáshoz. hogy igazi kuckó volt? .. az erdő fölött.mondta Micimackó. . a szél idefújta. ahol mutattam nektek.mondta Füles.Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! 8 .

Malacka persze kontrázott. és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. és útközben barátai bizalmasan elmondták neki. Ezen mindhárman jót nevettek.Ebben maradtak. utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket.gondolta magában Malacka -.” 9 . Nem mindenki csinálná utánam. minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten. de nem is olyan könnyű. „Könnyűnek látszik . Micimackóval és Malackával.

Így hát ehelyett azt mondta: .Aha.Ismerem az Erdő különféle zörejeit. arra az esetre. amelyben Tigris megjelenik a kertben. Átevickélt a szobán.Természetesen . Ez nem morgás.Szervusz! . bru. és a gyertyafényben megnézték egymást. hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött.mondta egy hang. és kinyitotta az ajtót. . értem .. .mondta az Ismeretlen Állat.Második fejezet.Én . hogy valaki majd csak meghallja. és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében. Aztán kiugrott az ágyból.mondta Micimackó.Ki az? . „De mi lehet az? . meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés.mondta Micimackó. nem ugatás. Akkor megint hallotta a motoszkálást. hogy megnézze. De mert nem látott senkit. és lefeküdt..Aha . és azon tűnődött.Lépj be. mint mikor Valaki elszánja magát. hogy azt már mégse.és nem is olyanféle zaj... u.Aha .mondta Micimackó. Micimackó már azon volt. . De Róbert Gida nem lépett be. 10 . De nem ő volt. nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül.mondta Micimackó.gondolta. elfújta a gyertyát.Tud rólad Róbert Gida? . .Tigris vagyok . .Jó napot! . de akkor eszébe jutott. . aki volt. Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza.. hogy most verset fog költeni. visszatalpalt.. . u. Róbert Gida . egyik se az. nem egészen korszerűen.Hát akkor .Te vagy az. mint aki csakugyan érti. u.Bu. akkor szervusz! .mondta Tigris.Micimackó vagyok . .. Felkelek. és Micimackó úgy érezte. . hogy hagyja abba. . hogy negyedszer is köszönjön. és szépen megkérem az illetőt.mondta az Akárkicsoda.mondta. és fülelni kezdett..mondta ez az Akárkicsoda.kérdezte. Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami. .mondta Micimackó . .hát. .Na jó. meggyújtotta a gyertyát. nem sipítás . hogy ezek után mégis ébren van.” Kikelt az ágyból. mert effélét még soha nem látott életében.. .mondta Tigris.. Malacka? .

. . Micimackó visszatette az abroszt az asztalra.Csodálom . . hogy csak egyedül vagyok. . . .Ez arra való. hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt. hogy az asztalra tegyék.Jó reggelt! . hogy hívják . 11 .mondta a Tigris lovagiasan. A Tigrisek.mondta Micimackó.Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni.kérdezte Tigris. és menten el is aludt. Micimackó . aztán vad tusakodás után kidugta belőle a fejét. .mondta Micimackó. hogy majd átmennek Malackához.Azt mondtad.mondta Tigris. igen határozott hangon. .mondta Tigris hálásan -. Alighogy leültek. . Micimackó kiugrott az ágyból. . az első dolog. valami felmászott az asztalodra. és magyarázni kezdte.mondta Micimackó. és rárakjanak mindenfélét .Csak szeretett volna . hogy meg akart harapni. és csak ennyit kérdezett értetlenül: . a Tigrisek mindent szeretnek. Lerántotta. .mondta Tigris -.Bocsáss meg. a fogát is csattogtatta.Köszönöm. . a magam részéről bebújok az ágyamba . A legérdekesebb résznél tartott. Reggelre kelve majd reggelizni fogunk.Kivéve a mézet . . hogy az ember aludjék. és leültek reggelizni.mondta Micimackó. Ott ült a tükör előtt. . . hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni. Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel.Nyertem? .Csak azt akartam mondani.mondta Tigris. Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és morgással rávetette magát az abrosz lecsüngő végére. Jókora mézescsuprot tett rá.Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni. Ezzel visszabújt az ágyába. hogy éjszaka van. mindez nagy lármával történt.A Tigrisek nem szeretik a mézet .Ez az én abroszom . a földön hempergett vele.Nem tudom. a Tigris volt.mondta. a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik. ahogy felébredt.Akkor jó . egy pillanatra . mikor elfordultam? .Mindent szeretnek a Tigrisek . egy kis mézet fogunk reggelizni.. Reggel.Találtam itt a szobában egy másik Tigrist. és ez az idő nagyon is alkalmas rá. Pedig azt hittem. Micimackónak titokban tetszett a dolog.mondta -. de úgy látom. aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte. többször körülcsavarta magán. igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból.mondta Tigris.mondta Micimackó.mondta Micimackó. illetve benne a tükörben. . amit meglátott...Akkor miért akart megharapni.Jó reggelt! . és közben megnyugtatta Tigrist. közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan. . Végre megszólalt.Nem hinném. megreggelizett. akitől kapnak finom kukoricát. . amikor Tigris megszólalt. és nézte magát. szeretik a mézet. remélem. igyekezvén. de én fürgébb voltam.

No és a bogáncsot? .Szervusz.És nagyon szeretik a kukoricát .Szervusz. és udvariasan azt mondta: .. mentek. . . míg el nem érték a liget szélét.mondta Tigris határozottan. mit mondott..s egy pillanatra kiment a szobából. aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának.. Mentek. és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket.Leginkább a bogáncsot szeretik.... . megkérdezte: .ajánlotta Malacka. és bekopogtak. amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett. A nagyobbacskák már nem olyan kicsik .E. úgy . . és arra kérte Tigrist. be.. igen határozottan kijelentette: .Így hát reggeli után átmentek Malackához.Ezért jöttünk. aztán megfordult.A Tigrisek nem szeretik a kukoricát.Ezt itten ..mondta Micimackó.. ne. rávetve magát Micimackó árnyékára. .Ú. Tigris! . .Heő. Szegény Tigris még nem reggelizett.. . és átment a szoba túlsó felébe. Ezt hallva Micimackó megjegyezte. és nem is örült. hogy Malacka aránylag kicsike állat.Akkor keressük fel Fülest .Látod.Kivéve a mézet és a kukoricát . Tigris egy szót se szólt.Bemutatjuk neked Tigrist. Mikor visszajött. Legalább ő úgy hitte. aki útközben a fák dereka mögé bújt. csak nagyon kedvesen mosolygott. .mondta Tigris.mondta Micimackó pártolóan. Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: . csak azt felelte: ..Aztán Micimackó közelében helyezkedett el.mondta Tigris örömmel. s onnan hirtelen nagyokat ugrott. ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte. mikor az nem figyelt oda egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót.Kicsodát? . Így elérték Malacka kuckóját.Bogáncs? . . szóval te vagy a Tigris .Én eddig azt hittem.mondta Malacka óvatosan.Biztosan nagyon fogsz örülni .Úgy. . Füles! . nem is szereti az olyan vad ugrásokat... Malacka! .De mikor azt mondtad. .Szolgáld ki magad.tette hozzá bizonytalanul.mondta Malacka és Micimackó egyszerre. hogy hm. . Útközben Micimackó elmagyarázta. És így hárman elindultak.mondta Micimackó. hogy a Tigrisek mindent szeretnek. hm! Malacka pedig. . úgy. de Tigris nem felelt.mondta Füles. . . Tigris. . ú.mondta könnyedén és előkelően. Füles lassan megkerülte Tigrist. hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani. és még egyszer megkérdezte: 12 . ahol Füles lakott. kő. kivéve a mézet .. Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé. fu (talán kínaiul beszélt) . mert a pofája tele volt kukoricával. hogy a Tigrisek valamivel kisebbek.mondta Micimackó. ez itt Tigris. S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték.

magyarázta Malacka. . hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével.Tigris. és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra.Vagy úgy .Mit mondtatok. Füles. .jegyezte meg Füles .Tigris. . . De ami a.Nem azért mondom . és mindkét mancsával belenyúlt a szájába. Sokáig gondolkodott.És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta.Amit úgy szeretnek a Tigrisek? .. hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának. hogy ellenkezőleg.mondta Tigris udvariasan. nem igaz? Ó. 13 . Micimackó. tudom. nem tesz semmit..Éppen most érkezett . és kinyújtotta a patáját. itt akar maradni. hogy hívják? .különben is nagyon akartalak már látni. . de hát.Na igen .Szót sem érdemel. Tigris. szolgáld ki magad. Nem értették. .Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam . mert mindig ilyen „érzelmes”.tette hozzá Micimackó bűnbánóan ..Értem .mondta Füles. Tigris megköszönte. Egy ilyen születésnap jön és megy. Szót sem érdemel.Igazi. Hogy is mondtátok. izé. mi az. .Fovvó.dadogta Tigris.mondta Tigris. hogy nagyon érdekes. . . . azért jöttünk hozzád. . Végre Tigris az egész társaságot értesítette..Ez igazi bogáncs? ... hogy forrót akar mondani. hogy mi ez? .. . a tigrisek nagyon szeretik a bogáncsot.mondta Füles. amit beszélnek.Hát errefelé jöjj. mint a többi nap. tudod.suttogta.. hogy eljött az erdőbe. Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist. hogy születésnap.A barátotok .mondta Micimackó -. és rögtön csuklani kezdett. istenem. Leült. Beleharapott vitézül a bogáncsba. mire Füles biztosította Malackát.Hu! . ma reggel neki különösen jó kedve volt. aztán így szólt: ..No mi az? . kedves barátotokat illeti. Malacka elmagyarázta Tigrisnek.kérdezte Micimackó.. .Látom .talán darazsat kapott be.Tudom. de viszont ő még nem reggelizett. . . hát ő persze reggelizni szeretne.mondta -. . Parancsolj. ..Az bizony! .

. . ó jaj.kérdezte Malacka. Meg kell kérdezni Róbert Gidát. Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek. hogy ezeket az izé.És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest.De Micimackó barátja csak a fejét rázta. és vadul előreiramodott. Micimackó bánatosan tűnődött. se tüske.kérdezte Róbert Gida. . mintha nagy volna.Tarts velünk. és odaszólt Tigrisnek: . Tigris? . ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam. Nem nagy eset. hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot.Tudtam. . . hogy betartja-e az irányt.Forró volt . Tigris befejezte az utolsó kört. .magyarázta barátságosan mosolyogva. vagy túlságosan büszke. ezért nem szólt egy szót se. és a fülébe súgta: . de sajnos még nem reggeliztem. hogy megérkeztél.mondta Tigris.Mit tegyünk? . és nem ragaszkodom hozzá. Malacka és Micimackó lassan követték. Túlságosan szerény vagy. Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra. hol balra. Nem kell néked lépes. és a nyelvét lógatta. de mindenkinek megvan a maga bogara. és elmesélték.Mehetünk! . töviseket szedegetett ki a szájából. hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak. .mondta Füles. Tigris. Aztán odalépett Micimackóhoz. Micimackó komoran bólintott.És a bogáncson kívül .jegyezte meg Micimackó -.kiáltott. mit szívesen nyelünk. . se bogáncs.Te vagy az. aztán csak ennyit jegyzett meg: . Tigris egyenesen hozzá futott. . Tigris. és csatlakozott hozzájuk.mondta Füles. olyan érdekes az Erdő! . és kijelentette.Ó. sose leszöl nagyobbacska. .Legalábbis úgy hat. Minden Jó Falat. Mi lesz veled. mi történt.Kangáéknál van . .No nem olyan nagyon. hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek. Csakugyan ott volt Róbert Gida. Micimackó se szólt.. 14 . hogy megemlítem.. folyton ki-be fordulva. Nála biztosan remek reggelit kapsz.Tényleg elég nagy ez a Tigris. S már el is kezdte: Mit tehetünk veled. .Nem volnál szíves megkérni a barátodat. Rögtön eszébe is jutott a válasz. s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta. miközben körben szaladgált. te kis tigrismacska? Ha nem eszöl. . mert ő viszont egy költeményen törte a fejét.rajongott Tigris. furcsa is. Malacka gondolataiba volt elmerülve.Pedig nagyon jó bogáncs . Végre meglátták Kanga házát.De hiszen azt mondtad . elmegyünk Kangához.

emlékezz rá. .mondta -.Nagyon helyes. mit ígértél. Tigris tudja. és Kanga azt felelte: . Tigris fiam. drágám.. mi is volt az a forró dolog. mi járatban vannak. Kangához fordult. A kanál megvolt.. Találtak egy üveg kondenzált tejet. Bementek Kanga házába.Tudtam. Kanga meglepetve félreugrott. lenyelte az orvosságot! .De utálja szegény.Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát. Tigris! .Igen. .mondta végre Tigris nagy bánatára. . de közben elkapta a kanál nyelét. hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet.Jé. . és a nyelve úgy forgott a szájában.Ez az. mint Zsebibabával. .. de a csukamájolaj hiányzott belőle. és Zsebibaba örömmel felkiáltott: . és válaszd ki magadnak. egyre csak olyan ételeket talált. Róbert Gida gondolkodott.mondta Malacka.Mert Kanga rögtön tudta. behunyta a szemét. .Muszá.És mi ez? .Nem tudod véletlenül. aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be.. ho. könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára.Bogáncs.Mindent a világon. mit eszik a Tigris? . Majd Kanga ad neked jó kis reggelit.és . a különféle edényekbe. .mondta.j? .mondta Kanga szemrehányóan. .kérdezte Micimackó. hogy ez valami remek tréfa. akármilyen nagy növésű is Tigris. Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából.. . ..Tudom is . És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban. . mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt.Lenyelte az orvosságot.énekelte Zsebibaba boldogan.Jé. . és kivéve bogáncsot. Még az ajkát is megnyalta. Kanga nagyon kedvesen azt mondta: .Mit ígért? . amiket a tigrisek nem szeretnek. És hiába szaglászott Tigris. és nagyot nyelt. Zsebibaba nyafogott.o.mondta Tigris gyorsan..Azt hittem.No de Tigriském! .. mint egy cséphadaró. amit a tigrisek szeretnek . Tigris pedig felbámult a mennyezetre.. Malacka! . Micimackó! .suttogta Tigris Malackának.Csak mert most látta először. aki mohón figyelt. .. de elfelejtettem . és azt mondta: .Nézz körül.Erősítő orvosság . de valami azt súgta. .mondta Micimackó előzékenyen. Meg volt győződve róla. az almáriumban. hiába dugta bele az orrát.. Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán. 15 .Aztán kétszer is mondta: . s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából.kérdezte. Elmondták Kangának.Segíthetek? . amit etettetek velem? .á. Tigris közelebb jött. ami jólesik! . hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni.oip! .Nini.Zsebibaba. kivéve mézet és kukoricát és izé.

egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával. hogy már nagyon is megerősödött.Így magyarázható. ebédre és vacsorára.Csak attól tartok . 16 .mondta Malacka Micimackónak -. és csukamájolajat evett reggelire. hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott. ha Kanga azt gondolta. hogy egy kis erősítőre van szüksége. . Néha pedig.

Nekem nem . Egyébként .Egyike a rokonságomnak . A mézescsuprokat számolta sorjában.mondta Nyuszi .Tizennégy! . hol keresse azt a bizonyos Kist . Ez nem sokat jelentett. Azután mormogva hozzátette: .mondta Micimackó. amikor kopogtak az ajtaján. hogy maga se nagyon tudhatta.tette hozzá jelentősen megígértem Róbert Gidának.mondta Nyuszi.Értem .Ki az a Kis? . .Szervusz.Szervusz.Biztosan? .mondta Nyuszi könnyedén.A mézescsupor.. hogy talán mégis tizenöt volt.Mostan .ez egy Felderítő Expedíció. Kellene valamire az illető? .kiáltotta Micimackó. .. talán eltévedt? .Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó. merre ténfereg az ember rokonsága. Akár szükség van rá. s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben. Nyuszi! Ugye.mondta Micimackó. azért jöttem.De sohase árt tudni. .Ritkán látom mostanában . Mit törődsz vele? .Biztosan tizennégy volt.mondta Micimackó. Vagy tizenöt esetleg. ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van. tizennégy volt? .Micsináltál? 17 . . Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak. abban a reményben. . izé. amit összeszámoltam.mondta Nyuszi. hogy tizenhat. .a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? . Most összezavartam.Szeretném tudni .Harmadik fejezet. . Az utolsó időben senki se látta őt.Mondjuk.Nem biztosan. mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt. . .No és izé. Ez olyan megnyugtató.Ma még senkit se láttam . . Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe. nem láttad valahol a Kist? . . amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek. és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt.Micsoda? . Mondd csak. hogy expedíciót szervezek a felderítésére. Mackó! . . akár nincs. Mindegy.Mégis jobb..Azt kell hinnem. Csekély tűnődés után hozzátette: ..Kist se láttam. . És én szerveztem.mondta Micimackó szerényen.

3. hogy megállapítsa: „Úgy látszik.. „Ez furcsa . Alighogy Nyuszi eltűnt. hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek.sipított egy magas. 5. Talán belső sérülés ért. amelyik a földön csúszik. Malacka. Ahogy a Baglyok szoktak. Kiabálok.gondolta Micimackó.Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül. 4. Micimackó.Segítség. és megkérdi tőle. mi lesz ennek a vége.ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt.) (Ezt kell megtudni.Segítség! . amint lassan talpalt Malacka felé.Aztán arra gondolt. repülök. hogy akarnám.mondta magában Micimackó. hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből . Érted? .. hogy.) „Na. és hol állok meg. hogy ezzel szemben olyankor. . valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben.mondta Micimackó. mikor tényleg beszélni akar. illetve kutattak. Azért hát tekintettel arra. Megint Kis. vagy abba. Nyuszi..Szerveztem. nemcsak egy helyre.mondta Nyuszi.Puff! .Mondjad csak. Malacka is szervezve van? . hogy felkeresi Malackát. hogy úgy látszik. Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett. . Micimackónak eszébe jutott.Mindnyájan . amit ők együtt kutatnak. 2.) (Meg kell mondani neki.gondolta Micimackó. beléestem egy mély kútba. Azért hát elmegyek arra a határozott helyre. Határozott Hely. ezért hát hangosan így szólt: 18 . mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve. amelyik ráröpül az ember orrára.Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén . Ez azt jelenti. „Ez megint én lehettem csak . elég dolgom lesz ma” . aztán indulj el Bagoly házának irányába. Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben. Kellemetlen. De azért érdekel.kiáltott valaki. elhatározta.Nem . és ott keress engem. hogy megtaláltam Nyuszit. hogy elfelejtette megkérdezni.” . ki légyen az a Kis.így állt meg. Azért arra kérlek. . azt mondtam: puff! De ez nem huhogás. merre van. . talán nem sikerül.És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében. A következő pillanatban kiderült. mi az. Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e. mielőtt ő személyesen kutatni kezdene. .” . Kis.” .” . anélkül.Úgy látszik. baleset áldozata vagyok.Ekkor megállt. Nagyon súlyos lehet a baleset. és elment. hogy már későcske volt.) (Meg kell mondani neki. vékony hang. Micimackónak feltűnt. Bumm! .tette hozzá -. következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1. amikor az ember mindenhová néz. hogy megtaláltam Kist.) (Megtudni tőle. más szóval kutatást jelent. sőt keservesnek ígérkezik. (Megkeresni Malackát. . Csak én nem huhogok közben.Úgy látszik. ki az a Kis. segítség! „Tessék. előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét. Csak tudnám. .

Te.Hiszen te olyan kicsike vagy. Micimackó.És. Nem őt. mert nagyon megtetszett neki ez a szó. . Sétáltam. . egyszerre csak rám esik valami. és hogy hol vagyok. . és a fülei is viszkettek.Rám estél. valami veremfélébe kerültünk. „hu-u-hu!” . . mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját. 19 . mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra. Mert eszibe jutott.Téged talán nem vesz észre . de most világosság gyúlt az agyában. . és.kérdezte Malacka reszketve. mi történt. Rögtön megértette. . ..mondta Micimackó. Malacka? . hogy egy ilyen „hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon.Nem akartam. olyan alul került hangon. hogy ő akkor mit fog mondani. Micimackó. . hogy te voltál az.jelentette ki végre.mondta Micimackó.Alul . de minél inkább gondolkodott.vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan..De téged észrevesz. és gyorsan felállt.Ó! .mondta Malacka.Úgy látszik .És mi lesz. de én is észre fogom venni őt .De hátha akkor megint azt fogja mondani. átvizsgálva elméjében az esetet.Micimackó! . hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére. Malacka! . bizony.állapította meg Micimackó örömmel.Észre fog venni engem. aztán körülnéztem. .Csak úgy dúdolni fogok magam elé. Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére.Igen . kerestem valakit. és örülök. ha jön az Elefánt? .De már jól vagyok.mondta Malacka tompán és bánatosan. Aztán idegesen és halkabban hozzátette: .Hol vagyunk? .Semmit se fogok mondani .nyögött Malacka. aztán egyszerre nem is voltam. ahogy utánozta. .kérdezte Micimackó. ahogy Elefántok szokták mondani. . hogy vagyok-e még. . . és ők beleestek. .bátorította őt Micimackó. Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit. . csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt..mondta Malacka. .mondta a vékony és kétségbeesett hang.Azt hiszem.Rád estem. Hát erről van szó. Hát ez voltál te.Micimackót súlyos baleset érte. Malacka. .Én se akartam alul kerülni .Alattad . .Hol vagy. . .De mi alatt? . .. annál valószínűtlenebbnek találta. mintha várnék valakit.Ez Malacka! .Észre fogjuk venni mindketten.Mi történt? . .mondta Micimackó.. . . te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni.mondta Micimackó sajnálkozva.Állj fel. .

ezt fogom mondani: „Ez. mielőtt harmadszor is „hu-u-hu”-t mond. . mit beszélnek.Ugye? .” És azzal nyugodtan tovább dúdolok.Megint fogja mondani . és ezért úgy tesz. . és most ő álmélkodott a barátja lángeszén. bár nagyon szerette Micimackót. akkor az illető alaposan meg fogja gondolni. Este aztán elmesélhetné.Harmadszor már nem tud „hu-u-hu”-t mondani? ..mondta Micimackó szerényen. Malacka ellenben teljesen megnyugodott. .Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre.De hátha valami mást mond? . bátran és hanyagul. Élénken elképzelte. hogy ő is erre gondolt. Végre is az ember nem mondhat „hu-u-hu”-t a végtelenségig. Már tudta is. egy kelepce. hogy társalgott ő az Elefánttal. (csodálkozik.. hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal. és kijelentette. ilyen nagystílűen és előkelően. Ettől meg fog ijedni. (megint rákezd a hu-u-hura. és most arra várok.Miért? . „hu-u-hu!”.. ez nem tetszett neki. . hogy neki tulajdonképpen több esze van.vallotta be végre. Ez zavarba fogja hozni. s már egy kicsit irigykedett is.kiáltotta Malacka.ide hallgass. hogy egy Elefánt beleessen. ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala. és én akkor tovább dúdolok majd. amit én csináltam. hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt. kérem. de nem tudja folytatni. . 20 .Micimackó! . Malacka. tralala. Micimackó elragadtatva nézett Malackára. mint Micimackónak. tralala. Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. ha ő társalogna Elefánttal. remek ötletem van. nem tudta magát kifejezni. Valószínűleg ezt fogja mondani: „Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani .kérdezte Malacka reménykedve. hogy Elefánt akkor már nem volna ott.Micimackó. .Mit? Micimackó tudta is előbb. megmentetted az életünket! . Khöhő.mondta Micimackó őszintén.Ez az. de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén. De nem volt egész biztos a dolgában. és arra gondolt.Nem tudom . . de már nem bízik magában olyan nagyon): Hu-u-hu! (még fölényesebben): Tralala.Nem megy . és a másik csak dúdol. . Mert ha valaki kétszer mondja. mintha csak köhögni akart volna): Ehe. . Olyan egyszerűnek látszott a dolog. és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna. hogy az Elefánt beleessen. tekintettel arra. hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit. amit én Elefántok részére ástam.Tudtam. De azt mindenki elismeri. de elfelejtettem. és most arra várok.jegyezte meg -.

eltűnt.) Igazán sajnálom. . nem volt különösebb dolga -. Úgy látszik. ha mégis. ha találkozik Róbert Gidával. milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan. Malacka. nem emlékszik rá. csak annyit mondott: „Hogy vagy?” . ugyanis a rekettyebokrot repülte körül .Lehet. melyben kifejtette. de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó. az a kis Darázs!” Egyszer azt mondják.csak úgy repülési gyakorlatból. mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban. amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg. de a másik oldalon nem repült vissza.jegyezte meg Róbert Gida könnyedén.Úgy! . és így azóta senki se látta többé. Róbert Gida pedig hazament. hogy szeretnék beszélni vele. hogy megtudja. bizonyára eltévesztettem az utat. .Nem mondta: „Alászolgája.) Érdekes. hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén. és mindketten hortyognak. ha visszafordulnék. rendesen azt felelték rá: „Hja persze. Aztán hozzátette: . felmászott egy fára. 21 .mondta Nyuszi. azért hát újra eljött. Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált.) (zavartan): Hm. oly célból. (gyorsan és mohón): Hogyne.jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak. találkozott Róbert Gidával. szót sem érdemel. (Gyorsan eliszkol. hogyne. végigsétált az Erdőn. De kérem. Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz. azután megint lemászott. hogy ezt a kelepcét én csináltam. de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta.mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen.Hát ez komoly dolog. azt kellett látnia. és elképzelte.) MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig.ELEFÁNT (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy. Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában. de csak pillanatra. Akkor hát . (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen. Különben ritkán került szóba. Micimackó.Hu-u-hu! . de Micimackó tovább aludt.a legjobb volna. hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma. (Bocsánatkérő hangon.ismételte Nyuszi.Hol van Mackó? . .Ha jól emlékszem.. elmondja az egész történetet. és Micimackó azon tűnődött. milyen kellemesen érezte magát. hogy hazament .kérdezte Nyuszi. hogy a Malackák beleessenek. és jelentősen bólintott. . és Micimackó. De Róbert Gida másra gondolt. az Erdőn zengett a halali.) (ki eddig nem szólt.) Izé. (Udvariasan. (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja. nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? .. (Megvárják Róbert Gidát. hm. én azt gondoltam. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel. ahogy várni lehetett volna. . (Idegesen. . folyton Malackát dicsérve közben. hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe. és hogy sajnálja. bizonyára. (Tovább dúdol. mondja meg neki.Levelet se írt másnap. és azt kérdezte: .de közben már Nyuszi elugrált.Úgy! . Magam is azt hiszem. De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida. Kis valódi neve Darázs volt. .

Úgy látszik.Mit keressz? . és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt. hu-u-hu.megeshetik.Lehetne annyi eszed. . Azt mondta: .bólintott elismerően Róbert Gida.Éppen most ástam ki. Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel. és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra. ha eszébe juttatom.kiáltott.Szervusz. Aztán gyorsan elfordult megint. amint éppen lefelé kukucskál . . De közben nem nézett föl. hogy kivándorol.Hogy kerültél ide. behúzta a fejét. Borzasztó ravasz Elefánt. 22 . és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot. . Aztán dúdolni kezdett egész vidáman. .Micsoda? . Malacka? .gondolta Malacka aggodalmasan. mert nagyon viszketett a háta. ki akar hozni a sodromból. „Ez borzasztó .Hopp! . pont a közepén.kiáltotta. erről van szó.Mindjárt gondoltam . Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt. .Pam.Tralalatralala! . hogy jöjjön már. . nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: . hogy beleessen. De rögtön meg is fordult.mondta Füles.Valami van a hátadon. hogy jól menjen a dúdolás. hogy mit akart előbb mondani.Hu-u-hu! . .Micimackó! .Hiszen ez Kis! .Egy kicsit megköszörülte a torkát.No most!” . és most a Róbert Gida hangján.Azt kellett volna mondania még egyszer: Huu-hu! Legjobb lesz. „Ez nem jó . hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog. mert Micimackó fölébredt.” Így hát vadul előmondta Elefántnak: . mert megeshetik.mintha éppen most jutott volna eszébe.Először a Malacka hangján beszélt. . hogy ilyenkor az ember elfelejti. és én arra várok.csodálkozott Róbert Gida.Róbert Gida. és most várom a hu-u-hu-t.gondolta Malacka idegesen. . Nem lehet tudni. amikor hirtelen megpillantott valamit. . pam.ujjongott Malacka. tramtadaram.Természetesen Kist keresem . ..” .kiáltott Malacka teljesen összezavarodva.Úgy? Hát itt bujkált? .Ez egy Micimackó számára készült kelepce. megtaláltam Kist! .Szervusz. Malacka most már felpillantott.. .mondta Malacka. és essen ki belőle.kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján. Füles! . hogy hu-u-hu! . meglátta Róbert Gidát.mondta Micimackó. .Két nappal ezelőtt megtalálták Kist. . .mondta Nyuszi.gondolta Malacka. . meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet. Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: .kiáltott örömmel. És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből.Hát még nem mondtam neked? .Ez egy hu-u-hu kelepce! . . hogy elmegy hajósinasnak.mondta Róbert Gida.Bravó.„Az Elefánt! . És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát. És ahogy megfordult. Micimackó! .S mivel most csakugyan kijött a sodrából. . Malacka! . hogy már el is határozta. és ezért megismétlem. s már le is tett a tervéről. hogy tudhatnád. mindhárman nagyon boldogok voltak.

Szót sem érdemel.Pillanatnyi szünet állott be.Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom. Így is jó.nevetett keserűen Füles . Nem tesz semmit. Nagyon örülök. .Hahaha! . 23 . Nem is történhetett másképpen. hogy engem erről értesíteni kellett volna. Biztosan elfelejtették.

a folyó közepén. tűnődni kezd. kifelé meg szűk. holnapra még régebben nem láttam lesz. és arra gondolt. ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. oda. Közben gyönyörűen sütött a nap. hogy Nyuszi nincs otthon.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit.Nyuszival mindig szívesen csevegek. mint már egyszer megtörtént. amelyből kiderül. Talán mégis jobb volna. Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni. De alig tett pár lépést. De lehet. de tegyük fel. ez milyen furcsán megy. Imádom én a daliás Nyuszit. ha otthon tartózkodik. Szánalmas? Azt hiszem. ha Nyuszit keresem fel. és verset költött. mikor fecseg. mikor kiderült. ahol az átjárókövek vannak kirakva. . érzelmesnek mondják inkább. és ha ma se látogatom meg. Nyuszi . már-már indulásra szánta el magát. úgy áttüzesedett.Negyedik fejezet.. mert tegnap óta nem látta. nem használ olyan hosszú szavakat. s a kő is. leér a folyó partjára. a harmadik kőre. ha kell. s a gúny hiába ostoroz és uszít. mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében.. de lehet.” Ezek után leült a folyó közepén. Hát amint így dudorászva ballag. Azt gondolta: „Régen nem láttam Zsebibabát. amin ült. hogy ezúttal nem leszek kövérebb. Ahogy rálép a harmadik kőre. ha előbb a Pagony felé fordítja útját. Csak úgy recseg. amikor jó a kedve. azon tűnődve közben. így kezdett tűnődni: „Igen ám. és elsétált Nyusziék felé. hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. magától szinte: Oly boldog volnék.mondta magában Micimackó...” 24 . Annyi bizonyos. Vagy tegyük fel. mint az élet. hogy bőrömbe férek. mint Bagoly például. Könnyű. vagyis hogy nem leszek kövérebb. átsétált a folyón. hogy elmegy és felkeresi Fülest. hogy az ajtó közben soványabb lett. ha. így hát illőbb. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában. hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott. Micimackó?« Igazán legjobb. Feltéve. rövid szavakat használ. Alighogy ezt elénekelte. Ekkor eszébe jutott Nyuszi. felállott a kőről. (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút. adok neki. hogy Micimackó. cvikipuszit. bajt feledve. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel. miként Kanga s mint Zsebibaba s most én. egyszerre csak eszébe jutott. „Nyuszi. Én ugyan tudom. és felkeresi Bagolyt. hogy szánalmasnak mondják. hogy megint beszorulok a kijáróba. a Medve. hogy a bejáró befelé tágas.

mint az illat. ha nem jönne Róbert Gida.mondta Malacka.magyarázta Micimackó -. ha nem jönne Malacka.Szervusz. elföldelte. mert Róbert Gida mondta. vidám kis dalt fütyörészett maga elé. miután körülnézett.mondta Malacka csendesen. . s boldog volnék. hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön. is elültetek a házam előtt egy darab lépet. amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek. ahová eredetileg menni akart. Tudtam.Kukoricát ültetek. s akkor se volna tán hiba. Ahogy ballag.Én. Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt.Csak egyedül ások . és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom. azzal leült.mondta Malacka nyugtalanul. és ő csak tudja. Malacka ebben kételkedett. hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal. majd meglátod. hogy te vagy az. Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol. és idegesen ugrott egyet meglepetésében. . hogy fél tizenkettőkor költötték. hogy az csakugyan kellemetlen. .És ha nem terem meg? . és ugrálni kezdett rajta. Malackát a háza előtt találta.Akkor jó . milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle.mondta Micimackó. de ha meggondoljuk. tulipánnak hívják .mondta Micimackó. . hogy akkorára nőjön.Én azt hiszem. Így leírva persze nem hangzik valami különösen.. . de elkésett. . Micimackó. oly célból. Fél órával később elindult oda. Micimackó! . . Mert azt akarom. Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt. S a Lét akkor sem volna tán üres.mondta Micimackó -. nem ám valami nagy. mint az élet.Egyébként. Malackához. mit ásunk? .mondta Micimackó.S miközben nyugat felé talpalt. Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt. hogy gondolkozzon rajta. .De megterem.Csak egy darabot . Ilyenformát: Oly boldog volnék. egy nagyon meleg nyári délelőtt. Keskeny lyukat ásott éppen a földbe. Azt nem szeretem. könnyen kijöhet a számításból.. és tovább ugrált.Szervusz. és már szívesen nem mondta volna.Hát mit ásunk. . ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki). Tizenegy óra volt. hogy ültessem el.. . én tudom. 25 . Malacka! . kedves Micimackó . . nem ám sokat. törülgetve száját a mancsa külső felével. Érted? .. Malacka megjegyezte. . ha jönne most Malacka. mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát.tette hozzá -. mint a fenyőfa. folyton ilyeneket mondogatott magában.Én tudom . érteni kell a módját ennek az ültetésnek. El is énekelte magának néhányszor.Én is . otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki).Egy szem kukoricát dobott a lyukba.

. . és azt mondta: . bár Kanga szereti őt.És Malacka óvatosan azt felelte: . Amit idejében el kell érnünk. aranyos dolog lehet repülni.Mert kicsit gyanús volt neki Tigris. Tigris arról mesélt Zsebibabának (mert Zsebibabát érdekelte). . . hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek.Tudnak például. most mit csinálunk? .tudnak olyan messzire ugrani.Hogyne! . mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek. meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában. .bólintott Tigris. jó lesz.Például erre fel tudnának mászni? 26 .És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól.Hát. Bizony.Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist.I.. csukamájolaj is kellett Tigrisnek.mondta Micimackó -.Versenyezzünk. Ezeket felpakolták. ezeket tilupámnak hívják.Nem . és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt. repülni? . Mire Malacka befejezte az ugrálást.. mint Micimackó.Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá.Hogyne . Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat. .Én tudok ám úszni! . aki nem Tigris személyesen.Miről késünk el? . ha azt mondja az embernek: „hogy vagy?”.Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig. Így ballagtak.. Szép idő volt. .Természetesen. ..Na. Tudnak a Tigrisek úszni? . .Nagyon szeretek ugrálni .mondta Zsebibaba. .A Tigrisek általában jó repülők. ..mondta Tigris. De Tigris biztosította őt. ő úgy képzelte. izé.No és. . ki ugrik messzebb. . Így hát elindultak Kanga irányában. ..És Micimackó azt felelte: . fára mászni. Jó? . azt tudnak a legjobban a Tigrisek . aki. mint Micimackó? kérdezte Zsebibaba. izé. .mondta Tigris.De majd máskor versenyezzünk. mint a Bagoly? .mondta Tigris.Ha akarnak. igen. olyan viszketős lesz a füle tőle. Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat. tudod. . El is küldte hazulról a gyerekeket. repülnek olyan jól. így például Zsebibaba mellényét..kérdezte Zsebibaba. . Híres jó repülők.. Afféle ÖsszeKell-Számolni-érzelmek voltak ezek. A Tigrisek mindent tudnak. . . kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel. mert most elkésünk. és elmentek sétálni az Erdőbe. Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába. . megtörölte homlokát a patájával.Például.mondta Zsebibaba kíváncsian . . mint Kanga? .Akármiről.dicsekedett Zsebibaba.Beestem a folyóba.Biztosan én . és „nagyon derék Tigrisnek” nevezi. izé. és úsztam.Miért nem akarnak? .Sokkal jobban. Ezt Zsebibaba nem értette.

onnan nézheted. mikor úgy tettél.. Erre a szóra..mondta Zsebibaba szomorúan. Feltéve.Felkapaszkodunk a tetejére? .Ne együk meg az elemózsiát.Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte... Aztán azt mondta: .mondta Tigris. .” És további két méter után így szólt: .például zuhan. Zsebibaba hallgatott...Majd mindjárt megmutatom . hol az elemózsia? . hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: . Sebesen lélegzett. és egyszerre csak úgy érezte. amikről azt állította. hogy „könnyebb”. Felmásznak vagy lemásznak estig. és végre felkerült a felső ágra.Uj-jé! Uj-jé! Jaj. fent vagyunk a tetején? .Igazán? .Mindig ekkorákra szoktak felmászni.kérdezte izgatottan -. hogy mindama dolgok közül.lelkendezett Zsebibaba izgatottan. hirtelen eltört. azt mondta: . Tigris . de csak rövid ideig.Nem mintha az olyan könnyű volna.mondta határozottan Tigris. Tigriském! .Most aztán lefelé kell mászni.Nem . .Na. és arra gondolt.Még a hátamra is felülhetsz.mondta Tigris elszántan. Így hát felült Tigris hátára. . legjobb volna. meg az állával. ugye megmondtam. és mégse zuhantunk. és leült melléje az ágra..Mondd. . Tigris? .. . hogy az ember..Kár .mondta Tigris. ha a fölötte levő ágat szépen elkapná. Aztán reménykedve hozzátette: .Nem! ..... az ág. Nem csinálnád még egyszer? ..És Tigris ebben már benne volt. mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk.De igen... a két praclijával.. .könnyebb.Mire Zsebibaba azt mondta: 27 . Zsebibaba is felkapaszkodott. Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: „Ennyire volnánk. hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni.Remek volt. mintha.. Visszafelé. És a következő két méter után azt mondta: ..Ami nem olyan egyszerű. .. amire éppen rákapaszkodott. Mely esetben sokkal. a fára mászás egészen bizonyos. Aztán azt mondta: . . ... kicsit rúgna magán egyet.NEM! ... és megindultak.. hogy a Tigrisek értenek hozzá...

.Azt hiszem.mondta Micimackó izgatottan. Mire Tigris azt mondta: .Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre. .Talán menjünk el a fa alól .Az egyik Fenyőfán van valami.mondta Malacka hangosan. . hogy nem kell neki elhízni. .mondta Micimackó. s titokban remélte. .Sohase ütik meg magukat . Közben Micimackó és Malacka megérkeztek. izé... . Január . Olyan langyos és verőfényes.Az egy hónap.. hogy a Január is meghallhassa..mondta kicsit vacogva. a fa alatt. .Elrejtőznek az ágak közt.magyarázta Micimackó. hogy egy Január.Segítség! .mondta Malacka hirtelen.Olyan. Ekkor a Január megszólalt a fa tetején. mint ahogy előbb gondolta..kiáltott.Micimackó! .Úgy is van .De állat is. Micimackó . hogy nem csinálják azt. . csak azért mondom.Tudod. és másfelé fordult. ugyanakkor az is eszébe jutott.Mindig így szokták a Januárok . mialatt elmész a fa alatt . . ezek Tigris és Zsebibaba. és hirtelen rád ugranak.Én már azt hittem.Mit csináltok ott? 28 . Zsebibaba! .mondta Micimackó. arra az esetre. . . valami Állatféle. .Nagyon jól ugranak. mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem.Hé. aztán elszégyellte magát. .kérdezte Malacka aggodalmasan. ha Micimackó megijedne. Esetleg Február... és gyorsan hozzátette: . . . . Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: .Azt kiabálják: „Segítség!” .Lent. .Azt gondolom. Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját.Róbert Gidától hallottam.erősítette meg Micimackó -.kiáltott Malacka bátran. . mert esetleg. Malacka arra gondolt. . És nem siették el. . Micimackó éneklő hangon közölte Malackával.és ha felnézel a fára.Én nem néztem fel . mikor ránk akarna ugrani.. Micimackó bólintott. hogy valamit otthon felejtett. nem kell elsietni azt az evést.. .Én azt hiszem.. nagyon megütné magát az a Január. amiért gyorsan haza kellene szaladni. és Malacka azon tűnődött. . . a fejedre ugranak.mondta. hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna.mondta Malacka. .Nézd csak.kiáltotta. olyan Tüzes Állat?.Mit csinálnak a Januárok? . és mellette egy másik Január. .Úgy van . hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb.

Arról lehetne szó . milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán.Azon tűnődöm . mit szólsz hozzá. .Malacka! . . .Nem tudunk lejutni! . Mit gondolsz. Szót sem érdemel.Tigris hátán. mint innen. ha magasabbra kapaszkodnánk. hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében. De Tigrist nem tudnám lehozni. kimódolt-e valamit.Nem csodálkoznék . ugye? . és csak most jutott eszébe. . csak felfelé mászni. és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát. . . és most örökké itt is maradunk. Micimackó bólintott..mondta Füles -. Malacka. és úgy tett. Tigris azt mondja. . és nem tudnak lejönni.Mit tegyünk? . Valami egyebet kell kimódolnunk..Szervusz. mi itt a teendő. mert olyan szép idő van.mondta Micimackó ünnepélyesen. Csak én. Malacka.mondta Róbert Gida. hogy kérdezzük meg Róbert Gidát. . nem csodálkoznék.de erre nem is került a sor.Á. nem mászhatnánk utánuk? .. kérlek. ..Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon. Róbert Gida! .mondta Malacka -.Hogy kerültetek fel. . ott látta Tigrist és Zsebibabát. miközben végére járt a zsemlyéknek . Róbert Gida felnézett a fára. 29 . mikor megindultunk. Tigris? Ó. Jégesőt és villámlást és mennydörgést.mondta Füles. mert a farkuk útban van nekik. Zsebibaba? .És hogy ő majd meg fogja mondani. Minthogy olyan verőfényes kis időcske van. mint Bagoly. ha jégesőt kapnánk.Felmászhatnék. Bagoly nem lakik ilyen magasan. Én innen látom ám Malacka házikóját.Nini. látom a házikódat innen! Ugye. . milyen érdekes? Micimackó.Hát. Összehúzta a homlokát. Tigris nem a saját hátán jött fel. És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni.kérdezte Malacka. hacsak nem mászunk magasabbra. .Ő majd megmondja. Nem lehet tudni.Drága Róbert Gida! . nem látnánk olyan jól a házikódat.És Fülest. és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen.kérdezte Malacka. mit szólsz hozzá..Éppen azt javasoltam . .mondta Micimackó. Micimackó! .kiáltott Zsebibaba. legjobb.örvendett Malacka. És mélyen elgondolkozva rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott zsemlyéjét is.Ugye.. mert egyszerre csak zörrent a bozót. érdekes? .mondta Malacka nagyon komolyan -. . Odasiettek hozzá. Micimackó! . ugye érdekes. Csak azért. . milyen magasan vagyunk?! Ugye. Ugye. Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk. .kiáltotta Micimackó. ha itt maradunk. és én ott állanék a Micimackó vállán. Ahogy gondolod különben. mint aki gondolkodik. és Tigris ezt elfelejtette.És Füles! . milyen érdekes..Töltve van? . . és Micimackó ott állana Füles hátán.És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét.

Tigris! .Úgy van . .mondta erre Füles -. és nem lesz semmi bajuk. olyan könnyű! . az ilyen élet. .No. és azt mondta magában: „Könnyű bizony olyan ugró állatoknak. Olyan gyorsan és szelesen ugrott. de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek.mondta. . A zubbony kicsit ugrálni fog velünk. hogy mielőtt a baleset megtörtént volna. Róbert Gida! . . Malacka. ha beszakadna.” S látta magát.Nekik nem lesz semmi bajuk. .Ugorj.Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk. Malacka . egészen lágyan. Jé! .ez Tigrisnek való élet lenne.kezdte el rögtön a biztatást.kérdezte Micimackó csodálkozva. . . boldogan. . és mindnyájan tovább gondolkodtak. Csak egyszer látta így. .És dörgölte a szemét.sivalkodott Zsebibaba. és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett. és ha Füles háta leszakadna. Tigriském! Mondd.mondta Füles -. hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban.azóta sokszor gondolt rá. 30 . . jaj de érdekes! Majd nézd meg. ugorj már! .Az más . Megint leesett. Nekik nem lesz semmi bajuk. Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel. . amint a hullámok lágyan ringatják.mondta.Ugorj már. De Malacka nem figyelt oda.Van egy ötletem! . egész izgatott lett. miközben letették őt a földre. . . . Csak éppen akkor. egy pillanatot kérek . hogy tudok ugrani! Mintha repülnék.Én nem mondom.Mindjárt. jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban.” . mit határoztak.mondta Róbert Gida. jó . Mikor Zsebibaba megtudta.S már ugrott is .Jaj de érdekes! .egyenesen a zubbony kellős közepébe. Soha még nem történt meg.Jövök.gondolta vágyakozva -.Hiszen csak úgy gondoltam. mikor még fiatalabb volt. és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát. A következő pillanatban Tigris megtudta. és Malacka most már odafigyelt Fülesre. . aki odasúgott neki: . nem mondom .Hohó! . valami baj történt volna. amit mondtam. mint a kangafélék. mint a Tigrisek.Nem lesz semmi baj.mondta.Nem szakadna be.S már sivalkodott is: . figyelj csak. . mint ahonnan ugrott..mondta.Valami beleesett a szemembe.mondta Róbert Gida hirtelen.Remek volt! . .jegyezte meg Füles. de nagyon mulatságos volna. De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát. Micimackó . volna min nevetni . . milyen könnyű.Jó. „Ez igen . hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint. bizony! Majd nézd meg. és végre sok ugrálás után megállt. és kiabálni kezdett: . .Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne. kicsikét.Beszakadna a hátad? . Jól jegyezd meg. és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak. de nem segítene barátainkon. De Tigris az ágba kapaszkodott. tudnak a Tigrisek ugrani? . .mondta Tigris idegesen. és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára. mi a teendő.Levetem a zubbonyomat. .mondta Füles.mondta Malacka szelíden.mondta Micimackó. egész könnyű. és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie . és meg fogod tudni.Úgy van.Ugorj. hogy most éppen baleset történhetik.Ide figyelj. úgy örült.

Helyettem.mondta Róbert Gida sajnálkozva. 31 .kérlek. s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn.Jaj Füleském! .Vigyázzatok! .üvöltött. aztán a többieket.. Feltámogatták Tigrist.Igen .mintha valami megrepedt volna. . u!.Hát . Aztán csak ennyit mondott: . Semmi baja.És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette. Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először.. Legalul feküdt Füles.Csak nem ütötted meg magad? . . .. fejezd ki neki köszönetemet. .mondta Róbert Gida a többieknek.mondta Róbert Gida. recsegés-ropogás! . . nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát.mondta Füles eltűnődve .Bu. amint a fa dereka elrepült mellette. . Nem tesz semmit. ..Itt van. Füles hosszú ideig egy szót se szólt.Hol van Tigris? Tigris ott volt. Bumm..

és hogy biztos legyen a dolgában. és továbbsietett. Meglátogatom és megtudom. és azt is mondta: „Én vagyok az. ha az ember megérkezett. Lehet. sok kilométer magasban egy csalogány trillázik. Felfelé is makkantott néhányat. amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik.” . mit kell tennem. és rendesen eltűnt szem elől. amelyben Róbert Gida lakott. hogy utóbb jól láthassák az egészet. amikor Szervezni kell valamit. és ellenkező irányba indult el. de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú. azonkívül azt is megtudjuk. hanem Bagolynak. aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. 32 . és azt mondja neki: „Jó. Olyan Intézkedő és Utasító nap volt. kiáltott is egyszer-kétszer. mielőtt megtörténik. . napellenzőül. Nyuszi”. alig lehetett észrevenni. ha meggondoljuk. Nyuszi a fenyér szélére sietett. és ilyenkor nem számít. Már reggel úgy ébredt. Nemsokára elérte a fát. S miután odabólintott egy zöld békának. azonnal szerteröppentek a fenyér irányában. k. mint amerre mutatták neki az utat.” Boldogan ugrált tovább. a nap felé kunkorítva pofaszakállát. s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: „ó.morfondírozott magában. kimondani a véleményét valamiről. „aha. benne. amikor mindenki azt feleli: „Igenis. az ágak irányában: „Hé!” .mondta Nyuszi. hát itt vagytok” vagy efféle. muszáj is tisztelni olyasvalakit. Róbert Gida is Tőlem függ. A darazsak. Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában. és fontosabbnak érezte magát.ez meg olyan volt. mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. megmondom Malackának is” . Nyuszi”. beleszámítva Zümmögő Henriket is.Kellemetlen .mondta. sőt Magában -. „Mindezt összevetve . ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek. megfordult. mégse Kanga mondta Nyuszi eltűnődve. és „Rendben van. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest. jó reggelt!” . hogy: elengedhetetlen. jó!” . Nyuszi!” de semmi se történt. Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma. Olyan nap volt. Ma olyan nap van. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott. akivel nem ért rá kezet szorítani. nincs itthon. aztán megteszem érte. de nem az a fontos. ebben megegyezünk. Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben. könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött. Így nem marad más Rajtam kívül. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe. amiben mindenki élénken helyesel. az se tud segíteni. vagy megmondani. És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida. Kopogott az ajtón. mint valaha. hogy valahol. és büszkén azt mondta: „Na. .de esetleg nem is Micimackónak szól először.és Malackának azt mondja: „Micimackó szerint ugyanis” . és én is szeretem őket. aztán visszahúzódott. amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz. Vannak esetek.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava. hogy nagyon fontosnak érezte magát. az az Ugribugri Tigris .mondta.Nem. Olyan nap volt. a Tigris pedig folyton ugrál. de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt. és „Jó. Megállt és hallgatódzott.Úgy látszik.Ötödik fejezet. vagy Levelet kell írni Nyuszi s. aláírással. aminek történnie kell. a Róbert Gida házikója felé. amikor nem elengedhetetlen. és mintha egyenesen tőle függene valami. de valljuk be. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért. fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán. hogy mindig másfelé ugrott. itt volnánk. lábát pontosan fenn tartotta. hogy nem is betűzi helyesen. igyekezvén elérni a csúcsot. jó reggelt. leért a folyóhoz azon a ponton. hogy megteszem.

te vagy az. miről van szó. és általában egész kényelmesen tudott olvasni.Meglepő . ez arra vallott. nézd. . a Százholdas Pagony közepén. hogy majd csak a segítségére jönnek. .Vitán fölül . előbb kopogott.mondta Bagoly. A többieknek nincs. G.mondta Nyuszi.mondta. Gombostű is volt benne. és Bagoly feje megjelent. hogy megbizonyosodjék. én kerestelek volna fel.Tegnap reggel .Látom.És fontosan elsietett.Távozz.A zöld ajtóhoz lépett.Ha! . Nagyon különös. hogy „elengedhetetlen”.mint ahogy rendesen kezdeni szokta. hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül.Egy másik. Legközelebb volt Bagoly lakása.Íme. . . Ha előfordul valami az Erdőben.mondta Bagoly. Kicsit ideges volt.mondta Nyuszi.mondta Bagoly abban a reményben.Bagoly .mondta Nyuszi kurtán -. hogy Róbert Gidával történt valami. Egy pillanatra átvillant rajta. . . Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is.No és mit tettél? . Kétségkívül. és sokáig tanulmányozta.Ha nem jöttél volna hozzám.A leghatározottabban . . és megint felvillanyozódott. Bagoly átvette a cédulát. Odaért.kérdezte Nyuszi. . amin gondolkodni kell .Na? . .Ugyanezért . Elfordult. hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet. és nem mondják folyton: „Na? Na?” .és te tudod. Papírszelet volt az ajtajára szúrva. gombostűvel.Olvasd ezt el. aztán csöngetett és kopogott. és így szólt: . más nem akad erre a célra. .Kétségkívül .mondta Nyuszi. el vagyok merülve gondolataimba. hogy az egész délelőttje el van rontva. amikor papírszeletkét pillantott meg a földön. látván. tudod.meglátogattam Róbert Gidát.Ah! . . .Ez? . .Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel. . gondolkodni -.Hát igen . Nyuszi? . csak mi ketten.Miért? . Aztán kis szünet után hozzátette: . nekem meg neked van sütnivalónk.mondta Bagoly. sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R. . ha azt mondom. 33 .Na? . . feltéve.mondta Nyuszi ünnepélyesen .Semmit. . Ó. De az értelme ugyanez volt.mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva. mit értek alatta. . idegen. Még egyszer megnézte a cédulát. Nem találtam otthon.

A Kökörcsin bujkál valahol a Földből. a szöveg első változatát.Köszönöm .mondta Bagoly. vajon miről beszélgetnek ők ketten. mint.fejezte be -. Ez most nagyon fontos.Ez volt a leghelyesebb .. mint ma. Nem messze jutott. . .Hát kérlek . . . nem is lehet rajta más.Végre is . Bagoly előre sejtette. De aztán eszébe jutott.minden attól függ.tette hozzá . kedves Nyuszi .jegyezte meg Bagoly bölcsen. pontosan.Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal.Nyilvánvaló.mondta. bizonyos tekintetben izé. ami mindegy.. De pontosan betűről betűre. Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? . . .Nem tudom ..olyan.Most legalább tudjuk. az utóbbi napokban Van Dógomot? .. de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés. ami a ténymegállapítást illeti. Betűről betűre. inkább növényszerű. hogy megbeszéljük.. hogy. s a kegyetlen Tél is haldokol. Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott. pettyes. Nyuszi. . . Az első változatot.mondotta még egyszer. .Vagy inkább . Együtt mentek el.Ugyanaz volt.. ha szépen lelökné Nyuszit az ágról.Na látod . Bagoly még egyszer megnézte a cédulát. és elsietett.Kétségkívül .. mi történt.mondta Nyuszi kis habozás után.. Megállt és fülelt. és arra gondolt egy pillanatig. hogy hat külső látszatra . Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol. nem tudom. ..” Ugyanúgy.. hogy Micimackóval beszéljen. és van olyan. mint ma. közös célzatú tevékenység szempontjából. Percekig nem jutott semmi az eszébe. Bagoly tűnődve nézett rá. és hogy ő ezt már előbb is tudta. hogy megtudja. aztán hirtelen ötlettel így szólt: .vallotta be őszintén. mihez tartsuk magunkat. Nem láttad az Erdőben.Nos? ..tette hozzá . Minden ettől függ.kérdezte Nyuszi.Pontosan kérném a szöveget .mondta Nyuszi. Így hát még egy kísérletet tett.Azért jöttem.. . van köztük olyan. . mikor zajt hallott.Igen ám. hogy ezt később is megteheti. Mert úgy tűnt neki.mondta aztán.Ennyi volt: „Elmentem. . 34 . . dán. Dógomvan.... hogy ezt fogja kérdezni. illetve holland származású egyénről lévén szó.Természetesen . .mondta Bagoly vontatottan -.Mondd csak. nem volna-e legegyszerűbb.

Tehénszívek közt bőgés a kapocs.Az imént láttam Tigrist.ő szokott rámenni a dolgokra. és egyre csenget a Harangvirág.kiáltotta Nyuszi. Mackó kicsiny szíve repesve fáj. Engem látott ugyanakkor .De igen.Igaz csak . . hiszen neked nem kell magyaráznom.No igen . szürcsög. nem sok ész kell hozzá . . és énekel. gyorsan felállt megint. nem látott-e valamit Malacka. vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? . saját szagától mámoros a Mák.A Báránykák is oly búsan bégenek. .Te szerezted a fenti költeményt? . szárnyait zizegve láthatják Önök.És Malackát láttad? .mondta Micimackó.mondta Micimackó álmatagon. és arra gondolt. .Tudom. csobog a locs. És szárnyra kel. .Szervusz. és hangja csupa báj.mondta Micimackó.tette hozzá engedékenyen. . A sok Méhecske zümmög és dönög.Láttam. Gondoltam is.Az a kérdés. . de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát. De néha úgy rám jön.Az nem jó. De gondolom.mondta titokzatosan és fontosan -.Hé. A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom. Gerlice búg. a Végek is zörögve végenek.mondta Nyuszi egy kis lenézéssel. Nyuszi.Nem. arról van szó. Nyuszi leült a földre Micimackó mellé. . Haris harsog. Micimackó! . .Értem . Nyuszi! . Bizony Tavasz lesz. . hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok .Arról van szó . . hogy nem jó. papás hangon dörmög a Papagáj. hirdetik a fák. egyik se jó .tette hozzá szerényen -.mondta Micimackó gyorsan. . Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom. s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből. .Mire gondolsz? 35 .

Tegnap például együtt reggeliztünk.és ezt „Ibolya”. . egy izét. esetleg növényszerű? . Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat.De kit? . csokorba rakta és hazavitte. Nyuszi megköszönte. . .Negyed tizenkettőkor? . inkább kicsiféle alakú kosarat. Összeszedte. Nyuszi..és elmegy. és betette a csokrot edénybe.. lehet. milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak.Talán meg kell látogatnia valakit. hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben... Micimackó!” . és azt mondta.. aki úgy érezte.Hát. de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad . .kérdezte Nyuszi. vagy Valakivel? Úgy értem. hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát.. és ezt szagolgatta.No igen . .Ó. és reggeli után szintén. Reggeli előtt igen. egy olyan rendes. És akkor az jutott eszébe. . Malacka korán kelt fel ma reggel.mondta Micimackó. hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe. .mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből. miközben bandukolt.. aki olyan pettyes.Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt. Kosarat is hoztam magammal. és Micimackó.Én is éppen ezt akartam kérdezni .. Délután igen.Isten veled. De Micimackó. egy egész kis kosárkát.mondta Micimackó. . hogy újabb versszak közeledik lelkében.sürgette Nyuszi. Komolyan néztek egymásra.Igen. . .De majd megpróbálom . . és folyton ezt mondogatta magában: „Füles” ..Tudod. hogy neki meg kell várnia Malackát.. aztán megfordítva: „Ibolya.mondta Micimackó. azt mondta. . . hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával. . ..mondta Micimackó sarokba szorítva.gondolkodott Micimackó. Mégis úgy esett.Lehet. És nagyon boldog volt. Füles”. mert. . A Fenyőfák alatt. . és eljutott arra a helyre. hogy..mondta Nyuszi türelmetlenül -. fél tizenkettőkor haza szoktam menni. telve. ..Nem láttad őt az utóbbi időben. este is. nem tudsz ebben segítségemre lenni .Bizony . Akkor azt mondja: „Viszontlátásra. akinek még nem szedett senki ibolyát. elment ibolyát szedni.Nem . hogy ezek összetartoznak.. .egyedül vagy Valakivel? .Tizenegy-tizenkettő .mondta Micimackó.. ahol Füles lakott. hogy. . vele tarthat.Vagy fél tizenkettőkor? .mondta Nyuszi.Valami effélét.De hová? . .És Nyuszi elment.Ez a bökkenő. 36 .De igen .kérdezte Nyuszi. mostanában. és arra is gondolt. Szedett megint egy csokorravalót. egyedül. Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. ha óhajtja. Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról. Némi töprengés után ráeszmélt.Attól tartok. reggelenkint. hogy el ne felejtse. igen .tette hozzá buzgón. Füles! . Füles éppen el volt foglalva.

dehogy. Csak azt akartam kérdezni. nem. amit tanulmányozok? .Nem Ó .Ó . itt jön Nyuszi. lám. anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról. Malacka gyorsan hátraugrott. és azt mondják: „Ez csak Füles volt.És közelebb jött. . nem tudod véletlenül. Nem.Ó..Ó.mondta Malacka. azt tanulmányozta. hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit. és Műveltséget jelent és minden egyebet.mondta gyorsan. aztán. és felderült -. mi ez itten? . Füles. azt mondta: . Füles.Az A betű tanulást jelent.Tudod-e. A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben. Füles .Nini . Füles. ha nem jön valaki. 37 . vagy azt hiszed. . Talán rosszul hallottad. és a harmadik keresztbe volt fektetve. amit te és Micimackó soha nem fogtok elérni. Füles előtt három pálcika hevert a földön.. Feltéve.és ezt jól jegyezze meg. hanem A. hogy ez egy A betű.Mit gondolsz. hogy egyszerűen szétfújja az egészet.Ez Malacka? .mondta Füles. . .Róbert Gida azt mondta. . . Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött. . Füles. miről van szó.Igen . nem számít. akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával. mi ez itt. .Csak meg akartalak kérdezni.. Füles. .Vagy holnapután. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos . De a Műveltek számára . És azért jöttem. Malacka arra gondolt.mondta azonnal Nyuszi.mondta Malacka. Két pálcika összeért a végén. aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt. Malacka közelebb jött. .kérdezte Füles. .mondta Füles komolyan. hogy ez talán valami kelepce vagy efféle. aztán gyorsan hozzátette: . Malacka. és ez csakugyan A betű. és azt mondják: „hahaha.Igenis? .Nem tudom. .Nem tudom. . jó reggelt! .” És járkálnak jobbra-balra. . hogy megnézze. ... de csak az egyik végén.Ez egy A betű.mondta Malacka. hát ezt jelenti. műveltebb vagy. kis Malacka -. mit jelent az A betű? .Három pálcika . . .olyasvalaki modorában. . mint Róbert Gida? . csak úgy odabiccentett Malacka felé.Füles felemelte egyik lábát. Nekik ez csak három pálcika a földön.Igen. és integetett.Majd holnap .Nem Ó.Nem.mondta. ez egy nagy és diadalmas A betű.Úgy értem.. Ezt jelenti az A betű. Füles! .Én mondom neked.Azért jöttem.Tudod-e. mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? . és gyorsan hozzátette: . hogy menjen most. és megszagolta az ibolyacsokrot. .Lám. Jó reggelt.tette hozzá Füles komoran. kissé orrhangon.

tette hozzá keserűen. csak félakkorák.Mit mondott Nyuszi. .mondta Malacka zavartan. az A betű olyan dolog.Tudta? Azt hiszed.kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -.kiáltotta Füles. 38 .Köszönöm előre .. .kérdezte. igazán.Ravasz! . . Aztán Nyuszihoz fordult. ugye . ...Egy A betű . és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára. és már hat pálcika volt előtte. G. .mondta Nyuszi.Te mondtad meg neki? .Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! . . A betű . Azt teszem.. .Azt mondta. Műveltséget szerez. amit ő. Biztosan tudta már magától. .Látod.Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul. és gyorsan elszaladt. Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R.mondta Füles.azt hiszem.Bizony.Most majd felelek a kérdésedre . ez a helyes kifejezés. A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem . hogy mi ez? .mondta Malacka .mondta ünnepélyesen. amit Nyuszi is tudhat? . Füles.. Műveltség! . Most megyek. Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre. én nem mondtam meg. és megviszem a jó hírt a többieknek.ha szabad használnom a kifejezést. . és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát. És ezért tudja már minden állat az Erdőben .Tanulni! kiáltott.mondta Füles Malackának.Én azt gondolom . . . . Füles.Nem..De nem valami tökéletes.mondta Malacka. mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit. és aztán Malackára nézett. .Én csak azt gondoltam. . Tudományt szed magába .mondta Nyuszi.hogy az ibolyák nagyon kedvesek. Ez itten például. Nyuszi nagyon okos és ravasz.Ne gondolj semmit .. . Füles megnézte pálcikáit.

Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla. csurr!” Volt egy ösvény. mert ott feküdtek körülötte. az nincs . és tessék.gondolta Micimackó -. és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla. „Értelme. át kellett kanyarognia a folyón. Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele. „Hát ez is furcsa .mondta Micimackó. mert a Kanga nem ül a fán. és úgy érezte. az is természetes. hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele. Hát az egyik gyorsabban ért ki. mint egy út. akkor könnyen menne. lassan.Jó dolog. hát a nagyobbik volt az első. és nézték a folyót. „Gyerünk. úgyis odaért. melyik ér ki gyorsabban.Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki.. Majdnem folyó lett belőle. másikat kell hozni. ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért. Egyszer úgyis odaérünk. Csakugyan fordítva jöttek vissza. Ez kívülről jött az Erdőbe. de ez természetes. mi van ott! Még elkésünk. és nézi a folyót.. beleakadt valamibe. gyerünk! Nézzük csak. akire kijön a rím. Úgyis olyan csöndes. na persze. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög. Bagoly szerint az övé. Lám. nem tudhatta. Tudja. mert akkor még fiatal és kicsi. A fenyőtoboz kirepült a kezéből.Ördög rúgjon meg! . és áthajolt a hídon. de így is jó volt. az volt-e az első. ahová kellett. mondja is magának: „Sietni...Csakhogy nem talált rímet. ha kicsit kapaszkodott. Lefeküdt. Ott ültek hát. Pedig sokáig próbálgatta. és nótás kedvében volt. azt mondja magának.. Egyszerre dobott be kettőt. csirr. Jobb volt rajta állni. mert ő olyan kicsi. ahol átjött. Sajnos. ezeknek sietős volt. mert nem volt neki sietős. ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban. kétszer nyert. a kicsi az utolsó volt. azt nem muszáj. s a Kanga ül rajta. inkább marad. Á. De mert mind a kettő egyforma nagy volt. nyugodt nap van ma. Verset akart írni a tobozokról. hogy nézze. Felvett egyet. titokzatos fajta. .. Visszament. Fahíd volt ott. a folyó gyött. de elvesztett huszonnyolcat. az is majdnem olyan széles volt. bele a folyóba. nyert már harminchatot. míg jól megnézi: . de olyat. azért áthajtotta a fejét. . Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik. de csuda egy fenyő. beillett kisebbfajta útnak is. hová ér. se balra.gondolja Micimackó -. mire hazamehetett uzsonnázni. alatta siklott a víz. ha volna hozzá egy rímem. fakerítés mind a két oldalán. mielőtt beért. és mintha a fenyőtoboz vele úszna. hogy a legalsó fokot se éri el. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót. de mert nem nézett se jobbra.” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben. ő is lassan úszik a folyóval.” Leért a folyóhoz. keresztülhajolni és belenézni a folyóba. jókorára megnőtt a patak. mint egy patak. vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? 39 . Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj. ami annyit jelent. amelyiknek győztesnek kellett volna lenni.

szép lassan.. hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél.Biztos. mert könnyen beleeshetik. hogy az enyém. Micimackó? . eddig még csak az övét látták.mondta hirtelen Micimackó. Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a MicimackóVízipólót. és gyorsan hármat fordult maga körül.kiáltott Micimackó. elbotlott a te botod? .Egyáltalán nem játszom .Nem én.Úgy látszik. botocskám! Botlott botocskám.mondta Malacka. . aznap volt a folyó a leglustább.Gyün! . Malacka? Én már szinte azt hittem. Igaz. Füles.kérdezte Füles.kérdezte Zsebibaba.Persze hogy az enyém. akkor pedig ő nyert! . . Látod te a tiédet.Á. úgy látszott. Ezekkel könnyebben is lehetett. De mégis! De mégse! Látod a tiédet. mégse az. szürke! Nicsak.sivalkodott Malacka izgatottan. Nyugodt és méltóságteljes volt Füles. naagy. Valamelyik nap Micimackó. Alig hittem. mint az ember hiszi . ez valami más.. . .Füles! .Az enyém olyan szürkés . most már el volt szánva. botocskám! Malacka felizgult. lenn az erdőszélen.Én volnék? . aki nem mert túl mélyen hajolni. mindig tovább tart. a Micimackó-Vízipóló.kérdezte Nyuszi.Füles! .Á. kicsit fölemelkedve. . szürke! Á. Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles. hogy az enyém? .Mit gondolsz. hiszen szürke! Nagy. .Malacka! Én látom a tiédet! . Négy lába égnek meredve. az enyém! . a híd alól.. és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén. mennyi ideig tart. mint szokott. . jaj.Ugyan. kinek a botja jön ki leghamarabb. gyakran játszották ő meg a barátai.mondta Zsebibaba. azt se bánja.Így kezdődött ez a játék. és mire Nyuszi kimondta: „Gyerünk!” átrohantak a híd másik felére. Bedobálták a botocskákat a folyóba.felelt Füles. .kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba. Malacka. az én botom. Zsebibaba föl-alá ugrándozott. amíg átérnek? . . Úgy jött. . gyere ki. mégse.kiáltották valamennyien. .Jaj. . Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt. az én botom elbotlott . ha egyáltalában nem ér el odáig.Gyere már ki..Lám. 40 . nem tudtam. Kereste a maga botocskáját. mit csinálsz te ott lenn? .mondta mélán Zsebibaba. . Micimackó találta ki. lesték. hogy csak játszol! .. Csakhogy lassan jöttek a botok.Nyuszi. akkor botokkal játszották. . .. az én botom elbotlott! Malacka. . itt gyön! Naagy.kiáltott Zsebibaba.mondta Nyuszi. .Úgy látszik. mert jobban lehetett őket látni.

érted.. sokkal nehezebb. mondd. akkor ahhoz senkinek semmi köze. Pillanatnyi szünet következett. hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni... Ha úgy érted. mondjuk. Hogy talán. és ha már itt tartok. egyiknek meg kellene kezdeni. valamit.Nem hagyhatom abba . 41 .. Füles. . . tudni fogja a kötelességét..Szeretek így forogni. . . . hogy valami különleges .. amit egyáltalán vinni tudott. Malacka. hogy mi. Áthajolt a hídon. időt. Micimackó.Én se remélem. és Micimackó ragyogott. De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ.mondta végre Micimackó. Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi.. a kövek hullámokat vernek.. hogy jobbról balra még jobb.véli Füles. majd értesítlek. és így fest a helyzet. ha azt mondom: NNA MOST!!. kérlek . akkor Micimackó dob. abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod.mondta Füles.Úszni én is tudok . . Hagyjátok a Nyuszit. . . vagyis hát csakis melléd mehet.mondta a megszomorodott Micimackó -. .sikoltott a megrettent Zsebibaba. vagy (kicsit elhallgatott. hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen. kérlek... . mert az kizáróan és egyedül az én ügyem. ..Nem mintha azt hinném. csak úgy leejtem.Miért ne? .Ez nem egészen rossz . Micimackó! .mondta -. .. csupa sár leszek! .Én valamit.kérdi Füles.. ... ... .Hát.. hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba. forog! . . .Úgy értem .sürgette Nyuszi. így körbe-körbe aztán nem! . úgy szorította a mancsa közé. és a hullámok kimossák őt a partra... hogy a gondolat valami nagyszerű.De Füles.Egész ügyes gondolat .De hátha nyakon ütjük véletlenül? . mert újabb forgóba került) ha úgy vélem..Ha fürdőbe akarok menni.. kieszeltem .vélte Nyuszi.. Füles . . . Nyuszi érezte. adjatok neki időt..kérdi Malacka aggódva...Halljuk. Nyuszi.felelt Füles. . és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra. . .kérdi Füles hidegen. Nem tesz semmit. Füles. csak rád eshet.. Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi... Mondd.De ha már benne vagyok..És lassan megfordult újra. .Vagy véletlenül nem találtok el? .. Még hogy én arra várjak.Na... mielőtt mulatni mentek. hogy megmoshass.Három találós kérdést teszek fel neked. és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni... Szót sem érdemel. akkor dobhatod.Micimackó ....felelt Füles.magyarázta buzgón.Fontolóra kell venni minden lehetőséget. ha azt mondom: NNA MOST!!.véli Zsebibaba büszkén.Ez.Né.. Különben is én nem is szándékoztam ma úszni.Nem téveszthetem el.. ..vélte Füles..Egyiket. .Nem vágom hozzád. hogy lehetne?. igen köszönöm.. Mindenki mélyen elgondolkodott.

Mi volt a jó gondolat? . Ide-oda forgatják. .Nade.No kész vagy. Kész vagytok? . Micimackó kezdte magát jobban érezni.Kérlek.. de úgy vélem.. No de ilyet! mihelyt ott áll köztük a szárazföldön.kérdi Füles. Csak nézték ám. szíveskednék Malackának megmagyarázni. és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám..hol itt a hiba? .mondja Malacka -. Szívből ennek se tudtak örülni. Hatalmas csobbanás. úgyis észreveszem majd.Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged. és hogy ne találjon nyakszirten. nézegetik. vagy legalábbis egész mások.J-a-j .mondta Nyuszi barátságosan. ez egy jó gondolat volt. Nyuszi. és most kinn van a vízből . még azon se örültek. hogy a Malacka botja végre megjelent.Hogy estél bele tulajdonképpen. kicsit előbb. .. Füles megrázza magát.Füles .vezényelt Nyuszi.mondja Malacka. .. ..Na hallod. valaki belelökött? 42 . alámerültem.. Micimackó? Malacka. .súgta Malacka Micimackónak. aminek lenni kellene. egyetemesen üdvözlik a hídról.. és kiúsztam a partra..na tessék! Füles kecmereg kifelé.BELEUGROTTAM. azért ez okosan volt megcsinálva.. . .véli Micimackó aggodalmasan.Én egész kész vagyok . Zsebibaba.kérdi Nyuszi.. . Micimackó . ... Füles.. bámulták. sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket. Micimackó elengedte a követ.Na látod. és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján.Még hogy engem odacsapkodott.mondta Füles. valami szürke. mint a Nyuszié... . ha az ember Csekélyértelmű Medvebocsocska.Ezt jól csináltad.Nem is vághattam akkorát . hogy azok nincsenek is a valóságban. nézték. . mikor kijönnek a fejből. . és megkér valakit.Köszönöm. . Utóvégre. hogy alighanem a rosszabbik követ választotta..Nna most! . Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni. . Végre is a Füles odabe volt a vízbe. hogy kicsit megvigasztalja. ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében. te aztán igazán átnedvesedtél! . de mindig nagyobb lesz . kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol. Hangos kiáltással..Nem vágtál te oda akkorát . engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit. hogy szokott az történni.. mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja.. vagy pedig a folyó nem az.. . akik nézték. Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak..mondta Zsebibaba izgatottan -. Füles? . nem is estem bele. Füles eltűnt.

Te... . a kellemetlenséget. de különben olyan házikó az is. hogy VIZES.kérdi Nyuszi bölcsen. Malacka..mondta Tigris jókedvűen. mint a többi.Bocsánat. .kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül. Nyuszi fontoskodni kezdett.Nahát..De ahogy ott úszok a folyó felületén.kérdezte Zsebibaba.Mi újság. véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve. Még mikor a folyó legmélyén feküdtem.mondja Füles. . persze.. . ott is csak folyton mondogattam magamnak. értitek-e.Ugyan.Mi hogy mi volt? .. a szemetet. hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam. ugyan! Köhögtem.mondta ünnepélyesen.mondta Füles hidegen.véli Micimackó. . gyerekek? . a rossz kosztot.Nem állhattam oda. Nem tudom. .. hogy megkérdezzem. és akinek kedve van. és ha valaki taszigáló kedvében van. . hogy gondolom? .Ugyan. . Azon gondolkodtam.Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal. nekem mindegy. ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” .Mi volt ez? . Tigris? . és szépen letörölgette.... hogy csak köhögtem? kérdi Tigris bosszúsan. . Füles! . Tudod.Hát valamelyest csúsznom is kellett.. végre is ez egy Nagy Erdő..Hogy vagy... . .Tigris volt alighanem .És hol volt Tigris? ... akik szeretik a hideget. Micimackó.kérdi Nyuszi.mondja Malacka idegesen... neszt hallottak.Köhögtél? .Biztos. és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT. . már csak annyit tudtam.Ja? Úgy elcsodálkoztam.Nyuszi felsegítette a földről Malackát. Hogy gondoltátok? . . .Fülest a folyóba lökte valaki. vagy nem jár itt . megcsúszik.. Ott álltam a folyóparton.És te voltál az a valaki .IGENIS BELEUGRASZTOTTAK.. azoknak esetleg tetszik.Na jó. . Annyit mondtam csak: „H-á-á-ápp-cc-ii!” . . . azt mondja: „Na. taszigálhat is benne...mondta idegesen Malacka.folytatta -.Füles . Tigris maga jött át a cserjén.. De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna. 43 .De ki lökött meg? Füles nem felelt. Jól van. .mondják karban a többiek. Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre. hogy Tigris itt jár az Erdőben. Erős köhögésem volt. . hogy mit értenétek ti alatta. hogy nem csúsztál meg véletlenül? . Nézzétek. ez lökdösődés .Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni. Még mielőtt Füles felelhetett volna. Tigris! . . és véletlenül épp Füles mögött álltam.Nem megmondtam. Persze az olyanoknak. . ha.

... .Itt az a kérdés. . Füles.... Nyuszi akkor kijelentette... Mondd. . a legjobb nyerőnek bizonyult. ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután.jegyezte meg Malacka odavetően.kérdik mohón.. ő se szólt. egy kicsit meglegyinthettem .kérdi Róbert Gida.Rendben van. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon.Nos? .... mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek. és sok dologban nem biztos.Én nem . . .. .. érted-e.kiált Nyuszi.Hát pedig én csak köhögtem .véli Malacka -. hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet. . és nézi. . hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót. Feltartja a mancsát. . ha ott fekszünk a folyó fenekén. De hogy leért a hídhoz.. és érezte. rendben van. Füles. Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is. mert látta.. Az majd megmondja. mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára. a Tigris engem is. akkor egyszerre minden eszébe jutna.Általában senki se olyan nagyon komisz . . mindegy az.. De azt hiszem. . amint Kanga befordult az Erdőn. .. kérlek.. Tigris?” Róbert Gida.mondta a Tigris. Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna. gondtalan és jókedvű volt.Róbert Gida nem érti jól az egészet .Ki mondta. jön a lefekvés. valamit tenni kellene. kérlek. a folyó nem bánta. aki még ilyet sose játszott. Ez egy olyan szép nyári délután volt..Igazad van . itt jön Róbert Gida. . valahogy így is van. .De nem történt akarattal . Zsebibaba kétszer esett a folyóba. hogy ez nem is OLYAN délután..Istenem.. Itt az a kérdés.véli Micimackó. .Nna . nem is tehet róla tulajdonképpen..Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris. egyszerre csak egy beszélhet. Aztán így is lett. ..így Tigris. Malacka.. hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban. aki kicsit úgyis ostoba. . hogy velük megy. . hogy úgyis minden hiába. te mit gondolsz?.Csend legyen! . Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! „Nem tudom. és ott látta az állatokat. én csak annyit mondok. hogy nem rendes gyerek? . Áthajol az ember. másodszor akarattal.mondta Zsebibaba mohón.Olyan öklelős . Sütött a nap.Hát. 44 .Taszigált .felel Róbert Gida. milyen lassan megy a víz..mondja a Tigris.. mit szól mindehhez Róbert Gida. .. .Akárhogy is.véli Micimackó.mondja Nyuszi -. már tudta.Én úgy vélem..Nekem ez a véleményem. én a vízben voltam .Próbálj engem is lökdösni! . .mondja Füles.A Tigris. Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe. .. hanem AMOLYAN délután.véli Füles.Úgy történt.kezdi Nyuszi. először véletlenül. Sokáig nézegették a folyót a híd alatt. Egész jó gyerek ...Nézz ide. Róbert Gida .Taszigálás vagy köhögés.. .nekem az a véleményem. Tigris és Füles is együtt távoztak..

hallottam. nagyot ásít..és a hangja komoly volt.. amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt.” Malacka kényelembe helyezte magát. mi az a „kétszerkettő”? . mert ha az ember szereti is őtet.Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét.” . De aztán mégse.Mert .. hogyne! . .Hogyne..Aha. a bal fülemre meg vagyok hűlve. mikor a fülében kezdte érezni azt az izét. a Nyuszira ne hallgass. Nyuszit hallgatták. Micimackó is velük volt. Malacka?” . az Erdő teli finom hangocskákkal. hogyne. amiről beszélnek. ő elmondhatja még egyszer.Milyen ráncba szedésről beszélsz.. jó. . ellátja a bajomat. hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket.Éppen ez az. Mit gondolsz.... és megtanít a kétszerkettőre. igen. hogy kicsit ráncba kellene szedni.Igazatok van .Igen.Hogyne.Igenis.. hogy nem arról beszélnek. Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig.Micimackó .kérdezte Malacka..véli Nyuszi. Malacka? Nyuszi nem bánta..néha. ránk hallgass. . és magához tér.Nem is tudom. Nyuszi? . .Tigris olyan szertelen és rakoncátlan. „Ráncba szedni..bólintott Micimackó. ugye.. Hallottam valamiről. csak néha-néha nyitotta ki a szemét. Tudjátok. .. 45 .Én is így gondolkodom . te nem is hallottad. De honnan kezdve? Micimackó arra kéri.mondja Malacka szemrehányóan -. az az egy tagadhatatlan.Most már tudom . mikor Nyuszi hangosabban mondta: „Ugye.. és annyit mondott: „Ugyan!” vagy „Ez igaz!” . és nemigen hallgatott Nyuszira. Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét. Hallotta már valahol.Ebbe nektek feltétlenül igazatok van. hogy arról van szó.. Izé.Erre emlékezett Micimackó. . Micimackó kezd ráeszmélni. ránk hallgass. De az mikor volt . amit Nyuszi elmondott. Miről is volt szó? . Álmos nyári délután volt. . Malacka? . Lassan felkel.kérdi Nyuszi -.feleli Micimackó.. Azt mondta. .Igen. .Hetedik fejezet. Mondanád még egyszer. hogy attul kezdve. Mégse tanított meg. .. . de hogy? . Malacka is bólintott: érti hát. Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem. amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta... de hogy csináljuk? . érted.Nyuszi végre kezdte befejezni . hogy igenis féktelenkedik.Hát te. Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: „Ne hallgass Nyuszira.

Másnap reggel érte megyünk . Malacka. hogy jó lesz az. Érezte. . . de éppen más dolgom volt. ..Ő is így gondolkodna . Nyuszi”. hogy biztos legyek benne... amit Tigrissel akarnak csinálni. és hol hagyják magára. Magam is így csináltam volna. .Értelmes dolgokat dúdolgat? ... .. vagy Nyuszi magasabb lenne. . . Egyszer megkérdeztem Baglyot.véli Nyuszi. nem mondhatja magának: Na.. és kisebb lenne Tigris.véli Micimackó.Hallgassatok ide. én rosszat akarok csinálni. Csak az a kérdés. (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé. .. Hát ő is mondta. ami nem illett erre az esetre.kérdi Micimackó.” Malacka örült az egész dolognak.. azzal is segítettünk. . Ha reggel felkel.Ez jó lesz .mondja Nyuszi.Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? . Megjavul. ahol még sose volt. 46 . De elég is. el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb.Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? .Az nagyon messzi van. olyan „Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak.magyaráz Nyuszi.A Tigrisek nem maradnak szomorúak .Hát majd elvisszük az Északi-sarkra .. És persze Micimackónak is köszönöm. Belezavarodik.. mint Tigris.de jól ide figyeljetek -. hogy hova vigyék Tigrist. . mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba. hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal. . Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba..És ugyan miért? . . Bánatos kis Állattá válik. Malacka.Csak annyit mondana: „Ezt jól megcsináltad... Szomorú. .Ennek nincs értelme.. csak úgy öt percre. De csak olyasmi jutott eszébe. és nem csinál semmi rosszat.Mit dúdolgat Micimackó? . az is valami.Nekem van egy jó eszmém .Elkezdett gondolkodni. meglássátok.Á! . Köszönöm.mondja Malacka kételkedően.kérdezte Nyuszi. ha onnan haza akar találni Tigris úr. végre is egy magányos hely. Na. .Persze. ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik. . mint szokott.Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon.sóhajt Micimackó. mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle.. ha aztán mindig szomorú maradna .kérdi Malacka..Én ugyan nem szeretném. . bizony az jó dolog lesz. .. aztán otthagyjuk. magányos helyre.Azért.véli Nyuszi. Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja. Csupa nóta. mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle. Mélabús.

.Majd meglátjuk . Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk..Miért ne? . Utóvégre ő fedezte fel az Északi-sarkot. ami őt illeti.kérdi sértődötten Zsebibaba.Nem látja többé? .Jobb volna.. ha Zsebibaba nem tartana velünk. nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana. Mert ha nem volna semmi dolga. Micimackó. ők kicsit előremennek. amíg érte nem megyünk.Mindig „meglátjuk. Vár. ha szép maradt volna az idő. Az ilyen hideg.mondja Zsebibaba. Inkább az a fontos. a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé. . Meg is mondta ezt Malackának. Majd holnap. de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: . ha otthagyják Tigrist egy teljes napig..kérdi Malacka. és megkérdezi Tigrist.. . Nem volt meleg... ha azt mondaná: „Nem”. . vagy akármikor. hogy másnap reggel indulnak. meglátjuk”. FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL. . Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé. nyárias.véli Nyuszi. hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek..szontyolodik el Zsebibaba.De jobb. . Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: „ÉSZAKI-SARK... hogy nem! . hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való. Nyuszi. Kangáékhoz értek.Addig legalább nem. ha itthon maradsz.Nem volt igazi köhögés. Zsebibaba. . hogy majd milyen hideg és rémes lesz.és Kangához fordul: .. Másnap egész más nap volt.. drágám. Zsebibaba is várt rájuk.Honnan tudod? . aki közel lakott Kangához és Zsebibabához. és sose történik semmi .Ennek megint Micimackó örült meg. nem hall semmit. Ha azt mondaná: „Igen”. Majd máskor.és elsietett.kérdezte Zsebibaba.feleli Kanga. akkor rendben van.. . hogy neki ez kevésbé fontos. nagy barátja a Tigrisnek. nem is bánta volna. 47 .. . akkor. akiről pedig azt hitték. és ha odaérnek.Ezt csak bízd rám megint . mit csinál holnap reggel. .. Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni. Ha majd ott lesznek. Malacka kijelentette. ő ez a fajta Micimackó.rázza a Nyuszi a fejét. drágám? . mikor Malacka eljött érte...Na ugye látod.Csúf. De ha arra gondolt.. Ilyenkor nem panaszkodik az ember . VAGYIS Ő TALÁLTA MEG.kérdi Kanga szemrehányóan. Megakadt valami a torkomon..kérdi reménykedve Zsebibaba. Abban maradtak.” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta. menjünk. hogy ő miféle Micimackó... Ez elég Rettenetes. igen. aztán elkerülnek más irányba. hideg volt és ködös..Holnap? . ködös napok mindig elszomorították. akkor elszomorodott.. Nyuszi kijelentette. . . . Igenis. didergős nap .Ezt aztán csak bízzátok rám” . „Nem fogja azt mondani.Úgyis köhögtél ma reggel. ilyenkor köhög és taszigál. most hazamegy. Na.

úgyis mindnyájan.aztán megint csönd lett. No szervusz..kérdezte Micimackó. nem sokat. de nem látta sehol.kiáltott Tigris.Halló! . Nem láttak. . .Én nem szólok . nem hallottak semmit. . ha az ember jól odafigyelt. amilyen halkan csak tudott.Most. Néha. gyerünk! El is indultak.így Micimackó.. hogy attól majdnem megijedtek. és újra eltűnt. mikor keskenyebb lett az út. vagy mellettük szaladgált.. Belevágódott Nyusziba. Mit szólsz az egész dologhoz... hogy nagyon messzire mennénk. . ha horzsolta az útszéli csalán... és Micimackó körülnézett Malacka után. . és Tigris félkör alakban kerülgette őket. . .és azt hiszem. Beugrott egy bokorba az út szélén. Gyerünk.Csak ne gondold. Gyertek.mondta Nyuszi. gyerünk!” .No? .suttogta büszkén. . Nyuszi.Szólj Micimackónak is. Rohanjunk. Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük. Akkor aztán vártak még egy darabig...mondta Malacka Micimackónak.mondta.mondta Tigris. néha nem. . Jól elbújtak és hallgatóztak. 48 . Micimackó? . Nyuszi meglökte Micimackót. érezte. megbökte Malackát. ..kérdezte Micimackó Malackát.Hát.mondta Nyuszi. és olyan nagyon közelről hangzott a hangja. Nyuszi volt a vezető. esős napon . míglen az erdő úgy elcsendesedett. Tigris? No menjünk. Tigris néha el-eltünedezett.Csss! . hogy bátor dolgot cselekszik.. Menjünk.vigasztalja Nyuszi. Micimackó és Malacka utána ugrottak.. csak annyit mondott: „Hát gyerünk. Tigris előttük baktatott.most már beszélhetünk. később... Eleinte Micimackó.Úgyse hiszem. Micimackó! Készen vagyunk? Jó. . mi? .Hm? . Ahogy mind magasabbra kerültek. Malacka olyan halkan lélegzett. egyszerre csak előbukkant.Látjátok? Nem megmondtam? . Az erdő nagyon csöndes volt..felelte Nyuszi. és aztán majd délután úgyis mindnyájan. Nyuszi megfordult.Majd most . Mért megyünk pont erre? . itt vagy. megint csak nem volt sehol.. Malacka és Micimackó egymás után haladtak. Tigris hirtelen megjelent.mondja Micimackó .Majd most .S mindhárman elrohantak. .. hogy már nincs ott. . .No most! .No . hogy Malacka felugrott volna.Á! . Zsebibaba! Majd délután átjövünk.. néha-néha beleszaladt Nyusziba.s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna.Hazafelé megyünk. és nagyon izgatott volt. ..mondta Nyuszi. Valahol kopogtak . Nyuszi felkelt és nyújtózkodott.. Pillanatig csönd volt. mikor már egy darabig szaladtak. Nyuszi és Malacka együtt haladtak. .. a köd is sűrűbb lett. Mikor az ember azt hitte.Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya. aztán újra hallották Tigrist kopogni. .De én azt hittem. . . ha Micimackó véletlenül nem ül rajta.Hol vagytok?! . ja.

Malacka megfogta Micimackó mancsát. Egy pillanatig..Gyerünk! . Zsebibaba büszkén jegyezte meg: . Micimackó? Micimackó helybenhagyta. . Mikor Tigris megunta a várakozást. hogy a másik a bal. . hogy kezdje.gondolta: inkább megy haza ő is. itt a jó kis Tigriske. mire Kanga megszólalt: . . hogy a ködben minden egyformán szürke.. Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? .. .Itt volnánk . . Majdnem. .mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -.mondta Nyuszi tíz perccel később. hát akkor menjünk előre.mondta Kanga. és Kanga meglátta őt.Te mit gondolsz.Én tudom.Előbbre haladtak. jobbra kellene tartanunk..Semmi. hogy nem tévedhet el.mondja Nyuszi tíz perccel később -. hogy ez a helyes út....Hol? .Buta ügy .mondta lassan. amelyiken az nevet. akkor biztos. .Még szerencse. aki túl jól ismeri az Erdőt.No lám. Visszafelé indult. fiúk!” . . én azt hiszem. milyen szépen hazajött. .Én azt hiszem. Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal. hogy olyan jól ismerjük az Erdőt. .. Vetted észre..Én is. persze. és csak annyit mondott: .Nem is .. Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek.mondta Nyuszi félórával később. és hiába várt erre. Malacka Micimackó mögött lépkedett. Tigris véletlenül fellökött egy-két széket.. másképp esetleg el is tévedhettünk volna.. .De mégse.vélte Nyuszi. és azon a gondtalan hangon nevetett. hogy az egyik a jobb mancsa. Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant. és úgyis tudja.Ugyan menjetek ki. Mihelyt hazaért. gyerünk! . . . Malacka? .Hát.Ez igazán furcsa .. mindjárt azzal fogadta: . és szedjetek nekem pár fenyőtobozt .. Ha az ember elhatározza.Csak nem akartalak elereszteni. .. 49 . .türelmetlenkedett Nyuszi. Épp jókor érkeztél. ... ..Ja.Mindjárt ki is öntötte neki.kérdezte Zsebibaba. úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból.. Vagy úgy! Gondolhattam volna.. Tíz perccel később újra megálltak.No mi az.Játsszatok most egy kicsit a ház előtt. . hogy de bizony úgy van.. De nem emlékezett.Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét. hogy elfogják. hogy melyik az. hogy már nem mondhatja senkinek: „Na. és kosarat adott nekik. .. Tudta.mondta Nyuszi idegesen. és mikor azt is megunta. hogy izé.. Na.

Zsebibaba. . Egy árokban pihentek.Egyszerűen csak nem tévednek el . amit keresünk. és újra visszatalálunk? .Az hogy volna . aki nagyon jól tudta.kérdi Nyuszi. hogy ő szomorkodik azon. de nem jutott más eszébe. fenn az Erdőben.suttogta Tigris Zsebibabának -. akkor ezt se találnánk meg többet. Micimackó már unta az árkot. Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: „No.Majd meglátjuk . mert akármerre indultak. . végre tudom.Hová lett Micimackó? .A dolog úgy áll . újra próbáljuk megkeresni. amit nem keresünk. gondolta.magyarázta Tigris.Hát ..kérdezte Kanga Tigris elmondta. drágám .Mér nem? . Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben. fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz. . Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt. mindig ugyanabba az árokba értek vissza.Majd máskor. úgy gondoltam. hogy „SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz.kérdi mohón Zsebibaba. csak annyi. akkor meg kell őket keresni.Hát jó .Tigris. Gyere. 50 . hogy az nem is volt igazi köhögés. ha Róbert Gida meg a Tigris látják. .mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után. . Éppen elkészültek az ebéddel. mert akkor esetleg olyasmit találunk. hogy miért küldték őket. na és az direkt Jó Dolog lenne.Hát ha haza akarunk találni. miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért .vallotta be végre Nyuszi -. akkor mehetek én is? . talán az a valami lenne.mégiscsak jobb lesz.Mi hasznunk volna abból? . ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat. drágám. hogy a Tigrisek soha el nem vesznek. .felelte Kanga. . amiért nem vitték el.kérdi Micimackó lassan -. és képtelenek vagyunk. és hazamentek ebédelni.kérdezte.Ma még nem.. . mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette. . és megpróbált saját magából kifelé ugrálni...” Akart is valamit mondani.mondta Róbert Gida -. hogy mi történt ma reggel. de nem találunk.. Egyrészt gyakorolni akarta magát benne. míg megtudta. amit nem keresünk. .Valahogy így van.Ha még holnap is el vannak tévedve.Most mehetek és kereshetem őket .véli Nyuszi.Lementek a Hét Fenyőfákhoz. ez valahogy úgyse jó így.Furcsa dolog ez a Tigrisekkel . míg csak el nem felejtették. kicsit ostobának tetszett az ilyesmi. Valahányszor feltűnt előttük a ködben. és Zsebibaba belevágott. mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón.Kereshetem őket én is? . hogy mi bizony valahol eltévedtünk. Róbert Gidának így jó idejébe tellett. hogy ez mit jelent. . hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: „Hiszen én is tudom. egy sarokba kuporodott.vélte Kanga... . de találunk. Kanga megkérte őket. el nem tévednek.magyarázta Zsebibabának Tigris. és Zsebibaba. ne beszéljenek egyszerre..Ennek nem sok értelmét látom . hogy Micimackó. hová lett Micimackó? . Tigris. . . ha felszedelőzködünk. hogyha ide akarunk visszatalálni. Melyik lesz a legjobb út? . és akkor az a valami. ha nem látnám ezt az árkot többet. . másrészt nem szerette volna.

A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek. amíg nézte.Mert nincs is .... Nézd. hogy mit akarnak.. és nézte. te talán tudod az utat? . Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor. de ha senki se beszél. Tigris! No de ilyen szerencse! ..siránkozott Nyuszi. .Hát itt vagyunk.. nekem haza kellett jönnöm. meg a Malackának is. mert Micimackó alaposan el volt foglalva. Micimackó .Azt nem tudom. Hát jött szépen haza Micimackóval. mert kezdte tudni. egy ideig Micimackó nem is szólt semmit.. . . Végre meghallotta a hangot. Nyuszi csak nevetett azon. bizony . Nem akarta zavarni a csuprokat. ahogy Malackák szoktak.felelt Micimackó. Elindult a ködbe. taszigálniuk.. és csupa izgalom volt -. menjünk haza... .. . valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida. Eddig nem hallottam.. Jövök én is.. .Nem .mondta Micimackó -.Ha kijönnénk ebből az árokból.mondta egész hanyagul.. azt hiszem.Hát itt vagytok? . majd megtaláljuk azt a valamit. mindenáron meg akarta találni... Valami elromlott közben.Mi majd itt várunk rád. magunkkal kellett volna hozni.. hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se. csak azok a tizenkét csuprok. akkor megtalálnám. ezek engem már órák óta várnak haza..mondotta Micimackó... majdnem hogy visított...Esetleg Tigris megtalálja.. . én tudni fogom...De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben. ... . hogy esetleg mégse találnád meg. úgyis csak ugrik.. . aztán megfordult és jött vissza.mondta hirtelen Malacka.De kérlek.Jó.. . és így hát.Gyerekek! . Csak épp gondoltam rá.Ja .mondta Micimackó alázatosan.Hát Nyuszi? . 51 .Valami eszembe jutott. . és aztán visszajönnénk bele. FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi. Most gyerünk. Egy igen-igen ijedt. Tigris az Erdőben bolyongott... ő majd megtalálja.. hát hadd ugorjon.. hogy ez egy egész Barátságos Tigris.ismerte be Micimackó. . hol vannak.. próbáld meg ...Nézd. Hirtelen mégis valami hangot adott. Micimackó felállt. Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris. . lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta....sikoltott Malacka.De mikor elkezdtem mondani. Együtt indultak. Mehetett úgy száz métert. olyan Tigris. Malacka. amelyik ha ugrik nagyot. mintha nem is ijedt volna meg. Mikor annyira biztos volt a dolgában. még volt értelme. nézte. mert hátha mégis téved.. Malacka. és kereste Nyuszit. különös hangokat hallatott. hogy milyen ostoba ez a Malacka.Azt gondoltam.Jaj. Úgyis keres benneteket. mert valamit itthon felejtettem. a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk. . hosszú ideig kellett nézni. . mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt. Hangosan persze nem merte mondani... ahogy Tigrisek szoktak. úgy tett. akkor. merről jön a hang. kezdett ám..

Micimackó otthon is volt. vagy valamit meg akar tudni. elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész. . Azért megyünk. és a birtoka az egész. akkor megindultak. Valamelyik nap elhatározták. valamit ki kellene eszelnie Micimackónak.Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben. Még szerencse. de ha nincs odahaza..Mehetünk is. és olyan hideget csinált éjjel. elmegyek a Micimackó Kuckóba. Hú. 52 . Micimackó. mert nem is sejtette.és: . Tudni kell mindenkinek. mire jó ez a kitűnő helyecske.” Malacka ugyan azt tartotta. Micimackó tud. amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze. jó szorosan egymás mellett. mikor már ott voltak.. Az ember beteget látogat. . . ilyen alkalmakkor leültek ott. Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja.. én azt vélem . kicsit nyalakodtak. . és hirtelen betoppan valakihez. hogy ilyen ereje van a szélnek. nem hallom jól. keressük fel előbb Róbert Gidát. mert van itt egy kis nyalánkság részedre” . éppen jókor jöttél. és amikor Malacka újra leült.. nem igaz? . Beinvitálta őket. és törték a fejüket. Langyos és napos a zugocska.akkor rendben is van minden. és mentek tovább Kanga Kuckójáig.Ami pedig engem illet. én azt akarom.Mi nem igaz? .mondta Micimackó -. és vége a látogatásnak.vélte Micimackó. mert úgyis Csütörtök van. Ide süt mindig a napocska. hogy mihelyt odaértek. és meglátogatom Fülest. Felkeltek..Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit . Először Micimackó házába nyitottak be.Mert ami engem illet. ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni. hol Micimackó heverész.mondta Malacka. akkor úgyse kereshetjük fel .Hangosabban. és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt. hogy segítsünk neki újat építeni. Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában. ha látogatóba indultak egymáshoz. hogy nem csinálnak semmit. Valamelyik őszi reggel. mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról. úgy a feleúton. kérlek. hogy az ágakat is le akarta kaszálni.. Hangosan vitatkoztak: . és ott azt mondják neki: „Ejnye.Nyolcadik fejezet.Na. ha az ember valakit látogat. mer akkor azt úgy hívom. . hogy: „Jaj de jó Nap. elgondolták azt is. és Micimackónak fel kellett őt emelni. hogy mit csináljanak most. egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni. Talán ki tud eszelni valamit. hogy valami okának kell lennie annak. és a szél se érte. Meleg zug volt.

. kérlek. Talán elfelejtették. Okos . hogy csütörtök van? . amit az ember hamar elfelejt. az van neki. nehogy a szél elfújjon. Nem mintha megszólított volna .Szervusz. .. .Úgy vélem .. Majd meglátjátok.Mire Kanga házához értek.. ott milyen jó. de az bizonyos.Ez furcsa.. az van neki.Hát csak menjetek. Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot.kiáltották vígan már messziről.Senki se vitte el.Nem a!. ahogy bement. és könnyed oldalgással siettek el. Már akkor Róbert Gida is otthon volt. hogy láthatunk. Kedves tőle.. .Esze. hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide . csak annyit mondott: .Itt vagyunk.mondták. Füles. Hiányoznál. Malacka. akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig.Hát isten veled. Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak. hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?.vélte Malacka. nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál.. Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek. ez az oka annak. 53 .mondta Malacka. amennyire csak tőlük tellett. figyelmeztetlek! -. ejnye. ..Talán eltévedtetek? .Mért. Talán valakinek le kellett volna bontania? . .Jó. Ez olyan. Az embert sok mindenre felbátorítja. hogy áll .mondta Micimackó -. hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni. Füles! . hogy észrevett. .mondta Füles. . Nézd csak.vélte Malacka. Mire újból nekiszedelőzködtek.mondta Micimackó. ki kellett próbálni.. mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni .kérdezte Nyuszi. Na. . Mire hosszú hallgatás következett..mondta Füles.vélekedett Micimackó.Úgy van. bizony. . Egy-két nappal ezelőtt repült erre.utóvégre hosszú út áll előttük..erre. már annyira el voltak fáradva. Nyuszi. és most megyünk is Bagolyékhoz. Füles! .. Micimackó. mi különös van azon.mondta Micimackó elmélyedve. Nem tesz semmit. Párszor ki-be járt az ajtón. . Azt kérdenék: „Ejnye. . nagyon megörült a vendégeinek.És hogy milyen is nálad.No! . Nosza. biztos-e.” Igazán mindenki szeretné tudni. . bizony kicsit hideg volt odakünn.Azt hittük. . most hátulról kapták a szelet. hogy esetleg a szél elvitte . hogy ott kellett maradniuk ebédre. isten áldjon meg. akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt. igazán örülünk.Isten áldjon! . hogy végre megtalálják Fülest. és jó lesz sietni.Én azt hittem. nem volt olyan nagy a baj.. és igazán örültem. Délután lévén. ..Nyuszi csöppet se buta . mint akiknek nem fontos . Csak meg akartunk látogatni .Van neki . .mondta Füles. és azért kaptak valamit. mégis. hisz ez a ház még áll! . . hogy soha semmit meg nem ért.mire persze leültek. . Siettek is Nyuszihoz.. Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát. . engem is észrevett.Vigyázz. hová.Persze. szaladtak Micimackó kuckójába.Esze.

. mikor éppen alatta állunk? . Malacka fülei a feje mögött billegtek.Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak. míg eljutottak a Százholdas Pagonyba.mondta Bagoly.mondta Bagoly barátságosan.Akkor is épp ilyen ronda nap volt.aztán csönd lett.Jó napot. aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott.Na és ha nem éppen akkor? . Aztán jött egy még nagyobb reccsenés. Még egyszer átgurult a szobán.. . és újra kiegyenesedhettek.. Nemsokára egész vígan. és azt óhajtotta. hogy el ne késsünk . amit Micimackó foglalt el. de most szerette volna tudni. hogy kicsit megkésve érkezett. ..mondta Micimackó alapos megfontolás után. és kényelembe helyezték magukat.Ülj le.Helyezzétek magatokat kényelembe. .mondta -. Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor. derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján.. Szépen megköszönték. ha kijelentem. . bár az isten adná. aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó. Te is. Bagoly . hogy Észak merre van. amin tartózkodni szokott. és gurulni kezdett a szobán keresztül..Vigyázz... s baktattak előre.Nekem úgy rémlett .. a nagybácsi. Róbert. Bagoly! . De most szembejött a szél. csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka. bár odahaza lenne végre a tulajdon házában. Malacka is itt van.sivított Micimackó. akárcsak holmi zászlók.mondta Micimackó -.valamelyik nap. s úgy kellett törtetni előre. lassan lefelé kezdett süllyedni. Bagolyékhoz..felelt Micimackó helyett Malacka.. mikor a vihar tombolt az ágak közt...mondta Micimackó.Kérlek. Malacka megvigasztalódott. .Mert látod. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen. ha tévedek . hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn. . borzasztóan siettünk. .. hogy az is szőnyeg legyen már egyszer.Na és ha egy fa akkor esik le. hisz én rád esek! A szobának az az oldala. mielőtt elmegyünk. és kilátszott belőle két fül. igazítsd ki a szavaimat. Micimackó.Isten áldjon! . 54 . te. rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot.. hogy festene falnak. Az óra elegánsan siklott le a kandallóról. Malacka . . A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt.. Bagoly ünnepélyesen bólogatott.. Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni. amelyik valamikor padló volt. útjában néhány vázát ragadván magához. hogy vagy. . aki éppen olvadozni kezdett. . mikor Róbert nagybátyám . labdává csavarodott. mi az? Szörnyű csattanás. és kihámozta magát. s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani. vigyázz! . mert úgyis Csütörtök van.amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon . mikor Malacka felállni készült róla.Jaj. és a székek halkan Malackára borultak. rámájával együtt magával hozta azt a darab falat. Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni. Mintha egész csomó óra telt volna el. .. Micimackó. atyaúristen.Eljöttünk megkérdezni.látni akartunk.Csuda . Szárítgatta a fülét. . Tudod. de vajon az igazat állítottam-e.

vélte Micimackó. Azt hittem.. és segíts Micimackónak. ..Talán most annak is megváltozott a helye . vagy úgy. az ember nehezen pillant fel mennyezetekre.Malacka . mert épp uzsonnázni akartunk... Malacka. gyere le.mondta Micimackó. .Az izé .Nem a’ .Mert ő szereti a változatosságot.Micimackó . a szoba másik sarkában. Csúnyán nézett arra a darabra.Mit mondott. s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett.. .Nem lehet .mondta idegesen Malacka. Na igen.kérdezte a székek egyike. .így a Szék..Ú-úgy? Gondoltam.mondta Malacka. . Bagoly megváltoztatta a hangját. hogy ami engem illet. hol van Micimackó? . Akkor őt vád nem illetheti. . . leszállt.Azt mondta.Nem vagyunk olyan biztosak benne .Alighanem.. azt mondta.E barátságos szavakkal felrepült. ami Micimackóból látható volt.És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? . akkor nem Micimackó a hibás. .Oda nézz! .Na? .mondta bagoly eltűnődve -. te csináltad ezt? . .Pedig ott tartotta. hogy megnézze az új mennyezetet. Malacka lehajolt hozzá. .A mijét? . . hogy mi illet vagy nem illet engem? .Hja. .mondta Micimackó a szék alól. .Ahá! .Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly.Nem hinném .Bagolyéknál vagyunk? ..mondta Bagoly.Juj ! .Hát akkor ki csinálta? . . Bagoly. . mint aki hihetetlenül bosszankodik -.mondta alázatosan Micimackó.Hol vagyunk? .Arccal lefelé vagyok valami alatt.Nem tudom biztosan.mondta Malacka -. Együtt húzták-vonták a karosszéket.Ha a szél volt . és úgy festett. hogy téged nem illet vád. inkább Micimackó.mondta Bagoly igen szigorúan -. aki a levélszekrényének szépségét csodálta.vélte Malacka. 55 . Micimackó.Bagoly . és nem lett belőle semmi. .kiáltott Micimackó halkan. Megjelent Bagoly.Alighanem a szél . . ilyenkor.. . . Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül..Malacka! . .. .

Éppen most jutott valami .Na? . dúdolok de nem jutott semmi eszembe. Arcom fődbe benyomódik.kérdezte Malacka.Mit csináljunk. Micimackó? .. Malacka. ha Malackát felkapod a hátadra? .Olyan kis semmiség. majdnem felkéseltek nyakad.tette hozzá . akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével. amit ajtónak lehetett használni. . heverni a nyári nappal szemben. s legjobb lesz.Na. hát akkor hogy lehet másképp kimenni? .felelt Micimackó. Felnézett a mennyezetre. ha Micimackó azt hiszi. Ám egy derék medve? Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát.Mert . ami még nemrégiben is fal volt.kérdezte félénken Malacka.Á! . ugyan nem mehetünk ki.Azt úgyse tudná. Nem jött semmi.Fel tudnál repülni a levélszekrényig. ó. Csakugyan tépelődni kezdett. és nem is találja szépnek. mi? . szájad.Szépen vagyunk. . te szegény állat.Hát éppen erről van szó.felelt gyorsan Malacka. ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek. . Arra valami ráesett.ott.Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon. . hogy ez volt az egész. . és kijelentette. ami még nemrégiben szintén fal volt. füled. . gondolom. de egy másik. kérem. . Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva.kérdezte Bagoly. Micimackó ott ült a padlón. mellembe szorultan az ébredést várom. ahol az ajtó volt. Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia. Nem volt külön dolog. és olyan ajtó volt benne. Bagoly köhögött. . 56 . akrobatának semmi.Nem jut véletlenül az eszedbe valami? . mint akinek semmi köze a vershez. gondolom. .

De hisz azt mondtad. .Mert tudod. neki mégiscsak repülni kell. Micimackónak tetszett. lemászik a fán. hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre.de Bagoly csak azt mondta: . Bagoly. ott ahol most áll. és én alattad állok. akármilyen szívesen tenné. lehetne őt újra bámulni.selypített Bagoly. ...Úgyse szakad el . Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak. hogy majd újra megemlítheti. Várta is nagyban. de úgy látszik.. Malacka is nagyot húz. hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot. hogy hiszen csak egy gondolat volt. mint emelkedik lassan a mennyezet felé. ahol a leveleket szokták bedobni.vélte Bagoly. s mikor mindennel elkészültek. és segítséget hoz. hogy miről van szó.. . hogy szinte felkiáltott: „MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt. . s ha megmentesz mindnyájunkat. amiket az Erdőben töltött olyan módon. . hogy nagyobb leveleket kap. és csak néznek.mondta derűsen Micimackó. Egy szomorú pillantást vet vissza életére.Na és akkor Malacka csakugyan ott van . gondolta. mire Malacka megjegyzi: . átmászik ott. Bagoly kijelentette. hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik . hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét. és sokat fogunk még róla beszélni. kövér. . mert akármennyi madzagjuk van. s érezte... Talán lehetne. és várni lehetett .Hacsak a madzag el nem szakad. és mindenki őt bámulta. Ez is olyan dolog. Nagy Dolgot művelt a Malacka . ha másra gondolunk .mondta -. és kijelentette.véli Bagoly.A dolog úgy megy. amíg a másik vége szépen felemelkedik. és szerényen megjegyezte. esetleg Verset is csinálok róla. hidd el.Akkor jobb is. Malacka még gyorsan megjegyezte.. mikor kimenthette Malackát az áradásból. . Nagy Dolog lesz az. .Hiszen olyan Pici Állatka vagy. haladunk felfelé! .lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy.suttogta Micimackó vigasztalón.vélte Malacka.. . Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen.Te Bagoly . ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe. hogy jó. mást itt nem lehet tenni. lehozza a földre. de aztán elszántan bólintott Micimackó felé.Szép. igyekezvén segíteni. akármennyivel is húzzák fel. mielőtt értik. hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is.Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett. Hogy aligha tehetné. hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta. aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy.Á. és a népek majd éneklik. mindaddig. ügyes medve. jutott valami az eszembe. Azt átlöki a dróton. . arra az esetre.Találunk másik madzagot. persze. Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára. Micimackó előtt felrémlett az a nap. minek is akkor beszélni róla. ha az ember kétszer is elmagyarázza. S mint az előbb.Haladunk. már annyira büszke volt. hogy a madzag másik végét a csőrében tartja. S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran. ahogy elképzeltük. a boldog órákra. 57 . újra megrohanta egy gondolat: . ügyes Medve vagy . hogy ő szép kövér.

Csakugyan, elég hamar ment. Malacka kinyitotta a levélszekrényt, és bemászott. Aztán, mikor leoldotta a madzagokat, benyomta magát a hasadékon, amelyikbe a régi szép napokban, mikor még ajtó volt az ajtó, rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul, miket saját maga írt magának. Nahát nyomakodott és tolakodott befelé, addig-addig, amíg csakugyan kinyomta magát. Boldog volt és izgatott; gondolta, levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak. - Itt minden rendben - mondta a levélszekrényen keresztül. - A fádat, amin laktál, ledöntötte a szél, Bagoly, az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik. De nem baj, mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen. Micimackónak is hozunk majd egy madzagot, én elmegyek, és elmondok neki mindent. Le is tudok mászni, tudom, hogy veszedelmes, de én azért megteszem, szó sincs róla, aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával. Isten veled, Micimackó! Meg se várta, míg Micimackó felel: Isten veled, Malacka; köszönet és hála - hanem ment útjára. - Fél óra - mondta a Bagoly, és kényelembe helyezte magát. - Na, ez épp elég idő arra, hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról, akit elkezdtem... tudod? arról, akinek a fényképén fekszel. De hát hol is tartottam? Persze, tudom már. Hát kérlek, az is egy olyan szörnyű nap volt, aznap délután, mikor... Micimackó lehunyta a szemét.

58

Kilencedik fejezet,
amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt. Ott állt, ott bámészkodott, ahol azelőtt a Bagoly háza volt... Bizony, az most nem festett háznak. Olyan volt, mint egy fa, amit kidöntött a szél. Ha meg a házadnak ilyen pofája van, akkor itt az ideje, hogy más lakás után nézzél. Micimackó „Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: „ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” Míg azon törte a fejét, hogy ez mit jelenthet, Nyuszi ott termett és megmagyarázta. - Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is - mondta Nyuszi -, megmagyaráztam mindnek, mit jelent; most ők is fognak keresni. Na isten áldjon, elég dolgom van. - És már szaladt is. Micimackó lassan kocogott utána. Volt neki különb dolga; még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte. Azóta, ha találkoztak - nem mintha Malacka sürgette volna, de az ember érezte, hogy mért nem sürgeti. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA, MADZAG, SZEKRÉNY, ÉJJELI VIHAROK - Malacka orra vörösre gyulladt. Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni. „Mert ez se könnyű feladat - mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont. - A zümmögés, a költészet... nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban; hatalmunkba venni őket... Ezek olyanok, hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni...” Ment és várt. Darab ideig várt. „Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt - mert csakugyan fekszik; aztán majd meglátjuk, mi lesz.” Így lett: Egy Fa fekszik itt. Itten egy Fa fekszik, mit Bagoly szeretett. Míg állt, szerette. Őt szerette. Barátjával dicsőítette. (Barátja ÉN valék, ha még e Tényt nem tudnád, kedvesem.) S erre lett egy RE-ET-TENETES. Re-et-tenetes vihar, mi hasra fektette fáját. A laposra vágott fa ellaposodott, ah, mily rémséges állapot! Lakása... fája... a barátja álltuk körül, miként koporsót, ilyet nem láttam még soha.

59

Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot, és azt kimondta. BÁTORSÁG - mondta és REMÉNY, nekem kell egy MADZAG. Kemény legyen, de inkább vékony. Mindenesetre MADZAG LEGYEN. S ha nincs, na jó, ám hozzatok egy Kötelet. És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte. Micimackó és Bagoly legott, hálás köszönetet rebegve, előtte térdre is rogyott. (Honnan levelet szoknak szedni „Ide levél jön!” felirattal.) Oda nyomakodott Malacka, s onnan intézte, áhitattal mentési kísérleteit. MALACKA, hős, Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál, sodródtál azon az „IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által. (Én láttam ezt, kérem! Én láttam!) Láttam Malackát, mint szaladt. („A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek, és megtelt a berek.) Segítség ide, hej, segítség! Ordít Malacka, s jöttenek Dicső Állat... Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek, most a rabok kijöttenek. Malac, éneklem tettedet. Ez megvolna - mondta Micimackó, és háromszor egymás után elénekelte magának. - Nem olyan lett, amilyennek gondoltam, de meglett. Hát most majd eléneklem Malackának. „ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” - Ez mi? - kérdi Füles. Nyuszi megmagyarázza. - Mér, hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. - Nekem igazán nem mondanak el semmit - mondta Füles. - Engem semmiről se értesítenek. Pénteken lesz tizenhét napja, hogy nem szóltam senkihöz egy szót se.

60

Nekem akkor sietni kellett.Malacka orra pirulni kezdett. hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? . A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik.Majd gondom lesz rá . Micimackó? . „Mi?” .Az akkor tizenegy nap lenne. Micimackó? .. .. . Annyit mondtál: „Halló!” . . hogy mit feleljek.Hát tizenhét napja éppen nem lehet.. . mert nekem most úgyis mennem kell. Nem mondtál semmit.Emlékszel te arra. .Ez nem volt tisztességes üzlet. 61 . Füles.Ebben lehet valami. Nyuszi egy lábon állt darabig.Isten áldjon! .Nem beszélgettél.mondta Füles. Malacka.mondta -.és már szaladtál is. Sose látogattál meg egyikünket se. mikor jönnek a többiek hozzád. Ott le is telepedett.Hát ebben igazad van. ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül...mondta Füles. Füles. . mikor én neked kijelentettem. Pedig én magam is itt voltam ma egy hete. a fene egye meg. . Mindig itt vagy.S ha azt hallom kívülről: „Ejnye.De nem diskuráltál .Kijelentetted.mondta Füles.Kicsit elhanyagoltalak benneteket. igen. Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le. . Nyuszi megindult.S ma szombat van ..Na igen . Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott. Gondolkodott. A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére. .Micsoda? Ja. mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett. pláne. „Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember.. és még mindig azon tűnődtem.Jövő pénteken lesz. . Malacka .Te vagy a hibás. Nem váltottunk szót.Mi az.mondta Micimackó némileg félénken. amit mondasz. az Erdőnek ebben az egy sarkában. . Kicsit többet kellene mozognom. . igen. . . és várod. ADOK-VESZEK. Kicsit jönnöm-mennem kellene. .mondta végre. . Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba. isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére. Gondoltam: majd azt mondom neki.Te.Ja. .de akkor már késő volt. ha kedvem van.Meg is írtam. Nyuszi . emlékszem.mondta Nyuszi. . . .akkor már mehetek is. ne felejts el értesíteni. ez a Füles” .

” .Ó! .. De a vers azt mondja: „Remegtél? Nem.Ez csak olyan belső remegés volt .Hát . mintha nem is figyelnék oda. .Én legjobban szeretném. ha egyiket-másikat újra elzümmögi. aki egy pillanatra megállt. Mindannyian nekiláttak a munkának.Hét szakból áll. Mert akkor Mindenki hallja. Azt. Micimackó. az mind kell. Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset. nem jött ki semmi.” És úgy tehetek..És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg.Megírtam.Nem szoktak hétszer zümmögni.Ilyet ugyanis nem írtak soha.. hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: ..Mert eleinte bizony egy kicsit.Ugye. amit kihoztak a régi lakásból.kérdezte Malacka. . Micimackó említette nekem. .. . és az különben se mosogatórongy. Malackának fellángoltak a fülei.Meg is írtad. és ez a szőnyeg. mit.Hát nem is .Dehogynem. Én szerettem volna tudni. Kanga odalenn kötözgette a kötelet.. .Malacka hallatlan közönyt tettetett. Mire Micimackó elkészült.mondta Micimackó .Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? .. mi? Mikor az az Izé. de nem merte kérni.mondta Micimackó... Ha most itt mindjárt eldúdolom.. fölvett a földről egy ágat. Ha egyszer a vers mondja.. és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott. Volt nagy kötelük. hanem a sálam. Micimackó.A többieknek már mondtad? . vagy megvárjuk. Aztán elénekelheted mindnyájunknak. Malacka.. . hogyan csináljanak. Bátor Malacka ő..a versben persze hogy megtetted. Én meg elfordulhatok és mondhatom: „Igen. hallgatta. onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: . ha most itt elénekelnéd nekem.. . Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni. Malacka felsóhajtott boldogságában. hát ott volt már mindenki...Nem szóltam. .. pironkodott. . ha esetleg nem értették volna rendesen. Úgy értem: csakugyan megírtad? . és elhajította. Micimackó elkezdhette: .. Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!). . kivéve Fülest. amelyik úgy szólt: „MALACKA! Hős. Nyuszi újra elmagyarázta nekik. Micimackó? Arról az. Róbert Gida vezényelt.mondta Malacka. . Mindent szépen bele az újba. hogy az úgy igaz.. Izéről. Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára. .Hét? . ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj. de bár köhécselt is egyet-kettőt. amíg a többieket is megtaláljuk. Malacka. azon húzták fel Bagoly karosszékét. szerette volna. Malacka nem szólt semmit.kérdezte végül. nem. belsőleg. neked hogy kedvesebb. Foglalkozni kezdett magával. 62 .. te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset.. akart is valamit mondani. képeit meg mindenféléjét.mondta Micimackó. És az emberek tudják.

és rendesen ki tudják írni: KEDD. Bagoly. A felirati tábla leesett a földre. ugye. és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát.. már valamennyien boldogok voltak.Jó reggelt. .mondta Róbert Gida.Egyedül .kiáltott Nyuszi.Arról értesítettek .Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen. mikor ott fekszik előttük. hogy a vers kitűnő. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg. kihallgatja a beszélgetésünket .Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett. Hiszen egyelőre úgyse fontos.mondta Kanga. mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj. s ha a népek azt se tudják már. 63 . hogy a lakása szégyellni való Lyuk.ott ni! -. te vagy? . és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: . aztán visszafordult Róbert Gidához. .. Össze is veszett Bagollyal. . Tudod. hisz az nem is spongya má. Kangát ez zavarta kicsit. Leült az „ODVASLAK”-ra. Gyere velem. .. kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát. úgy látszik. Róbert Gida! . De Kanga csak ennyit mondott: . és hogy legjobb lenne. mint vers. Füles lassan maga körül nézett.mondta.kérdezte Bagoly bosszúsan. . . levegőtlen és piszkos. nem rossz? Úgy értem. ha ez is lejönne.Ez derék . és mosolygott magában.. és kijelentette. mert így mégse lehet beszélni olyanokkal. hogy azok a spongyái mosakodáshoz.Találtál már új lakást.mondta Bagoly fontoskodva.Jaj.Ja. Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: . Bagoly lenézett. mit csinált.a hír az Erdőn át szivárgott hozzám. . Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe.No nem baj.Hát. akik helyesírást tudnak. mi az. Róbert Gida felugrott. akkor úgyis jól nézünk ki. és rajta a ház neve: „ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat. Majd röviden és gúnyosan felkacagott.. aki egy fűszálat rágcsált -. Bagoly? . . ahol nemigen járnak -. kicsit csodálkozott.Nevet már talált az új háznak .Egyedül vagyunk? . most már csak a ház kell neki.Ja. .Zsebibaba. . Füles! .mondta melegen Róbert Gida. a mocsár mellől.Ez lesz az új házam neve . és ráesett Bagolyra. Négyszögletes deszkadarab volt. . Megdicsérték Micimackót. és kijelentette neki. mi a fürdőszivacs. mikor már a spongya. lenn. mert ilyesmiről nem is tudott. mintha a sarokból nőttek volna ki. mikor valami levágódott a fáról. ott van ni.Na és hogy állunk az új házzal? . Bagoly! Ó. . kedves! Nagyon gyorsan mondta. vagy úgy. Bagoly.mondta hangos suttogással. . . mert sose tudta. Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek. megmutatom a lakást.Valaki. ott van ni! Ó. hogy bizonyos Személyiség lakást keres. kijelentették. Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak .Halló. Róbert Gida. és megmutatta.mondta Róbert Gida. hol van Zsebibaba.kérdezte Micimackó..

.Ehun van ni! . Tigris: hol az a kötél? Mi az. mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén.Jönnél.Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk .Majd lehozzuk a többi dolgokat is. . de nemigen tudta. Bagoly? Bagoly. hogy rábíztak valamit. . . aki most vette észre. mert nem tudta.mondta Zsebibaba. és Malacka meglökte Micimackót. örülni fogok a társaságuknak.. Eszébe jutott mind a gyönyörű szó.kérdezte Füles kicsit aggódva. Malacka? Te mit csinálnál. . . No.mondta .a lakás mindenesetre nagyon szép. kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el. ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna. . Micimackó .S remélem. mert érezte. . Malacka? Malacka mancsát rázta.mondta. . boldog lesz benne.mondta Róbert Gida. hogy nevessen-e vagy mit csináljon. Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit. .a másik rámondta: „Na de nem lehet!” . Micimackó megelőzte. .Pont Bagolynak való lakás.mondta Bagoly. Nemsokára meg is találták.Várj egy kicsit! .mondta Füles büszkén.Örömmel jönnék. neked is valahová máshová kellene menned. . . mi. és maradhat. hogy valami nincs egészen rendjén. aki örült. Bagoly? .mondta nagyszerűen. Tigris! . 64 .Menjünk. akinek az „ODVASLAK” a hátát díszítette.Gyere. . Nem gondolod. szigorúan köhécselt Füles irányába. hogy új lakáscíme „ELMÁZOLÓDOTT”. De az ember lélegzethez szeretne jutni. és felvette a felirati táblát. De nem szólt.Rendben van .mondta Nyuszi. amit Micimackó dalolt róla. és megállt Malacka előtt.Hó . kétszer is.mondta.Mit gondolsz. .Van már ezen név is meg minden! .Köszönöm.Velem jönne lakni .Hát . De mielőtt odaértek volna. Füles visszaintegetett. Micimackó! .. s ha saját lakásodat fújta volna le a szél. amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá.Nagyot nyelt.mondta. hát csakugyan az volt. Micimackó meglökte Malackát.Ha Micimackót és Malackát magával hozza. . Róbert Gida? . .Gyere. elindult a barátaival. mintha álomban cselekedne. Az egyik azt mondta: „De úgy van!” .Pont Bagolynak való lakás .kérdezte Nyuszi. Füles. .mondta. amit Füles talált. hogy kezdje.és újra: „Na de ha mondom!” S mire odaértek. ..

mit felolvasandó vagyok. miért indul el. A vers. Valamelyik nap.Engem kért meg . Eddigelé. Senki se tudta. hogy tovább ez így nem mehet. és kényelmesen emelkedett fel. és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult. és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni. ugyanis eddig.mondta Füles. hogy honnan tudják.mondta. hogy valamennyien a lakása felé tartanak . Nyuszi felállt. . rokona és üzletfele . ne „rajtázz” engem. hogy nincs is. hogy terjesszen elő egy indítványt.. ott el is búcsúzunk. hogy látta egyszer Róbert Gida lábát.súgta Nyuszi Micimackónak. . jó modorú Medve. mint a felelet. két másik ismerős. Még azt se tudták.Fontoskodva köhögött.Óriási. hogy Róbert Gida csakugyan elindul. Füles kijelentette. Elmondtam neki reggel mindent. vagyis hát eddigelé. eddigelé. mert mielőtt megkezdhetném.. mert a „Határozat”-tal nem volt olyan tisztában. miért jöttünk itt össze .. mikor látta. mert lehetett az éppen másvalami is -. hogy így szóltak egymáshoz: „Na. . Füles! . Határozatot kell hoznunk.. Így hát mindenki megkérdezte Fülestől.Hát . amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe.ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? . bár hisz ez nem olyan biztos.Erről itten nem tud senki semmit . .Kérlek.” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött.aki azt állította. Valamennyien megígérték.Hát izé és a többi. vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban. hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű. hogy jönnek. hogy a Dolgok meg fognak Változni.mondta Füles.Kérlek. hogy hogy van.Valamennyien tudjuk. Fülesünk szerzeménye.Tizedik fejezet. Még a Kicsik Legkisebbike. verseket az Erdőn Micimackónk írt. elvitte a többiekhez. egy kis költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt. és szétterítette. Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis 65 . mármint tudomása az Értesítésről. hogy hogy írják. senki se tudta. és újra kezdte: . . Korábban?” . Nyuszinak egy ismerőse.Rajta. Na aztán leültek.Nyuszi leült.Mire a másik azt mondta. . hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt. . Darab papírt vett elő a füle mögül.Megkértem őt. és mikor már valamennyien helyet foglaltak. is tudatára ébredt annak. De valahogy az Erdőben tudták valamennyien. .Meglepetés. . mikor már érezte. hová indul.mondta. hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét. . igenis Balra Tartsatok. . még ez a K. amiben ez állt: „Itten arról értesíttetik. már annyira biztos volt benne. hát igen.Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra.. ne siettess . sőt mondhatnók. Előbb és Utóbb.. mint mondám.Füles is? . .mondta Füles aznap délután.mondta.Jöhet. vagyis inkább rokon. Nyuszi egy „Értesítés”-t agyalt ki. L. aláírás Nyuszi. Mire nagy nehezen elkészült. hogy ennek el kell következnie. hogy elolvassák. mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna. hogy: „Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés. . .

én s minden barátod a vízbe hagy.A kitüntetés váratlanul ért és meghatott. (A „szent” se rím. (Mondják.vélte Nyuszi . hogy mi ezt valamennyien aláírjuk. menni. egyszerűen VERS-nek címeztem. Még jó. Alá is írták. elindult. menni.mondta Füles szerényen .mondta Róbert Gida. e költemény üres a fészek. sokkal jobb..A Határozat .az is akart lenni. (Most erre kéne rím. mint az enyimek! . . akkor most tapsolhat.. hogy egyszerre mentek. s elvisszük Róbert Gidához. Ez nehezebb. A címe. isten veled.Ha valaki tapsolni akar . . de ő csak ment ment.ökörszemet.az. Róbert Gida.. valamennyien hallhatjuk. öcsök. . hogy menni. Elindultak vele Róbert Gidához.. mint hogy gondolám. Micimackó! 66 . mindnyájan! .mondta Füles.) És már csak ennyi.) Vöcsök: De erre nincs. itt abbahagyom az egészet.. és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni.Köszönöm .mondta Micimackó rajongva. Elindult a Róbert Gida.. na látod! Üdv neked s béke. vége! . béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége. Testvérek ők.. . ..Ó. ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok. annyi szent. Mint a vöcsök.mondta Füles. .Szervusz.Hát . .) Hová? Senki se tudja. Valamennyien tapsoltak. Csakugyan így is gondolta. mikor befejezte -.Szervusz.

mondta Micimackó.kérdezte Róbert Gida. és a többiek felsorakoztak mögötte. elkelne egy kis Izé. hogy „Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” . Micimackó! . én megyek. mielőtt nekikezd az ember.De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit. mint mikor már nyalja de nem tudta. . .kérdezte Micimackó..Jaj.. mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt. Róbert Gida megszólalt: .És elindultak együtt. és mi.Ezt én is szeretem . hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na. . Mert mézet enni. Füles? . és vártak.és azt feleled: „Ó. mi az. és összehajtotta a papírt.Jöjj. . hogy hívják az ilyesmit. és a madarak is énekelnek. és nem izél semmivel. hogy gondolkodjon. vagy pedig az lesz.Legjobban azt szeretem a világon. hogy azt mondja: „Köszönöm”. hogy mikor rád kiáltanak.Most majd ilyenféle dolgot csinálunk. Micimackó. semmit!” . . Lökdösték egymást: „Ma kezdd te!” . 67 .Hogy csinálsz Semmit? . ha mi ketten Malackával elindulunk. Róbert Gida?” . és erre nem szerettek gondolni.. hogy mi lesz.Ahá! .mondta újra Micimackó. . s miután egy darabig haladtak. már csak Micimackó volt ott. Hát csak álltak ott. mert izé. Malacka?” . . mert leírtuk.. mert Te...Szervusz! . . valahogy bátorítani akarta saját magát.mondta Micimackó. barátságos és kedves dolog az is.. Azután arra gondolt.No. éppen mikor indulsz. meg van írva. és felnézett. . hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog. Te meg azt mondod: „Na.Mondd.Úgy.Sehová . s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat. és egyik sincs ott.Ahá! . nem kellene egy kis Izé?” . és csakugyan nem csinálsz semmit.Ahá! . hogy VERS.Az ember csak megy. . . olyan az a perc. hát igen.kérdezte Micimackó.Nagyon kedves. mi úgy hallottuk. hogy elmondjuk Neked. Mire Róbert Gida elolvasta azt. hogy miért. Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt.mondták valamennyien.Hová megyünk? . ha ilyenkor szép idő van odaki. a többiek is kezdtek eliszkolni. . Nem tudta. nagyon vigasztaló .És én azt mondom: „Én nem bánom.Róbert Gida .. . mi azért vagyunk itt.és mész.mondta Róbert Gida. hogy rövidre fogjam. egy darabig elgondolkozva. Alig van itt már hely.mondta Róbert Gida. hogy szinte jobb. vagyis tudjuk is valamennyien. erről van szó. . mindenki ebben az egy Erdőben van.mondta -..Hová megyünk? . hogy majd valaki megszólal.. egyik oldalról a másikra csóválta... Hát tenálad.mondta Róbert Gida. El is indultak arrafelé. Mikor mindezt átgondolta. mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? . odahallgat olyasmire.És különösen. amit úgysem hall. . ami semmi. Füles a farkát csóválta.Meg kellett állnia. Mérgesen fordult hátra a többiekhez: . ahol kellene neki lenni.És eloldalgott. ez csakugyan jó dolog.. azt mondta: . hogy Téged meglátogassunk.. ha Malacka velük van. utána szaladva. ez így van már. Bár nem tudták egész biztosan. minden cseng-bong...Mit szeretek? . hogy csináld: „Mit csinálsz most.aztán Fülest valahogy előrelökték. mindnyájan. hogy mi Tetőled.. Nem látjátok.

Róbert Gida tudta. még akkor se. ha visszajön onnan. gondoltak Erre meg Amarra.mondta Róbert Gida.Medve is lehet? . aki még mindig a világot nézte. ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül. és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat. mikor mindezeket el akarja gondolni. s ami csak előfordult a világon.Micimackó! 68 .Továbbmentek. mint a Királyok . lovag? . hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket. mint az Erdő többi része. hogy az ember hű valakihez. gyorsan hozzátette: . göröngyös és töredezett.Kelj fel. és azt mondta: .Csinálok is belőled egyet. . ha egy madzagot kötött minden fára. De Micimackó is gondolkodott.És az olyan nagyon nagy dolog. ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe.s azon tűnődött. hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni. hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott.Azér a Vezéreknél nagyobb. s elmondta magának: „Valahogy nem egész jól csinálom.. és azt mondta: .Egy vesszőt ragadott fel.Köszönöm! . mert soha senki nem tudta megolvasni. amíg csak nem ért az égre. csak ne lenne vége.Talán .. csak ült. hogy milyen jó volna. amint valamennyien együtt laktak egy lóval. ahová nem is jár hajó. Micimackó felkelt. Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak.” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt. ráütögetett Micimackó vállára. ha az ember olyan izé. a földje se olyan jó.mondta saját magának bánatosan .mondta Micimackó. de mikor látta.Persze. mint a Királyok és Vezérek és a többiek. amit mondtál? . mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak. ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze. . látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával. Az egyetlen hely az Erdőben. meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar). Ott volt előttük az egész világ. Aztán újra álmodozni kezdett. amit mondtál.Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot . és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: . aztán újra leült. és az illető mégis hű marad.. Lovagjaim Legnemesebbike. és nézte a világot. hogy vajon a Hű Lovag annyit jelent-e. és vannak Vezérek. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk. S miután el volt varázsolva. ahová menni akar. annak hívják. Micimackó úr. . lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe. amit már megolvasott. hogy Micimackónak ez nem tetszik. összekulcsolta a mancsát. ló? .Ja.. . Az is olyan nagy.Olyan mi? . Róbert Gida. itt-ott megrázta a fejét. hogy ez el van varázsolva.Mert én azt hittem. és elcsendesedett.és arra gondolt. és gondolta. és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének. meg a tengerben van egy sziget. . meg mik jönnek Brazíliából. . bársonyos és zöld. ha az embert lovaggá ütötték. hanem szép sima fű nőtt rajta.Izé-lovon. mert másra gondolt. jaj.mondta Róbert Gida. állával a keze fején.Persze hogy lehet! . .Mert ezt kell mondani. hirtelen megszólalt: .Akkorák nem. aki már nem is mond el neki semmit se.kérdezte Róbert Gida lustán. akkor ő is megérthetne vele sok mindent. az mind ott volt velük a Völgyben. és azt mondta: „Jé” és „Nem is tudtam!” . Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat. de van Európa is. amiket Róbert Gida majd elmond neki. igaz is! .

Megígérem.Róbert Gida nevetett és felugrott.Megígérem .Még hogy én? .. .Te. De akárhová mennek. az Erdő végében. .Micimackó..Á.kérdezte Micimackó..Kilencvenkilenc. .Én akkor milyen öreg leszek? .Nos? .Itt leszek..Abbahagyta..... . ha már majd Semmit se csinálok. akármi történik.No. Igazán itt leszek.kérdezte Micimackó. . Így aztán együtt elindultak. Micimackó várta. Róbert Gida? .. .No gyere! . hogy nem fogsz engem elfelejteni.. . De Róbert Gida újra elcsendesült. ... .mondta komolyan Róbert Gida -. ha én talán nem egészen. Micimackó! . hiszen tudod.Nos. ..Te is itt leszel? . ha majd. Róbert Gida kinyújtotta a kezét.mondta. .Micimackó . semmit! ..Micimackó. . Ha. ha. és megérintette Micimackó mancsát. 69 .Most már majd nem annyit.kérdezte segítségre készen. Micimackó. . ..Többé már nem csinálok Semmit. az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak. és akármi történik velük útközben. hogy folytatja. Róbert Gida? . eljössz ide néha hozzám? .Ha én. Micimackó gondolkodott darabig. Micimackó. Akkor se... újra próbálta: .mondta Micimackó.Mit fogok megérteni? . Micimackó... ha már százéves leszek.mondta Róbert Gida..Hová? . ígérd meg. ugye.. te meg fogsz érteni? . Nem engednek. Még mindig a világot szemlélve.Soha többé? . Micimackó bólintott.Így jó lesz .Akárhová .Micimackó.oOo.