P. 1
Haraszthy László - Énekesmadarak.pdf

Haraszthy László - Énekesmadarak.pdf

|Views: 494|Likes:
Published by asiasi

More info:

Published by: asiasi on Jul 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2014

pdf

text

original

A

ELiilág: Kiinyvtár

A Kárpát-medence pacsirtái, fecskéi, rigói, poszátái és más énekes madarai

,

Éló'VUág Könyvtár

Enekesmadarak
A Kárpát-medence pacsirtái, fecskéi, rigói poszátái és más énekesmadarai

A Kárpát-medence pacsirtái, fecskéi, rigói poszátái és más énekesmadarai

Kossuth Kiadó Budapest

Írta

Haraszthy László Sorozatszerkeszto Ujhelyi Péter

Bevezetö
A gerinces állatok közül a madarak fajgazdagsága a halaké után a legnagyobb. A Földön hozzávetó1egesen 9700 madárfaj él. Sokféleségük azonban nemcsak a fajok számában, hanem változatos testfelépítésükben és életmódjukban is megmutatkozik. Ennek a sokféleségnek köszönhetoen a madarak a szó szoros értelmében benépesítik az egész Földet. Találkozhatunk velük a rendkívül zord Antarktiszon ugyanúgy, mint a magas hegységekben, trópusokon, a Szaharában, a nyílt óceánokon és a zárt erdokben. A legtöbb faj a trópusokon él, azon belül is kiemelkedik Dél-Amerika és az Indonéz-szigetvilág fajgazdagsága. Röpképességüknek köszönhetoen a madarak sok más állatcsoport számára megközelíthetetlen területet népesítettek be. Magyarországon napjainkig 373 faj jelenlétét mutatták ki. Ez a viszonylag szerény fajszám általában jellemzo földrészünkre. Hazánkban 200 faj fészkel rendszeresen, a többi téli-nyári vendég vagy átvonuló, illetve alkalmi, esetleg ritka kóborló. A fajok számát tekintve a hazai madárfaunában a legjelentosebb rend az énekesmadaraké, amelyhez hasonló fajgazdagság egyetlen más madárrendre sem jellemzo. Egyaránt élnek itt vizekhez kötodo, füves pusztákon élo, erdoket vagy sziklás élohelyeket kedvelo fajok, s a fészkelo madarak mellett tovább gazdagítják a nálunk megfigyelheto fajok sorát az Észak-Európából, Szibériából vagy a Mediterráneumból érkezo átvonuló, áttelelo, illetve kóborló madarak. A nálunk fészkelo madarak többsége osszel elvonul és a telet a Mediterráneumban vagy Afrikában tölti. A Földközi-tenger mellékén teleloket a vonulás kevésbé viseli meg, azonban az Afrika déli részéig eljutó fajok a hatalmas távolság során, a kimerülésen túl ezernyi veszélynek vannak kitéve. Sajnos jól tudjuk, hogy a dél-európai, észak-afrikai teleloterületek egy részén a kíméletlen vadászat madarak millióinak életét követeli. A sokoldalú veszélyezteto tényezóK hatásainak csökkentését szolgálják a világszerte bevezetett, határokon átnyúló, nemzetközi együttmuködést igénylo védelmi intézkedések. A természetvédelem hoskorában, Herman üttóék idejében az egyes fajokat nyilvánították védetté, majd évtizedekkel késóbb a fontosabb élohelyeiken védett területeket, nemzeti parkokat létesítettek. Könnyu belátni, hogy a madarak vándorlása megköveteli, hogy ne csak fészkeloterületük törvényes oltalmával, hanem nemzetközi egyezményekkel is segítsük védelmüket. Magyarország 2004 májusában az Európai Unió tagja lesz. A belépés feltétele az ún. Natura 2000 területek kijelölése, amelyek a legfontosabb élohelyek mellett a fontos madárélónelyeket is magukban foglaló területhálózatot alkotnak majd Magyarországon, illetve egész Európában. Ahhoz, hogy a nálunk eloforduló fajokat és élónelyeiket fenn tudjuk tartani, elengedhetetlen, hogy minél többen ismerjék a madarakat. Ez a könyv ennek a tudásnak a megszerzéséhez igyekszik hozzájárulni. Kötetünkben a fajleírások mellett található diagram tájékoztat arról, hogy az adott fajt jellemzoen mikor figyelhetjük meg a Kárpát-medencében:
I
II III IV V VI VII Vili IX X XI XII

Fényképezték
J. ArtyuWn 003:3), Bécsy László (2U-2, 29:2-3, 33:3, 45:2, 49:3, 51:2, 61:3, 67:4, 73:3, 81:2, 87:1, 95:1-2), Forrásy Csaba (25:2,59:3,83:1), Gór András (07), Haraszthy László 09:2-3, 77:3, 79:2-3, lOU), Kalotás Zsolt (13:1-3, 17:1-3, 19:1, 23:1-2, 25:1, 27:2, 3U-3, 35:1-4, 39:1-3, 4U, 43:1-3, 45:1, 45:3, 47:1-3, 49:2, 5U, 53:1-2, 55:2, 57:2, 59:1-2, 61:1-2, 63:1-3, 65:1-2, 67:1-3, 69:3, 7U-2, 73:1-2, 75:1, 79:1, 8U, 83:2-3, 85:2-3, 87:2, 89:1-3, 9U-2, 93:1-2, 95:3, 97:1-2, 99:1-4, 101:2, 103:1-2), Kármán Balázs - Novák László 05:1, 25:3, 27:1, 29:1, 37:1-2, 41:2, 49:1, 57:1, 69:1-2, 75:2,76:1,81:3,85:1), Kovács Gábor (45:4), Streit Béla (33:1-2, 55:1, 91:3)

Támogatóink
"if

.ill[rrt
NEMZIITl nl.TURÁUS MINISZTÉR ÖRÖKSÉG IUMA

ISBN 963 09 4440 5
© Kossuth Kiadó, 2003
©

Haraszthy László, 2003

Minden jog fenntartva! Felelos kiadó: Kocsis András Sándor a Kossuth Kiadó Rt. elnök-vezérigazgatója A kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztó1<Egyesületének a tagja Muszaki vezeto: Kun Gábor 'Tördelés, nyomdai eló1<észítés:Gór András www.kossuth.hu / e-mail: rt@kossuted.hu Nyomta és kötötte a Szekszárdi Nyomda Kft. Felelos vezeto: Vadász József igazgató

001111 •••••

000

A Magyarországon védett fajokat !, a fokozottan védetteket II jelöli.

5

A kötetben eloforduló madárcsaládok

jellemzése
Könyvünkben jórészt az énekesmadarak napjainkban leggyakrabban használatos rendszerezését követtük, a madárcsaládok többségét is a határozókban általánosan használt sorrendben ismertetjük. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a hagyományos madárrendszer sok esetben nem tükrözi pontosan a csoportok valós rokonsági viszonyait. A madarak evolúcióját hitelesebben érzékelteto rendszerek felállítására számos kutató törekedett; közülük a legnagyobb hatású Charles G. Sibley és munkatársainak DNS-hibridizációs vizsgálatokra alapozott, molekuláris taxonómiai rendszere. A Sibley-féle rendszer gyökeresen átalakította a hagyományos felosztást, és vélhetoen a molekuláris taxonómia eredményei hamarosan megjelennek majd az általános madártani szakmunkákban, névjegyzékekben és határozókban is. Fecskefélék (Hirundinidae) Kis termetu énekesmadarak. Kitartó repülésre képesek, rovartáplálékukat a levegóben gyujtik; csorük lapított, háromszög alakú, a száj mélyen hasított. Elsorendu evezotollaik erosen meghosszabbodtak (kivétel az elso, amely csökevényes), számuk 9. A leghoszszabb elsorendu evezo több mint kétszerese a másodrendu evezó'k hosszának. A láb inkább csak kapaszkodásra és lassú tipegésre alkalmas; a csüd rövid, az ujjak gyengék, a karmok viszont jól fejlettek. A legtöbb faj sárból készített fészekben, míg más fajok üregekben költenek. Gyakran képeznek fészkeló'kolóniákat. (Delichon, Hirundo, Riparia) Pacsirtafélék (Alaudidae) Veréb nagyságú, zömök testalkatú, talajlakó madarak. Oslénytani ásatások során már sok fajuk került elo pliocén üledékekbó1. Táplálékukat a földön sétálgatva gyujtik, fészküket a talajszinten építik. Valamennyi énekesmadártóI megkülönbözteti ó'ket lábuk anatómiai felépítése. Csüdjük hátulsó része lekerekített, rajta él nem húzódik végig, hátul is tagolt lemezekkel fedett (más családok képviseloinél a csüd hátulsó oldala sínszeru szaruborítással fedett és élben végzodik). A hátulsó ujj karma általában feltunoen hosszú. Tollazatuk többnyire egyszeru, rejtoszínezetu tollakból áll. Szárnyuk hegyes, 10 kézevezovel. Csorük rövid, eros, magevo típusÚ. A koponyán az állkapcsi izmok tapadását szolgáló nagy csontnyúlványok összenottek, ami nagyobb eró'kifejtést tesz lehetové. (Alauda, Calandrella, Eremophila, Galerida, Lullula, Melanocorypha) Billegetofélék (Motacillidae) Karcsú testalkatú, hosszú farkú madarakat sorolnak ebbe a családba. Elsorendu evezotollaik száma 9. A másodrendu evezotollak megnyúltak, és általában elérik az elsorendu evezó'k hosszát. A faroktollak száma 12. A csor vékony és hosszú. A csüd oldalán a szaru tagolatlan, elöl a szarulemezek többé-kevésbé tagoltak. A pacsirtákhoz hasonlóan a billegetofélék is a talaj-

szinten sétálva (nem ugrálva!) gyujtik a táplálékukat. A hátsó ujj karma sok fajnál feltunoen hosszú. A Sibley-féle rendszerben a pityereket és billegetó'ket a verébfélék családjába sorolják, amit a molekuláris taxonómiai (DNS-hibridizációs) vizsgálatok tettek indokolttá. (Anthus, Motacilla) Vízirigófélék (Cinclidae) Gyors folyású patakok mentén élo, viselkedésben és testfelépítésben egyaránt különleges madarak tartoznak ebbe a családba. A szárny lekerekített (a víz alatti közlekedésben is segíti a madarat), a farok igen rövid. A tömött tollazat - az úszómadarak többségéhez hasonlóan - zsírozható a fartomirigy váladékával. Az orrnyílás és a fül hártyával ill. borredovellezárható. A csorzugban feltuno tollserték nincsenek. Más énekesmadaraktóI eltéroen a csontok nem, vagy csak gyengén pneumatizáltak (nem tartalmaznak levegot). Ez az anatómiai jellegzetesség is segíti a madarat a víz alatti közlekedésben, ellenben a nagyobb, interkontinentális vándorlást nem teszi lehetové, így a vízirigók a telet is költónelyük környékén, vagy attól csak kissé eltávolodva töltik. A hím és a tojó küllemben nem tér el egymástól. (Cinclus) Ökörszemfélék (Troglodytidae) Kifejezetten apró madarak tartoznak ebbe a családba. Csorük megnyúlt, kissé lefelé hajló. A csorzugban feltuno tollserték nincsenek. A farok igen rövid, a faroktollak száma 12. Tollazatuk barna színu, sötétebb mintázattal. Az ivari dimorfizmus nem kifejezett. A család nálunk élo faja nem vándorló. (Troglodytes)

SlÜrkebegyfélék (Prunellidae) Felülnézetben a csor az orrnyílás elott hirtelen leszukített. Az orrnyílás szaru redovel fedett. A csorzugban serteszeru tollak találhatók. A csüd kissé hosszabb, mint a középso ujj (a karommal együtt); a hátulsó ujj karma a legfejlettebb. Vegyes táplálkozású madarak tartoznak ide, amelyek költési idóben fó'ként rovarokkal táplálkoznak, majd késóbb áttérnek az apró magvak fogyasztására. (Prunella) Rigófélék (Turdidae) A fajok többsége a talajszinten gyujti táplálékát. Csorük enyhén íveIt, ár alakú; a felso káva szarubevonata enyhe kampót képez. A csorzugban serteszeru tollak találhatók. A csüd elülso oldalát egyetlen összefüggo szarupajzs fedi. A poszátaféléktó1 eltéroen a fiatalkori tollazat pettyes. Az ivari dimorfizmus kifejezett, a fajok jó részénél a hím és a tojó tollazata jelentosen eltér egymástól. Elsosorban gerinctelen állatokkal táplálkoznak, de különösen vonulási idóben sok bogyót is fogyasztanak. A fajok többsége vonuló. A hagyományosan külön családba sorolt rigóféléket a Sibley-féle rendszerben a jóval tágabban értelmezett légykapófélék családjában szerepeltetik. (Erithacus, Luscinia, Monticola, Oenanthe, Phoenicurus, Saxicola, Turdus) Poszátafélék (Sylviidae) A csor általában karcsú és gyenge, csupán a táplálék elkapására szolgál; a poszáták a keményebb táplálékot nem képesek felaprítani A csorzugban serteszeru tollak találhatók. A csor - a gezefajok kivételével - nem feltu7

6

(Panurus) Oszapófélék (Aegithalidae) Az oszapófélék családjába tartozó fajokat korábban gyakorta a cinegefélék közé sorolták. A faroktollak száma 12. (Aegithalos) Cinegefélék (Paridae) Kis termetu. Ugyancsak a párhuzamos fejlodés eredményeképpen a csuszkák koponyáján a szemüregek közötti hártya éppúgy elcsontosodik. hanem borredo takarja. (Parus) Csuszkafélék (Sittidae) A fatörzsön való mozgáshoz messzemenoen alkalmazkodott madarak. amely . árszeru.evezotollai a leghosszabbak. muvészi felépítésu. árszeru. Ebbe a csoportba kis termetu. A barkóscinege a cinegékkel azonos méretu madár. természetes és mesterséges odúkban költ. a szájzugban szaruserték nincsenek. A csorzugban serteszeru tollak vannak. A csorzugban feltuno tollserték nincsenek. Az ivari dimorfizmus csupán kevés fajnál kifejezett (pl. Zsákmányukat sokszor egy kiemelkedo helyró1 szemlélodve veszik észre. A csor hosszú.ellentétben a függocinege és az oszapó fészkétó1 . a Sibley-féle rendszerben a timáliaféléket (a barkóscinegével együtt) a poszátafélék egyik alcsaládjában szerepeltetik. csupán kisebb-nagyobb távolságra kóborolnak. A faroktollak rövidek. ívelt. A hím tollazata kissé színesebb. mint a harkályfélék.fu\( apróbb hazai madarak tartoznak ebbe a családba "":[í Ctesttömegük alig haladja ' meg az 5 grammot). 6slénytani kutatások során cinegeszeru madarak már eocén üledékekbó1 is eló1::erültek. A garat a középso harmadában kissé kitágul. hegyes karmú és rövid csüdu kúszólábukkal könnyedén képesek lefelé is közlekedni a fákon. A hím és a tojó színezetében nemigen különbözik egymástól. Az elsorendu evezó1::száma 10. Sylvia) Királykafélék (Regulidae) A rendszerezó1:: a királykákat olykor a poszátafélék közé sorolják. A csorzugban feltuno tollserték nincsenek. hanem nádlevelek közé építi fészkét. itt a legtöbb poszátaféle ugrálva közlekedik (a tücsökmadarak viszont éppúgy lépdelnek. Hosszú és eros ujjú. Az állkapocs végén bármely más madárétóI eltéro. Az orrnyílás a csor tövének közelében található. A tö8 . A fiatalkori tollazat rendszerint pettyezett. A csor rövid. és anatómiai jellemzoik egyaránt indokolják az oszapófélék külön családba sorolását. A tollazat selymes tapintású. Tollazatuk kevésbé lágy tapintású. Fészkelónelyük környékéró1 télen sem vonulnak el. fán lakó madarak. A leg. (Remiz) Timáliafélék (Timaliidae) A manapság a timáliafélék közé sorolt barkóscinegét korábban gyakorta a cinegefélék között tartották számon. A faroktollak száma általában 12. Az ivarok színezetében különbség nincs. A Sibley-féle rendszerben a fakuszfélék egyik alcsaládjába sorolják az ökörszemeket is. Az elsorendu evezok száma 10. az ujjak hosszúak. Az ivari kétalakúság a család fajainál nem kifejezett. fatörzseken táplálkozó énekesmadarak. a nyílást egy merev toll részben elfedi. . mint a cinegéké. A nyelv fogazott. A talajra ritkán ereszkednek. A faroktollak feltunoen hosszúak (a két középso toll kissé megrövidült). Az orrnyí- lást nem fedik sertetollak. A szárny 3-5. A faroktollak száma 12. serteszeru tollak találhatók. hegyes csoru madarak tartoznak. (Sitta) Fakuszfélék (Certhiidae) Apró termetu. a szájzugban sincsenek szaruserték. fejlett csontnyúlvány található. A fajok többsége rejtett helyen. a másodiknak körülbelül a feléig ér. napjainkban általában külön családban említik ó1::et. Az ivari dimorfizmus kifejezett. A cinegéktó1 eltéroen nem odúkban költ. A fajok többsége az ágakon vagy növényszárakon kapaszkodva gyujti táplálékát. mint a második fele. ]ellemzoen vonuló madárfajok. hogy csorével kifinomult szövésu fészket készíthessen. A fészek bármely más madárfaj fészkétó1 eltéro. a faroktollak azonban feltunoen hosszúak. Locustella. karvalyposzáta). (Ficedula. a hím fején jellegzetes dísztollak (barkó) fejlodnek. Kúszás közben éppúgy faroktollaikra támaszkodnak. csa- patokba verodve. csúcsa ecsetszeru.noen lapított. A csor megnyúlt. (Certhia) 9 Légykapófélék (Muscicapidae) E családba specializált rovarvadászok tartoznak. Phylloscopus. a csorzugban feltuno tollserték nincsenek. Életmódjuk. az elso evezotoll a második feléig ér. lándzsa alakú. Muscicapa) Függöcinege-félék (Remizidae) A függocinegéket korábban gyakorta a cinegefélék közé sorolták. Az elso evezotoll kicsi. amelyek táplálékukat gyakran a levegóben ejtik el. a többségnél a hím és a tojó azonos színezetu. a pacsirták vagy a billegetó1::). az ehhez csatlakozó izmok teszik lehetové. Cettia. az elso evezotoll nem hosszabb. zárt alkotmány. A fiatal egyedek nem pettyezettek. (Regulus) vénél széles csorük a csúcs felé egyenletesen keskenyedik. barátposzáta. az éles karmok hajlottak. mint a seregélyek. mint a harkályoknál (ez a kopácsolás során erosíti a vékony csontokból álló koponyát).egymással megegyezo hoszszúságú . A csorzugban fejlett. 6-8 mm hosszú. laza tollazatú. bár a Sibley-féle rendszerben újra a cinegefélék egyik alcsaládjaként szerepelnek. A csüd viszonylag rövid. a fejen élénk sárgás vagy pirosas színezetu tollazat látható. mint a tojóé. A fajok egy részénél jelentos ivari dimorfizmus figyelheto meg. Testalkatuk a füzékékére emlékeztet.felülró1 nyitott. Szárnyuk lekerekített. az oldalt elhelyezkedo orrnyílásokat vékony borredo fedi. A szárny elso evezotolla rövid. a harkályokéhoz nagyon hasonló. más szakmunkákban pedig a papagájcsoru cinegék rokonságában (Paradoxornithidae) kaptak helyet. Rövid csorük enyhén kúpos. A család tagjai vonuló fajok. Az elsorendu evezotollak száma 10. Hippolais.A rigófélékkel ellentétben a fiókák tollazata nem pettyes. Az ivari dimorfizmus a család fajainál nem kifejezett. 6slénytani ásatások során csontjaik eló1::erültekmár miocén üledékekbó1 is. A faroktollak száma többnyire 12. (Acrocephalus.

(Corvus. Coccothraustes. A csor felso kávájának csúcsa kampósan hajlik az alsóra. Az eroteljes csor tövétó1 viszonylag távol található orrnyílásokat kemény sertetollak fedik. felso részüket azonban borlemez takarja. Az ivarok egyforma színezetuek. A rövid farok 12 tollból áll. 12 faroktolluk van. A csor hegyes és hosszú. Az elsorendu evezóK száma 10 (az elso evezo nagyon rövid). Az anatómiai különbségek között meg-Ip említheto. 10 kézevezojük közül az elso elcsökevényesedett. A fajok többségénél a nászruhás hím feltunoen különbözik a jóval egyszerúbb tollazatú tojótóI. Az orrnyílások kerekdedek. A seregélyfélék a talajszinten lépdelve gyujtik táplálékukat. felaprítását. a felso csorkáván a vércsékéhez hasonló másodiagos szarufogacska is található. A seregélyek csapatképzésre hajlamos madarak. A faroktollak száma 12. elsorendu evezotolla csökevényes. a farok gyengén kimetszett. amit csupán szarubevonat borít. kiemelkedések) segítik a magok rögzítését. a 2-3. ill. Carpodacus. bonyolult hangképzoszervük azonban lehetové teszi a legkülönfélébb hangok és zörejek pontos utánzását. hogy a havas idoszakban is elegendo táplálékhoz jussanak. Az orrnyílás a csor tövénél helyezkedik el. magevo énekesmadarak. (Tichodroma) Sárgarigófélék (Oriolidae) A málinkóféléknek is nevezett madárcsalád képviseloit a SibIeyféle rendszerben a varjúfélék családjába sorolják. a Sibley-féle rendszer is ehhez a gyakorlathoz tért vissza. (passer. hogy míg a pintyfélék szájpadlása teljesen elcsomosodik. (Carduelis. Az orrnyílásokat rövid tollak teljesen eltakarják. (Calcarius. Az ivari kétalakúság kifejezett. Sok fajuk kiváló hangutánzó. hossza fajonként erosen változó. A fiatal egyedek általában harántsávosak. Serinus) Sármányfélék (Emberizidae) Korábban gyakran a pintyfélék alcsaládjaként tartották számon a sármányféléket. közülük az elso is jól fejlett. pyrrhula. A fajok egy részére jellemzo az ivari dimor- fizmus. íveIt. azokat serteszeru tollak részben befedik. Emberiza. a szarubevonat éles vágóperemet képez. A csor tövénél eredo selymes tollak az orrnyílásokat is beborítják. hosszú csorével a kövek között gyujti táplálékát. a faroktollak száma 12. A csor a tövénél széles. ellaposodott. egyes képviseloik testtömege elérheti az 1. Az ivari dimorfizmus egyes fajoknál kifejezett. (Lanius) Varjúfélék (Corvidae) Az énekesmadarak nagy termetu fajai tartoznak ebbe a családba. A fiatalok jóval egyszerúbb színezetuek.Hajnalmadárfélék (Tichodromidae) A hajnalmadárfélék családjába világviszonylatban is csupán egyetlen. Nucifraga) Seregélyfélék (Sturnidae) Közepes méretu. evezotoll a leghosszabb. Pinicola. piros színu szaruképletet hoz létre. Carrulus. specializált. a hímek tollazatára jellemzo az élénk sárga szín. más fajoknál a hím és a tojó egyforma színezetu. Plectropbenax) 11 . sok fajuk a rovarok mellett kifejezetten gyakran zsákmányol kisebb gerinceseket is. a verebek csontos szájpadlásán mély bemetszés található. Az elsorendu evezóK száma 10 (a tulajdonképpeni elso evezotollat a fedotollak elrejtik). A csüd hátulsó oldalát hosszú szarulemezek borítják. A fajok többsége téli hónapokban sem vándorol nagyobb távolságra. Seregélyszeru madarak csontjai elokerültek már eocén üledékekbó1 is. másoknál a hím és a tojó azonos színezetu. palearktikus faj tartozik. Más énekesmadarakkal ellentétben "énekük" - emberi fül számára . A szájzugserték rövidek. de a tollazat mintázottsága évszakonként változhat. a csorzugban feltuno tollserték nincsenek. Az orrüreget középtájon csontos hártya osztja két félre. Az orrnyílásokat nem borítják tollserték. A szájpadlás kevésbé csontosodik el. A szárny 1.kevésbé szép. A másodrendu evezóK tollgerince a csúcsi részen sajátságos. (Bombycilla) Gébicsfélék (Laniidae) Az elsorendu evezóK száma 10. Az ivari dimorfizmus egyes fajoknál jelentos. Montifringilla) Pintyfélék (Fringillidae) Kúpos csoru. Az aránylag hosszú farok lépcsozetesen elkeskenyedo. A csüd eros. bár alkatilag a hajnalmadár inkább a fakuszokra emlékeztet. Fészküket fó1eg fákon építik. közülük az elso csökevényes. mint a pintyfélék (egyes fajaiknak lábán a pacsirtákéhoz hasonlóan módosult karom található). mint a pintyféléknél. és tollakkal borított. Az ivari kétalakúság a varjúfélékre nem jellemzo. Szárnyán jellegzetes piros mintázat található. Paleontológiai ásatások során már több fajuk került elo miocén üledékekból Színezetük általában egyszeru. eroteljes. A szárny elsorendu evezoinek száma 10. csillogó tollazatú énekesmadarak. Csore hosszú. másoknál alig érzékelheto. Pica. (Oriolus) Csonttollúfélék (Bombycillidae) A szárny hosszú és hegyes. E madarat több korábbi rendszerezo és a modern Sibley-féle rendszer is a csuszkafélék csa1ádjában tartja számon. Pyrrhocorax. A csorzugban serteszeru tollak találhatók.5 kilogrammot. Zárt csorállás esetén sem teljesen simul a felso káva pereme az alsóéhoz. Miliaria. Fringilla. Loxia. magevéshez alkalmazkodott énekesmadarak. a felso káva belso oldalán sajátságos szaruképzodmények (lécek. Élete nagy részét sziklákon tölti. a csúcsán kissé kampós. A csüd viszonylag rövid. Elsorendu evezoik száma 10. Az orrnyílást kagyló alakú szaruredo védi. A faroktollak száma 12. (Sturnus) Verébfélék (Passeridae) Kúpos csoru. A csorzugban feltuno tollserték nincsenek. tnint az ivarérett egyedek. A csor rövid. a magevéshez alkalmazkodott csor lehetové teszi a pintyfélék számára. Csorük eroteljes. A sármányok többet tartózkodnak a talajon. A fejen tollbóbita talál10 ható. A szárny hegyes. A gébicsek a hazai énekesek között a leginkább "ragadozó" életmódot folytató madarak. amelyek küllemükben emlékeztetnek a pintyfélékre. szárnos fajnál fekete.

az egészen apró testu muslicáktól. A rövid farok villás. Felsoteste kékesfekete. Vonuló madár. alsótestük piszkosfehér. Alsóteste hófehér. áprilisban érkezik.alagút végén lévo. de a szélso faroktollak nem növekszenek meg oly mértékben. Az emberi településeken gyakran nagy telepekben költ. a kolóniák valamennyi tagja június közepére érkezik a fészkelóbelyhez. Legkisebb fecskefajunk. 12 (1-2 kép) ! Partifecske röpképe 000•••••• 000 Molnárfecske Delichon urbica I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII Fecskefélék Hirundinidae (3 kép) ! Molnárfecske röpképe 000 ••••••• 00 I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII . nincs rajtuk kékes csillogás. mint a füsti fecskéé. illetve hosszú távon a faj védelme nagyban függ az emberek viselkedésétó1. a mellöv elmosódott. az arra alkalmas környezetben azonban akár több száz párból álló kolóniái is kialakulhatnak. Kizárólag repülo rovarokat zsákmányol. A fiatalok felsotestén a tollak krémsárga szegésuek. Farkcsíkja feltuno fehér. Jellemzo táplálékállatai a kistermetu kétszárnyúak és a levéltetvek. gyakran többezres kolóniái is kialakulhatnak. Fészkelo területüket a párok legkésóbb júniusig elfoglalják. Farka kissé villás.5-15 cm. Épületek hiányában olykor sziklafalakan is épít fészket. Magyarországi állománya 60 000-80 000 pár közötti. A kiterjedtebb települések mellett a molnárfecske megtelepedését pocsolyák. Vonuló madár.Partifecske Riparia riparia Fecskefélék Hirundinidae 12-13 cm. homokbányákban költ. és fecskéink közül a legkésóbb távozik (gyakran még októberben is láthatjuk). Felsoteste barna. de a nagy kérésze ket is képes elfogni. szúnyogoktól a nagyobb legyekig. Más fecskékhez hasonlóan repülo rovarokkal táplálkozik. Telepesen fészkelo madár. Farka gyengén bemetszett (villás). A házfalakon található fészkek alá kihelyezett deszkalapokkal megakadályozhatjuk. belsejét pihetollakkal finoman béleli. Elsosorban a folyók leszakadó partjában. 13. Fészkét egy maga által vájt .gyakran méternél is hosszabb . a hazai partifecskék szeptemberben vonulnak el. A fiatalok feketéje kissé barnás. Alsóteste fehér. Gömb alakú fészkét sárból tapasztja. Az emberi építkezések új helyeken is elosegítik megtelepedését. kiszélesedo mélyedébe rakja. sárgásbarna színezetu. farka enyhén villás. A telet a Szaharától délre eso területeken töltik.és faroktollai kissé sötétebb barnák. szárnya és farka fekete. Magyarországi állománya 100000-150000 pár. a mellén széles barna öv húzódik. ilyenkor nagy kiterjedésu nádasokban éjszakáznak. Néha csupán néhány pár fészkei egymás mellett. az állomány egy része már áprilisban visszaérkezik. fehér foltok nincsenek rajta. sárgyujto helyek létesítésével segíthetjük elo. hogy a fecskeürülék beszennyezze a falakat. Kedveli a vizek közelségét. Vonulási idóben hatalmas csapatokba verodnek. akár a nagyvárosok belsejében is. Urbanizált fajként költési sikere. löszfalakban. táplálékállatait is gyakorta keresi a folyók és tavak fölött repülve. szárny.

Füsti fecske Hirundo rustica Fecskefélék Hirundinidae (1. a torok és homlok foltja sárgás.Apodiformes) tartoznak. A fiatalok színei kevésbé élénkek. A vörhenyes fecskét valamennyi fészkelo fecskefajunktóI megkülönbözteti a tarkót körbeölelo. A sarlósfecskék azonban csupán küllemükben hasonlítanak a fecskékre. Magyarországi allományát 150000-200000 párra becsülik. világos farkcsík található. sot. Gyakran látni. 000 •••••• I II III IV V VI VIIVIJI IX X XI XII 000 14 .Apus melba). valójában nem rokonai azoknak. Hazánkban gyakori fajuk a városok jellemzo madara. de külso kerületekben igen. Torka és homloka rozsdavörös. Életük nagy részét a levegóben töltik. hogy az ember közvetlen közelében telepszik meg.Apus pallidus. csupán a falakon történo megkapaszkodást teszi lehetové. de attól eltéroen a faroktollak tövénél élesen elhatárolt. még csak nem is énekesmadarak. amint a legelo állatok között cikázik. eresz alatt találjuk leggyakrabban. amelyek jelzik.repülo rovarokkal táplálkozik. A nagyvárosok belsejében már nem telepszik meg. a vörhenyes fecske (Hirundo daurica) Közép-Európában ritka kóborlóként fordul elo. kép) Füsti fecske röpképe Sarlösfecske röpképe 17-21 cm. vöröses árnyalatú. ezért farka mélyen villás. táplálékukat a levegóben gyujtik. alsóteste fehér. Sárból és növényi szálakból tapasztott fészkét istállókban. áprilisban érkezik. hanem külön madárrendbe (sarlósfecske-alakúak . a Budapesten is gyakori sarlósfecske (Apus apus). A telet Afrikában. Elindulása elott többezres gyülekezo csapatai a nádasokban éjszakáznak. Ezt elsosorban annak köszönheti. és egyes példányaik egészen Dél-Afrikáig eljutnak. mint a füsti fecskéé. Szélso faroktolJai éppen úgy meghosszabbodtak. régi füstifecske-fészkek. Magyarországon az egyik legismertebb madár. Testmérete és alkata egyaránt hasonlít a füsti fecskééhez. Felsoteste fémes csillogású sötétkék. A fecskéket röptükben a sarlósfecskékkel téveszthetjük össze. folyosóin helyenként még láthatók elhagyott. mellette további két fajt ritka kóborlóként figyeltek meg (halvány sarlósfecske . A füsti fecske rokona. alatta a mellen kékes színezetu örv húzódik.más fecskékhez hasonlóan . A füsti fecske . Szélso faroktollai hosszan megnyúltak. lábuk a talajon való lépegetésre nem is alkalmas. hogy valamikor itt is költöttek. amelyek szintén specializált rovarvadászok. Rokonától eltéroen hasoldalán elmosódott csíkozás figyelheto meg. farokvillájuk kisebb. Az apró szúnyogoktól a nagyobb testu lepkékig szinte mindent elfog. régi házak kapualjaiban. a SzaharátóI délre eso területeken töltik. havasi sarlósfecske . és az azok által felriasztott rovarokra vadászik. Budapest belvárosában. szélso faroktollaik csak kissé hosszabbak a többinél. vörhenyes színu (fiatal egyedeknél barnás vajszínu) tarkószalag. és szeptemberben vonul el. Vonuló madár.

de a többség csak február közepétó1 tér vissza dél-európai telelónelyéró1.is csatlakoznak. majorok és lakott települések telepszik közelében fészkeI. barna piszkosfehér. hosszasan száraz és nedves a levegóben Fészkét tarovarokkal mezóKön általánosan elterjedt. sötétebb barna Pacsirtafélék Alaudidae mintázattaI.Búbospacsirta Galerida cristata 17-19 cm. •••••••••••• Mezei pacsirta Alauda arvensis I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Magyarországon a fészkelo to. a szélsóK okker színezetuek. enyhe teleken már januárban hallani az elso éneklóKet. elkülönítheto énekét gyakran már hajnalban. területeken. Csapataihoz gyakran más énekesmadarak . Fiókáit elsosorban táplálja. másutt stabil. . Gyakran kering magasságba (nászrepül). Ritkás erdÓK. Havas teleken behúzódik az emberi településekre. A fiatalok felsotestén a tollak világos szegésuek. de osszel és télen fó1eg magvakkal táplálkozik. Elsosorban a többi pa- 0 ••••••••• I II III IV V VI VII VIli IX 00 16 XI XII csirtánknál Fiókáit kizárólag rokkal táplálja. szálakból X építi.5-15 cm. melle enyhén sárgás árnyafoltokkal mintázott. miközben messzire hallatszóan énekel. ilyenkor kisebb csapatai is kialakulnak. az alsó piszkosfehér. Összel nagy csapatokba verodve vonul dél felé. A szárnyszegély fehér. Állománya stabil. gén fehér foltokkal. Az intenzív 0 •••••••••• I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII 0 mezogazdasági muvelésu területeken állománya csökkent. Mezogazdasági emelkedik. mellén elmosódott vonalkázássaI. a fehérek. Magyarországi fészkelo állománya 300 000-800 000 párra teheto.elsosorban pityerek . Az egyik legkorábbi tavaszi érkezo. de ez csak szélso kormánytollak (2 kép) ! reptében figyelheto meg. Fészkét talajmélyedésbe építi. Rokonaitól eltéroen gyakran ül faágakra . Állandó madarunk. és néha még szürkületben is hallhatjuk. latú. fején jóllátható bó- Pacsirtafélék Alaudidae bita található. A farok sötétbarna. 2000 pár. gyakori madár. növényi rova- maga kaparta kevesebb talajmélyedésben magvat gyökerekbó1. Felsoteste szürkésbarna színezetu. mint a mezei pacsirtáé. az utóbbi évtizedekben Erdei pacsirta Lul/ula arborea pacsirta. kép) tóparkolók kevésbé háborgatott részein. bokrosok madara. A szárny és a farok is barnás színezetu. Összel magvakat szedeget a tarlókon. lajba kapart mélyedésbe építi. valamint az au- (1. utak mentén. még a legnagyobb teleken is kitart nálunk. apró termetu nás színezetu. Csore hosszabb. Faroktollai sötétbarnák. Hazai állománya kb. Parlagon hagyott területeken. szárnymintázata Röpte hullámos. Rövid farkú. sajátos Más pacsirtáktól alapján. Újabban egyre többször meg nagyvárosok lapos teteju házain. nagy madara. Fiókáit elsosorban rovateherokkal táplálja. állattartó telepek közelében. 16-18 cm. Fészkét Erdei pacsirta sziklakibúvásos rovarokkal fogyaszt. Alsóteste piszkosfehér. alföldi fenyotelepítések. 13. táplálkozik. Felsoteste Alsóteste hosszanti párok száma 100 000 körülire szürkésbarna színezetu. Felsoteste bar- Mellén hosszanti könnyen barnás csíutóbbi véa Jellegzetes Pacsirtafélék Alaudidae kozás látható. A nyílt térségek réteken.

más idoszakban táplálkozásában a növények dominálnak. A felsoteste világos szürkésbarna.~ 14-16 cm. Sötét szárnytollainak szegélyén jóllátható fehér csík húzódik. Nászrepülése közben messze hallhatóan énekel. majd azt pihékkel béleli. de az elozo két fajnál gyakrabban fogyaszt magvakat. utóbbi szélso tollai feketék. Fészkét a talajra építi. és már július végén. Fejének sárga-fekete mintázata minden más madártóI könnyen megkülönböztethetové teszi. Elszigetelt hazai állománya mindig is kisszámú volt. nap környékén elhagyják a fészket. a kotlási ido 13 nap. Csore sárga. A fiókákat mindkét szülo eteti. 16-19 cm. miközben hullámos vonalban repül. a mell két oldalán apró sötét folttal. Eros testalkatú. Ugyancsak fontos jellegzetessége a fejen található. Nászrepülése közben énekel. Alsóteste fehér. Mezogazdasági területeken. a hím ebben a tevékenységben ritkán vesz részt. Az utolsó két évtizedben nálunk és Szlovákia délkeleti részén is megtelepedett mezogazdasági területeken. Alsóteste fehér. Szemsávja fehér. A fiatalok a kikelést követo 10. világosabb. Fiókáit rovarokkal táplálja. napjainkban Magyarországon már csak 8-10 pár költ. sötétebb barna foltokkal. 18 Szikipacsirta Calandrella brachydactyla Pacsirtafélék Alaudidae (1. gyakori madár. nyári hónapokban rovarokat és magvakat egyaránt fogyaszt. Csore rövid. Korábban nagyobb csapatokban és rendszeresen lehetett megfigyelni. az utóbbi évtizedben kisszámú és ritka vendég lett. eros. vaskos csoru pacsirta. Vegyes táplálkozású madár. mint a mezei pacsirtáé. kép) !! Szikipacsirta szárnya 000•••••• 000 Kalandrapacsirta Melanocorypha calandra I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Pacsirtafélék Alaudidae (2. Áprilisban érkezik meg. Európában a déli területeken és a mediterrán szigeteken költ. Felsoteste barnásszürke. Skandináviában és az európai magashegyekben költ. Eurázsiai elterjedésu pacsirtafaj. A két folt a mellen sosem ér össze. természetes füves biotópokban él. Magyarországon csak rendkívül ritkán fordul elo. Magyarországon a Tiszántúlon (jellemzoen a Hortobágy szikesein) fordul elo. Felsoteste szürkésbarna. eros szemsávja fehér. A fiatalok felsotestén a tollak világos szegésuek. Az alsótest fehér. emellett Észak-Afrika nyugati részén is fészkeI. A Földközitenger mellékén általánosan elterjedt. augusztusban útra kel (de kóborló példányaival késóbb is lehet találkozni). Mellén kétoldalt szabálytalan alakú fekete folt található. jóllátható. kép) 000000000000 Havasi füles pacsirta Eremophila alpestris I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Pacsirtafélék Alaudidae (3 kép) ! I •••0000000 •• II III IV V VI VII Vili IX X XI XII . Egyes példányok fejteteje enyhén rozsdás árnyalatú. Fészekalja 3-5 tojásból áll. Szinte kizárólag az Alföldön mutatkozik. A szárny és a farok barna. ennek során gyakran utánoz más fajokat. a kotlásban a hím nem vesz részt. A fészekrakást szinte kizárólag a tojó végzi. többnyire november és március között. 17-20 cm. de a legutóbbi évtizedben még tovább csökkent. Fészkét maga kaparta kis mélyedésben építi növényi szálakból. Nálunk csak télen fordul elo. fekete színu páros tollpamacs Cfül"}.

patakpartokon találkozhatunk vele. mintázatlan. sötétebb barna hosszanti csíkozással. a fiókák 10-12 napig tartózkodnak a fészekben. külso szegésük világos. de általában világosabb tónusú. Minden évben akadnak kisebb-nagyobb számban átteleló1< is. Belsejét vékony fuszálakkal. a második júniusban zajlik. erdei tisztások. A has sárgásfehér. finoman csíkozott. Domb. A legnagyobb számban átvonuló pityerfaj. Fó1eg apró rovarokkal. ha azokon egy-egy magányos fa vagy facsoport is megtalálható. Billegetofélék Motacillidae (2. A fejteto hasonló színezetu. a szemgyuru krémsárga. Vonuló madár. Mezogazdasági területeken található fasorokban is rendszeres fészkelo. A farkcsík rotes árnyalatú.5 cm. A szemsáv világos. kép) ! Erdei pityer lába 14-16 cm. mintázott. Elsosorban rovarokat (sáskákat. elóbbi mintázatlan. A felsotest olajbarna. Torka. A faroktollak sötét zöldesbarnák. míg mellén erosen csíkozott. A mell és a test oldala piszkosfehér vagy olívsárga. és szeptember végén vonul el. legeló1<ön. Évente általában két fészekaljat nevel. sötét hosszanti csíkozású. A hím és a tojó azonos színezetu.-Réti pityer Antbus pratensis Billegetofélék Motacillidae (1. X XI XII 000 •••••• 000 20 I II III IV V VI VII Vili IX . Színezetében nagyon hasonlít a réti pityerre. melle sárgásfehér. kép) Réti pityer lába •••• 0000•••• Erdei pityer Antbus trivialis I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII 14-15. Hazai fészkelo állományát 150000-300000 párra becsülik. Nálunk nem költ. lepkéket és hernyóikat. A váll és a szárnyfedó1<végén fehér apró foltok találhatók. amelyek halvány csíkká olvadnak össze. Fészkelési idóben rendszeresen megfigyelheto nászrepülése. Hátán a csíkozás elmosódottabb. A földön fészkei. Az elso költés jobbára májusban. két oldalán vékony bajuszsávval. zöldes árnyalatú. fészkét fucsomó takarásába építi száraz növényi szálakból. Elsosorban a nedves réteken. mint a réti pityernél. Megtelepszik legeló1<ön is. nagyobb tarvágások fészkelo madara. pókokkal táplálkozik. Vonulása során eljut Észak-Afrika partvidékéig is. legyeket) és pókokat eszik. a szélsó1< külso zászlója világos. A torok fehér. gyökerekkel finoman kibéleli. A telet Afrikában. az Alpoktól és a Kárpátoktól északra az egész kontinensen fészkeI. a Szaharától délre tölti. A harmadrendu evezok sötétszürkék. markánsabb. alkalmilag csigákat és magvakat is fogyaszt. farkcsíkja egyszínu. A hasoldal fehér. Palearktikus elterjedésu faj. tavaszi csapataiban 100-nál több példányt ritkán látni. a test oldalán kisebb hosszanti csíkok láthatók. amely szeptember-októberben illetve március-áprilisban figyelheto meg Magyarországon.és síkvidéki erdoszélek. A kotlás 12-14 napig tart. Oszi csapatai 100-300 példányból is állhatnak. A szemöldöksávja sárgásfehér. A Nyugat-palearktikum fészkelo madara. amely tavasszal áprilisban érkezik.

vonulási idoszakban nem gyakori.~ 15. A szárnytollak szürkék.5-18 cm. a szélsó'k világosak. Hazai állománya 10 000-20 000 párra teheto. a mell két oldalán kevés vékony hosszanti csík fut. Elsosorban folyók tavak. Torka és melle sárgásfehér. Feje sötétebb barnán vonalkázott. amelyet mohával. a fiókák 12-14 napos korukban elhagyják a fészket. Vonuló madár. csupasz hernyókat. Fészkét a talajra építi. Az alsótest fehér. amely áprilisban érkezik vissza teleloterületéró1 és szeptember második felében. szorszálakkal finoman kibélel. A fiatalok melle és háta is csíkozott. majd szeptember-októberben egyesével vagy kisebb csapatokban átvonul hazánkon. de szívesen költ a mezogazdasági területek közötti parlagokon. Tollazatára a homokszín jellemzo. Lába rózsaszín. A telet Észak-Afrikában.5-17 cm. A havasi pityer Közép. egyesek pedig a Mediterráneumban telelnek. Az eurázsiai tundravidék jellemzo fészkelo madara. a környéken rejtoznek. Mintázata nagyon hasonlít a réti pityeréhez. poloskákat stb. Szeptember és április között fordul elo a Kárpát-medencében. Elsosorban sáskákat. Többnyire a Dunántúlon fordul elo. de április-májusban. vékony bajuszsávja fekete. külso zászlójukon krémszínu szegéssel. A telet a csapatok nagy része KözépAfrikában tölti. de rendszeresen megfigyelheto faj. a hasa tiszta fehér. A fészekalj 4-5 tojásból áll. zsákmányol. A kotlás 13-14 napig tart. nedves réteken. a váll és szárnyfedó'k végén világos foltok találhatók. A fészek környékét mindig a talajon gyalogolva közelíti meg. kép) ! •••• 0000•••• Rozsdástorkú pityer Antbus cenJinus I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Billegetofélék Motacillidae Rozsdástorkú pityer 000 ••000••00 I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII . nagyobb fucsomó tövében kapart mélyedésbe. krémszínu. halastavak zátonyain látható. Arábiában tölti. sötétbarna hosszanti foltozással. októberben vonul el. Leginkább a rövid és közepesen magas füvu pusztákon telepszik meg. bogarakat. ugarokon is. 14-15 cm. Az evezó'k és fedotol- ~ Parlagi pityer Antbus campestris Billegetofélék Motacillidae (l kép) ! laik sötétbarnák. háta egyszínu. mocsarak környékén tunik fel. 10 napig etetik ó'ket. Táplálékát a földön futkosva keresi. amellen és a test oldalán sötét hosszanti foltozással. A melle krémszínu. A faroktollak sötétszürkék.és Dél-Európa magashegységeiben költ. és a szüló'k még kb. Nálunk nem fészkeI. Farkcsíkja csíkozott. Elsosorban a sík területeken. A hasa piszkosfehér. A téli ruhás példányokon a torok és kantár fehér. Téli tollazatában feje és háta barnásszürke. A fészek száraz fuszálakból készül. A nászruhás példányok torka. 22 000••••••• 00 Havasi pityer Antbus spino/etta I II III JV V VI VII Vili IX X XI XII Billegetofélék Motacillidae (2. 15. Szemöldöksávja világos. szikes tavak. amelyek kettos szárnycsíkká olvadnak össze. Szemöldöksávja eros. torka fehér. melle és kissé a pofája is vöröses színu. Szemsávja és kantá~a sötét. Nálunk nem fészkel.

a középsóK feketék. A fiatalok tollazatában alig van sárga szín. Magyarországi állománya 100000-200000 párra teheto. torkuk és a mellük határán sötétbarna folttal. Farka fekete. a tarkó. Az emberi települések közelében. és október végéig tartózkodik nálunk. amit fekete tarkószalag határol. 16. A hát szürke. A tojó fekete tollai gyakran szürkés árnyalatúak. 24 Billegetofélék Motacillidae (2 kép) ! Citrombiliegeto 00•••••••• 00 Barázdabillegetö Motacilla alba I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Billegetofélék Motacillidae (3 kép) ! 0••••••••• 00 I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII . Fészkét gyökerek közé. A tojó O. belsejét szorrel finoman béleli. gyökerekból. a telet Afrikában tölti. melle. Vonuló madár. a tollak szélén fehér szegés található. Állandó madarunk. Nedves rétek. Az alsótestük piszkosfehér. Begye. melle enyhén sárgás. a feje és a tarkója szürke.f thunbergi. Gyakran használ muanyag szálakat is.Vonuló madár. partfalra építi növényi anyagokból. a szélso tollak fehérek. A telet a Földközi-tenger mentén tölti. kép) torka fehér vagy piszkosfehér.Hegyi billegetö Motacilla cinerea Billegetofélék Motacillidae ~)~~ Hím hegyi biliegeto •••••••••••• Sárga billegetö Motacilla j1ava I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII 17-20 cm. Fészkét a fucsomó alatt kapart kis mélyedésben növényi részekból építi. A tavaszi és oszi kóborlás idején és télen a sík vidéken is elofordul. Egyes alfajok (M. feltuno torokfoltja fekete. világos szegéssel. Szemsávja fehér. esore és lába fekete. mint a háta. hasa és alsó farkfedoi élénksárga színuek. mindössze 100-150 pár. a fejteto. Hazai állománya a számára alkalmas patakok kis száma miatt alacsony. gyakran már februárban megérkezik. A homlok és a pofák fehérek. legelóK madara. szürkés árnyalatú. Szemsávja fehér. mint a törzsalaké. A fiatalok felsoteste szürke. A szárnytollak feketék. A hegyi patakok jellegzetes madara. Szélso faroktollai fehérek. Torkuk világos. de már nagyon korán. a szárnyak zöldesbarnák. szemsávja fehér. növényi szálakból. hasa sárga. a mellükön barnás folt látható.ffeldegg) hímjeinek fejmintázata sötétebb. E faj nászruhás hímjének feje élénk citromsárga. A köveken és a nedves parton kutat rovartápláléka után. A hím alsóteste feltuno sárga. feje zöldes árnyalatú csakúgy. szárnycsíkja fehér. néha természetes üregben építi. repedéseiben. tarkója és háta szürke. gazdasági épületek közelében telepszik meg. Fészkét épületek zugaiban. a torok és a mell fekete. Szárnya fekete. A leghosszabb farkú hazai billegeto.5-19 cm. Magyarországi állománya 100000-150000 pár. A középso faroktollak feketék. A sárga billegetónöz hasonló a hazánkban ritka kóborlóként megfigyelheto citrombillegeto (Matacilla ci/reala). A tojó kevésbé élénk sárga színezetu. Felsotestük olajbarna. az alsótest hófehér. 15-16 cm. ezeknél a fehér szemsáv hiányzik. szemsávjuk krémszínu. belsejét szorrel finoman kibéleli. a széIsóKfehérek. M. torka fehér. sziklákra. A hát olajzöldes árnyalatú. Apró rovarokkal táplálkozik. amelyeket a talajon gYUjtöget. gyökerekból. belsejét szorrel és tollal béleli ki. vizek mentén. A hím feje.

de megjelenik az etetóKön is. ahol a törmelékben keresgél. keresi. a víz alá merülve. városi parkokban is. Gömb alakú fészkét. gyökepihékkel finoman kibéleli. Farka rövid. elsosorban a számára ame- mesterséges mohából.Vízirigó Cinclus cinclus 17-20 cm. vízmosásokban erdokben. 9-10. hazai madárfajjal sem lehet összeté- Ökörszemfélék Troglodytidae (2. híd alá. a pacsupán kis számban álvalamint tegzesek. kövekró1 közelmás Valamennyi Vízirigófélék Cinclidae (1. Szemsávja krémszínu. kép) veszteni. és általában felcsapva tartja. de a kemény teleken. a torok és a mell hófehér. mentén. énekesmadarunktól takmederben gyujt rovarokat. tatarozza fészkét. Magyarországon . Télen és a hozzá harovarpeték pókok. kóborlásba kezd. a nagyobb. több fészket épít. táplálékát bolharákokat. gyökerek közé. Állandó madarunk. feltunoen tömzsi. gyakran odúba építi. . A vízparti kérészek. rövid farkú madár. Állandó madár. A fészekalj 3-6 tojásból áll. az alsótest barnás árnyalatú. A fészekalj 6-7 tojásból áll. •••••••••••• I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII után kutat.az állandó vizu hegyi patakok nagyon kis száma miatt . Dús növényzetu szeret megtelepedni. patakok hosszú. amelyben apró bejárati nyílást hagy. A tojásokon csak a tojó kotlik. hullámos keresztcsíkozású. A fiatalok szürkék. Rendkívül alakja miatt semelyik apró termetu madár. Rovarokkal sonló. Kedveli a vízesések alkalmas köveket. Felsoteste vörösesbarna. kitinizált kevéssé napig etetik utódaikat. kérészek Fészkét sziklafalra. amikor a patakok is befagynak. kihelyezett lárváit és imágóit zsákmányolja. Szlovákiában és Erdélyben helyenként kifejezetten gyakori madár.5 cm. A has a nálunk élo alfajon (ssp. felsosötétebb szürke mintázattaI. Gyakran több évig használja. majd Kedveli a lószúnyogot rovarokat. amelyen kel és mohával borítja. ezt Ökörszem szárnya követoen a szülok még néhány azok hamarosan önállósulnak.falevelekBelsejét A hím gyakran legalkalmasabbat.mindössze 5-10 pár költ. Magyarországi 26 állománya 20 000-25 000 pár. táplálkozik. ! költeni fog. kép) !! A hegyi patakok ségét. Torkuk fehér vagy piszmellükön szürke hullámos keresztsávok találhatók. amelyet jellegzetes más. vörösbarna. a szomszédos országok •••••••••••• Ökörszem Troglodytes troglodytes I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII bo vizu patakjai mentén azonban nagy számban él. aquaticus) testükön kosfehér. a kotlási ido 14-16 nap. a kotlási ido idojárástól függoen 1522 napig tart. A tojásokon kizárólag a tojó kotlik. jellegzetes pihenésre eltéroen Elsosorban madara. ki a rek közé építi. kívülró1 . Testének nagy része sötétbarna. amely télen megjelenik a kertekben. közülük a tojó választja esore vékony. lyet belül gyökerekkel bélel. Ilyenkor ritkán a sík területeken is találkozhatunk vele.a fészek elrejtése céljából . A farok és a szárnytollak feketésbarna keresztcsíkozásúak. A fiatalok 15-20 nap elteltével kirepülnek a fészekbó1.

amelyek vékony csíkká olvadnak össze. de a leghidegebb teleken is találkozhatunk egy-egy áttelelo példánnyal. 12. bükkösökben és ártéri erdó'kben fészkeI. de osszel és télen bogyógyakran fészkei erközött. telel. Északi állományai délebbre húzódnak.5-14 cm. Alsóteste piszkosfehér. Fészkét suru növényzet közé építi. apró magvakkal táplálkozik. apró termetu. kép) ! I •••• 0000•••• Vörösbegy Erithacus rubecula II III IV V VI VII VIli IX X XI XII koznak. régióban építi növényi fészkelÓ madaraink közül a leggyakoribb Vonuló madár. A feje.5 cm. kép) 13-14. ilyenkor szárnyát és melle is barnás alapszínu. kertekben is rendszeresen megjelenik. Szeme fekete. Fészkét talajon. A fej szürke. kedveli a patakok a partfalban. a torok világos és sötétebb szürke keresztcsíkozású. táplálék ! táplálkozik. után. Homlokán. pókokat zsákmányol. ! Erdei szürkebegy szárnya •••••••••••• Havasi szürkebegy Prunella collaris I II III IV V VI VII VIli IX X XI Xli 15-17. Magyarországon elsÓsorban a hegyvidéki fenyÓültetvényekben. A test két ol- dalán. CsÓrtöve jól láthatóan sárga. Barnás színezetu. vékony ágakból. A fiatalok felsÓteste. elegyes erdó'kben. a pofá- Rigófélék Turdidae (3 kép) kon. A rovarokat elsosorban a talajon szedi össze. Felsoteste olajbarna színezetu. CsÓre vékony és hegyes. Legtöbbször esore vékony a földön és hegyes. pókokkal táplálrovarokkal. fó1eg a talajon mozgó madár. . mint az öregeké. sötétszürke hosszanti csíkozással.------- --- Erdeiszürkebegy . Erdeinkben telel- Erdei madár. keresgél kissé lógatja. Fészkelési idóben puha testu rovarokat. Magyarországi fészkelo állománya 1200-1500 pár . Szárnya is barna. nem vonulnak délebbre. amelyet szürke tollazat határol. mélyedésekben közelségét. télen azonban fó1eg bogyókkal. Az állomány egy része a fészkelÓterület kóborolnak. Rovarokkal kat is fogyaszt. dei utak mentén kisebb pettyezett. Szürkebegyfélék Prunellidae (2. gyökerek anyagokból. torka Farka barna. a torkán és a mellén összefüggo narancssárga folt található. ilyenkor az emberrel is igen bizalmasan viselkednek. Magashegyek sziklás területeinek fészkelÓje. Vonuláskor városi parkokban. . Nálunk fészkelo állománya 28 250 000-500 000 párra becsülheto. A felsÓteste barna. a torka és a melle kékesszürke.Prunella modularis Szürkebegyfélék Prunellidae O. a szárnyfedÓk végén apró fehér foltokkal. a nálunk fészkeló'k a mediterrán •••••••••••• t II III IV V VI VII Vili IX X XI XII nek. kakukkgazda. A sötét szárnyon két fehér csíkot visel. a fülfedÓk barnás árnyalattal. egy részük térségünkben telel. Lába barnásvörös árnyalatú. Idonként a téli madáretetó'k környékén is megjelenik. belsejét szÓrrel finoman kibéleli. A fahatár fölötti kopár vidékek jellegzetes madara. míg mások messzebb teleló'k apró magvakkal. A fiatalok alsóteste sokkal erÓteljesebben csíkozott. hazánkban csak kis számban megjelenÓ környékén A nálunk téli vendég. a szárnyak alatt rozsdavörös tollak láthatók. mohából. A hazánkban fészkeló'k télen csak kóborolnak. Elsosorban a szürkés színek jellemzik.5 cm.

Magyarországi fészkelo állományát 500-1000 pár közöttire becsülik. 13-14 napig tart a kotlás. apró foltok találhatók. A telet Afrikában tölti. általában sötétebb árnyalatú. Felsoteste vörösesbarna. A torok világos. Fészkét a talajra (ritkán annak közvetlen közelében a növényzet közé) rejti. kézevez5je I 000•••••• 000 Nagy fülemüle Luscinia luscinia II III IV V VI VII VIli IX X XI XII Rigófélék Turdidae !! I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII 0000 ••••• 000 . szeptember elején vonul el. szemsávja fekete. Kirepülésük után a szülok még további két hétig etetik óKet. Hazai állománya ma már csak néhány párból áll. vörös farkuk alapján azonban jól elkülöníthetok a többi kis termetu rigóféle fiataljaitól. Olyan területeken telepszik meg. Rendszeresen megtelepszik parkokban. "csillag" található O. 15-16. A suru aljnövényzetu. pókokkal.Kékbegy Luscinia svecica Rigófélék Turdidae (H ! kép) 13-14 cm. vékony fehér. A faroktollak vége sötét. Felsoteste és szárnytollai szürkésbarnák. alatta feketés pettyek. Évente egyszer költ. 30 00••••••• 000 Fülemüle Luscinia megarhynchos I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Rigófélék Turdidae (3. A hímek torka és melle élénkkék színu. Magyarországon csak a Felso-Tisza vidékén költött. az elso harmaduk vöröses színu. fészekalja rendszerint május elejére válik teljessé. A fiatalok pettyesek. A fészket a tojó építi. férgekkel táplálkozik. Magyarországi állománya 100000-150000 párra becsülheto. és a fiókák is többnyire ennyi ideig tartózkodnak a fészekben. amelyet a mellen fekete. Április elején érkezik. ahol a nedves talajon megtalálja táplálékállatait. kép). farka és farkcsíkja kevésbé vörhenyes. cyanecula) kék mellfoltjában fehér folt. amellen halványbarnás elmosódó folt található. majd pedig vörös sáv határol. de vörös faroktollaik alapján más rokonfajok fiataljaitól jól megkülönböztethetoek. farka és farkcsíkja rozsdavörös. Az Észak-Európában élo törzsalak (ssp. 15-17 cm. amely március végén. és a fülemüle elfoglalta élónelyét. Fészkelési és táplálkozási szokásai megegyeznek a fülemüléével. Mellén szürkésbarna. vékony fehér gyuru övezi. de apró férgeket is fogyaszt. svecica) hímjei vörös foltúak (2. kép). és augusztus végén. A fiatalok pettyezettek. Az alsótest világos piszkosfehér. és szeptemberben vonul el. A nálunk fészkelo alfaj (ssp. Vonuló madár. és Nyugat-Afrikában telelnek. Némely tojónál azonban a mellen kis kék folt látható. Szemöldöksávja fehér. majd keresztezodött a kisszámú fészkelo nagyfülemüle-állománnyal. bokros erdoszegélyek. Elsosorban rovarokkal és pókokkal táplálkozik. lombbal borított részeket talál.5 cm. április elején érkezik. patakokat kíséro bokorsorok. A nálunk fészkelok délnyugati irányba vonulnak. Nagyon hasonlít a fülemülére. felhoszeru mintázat látható. kép) ! Fülemüle és nagy jülemüle 1.A talajon mozgó rovarokkal. ártéri erdok jellegzetes fészkelo madara. nagyobb nádasok szegélyzónájának fészkelo madara. Náddal szegélyezett csatornák. A tojók torka fehér. Napjainkra azonban az élónely változása miatt megszunt a két faj élónelye közötti ökológiai fal. Fekete szeme feltunoen nagy. nagyobb kertekben. ha azokban zavartalan suru növényzetet.

bár kis számban fészkeló'k nem jönnek le a talajszintre. kép) ! manapság azonban a lakott területeken mindenütt tunk vele. illetve épületzugokba. gerendák alá. az ízeltlábúakat. Abelvárosokban Vonuló madár. szárnytükre nincs. már márciusban távoznak. . lakója volt. a torok. esetenként füsti fecske sárfészkére. A fiatalok pettyesek. Elofordul. kép) sötét szürkésbarna. mert napközben az énekét elnyomja a városi zaj. október elején távozik. a pofa. megérkezis.Házi rozsdafarkú Phoenicurus ochruros 13-14. Középhegységi erdó'k. amelyet még Szívesen megteugyanennyi teljes röpképességük lepszik mesterséges Táplálékát gyakran góben Hím kerti rozsdafarkú mellfoltja elott elhagynak. mint a rokon fajok fiataljai. és a talajon keresi. lepkehernyókat. is. fészekodúban a fatörzseken vadászik. a begy és a mell fekete. a középsó'k sötétbarnák. A farkfedó'k és a faroktollak vörösek. Fészkét sziklapárkányra. Fészkét odú ban. A tojó felsoteste szürkésbarna. de a pókokat is rendszeresen bogarakat. A homloka és a szemsávja fehér. Melle na- Rigófélék Turdiclae (3. ár- ! Európában általánosan elte0edt fészkelo. Magyarországi az elso példányok . ezek együttesen alkotják a fehér szárnytükröt. faroktollaik a sziklás területek. A faroktollak A torok vörösek. 13-14. A másodrendu evezó'k külso zászlója fehér. rancsszínu. lepkéket. Szívesen zsákmányol vé- is ügyesen Elsosorban összegyujti. alsóteste sárgásfehér. A kiszínesedett és a pofa fekete. Táplálkozási szokásai hasonlóak a kerti rozsdafarkúéhoz. szöcskéket. közülük a két középso sötétbarna. de a városi madarak sokkal több pókot zsákmányolnak. A fiatalok pettyesek. madara.5 cm. épületzugokban építi. Vonuló madár. októberben Rendszeresen hanem a tetó'kön keresgélik nek. szó1ohegyek. A hím (1. de a leverovarokkal táplálkozik. mintegy idot töltenek elérése 12-13 napig. de sötétebbek. hogy évente háromszor is si- keresen költ. és szeptember gén. itt jelen- Rigófélék Turdiclae (1-2. a szárnyak hím felsoteste kékesszürke. kikorhadásban. 000 •••••• 000 32 I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII napjainkban 10000 párra teheto. Magyarországi fészkelo állománya erosen megfogyatkozott. A telet a trópusi Afrikában tölti. falra akasztott mesterséges fészekodú Hím házi rozsda farkú mellfoltja tetejére építi. A fiókák is a fészekben. kép) sötétszürke.elofordulnak áttelelo példányok 00•••••••• 00 Kerti rozsdafarkú Phoenicurus phoenicurus I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII fészkelo állományát 50 000-60 000 párra becsülik. és szeptemberben. Hozzánk áprilisban érkezik. A tojó (2. A tojásokon kizárólag körülbelül a tojó kotlik. találkozhais költ. fészkelo területe egészen a Bajkál-tóig te0ed. fó1eg magashegyek pedig vörösek. Még a nagyvárosok belso kerületeiben azonban gyakran csak hajnalban szerezhetünk tudomást létéró1. Eredetileg mint a rokon fajok fiataljai. de farkuk vörös. kép) barnásszürkék.5 cm. nagyobb téri puhafa-ligeterdó'k fészkelo városi parkok.

A hím (3. fehér. de ha az elso költés sikertelen. Szemsávja fehér. kép) hasonlít a hímhez. A fészekalj 5-7 tojásból a cigánycsukéval. A fiókákat a szülóK felváltva etetik. kép) feje.. alatta sötét. kép) színezete ! halványabbak. és a lega Földkö- A hazai állománya 0011I ••••••• I II IH IV V VI VII Vili IX X XI XII 00 Magyarországi fészkelo zöttire becsülik. Zárt erdok. a tojó készíti. magaskórókkal tarkított füves területeken. A szárnyon a váll magasságában fehér csík húzódik. kevésbé élénk. barna. de a szárnyakon halványabb. tarkója és háta fekete. Az árokpartok indokolatlan kaszálása. belsejét finom szorszálakkal áll. Magyarországi állományát 50000-100000 párra becsülik. esetleges felégetése sok fészket tesz tönkre. de színei sokkal hasonló A mell narancsszínu. de színezete a pofafolt halványabb. Rozsdás csuk Saxico/a rubeIra 12-14 cm. A tojó (4. pont (bokor vagy magasabb ságból figyelheti környezetét. A torok. . apró csigákból áll. amely fóleg rovarokból. Vonuló madár. A tojásokon csak a tojó kotlik. sai megegyeznek rétek fészkelo ahol a fészkelónely közelében kiemelkedo kóró) található. A telet az szeptember II III IV V VI VII Vili IX X XI XII 000 •••••• 000 34 Egyenlítotól délre fekvo afrikai területeken tölti. a hát és a szárny barnás. a talajra. fu közé rejtve építi. ---------------------------------------- Cigánycsuk Saxico/a torquala és a faroktollak sötétbarnák. a farok fekete. Táplálékát elsosorban a talajon fogja. kép) felsoteste amely alatt fehér csík húzódik. bokros domboldalakon telepszik meg. benne fehér faroktükörrel. de a fiókák táplálásában már mindkét szülo részt vesz. megtalálható.. állományát 200 000 és 400 000 pár kötávoznak. és onnan figyeli a környéket.••. A szárny . A farok sötét. pókokból. A fej.. Vonuló madár. A nyakon és a vállon fehér folt van.-------------------------~ 11. kép) davörös. követi. megérkeznek. a híméhez. Rendszerint egy kiemelkedo ponton üldögél. Kedveli fiatalokon is jóllátható. A hím (1.. építi. Szeme körül világos gyuru található. az elso példányok nek. A fészket majd az 5-6 tojáson 13-14 napig kotlik. ahonnan biztonViselkedése és táplálkozási szokáFészkét fuszálakból a tojó béleli. sötétebb barnás fol- tokkal. Az esetenként áttelelok elsosorban pókokkal táplálkoznak.5-13 cm. azokat a területeket. Az elsóK már márciusban utolsók csak októberben zi-tenger mellékén telel. Évente általában csak egy fészekaljat nevel. és az utolsók 1 azt jellemzoen pótköltés április második felében érkezközepén távoznak. A nyak fehér foltja hiányzik. az alsótest Rigófélék Turdidae (1-2 kép) A tojó (2. Elsosorban a fejteto és A fehér faroktükör a tojón és a pettyes madara. Leggyakrabban a füves árokpartokon. A mell narancsszínu foltja az alsótest krémszínu. a begy és a mell rozs- Rigófélék Turdidae C3-4. Elsosorban a nedves területek. majdnem fekete pofafolttal. monokultúrák Fészkét kivételével bárhol megtelepedhet. A csor és a láb fekete.

férgeket is fogyaszt. Köves legelokön. A tojó színezete a hímétó1 jelentosen eltéro. és augusztusszeptemberben távozik. Kóbányák. deserti) csupán ritka kóborlóként fordul elo Magyarországon. a farkcsík és a faroktollak. kóbányákban. meredek sziklafalak ritka fészkelo madara. A középso faroktollakon a fekete folt nagyobb. kopár köves domboldalak. utóbbiak végén fekete szegés található. A tojó egyedül kotlik. kép) ! Faroktol/ak mintázata: sivatagi hantmadár hantmadár déli hantmadár 00 ••••••• 000 Kövirigó Monticola saxatilis lIlJIl IV V VI VII VIli IX X XI XII 14-16. márciusban érkezik. A tojó homokszínu. szöcskéket) zsákmányol. A hantmadarak néhány más faja. a has és az alsó farkfedok fehérek. Vonuló madár. 36 Rigófélék Turdiclae (2 kép) !! 0011 •••••• 000 I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII . a két középso faroktoll sötétbarna. A farkcsík és a faroktollak fehérek. a torok fehér. és a többség szeptemberben elvonul.és bazaltsziklákon egyaránt megtelepedik. alföldi hodályok közelében mindenütt megtalálható. dolomit. A második világháborút követo években még Budapest romos épületein is megjelent. a begy és a mell krémszínu. A szárny fekete. A szárnytollak sötétbarnák. A fészket a tojó építi. A kóbányákban élo madarak gyakran az épületeken költenek. hozzánk április elején érkezik. Magyarországi állománya katasztrofálisan megfogyatkozott. Fészkét gyakran az ürgék és hörcsögök földbe vájt járatában. A hím feje. a tollak szegése világos. máskor a földön szaladgálva gyujtöget. A szárny barnás. A két középso farktoll sötétbarna. hispanica) és a sivatagi hantmadár (Oe. 17-20 cm. épületromokban vagy korakásokban építi. a déli hantmadár (Oe. A nyak kéksége a háton kékesfeketébe megy át. Az egész alsótest és a faroktollak rozsdavörösek. Magyarországi állományát 20 000-30 000 párra becsülik. Kedveli a déli kitettségu katlanokat. de a fiókák nevelésében mindkét szülo részt vesz. A hát fehér. néha vártahelyró1 lesi környezetét. Felsoteste szürkésbarna. A szárnyak feketék. pleschanka). illetve az alsótest színezete megegyezik a híméveI. ha a közelben megfelelo táplálkozóterületek is vannak. és a tojásokat is o melegíti. Elsosorban a talajon keresi táplálékát. A farkcsík és faroktollak vörösek. ahol vélhetó1eg költött is. A csor fekete. a farkcsík kékesfekete. esore barna. így az apácahantmadár (Oe. de csigákat. a tollak sötét szegésuek. magashegyek sziklás legeloin. A telet a trópusi Afrikában tölti. különösen. Mészko-. A nyílt területek fészkelo madara. vályogtéglák közé. Elsosorban bogarakat és egyenesszárnyúakat (sáskákat. A fiókákat a szülóK közösen nevelik.~ Hantmadár Oenanthe oenanthe Rigófélék Turdiclae (1. Afrika szavannáin telel. de elfogja a kisebb gyíkokat is.5 cm. torka és nyaka kék. Fó1eg rovarokat. Vonuló madár. a tollak világos széluek. pókokat zsákmányol. A hím felsoteste a homloktóI a hátig szürke. Az alsótest világos krémszínu. vályogvetóK környékén. Fészkét eloszeretettel építi sziklarepedésbe. üregbe. ma már csak néhány pár költ nálunk. A csor és a láb fekete. a tollak kétharmadára terjed ki (így a repülo madár farkán fordított T alakú fekete folt alakul ki).

Nálunk elsosorban bogyókkal táplálkozik. talajon mozgó rovarokkal táplálkoznak. esore és szemgyurUJe narancssárga. 6sz és tavasz között bármely hónapban találkozhatunk vele. háta és farkcsíkja világos szürke. kép) ! I •••• 00000 ••• Fenyorigó Turdus pi/aris II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Rigófélék Turdidae (3. A magashegyi fenyvesek jellegzetes fészkeloje.Fekete rigó Turdus mernla Rigófélék Turdidae (1. Erdoszéleken. A fiókákat mindkét szülo eteti. Felsoteste olajbarna. októberben megjeleno. Megtalálható a középhegységi és alföldi erdokben. 22-27 cm. Csore sárga. begyén és mellén szürkésbarna hosszanti foltozással. csatornahajlatban költenek. gyakran sárral erosíti. a mell narancssárga. elso tollazatukban azonban pettyesek. A torok feketén vonalkázott. Az erdó1akók fó1eghernyókkal. A csor narancssárga. Fészkét növényi szálakból építi. de nem tömeges átvonuló . fekete csíkokba rendezodött apró foltokkal. áttelelo csapatai pedig több ezer madárból is állhatnak. nálunk csak vonuláskor fordul elo. mint a kertes részeken. 19-23 cm. A városlakók állandó madárrá váltak. illetve az alsó szárnyfedó'k barnásvörösek. folyók közelében telepszik meg. míg az erdó1akók vonulók. Kedveli az örökzöldeket. elmosódó csíkozással. nedves rétek. bogarakkal táplálkoznak. bokros területeken. de gyakran épületek párkányain. A fészket a tojó építi. majd egyedül kotlik 13-14 napig. A test két oldala. A telet a Földközitenger medencéjében töltik. A tojó fehér örve gyakran hiányzik vagy alig érzékelheto. inkább szürke. hegye szürkés. illetve a településeken egyaránt. elsosorban az európai oldalon. Csore sötét. a farok fekete. de mellének fehér örve alapján minden más fajtói jól elkülönítheto. sötétebb barna foltokkal. Bajuszsávja szintén fehér. de októberben és novemberben gyakoribb. de szárnya nem fekete. kép) ! Örvös rigö •••••••••••• Szó1origó Turdus iliacus I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII 23. A városlakók fó1eg gilisztákkal. A hát elülso része barna. A has fehér. Nálunk nem fészkei. Feje. barnás árnyalatú. de sokféle konyhai hulladékot is elfogyasztanak. Szemsávja sötét. a csorhegy fekete. Alsóteste fehér. A hím tollazata fekete. A tojó barnás fekete színezetu. mellén barna. torka kissé világosabb piszkosfehér. Az örvös rigó (Turdus lorquatus) tollazata szintén fekete. A legnagyobb városok belso parkjaiban éppen úgy fészkeI. illetve telel. A nálunk teleló'k gyakran megjelennek a városi parkokban is.5-29 cm. de fagymentes idoszakban rovarok és giliszták után kutat a talajon. szemöldöksávja fehér. A fiatalok a tojóra hasonlítanak. amelyek a korai fészkeló'k számára is takarást nyújtanak. Rendszeres. csak átvonul. A nálunk fészkelo állomány 50-150 pár közötti. 38 Rigófélék Turdidae (2. a fekete rigó tojójához hasonlít. máskor a sár elmaradhat. a szárnytollak szürkésbarnák. kép) ! I •••••••••••• II III IV V VI VII Vili IX X XI XII . inkább szürke mint fehér.

Az egész felsoteste szürkésbarna. A telet a Mediterráneumban (fó'ként az Appennini-félszigeten) tölti. A fészekalj 4-5 tojásból áll. Állandó madár. nagy méretu. férgekkel táplálkozik. Fó'ként rovarokkal. A fészek általában magasan.Énekes rigó Turdus philomelos Rigófélék Turdidae (1. belülró1 faforgáccsal. akik a fagyöngyökbó1 fozött ragacsos léppel be kent vesszó'kkel (lépvesszó'kkel) fogták a csapatokban kóborló madarakat. ezáltal az énekes rigó fészke könnyen elkülönítheto például a fekete rigóétól.és hegyvidéki erdó'k lakója. Tápláléka elsosorban gilisztákból és csigákból áll. Hazai állománya 5000-10000 párra teheto. A felsoteste. a hegyvidéki fészkeló'k a téli hónapokban leereszkednek az alacsonyabban fekvo tájakra. nálunk a nagyvárosokban a fekete rigó konkurenciája mellett nem vált igazi városi madárrá. külvárosokban és üdüloterületeken eredményesen megtelepedett. Hazai állománya 150000-200000 párra teheto. a farkcsík világosabb árnyalatú. a szélso fehérek. E specializált. Hasonló színezetu. a hazai állomány kis része át is telelhet nálunk. mint a léprigó. Kedveli a fenyveseket. Öreg. Vonuló faj. de a lombos fák által alkotott erdó'kben is gyakori lehet. Elsosorban a tojó kotlik. A reptében látható alsó szárnyfedó'k narancssárgák. A fészekalj 3-5 tojásból áll. kép) ! 00 •••••••• Léprigó Turdus viscivorus I 11 III IV V VI VII VIli IX X 00 XI XII 20-22 cm. A piacokon egykoron a fenyorigóval együtt árulták étkezési célra a madárfogók. Költési idoszakban jelentos mennyiségu hernyót gyujt össze. E faj azóta nem került elo Magyarországról. és októberben vonul el. A faroktollak szürkésbarnák. szárnyai és farka egyszínu barna. néha akár 15-20 méteres magasságban található. télen a fehér és a sárga fagyöngy termését fogyasztja. A fiatalok 12-14 napig tartózkodnak a fészekben. a fiókákat a két szülo közösen eteti. a 14-15 napig fészekben tartózkodó fiókákat mindkét szülo eteti. Ez a rigófaj is urbanizálódott bizonyos területeken. 40 Rigófélék Turdidae (2 kép) ! •••••••••••• I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII . hogy az alsó szárnyfedó'k fehér színuek. osszel bogyókat is nagy számban fogyaszt. 26-29 cm. sárral keményre tapasztja. Suru aljnövényzetu sík. a Kárpát-medencébe márciusban érkezik. 1820-ban a pesti madárpiacon árult rigók között bukkantak a Naumann-rigó (Turdus naumanni) egyetlen hazai bizonyító példányára. mint a fekete rigó. csepp alakú foltok hozzák létre a mintázatot. alföldi tölgyesekben telepszik meg. Elterjedési területe Nyugat-Európától a Bajkál-tóig terjed. amelyen jellegzetes. Reptében jóllátható. fák lombkoronájában élo növények a rigók ürülékéveI jutnak a megfelelo magasságban található ágakra. ritkás erdó'kben. de annál kisebb. Fészkét általában magasabbra építi. és ezáltal terjeszti is azokat. amely növényi szálakból áll. A tojó egyedül kotlik. Az alsótest alapszíne világos piszkosfehér. Amellen és az alsótesten lévo foltok nyílhegy alakúak. azonban a kisebb településeken. Fészkét. erdoszéleken. és farka is rövidebb. nyállal.

a szárnytollak sötétebbek. Vonuló madár. A farok lekerekített. szúnyogokat. mintázatlan.5-13. majd a fiókák további maradnak a fészekben. Vonuló madár.5-16 cm. és szeptemberben Hazai állományát 3000 pár körülire becsülik. A torka és a begye világos alapon sötétbarnán vonalkázott. anyaga gyékényés nádlevelek. Felsoteste. mint a megte- ! Faroktollak és alsó fedotollak arányai: Mocsarak. délre eso afrikai teleloterületeiró1. zsákmányol. 42 13-14 napig tölti. sötét hosszanti foltokkal mintázottak. apró hernyókat stb. és mindkét nádiposzáta tücsökmadár kák 10-12 napig maradnak a fészekben. Rovarokkal táplálkozik. Május elején érkezik vissza a Szaharától vonul el. Összegyujti a pókokat is. a szélso tollak rövidebbek. A torka és a hasa világos krémszínu.5-15 10000-30000 szárny- párra becsülik. Fészke- . Az alsó farkfedÓk végén jól látható Poszátafélék Sylviidae (2 kép) ! J Folyók menti suru vegetációban. pókokból áll. hanem a növényzet között bujkálva közelíti meg azt. Elsosorban legyeket. és az alsó farkfe- cm. A fiólási ido 2 hétig tart. Fészkét csalánra. A kotlási ido 12-13 nap. Nádasok. és faroktollai amelle vörösesbarnák. május elején érkezik vissza. Rejtett életu madár. Az alsóteste sárgás árnyalatú. A felsoteste a homloktóI a farkcsíkig sötét olajzöld Réti tücsökmadár Locustella naevia Poszátafélék Sylviidae (J kép) alapon barnásfekete hosszanti foltokkal mintázott. és októberben lo állományát 30 000-60 000 párra becsülik. Felsoteste. gyékényesek fészkelo madara. 0000 ••••• 000 Berki tücsökmadár Locustella jluviatilis I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII 14. erdei magaskórós társulásokban telepszik meg. Egyes példányok mellén vonalkázottság figyelheto meg. Az alsó farkfedok piszkosfehérek. majd annak környékén bújnak meg. kép) világos. Hozzánk gén. a telet Kelet-Afrikában tölti. Tápláléka apró rovarokból. Tápláléka a nádasban élo. világos szegés van. Vonuló madár. április vévonul el. és szeptemberben 000•••••• 000 Nádi tücsökmadár Locustella luscinioides II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Hazai állományát 13. Fészkét a suru avas nád közé rejti. Fészkét a suru növényzet közé fucsomó alá. a has inkább piszkosfehér. zsombék oldalába rejti. középsó'k. vízhez kötodo rovarokból áll. újabban azonban lepszik erdofelújításokban. a kotszülo melegíti a tojásokat. Hasa krémszínu. ! délre eso területeken 000••••••• 00 I II III IV V VI VII Vili IX X Xl XII vonul el. láprétek fészkelo madara. doi rozsdás krémszínuek.és faroktollai enyhén olaj színu sötétbarnák. továbbá nádbuga. a siska nádas területeken is. Az alsó farkfedó'k vége alig láthatóan Poszátafélék Sylviidae (3. A szárny és a faroktollak szintén olajzöld színuek.5 cm. amely a fiókák etetésekor is rendkívül óvatos: a táplálékkal sohasem száll azonnal a fészekhez. a telet a Szaharától Hozzánk április elején érkezik. láperdó'kben. A fiatalokat mindkét szülo táplálja. szárny.•• 12. suru növényzet közé rejti. Fészekalja többnyire 5-6 Cnagyritkán 7) tojásból áll.

Hazai állománya 100000-150000 pár. esetenként zöldmoszat. mocsarak szélében. 2003-ban néhány pár berki poszáta (Cettia cett!) is megtelepedett hazánkban. általában egy méternél nem magasabbra. vízipoloskákkal. kevésbé vörösesek. sáskákkal. illetve olajzöldes-barnás árnyalatúak. A vízben álló nádasokban telepszik meg. A nádasok. Hazai állományát 50 000 párra becsülik. de a tipikus példányok olajzöld árnyalatúak. Szemsávja krémszínu. Az öregkori tollruha szürkésbarna. Fészkét szárazföldi növényekre . apró halakkal. a mell. A tó1ünk északabbra fészkeló1<átvonulnak Magyarországon. Nádasok környékén a nádirigó a fészekparazita kakukk leggyakoribb gazdamadara (2 kép). a telet Nyugat-Afrikában tölti. Keskenyebb nádasokból a környezo területekre jár ki táplálékot gyujteni. a fiókák további 11-12 nap után hagyják el a fészket. A hazai állomány egy része Nyugat-. Hazai állománya 50 000-80 000 pár. Farkcsíkja rotesbarna. és augusztus végén vonul el. árvaszúnyogokkal stb. 12.Nádirigó Acrocephalus arundinaceus Poszátafélék Sylviidae (1-2. A kotlás 11-12 napig tart. a telet Kelet-Afrikában tölti. és a fiókák is kb. csatornák nádszegélyében egyaránt megtelepszik. aranyvesszo. A hím és a tojó azonos színezetu. A fészek anyaga nádlevél. belsejét nádbugával finoman béleli. A nádiposzáták elkülönítése olykor a szakemberek számára sem könnyu feladat. . Április elején érkezik vissza. 44 Énekes nádiposzáta Acrocephalus palustris Poszátafélék Sylviidae (3 kép) ! I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII DDD ••••• DDDD Cserregö nádiposzáta Acrocephalus scirpaceus Poszátafélék Sylviidae (4 kép) ! I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII DDD ••••• DDDD . a has és az alsó farkfedó1<sárgásbarnák. de annál kisebb. A torok piszkosfehér. Április végén érkezik. karcsú bb testalkatú. Színezetében hasonlít a nádirigóra. A kotlás 13-14 napig tart. pókokkal. és augusztusban elvonul. a szárnyak és a farok okker. Ritka kóborlóként figyelték meg hazánkban a nem mintázott nádiposzátafajainkhoz hasonló rozsdás nádiposzátát (Acrocephalus agricola).5-14 cm. alkalmilag gabonában is megtelepszik. Rokonaiéhoz képest a esore feltunoen eros. és a többség augusztusban vonul el.építi. árokparti magaskórós társulásokban. A legnagyobb nádi énekesmadár. fekete üröm stb. Nagyobb nádasokban elsosorban sZitakötó1árvákkal. Április közepén érkezik vissza. A fészek anyaga nád. ugyanennyi ideig maradnak a fészekben. a begy. 13-15 cm. avas és friss nádra egyaránt.sédkender. A fiatalok és a frissen vedlett öregek felsoteste. Fészkét az avas nádszálakra szövi a víz felett. Szöcskékkel. kép) ! I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII DDD ••••• DDDD 16-20 cm. legyekkel táplálkozik. Vonuló madár. másik fele pedig Kelet-Afrikában telel.és sáslevél. Vonuló madár. Színezete és mérete megtévesztésig hasonlít a cserrego nádiposzátára. összefüggo nádasokban és kis nádfoltokban. Nagy. amellen elmosódott szürkésbarna sávozással. nádbuga. Fészkét nádszálakra szövi a víz közelében. . táplálkozik.

Hazai állománya mindössze 3000-5000 pár. hernyókkal stb. Foltos Fészkét a suru nád. és augusztusban vonul el. kép) mocsárrétek lakója. belsejét bugával finoman kelnek ki. testoldalának keresztülhúzódó vonalkázottsága és a fejteton azonban attól elkülönítheto.képezik vagy nád alá épített fészide- épül.és sáslevekbéleli. sötétebb barna Szárny. Speciális 000••••• 0000 Foltos nádiposzáta Acrocephalus schoenohaenus I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII élónelye mindenütt jelentosen beszukült.5-13 cm. A fiókák 12-13 nap alatt Vonués pár. A farok lekerekített. a test két oldala enyhén okkersárgás. A felsotest barnás. zsombékos alacsony vízborítást. Vonuló madár. A 13-15 napos kotlás után kikelt fiókák kb. de a tollak szegése világos. nádiposzáta fejmintázata ideig tartózkodnak Hazai állománya ló madár. A sás os. árvaszúnyogok fo táplálékát. 150000-200000 . világos rotes szegéssel. Vízi géssel. lápok. és ugyanennyi VI VII Vili IX X XI XII közé építi száraz nád. Színezetében meglehetosen hasonlít csík a foltos finom alapján nádiposzátára. majdnem feketék. lakója. Költónelyén A nálunk fészkelók elsosorban igényli az sáskákkal. A farkcsík olívbarna. Sárgás krémszínu vállfoltjai. A fejteto tollai sötétek. Kabócákkal. barna szeAz alsótest vörösesbarna elegyes nagy nádasok árnyalatú.5-13 cm. Hazai állománya 600 pár. hernyókka! dezhetetlen Poszátafélék Sylviidae (2. a váll evezok feketék. Fe!soteste melegbarna Poszátafélék Sylviidae (1. táplálkozik. Hozzánk április végén érkezik.5 cm. A mellen általában finom sötét sávozás figyelheto meg. ezért a csíkosfeju diposzáta világviszonylatban veszélyeztetett faj. barnák. Az alsótest krémszinu. 11.és faroktollak barnák. 11. Farkcsíkja egyszínu barna. a fészekben. A suru lehajló gyékény ke nádlevelekbó1 és azok lárvái . a tenálet Nyugat-Afrikában tölti. érkezik. ugyanennyi ig maradnak a fészekben. a kotlás és a fiókák felnevelése teljes egészében a tojó feladata. gyékénnyel ! rovarok . Fészkét az avas fu közé rejti. legtöbbször több tojóval poligámiában élnek. A fejteto fekete. 00•••••••• 00 Csíkosfeju nádiposzáta Acrocephalus paludicola I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII és csak októberben vonul el a Földközi-tenger medencéjében található teleloterületére. nedves kaszálók szárazföldi levéltet- Poszátafélék Sylviidae (3 kép) ! növényekkel kevert részein telepszik meg.és faroktollai A keskenylevelu színezetu.~ 1~ Fülemülesitke Acrocephalus melanopogon 12-13. sötét foltokkal mintázott. A szárny. Mocsarak. a telet Nyugat-Afrikában tölti. Fészekalja általában 5 tojásból áll. de már nagyon korán. !! Csíkoifeju nádiposzáta fejmintázata etetnek. szinte felfehelyre. kép) csíkokkal. márciusban megérkezik. vekkel. A hím és a tojó azonos széles szemöldöksávja nu. Áprilisban 000••••• 0000 46 I II III IV V augusztusban elvonul.szúnyogok. zsombékosok. belsejét bugával és tollakkal finoman bé- leli. Szemsávja krémszínu. gyékény bó1. szí- és torka fehér. Nem párkapcsolatban él: a hímek a fiókane- velésben nem vesznek részt.

Az egyik legkisebb testu madarunk.• i Sárgafeju királyka Regulus regulus Királykafélék Regulidae (1. belsejét szorrel finoman béleli. A sárga foltot mindkét oldalról fekete sáv szegélyezi. Osszel szeptember és november között vonul át hazánkon. Fészkét fuszálakból építi. Apró rovarokkal táplálkozik. A fej többi része szürke. a tojóé citromsárga. a telet Afrika trópusi területein tölti. A szélso faroktollak külso zászlója fehér. Azokban az erdó'kben telepszik meg. Márciusban érkeznek az elso egyedek. a tojón sárga fejtetofolt látható. és augusztus végén vonul el. mint a sárgafeju királyka. a telet ÉK-Afrikában tölti. Kisszámú fészkelo állománya állandó. A pofák. Hazai állománya körülbelül 500 pár. enyhén barnásszürke. a fiókák 18-22 napig tartózkodnak a fészekben. alsó kávája világos. amelyet mindkét oldalról fekete sáv szegélyez. de az Alpokból és Kárpátokból teleló'k is érkeznek hozzánk. 12-13 napos kotlás után kelnek ki a fiókák. Vonuló madár.5 cm. Szemsávja világos.5-9. Hazai fészkelo állománya 400-500 párra teheto. Fészkelési szokásai megegyeznek a sárgafeju királykáéval. hasa. Megtelepszik városi parkokban is. papírdarabokkal díszíti. kép) ! I 00 ••••••••• II III IV V VI VII VIli IX X XI XII 0 nek mintázata jelentosen eltér attól. Szemöldöksávja világos. A fiatalok feje egyszínu szürke. A szárny és faroktollak szürkésbarnák. azon belül is fóleg csupasz hernyókból áll. A szem felett széles fehér sáv húzódik. 12-13. Felsoteste szürke. alsó farkfedoi fehérek. amelyekben suru bokrosok is vannak. a fej. sárgás. A szem alatt apró fehér folt. 48 Halvány geze Hippolais pallida Poszátafélék Sylviidae (3. de külsejét pókhálókkal. a másodrendu és harmadrendu evezó'k külso szegése sárgászöld. A hímen narancssárga. Meglehetosen hasonlít az énekes nádiposzátára. amelyek 13-14 napig tartózkodnak a fészekben. 9-10 cm. Fészkelési szokásai hasonlóak a kerti gezéhez. Vonuló madár. Vékony fekete bajuszsávja van. de fejé- Királykafélék Regulidae (2. barkával. 12-14 cm. alatta pedig fekete szemsáv. A láb ólomszürke. esore széles. Késon. kép) ! I 0000 ••••0000 Kerti geze Hippolais icterina II III IV V VI VII VIli IX X XI XII Poszátafélék Sylviidae 000•••••• 000 I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII . A fészek mohából és pókháló ból készül. Leggyakrabban a folyókat kíséro mandulalevelu füzesek lakója. Alsóteste a toroktóI az alsó farkfedó'kig világossárga. Torka. A kotlás 14-17 napig tart. Hazai állományát 8000-10 000 párra becsülik. csak május második felében érkezik. Szinte kizárólag a lucfenyvesekben telepszik meg. belsejét szorszálakkal béleli. Melle világos. Lucfenyvesek fészkeloje. alatta szürke folt van. Hasonló színezetu.5 cm. . kép) •••••••••••• Tüzesfeju királyka Regulus ignicapillus I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII 8. A hím fejteteje narancssárga. A test többi része a sárgafeju királykáéhoz hasonló. Tápláléka elsosorban rovarokból. a felso káva szürke. néha áttelel. a hát és a farkcsík szürkészöld. szárnytollai barnásszürkék. Hazai fészkelo állománya 1000-5000 pár. a szem körül fehér folt látható.

5 cm. 00 •• 1!l ••••• 00 I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII ve Észak-Afrikában telel. a fiókák 11-13 nap elteltével hagyják el a fészket. Fészke!ési szokásai el. Gömb alakú. 11-12. A láb sárgás árnyalatú. Vonuló madár. suru hajtásai száraz falevelekbó1 közé. A szemöldöksáv sárga. A kotlás 12-14 napig tart. fucsomó.táplálkozik. a torok és a begy élénksárga. csilpcsalpfüzikéével tölti. A zárt. kép) . Fészkét a talajra építi. A középhegységi erdokben általános elterjedésu. de rendszeres fészkelo az ártéri erdó'kben. Hazai állománya Sisegö füzike Phylloseopus sibi/atrix 11-12. tölti. Vonuló madár. gömb alakú fészek fuszálakból. külso szélükön világoszöld szegéssel. A fejteto. A csor töve sárga. külso zászlóikon A torok piszkosfehér. a fiókák 13-14 napig maradnak a fészekben. amelyeket a lombkoronában gyujt. fenyveseket. Elsosorban pókokkal. Lába . Fe!soteste öldöksávja gábbak. a hát. A csor sárgásszürke. Tipikus példányai Poszátafélék Sylviidae (2. a szemsáv zöld. épül. a nyak. a farkcsík és a faroktollak zöldes színuek. A Földközi-tenger mellékén.Csilpcsalpfüzike Phylloscopus collyhita 10-12 cm. ! a másik két füzikefajhoz a bokros szavannán. Poszátafélék Sylviidae Hegyvidéki bükkösökben jellemzo madár. lítotó1 délre 15000-20000 pár. április közepén eso területeken érkezik. mint a sisego füa nedves talajú. október elején vonul el. nagyobb parkokban is. szemsávja szürkésbarna. Szema sár- zöld. .szúnyogok. világoszöldes ! géssel. majd augusztus végén vagy szeptemberben vonul el. illet400000-600000 pár.5 cm. apró rovarokkal . Hazai Vonuló madár. szürkék. A telet Afrikában. kép) gos sárgásszürke. (Phyllos- 50 . és kevésbé sárgák. csalán. sárgászöld. áprilisban érkezik meg.ellentétben világos. Elois. A kotlás 12-13 napig tart. Felsoteste szürkés barnászöld. a ván- 000 •••••• I II III IV V VI VII VIli IX 000 X XI XII dorfüzike (Phylloscopus inornatus) és a Bonelli-füzike copus bonelli) példányait. és osszel szeptember fordulnak olykor áttelelok végén. A szárny tollak sötétszürkék. avarkupac letört ág vagy alá rejtve. tavasszal már márciusban megérkezik. többi része szürkésbarna. a pofák. az alsótest világos sárgásbarna árnyalatú. A síkvidéki ritkás tölgyesekben is megtelepszik. zárt fészkét a talajra építi. Kedveli a fiatal. levéltetvek stb. A has hófehér. szeder stb. vonul az Egyenállománya zike.általában mint a csilpcsalp. Szemöldöksávja vilá- Poszátafélék Sylviidae (1. és szeptemberben A három fészkelo füzikefaj mellett ritka kóborlóként figyelték meg hazánkban a királyfüzike (Phylloscopusproregulus). 000 •••••• 000 I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII A telet Közép-Afrikában párra becsülik. A szárnytoll ak sötétárnyalatú sze- keskeny. szemsávja alsóteste krémsárga. Hazai állományát 100000-150000 Fitiszfüzike Phylloseopus troehi/us szürkészöld. elenagyon többnyire fészkelo hasonlók. telepített gyes erdoket. Elsosorban hernyókkal táplálkozik. a láb általában sötét (fekete).

(bogarakkal. érkezik vissza telelónelyéró1. és április elején szeptemberben vonul el. nagyon közel van a talajhoz. Különösen kedveli a bodza és gyökereksuru (1. A fészek gyakran 13 napos korukban Március végén. Esetenként akadnak átteleló1< is. A kotlás 12-15 napig tart. A kotlás 11-13 napig tart. poszátafélénk. A barátposzátához hasonló. az alsótest többi része szürke. ebbó1 adódik a kettos A harmadrendu azonosak evezó'K vége világos szegésu.5-15 cm. A tojó felsoteste a híméveI. Megtaláljuk az ártéri és középhegységi erdó'Kben. A csor szürkésbarna. kisebb mértékben és bogyókat csigákat gyújt. Szeme feltunoen sárga. a tojóé és a fiataloké Poszátafélék Sylviidae vörösesbarna. A szárnytollak szürkék.Barátposzáta Sy/via atricapilla 13. Poszátafélék Sylviidae (2 kép) szürke. pókokkal. majd a nyár végétó1 bodzabogyóval táplálkozik.5-17 cm. bokorsorokat. a suru növényzetbe rejti. az alsó káva töve sárgás. Szeme szürkésbarna. ágai között épül. Faroktollain nincs fehér szín. A fészek Hím karva/yposzáta jellegzetes. ká. azokat fó1eg a tojó melegíti. A hím egész felsoteste. szárnya és faroktollai szürkék. A tojó világosabb szürke. szárnycsík. a fiókák 10hagyják el a fészket. A torok és az alsó farkfedó'K fehérek. torka farkfedoi fehérek. Alsóteste piszkosfehér. a telet Kelet-Afrikában tölti. a faroktollak végén fehér foltok vannak. szárnycsíkjai a fedotollak vége fehér. kép) ! fészkét vékony növényi szálakból bó1 építi. továbbá a nagyobb parkokban és kertekben is. bokros rovarokkal lepkékkel hernyóikkal). Elsosorban amelyek nem olvadnak domboldalakat. majd a Földközi-tenger afrikai partjáig jut el. ahol bokrosok vannak. A hazai állomány nagyobb része délkelet felé vonul. Kedveli az ártéri erdó1< szélét. Laza szerkezetu bokrok fogyaszt. pókokat. Nyár közepétó1 éro gyümölcsöket termését. Fészkét bokrok ágaira. Hazai állománya . A fészekalj általában 5 tojásból áll. lepke hernyó kat. Mindenütt megtelepszik. Elsosorban bogarakat. a fiókák 11-14 napos korukban hagyják el a fészket. A legnagyobb testu poszátafélénk. reszt irányú szürke foltokkal. és szeptemberben 20 000-40 000 pár vonul el. szemgyuruje haalap- 00••••••• 000 Karvalyposzáta Sy/via nisoria I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII (Sylvia melanocephala) 15. a fészken keresztül gyakran is láthatók A szüló1< 3-4 nap alatt építik meg fészküket. Leggyakoribb zai állománya 600 000-800 000 pár. A hím fejteteje koromfekete. a tojások. A hím felsoteste szürke. május I II III IV V VI 0000 •••••000 52 VII Vili IX X XI XII elején érkezik. de vörösesbarna ján jól felismerheto kucsmás poszáta hazánkban rendkívül ritka kóborló. alsóteste barnásszürke. Vonuló madár. keössze csíkút menti és Alsóteste piszkosfehér. alulról laza poszátafészek. a toroktói a farkfedó1<ig szürke sávokkal keresztcsíkos (innen ered a faj elnevezése). Április végén.

• Mezei poszáta Sy/via communis • I •• Poszátafélék Sylviidae (1. az alsó káva sárgás. csigákkal. a fiókák 10-12 napot töltenek a fészekben. a fiókák 10-12 napig tartózkodnak a fészekben. A faroktollak sötét szürkésbarnák. fó1eg hernyókkal táplálkozik.5-13. A telet Afrikában. a szélsó'k fehérek. gyakran csalán vagy szeder hajtásai közé építi. mint a háta. majd visszaszáll a kiindulási pontra. A kotlás 11-13 napig tart. A felsotest egyszínu barnásszürke. Poszátafélék Sylviidae (2. Vonuló madár. de fogyaszt pókokat és levéltetveket is. A csor szürke. Elsosorban a folyókat kíséro suru aljnövényzetu erdó'k lakója. pókokkal táplálkozik. a szárny és farok sötétebb árnyalatú. Pókokkal. lebeg a levegóben. Hazai állománya 50000-100000 pár. kép) ! Mezei poszáta szárnya 000•••••• 000 Kis poszáta Sy/via curruca I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII 13-15 cm. kép) ! "JI')I 11. belsejét gyökerekkel béleli. énekel egy strófát. A hím feje. Vonuló madár. A felsotest barnásszürke. bogyókkal táplálkozik. A csor sötétszürke. suru bokrok közé építi. a szárnytollak barnák. Rendszeresen költ a nagyobb erdó'k bokros szegélyében is. A torok fehér. töve kékes. laza szerkezetu poszátafészek. 11-13 napig tart. a telet a trópusi Afrikában tölti. A kotlás 12-13 napig tart. A faroktollak szürkék. Hazai állományát 50000-100000 párra becsülik. a fiókák ugyanennyi ideig tartózkodnak a fészekben. a szem mögött sötét pofafolt látható. Áprilisban érkezik vissza téli szállásáról. és az állomány zöme szeptemberben távozik (de még októberben is látni egy-egy példányt). Legfontosabb élóbelyei a folyókat kíséro hullámtéri erdó'k. amelyben mindkét szülo részt vesz. a mell és a test oldala sárgásszürke árnyalatú. Elsosorban csupasz hernyókkal. rovarokkal. a mell és a has rózsaszínes árnyalatú. Elsosorban puha rovarokkal. Szívesen megtelepszik azonban temetó'kben és nagyobb kertekben is. Etiópiában és Szudánban telel. Nyár végén az érett bodzát csipegeti. Az alsótest világos. oldalán barnás árnyalatú.5 cm. A kotlás. 54 Kis poszáta szárnya 000 •••••• 000 Kerti poszáta Sy/via borin I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Poszátafélék Sylviidae 000 ••••••• 00 I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII . Ilyenkor egy vártahelyró1 emelkedik magasba. A tojó feje is barnás. nyár végén sok bodzabogyót fogyaszt. Fészkét bokrok közé alacsonyan. A csor szürke színu. A torok és a begy hófehér. a láb sötét kékesszürke. rozsdabarna szegésuek. Fészkét. ha számára megfelelo suru bokrosokat is talál. A nyak oldalán elmosódott szürkés folt található. Laza szerkezetu fészkét növényi szálakból építi. 13-14. A hím jellegzetes tulajdonsága a nászrepülés. a háta barnásszürke. Hazai állománya 10 000-30 000 pár. a szélsó'k fehérek. A szárnytoll ak barnák. a has piszkosfehér. amely jellegzetes.5 cm. szárnyaival csapkod. Hím és tojó azonos színezetu. a lábak sárgák. A torok piszkosfehér. a mell és a has világos krémszínu. A fej szürke. pofája szürke. a Szaharától délre eso területeken tölti.

A felsotest szür- Szürke légykapó Muscicapa striata késbarna. belsejét gyökerekkel nevel fel.13. torkuk piszkosfehér. Évente a levegóben. április második felében érkezik. A faroktollak sötétszürkék. mohából. Csorük vékony. A kotlás 11-13 napig tart. amelyeket a levegóben szeresen fogyaszt. az alsótest piszkosfehér. A torok. Ritkás erdó1<:en. Tojásrakás idején a hím a tojót eteti. Táplálékának nagy részét repülo ki. okkerszínu. seire. kikorhadásba. Hazai állománya 300-500 párra teheto. A kotlás 13-14 napig tart. . vagy más okból elpusztulnak az utódok. feketék. a has és az alsó farkfedó1<: fehérek. belse- Szürke légykapó fejmintázata jét szorszálakkal. mint a felsotestük. a Szaharától délre tölti. Elsosorban az öreg bükkösök madara. amelyeket kikorhadásba béleli.lI1nIlIlIlDDD 11-12 cm. A hím és a tojó azonos színezetu. teszik is rend- A másodrendu ! A fiatalok felsotestén tyesnek látszanak. a begy és a mell Légykapófélék Muscicapidae O. mint a felsotest. szeptember jén vonul el. a fiókák ugyanennyi fészekben. Magyarországon északi példányok is keresztülvonulnak. A mell. Fészkét félig nyitott odúba. A telet Afrikában. kép) gyuruje világos. finom növényi szálakból finoman készül. a kis légykapó pótköltésbe kezd. de gyakran épít fápamutból stb. gyökerekkel finoman béleli. fogyaszt. de a fejük is barnem narancssárga. A fészek fó1eg mocsupán egy fészekaljat hából. Tápláléka rovarokból áll. fog el. is szívesen ágain és levelein fog el. Bogyókat. sötétebb hérek. Kis légykapó Ficedula parva Légykapófélék Muscicapidae (2. ahol egy-egy miatt a napsugarak behatolnak az erdóbe. erdei parkokban. Vonuló madár. A farkcsík szürkésbarna. Hozzánk elea A telet Dél-. Hazai állományát 80 000-120 000 párra becsülik. párkányokra. A felsotest és a szárnyak szürkésbarnák. szem- I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII DDD. a szélsokben fehér tükör látható. szó1ó1<:ben. és szeptemberben vonul el. ideig tartózkodnak tölti. A fészek fuszálakból. A fiókákat mindkét szülo táplálja. apatakmeder kidó1t fa nás. ! Kedveli közelségét. gyümölcsösökl?en rovarok gyümölcsöt épületek meg. ra is. szorszálakkal Kis légykapó faroktollai a fák törzsén. telepszik nagyobb mentén. kiszögell é- mesterséges odúba rakja. hullámtéri szegés látható. illetve az olyan helyeket. Vonuló madár. és építi. a láb fekete. épül. Délkelet-Ázsiában I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII DDDD ••••• DDD 56 május elso felében érkezik és augusztus végén. ezáltal petyerdó1<:ben. a fiókák 12-14 nap után hagyják el a fészket. torka narancsszínu. kép) szürkésbarna na. A fészekalj 3-5 tojásból áll. A hím feje és pofája szürke. A fejteto szürkésbarcsíkokkal mintázott.5-15 cm. hosszanti foltokkal csíkozott. A tojók színezete hasonló. Ha a fészket egy ragadozó kifosztja. Bogyókat Fészkét letört ágcsonkra. A has és az alsó farkfedó1<: feevezó1<:ön külso világos a tollak szegése tisztások kertekben.

nincs. A zacskó ala- kú építményt fó1eg nyárfa. Az alsóteste piszkosfehér. Tápláléka Fészkét elsosorban rovarokból áll. enyhén rotes krémszínu. miközben rendszeresen átvonul hazánkon. A hím fejteteje szürke. Szívesen megtelepszik a mesterséges fészekodúkban is. a fuzfák aláhajló ágaira szövi. növényi rostokból a hím szövi. 13 cm. A tojó feje barnásszürke.és gyékénytermésbó1. A fiatalok feje. A telet Olaszországban töltik. Nagyon hasonlít az örvös 000•••••• 000 Kormos légykapó Picedula hypoleuca I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII légykapóhoz. A csor hegyes és keskeny. nyakörve és az egész alsótest fe- Légykapófélék Muscicapidae (1 kép) hér. a szárny tollak feketék fehér szegéssel. de gyakran akadnak átteleló'k is. A fészek felso harmadában a csoszeru nyílást a tojó építi. hanem a tojóra emlékezteto tollazatot visel.5 cm. nyaka. A hímek legtöbbje nálunk nem színesedik ki. alsóteste barna. tavak és mocsarak szélében álló fuzfák a kedvelt fészkelónelyei. Hazai áprilisban állományát érkezik vissza. Folyók.Örvös légykapó Picedula albicollis 12-13. és szeptemberben 150 000 párra becsülik. Táplálékát. Nyakörve Tölgye- ! amely repülo rovarokból áll. . a láb fekete. A faroktollak szintén feketék. a hát és a faroktollak feketék. Odúlakó. és igyekszik újabb párt keríteni. és 18-26 napos korukra pessé. de nyakörve Légykapófélék Muscicapidae (2 kép) I II III IV hiányzik és a szárnyfoltjai nagyobbak. A kotlási ido 12-14 napig tart. alszem körüli foltjai kisebbek. A tojó feje. Fiókanevelés idején azonban a cinegékhez hasonlóan az ágakon hernyók és más rovarok után kutat. kép) ! sótestük krémszínu. Nálunk csak alkalmilag telepszik meg néhány pár. A fiókák 12-14 nap alatt kelnek ki. Mellén vörösesbarna. A szárny sötétbarna-fehértarka. A farkcsík piszkosfehér. kékesszürke. növényi rostokból építi. válnak röpké- 00•••••••• 00 58 I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Márciusban érkeznek az elsó'k és szeptemberben. Fészkét fuszálakból. a pofák. Hazai állományát 10 000 párra becsülik. a szem körül fekete pofafoltok vannak. a szárnyfedó'k végén kisebb fehér folt látható. elmosódott folt van. áprilisban illetve augusztusban. A telet Afrika középso részén tölti. Fészkelési és táplálkozási szokásai nagyon hasonlóak az örvös légykapóéhoz. amelyek reptében egy szárnycsíkká olvadnak össze. szárnya szürkésbarna.5 cm. A hát rotes barna. A tojások lerakása után a hím újabb fészek építésébe kezd. bükkösökben telepszik meg. 10-11. nádbugából. csatornák menti fuz-nyár ligeterdó'k. októberben vonulnak el. A harmadrendu evezó'kön nagyobb. amelyek a csor felett összeérnek. háta farka. egy-egy kiemelkedo ponton ülve a levegóben veszi észre. kisebbek. utánarepül és elkapja. A fej. Szárnyfoltjai sekben. háta egyszínu ! V 000•••••• 000 Függöcinege Remiz pmdulinus VI VII VIli IX X XI XII Függocinege-félék Remizidae (3-4. széleik fehérek. Hozzánk elvonul. a fiókák 14 napig tartózkodnak az odú ban. A hím homloka.

de hátukon és a szélso faroktollakon fekete folt. Nyáron elsosorban a nádasban élo. A fiatalok tollazata a tojóéra hasonlít. Állandó madár. mint a hát. borókások. farka okkerszínu. a fejteton fehér folt látható. halastavak és természetes tavak keskenylevelu gyékénnyel elegyes nádasaiban telepszik meg. A zacskó alakú zárt építményen egy bejárati nyílást készít. apró termetu madár. torka piszkosfehér. Állandó madár. Tápláléka nyári idoszakban fó1eg rovarokból (hernyókból. de pókokat is fog. hártyásszárnyúakból) áll. Mindkét ivar háta. Mocsarakban. a szemgyuru narancssárga. a nálunk fészkelóK a Kárpát-medence nagyobb nádasai között néha kóborolnak. Az alsótest okkerbarnás. Alsó farkfedoi feketék.amelyik nálunk szintén fészkel . belsejét tollal vastagon béleli. Télen rájár az etetokre is. Fészkét fó1eg mohából. télen a vegyes cinegecsapatokkal kóborol. és a fiókák 18-19 napot töltenek a fészekben. A szélso tollak külso zászlója fehér. a begy és a mell fehér. illetve gyomnövények magját eszi. A fészkelés körülményeitó1 függoen fészekalja 4-8 tojásból állhat. 12-13 napig tart a kotlás. hó általlenyomott gyékényszálak alá építi. torka fehér. Kedvelt fészkelóbelyei a bokros erdóK. A bejárati nyílást gyakran egy nagyobb madártollal rejtik el. gyakran már március közepén. 13-15 cm. bogarakból. a középso tollak a leghoszszabbak. esore sárga. Nagyon korán kezd költeni. Télen csapatokba verodve mozog. és a hát feketéjébe torkollik (ssp. birkagyapjúból. A szárnytollak feketék. caudatus). gyékény. kép) ! Barkóscinege farok/allat •••••••••••• Oszapó Aegtthalos caudatus I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII 14-15. lába fekete.••• I Barkóscinege Panurns biarmicus Timáliafélék Timaliidae (1-2.az egész feje tiszta fehér (ssp. Télen a nád és a gyékény. a torok. kép) feje kékesszürke. A hosszú farok fekete. A szárnytollak külso zászlója fehér. Feltunoen hosszú farkú. ahol faggyút csipeget vagy napraforgómagot eszik. Az északi alfajnak . A hím (2. europaeus). a szemtó1 induló barkója fekete. A fejteto. A szem felett fekete sáv húzódik félkörben.és nádlevelekbó1. a pofa. lépcsozetes. a másodrenduek külso zászlója fehér. ártéri erdóK. és a fiókák 12-13 napos korban hagyják el a fészket. A tojó feje okkerbarnás árnyalatú. 60 Ószapófélék Aegithalidae (3 kép) ! Oszapó farok/allat •••••••••••• I II III IV V VI vu Vili IX X XI XII . Fészkét az avas nád surujébe. háncsból szövi. A kotlás 10-13 napig tart. A váll vörösesbarna. fiatal fenyvesek.5 cm. A fiatalok felsoteste. Hazai állományát 5000-15 000 párra becsülik. okker szegéssel. illetve szegély látható. de világosabb. a harmadrendu evezóK és fedotollaik feketék. pofája és tarkója sötétbarna. A csor rövid fekete. zuzmóból. A szélso faroktollak fehérek. vízhez kötodo rovarokat zsákmányolja. Hazai állományát 30000-50000 párra becsülik.

A csor rövid. Az egész fejteto és a torok elmosódott szélu foltja fekete. Hazai állománya 20 000 párra teheto .és faroktollak kékek. Állandó madár.re.ellentétben a lazúrcinegével . pofafoltjuk sárga. parkokban keres táplálékot.5-15 cm. A fejteto. A szárny. a szárny és faroktollak kékesszürkék. de valamennyi széncinege által lakott élónelyen megtelepedhet. de kisebb számban. A fej két oldalán fehér folt van. a láb kék. a szárnyban fehér látható. 13. télen a vegyes cinegecsapatokhoz társulva erdokben. •••••••••••• I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII . kékesszürke. Fiókanevelés hernyókkal táplálkozik. egészen Olaszországig elkóborol. A pofa fehér. kékesszürke. az alsótest citromsárga. de aknázómolyokat is gyújt. kép) ! nezetu. fészkelo matuleveidején elsosorban és levél darazsakat mint a széndara. A torok fekete foltja folytatódik a begyen.és faroktollak keresztcsík szürkéskékek. a torokból induló hosszanti fekete csík csak a mell alsó széléig húzódik. Hazai állományát 200 000-300 000 párra becsülik. A téli idoszakban is rovarok után kutat.ebb odú kat is képes elfoglalni. de az emberi településeken gyakran költ csóben. kertekben is. de megtelepszik az elegyes erdó1<. A hát zöldes. a tarkó és a torok fekete.5-12 cm. A pofa és a tarkófolt fehér. és kék cinege. A kék cinegétó1 eltéroen fején nincsen kék sapka. Állandó madár. A hát sárgás. Télen rájár az etetó1<. de megtelepszik a fenyvesekben. Fészkét odú ban. A szárny. ami a homlokon összeér. Elsosorban a tölgyesek fészkelo madara. a szemsáv és a torokfolt kék. egy hosszanti csíkban. Állandó madár. postaládában és más helyeken. kép) ! Lazúrclnege faroktollat A kék cinegéhez XI XII (Parus cyanus) •••••••••••• Fenyvescinege Parus ater I II III IV V VI VII Vili IX X Közép-Európában ritka kóborló. Az alsótest barnás. A fejteto. A hát. fenyofoltjaiban. fatuskóban stb. némileg hasonló lazúrcinege Cinegefélék Paridae (1. télen a vegyes cinegecsapatokkal kóborol. építi. de kisebb termete miatt a szú1<. a láb kékes szí- Cinegefélék Paridae (3. fehéres színezetu. 10-11. ezalatt több tízezer rovart fogyasztanak el. Az állomány kisebb része messzire. Tápláléka elsosorban rovarokból áll. napraforgómagra is szívesen rájár. föld alatti vagy sziklaüregben. A kotlás 13-15 napig tart. városi parkokban. Fenyoerdó1<. de a faggyúra. vagy a nádasokban kutat élelem után. A csor hegyes. Cinegefélék Paridae (2 kép) ! I luekben gazdag parkokban is. a tarkó. Fiókáit fó1eg hernyó kkal eteti.vagy kékeszöld. az alsótest citromsárga. Fészkelési szokásai hasonlóak az itt emli- •••••••••••• Széncinege Parus major II III IV V VI VII Vili IX X XI XII tett két másik fajhoz. A szárnyban két vékony csík húzódik. Odú ban fészkeI. fó1eg a lomberdokben telepszik meg. a fiókák 20-22 nap után repülnek ki. hanem fehér.fehér mintázat nincsen. rajtuk . Hazai állományát 62 500 000 párra becsüljük. télen más cinegefajokkal együtt vegyes csapatokat alkot. Táplálkozási és fészkelési szokásai nagyon hasonlóak a széncinegéhez. A fiatalok matt színezetuek.' hasoldala pedig nem sárga. Erdó1akó. amellen és a hason keresztül.Kék cinege Parus caernleus 10.5 cm.

de rájár az etetokre is. mindössze 300-500 párra teheto. hogy fészkelo odúját maga vájja a korhadt fába. és a fészkelohely közelében kóborolnak. Nálunk idos lucosokban és bükkösökben telepszik meg. a tollak vége világos szegésu. A tarkón vékony fekete csík húzódik. jól körülhatárolt torokfolt szintén fekete. nincs fémes csillogása. 12-13 cm. A pofa és a mell piszkosfehér.tti. Esetenként . Évente általában csak egyszer költ. Állandó madarunk. más cinegefajokkal alkot laza csapatot. odúban költo cinegefajéhoz. sötétszürke. A fejteto és a tarkó fémes fekete.~ Barátcinege Parus palustris Cinegefélék Paridae (J kép) ! •••••••••••• Kormosfejü cinege Parus montanus I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII 11.harkály módjára vési a korhadt fát. Tápláléka nagyon hasonló a szén. üdúlakó. Torokfoltja nagyobb kiterjedésu. A torok fekete. A pofa szürke. bóbitás. széle elmosódott. a szárnyak és a farok egyszínu barna. Télen is elsosorban rovarok után kutat. nagyobb repedésekben. kikorhadásokban is. de a fiatal erdoállományokban megfelelo odú hiányában nem tud megtelepedni. a szárny. A másodrendu evezó1:: külso zászlója világos szegésu. abban fészkeI. tölgyesek fészkelo madara. Hazai fészkelo állományát 5000 párra becsüljük. A csor ala. Ilyenkor fakuszokkal.5-12 cm. amelyik a téli idoszakban kóborol. Elsosorban a tulevelu erdó1::fészkeloje. A hát. Fiókáit elsosorban hernyókkal eteti.5-12 cm. Az utóbbi évtizedek fenyotelepítései következtében állománya és fészkeloterülete egyaránt növekedett. ha van a közelben öreg lomberdo. kép) ! •••••••••••• I II III IV V V! VII Vili IX X XI XII 10. de alkalmanként megtelepszik a városszéli kertekben is.táplálék után kutatva . az alsótest barnásszürke. Fészkelési szokásai nagyon hasonlítanak a többi. sötétebb vékony szemsávvaL A fejteto szürkés. A csor hegyes. Nagyon hasonlít a barátcinegéhez. de az állomány egy része kóborol. Fészkelési és táplálkozási szokásai nagyon hasonlóak a többi cinegefajéhoz. télen a párok együtt maradnak. de lószúnyogot. barnás árnyalatú. Állandó madár. Hazai állományát 25 000-30 000 párra becsülik .és faroktollak egyszínu barnák. Megtelepszik mesterséges odú ban. Az alsótest világos krémszínu. csuszkákkal. Fejteteje fekete. Fészkelo állománya kisszámú.és kék cinegééhez. Elsosorban fenyvesekben költ. Cinegefélék Paridae •••••••••••• Búbos cinege Parus cristatus I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII Cinegefélék Paridae (2. A felsotest. ormányosbogarakat is hord a fészekhez. ilyenkor. Már április elején hozzálát a tojásrakáshoz. 64 . poloskákat. amely lekanyarodik a torokfoltra. Tápláléka és fészkelési szokásai nagyon hasonlóak a többi cinegefajhoz. Elsosorban a bükkösök. Állandó madarunk. Elofordul azonban.

A pofák fehérek. Valamennyi madártóI könnyen elkülönítheto a szárny vörös mintázata 66 alapján (4. rendkívül egymásra. míg a hegyi fakusz a magasabb régiókra jellemzo. míg a rövidkarcsupán kóborlóként A hegyi fakusz fészkelo állománya múé 30 000-40 000 pár. és a fiókák 16-18 napos korukban hagyják el a fészket. kétszárnyúakat zsákmányolnak. mind ezért együtt tárvilágos a hegyi vilá- Rövidkarmú fakusz Certhia hrachydactyla finom. a hát. belsejét szorrel. bár nálunk az ala- csonyabb területeken is megtalálható. sziklafalakon élo hajnalmadár ria). a szárny. vonalban hernyókat. lékát. Költési idóben de szívesen mezeipoloska-Iárvák. A nagyobb gokat kéregrepedések közé szorítva töri fel (1. krémszínu. mintázattal. kép) . A két fakuszfaj rendkívül hasonlít színezetükben. 8000-10 000. a láb rózsaszín.~ Csuszka Sitta europaea 12-14 cm. kékesszürke. rovarok. . Mindkét faj állandó madár. krémsárgás. Táplálékát kúszva képezik fenyharkáfo táplámael- ! ágakon hernyók keresgéli. a farok kékesszürke. tollal finoman bélelik. módon kertekben a törzsön. A rövidkarmú fakusz megtalálható valamennyi lomberdonkben. a fiókák 20-21 napos korukban hagyják el az odút. gyaljuk óKet. A hímek farktájékán ez sötét vörösesbarna. Felsotestük barna színezetu. Fakuszfélék Certhiidae (3. A párok télen is összetartanak és védik revírjüket. farepedésekbe épül. a maggal teli etetóKet is. a mell és a has is rozsdás krémszínu. Fészkük Alulról felfelé csavarkaszáspókokat. fakusznál A farok hófehér. cinegék vegyes Fakusz farok/ollai csapatához csatlakoznak. Mesterséges és természetes odvakat egyaránt foglal. A kotlás 14-16 na- pig tart. A sze- a torok. építik. A csorük vékony és lefelé hajló. de megtelepszik is. hegyes. kép) begy. A fakuszok távoli rokona a hazánkban •••••••••••• I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII (Tichodroma muramegjeleno. kép) fehér. 14-18 napig kotlási ideje. végük világos. Az alsó farkfedok vörösesek. ! gosbarna keresztcsíkokkal. Hazai állományát 100 000-200 000 párra becsüljük. felrepedt ágacskákból Fészküket vékony és elsosorban alá. levelekbó1 rakja. A fejteto. ártéri erdóKben. a rövidkarmú barnás fakusznál a test oldala piszkosA szárny sötétbarna. Télen is elsosorban felkeresi lárvák és peték után kutat. városi kertekben. A csor hosszú. színu. nagyobb parkokban. a tojóknál rozsdás árnyalatú. télen kóborolnak. mind fészkelési szokásaikban. vesekben. •••••••••••• Hegyi fakusz Certhia familiaris I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Állandó madár. men keresztül fekete sáv húzódik. kéreg kutatják át a kérgeket. a Csuszkafélék Sinidae (1-2. Elsosorban az öreg lomberdóK fészkeloje. 12-14 cm. kép) üdúban költ. hosszanti. lyokhoz nagyobb hasonló parkokban. Csuszka farok/ollai megfeletart a Fészkét kéregdarabokból. Mindkét faj a fák kérgén keresi táplálékát. Az alsótest okkerbarnás árnyalattal. azok bejárati nyílását sárral leszukíti a számára lo méreture.

kép) ! Sárgarigó szárnya 000•••••• 000 Csonttollú Bombycilla garrulus I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII 22-25 cm. alföldi akácosokat. illetve a külso zászlón sárga szegély van. Svéd. A torok fekete. gyakran azonban muanyag raffiát. Ilyenkor városi parkokban. Begye. Elsosorban a nyárasokat kedveli. Magyarországon november és április között figyelhetóK meg telelo csapatai. szárnya és faroktollainak egy része fekete. Hazai állománya 80000-100000 párra teheto. melle. amelyeket a fák lombkoronájában keres. kis számban Észak-Afrikába is. kép) testeélénksárga. lédús termésekkel táplálkoznak. a végükön fehér. de csorük szürkésbarna. Fészekalja 3-5 tojásból áll. sötétebb hosszanti vonalkázássa!. A szárnytollak feketék. A testtollai vörösesbarnák. a farok fekete. A talajon ritkán keres táplálékot. és lejárnak a csordogáló csapok környékére is inni. elsosorban fehér és fekete epret fogyaszt. Egyes években különösen nagy számban özönli el a Kárpát-medencét. Megtelepszik az ültetvényekben. FÓKént bogarakkal. Vonuló madár. A fejteton vörösbarna tollbóbita látható. és gyakran tovább vonulnak Olaszországba. A fészek belsejét gyakran papírral. hernyókkal táplálkozik. ezüstpapírcsíkokkal béleli. hasa világosszürkés. Az öreg hím O. Nyár végén sok gyümölcsöt. 68 Csonttollúfélék Bombycillidae (3 kép) ! Csonttollú szárnya •••• 000000 •• I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII . nagyobb parkokat. A tojó (2. A telet Kelet-Afrikában tölti. 18-21 cm. 14-16 napig kotlik a két szülo felváltva. Az alsó farkfedóK vörösesbarnák. olykor a fiókáknak is hordanak a szülóK gyümölcsöt. madárcseresznyével és más tömeges. fasorokban.~ I Sárgarigó Oriolus oriolus Sárgarigófélék Oriolidae (1-2. a végén sárga végszalag látható. A másodrendu fedotollak szürkék. április végén. Téli tartózkodásukat elsosorban a rendelkezésre álló táplálékmennyiség határozza meg. Hozzánk Norvégiából. május elején érkezik. A telelo csapatok japánakáccai. Kedveli a középhegységi erdóKet. hullámtéri erdóKben is. A homloktóI a szemen túl vékony fekete csík húzódik. fehér termését használja. Francia.és Oroszországból érkeznek. A farkcsík szürke. középhegységi erdóKben egyaránt találkozhatunk vele. Magyarországon inváziószeruen csak egyes években jelenik meg. a végükön piros szaruképzodmény látható. A fiatalok színezete a tojóéra hasonlít. és szeptember közepéig elvonu!. Nagy vízigényük miatt gyakran eszik a havat. majd 14-17 napig nevelik a fiókákat.és Spanyolországba. A fészek elhagyása után a kirepült fiatalokat a szülóK még néhány hétig táplálják. Az öregek esore narancssárga. kép) olajzöld színezetu. és a nyárfa repítóKészülékes. Szemsávja. a felsotesten sötétebbek. Elsosorban növényi szálakat gyujt építoanyagnak. Fészkét ágvillába függesztve szövi. A faroktollak végének két széle szintén sárga. Finn-. az alsón világosabbak. Ilyenkor nem ritkák többezres összetartó csapatai sem.

például mezei pockot is zsákmányol. Hazai állományát 5000-8000 párra becsülik. utóbbiakban fehér tükör láthatá.és szárnytollakon. gyümölcsös ökben is. de a nyári hónapokban is megfigyelték már. Alkalmanként kisemlosöket. de megfelelo éló'helyeken mindenütt lehet velük találkozni. Késon. "szitálva" keresi. kisebb erdofoltok jellemzo madara. Belsejét tollal finoman béleli. A kotlás 15-16 napig tart. de ezeken világos a tollak vége. amelyeket egy kiemelkedo pontról figyelve vesz észre. például kamillából épül. madarakat fog el. augusztus közepén elvonul. Az alsótest csillogó fehér. Magyarországon eddig mindössze három alkalommal bizonyították költését. Az alföldi fasorok. Nálunk elsosorban a nyílt térségek madara. Az alsótest enyhén rózsaszín árnyalatú. A fej. A szélso faroktollak és valamennyi toll vége fehér. FészkeI az ártéri erdó'kben. és április elején távozik. illetve azzal díszíti. és korán. A csor és lábak kékesszürkék. esore és lábai kékesszürkék. Kis örgébics Lanius minor Gébicsfélék Laniidae (1. Alkalmazkodó faj. a szárny. kissé szürkés árnyalattal. ellentétben a kis orgébiccsel. hegyi legeló'kön. A fekete szemsáv csak a csorig ér. és az egész felsotest tollain vékony sötét szegés látható. A fészek gyakran virágzó növényekbó1. Zsákmányát gyakran a levegóben egy helyben lebegve. Elsosorban az alföldi fasorok. A hím és a tojó azonos színezetu. azok 16 nap után hagyják el a fészket. A pofa és a torok fehér. száraz és zöld növényszálakból. de télen szinte kizárólag kisemlosöket. A telet az Egyenlítotó1 délre. Fészkelési körülményei meglehetosen hasonlóak a kis orgébicséhez. áldozatait . a szárnyfedó'k vége szintén fehér. de a dombvidéken sem ritka. Hozzánk szeptemberben érkezik. csakúgy. Fészkét a törzs mellé építi. Fiókáit leggyakrabban sáskákkal és szöcskékkel táplálja. Afrikában tölti. szárnyfedo. füves pusztákon és félsivatagokban egyaránt megtelepedik. A farok és a szárnytollak feketék.más gébicsekhez hasonlóan nemritkán tövisekre tuzi. mocsárvidékeken. mint a váll-. fákkal övezett szántókon. nem hatol fel a homlokra (ami szintén szürke). A fejteto és a hát szürke. A fiókákat közösen táplálják. Osszel és tavasszal nagyobb testu rovarokat is zsákmányol. Mindkét szülo épít. Vonuló madár. XI XII •••• 0000•••• 70 I II III IV V VI VII Vili IX X . A nálunk teleló'k egyesével jelentkeznek. kép) ! Kis orgéhics portréja 0000 ••••0000 I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII Nagy örgébics Lanius excubitor Gébicsfélék Laniidae (2 kép) ! Nagy orgéhics portréja 22-26 cm. A fekete szárnytollakon fehér folt látható. Elsosorban bogarakkal táplálkozik.és faroktollak feketék. a nyak és a hát szürke. A homloka és szemsávja fekete. A fiatalok homloka is szürke. május elején érkezik.~ 19-21 cm. villanyvezetékek mentén gyakran találkozni vele. A nyílt térségeket kedveli.

faluszéli kertekben telepszik meg.építi száraz fuszálakból. majd váratlanul feltunik egyegy pár. kéregdarabokból. a mell és a has rózsaszínes árnyalatú. a fiókák 14-16 napos korukban hagyják el a fészket. farka fekete. hullámtéri erdó'k szélében. kép) ! 000 •••••• 000 72 I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII 17-19 cm. Vas. gyíkot. A faroktollak feketék. Élohelye nagyon hasonlít a tövisszúró gébicséhez. hogy táplálékboség idején a nagyobb rovarokat. kökény . május elején érkezik vissza Afrika középso részén lévo téli szállásáról. A fiatalok a tövisszúró gébics fiataljaira hasonlitanak. A szemsáv fekete. a begy. homloka krémszínu. Fejér. amikor megtelepszik.~ 16-18 cm. farkcsíkja szürkésfehér. válla fehér. mindkét szülo eteti ó'ket. Fészkét legtöbbször tüskés bokrok belsejében . április végén. meglehetosen késon. a szélso tollak középso harmada fehér. Veszprém. út menti fasorok bokrosaiban. Állományát 200 000--400000 párra becsülik. A fiatalok a tojóhoz hasonlítanak. A hát fekete. de felsotestük tollain világos szegés van. de valamivel világosabb annál. Egyes hímeken fehér szárnytükör látható.vagy gabonaszipoly-rajzás idején elsosorban azokkal táplálkozik. a telet Nyugat. Zala és Somogy megye néhány pontján. A hím feje és tarkója szürke. . A szárny fekete. A tojó színezete hasonló a híméhez. Nálunk rendkívül ritka alkalmi fészkelo. szemsávja fekete. vadrózsa.galagonya. A fészekhagyás után még napokig etetik ó'ket a szüló'k. barnásszürke keresztsávozással.és Közép-Afrikában tölti. szélso faroktollai és a farok vége fehérek. A tojó felsoteste egyszínu barna. Vonuló madár. Borsod-Abaúj-Zemplén. Fó1eg bogarakkal és sáskákkal táplálkozik. Belsejét szorrel. Alsóteste világos. mohából. Vonuló madár. éveken keresztül nem jelentkezik. de sokkal fakóbb színezetuek. A torok fehér. s rokonaitól eltéroen áldozatait csupán kivételesen tuzi fel tövisekre. Jellemzo tulajdonsága. temetó'kben. A tojó egyedül kotlik 14-15 napig. Táplálékában a bogarak és sáskák dominálnak. tollal finoman béleli. Kisebb emlosöket. Elsosorban a bokros domboldalakon. inkább szürkésbarnák. apró emlosöket feltuzi egy tövisre. madárfiókát is zsákmányol. Cserebogár. Hazai állománya néhány párra teheto azokban az években. fehér tükörrel. Az elmúlt száz évben fészkelt már Sopron és Debrecen környékén. Fészkelési szokásai és fiókanevelése hasonló a tövisszúró gébicshez. A hím fejteteje és tarkója rotesbarna. száraz ágra. Gerinceseket ritkán zsákmányol. Elsosorban bokrosokban telepszik. az alsótest krémszínu. és szeptemberben vonul el. a hát és szárny rotesbarna. Jellemzoen a mediterrán területek fészkelo énekesmadara. Tövisszúró gébics Lanius collurio Gébicsfélék Laniidae (1-2 kép) ! 000 •••••• 000 I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Vörösfejü gébics Lanius senator Gébicsfélék Laniidae (3.

mint a szajkóé. Állandó madár. napraforgót. FészkeI nagyobb városi parkokban. Kisebb csapatokban hazánkban csak kivételes esetben figyelheto meg. Költési idóben elsosorban hernyókkal. mogyorót. A 17-19 napig tartó kotlásban mindkét szülo részt vesz. Fóleg növényi eredetu táplálékot fogyaszt. ártéri erdóKben is költ. A fiókák 3-4 hetes korukban hagyják el a fészket. de kirepülésük után még 2-3 hónapig együtt marad a család. Mindkét szülo részt vesz a 16-17 napig tartó kotlásban is. fekete keresztsávozással. tölgyesekbe. esore Varjúfélék Corvidae (2. A szárnyfedóK kékek. •••••••••••• Fenyöszajkó Nucifraga caryocatactes I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII A fészket a két szülo közösen építi vékony ágakból. Elsosorban a lucfenyvesekben fordul elo. Elsosorban a tölgyeseket kedveli. belsejét növényi szálakkal. Egyes inváziós években a szibériai alfaja (ssp. Rendszeresen kirabolja a környezetében lévo kisebb madaraik fészkeit. 32-35 cm. Télen több növényi eredetu táplálékot fogyaszt: tölgymakkot. de fenyvesek szélében. elonyben részesíti a fenyofélék magjait. tojásaikat és fiókáikat megeszi. Magyarországi állománya 100 000 párra teheto. A fejteto sötétbarna. a meggyet és a cseresznyét is. Feltuno módon nem csapatban. csakúgy. kép) 34-36 cm. városszéli zöldövezetben is. mohával béleli. Szívesen eszi a diót. bogarakkal táplálkozik. farka pedig rövidebb. kép) ! •••00000 •••• 74 I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII hosszabb. . mint a fiókák táplálásában. A test többi része barnásfekete. A csor alatti barkó fekete. de szívesen fogyaszt éro gyümölcsöt is. a közeli Kárpátokban viszont rendszeres fészkelo. mandulát. A fiókák 19-21 nap alatt hagyják el a fészket. fehér pettyezéssel. A másodrendu evezóKön fehér folt található. Nálunk nem fészkeI.Szajkó GarruhtS glandarius Varjúfélék COIvidae (1. A homlok és a fejteto feketén sávozott. A farok vége és az alsó farkfedóK fehérek. 1200-2200 méter tengerszint feletti magasságban. míg az elsorenduek külso zászlójának széle szintén fehér szegésu. A csor és a csüd fekete. Fészkét a fatörzs közelében vékony ágakból építi. Testtollai rozsdásszürkés árnyalatúak. kukoricaszemeket stb. Egyes években inváziószetuen jelennek meg északkelet felól áramló tÖmegei.és a faroktollak feketék. Fészkelohelyén állandó madár. A csor szürkéskék. szorrel finoman bélelik. Nem tartozik a védett madarak közé . Fészekalja 3-5 tojásból áll. macrorhynchos) elözönli Európát. belsejét finomabb szálakkal. a szárnyak és a farok fekete. hanem elhúzódó laza vonalban követik egymást az egyes példányok. de a költési idoszak után a fenyorégióbóllehúzódik a bükkösökbe. A szárny. Az alsó farkfedóK és a farkcsík fehér. Nálunk elsosorban szeptember és március között jelenik meg a faj egy-egy példánya.

Nagyon hasonlít a havasi varjúra. Nem tartozik a védett madarak közé . A fiatalok tollazata matt. és képes azonnal kilop ni a friss tojást a fészekból. Élohelyén állandó madár. A hosszú farok lépcsozetes. gyakran nagyon szelíddé válnak. a szárnyak. Valamennyi faroktoll felül zöldes árnyalatú. Mindenevo. dögöt eszik. Rovarokat. fészkelohelye körzetét nem hagyja el. nálunk két alkalommal bizonyították elofordulását. Fészke fölé tetot készít. A fiókák a harmadik héten hagyják el a fészket. 76 Varjúfélék Corvidae (3. Eddig mindössze egyetlen alkalommal bizonyították elofordulását. Fészkét vékony. hogy a tyúk kotkodálása táplálékot jelent számára. Összeszedi a pockot. Magyarországon nem fészkei. A fej. 37-41 cm. a kotlásban azonban a hím nem vesz részt. magashegységekben költ. A fiatalok esore barnássárga. míg az öregeké fémes csillogású.kisebb erdofoltjaiban telepszik meg. Hazai állománya 100000-150000 pár. Egyszínu fekete madár. de mindenféle növényi eredetu táplálékot is szívesen fogyaszt. fasor41iban. a torok. Egyszínu fekete madár. és csak egy nyíláson keresztül jár be. Lábai rózsaszínuek. 1500-3900 méter közötti zónában fészkeI. Turistaházak közelében. ahol konyhai hulladék után kutatnak. de ekkor még nem tudnak jól repülni. amely a havasi csókától hajlott. a középso tollak a leghoszszabbak. legtöbbször tüskés ágakból építi (2. apró madárfiókákat. a hát. A magashegyek fészkeloje. vörös esore alapján könnyen elkülönítheto. A fészket a két szülo közösen építi. Az evezotollak belso része fehér. Feltunoen hosszú farkú madár. Lábai ennek a va~úfélének is rózsaszínuek. A szarka állandó madár. és gyakran kirabolja a földön fészkelo madarak fészkeit is. Elsosorban a nyílt térségek bokraiban. de a magas hegyekbó1 gyakran lejön táplálkozni a környezo mezogazdasági területekre. de fészke minden esetben elérhetetlen magasságban. A váll és a h41s fehér. Dél-európai tengerpartok sziklafalain. vékony ágakra épül. teljes röpképességüket csak azután érik el. Magyarországon nem fészkei. esore rövidebb és kevésbé hajlott. sárga színu. A csor és a csüd fekete. 36-39 cm. Rendkívül tanulékony.Szarka Pica pica Va~úfélék Corvidae (1-2 kép) •••••••••••• Havasi csóka Pyrrhocorax graculus I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII 40-51 cm. belsejét sárral tapasztja. kép) ! I 000000000000 Havasi varjú Pyrrhocorax pyrrhocorax II III IV V VI VII VIli IX X XI XII Va~úfélék Corvidae 000000000000 I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII . a mell és az alsó farkfedó1<feketék. Körülbelül egy hétig még visszajárnak a fészekbe. csupán igen ritka kóborlóként fordul elo a Kárpát-medencében. csigákat. Sokszor a legforgalmasabb helyeken költ. fasorokban. csupán ritka kóborló vidékünkön. de ez csak röptében látszik. Napjainkban egyre nagyobb számban jelenik meg a városi parkokban. férgeket. Sziklafalak repedéseiben építi fészkét. kép). Megtanulja például.

Elfogja a gyíkot. vizes élónelyek. a fiókákat a szülóK közösen etetik. fasorok. de nagy eloszeretettel rájár mindenfajta dögre is. A fejteto. távvezetékek oszlopain építi fészkét. A csor és csüd szintén fekete. mindkét szülo eteti óKet. magányos fákon. férgekkel táplálkozik. növényi szálakkal. Gyakran fészkei elhagyott épületek zugaiban. kép) egyöntetu fekete. Természetes körülmények között odúlakó. erdoszéleken. a torok. városi parkokban. A ligetes. ártéri erdóKben telepszik meg. Ilyenkor gyakran csatlakoznak vetési varyakcsapataihoz. férgekkel. A zárt erdóKet kerüli. de télen az itt honos csókaállomány fó1eg Lengyelországból érkezo telelóKkel megnövekszik. A szem szivárványhártyája világoskék.lévén kultúraköveto faj . Állandó madár. illetve a városi galambok fészkeit. Növényi eredetu táplálékot fó1eg télen fogyaszt.Csóka Corvus monedula Va~úfélék Corvidae (1. Fasorokban. Télen fÓKéntnövényi eredetu táplálékot fogyaszt. belsejét szorrel. gyapjúval). A fészek vékony ágakból készül. Magyarországi állományát 70 000-80 000 pár közöttire becsülik. és gyakran elrabolja a földön fészkelo madarak fiókáit is. A fiatalok négyhetes korukban a közeli ágakra másznak ki. általában nagy magasságban. Városi környezetben gyakran kirabolja a balkáni gerle. A kormos va~ú (2. A fiókák 30-34 napos korukig maradnak a fészekben. Elsosorban rovarokkal. cornix) és a kormos varjú (ssp. A nálunk fészkelo csókák állandók. a test többi része sötétszürke. 17-18 napig. Csak a tojó kotlik. ritkás erdóK környékén. 44-51 78 . A dolmányos varjúnál (3. de az állomány jelentos része . hánccsal. A dolmányos va~ú nem tartozik a védett madarak közé. A dolmányos varjú mezogazdasági területek. kéményekben költ. de elfogja a kisebb emlosöket is. a csor és a lábak feketék. kép) ! •••••••••••• Dolmányos/ Kormos varjú Camus corone I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII 30-34 cm. finom növényi anyagokkal béleli. halastavak környékének gyakori fészkeloje. A tarkója világosszürke. csigákkal táplálkozik. a mell a szárnyak és a farok fekete. Fészkét vékony ágakból építi. viszont a kormos va~ú Magyarországon védett . költónelyéhez ragaszkodik. nyílt térségek. a fák csúcsa közelében. mozaikos szerkezetu tájban álló öreg fák. corone). Elsosorban talajlakó rovarokkal. repedéseiben. A faj hazai állományát 10000 párra becsülik. A test többi része és az elso szárnyfedóK szürkék. belsejét finoman béleli (szorrel. A vetési varjúnál kisebb termetu varjúféle. megeszi a szemetesek környékén talált konyhai hulladékot is. homokés löszfalak üregeiben is.épületek zugaiban. illetve fekete. Utóbbi csak a nyugati határszéleinken fészkeI alkalomszeruen. A tojó egyedül kotlik 18-20 napig. kép) a fej. Va~úfélék Corvidae (2-} kép) CO Kormos varjú csore •••••••••••• I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII cm. teljes röpképességüket öthetes korukban érik el. Magyarországon 2 alfaja fordul elo: a dolmányos (ssp.

. Az öreg madarak csortöve körül kikopaszodott. a párt alkotó egyedek egész életükön át kitartanak egymás mellett. parkokat is.. de télen északkelet feló1 hatalmas tömegben áramlanak be a Kárpát medencébe az áttelelni érkezo vetésivarjú-csapatok. Hazai állománya az utóbbi két évtizedben lassan megerosödött. a fiatalok kisebb távolságra elkóborolnak. békát is. Csore szintén fekete. 30 000-35 000 párra teheto fészkelo állománya. Hatalmas termetu. Monogám faj. amikor más énekesmadarak még javában kotlanak. Szívesen gyujt magvakat. Elfogja a gyíkokat. csupasz felület található. de szívesen rájár a dögre is. A fiókákat közösen nevelik. 54-67 cm. Elsosorban állati eredetu táplálékot. A nálunk fészkelo állomány állandó. és szívesen gyujt táplálékmaradványokat ragadozó madarak fészke alatt. sziklafalakon. Egyre gyakrabban építi fészkét villamos távvezetékek oszlopaira. apró emlosökkel táplálkozik. Megfigyelheto a szeméttelepeken is. állatszorrel béleli. Belsejét finomabb növényi szálakkal. de gyakran keresgél hulladék után is. kép) öreg Vetésivarjú-portrék •••••••••••• Holló Gorous corax I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII 41-49 cm. általában március közepén (olykor már február végén) teljes a fészekalja. Hegyvidéki ritkás állományú erdóKben. Gyakran hatalmas. ma már hatalmas országrészekbó1 hiányzik mint fészkelo madár. a hollófiókák már röpképesek. de felkeresi a szeméttelepeket és a városi kerteket. Májusban. vékony növényi szálakkal.16-18 napig miközben párja eteti. A tojó egyedül kotlik . 2001 óta újra védett faj. fák csúcsában építi vékony ágakból (2. kép). Fészkét általában nagy magasságban. amint csapatosan kutat táplálék után. A tojó egyedül kotlik 20-21 napig. fasorokban. óKet a szülóK közösen nevelik. és a dögöt sem veti meg. nagyobb termetu rovarokat. apró emlosöket fog. A fiókák 28-30 napig maradnak a fészekben. Egyik legkorábban fészkelo madarunk. egyöntetuen fekete színu madár. Állandó madár. Növényi eredetu táplálékot is rendszeresen fogyaszt. városi parkokban telepszik meg. köztük gyakran a kerecsensólyom is. akár többezres kolóniái is kialakulhatnak. Évente egyszer költ. Hazai fészkelo állománya a túlhajszolt gyérítés következtében nagyon megfogyatkozott. A tollazat bizonyos szögben fémes csillogású. Egyöntetu fekete színezetu énekesmadár. Rovarokkal. Csore rendkívül vaskos. ma már 1000 pár körül mozog a fészkelo állomány . amelyek 5-6 hetes korukig maradnak a fészekben. alföldi erdÓKben telepszik meg. gallyakból építi. Kirepülésük után a fiatalok még jó ideig együtt maradnak szüleikkel. farka reptében jól láthatóan ék alakú. Vetési varjú Coruus frugilegus Varjúfélék Corvidae (1-2. belsejét rendkívül finoman béleli. Fészkeiben rendszeresen megtelepednek ragadozó madarak. Költési idoszakon kívül elsosorban mezogazdasági területeken találkozhatunk vele. 80 Varjúfélék Corvidae (3 kép) ! •••••••••••• I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII . Alföldi eróKben. Fészkét vékonyabb ágakból. míg a fiatalok csortöve is tollas.

kissé zöldes csillogású. Fo költési területén május elején kialakulnak a párok. lámpatestek stb. de elfoglalja a mesterséges odúkat is.és felsotest tollainak változik. Pásztormadár Sturnus roseus Seregélyfélék Sturnidae (3. Tavasszal korán. Helyeninkább piszkosfehér. ként hegyvidékeken dár. DDDDDDDDDDDD I II lit IV V VI VII Vili IX X XI XII . birkalegelóK madara. Fó1eg korakások.. a nálunk gyuruzött madarak közül több Törökországban. 19-22 cm. Az odú belsejét kevés fuszállal. már február végén megjelenik. a hímnek a szárnyán Seregélyfélék Sturnidae (1-2 kép) a tövén kissé kékes. A fej. 18-22 napig tartózkodnak fiatalok nagy csapatokba Vonuló madár. A kirepült béleli. Az utóbbi idóben azonban az emberi létesítmények zugaiban egyre gyakoribbak épületromok. torkuk és ilyenkor végén fehér szegés van. Tunéziában telel. kedstb. 2800 m magasságig. A csor és a lábak szintén rózsaszínek. füleskubúbosbankának stb). kép) ! Inváziós ma- nagy számban jelenik meg nálunk. pókokból. A esore sárga. a torok és a mell fekete. Rendszeresen akadnak áttelelok is.Seregély Sturnus vulgaris 19-22 cm. erdoszéleket. hullámtéri erdoket. Csorük ilyenkor sötétszürkére jének kivételével mindenütt megtelepszik. Hozzánk keletró1 érkezik. egyes években is fészkeI. és ilyen- kor többnyire fészkeI is. a fiókák más odúköltó1mek Cfakopáncsoknak. töve sárga. szó1ot. kertekben is. Inváziós években akár több ezer is költhet nálunk. öregek is átvedlenek. de felszedik az apró bogarakat. Algériában. 82 vagy csak néhány példány mutatkozik. hernyókból sáskákból. Szíriában. Nem tartozik DIIIIlIIILJII!. lótücsökbó1. a hozzánk érkezo és itt költéshez látó egyedek jobbára június elején állnak párba. áll. Költési idóben az egész teste kékesfekete. A test többi része rózsaszín. Különösen veli az éro cseresznyét. Táplálékát elsosorban a talajon keresi. hodályok. szeptemberben a többség elvonul. amitó1 az egész madár pettyesnek nik. való költései: üregek. meggyet. Csorük piszkossárga. A felnott madarak és a fiókák egyaránt rovarevóK. verodve kutatnak táplálék után. száraz puszták. a fejteton tollbóbita látható. A fiatalok szürkék. I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Hazai állományát 300000-500000 párra becsülik. Szívesen költ a városi parkokban. Utóbbiaknál és a természetes odvaknál is agreszszív konkurense viknak. A szárny és a farok szintén fekete. Szívesen elfoglalja a mesterséges fészekodúkat is. A pásztormadárcsapatok fúben kutatnak Fiatal pásztormadár sáskák után. szárnyuk és farkuk sötétebb. alsótestük világosabb. száraz levelekkel kon. üdúban fészkeI. Lába rózsaszínu. vályogépületek zugaiban telepszik meg. Oszre a fiatalok és az tuaz alsó. A zárt erdok belseKedveli a nyílt térsé- A fiatalok szürkék. földigilisztákból. pókokat is . 12-14 napig kotlik a két szülo a tojásoaz odúban. gek közelségét. míg inváziós években.]IJIJDDD a védett fajok közé. máskor évekig nem jelentkezik. a tarkó. piszkosfehér. amely bogarakból. Pakisztánban került kézre. A nyílt térségek. fasorokat.

a fej. Nem tartozik a védett madarak közé . Nyári és téli tollazatában egyaránt megkülönböztetheto a verebektó1 a fehér alsótest és a kiterjedt fehér szárnyfolt 84 alapján . a tarkó. A fejteto és a tarkó barna. madarak fészkeiépíti. és télen is fó1eg magvakkal táplálkozik. A torok. illetve fiókáit is ezekkel eteti.• I Házi veréb Passer domesticus 14-16 cm. majd a fiókák is ugyanennyi ido után hagyják el a fészket. de annál fakóbb. cserép alatt stb. telepszik lakott terovarületek szélén. 12. nek oldalában. Hazai fészkelo állományát esetenként nagyobb távol- 200000-500000 párra becsüljük. A szárny és a faroktollak barnák. mára alkalmas csövekben és más. • 1iI•• rJDn •••• . Szívesen fogyaszt félérett magvakat. sötétebb barna foltokkal. A pofa és az egész alsótest szürke. Manapság szinte kizárólag épületek. kikorhadásban. Az év nagy részében vegyesen fogyaszt növényi és állati eredetu táplálékot. A felsotest vörösesbarna. helyeken hogy költ. A tojó egyszerúob színezetu. télen szinte kizárólag magvakkal él.5-14 cm. hasonló meg. A válltollak rozsdavörösek. A legnagyobb városok belsejében is megtelepszik. ebbó1 alakul ki a kettos fehér szárnycsík. ebbó1 alakul ki a fehér szárnycsík. rokona. fehér szegéssel. az alsó farkfedó'k barnás árnyalatúak. A felsotest és a szárny színezete hasonló a híméhez. 13-14 napig tart a kotlás. A szem felett vékony világos csík húzódik. Faodúban. Gyak- ran fészkei telepesen. mesterséges helyeken gólyák és ragadozó odúkban. erdoszéleken. Állandó madár. Fészkét száraz fuszálakból belsejét tollal vastagon béleli. A zárt erdoségek kivételével mindenütt megtalálható. A hím és tojó azonos színezetu. a fiókák 15-17 nap I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII •• IIII •• l1l1a után hagyják el a fészket. napraforgóra. emberi létesítmények A szövomadarak zugaiban. A kotlás 14-15 napig tart. az alsótest piszkosfehér. tarkója rozsdabarna. A csor fekete. kép) Hím házi veréh Mezei veréb szabályos lal vastagon gömb alakú fészkeket is szott az alföldi fákon. de egyes példányok ságra is elkóboroinak. Költési idóoen elsosorban rovarokkal táplálkozik. Hazai állománya elérheti az 1 millió párt is. Táplá- Mezei veréb Passer montanus Verébfélék Passeridae c3 kép) ! a házi verébéhez. A pofák és az alsótest fehér. Fiókáit kizárólag rokkal táplálja. A szárny és a farok barna. fészkelo ritka kó- A verébfélék családjába tartozó. Nyár végétó1 rájár az éro gabonára. konyhai hulladékot. belsejét tol- béleli. kopár hegyvidékeken havasipinty (Montifringilla nivalis) csupán rendkívül I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII borlóként fordul elo hazánkban. amit az is bizonyít. Állandó madár. A hát vörösesbarna. A hím fejteteje szürke. a váll és a szárnyfedok vége fehér. régebben Verébfélék Passeridae (1-2. a pofa barnás. léka nagyon Mezogazdasági muvelésu fasorokban területeken. A csor és a szem között fekete folt található. a begy és részben a mell fekete. A fészket száraz fúoó1 építi. szá- költ. sötétebb barna foltokkal. A torok és a pofa foltja fekete.

napon hagyják el a fészket. 86 Pintyfélék Fringillidae (2 kép) ! ••••• 00000••• I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII . Költ6helyén a tulevelu erdó'k. A has és az alsó farkfedó'k fehérek. 13 napig. amely rendkívül finom szerkezetu építmény. Csak a tojó kotlik. a melle szürkésfehér. de a feje és a háta nem fekete. A vendégek északkeletró1 érkeznek. sz6rszálakból stb. Szívesen megtelepszik parkokban. ártéri és az alföldi erdó'kben egyaránt megtelepszik. bogarakkal. ugyanakkor hozzánk is érkeznek teleló'k északról. krémszínu árnyalattal. A hím feje és háta kékesszürke. A cs6r fekete. Hasa világos. Költési idóben fó1eg rovarokkal táplálkozik. Cs6re narancssárga. mohából. épül. a torok. A faroktollak kékesszürkék. Ilyenkor nem ritkák tízezres csapatai sem. Fészke. Hazai állománya 650 000-800 000 pár közötti. a faroktollak feketék. gyapjúszálakból. Tavasszal a friss rügyeket is szívesen csipegeti. A torok. Hozzánk az els6 példányok októberben érkeznek. Az állomány egy része vonuló. 14-16 cm. a begy és a mell barnásvörös. piszkosfehér. a másodrendu evez6k küls6 zászlója sárgás árnyalatú. A pofa. de megjelennek a lakott területeken. az alsó farkfedó'k fehérek. A szárnytollak szürkésbarnák. tarkója és nyaka kék. ezekbó1 alakul ki a kett6s szárnycsík. gyümölcsösökben. de gyakran még a kertekben is. és továbbvonulnak délnyugat felé. de többnyire nagy csapatokba ver6dve más pintyfélékkel együtt a tarlókon táplálkozik. nyíresek lakója. A fiókák a 13-14. a szélsó'k küls6 zászlója fehér. a farok V alakban kimetszett. Erdó1akó. A hím homloka fekete. Egyes években hatalmas tömegei árasztják el a Kárpát-medencét. A válltollak és a' szárnyfed6k vége fehér. a begy. és áprilisig maradnak. A nálunk teleló'k els6sorban a mez6gazdasági területeken nagy tömegbe ver6dött vegyes magev6 csapatokban mutatkoznak. lédús bogyók és magvak) teszik ki. de fiókáit hernyókkal. de annál kissé élénkebbek. zuzmókból. etetó'k környékén is. Fészkelési szokásai nagyon hasonlóak az erdei pintyéhez. Behúzódott az emberi települések közelébe is. igazi mestermu. küls6 zászlójukon világos szegésseI. Télen a hímek színezete a tojókéhoz hasonló. Télen az etetó'kbe rakott napraforgómagot szívesen fogyasztja. fejteteje. Az els6rendu evezó'k feketék. máskor táplálékának zömét növények (különféle termések. a telet Olaszországban tölti. a farkcsík zöldes árnyalatú. sötétebb barna foltokkal mintázott. pókokkal táplálja. Magvakkal táplálkozik. a mell és a váll narancssárga. A középhegységi. A tojó feje és háta barnásszürke. Az állomány jelent6s része azonban egész télen itt tartózkodik. hanem barna. mint a hím. A hát barna.Erdei pinty Fringilla coe/ebs Pintyfélék Fringillidae (1 kép) ! Erdei pinty szárnya •••••••••••• Fenyöpinty Fringilla montifringilla I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII 14-16 cm. A farkcsík fehér. A tojó hasonló színezetu.

Az éger és a nyír terméseit fogyasztja leggyakrabban. begye. valamint a has oldala barnás árnyalatú. Az alsótest piszkosfehér. A felsotest zöldes árnyalatú. elsosorban lucosokban költ. Fészkelo szét Ca legtöbb Olaszországban vissza Skandináviába. melle. ahol a hím élénk citromsárga. de fiókáinak rovarokat táplálásában mindkét szülo részt vesz. A tojó színezete kevésbé élénk. A fiókák •••••••••••• I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII . Az áttelelo csízek rájárnak az etetokre is. illetve a szélso tollakban fehér folt van. kép) ! I farkfedó'k fehérek. Szeptemberben-októberben vonulnak szóródnak át nagy számban nálunk. kép) ! I ••••••••••• II III IV V VI VII Vili IX X XI XII áprilisban vonulnak szországba. és szürkésbarna A has és az alsó Csicsörke Serinus 11-12 cm. A begy és a mell egy része. mindkét oldalán sárga tükör látható. vékony sötétbarna mintázattal. Apró magvakkal táplálkozik. serinus A farkcsík Pintyfélék Fringillidae (2. Az erdó'k szélén szintén magvakkal táplálkozik. Kisebb állománya 100-200 pár közötti . de szívesen csipegeti a fenyo. csapatai rendszeresen o. sárga folttal. A tojó enyhén sárgás azokon a testrészein. álla. A fiatalok feje szürkésfehér. parkokban. amelyeket érett és félérett formában is fogyaszt. Nálunk kultúraköveto faj. vonalakkal mintázott. fasorokban. tömzsi. Csore rövid. temetó'kben. április elején érkezik. továbbá a katáng. a mellükön szintén sávozottak. Egy-egy példány lel. Az egész felsotest zöldesszürke. A háta sárgászöld sárgászöld. szürke csíkokkal vonalkázott. Fenyvesekben. homloka és torka fekete. a tollak vége fehér. V alakban kimetszett. szorrel. A fejteto és a tarkó fekete. Lakott területeken. A pofák és Pintyfélék Fringillidae az alsótest sárgás. A faroktollak feketék. A fiókák 14-15 nap után repülnek ki. miközben északról hozAz állomány egy része dél felé kóborol. Márciusa Baltikumba. végükön fehér folttal. szürke színu.5 cm. pókhálóból. oldalán szürke csíkokkal mintázott. begye. és október áttemásodik felében vonul el. a test oldalán szürke sávozás. a pofák és a torok egy része piros. ben telepszik meg. Európába az Atlasz-hegység vidékéró1 települt be. valamint a tarkó citromsárga. Vonuló madár. A telet a Földközi-tenger mentén tölti.és lipatopmagokat. 11-12 napig. A hím homloka. zuzmókból. A szárny tollak feketék. sávozott. Március végén. zánk is érkeznek teleló'k . majd a Mediterráneumban tölti a telet}. fedotollaik sárgák. A belsejét vékony gyökerekkel. a has fehér. Csak a tojó kotlik. A farok fekete. A szárnytollak feketék. A pofák és a torok alsó része és a farkcsík fehér. tollal béleli. A homlok. A kanári közeli rokona. melle enyhén sávozott. 88 finoman kertek- Carduelis carduelis Pintyfélék Fringillidae (3 kép) ! fészkelhet. mindkét szülo eteti oket. A hím fejteteje.5 cm. torka. Fészkét lucfenyo ágaira szövi növényi szálakból. a pofa körüli rész. Oroáttelelnek. Apró is hord.Csíz Carduelis spinus - 11-12.és borókamagvakat. rendszeresen 000 ••••••• Tengelic II III IV V VI VII Vili IX X 00 XI XII 12-13. sötétebb vonalakkal mintázott.

Magevo madár. Máltáig. Magyarországon szeptember végén.Kenderike Carduelis cannabina Pintyfélék Fringillidae (H kép) ! •••••••••• Zsezse I II III IV V VI VII VIli IX X 11. de begye és a melle barnás árnyalatú. A váll és a szárnyfedó1<vége fehér csíkká olvad össze.5-14 cm. puszpáng és más bokrok ágai közé rakja. de költési idóben sok rovart gYUjt. Belsejét gyökérrel és szorrel finoman béleli. Október vége és március közepe között nagyszámú téli vendég. Közép-Európába csak ritkán jut el egy-egy példány. a begy és a mell vöröses színezetu. A hím farkcsíkja vöröses. Farkcsíkja egyszínu fehér. az apró. de a Dunántúlon sem ritka. a tarkó és a pofák szürkék. melle okkerbarnás.Északról érkezo csapai tovább vonulnak dél felé Olaszországig.5-14 cm. boróka. A fiókák 11-13 napos korukban hagyják el a fészket. sötétebb barna hosszanti foltokkal. Nálunk eddig három alkalommal észlelték. mellén enyhén rózsaszín. 11. lába fekete. Az arktikus tájak fészkeloje. A has fehér. A felsotest barnás árnyalatú. a begy és a mell vörös színu. Csak a tojó kotlik. a fej. Skandináviában fészkeI. sötétebb barnán vonalkázott. A szürke zsezse (Carduelis hornemanni] nagyon hasonlít a zsezséhez. áprilisban távoznak. mindkét szülo táplálja ó1<et. a piros szín hiányzik róla. szóló1<ben telepszik meg a leggyakrabban. A has és az alsó farkfedó1<fehérek. Hazai állományát 60 000-100 000 párra becsülik. A téli nagy "pintycsapatok" legnagyobb egyedszámú képviseloje. A torokfoltja és a felso csorkáva töve fekete.Inváziós madár. 90 Carduelis flammea Pintyfélék Fringillidae (3 kép) ! ••• I II III 1100000 ••• IV V VI VII VIli IX X XI XII . A Kárpát-medencében téli vendégként figyelheto meg a sárgacsoru kenderike (Carduelis flavirostris). miközben mindkét szülo eteti ó1<et. alsóteste alig mintás. Csore sárgás. hátoldala azonban eroteljesen mintázott. amely csak egyes években jelenik meg tömegesen. A szárny és a faroktollak szürkésbarnák. de a magasabb hegyekben a fenyveseket is kedveli. Domboldali bokrosokban. A faroktollak szürkésfeketék. szinte egyöntetuen fehér. feltunoen rövid ideig: mindössze 10-12 napig. A fiókák 10-12 napig maradnak a fészekben. Ez a faj a kenderike tojójához nagyon hasonlít. gyökerekból építi ágvillába. Növényi szálakból épülo fészkét vadrózsa. két oldalán barnás foltokkal. Nagy csapatai elsosorban az Alföldön mutatkoznak. borókásokban. XI XII 12. Elsosorban a nyír termésével táplálkozik. A tojó színezete hasonló a híméhez. A szárnytollak sötétszürkék. A homlok. A tojó kevésbé élénk színezetu. Fó1<ént a nyíresekben fészkeI. temetó1<ben.Fészkét száraz fuszálakból. de annál világosabb. A homlok. A hát és a farkcsík barna. október elején jelennek meg az elso csapatok. külso zászlójuk fehér. széleik vílágos szegésuek. és március végén. belsejét tollal vastagon béleli. A torok. félérett magvakat kedveli leginkább. A tojó 10-12 napig kotlik.

A szárnytollak zöldesbarnák. Elsosorban gyertyános erdó"ket. amelyet eros csorével könnyedén fel tud törni. az elegyes lomberdó"kben tölgyeseket. Kedveli a vadcseresznye magját.. Hazai állományát 80 000-120 000 párra becsülik. az elsorendu evezó"k külso zászlója sárga. Feltunoen nagy.. belsejét tollal.. kép) ! dó"k okkerbarnák. bükk termését. telepszik meg. A farok V alakban kimetszett. •••••••••••• I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Hazai állományát 92 200 000-250 000 párra becsülik. 14-16 cm. A költési idoszakon kívül szinte kizárólag növényi eredetu táplálékot fogyaszt. bükkösöket. barnás csíkozással. temetó"kben. Pintyfélék Fringillidae (2. de növé- is táplálja. A szem és a csor között. valamint a torkon fekete folt látható. örökzöldekben Elsosorban magevo. A hím szárnytollai kékes színuek. sótest világosbarna. a fészekben. a hason a sárga szín intenzívebb. Lengyel.. Kedvelt fészkelóbelyei az ártéri erdó"k is. elegyes erdó"k szélében telepszik meg.Olaszországig. gyobb távolságra . a testtollai hosszanti inkább szürkészöldek. Évente két fészekaljat Nem tekintheto is nevel. Fészkét vékony ágacskákból építi. . A faroktollak barnák.5-18 cm. mohából fiókáit hernyókkal. a hazai állomány egy része Olaszországban és Franciaországban telel. A farkfe- Pintyfélék Fringillidae O. ugyanakkor hozzánk is érkeznek teleló"k Lengyelországból.és Csehországból hozzánk is érkeznek teleló"k. napraforgót eszik. vaskos esore kékesfekete. egy része na- tipikus vonulónak. A fej és az egész alsótest sárgászöld.. A tojó egyedül kotlik 13-14 napig. csorük sárgásbarna színu. Ez utóbbi a tojókon és a fiatalokon is jól látszik. A fiókákat a szüló"k közösen etetik. A tarkó szürke. Ahol csak teheti. a tojóéi szürkék. galagonyát stb. Fészekalja 5-6 tojásból áll. szor- rel finoman kibéleli. A tojó kevésbé élénk színu. A hát és a farkcsík szürkészöld. belsejét növényi szálakkal finoman béleli. Szívesen eszi a gyertyán. Kirepülés után a család Meggyvágó külónleges kézevezoi belso •••••••••••• Zöldike Cardue/is cblarn I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Vonuló madár. Télen felkeresi a napraforgórnaggal teli etetó"ket is. A hát sötétbarna.• Meggyvágó Caccothraustes caccothraustes 16. A váll és a szárnyfedó"k fehérek. gyümölcsösökben. kép) ! Kertekben. építi fészkét. nyi szálakból. Fészkét vékony építi. bogarakkal gyökerekbó1. a szélso tollakon sárga tükör látható. a már röpképessé vált fiatalok 11-14 nap múlva hagyják de az állomány el fészket. A faroktollak zöldesbarnák. Télen színezetük kevésbé élénk. 12-13 napos kotlás után kelnek ki fiókái. Kedveli a elegyes vadcseresznyével Fiókáit elsosorban rovarokkal táplálja. fenyvesek. illetve a Balkánig . A fiatalok zöldesbarnák.kóborol. A fejteto és a pofa okkerbarna. az alvégük fehér. amelyek 10-11 napig tartózkodnak még egy ideig összetart. fó1eg gyommagvakat.

15. amely nálunk rendkívül ritka kóborló. Szalagos keresz/csoru I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Hazai fészkelo állománya 100 pár körüli. Háta. szárnyfedok. esore rövid. fejteteje. Az utóbbi évtizedekben jelentosen növekedett fészkeloterülete és állománya is.Keresztcsorü Loxia curoirostra 16-18 cm. A hím alsóteste és pofája vörös. de néha azok közelében elegyes állományokban telepszik is fészkeI. tömzsi és fekete. A nálunk fészkeló1: kóborlók. Fó1eg fenyomagvakkal. mindenfelé lehet vele találkozni. apró foltokkal csíkozott. Nálunk szórvá- •••••••••••• I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII nyos fészkelo.5-15 cm. begye és amelle Pintyfélék Fringillidae élénkpiros. torka. friss rügyek stb. Télen gyakori kóborló. bokros területeket. alsó. mohából épül. a sík területeken kedveli a folyóvölgyek közelségét. hanem a felso és Pintyfélék Fringillidae az alsó káva vége keresztben áll. a szárnyon széles fehér csík látható. kékesszürke. A kotlás 12-14 napig tart. szorrel béleli. telepszik meg.5-17. a rózsás pirók (Carpodacus roseus) és a nagy pirók (Pinicola enucleator) a Kárpát-medencében rendkívül ritka kóborlóként fordult elo. a pofák és a torok . a tojóé szürkésbarna.és felsotestük sötétbarnán csíkozott. (1 kép) ! Fó1eg a lucfenyo magjával táplálkozik. fuz-. Szinte kizárólag örökzöldekre. •••••••••••• Karmazsinpirók Carpodacus erythrinus 13. A tarkó és a hát szürke. nyár. miközben a szomszédos országokban már észlelték fészkelését.és faroktollak feketék. alsóteste piszkosfehér. Mindkét nemnél a szárnyak. A fejteto. Magyarországon még nem bizonyított fészkelése. rokonától a fehér szárnymintázata alapján könnyen elkülönítheto . Magashegyeken egészen 4000 méterig hatol fel. gyommagvakkal (2 kép) ! DDDDDDDDDDDD Süvölto Pyrrhula pyrrhula I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII Pintyfélék Fringillidae (J kép) ! táplálkozik. Eros esore nem hegyben végzodik. A hím homloka. gyökerekbó1 rakja.fekete. 94 mindössze 200-300 párra teheto állománya. A fiatalok barnás színezetuek. A fészek száraz növényi szálakból. farcsíkjuk zöld. oldalán rózsas2Ínes tollakkal. Tápláléka boróka-. szemsávja barna. fagyalbogyóval. a fiókák 14-16 napig tartózkodnak a fészekben. elsosorban fenyoágacskákból. A pirókok másik két faja. felsoteste szürkészöldes. válltollak és a farok barnás. Elsosorban továbbá a lucosokban vadcseresznyével. szorrel finoman béleli. A has fehér. Elsosorban a lucfenyvesek öreg állományaiban meg. Mindig tulevelu fára építi fészkét. de kirepülésük után még hetekig együtt marad a család.5 cm. Mindkét ivar esore rövid. fenyo-. A hímek pirosasak. alkalmi elofordulásai vannak csak. szárnya és farka barnás színezetu. a farkcsík és az alsó farkfedó1: fehérek. mohával. Belsejét vékonyabb szálakból. az északabbról érkezó1: továbbvonulnak Olaszországig. A keresztcsoru rokona a szalagos keresztcsoru (Loxia leucoptera). tömzsi. A tojók zöldes árnyalatúak.közvetlenül a csor alatt . farkcsíkjuk piros. A pofák pirosasak. A tojó jellegtelen tollazatú. A szárny. elsosorban lucfenyore építi fészkét. belsejét gyökérrel.és berkenyemag. majd tollal. .

Ilyenkor mezogazdasági területeken is találkozhatunk vele. illetve a fejteto szélén és a kantárvonalban a szemsávhoz felkanyarodó fekete csikok díszítik. A hím feje és torka élénk citromsárga. A fiókák 12-13 napig tartózkodnak a fészekben. apró rovarokkal. Fiókáit rovarokkal táplálja. vékony. kép) ! I II III IV V VI VII VIli IX X XI XII ••• 11 •••••••• cm. erdei tisztások mentén telepszik meg.Citromsármány Emberiza eitrinella Sármányfélék Emberizidae (1.sötétbarnák. belsejét gyökérrel. többnyire fucsomó alá rejti. 15. pintyfélékbó1 álló vegyes csapatokban rendszeresen megfigyelhetóK. Hazai állományát mintegy 500 pár alkotja. Déli kitettségu sziklakibúvásos hegyoldalak. A fészekalj 4-5 tojásból áll. inkább zöldesszürkék. A nagy téli. a begy és a mell felso része kékesszürke. elsosorban gyommagvakkal táplálkozik. A kotlás 13-14 napig tart. A hát és a váll. A nálunk fészkelo állomány kóborló. Bajszos sármány Emberiza eia Sármányfélék Emberizidae (2 kép) ! I II III IV •••• V VI VII Vili IX X XI XII 11 ••••••• 96 . A fiókák táplálására a szülóK elsosorban hernyó kat gyujtenek. de elsosorban az erdoszéleken. A torok. a szélso külso zászlója fehér. kofejtóK. Télen állattartó telepek környékén. Fészkelo állományát 400 000 párra becsülik. oldalán apró barna hosszanti foltokkal. csupán a tojó kotlik. Fészkét nagyobb kövek. a zárt erdoket kerüli. a has és az alsó farkfedóK rozsdabarnák. Fészekalja általában 4-5 tojásból áll. de sárga színei kevésbé élénkek. Valószínuleg a téli csapataiban északról érkezo teleIÓKis vannak. sziklamélyedésbe építi. gyakran alig látható csík húzódik. tarlókon találkozhatunk vele elsosorban. A szemsávja.száraz bokrokkal tarkított domboldalak fészkelo madara.és faroktollak szürkésbarnák. télen kisebb csapatokban kóborol. a fiókák 13-14 napig tartózkodnak a fészekben. A szárny rotesbarna. A szárnyban kettos. szorszálakkai finoman béleli. gyökerekkel béleli. sziklák tövébe. A szárny. sötétebb barna hosszanti foltokkal. A farkcsík vörösesbar na. Állandó madarunk. a has sárgás. Gyommagvakkal.5-17 15-16. az alföldi természetes erdó1mek. valamint június-júliusban). a faroktollak . Erdó1akó. a tojásokon a szülóK felváltva ülnek.és hegyvidéken pedig szinte mindenütt megtaláljuk. A mell. A fészek száraz fufélékbó1 épül. a domb. A kotlás 12-14 napig tart. Évente kétszer költ (április-májusban. belsejét szorrel. Fészkét kis talajmélyedésbe fuszálakból építi. Magevo. utána a környéken a fúben rejtozködve várják eteto szüleiket. Jellemzo madara a folyó menti ártéri erdoknek. A tojó színezete hasonlít a híméhez. a szárnyfedo tollak rozsdabarnák. A farkcsík vörösesbarna. A hím feje kékesszürke. A melle rozsdabarna. fufélék magvaival. A pofán a szem mögött és alatt két apró szürke folt látható. csigákkal táplálkozik.5 cm.

Hazai állománya alig 10 párra tehetÓ. A hát sötétszürkés. Hazai állományát 30 000-50 000 párra becsülik. Hazai fészkelÓ állománya mindössze 10-15 pár. a szárny vörösesbarna. fülbemászókat stb. Farkcsíkja szürke. A tojó (2. A szemsáv alatt és felett sárga folt látható. kúszó növényzet közé építi. Nádasok szélében. hosszanti sötétbarna csíkozással. A torka és a szemsávja fekete. fiatal fenyÓültetvényekben. sötétebb barna foltokkal. szólÓkben. A tojó feje szürkésbarna.5 cm. kép) feje. illetve az alsó farokfedÓk rozsdavörösek. két oldalán szürkésbarna hosszanti foltokkal. A test többi tolla megegyezÓ színezetu a citromsármányéval. Vonuló madár. A tojó megtévesztésig hasonlít a citromsármány tojójához. Tápláléka gyom. 98 Sövénysármány Emberiza Girlus Sármányfélék Emberizidae (4. A mell vörösesbarna. felhagyott szólÓsökben. A farkcsík szürke. A torok fekete és a mell szürke foltja között vékony sárga keresztszalag húzódik. A kotlás 11-13 napig tart. kép) !! I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII DDD •• IlI.Nádi sármány Emberiza scboeniclus Sármányfélék Emberizidae (1-2 kép) ! ••••••••••••• Kerti sármány Emberiza bortulana I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII cm. hernyókat. fóleg szitakötÓket.5 cm. Magyarországon csak Pécsen és a Villányi-hegységben költ. sötétebb barna csíkozással. Költési idóben elsÓsorban rovarokkal táplálkozik. zsákmányol. de farkcsíkja szürke. A szárny. Tavasztól Ószigrovarokkal. 13. kertekben telepszik meg. kaszálókon telepszik meg. az EgyenlítÓtól délre tölti. lejtÓsztyeppeken telepszik meg. a faroktollak szürkésbarnák. sZÓrszállal finoman béleli. Tápláléka költési idÓszakon kívül gyommagvakból. kép) ! •••••••••••• I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII . tetején világosabb sávval. zsombékba építi. Fészkét avas nád vagy sás közé. talajközelben. a szélsÓk zászlója fehér. belsejét gyökérrel. fenyÓfélék magjából áll. télen gyommagvakkal táplálkozik. A mell és a has. nyaka és begye szürke. csíkozott. A telet Afrikában. szemsávja és kantársávja krémszínu. Háta barna. 15-16. A hím színezete nagyon hasonlít a citromsármányéhoz.és rumagvakból. A mell és a has piszkosfehér. melle okkerbarnás. kép) feje barna.5-15. sásos réteken. pofafoltja barna. torka enyhén sárgás árnyalatú. A csÓr és a lábak rózsaszínuek. és a fiókák is ugyanennyi idÓ eltelte után hagyják el a fészket. FészkelÓink egy része nálunk telel. a fejtetÓ és a mell szürke. Fészkét bokrokban. A felsÓtest enyhén vörösesbarna.5 15-16. Költó'helyére áprilisban érkezik vissza és augusztus végén.és a faroktollak barnák. A hím (1. világosabb foltokkal. Finnország déli részéról hozzánk is érkeznek tele16k. szeptember elején vonul el.IIDDDD lok és a szemgyuru halvány citromsárga. A nálunk fészkelÓ populáció állandó. A bajusz és a nyaksáv fehér. Magyarországon szólÓültetvényekben. sziklás hegyoldalakban. torka és mellfoltja fekete. Bozótos. apró rovarokból áll. A hím feje. nedves árokpartokon. míg az állomány egy része Észak-Olaszországba húzódik. Szemgyuruje citromsárga. homloka. A fészek száraz növényi szálakból épül. a hom- T Sármányfélék Emberizidae (3. A torok.

például környezetébó1 kiemelkedo növény is található .a toroktói az alsó farokfedokig . A hát és a farkcsík tollai vöröses gesztenyebarnák. Hozzánk legközelebb az Adriai-tenger partvidékén fészkeI. enyhén krém árnyalatú fehér. Azok 12 napig maradnak a fészekben. Különösen kemény teleken délebbre húzódik. a szem környéki tollakon. Az olyan nyílt területeket. Északkelet-Európában fészkelo törpesármány (Emberiza pusilla). A fejteto. utóbbiak külso zászlói világos szegésuek. kölest. a fején fekete csuklya nincsen. 16-19 cm. barnásszürke.más sármányfajjal nem összetévesztheto. a tollak szegélye világosabb. nagyobb fucsomó takarásába építi. 1995-ben a költoterülettó1 távol. így ekkor hazánkban is megfigyelték a fajt. A fuszálakból álló fészek belsejét szorrel. Magyarországi fészkelo állományát 50 000 pár körülire becsülik. utána a közelben. kép) ! I 1iiII.és faroktollak barnák. Költési idóoen elsosorban rovarokkal táplálkozik. Ahasoldal . az árokpartokat. Nyugalmi tollazatban a fekete csuklya csak nyomokban észlelheto. A legnagyobb termetu hazai sármányfaj. messziró1 látható csuklyát hoznak létre. II III IV V VI VII VIli IX X XI XII II liiII II 1111 II 1iiII ••• .5 cm. A szárny. A szárny és a farok sötétbarna. Fészkét a talaj közelébe. 100 Sármányfélék Emberizidae (2. A kotlás 12 napig tart. hosszanti foltokkal. A nászruhás hím . a szivárványhártya sötétbarna. a láb hússzínu. amelyeken egy magasabb pont. kaszálókat kedveli. télen nagyobb csapatokba verodik. út menti bokorsorokat kedveli. apró sötétebb barna. Az év többi részében gyommagvakat. Közép-Anatóliában pedig a mezogazdasági területeken is gyakori fészkelo Cabemutatott kép is itt készült). esore kékesszürke. Az alsótest világos. Színezete meglehetosen egyszeru.kanárisárga színezetu. A farkcsík barna. A tojó és a hím színezete azonos. A hát szürkésbarna.feltuno tollazatának köszönhetoen . gyapjúval béleli. Ugyancsak a ritka madárvendégek közé tartozik a Magyarországon eddig egy alkalommal megfigyelt. Szibériában fészkelo fenyosármány (Emberiza leucocephala) és a nálunk két alkalommal észleit. Európa számos pontján észleltek kucsmás sármányokat. Állandó madár. Kedveli a suru bokrosokat. hó által lehajtott sáscsomó alá. az alsóteste fakóbb sárgás. de a hideg elmúltával hamar visszatér. réteket. a fúoen meghúzódva várják a táplálékot. bokorra. A fiókákat csak a tojó eteti. sötétebb árnyalatú szárnyfoltokkal. tarlón maradt magtörmeléket. sötétebb foltokkal.ezeket éneklóbelyként használja. a tarkó és a fültájék fekete tollai sajátos. A sík és dombvidékek nyílt területeit. ilyenkor a fejteto és a hát szürkésbarna.5-17. a begytájékon barnás árnyalattal. A tojó jóval egyszerúob színezetu. kép) Fenyosármány Tötpesármány 000000000000 Sordély Miliaria calandra I II III IV V VI VI! VIli IX X XI XII 15.Kucsmás sármány Emberiza melanocephala Sármányfélék Emberizidae (1. fufélék magvait fogyasztja. Gyakran a vasúti töltések mentén is megfigyelheto.

a farok fekete. fekete mel- Sarkantyús sármány Calcarius iapponicus lényu nászruhás hímek a többi énekesmadártói könnyen elkülöníthetoek. Nálunk téli vendégként mutatkozik. a szélsó1<:fehérek. A fiatalok szárnya sötét.talajon szintén érkeznek sokat mozgó . Egyes években csapatokban a Hor- 1 II til IV V VI vu Vili IX X XI XII • 000000 ••• tobágyon 2000 példányt meghaladó csapatokban fordult elo. kopár vidékeken. sötétbarna foltokkal. A szárny vége fekete. kép) ! Apajpusztán táplálkozik. tundrákon telepedik meg fészkelo fajként. A sárga csoru. majd a havazásokkal eltunnek. kisebb számban az észak-afrikai partokig .Hósármány Plectropbenax nivalis 15. töve fehér. A farkcsík és a faroktollak barnák. A hát jól láthatóan hosszanti csíkozású. ban sík területeken. ebbó1. Grönlandon Elsosorstb. Magyarországra szeptember közepén Sarkantyús sármány lába elso példányai. A fejteto.1I •• . sötétebb barna és sárgásbarna csíkokkal. 14-15. rozsdavörös tarkófoltú. A csor sárga. a nádi sármányra. a torok. A sármányok között ez a faj hatollegészakabbra. a test oldala vonal- kázott. és március végéig. tarlókon is. ve a vállfedó1<: fehér végébó1 alakul ki a kettos szárnycsík. Sziklás. a pofák és a mellfoltok rozsdavörösek. A tél végén ismét megjelennek. öregek világos mellén sötét foltok láthatók. kép) ! csíkkal. A sarkkörön túl emberi települések környékén sem ritka. sötétebb barnával vonalkázott. Nálunk azonban csak téli ruhás példányok fordulnak elo. fordul elo. a begy és a has fehér. A hát vörösesbarna. barna Az egész felsotest melegbarna a fejen sötétebb Sármányfélék Emberizidae (3. Az északi félteke sarki és alpin zónáiban fészkelo sármányféle. kép) fekete-fehér tollak jellemzik. de megfigyelték már ó1<:etmezogazdasági területeken. április elejéig maradnak. Hátsó ujjának karma feltunoen hosszú. Biharban.pacsirtákhoz és pityerekhez. kép) viselnek.5-18 cm. a Hortobágyon. A továbbvonuló csapatai a Földközi-tenger környékéig jutnak el. Legtöbbször rövidfüves pusztáinkon (Hortobágy. Nálunk elsosorban lyeket tarlón keresgél. A farok középso tollai feketék. A Kárpát-medencében sebb-nagyobb gyommagvakkal Sármányfélék Emberizidae (1-2. csak két kisebb fehér folt juk látszik repü lés kor. Október és március között figyelheto meg hazánkban. végük fehér szegésu. A fiatalok melle barnás színezetu. amepedig kifejezetten városiasodott madárnak számít. méz pázsit és más sziki növények ••• 1IlI0000. Apajpuszta) mutatkoznak. Nyári tollruhájában (1. hasonlóan a . réj magját eszik. illetAz A szárnyfedó1<: vörösesbarnák. Pusztai jellegu területeinken a báránypaki- nem fészkeI. A sarkantyús sármány csapatai nálunk ritkán telelnek át. A csor sárgásbarna.5 cm. magvait fogyasztja . A szárnytollak sötétbarnák. a has piszkosfehér. amelyek nagyon hasonlitanak színezetu. elso- I II III IV V VI VII Vili IX X XI XII sorban a kígyófarkfu. 102 sóballa. a nálunk eloforduló példányok azonban már téli tollruhát (2. külso szélük okkerbarna szegésu.

akkor a fák törzsére körben rögzítsünk rozsekoszorút. 32 mm-es bejárati nyílású odú ban a legáltalánosabb elterjedésu széncinege és a házi-. hogy milyen anyagokból készíti fészkét. Ezeknek a madaraknak azonban csak egy részét tekintjük hagyományos értelemben vett odúfészkeIÓKnek. aszalakóta és az énekesek számos faja odúban fészkeI. gyümölcsösökben is lehet odú kat kihelyezni. hogy valamennyi odút elfoglalják a madarak. a seregély azonban jobban kedveli a magasabbra helyezetteket. gyakori túlmelegedése vagy a túlzott páraképzodés veszélyeztetheti a sikeres fiókanevelést. barát-. faoszlopra. Amióta az ember az erdó'k szerkezetét foIyamatos beavatkozással megváltoztatja. Ezért. és -legtöbbször barornfiudvarban . A kertekben. kertekben. Semmi sem indokolja esetleges kilakoltatásukat. Ezzel a megtelepedett élosködó'ket is távol tartjuk. odvasodó fákat "egészségügyi tisztítás" címén kitermeli. ha kertünk mérete megengedi.és széncinege.amelyek közé a harkályféléket és az énekeseket soroljuk. hogy a lakott területen igen gyakori macskák ne tudjanak az odúhoz hozzáférni.és örvös légykapó. ugyanakkor lehetoséget biztosítunk arra. és az odút ki kell takarítani. A fészkelési idoszak befejezodése után. a belso tér mérete nem alkalmas fiókanevelésre. A cinege. Az odút lehet fára. A kihelyezésnél ügyeljünk arra. Sajnos az utóbbi évtizedekben a kerti rozsdafarkú.gyujtött nagyobb tollal vastagon bélelik fészküket. A mesterséges odút úgy célszeru kihelyezni. Ilyen esetben az "A" és "B" odúk vegyes használata ajánlott. hogy a bejárati nyílás ne északra. Elodeink egy évszázaddal ezelott felismerték. Ilyen odút lakott területen lévo parkokban. fasorokban egyaránt megtelepszik. parkokból ismert madár. Megtelepedésük esetén sokkal célszerúbb újabb üres odút kiakasztani a cinegeféléknek. Ha szükséges. de természetes élohelyük környékén városi parkokban. Fészekodú típusok: A leggyakoribb odúfészkelonk. parkokban is. mert így több faj megtelepedésére is van esélyünk. Célszeru egy-egy kertben több odút is kihelyezni. csuszka. A légykapófélék fuszálakból szabályos csészéju fészket raknak. míg a "D" odúban seregély megtelepedésére számíthatunk. csóka. galamb. A "C"típusú odú rozsdafarkúak és légykapók számára alkalmas. A csuszka és az örvös légykapó szintén elsosorban erdó1akó. Fasorokban.és a barátcinege a nagyobb erdoségek közelségét igényli. majd az odú bejárati nyílását sárral tapasztja ki. a kék. seregély. házi. amelyek erre nem képesek. Sajnálatos módon. Az utóbbi csoport képviseloi a leggyakoribb "odúbérló'k". A klasszikus odúfészkelok egy része Caharkályfélék többsége) maga vési költoüregét. rögzíteni. ha veréb telepszik meg az általuk kihelyezett mesterséges fészekodúban. erosebb bokorra. ne közvetlenül gyakran használt utak mellé tegyük az odúkat. amelyik távolabb esik az emberek rendszeres mozgásától. Ezek az odúkészitok korábbi évekbó1származó lakhelyein vagy egyéb természetes üregekben. a széncinege a sík és a hegyvidéki erdó'kben. illetve mesterséges fészekodúban költenek.és harkályfajok. amely megakadályozza a macskák feljutását. 105 . ahol rendszeres a vegyszeres kezelés. 28 mm-es bejárati nyílású fészekodú a barát. amelyeknek gyakran olyan kicsi a bejárati nyílása.tudjuk kiakasztani az odút. kertekben csak olyan helyen célszeru kihelyezni. de a "B" odú mindig nagyobb számban kerüljön kihelyezésre. parkokban kihelyezett mesterséges fészekodvakkal általában az alábbi énekesmadárfajok megtelepedését segíthetjük: házi. bagoly-. hogy friss fészekanyagból új fészket építsenek madaraink. míg rokonai. Az odút véso harkályfélék egyedszáma azonban természetes körülmények között is lényegen kisebb. Kerülni kell azonban a tuzo napra történo kiakasztást. A "B" típusú. állati szorbó1 építik fészküket. A fészekodvakba nem kell semmiféle fészekanyagot helyezni. Sokan nem örülnek annak. mert azt a madarak maguk gyujtik. hogy ezek a fajok mesterséges fészekodúk kihelyezésével könnyen megtelepíthetó'k.fészekodúk. az öreg. ne helyezzünk ki mesterséges fészekodúkat. és valóságos kis "fészkelo kolónia" alakul ki. A szürke légykapó napjainkban elsosorban a városi kertekbó1. de az sem ritka. vagy ha mégis. A "B" típusú odú ban erdos területek közvetlen közelségében számíthatunk a csuszka és az örvös légykapó megtelepedésére is. ezért erosen korlátozott számukra a megtelepedés lehetosége. hanem a városi. kertekben is megtelepíthetó'k.Mesterséges odúk készítése A Magyarországon fészkelo madarak közül az egyes ragadozómadár-. de legkésóbb kora tavasszal a régi. Azokban a gyümölcsösökben. városszéli vagy vidéki kertekben. A csuszka apró kéregdarabokból alakít magának fészket. Az "A" típusú. ahol csak fára . A mesterséges fészekodúk legalkalmasabb anyaga a deszka vagy a rönkfa. Kerüljük a nem természetes anyagok felhasználását. olykor parazitáktól hemzsego fészekanyagot el kell távolítani. Akihelyezésnél ügyelni kell arra. A legtöbb madár az olyan helyre kifüggesztett odút kedveli. A madarak biztonsága érdekében ott.és a kékcinege megtelepítésére alkalmas. Nem kell azonban sajnálni a fészkelési lehetoséget tó1ük sem. szürke. azóta ezeknek a fajoknak folyamatosan szukül a fészkelési lehetosége. azok természetes szellozése. Nagyobb városi parkokban. az utóbbi években a kertészeti árudák- ban megjelentek olyan .egyéb ként kifejezetten esztétikus . illetve szukíti le. mint például a cinegeféléké. A két-három méter közötti magasságba kira- "A" típus: 028 mm "B" típus: 104 032 mm "C" tíPus "D" típus: 0 60 mm kott odúk szinte valamennyi faj számára megfeleloek. mert bár azokban is megtelepíthetó'k a kertekben fészkelo odúlakók. kék. A cinegefélék mohából. Általában célszeru az odú kat dél felé tájolni. Vannak azonban olyan fajok. a rönkfa megmunkálásához azonban speciális eszközök szükségesek. fenyves-. kerítésre stb. és ne az uralkodó szélirány felé nézzen. Ezeken a területeken még kevesebb az odú. a kertek jellemzo odúfészkeloje szinte teljesen eltunt. parkokban.és légykapófélék azonban nemcsak a zárt erdó'kben vagy azok szegélyében keresik az alkalmas fészkelónelyet. A verébfélék fuszálakat használnak. ahol nagyobb erdo van a közelben. Deszkából egy kis kézügyességgel bárki készíthet mesterséges fészekodút. mezei veréb megtelepedésére számíthatunk. hogy az kezelheto magasságban legyen. Valamennyi fajra jellemzo. a búbosbanka.és kerti rozsdafarkú .és mezei veréb.macskák által könnyen elérheto helyre . hogy abba egyetlen odúfészkelo madár sem tud bebújni. erdó'kben célszeru odú telepet létesíteni. amelyet belülró1 apró pihékkel bélelnek. azt hosszabb dróttallássuk el.

A téli idoszak átvészelése azonban nemcsak azért nehéz a rovarevó'k számára. e-maiI: mme@mme. A téli etetés legfontosabb szabálya. Gyakori igény. esetleg megmaradt kenyérdarabot is kiszórhatjuk az etetónöz. de elsosorban csak a cinegefélék számára megfeleloek. zöldikét elragadó karvaly ellenszenvet vált ki. illetve diótörmelék is. a tarkaharkályok. A téli táplálékkiegészítés mellett nagyon fontos a madarak számára ivóvizet. úgy nehéz helyzetbe kerülhetnek. hogy a világos órák száma kevesebb. illetve a pintyfélék többsége folyamatosan megfigyelheto térségünkben. A madarak egy-egy eteto környékére .Téli madáretetés A nálunk fészkelo rovarevo madarak többsége vonuló. mint az etetore járó kedvenceink. a csuszka. Az ablakpárkányra szórt napraforgó. kertekben javítsuk az ott élo madarak életfeltételeit. vagy azok alatt a földre hullott magvak között. sot az egyszeru zsírszalonna is alkalmas cinegefélék táplálására. Ezeket azonban célszeru erosen rögzíteni. mogyorót. pedig o ugyanolyan fontos része a természetnek. viszont a többi madár által elfogyasztott szemek töredékébó1 képesek táplálékot találni. zöldikék táplálják a karvalyt. 21.hu www. Költo u. ha folyó vizet tudunk biztosítani számukra. mert a nagyobb szemut nem minden madár tudja felnyitni. A harkályfélék. A madárvédelmi programokról az alábbi címeken tudhat meg többet: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1121 Budapest. A fekete rigó mellett esetenként megjelenhet a fenyorigó is az etetó'k környékén. hogy segítsük a madarak megtelepedését. mert ha varjú vagy macska hozzáfér. a karvaly pedig jó eróben tartja azokat. Évszázados hagyománya van térségünkben a madarak téli etetésének. a vörösbegy. Ritkábban egy-egy vörösbegy. a lopótök vagy a dúceteto egyaránt alkalmas lehet. A legegyszerúbben beszerezheto és legáltalánosabban használt téli madáreleség a nagy energiatartalmú napraforgómag. bár az is igaz. ezt a verebek és a va~ak gyorsan megeszik. A kenyér szeletelése közben keletkezett morzsát. A felolvasztott marhafaggyú közé keverjünk sok napraforgómagot. esetleg citromsármány is keres táplálékot az etetó'kben. bokorra.rovarmentes . hogya karvaly a szemünk elott ragadja el az etetore járó madarak egyikét. a cinegék és közeli rokonaik. de legtöbbször a csíz sem képes a napraforgómag felnyitására. Tovább nehezíti helyzetüket. amint fagyos idóben a kutyák számára kitett táplálékot csipegeti.mme. bokrainak megválasztásától kezdve a kertmuvelés gyakorlatáig nagyon sokféle lehetoség kínálkozik arra. Az átázott. Nagyon jó táplálék a madarak számára a dió. A téli etetés és a mesterséges fészekodvak kihelyezése mellett számos további lehetoség kínálkozik arra. ahol megtalálhatják ó'ket. ezért rövidebb idejük van táplálékkeresésre.idoszakot Dél-Európában vagy Afrikában tölti. Az akcióban részt vevó'k jelentos mértékben hozzájárulnak a közvetlen közelünkben élo madarak védelméhez. Sokakban az etetó'kre járó cinegét. A kert fáinak. A marhafaggyú. és azt felfedezve tömegesen ereszkedn ek a vízhez az északi madárvendégek. más típusoknál pedig szinte lehetetlen. A leghidegebb télben is szívesen fürdenek a madarak. Madarak etetésére szinte mindenféle alkalmatosság megfelel. és ezért sokkal több energiát igényel felkutatásuk. ha azt nem neki kínáljuk. fürdési lehetoséget is kínálni. Elsosorban a fekete rigó. A dió tisztítása során keletkezett törmelékkel sok madár számára szerezhetünk "örömet".hu 107 . mert táplálékállataik elrejtoztek. akkor is. amelyet akár egészben. Az egyesület szakmai segítséget nyújt a kertben végezheto madárvédelmi tevékenységhez. napokig e~edo kenyér nem alkalmas madártápláléknak. azaz a téli . Az így eló'készített "madárkalácsot" átlyukasztva egy zsinórral felakasztjuk egy fára. akkor azt egész télen át folytatnunk kell. Gyakran látható. 106 Manapság már egyre több helyen lehet vásárolni faggyúba olvasztott napraforgót. hogy a városi parkokban. Magunk is készíthetünk ilyen "madárkalácsot". hogyaverebeket távol tartsuk az etetó'któ1. A fekete rigó. de a rigók is szívesen felcsipegetik. amelyek kedveznek megtelepedésüknek. hanem azért is.gyakran igen nagy számban odaszoknak. a cinegefélék. Legalkalmasabb az apró szemu. Áztatott kenyeret sose kínáljunk a madarak számára. hogy ha elkezdünk etetni. majd sajtosdobozba öntve hagyjuk megdermedni. akár szeletekre vágva célszeru feltuzdelni a környezo ágakra. Néhány faj azonban állandóan nálunk tartózkodik. A csíkosak közül is apró szemut használjuk. Ez az alsó bejárati nyílású dúcetetó'k esetében sem jár teljes sikerrel. így ha madaraink a frissen kihelyezett kenyérdarabokat nem fogyasztották el. hogy ilyenkor kevesebb táplálékot kell öszszegyujteniük. A téli etetó'k környékén rendszeresen megjelenik a karvaly. a muanyag pillepalackokból kialakított "öneteto". akkor az egészet elviheti . akkor azokat az etetotó1 el kell távolítani. Ha mindenképpen el akarjuk kerülni. Számukra a legmegfelelobb táplálék az alma. Csonttollúak inváziójának idején különös élményben lehet részünk. hogy az valamennyi "vendégünk" egész napos táplálékszükségletét biztosítsa. Sosem célszeru azonban annyi táplálékot kínálni. egyszínu fekete mag. vékonyabb héjú. A fekete rigó eloszeretettel csipegeti a konyhai hulladékot is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület "Madárbarát Kert" elnevezésu programjához már több ezren csatlakoztak. mint fiókanevelés idején. a verebek és a pintyfélék látogatják az etetó'ket. mert a hófedte idoszakban töredékére csökken az a felület. Ha hirtelen elfogy a mesterségesen biztosított táplálékforrás az odaszoktatott madártömeg számára. az etetot célszeru suru bokrok közé felállítani. A cinegék. esetleg olyan beavatkozásokat valósítsunk meg. Ezek a boltokban kapható termékek is alkalmasak a téli madáretetésre.

:. c .:: '.:...:: 'c ..:.::: > Törpesármány sármányIx .:: CI x Keresztcsoru x x I "cI ~c fakusz 'c c!) Fitiszfüzike I .: c 1: c c I \ 109 i I .: g x Fekete varjúnádiposzáta CI .C!) LéprigóSárgafeju nádi(xlégykapó Énekesnádi rigó TengelicCsuszka Sarkantyús poszáta Mezei DolmányoS'Korrnos Meggyvágó HalványHavasi Nagy Szajkó Csíkosfeju Berki 'l'I:l Szolorigó Királyfüzi Karvalyposzáta Oszapó :a.CI N .!l! Csíz Széncinege I Havasi rigó x) •geze Sordély Függocinege Sisego füzike Kucsmás'c Karmazsinpirók Havasipinty Örvös zsezse Erdei Szürke > Örvös Cserregoposzátakenderike Foltos poszáta poszáta cinege Kerti Vetési pinty x BajszosKormosfejulégykapó sármányBúbos Nádi Hajnalmadár Sövénysármány Citromsármány Szalagosgeze Seregélykirályka NádirigóFenyoszajkó Sárgacsoru Fenyorigó Naumann-rigó Barátposzáta Kerti Rozsdás Kövirigó Sivatagi Fenyosármány pirók(x): ..CI c!) 'c 'o KertiCsiIpcsalpfüzi légykapó 'c C!)~.:::Fajnévfakusz orgébicssármány 'c légykapó poszáta ) "'CI "CI Jo..!5 x NádiFajnév tücsökmadár ~ 'x x tücsökmadárorgébics Süvölto Rövidkarmú Zöldike Fenyvescinege Vándorfüzike Szürke Vörösfeju Kenderike Déli Bonelli-füzike Réti ~ KékFenyopinty verébsármánygébics •.1 ~ Tüzesfejutücsökmadárxlxl'I:l ll) "c C 'cx N l'I:l c .c 'oCsóka hantmadár'cx xl'I:l x x )( Ix l'I:lcinegekirálykaBarkóscinege CI ll) .C!) ~cÉnekesRózsás pirók nádiposzáta A Magyarországonposzátahantmadárgébics va~ú Hegyi HósármányBartácinege ~ .C!) Ix 'l'I:l KissármányKormosnádiposzáta Il'I:l 'ta BerkiNagy rigóKiskeresztcsoru"c x SzarkaKucsmásvarjú cinege Zsezse Tövisszúró Csicsörke ke Házi Kis Holló Sárgarigó Mezei x Pásztormadár .2:EFülemülesitkeverébke xcsóka.• Apácahantmadárposzáta .

Névmutató Acrocephalus agricola 44 Acrocephalus arundinaceus 44 Acrocephalus melanopogon 46 Acrocephalus paludicola 46 Acrocephalus palustris 44 Acrocephalus schoenobaenus 46 Acrocephalus sci'tpaceus 44 Aegithalos caudatus 60 Alauda arvensis 16 Anthus campestris 22 Anthus cervinus 22 Anthus pratensis 20 Anthus spinoletta 22 Anthus trivialis 20 Apácahantmadár 36 Bajszos sármány 96 Barátcinege 64 Barátposzáta 52 Barázdabillegeto 24 Barkóscinege 60 Berki poszáta 44 Berki tücsökmadár 42 Bombycilla garrulus 68 Bone/li-füzike 50 Búbos cinege 64 Búbospacsirta 16 Calandrella brachydactyla 18 Calcarius lapponicus 102 Carduelis cannabina 90 Carduelis carduelis 88 Carduelis chloris 92 Carduelis jlammea 90 Carduelis hornemanni 90 Carduelis spinus 88 Carpodacus erythrinus 94 Carpodacus roseus 94 Certhia brachydactyla 66 Certhia familiaris 66 Cettia cetti 44 Cigánycsuk 34 110 Cinclus cinclus 26 Citrombillegeto 24 Citromsármány 96 Coccothraustes coccothraustes 92 Corvus corax 80 Corvus corone 78 Corvus frugilegus 80 Corvus monedula 78 Cserrego nádi poszáta 44 Csicsörke 88 Csíkosfeju nádiposzáta 46 Csilpcsalpfüzike 50 Csíz 88 Csóka 78 Csonttollú 68 Csuszka 66 Déli hantmadár 36 Delichon urbica 12 Dolmányos varjú 78 Emberiza cia 96 Emberiza cirlus 98 Emberiza citrinella 96 Emberiza hortulana 98 Emberiza leucocephala 100 Emberiza melanocephala 100 Emberiza pusilla 100 Emberiza schoeniclus 98 Énekes nádi poszáta 44 Énekes rigó 40 Erdei pacsirta 16 Erdei pinty Erdei pityer 20 Erdei szürkebegy 28 Eremophila alpestris 18 Erithacus rubecula 28 Fekete rigó 38 FenYopinty@l) Fenyorigó 38 Fenyosármány 100 Fenyoszajkó 74 Fenyvescinege 62 Ficedula albicollis 58 €) Ficedula hypoleuca 58 Ficedula parva 56 Fitiszfüzike 50 Foltos nádiposzáta 46 Fringilla coelebs 86 Fringilla montifringilla 86 Függocinege 58 Fülemüle 30 Fülemülesitke 46 Füsti fecske 14 Galerida cristata 16 Garrulus glandarius 74 Hajnalmadár 66 Halvány geze 48 Hantmadár 36 Havasi csóka 76 Havasi fülespacsirta 18 Havasi pityer 22 Havasi szürkebegy 28 Havasi varjú 76 Havasipinty~ Házi rozsdafarkú 32 Házi veréb 84 Hegyi billegeto 24 Hegyi fakusz 66 HiPpolais icterina 48 Hippolais pallida 48 Hirundo daurica 14 Hirundo rustica 14 Holló 80 Hósármány 102 Kalandrapacsirta 18 Karmazsinpirók 94 Karvalyposzáta 52 Kék cinege 62 Kékbegy 30 Kenderike 90 Keresztcsoru 94 Kerti geze 48 Kerti poszáta 54 Kerti rozsdafarkú 32 Kerti sármány 98 Királyfüzike 50 Kis légykapó 56 Kis orgébics 70 Kis poszáta 54 Kormos légykapó 58 Kormos varjú 78 Kormosfeju cinege 64 Kövirigó 36 Kucsmás poszáta 52 Kucsmás sármány 100 Lanius collurio 72 Lanius excubitor 70 Lanius minor 70 Lanius senator 72 Lazúrcinege 62 Léprigó 40 Locustella jluviatilis 42 Locustella luscinioides 42 Locustella naevia 42 Loxia curvirostra 94 Loxia leucoptera 94 Lullula arborea 16 Luscinia luscinia 30 Luscinia megarhynchos 30 Luscinia svecica 30 Meggyvágó 92 Melanocorypha calandra 18 Mezei pacsirta 16 Mezei poszáta 54 Mezei veréb 84 Miliaria calandra 100 Molnárfecske 12 Monticola saxatilis 36 Montifringilla nivalis 84 Motacilla alba 24 Motacilla cinerea 24 Motacilla citreola 24 Motacilla jlava 24 Muscicapa striata 56 Nádi sármány 98 Nádi tücsökmadár 42 Nádirigó 44 Nagy fülemüle 30 Nagy orgébics 70 Nagy pirók 94 Naumann-rigó 40 Nucifraga caryocatactes 74 Oenanthe deserti 36 Oenanthe hispanica 36 Oenanthe oenanthe 36 Oenanthe pleschanka 36 Oriolus oriolus 68 Ökörszem 26 Örvös légykapó 58 Örvös rigó 38 6szapó 60 Panurus biarmicus 60 Parlagi pityer 22 Partifecske 12 Parus ater 62 Parus caeruleus 62 Parus crista tus 64 Parus cyanus 62 Parus major 62 Parus montanus 64 Parus palustris 64 Passer domesticus 84 Passer montanus 84 Pásztormadár 82 Phoenicurus ochruros 32 Phoenicurus phoenicurus 32 Phylloscopus bonelli 50 Phylloscopus collybita 50 Phylloscopus inornatus 50 Phylloscopus proregulus 50 Phylloscopus sibilatrix 50 Phylloscopus trochilus 50 Pica pica 76 Pinicola enucleator 94 Plectrophenax nivalis 102 Prunella collaris 28 Prunella modularis 28 Pyrrhocorax graculus 76 Pyrrhocorax pyrrhocorax 76 Pyrrhula pyrrhula 94 Regulus ignicapillus 48 Regulus regulus 48 Remiz pendulinus 58 Réti pityer 20 Réti tücsökmadár 42 Riparia riparia 12 Rózsás pirók 94 Rozsdás csuk 34 Rozsdás nádiposzáta 44 Rozsdástorkú pityer 22 Rövidkarmú fakusz 66 Sárga billegeto 24 Sárgafeju királyka 48 Sárgarigó 68 Sarkantyús sármány 102 Saxicola rubetra 34 Saxicola torquata 34 Seregély 82 Serinus serinus 88 Sisego füzike 50 Sitta europaea 66 Sivatagi hantmadár 36 Sordély 100 Sövénysármány 98 Sturnus roseus 82 Sturnus vulgaris 82 Süvölto 94 Sylvia atricapilla 52 Sylvia borin 54 Sylvia communis 54 Sylvia curruca 54 Sylvia melanocephala 52 Sylvia nisoria 52 Szajkó 74 Szalagos keresztcsoru 94 Szarka 76 Széncinege 62 Szikipacsirta 18 Szó1origó 38 Szürke légykapó 56 Szürke zsezse 90 Tengelic 88 Tichodroma muraria 66 Törpesármány 100 Tövisszúró gébics 72 Troglodytes troglodytes 26 Turdus iliacus 38 Turdus viscivorus 40 Turdus merula 38 Turdus naumanni 40 Turdus philomelos 40 Turdus pilaris 38 Turdus torquatus 38 Tüzesfeju királyka 48 Vándorfüzike 50 Vetési varjú 80 Vízirigó 26 Vörhenyes fecske 14 Vörösbegy 28 Vörösfeju gébics 72 Zöldike 92 Zsezse 90 111 .

. (1901): A madarak hasznáról káráról. madarai. New Haven STRESEMANN.Yale University New Haven . névjegyzéke . MOUNTFORT. fészekodvak alkalmazásához. Múzeum.A magyar kiadványa. E. (1964): Kratkij B opregyelityel' Nauka. Magyar characteristics.Yale University mindenkinek). NAGYT. GLUTZVONBLOTZHEIM. PAPP 1.K.Túzok . PARSLOW.Madarak. . Budapest UJHELYIP. 1. MME.és korhatározásához. (1983): Humeri Smaller Passeriformes.H. minister Állami kiadás: Társadalomkutató Budapest MADARÁSZ GY. (1996): Rendszer és sorrend ornitológiában. SIBLEY.Budapest Magyarország Központ.P...MTA 112 . Budapest 1998): Magyarország Kiadó.Mesterséges Budapest (in: Glatz F.. (eds.K. et al. 1-9. (1990): Phylogeny J. Berlin SVENSSON. 1996): 200taxonómia. Budapest SIBLEY. Kossuth Kiadó.C. A. D. Berlin Természettudományi (1969): Európa PETERSON. /szerk. CHERNEL (1899): Magyarország 1.Natura. . The birds of the Western Vol. Budapest FARKAS (1967): Ornithogeographie T. Budapest HERMANO.Magyar Madártani Egyesület. Collins képes határozó. (1984): Magyarország madarainak névjegyzéke.Oxford University Press.Cser Kiadó.Izdatyelsztvo of Central .Magyar Királyi Budapest 1. . J atlasza. Fair.London CSÖRGEY (1913): Útmutató T..C. Földmívelésügyi ELPHICK.Fragmenta Europaean Min. A. K. 1(2. and classification Press. (szerk.Mezogazda IVANov. (2000): Európa J. . et Moszkva 1958): Magyarország JÁNOSSYD. (2001): Madárvédelem (Madárvédelemró1 Kiadó. (2002): Környezet. . . ll. . Berlin LÁNG1.KTM Madártani királyi földmívelésügyi Vállalat. 2001-2003): természeti ÉloVilág enciklopédiája.Volk und Wissen Volkseigener az európai énekesVerlag. (1992): Identification of the Fringillidae of Europe on the basis of craniometric . gazdasági (reprint 1985) Budapest madarai jelentoségökre).Kossuth HEINZEL. .R. tekintettel Budapest Egyesület. 85-112..S.R. Oxford MAGYAR G.. (szerk.A magyar Könyvterjeszto 1977-1994): Palearctic.... madarainak Intézete. FITTER. HADARlCS WALICZKY SCHMIDT T. . p. Kiadó.. a mai KEVEA.L. p. a ház körül . . Wirbeltiere. madártelepítés.U. .P.Gondolat der Vögel Budapest SCHMIDTE. .. J. P A Kárpát-medence 1-52.C. XXI.. T. minister madarai. G.. BEzzEL. STEGMAN.Panem és Könyvkiadó.Akadémiai Kiadó. Grafo Kiadó. E. (1975): Madárvédelem LÁNG1.Szeged Press. MULLARNEY. K.Aquila 99.. állat. A. (1989): Kulcs az európai énekesmadarak ivar. ptyic SzSzSzR. (1899-1903): madarai. Wiesbaden Handbuch Band 1-14. AHLQUIST.P. 2. a mesterséges .. - Ministerium. 58-68. és Természetvédelmi SZÉKESSY (szerk. GRANT. G.Irodalom BUSSE.Akadémiai királyi földmívelésügyi HARASZTHY (szerk. . BAUER. 2ETTERSTRÖM. Magyar Budapest Kiadó. E. Budapest VARGA1. Budapest MONROE. . CSETE1. UJHELYI . Pal. 1996): A madárvonulás Ungarns. lexikon. SVENSSON. Budapest of birds.B. Magyarország . BED6 2.Borntraeger. avium Winter Hungariae. (1985): Exkursionfauna. (1933): Handbuch K der Palaornithologie.Akadémiai és természetvédelmi Kiadó. Budapest .Aula-Verlag. HOLLOM.. . VERTSEA. G madarai. M. Aves .!: kötet). (1995): Útmutató 1 madarak határozásához. D. 1. Magyar Madártani (különös kiadványa. 1. .Kossuth Kiadó. N. . . . (1993): A World Checklist of Birds.. SIMMONS. .) p.. (szerk. PERRINS. . 3. (2002): Madárhatározó Park Könyvkiadó. Budapest 2003): Növény.. ÁJlatorvostudományi Budapest Egyetem. (1966-1997): Mitteleuropas. V. BANKOVlCS (1998): Nomenclator A. (szerk. CRAMP. élóbely Tudománytár. ÁJlatvilága . 99-110. . Budapest LAMBRECHT . E.

képet 1990 Ft Kossuth Kiadó www.~@O'!~w. könnyen meghatározhatják.Kishatározók természetbarátoknak Praktikus segítség a Kárpát-medencében honos állatés növényfajok pontos felismeréséhez: akishatározók segítségével a természet járók a megfigyelt élolényeket gyorsan.lf-iiág""''''''' 'i!IDlJ~?di~i®~ ~ "'m'l .kossuth.hu E / e-mail: rt@kossuted.hu ü . L() A sorozat összegyujtött kötetei átfogó adnak Magyarország élovilágáról. részletes. szakszeru fajleírások • A gyors eligazodást segíto piktogram-rendszer • Sok-sok gyönyöru színes fénykép • Pontos részletrajzok • vízálló muanyag védotok Elozo koteteink: .- o tl. • Pontos..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->